Share

Newsroom

OECD, ortak ülkelerle çalışmaları güçlendirmek amacıyla İstanbul Küresel İlişkiler Merkezini açtı

 

22/01/2021 - OECD, bugün İstanbul’da açtığı bölgesel merkezle, üyesi olmayan ortak ülkelerle, küresel ilişkiler aracılığıyla işbirliğini derinleştirmeyi, daha kapsayıcı, sürdürülebilir, müreffeh toplumlar inşa etmeleri için gerekli politik rehberliği ve teknik desteği sağlamayı amaçlıyor. OECD yeni İstanbul merkezi covid-19 sonrası ülkelerin sürdürülebilir bir toparlanmaya zemin hazırlamalarına da yardımcı olacaktır.

 

OECD’nin, taahhütlerinden biri de üyesi olan 37 üye ülke dışında standartlarının ve tavsiyelerinin etki alanını genişletmektir. Yeni merkez teşkilatın Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa ve Güneydoğu Asya ile yürüttüğü bölgesel çalışma programları için odak noktası olacaktır. Merkez, analitik çalışmalar, konferanslar, kapasite geliştirme çalışmaları ve üst düzey çalışmalar vaıstasıyla bölgesel işbirliğini teşvik edecek, yönetim, şeffaflık, yetişkin becerileri, bölgesel ulaştırma, enerji ve dijital altyapı gibi alanlarda rehberlik edecektir. Aynı zamanda merkezin, OECD’nin küresel ilişkiler stratejisinin ilerlemesinde de önemli katkısı olacaktır.

 

Video konferans ile açılışı yapılan merkez için, OECD Genel Sekreteri Sayın Angel Gurria “İstanbul'da ki bu yeni merkezin ortak ülkeler ile olan çalışmalara yardımcı olmak adına OECD’nin mevcut girişimlerinden yararlanacak, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecek, bir  dayanak noktası olacağını umuyoruz" demiştir.

 

Merkezin ofisleri ve konferans salonu İstanbul Sanayi Odası bünyesinde bulunmaktadır. Merkezin işletme maliyetlerinin yanı sıra beş ila altı analist, istatistikçi ve idari çalışanından oluşacak personelinin giderleri faaliyete geçilmesinden itibaren 5 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecektir.

 

OECD’nin Berlin, Mexico City, Tokyo ve Washington’da, veri ve yayın dağıtımından, hükümetler, parlamentolar, iş dünyası, sivil toplum, medya ilişkilerine kadar uzanan temel faaliyetler konularında bölgesel irtibat noktası olarak hizmet veren ofisleri bulunmaktadır.

 

Türkiye, 1961 yılında kurulan OECD’nin kurucu üyesidir. Kosta Rika teşkilatın 38.üyesi olma aşamasındadır. Altı ülkeninde (Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Hırvatistan, Peru ve Romanya) başvuruları değerlendirilmektedir.

 

OECD üyesi olmayan ülkelerle yürütülen faaliyetler arasında, gelişmekte olan ekonomilerle, işbirliğine yönelik 1961 yılında kurulan OECD Kalkınma Merkezi ve OECD bünyesinde faaliyet gösteren, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Karayipler ile OECD arasında çalışmalar sürdüren Sahel ve Batı Afrika Kulübü (SWAC) bulunmaktadır. Kilit Ortaklar (Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika), OECD’nin çeşitli organlarında görev almakta, yasal organlarına uygun hareket etmekte ve istatistiksel raporlarına katkıda bulunmaktadır.

 

Üyeler ve ortaklar hakkında ayrıntılı bilgi için: www.oecd.org/about/membersandpartners/

OECD’nin Küresel İlişkileri ile ilgili daha fazla bilgi için: www.oecd.org/global-relations/

 

Daha fazla bilgi talep eden medya mensupları, OECD Medya Ofisinden Catherine Bremer ile irtibata geçebilir (+ 33 1 4524 9700).

 

OECD, 100'den fazla ülkede çalışan ve tüm dünyadan insanların ekonomik ve toplumsal refahını artırmaya yönelik politikaları teşvik eden bir küresel politika forumudur.

 

Related Documents