Navigation

go back

Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Nyní bych Vám rád/a položil/a několik osobních otázek ohledně Vašeho zázemí. Budou sem patřit otázky týkající se Vaší rodné země, jazykové praxe, vzdělání, práce a jiných aktivit. Pokuste se prosím zodpovědět každou z nich pokud možno co nejpřesněji a nejúplněji. Vaše odpovědi si budu zaznamenávat do počítače.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] V jakém jazyce si přejete, abych Vám kladl/a otázky?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 anglicky
02 německy
03 turecky
04 srbsky/chorvatsky/bosensky
05 vlámsky
06 španělsky
07 francouzsky
08 řecky
09 česky
10 dánsky
11 estonsky
12 rusky
13 finsky
14 švédsky (POUZE Hlavní šetření)
15 německy
16 maďarsky
17 italsky
18 japonsky
19 korejsky
20 nizozemsky
21 norsky (Bokmål)
22 polsky
23 portugalsky
24 rusky
25 maďarsky
26 slovensky
27 slovinsky
28 baskicky
29 katalánsky
30 galicijsky
31 valencijsky
32 švédsky
33 velšsky
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "Leden " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "Únor " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "Březen " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "Duben " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "Květen " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "Červen " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "Červenec " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "Srpen " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "Září " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "Říjen " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "Listopad " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "Prosinec " .^A_D01a2
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Nejprve začneme několika úvodními otázkami. Řekněte mi, prosím, ve kterém roce jste se narodil/a.
Interviewer Instruction
1. Tato otázka je zásadní pro další filtrování otázek. Pokuste se omezit na minimum odmítnutí a odpověď "Nevím". Pokuste se získat platnou odpověď. 2. Pokud je rok narození respondenta mimo určený rozsah (tj. pokud respondent v rozhovoru vedeném v roce 2011 uvede nižší rok narození než 1945 nebo naopak vyšší rok než 1995, nebo v rozhovoru vedeném v roce 2012 uvede nižší rok narození než 1946 nebo vyšší než 1996), ověřte laskavě, zda je daný respondent pro šetření vhodný. Pokud se nejedná o vhodného respondenta, ukončete rozhovor a zvolte dispoziční kód <25> v obrazovce DISP_BQ.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 Rok: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] A ve kterém měsíci jste se narodil/a?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Leden
02 Únor
03 Březen
04 Duben
05 Květen
06 Červen
07 Červenec
08 Srpen
09 Září
10 Říjen
11 Listopad
12 Prosinec
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Pohlaví respondenta
Interviewer Instruction
Ptejte se jen, pokud si nejste jisti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Muž
02 Žena
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Nyní následuje několik otázek ohledně Vašeho vzdělání.
Interviewer Instruction
Předložte respondentovi kartu 1 a řekněte mu, aby si ji ponechal, dokud nebude vyzván k jejímu vrácení. Pokračujte stisknutím <Dopředu>
Group
[ id = B_Q00CZX | response condition = All | layout = list ]
[B_Q00CZX] Prosím, řekněte mi, které z následujících typů vzdělání jste dokončil/a? Jmenujte všechny, které jste dokončil/a.
Interviewer Instruction
Označte všechny položky, které respondent zmíní. Pokud respondent právě studuje nějakou školu, zdůrazněte, že tato otázka se týká dokončeného vzdělání a že vzdělávání probíhající v současné době bude zjišťováno v jiné otázce.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Žádné formální vzdělání nebo jen nedokončený první stupeň základní školy
02 Dokončený první stupeň základní školy
03 Základní vzdělání
04 Vyučení bez maturity kratší než 2 roky
05 Vyučení bez maturity delší než 2 roky
06 Vyučení s maturitou
07 Střední odborné s maturitou
08 Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)
09 Středoškolská nástavba
10 Vyšší odborné
11 Bakalářské vysokoškolské vzdělání
12 Magisterské vysokoškolské vzdělání
13 Postgraduální vzdělání
14 Vzdělání v zahraničí
DK
RF

routing

[id = B_Q00CZX_1 ]
IF ( (^B_Q00CZX = "DK" ) OR (^B_Q00CZX = "RF" ) ) THEN Goto B_D01aCZ
ELSE Goto B_Q01aCZ
Group
[ id = B_Q01aCZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aCZ] A jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Žádné formální vzdělání nebo jen nedokončený první stupeň základní školy
02 Dokončený první stupeň základní školy
03 Základní vzdělání
04 Vyučení bez maturity kratší než 2 roky
05 Vyučení bez maturity delší než 2 roky
06 Vyučení s maturitou
07 Střední odborné s maturitou
08 Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)
09 Středoškolská nástavba
10 Vyšší odborné
11 Bakalářské vysokoškolské vzdělání
12 Magisterské vysokoškolské vzdělání
13 Postgraduální vzdělání
14 Vzdělání v zahraničí, prosím, upřesněte
DK
RF
Group
[ id = B_D01aCZ | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01aCZ]

routing

[id = B_D01aCZ_1 ]
IF ( (^B_Q00CZX = "DK" ) OR (^B_Q00CZX = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE Goto B_C01aCZ

inference rule

[id = B_D01aCZ_2 | after]
IF ( (^B_Q01aCZ = "1" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "2" ) OR (^B_Q01aCZ = "3" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01aCZ = "4" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "5" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "6" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "7" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "8" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "9" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "DK" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "RF" ) OR ( (^B_Q00CZX = "DK" ) OR (^B_Q00CZX = "RF" ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01aCZ = "10" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "11" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "12" ) OR (^B_Q01aCZ = "13" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aCZ | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01aCZ]

routing

[id = B_C01aCZ_1 ]
IF (^B_Q01aCZ = "14" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aCZ = "1" ) OR (^B_Q01aCZ = "DK" ) ) OR (^B_Q01aCZ = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aCZ = "2" ) OR (^B_Q01aCZ = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01bCZ
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] O jakou odbornou kvalifikaci se jedná?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2CZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2CZ] Ve které zemi jste získal/a toto vzdělání?
Interviewer Instruction
Prosím, uveďte AKTUÁLNÍ název této země.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slovensko
02 Polsko
03 Německo
04 Ukrajina
05 Maďarsko
06 USA
07 Jiná země
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2CZ_1 ]
IF (^B_Q01a2CZ = "7" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3CZ
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Jaká země to byla?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3CZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3CZ] Prosím, uveďte, kterému stupni v českém vzdělávacím systému nejspíše odpovídá toto vzdělání získané v zahraničí.
Interviewer Instruction
Předložte kartu 11
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Žádné formální vzdělání nebo jen nedokončený první stupeň základní školy
02 Dokončený první stupeň základní školy
03 Základní vzdělání
04 Vyučení bez maturity kratší než 2 roky
05 Vyučení bez maturity delší než 2 roky
06 Vyučení s maturitou
07 Střední odborné s maturitou
08 Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)
09 Středoškolská nástavba
10 Vyšší odborné
11 Bakalářské vysokoškolské vzdělání
12 Magisterské vysokoškolské vzdělání
13 Postgraduální vzdělání
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3CZ | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3CZ]

inference rule

[id = B_D01a3CZ_1 | after]
IF ( (^B_Q01a3CZ = "1" ) OR ( (^B_Q01a3CZ = "2" ) OR (^B_Q01a3CZ = "3" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3CZ = "4" ) OR ( (^B_Q01a3CZ = "5" ) OR ( (^B_Q01a3CZ = "6" ) OR ( (^B_Q01a3CZ = "7" ) OR ( (^B_Q01a3CZ = "8" ) OR ( (^B_Q01a3CZ = "9" ) OR ( (^B_Q01a3CZ = "DK" ) OR (^B_Q01a3CZ = "RF" ) ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3CZ = "10" ) OR ( (^B_Q01a3CZ = "11" ) OR ( (^B_Q01a3CZ = "12" ) OR (^B_Q01a3CZ = "13" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3CZ | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3CZ]

routing

[id = B_C01a3CZ_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3CZ = "1" ) OR (^B_Q01a3CZ = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3CZ = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3CZ = "2" ) OR (^B_Q01a3CZ = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01bCZ
Group
[ id = B_Q01bCZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01bCZ] Jaký byl obor Vašeho nejvyššího ukončeného vzdělání? Pokud jste studoval/a více oborů, uveďte hlavní z nich.
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 2. 2. Pokud respondent studoval více oborů, ať uvede hlavní z nich. 3. Pokud respondent dosáhl více než jedné kvalifikace stejné úrovně, ať uvede obor studia té, kterou dokončil jako poslední.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Obecné zaměření, žádná specializace, příprava na další vzdělávání (př. gymnázium, SVVŠ atd.)
02 Učitelské obory, pedagogika
03 Humanitní vědy, jazyky a umělecké obory
04 Společenské vědy
05 Právo a ekonomie
06 Přírodovědné obory, matematika, informační technologie
07 Technické studium
08 Zemědělství, veterinární lékařství
09 Zdravotnictví
10 Sociální práce
11 Služby
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Když jste dokončil/a toto vzdělání, kolik Vám bylo let nebo v jakém roce to bylo?
Interviewer Instruction
1. Zadejte věk NEBO rok. 2. Pokud respondent dosáhl více než jedné kvalifikace stejné úrovně, ať uvede obor studia té, kterou dokončil jako poslední.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Věk [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Prosím, potvrďte věk nebo rok zadaný v poslední otázce nebo změňte rok narození (A_Q01a) nebo rok dokončení vzdělání (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] A v jakém to bylo měsíci?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Leden
02 Únor
03 Březen
04 Duben
05 Květen
06 Červen
07 Červenec
08 Srpen
09 Září
10 Říjen
11 Listopad
12 Prosinec
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( (^B_Q01aCZ = "1" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "DK" ) OR ( (^B_Q01aCZ = "RF" ) OR ( (^B_Q00CZX = "DK" ) OR (^B_Q00CZX = "RF" ) ) ) ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q01eCZ | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01eCZ] Kolik let školní docházky jste v průběhu svého života absolvoval/a počínaje prvním stupněm základní školy? Započtěte i dobu, kdy jste studoval/a dálkově a počítejte i opakované ročníky. Započítejte všechny roky, ve kterých jste se vzdělával/a, i když jste studovanou školu nedokončil/a.
Interviewer Instruction
V případě potřeby zaokrouhlete na celé roky. Například 6 let a 3 měsíce nebo 6 a čtvrt roku se zaokrouhlí dolů na 6 let. 6 let a 9 měsíců nebo 6 let a třičtvrtě roku se zaokrouhlí nahoru na 7 let. Půl roku zaokrouhlujte nahoru. Například 6 let a 6 měsíců nebo 6 a půl roku zaokrouhlete na 7 let.
Responses
[ Min = 1 | Max = 40 | layout = radioButton ]
00 [FTE] rok(y)/let
DK
RF
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Jste v současné době zapsán/a v řádném studiu na nějaké škole? Řádným studiem myslíme takové studium, po jehož úspěšném dokončení získáte vzdělání na základní, středoškolské, vysokoškolské či postgraduální úrovni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
1. Pokud si respondent není jistý, jaký typ studia je v této otázce míněn, vysvětlete mu, že se zde myslí studium, po jehož zakončení získá vzdělání na jednom ze stupňů uvedených v předchozích otázkách. 2. Pokud respondent stále váhá, předložte kartu 3 (která patří k otázce B_Q02bCZ) a zeptejte se: "Studujete v současnosti školu, po jejímž úspěšném dokončení získáte vzdělání na některé z těchto úrovní?" 3. Pokud respondent zmíní některý z uvedených typů vzdělání, zaznamenejte odpověď "Ano" a v dalším kroku zadejte příslušný vzdělávací stupeň.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bCZ
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bCZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bCZ] Jakého stupně vzdělání dosáhnete po ukončení Vašeho současného studia?
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 3. 2. Pokud se jedná o zahraniční studium, požádejte respondenta, aby uvedl odpovídající stupeň vzdělání v rámci českého vzdělávacího systému.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dokončený první stupeň základní školy
02 Základní vzdělání
03 Vyučení bez maturity kratší než 2 roky
04 Vyučení bez maturity delší než 2 roky
05 Vyučení s maturitou
06 Střední odborné s maturitou
07 Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)
08 Středoškolská nástavba
09 Vyšší odborné
10 Bakalářské vysokoškolské vzdělání
11 Magisterské vysokoškolské vzdělání
12 Postgraduální vzdělání
DK
RF

routing

[id = B_Q02bCZ_1 ]
IF ( (^B_Q02bCZ = "1" ) OR ( (^B_Q02bCZ = "2" ) OR ( (^B_Q02bCZ = "DK" ) OR (^B_Q02bCZ = "RF" ) ) ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02cCZ
Group
[ id = B_Q02cCZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02cCZ] Jaký je hlavní obor tohoto Vašeho studia?
Interviewer Instruction
Předložte kartu 2
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Obecné zaměření, žádná specializace, příprava na další vzdělávání (př. gymnázium, SVVŠ atd.)
02 Učitelské obory, pedagogika
03 Humanitní vědy, jazyky a umělecké obory
04 Společenské vědy
05 Právo a ekonomie
06 Přírodovědné obory, matematika, informační technologie
07 Technické studium
08 Zemědělství, veterinární lékařství
09 Zdravotnictví
10 Sociální práce
11 Služby
DK
RF

routing

[id = B_Q02cCZ_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Započal/a jste někdy studium na nějaké škole a toto studium jste potom nedokončil/a?
Interviewer Instruction
1. V této otázce máme na mysli celé vzdělávací programy (například bakalářské studium na univerzitě). 2. Situace, kdy respondent studium dočasně přerušil a později na něj navázal, by neměla být započtena mezi případy opuštění studia bez jeho dokončení.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bCZ
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bCZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bCZ] Jaký stupeň vzdělání byste získal/a, pokud byste tuto školu dokončil/a? Pokud jste nedokončil/a více vzdělávacích programů, uveďte ten, který vedl k nejvyššímu vzdělání.
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 4. 2. Pokud se jedná o zahraniční studium, požádejte respondenta, aby uvedl odpovídající stupeň vzdělání v rámci českého vzdělávacího systému.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dokončený první stupeň základní školy
02 Základní vzdělání
03 Vyučení bez maturity kratší než 2 roky
04 Vyučení bez maturity delší než 2 roky
05 Vyučení s maturitou
06 Střední odborné s maturitou
07 Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)
08 Středoškolská nástavba
09 Vyšší odborné
10 Bakalářské vysokoškolské vzdělání
11 Magisterské vysokoškolské vzdělání
12 Postgraduální vzdělání
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] V kolika letech či v jakém roce jste přestal/a studovat tuto školu?
Interviewer Instruction
Zadejte věk NEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Věk [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Prosím, potvrďte věk nebo rok uvedený v předešlé otázce nebo opravte rok narození (A_Q01a) nebo rok předčasného ukončení studia (B_Q03c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] A v jakém to bylo měsíci?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Leden
02 Únor
03 Březen
04 Duben
05 Květen
06 Červen
07 Červenec
08 Srpen
09 Září
10 Říjen
11 Listopad
12 Prosinec
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Byl/a jste v uplynulých 12 měsících, tj. od ^MonthYear studentem/studentkou nějakého řádného studia - ať už denního nebo kombinovaného (tj. dálkového)?
Interviewer Instruction
Tato otázka se týká každého řádného studia v posledních 12 měsících, včetně studia, které respondent nedokončil.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
1. Pokud si respondent není jistý, jaký typ studia je v této otázce míněn, vysvětlete mu, že se zde myslí studium, po jehož úspěšném dokončení získá vzdělání na základní, středoškolské, vysokoškolské či postgraduální úrovni. 2. Pokud respondent stále váhá, předložte mu KARTU 3, která patří k otázce B_Q05aCZ a zeptejte se: "Studoval/a jste v posledních 12 měsících nějakou školu směřující k některému z těchto stupňů vzdělání?"

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] V kolika studijních programech jste v uplynulých 12 měsících byl/a zapsán/a?
Interviewer Instruction
Zajímají nás studijní programy jako celek (například bakalářské studium na univerzitě), nemyslíme dílčí přednášky či kurzy, které mohou být součástí celého studijního programu.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] studijních programů
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-CZ-Question-B_R05a-1]
Nyní Vám položím několik dalších otázek ohledně nejvyššího vzdělání, které jste kdy dosáhl/a.

[TU-CZ-Question-B_R05a-2]
Nyní Vám položím několik otázek ohledně tohoto studia.

[TU-CZ-Question-B_R05a-3]
Nyní Vám položím několik otázek ohledně Vašeho posledního studia.
Interviewer Instruction
Pokračujte stisknutím <Dopředu>

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05bCZ
ELSE Goto B_Q05aCZ
Group
[ id = B_Q05aCZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aCZ] O jaký stupeň vzdělání se jednalo?
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 3. 2. Pokud se jedná o zahraniční studium, požádejte respondenta, aby uvedl odpovídající stupeň vzdělání v rámci českého vzdělávacího systému.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 První stupeň základní školy
02 Základní vzdělání
03 Vyučení bez maturity kratší než 2 roky
04 Vyučení bez maturity delší než 2 roky
05 Vyučení s maturitou
06 Střední odborné s maturitou
07 Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)
08 Středoškolská nástavba
09 Vyšší odborné
10 Bakalářské vysokoškolské vzdělání
11 Magisterské vysokoškolské vzdělání
12 Postgraduální vzdělání
DK
RF

routing

[id = B_Q05aCZ_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aCZ = "1" ) OR (^B_Q05aCZ = "2" ) ) OR (^B_Q05aCZ = "DK" ) ) OR (^B_Q05aCZ = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05bCZ
Group
[ id = B_Q05bCZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05bCZ] Jaký byl obor tohoto studia? Pokud to bylo více oborů, uveďte ten, který považujete za nejdůležitější.
Interviewer Instruction
Předložte kartu 2
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Obecné zaměření, žádná specializace, příprava na další vzdělávání (př. gymnázium, SVVŠ atd.)
02 Učitelské obory, pedagogika
03 Humanitní vědy, jazyky a umělecké obory
04 Společenské vědy
05 Právo a ekonomie
06 Přírodovědné obory, matematika, informační technologie
07 Technické studium
08 Zemědělství, veterinární lékařství
09 Zdravotnictví
10 Sociální práce
11 Služby
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( ( (^B_Q02bCZ = "1" ) OR (^B_Q02bCZ = "2" ) ) OR (^B_Q02bCZ = "3" ) ) OR (^B_Q02bCZ = "4" ) ) OR (^B_Q02bCZ = "5" ) ) OR (^B_Q02bCZ = "6" ) ) ) OR (^B_Q02bCZ = "7" ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] Souvisely hlavní důvody, které Vás vedly k volbě tohoto studia, s uplatněním na trhu práce?
Interviewer Instruction
Vztahem vzdělávací aktivity k práci míníme nejen souvislost s jedním konkrétním zaměstnáním, ale též obecně, zda mohla zvýšit Vaše šance na trhu práce.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Byl/a jste během tohoto Vašeho studia v uplynulých 12 měsících zaměstnán/a? Ať už na plný úvazek či jen na částečný úvazek?
Interviewer Instruction
Pokud byl respondent v té době samostatně výdělečně činný, zvolte odpověď "ano".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Uveďte, zda jste se tomuto studiu věnoval/a ... ...
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jen během pracovní doby
02 Většinou během pracovní doby
03 Většinou mimo pracovní dobu
04 Jen mimo pracovní dobu
DK
RF
Help
1. Tato otázka zjišťuje, v jaké míře se studium odehrávalo během pracovní doby v tom smyslu, že respondent během pracovní doby studoval, místo aby vykonával svoje pracovní úkoly. Sem patří i situace, kdy studium probíhá mimo obvyklou pracovní dobu, ale doba trávená studiem se započítává do odpracované doby. 2. Pokud studium probíhá mimo pracovní dobu a respondent dostane plat za dobu strávenou studiem nebo dostane navíc pracovní volno, pak toto studium je posuzováno jako studium, které probíhá "během pracovní doby". V této otázce se započítává jen čas strávený ve vyučování a kurzech, ne domácí příprava.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Jak užitečné bylo toto studium pro Vaše zaměstnání či podnikání, které jste v té době měl/a? Řekl/a byste, že bylo ...
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zcela neužitečné
02 Jen málo užitečné
03 Částečně užitečné
04 Velmi užitečné
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Platil výdaje spojené s tímto studiem Váš zaměstnavatel či možný budoucí zaměstnavatel? Těmito výdaji myslíme školné, zápisné, poplatky za zkoušky, výdaje za knihy či další jiné výdaje spojené se studiem.
Interviewer Instruction
1. Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 2. Mezi jiné náklady patří cesta a ubytování. 3. Pokud respondent coby samostatně výdělečně činná osoba uhradil své výdaje, zvolte odpověď "ano, všechny výdaje" nebo "ano, částečně".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano, všechny výdaje
02 Ano, částečně
03 Ne, žádné výdaje
04 Žádné výdaje se studiem nebyly
05 Neměl/a jsem žádného, ani budoucího zaměstnavatele
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-CZ-Question-B_R12-1]
Nyní bychom se Vás rádi zeptali na jiné organizované vzdělávací aktivity, kterých jste se třeba účastnil/a v uplynulých 12 měsících. Zajímají nás jak vzdělávací aktivity, které souvisely s Vaší prací, tak i ty, které s ní nesouvisely. Budeme rozlišovat mezi kurzy, které uvádí tato karta. Při odpovídání na následující otázky prosím vynechte všechny aktivity, které jste nám již popsal/a v předešlé části dotazníku.

[TU-CZ-Question-B_R12-2]
Nyní bychom se Vás rádi zeptali na jiné organizované vzdělávací aktivity, kterých jste se třeba účastnil/a v uplynulých 12 měsících. Zajímají nás jak vzdělávací aktivity, které souvisely s Vaší prací, tak i ty, které s ní nesouvisely. Budeme rozlišovat mezi kurzy, které uvádí tato karta.
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 14 a požádejte respondenta, aby si ji ponechal, dokud nebude vyzván, aby ji vrátil. 2. Započtěte i aktivity, které respondent (dosud) nedokončil. Započtěte všechny aktivity, i kdyby se jich respondent účastnil jen hodinu. 3. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Navštěvoval/a jste v uplynulých 12 měsících nějaké kurzy vedené korespondenční formou nebo prostřednictvím internetu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
Tyto kurzy jsou podobné klasickým kurzům, ovšem liší se tím, že instruktor/učitel/vyučující a posluchači se nenacházejí spolu v jedné místnosti, nýbrž jsou v kontaktu pomocí korespondence či elektronických médií.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Kolika takových vzdělávacích aktivit jste se účastnil/a?
Interviewer Instruction
Pokud nějaké aktivity spolu souvisely, ale konaly se v jiný den, pak je započtěte jako jednu aktivitu.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Účastnil/a jste se v uplynulých 12 měsících nějakého pracovního školení či školení vedeného nadřízenými či kolegy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
1. Tento typ školení většinou probíhá jako plánované školení nebo praktické lekce, ve kterých se používají běžné pracovní nástroje. 2. Toto školení většinou organizuje zaměstnavatel, aby usnadnil zaměstnancům (i nově příchozím) začlenění do pracovního procesu. 3. Toto školení může obsahovat obecné informace o společnosti, stejně tak jako konkrétní instrukce pro vykonávání konkrétní práce (například poučení o bezpečnosti práce, pracovní postupy apod.) 4. Může být vedeno vedoucími pracovníky, nadřízenými či kolegy za účelem toho, aby respondent mohl lépe vykonávat svoji práci, anebo aby mohl snadno začít vykonávat nové pracovní úkoly; školení může vést i lektor.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Kolika takových vzdělávacích aktivit jste se účastnil/a?
Interviewer Instruction
Pokud nějaké aktivity spolu souvisely, ale konaly se v jiný den, pak je započtěte jako jednu aktivitu.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Účastnil/a jste se v uplynulých 12 měsících nějakých dalších seminářů či workshopů?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Kolika takových vzdělávacích aktivit jste se účastnil/a?
Interviewer Instruction
Pokud nějaké aktivity spolu souvisely, ale konaly se v jiný den, pak je započtěte jako jednu aktivitu.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Účastnil/a jste se v uplynulých 12 měsících nějakých dalších kurzů či soukromých hodin, o kterých jste nám ještě neřekl/a?
Interviewer Instruction
Zajímají nás jakékoliv kurzy bez ohledu na důvod jejich navštěvování (ať souvisely s prací respondenta, či nikoliv).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
1. Kurzy se většinou zaměřují na konkrétní předmět a jsou vedeny osobami, které jsou v příslušném oboru vzdělány. Mohou mít formu přednášek či vyučování ve třídě (někdy zahrnují i nácvik v reálných či simulovaných situacích). 2. Pokud mezi respondentem a osobou poskytující soukromé hodiny je vztah učitel-žák, pak odpověď je "ano". Pokud ten, kdo respondenta něco učí, je přítel, člen rodiny nebo jiný známý, pak odpověď je "ne".

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Kolika takových vzdělávacích aktivit jste se účastnil/a?
Interviewer Instruction
Pokud nějaké aktivity spolu souvisely, ale konaly se v jiný den, pak je započtěte jako jednu aktivitu.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "2" ) AND ( (^B_Q12c = "2" ) AND ( (^B_Q12e = "2" ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "1" ) OR ( (^B_Q12c = "1" ) OR ( (^B_Q12e = "1" ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-CZ-Question-B_R13-1]
Nyní se Vás budu ptát na Vaši účast v kursech vedených korespondenční formou nebo prostřednictvím internetu.

[TU-CZ-Question-B_R13-2]
Položím Vám několik otázek ohledně Vaší účasti v pracovních školeních či školeních vedených nadřízenými či kolegy.

[TU-CZ-Question-B_R13-3]
Položím Vám několik otázek ohledně Vaší účasti v seminářích či workshopech.

[TU-CZ-Question-B_R13-4]
Položím Vám několik otázek ohledně Vaší účasti v kurzech či soukromých lekcích.

[TU-CZ-Question-B_R13-5]
Nyní Vám položím několik otázek ohledně těch vzdělávacích aktivit, o kterých jste mi právě řekl/a. Nejprve mě bude zajímat ta aktivita, které jste se účastnil/a jako poslední.
Interviewer Instruction
Pokračujte stisknutím <Dopředu>

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on the job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] O jakou aktivitu z uvedených na této kartě se jednalo?
Interviewer Instruction
Až respondent odpoví, vezměte si od něj kartu 14.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Kurz v rámci studia vedeného korespondenční formou nebo prostřednictvím internetu
02 Pracovní školení či školení vedené nadřízenými či kolegy
03 Seminář nebo workshop
04 Jiné druhy kurzů či soukromých lekcí
DK
RF
Help
1. Kurzy vedené korespondenční formou nebo prostřednictvím internetu jsou podobné klasickým kurzům, ovšem liší se tím, že instruktor/učitel/vyučující a posluchači se nenacházejí spolu v jedné místnosti, nýbrž jsou v kontaktu pomocí korespondence či elektronických médií. 2. Pracovní školení většinou probíhá jako plánované školení nebo praktické lekce, ve kterých se používají běžné pracovní nástroje. Toto školení většinou organizuje zaměstnavatel, aby usnadnil zaměstnancům (i nově příchozím) začlenění do pracovního procesu. Toto školení může obsahovat obecné informace o společnosti, stejně tak jako konkrétní instrukce pro vykonávání konkrétní práce (například poučení o bezpečnosti práce, pracovní postupy apod.) Může být vedeno vedoucími pracovníky, nadřízenými či kolegy za účelem toho, aby respondent mohl lépe vykonávat svoji práci anebo aby mohl snadno začít vykonávat nové pracovní úkoly; školení může vést i lektor. 3. Kurzy se většinou zaměřují na konkrétní předmět a jsou vedeny osobami, které jsou v příslušném oboru vzdělány. Mohou mít formu přednášek či vyučování ve třídě (někdy zahrnují i nácvik v reálných či simulovaných situacích). Pokud mezi respondentem a osobou poskytující soukromé hodiny je vztah učitel-žák, pak odpověď je "ano". Pokud ten, kdo respondenta něco učí, je přítel, člen rodiny nebo jiný známý, pak odpověď je "ne".

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Vztahovala se tato vzdělávací aktivita především k práci?
Interviewer Instruction
Vztahem vzdělávací aktivity k práci míníme nejen souvislost s jedním konkrétním zaměstnáním, ale též obecně, zda mohla zvýšit Vaše šance na trhu práce.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Mohl/a byste prosím konkrétněji uvést hlavní důvod Vaší účasti v této vzdělávací aktivitě?
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 6. 2. Zaznamenejte jen jednu odpověď. 3. Pokud myslíte, že respondent má problém při čtení karty, přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Abych mohl/a dělat lépe svoji práci a/nebo pro získání lepší perspektivy ve své pracovní kariéře
02 Abych zmenšil/a pravděpodobnost, že přijdu o práci
03 Abych zvýšil/a své šance získat zaměstnání nebo změnit zaměstnání či profesi
04 Abych mohl/a začít vlastní podnikání či živnost
05 Účast byla povinná
06 Abych si zvýšil/a znalosti a dovednosti v oboru, který mne zajímá
07 Abych získal/a diplom či certifikát
08 Jiný důvod
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Během doby, co jste se účastnil/a této vzdělávací aktivity, byl/a jste zaměstnán/a - ať už na plný nebo na částečný úvazek?
Interviewer Instruction
Pokud byl respondent samostatně výdělečně činný, odpovězte "ano".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Uveďte, zda se tato aktivita konala ...
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jen během pracovní doby
02 Většinou během pracovní doby
03 Většinou mimo pracovní dobu
04 Jen mimo pracovní dobu
DK
RF
Help
1. Tato otázka zjišťuje, v jaké míře se vzdělávací aktivita odehrávala během pracovní doby v tom smyslu, že respondent se během pracovní doby věnoval této vzdělávací aktivitě místo toho, aby vykonával svoje pracovní úkoly. 2. Sem patří i situace, kdy vzdělávací aktivita probíhá mimo obvyklou pracovní dobu, ale doba trávená touto aktivitou se započítává do odpracované doby. 3. Pokud vzdělávací aktivita probíhá mimo pracovní dobu a respondent dostane plat za dobu strávenou touto aktivitou nebo dostane navíc pracovní volno, pak tato aktivita je posuzována jako aktivita, která probíhá "během pracovní doby". 4. V této otázce se započítává jen čas strávený ve vyučování a kurzech, ne domácí příprava.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Jak užitečná byla tato vzdělávací aktivita pro Vaše zaměstnání či živnost, které jste v té době měl/a, popř. které stále máte? Řekl/a byste, že to bylo ...
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zcela neužitečné
02 Jen málo užitečné
03 Částečně užitečné
04 Velmi užitečné
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Platil výdaje spojené s touto vzdělávací aktivitou Váš zaměstnavatel či možný budoucí zaměstnavatel? Těmito výdaji myslíme školné, zápisné, poplatky za zkoušky, výdaje za knihy či další jiné výdaje spojené se studiem.
Interviewer Instruction
1. Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 2. Mezi jiné náklady patří cesta a ubytování. 3. Pokud respondent coby samostatně výdělečná osoba uhradil své výdaje, zvolte odpověď "ano, všechny výdaje" nebo "ano, částečně".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano, všechny výdaje
02 Ano, částečně
03 Ne, žádné výdaje
04 Žádné výdaje spojené s touto aktivitou nebyly
05 Neměl/a jsem žádného, ani budoucího zaměstnavatele
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Nyní nás bude zajímat celkový čas, který jste během posledních 12 měsíců strávil/a na různých typech kurzů, školení, soukromých lekcí, seminářů či workshopů. Jak je pro Vás nejjednodušší určit čas, který jste všem těmto vzdělávacím aktivitám věnoval/a: v CELÝCH týdnech, v CELÝCH dnech nebo v hodinách? Nezapočítávejte čas, který jste věnoval/a domácí přípravě či cestě do školy a ze školy, kde jste studoval/a.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Týdny
02 Dny
03 Hodiny
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Kolik CELÝCH týdnů jste od ^MonthYear doposud věnoval/a těmto vzdělávacím aktivitám?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] týden/týdny/týdnů
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Kolik CELÝCH dnů jste od ^MonthYear doposud věnoval/a těmto vzdělávacím aktivitám?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] den/dny/dnů
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Kolik hodin jste od ^MonthYear doposud věnoval/a těmto vzdělávacím aktivitám? Nezapočítávejte čas, který jste věnoval/a na dopravu na jednotlivé lekce a zpět.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] hodin(a)/y
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Kolik z celkového času, který jste těmto aktivitám věnoval/a, zabraly aktivity, které souvisely s Vaším pracovním uplatněním?
Interviewer Instruction
Předložte kartu 5
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Žádnou část této doby
02 Maximálně čtvrtinu této doby
03 Minimálně čtvrtinu, maximálně polovinu této doby
04 Více než polovinu uvedeného času, ale ne všechen čas
05 Celou dobu
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-CZ-Question-B_Q26a-1]
Stalo se Vám v uplynulých 12 měsících, že jste měl/a zájem účastnit se nějakého dalšího studia či vzdělávání, ale neúčastnil/a jste se? Zajímá nás jak řádné studium, tak i jiné další vzdělávací aktivity.

[TU-CZ-Question-B_Q26a-2]
Stalo se Vám v uplynulých 12 měsících, že jste měl/a zájem účastnit se nějakého studia či dalšího vzdělávání, ale neúčastnil/a jste se? Zajímá nás jak řádné studium, tak i jiné další vzdělávací aktivity.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Který z následujících důvodů Vám zabránil ve studiu či dalším vzdělávání? Prosím, uveďte ten nejdůležitější.
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 7. 2. Pokud myslíte, že respondent má problém při čtení karty, přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nesplňoval/a jsem předpoklady
02 Studium nebo další vzdělávání bylo moc drahé, nemohl/a jsem si to dovolit
03 Neměl/a jsem podporu od zaměstnavatele
04 Byl/a jsem příliš pracovně vytížen/a
05 Kurzy či přednášky probíhaly v době a/nebo na místě, které mi nevyhovovaly
06 Neměl/a jsem čas kvůli péči o děti či domácnost
07 V účasti ve studiu či dalším vzdělávání mi zabránily neočekávané okolnosti
08 Jiný důvod
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Nyní Vám položím několik otázek ohledně toho, co jste dělal/a minulý týden, tedy týden končící uplynulou nedělí.
Interviewer Instruction
Pokračujte stisknutím <Dopředu>
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Dělal/a jste v minulém týdnu alespoň jednu hodinu PLACENOU práci - ať už jako zaměstnanec nebo jako podnikatel či živnostník?
Interviewer Instruction
1. Tato otázka je zásadní pro další filtrování otázek. Pokuste se omezit na minimum odmítnutí a odpověď "Nevím". Pokuste se získat platnou odpověď. 2. Neplacenou práci ve firmě, kterou vlastní respondent nebo někdo z jeho příbuzných, zde neuvádějte a nahlašte ji v C_Q01c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
1. Placenou prací je zde myšlena jakákoliv práce, která je finančně či jinak odměněna a kterou respondent vykonával ve sledovaném týdnu, i kdyby jí věnoval jen jedinou hodinu. Odměnou za odvedenou práci mohou být jak peníze, tak i naturálie (zboží či služby místo peněz) a nezáleží na tom, zda respondent tuto odměnu získal v týdnu, kdy byla práce vykonána, nebo ne. Do pracujících za peníze zahrňte i takové respondenty, kteří dostávají výplatu za školení formou pracovní činnosti, v rámci které produkují výrobky nebo poskytují služby. 2. Živnostníkem či podnikatelem je člověk, který se sám zaměstnává. Přitom může a nemusí mít pod sebou další zaměstnance.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Byl/a jste minulý týden mimo svoji práci, do které jste se plánoval/a opět vrátit?
Interviewer Instruction
Tato otázka je zásadní pro další filtrování otázek. Pokuste se omezit na minimum odmítnutí a odpověď "Nevím". Pokuste se získat platnou odpověď.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
1. U osob, které jsou přechodně mimo svoji práci z důvodu dovolené, nemoci, mateřské či rodičovské dovolené a podobně, zaznamenejte odpověď "Ano". 2. U osob, které jsou přechodně uvolněny ze zaměstnání, ale dostávají od zaměstnavatele alespoň 50 % mzdy nebo platu anebo předpokládají návrat do zaměstnání do tří měsíců, zaznamenejte odpověď "Ano".

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Dělal/a jste v minulém týdnu alespoň jednu hodinu NEPLACENOU práci ve firmě, kterou vlastníte Vy nebo někdo z Vašich příbuzných?
Interviewer Instruction
Tato otázka je zásadní pro další filtrování otázek. Pokuste se omezit na minimum odmítnutí a odpověď "Nevím". Pokuste se získat platnou odpověď.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
1. Neplacenou prací ve firmě, kterou vlastní respondent nebo někdo z jeho příbuzných, je myšlena práce vykonaná ve sledovaném týdnu, za kterou respondent nedostává výplatu ani žádnou odměnu. Za svou práci ve firmě, kterou vlastní sám respondent nebo někdo z jeho příbuzných, by tak neměl dostat ani finanční odměnu ani odměnu v naturáliích (zboží či služby místo peněz) a neměl by ani očekávat, že ji dostane v budoucnosti. 2. Neplacenou prací je myšlen jakýkoliv pracovní úkol, kterým respondent přímo přispívá k provozu rodinného podnikání.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Hledal/a jste v minulých 4 týdnech placenou práci? Věnoval/a jste tomu aspoň trochu času? Myslíme 4 týdny před poslední nedělí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Čekal/a jste v těchto minulých 4 týdnech na to, až začnete vykonávat práci, do které jste již byl/a přijat/a?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Nastoupíte do této práce v době kratší než tři měsíce a nebo v době delší než tři měsíce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Do tří měsíců
02 Déle než za tři měsíce
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Z jakého důvodu jste v minulých 4 týdnech nehledal/a placenou práci či zaměstnání?
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 8. 2. Pokud se Vám zdá, že respondent má obtíže se čtením karty, přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 3. Zaznamenejte všechny odpovědi, které respondent zmíní.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Čekal/a jsem na výsledky přijímacího řízení do zaměstnání nebo jsem se účastnil/a přijímacích pohovorů či jiných pohovorů týkajících se mého nejvhodnějšího pracovního zařazení
02 Byl/a jsem student/kou řádného studia
03 Staral/a jsem se o rodinu a domácnost
04 Byl/a jsem přechodně nemocný/á či zraněný/á
05 Jsem dlouhodobě nemocný/á či invalidní
06 Myslel/a jsem si, že není žádné volné pracovní místo
07 Měl/a jsem to v úmyslu, ale ještě jsem se k tomu nedostal/a
08 Zaměstnání jsem nepotřeboval/a
09 Odešel/odešla jsem do důchodu
10 Jiný důvod
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Kolik měsíců jste v souhrnu strávil/a hledáním placené práce?
Interviewer Instruction
1. Pokud respondent odpoví počtem let, zaznamenejte odpověď jako odpovídající počet měsíců. 2. Pokud respondent hledal práci po dobu kratší než dva roky, přimějte jej, aby uvedl přesný počet měsíců. 3. Pokud uvede kratší dobu než jeden měsíc, zaznamenejte počet měsíců "0".
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] měsíc/e/ů
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Udělal/a jste v minulých 4 týdnech něco z následujícího? Myslíme 4 týdny před poslední nedělí.
[C_Q04a] Kontaktoval/a jste úřad práce, aby Vám našel zaměstnání?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
[C_Q04b] Kontaktoval/a jste zprostředkovatelskou agenturu, aby Vám pomohla najít zaměstnání či brigádu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
[C_Q04c] Oslovil/a jste přímo nějakého zaměstnavatele s žádostí o práci?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
[C_Q04d] Žádal/a jste známé, příbuzné či v nějakém spolku, aby Vám pomohli najít práci?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
[C_Q04e] Podal/a jste nějaký inzerát, že hledáte zaměstnání? Nebo jste na nějaký inzerát odpověděl/a?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Udělal/a jste v minulých 4 týdnech něco z následujícího? Myslíme 4 týdny před poslední nedělí.
[C_Q04f] Pročítal/a jste inzeráty s nabídkou volných míst?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
[C_Q04g] Účastnil/a jste se nějakého výběrového řízení, přijímacího testu či pohovoru?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
[C_Q04h] Hledal/a jste pozemek, provozovnu či vybavení pro vykonávání nějaké pracovní činnosti?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
[C_Q04i] Zažádal/a jste o živnostenský list či jinou licenci či o podnikatelský úvěr?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
[C_Q04j] Podnikl/a jste cokoli jiného, abyste nalezl/a práci?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Mohl/a byste mi, prosím, přiblížit, co jiného jste podnikl/a, abyste nalezl/a práci?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Pokud by se v minulém týdnu (končícím minulou nedělí) bývala naskytla možnost nastoupit do zaměstnání, byl/a byste býval/a schopen/schopna nastoupit během dvou týdnů do tohoto zaměstnání?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Měl/a jste minulý týden jen jedno zaměstnání či živnost, nebo jste jich měl/a více než jen jedno? Ptáme se jen na placenou práci.
Interviewer Instruction
1. Započtěte i práci, kterou respondent dočasně nevykonával. 2. Pokud měl respondent jedno zaměstnání A ZÁROVEŇ jednu živnost, zaznamenejte "více než jedno zaměstnání či živnost".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jedno zaměstnání či živnost
02 Více než jedno zaměstnání či živnost
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07] Podívejte se, prosím, na tuto kartu a řekněte mi, která položka nejlépe vystihuje Vaši současnou situaci. Pokud se k Vaší situaci hodí více položek, uveďte, prosím jen JEDNU - tu, která nejvíce odpovídá tomu, jak se vidíte Vy sám/sama.
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 9. 2. Označte jen jednu odpověď.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Práce na plný úvazek (zaměstnanec, podnikatel či živnostník)
02 Práce na částečný úvazek (zaměstnanec, podnikatel či živnostník)
03 Nezaměstnaný/á
04 Žákyně či student/ka
05 V učení či na stáži
06 V důchodu, i předčasném
07 Trvale invalidní
08 Péče o domácnost a o děti
09 Jiné
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Měl/a jste již někdy placenou práci? Zahrňte i vlastní živnost či podnikání.
Interviewer Instruction
Nezahrnujte neplacenou práci ve firmě, kterou vlastní respondent nebo někdo z jeho příbuzných.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
1. Placenou prací je zde myšlena jakákoliv práce, která je finančně či jinak odměněna, i kdyby jí respondent věnoval jen jedinou hodinu. Odměnou za odvedenou práci mohou být jak peníze, tak i naturálie (zboží či služby místo peněz). Do pracujících za peníze zahrňte i takové respondenty, kteří dostávají výplatu za školení formou pracovní činnosti, v rámci které produkují výrobky nebo poskytují služby. 2. Živnostníkem či podnikatelem je člověk, který se sám zaměstnává. Přitom může a nemusí mít pod sebou další zaměstnance.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Měl/a jste v uplynulých 12 měsících, tj. od ^MonthYear, nějakou placenou práci? Prosím, zahrňte také živnost či podnikání.
Interviewer Instruction
Nezahrnujte neplacenou práci ve firmě, kterou vlastní respondent nebo někdo z jeho příbuzných.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
1. Placenou prací je zde myšlena jakákoliv práce, která je finančně či jinak odměněna, i kdyby jí respondent věnoval jen jedinou hodinu. Odměnou za odvedenou práci mohou být jak peníze, tak i naturálie (zboží či služby místo peněz). Do pracujících za peníze zahrňte i takové respondenty, kteří dostávají výplatu za školení formou pracovní činnosti, v rámci které produkují výrobky nebo poskytují služby. 2. Živnostníkem či podnikatelem je člověk, který se sám zaměstnává. Přitom může a nemusí mít pod sebou další zaměstnance.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Kolik let Vám bylo, když jste přestal/a pracovat ve svém posledním zaměstnání? Nebo mi řeknete, v jakém to bylo roce?
Interviewer Instruction
Zadejte věk NEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Věk [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Ověřte věk nebo rok zadaný v poslední otázce nebo upravte rok narození (A_Q01a) nebo upravte rok, kdy respondent opustil poslední placené zaměstnání (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Přibližně kolik let jste úhrnem měl/a placenou práci? Započítejte pouze ty roky, během kterých jste pracoval/a na částečný či plný úvazek po dobu 6 měsíců či více.
Interviewer Instruction
1. Sečtěte roky, kdy respondent pracoval na částečný či plný úvazek (viz příklad v nápovědě). 2. Započtěte též období, kdy respondent podnikal či provozoval živnost, a období, kdy vykonával placenou praxi. 3. Nezapočítávejte do tohoto souhrnu roky, v rámci kterých respondent 6 měsíců či déle nepracoval z důvodu nezaměstnanosti, studia, péče o dítě či dlouhodobé nemoci. 4. Nezapočítávejte neplacenou práci ve firmě, kterou vlastní respondent nebo někdo z jeho příbuzných. 5. Pokud to bude nezbytné, zaokrouhlete odpovědi na nejbližší celé číslo (počet let).
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Přibližně [FTE] rok(y)/roků
DK
RF
Help
1. Placenou prací je zde myšlena jakákoliv práce, která je finančně či jinak odměněna, i kdyby jí respondent věnoval jen jedinou hodinu. Odměnou za odvedenou práci mohou být jak peníze, tak i naturálie (zboží či služby místo peněz). Do pracujících za peníze zahrňte i takové respondenty, kteří dostávají výplatu za školení formou pracovní činnosti, v rámci které produkují výrobky nebo poskytují služby. 2. Živnostníkem či podnikatelem je člověk, který se sám zaměstnává. Přitom může a nemusí mít pod sebou další zaměstnance. 3. Příklad: člověk, který pracoval dva roky na částečný úvazek (po dobu delší než 6 měsíců) a dva roky na plný úvazek, má celkem čtyřletou pracovní zkušenost.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Pro kolik různých zaměstnavatelů (firem či organizací) jste za posledních 5 let pracoval/a? V případě, že jste byl/a osobou samostatně výdělečně činnou, zahrňte i své podnikání či živnosti.
Interviewer Instruction
Pokud respondent pracoval pro firmu či organizaci, která během trvání pracovního poměru změnila právní postavení (například firma byla koupena jinou společností či v důsledku reorganizace), je to považováno za takovou situaci, že respondent měl jeden pracovní poměr v jedné organizaci či firmě.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] zaměstnavatelé/zaměstnavatelů (firmy nebo organizace)
DK
RF
Help
1. Započtěte všechna zaměstnání, tedy i krátkodobá a taková, která respondent vykonával jen pár hodin v týdnu. 2. Období soustavné práce pro stejnou pracovní agenturu, která nabízí dočasné pracovní příležitosti, započtěte jako práci pro jednoho zaměstnavatele bez ohledu na to, v kolika společnostech v daném období respondent pracoval. Podobně období soustavné práce jako poradce či soustavné práce na volné noze započtěte jako práci pro jednoho zaměstnavatele bez ohledu na to, v kolika společnostech jedinec v daném období pracoval. 3. Pojmem "vlastní podnikání či živnost" zde myslíme situaci, kdy respondent za víceméně stejných okolností pracoval sám za sebe. Může to znamenat přímo podnik - jako je vlastní farma či továrna, ale i situaci drobného živnostníka, který nabízí produkty či služby podobné povahy jednomu nebo více zákazníkům. Pokud nastala situace, že respondent takto podnikal a měl krátkodobě výpadek v činnosti, protože neměl odbyt pro své zboží či služby, ale byl kdykoli připraven opět svoji činnost vykonávat, potom je to považováno za součást jednoho a toho samého "vlastního podnikání či živnosti". Pokud se respondent vrátil k podnikání či živnosti po významně delší odmlce, kdy nebyl schopen poskytovat svoje produkty či služby, bude to zaznamenáno jako další "vlastní podnikání či živnost".
Group
[ id = C_C10aCZ | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_C10aCZ]

routing

[id = C_C10aCZ_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto C_Q10bCZ
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10bCZ | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q10bCZ] Stalo se Vám za posledních 5 let, že jste byl/a bez práce déle než 3 měsíce? Do této doby nepočítejte dobu řádného studia. Nezahrnujte placené volno jako například mateřskou či rodičovskou dovolenou nebo nemocenskou.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-CZ-Question-D_R01a-1]
Následující otázky se týkají Vaší práce - zaměstnání či podnikání nebo živnosti, kterou jste vykonával/a v minulém týdnu. Této práci budeme říkat "současné zaměstnání" či "současné podnikání".

[TU-CZ-Question-D_R01a-2]
Následující otázky se týkají Vaší práce - zaměstnání či podnikání nebo živnosti, ve které jste minulý týden strávil/a NEJVÍCE HODIN. Pokud jste v minulém týdnu měl/a více pracovních poměrů či podnikání, ve kterých jste strávil/a stejný počet hodin, zajímá nás ta práce, ve které jste vydělal/a nejvíce peněz. Této práci budeme říkat "současné zaměstnání" či "současné podnikání".
Interviewer Instruction
1. Pokud respondent v minulém týdnu nepracoval, budeme se jej v následujících otázkách ptát na tu práci či podnikání, které obvykle vykonává. 2. Pokud respondent pracoval pro zprostředkovatelskou agenturu, budeme se ptát na organizaci, ve které fakticky vykonával své pracovní úkoly. 3. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Help
Pokud respondent pracuje jako externí konzultant, kterého si najímají společnosti, aby jim pomohl zlepšit fungování v různých oblastech jejich činnosti, potom se následující otázky týkají jeho skutečného zaměstnavatele - společnosti, která poskytuje poradenství (respektive samotného respondenta, pokud pracuje jako soukromý živnostník).

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Jaká je Vaše profese, případně pracovní zařazení?
Interviewer Instruction
1. Pokuste se vyhnout vágním pojmenováním povolání jako je manažer, úředník nebo zemědělec. 2. Popisy se musí vždy vztahovat k nejdůležitějším pracovním povinnostem respondenta. Např. účetní může být kvalifikovaným podnikovým účetním, úředník může být obchodní referent, zemědělec může být zemědělcem působícím v mléčném průmyslu a manažer může být vedoucím prodeje ve své lokalitě.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Jaké jsou Vaše nejdůležitější pracovní povinnosti? Prosíme o jejich podrobný popis.
Interviewer Instruction
Popisy se musí vždy vztahovat k nejdůležitějším činnostem a povinnostem respondenta. Např. doplňuje zboží do regálů, eviduje náklady a výdaje, pečuje o nemocná zvířata, pečuje o nemocné lidi, léčí bolavé zuby, staví silnice a mosty.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] V jakém druhu obchodu, průmyslu či služeb pracujete? Prosíme o jeho podrobný popis.
Interviewer Instruction
1. Podejte konkrétní popis druhu obchodu, průmyslu či služeb, ve kterém respondent pracuje. 2. Popište přesně oblast průmyslu tak, aby bylo na obecné i konkrétní rovině jasné, jakou funkci pro svého zaměstnavatele respondent vykonává. Např.: měděný důl, výrobce plnicích per, velkoobchod s potravinami, knihkupectví, výstavba silnic, oprava bot.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Pokud respondent pracuje jako externí konzultant, kterého si najímají společnosti, aby jim pomohl zlepšit fungování v různých oblastech jejich činnosti, potom se následující otázky týkají společnosti, která poskytuje poradenství (respektive samotného respondenta, pokud pracuje na volné noze).
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Prosím, popište podrobně, jaký je předmět podnikání firmy nebo organizace, pro kterou pracujete. Co tato společnost produkuje či jaké poskytuje služby?
Interviewer Instruction
Popište podrobně druh výrobků či služeb, které se vyrábí či nabízí na pracovišti respondenta.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Pokud respondent pracuje jako externí konzultant, kterého si najímají společnosti, aby jim pomohl zlepšit fungování v různých oblastech jejich činnosti, potom se následující otázky týkají jeho skutečného zaměstnavatele - společnosti, která poskytuje poradenství (respektive samotného respondenta, pokud pracuje jako soukromý živnostník).
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] V jakém sektoru pracujete? Je to ...
Interviewer Instruction
1. Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 2. Pokud respondent pracoval pro zprostředkovatelskou agenturu, která nabízí dočasné pracovní příležitosti, budeme se ptát na organizaci, ve které fakticky vykonával své pracovní úkoly. 3. Soukromé společnosti, jejichž menšinovým podílníkem je vláda, zahrňte do oblasti soukromého sektoru.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soukromý sektor (například společnost či firma)
02 Veřejný sektor (například místní správa a samospráva nebo státní škola)
03 Nezisková organizace (například charita, profesní organizace, náboženské organizace)
DK
RF
Help
1. Soukromý sektor zahrnuje všechny společnosti a organizace, které nejsou ve veřejném vlastnictví. 2. Veřejný sektor zahrnuje všechny složky veřejné administrativy na národní, regionální či místní úrovni, veřejné služby poskytované státem či ze státních prostředků (včetně státních škol, nemocnic, univerzit atd.) a společnosti, které jsou veřejným majetkem. 3. Neziskový sektor zahrnuje všechny organizace, které sice nejsou financované z veřejných zdrojů, nicméně hlavním účelem jejich působení není vytvářet zisk. Řadí se sem charity, mnohé nevládní organizace atd. 4. Pokud respondent pracuje jako externí konzultant, kterého si najímají společnosti, aby jim pomohl zlepšit fungování v různých oblastech jejich činnosti, potom se následující otázky týkají společnosti, která poskytuje poradenství (respektive samotného respondenta, pokud pracuje na volné noze).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Vykonáváte tuto práci jako zaměstnanec nebo jako soukromník?
Interviewer Instruction
1. Ptáme se na zaměstnání, které respondent vykonává nejvíce hodin týdně. 2. Respondent, který pracuje jako zaměstnanec ve vlastní firmě, bude mít označenu odpověď "soukromník, podnikatel, živnostník".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zaměstnanec
02 Soukromník, podnikatel, živnostník
DK
RF
Help
1. Zaměstnanec je ten, kdo dostává plat nebo mzdu od zaměstnavatele nebo zprostředkovatelské agentury. 2. Soukromník je člověk, který má vlastní firmu či živnost, je spolumajitelem nějaké soukromé firmy nebo pracuje na volné noze. Soukromník může a nemusí zaměstnávat další osoby.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] V jakém věku či v kterém roce jste začal/a pracovat pro svého současného zaměstnavatele?
Interviewer Instruction
Zadejte věk NEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Věk [FTE]
DK
RF
Help
1. Pokud respondent pracoval pro svého současného zaměstnavatele již v minulosti a po určité době, ve které pro něj nepracoval, se k němu znovu vrátil, pak nás zajímá jen tento poslední znovu uzavřený pracovní poměr. Výjimku tvoří pouze situace, kdy byl respondent buď ve své práci po tuto dobu nečinný z důvodu nemoci, pobytu na dovolené, na mateřské dovolené, vědecké dovolené atd., nebo kdy po tuto dobu dostával od svého zaměstnavatele alespoň 50% svého obvyklého výdělku. V těchto dvou případech nás zajímá též období před touto přestávkou, ve kterém respondent pro svého zaměstnavatele pracoval. 2. Pokud se od té doby, co respondent začal v podniku pracovat, změnil status organizace (například koupí jinou společností či v důsledku reorganizace), pak nás zajímá celé období, ve kterém respondent v podniku pracoval.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Ověřte věk nebo rok zadaný v poslední otázce nebo upravte rok narození (A_Q01a) nebo upravte rok začátku práce pro současného zaměstnavatele (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] A v jakém to bylo měsíci?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Leden
02 Únor
03 Březen
04 Duben
05 Květen
06 Červen
07 Červenec
08 Srpen
09 Září
10 Říjen
11 Listopad
12 Prosinec
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] V jakém věku či v kterém roce jste začal/a provozovat své současné podnikání či živnost?
Interviewer Instruction
Zadejte věk NEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Věk [FTE]
DK
RF
Help
1. Pokud se respondent vrátil k vlastní živnosti po delší době, během které nepodnikal, pak nás zajímá pouze poslední začátek tohoto podnikání. Výjimku tvoří jen situace, kdy respondent dočasně živnost neprovozoval z důvodu nemoci, čerpání dovolené, mateřské dovolené, vědecké dovolené apod. 2. Pokud se od té doby, co respondent začal živnost provozovat, změnil status organizace (například koupí jinou společností či v důsledku reorganizace), pak nás zajímá celé období, ve kterém respondent živnost provozoval.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Ověřte věk nebo rok zadaný v poslední otázce nebo upravte rok narození (A_Q01a) nebo upravte rok, kdy respondent zahájil své podnikání (D_Q05b1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] A v jakém to bylo měsíci?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Leden
02 Únor
03 Březen
04 Duben
05 Květen
06 Červen
07 Červenec
08 Srpen
09 Září
10 Říjen
11 Listopad
12 Prosinec
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Kolik lidí pracuje pro Vašeho zaměstnavatele v místě Vašeho pracoviště? Je to ...
Interviewer Instruction
1. Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 2. Tato otázka se týká přímo místa, kde respondent vykonává většinu své práce nebo kde má alespoň zázemí (kancelář, šatnu, apod.). 3. Pokud respondent pracuje pro agenturu, která zprostředkovává krátkodobou práci, budeme se ptát na organizaci, ve které fakticky vykonává své pracovní úkoly.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 až 10 lidí
02 11 až 50 lidí
03 51 až 250 lidí
04 251 až 1000 lidí
05 více než 1000 lidí
DK
RF
Help
Pokud respondent pracuje jako externí konzultant, kterého si najímají společnosti, aby jim pomohl zlepšit fungování v různých oblastech jejich činnosti, potom se následující otázky týkají jeho skutečného zaměstnavatele - společnosti, která poskytuje poradenství (respektive samotného respondenta, pokud pracuje jako soukromý živnostník).
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Za posledních 12 měsíců se počet zaměstnanců ve Vaší pobočce ...
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zvýšil
02 Snížil
03 V podstatě nezměnil
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Je Vaše pracoviště součástí nějaké větší firmy či organizace?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
Může se jednat o firmu či organizaci, která nesídlí na jednom místě, protože se skládá z více partnerských společností, zprostředkujících agentur, různých odvětví jedné společnosti apod. Např. sem spadají obchodní řetězce či univerzita s oddělenými sekcemi či fakultami.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Zaměstnáváte nějaké osoby? Zahrňte, prosím, i rodinné příslušníky, ať už pracují za mzdu či ne.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Kolik osob zaměstnáváte?
Interviewer Instruction
1. Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 2. Tato otázka se týká přímo místa, kde respondent vykonává většinu své práce nebo kde má alespoň zázemí (kancelář, šatnu, apod.).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 až 10 lidí
02 11 až 50 lidí
03 51 až 250 lidí
04 251 až 1000 lidí
05 více než 1000 lidí
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Řídíte nebo vedete nějaké další zaměstnance?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
1. Řízením či vedením dalších zaměstnanců myslíme skutečnost, že respondent je nějakým způsobem zodpovědný za to, jak druzí vykonávají svoji práci. 2. To může probíhat jak přímo - například dohlížením na podřízené, zadáváním pracovních úkolů či vyhodnocováním odvedené práce, tak nepřímo - například plánováním pracovního harmonogramu nebo řízením manažerů, kteří jsou na nižší úrovni.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Kolik zaměstnanců vedete či řídíte - ať už přímo nebo nepřímo? Je to ...
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 až 5 lidí
02 6 až 10 lidí
03 11 až 24 lidí
04 25 až 99 lidí
05 100 a více lidí
DK
RF
Help
1. "Řídit či vést přímo" znamená situaci, kdy respondent je přímo zodpovědný za jiné zaměstnance. Například ředitel firmy může mít přímé podřízené tři manažery či vedoucí, zadává jim pracovní úkoly či pokyny a kontroluje, jakým způsobem byly provedeny. 2. "Řídit či vést nepřímo" znamená situaci, kdy respondent není přímo zodpovědný za jiné zaměstnance, ale je za ně zodpovědný jiný člověk, který spadá v hierarchii pod respondenta. Například pokud každý z výše zmíněných tří manažerů či vedoucích spadá přímo pod ředitele firmy a zároveň sám vede dalších 10 zaměstnanců, potom ředitel řídí 3 osoby přímo a 30 nepřímo. V této situaci by správná odpověď zněla 33 lidí (25 až 99 lidí). Pokud by každý z 10 lidí řízených manažerem měl dalších 10 přímých podřízených, pak ředitel firmy řídí navíc dalších 300 lidí nepřímo a správná odpověď by byla 333 (100 a více lidí).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09CZ
Group
[ id = D_Q09CZ | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09CZ] Jakou pracovní smlouvu máte? Je to ...
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Smlouva na dobu neurčitou
02 Smlouva na dobu určitou
03 Smlouva se zprostředkovatelskou agenturou
04 Nemám smlouvu
05 Jiné, prosím, upřesněte
DK
RF

routing

[id = D_Q09CZ_1 ]
IF (^D_Q09CZ = "5" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Mohl/a byste mi, prosím, blíže vysvětlit, jaký druh pracovní smlouvy máte?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Kolik hodin týdně obvykle pracujete v této práci? Zahrňte i běžné přesčasy, ať už placené či neplacené, ale vynechte pauzy na oběd a další přestávky.
Interviewer Instruction
1. Pokud se počet hodin týdně, kdy respondent pracuje, různí, přimějte jej, ať uvede odhad za období posledního měsíce. 2. Pokud je respondent učeň, nezapočítávejte do jeho pracovní doby čas strávený ve škole.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] hodin/y týdně
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná, prosím potvrďte.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] Následující otázky se týkají toho, do jaké míry můžete sám/sama ovlivňovat některé okolnosti výkonu Vaší práce.
Interviewer Instruction
1. Předložte respondentovi kartu 10 a požádejte ho, aby si ji ponechal, dokud nebude vyzván k jejímu vrácení. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] Do jaké míry si můžete vybrat či rozhodnout ...
[D_Q11a] v jakém pořadí budete vykonávat své pracovní úkoly?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vůbec ne
02 Velmi málo
03 Částečně
04 Do značné míry
05 Velmi silně
DK
RF
[D_Q11b] jak svoji práci provádíte?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vůbec ne
02 Velmi málo
03 Částečně
04 Do značné míry
05 Velmi silně
DK
RF
[D_Q11c] jakou rychlostí či tempem pracujete?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vůbec ne
02 Velmi málo
03 Částečně
04 Do značné míry
05 Velmi silně
DK
RF
[D_Q11d] svoji pracovní dobu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vůbec ne
02 Velmi málo
03 Částečně
04 Do značné míry
05 Velmi silně
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Vezměte si zpět kartu 10. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aCZ
Group
[ id = D_Q12aCZ | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aCZ] Ještě k Vaší současné práci: Kdyby se místo obsazovalo dnes, jakého stupně vzdělání by měl dosáhnout uchazeč, aby tuto práci získal?
Interviewer Instruction
Předložte kartu 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Žádné formální vzdělání nebo jen nedokončený první stupeň základní školy
02 Dokončený první stupeň základní školy
03 Základní vzdělání
04 Vyučení bez maturity kratší než 2 roky
05 Vyučení bez maturity delší než 2 roky
06 Vyučení s maturitou
07 Střední odborné s maturitou
08 Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)
09 Středoškolská nástavba
10 Vyšší odborné
11 Bakalářské vysokoškolské vzdělání
12 Magisterské vysokoškolské vzdělání
13 Postgraduální vzdělání
DK
RF

routing

[id = D_Q12aCZ_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aCZ = "1" ) OR (^D_Q12aCZ = "DK" ) ) OR (^D_Q12aCZ = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Zamyslete se, zda je tato úroveň vzdělání nezbytná pro uspokojivé vykonávání Vaší práce, a rozhodněte, které tvrzení nejlépe odpovídá Vašemu názoru.
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tato úroveň vzdělání je nezbytná.
02 Stačila by i nižší úroveň vzdělání.
03 Je potřeba vyšší úrovně vzdělání.
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Předpokládejme, že někdo s takovým stupněm vzdělání by se dnes ucházel o Vaše pracovní místo. Jak dlouhou praxi v oboru by musel mít, aby je ZÍSKAL?
Interviewer Instruction
1. Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 2. Nezahrnujte praxe a stáže, které jsou součástí řádného studia.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Žádnou
02 Kratší než 1 měsíc
03 1 až 6 měsíců
04 7 až 11 měsíců
05 1 až 2 roky
06 3 a více let
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] Jak často se ve Vaší současné práci naučíte od spolupracovníků nebo nadřízených něco nového, co souvisí s Vaší prací?
Interviewer Instruction
1. Předložte respondentovi kartu 12 a požádejte ho, aby podle ní odpovídal na následující tři otázky. 2. Pokud respondent nemá žádné spolupracovníky ani nadřízené, zvolte odpověď "nikdy".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Jak často se ve Vaší práci učíte tzv. "za pochodu", tedy během vykonávání pracovních úkolů?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Jak často se ve Vaší práci musíte seznamovat s novými výrobky či službami?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. Vezměte si zpět kartu 12. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Uvážíte-li všechny okolnosti, jak jste spokojen/a se svojí současnou prací? Řekl/a byste, že jste ...
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vysoce spokojen/a
02 Spokojen/a
03 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a
04 Nespokojen/a
05 Vysoce nespokojen/a
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Jakým způsobem je pro Vás nejsnazší nám sdělit, jaký máte ve svém současném zaměstnání hrubý plat či mzdu? Byla by to ... ...
Interviewer Instruction
1. Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 2. Ujistěte se, že Vám podá informaci o mzdě za časovou jednotku. 3. Pokud je respondent placen "od kusu", zeptejte se jej, kolik času mu průměrně zabere zhotovení jednoho kusu a vyjádřete to v hodinách. 4. Odpověď č. 8 "nedostávám žádný plat či mzdu" volte např. v případě, že respondent je učeň, který je v zaměstnání pouze na praxi.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Hodinová mzda
02 Denní mzda
03 Týdenní mzda
04 Mzda za čtrnáct dní
05 Měsíční mzda
06 Roční mzda
07 Mzda za kus
08 Nedostávám žádný plat či mzdu
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "8" ) OR (^D_Q16a = "DK" ) ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Můžete, prosím, uvést, kolik hodin Vám v průměru trvá vyrobit jeden kus?
Interviewer Instruction
1. Pokud výroba trvá méně než 2 hodiny, můžete použít též desetinných čísel a vyjádřit tak i minuty. 2. Pro snadnou orientaci: 0,5 je půl hodiny; 0,25 je 15 minut; 0,10 je přibližně 5 minut; a 0,02 je přibližně jedna minuta.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] hodin/u/y
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-CZ-Question-D_Q16b-1]
Jaká je Vaše obvyklá hrubá hodinová mzda? Pokuste se, prosím, o co nejpřesnější odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu před odvodem daní, zdravotního a sociálního pojištění a podobných poplatků. Započítejte, prosím, i odměny za práci přesčas, pravidelné prémie, spropitné či provize. Nezapočítávejte roční prémie, jako je třeba 13. plat nebo příspěvek na dovolenou.

[TU-CZ-Question-D_Q16b-2]
Jaká je Vaše obvyklá hrubá denní mzda? Pokuste se, prosím, o co nejpřesnější odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu před odvodem daní, zdravotního a sociálního pojištění a podobných poplatků. Započítejte, prosím, i odměny za práci přesčas, pravidelné prémie, spropitné či provize. Nezapočítávejte roční prémie, jako je třeba 13. plat nebo příspěvek na dovolenou.

[TU-CZ-Question-D_Q16b-3]
Jaká je Vaše obvyklá hrubá týdenní mzda? Pokuste se, prosím, odhadnout co nejpřesněji. Hrubou mzdou myslíme mzdu před odvodem daní, zdravotního a sociálního pojištění a podobných poplatků. Započítejte, prosím, i odměny za práci přesčas, pravidelné prémie, spropitné či provize. Nezapočítávejte roční prémie, jako je třeba 13. plat nebo příspěvek na dovolenou.

[TU-CZ-Question-D_Q16b-4]
Jaká je Vaše obvyklá hrubá čtrnáctidenní mzda? Pokuste se, prosím, o co nejpřesnější odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu před odvodem daní, zdravotního a sociálního pojištění a podobných poplatků. Započítejte, prosím, i odměny za práci přesčas, pravidelné prémie, spropitné či provize. Nezapočítávejte roční prémie, jako je třeba 13. plat nebo příspěvek na dovolenou.

[TU-CZ-Question-D_Q16b-5]
Jaká je Vaše obvyklá hrubá měsíční mzda? Pokuste se, prosím, o co nejpřesnější odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu před odvodem daní, zdravotního a sociálního pojištění a podobných poplatků. Započítejte, prosím, i odměny za práci přesčas, pravidelné prémie, spropitné či provize. Nezapočítávejte roční prémie, jako je třeba 13. plat nebo příspěvek na dovolenou.

[TU-CZ-Question-D_Q16b-6]
Jaká je Vaše obvyklá hrubá roční mzda? Pokuste se, prosím, o co nejpřesnější odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu před odvodem daní, zdravotního a sociálního pojištění a podobných poplatků. Započítejte, prosím, i odměny za práci přesčas, pravidelné prémie, spropitné či provize. Nezapočítávejte roční prémie, jako je třeba 13. plat nebo příspěvek na dovolenou.

[TU-CZ-Question-D_Q16b-7]
Jaká je Vaše obvyklá hrubá mzda za kus? Pokuste se, prosím, o co nejpřesnější odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu před odvodem daní, zdravotního a sociálního pojištění a podobných poplatků. Započítejte, prosím, i odměny za práci přesčas, pravidelné prémie, spropitné či provize. Nezapočítávejte roční prémie, jako je třeba 13. plat nebo příspěvek na dovolenou.

[TU-CZ-Question-D_Q16b-8]
Jaká je Vaše obvyklá hrubá mzda? Pokuste se, prosím, o co nejpřesnější odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu před odvodem daní, zdravotního a sociálního pojištění a podobných poplatků. Započítejte, prosím, i odměny za práci přesčas, pravidelné prémie, spropitné či provize. Nezapočítávejte roční prémie, jako je třeba 13. plat nebo příspěvek na dovolenou.
Interviewer Instruction
V případě potřeby můžete zadat číslici s dvěma desetinnými místy. Prosím, použijte jako oddělovač desetinnou čárku: "," (např. 80,50).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Přibližně v korunách českých [FTE]
DK
RF
Help
Příspěvek na dovolenou je jakákoliv částka, kterou pracovník dostane za účelem rekreace vedle své obvyklé mzdy za vykonanou práci.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "5"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "1000"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Prosím, potvrďte hrubou mzdu nebo změňte odpověď v otázce D_Q16b nebo obvyklý počet odpracovaných hodin (D_Q10).
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Bylo by pro Vás snazší uvést, v jakém rozmezí se Vaše mzda pohybuje?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Na kolik byste odhadl/a svoji obvyklou hrubou hodinovou mzdu?
Interviewer Instruction
Předložte respondentovi kartu 19a.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 70 Kč a méně
02 71 až 90 Kč
03 91 až 120 Kč
04 121 až 160 Kč
05 161 až 210 Kč
06 Více než 210 Kč
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Na kolik byste odhadl/a svoji obvyklou hrubou denní mzdu?
Interviewer Instruction
Předložte respondentovi kartu 19b.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 550 Kč a méně
02 551 až 750 Kč
03 751 až 1 000 Kč
04 1 001 až 1 300 Kč
05 1 301 až 1 700 Kč
06 Více než 1 700 Kč
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Na kolik byste odhadl/a svoji obvyklou hrubou týdenní mzdu?
Interviewer Instruction
Předložte respondentovi kartu 19c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 2 800 Kč a méně
02 2 801 až 3 700 Kč
03 3 701 až 4 900 Kč
04 4 901 až 6 500 Kč
05 6 501 až 8 600 Kč
06 Více než 8 600 Kč
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Na kolik byste odhadl/a svoji obvyklou hrubou čtrnáctidenní mzdu?
Interviewer Instruction
Předložte respondentovi kartu 19d.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 5 500 Kč a méně
02 5 501 až 7 500 Kč
03 7 500 až 9 700 Kč
04 9 701 až 13 000 Kč
05 13 001 až 17 000 Kč
06 Více než 17 000 Kč
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Na kolik byste odhadl/a svoji obvyklou hrubou měsíční mzdu?
Interviewer Instruction
Předložte respondentovi kartu 19e.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 12 000 Kč a méně
02 12 001 až 16 000 Kč
03 16 001 až 21 000 Kč
04 21 001 až 28 000 Kč
05 28 001 až 37 000 Kč
06 Více než 37 000 Kč
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Na kolik byste odhadl/a svoji obvyklou hrubou roční mzdu?
Interviewer Instruction
Předložte respondentovi kartu 19f.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 140 000 Kč a méně
02 140 001 až 190 000 Kč
03 190 001 až 250 000 Kč
04 250 001 až 340 000 Kč
05 340 001 až 440 000 Kč
06 Více než 440 000 Kč
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Dostáváte za svoji práci navíc ke své mzdě nějaké další odměny, jako třeba 13. plat či příspěvek na dovolenou?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Jak vysoké odměny jste celkem dostal/a v minulém kalendářním roce? Zajímá nás jejich výše před zdaněním a odvodem pojistného.
Interviewer Instruction
Pokud respondent nastoupil do svého zaměstnání v tomto roce, zeptejte se jej, jaké příplatky či odměny očekává.
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Přibližně v korunách českých [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Bylo by pro Vás snazší uvést, v jakém rozmezí to bylo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Odhadněte, prosím, jak vysoké odměny jste celkem dostal/a v uplynulém roce? Zajímá nás jejich výše před zdaněním a odvodem pojistného. Bylo to ...
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 12 500 Kč a méně
02 12 501 až 25 000 Kč
03 Více než 25 000 Kč
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-CZ-Question-D_Q18a-1]
Jaké jste měl/a minulý měsíc celkové příjmy ze svého podnikání po odečtení všech nutných nákladů, ale před odečtením daní, pojistného a podobných poplatků?

[TU-CZ-Question-D_Q18a-2]
Jaké jste měl/a minulý rok celkové příjmy ze svého podnikání po odečtení všech nutných nákladů, ale před odečtením daní, pojistného a podobných poplatků?
Interviewer Instruction
Pokud byl zisk respondenta záporný, zadejte odpověď "0". Odpověď respondenta nebude ověřována.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Přibližně v korunách českých [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Bylo by pro Vás snazší odpovědět, když Vás poprosíme, abyste se zařadil/a do příjmových kategorií?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Jak byste odhadl/a své celkové příjmy za minulý měsíc?
Interviewer Instruction
Předložte respondentovi kartu 19e.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 12 000 Kč a méně
02 12 001 až 16 000 Kč
03 16 001 až 21 000 Kč
04 21 001 až 28 000 Kč
05 28 001 až 37 000 Kč
06 Více než 37 000 Kč
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Jak byste odhadl/a své celkové příjmy za minulý rok?
Interviewer Instruction
Předložte respondentovi kartu 19f.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 140 000 Kč a méně
02 140 001 až 190 000 Kč
03 190 001 až 250 000 Kč
04 250 001 až 340 000 Kč
05 340 001 až 440 000 Kč
06 Více než 440 000 Kč
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-CZ-Question-E_R01a-1]
Následující otázky se týkají Vaší poslední práce - zaměstnání, podnikání nebo živnosti, které jste měl/a v uplynulých 12 měsících.

[TU-CZ-Question-E_R01a-2]
Následující otázky se týkají Vaší poslední práce - zaměstnání, podnikání nebo živnosti, které jste měl/a, než jste naposledy přestal/a pracovat.

[TU-CZ-Question-E_R01a-3]
Následující otázky se týkají Vaší poslední práce - zaměstnání, podnikání nebo živnosti, které jste měl/a v ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Pokud respondent pracoval pro zprostředkovatelskou agenturu, budeme se ptát na organizaci, ve které fakticky vykonával své pracovní úkoly. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Help
Pokud respondent pracoval jako externí konzultant, kterého si najímaly společnosti, aby jim pomohl zlepšit fungování v různých oblastech jejich činnosti, potom se následující otázky týkají společnosti, která poskytuje poradenství (respektive samotného respondenta, pokud pracoval jako soukromý živnostník).
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Jaká byla Vaše profese, případně pracovní zařazení?
Interviewer Instruction
1. Pokuste se vyhnout vágním pojmenováním povolání jako je manažer, úředník nebo zemědělec. 2. Popisy se musí vždy vztahovat k nejdůležitějším pracovním povinnostem respondenta. Např. účetní může být kvalifikovaným podnikovým účetním, úředník může být obchodní referent, zemědělec může být zemědělcem působícím v mléčném průmyslu a manažer může být vedoucím prodeje ve své lokalitě.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Jaké byly Vaše nejdůležitější pracovní povinnosti? Prosíme o jejich podrobný popis.
Interviewer Instruction
Popisy se musí vždy vztahovat k nejdůležitějším činnostem a povinnostem respondenta. Např. doplňuje zboží do regálů, eviduje náklady a výdaje, pečuje o nemocná zvířata, pečuje o nemocné lidi, léčí bolavé zuby, staví silnice a mosty.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] V jakém druhu obchodu, průmyslu či služeb jste pracoval/a? Prosíme o jeho podrobný popis.
Interviewer Instruction
1. Podejte konkrétní popis druhu obchodu, průmyslu či služeb, ve kterém respondent pracoval. 2. Popište přesně oblast průmyslu tak, aby bylo na obecné i konkrétní rovině jasné, jakou funkci pro svého zaměstnavatele respondent vykonával. Např.: měděný důl, výrobce plnicích per, velkoobchod s potravinami, knihkupectví, výstavba silnic, oprava bot.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Pokud respondent pracoval jako externí konzultant, kterého si najímaly společnosti, aby jim pomohl zlepšit fungování v různých oblastech jejich činnosti, potom se následující otázky týkají společnosti, která poskytuje poradenství (respektive samotného respondenta, pokud pracoval na volné noze).
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Prosím, popište podrobně, jaký byl předmět podnikání firmy nebo organizace, pro kterou jste pracoval/a.
Interviewer Instruction
Popište, co konkrétně společnost produkovala či jaké poskytovala služby.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Pokud respondent pracoval jako externí konzultant, kterého si najímaly společnosti, aby jim pomohl zlepšit fungování v různých oblastech jejich činnosti, potom se následující otázky týkají společnosti, která poskytuje poradenství (respektive samotného respondenta, pokud pracoval jako soukromý živnostník).
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] V jakém sektoru jste pracoval/a? Byl to ...
Interviewer Instruction
1. Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 2. Pokud respondent pracoval pro agenturu, která zprostředkovává krátkodobou práci, otázka se týká organizace, ve které respondent fakticky vykonával své pracovní úkoly. 3. Soukromé společnosti, ve kterých je stát menšinovým vlastníkem, budou považovány za soukromý sektor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soukromý sektor (například společnost či firma)
02 Veřejný sektor (například místní správa a samospráva nebo státní škola)
03 Nezisková organizace (například charita, profesní organizace, náboženské organizace)
DK
RF
Help
1. Soukromý sektor zahrnuje všechny společnosti a organizace, které nejsou ve veřejném vlastnictví. 2. Veřejný sektor zahrnuje všechny složky veřejné administrativy na národní, regionální či místní úrovni, veřejné služby poskytované státem či ze státních prostředků (včetně státních škol, nemocnic, univerzit atd.) a společnosti, které jsou veřejným majetkem. 3. Neziskový sektor zahrnuje všechny organizace, které sice nejsou financované z veřejných zdrojů, nicméně hlavním účelem jejich působení není vytvářet zisk. Řadí se sem charity, mnohé nevládní organizace atd. 4. Pokud respondent pracoval jako externí konzultant, kterého si najímaly společnosti, aby jim pomohl zlepšit fungování v různých oblastech jejich činnosti, potom se následující otázky týkají společnosti, která poskytuje poradenství (respektive samotného respondenta, pokud pracoval na volné noze).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Vykonával/a jste tuto práci jako zaměstnanec nebo jako soukromník?
Interviewer Instruction
Respondent, který pracoval jako zaměstnanec ve vlastní firmě, bude mít označenu odpověď "soukromník".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zaměstnanec
02 Soukromník, podnikatel, živnostník
DK
RF
Help
1. Zaměstnanec je ten, kdo dostává plat nebo mzdu od zaměstnavatele nebo zprostředkovatelské agentury. 2. Soukromník je člověk, který má vlastní firmu či živnost, je spolumajitelem nějaké soukromé firmy nebo pracuje na volné noze. Soukromník může a nemusí zaměstnávat další osoby.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-CZ-Question-E_Q05a1-1]
Stále mluvíme o práci, kterou jste opustil/a v uplynulých 12 měsících: V kolika letech či v jakém roce jste začal/a pracovat pro tohoto Vašeho bývalého zaměstnavatele?

[TU-CZ-Question-E_Q05a1-2]
Stále mluvíme o práci, kterou jste měl/a, než jste naposledy přestal/a pracovat: V kolika letech či v jakém roce jste začal/a pracovat pro tohoto Vašeho bývalého zaměstnavatele?

[TU-CZ-Question-E_Q05a1-3]
Stále mluvíme o práci, kterou jste opustil/a v ^C_Q08c2: V kolika letech či v jakém roce jste začal/a pracovat pro tohoto Vašeho bývalého zaměstnavatele?
Interviewer Instruction
Zadejte věk NEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Věk [FTE]
DK
RF
Help
1. Pokud respondent pracoval pro tohoto zaměstnavatele již dříve v minulosti a po určité době, ve které pro něj nepracoval, se k němu znovu vrátil, pak nás zajímá jen ten poslední pracovní poměr. Výjimku tvoří pouze situace, kdy byl respondent buď ve své práci po tuto dobu nečinný z důvodu nemoci, pobytu na dovolené, na mateřské dovolené, vědecké dovolené atd., nebo kdy po tuto dobu dostával od svého zaměstnavatele alespoň 50 % svého obvyklého výdělku. V těchto dvou případech nás zajímá též období před touto přestávkou, ve kterém respondent pro svého zaměstnavatele pracoval. 2. Pokud se od té doby, co respondent začal v podniku pracovat, změnil status organizace (například koupí jinou společností či v důsledku reorganizace), pak nás zajímá celé období, ve kterém respondent v podniku pracoval.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Ověřte věk nebo rok zadaný v poslední otázce nebo upravte rok narození (A_Q01a) nebo upravte rok, kdy respondent začal pracovat pro bývalého zaměstnavatele (E_Q05a2) nebo rok ukončení posledního pracovního poměru (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-CZ-Question-E_Q05b1-1]
Stále mluvíme o Vaší živnosti, kterou jste ukončil/a uplynulých 12 měsících: V kolika letech či v jakém roce jste začal/a tuto živnost provozovat?

[TU-CZ-Question-E_Q05b1-2]
Stále mluvíme o Vaší živnosti, kterou jste ukončil/a, než jste naposledy přestal/a pracovat: V kolika letech či v jakém roce jste začal/a tuto živnost provozovat?

[TU-CZ-Question-E_Q05b1-3]
Stále se mluvíme o Vaší živnosti, kterou jste ukončil/a v ^C_Q08c2: V kolika letech či v jakém roce jste začal/a tuto živnost provozovat?
Interviewer Instruction
Zadejte věk NEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Věk [FTE]
DK
RF
Help
1. Pokud se respondent vrátil k vlastní živnosti po delší době, během které ji neprovozoval, pak nás zajímá pouze poslední začátek tohoto posledního podnikání. Výjimku tvoří jen situace, kdy respondent dočasně živnost neprovozoval z důvodu nemoci, čerpání dovolené, mateřské dovolené, vědecké dovolené apod. 2. Pokud se od té doby, co respondent začal živnost provozovat, změnil status organizace (například koupí jinou společností či v důsledku reorganizace), pak nás zajímá celé období, ve kterém respondent živnost provozoval.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Prosíme potvrďte.
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Kolik lidí pracovalo pro Vašeho zaměstnavatele v místě Vašeho pracoviště? Bylo to ...
Interviewer Instruction
1. Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 2. Tato otázka se týká přímo místa, kde respondent vykonával většinu své práce, nebo kde měl alespoň zázemí (kancelář, šatnu, apod.). 3. Pokud respondent pracoval pro agenturu, která zprostředkovává krátkodobou práci, budeme se ptát na organizaci, ve které fakticky vykonával své pracovní úkoly.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 až 10 lidí
02 11 až 50 lidí
03 51 až 250 lidí
04 251 až 1000 lidí
05 více než 1000 lidí
DK
RF
Help
Pokud respondent pracoval jako externí konzultant, kterého si najímaly společnosti, aby jim pomohl zlepšit fungování v různých oblastech jejich činnosti, potom se následující otázky týkají společnosti, která poskytuje poradenství (respektive samotného respondenta, pokud pracoval jako soukromý živnostník).

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08CZ
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Zaměstnával/a jste nějaké osoby? Zahrňte, prosím, i rodinné příslušníky, ať už pracovali za mzdu či zadarmo.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Kolik lidí jste zaměstnával/a v místě Vašeho pracoviště? Bylo to ...
Interviewer Instruction
1. Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí. 2. Tato otázka se týká přímo místa, kde respondent vykonával většinu své práce nebo kde měl alespoň zázemí (kancelář, šatnu, apod.).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 až 10 lidí
02 11 až 50 lidí
03 51 až 250 lidí
04 251 až 1000 lidí
05 více než 1000 lidí
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08CZ | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08CZ] Jaký typ pracovní smlouvy jste měl/a? Byla to ...
Interviewer Instruction
Přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Smlouva na dobu neurčitou
02 Smlouva na dobu určitou
03 Smlouva se zprostředkovatelskou agenturou
04 Neměl/a jsem smlouvu
05 Jiné, prosím, upřesněte
DK
RF

routing

[id = E_Q08CZ_1 ]
IF (^E_Q08CZ = "5" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Mohl/a byste mi, prosím, blíže vysvětlit, jaký druh pracovní smlouvy jste měl/a?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Kolik hodin týdně jste obvykle pracoval/a v této práci? Zahrňte i běžné přesčasy, ať už placené či neplacené, ale vynechte pauzy na oběd a další přestávky.
Interviewer Instruction
1. Pokud se počet hodin týdně, kdy respondent pracoval, různil, přimějte jej, ať odhadne jeho průměr. 2. Pokud byl respondent učeň, nezapočítávejte do jeho pracovní doby čas strávený ve škole.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] hodin/y týdně
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Prosíme potvrďte.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Mohl/a byste mi říci, jaký byl hlavní důvod, proč jste skončil/a ve své poslední práci?
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 13. 2. Pokud si myslíte, že respondentovi činí problém kartu přečíst, přečtěte respondentovi kategorie odpovědí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 byl/a jsem propuštěn/a
02 byl/a jsem propuštěn/a pro nadbytečnost, případně jsem dobrovolně odešel/odešla za odstupné
03 byla to jen přechodná práce na dobu určitou, která skončila
04 dal/a jsem výpověď, odstoupil/a jsem od pracovní smlouvy
05 rozvázal/a jsem pracovní poměr ze zdravotních důvodů
06 odešel/odešla jsem do předčasného důchodu
07 odešel/odešla jsem do důchodu, protože jsem již měl/a nárok na řádný důchod
08 rozvázal/a jsem pracovní poměr z rodinných důvodů či z důvodu péče o děti
09 rozvázal/a jsem pracovní poměr, abych mohl/a studovat
10 opustil/a jsem práci z jiného důvodu
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-CZ-Question-F_R01-1]
Nyní se Vás zeptám na to, jaké činnosti vykonáváte ve své současné práci.

[TU-CZ-Question-F_R01-2]
Nyní se Vás zeptám na to, jaké činnosti jste vykonával/a ve své poslední práci.
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 5 a vyzvěte respondenta, aby si ji ponechal při odpovídání na následující otázku. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-CZ-Question-F_Q01b_lead-1]
Jakou část své pracovní doby v současné práci obvykle trávíte ...

[TU-CZ-Question-F_Q01b_lead-2]
Jakou část své pracovní doby jste v poslední práci obvykle trávil/a ...
[F_Q01b] spoluprací s kolegy či koordinací své práce s jejich prací?
Interviewer Instruction
Pokud respondent nemá žádné kolegy, zvolte odpověď "žádnou část pracovní doby".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Žádnou část pracovní doby
02 Maximálně čtvrtinu pracovní doby
03 Minimálně čtvrtinu, maximálně polovinu pracovní doby
04 Více než polovinu pracovní doby
05 Celou pracovní dobu
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Předejte respondentovi kartu 12 a požádejte ho, aby si ji ponechal, dokud si o ni neřeknete. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-CZ-Question-F_Q02a_lead-1]
Jak často Vaše současná práce obvykle obnáší ...

[TU-CZ-Question-F_Q02a_lead-2]
Jak často Vaše poslední práce obvykle obnášela ...
[F_Q02a] sdílení pracovních informací s kolegy?
Interviewer Instruction
Pokud respondent nemá žádné kolegy, zvolte odpověď "nikdy".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[F_Q02b] výuku, školení či cvičení jednotlivců či skupin? Myslíme tím, že Vy sám/a jste školil/a jiné lidi.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[F_Q02c] přednášení či prezentaci pro pět či více lidí? Myslíme tím, že Vy sám/sama jste přednášel/a.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[F_Q02d] prodej zboží nebo služeb?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[F_Q02e] poskytování rad jiným lidem?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-CZ-Question-F_Q03a_lead-1]
Jak často Vaše současná práce obvykle obnáší ...

[TU-CZ-Question-F_Q03a_lead-2]
Jak často Vaše poslední práce obvykle obnášela ...
[F_Q03a] organizování vlastní činnosti?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[F_Q03b] organizování činnosti jiných lidí?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[F_Q03c] organizaci vlastního času?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-CZ-Question-F_Q04a_lead-1]
Jak často Vaše současná práce obvykle obnáší ...

[TU-CZ-Question-F_Q04a_lead-2]
Jak často Vaše poslední práce obvykle obnášela ...
[F_Q04a] přesvědčování či ovlivňování mínění jiných lidí?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[F_Q04b] vyjednávání s lidmi - ať už v rámci Vaší firmy nebo organizace, či mimo ni?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-CZ-Question-F_Q05a-1]
Následující otázka se týká pracovních úkolů, jejichž plnění obnáší tzv. "řešení problémů". "Řešení problémů" znamená, že jste postaven/a před nový či obtížný úkol, pro jehož vyřešení musíte chvíli přemýšlet o tom, jaký bude další postup. Jak často se Vám ve Vaší současné práci stane, že musíte řešit relativně jednoduché problémy, na jejichž zdárné vyřešení nepotřebujete více než 5 minut?

[TU-CZ-Question-F_Q05a-2]
Následující otázka se týká pracovních úkolů, jejichž plnění obnáší tzv. "řešení problémů". "Řešení problémů" znamená že jste postaven/a před nový či obtížný úkol, pro jehož vyřešení musíte chvíli přemýšlet o tom, jaký bude další postup. Jak často se Vám ve Vaší poslední práci stávalo, že jste musel/a řešit relativně jednoduché problémy, na jejichž zdárné vyřešení nebylo potřeba více než 5 minut?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-CZ-Question-F_Q05b-1]
A jak často se Vám v práci stane, že narazíte na složitější problémy, jejichž zdárné vyřešení zabere nejméně 30 minut? Těchto 30 minut znamená dobu, po kterou PŘEMÝŠLÍTE o tom, jak problém vyřešit, ne celou dobu potřebnou ke splnění úkolu.

[TU-CZ-Question-F_Q05b-2]
A jak často se Vám v práci stalo, že jste narazil/a na složitější problémy, jejichž zdárné vyřešení zabralo nejméně 30 minut? Těchto 30 minut znamená dobu, po kterou bylo nutno PŘEMÝŠLET o tom, jak problém vyřešit, ne celou dobu potřebnou ke splnění úkolu.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-CZ-Question-F_Q06b_lead-1]
Jak často Vaše současná práce obvykle obnáší ...

[TU-CZ-Question-F_Q06b_lead-2]
Jak často Vaše poslední práce obvykle obnášela ...
[F_Q06b] souvislou fyzickou práci po delší dobu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[F_Q06c] jemnou motoriku, čili zručnou práci rukou či prstů?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Vezměte si zpět kartu 12. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Máte dojem, že máte dovednosti a schopnosti potřebné ke zvládnutí náročnějších pracovních úkolů než těch, které obnáší Vaše práce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
"Náročnější pracovní úkoly" znamená takové úkoly a povinnosti, jejichž zvládnutí a řešení vyžaduje více znalostí a dovedností, než je potřeba k vykonávání úkolů a povinností, které respondent obvykle vykonává ve své současné práci.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Myslíte si, že potřebujete nějaké další školení či vzdělání, abyste mohl/a v současné práci dobře zvládat své pracovní závazky a povinnosti?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-CZ-Question-G_R01-1]
Následující otázky se týkají toho, nakolik je součástí Vaší současné práce čtení nejrůznějších textů. Uveďte prosím pouze četbu související s Vaší současnou prací, nikoliv četbu mimo pracovní dobu. Zajímá nás i čtení na počítači nebo na jiných elektronických zařízeních.

[TU-CZ-Question-G_R01-2]
Následující otázky se týkají toho, nakolik jste ve své poslední práci četl/a nejrůznější texty. Neptáme se tedy na čtení ve volném čase, zajímají nás jen situace, kdy jste četl/a ve své poslední práci. Zajímá nás i čtení na počítači nebo na jiných elektronických zařízeních.
Interviewer Instruction
1. Předložte respondentovi kartu 12 a řekněte mu, aby si ji ponechal, dokud nebude vyzván k jejímu vrácení. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-CZ-Question-G_Q01a_lead-1]
Jak často ve své současné práci obvykle čtete ...

[TU-CZ-Question-G_Q01a_lead-2]
Jak často jste ve své poslední práci obvykle četl/a ...
[G_Q01a] směrnice a instrukce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q01b] dopisy, oběžníky či e-maily?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q01c] články v novinách, časopisech či informačních bulletinech?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q01d] články v odborných časopisech či odborných publikacích?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-CZ-Question-G_Q01e_lead-1]
Jak často ve své současné práci obvykle čtete ...

[TU-CZ-Question-G_Q01e_lead-2]
Jak často jste ve své poslední práci obvykle četl/a ...
[G_Q01e] knihy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q01f] příručky či návody?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q01g] účty, faktury, bankovní výpisy nebo jiné finanční dokumenty?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q01h] diagramy, grafy, mapy či schémata?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-CZ-Question-G_R02-1]
Následující otázky se týkají toho, zda v rámci vykonávání své práce také píšete, včetně psaní na počítači nebo na jiných elektronických zařízeních.

[TU-CZ-Question-G_R02-2]
Následující otázky se týkají toho, zda jste v rámci vykonávání své poslední práce také psal/a, včetně psaní na počítači nebo na jiných elektronických zařízeních.
Interviewer Instruction
Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-CZ-Question-G_Q02a_lead-1]
Jak často ve své práci obvykle píšete ...

[TU-CZ-Question-G_Q02a_lead-2]
Jak často jste ve své práci obvykle psal/a ...
[G_Q02a] dopisy, oběžníky či e-maily?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q02b] články do novin, časopisů či informačních bulletinů?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q02c] zprávy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q02d] vyplňujete/ vyplňoval/a formuláře?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-CZ-Question-G_R03-1]
Následující otázky se týkají toho, zda ve své práci provádíte také pracovní úkony týkající se čísel, množství, statistiky či matematiky.

[TU-CZ-Question-G_R03-2]
Následující otázky se týkají toho, zda jste ve své poslední práci prováděl/a také pracovní úkony týkající se čísel, množství, statistiky či matematiky.
Interviewer Instruction
Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-CZ-Question-G_Q03b_lead-1]
Jak často ve své současné práci provádíte ...

[TU-CZ-Question-G_Q03b_lead-2]
Jak často jste ve své poslední práci prováděl/a ...
[G_Q03b] výpočet cen, nákladů či rozpočtu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q03c] používání nebo výpočet zlomků, desetinných čísel či procent?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q03d] používání kalkulačky - ať už příruční či na počítači?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-CZ-Question-G_Q03f_lead-1]
Jak často ve své současné práci provádíte ...

[TU-CZ-Question-G_Q03f_lead-2]
Jak často jste ve své poslední práci prováděl/a ...
[G_Q03f] vytváření grafů, diagramů a tabulek?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q03g] používání jednoduché matematiky nebo jednoduchých matematických vzorců?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Help
Jednoduchou matematikou nebo jednoduchými matematickými vzorci myslíme takové postupy, které nám umožní určit neznámý údaj - např. hodnotu nebo množství. Například výpočet plochy ze známé šířky a délky nebo určení času, který je potřeba navíc na překonání vzdálenosti, když je omezená rychlost a podobně.
[G_Q03h] používání složitější matematiky či statistiky jako například diferenciální počet, složitější algebraické postupy, trigonometrické funkce nebo regresní funkce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-CZ-Question-G_Q04-1]
Používáte ve své současné práci počítač?

[TU-CZ-Question-G_Q04-2]
Používal/a jste ve své poslední práci počítač?
Interviewer Instruction
Započtěte také mobilní telefony a jiná příruční elektronická zařízení, která se používají k připojení na internet, k procházení elektronické pošty atd.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
Počítačem se rozumí sálový, stolní nebo přenosný počítač nebo jiné zařízení, které můžete využívat na operace typu posílání či přijímání elektronické pošty, zpracování dat nebo textů nebo vyhledávání na internetu.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-CZ-Question-G_R05-1]
Následující otázky se týkají používání počítačů či internetu ve Vaší současné práci. Nevztahují se k používání počítačů či internetu v případných předchozích zaměstnáních.

[TU-CZ-Question-G_R05-2]
Následující otázky se týkají používání počítačů či internetu ve Vaší poslední práci. Nevztahují se k používání počítačů či internetu v případných předchozích zaměstnáních.
Interviewer Instruction
Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-CZ-Question-G_Q05a_lead-1]
Jak často je součástí Vaší současné práce ...

[TU-CZ-Question-G_Q05a_lead-2]
Jak často bylo součástí Vaší poslední práce ...
[G_Q05a] používání e-mailu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q05c] používání internetu za účelem lepší orientace v pracovních problémech?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q05d] používání internetu k provádění finančních a obchodních transakcí, například nákupu nebo prodeji produktů či služeb nebo bankovních operací?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-CZ-Question-G_Q05e_lead-1]
Jak často je součástí Vaší současné práce ...

[TU-CZ-Question-G_Q05e_lead-2]
Jak často bylo součástí Vaší poslední práce ...
[G_Q05e] používání tabulkového procesoru, například programu Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q05f] používání textového editoru, například programu Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q05g] používání programovacího jazyka za účelem programování či psaní počítačového programu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[G_Q05h] účast v internetových diskuzích probíhajících v reálném čase, například on-line (on-lajn) konferencích nebo diskuzních skupinách?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Vezměte si zpět kartu 12. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-CZ-Question-G_Q06-1]
Jaká úroveň znalostí práce s počítačem je potřeba k výkonu Vaší současné práce?

[TU-CZ-Question-G_Q06-2]
Jaká úroveň znalostí práce s počítačem byla potřeba k výkonu Vaší poslední práce?
Interviewer Instruction
Předložte kartu 15.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 ZÁKLADNÍ, například používání počítače pro jednoduché a běžné úkony jako třeba zadávání údajů do počítače nebo používání elektronické pošty
02 POKROČILÁ, například ovládání textového procesoru, tabulkového procesoru či databáze
03 PROFESIONÁLNÍ, například vývoj softwaru nebo úprava počítačových her, programování v jazycích jako java [džava], sql [es-kjů-el], php [pé-há-pé] nebo perl [perl], nebo údržba počítačové sítě
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-CZ-Question-G_Q07-1]
Myslíte si, že umíte pracovat s počítačem na takové úrovni, abyste Vaši současnou práci mohl/a vykonávat dobře?

[TU-CZ-Question-G_Q07-2]
Myslíte si, že jste uměl/a pracovat s počítačem na takové úrovni, že jste Vaši poslední práci mohl/a vykonávat dobře?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Stalo se Vám někdy, že jste pro nedostatečnou úroveň schopností práce s počítačem nezískal/a pracovní místo, o které jste se ucházel/a, nebo jste z tohoto důvodu nebyl/a povýšena či Vám nebyla zvýšena mzda?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-CZ-Question-H_R01-1]
Doposud jsme mluvili o tom, co děláte v práci. Nyní následuje několik otázek o tom, co a jak často čtete mimo svoji práci. Zohledněte i čtení z počítačové obrazovky nebo jiných elektronických médií.

[TU-CZ-Question-H_R01-2]
Doposud jsme mluvili o tom, co děláte v práci. Nyní následuje několik otázek o tom, co a jak často čtete mimo svoji práci. Zohledněte i čtení z počítačové obrazovky nebo jiných elektronických médií.

[TU-CZ-Question-H_R01-3]
Doposud jsme mluvili o tom, co jste dělal/a ve své poslední práci. Nyní následuje několik otázek o tom, co a jak často čtete ve svém každodenním životě. Vynechte tedy veškeré čtení, které bylo součástí Vaší poslední práce, a naopak zohledněte veškeré čtení ve Vašem každodenním životě, včetně čtení z počítačové obrazovky nebo jiných elektronických médií.

[TU-CZ-Question-H_R01-4]
Doposud jsme mluvili o tom, co jste dělal/a ve své poslední práci. Nyní následuje několik otázek o tom, co a jak často čtete ve svém každodenním životě. Čtení, které bylo součástí Vaší poslední práce, tedy do odpovědí nezahrnujte. Naopak čtení, které souvisí s Vaším studiem, do odpovědí zahrňte. Zohledněte i čtení z počítačové obrazovky nebo jiných elektronických médií.

[TU-CZ-Question-H_R01-5]
Nyní budeme mluvit o tom, co a jak často čtete ve svém každodenním životě. Zohledněte i čtení z počítačové obrazovky nebo dalších elektronických médií.
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 12 a řekněte respondentovi, aby si ji ponechal, dokud nebude vyzván k jejímu vrácení. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-CZ-Question-H_Q01a_lead-1]
Jak často mimo svoji práci čtete ...

[TU-CZ-Question-H_Q01a_lead-2]
Jak často ve svém každodenním životě čtete ...
[H_Q01a] směrnice a instrukce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q01b] dopisy, oběžníky či e-maily?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q01c] články v novinách, časopisech či informačních bulletinech?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q01d] články v odborných časopisech či odborných publikacích?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-CZ-Question-H_Q01e_lead-1]
Jak často mimo svoji práci čtete ...

[TU-CZ-Question-H_Q01e_lead-2]
Jak často ve svém každodenním životě čtete ...
[H_Q01e] knihy - beletrii a poezii či literaturu faktu a naučnou literaturu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q01f] příručky či návody?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q01g] účty, faktury, bankovní výpisy nebo jiné finanční dokumenty?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q01h] diagramy, grafy, mapy či schémata?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-CZ-Question-H_R02-1]
Nyní následuje několik otázek o tom, co a jak často píšete mimo svoji práci. V odpovědích zohledněte též psaní na počítači nebo na jiných elektronických zařízeních.

[TU-CZ-Question-H_R02-2]
Nyní následuje několik otázek o tom, co a jak často píšete mimo svoji práci. V odpovědích zohledněte též jakékoliv psaní, které je součástí Vašeho studia. Zajímá nás i psaní na počítači nebo na dalších elektronických zařízeních.

[TU-CZ-Question-H_R02-3]
Nyní následuje několik otázek o tom, co a jak často píšete ve svém každodenním životě. Nepatří sem tedy psaní, které bylo součástí Vaší poslední práce. V odpovědích zohledněte též psaní na počítači nebo na jiných elektronických zařízeních.

[TU-CZ-Question-H_R02-4]
Nyní následuje několik otázek o tom, co a jak často píšete ve svém každodenním životě. Psaní, které bylo součástí Vaší poslední práce, tedy do odpovědí nezahrnujte. Naopak psaní, které souvisí s Vaším studiem, do odpovědí zahrňte. V odpovědích zohledněte též psaní na počítači nebo na jiných elektronických zařízeních.

[TU-CZ-Question-H_R02-5]
Nyní následuje několik otázek o tom, co a jak často píšete ve svém každodenním životě. V odpovědích zohledněte též psaní, které souvisí s Vaším studiem. Zajímá nás i psaní na počítači nebo na jiných elektronických zařízeních.

[TU-CZ-Question-H_R02-6]
Nyní následuje několik otázek o tom, co a jak často píšete ve svém každodenním životě. Zajímá nás i psaní na počítači nebo na jiných elektronických zařízeních.
Interviewer Instruction
Pokračujte stisknutím <Dopředu>.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-CZ-Question-H_Q02a_lead-1]
Jak často mimo svoji práci ...

[TU-CZ-Question-H_Q02a_lead-2]
Jak často ve svém každodenním životě ...
[H_Q02a] píšete dopisy, vzkazy či e-maily?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q02b] píšete články do novin, časopisů či informačních bulletinů?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q02c] píšete zprávy nebo referáty?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q02d] vyplňujete formuláře?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-CZ-Question-H_R03-1]
Následující otázky se týkají toho, zda mimo svoji práci provádíte operace týkající se čísel, množství, statistiky či matematiky.

[TU-CZ-Question-H_R03-2]
Následující otázky se týkají toho, zda mimo svoji práci provádíte operace týkající se čísel, množství, statistiky či matematiky. Pokud takové operace provádíte v rámci svého studia, zajímají nás také.

[TU-CZ-Question-H_R03-3]
Následující otázky se týkají toho, zda ve svém každodenním životě provádíte operace týkající se čísel, množství, statistiky či matematiky. Nezahrnujte takové aktivity, které souvisely s Vaší poslední prací.

[TU-CZ-Question-H_R03-4]
Následující otázky se týkají toho, zda ve svém každodenním životě provádíte operace týkající se čísel, množství, statistiky či matematiky. Nezahrnujte takové aktivity, které souvisely s Vaší poslední prací. Pokud takové aktivity provádíte v rámci svého studia, zajímají nás také.

[TU-CZ-Question-H_R03-5]
Následující otázky se týkají toho, zda ve svém každodenním životě provádíte operace týkající se čísel, množství, statistiky či matematiky. Pokud takové aktivity provádíte v rámci svého studia, zajímají nás také.

[TU-CZ-Question-H_R03-6]
Následující otázky se týkají toho, zda ve svém každodenním životě provádíte operace týkající se čísel, množství, statistiky či matematiky.
Interviewer Instruction
Pokračujte stisknutím <Dopředu>.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-CZ-Question-H_Q03b_lead-1]
Jak často mimo svoji práci ...

[TU-CZ-Question-H_Q03b_lead-2]
Jak často ve svém každodenním životě ...
[H_Q03b] počítáte ceny, náklady či rozpočet?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q03c] používáte či počítáte zlomky, desetinná čísla či procenta?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q03d] používáte kalkulačku - ať už příruční či na počítači?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-CZ-Question-H_Q03f_lead-1]
Jak často mimo svoji práci ...

[TU-CZ-Question-H_Q03f_lead-2]
Jak často ve svém každodenním životě ...
[H_Q03f] vytváříte grafy, diagramy a tabulky?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q03g] používáte jednoduchou matematiku nebo jednoduché matematické vzorce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Help
Jednoduchou matematikou nebo jednoduchými matematickými vzorci myslíme takové postupy, které nám umožní zjistit žádoucí údaj - např. hodnotu nebo množství. Například výpočet plochy ze známé šířky a délky nebo určení času, který je potřeba navíc na překonání vzdálenosti, když je omezená rychlost a podobně.
[H_Q03h] používáte složitější matematiku či statistiku jako například diferenciální počet, složitější algebraické postupy, trigonometrické funkce nebo regresní funkce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Používal/a jste někdy počítač?
Interviewer Instruction
Započítejte též mobilní telefony a jiná příruční elektronická zařízení, která jsou používána k připojení na internet, k procházení elektronické pošty atd.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Help
Počítačem se rozumí sálový, stolní či přenosný počítač nebo jiné zařízení, které můžete využívat na takové operace, jako jsou posílání či přijímání elektronické pošty, zpracování dat či textů, nebo vyhledávání na internetu.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-CZ-Question-H_Q04b-1]
Používáte ve svém každodenním životě mimo práci počítač?

[TU-CZ-Question-H_Q04b-2]
Používáte ve svém každodenním životě počítač?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-CZ-Question-H_R05-1]
Nyní následuje několik otázek o tom, jak používáte počítač nebo internet mimo svoji práci. Může to být jak doma, tak i na jiných místech, kde je přístup k počítači a internetu, například v internetových kavárnách či v knihovně.

[TU-CZ-Question-H_R05-2]
Nyní následuje několik otázek o tom, jak používáte počítač nebo internet mimo svoji práci. Pokud počítač a internet využíváte v rámci svého studia, zajímá nás to také. Může to být jak doma, tak i na jiných místech, kde je přístup k počítači a internetu, například v internetových kavárnách či v knihovně.

[TU-CZ-Question-H_R05-3]
Nyní následuje několik otázek o tom, jak používáte počítač nebo internet ve svém každodenním životě. Nezajímá nás používání počítače či internetu ve Vaší poslední práci. Může to být jak doma, tak i na jiných místech, kde je přístup k počítači a internetu, například v internetových kavárnách či v knihovně.

[TU-CZ-Question-H_R05-4]
Nyní následuje několik otázek o tom, jak používáte počítač nebo internet ve svém každodenním životě. Nezajímá nás používání počítače či internetu ve Vaší poslední práci. Pokud počítač a internet využíváte v rámci svého studia, zajímá nás to také. Může to být jak doma, tak i na jiných místech, kde je přístup k počítači a internetu, například v internetových kavárnách či v knihovně.

[TU-CZ-Question-H_R05-5]
Nyní následuje několik otázek o tom, jak používáte počítač nebo internet ve svém každodenním životě. Pokud počítač a internet využíváte v rámci svého studia, zajímá nás to také. Může to být jak doma, tak i na jiných místech, kde je přístup k počítači a internetu, například v internetových kavárnách či v knihovně.

[TU-CZ-Question-H_R05-6]
Nyní následuje několik otázek o tom, jak používáte počítač nebo internet ve svém každodenním životě. Může to být jak doma, tak i na jiných místech, kde je přístup k počítači a internetu, například v internetových kavárnách či v knihovně.
Interviewer Instruction
Pokračujte stisknutím <Dopředu>.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-CZ-Question-H_Q05a_lead-1]
Jak často je součástí Vašeho každodenního života mimo Vaši práci ...

[TU-CZ-Question-H_Q05a_lead-2]
Jak často je součástí Vašeho každodenního života ...
[H_Q05a] používání e-mailu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q05c] používání internetu k získání informací o tom, co Vás zajímá, například o problematice zdraví či nemoci, finančních záležitostech či o životním prostředí?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q05d] používání internetu k provádění finančních a obchodních transakcí, například k nákupu nebo prodeji produktů či služeb nebo bankovním operacím?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-CZ-Question-H_Q05e_lead-1]
Jak často je součástí Vašeho každodenního života mimo Vaši práci ...

[TU-CZ-Question-H_Q05e_lead-2]
Jak často je součástí Vašeho každodenního života ...
[H_Q05e] používání tabulkového procesoru, například programu Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q05f] používání textového editoru, například programu Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q05g] používání programovacího jazyka, programování, psaní počítačového programu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
[H_Q05h] účast v internetových diskuzích probíhajících v reálném čase, například on-line [on-lajn] konference nebo diskuzní skupiny?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Vezměte si zpět kartu 12. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01] Nyní Vám položím několik otázek ohledně toho, jak sám/sama sebe vidíte. Začnu tím, že Vám přečtu několik výroků.
Interviewer Instruction
1. Předložte respondentovi kartu 10 a požádejte ho, aby si ji ponechal, dokud nebude vyzván k jejímu vrácení. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Nyní následuje několik otázek o tom, jak se stavíte k problémům a úkolům, se kterými se setkáte. Do jaké míry Vás vystihují následující tvrzení?
[I_Q04b] Když se doslechnu nebo dočtu o nových myšlenkách, snažím se najít pro ně využití v situacích běžného života
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vůbec ne
02 Velmi málo
03 Částečně
04 Do značné míry
05 Velmi silně
DK
RF
[I_Q04d] Rád/a se učím nové věci
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vůbec ne
02 Velmi málo
03 Částečně
04 Do značné míry
05 Velmi silně
DK
RF
[I_Q04h] Když narazím na něco nového, snažím se najít souvislost s něčím, co už znám
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vůbec ne
02 Velmi málo
03 Částečně
04 Do značné míry
05 Velmi silně
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] Do jaké míry Vás vystihují následující tvrzení?
[I_Q04j] Rád/a přicházím na kloub složitým věcem
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vůbec ne
02 Velmi málo
03 Částečně
04 Do značné míry
05 Velmi silně
DK
RF
[I_Q04l] Baví mne přemýšlet o tom, jak spolu souvisejí různé myšlenky
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vůbec ne
02 Velmi málo
03 Částečně
04 Do značné míry
05 Velmi silně
DK
RF
[I_Q04m] Když něčemu nerozumím, snažím se získat další informace, abych tomu porozuměl/a lépe
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vůbec ne
02 Velmi málo
03 Částečně
04 Do značné míry
05 Velmi silně
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Vezměte si zpět kartu 10 a předejte respondentovi kartu 12. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f] Pokud jste v uplynulých 12 měsících působil/a jako dobrovolník, jak často jste se této dobrovolné práci věnoval/a? Může se jednat o neplacenou práci pro charitu, politickou stranu, odbory či jinou neziskovou organizaci.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Méně než jednou za měsíc
03 Méně než jednou týdně, ale častěji než jednou za měsíc
04 Alespoň jednou týdně, ale ne každý den
05 Každý den
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Vezměte si zpět kartu 12 a předejte respondentovi kartu 16. Požádejte jej, aby si tuto kartu ponechal až do doby, kdy si ji vyžádáte zpět. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky?
[I_Q06a] Lidé jako já nemají vůbec vliv na to, co dělá naše vláda
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zásadně souhlasím
02 Souhlasím
03 Ani souhlasím, ani nesouhlasím
04 Nesouhlasím
05 Zásadně nesouhlasím
DK
RF
[I_Q07a] Člověk může opravdu důvěřovat jen několika málo lidem
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zásadně souhlasím
02 Souhlasím
03 Ani souhlasím, ani nesouhlasím
04 Nesouhlasím
05 Zásadně nesouhlasím
DK
RF
[I_Q07b] Když si člověk nedává pozor, snadno jej někdo jiný začne využívat
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zásadně souhlasím
02 Souhlasím
03 Ani souhlasím, ani nesouhlasím
04 Nesouhlasím
05 Zásadně nesouhlasím
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Vezměte si zpět kartu 16. 2. Pokračujte stisknutím <Dopředu>.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] A nyní jedna otázka ohledně Vašeho zdraví. Celkově vzato, řekl/a byste, že Váš zdravotní stav je výborný, velmi dobrý, dobrý, ne moc dobrý nebo špatný?
Interviewer Instruction
Zajímá nás jak stránka fyzická, tak psychická.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Výborný
02 Velmi dobrý
03 Dobrý
04 Ne moc dobrý
05 Špatný
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Nyní bych se Vás chtěl/a zeptat na několik obecných otázek. Kolik lidí včetně Vás obvykle žije ve Vaší domácnosti? Započítejte i osoby, které přechodně žijí někde jinde.
Interviewer Instruction
1. Příslušnost k domácnosti je podmíněna SPOLEČNÝMI VÝDAJI, na které člen domácnosti přispívá a/nebo z nichž mu plyne užitek, a také obvyklým bydlištěm. 2. "Obvyklým bydlištěm" rozumíme domácnost, ve které dotyčná osoba za poslední rok trávila většinu svého každodenního odpočinku.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] lidé/lidí
DK
RF
Help
1. Strávníky a podnájemníky je možné započítat jen tehdy, POKUD přispívají na výdaje domácnosti. 2. Studenty, kteří sdílí obydlí, je možné započítat jen tehdy, POKUD přispívají na výdaje domácnosti. 3. Lidé, kteří z důvodu pracovních povinností v domácnosti netráví moc času, nicméně jsou stále finančně s domácností zjevně propojeni, jsou považováni za členy domácnosti (např. pracuje-li klíčový člen domácnosti v zahraničí). 4. Děti, které studují mimo domov, jsou považovány za členy domácnosti, pokud nemají žádnou vlastní adresu a stále udržují blízké vztahy s členy domácnosti (např. jezdí každý víkend domů).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Žijete ve společné domácnosti s manželem či manželkou, partnerem či partnerkou?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02bCZ
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02bCZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02bCZ] Jakého nejvyššího vzdělání dosáhl/a Váš/Vaše manžel/manželka či partner/ka?
Interviewer Instruction
Předložte kartu 17
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Bez formálního vzdělání nebo první stupeň základní školy
02 Základní vzdělání
03 Vyučení bez maturity kratší než 2 roky
04 Vyučení bez maturity delší než 2 roky
05 Vyučení s maturitou
06 Střední odborné s maturitou
07 Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)
08 Středoškolská nástavba
09 Vyšší odborné
10 Bakalářské vysokoškolské vzdělání
11 Magisterské vysokoškolské vzdělání
12 Postgraduální vzdělání
13 Vzdělání v zahraničí, prosím, upřesněte
DK
RF
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c] Podívejte se, prosím, na tuto kartu a řekněte mi, co nejlépe vystihuje situaci Vaší manželky/Vašeho manžela či partnera/partnerky.
Interviewer Instruction
Předložte kartu 9
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Pracuje na plný úvazek (zaměstnanec, podnikatel či živnostník)
02 Pracuje na částečný úvazek (zaměstnanec, podnikatel či živnostník)
03 Nezaměstnaný/á
04 Žák/yně či student/ka
05 V učení či na stáži
06 V důchodu, i předčasném
07 Trvale invalidní
08 Pečuje o domácnost a o děti
09 Jiné
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Máte děti? Prosím, započítejte děti vlastní i nevlastní. Započítejte i děti, které nežijí s Vámi ve společné domácnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Kolik dětí máte?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] dítě/děti/dětí
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Jak staré je toto dítě?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] rok(y)/let
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Jak staré je Vaše nejmladší dítě?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Nejmladší [FTE] rok(y)/let
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] Jak staré je Vaše nejstarší dítě?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Nejstarší [FTE] rok(y)/let
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Prosím zkontrolujte věk nejmladšího a nejstaršího dítěte a změňte věk nejmladšího dítěte (J_Q03d1) nebo věk nejstaršího dítěte (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Nyní mám několik otázek o Vašem původu. Narodil/a jste se v České republice?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bCZ
ELSE Goto J_Q05a1CZ
Group
[ id = J_Q04bCZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bCZ] Ve které zemi jste se narodil/a?
Interviewer Instruction
Prosím, uveďte AKTUÁLNÍ název této země.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slovensko
02 Polsko
03 Německo
04 Ukrajina
05 Vietnam
06 Rusko
07 Jiná země
DK
RF

routing

[id = J_Q04bCZ_1 ]
IF (^J_Q04bCZ = "7" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Jaká země?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] V kolika letech či ve kterém roce jste se přistěhoval/a do České republiky?
Interviewer Instruction
Zadejte věk NEBO rok.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Věk [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Zadaná odpověď je pravděpodobně nesprávná. Ověřte věk nebo rok zadaný v poslední otázce nebo upravte rok narození (A_Q01a) nebo upravte rok, kdy se respondent přistěhoval (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1CZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1CZ] Jaký je Váš mateřský jazyk? Myslíme jazyk, kterému jste se naučil/a v dětství a STÁLE MU ROZUMÍTE.
Interviewer Instruction
1. Zapište jen jednu odpověď. 2. Pokud respondent sám od sebe uvede rovnou DVA jazyky, můžete druhý jazyk zaznamenat v otázce J_Q05a2CZ.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Čeština
02 Slovenština
03 Romština
04 Polština
05 Ukrajinština
06 Vietnamština
07 Jiný jazyk
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1CZ_1 ]
IF (^J_Q05a1CZ = "7" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Jaký jazyk?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Zmínil respondent více než 1 jazyk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2CZ
ELSE Goto J_Q05bCZ
Group
[ id = J_Q05a2CZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2CZ] Jaký je Váš druhý mateřský jazyk? Myslíme druhý jazyk, kterému jste se naučil/a v dětství A STÁLE MU ROZUMÍTE.
Interviewer Instruction
Označte jen jednu odpověď
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Čeština
02 Slovenština
03 Romština
04 Polština
05 Ukrajinština
06 Vietnamština
07 Jiný jazyk
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2CZ_1 ]
IF (^J_Q05a2CZ = "7" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bCZ
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Jaký jazyk?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bCZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bCZ] Jakým jazykem mluvíte doma nejčastěji?
Interviewer Instruction
Označte jen jednu odpověď
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Čeština
02 Slovenština
03 Romština
04 Polština
05 Němčina
06 Ruština
07 Jiný jazyk
DK
RF
Help
1. Tato otázka se ptá na jazyk, kterým se doma nejčastěji dorozumívá sám respondent. 2. Nejedná se o jazyk, kterým nejčastěji doma mluví všichni členové rodiny jako celek. Je dost dobře možné, že různí členové rodiny používají v různé míře více jazyků (např. děti čínského původu mohou mluvit nejčastěji česky, zatímco jejich rodiče naopak čínsky). 3. Pokud žije respondent sám, uveďte jazyk, kterým se dorozumívá ve svém každodenním životě.

routing

[id = J_Q05bCZ_1 ]
IF (^J_Q05bCZ = "7" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Jaký jazyk?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] Nyní následuje několik otázek o Vaší matce či jiné ženě, která Vás vychovávala po většinu Vašeho dětství. Nadále této ženě budeme říkat "matka či opatrovnice". Narodila se Vaše matka či opatrovnice v České republice?
Interviewer Instruction
Pokud byla respondentovi matkou či opatrovnicí více než jedna osoba, ať v následujících otázkách podává informace o té, která v době jeho dětství (tj. ve věku 0-16 let) tuto roli zastávala nejdéle.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = J_Q06bCZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06bCZ] Jakého nejvyššího vzdělání dosáhla Vaše matka či opatrovnice?
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 17. 2. Pokud respondentova matka či opatrovnice nedosáhla žádného ukončeného vzdělání, zvolte nejnižší kategorii dosaženého vzdělání, tj. odpověď pod kódem "1".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Základní škola či učební obor kratší než 2 roky bez maturity
02 Učební obor delší než 2 roky bez maturity
03 Střední vzdělání s maturitou
04 Nástavba nebo vyšší odborná škola
05 Vysokoškolské vzdělání
DK
RF
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = " "
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[id = J_D06c5_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06c]
[TU-CZ-Question-J_Q06c-1]
Má Vaše matka či opatrovnice placenou práci?

[TU-CZ-Question-J_Q06c-2]
Měla Vaše matka či opatrovnice placenou práci v době, kdy Vám bylo 16 let?
Interviewer Instruction
Upozorňujeme, že tato otázka se ptá na tu samou osobu jako předchozí dvě otázky, přestože v dané době již nemusela být přítomná.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
03 Není relevantní, matka či opatrovnice tehdy již nebyla naživu
DK
RF

routing

[id = J_Q06c_1 ]
IF (^J_Q06c = "1" ) THEN Goto J_Q06d
ELSE Goto J_Q07a
Group
[ id = J_Q06d | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06d]
[TU-CZ-Question-J_Q06d-1]
Jaká je hlavní profese Vaší matky či opatrovnice? Prosím, popište přesně její pracovní zařazení a uveďte, zda je soukromnicí nebo ne.

[TU-CZ-Question-J_Q06d-2]
Jaká byla profese Vaší matky či opatrovnice v době, kdy Vám bylo 16 let? Prosím, popište přesně její pracovní zařazení a uveďte, zda byla soukromnicí nebo ne.
Interviewer Instruction
1. Pokuste se vyhnout vágním pojmenováním povolání jako je manažerka, úřednice nebo farmářka. 2. Popisy se musí vždy vztahovat k nejdůležitějším pracovním povinnostem respondentovy matky či opatrovnice. Např. účetní může být kvalifikovanou podnikovou účetní, úřednice může být obchodní referentkou, farmářka může být farmářkou působící v mléčném průmyslu a manažerka může být vedoucí prodeje ve své lokalitě.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

[id = J_Q06d_1 ]
IF ( (^J_Q06d = "DK" ) OR (^J_Q06d = "RF" ) ) THEN Goto J_Q07a
Group
[ id = J_Q06e | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06e]
[TU-CZ-Question-J_Q06e-1]
Jaká je pracovní náplň hlavního zaměstnání Vaší matky či opatrovnice? Prosím, popište podrobně.

[TU-CZ-Question-J_Q06e-2]
Jaká byla pracovní náplň hlavního zaměstnání Vaší matky či opatrovnice? Prosím, popište podrobně.
Interviewer Instruction
Popisy se musí vždy vztahovat k nejdůležitějším činnostem a povinnostem respondentovy matky nebo opatrovnice. Např. doplňuje zboží do regálů, eviduje náklady a výdaje, pečuje o nemocná zvířata, pečuje o nemocné lidi, léčí bolavé zuby, staví silnice a mosty.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] Nyní následuje několik otázek o Vašem otci či jiném muži, který Vás vychovával po většinu Vašeho dětství. Nadále tomuto muži budeme říkat "otec či opatrovník". Narodil se Váš otec či opatrovník v České republice?
Interviewer Instruction
Pokud byl respondentovi otcem či opatrovníkem více než jeden člověk, ať v následujících otázkách podává informace o tom, který v době jeho dětství (tj. ve věku 0-16 let) tuto roli zastával nejdéle.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
DK
RF
Group
[ id = J_Q07bCZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07bCZ] Jakého nejvyššího vzdělání dosáhl Váš otec či opatrovník?
Interviewer Instruction
1. Předložte kartu 17. 2. Pokud respondentův otec či opatrovník nedosáhl žádného ukončeného vzdělání, zvolte nejnižší kategorii dosaženého vzdělání, tj. odpověď pod kódem "1".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Základní škola či učební obor kratší než 2 roky bez maturity
02 Učební obor delší než 2 roky bez maturity
03 Střední vzdělání s maturitou
04 Nástavba nebo vyšší odborná škola
05 Vysokoškolské vzdělání
DK
RF
Group
[ id = J_Q07c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07c]
[TU-CZ-Question-J_Q07c-1]
Má Váš otec či opatrovník placenou práci?

[TU-CZ-Question-J_Q07c-2]
Měl Váš otec či opatrovník placené zaměstnání v době, kdy Vám bylo 16 let?
Interviewer Instruction
Upozorňujeme, že tato otázka se ptá na tu samou osobu jako předchozí dvě otázky, přestože v dané době již nemusela být přítomná.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ano
02 Ne
03 Není relevantní, otec či opatrovník tehdy již nebyl naživu
DK
RF

routing

[id = J_Q07c_1 ]
IF (^J_Q07c = "1" ) THEN Goto J_Q07d
ELSE Goto J_C08
Group
[ id = J_Q07d | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07d]
[TU-CZ-Question-J_Q07d-1]
Jaká je hlavní profese Vašeho otce či opatrovníka? Prosím, popište přesně jeho pracovní zařazení a uveďte, zda je soukromníkem nebo ne.

[TU-CZ-Question-J_Q07d-2]
Jaká byla profese Vašeho otce či opatrovníka v době, kdy Vám bylo 16 let? Prosím, popište přesně jeho pracovní zařazení a uveďte, zda byl soukromníkem nebo ne.
Interviewer Instruction
1. Pokuste se vyhnout vágním pojmenováním povolání jako je manažer, úředník nebo farmář. 2. Popisy se musí vždy vztahovat k nejdůležitějším pracovním povinnostem respondentova otce nebo opatrovníka. Např. účetní může být kvalifikovaným podnikovým účetním, úředník může být obchodní referent, farmář může být farmářem působícím v mléčném průmyslu a manažer může být vedoucím prodeje ve své lokalitě.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

[id = J_Q07d_1 ]
IF ( (^J_Q07d = "DK" ) OR (^J_Q07d = "RF" ) ) THEN Goto J_C08
Group
[ id = J_Q07e | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07e]
[TU_CZ_QuestionJ_Q07e_1]
Jaká je pracovní náplň hlavního zaměstnání Vašeho otce či opatrovníka? Prosím, popište podrobně.

[TU_CZ_QuestionJ_Q07e_2]
Jaká byla pracovní náplň hlavního zaměstnání Vašeho otce či opatrovníka? Prosím, popište podrobně.
Interviewer Instruction
Popisy se musí vždy vztahovat k nejdůležitějším činnostem a povinnostem respondentova otce nebo opatrovníka. Např. doplňuje zboží do regálů, eviduje náklady a výdaje, pečuje o nemocná zvířata, pečuje o nemocné lidi, léčí bolavé zuby, staví silnice a mosty.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C08]

routing

[id = J_C08_1 ]
IF ( (^J_Q06c = "3" ) AND (^J_Q07c = "3" ) ) THEN Goto J_END
ELSE Goto J_Q08
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU_CZ_QuestionJ_Q08_1]
Kolik knih máte přibližně doma? Nepočítejte časopisy, noviny či učebnice. Pro lepší odhad - jeden metr police na knihy pojme přibližně 40 knih.

[TU_CZ_QuestionJ_Q08_2]
Kolik knih jste měli přibližně doma, když Vám bylo 16 let? Nepočítejte časopisy, noviny či učebnice. Pro lepší odhad - jeden metr police na knihy pojme přibližně 40 knih.
Interviewer Instruction
Předložte kartu 18.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 10 knih a méně
02 11 až 25 knih
03 26 až 100 knih
04 101 až 200 knih
05 201 až 500 knih
06 Více než 500 knih
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF (^J_Q05a1CZ = "01" ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Vyberte pro tuto část dotazování odpovídající dispoziční kód.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Částečně dokončeno/přerušeno
04 Odmítnutí dotazované osoby
05 Jiné odmítnutí
07 Jazykový problém
08 Potíže se čtením a psaním
09 Porucha učení/mentální postižení
12 Vada sluchu
13 Nevidomost/vada zraku
14 Vada řeči
15 Tělesné postižení
16 Jiné postižení
17 Jiné (nespecifikováno), jako nemoc nebo neobvyklé okolnosti
18 Úmrtí
21 Maximální počet návštěv
24 Dočasně nepřítomen/nedostupný po celou dobu, během níž probíhá šetření
25 Nedostupný (pro systémy, které nepoužívají screener)
27 Duplikace - respondent byl již dotazován
90 Technický problém

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Zadejte důvod nezpůsobilosti
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Pro práci v další části průzkumu Vám nyní předám počítač.
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 anglický
02 německý
03 vlámský
04 španělský
05 francouzský
06 řecký
07 český
08 dánský
09 estonský
10 ruský
11 finský
12 švédský (POUZE Hlavní šetření)
13 německý
14 maďarský
15 italský
16 japonský
17 korejský
18 holandský
19 norský (Bokmål)
20 polský
21 portugalský
22 ruský
23 slovenský
24 slovinský
25 baskický
26 katalánský
27 španělský
28 galicijský
29 valencijský
30 švédský
31 velšský