Navigation

go back

Group
[ id = PROCESSURI | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PROCESSURI] This is a system variable depicting the current process execution ID.
Group
[ id = COUNTRYCODE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COUNTRYCODE] This is a system variable depicting the country in which the workflow is running.
Group
[ id = skipInitialization | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipInitialization]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 case intialization should be skipped
02 case intialization should not be skipped
Group
[ id = skipZZsection | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipZZsection]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 ZZ section should be skipped
02 ZZ section should not be skipped
Group
[ id = skipPRC | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPRC]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Reading components should be skipped
02 Reading components should not be skipped
Group
[ id = skipBQLang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipBQLang]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 BQLANG question should be skipped
02 BQLANG question should not be skipped
Group
[ id = skipCILang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipCILang]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 CILANG question should be skipped
02 CILANG question should not be skipped
Group
[ id = skipPS | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPS]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 PS components should be skipped
02 PS components should not be skipped
Group
[ id = PIAAC_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_START] This variable contains value of the disposition code independently oif which section was broken off

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "00"
ELSE ^GLOBALDISPCODE = "00"
Group
[ id = StateCI | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[StateCI]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CI"
ELSE ^Active_Section = "CI"
Group
[ id = skipPersID | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPersID]

routing

[id = PERSID_routing ]
IF (^CI_PERSID = "NULL" ) THEN Goto CI_PERSID
ELSE Goto CI_start
Group
[ id = CI_PERSID | response condition = All | layout = list ]
[CI_PERSID]
Interviewer Instruction
Респонденттің 12-таңбалық ID-нөмерін енгізіңіз.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 12 | layout = radioButton ]
00 Респонденттің ID-нөмері:[FTE] [Size = 12]
Help
Респонденттің операциялық ID-нөмерін енгізіңіз.
Group
[ id = CI_start | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CI_start]

routing

[id = CI_start_routing ]
IF (^skipInitialization = "01" ) THEN Goto DC_CI_automaticAssignment
ELSE Goto CI
Group
[ id = CI | response condition = All | layout = table ]
[CI_Lead] Мен кейбір мәліметтерді анықтауым керек:
[CI_Name] Сіздің атыңыз
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Респондеттің аты:[FTE]
[CI_Gender] Сіздің жынысыңыз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ер адам
02 Әйел
[CI_Month] Сіздің туған айыңыз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Қаңтар
02 Ақпан
03 Наурыз
04 Сәуір
05 Мамыр
06 Маусым
07 Шілде
08 Тамыз
09 Қыркүйек
10 Қазан
11 Қараша
12 Желтоқсан
DK
RF
[CI_Year] Сіздің туған жылыңыз
Responses
[ Min = 1935 | Max = 2004 | layout = radioButton ]
00 Жыл:[FTE]
[CI_Age] Сіздің жасыңыз
Responses
[ Min = 0 | Max = 110 | layout = radioButton ]
00 Респонденттің жасы:[FTE]
[CI_Telephone] Сіздің телефон нөміріңіз
Interviewer Instruction
Елдің кодын енгізбеңіз, елді мекеннің телефон кодын және толық телефон нөмерін жол аралықсыз көрсетіңіз
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 20 | layout = radioButton ]
00 Респонденттің телефон нөмері:[FTE] [Size = 20]
[CI_Address] Сіздің мекенжайыңыз
Interviewer Instruction
Келесі тәртіп бойынша респонденттің мекенжайын енгізіңіз: пәтердің және/немесе үйдің нөмірі, көше, елді мекен, облыс
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 150 | layout = radioButton ]
00 Мекенжай:[FTE] [Size = 150]
Group
[ id = DC_CI_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CI_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_CI = "01"
Group
[ id = DC_CI_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CI_automatic]

routing

IF (^DISP_CI = "01" ) THEN Goto StateBQ
ELSE Goto DC_CI_manual
Group
[ id = DC_CI_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CI]
Interviewer Instruction
Зерттеудің осы бөліміне арналған сәйкес диспозициялық кодын таңдаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Ішінара толтыру/байланыстың үзілуі
04 Респонденттің бас тартуы
05 Басқа адамның бас тартуы
07 Тілдік проблема
08 Оқу және жазудағы проблемалар
09 Оқу мүмкіндігі шектеулі/ақыл-есі кем
12 Есту қабілетінің бұзылуы
13 Соқырлық/көру қабілетінің бұзылуы
14 Сөйлеу қабілетінің бұзылуы
15 Физикалық әрекет етуге қабілетсіздік
16 Іс-әрекетке қабілетсіздіктің басқа түрі
17 Басқа (жоғарыда көрсетілмеген), мысалы ауру немесе ерекше жағдайлар
18 Өлім
21 Байланыс орнатудың ең көп әрекет саны орындалды
24 Уақытша болмай қалу/зерттеу барысында қол жетімді емес
25 Қатысуға құқығы жоқ (скринерсіз үлгі үшін)
27 Қосарланушылық - сұхбатты да өттім
90 Техникалық проблема

routing

IF (^DISP_CI = "25" ) THEN Goto DISP_CI_IN
ELSE Goto ENDING

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
Group
[ id = DISP_CI_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CI_IN]
Interviewer Instruction
Респонденттің қатысуға құқығы жоқ себебін көрсетіңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto ENDING
ELSE Goto ENDING
Group
[ id = StateBQ | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[StateBQ]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "BQ"
ELSE ^Active_Section = "BQ"
Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Қазір сізге сіздің өмірбаяныңызға қатысты бірнеше сұрақтар, оның ішінде сіздің шыққан еліңіз, сіз сөйлейтін тіл, білім, жұмыс және басқада туралы сұрақтар қойғым келіп тұр. Өтінеміз, мүмкіндігінше әр бір сұраққа барынша нақты және толық жауап беруге тырысыңыз. Мен сіздің жауаптарыңызды компьютерге жазып отырамын.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] Сіз осы сұрақтарды қай тілде қойғанымды қалар едіңіз?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 English
02 German
03 Turkish
04 Serbian/Croatian/Bosnian
05 Dutch
06 Spanish
07 French
08 Greek
09 Czech
10 Danish
11 Estonian
12 Орысша
13 Finnish
14 Swedish (MS ONLY)
15 German
16 Hungarian
17 Italian
18 Japanese
19 Korean
20 Dutch
21 Norwegian (Bokmål)
22 Polish
23 Portuguese
24 Орысша
25 Hungarian
26 Slovak
27 Slovenian
28 Basque
29 Catalan
30 Galician
31 Valencian
32 Swedish
33 Welsh
34 Bahasa Indonesia
35 Arabic
36 Hebrew
37 Lithuanian
38 Mandarin Chinese
39 Hindu
40 Latvian
41 Croatian
42 Қазақша
43 Language 3
44 Language 4
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "January " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "February " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "March " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "May " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "June " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "July " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "October " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "December " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_2 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearKK = "қаңтар " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearKK = "ақпан " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearKK = "наурыз " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearKK = "сәуір " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearKK = "мамыр " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearKK = "маусым " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearKK = "шілде " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearKK = "тамыз " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearKK = "қыркүйек " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearKK = "қазан " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearKK = "қараша " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearKK = "желтоқсан " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_3 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearRU = "Январь " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearRU = "Февраль " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearRU = "Март " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearRU = "Апрель " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearRU = "Май " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearRU = "Июнь " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearRU = "Июль " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearRU = "Август " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearRU = "Сентябрь " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearRU = "Октябрь " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearRU = "Ноябрь " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearRU = "Декабрь " .^A_D01a2
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Мен бірнеше жалпы сұрақтардан бастағым келеді. Айтыңызшы, cіз қай жылы туылдыңыз?
Interviewer Instruction
1. Бұл сұрақ аса маңызды. Бас тарту және «білмеймін» жауаптарын минимумға жеткізу қажет. Өтінеміз, жауаптар алуға тырысыңыз. 2. Өтінеміз, егер туған жылы диапазонға (2002 жылдан жоғары немесе 1951 жылдан аз болса) сәйкес келмесе, онда респонденттің сәйкестігін тексеріңіз. Егер респондент сәйкес келмесе, сіз сұхбатты тоқтатып, DISP_BQ бетіне диспозициялық код <25> мәнін қоя аласыз.
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2002 | layout = radioButton ]
00 Жыл: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] Сіз қай айда туылдыңыз?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Қаңтар
02 Ақпан
03 Наурыз
04 Сәуір
05 Мамыр
06 Маусым
07 Шілде
08 Тамыз
09 Қыркүйек
10 Қазан
11 Қараша
12 Желтоқсан
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Респондент ер адам немесе әйел?
Interviewer Instruction
Тек сенімсіз болған жағдайда ғана сұраңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ер адам
02 Әйел
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Мен сіздің біліміңізге қатысты бірнеше сұрақ қойғым келеді.
Interviewer Instruction
1-ші карточканы беріңіз. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = B_Q01aKZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aKZ] Сіз алған ең жоғарғы білім осы карточкада көрсетілген дәрежелердің қайсысы?
Interviewer Instruction
1. Егер респондент қазіргі кезде білім беру бағдарламасына қатысып отырса, бұл сұрақ аяқталған білімге қатысты екендігіне және ағымдағы білімі келесі сұрақтарда қарастырылатынына басым көңіл бөліңіз. 2. 1-ші карточканы беріңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Білімі жоқ
02 Бастауыш білім
03 Негізгі орта білім
04 Жалпы орта білім
05 9 сынып негізінде техникалық және кәсіптік білім
06 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім беру (техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарын даярлау)
07 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім беру (индустрияның барлық салаларында жоғары технологиялармен және кәсіптік қызметпен байланысты жұмыстарды орындаудың күрделі (аралас) кәсіптері мен практикалық дағдыларын меңгеруді көздейді)
08 Жоғары білім, бакалавр немесе маман дәрежесі
09 Жоғары білім, магистр немесе ғылым кандидаты дәрежесі
10 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім, PhD докторы немесе ғылым докторы
11 Шетелдік білім
DK
RF
Group
[ id = B_D01aKZ | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01aKZ]

inference rule

[id = B_D01a_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aKZ = "1" ) OR (^B_Q01aKZ = "2" ) ) OR (^B_Q01aKZ = "3" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01aKZ = "4" ) OR (^B_Q01aKZ = "5" ) ) OR (^B_Q01aKZ = "6" ) ) OR (^B_Q01aKZ = "DK" ) ) OR (^B_Q01aKZ = "RF" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01aKZ = "7" ) OR (^B_Q01aKZ = "8" ) ) OR (^B_Q01aKZ = "9" ) ) OR (^B_Q01aKZ = "10" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aKZ | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C01aKZ]

routing

[id = B_C01a_1 ]
IF (^B_Q01aKZ = "11" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aKZ = "1" ) OR (^B_Q01aKZ = "DK" ) ) OR (^B_Q01aKZ = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aKZ = "2" ) OR (^B_Q01aKZ = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Бұл білімді қай мамандық бойынша алдыңыз?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2KZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2KZ] Сіз қай елде білім алдыңыз?
Interviewer Instruction
Өтінеміз, мемлекеттің АҒЫМДАҒЫ атауын көрсетіңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ресей Федерациясы
02 Қытай Халық Республикасы
03 Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі
04 Малайзия
05 Америка Құрама Штаттары
06 Чех Республикасы
07 Басқа ел
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2_1 ]
IF (^B_Q01a2KZ = "7" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3KZ
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Ол қандай ел?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3KZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3KZ] Сіз осы біліміңіздің қазақстандық білім беру жүйесіндегі деңгейлердің қайсысына көбірек сәйкес келетінін көрсете аласыз ба?
Interviewer Instruction
11-ші карточканы беріңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Білімі жоқ
02 Бастауыш білім
03 Негізгі орта білім
04 Жалпы орта білім
05 9 сынып негізінде техникалық және кәсіптік білім
06 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім беру (техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарын даярлау)
07 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім (индустрияның барлық салаларында жоғары технологиялармен және кәсіптік қызметпен байланысты жұмыстарды орындаудың күрделі (аралас) кәсіптері мен практикалық дағдыларын меңгеруді көздейді)
08 Жоғары білім, бакалавр немесе маман дәрежесі
09 Жоғары білім, магистр дәрежесі
10 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім, PhD докторы немесе ғылым докторы
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3KZ | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3KZ]

inference rule

[id = B_D01a3_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01a3KZ = "1" ) OR (^B_Q01a3KZ = "2" ) ) OR (^B_Q01a3KZ = "3" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01a3KZ = "4" ) OR (^B_Q01a3KZ = "5" ) ) OR (^B_Q01a3KZ = "6" ) ) OR (^B_Q01a3KZ = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3KZ = "RF" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01a3KZ = "7" ) OR (^B_Q01a3KZ = "8" ) ) OR (^B_Q01a3KZ = "9" ) ) OR (^B_Q01a3KZ = "10" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3KZ | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3KZ]

routing

[id = B_C01a3_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3KZ = "1" ) OR (^B_Q01a3KZ = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3KZ = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3KZ = "2" ) OR (^B_Q01a3KZ = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b] Сіздің ең жоғарғы біліміңіздің ғылыми саласы, бағыты немесе мамандануы қандай болды? Өтінеміз, егер олар бірнеше болса, аса маңызды деп санайтыныңызды көрсетіңіз.
Interviewer Instruction
1. 2-ші карточканы беріңіз. 2. Егер бір мамандықпен бірнеше ғылыми салалары байланысты болса, сұрақта ең маңыздысы туралы айтылады. 3. Егер респондент осы деңгейде біреуден артық білім алған болса, онда сұрақ ең соңғы алған білімімен байланысты салаға қатысты.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Жалпы бағдарламалар
02 Мұғалімдерді дайындау және педагогикалық ғылымдар
03 Гуманитарлық ғылымдар, тілдер және өнер
04 Әлеуметтік ғылымдар, бизнес және құқық
05 Жартылыстану ғылымдары, математика және ақпараттық технологиялары
06 Инженерлік іс, өндіріс және құрылыс
07 Ауыл шаруашылығы және мал дәрігерлік
08 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету
09 Қызмет көрсету
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Сіз бұл білімді қай жылы алдыңыз немесе неше жаста болдыңыз?
Interviewer Instruction
1. Жасыңызды НЕМЕСЕ жылыңызды енгізіңіз. 2. Егер респондент осы деңгейде бір білімнен артық білім алған болса, онда сұрақ ең соңғы алған біліміне қатысты.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Жасыңыз [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Жыл [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Өтінеміз, соңғы сұрақта көрсетілген жасыңызды немесе жылыңызды растаңыз, туған жылыңызды (A_Q01a) немесе білім алған жылыңызды (B_Q01c2) өзгертіңіз.
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] Ол қай айда болды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Қаңтар
02 Ақпан
03 Наурыз
04 Сәуір
05 Мамыр
06 Маусым
07 Шілде
08 Тамыз
09 Қыркүйек
10 Қазан
11 Қараша
12 Желтоқсан
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aKZ = "1" ) OR (^B_Q01aKZ = "DK" ) ) OR (^B_Q01aKZ = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF (^B_Q01d = "NULL" ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Қазіргі кезде сіз қандай-да бір ресми білім алып жүрсіз бе?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
1. Егер респондент "ресми білім" туралы түсінігіне сенімсіз болса, бұл сұрақтың алдыңғы сұрақтарға қатысты екенін түсіндіріңіз. 2. Егер респондент әлі де сенімсіз болса, оған B_Q02b сұрағына арналған 3-ші карточканы көрсетіп, "Қазіргі кезде сіз осы карточкада көрсетілген қандай да бір дәреже немесе аттестат алу үшін оқып жүрсіз бе?" деп сұраңыз. 3. Егер респондент тізімдегі дәреже немесе аттестаттың біреуін атап өтсе, онда жауабын "иә" деп белгілеңіз және келесі экраннан сәйкес келетін бағдарламаны белгілеңіз.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bKZ
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bKZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bKZ] Сіз қазіргі кезде алып жүрген біліміңіз қандай деңгейге жатады?
Interviewer Instruction
1. 3-ші карточканы беріңіз. 2. Егер, респондентте шетелдік білім болған жағдайда қазақстандық білім беру деңгейлеріне сәйкес жауап беруін өтініңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Бастауыш білім
02 Негізгі орта білім
03 Жалпы орта білім
04 9 сынып негізінде техникалық және кәсіптік білім беру
05 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім беру (техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарын даярлау)
06 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім (индустрияның барлық салаларында жоғары технологиялармен және кәсіптік қызметпен байланысты жұмыстарды орындаудың күрделі (аралас) кәсіптері мен практикалық дағдыларын меңгеруді көздейді)
07 Жоғары білім, бакалавр немесе маман дәрежесі
08 Жоғары білім, магистр дәрежесі
09 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім, PhD докторы немесе ғылым докторы
DK
RF

routing

[id = B_Q02b_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bKZ = "1" ) OR (^B_Q02bKZ = "2" ) ) OR (^B_Q02bKZ = "DK" ) ) OR (^B_Q02bKZ = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c] Сіздің білім алған салаңыз (мамандық, ғылыми сала) қандай? Өтінеміз, егер олар бірнешеу болса, ең маңызды деп есептейтін салаңызды көрсетіңіз.
Interviewer Instruction
2-ші карточканы беріңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Жалпы білім беру бағдарламалары
02 Мұғалімдерді дайындау және педагогикалық ғылымдар
03 Гуманитарлық ғылымдар, тілдер және өнер
04 Әлеуметтік ғылымдар, бизнес және құқық
05 Жартылыстану ғылымдары, математика және ақпараттық технологиялар
06 Инженерлік іс, өндіріс және құрылыс
07 Ауыл шаруашылығы және мал дәрігерлік
08 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету
09 Қызмет көрсету
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Сіз ресми білім алуды бастап, бірақ оны аяқтамастан тастап кеткен жағдайлар болды ма?
Interviewer Instruction
1. Бұл сұрақтар толығымен бағдарламаларға (мысалы, университеттегі бакалаврлық бағдарлама) қатысты. 2. Егер респондент білім алуда уақытша үзіліс жасап, бағдарламаны қайта бастаса, ол 'аяқтамай тастап кетті' деп саналмауы керек.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bKZ
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bKZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bKZ] Сіз қандай білім алуды бастадыңыз? Егер олар бірнешеу болса, ең жоғарғы білім деңгейіне қатысты жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
1. 4-ші карточканы беріңіз. 2. Респондентте шетелдік білім болған жағдайда қазақстандық білім беру деңгейлеріне сәйкес жауап беруін өтініңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Бастауыш білім
02 Негізгі орта білім
03 Жалпы орта білім
04 9 сынып негізінде техникалық және кәсіптік білім
05 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім беру (техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарын даярлау)
06 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім (индустрияның барлық салаларында жоғары технологиялармен және кәсіптік қызметпен байланысты жұмыстарды орындаудың күрделі (аралас) кәсіптері мен практикалық дағдыларын меңгеруді көздейтін)
07 Жоғары білім, бакалавр немесе маман дәрежесі
08 Жоғары білім, магистр немесе ғылым кандидаты дәрежесі
09 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім, PhD докторы немесе ғылым докторы
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Сіз бұл білім алуды тоқтатқанда неше жаста болдыңыз немесе ол қай жылы болды?
Interviewer Instruction
Жасыңызды НЕМЕСЕ жылыңызды енгізіңіз.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Жасыңыз [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Жыл [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Өтінеміз, соңғы сұрақта көрсетілген жасыңызды немесе жылыңызды растаңыз немесе туған жылыңызды (A_Q01a) немесе білім алған жылыңызды (B_Q03c2) өзгертіңіз.
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] Ол қай айда болды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Қаңтар
02 Ақпан
03 Наурыз
04 Сәуір
05 Мамыр
06 Маусым
07 Шілде
08 Тамыз
09 Қыркүйек
10 Қазан
11 Қараша
12 Желтоқсан
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF (^B_Q03d = "NULL" ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d2a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d2a]

inference rule

[id = B_C03d2a_1 | after]
IF (^B_D01d = "NULL" ) THEN ^B_D01d = "999"
Group
[ id = B_C03d2b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d2b]

inference rule

[id = B_C03d2b_1 | after]
IF (^B_D03d = "NULL" ) THEN ^B_D03d = "999"
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Сіз соңғы 12 ай ішінде, яғни ^MonthYearKK бастап, қандай да бір ресми білім алу үшін күндізгі немесе сырттай бөлімде оқыдыңыз ба?
Interviewer Instruction
Бұл сұрақ респонденттің аяқтамай тастап кеткен оқуларын қоса алғандағы, соңғы 12 ай ішіндегі кез - келген ресми білім алуына қатысты.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
1. Егер респондент "ресми білім" туралы түсінігіне сенімсіз болса, бұл сұрақтың оқуға қатысты екенін яғни, бастауыш мектепті, орта мектепті, университетті немесе колледжді аяқтағаннан кейін ресми құжат (аттестат, диплом) берілетінімен түсіндіріңіз. 2. Егер респондент әлі де сенімсіз болса, оған B_Q05aKz сұрағына арналған 3-ші карточканы көрсетіп "Сіз соңғы 12 ай ішінде карточкада көрсетілген бағдарламалардың қандай да біріне қатыстыңыз ба?" деп сұраңыз

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Сіз соңғы 12 ай ішінде қанша білім (мамандықтар) алу үшін оқыдыңыз?
Interviewer Instruction
Білім (мамандықтар) саны бағдарламалардың құрамына кіретін жеке бөлім немесе модульдерді емес, тұтастай бағдарламаларға қатысты (мысалы, университеттегі бакалавр бағдарламасы).
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] білім (мамандық)
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-KK-Question-B_R05a-1]
Мен сізге тағы алған біліміңіздің ең жоғарғы деңгейі туралы бірнеше сұрақ қоямын.

[TU-KK-Question-B_R05a-2]
Мен сізге қазір сол біліміңіз туралы бірнеше сұрақ қоямын.

[TU-KK-Question-B_R05a-3]
Мен сіз алған білімнің соңғысы туралы бірнеше сұрақ қоямын.
Interviewer Instruction
Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_Q03a = "NULL" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aKZ
Group
[ id = B_Q05aKZ | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aKZ] Ол білімнің деңгейі қандай?
Interviewer Instruction
1. 3-ші карточканы беріңіз. 2. Егер, респондентте шетелдік білім болған жағдайда қазақстандық білім беру деңгейлеріне сәйкес жауап беруін өтініңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Бастауыш білім
02 Негізгі орта білім
03 Жалпы орта білім
04 9 сынып негізінде техникалық және кәсіптік білім
05 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім беру (техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарын даярлау)
06 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім (индустрияның барлық салаларында жоғары технологиялармен және кәсіптік қызметпен байланысты жұмыстарды орындаудың күрделі (аралас) кәсіптері мен практикалық дағдыларын меңгеруді көздейтін)
07 Жоғары білім беру, бакалавр немесе маман дәрежесі
08 Жоғары білім беру, магистр дәрежесі
09 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім, PhD докторы немесе ғылым докторы
DK
RF

routing

[id = B_Q05a_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aKZ = "1" ) OR (^B_Q05aKZ = "2" ) ) OR (^B_Q05aKZ = "DK" ) ) OR (^B_Q05aKZ = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b] Сіздің білім алған салаңыз (мамандық, ғылыми сала) қандай? Өтінеміз, егер олар бірнешеу болса, ең маңызды деп есептейтін салаңызды көрсетіңіз.
Interviewer Instruction
2-ші карточканы беріңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Жалпы білім беру бағдарламалары
02 Мұғалімдерді дайындау және педагогикалық ғылымдар
03 Гуманитарлық ғылымдар, тілдер және өнер
04 Әлеуметтік ғылымдар, бизнес және құқық
05 Жартылыстану ғылымдары, математика және ақпараттық технология
06 Инженерлік іс, өндіріс және құрылыс
07 Ауыл шаруашылығы және мал дәрігерлік
08 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету
09 Қызмет көрсету
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( (^B_Q02bKZ = "1" ) OR (^B_Q02bKZ = "2" ) ) OR (^B_Q02bKZ = "3" ) ) OR (^B_Q02bKZ = "4" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] Сіздің осы білімді алудағы таңдауыңыз негізінен жұмыспен байланысты болды ма?
Interviewer Instruction
«Жұмыспен байланысты» міндетті түрде нақты бір жұмыспен байланысты дегенді тұспалдамайды, бірақ, онымен қоса, жұмыс табу мүмкіндіктерінің артуын білдіреді.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Сіз соңғы 12 ай ішінде осы білімді алып жүрген кезде толық немесе ішінара жұмыс істедіңіз бе?
Interviewer Instruction
Егер респондент сол уақытта өзін-өзі жұмыспен қамтыған болса, жауап 'иә' деп кодталады.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Бұл оқу мына уақытта өтті ...
Interviewer Instruction
Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Тек жұмыс уақытында
02 Көбіне жұмыс уақытында
03 Көбіне жұмыстан тыс уақытта
04 Тек жұмыстан тыс уақытта
DK
RF
Help
1. Бұл сұрақ жұмыс уақыты кезіндегі оқуға байланысты, яғни жұмыс сағатын нақты жұмысты орындауға емес, шын мәнінде білім алу үшін пайдалануға қатысты. Бұл сұрақ респонденттің жұмыс уақытының белгілі бір санын оқуға, сондай-ақ жұмыстан тыс уақыттағы өз білімін арттыру жағдайлары да қоса есептеледі. 2. Егер оқу жұмыстан тыс уақытта өтсе, бірақ респондентке осы уақыт үшін жалақы немесе демалыс үшін қосымша уақыт берілген болса, онда бұл оқу “жұмыс уақыты бойы” деп кодталуы қажет. Жауапта үй жұмысын дайындауды емес, тек сабақтарға, кеңес берулерге және т.б. қатысуын көрсету қажет.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Сіздің осы біліміңіз сол уақыттағы жұмысыңыз немесе бизнесіңіз үшін қаншалықты пайдалы болды? Ол .... деп айтар ма едіңіз.
Interviewer Instruction
Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем пайдасыз
02 Аздап пайдалы
03 Орташа пайдалы
04 Өте пайдалы
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Сіздің қазіргі немесе потенциалды жұмыс берушіңіз осы біліміңізбен байланысты оқуға, емтихандарға, оқу әдебиетін сатып алуға байланысты немесе басқа да шығындарды төледі ме?
Interviewer Instruction
1. Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз. 2. Басқа шығындар тұратын жеріңіз бен жол ақысын қамтиды. 3. Егер респондент – өзін-өзі жұмыспен қамтыған және өзі төлеген болса, жауапты 'иә, толығымен' немесе 'иә, жартылай' деп кодтаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә, толығымен
02 Иә, жартылай
03 Жоқ, мүлдем
04 Мұндай шығындар болған жоқ
05 Сол уақытта қазіргі немесе потенциалды жұмыс берушім болған жоқ
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-KK-Question-B_R12-1]
Енді сіздің жұмысыңызға қатысы бар немесе қатысы жоқ соңғы 12 ай ішінде қатысқан басқа да білім беру қызметінің формаларына көшейік. Мына карточкада көрсетілген курстар туралы айтамыз. Өтінеміз, келесі сұрақтарға жауап беруде біздің сұхбатымыз барысында айтылған кез - келген білім беру қызметтерін алып тастаңыз.

[TU-KK-Question-B_R12-2]
Енді сіздің жұмысыңызға қатысы бар немесе қатысы жоқ соңғы 12 ай ішінде қатысқан басқа да білім беру қызметінің формаларына көшейік. Мына карточкада көрсетілген курстар туралы айтамыз.
Interviewer Instruction
1. 14-ші карточканы беріңіз және сіз қайта кері қайтарып алғанға дейін респондентке ұстап отыруын сұраңыз. 2. Бұған (әлі) аяқталмаған білім беру қызметінің формаларын қосыңыз. Білім беру қызметі формаларының ұзақтығы бар болғаны бір сағатты құраса да барлығын ескеріп шығыңыз. 3. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Сіз соңғы 12 ай ішінде ашық немесе қашықтықтан оқыту курстарына қатыстыңыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
Мұнда дәстүрлі курстарға ұқсайтын, бірақ электрондық пошта арқылы жіберілетін оқу материалдары немесе байланыс құралдарының көмегімен оқу аудиториясында оқытушымен бірге болмаған оқушыларды байланыстыратын курстардың түрлері туралы айтылады.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Сіз осындай оқыту сабақтарының қаншасына қатыстыңыз?
Interviewer Instruction
Әртүрлі күндері өткізілетін бір - бірімен байланысты сабақтар бір оқиға болып саналады.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Сіз соңғы 12 ай ішінде жұмыс орнында жетекшілеріңіз немесе әріптестеріңіз ұйымдастырған тренингтер немесе оқыту сабақтарының біріне қатыстыңыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
1. Бұл оқыту түрі қарапайым жұмыс құралдарын пайдалануға нұсқаулық және жоспарланған тәжірибелердің оқыту кезеңдерін сипаттайды. 2. Әдетте, бұл (жаңа) қызметкерлердің бейімделуі үшін жұмыс берушімен ұйымдастырылатын іс - шара. 3. Бұған компания туралы ақпараттандыруды, сонымен бірге арнайы жұмыс нұсқаулықтарын (техникалық қауіпсіздік, жұмыс тәжірибелер) жатқызуға болады. 4. Мұнда респонденттің жұмысты жақсы орындауына көмектесу және жаңа міндеттермен таныстыру мақсатында менеджерлермен, әріптестермен немесе басшылармен ұйымдастырылатын, бірақ жетекшінің қатысуымен де өткізіле алатын, мысалы, нұсқаулықтар мен тренингтер кіреді.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Сіз осындай оқыту сабақтарының қаншасына қатыстыңыз?
Interviewer Instruction
Әртүрлі күндері өткізілетін бір - бірімен байланысты сабақтар бір оқиға болып саналады.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Сіз соңғы 12 ай ішінде семинарларға немесе кәсіби курстарға қатыстыңыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Сіз осындай оқыту сабақтарының қаншасына қатыстыңыз?
Interviewer Instruction
Әртүрлі күндері өткізілетін бір - бірімен байланысты сабақтар бір оқиға болып саналады.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Сіз соңғы 12 ай ішінде сұхбат беру барысында айтылмаған басқа да курстар немесе жеке сабақтарға қатыстыңыз ба?
Interviewer Instruction
Бағыттарына қарамастан кез - келген курстарға қатысты болуы мүмкін (жұмысқа қатысты немесе қатысты емес).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
1. Курстар әдетте пәндер аясында құрылады, оларды осы пәндер саласы бойынша маманданған адамдар жүргізеді. Олар оқу аудиториясында нұсқау (кейде шынайы немесе оқу - жаттығу жағдайларында) немесе дәріс түрінде жүргізілуі мүмкін. 2. Егер жеке сабақтар берген кезде респондентпен «мұғалім-оқушы» қағидасы бойынша қарым-катынас құрылса, онда жауап 'иә' деп кодталады. Егер оқытушы оқушыға дос ретінде көмектессе, отбасы мүшесі немесе әлеуметтік қарым-қатынастың басқа түрінде болса, онда жауап 'жоқ' деп кодталады.

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Сіз осындай оқыту сабақтарының қаншасына қатыстыңыз?
Interviewer Instruction
Әртүрлі күндері өткізілетін бір - бірімен байланысты сабақтар бір оқиға болып саналады.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( ( ( (^B_Q12bNumeric + ^B_Q12dNumeric) + ^B_Q12fNumeric) + ^B_Q12hNumeric) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12bNumeric + ^B_Q12dNumeric) + ^B_Q12fNumeric) + ^B_Q12hNumeric) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12a = "2" ) AND (^B_Q12c = "2" ) ) AND (^B_Q12e = "2" ) ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12a = "1" ) OR (^B_Q12c = "1" ) ) OR (^B_Q12e = "1" ) ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-KK-Question-B_R13-1]
Мен қазір сізге ашық немесе қашықтықтан оқытуға қатысуыңыз туралы бірнеше сұрақ қоямын.

[TU-KK-Question-B_R13-2]
Мен қазір сізге жұмыс орнында жетекшілеріңіз немесе әріптестеріңіз ұйымдастырған оқыту сабақтарына немесе тренингтерге қатысуыңыз туралы бірнеше сұрақ қоямын.

[TU-KK-Question-B_R13-3]
Мен қазір сізге семинарлар немесе кәсіби курстарына қатысуыңыз туралы бірнеше сұрақ қоямын.

[TU-KK-Question-B_R13-4]
Мен қазір сізге курстар немесе жеке сабақтарға қатысуыңыз туралы бірнеше сұрақ қоямын.

[TU-KK-Question-B_R13-5]
Мен қазір сіз жаңа ғана айтып өткен оқыту сабақтары туралы бірнеше сұрақ қоямын. Мен сіздің қатысқан соңғы сабақтарыңыз бойынша сұрақтар қоя бастаймын.

[TU-KK-Question-B_R13-6]
Мен қазір сіз жаңа айтып өткен оқыту сабақтары туралы бірнеше сұрақ қоямын. Мен сіздің қатысқан соңғы сабақтарыңыз бойынша сұрақтар қоя бастаймын.
Interviewer Instruction
Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on-the-job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
ELSE ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Осы карточкаға сәйкес бұл оқыту сабағыңыздың түрі қандай болды?
Interviewer Instruction
Респондент жауап беріп болғаннан кейін 14-ші қарточканы алыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ашық немесе қашықтықтан оқыту арқылы өткізілетін курс
02 Жұмыс орнында жетекшілер немесе әріптестері ұйымдастырған тренингтер немесе оқыту сабақтары
03 Семинар немесе кәсіби курс
04 Курстың басқа түрі немесе жеке сабақ
DK
RF
Help
1. Ашық немесе қашықтықтан оқыту курстары дәстүрлі курстарға ұқсайды, бірақ, оқу материалдары электрондық пошта арқылы жіберіледі немесе байланыс құралдарының көмегімен оқу аудиториясында оқытушымен бірге болмаған оқушыларды байланыстырады. 2. Жұмыс орнында жетекшілермен немесе әріптестермен ұйымдастырылатын оқыту сабақтары немесе тренингтер қарапайым жұмыс құралдарын пайдалана отырып, жоспарланған тренинг, нұсқама немесе практикалық тәжірибе мерзімімен сипатталады. Әдетте, бұл (жаңа) қызметкерлердің бейімделуі үшін жұмыс берушімен ұйымдастырылатын іс - шара. Бұған компания туралы ақпараттандыруды, сонымен бірге арнайы жұмыс нұсқаулықтарын (техникалық қауіпсіздік, жұмыс тәжірибелерін) жатқызуға болады. Мұнда респонденттің жұмысты жақсы орындауына көмектесу және жаңа міндеттермен таныстыру мақсатында менеджерлермен, әріптестермен немесе басшылармен ұйымдастырылатын, бірақ жетекшінің қатысуымен де өткізіле алатын, мысалы, нұсқаулықтар мен тренингтер кіреді. 3. Курстар әдетте пәндер аясында құрылады, оларды осы пәндер саласы бойынша маманданған адамдар жүргізеді. Олар оқу аудиториясында нұсқау (кейде шынайы немесе оқу - жаттығу жағдайларында) немесе дәріс түрінде жүргізілуі мүмкін. Егер жеке сабақтар берген кезде респондентпен «мұғалім-оқушы» қағидасы бойынша қарым-катынас құрылса, онда жауап 'иә' деп кодталады. Егер оқытушы оқушыға дос ретінде көмектессе, отбасы мүшесі немесе әлеуметтік қарым-қатынастың басқа түрінде болса, онда жауап 'жоқ' деп кодталады.

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Бұл оқу сабақтары негізінен жұмыспен байланысты болды ма?
Interviewer Instruction
'Жұмыспен байланысты" міндетті түрде нақты бір жұмыспен байланысты дегенді тұспалдамайды, бірақ, онымен қоса, жұмыс табу мүмкіндіктерінің артуын білдіреді.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Сіз осы оқыту сабақтарына қатысудағы басты себебіңізді толықтай сипаттап бере аласыз ба?
Interviewer Instruction
1. 6-шы карточканы беріңіз. 2.Тек бір ғана жауапты белгілеңіз. 3. Егер сіз респонденттің карточкадағы жауаптарды оқуда қиналып тұрғанын сезсеңіз, респондентке жауап нұсқаларын оқып беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Өз жұмысымды және/немесе мансаптық келешекті жақсарту үшін
02 Жұмыстан шығып қалу қаупін төмендету үшін
03 Жұмыс табу немесе жұмысты (мамандықты) ауыстыру мүмкіндігін арттыру үшін
04 Өз ісімді ашу үшін
05 Мен қатысуға міндетті болдым
06 Мені қызықтырған саладағы білімімді кеңейту және дағдыны жақсарту үшін
07 Куәлік алу үшін
08 Басқа
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Сіз осы оқуға қатысып жүрген кезде толық немесе ішінара жұмыс істедіңіз бе?
Interviewer Instruction
Егер осы уақытта респондент өзін-өзі жұмыспен қамтыған болса, 'иә' деп кодтаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Осы оқыту .... жүргізілді
Interviewer Instruction
Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Тек жұмыс уақытында
02 Көбіне жұмыс уақытында
03 Көбіне жұмыстан тыс уақытта
04 Тек жұмыстан тыс уақытта
DK
RF
Help
1. Бұл сұрақ жұмыс уақыты кезіндегі оқуға байланысты, яғни жұмыс сағатын нақты жұмысты орындауға емес, шын мәнінде білім алу үшін пайдалануға қатысты. 2. Бұл сұрақ респонденттің жұмыс уақытының белгілі бір санын оқуға, сондай-ақ жұмыстан тыс уақыттағы өз білімін арттыру жағдайлары да қоса есептеледі. 3. Егер оқу жұмыстан тыс уақытта өтсе, бірақ респондент осы уақыт үшін жалақы немесе демалыс үшін қосымша уақыт алған болса, онда бұл оқу “жұмыс уақытында” деп кодталуы қажет. 4. Жауапта үй жұмысын дайындауды емес, тек сабақтарға қатысуын көрсетуі қажет.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Осы білім сіздің сол уақытта болған жұмысыңыз немесе бизнесіңіз үшін қаншалықты пайдалы болды? Ол ..... болды деп айтар ма едіңіз...
Interviewer Instruction
Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем пайдасыз
02 Аздап пайдалы
03 Біраз ғана пайдалы
04 Өте пайдалы
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Сіздің сол уақыттағы немесе потенциалды жұмыс берушіңіз осы білім алумен байланысты оқуға, емтихандарға, оқу әдебиетін сатып алуға байланысты немесе басқа да шығындарды төледі ме?
Interviewer Instruction
1.Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз. 2. Басқа шығындар тұратын жеріңізбен жол ақысын қамтиды. 3. Егер респондент – өзін-өзі жұмыспен қамтыған және өзіне төлеген болса, 'иә, толығымен' немесе 'иә, жартылай' деп кодтаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә, толығымен
02 Иә, жартылай
03 Жоқ, мүлдем
04 Мұндай шығындар болған жоқ
05 Сол уақытта қазіргі немесе потенциалды жұмыс берушім болған жоқ
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Енді сіз соңғы 12 ай ішінде курстарға, тренингтерге, жеке сабақтарға, семинарларға немесе шеберлік сабақтарына жұмсаған барлық уақытты қарастырайық. Сізге соңғы 12 ай ішінде осы оқыту іс-шараларына жұмсаған уақытыңызды қалай көрсеткен жеңіл: апта, күн немесе сағатпен бе? Үй жұмысына және жол жүруге жіберген уақытты алып тастаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Апта
02 Күн
03 Сағат
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Сіз ^MonthYearKK бастап қазіргі уақытқа дейін осы оқыту іс-шараларына толық қанша апта жұмсадыңыз?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] апта
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Сіз ^MonthYearKK бастап қазіргі уақытқа дейін осы оқыту іс-шараларына толық қанша күн жұмсадыңыз?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] күн
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Сіз ^MonthYearKK бастап бастап қазіргі уақытқа дейін осы оқыту іс-шараларына толық қанша сағат жұмсадыңыз? Осы іс-шара өткізілген орынға жетуге және кейін қайта қайтуға жұмсаған уақытты алып тастаңыз.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] сағат
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Осы уақыттың шамамен қаншасы жұмысқа қатысты оқыту іс-шараларына жұмсалды?
Interviewer Instruction
5-ші карточканы беріңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Бірде-бір
02 Уақыттың төрттен бір бөлігіне дейін
03 Уақыттың жартысына дейін
04 Уақыттың жартысынан көбі
05 Барлық уақыт
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-KK-Question-B_Q26a-1]
Сіз соңғы 12 ай ішінде қатысқыңыз келген, бірақ қатыса алмаған қандай-да бір оқыту іс-шаралары болды ма? Бұған білім беру туралы ресми диплом алуға мүмкіндік беретін және басқа да ұйымдастырылған оқыту іс-шараларын қосыңыз.

[TU-KK-Question-B_Q26a-2]
Сіз соңғы 12 ай ішінде қатысқыңыз келген, бірақ қатыса алмаған қандай-да бір оқыту іс-шаралары болды ма? Бұған білім беру туралы ресми диплом алуға мүмкіндік беретін және басқа да ұйымдастырылған оқыту іс-шараларын қосыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Сіз қандай көрсетілген себептерге байланысты білім беру және оқыту іс-шараларына қатыса алмадыңыз? Өтінеміз, аса маңызды себепті көрсетіңіз.
Interviewer Instruction
1. 7-ші карточканы беріңіз. 2. Егер респонденттің карточкадағы жауаптарды оқуда қиналып тұрғанын сезсеңіз, респондентке жауап нұсқаларын оқып беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Білім алушыларға қойылатын талаптарға сәйкес келмедім
02 Білім беру немесе тренинг тым қымбат болды /Менің оған мүмкіндігім болмады
03 Жұмыс берушінің қолдауы болмады
04 Жұмыстарым тым көп болды
05 Ұсынылған курс немесе бағдарлама қолайсыз уақытта немесе ыңғайсыз орында өтті
06 Бала күту немесе отбасылық міндеттерге байланысты уақытым болмады
07 Күтпеген жағдайларға байланысты білім беру немесе тренингке қатыса алмадым
08 Басқа
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Менің қазір сізге соңғы аптадағы, яғни өткен жексенбіні қоса алғандағы 7 күн ішінде сіздің жұмысыңыз туралы бірнеше сұрақ қойғым келеді.
Interviewer Instruction
Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Сіз соңғы апта ішінде кез-келген кем дегенде бір сағатқа дейін жалданбалы жұмыскер немесе өзін-өзі жұмыспен қамтушы болып АҚЫЛЫ жұмыс істедіңіз бе?
Interviewer Instruction
1. Бұл сұрақ респондентке берілетін сұрақтардың құрылымына әсер ететін болғандықтан өте маңызды. Бас тарту және «білмеймін» жауаптарын минимумға жеткізу керек. Өтінеміз, жауаптар алуға тырысыңыз. 2. Отбасылық кәсіпорын үшін ақы төленбейтін жұмыс бұл жерде алынып тасталу керек және C_Q01c сұрағында көрсетілуі қажет.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
1. «Ақылы жұмыс» апта ішіндегі, тіпті бір сағат үшін кез - келген жұмысқа ақы төлейтін немесе табыс әкелетін істі білдіреді. Төлемге ақшалай төлеу немесе «заттай төлем» (ақшалай емес, тауармен немесе қызмет арқылы төлеу) жатады, төлем жұмыс аяқталғанына қарамастан сол аптада алынды ма, жоқ па. Ақы төленетін жұмыс болып, сонымен қатар тауар немесе қызмет өндірісіне байланысты жұмыс орнында оқығаны үшін еңбекақы алған жағдай да саналады. 2. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған: өзіне жұмыс істейтін адам. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамның қол астында бағыныштылары болуы не болмауы мүмкін.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Сіз соңғы апта ішінде әлі қайтып оралуды жоспарлап отырған жұмысыңыздан немесе бизнесіңізден уақытша қол үздіңіз бе?
Interviewer Instruction
Бұл сұрақ респондентке берілетін сұрақтардың құрылымына әсер ететін болғандықтан өте маңызды. Бас тарту және «білмеймін» жауаптарын минимумға жеткізу керек. Өтінеміз, жауаптар алуға тырысыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
1. Демалысқа, денсаулығына байланысты, декреттік, шығармашылық демалысқа байланысты жұмыс орнында уақытша болмаған адамдар, 'иә' деп кодталуы қажет. 2. Уақытша жұмыс істемейтін, бірақ өзінің жұмыс берушілерінен еңбекақысының немесе жалақысының 50 пайызын алып отыратын немесе 3 ай ішінде бұрынғы жұмысына қайта оралуды күтіп отырған адамдар да, 'иә' деп кодталуы қажет.

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Сіз өткен аптада өзіңіздің немесе туыстарыңыздың бизнесі үшін кем дегенде бір сағат кез - келген АҚЫ ТӨЛЕНБЕЙТІН жұмысты орындадыңыз ба?
Interviewer Instruction
Бұл сұрақ респондентке берілетін сұрақтардың құрылымына әсер ететін болғандықтан өте маңызды. Бас тарту және «білмеймін» жауаптарын минимумға жеткізу керек. Өтінеміз, жауаптар алуға тырысыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
1. Респондент апта ішінде өзіңіздің немесе туыстарыңыздың бизнесі үшін ақы төленбейтін жұмыстан ешқандай ақы және табыс алмады дегенді білдіреді. Респондент өзінің немесе туыстарының бизнесі үшін орындаған жұмысына қолма - қол немесе «заттай төлем» (ақшалай емес, тауармен немесе қызметтер арқылы төлеу) алмауы керек және оны күтпеуі қажет. 2. Отбасылық бизнесте ақы төленбейтін жұмыс отбасылық шаруашылық немесе бизнес қызметінің тікелей жұмыс істеуіне үлес қосу болып табылады.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Өткен жексенбіге дейінгі соңғы 4 апта ішінде ақы төленетін жұмыс іздеумен айналыстыңыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Сіз осы 4 апта ішінде жалданған жұмысты бастаймын деп күттіңіз бе?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Сіз осы орында үш айдың немесе одан көп уақыттың ішінде жұмыс істеуді бастайсыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Үш айдың ішінде
02 Үш айдан көп уақытта
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Сіз соңғы 4 апта ішінде қандай себептермен жұмыс іздеген жоқсыз?
Interviewer Instruction
1. 8-ші карточканы беріңіз. 2. Егер респондент карточкадағы жауапты оқуда қиналғанын сезсеңіз, респондентке жауап нұсқаларын оқып беріңіз. 3. Барлық сәйкес келетіндерді белгілеңіз.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Мен жұмысқа қабылдау бойынша өтініштің нәтижесін күттім немесе жалдау жөніндегі агенттіктен тестілеуден өттім
02 Мен студент болдым
03 Мен үйіме немесе отбасыма қамқор болдым
04 Мен уақытша науқас болдым немесе жарақат алдым
05 Менде ұзаққа созылған ауру бар / мүгедекпін
06 Мен қандай-да бір жұмыстың қолжетімділігіне сенімсіз болдым
07 Мен әлі жұмыс іздеумен айналыспадым
08 Мен жұмысқа мұқтаж болмадым
09 Мен ақы төленетін жұмыстан зейнеткерлікке кеттім
10 Басқа себеп
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Сіз барлығын қосқанда қанша ай ақы төленетін жұмысты іздедіңіз/іздеп жатырсыз?
Interviewer Instruction
1. Егер респондент уақытты жылмен көрсетсе, ол мерзім айлар санымен көрсетілуі қажет. 2. Егер жұмыс іздеу уақыты екі жылдан кем болса, респонденттен айлардың нақты санын көрсетуін өтініңіз. 3. Бір айдан кем деген жауаптар нөл деп енгізілуі қажет.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] ай
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Сіз өткен жексенбіге дейінгі соңғы төрт апта ішінде, мына көрсетілгендердің бірін орындадыңыз ба?
[C_Q04a] жұмыс табу үшін жұмысқа орналастыру жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету бөлімімен байланыстыңыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
[C_Q04b] жұмыс табу үшін жекеменшік ұйымдармен (уақытша жалдамалы агенттік, кадрларды іріктеуге мамандандырылған фирма және т.б.) байланыстыңыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
[C_Q04c] жұмыс берушіге тікелей хабарластыңыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
[C_Q04d] жұмыс табу үшін достарыңыздан, туыстарыңыздан сұрастырдыңыз ба, кәсіподаққа бардыңыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
[C_Q04e] жұмыс туралы хабарландыру орналастырдыңыз ба немесе оған жауап бердіңіз бе?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Сіз өткен жексенбіге дейінгі соңғы төрт апта ішінде, мына көрсетілгендердің бірін орындадыңыз ба?
[C_Q04f] жұмыс туралы хабарландыруды іздедіңіз бе?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
[C_Q04g] жұмысқа орналасу үшін тестілеуден немесе сұхбаттасудан өттіңіз бе?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
[C_Q04h] жұмыс үшін жер, жылжымайтын мүлік немесе жабдықтар іздедіңіз бе?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
[C_Q04i] жұмыс үшін рұқсат алуға, лицензияға немесе қаржыландыруға өтініш бердіңіз бе?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
[C_Q04j] жұмыс табу үшін тағы бір нәрсе істедіңіз бе?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Өтінеміз, жұмыс табу үшін тағы да не істегеніңізді көрсетіңіз?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Егер сіз өткен жексенбіге дейінгі соңғы апта ішінде жұмыс тапсаңыз, сіз жұмысты келесі 2 апта ішінде бастай алар ма едіңіз?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Сіз соңғы аптада бір жұмыста, бизнесте немесе біреуден көп жұмыста (бизнесте) істедіңіз бе? Тек бір ақы төленетін жұмысты ғана есептеңіз.
Interviewer Instruction
1. Мұнда респондент уақытша болмаған жұмыстар да кіреді. 2. Егер респондентте бір жұмыс ЖӘНЕ бір бизнес болса, "Біреуден көп жұмыс немесе бизнес' деп кодталуы қажет.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Бір жұмыс немесе бизнес
02 Біреуден көп жұмыс немесе бизнес
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07] Өтінеміз, мына карточкаға қараңыз және қандай тұжырымдаманың БІРІ сіздің ағымдағы мәртебеңізді бәрінен жақсы сипаттайтынын маған айтыңыз. Егер сізге тұжырымдамалардың біреуден көбі сәйкес келетін болса, онда сіз өзіңізді қалай көретініңізді ең жақсы сипаттайтын тұжырымдаманы таңдаңыз.
Interviewer Instruction
1. 9 - шы карточканы беріңіз. 2. Тек бір ғана жауапты белгілеңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Толық жұмыс күніне жұмыс істеймін (өзін-өзі жұмыспен қамтыған, жалдану бойынша жұмыс істейді)
02 Жарты күн жұмыс істеймін (өзін-өзі жұмыспен қамтыған, жалдану бойынша жұмыс істейді)
03 Жұмыссыз
04 Оқушы, студент
05 Ассистент, стажер
06 Зейнеткер, немесе мерзімінен бұрын зейнетке шыққан
07 Үнемі жұмысқа жарамсыз
08 Міндетті әскери қызметте немесе қоғамдық жұмыстарды орындайды
09 Үй шаруасындағы жұмыстарды орындайды немесе балаларды/отбасын күтеді
10 Басқа
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Сізде бір кездері ақы төленетін жұмыс болды ма? Өтінеміз, өзін-өзі жұмыспен қамтуды да қосыңыз.
Interviewer Instruction
Отбасылық бизнес үшін ақы төленбейтін жұмыс алынып тасталуы керек.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
1. «Ақылы жұмыс» апта ішіндегі, тіпті бір сағат үшін кез - келген жұмысқа ақы төлейтін немесе табыс әкелетін істі білдіреді. Төлемге ақшалай төлеу немесе «заттай төлем» (ақшалай емес, тауармен немесе қызмет арқылы төлеу) жатады, төлем жұмыс аяқталғанына қарамастан сол аптада алынды ма, жоқ па. Ақы төленетін жұмыс болып, сонымен қатар тауар немесе қызмет өндірісіне байланысты жұмыс орнында оқығаны үшін еңбекақы алған жағдай да саналады. 2. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған: өзіне жұмыс істейтін адам. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамның қол астында бағыныштылары болуы не болмауы мүмкін.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Сізде соңғы 12 айдың ішінде, яғни ^MonthYearKK бастап, қандай-да бір ақылы жұмысыңыз болды ма? Өтінеміз, мұнда өзін-өзі жұмыспен қамтуды да қосыңыз.
Interviewer Instruction
Отбасылық бизнес үшін ақы төленбейтін жұмыс алынып тасталуы керек.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
1. «Ақылы жұмыс» апта ішіндегі, тіпті бір сағат үшін кез - келген жұмысқа ақы төлейтін немесе табыс әкелетін істі білдіреді. Төлемге ақшалай төлеу немесе «заттай төлем» (ақшалай емес, тауармен немесе қызмет арқылы төлеу) жатады, төлем жұмыс аяқталғанына қарамастан сол аптада алынды ма, жоқ па. Ақы төленетін жұмыс болып, сонымен қатар тауар немесе қызмет өндірісіне байланысты жұмыс орнында оқығаны үшін еңбекақы алған жағдай да саналады. 2. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған: өзіне жұмыс істейтін адам. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамның қол астында бағыныштылары болуы не болмауы мүмкін.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Сіз соңғы ақылы жұмысыңызды істеуді тоқтатқан кезде неше жаста болдыңыз немесе бұл қай жылы болды?
Interviewer Instruction
Жасыңызды НЕМЕСЕ жылыңызды енгізіңіз.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Жасыңыз [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Жыл[FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Өтінеміз, соңғы сұраққа енгізілген жасыңызды немесе жылыңызды растаңыз, немесе туған жылыңызды (A_Q01a) немесе ақы төленетін жұмыстың аяқталған жылын (C_Q08c2) өзгертіңіз.
Group
[ id = C_D08c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Сізде шамамен қанша жыл ақы төленетін жұмыс болды? Жауап беру кезінде тек 6 ай немесе одан көп толық немесе жартылай жұмыс күніне жұмсалған жылдарды ғана санаңыз.
Interviewer Instruction
1. Жұмыстың әр жылын толық және жартылай жұмыс күндері негізінде санаңыз (мысалды АНЫҚТАМА бөлімінен қараңыз). 2. Өзін-өзі жұмыспен қамту мен ақы төленетін стажерлық кезеңді қосыңыз. 3. 6 айдан көп жұмыстан тыс өткізілген уақыт - мысалы, жұмыссыздыққа, білім алуға, бала күту немесе ұзаққа созылған ауруға байланысты болған жылдарды қоспаңыз. 4. Отбасылық бизнес үшін ақы төленбейтін жұмыс алып тасталынуы керек. 5. Егер қажет болса, жауапты келесі толық жылға дейін дөңгелектеңіз.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Шамамен [FTE] жыл
DK
RF
Help
1. «Ақылы жұмыс» апта ішіндегі, тіпті бір сағат үшін кез - келген жұмысқа ақы төлейтін немесе табыс әкелетін істі білдіреді. Төлемге ақшалай төлеу немесе «заттай төлем» (ақшалай емес, тауармен немесе қызмет арқылы төлеу) жатады, төлем жұмыс аяқталғанына қарамастан сол аптада алынды ма, жоқ па. Ақы төленетін жұмыс болып, сонымен қатар тауар немесе қызмет өндірісіне байланысты жұмыс орнында оқығаны үшін еңбекақы алған жағдай да саналады. 2. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған: өзіне жұмыс істейтін адам. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамның қол астында бағыныштылары болуы не болмауы мүмкін. 3. Мысалы: 2 жыл жартылай жұмыс күніне жұмыс істеген (6 айдан көп) және 2 жыл толық жұмыс күніне жұмыс істеген адам, 4 жыл еңбек өтіліне сәйкес келеді.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Сіз соңғы 5 жыл ішінде шамамен қанша әртүрлі фирмалар немесе ұйымдарда жұмыс істедіңіз? Мұнда өз-өзіңізді жұмыспен қамтыған болсаңыз, жеке бизнесіңізді (бизнестеріңізді) қосыңыз.
Interviewer Instruction
Егер мекеменің ресми мәртебесі респондент жұмыс істеген мерзім ішінде өзгерген болса, мысалы, біріктіру немесе қайта ұйымдастыру нәтижесінде, респонденттер мекемеде немесе оның бөлігінде жұмыс істеген уақытының толық кезеңін көрсетеді.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] фирма немесе ұйым
DK
RF
Help
1. Кез - келген жұмысты ескеру қажет, қысқа мерзімді жұмыстар мен тіпті аптасына бірнеше сағаттық жұмыстарды да есептеңіз. 2.Үздіксіз жұмыс пен уақытша жұмыс агенттіктері бірге қаншама ұйымдарда жұмыс істегеніне қарамастан, оның осы кезең ішіндегі істеген жұмысы бір фирмада (ұйымда) деп есептеледі. Сәйкесінше, жұмыстың үздіксіз кезеңінде кеңесші немесе штаттан тыс қызметкер ретінде жұмысы оның осы кезең ішіндегі істеген жұмысы оның қанша фирмада жұмыс істегеніне қарамастан, бір фирманың жұмысы болып саналады. 3. 'Бизнес' адам өзі үшін жұмыс істейтін, оның көп немесе аз түрдегі тұрақты қызметімен байланысты болып табылады. Бұл жұмыс істеп тұрған кәсіпорын, мысалы, ферма немес завод, сонымен қатар бір немесе бірнеше клиенттерге өнімдердің жиынтығын немесе қызметтердің шамамен бірдей түрлерін ұсынуды қамтамасыз ететін, белгілі бір қызмет саласындағы штаттан тыс қызметкер болуы мүмкін. Респондент қысқа мерзім ішінде тапсырыстардың болмау себебінен жұмыс істемеген, бірақ сол жұмысты орындай алатын жағдайда болса, ол сол "бизнестің" бір бөлігі болып саналуы қажет. Егер респондент айтарлықтай уақыттан кейін ағымда қол жетімді болмаған бұрынғы жұмыс түріне қайта оралса, онда ол басқа "бизнес" болып саналуы қажет.
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-KK-Question-D_R01a-1]
Келесі сұрақтар сіздің соңғы аптада жасаған жұмысыңызға немесе бизнесіңізге қатысты. Біз мұны 'ағымдағы жұмысыңыз' немесе 'ағымдағы бизнесіңіз' деп атайтын боламыз.

[TU-KK-Question-D_R01a-2]
Келесі сұрақтар сіздің соңғы аптада БАРЫНША КӨП САҒАТ алған жұмысыңызға немесе бизнесіңізге қатысты. Егер сіз уақыты бірдей екі жұмыста немесе екі бизнесте істеген болсаңыз, көбірек табыс әкелген біреуін таңдаңыз. Біз мұны сіздің "ағымдағы жұмысыңыз" немесе"ағымдағы бизнесіңіз" деп атаймыз.

[TU-KK-Question-D_R01a-3]
Келесі сұрақтар сіздің соңғы аптада істеген жұмысыңызға немесе бизнесіңізге қатысты. Біз мұны "ағымдағы жұмысыңыз" немесе "ағымдағы бизнесіңіз" деп атайтын боламыз.
Interviewer Instruction
1. Егер респондент өткен аптада жұмыс істемеген болса, онда бұл сұрақ оның әдеттегі жұмысына немесе бизнесіне қатысты. 2. Егер респондент уақытша жалдау бойынша агенттік тапқан жұмысты істеген болса, онда бұл сұрақ ол нақты істеген фирмаға немесе ұйымға қатысты. 3. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Help
Фирма немесе ұйым өз қызметінің ерекше аспектілері бойынша кеңес алу мақсатында жалдаған сыртқы сарапшылар болса, бұл сұрақтар осындай кеңес беретін фирмаға (соның ішінде штаттан тыс кеңесші болған респондентке) қатысты.

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
ELSE ^DuringLastWeek = "during the last week."
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Кім болып жұмыс істейсіз?
Interviewer Instruction
1. Мамандықты білдіретін 'менеджер', 'қызметкер' немесе 'фермер' деп жалпылама атаулардан аулақ болыңыз. 2. Сипаттамада әрдайым респонденттің ең маңызды міндеттері көрсетілуге тиіс. Мысалы, 'бухгалтерді' - 'өндірістік ұйымның дипломы бар бухгалтері', 'қызметшіні' - сату бөлімінің қызметкері', 'фермерді' - 'сүт өнімдерін шығаруға маманданған фермер', ал 'менеджерді' - 'өңірлік сату бөлімінің менеджері' деп көрсету керек.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Сіздің басты міндеттеріңіз қандай? Толық сипаттауыңызды өтінеміз.
Interviewer Instruction
Сипаттамада әрдайым респонденттің ең маңызды міндеттері көрсетілуге тиіс. Мысалы, дүкен сөрелерінде тауарларды толықтыру, шығындар мен төлемдерді қадағалау, ауру жануарларға қамқорлық ету, науқас адамдарды күту, ауру тістерді емдеу, көпірлер мен жолдар құрылысы.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] Сіз бизнес, өндіріс немесе қызмет көрсетудің қай түрінде жұмыс жасайсыз? Толық сипаттауыңызды өтінеміз.
Interviewer Instruction
1. Респондент жұмыс жасайтын бизнес, өндіріс немесе қызмет көрсету түрінің ерекшеліктерін сипаттаңыз. 2. Жұмыс беруші алдында жалпы және ерекше қызметтеріне нақты сипаттама бере отырып, өндіріс саласын нақты сипаттаңыз. Мысалы: мыс кеніші, қаламсаптар өндіруші, көтерме бағамен азық-түлік жеткізуші, бөлшектеп сататын кітап дүкені, жол құрылысы, аяқкиім жөндеу.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Фирма немесе ұйым өз қызметінің ерекше аспектілері бойынша кеңес алу мақсатында жалдаған сыртқы сарапшылар болса, бұл сұрақтар осындай кеңес беретін фирмаға (соның ішінде штаттан тыс кеңесші болған респондентке) қатысты.
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Сіздің фирмаңыз немесе ұйымыңыз қай қызмет түрін көрсетеді не қай өндіріс саласында әрекет етеді? Толық сипаттауыңызды өтінеміз.
Interviewer Instruction
Респондент жұмыс істейтін жерде өндірілетін тауарларды немесе көрсетілетін қызметтерді толық сипаттаңыз.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Фирма немесе ұйым өз қызметінің ерекше аспектілері бойынша кеңес алу мақсатында жалдаған сыртқы сарапшылар болса, бұл сұрақтар осындай кеңес беретін фирмаға (соның ішінде штаттан тыс кеңесші болған респондентке) қатысты.
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] Сіз экономиканың қай секторында қызмет етесіз? Бұл ...
Interviewer Instruction
1.Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз. 2. Егер респондент уақытша жалдау бойынша агенттік тапқан жұмысты істейтін болса, онда бұл сұрақ оның нақты істейтін фирмаға немесе ұйымға қатысты. 3. Үкіметтің бақылау пакеті аз мөлшерде болған жекеменшік компаниялар жекеменшік сектор бөлігі ретінде қарастырылуы тиіс.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Жекеменшік сектор (мысалы, компания)
02 Мемлекеттік сектор (мысалы, жергілікті билік немесе мемлекеттік мектеп)
03 Коммерциялық емес ұйым (мысалы, қайырымдылық қоры, кәсіптік қауымдастық немесе діни ұйым)
DK
RF
Help
1. Жекеменшік секторды мемлекет меншігіне жатпайтын барлық компаниялар мен ұйымдар құрайды. 2. Мемлекеттік секторды мыналар құрайды: ұлттық, аймақтық немесе жергілікті деңгейдегі мемлекеттік басқарудың барлық құрылымдары; мемлекет ұсынатын немесе қаржыландыратын қоғамдық коммерциялық емес қызметтер (оның ішінде мемлекеттік мектептер, ауруханалар, университеттер, т.б.) және мемлекеттік кәсіпорындар. 3. Коммерциялық емес секторды мемлекет қаржыландырмайтын, алайда негізгі мақсаты пайда табуды көздемейтін барлық ұйымдар, атап айтқанда, қайырылымдылық мекемелер, көптеген үкіметтік емес ұйымдар және т.б. жатады. 4. Фирма немесе ұйым өз қызметінің ерекше аспектілері бойынша кеңес алу мақсатында жалдаған сыртқы сарапшылар болса, бұл сұрақтар осындай кеңес беретін фирмаға (соның ішінде штаттан тыс кеңесші болған респондентке) қатысты.
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Осы жұмыста сіз жалданбалы қызметкерсіз бе, әлде өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамсыз ба?
Interviewer Instruction
1. Есіңізде болсын, келесі сұрақтар респондент барынша көп сағат өткізетін жұмысына қатысты. 2. Кімде - кім өз бизнесінде жалданбалы болып жұмыс істесе, ол өзін-өзі жұмыспен қамтыған деп кодтайды.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Жалданбалы қызметкер
02 Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адам
DK
RF
Help
1. 'Жалданбалы қызметкер' деп біз жұмыс берушіден немесе уақытша жалдау агенттігінен айлық не жалақы алатын адамды түсінеміз. 2. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар деп өз бизнесі бар немесе өзгенің бизнесіне серіктес адамдарды, сондай-ақ штаттан тыс қызметкерлерді айтамыз. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамның қол астында бағынышты адамдары болуы да, болмауы да мүмкін.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] Қазіргі жұмысқа қай жасыңызда немесе қай жылы кірістіңіз?
Interviewer Instruction
Жасыңызды НЕМЕСЕ туған жылыңызды енгізіңіз.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Жасыңыз [FTE]
DK
RF
Help
1.Егер респондент қазіргі жұмыс берушісінде бұрын істеп, одан кейін кетіп, қайта оралған болса, онда оның қайтіп келіп істей бастаған мерзімі ғана есептеледі. Жұмыс мерзіміне мына жағдайлар жатады: *Демалыс, сырқат, декрет, академиялық демалыс және т.с.с. жағдайларға байланысты жұмыс орнында уақытша болмау. * Уақытша жұмыс істемесе де, жұмыс берушісінен айлық немесе жалақысының 50%-ын алып отыру. Соңғы екі жағдайда уақытша үзіліске дейінгі істеген мерзімінің басы ғана көрсетіледі. 2. Егер мекеменің ресми мәртебесі респондент жұмыс істеген мерзім ішінде өзгерген болса, мысалы, біріктіру немесе қайта ұйымдастыру нәтижесінде, респонденттер мекемеде немесе оның бөлігінде жұмыс істеген уақытының толық кезеңін көрсетеді.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Туған жылыңыз [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Соңғы сұрақта енгізілген респондент жасың немесе туған жылың растаңыз болмаса туған жылыңызды (A_Q01a) немесе қазіргі жұмыс берушіде істей бастаған жылыңызды өзгертіңіз (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] Бұл қай айда болды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Қаңтар
02 Ақпан
03 Наурыз
04 Сәуір
05 Мамыр
06 Маусым
07 Шілде
08 Тамыз
09 Қыркүйек
10 Қазан
11 Қараша
12 Желтоқсан
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] Сіз қазіргі бизнесіңізге қай жаста немесе қай жылы кірістіңіз?
Interviewer Instruction
Жасыңызды НЕМЕСЕ туған жылыңызды енгізіңіз.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Жасыңыз [FTE]
DK
RF
Help
1. Егер респондент қазіргі бизнесінде бұрын істеп, одан кейін тастап, қайта оралған болса, онда оның қайтіп келіп істей бастаған мерзімі ғана есептеледі. Жұмыс мерзіміне мына жағдайлар жатады: Демалыс, сырқат, декрет, академиялық демалыс және т.с.с. жағдайларға байланысты жұмыс орнында уақытша болмау. 2. Егер мекеменің ресми мәртебесі респондент жұмыс істеген мерзім ішінде өзгерген болса, мысалы, біріктіру немесе қайта ұйымдастыру нәтижесінде, респонденттер мекемеде немесе оның бөлігінде жұмыс істеген уақытының толық кезеңін көрсетеді.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Туған жылыңыз [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Сізден соңғы сұрақта енгізілген жасыңызды немесе туған жылыңызды растаңыз, болмаса туған жылыңызды (A_Q01a) немесе қазіргі бизнеске кіріскен жылыңызды өзгертіңіз (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] Бұл қай айда болды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Қаңтар
02 Ақпан
03 Наурыз
04 Сәуір
05 Мамыр
06 Маусым
07 Шілде
08 Тамыз
09 Қыркүйек
10 Қазан
11 Қараша
12 Желтоқсан
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Жұмыс берушіңізде сізден басқа қанша адам жұмыс істейді? Олардың саны ...
Interviewer Instruction
1. Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз. 2. Бұл сұрақ жұмыстың жасалатын немесе орналасатын жеріне қатысты. 3. Егер респондент уақытша жалдау бойынша агенттік тапқан жұмысты істеген болса, онда бұл сұрақ ол нақты істеген фирмаға немесе ұйымға қатысты.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-ден 10 адамға дейін
02 11-ден 50 адамға дейін
03 51-ден 250 адамға дейін
04 251-ден 1.000 адамға дейін
05 1.000 адамнан көп
DK
RF
Help
Фирма немесе ұйым өз қызметінің ерекше аспектілері бойынша кеңес алу мақсатында жалдаған сыртқы сарапшылар болса, бұл сұрақтар осындай кеңес беретін фирмаға (соның ішінде штаттан тыс кеңесші болған респондентке) қатысты.
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Соңғы 12 айда сіз жұмыс істейтін орындағы адам саны - ...
Interviewer Instruction
Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Көбейді
02 Азайды
03 Шамамен бұрынғыдай қалды
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Сіз істейтін жұмыс орны ірі фирманың немесе ұйымның бөлігі ме?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
Мұнда бас компания мен филиалдар, фирма өкілдіктері, сондай-ақ бірнеше жерде орналасқан бір компания, мәселен, бір университеттің бөлек орналасқан факультеттері, дүкендер желісі жөнінде айтылып отыр.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Сізге біреу жалданып жұмыс істей ме? Мұндай адамдар қатарына бизнесіңізде ақылы немесе тегін жұмыс істейтін отбасыңыздың мүшелерін қосуыңызды өтінеміз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Сізге жалданып қанша адам жұмыс істейді? Олардың саны...
Interviewer Instruction
1. Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз. 2. Бұл сұрақ жұмыстың жасалатын немесе орналасатын жеріне қатысты.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-ден 10 адамға дейін
02 11-ден 50 адамға дейін
03 51-ден 250 адамға дейін
04 251-ден 1.000 адамға дейін
05 1.000 адамнан көп
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Сіз басқа адамдарға басшылық етесіз бе, сіздің қарамағыңызда қызметкерлер бар ма?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
1. Біз басқа қызметкерлерге басшылық жасауды, адамның қызметкерлердің өз жұмыстарын қалай орындап жатқаны үшін қандайда бір дәрежеде жауапты деп түсінеміз. 2. Бұл тікелей сипат алуы мүмкін, мысалы, қол астындағыларды бақылау, жұмысын бағалау немесе тапсырмалар беру, сондай-ақ жанама, мысалы, төмен деңгейдегі менеджерлерді басқару немесе жұмыс кестелерін дайындау.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Сіздің жетекшілігіңізде немесе басшылығыңызда тікелей немесе жанама қызметкердің саны қанша?– Бұл сан ... құрайды
Interviewer Instruction
Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-ден 5 адамға дейін
02 6-дан 10 адамға дейін
03 11-ден 24 адамға дейін
04 25-тен 99 адамға дейін
05 100 адам немесе одан көп
DK
RF
Help
1. 'Тікелей' бұл респондентке тікелей бағынатын қызметкерлер жағдайына қатысты. Мысалы, фирманың бас директоры тікелей үш менеджерді басқарып, оларға кеңестер немесе нұсқаулар бере отырып, оны орындауын тексеруі мүмкін. 2. 'Жанама' бұл респондентке қызметкерлер тікелей бағынбайды, бірақ бұл өз кезегінде респондентке бағынатын адамға қарайтын басқа адамға бағыну жағдайына қатысты. Мысалы, бас директор тікелей басқаратын үш менеджердің әрқайсысы өз кезегінде 10 адамнан басқарады, ал бас директор 3 адамды тікелей және 30 адамды жанама басқарады. Бұл жағдайда дұрыс жауап 33 адам (25-тен 99 адамға дейін). Егер менеджерлер басқаратын 10 адамдардың әр қайсысы өз кезегінде10 адамнан басқаратын болса, онда жалпы санға 300 адамды қосу керек, ол 333 адамды құрайды (100 адам немесе одан көп).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09] Сіздің еңбек шартыңыз қандай? Бұл...
Interviewer Instruction
Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мерзімсіз шарт
02 Мерзімдік шарт
03 Жалдау агенттігінің уақытша шарты
04 Жұмыс берушімен жұмыс орнында оқуды немесе стажировканы көздейтін шарт
05 Шарт жоқ
06 Басқа
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Сізде шарттың қандай түрі болғанын толық атай аласыз ба?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Әдетте, сіз осы жұмыста аптасына қанша сағат жұмыс істейсіз? Мұнда сіздің әдеттегі ақылы немесе ақысыз үстеме жұмысыңызды да қосыңыз, бірақ түскі үзіліс пен басқа да үзілістерді алып тастаңыз.
Interviewer Instruction
1. Егер респонденттің жұмыс сағат саны өзгеріп отырса, онда респонденттен соңғы ай бойынша шамаланған ортақ мәнді көрсетуін өтініңіз. 2. Жұмыс орнында оқытылған жағдайда, оқуға жұмсалған уақыт алып тасталынсын.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] аптасына сағат
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Өтінеміз, растаңыз.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] Келесі бірнеше сұрақ сіздің жұмысыңызды орындауда қолданатын шешім қабылдау икемділік дәрежеңізге қатысты.
Interviewer Instruction
1.10-шы карточканы беріңіз және сіз қайта кері қайтарып алғанға дейін респонденттен ұстап отыруын өтініңіз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] Сіз қандай дәрежеде таңдай аласыз немесе өзгерте аласыз...
[D_Q11a] өз міндеттеріңіздің ретін?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем жоқ
02 Өте шектеулі
03 Кейбір дәрежеде
04 Көбірек дәрежеде
05 Өте үлкен дәрежеде
DK
RF
[D_Q11b] жұмысты орындау тәсілін?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем жоқ
02 Өте шектеулі
03 Кейбір дәрежеде
04 Көбірек дәрежеде
05 Өте үлкен дәрежеде
DK
RF
[D_Q11c] сіз жұмыс істейтін қарқынды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем жоқ
02 Өте шектеулі
03 Кейбір дәрежеде
04 Көбірек дәрежеде
05 Өте үлкен дәрежеде
DK
RF
[D_Q11d] сіздің жұмыс уақытыңызды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем жоқ
02 Өте шектеулі
03 Кейбір дәрежеде
04 Көбірек дәрежеде
05 Өте үлкен дәрежеде
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Респонденттен 10 - шы карточканы алыңыз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aKZ
Group
[ id = D_Q12aKZ | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aKZ] Егер сіздің қазіргі жұмысыңыз туралы айтатын болсақ, осы жұмысты АЛУ үшін қандай білімнің болуы қажет?
Interviewer Instruction
11-ші карточканы беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Білімі жоқ
02 Бастауыш білім
03 Негізгі орта білім
04 Жалпы орта білім
05 9 сынып негізінде техникалық және кәсіптік білім
06 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім беру (техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарын даярлау)
07 11 сынып негізінде орта білімнен кейінгі білім (индустрияның барлық салаларында жоғары технологиялармен және кәсіптік қызметпен байланысты жұмыстарды орындаудың күрделі (аралас) кәсіптері мен практикалық дағдыларын меңгеруді көздейтін)
08 Жоғары білім, бакалавр немесе маман дәрежесі
09 Жоғары білім, магистр немесе ғылым кандидаты дәрежесі
10 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім, PhD докторы немесе ғылым докторы
DK
RF

routing

[id = D_Q12a_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aKZ = "1" ) OR (^D_Q12aKZ = "DK" ) ) OR (^D_Q12aKZ = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Егер сіздің жұмысыңызды қанағаттанарлық дәрежеде орындау үшін шын мәнінде аталған білім қажет деп ойланатын болсақ, қандай келесі тұжырымдама көбірек дұрыс болады?
Interviewer Instruction
Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Бұл деңгей қажет
02 Бұдан төмен деңгей жеткілікті
03 Бұдан жоғары деңгей қажет
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Егер осындай деңгейдегі білімі бар біреу жұмысқа қабылдау туралы өтініш берді деп болжайық, ол адамға осы жұмысты АЛУЫ үшін қандай жұмыс саласының тәжірибесі қажет болады?
Interviewer Instruction
1. Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз. 2. Білім берудің ресми бөлігі болып саналатын стажировкаларды немесе жұмысқа бөлуді алып тастаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқандай
02 1 айдан кем
03 1-ден 6 айға дейін
04 7-ден 11 айға дейін
05 1-ден 2 жылға дейін
06 3 жыл немесе одан көп
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] Сіз жұмыспен байланысты жаңа нәрселерге өз жұмысыңызда әріптестеріңізден және басшыларыңыздан қаншалықты жиі үйренесіз?
Interviewer Instruction
1. 12-ші карточканы беріңіз және респонденттен келесі үш сұраққа жауап беру барысында оны қолында ұстап отыруын өтініңіз. 2. Егер респонденттің әріптестері немесе басшылары болмаса, жауап 'ешқашан' деген болу керек.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Сіз жұмысыңызда тапсырмаларды орындау барысында жаңа бір нәрсені қаншалықты жиі үйренесіз?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Сіздің жұмысыңыз жаңа өнімдер мен жаңа қызмет көрсету түрлері туралы ақпарат алуды қаншалықты жиі талап етеді?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. Респонденттен 12 - ші карточканы алыңыз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Сіз барлық қарасытырылған факторларды ескере отырып, ағымдағы жұмысыңызбен қаншалықты қанағаттанасыз? Сіз мен .... айтар ма едіңіз
Interviewer Instruction
Респондетке жауап нұсқаларын оқыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Толық қанағаттанамын
02 Қанағаттанамын
03 Қанағаттанбаймын, бірақ көңілім қалған жоқ
04 Қанағаттанбаймын
05 Толық қанағаттанбаймын
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Сізге ағымдағы жұмысыңызда салықты ұстағанға дейінгі еңбекақыңыздың көлемін көрсету қалай ыңғайлы болар еді?
Interviewer Instruction
1. Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз. 2. Барлығы уақыт өлшемінде көрсетілгеніне көз жеткізіңіз. 3. Егер адамдар кесімді ақы алатын болса, бір бірлікті аяқтау үшін орта есеппен қанша уақыт қажет болатынын сұраңыз және оны сағатпен көрсетіңіз. 4. Код 8 'Мен еңбекақы мүлдем алмаймын', мысалы, оқу оқып жүрген ассистенттерге қатысты болуы мүмкін.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Бір сағатқа
02 Бір күнге
03 Бір аптаға
04 Екі аптаға
05 Бір айға
06 Бір жылға
07 Кесімді
08 Мен еңбекақы мүлдем алмаймын
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "8" ) OR (^D_Q16a = "DK" ) ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Өтінеміз, айтыңызшы, бір өнім бірлігін өндіру үшін орта есеппен қанша сағат кетеді?
Interviewer Instruction
1. Егер 2 сағаттан аз уақыт кетсе, сіз минутты көрсету үшін ондық бөлшекті енгізе аласыз. 2. Анықтама үшін: 0,5 – бұл жарты сағат; 0,25 - 15 минут; 0,10 - шамамен 5 минут; және 0,02 – шамамен бір минут.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] сағат
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-KK-Question-D_Q16b-1]
Әдетте, сіздің еңбекақыңыз ұстап қалғанға дейін бір сағатқа қаншаны құрайды? Өтінеміз, максималды жақын мәнді беріңіз. "Ұстап қалғанға дейінгі" деп біз салықты шегеру, әлеуметтік қамтамасыз ету қоры жарнасы мен тағы да басқа ұстауларды айтып отырмыз. Өтінеміз, бұған кез - келген ұдайы үстеме жұмыс ақысы, тұрақты сыйақылар, шайпұл мен комиссиялық төлемақыларды қосыңыз. Сондай-ақ, дәстүрлі 13-ші еңбекақы, жылдық қаржылай сыйақы мен демалыс ақысын қоспаңыз.

[TU-KK-Question-D_Q16b-2]
Әдетте, сіздің еңбекақыңыз ұстап қалғанға дейін бір күнге қаншаны құрайды? Өтінеміз, максималды жақын мәнді беріңіз. "Ұстап қалғанға дейін" деп біз салықты шегеру, әлеуметтік қамтамасыз ету қоры жарнасы мен тағы да басқа ұстауларды айтып отырмыз. Өтінеміз, бұған кез - келген ұдайы үстеме жұмыс ақысы, тұрақты сыйақылар, шайпұл мен комиссиялық төлемақыларды қосыңыз. Сондай-ақ, дәстүрлі 13-ші еңбекақы, жылдық қаржылай сыйақы мен демалыс ақысын қоспаңыз.

[TU-KK-Question-D_Q16b-3]
Әдетте, сіздің еңбекақыңыз ұстап қалғанға дейін бір аптаға қаншаны құрайды? Өтінеміз, максималды жақын мәнді беріңіз. "Ұстап қалғанға дейінгі" деп біз салықты шегеру, әлеуметтік қамтамасыз ету қоры жарнасы мен тағы да басқа ұстауларды айтып отырмыз. Өтінеміз, бұған кез - келген ұдайы үстеме жұмыс ақысы, тұрақты сыйақылар, шайпұл мен комиссиялық төлемақыларды қосыңыз. Сондай-ақ, дәстүрлі 13-ші еңбекақы, жылдық қаржылай сыйақы мен демалыс ақысын қоспаңыз.

[TU-KK-Question-D_Q16b-4]
Әдетте, сіздің еңбекақыңыз ұстап қалғанға дейін екі аптаға қаншаны құрайды? Өтінеміз, максималды жақын мәнді беріңіз. "Ұстап қалғанға дейінгі" деп біз салықты шегеру, әлеуметтік қамтамасыз ету қоры жарнасы мен тағы да басқа ұстауларды айтып отырмыз. Өтінеміз, бұған кез - келген ұдайы үстеме жұмыс ақысы, тұрақты сыйақылар, шайпұл мен комиссиялық төлемақыларды қосыңыз. Сондай-ақ, дәстүрлі 13-ші еңбекақы, жылдық қаржылай сыйақы мен демалыс ақысын қоспаңыз.

[TU-KK-Question-D_Q16b-5]
Сіздің еңбек ақыңыз әдетте ұстап қалғанға дейін айына қаншаны құрайды? Өтінеміз, максималды жақын мәнді беріңіз. "Ұстап қалғанға дейінгі" деп біз салықты шегеру, әлеуметтік қамтамасыз ету қоры жарнасы мен тағы да басқа ұстауларды айтып отырмыз. Өтінеміз, бұған кез - келген ұдайы үстеме жұмыс ақысы, тұрақты сыйақылар, шайпұл мен комиссиялық төлемақыларды қосыңыз. Сондай-ақ, дәстүрлі 13-ші еңбекақы, жылдық қаржылай сыйақы мен демалыс ақысын қоспаңыз.

[TU-KK-Question-D_Q16b-6]
Әдетте, сіздің еңбекақыңыз ұстап қалғанға дейін бір жылға қаншаны құрайды? Өтінеміз, максималды жақын мәнді беріңіз. "Ұстап қалғанға дейінгі" деп біз салықты шегеру, әлеуметтік қамтамасыз ету қоры жарнасы мен тағы да басқа ұстауларды айтып отырмыз. Өтінеміз, бұған кез - келген ұдайы үстеме жұмыс ақысы, тұрақты сыйақылар, шайпұл мен комиссиялық төлемақыларды қосыңыз. Сондай-ақ, дәстүрлі 13-ші еңбекақы, жылдық қаржылай сыйақы мен демалыс ақысын қоспаңыз.

[TU-KK-Question-D_Q16b-7]
Әдетте, сіздің еңбекақыңыз ұстап қалғанға дейін бір өнім бірлігіне қаншаны құрайды? Өтінеміз, максималды жақын мәнді беріңіз. "Ұстап қалғанға дейінгі" деп біз салықты шегеру, әлеуметтік қамтамасыз ету қоры жарнасы мен тағы да басқа ұстауларды айтып отырмыз. Өтінеміз, бұған кез - келген ұдайы үстеме жұмыс ақысы, тұрақты сыйақылар, шайпұл мен комиссиялық төлемақыларды қосыңыз. Сондай-ақ, дәстүрлі 13-ші еңбекақы, жылдық қаржылай сыйақы мен демалыс ақысын қоспаңыз.

[TU-KK-Question-D_Q16b-8]
Әдетте, сіздің еңбекақыңыз ұстап қалғанға дейін қаншаны құрайды? Өтінеміз, максималды жақын мәнді беріңіз. "Ұстап қалғанға дейінгі" деп біз салықты шегеру, әлеуметтік қамтамасыз ету қоры жарнасы мен тағы да басқа ұстауларды айтып отырмыз. Өтінеміз, бұған кез - келген ұдайы үстеме жұмыс ақысы, тұрақты сыйақылар, шайпұл мен комиссиялық төлемақыларды қосыңыз. Сондай-ақ, дәстүрлі 13-ші еңбекақы, жылдық қаржылай сыйақы мен демалыс ақысын қоспаңыз.
Interviewer Instruction
1. Егер қажет болса, сіз 2 ондық мәнді енгізе аласыз. Өтінеміз, ондық бөлгіші ретінде ',' (мысалы, 4,50) және мыңдық бөлгіші ретінде '.' (мысалы, 33500 орнына 33.500) қолданыңыз.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Шамамен [FTE] теңге
DK
RF
Help
Демалыс ақысына жұмыс уақытысы кезінде алынған әдеттегі, еңбекақыға және жыл сайынғы демалысқа қосымша алынған кез - келген төлемақы жатады.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "50"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "1200"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Өтінеміз, ұстап қалғанға дейінгі еңбекақыңызды растаңыз D_Q16b жауабында немесе жұмыс уақытының көлемін (D_Q10) өзгертіңіз.
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Егер сұрақты біз неғұрлым кеңірек құрастырған болсақ, онда сіз осы сұраққа жауап беруге дайын болар ма едіңіз?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Сіздің бағалауыңыз бойынша ұстап қалғанға дейін әдеттегі еңбекақыңыз бір сағатқа қаншаны құрайды?
Interviewer Instruction
Респондентке 19a карточкасын беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 95 теңгеден кем
02 95 теңгеден 240 теңгеге дейін
03 240 теңгеден 475 теңгеге дейін
04 475 теңгеден 715 теңгеге дейін
05 715 теңгеден 855 теңгеге дейін
06 855 теңге және одан көп
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Сіздің бағалауыңыз бойынша ұстап қалғанға дейін әдеттегі еңбекақыңыз бір күнге қаншаны құрайды?
Interviewer Instruction
Респондентке 19b карточкасын беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 680 теңгеден кем
02 680 теңгеден 1.710 теңгеге дейін
03 1.710 теңгеден 3.420 теңгеге дейін
04 3.420 теңгеден 5.150 теңгеге дейін
05 5.150 теңгеден 6.160 теңгеге дейін
06 6.160 теңге және одан көп
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Сіздің бағалауыңыз бойынша ұстап қалғанға дейін әдеттегі еңбекақыңыз бір аптаға қаншаны құрайды?
Interviewer Instruction
Респондентке 19с карточкасын беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 3.600 теңгеден кем
02 3.600 теңгеден 8.900 теңгеге дейін
03 8.900 теңгеден 17.800 теңгеге дейін
04 17.800 теңгеден 26.800 теңгеге дейін
05 26.800 теңгеден 32.100 теңгеге дейін
06 32.100 теңге және одан көп
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Сіздің бағалауыңыз бойынша ұстап қалғанға дейін әдеттегі еңбекақыңыз екі аптада қаншаны құрайды?
Interviewer Instruction
Респондентке 19d карточкасын беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 7.100 теңгеден кем
02 7.100 теңгеден 17.800 теңгеге дейін
03 17.800 теңгеден 35.700 теңгеге дейін
04 35.700 теңгеден 53.500 теңгеге дейін
05 53.500 теңгеден 64.200 теңгеге дейін
06 64.200 теңге және одан көп
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Сіздің бағалауыңыз бойынша ұстап қалғанға дейін әдеттегі еңбекақыңыз бір айда қаншаны құрайды?
Interviewer Instruction
Респондентке 19e карточкасын беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 15.500 теңгеден кем
02 15.500 теңгеден 38.500 теңгеге дейін
03 38.500теңгеден 77.500 теңгеге дейін
04 77.500теңгеден 116.000 теңгеге дейін
05 116.000 теңгеден 139.000 теңгеге дейін
06 139.000 теңге және одан көп
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Сіздің бағалауыңыз бойынша ұстап қалғанға дейін әдеттегі еңбекақыңыз бір жылға қаншаны құрайды?
Interviewer Instruction
Респондентке 19f карточкасын беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 185.000 теңгеден кем
02 185.000 теңгеден 464.000 теңгеге дейін
03 464.000 теңгеден 927.000 теңгеге дейін
04 927.000 теңгеден 1.390.000 теңгеге дейін
05 1.390.000 теңгеден 1.670.000 теңгеге дейін
06 1.670.000 теңге және одан көп
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Сіздің осы жұмысыңызда әдеттегі еңбекақыңызға қосымша қандай-да бір төлемдер мысалы, жылдық сыйақы, он үшінші еңбекақы немесе демалыс ақыларын аласыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Өткен жылы барлық осы қосымша төлемақылар қаншаны құрады? Өтінеміз, ұстап қалғанға дейінгі төлемақы көлемін атаңыз.
Interviewer Instruction
1.Егер респондент осы жылы жұмыс істей бастаса, күтілетін қосымша төлемдер туралы сұраңыз. 2. Сіз мыңдық бөлгіші ретінде '.' қолдаңыз (мысалы, 33500 орнына 33.500).
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Шамамен [FTE] теңге
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Егер сұрақты біз неғұрлым кеңірек құрастырған болсақ, онда сіз осы сұраққа жауап беруге дайын болар ма едіңіз?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Сіздің бағалауыңыз бойынша өткен жылғы қосымша төлемақылардың көлемі қанша болды? Өтінеміз, ұстап қалғанға дейінгі көлемін атаңыз. Олар ... құрады
Interviewer Instruction
Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 93.000 теңгеден кем
02 93.000 теңгеден 185.500 теңгеге дейін
03 185.500 теңге және одан көп
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-KK-Question-D_Q18a-1]
Сіздің өткен айда ағымдағы бизнесіңізден барлық кәсіпкерлік шығындарды шегеріп тастағанда, бірақ табыс салығы, әлеуметтік қамтамасыз ету қоры жарнасы мен тағыда басқаларды ұстап қалғанға дейінгі жалпы табысыңыз қанша болды?

[TU-KK-Question-D_Q18a-2]
Сіздің өткен жылғы ағымдағы бизнесіңізден барлық кәсіпкерлік шығындарды шегеріп тастағанда, бірақ табыс салығы, әлеуметтік қамтамасыз ету қоры жарнасы мен тағыда басқаларды ұстап қалғанға дейінгі жалпы табысыңыз қанша болды?
Interviewer Instruction
1. Сіз мыңдықты бөлгіш ретінде '.' қолданыңыз (мысалы, 33500 орнына 33.500). 2. Егер пайда таппаған жағдайда, 0 деп кодталады. Бұл тұрақсыз шама зерттелмейтін болады.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Шамамен [FTE] теңге
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Егер сұрақты біз неғұрлым кеңірек құрастырған болсақ, онда сіз осы сұраққа жауап беруге дайын болар ма едіңіз?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Сіз соңғы айдағы өз табысыңызды қалай бағалар едіңіз?
Interviewer Instruction
Респондентке 19e карточкасын беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 15.500 теңгеден кем
02 15.500 теңгеден 38.500 теңгеге дейін
03 38.500 теңгеден 77.500 теңгеге дейін
04 77.500 теңгеден 116.000 теңгеге дейін
05 116.000 теңгеден 139.000 теңгеге дейін
06 139.100 теңге және одан көп
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Сіз соңғы жылдағы өз табысыңызды қалай бағалар едіңіз?
Interviewer Instruction
Респондентке 19f карточкасын беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 185.000 теңгеден кем
02 185.000 теңгеден 464.000 теңгеге дейін
03 464.000 теңгеден 927.000 теңгеге дейін
04 927.000 теңгеден 1.390.000 теңгеге дейін
05 1.390.000 теңгеден 1.670.000 теңгеге дейін
06 1.670.000 теңге және одан көп
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-KK-Question-E_R01a-1]
Келесі сұрақтар сіздің соңғы жұмысыңызға немесе бизнесіңізге қатысты. Мұнда соңғы 12 ай ішінде болған жұмысыңыз немесе бизнесіңіз туралы айтылады.

[TU-KK-Question-E_R01a-2]
Келесі сұрақтар сіздің соңғы жұмысыңызға немесе бизнесіңізге қатысты. Мұнда сіздің соңғы рет жұмыс істеуіңізді тоқтатқанға дейінгі жұмысыңыз немесе бизнесіңіз қарастырылады.

[TU-KK-Question-E_R01a-3]
Келесі сұрақтар сіздің соңғы жұмысыңызға немесе бизнесіңізге қатысты. Сіздің ^C_Q08c2 сұрағында болған жұмысыңыз немесе бизнесіңізге қатысты.
Interviewer Instruction
1. Егер респондент уақытша жалдау бойынша агенттік тапқан жұмысты істейтін болса, онда бұл сұрақ оның нақты жұмыс істейтін фирмасына немесе ұйымына қатысты. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Help
Фирма немесе ұйым өз қызметінің ерекше аспектілері бойынша кеңес алу мақсатында жалдаған сыртқы сарапшылар болса, бұл сұрақтар осындай кеңес беретін фирмаға (соның ішінде штаттан тыс кеңесші болған респондентке) қатысты.
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Кім болып істедіңіз?
Interviewer Instruction
1. Мамандықты білдіретін 'менеджер', 'қызметкер' немесе 'фермер' деген жалпылама атаулардан аулақ болыңыз. 2. Сипаттамада әрдайым респонденттің ең маңызды міндеттері көрсетілуге тиіс. Мысалы, 'бухгалтерді' - 'өндірістік ұйымның дипломы бар бухгалтері', 'қызметшіні' - сату бөлімінің қызметкері', 'фермерді' - 'сүт өнімдерін шығаруға маманданған фермер', ал 'менеджерді' - 'өңірлік сату бөлімінің менеджері' деп көрсету керек.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Сіздің ең маңызды міндеттеріңіз қандай болды? Өтінеміз, толық сипаттама беріңіз.
Interviewer Instruction
Сипаттамада әрдайым респонденттің ең маңызды міндеттері көрсетілуге тиіс. Мысалы, дүкен сөрелерінде тауарларды толықтыру, шығындар мен төлемдерді қадағалау, ауру жануарларға қамқорлық ету, науқас адамдарды күту, ауру тістерді емдеу, көпірлер мен жолдар құрылысы.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] Сіз қандай бизнес түрінде, өнеркәсіп саласында немесе қызмет көрсету секторында жұмыс істедіңіз? Өтінеміз, толық сипаттама беріңіз.
Interviewer Instruction
1.Респондент жұмыс істейтін бизнес, өндіріс немесе қызмет көрсету түрлерінің ерекшеліктерін сипаттаңыз. 2. Жұмыс беруші алдында жалпы және ерекше қызметтеріне нақты сипаттама бере отырып, өндіріс саласын нақты сипаттаңыз. Мысалы: мыс кеніші, қаламсаптар өндіруші, көтерме бағамен азық-түлік жеткізуші, бөлшектеп сататын кітап дүкені, жол құрылысы, аяқ киім жөндеу.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Фирма немесе ұйым өз қызметінің ерекше аспектілері бойынша кеңес алу мақсатында жалдаған сыртқы сарапшылар болса, бұл сұрақтар осындай кеңес беретін фирмаға (соның ішінде штаттан тыс кеңесші болған респондентке) қатысты.
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Сіздің фирмаңыздың немесе ұйымыңыздың қызметі немесе өндірісі қандай салада болды? Өтінеміз, толық сипаттама беріңіз.
Interviewer Instruction
Респондент жұмыс істеген орында өндіретін тауарлар мен қызмет көрсету түрлерін толығымен сипаттаңыз.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Фирма немесе ұйым өз қызметінің ерекше аспектілері бойынша кеңес алу мақсатында жалдаған сыртқы сарапшылар болса, бұл сұрақтар осындай кеңес беретін фирмаға (соның ішінде штаттан тыс кеңесші болған респондентке) қатысты.
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] Сіз экономиканың қандай секторында жұмыс істедіңіз? Бұл...
Interviewer Instruction
1. Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз. 2. Егер респондент уақытша жалдау бойынша агенттік тапқан жұмысты істеген болса, онда бұл сұрақ оның нақты жұмыс істейтін фирмасына немесе ұйымына қатысты. 3. Үкіметтің бақылау пакеті аз мөлшердегі мемлекеттік емес компаниялар жекеменшік сектор бөлігі ретінде көрсетілуі тиіс.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Жеке сектор (мысалы, компания)
02 Мемлекеттік сектор (мысалы, жергілікті билік немесе мемлекеттік мектеп)
03 Коммерциялық ұйым (мысалы, қайырымдылық қоры, кәсіптік қауымдастық немесе діни ұйым)
DK
RF
Help
1. Жекеменшік секторды мемлекет меншігіне жатпайтын барлық компаниялар мен ұйымдар құрайды. 2. Мемлекеттік секторды мыналар құрайды: ұлттық, аймақтық немесе жергілікті деңгейдегі мемлекеттік басқарудың барлық құрылымдары; мемлекет ұсынатын немесе қаржыландыратын қоғамдық коммерциялық емес қызметтер (оның ішінде мемлекеттік мектептер, ауруханалар, университеттер, т.б.) және мемлекеттік кәсіпорындар. 3. Коммерциялық емес секторды мемлекет қаржыландырмайтын, алайда негізгі мақсаты пайда табуды көздемейтін барлық ұйымдар, атап айтқанда, қайырылымдылық мекемелер, көптеген үкіметік емес ұйымдар және т.б. жатады. 4. Фирма немесе ұйым өз қызметінің ерекше аспектілері бойынша кеңес алу мақсатында жалдаған сыртқы сарапшылар болса, бұл сұрақтар осындай кеңес беретін фирмаға (соның ішінде штаттан тыс кеңесші болған респондентке) қатысты.
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Сіз осы орындарда жалданбалы жұмысшы болып жұмыс істедіңіз бе немесе өз-өзіңізді жұмыспен қамтыдыңыз ба?
Interviewer Instruction
Кімде - кім өз бизнесінде қызметкер болып жұмыс істесе, жауап өзін-өзі жұмыспен қамтыған деп кодталуы қажет.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Жалдамалы
02 Өзін-өзі жұмыспен қамтыған
DK
RF
Help
1. 'Жалданбалы қызметкер' деп біз жұмыс берушіден немесе уақытша жалдау агенттігінен айлық не жалақы алатын адамды түсінеміз. 2. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар деп өз бизнесі бар немесе өзгенің бизнесіне серіктес адамдарды, сондай-ақ штаттан тыс қызметкерлерді айтамыз. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамның қол астында бағынышты адамдары болуы да, болмауы да мүмкін.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-KK-Question-E_Q05a1-1]
Сіз соңғы 12 ай ішінде тастап кеткен жұмысыңыз туралы тағы айтамыз: сіз бұрынғы жұмыс берушіңізге қанша жаста немесе қандай жылы жұмыс істей бастадыңыз?

[TU-KK-Question-E_Q05a1-2]
Сіз соңғы рет тастап кеткен жұмысыңыз туралы тағы айтамыз: сіз бұрынғы жұмыс берушіңізге қанша жаста немесе қандай жылы жұмыс істей бастадыңыз?

[TU-KK-Question-E_Q05a1-3]
Сіз соңғы рет тастап кеткен ^C_Q08c2 сұрағындағы жұмысыңыз туралы тағы айтамыз: сіз бұрынғы жұмыс берушіңізге қанша жаста немесе қандай жылы жұмыс істей бастадыңыз?
Interviewer Instruction
Жасыңызды НЕМЕСЕ жылыңызды енгізіңіз.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Жасыңыз [FTE]
DK
RF
Help
1. Егер респондент жұмыс істемеген кезеңнен кейін бұрынғы жұмыс берушісіне қайта оралған жағдайда, келесі жағдайлардан басқа оның тек соңғы оқиғалары есепке алынуы қажет, олар: * Демалысқа, денсаулығына, декреттік демалысқа, шығармашылық демалысқа және т.б. байланысты жұмыс орнында уақытша болмаған адамдар. * Уақытша жұмыс істемеген, бірақ өзінің жұмыс берушісінен кем дегенде еңбекақысының немесе жалақысының 50 пайызын алып отырған адамдар. Соңғы екі жағдайда уақытша үзіліске дейінгі істеген мерзімінің басы ғана көрсетіледі. 2. Егер респондент жұмыс істей бастаған кезде мекеменің ресми мәртебесі өзгерсе, мысалы, біріктіру немесе қайта ұйымдастыру нәтижесінде болса, респонденттер сол мекемеде немесе оның бөлімшесінде жұмыс істеген уақытының толық кезеңін көрсету керек.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Жыл [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Өтінеміз, соңғы сұраққа енгізілген жасыңызды немесе жылыңызды растаңыз, болмаса туған жылыңызды (A_Q01a) немесе бұрынғы жұмыс берушіде жұмыс істей бастаған жылды (E_Q05a2) немесе соңғы жұмыс берушіден жұмыстан шыққан жылыңызды (C_Qo8c2) өзгертіңіз.
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-KK-Question-E_Q05b1-1]
Соңғы 12 ай ішінде сіз тастап кеткен бизнесіңіз туралы тағы айтамыз: сіз бұрынғы бизнесіңізде қанша жасыңызда немесе қандай жылы жұмыс істеуді бастадыңыз?

[TU-KK-Question-E_Q05b1-2]
Сіз тастап кеткен бизнесіңіз туралы тағы айтамыз: сіз бұрынғы бизнесіңізде қанша жасыңызда немесе қандай жылы жұмыс істеуді бастадыңыз?

[TU-KK-Question-E_Q05b1-3]
Сіз тастап кеткен бизнесіңіз туралы тағы айтамыз ^C_Q08c2: сіз бұрынғы бизнесіңізде қанша жасыңызда немесе қандай жылы жұмыс істеуді бастадыңыз?
Interviewer Instruction
Жасыңызды НЕМЕСЕ жылыңызды енгізіңіз.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Жасыңыз [FTE]
DK
RF
Help
1. Егер адамда демалысқа, денсаулығына байланысты, декреттік демалысқа, шығармашылық демалысқа және т.б. байланысты уақытша бизнесті жүргізбеген жағдайда, респонденттің қайта оралған кезеңінен бастап соңғы жұмыс кезеңіне дейін ғана мерзімін есептейміз. 2. Егер респондент жұмыс істей бастаған кезде бизнестің ресми мәртебесі өзгерсе, мысалы, біріктіру немесе қайта ұйымдастыру нәтижесінде болса, респонденттер сол мекемеде немесе оның бөлімшесінде жұмыс істеген уақытының толық кезеңін көрсету керек.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Жыл [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Өтінеміз, соңғы сұраққа енгізілген жасыңызды немесе жылыңызды растаңыз, болмаса туған жылыңызды (A_Q01a) немесе бұрынғы жұмыс берушіде жұмыс істей бастаған жылды (E_Q05a2) немесе соңғы жұмыс берушіден жұмыстан шыққан жылыңызды (C_Qo8c2) өзгертіңіз.
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Сіздің жұмыс берушіңізде сізден басқа қанша адам жұмыс істеді? Бұл сан... құрады
Interviewer Instruction
1. Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз. 2. Бұл сұрақ жұмыстың жасалатын немесе орналасатын жеріне қатысты. 3. Егер респондент уақытша жалдау бойынша агенттік тапқан жұмысты істеген болса, онда бұл сұрақ ол нақты істеген фирмаға немесе ұйымға қатысты.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-ден 10 адамға дейін
02 11-ден 50 адамға дейін
03 51-ден 250 адамға дейін
04 251-ден 1000 адамға дейін
05 1000 адамнан көп
DK
RF
Help
Фирма немесе ұйым өз қызметінің ерекше аспектілері бойынша кеңес алу мақсатында жалдаған сыртқы сарапшылар болса, бұл сұрақтар осындай кеңес беретін фирмаға (соның ішінде штаттан тыс кеңесші болған респондентке) қатысты.

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Сізге әлде-біреу жалдау бойынша жұмыс істеді ме? Өтінеміз, мұнда ақылы немесе тегін жұмыс істеген отбасы мүшелерін де қосыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Сіздің жұмысыңызда неше адам сізге жалдау бойынша жұмыс істеді? Бұл сан ... құрады
Interviewer Instruction
1. Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз. 2. Бұл сұрақ жұмыстың жасалатын немесе орналасатын жеріне қатысты.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-ден 10 адамға дейін
02 11-ден 50 адамға дейін
03 51-ден 250 адамға дейін
04 251-ден 1000 адамға дейін
05 1000 адамнан көп
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08] Сізде қандай еңбек шарты болды? Бұл ...
Interviewer Instruction
Респондентке жауап нұсқаларын оқыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мерзімсіз шарт
02 Мерзімдік шарт
03 Жалдау агенттігінің уақытша шарты
04 Жұмыс орнында оқытуды немесе басқа да дайындық түрлерін көздеген жұмыс берушімен жасалған шарт
05 Шарт жоқ
06 Басқа
DK
RF

routing

[id = E_Q08_1 ]
IF (^E_Q08 = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Сізде шарттың қандай түрі болғанын толық атай аласыз ба?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Әдетте, сіз осы жұмыста аптасына қанша сағат жұмыс істедіңіз? Мұнда сіздің әдеттегі ақылы немесе ақысыз үстеме жұмысыңызды да қосыңыз, бірақ түскі үзіліс пен басқа да үзілістерді алып тастаңыз.
Interviewer Instruction
1.Егер респонденттің жұмыс сағат саны өзгеріп отырса, онда респонденттен шамаланған ортақ мәнді көрсетуін өтініңіз. 2. Жұмыс орнында оқытылған жағдайда оқуға жұмсалған уақыт алынып тасталынады.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] аптасына сағат
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Өтінеміз, растаңыз.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Сіз соңғы жұмысыңызда жұмысты тоқтатуыңыздың басты себептерін көрсете аласыз ба?
Interviewer Instruction
1. 13-ші карточканы беріңіз. 2. Егер сіз респонденттің карточкадағы жауаптарды оқуда қиналып тұрғанын сезсеңіз, респондентке жауап нұсқаларын оқып беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мені жұмыстан шығарды
02 Мені штаттың қысқартылуы бойынша жұмыстан шығарды немесе штаттың қысқартылуы бойынша өз еркіммен жұмыстан шықтым
03 Ол аяқталған, уақытша жұмыс болды
04 Мен жұмыстан (отставкаға) шықтым
05 Мен денсаулығыма байланысты жұмысты тастап кеттім
06 Мен мерзімінен бұрын зейнеткерлікке шықтым
07 Мен зейнеткерлікке шықтым (зейнеткерлік немесе одан үлкен жасқа байланысты)
08 Мен отбасылық міндеттеріме немесе бала күтуге байланысты жұмысты тастап кеттім
09 Мен оқу үшін жұмысты тастап кеттім
10 Мен басқа себеппен кеттім
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-KK-Question-F_R01-1]
Енді мен сізден ағымдағы жұмысыңызда не істейтініңіз туралы сұрағым келеді.

[TU-KK-Question-F_R01-2]
Енді мен сізден бұрынғы жұмысыңызда не істегеніңіз туралы сұрағым келеді.
Interviewer Instruction
1. 5-ші карточканы беріңіз және келесі сұраққа жауап бергенге дейін респонденттен ұстап отыруын өтініңіз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-KK-Question-F_Q01b_lead-1]
Сіз әдетте өзіңіздің ағымдағы жұмысыңызға уақытыңыздың қанша бөлігін жұмсайсыз...

[TU-KK-Question-F_Q01b_lead-2]
Сіз әдетте өзіңіздің бұрынғы жұмысыңызда уақытыңыздың қанша бөлігін жұмсадыңыз...
[F_Q01b] әріптестермен көмек көрсетуге немесе ынтымақтастыққа?
Interviewer Instruction
Егер респонденттің әріптестері болмаса, жауап "ешқандай" болуы керек.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқандай
02 Уақыттың төрттен бір бөлігіне дейін
03 Уақыттың жартысына дейін
04 Уақыттың жартысынан көбі
05 Барлық уақыт
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1.12-ші карточканы беріңіз және сіз қайта кері қайтарып алғанға дейін респонденттен ұстап отыруын өтініңіз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-KK-Question-F_Q02a_lead-1]
Сіздің ағымдағы жұмысыңыз қаншалықты жиі ... тұспалдайды

[TU-KK-Question-F_Q02a_lead-2]
Сіздің бұрынғы жұмысыңыз қаншалықты жиі ... тұспалдады
[F_Q02a] жұмысқа байланысты ақпаратты әріптестермен бөлісуді?
Interviewer Instruction
Егер респонденттің әріптесі болмаса, жауап 'ешқашан' болуы керек.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[F_Q02b] жеке немесе топтарда адамдарға нұсқаулар беруді, жаттықтыруды немесе оқытуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[F_Q02c] бес және одан да көп адамдары бар аудиторияда баяндамалар немесе презентациялар ұсынуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[F_Q02d] өнімді немесе қызмет көрсетулерді сатуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[F_Q02e] адамдарға кеңес беруді?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-KK-Question-F_Q03a_lead-1]
Сіздің ағымдағы жұмысыңыз қаншалықты жиі ... тұспалдайды

[TU-KK-Question-F_Q03a_lead-2]
Сіздің бұрынғы жұмысыңыз қаншалықты жиі ... тұспалдады
[F_Q03a] өзіңіздің ісіңізді жоспарлауды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[F_Q03b] басқа адамдардың ісін жоспарлауды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[F_Q03c] өзіңіздің уақытыңызды ұйымдастыруды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-KK-Question-F_Q04a_lead-1]
Сіздің ағымдағы жұмысыңыз қаншалықты жиі ... тұспалдайды

[TU-KK-Question-F_Q04a_lead-2]
Сіздің бұрынғы жұмысыңыз қаншалықты жиі ... тұспалдады
[F_Q04a] адамдарды үгіттеуді немесе оларға ықпал етуді?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[F_Q04b] өзіңіздің фирмаңыз немесе ұйымыңыз ішінде немесе сыртында адамдармен келіссөздер жүргізуді?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-KK-Question-F_Q05a-1]
Келесі сұрақ сіз ағымдағы жұмысыңызда шешетін проблемаларға қатысты. Мұнда сіздің жаңа күрделі проблемаларды шешуде әрі қарай не істеу керектігін ойлануды талап ететін жағдайлар туралы айтылады. Сіз әдетте дұрыс шешім шығару үшін 5 минуттан артық уақыт алмайтын қарапайым проблемалармен қаншалықты жиі кездесесіз?

[TU-KK-Question-F_Q05a-2]
Келесі сұрақ сіздің бұрынға жұмысыңызда шешкен проблемаларға қатысты. Мұнда сіздің жаңа күрделі проблемаларды шешуде әрі қарай не істеу керектігін ойлануды талап ететін жағдайлар туралы айтылады. Сіз әдетте дұрыс шешім шығару үшін 5 минуттан артық уақыт алмайтын қарапайым проблемалармен қаншалықты жиі кездестіңіз?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-KK-Question-F_Q05b-1]
Сіз дұрыс шешім шығаруға кем дегенде 30 минут уақытыңызды алатын күрделірек проблемалармен қаншалықты жиі кездесесіз? 30 минут оны жүзеге асыру үшін емес, шешімді ОЙЛАНУ үшін қажет уақытқа қатысты.

[TU-KK-Question-F_Q05b-2]
Сіз дұрыс шешім шығаруға кем дегенде 30 минут уақытыңызды алған күрделірек проблемалармен қаншалықты жиі кездестіңіз? 30 минут оны жүзеге асыру үшін емес, шешімді ОЙЛАНУ үшін қажет уақытқа қатысты.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-KK-Question-F_Q06b_lead-1]
Сіздің ағымдағы жұмысыңыз қаншалықты жиі ... тұспалдайды

[TU-KK-Question-F_Q06b_lead-2]
Сіздің бұрынғы жұмысыңыз қаншалықты жиі ... тұспалдады
[F_Q06b] дене күшімен ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуді?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[F_Q06c] қолмен немесе саусақтармен ұқыпты әрі дағдына қолданып жасалатын жұмысты?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Респонденттен 12-ші карточканы алыңыз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Қалай ойлайсыз, сіз ағымдағы жұмыста орындайтын міндеттерге қарағанда көбірек жауапты міндеттерді орындауға жеткілікті деңгейде икемдісіз бе?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
"Көбірек жауапты міндеттер" ұғымы респонденттен ағымдағы жұмысында міндеттерді орындауы үшiн қойылатын қарапайым талаптарды емес, одан міндеттер мен борышты атқарудағы терең білімі мен дағдысын қажет етеді.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Өзіңіздің ағымдағы міндеттеріңізді жақсы орындау үшін сізге әрі қарай оқуды жалғастыру қажет деп есептейсіз бе?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-KK-Question-G_R01-1]
Келесі сұрақтар қазіргі жұмысыңыздың бір бөлігі болып табылатын оқуға қатысты іс - әрекеттеріңізбен байланысты. Өтінеміз, қазіргі жұмысыңыздың бір бөлігі болып табылатын, бірақ жұмыстан тыс уақыттағы оқуыңызды ескермеңіз. Жауапта компьютер немесе басқа да электрондық құрылғы экранынан оқыған оқуыңызды да қоса ескеріңіз.

[TU-KK-Question-G_R01-2]
Келесі сұрақтар бұрынғы жұмысыңыздың бір бөлігі болып табылатын оқылымға қатысты іс - әрекеттеріңізбен байланысты. Өтінеміз, бұрынғы жұмысыңыздың бір бөлігі болып табылатын, бірақ жұмыстан тыс уақыттағы оқылымыңызды ескермеңіз. Жауапта компьютер немесе басқа да электрондық құрылғы экранынан оқылымыңызды да қоса ескеріңіз.
Interviewer Instruction
1. 12-ші карточканы беріңіз және сіз қайта кері қайтарып алғанға дейін респонденттен ұстап отыруын өтініңіз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-KK-Question-G_Q01a_lead-1]
Сіз қазіргі жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз?

[TU-KK-Question-G_Q01a_lead-2]
Сіз бұрынғы жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындадыңыз?
[G_Q01a] нұсқаулықтарды немесе ережелерді оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q01b] хаттар, қызметтік жазбалар немесе электрондық хаттарды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q01c] газеттерден, журналдардан немесе ақпараттық бюллетендерден мақалаларды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q01d] кәсіби журналдардағы немесе ғылыми басылымдардағы мақалаларды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-KK-Question-G_Q01e_lead-1]
Сіз қазіргі жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз?

[TU-KK-Question-G_Q01e_lead-2]
Сіз қазіргі жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындадыңыз?
[G_Q01e] кітап оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q01f] қолдану бойынша нұсқаулықтарды немесе анықтамалық материалдарды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q01g] төлем құжаттарын, шот-фактураларды, банктік есеп шот көшірмелері немесе қаржылық құжаттарды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q01h] диаграммалар, карталар немесе сызбаларды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-KK-Question-G_R02-1]
Келесі сұрақтар қазіргі жұмысыңызда күнделікті айналысатын жазу жұмыстарына қатысты. Мұнда компьютерде немесе басқа да электрондық құрылғыларда жазатын жазулардың барлығын қосыңыз.

[TU-KK-Question-G_R02-2]
Келесі сұрақтар бұрынғы жұмысыңызда күнделікті айналысқан жазу жұмыстарына қатысты. Мұнда компьютерде немесе басқа да электрондық құрылғыларда жазатын жазулардың барлығын қосыңыз.
Interviewer Instruction
Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-KK-Question-G_Q02a_lead-1]
Сіз қазіргі жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз?

[TU-KK-Question-G_Q02a_lead-2]
Сіз соңғы жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындадыңыз?
[G_Q02a] хаттар, жазбалар немесе электрондық хаттарды жазу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q02b] газеттерге, журналдарға немесе ақпараттық бюллетеньдерге мақала жазу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q02c] баяндама жазу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q02d] формаларды толтыру?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-KK-Question-G_R03-1]
Келесі сұрақтар сіздің қазіргі жұмысыңызда айналысатын сандарға, мөлшерлерге, цифрлық мәліметтерге, статистика немесе математикаға байланысты іс - әрекеттеріңізге қатысты.

[TU-KK-Question-G_R03-2]
Келесі сұрақтар сіздің бұрынғы жұмысыңызда айналысқан сандарға, мөлшерлерге, цифрлық мәліметтерге, статистика немесе математикаға байланысты іс - әрекеттеріңізге қатысты.
Interviewer Instruction
Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-KK-Question-G_Q03b_lead-1]
Сіз қазіргі жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз?

[TU-KK-Question-G_Q03b_lead-2]
Сіз соңғы жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындадыңыз?
[G_Q03b] бағаларды, шығындарды немесе қаржылық сметаларды есептеу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q03c] бөлшектерді, ондық бөлшектерді немесе пайызды қолдану немесе есептеу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q03d] қол немесе компьютердегі калькуляторды қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-KK-Question-G_Q03f_lead-1]
Сіз қазіргі жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз?

[TU-KK-Question-G_Q03f_lead-2]
Сіз қазіргі жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындадыңыз?
[G_Q03f] диаграммалар, графиктер немесе кестелер әзірлеу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q03g] қарапайым алгебраны немесе формулаларды пайдалану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Help
Қарапайым алгебра немесе формулалар деп белгісіз санды немесе шаманы табуда көмектесетін математикалық заңдылықты, мысалы ені мен ұзындығы белгілі болғанда ауданын табу немесе жылдамдықты бір шамаға азайтқанда жүріп өтетін жолдың каншалықты азаятынын анықтауға көмектесетін ережелерді түсінеміз.
[G_Q03h] жоғарғы математиканы немесе статистикалық есептеуді, кешенді алгебраны, тригонометрияны, регрессия әдістерін қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-KK-Question-G_Q04-1]
Сіз қазіргі жұмысыңызда компьютерді қолданасыз ба?

[TU-KK-Question-G_Q04-2]
Сіз бұрынғы жұмысыңызда компьютерді қолдандыңыз ба?
Interviewer Instruction
Мұнда электрондық поштаны тексеру, Интернетке қосылу үшін қолданылатын ұялы телефондар және басқа да электрондық құрылғылар кіреді.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
Компьютер деп біз үстел үсті немесе ноутбуктардан басқа да мәліметтерді, мәтінді өңдеу, электрондық пошта жіберу немесе алу, Интернеттен ақпарат іздеу сияқты тапсырмаларды орындау үшін қолданылатын құрылғыларды да түсінеміз.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-KK-Question-G_R05-1]
Келесі сұрақтар сіздің қазіргі жұмысыңызда компьютерді немесе Интернетті қолдануыңызға қатысты. Бұл сұрақтар сіздің бұрынғы жұмысыңызда компьютерді немесе Интернетті қолдануыңызға қатысты емес.

[TU-KK-Question-G_R05-2]
Келесі сұрақтар сіздің бұрынғы жұмысыңызда компьютерді немесе Интернетті қолдануыңызға қатысты. Бұл сұрақтар сіздің қазіргі жұмысыңызда компьютерді немесе Интернетті қолдануыңызға қатысты емес.
Interviewer Instruction
Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-KK-Question-G_Q05a_lead-1]
Сіз қазіргі жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз?

[TU-KK-Question-G_Q05a_lead-2]
Сіз соңғы жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындадыңыз?
[G_Q05a] электрондық поштаны қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q05c] жұмысыңызбен байланысты мәселелерді жақсырақ түсіну үшін Интернетті қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q05d] Интернет арқылы транзакция жүргізу, мысалы, онлайн дүкендерде сауда жасау, тауарларды немесе қызметтерді сату немесе сатып алу, банктік операциялар жүргізу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-KK-Question-G_Q05e_lead-1]
Сіз қазіргі жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз?

[TU-KK-Question-G_Q05e_lead-2]
Сіз бұрынғы жұмысыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындадыңыз?
[G_Q05e] электрондық кестелермен жұмыс істеу үшін, мысалы, Excel бағдарламасын қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q05f] мәтінмен жұмыс істеу үшін, мысалы, Word бағдарламасын қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q05g] компьютерлік код немесе бағдарлама жазу үшін бағдарламалар тілін қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[G_Q05h] Интернет-талқылауларға белгіленген уақытта, онлайн-конференцияларға немесе чаттарға қатысу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Респонденттен 12-ші карточканы алыңыз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> бартырмасын басыңыз.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-KK-Question-G_Q06-1]
Сіздің қазіргі жұмысыңызды орындау үшін компьютерді қолдану деңгейі қандай болу керек?

[TU-KK-Question-G_Q06-2]
Сіздің бұрынғы жұмысыңызды орындау үшін қандай компьютерді қолдану деңгейі қажет болды?
Interviewer Instruction
15-ші карточканы беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 ҚАРАПАЙЫМ, бұл күнделікті өмірде қарапайым міндеттерді орындау, мысалы, электрондық поштамен хабарлама жіберу немесе алу, деректерді енгізу
02 ОРТАША, мысалы, мәтінмен, электрондық кестелермен жұмыс жасау немесе деректер базасын басқару
03 ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙ, мысалы, java, sql, php немесе perl бағдарлама тілін колдану, компьютерлік бағдарламаларды немесе ойындарды модификациялау, компьютер желілерді қолдану
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-KK-Question-G_Q07-1]
Сіздің қазіргі жұмысыңызды жақсы орындау үшін компьютерлік дағдыларыңыз бар деп ойлайсыз ба?

[TU-KK-Question-G_Q07-2]
Сіздің бұрынғы жұмысыңызды жақсы орындау үшін компьютерлік дағдыларыңыз болды деп ойлайсыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Сіздің компьютерлік дағдыларыңыздың жеткіліксіздігі жұмысқа орналасу мүмкіндігіңізге, қызметте жоғарылауыңызға немесе еңбекақыңыздың артуына әсер етті ме?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-KK-Question-H_R01-1]
Әзірге, біз сіздің жұмысыңыз туралы айттық. Енді мен жұмыстан тыс уақытыңызда айналысатын оқуыңыз туралы сұрағым келеді. Жауапқа компьютер немесе басқа да электрондық құрылғы экранынан оқығанның барлығын қосыңыз.

[TU-KK-Question-H_R01-2]
Әзірге, біз сіздің жұмысыңыз туралы айттық. Енді мен жұмыстан тыс уақытыңызда, онымен қоса білім алуыңызға байланысты кез-келген оқу іс-әрекеттері туралы сұрағым келеді. Жауапқа компьютер немесе басқа да электрондық құрылғы экранынан оқығанның барлығын есептеңіз.

[TU-KK-Question-H_R01-3]
Әзірге, біз сіздің бұрынғы жұмысыңыз туралы айттық. Енді мен күнделікті өміріңізде айналысатын оқуыңыз туралы сұрағым келеді. Жауаптан бұрынғы жұмысыңыздың бір бөлігі болған оқу іс-әрекеттерін алып тастаңыз. Жауапқа компьютер немесе басқа да электрондық құрылғы экранынан оқығанның барлығын есептеңіз.

[TU-KK-Question-H_R01-4]
Әзірге, біз сіздің бұрынғы жұмысыңыз туралы айттық. Енді мен күнделікті өміріңізде айналысатын оқуыңыз туралы сұрағым келеді. Жауаптан бұрынғы жұмысыңыздың бір бөлігі болған оқуды алып тастаңыз, алайда білім алуға байланысты оқу іс-әрекеттерін есептеңіз. Жауапқа компьютер немесе басқа да электрондық құрылғы экранынан оқығанның барлығын есептеңіз.

[TU-KK-Question-H_R01-5]
Енді мен сіздің күнделікті өмірдегі айналысатын оқуыңыз туралы сұрағым келеді? Жауапқа компьютер немесе басқа да электрондық құрылғы экранынан оқығанның барлығын есептеңіз.
Interviewer Instruction
1. 12-ші карточканы беріңіз және сіз оны кері қайтарып алғанға дейін респонденттен ұстап отыруын өтініңіз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-KK-Question-H_Q01a_lead-1]
Сіз жұмыстан тыс уақытыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...

[TU-KK-Question-H_Q01a_lead-2]
Сіз күнделікті өмірде әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...
[H_Q01a] нұсқаулықтарды немесе ережелерді оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q01b] хаттар, қызметтік жазбалар немесе электрондық хаттарды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q01c] газеттерден, журналдардан немесе ақпараттық бюллетендерден мақалаларды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q01d] кәсіби журналдардағы немесе ғылыми басылымдардағы мақалаларды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-KK-Question-H_Q01e_lead-1]
Сіз жұмыстан тыс уақытыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...

[TU-KK-Question-H_Q01e_lead-2]
Сіз күнделікті өмірде әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...
[H_Q01e] көркем әдебиет немесе деректі кітаптарды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q01f] қолдану бойынша нұсқаулықтарды немесе анықтамалық материалдарды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q01g] төлем құжаттарын, шот-фактураларды, банктік есеп шот көшірмелері немесе қаржылық құжаттарды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q01h] диаграммалар, карталар немесе сызбаларды оқуды?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-KK-Question-H_R02-1]
Келесі сұрақтар жұмыстан тыс уақытыңызда айналысатын жазу жұмыстарына қатысты. Мұнда компьютерде немесе басқа да электрондық құрылғыларда жазатындардың барлығын қосыңыз.

[TU-KK-Question-H_R02-2]
Келесі сұрақтар жұмыстан тыс уақытыңызда, онымен қоса білім алуыңызға байланысты жазу жұмыстарына қатысты. Мұнда компьютерде немесе басқа да электрондық құрылғыларда жазатындардың барлығын қосыңыз.

[TU-KK-Question-H_R02-3]
Келесі сұрақтар күнделікті өміріңізде айналысатын жазу жұмыстарына қатысты. Жауаптан бұрынғы жұмысыңызбен байланысты болған кез-келген жазу жұмыстарын алып тастаңыз. Мұнда компьютерде немесе басқа да электрондық құрылғыларда жазатындардың барлығын қосыңыз.

[TU-KK-Question-H_R02-4]
Келесі сұрақтар күнделікті өміріңізде айналысатын жазу жұмыстарына қатысты. Жауаптан бұрынғы жұмысыңызда айналысқан жазу жұмыстарын алып тастаңыз, бірақ білім алуыңызға байланысты барлық жазу жұмыстарын көрсетіңіз. Мұнда компьютерде немесе басқа да электрондық құрылғыларда жазатындардың барлығын қосыңыз.

[TU-KK-Question-H_R02-5]
Келесі сұрақтар күнделікті өмірде, онымен қоса білім алуыңызға қатысты айналысатын кез - келген жазу жұмыстарына қатысты. Мұнда компьютерде немесе басқа да электрондық құрылғыларда жазатындардың барлығын қосыңыз.

[TU-KK-Question-H_R02-6]
Келесі сұрақтар күнделікті өміріңізде айналысатын жазу жұмыстарына қатысты. Мұнда компьютерде немесе басқа да электрондық құрылғыларда жазатын жазулардың барлығын қосыңыз.
Interviewer Instruction
Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-KK-Question-H_Q02a_lead-1]
Сіз жұмыстан тыс уақытыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...

[TU-KK-Question-H_Q02a_lead-2]
Сіз күнделікті өмірде әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...
[H_Q02a] хаттар, жазбалар немесе электрондық хаттарды жазу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q02b] газеттерге, журналдарға немесе ақпараттық бюллетеньдерге мақала жазу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q02c] баяндама жазу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q02d] формаларды толтыру?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-KK-Question-H_R03-1]
Келесі сұрақтар сіз бос уақытыңызда айналысатын сандар, мөлшерлер, сандық мәліметтер, статистика немесе математиканы қамтитын іс - әрекеттер жайында қойылады.

[TU-KK-Question-H_R03-2]
Келесі сұрақтар жұмыстан тыс уақытыңызда, онымен қоса білім алуыңызға қатысты айналысатын сандар, мөлшерлер, сандық мәліметтер, статистика немесе математиканы қамтитын іс - әрекеттер жайында қойылады.

[TU-KK-Question-H_R03-3]
Келесі сұрақтар сіз күнделікті өмірде айналысатын сандар, мөлшерлер, сандық мәліметтер, статистика немесе математиканықамтитын іс - әрекеттер жайында қойылады. Бұрыңғы жұмысыңызда аталған іс-әрекеттермен айналысқаныңызды жауаптан алып тастаңыз.

[TU-KK-Question-H_R03-4]
Келесі сұрақтар күнделікті өміріңізде айналысатын сандар, мөлшерлер, сандық мәліметтер, статистика немесе математиканы қамтитын іс - әрекеттер жайында қойылады. Бұрыңғы жұмысыңызда аталған іс-әрекеттермен айналысқаныңызды жауаптан алып тастаңыз, алайда білім алуыңызға байланысты аталған іс-әрекеттерді көрсетіңіз.

[TU-KK-Question-H_R03-5]
Келесі сұрақтар күнделікті өміріңізде айналысатын сандар, мөлшерлер, сандық мәліметтер, статистика немесе математиканы қамтитын іс - әрекеттер жайында қойылады. Білім алуыңызға байланысты аталған іс-әрекеттермен айналысуыңызды жауапта көрсетіңіз.

[TU-KK-Question-H_R03-6]
Келесі сұрақтар күнделікті өміріңізде айналысатын сандар, мөлшерлер, сандық мәліметтер, статистика немесе математиканы қамтитын іс - әрекеттер жайында қойылады.
Interviewer Instruction
Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-KK-Question-H_Q03b_lead-1]
Сіз жұмыстан тыс уақытыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...

[TU-KK-Question-H_Q03b_lead-2]
Сіз күнделікті өмірде әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...
[H_Q03b] бағаларды, шығындарды немесе қаржылық сметаларды есептеу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q03c] бөлшектерді, ондық бөлшектерді немесе пайызды қолдану немесе есептеу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q03d] қол немесе компьютердегі калькуляторды қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-KK-Question-H_Q03f_lead-1]
Сіз жұмыстан тыс уақытыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...

[TU-KK-Question-H_Q03f_lead-2]
Сіз күнделікті өмірде әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...
[H_Q03f] диаграммалар, графиктер немесе кестелер әзірлеу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q03g] қарапайым алгебраны немесе формуланы пайдалану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Help
Қарапайым алгебра немесе формулалар деп белгісіз санды немесе шаманы табуда көмектесетін математикалық заңдылықты, мысалы ені мен ұзындығы белгілі болғанда ауданын табу немесе жылдамдықты бір шамаға азайтқанда жүріп өтетін жолдың каншалықты азаятынын анықтауға көмектесетін ережелерді түсінеміз.
[H_Q03h] аса күрделі математиканы немесе статистиканы – есептеуді, кешенді алгебраны, тригонометрияны, регрессия әдістерін қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Сіз компьютерді қолданып көрдіңіз бе?
Interviewer Instruction
Мұнда электрондық поштаны тексеру, Интернетке қосылу үшін қолданылатын ұялы телефондар және басқа да электрондық құрылғылар кіреді.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Help
Компьютер деп біз үстел үсті немесе ноутбуктардан басқа да мәліметтерді, мәтінді өңдеу, электрондық пошта жіберу немесе алу, Интернеттен ақпарат іздеу сияқты тапсырмаларды орындау үшін қолданылатын құрылғыларды түсінеміз.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-KK-Question-H_Q04b-1]
Сіз жұмыстан тыс уақытта күнделікті өміріңізде компьютерді қолданасыз ба?

[TU-KK-Question-H_Q04b-2]
Сіз күнделікті өміріңізде компьютерді қолданасыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-KK-Question-H_R05-1]
Келесі сұрақтар жұмыстан тыс уақытыңызда компьютерді немесе Интернетті қолдануыңыз жайында қойылады. Бұл үйде, Интернет-кафеде немесе кітапхана сияқты Интернет-қызметін ұсынатын басқа да орындарда болуы мүмкін.

[TU-KK-Question-H_R05-2]
Келесі сұрақтар жұмыстан тыс уақытыңызда, онымен қоса білім алуыңызға байланысты компьютерді немесе Интернетті қолдануыңыз жайында қойылады. Бұл үйде, Интернет-кафеде немесе кітапхана сияқты Интернет-қызметін ұсынатын басқа да орындарда болуы мүмкін.

[TU-KK-Question-H_R05-3]
Келесі сұрақтар күнделікті өмірде компьютерді немесе Интернетті қолдануыңыз жайында қойылады. Айтылған іс-әрекеттердің кез-келгенін бұрынғы жұмысыңызда орындаған болсаңыз жауаптан алып тастаңыз. Бұл үйде, Интернет-кафеде немесе кітапхана сияқты Интернет-қызметін ұсынатын басқа да орындарда болуы мүмкін.

[TU-KK-Question-H_R05-4]
Келесі сұрақтар күнделікті өмірде компьютерді немесе Интернетті қолдануыңыз жайында қойылады. Айтылған іс-әрекеттердің кез-келгенін бұрынғы жұмысыңызда орындаған болсаңыз жауаптан алып тастаңыз, бірақ білім алуға қатысты орындауыңызды көрсетіңіз. Бұл үйде, Интернет-кафеде немесе кітапхана сияқты Интернет-қызметін ұсынатын басқа да орындарда болуы мүмкін.

[TU-KK-Question-H_R05-5]
Келесі сұрақтар күнделікті өмірде, онымен қоса білім алуға байланысты компьютерді немесе Интернетті қолдануыңыз жайлы қойылады. Бұл үйде, Интернет-кафеде немесе кітапхана сияқты Интернет-қызметін ұсынатын басқа да орындарда болуы мүмкін.

[TU-KK-Question-H_R05-6]
Келесі сұрақтар күнделікті өмірде компьютерді немесе Интернетті қолдануыңыз жайлы қойылады. Бұл үйде, Интернет-кафеде немесе кітапхана сияқты Интернет-қызметін ұсынатын басқа да орындарда болуы мүмкін.
Interviewer Instruction
Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-KK-Question-H_Q05a_lead-1]
Сіз жұмыстан тыс уақытыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...

[TU-KK-Question-H_Q05a_lead-2]
Сіз күнделікті өмірде әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...
[H_Q05a] электрондық поштаны қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q05c] Сіз Интернетті денсаулығыңызбен немесе қандай-да бір аурудың түрлерімен, қаржымен байланысты немесе қоршаған орта проблемалары сияқты мәселелерді жақсырақ түсіну үшін қолданасыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q05d] Интернет арқылы транзакция жүргізу, мысалы, онлайн дүкендерде сауда жасау, тауарларды немесе қызметтерді сату немесе сатып алу, банктік операциялар жүргізу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-KK-Question-H_Q05e_lead-1]
Сіз жұмыстан тыс уақытыңызда әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...

[TU-KK-Question-H_Q05e_lead-2]
Сіз күнделікті өмірде әдетте қаншалықты жиі келесілерді орындайсыз ...
[H_Q05e] электрондық кестелермен жұмыс істеу үшін, мысалы, Excel бағдарламасын қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q05f] мәтінмен жұмыс істеу үшін, мысалы, Word бағдарламасын қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q05g] компьютерлік код немесе бағдарлама жазу үшін бағдарламалар тілін қолдану?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
[H_Q05h] Интернет-талқылауларға белгіленген уақытта, онлайн-конференцияларға немесе чаттарға қатысу?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Респонденттен 12-ші карточканы алыңыз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. 10-шы карточканы беріңіз және сіз қайта кері қайтарып алғанға дейін респондентке ұстап отыруын өтініңіз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Енді мен сізге өмір жолыңызда кездесетін проблемалар мен міндеттерді қалай шешетініңіз жөнінде бірнеше сұрақ қойғым келеді. Сізге мына тұжырымдамалар қандай дәрежеде сәйкес келеді?
[I_Q04b] Мен жаңа идеялар туралы оқыған немесе естіген кезімде, мен оларды қолдануға болатын шынайы өмірдегі жағдайлармен арақатынасын белгілеймін
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем жоқ
02 Өте шектеулі
03 Кейбір дәрежеде
04 Көбірек дәрежеде
05 Өте жоғары дәрежеде
DK
RF
[I_Q04d] Маған жаңа нәрселерді үйренген ұнайды
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем жоқ
02 Өте шектеулі
03 Кейбір дәрежеде
04 Көбірек дәрежеде
05 Өте жоғары дәрежеде
DK
RF
[I_Q04h] Мен қандай да бір жаңа нәрсені кездестіргенде, мен оны ең алдымен білетініммен арақатынасын белгілеуге тырысамын
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем жоқ
02 Өте шектеулі
03 Кейбір дәрежеде
04 Көбірек дәрежеде үйлеседі
05 Өте жоғары дәрежеде
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] Сізге мына тұжырымдамалар қандай дәрежеде сәйкес келеді?
[I_Q04j] Маған күрделі заттарға түсіндірме тапқан ұнайды
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем жоқ
02 Өте шектеулі
03 Кейбір дәрежеде
04 Көбірек дәрежеде
05 Өте жоғары дәрежеде
DK
RF
[I_Q04l] Маған әртүрлі идеялардың бір - бірімен арақатынасын үғынған ұнайды
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем жоқ
02 Өте шектеулі
03 Кейбір дәрежеде
04 Көбірек дәрежеде
05 Өте жоғары дәрежеде
DK
RF
[I_Q04m] Егер мен бір нәрсені түсінбесем, сол жағдайды анықтау үшін қосымша ақпарат іздеймін
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Мүлдем жоқ
02 Өте шектеулі
03 Кейбір дәрежеде
04 Көбірек дәрежеде
05 Өте жоғары дәрежеде
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Респонденттен 10-шы карточканы алыңыз және 12-ші карточканы беріңіз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f] Сіз соңғы 12 ай ішінде қаншалықты жиі өз еркіңізбен, мысалы, қайырымдылық қорлары, саяси партиялар немесе басқа коммерциялық емес ұйымдар үшін ақы төленбейтін жұмыс істедіңіз, егер болса?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Айына бір реттен кем
03 Аптасына бір реттен кем, бірақ ең кемі айына бір рет
04 Ең кемі аптасына бір рет, бірақ күнде емес
05 Күн сайын
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Респонденттен 12-ші карточканы алыңыз және 16-шы карточканы беріңіз. Сіз қайта кері қайтарып алғанға дейін респондентке ұстап отыруын өтініңіз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] Сіз келесі тұжырымдамамен қаншалықты келісесіз немесе келіспейсіз?
[I_Q06a] Мен сияқты адамдарға үкіметтің не істеп жатқаны туралы айтатын ештеңесі жоқ
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Толығымен келісемін
02 Келісемін
03 Екеуі де емес
04 Келіспеймін
05 Толығымен келіспеймін
DK
RF
[I_Q07a] Толықтай сенуге болатын тек бірнеше адам ғана бар
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Толығымен келісемін
02 Келісемін
03 Екеуі де емес
04 Келіспеймін
05 Толығымен келіспеймін
DK
RF
[I_Q07b] Егер абайламасаң, басқа адамдар сені пайдалана бастайды
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Толығымен келісемін
02 Келісемін
03 Екеуі де емес
04 Келіспеймін
05 Толығымен келіспеймін
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Респонденттен 16-шы карточканы алыңыз. 2. Жалғастыру үшін <Әрі қарай> батырмасын басыңыз.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] Келесі сұрақ сіздің денсаулығыңызға қатысты. Сіз жалпы алғанда өзіңіздің денсаулығыңызды керемет, өте жақсы, жақсы, жаман емес немесе жаман деп айта аласыз ба?
Interviewer Instruction
Мұнда физикалық және психикалық денсаулық та ескерілуі мүмкін.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Керемет
02 Өте жақсы
03 Жақсы
04 Жаман емес
05 Жаман
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Қазір мен сізге бірнеше жалпы сұрақ қойғым келеді. Сізді қосқанда үйіңізде қанша адам тұрады? Уақытша басқа жерде тұрып жатқан адамдарды да қосыңыз.
Interviewer Instruction
1. Үй шаруашылық мүшелігі ОРТАҚ ШЫҒЫНДАРДЫ БӨЛІСУ (жалпы ақшаны жарату және жалпы бюджетке ақша салу) және тұрғылықты тұрақты жерімен анықталады. 2. Егер адам соңғы жылы бос уақытының көп бөлігін күнделікті осы үйде өткізсе, ол 'тұрақты тұрғын' болып саналады.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] адам
DK
RF
Help
1. Пәтерші мен жалға алушылар ЕГЕР үй шаруашылығындағы шығындарды бөліскен жағдайда ғана үй шаруашылығының мүшелері болып саналады. 2. Бірлесіп үй жалдайтын студенттер, ЕГЕР үй шаруашылығындағы шығындарды бөліскен жағдайда ғана үй шаруашылығының мүшесі болып саналады. 3. Жұмыс шаруаларымен ұзақ уақыт болмаған, бірақ үй шаруашылығымен қаржылық байланысты жалғастырушы адамдар, үй шаруашылығының мүшелері болып саналады (мысалы, шет елде жұмыс істейтін отағасы). 4. Үйден алыста жүріп білім алатын балалар, егер олардың жеке мекен жайы болмаса және үймен қарым қатынасын үзбеген жағдайда үй шаруашылығының мүшесі болып саналуы керек (мысалы, демалыс күндері келіп тұрады).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Жұбайыңызбен немесе серіктесіңізбен бірге тұрасыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02c
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c] Мына карточкадағы қандай тұжырымдама сіздің жұбайыңыздың немесе серіктесіңіздің ағымдағы жағдайын бәрінен жақсы сипаттайтынын қарап айтуыңызды өтінеміз.
Interviewer Instruction
9-шы карточканы беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Толық жұмыс күніне жұмыс істейді (өзін-өзі жұмыспен қамтыған, жалданбалы жұмыскер)
02 Жартылай жұмыс күніне жұмыс істейді (өзін-өзі жұмыспен қамтыған, жалданбалы жұмыскер)
03 Жұмыссыз
04 Оқушы, студент
05 Ассистент, стажер
06 Зейнеткер, немесе мерзімінен бұрын зейнетке шыққан
07 Үнемі жұмысқа жарамсыз
08 Әскери міндетті қызметте немесе қоғамдық жұмыстарды орындайды
09 Үй шаруасындағы жұмыстарды орындайды немесе балаларды/отбасын күтеді
10 Басқа
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Сіздің балаларыңыз бар ма? Асырап алған және сізбен бірге тұрмайтын балаларыңызды да қосыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Сізде неше бала бар?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] бала
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Ол бала неше жаста?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] жаста
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Сіздің кіші балаңыздың жасы нешеде?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Ең кішісі [FTE] жаста
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] Сіздің ең үлкен балаңыздың жасы нешеде?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Ең үлкен бала [FTE] жаста
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Өтінеміз, соңғы сұраққа енгізілген үлкен және кіші балаңыздың жасын растаңыз, кіші балаңыздың (J_Q03d1) немесе үлкен балаңыздың (J_Q03d2) жасын өзгертіңіз.
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Енді мен өзіңіз туралы бірнеше сұрақ қоямын. Сіз Қазақстанда тудыңыз ба?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bKZ
ELSE Goto J_Q05a1KZ
Group
[ id = J_Q04bKZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bKZ] Сіз қай елде тудыңыз?
Interviewer Instruction
Өтініш АҒЫМДАҒЫ мемлекеттің атауын нақты көрсетіңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ресей Федерациясы
02 Өзбекстан
03 Түрікменстан
04 Қытай
05 Монғолия
06 Қырғызстан
07 Басқа ел
DK
RF

routing

[id = J_Q04b_1 ]
IF (^J_Q04bKZ = "7" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Ол қай ел болды?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] Сіз алғаш рет Қазақстанға қай жаста немесе қай жылы қоныс аудардыңыз?
Interviewer Instruction
Жасыңызды НЕМЕСЕ жылды енгізіңіз.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Жасыңыз [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Жыл [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Шындыққа жанаспайтын жауап енгізілді. Өтінеміз, соңғы сұрақта енгізілген жасыңызды немесе жылыңызды растаңыз, туған жылыңызды (A_Q01a) немесе көшіп келген жылыңызды (J_Q04C2) өзгертіңіз.
Group
[ id = J_Q05a1KZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1KZ] Сіз үйде балалық шағыңызда бірінші үйренген, ЖӘНЕ ӘЛІ ДЕ ТҮСІНЕТІН тіліңіз қандай?
Interviewer Instruction
1. Тек бір ғана жауапты белгілеңіз. 2. Егер респондент өз еркімен ЕКІ тілді көрсетсе, сіз J_Q05a2KZ сұрағына екінші тілді енгізе аласыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Қазақ
02 Орыс
03 Өзбек
04 Ұйғыр
05 Татар
06 Түрік
07 Басқа тіл
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1_1 ]
IF (^J_Q05a1KZ = "7" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Ол қандай тіл болды?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Респондет 1-ден көп тілді көрсетті ме?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2KZ
ELSE Goto J_Q05bKZ
Group
[ id = J_Q05a2KZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2KZ] Сіз үйде балалық шағыңызда екінші үйренген, ЖӘНЕ ӘЛІ ДЕ ТҮСІНЕТІН тіліңіз қандай?
Interviewer Instruction
Тек бір ғана жауапты белгілеңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Қазақ
02 Орыс
03 Өзбек
04 Ұйғыр
05 Татар
06 Түрік
07 Басқа тіл
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2_1 ]
IF (^J_Q05a2KZ = "7" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bKZ
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Ол қандай тіл болды?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bKZ | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bKZ] Сіз үйде қандай тілде жиі сөйлейсіз?
Interviewer Instruction
Тек бір ғана жауапты белгілеңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Қазақ
02 Орыс
03 Өзбек
04 Ұйғыр
05 Татар
06 Түрік
07 Басқа тіл
DK
RF
Help
1. Бұл сұрақ респонденттің жиі сөйлейтін тіліне қатысты. 2. Айтылған тіл отбасының барлығы сол тілде сөйлейді деген сөз емес. Бір отбасы мүшелері әртүрлі тілдерде сөйлеуі мүмкін (мысалы: Қытайлық ата-аналары қытай тілінде сөйлегенде, қытай балалары ағылшын тілінде сөйлесуі мүмкін). 3. Егер респондент жалғыз тұратын болса, күнделікті өмірде қолданатын тілін көрсетіңіз.

routing

[id = J_Q05b_1 ]
IF (^J_Q05bKZ = "7" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Ол қандай тіл болды?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] Келесі бірнеше сұрақ сіздің анаңызға немесе әйел қамқоршыңызға қатысты қойылады. Сіздің анаңыз немесе қамқоршыңыз Қазақстанда туылған ба?
Interviewer Instruction
Егер бір адамнан көп болса, бұл сұрақтар балалық шақта ең ұзақ уақыт қасында болған (0-16 жас аралығында) адамға қатысты.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Сіздің анаңыздың немесе әйел қамқоршыңыздың алған білімінің ең жоғарғы деңгейі қандай?
Interviewer Instruction
1. 17-ші карточканы беріңіз. 2. Егер анасы немесе әйел қамқоршысы ешқандай біліктілігін арттырмаған болса, жауап '1' деп ең төмен категория ретінде кодталады.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Негізгі орта білім немесе одан төмен
02 Жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім немесе 11 сынып негізінде (техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарын даярлау) орта білімнен кейінгі білім беру
03 Жоғары білім немесе одан жоғары, және 11 сынып негізінде (өндірістің барлық салаларында жоғары технологиялармен және кәсіптік қызметпен байланысты жұмыстарды орындаудың күрделі (аралас) кәсіптері мен практикалық дағдыларын меңгеруді көздейтін) орта білімнен кейінгі білім беру
DK
RF
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] Келесі бірнеше сұрақ әкеңізге немесе ер қамқоршыңызға қатысты қойылады. Сіздің әкеңіз немесе ер қамқоршыңыз Қазақстанда туылған ба?
Interviewer Instruction
Егер бір адамнан көп болса, бұл сұрақтар балалық шақта ең ұзақ уақыт қасында болған (0-16 жас) адамға қатысты.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Сіздің әкеңіздің немесе ер қамқоршыңыздың алған білімінің ең жоғарғы деңгейі қандай?
Interviewer Instruction
1. 17-ші карточканы беріңіз. 2. Егер әкесі немесе ер қамқоршысы ешқандай біліктілігін арттырмаған болса, жауап '1' деп ең төмен категория ретінде кодталады.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Негізгі орта білім немесе одан төмен
02 Жалпы орта білім, техникалық және кәсіптік білім немесе 11 сынып негізінде (техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарын даярлау) орта білімнен кейінгі білім беру
03 Жоғары білім немесе одан жоғары, және 11 сынып негізінде (өндірістің барлық салаларында жоғары технологиялармен және кәсіптік қызметпен байланысты жұмыстарды орындаудың күрделі (аралас) кәсіптері мен практикалық дағдыларын меңгеруді көздейтін) орта білімнен кейінгі білім беру
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU-KK-Question-J_Q08-1]
Сіздің үйіңізде шамамен қанша кітап бар? Журналдарды, газеттерді және оқулықтарды қоспаңыз. Әдетте ұзындығы 1 метр сөрені шамамен 40 кітап толтырады деп есептеңіз.

[TU-KK-Question-J_Q08-2]
Сіз 16 жаста болғанда, үйіңізде шамамен қанша кітап болды? Журналдарды, газеттерді және оқулықтарды қоспаңыз. Әдетте ұзындығы 1 метр сөрені шамамен 40 кітап толтырады деп есептеңіз.
Interviewer Instruction
18-ші карточканы беріңіз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 10 кітап немесе одан да аз
02 11-ден 25 кітапқа дейін
03 26-дан 100 кітапқа дейін
04 101-ден 200 кітапқа дейін
05 201-ден 500 кітапқа дейін
06 500 кітаптан астам
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE] Респондент компьютермен жұмыс істей алады ма?
Responses
[ layout = radioButton ]
01
[284786]
Иә

[305762]
Иә
02
[284790]
Жоқ

[305766]
Жок

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF ( (^J_Q05a1KZ = "01" ) OR (^J_Q05a1KZ = "02" ) ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
[284786]
Иә

[305762]
Иә
02
[284790]
Жоқ

[305766]
Жок
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Зерттеудің осы бөліміне арналған сәйкес диспозициялық кодын таңдаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Ішінара толтыру/байланыстың үзілуі
04 Респонденттің бас тартуы
05 Басқа адамның бас тартуы
07 Тілдік проблема
08 Оқу және жазудағы проблемалар
09 Оқу мүмкіндігі шектеулі/ақыл-есі кем
12 Есту қабілетінің бұзылуы
13 Соқырлық/көру қабілетінің бұзылуы
14 Сөйлеу қабілетінің бұзылуы
15 Физикалық әрекет етуге қабілетсіздік
16 Іс-әрекетке қабілетсіздіктің басқа түрі
17 Басқа (жоғарыда көрсетілмеген), мысалы ауру немесе ерекше жағдайлар
18 Өлім
21 Байланыс орнатудың ең көп әрекет саны орындалды
24 Уақытша болмай қалу/зерттеу барысында қолжетімді емес
25 Қатысуға құқығы жоқ (скринерсіз үлгі үшін)
27 Қосарланушылық - сұхбатты да өттім
90 Техникалық проблема

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Респонденттің қатысуға құқығы жоқ себебін көрсетіңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Қазір мен сізге зерттеудің келесі бөлімін орындау үшін компьютерді беремін. Компьютерде жұмыс жасау үшін сіз қай тілді қолданғыңыз келеді?
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 English
02 German
03 Dutch
04 Spanish
05 French
06 Greek
07 Czech
08 Danish
09 Estonian
10 Орысша
11 Finnish
12 Swedish (MS ONLY)
13 German
14 Hungarian
15 Italian
16 Japanese
17 Korean
18 Dutch
19 Norwegian (Bokmål)
20 Polish
21 Portuguese
22 Орысша
23 Slovak
24 Slovenian
25 Basque
26 Catalan
27 Spanish
28 Galician
29 Valencian
30 Swedish
31 Welsh
32 Bahasa Indonesia
33 Arabic
34 Hebrew
35 Lithuanian
36 Mandarin Chinese
37 Hindu
38 Latvian
39 Turkish
40 Croatian
41 Қазақша
42 Language 4
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Value between 0 and 1 [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Value between 0 and 1 [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Value between 0 and 1 [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Value between 0 and 1 [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Value between 0 and 1 [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Value between 0 and 1 [FTE]
Group
[ id = Comp_Experience | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[Comp_Experience]

routing

[id = Comp_Experience_routing ]
IF (^COMPUTEREXPERIENCE = "01" ) THEN Goto CBA_Start
ELSE Goto PPC
Group
[ id = CBA_Start | response condition = All | layout = list ]
[CBA_Start] Зерттеудің келесі бөлімінде, сізге компьютердің көмегімен бірнеше тапсырманы орындау керек болады. Осы тапсырмалармен жұмыс істеу барысында, сізге шынайы өмірлік жағдайларға қатысты әр түрлі сұрақтарды оқып және жауап беру керек болады. Сіз кейбір сұрақтарды жеңіл, ал басқа сұрақтарды - қиын деп санауыңыз мүмкін. Егер сіз барлық сұраққа жауап бере алмасаңыз, қорқатын ештеңе жоқ, бірақ сіз әр бір сұраққа жауап беруге талпынуыңыз өте маңызды. Сіз тапсырмалармен жұмыс істемес бұрын, сізге зерттеудің осы бөліміне қысқаша нұсқаулық ұсынылатын болады. Қазір мен сізге компьютерді беремін. Сіздің қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма?
Interviewer Instruction
Егер респонденттің сұрағы немесе тілегі болмаса, '01 компьютерлік зерттеуді бастау' таңдап, <Әрі қарай> батырмасын басыңыз және респондентке компьютерді, математикалық жинақты және фотосуретті беріңіз. Егер респондент зерттеуді компьютерде өткізуден бас тартса, '02 қағаз жүзіндегі зерттеуді бастау' таңдаңыз, <Әрі қарай> батырмасын басыңыз және қағаз жүзіндегі зерттеуді өткізуді бастаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Компьютерлік зерттеуді бастау
02 Қағаз жүзіндегі зерттеуді бастау

routing

IF (^CBA_Start = "01" ) THEN Goto CBA_Core_Stage1
ELSE Goto DC_CORE_automaticAssignment

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CORE"
ELSE ^Active_Section = "CORE"
Group
[ id = CBA_Core_Stage1 | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_Core_Stage1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Core/CoreStage1.php?SUBJECT=^var_interviewee&PREDICATE=^predicate:CBA_Core_Stage1_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID&WSDL=http%3a%2f%2f127.0.0.1%2fgeneris%2fcore%2fcontrol%2fstatement.wsdl
Group
[ id = CBA_Core_Stage1_Score | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage1_Score]
Responses
[ Min = 0 | Max = 6 | layout = radioButton ]
00 CBA Core stage 1 Score [FTE] [Size = 1]
Group
[ id = CBA_Core_Stage1_End | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage1_End]

routing

IF (^CBA_Core_Stage1_Score < "4" ) THEN Goto DC_CORE_automaticAssignment
ELSE Goto CBA_Core_Stage2
Group
[ id = CBA_Core_Stage2 | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_Core_Stage2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Core/CoreStage2.php?SUBJECT=^var_interviewee&PREDICATE=^predicate:CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID
Group
[ id = CBA_Core_Stage2_Score | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage2_Score]
Responses
[ Min = 0 | Max = 6 | layout = radioButton ]
00 CBA Core stage 1 Score [FTE] [Size = 1]
Group
[ id = CBA_Core_Stage2_End | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage2_End]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto DC_CORE_automaticAssignment
ELSE Goto DC_CORE_automaticAssignment
Group
[ id = DC_CORE_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CORE_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF (^CBA_Start = "02" ) THEN ^DISP_CORE = "04"
ELSE ^DISP_CORE = "01"
Group
[ id = DC_CORE_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CORE_automatic]

routing

IF (^DISP_CORE = "01" ) THEN Goto CBA_Core_Routing
ELSE
IF (^DISP_CORE = "04" ) THEN Goto PPC
ELSE Goto DC_CORE_manual
Group
[ id = DC_CORE_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CORE]
Interviewer Instruction
Зерттеудің осы бөліміне арналған сәйкес диспозициялық кодын таңдаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Ішінара толтыру/байланыстың үзілуі
04 Респонденттің бас тартуы
Group
[ id = CBA_Core_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Routing]

routing

IF (^CORESTAGE1_PASS = "29" ) THEN Goto PPC_COMP_RETURN
ELSE
IF (^CORESTAGE2_PASS = "29" ) THEN Goto PRC_COMP_RETURN
ELSE Goto CBA_GeneralOrientation

inference rule

[before]
IF ( (^CBA_Core_Stage1_Score ≥ "4" ) AND (^DISP_CORE = "01" ) ) THEN ^CORESTAGE1_PASS = "01"
ELSE ^CORESTAGE1_PASS = "29"
[before]
IF ( (^CBA_Core_Stage2_Score ≥ "3" ) AND (^DISP_CORE = "01" ) ) THEN ^CORESTAGE2_PASS = "01"
ELSE ^CORESTAGE2_PASS = "29"
Group
[ id = CBA_GeneralOrientation | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_GeneralOrientation
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Orientation/view_CBAOrientation.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CBA"
ELSE ^Active_Section = "CBA"
Group
[ id = MODULE1PSSELECTION | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[MODULE1PSSELECTION]

routing

[id = MODULE1PSSELECTION_routing ]
IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto MODULE1NOPSSELECTION
ELSE Goto MODULE1SELECTION
Group
[ id = MODULE1NOPSSELECTION | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[MODULE1NOPSSELECTION]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.5" ) THEN Goto CBA_Lit_M1
ELSE Goto CBA_Num_M1
Group
[ id = MODULE1SELECTION | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[MODULE1SELECTION]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.3333333" ) THEN Goto CBA_Lit_M1
ELSE
IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.6666666" ) THEN Goto CBA_Num_M1
ELSE Goto CBA_PS_M1
Group
[ id = CBA_Lit_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Lit_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=L&MODULE=1&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_Lit_M1_PS
Group
[ id = CBA_Lit_M1_PS | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[CBA_Lit_M1_PS]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.75" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2_ORIENTATION
Group
[ id = CBA_Num_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Num_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=N&MODULE=1&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE Goto CBA_Num_M1_PS
Group
[ id = CBA_Num_M1_PS | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[CBA_Num_M1_PS]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.75" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2_ORIENTATION
Group
[ id = CBA_PS_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=1&MODULE=1&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.25" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE
IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.5" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2
Group
[ id = CBA_Lit_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Lit_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=L&MODULE=2&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_Num_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Num_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=N&MODULE=2&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_PS_M2_ORIENTATION | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M2_ORIENTATION
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=1&MODULE=2&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_PS_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=0&MODULE=2&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_END | response condition = All | layout = list ]

Service

ID CBA_END
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=CBA_END
Group
[ id = DC_CBA_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CBA_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_CBA = "01"
Group
[ id = DC_CBA_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CBA_automatic]

routing

IF (^DISP_CBA = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto DC_CBA_manual
Group
[ id = DC_CBA_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CBA]
Interviewer Instruction
Зерттеудің осы бөліміне арналған сәйкес диспозициялық кодын таңдаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Ішінара толтыру/байланыстың үзілуі
04 Респонденттің бас тартуы
05 Басқа адамның бас тартуы
07 Тілдік проблема
08 Оқу және жазудағы проблемалар
09 Оқу мүмкіндігі шектеулі/ақыл-есі кем
12 Есту қабілетінің бұзылуы
13 Соқырлық/көру қабілетінің бұзылуы
14 Сөйлеу қабілетінің бұзылуы
15 Физикалық әрекет етуге қабілетсіздік
16 Іс-әрекетке қабілетсіздіктің басқа түрі
17 Басқа (жоғарыда көрсетілмеген), мысалы ауру немесе ерекше жағдайлар
18 Өлім
21 Байланыс орнатудың ең көп әрекет саны орындалды
24 Уақытша болмай қалу/зерттеу барысында қол жетімді емес
25 Қатысуға құқығы жоқ (скринерсіз үлгі үшін)
27 Қосарланушылық - сұхбатты да өттім
90 Техникалық проблема

routing

IF (^DISP_CBA = "25" ) THEN Goto DISP_CBA_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
Group
[ id = DISP_CBA_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CBA_IN]
Interviewer Instruction
Респонденттің қатысуға құқығы жоқ себебін көрсетіңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = PPC_COMP_RETURN | response condition = All | layout = list ]

Service

ID PPC_COMP_RETURN
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=PPC_COMP_RETURN
Group
[ id = PPC | response condition = All | layout = list ]
[PPC] Зерттеудің келесі бөлімінде сізге тапсырмаларды орындау керек болады. Әрбір буклетпен жұмыс жасағанда сізге шынайы өмірлік жағдайларға қатысты әр түрлі сұрақтарды оқып және жауап беру керек болады.

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PPC"
ELSE ^Active_Section = "PPC"
Group
[ id = BookID_PPC | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PPC]
Interviewer Instruction
Базалық тапсырмалар буклетін таңдаңыз. Буклеттің 8-таңбалы ID-нөмірін енгізіңіз. Анықтама, осы респонденттің ID-нөмірі ^CI_PERSID болып табылады. Базалық тапсырмалар буклетінің мұқабасына респонденттің ID-нөмірін толтырыңыз немесе лейбл жапсырыңыз. Экранда көрсетілген осы ID-нөмір буклеттегі респонденттің ID-нөмірімен сәйкес екеніне көз жеткізіңіз. Респондентке буклетті және математикалық жинақты беріңіз.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Буклеттің сериялық ID-нөмірін енгізіңіз.

routing

IF (^CI_PERSID = ^BookID_PPC) THEN Goto PPC_BookIDCheck
ELSE Goto PPC_Start
Group
[ id = PPC_BookIDCheck | response condition = All | layout = list ]
[PPC_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Буклеттің ID-нөмірі респонденттің ID-нөміріне сәйкес келеді. Бұл жіберілмейді. Өтінеміз, қайта оралып, осы қатені түзетіңіз.

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto BookID_PPC
ELSE Goto BookID_PPC
Group
[ id = PPC_Start | response condition = All | layout = list ]
[PPC_Start] Сіз осы буклеттен 8 тапсырманы орындауыңыз керек. Әрбір сұрақтар тобына арналған жазбаша нұсқаулықпен жүріп отырыңыз.
Group
[ id = RANDOM_PP | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_PP]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Random PP [FTE]
Group
[ id = PPC_U301 | response condition = layout = list ]
[PPC_U301] 1 бетті ашыңыз және 1 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 301-ші тапсырма болу керек – ББҚТ Егер зерттеуге қатысушы: • "Тел: +7 (727) 271-91-46" КЕЗ КЕЛГЕН бөлігін белгілесе немесе • Жауапта кем дегенде «271-91-46» сандары берілсе. Сонымен қатар, "+7 (727) 271-91-46", "Тел: +7 (727) 271-91-46", "Телефон нөмірі +7 (727) 271-91-46" сияқты қосымша ақпаратты кіріктірген жағдайда. Жоғарыда көрсетілген үлгідегідей жауап берген жағдайда дұрыс жауап ретінде [01] белгілеңіз. Егер жауапта мекенжайдағы кез келген сан кіріктірілген болса немесе басқа дұрыс емес жауаптар көрсетілсе оны қате жауап ретінде қабылдап, [07] белгілеңіз Егер зерттеуге қатысушы парақ бетінде ешқандай жауап белгілемеген жағдайда жауап жоқ ретінде [00] белгілеңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Дұрыс жауап
07 Қате жауап
00 Жауап жоқ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз. КОДТАУ ҮШІН 1, 7 НЕМЕСЕ 0 ЕНГІЗІҢІЗ ЖӘНЕ КЕЛЕСІ БЕТКЕ КӨШУ ҮШІН ENTER БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.
Group
[ id = PPC_U330a | response condition = layout = list ]
[PPC_U330a] 2 және 3 беттерін ашыңыз және 2 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 330-шы тапсырма болу керек – ГВАДЕЛУПА Егер зерттеуге қатысушы: • "Бас", "Бас-Тер" немесе "Бас-Тер аралы" немесе соңғы сөйлемнің кез келген бөлігін белгілесе немесе • Жауапта "Бас", "Бас-Тер" немесе "Бас-Тер аралы" деп жазса. Жоғарыда көрсетілген үлгідегідей жауап берген жағдайда дұрыс жауап ретінде [01] белгілеңіз. Егер жауапта «Гранд-Тер» немесе басқа дұрыс емес жауаптар көрсетілсе оны қате жауап ретінде қабылдап, [07] белгілеңіз Егер зерттеуге қатысушы парақ бетінде ешқандай жауап белгілемеген жағдайда жауап жоқ ретінде [00] белгілеңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Дұрыс жауап
07 Қате жауап
00 Жауап жоқ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз. КОДТАУ ҮШІН 1, 7 НЕМЕСЕ 0 ЕНГІЗІҢІЗ ЖӘНЕ КЕЛЕСІ БЕТКЕ КӨШУ ҮШІН ENTER БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.
Group
[ id = PPC_U302 | response condition = layout = list ]
[PPC_U302] 4 және 5 беттерін ашыңыз және 3 және 4 сұрақтарға жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 302-ші тапсырма болу керек – САЙЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ Егер зерттеуге қатысушы "Романцев" деп белгілесе немесе жазған болса 3-сұрақты дұрыс жауап ретінде қабылдап, [01] белгілеңіз. "Г.Ф." немесе "29 дауыс" сияқты қосымша ақпаратты кіріктіруі мүмкін. Басқа дұрыс емес жауаптар көрсетілсе, оны қате жауап ретінде қабылдап, [07] белгілеңіз Егер зерттеуге қатысушы парақ бетінде ешқандай жауап белгілемеген жағдайда, жауап жоқ ретінде [00] белгілеңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Дұрыс жауап
07 Қате жауап
00 Жауап жоқ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз. КОДТАУ ҮШІН 1, 7 НЕМЕСЕ 0 ЕНГІЗІҢІЗ ЖӘНЕ КЕЛЕСІ БЕТКЕ КӨШУ ҮШІН ENTER БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.
Group
[ id = PPC_U600 | response condition = layout = list ]
[PPC_U600]
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында тапсырма болу керек – 302 САЙЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ Егер зерттеуге қатысушы "229" деп жазса 4-сұрақты дұрыс жауап ретінде қабылдап, [01] белгілеңіз. Басқа дұрыс емес жауаптар көрсетілсе, оны қате жауап ретінде қабылдап, [07] белгілеңіз Егер зерттеуге қатысушы парақ бетінде ешқандай жауап белгілемеген жағдайда, жауап жоқ ретінде [00] белгілеңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Дұрыс жауап
07 Қате жауап
00 Жауап жоқ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз. КОДТАУ ҮШІН 1, 7 НЕМЕСЕ 0 ЕНГІЗІҢІЗ ЖӘНЕ КЕЛЕСІ БЕТКЕ КӨШУ ҮШІН ENTER БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.
Group
[ id = PPC_U300 | response condition = layout = list ]
[PPC_U300] 6 бетті ашыңыз және 5 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 300-ші тапсырма болу керек - ЖҰМЫС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ Егер зерттеуге қатысушы: &bull; "20" немесе бірінші сөйлемнің КЕЗ КЕЛГЕН бөлігін белгілесе немесе &bull; "20",-деп жазған жағдайда. Сонымен қатар, "20 қызметкер" немесе "Компанияға 20 қосымша қызметкерлер қажет" сияқты қосымша ақапаратты кіріктіруі мүмкін. Жоғарыда көрсетілген үлгідегідей жауап берген жағдайда дұрыс жауап ретінде [01] белгілеңіз. Басқа дұрыс емес жауаптар көрсетілсе оны қате жауап ретінде қабылдап, [07] белгілеңіз Егер зерттеуге қатысушы парақ бетінде ешқандай жауап белгілемеген жағдайда жауап жоқ ретінде [00] белгілеңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Дұрыс жауап
07 Қате жауап
00 Жауап жоқ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз. КОДТАУ ҮШІН 1, 7 НЕМЕСЕ 0 ЕНГІЗІҢІЗ ЖӘНЕ КЕЛЕСІ БЕТКЕ КӨШУ ҮШІН ENTER БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.
Group
[ id = PPC_U601 | response condition = layout = list ]
[PPC_U601] 7 бетті ашыңыз және 6 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 601-ші тапсырма болу керек – БӨТЕЛКЕЛЕР Егер зерттеуге қатысушы жауабын "48" НЕМЕСЕ "қырық сегіз",- деп берсе дұрыс жауап ретінде [01] белгілеңіз Басқа дұрыс емес жауаптар көрсетілсе, оны қате жауап ретінде қабылдап, [07] белгілеңіз Егер зерттеуге қатысушы парақ бетінде ешқандай жауап белгілемеген жағдайда, жауап жоқ ретінде [00] белгілеңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Дұрыс жауап
07 Қате жауап
00 Жауап жоқ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз. КОДТАУ ҮШІН 1, 7 НЕМЕСЕ 0 ЕНГІЗІҢІЗ ЖӘНЕ КЕЛЕСІ БЕТКЕ КӨШУ ҮШІН ENTER БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.
Group
[ id = PPC_U614 | response condition = layout = list ]
[PPC_U614] 7 және 9 беттерін ашыңыз және 7 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 614-ші тапсырма болу керек – САҒАТ ЖАРНАМАСЫ Егер зерттеуге қатысушы 9.000 (теңге) немесе 9,000 (теңге) немесе 9 мың (теңге) немесе 9000 (теңге) немесе 9 000 теңге деп жауап берген жағдайда, дұрыс жауап ретінде [01] белгілеңіз. Басқа дұрыс емес жауаптар көрсетілсе, оны қате жауап ретінде қабылдап, [07] белгілеңіз Егер зерттеуге қатысушы парақ бетінде ешқандай жауап белгілемеген жағдайда жауап жоқ ретінде [00] белгілеңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Дұрыс жауап
07 Қате жауап
00 Жауап жоқ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз. КОДТАУ ҮШІН 1, 7 НЕМЕСЕ 0 ЕНГІЗІҢІЗ ЖӘНЕ КЕЛЕСІ БЕТКЕ КӨШУ ҮШІН ENTER БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.
Group
[ id = PPC_U645 | response condition = layout = list ]
[PPC_U645] 10 бетті ашыңыз және 8 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 645-ші тапсырма болу керек – ӘУЕЖАЙ РЕЙСТЕРІ КЕСТЕСІ Егер зерттеуге қатысушы "0 сағат 50 минут" немесе "50 минут" немесе "50 мин" немесе "50" немесе "елу" ,- деп жауап берсе, дұрыс жауап ретінде [01] белгілеңіз Басқа дұрыс емес жауаптар көрсетілсе, оны қате жауап ретінде қабылдап, [07] белгілеңіз Егер зерттеуге қатысушы парақ бетінде ешқандай жауап белгілемеген жағдайда, жауап жоқ ретінде [00] белгілеңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Дұрыс жауап
07 Қате жауап
00 Жауап жоқ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), ""Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз. КОДТАУ ҮШІН 1, 7 НЕМЕСЕ 0 ЕНГІЗІҢІЗ ЖӘНЕ КЕЛЕСІ БЕТКЕ КӨШУ ҮШІН ENTER БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.
Group
[ id = PPC_Scoring | response condition = All | layout = list ]
[PPC_Scoring]
Interviewer Instruction
Респонденттен буклетті алыңыз. Егер сіз базалық тапсырмалардың жауабын кодтап болмасаңыз, онда қайта оралыңыз және қазір барлық мәліметтерді енгізуді аяқтаңыз.
Group
[ id = PPC_CheckScores | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PPC_CheckScores]

routing

IF ( ( ( (^PPC_U301 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U330a ≠ "NULL" ) ) AND ( (^PPC_U302 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U600 ≠ "NULL" ) ) ) AND ( ( (^PPC_U300 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U601 ≠ "NULL" ) ) AND ( (^PPC_U614 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U645 ≠ "NULL" ) ) ) ) THEN Goto PPC_Routing
ELSE Goto PPC_MissingScores
Group
[ id = PPC_MissingScores | response condition = All | layout = list ]
[PPC_MissingScores]
Interviewer Instruction
Бір немесе бірнеше өткен сұрақтардың кодталуы іске асырылмаған. Кодталмаған сұраққа оралу үшін <Next key> батырмасын басыңыз. Өтінеміз, жетпей тұрған мәліметтерді енгізіңіз.

routing

IF (^PPC_U301 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U301
ELSE
IF (^PPC_U330a = "NULL" ) THEN Goto PPC_U330a
ELSE
IF (^PPC_U302 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U302
ELSE
IF (^PPC_U600 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U600
ELSE
IF (^PPC_U300 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U300
ELSE
IF (^PPC_U601 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U601
ELSE
IF (^PPC_U614 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U614
ELSE
IF (^PPC_U645 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U645
ELSE Goto PPC_Routing
Group
[ id = PPC_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PPC_Routing]

routing

IF (^PPC_Score < "4" ) THEN Goto DC_PP1_automaticAssignment
ELSE
IF (^RANDOM_PP < "0.5" ) THEN Goto BookID_PP1
ELSE Goto BookID_PP2

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^PPC_Score = "0"
[before]
IF (^PPC_U301 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U330a = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U302 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U600 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U300 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U601 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U614 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U645 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
Group
[ id = BookID_PP1 | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PP1]
Interviewer Instruction
1 тапсырмалар буклетін таңдаңыз. Буклеттің 8-таңбалы ID-нөмірін енгізіңіз. Анықтама, осы респонденттің ID-нөмірі ^CI_PERSID болып табылады. 1 тапсырмалар буклетінің мұқабасына респонденттің ID-нөмірін толтырыңыз немесе лейбл жапсырыңыз. Экранда көрсетілген осы ID-нөмір буклеттегі респонденттің ID-нөмірімен сәйкес екеніне көз жеткізіңіз. Респондентке буклетті беріңіз.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Буклеттің сериялық ID-нөмірін енгізіңіз.

routing

IF (^BookID_PP1 = ^CI_PERSID) THEN Goto PP1_BookIDCheck
ELSE Goto PP1

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PP1"
ELSE ^Active_Section = "PP1"
Group
[ id = PP1_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PP1_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Буклеттің ID-нөмірі респонденттің ID-нөміріне сәйкес келеді. Бұл жіберілмейді. Өтінеміз, қайта оралып, осы қатені түзетіңіз.
Group
[ id = PP1 | response condition = All | layout = list ]
[PP1] Өтінеміз, тапсырмалары бар буклетті ашыңыз және менің дауыстап оқуыма қарай Жалпы нұсқаулықпен жүріп отырыңыз. “Зерттеудің келесі бөлімінде cізге тапсырмалары бар буклетте 20 сұраққа жауап беру керек болады. Тапсырмалары бар буклеттің cұрағына немесе сұрақтарына жауап беру үшін әрбір тақырып бойынша берілген ақпаратты пайдаланыңыз. Өз жауабыңызды тапсырмалары бар буклетке арнайы бөлінген жолдарға жазыңыз немесе әрбір сұрақтың алдында берілетін нұсқаулықты сақтаңыз. Сұраққа жауап әр түрлі нысанда бола алады. Сізден: арнайы бөлінген жерге жауапты жазуды, ақпаратты айналдыра сызу немесе ақпараттын астын сызуды сұрауы мүмкін. Сізге тапсырмаларды олар пайда болатын тәртіпте орындау қажет. Егер сіз жеке тапсырманы орындай алмасаңыз, онда келесіге көшіңіз. Сізге келесі сұраққа көшу үшін ағымдағы сұраққа жауап беру қажет емес. Сіз кейбір сұрақтарды жеңіл, ал басқа сұрақтарды – қиын деп санауыңыз мүмкін. Егер сіз барлық сұраққа жауап бере алмасаңыз, қорқатын ештеңе жоқ, бірақ сіз әр бір сұраққа жауап беруге талпынуыңыз өте маңызды.”
Group
[ id = PP1_U306 | response condition = layout = list ]
[PP1_U306] 2 және 3 беттерін ашыңыз және 1-2 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында тапсырма болу керек - 306 ІСМО
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP1_U313 | response condition = layout = list ]
[PP1_U313] 4 және 5 беттерін ашыңыз және 3-7 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 313-тапсырма болу керек - ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОҢЫРАУЛАР
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP1_U324 | response condition = layout = list ]
[PP1_U324] 6 және 7 беттерін ашыңыз және 8-9 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 324-тапсырма болу керек - СҮТ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP1_U305 | response condition = layout = list ]
[PP1_U305] 8 және 9 беттерін ашыңыз және 10-11 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 305-тапсырма болу керек - ҰРЛЫҚҚА ҚАРСЫ TMN ҚЫЗМЕТІ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP1_U317 | response condition = layout = list ]
[PP1_U317] 10 және 11 беттерін ашыңыз және 12-14 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 317-тапсырма болу керек -АЛМАЛАР
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP1_U310 | response condition = layout = list ]
[PP1_U310] 12 және 13 беттерін ашыңыз және 15-16 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 310-тапсырма болу керек ЖАДЫНЫ ЖАТТЫҚТЫРУ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP1_U309 | response condition = layout = list ]
[PP1_U309] 14 және 15 беттерін ашыңыз және 17-20 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 309- тапсырма болу керек - ПАТЕНТТЕЛМЕГЕН ДӘРІЛЕР
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP1_End | response condition = All | layout = ]
[PP1_End] Рахмет, сіз буклеттегі барлық тапсырмаларды орындадыңыз.
Interviewer Instruction
Буклетті респонденттен алыңыз. Буклетті кейсті папкаға салыңыз. Оқу тапсырмалары буклетінің нұсқаулығына өтіңіз. Респондентке оқу тапсырмалары буклетін беріңіз.
Group
[ id = DC_PP1_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP1_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PP = "01"
Group
[ id = DC_PP1_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP1_automatic]

routing

IF (^DISP_PP = "01" ) THEN Goto PRC_Routing
ELSE Goto DC_PP_manual
Group
[ id = DC_PP_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PP]
Interviewer Instruction
Зерттеудің осы бөліміне арналған сәйкес диспозициялық кодын таңдаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Ішінара толтыру/байланыстың үзілуі
04 Респонденттің бас тартуы
05 Басқа адамның бас тартуы
07 Тілдік проблема
08 Оқу және жазудағы проблемалар
09 Оқу мүмкіндігі шектеулі/ақыл-есі кем
12 Есту қабілетінің бұзылуы
13 Соқырлық/көру қабілетінің бұзылуы
14 Сөйлеу қабілетінің бұзылуы
15 Физикалық әрекет етуге қабілетсіздік
16 Іс-әрекетке қабілетсіздіктің басқа түрі
17 Басқа (жоғарыда көрсетілмеген), мысалы ауру немесе ерекше жағдайлар
18 Өлім
21 Байланыс орнатудың ең көп әрекет саны орындалды
24 Уақытша болмай қалу/зерттеу барысында қол жетімді емес
25 Қатысуға құқығы жоқ (скринерсіз үлгі үшін)
27 Қосарланушылық - сұхбатты да өттім
90 Техникалық проблема

routing

IF (^DISP_PP = "25" ) THEN Goto DISP_PP_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
Group
[ id = DISP_PP_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PP_IN]
Interviewer Instruction
Респонденттің қатысуға құқығы жоқ себебін көрсетіңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = BookID_PP2 | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PP2]
Interviewer Instruction
2 тапсырмалар буклетін таңдаңыз. Буклеттің 8-таңбалы ID-нөмірін енгізіңіз. Анықтама, осы респонденттің ID-нөмірі ^CI_PERSID болып табылады. 2 тапсырмалар буклетінің мұқабасына респонденттің ID-нөмірін толтырыңыз немесе лейбл жапсырыңыз. Экранда көрсетілген осы ID-нөмір буклеттегі респонденттің ID-нөмірімен сәйкес екеніне көз жеткізіңіз. Респондентке буклетті беріңіз.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Буклеттің сериялық ID-нөмірін енгізіңіз.

routing

IF (^BookID_PP2 = ^CI_PERSID) THEN Goto PP2_BookIDCheck
ELSE Goto PP2

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PP2"
ELSE ^Active_Section = "PP2"
Group
[ id = PP2_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PP2_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Буклеттің ID-нөмірі респонденттің ID-нөміріне сәйкес келеді. Бұл жіберілмейді. Өтінеміз, қайта оралып, осы қатені түзетіңіз.
Group
[ id = PP2 | response condition = All | layout = list ]
[PP2] Өтінеміз, тапсырмалары бар буклетті ашыңыз және менің дауыстап оқуыма қарай Жалпы нұсқаулықпен жүріп отырыңыз. “Зерттеудің келесі бөлімінде cізге тапсырмалары бар буклетте 20 сұраққа жауап беру керек болады. Тапсырмалары бар буклеттің cұрағына немесе сұрақтарына жауап беру үшін әрбір тақырып бойынша берілген ақпаратты пайдаланыңыз. Сізге калькулятор немесе сызғышты пайдалана шешуге арналған тапсырмалар берілуі мүмкін. <html:span class="inLineInstructions">РЕСПОНДЕНТТІҢ СҰРАУЫ БОЙЫНША, СЫЗҒЫШТЫ ЖӘНЕ КАЛЬКУЛЯТОРДЫ ОЛ ҮШІН ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЖЕРГЕ ҚОЙЫҢЫЗ.</html:span> Егер сұрақ жауабы сандармен талап етілсе, онда сізге шынайы өмірде қолданатындай нақты деңгейін қолданып, өз жауабыңызды шамамен есептеп немесе дөңгелектеуіңіз керек. Сіз беттің кез келген бос орнын қолданып, есептеу жүргізе аласыз. Өтінеміз, өз жауабыңызды тапсырмалары бар буклетте берілген арнайы бөлінген жолдарға жазып отырыңыз немесе әрбір сұрақтың алдында берілетін нұсқаулықпен жүріп отырыңыз. Сұрақтың жауабы әртүрлі формада болуы мүмкін. Сізден: жауапты арнайы бөлінген жерге жазуды, ақпаратты айналдыра сызуды немесе ақпараттың астын сызуды сұрауы мүмкін. Сізге тапсырмаларды олар пайда болатын тәртіпте орындау қажет. Егер сіз жеке тапсырманы орындай алмасаңыз, жай ғана келесі тапсырмаға көшіңіз. Сізге келесі сұраққа көшу үшін ағымдағы сұраққа жауапты білу қажет емес. Сіз кейбір сұрақтарды жеңіл, ал басқа сұрақтарды &ndash; қиын деп санауыңыз мүмкін. Егер сіз барлық сұраққа жауап бере алмасаңыз, қорқатын ештеңе жоқ, бірақ сіз әр бір сұраққа жауап беруге талпынуыңыз өте маңызды.”
Group
[ id = PP2_U615 | response condition = layout = ]
[PP2_U615] 2 және 3 беттерін ашыңыз және 1-2 сұрақтарға жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 615-тапсырма болу керек - ШАМДАР
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U640 | response condition = layout = ]
[PP2_U640] 4 және 5 беттерін ашыңыз және 3 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 640-тапсырма болу керек - ОДОМЕТР
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U620 | response condition = layout = ]
[PP2_U620] 6 және 7 беттерін ашыңыз және 4-5 сұрақтарға жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 620-тапсырма болу керек - ИНФЛЯЦИЯ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U666 | response condition = layout = ]
[PP2_U666] 8 және 9 беттерін ашыңыз және 6 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында тапсырма болу керек- 666 ЖІП
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U623 | response condition = layout = ]
[PP2_U623] 10 және 11 беттерін ашыңыз және 7-9 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 623-тапсырма болу керек - ШАРАП
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U624 | response condition = layout = ]
[PP2_U624] 12 және 13 беттерін ашыңыз және 10-11 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 624-тапсырма болу керек- ДСИ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U618 | response condition = layout = ]
[PP2_U618] 14 және 15 беттерін ашыңыз және 12-13 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 618- тапсырма болу керек - 6 ШЫРЫННАН ҚҰРАЛҒАН ҚАПТАМА
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U604 | response condition = layout = ]
[PP2_U604] 16 және 17 беттерін ашыңыз және 14 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 604- тапсырма болу керек - ЖАНАРМАЙ ДЕҢГЕЙІНІҢ КӨРСЕТКІШІ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U610 | response condition = layout = ]
[PP2_U610] 18 және 19 беттерін ашыңыз және 15 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 610-тапсырма болу керек- КҮРДЕЛІ ПАЙЫЗ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U664 | response condition = layout = ]
[PP2_U664] 20 және 21 беттерін ашыңыз және 16 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 664- тапсырма болу керек- КОНЦЕРТКЕ БИЛЕТТЕР
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U602 | response condition = layout = ]
[PP2_U602] 22 және 23 беттерін ашыңыз және 17-19 сұрақтарына жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 602-тапсырма болу керек - БАҒАЛЫҚТАР
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_U655 | response condition = layout = ]
[PP2_U655] 24 және 25 беттерін ашыңыз және 20 сұраққа жауап беріңіз.
Interviewer Instruction
Респонденттің алдында 655-тапсырма болу керек - ЖАЛҒЫЗ АЯҚ ЖОЛ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" немесе "Мына жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге айта алмаймын. Өтінеміз, әрбір тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз.
Group
[ id = PP2_End | response condition = All | layout = ]
[PP2_End] Рахмет, сіз буклеттегі барлық тапсырмаларды орындадыңыз.
Interviewer Instruction
Респонденттен буклетті, сызғышты және калькуляторды алыңыз. Буклетті кейс папкасына салыңыз. Оқу тапсырмалары буклетінің нұсқаулығына өтіңіз.
Group
[ id = DC_PP2_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP2_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PP = "01"
Group
[ id = DC_PP2_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP2_automatic]

routing

IF (^DISP_PP = "01" ) THEN Goto PRC_Routing
ELSE Goto DC_PP_manual
Group
[ id = PRC_COMP_RETURN | response condition = All | layout = list ]

Service

ID PRC_COMP_RETURN
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=PRC_COMP_RETURN

routing

IF (^skipPRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto PRC_Routing
Group
[ id = PRC_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PRC_Routing]

routing

IF (^skipPRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto PRC
Group
[ id = PRC | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PRC]
Interviewer Instruction
Оқу компоненттері бойынша тапсырма буклетін таңдаңыз. Буклеттің 8-таңбалы ID-нөмірін енгізіңіз. Анықтама, осы респонденттің ID-нөмірі ^CI_PERSID болып табылады.Оқу компоненттері бойынша тапсырмалар буклетінің мұқабасына респонденттің ID-нөмірін толтырыңыз немесе лейбл жапсырыңыз. Экранда көрсетілген осы ID-нөмір буклеттегі респонденттің ID-нөмірімен сәйкес екеніне көз жеткізіңіз. Респондентке оқу компоненттері бойынша тапсырмалар буклетін беріңіз.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Буклеттің сериялық ID-нөмірін енгізіңіз.

routing

IF (^BookID_PRC = ^CI_PERSID) THEN Goto PRC_BookIDCheck
ELSE Goto PRC_START

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PRC"
ELSE ^Active_Section = "PRC"
Group
[ id = PRC_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PRC_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
Буклеттің ID-нөмірі респонденттің ID-нөміріне сәйкес келеді. Бұл жіберілмейді. Өтінеміз, қайта оралып, осы қатені түзетіңіз.
Group
[ id = PRC_START | response condition = All | layout = ]
[PRC_START] Өтінеміз, тапсырмалары бар буклеттің бірінші бетін ашыңыз және менің дауыстап оқуыма қарай мәтінмен жүріп отырыңыз. “Зерттеудің келесі бөлігі &ndash; бұл тапсырмалар буклеті. Ол сөздер, сөйлемдер мен мақалалар пайдаланылған тапсырмалары бар үш шағын бөлімнен құралады. Сізге не істеу керек? Суреттерге қараңыз және оларға жарамды сөздерді таңдап алыңыз, кейін сөйлемдер мен мақалаларды оқып шығыңыз. Жаттығулар буклетінде дұрыс жауапты айналдыра сызу арқылы белгілеңіз. Сізге тапсырмаларды олар пайда болатын тәртіпте орындау қажет. Егер сіз қандай да бір сұраққа жауап бере алмасаңыз, келесіге көшіңіз. Сізге келесі сұраққа көшу үшін ағымдағы сұраққа жауап беру қажет емес. Сіз кейбір сұрақтарды жеңіл, ал басқа сұрақтарды &ndash; қиын деп санауыңыз мүмкін. Егер сіз барлық сұраққа жауап бере алмасаңыз, қорқатын ештеңе жоқ, бірақ сіз әрбір сұраққа жауап беруге талпынуыңыз өте маңызды. Неғұрлым жылдамырақ жұмыс істеңіз, бірақ жаттығуды асығыс орындағаннан гөрі, дұрыс жауабын тапқан жақсы. Келесі бетке өтіңіз.”
Group
[ id = PR-PV-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-PV-Q1] <html:span class="inLineInstructions">РЕСПОНДЕНТ БУКЛЕТТІҢ 1 БЕТІН ҚАРАП ОТЫРҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ </html:span> Осы бөлімде суреттегі бейнеге дұрыс келетін сөзді қоршаңыз. Міне мысал. <html:span class="inLineInstructions">РЕСПОНДЕНТТІҢ БУКЛЕТІНДЕГІ "ЖҮРЕК " СУРЕТІНЕ КӨРСЕТІҢІЗ.</html:span> "Жүрек" сөзі суретке сәйкес келеді, демек сіз оны дөңгелекпен қоршайсыз. <html:span class="inLineInstructions">"ЖҮРЕК" СӨЗІНЕ КӨРСЕТІҢІЗ</html:span> Өтінеміз, беттің төменгі бөлігіндегі ТОҚТА сөзін көргенге дейін, суреттермен барлық тапсырмаларды орындап шығыңыз. Сіз ТОҚТА сөзіне жеткенде, маған хабарлаңыз. Сіз дайынсыз ба? <html:span class="inLineInstructions">ПАУЗА</html:span> Өтінеміз, келесі бетті ашыңыз және бастаңыз.
Interviewer Instruction
* Респондент келесі бетті ашқаннан соң, ТАЙМЕРДІ ЖҮРГІЗУ батырмасына басыңыз. * Респондентті бақылаңыз және ол әрбір суреттің астындағы тек бір ғана сөзді қоршап отырғанына көз жеткізіңіз. *Егер респондент суреттің астында ұсынылған төрт суреттің бір сөзінен көп қоршаған болса, респондентті тоқтатыңыз және 'Бұл тапсырмада, өтініш, суреттегі бейнеге сәйкес бір сөзді қоршаңыз' деп айтыңыз. Егер одан әрі түсіндіру қажет болса, (жүрек) мысалын қолдана отырып, дұрыс жауап рәсімін көрсетіңіз. * Респондент сөздік бойынша соңғы жазбаша тапсырмаға қатысты тапсырманы аяқтаған болса, және ол тапсырманы аяқтағанын қөрсетсе, ТАЙМЕРДІ ТОҚТАТУ батырмасына басыңыз.
Responses
[ layout = timer ]
01 СӨЗДІК ТАЙМЕРІ
Help
Егер респондент көмек сұраса (мысалы, "Мынау хххх?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге тапсырманы орындауға көмектесе алмаймын. Өтінеміз, әрбір суретпен байланысты тапсырманы барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап беріңіз. Егер респондент таймер туралы сұраса (яғни, "Не үшін сіз уақытты белгіледіңіз?"), "Әрбір респондентке әрбір бөлімді аяқтау үшін қанша уақыт керек екенін білу маңызды" деп жауап береіңіз.
Group
[ id = PR-SP-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-SP-Q1] <html:span class="inLineInstructions">РЕСПОНДЕНТ БУКЛЕТТІҢ 19 БЕТІН ҚАРАП ОТЫРҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.</html:span> Бұл бөлімде, әрбір сөйлемді оқыңыз, сосын егер сөйлемнің мағынасы болса, ИӘ, егер сөйлемнің мағынасы болмаса, ЖОҚ дөңгелекпен қоршаңыз. <html:span class="inLineInstructions">МЫСАЛДАРДЫ КӨРСЕТІҢІЗ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘР БІРЕУІН ОҚЫП ШЫҒУҒА РЕСПОНДЕНТКЕ УАҚЫТ БЕРІҢІЗ.</html:span> Өтінеміз, беттің төменгі бөлігіндегі ТОҚТА сөзін көргенге дейін, сөйлемдермен барлық тапсырмаларды орындап шығыңыз. Сіз ТОҚТА сөзіне жеткенде, маған хабарлаңыз. Сіз дайынсыз ба? <html:span class="inLineInstructions">ПАУЗА</html:span> Өтінеміз, келесі бетті ашыңыз және бастаңыз.
Interviewer Instruction
* Респондент келесі бетті ашқаннан соң, ТАЙМЕРДІ ЖҮРГІЗУ батырмасына басыңыз. * Респондентті бақылаңыз және ол әрбір сөйлем үшін ИӘ немесе ЖОҚ сөздерін дөңгелекпен қоршап отырғанына көз жеткізіңіз. * Егер респондент ИӘ да, ЖОҚ та, немесе сөйлемдегі басқа сөзді немесе сөздерді қоршап отырған болса, респондентті тоқтатыңыз және 'Бұл тапсырмада, өтініш, өз жауабыңызды беру үшін дөңгелекпен не ИӘ, не ЖОҚ-ты ғана қоршаңыз.' Егер одан әрі түсіндіру қажет болса, үш сөйлемді мысалын қолдана отырып, дұрыс жауап рәсімін көрсетіңіз. * Респондент сөйлем бойынша соңғы жазбаша тапсырмаға қатысты тапсырманы аяқтаған болса, және ол тапсырманы аяқтағанын қөрсетсе, ТАЙМЕРДІ ТОҚТАТУ батырмасына басыңыз.
Responses
[ layout = timer ]
01 СӨЙЛЕМ ТАЙМЕРІ
Help
Егер респондент сөйлемдерге байланысты тапсырмалар бойынша көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге тапсырманы орындауға көмектесе алмаймын. Өтінеміз, әрбір сөйлемге байланысты тапсырмаларды барынша жақсы орындауға тырысыңыз" деп жауап береіңіз. Егер респондент тапсырманы түсіндіруге қатысты көмек сұраса (мысалы, "Мен бұл жерде не істеуім керек?" деп сұраса), "Әрбір тапсырманы оқыңыз және оның мағынасы бар ма немесе жоқ па, соны шешіңіз. Егер бар болса, ИӘ қоршаңыз. Егер болмаса, ЖОҚ қоршаңыз. Сізге көмек бере алатын мысалдарға тағы бір рет оралуыңызға болады" деп жауап беріңіз. Егер респондент таймер туралы сұраса (яғни, "Не үшін сіз уақытты белгіледіңіз?"), "Әрбір респондентке әрбір бөлімді аяқтау үшін қанша уақыт керек екенін білу маңызды" деп жауап береіңіз.
Group
[ id = PR-PF-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q1] <html:span class="inLineInstructions">РЕСПОНДЕНТ БУКЛЕТТІҢ 22 БЕТІН ҚАРАП ОТЫРҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.</html:span> Бұл бөлімде, сіз бірнеше мақала оқисыз. Сіз асты сызылған екі сөзді көрсеңіз, сөйлемге мағына беретін сөзді қоршаңыз. Өзіңіз үшін мысалдарды оқыңыз. <html:span class="inLineInstructions">АБЗАЦТЫ КӨРСЕТІҢІЗ ЖӘНЕ РЕСПОНДЕНТКЕ ОНЫ ОҚУҒА УАҚЫТ БЕРІҢІЗ.</html:span> Сіз 1-ші мақаламен жұмысты аяқтаған кезде, өтініш, ТОҚТАҢЫЗ және аяқтағаныңызды маған хабарлаңыз. Сіз дайынсыз ба? <html:span class="inLineInstructions">ПАУЗА</html:span> Өтінеміз, келесі бетті ашыңыз және бастаңыз.
Interviewer Instruction
* Респондент бірінші бетті ашып және бірінші мақаламен жұмыс істей бастағанда, 1-ші ТАЙМЕРДІ ЖҮРГІЗУ батырмасын басыңыз. * Респондентті бақылаңыз және ол әрбір сөйлемдегі асты сызылған екі сөздің біреуін дөңгелекпен қоршағанына көз жеткізіңіз. * Егер респондент асты сызылған екі сөзді де, немесе сөйлемде асты сызылмаған бір не одан көп сөздерді қоршаған болса, респондентті тоқтатыңыз және 'Бұл тапсырмада, өтініш, өз жауабыңызды беру үшін дөңгелекпен асты сызылған екі сөздің біреуін ғана қоршаңыз' деп айтыңыз. Егер одан әрі түсіндіру қажет болса, мысалда келтірілген мақаланы қолдана отырып дұрыс жауап рәсімін көрсетіңіз. * Респондент 1-ші мақала бойынша жұмысты аяқтаған болса (мақаладағы қайта қарауды және өзгерістер енгізуді ескергенде тапсырмалардың барлығын орындаса), және ол жұмысты аяқтағанын қөрсетсе, 1-ші ТАЙМЕРДІ ТОҚТАТУ батырмасына басыңыз.
Responses
[ layout = timer ]
01 1-ші МАҚАЛА ТАЙМЕРІ
Help
Егер респондент мақалаға байланысты көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге тапсырманы орындауға көмектесе алмаймын. Өтінеміз, әрбір мақалаға байланысты сұрақтарға жақсы жауап беруге тырысыңыз" деп жауап беріңіз. Егер респондент тапсырманы түсіндіруге қатысты көмек сұраса (мысалы, "Мен не істеуім керек?" деп сұраса), "Мақаланы өзіңіз үшін оқыңыз және асты сызылған екі сөздерді көрсеңіз, сөйлемге мағына беретін сөзді қоршаңыз" деп айтыңыз. Егер респондент таймер туралы сұраса (яғни, "Не үшін сіз уақытты белгіледіңіз?"), "Әрбір респондентке әр бір бөлімді аяқтау үшін қанша уақыт керек екенін білу маңызды" деп жауап береіңіз.
Group
[ id = PR-PF-Q2 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q2] Келесі бетті ашыңыз және 2-ші мақаламен дәл солай істеңіз. Өтінеміз, 2-ші мақаламен жұмысты аяқтаған кезде, маған хабарлаңыз.
Interviewer Instruction
* Респондент келесі бетті ашып және екінші мақаламен жұмыс істей бастағанда, 2-ші ТАЙМЕРДІ ЖҮРГІЗУ батырмасын басыңыз. * Респондентті бақылаңыз және ол әрбір сөйлемдегі асты сызылған екі сөздің біреуін дөңгелекпен қоршағанына көз жеткізіңіз. * Егер респондент асты сызылған екі сөзді де, немесе сөйлемде асты сызылмаған бір не одан көп сөздерді қоршаған болса, респондентті тоқтатыңыз және 'Бұл тапсырмада, өтініш, өз жауабыңызды беру үшін дөңгелекпен асты сызылған екі сөздің біреуін ғана қоршаңыз' деп айтыңыз. Егер одан әрі түсіндіру қажет болса, мысалда келтірілген мақаланы қолдана отырып дұрыс жауап рәсімін көрсетіңіз. * Респондент 2-ші мақала бойынша жұмысты аяқтаған болса (мақаладағы қайта қарауды және өзгерістер енгізуді ескергенде тапсырмалардың барлығын орындаса), және ол жұмысты аяқтағанын қөрсетсе, 2-ші ТАЙМЕРДІ ТОҚТАТУ батырмасына басыңыз.
Responses
[ layout = timer ]
01 2-ші МАҚАЛА ТАЙМЕРІ
Help
Егер респондент мақалаға байланысты көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге тапсырманы орындауға көмектесе алмаймын. Өтінеміз, әрбір мақалаға байланысты сұрақтарға жақсы жауап беруге тырысыңыз" деп жауап беріңіз. Егер респондент тапсырманы түсіндіруге қатысты көмек сұраса (мысалы, "Мен не істеуім керек?" деп сұраса), "Мақаланы өзіңіз үшін оқыңыз және асты сызылған екі сөздерді көрсеңіз, сөйлемге мағына беретін сөзді қоршаңыз" деп айтыңыз. Егер респондент таймер туралы сұраса (яғни, "Не үшін сіз уақытты белгіледіңіз?"), "Әрбір респондентке әр бір бөлімді аяқтау үшін қанша уақыт керек екенін білу маңызды" деп жауап береіңіз.
Group
[ id = PR-PF-Q3 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q3] Келесі бетті ашыңыз және 3-ші және 4-ші мақалалармен дәл солай істеңіз. Өтінеміз, 3-ші және 4-ші мақалалармен жұмысты аяқтаған кезде, маған хабарлаңыз.
Interviewer Instruction
* Респондент келесі бетті ашып және үшінші мақаламен жұмыс істей бастағанда, 3-ші ТАЙМЕРДІ ЖҮРГІЗУ батырмасын басыңыз. * Респондентті бақылаңыз және ол әрбір сөйлемдегі асты сызылған екі сөздің біреуін дөңгелекпен қоршағанына көз жеткізіңіз. * Егер респондент асты сызылған екі сөзді де, немесе сөйлемде асты сызылмаған бір не одан көп сөздерді қоршаған болса, респондентті тоқтатыңыз және 'Бұл тапсырмада, өтініш, өз жауабыңызды беру үшін дөңгелекпен асты сызылған екі сөздің біреуін ғана қоршаңыз' деп айтыңыз. Егер одан әрі түсіндіру қажет болса, мысалда келтірілген мақаланы қолдана отырып дұрыс жауап рәсімін көрсетіңіз. * Респондент екі мақала бойынша жұмысты аяқтағанын қөрсетсе (мақаладағы қайта қарауды және өзгерістер енгізуді ескергенде тапсырмалардың барлығын орындаса), 4-ші ТАЙМЕРДІ ТОҚТАТУ батырмасына басыңыз.
Responses
[ layout = timer ]
01 3 МАҚАЛА ТАЙМЕРІ
Help
Егер респондент мақалаға байланысты көмек сұраса (мысалы, "Мынау нені білдіреді?" деп сұраса), "Кешіріңіз, мен сізге тапсырманы орындауға көмектесе алмаймын. Өтінеміз, әрбір мақалаға байланысты сұрақтарға жақсы жауап беруге тырысыңыз" деп жауап беріңіз. Егер респондент тапсырманы түсіндіруге қатысты көмек сұраса (мысалы, "Мен не істеуім керек?" деп сұраса), "Мақаланы өзіңіз үшін оқыңыз және асты сызылған екі сөздерді көрсеңіз, сөйлемге мағына беретін сөзді қоршаңыз" деп айтыңыз. Егер респондент таймер туралы сұраса (яғни, "Не үшін сіз уақытты белгіледіңіз?"), "Әрбір респондентке әр бір бөлімді аяқтау үшін қанша уақыт керек екенін білу маңызды" деп жауап береіңіз.

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto DC_PRC_automaticAssignment
ELSE Goto DC_PRC_automaticAssignment
Group
[ id = DC_PRC_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PRC_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PRC = "01"
Group
[ id = DC_PRC_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PRC_automatic]

routing

IF (^DISP_PRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto DC_PRC_manual
Group
[ id = DC_PRC_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PRC]
Interviewer Instruction
Зерттеудің осы бөліміне арналған сәйкес диспозициялық кодын таңдаңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Ішінара толтыру/байланыстың үзілуі
04 Респонденттің бас тартуы
05 Басқа адамның бас тартуы
07 Тілдік проблема
08 Оқу және жазудағы проблемалар
09 Оқу мүмкіндігі шектеулі/ақыл-есі кем
12 Есту қабілетінің бұзылуы
13 Соқырлық/көру қабілетінің бұзылуы
14 Сөйлеу қабілетінің бұзылуы
15 Физикалық әрекет етуге қабілетсіздік
16 Іс-әрекетке қабілетсіздіктің басқа түрі
17 Басқа (жоғарыда көрсетілмеген), мысалы ауру немесе ерекше жағдайлар
18 Өлім
21 Байланыс орнатудың ең көп әрекет саны орындалды
24 Уақытша болмай қалу/зерттеу барысында қол жетімді емес
25 Қатысуға құқығы жоқ (скринерсіз үлгі үшін)
27 Қосарланушылық - сұхбатты да өттім
90 Техникалық проблема

routing

IF (^DISP_PRC = "25" ) THEN Goto DISP_PRC_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
Group
[ id = DISP_PRC_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PRC_IN]
Interviewer Instruction
Респонденттің қатысуға құқығы жоқ себебін көрсетіңіз
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = EXIT_START | response condition = All | layout = list ]
[EXIT_START] Осымен сұхбатымыз аяқталды. Сізге уақытыңызды бөлгеніңізге және ынтымақтастық үшін алғыс білдіреміз.
Interviewer Instruction
Жұмыс жүйесін уақытша тоқтату үшін жоғарыда "Пауза" батырмасын басыңыз. Сұхбаттан шыққаннан кейін, сізге кейсті аяқтау және зерттеу туралы бірнеше сұраққа жауап беру үшін жүйеге қайта оралу керек болады. Сіздің елде қолданылатын сыйлықты беріңіз.

routing

IF (^skipZZsection = "01" ) THEN Goto PIAAC_BEFORE_END
ELSE Goto ZZ1a

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CF"
ELSE ^Active_Section = "CF"
Group
[ id = ZZ1a | response condition = All | layout = list ]
[ZZ1a]
Interviewer Instruction
Осы кейстегі келесі сұрақтар тікелей сізге бағытталған. Зерттеу уақытында респонденттен басқа да біреу қатыстыма?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ

routing

[id = ZZ1a_routing ]
IF (^ZZ1a = "01" ) THEN Goto ZZ1b
ELSE Goto ZZ2
Group
[ id = ZZ1b | response condition = layout = list ]
[ZZ1b]
Interviewer Instruction
Төменде көрсетілгендердің кез келгеніне жауап беруге сол адам респондентке көмектестіме? (Сәйкес келгендердің барлығын белгілеңіз)
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Биографиялық сауалнама
02 Дағдыларды бағалау
Group
[ id = ZZ2 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ2]
Interviewer Instruction
Тұтас алғанда, сізде зерттеу сұрақтары респондентке түсінікті болды деген сезім болды ма?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ешқашан
02 Ешқашан дерлік
03 Кейде
04 Жиі
05 Өте жиі
Group
[ id = ZZ3 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ3]
Interviewer Instruction
Зерттеу барысында кез келген сұрақтар бойынша респондент бірдеме сұрады ма?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
Group
[ id = ZZ4 | response condition = layout = list ]
[ZZ4]
Interviewer Instruction
Зерттеу барысында қандай да бір төменде көрсетілген жағдайлар болды ма?
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Сұхбат алушыдан басқа, респондент басқа үйде болғандармен әңгімелесті.
02 Респондент телефон қоңырауына, ұялы телефон хабарламасына (смс) немесе электронды хатқа жауап берді.
03 Респондент балаларға қарады.
04 Респондент тамақ пісіру немесе кір жуу сияқты үй шаруаларымен айналысты.
05 Респонденттің тура жанында біреулер телевизор қарады, радио, музыкалық плеер тыңдады, немесе ойын приставкасын ойнады.
06 Респондент қандай да бір жұмыспен, тапсырмамен немесе жағдаймен тоқтатылды.
Group
[ id = ZZ5 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ5]
Interviewer Instruction
Респондент зерттеудің ұзақтығына немесе көп уақыт алатынына наразылығын білдірді ме?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Иә
02 Жоқ
Group
[ id = ZZ6 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ6]
Interviewer Instruction
Зерттеу негізінен қай бөлмеде өтті?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Зал/қонақ бөлме
02 Ас үй
03 Жатын бөлме
04 Кіреберіс
05 Дәліз немесе өтетін жер
06 Кабинет
07 Үйдің басқа бөлмесі
08 Үй сыртындағы басқа бөлме (яғни, кітапхана, қоғамдық орталық және т.б.)
Group
[ id = ZZ7 | response condition = layout = list ]
[ZZ7]
Interviewer Instruction
Егер сізде сұхбатқа қосымша түсініктемеңіз болса, өтінеміз, оларды төменде берілген жолдарға жазыңыз.
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 1000]
Group
[ id = ENDING | response condition = All | layout = list ]
[ENDING]
Interviewer Instruction
Осымен кейс аяқталды. Кейсты аяқтау үшін "Әрі қарай" батырмасын басыңыз. Мәліметтерді экспорттау және сақтау үшін алынған нұсқаулықпен жүріп отырыңыз.

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto PIAAC_BEFORE_END
Group
[ id = BreakOffRouting | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BreakOffRouting]

routing

IF (^DISP_CI ≠ "1" ) THEN Goto DC_CI_manual
ELSE
IF ( (^DISP_CI = "1" ) AND (^DISP_BQ ≠ "1" ) ) THEN Goto DC_BQ_manual
ELSE
IF ( ( ( (^DISP_CORE ≠ "1" ) AND ( (^DISP_CORE ≠ "3" ) AND (^DISP_CORE ≠ "4" ) ) ) AND (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) ) AND ( (^CBA_Core_Stage1_Score = "NULL" ) OR (^CBA_Core_Stage2_Score = "NULL" ) ) ) THEN Goto DC_CORE_manual
ELSE
IF ( ( ( (^DISP_CORE = "1" ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score > "3" ) ) AND (^CBA_Core_Stage2_Score > "2" ) ) AND (^DISP_CBA ≠ "1" ) ) THEN Goto DC_CBA_manual
ELSE
IF ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "2" ) AND (^DISP_PP ≠ "1" ) ) OR ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND ( ( (^DISP_CORE = "3" ) OR (^DISP_CORE = "4" ) ) OR (^CBA_Core_Stage1_Score ≤ "3" ) ) ) AND (^DISP_PP ≠ "1" ) ) ) THEN Goto DC_PP_manual
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "2" ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND ( (^DISP_CORE = "3" ) OR (^DISP_CORE = "4" ) ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^DISP_CORE = "1" ) ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score ≤ "3" ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score > "3" ) ) AND (^CBA_Core_Stage2_Score ≤ "2" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^CBA_Start = "2" ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) THEN Goto DC_PRC_manual
ELSE Goto BreakOffError
Group
[ id = BreakOffError | response condition = All | layout = list ]
[breakoffError] Лақтырып тастау қатесі: ағымдағы процесс жағдайын анықтау мүмкін емес.
Group
[ id = PIAAC_BEFORE_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_BEFORE_END]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto PIAAC_END

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "01"
IF ( (^DISP_CI ≠ "01" ) AND (^DISP_CI ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
IF ( (^DISP_BQ ≠ "01" ) AND (^DISP_BQ ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
IF ( (^DISP_CBA ≠ "01" ) AND (^DISP_CBA ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
IF ( (^DISP_PP ≠ "01" ) AND (^DISP_PP ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
IF ( (^DISP_PRC ≠ "01" ) AND (^DISP_PRC ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
IF (^GLOBALDISPCODE = "00" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "01"
Group
[ id = PIAAC_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_END]