Navigation

go back

Group
[ id = PROCESSURI | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PROCESSURI] Ez egy rendszerváltozó, amely a jelenlegi folyamat végrehajtás azonosítóját írja le.
Group
[ id = COUNTRYCODE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COUNTRYCODE] Ez egy rendszerváltozó, amely azt az országot jelöli, ahol a lekérdezés történik.
Group
[ id = skipInitialization | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipInitialization]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 az értékadást ki kell hagyni
02 az értékadást ne hagyja ki
Group
[ id = skipZZsection | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipZZsection]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 ZZ részt ki kell hagyni
02 ZZ részt ne hagyja ki
Group
[ id = skipPRC | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPRC]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Az olvasáshoz kapcsolódó összetevőket ki kell hagyni
02 Az olvasáshoz kapcsolódó összetevőket ne hagyja ki
Group
[ id = skipBQLang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipBQLang]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 BQLANG kérdést ki kell hagyni
02 BQLANG kérdést ne hagyja ki
Group
[ id = skipCILang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipCILang]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 CILANG kérdést ki kell hagyni
02 CILANG kérdést ne hagyja ki
Group
[ id = skipPS | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPS]
Responses
[ layout = radioButton ]
01 PS összetevőket ki kell hagyni
02 PS összetevőket ne hagyja ki
Group
[ id = PIAAC_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_START] Ez a változó a meghiúsulási kód értékét tartalmazza függetlenül attól, hogy melyik rész lett félbeszakítva.

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "00"
ELSE ^GLOBALDISPCODE = "00"
Group
[ id = StateCI | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[StateCI]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CI"
ELSE ^Active_Section = "CI"
Group
[ id = skipPersID | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[skipPersID]

routing

[id = PERSID_routing ]
IF (^CI_PERSID = "NULL" ) THEN Goto CI_PERSID
ELSE Goto CI_start
Group
[ id = CI_PERSID | response condition = All | layout = list ]
[CI_PERSID]
Interviewer Instruction
Rögzítse a kiválasztott személy 7 jegyű egyéni azonosítóját!
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 12 | layout = radioButton ]
00 Egyéni azonosító:[FTE] [Size = 12]
Help
Rögzítse a kiválasztott személy rendszeresített azonosítóját!
Group
[ id = CI_start | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CI_start]

routing

[id = CI_start_routing ]
IF (^skipInitialization = "01" ) THEN Goto DC_CI_automaticAssignment
ELSE Goto CI
Group
[ id = CI | response condition = All | layout = table ]
[CI_Lead] Néhány adatát ellenőriznem kell:
[CI_Name] Utóneve
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 A válaszadó utóneve:[FTE]
[CI_Gender] Neme
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Férfi
02
[CI_Month] Melyik hónapban született:
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Március
04 Április
05 Május
06 Június
07 Július
08 Augusztus
09 Szeptember
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
[CI_Year] Melyik évben született:
Responses
[ Min = 1935 | Max = 2004 | layout = radioButton ]
00 Év:[FTE]
[CI_Age] Kora
Responses
[ Min = 0 | Max = 110 | layout = radioButton ]
00 Válaszadó kora:[FTE]
[CI_Telephone] Telefonszáma
Interviewer Instruction
Az országkódot ne, csak a körzetszámot rögzítse úgy, hogy a teljes számot folyamatosan (szóközök, írásjelek nélkül) írja le
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 20 | layout = radioButton ]
00 Válaszadó telefonszáma:[FTE] [Size = 20]
[CI_Address] Címe
Interviewer Instruction
A következő sorrendben rögzítse a válaszadó címét: házszám, utca, irányítószám, település
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 150 | layout = radioButton ]
00 Cím:[FTE] [Size = 150]
Group
[ id = DC_CI_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CI_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_CI = "01"
Group
[ id = DC_CI_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CI_automatic]

routing

IF (^DISP_CI = "01" ) THEN Goto StateBQ
ELSE Goto DC_CI_manual
Group
[ id = DC_CI_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CI]
Interviewer Instruction
Válassza ki a megfelelő meghiúsulási kódot a felmérés ezen részére!
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Részleges kitöltés/félbeszakítás
04 Válaszmegtagadás - kiválasztott személy tagadta meg
05 Válaszmegtagadás - más személy tagadta meg
07 Nyelvi nehézségek
08 Olvasási és írási nehézségek
09 Tanulási nehézségekkel küzdő/mentális zavarban szenvedő
12 Halláskárosult
13 Vak/látássérült
14 Beszédben akadályozott
15 Testi fogyatékosság
16 Egyéb fogyatékosság
17 Egyéb (pontosan meg nem nevezett), mint például betegség vagy szokatlan körülmények miatti meghiúsulás
18 Halál
21 Megkeresések maximális száma
24 Átmenetileg távol lévő/elérhetetlen a terepmunka ideje alatt
25 Kiválasztásra alkalmatlan, nem számba vehető (célsokaságon kívüli)
27 Duplikáció - már lekérdezték
90 Technikai probléma

routing

IF (^DISP_CI = "25" ) THEN Goto DISP_CI_IN
ELSE Goto ENDING

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
Group
[ id = DISP_CI_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CI_IN]
Interviewer Instruction
Rögzítse az alkalmatlanság okát
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto ENDING
ELSE Goto ENDING
Group
[ id = StateBQ | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[StateBQ]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "BQ"
ELSE ^Active_Section = "BQ"
Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Most néhány, az Ön hátterével kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni, kitérve a születési országára, idegen nyelvi tapasztalataira, tanulmányaira, munkájára és egyéb tevékenységeire. Kérem, próbáljon meg minden kérdést olyan pontosan és hiánytalanul megválaszolni, amennyire csak lehetséges. Válaszait a számítógépen fogom rögzíteni.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] Mit szeretne, milyen nyelven tegyem fel a kérdéseket?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 angol
02 német
03 török
04 szerb/horvát/bosnyák
05 holland
06 spanyol
07 francia
08 görög
09 cseh
10 dán
11 észt
12 orosz
13 finn
14 svéd (csak MS)
15 német
16 magyar
17 olasz
18 japán
19 koreai
20 holland
21 norvég
22 lengyel
23 portugál
24 orosz
25 magyar
26 szlovák
27 szlovén
28 baszk
29 katalán
30 galíciai
31 valenciai
32 svéd
33 walesi
34 indonéz
35 arab
36 héber
37 litván
38 mandarin kínai
39 hindu
40 lett
41 horvát
42 kazah
43 Nyelv 3
44 Nyelv 4
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "Január "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "Február "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "Március "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "Április "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "Május "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "Június "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "Július "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "Augusztus "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "Szeptember "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "Október "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "November "
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = ^A_D01a2. "December "
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Kezdjük néhány általános kérdéssel. Ön melyik évben született?
Interviewer Instruction
1. Ennek a kérdésnek a megválaszolása elengedhetetlen a további kérdésekhez. Minimalizálni kell a 'nem tudja', és a 'nem válaszol' eseteket. Erre mindenképpen szeretnénk választ kapni! 2. Ha a születési év a megadott tartományon kívül van (1951-nél kisebb vagy 2002-nél nagyobb), kérjük ellenőrizze, hogy a válaszadó a célsokaságba tartozik-e. Ha a válaszadó nem tartozik a célsokaságba, akkor szakítsa meg a kikérdezést és a DISP_BQ képernyőn állítsa a meghiúsulási kódot <25> -re.
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2002 | layout = radioButton ]
00 Születési év: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] Melyik hónapban született?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Március
04 Április
05 Május
06 Június
07 Július
08 Augusztus
09 Szeptember
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] A válaszadó férfi vagy nő?
Interviewer Instruction
Csak akkor kérdezze meg, ha nem biztos benne.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Férfi
02
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Most az iskolai végzettségével kapcsolatban teszek fel néhány kérdést.
Interviewer Instruction
Adja át az 1-es válaszkártyát. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = B_Q01aHU | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aHU] A kártyán található iskolai végzettségek közül melyik az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
Interviewer Instruction
1. Ha a válaszadó jelenleg tanul, hangsúlyozza, hogy a kérdés csak a befejezett iskolai végzettségre vonatkozik, és arról a képzésről, amelyben jelenleg tanul, később fogjuk kérdezni. 2. Adja át az 1-es válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nincs, vagy az általános iskola 4. évfolyamánál alacsonyabb iskolai végzettsége van.
02 Általános iskola 4. évfolyama
03 Általános iskola 8. évfolyama (alapfokú végzettség), vagy alapfokú végzettséget nem igénylő szakiskolai szakképesítés
04 Szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítés, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél rövidebb képzési idejű
05 Szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítés, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél hosszabb képzési idejű
06 Középiskolai érettségi
07 Középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben szerzett középfokú szakképesítés
08 Felsőoktatási szakképzésben szerzett bizonyítvány
09 Felsőfokú alap- (BA/BSc) vagy főiskolai képzésben szerzett, illetve azzal egyenértékű oklevél
10 Felsőfokú mester- (MA/MSc), osztatlan, vagy egyetemi képzésben szerzett, illetve azzal egyenértékű oklevél
11 Tudományos fokozatot (PhD, DLA) igazoló oklevél
12 Külföldi végzettség
DK
RF
Group
[ id = B_D01aHU | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01aHU]

inference rule

[id = B_D01a_1 | after]
IF ( ( ( (^B_Q01aHU = "1" ) OR (^B_Q01aHU = "2" ) ) OR (^B_Q01aHU = "3" ) ) OR (^B_Q01aHU = "4" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01aHU = "5" ) OR (^B_Q01aHU = "6" ) ) OR (^B_Q01aHU = "7" ) ) OR (^B_Q01aHU = "DK" ) ) OR (^B_Q01aHU = "RF" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01aHU = "8" ) OR (^B_Q01aHU = "9" ) ) OR (^B_Q01aHU = "10" ) ) OR (^B_Q01aHU = "11" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aHU | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C01aHU]

routing

[id = B_C01a_1 ]
IF (^B_Q01aHU = "12" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aHU = "1" ) OR (^B_Q01aHU = "DK" ) ) OR (^B_Q01aHU = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aHU = "2" ) OR (^B_Q01aHU = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Mi a neve ennek a végzettségnek?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2HU | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2HU] Melyik országban szerezte ezt a végzettséget?
Interviewer Instruction
Kérjük, az ország JELENLEGI nevét adja meg.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Oroszország
02 Románia
03 Szlovákia
04 Németország
05 Ausztria
06 Egyesült Királyság
07 Más ország
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2_1 ]
IF (^B_Q01a2HU = "7" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3HU
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Melyik országban?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3HU | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3HU] A magyar oktatási rendszerben ez milyen végzettséghez áll a legközelebb?
Interviewer Instruction
Adja át a 11-es válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nincs, vagy az általános iskola 4. évfolyamánál alacsonyabb iskolai végzettsége van.
02 Általános iskola 4. évfolyama
03 Általános iskola 8. évfolyama (alapfokú végzettség), vagy alapfokú végzettséget nem igénylő szakiskolai szakképesítés
04 Szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítés, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél rövidebb képzési idejű
05 Szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítés, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél hosszabb képzési idejű
06 Középiskolai érettségi
07 Középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben szerzett középfokú szakképesítés
08 Felsőoktatási szakképzésben szerzett bizonyítvány
09 Felsőfokú alap- (BA/BSc) vagy főiskolai képzésben szerzett, illetve azzal egyenértékű oklevél
10 Felsőfokú mester- (MA/MSc), osztatlan vagy egyetemi képzésben szerzett, illetve azzal egyenértékű oklevél
11 Tudományos fokozatot (PhD, DLA) igazoló oklevél
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3HU | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3HU]

inference rule

[id = B_D01a3_1 | after]
IF ( ( ( (^B_Q01a3HU = "1" ) OR (^B_Q01a3HU = "2" ) ) OR (^B_Q01a3HU = "3" ) ) OR (^B_Q01a3HU = "4" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01a3HU = "5" ) OR (^B_Q01a3HU = "6" ) ) OR (^B_Q01a3HU = "7" ) ) OR (^B_Q01a3HU = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3HU = "RF" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01a3HU = "8" ) OR (^B_Q01a3HU = "9" ) ) OR (^B_Q01a3HU = "10" ) ) OR (^B_Q01a3HU = "11" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3HU | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3HU]

routing

[id = B_C01a3_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3HU = "1" ) OR (^B_Q01a3HU = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3HU = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3HU = "2" ) OR (^B_Q01a3HU = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b] Mi volt a legmagasabb iskolai végzettségének fő képzési területe, témája? Ha egynél több volt, akkor a legfontosabbat nevezze meg.
Interviewer Instruction
1. Adja át a 2-es válaszkártyát. 2. Ha a legmagasabb iskolai végzettségét több képzési területen szerezte meg a válaszadó, akkor a kérdés a legfontosabbra vonatkozik. 3. Ha egynél több azonos szintű végzettsége van, akkor a kérdés az utoljára megszerzett végzettségre vonatkozik.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Általános program
02 Tanárképzés, oktatástudomány
03 Humán tudományok, nyelvek és művészetek
04 Társadalomtudományok, gazdaság, jog
05 Természettudományok, matematika és számítástechnika
06 Műszaki, ipari és építőipari képzések
07 Mezőgazdaság és állatorvosi tudományok
08 Egészségügy és szociális gondoskodás
09 Szolgáltatások
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Hány éves korában vagy melyik évben szerezte meg ezt a végzettséget?
Interviewer Instruction
1. Életkort VAGY évet adjon meg. 2. Ha egynél több azonos szintű végzettsége van, akkor a kérdés az utoljára megszerzett végzettségre vonatkozik.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Életkor [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Év [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] Melyik hónapban?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Március
04 Április
05 Május
06 Június
07 Július
08 Augusztus
09 Szeptember
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aHU = "1" ) OR (^B_Q01aHU = "DK" ) ) OR (^B_Q01aHU = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF (^B_Q01d = "NULL" ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Tanul jelenleg valamilyen államilag elismert képesítés megszerzéséért?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
1. Ha a válaszadó nem biztos benne, hogy mit jelent az "államilag elismert képesítés", akkor magyarázza el, hogy ez a kérdés ugyanarra vonatkozik, mint az előző kérdésekben. 2. Ha a válaszadó még mindig bizonytalan, akkor adja át a B_Q02b kérdéshez tartozó 3-as VÁLASZKÁRTYÁT, és kérdezze azt, hogy "Tanul jelenleg a kártyán található végzettségek megszerzéséért?". 3. Ha a válaszadó igennel válaszol az egyik végzettség vagy képzettség megjelölésével, akkor jelölje itt az "igen" választ, és a következő képernyőn a megfelelő program nevét.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bHU
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bHU | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bHU] Milyen szintű végzettség megszerzéséért tanul jelenleg?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 3-as válaszkártyát. 2. Külföldi végzettség esetén kérje meg a válaszadót, hogy a magyar végzettséghez legközelebb eső szintet jelölje meg.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Általános iskola 1-4. évfolyamán
02 Általános iskola 5-8. évfolyamán az általános iskolai (alapfokú) végzettség megszerzéséért, vagy alapfokú végzettséget nem igénylő szakiskolai szakképesítés megszerzéséért
03 Szakiskolai szakképesítés megszerzéséért, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél rövidebb képzési idejű
04 Szakiskolai szakképesítés megszerzéséért, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél hosszabb képzési idejű
05 Középiskolai érettségi megszerzéséért
06 Középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben szerzett középfokú szakképesítés megszerzéséért
07 Felsőoktatási szakképzésben szerzett bizonyítvány megszerzéséért
08 Felsőfokú alap- (BA/BSc) vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél megszerzéséért
09 Felsőfokú mester- (MA/MSc), osztatlan, vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél megszerzéséért
10 Tudományos fokozat (PhD, DLA) megszerzéséért
DK
RF

routing

[id = B_Q02b_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bHU = "1" ) OR (^B_Q02bHU = "2" ) ) OR (^B_Q02bHU = "DK" ) ) OR (^B_Q02bHU = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c] Mi ennek a képzésnek a fő területe, témája? Ha egynél több ilyen van, akkor a legfontosabbat nevezze meg.
Interviewer Instruction
Adja át a 2-es válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Általános program
02 Tanárképzés, oktatástudomány
03 Humán tudományok, nyelvek és művészetek
04 Társadalomtudományok, gazdaság, jog
05 Természettudományok, matematika és számítástechnika
06 Műszaki, ipari és építőipari képzések
07 Mezőgazdaság és állatorvosi tudományok
08 Egészségügy és szociális gondoskodás
09 Szolgáltatások
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Elkezdett-e valaha olyan államilag elismert képzési programot, amelyet nem fejezett be?
Interviewer Instruction
1. Ez a kérdés a teljes programra vonatkozik (például felsőfokú alapképzés). 2. Ha a válaszadó egy képzést ideiglenesen szüneteltetett, de később befejezte, akkor ez nem számít befejezetlen képzésnek.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bHU
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bHU | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bHU] Milyen szintű végzettség megszerzéséért kezdett tanulmányokat, amelyet nem sikerült befejeznie? Ha több ilyen is volt, akkor a legmagasabb szintűt adja meg.
Interviewer Instruction
1. Adja át a 4-es válaszkártyát. 2. Külföldi végzettség esetén kérje meg a válaszadót, hogy a magyar végzettséghez legközelebb eső szintet jelölje meg.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Általános iskola 1-4. évfolyamán
02 Általános iskola 5-8. évfolyamán az általános iskolai (alapfokú) végzettség megszerzéséért, vagy alapfokú végzettséget nem igénylő szakiskolai szakképesítés megszerzéséért
03 Szakiskolai szakképesítés megszerzéséért, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél rövidebb képzési idejű
04 Szakiskolai szakképesítés megszerzéséért, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél hosszabb képzési idejű
05 Középiskolai érettségi megszerzéséért
06 Középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben szerzett középfokú szakképesítés megszerzéséért
07 Felsőoktatási szakképzésben szerzett bizonyítvány megszerzéséért
08 Felsőfokú alap- (BA/BSc) vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél megszerzéséért
09 Felsőfokú mester- (MA/MSc), osztatlan, vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél megszerzéséért
10 Tudományos fokozat (PhD, DLA)megszerzéséért
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Mikor szakította meg a képzést? Hány éves volt akkor vagy melyik évben történt?
Interviewer Instruction
Adja meg az életkort VAGY az évet.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Életkor [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Év [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] Melyik hónapban?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Március
04 Április
05 Május
06 Június
07 Július
08 Augusztus
09 Szeptember
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF (^B_Q03d = "NULL" ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d2a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d2a]

inference rule

[id = B_C03d2a_1 | after]
IF (^B_D01d = "NULL" ) THEN ^B_D01d = "999"
Group
[ id = B_C03d2b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d2b]

inference rule

[id = B_C03d2b_1 | after]
IF (^B_D03d = "NULL" ) THEN ^B_D03d = "999"
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Jelenleg részt vesz-e vagy az elmúlt 12 hónapban, azaz ^MonthYear óta, részt vett-e államilag elismert képesítést adó oktatási, képzési programban? Ez lehet nappali, esti, levelező képzés vagy távoktatás.
Interviewer Instruction
Ez a kérdés minden államilag elismert képesítésért folyó képzési programra vonatkozik, amelyben az elmúlt 12 hónapban részt vett, arra is, amelyet megszakított.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
1. Ha a válaszadó nem tudja, mit jelent az "államilag elismert képesítést adó képzések", akkor magyarázza meg, hogy ezek azok a képzések, amelyek elvégzésével alap-, közép-, vagy felsőfokú államilag elismert képesítést kap. 2. Ha a válaszadó még mindig bizonytalan, akkor adja át a B_Q05a kérdéshez tartozó 3-as VÁLASZKÁRTYÁT, és kérdezze meg, hogy 'Az elmúlt 12 hónapban részt vett-e a kártyán szereplő végzettségekért indított képzési programok valamelyikén?

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Hány ilyen képzési programban vesz részt jelenleg vagy vett részt az elmúlt 12 hónapban?
Interviewer Instruction
A kérdés a teljes képzési programokra vonatkozik (például egy felsőfokú alapképzésre), nem a képzéseket esetlegesen alkotó egymástól elkülönülő blokkokra, vagy modulokra.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] képzés
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-HU-Question-B_R05a-1]
Most arról a képzési programról teszek fel további kérdéseket, amely a legmagasabb szintű képzettséget adta.

[TU-HU-Question-B_R05a-2]
Most ezzel a képzési programmal kapcsolatban teszek fel további kérdéseket.

[TU-HU-Question-B_R05a-3]
Most arról a képzési programról teszek fel további kérdéseket, amelyben legutoljára vett részt.
Interviewer Instruction
A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_Q03a = "NULL" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aHU
Group
[ id = B_Q05aHU | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aHU] Milyen szintű végzettség megszerzéséért tanult vagy tanul ebben a képzési programban?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 3-as válaszkártyát. 2. Külföldi végzettség esetén kérje meg a válaszadót, hogy a magyar végzettséghez legközelebb eső szintet jelölje meg.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Általános iskola 1-4. évfolyamán
02 Általános iskola 5-8. évfolyamán az általános iskolai (alapfokú) végzettség megszerzéséért, vagy alapfokú végzettséget nem igénylő szakiskolai szakképesítés megszerzéséért
03 Szakiskolai szakképesítés megszerzéséért, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél rövidebb képzési idejű
04 Szakiskolai szakképesítés megszerzéséért, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél hosszabb képzési idejű
05 Középiskolai érettségi megszerzéséért
06 Középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben szerzett középfokú szakképesítés megszerzéséért
07 Felsőoktatási szakképzésben szerzett bizonyítvány megszerzéséért
08 Felsőfokú alap- (BA/BSc) vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél megszerzéséért
09 Felsőfokú mester- (MA/MSc), osztatlan, vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél megszerzéséért
10 Tudományos fokozat (PhD, DLA) megszerzéséért
DK
RF

routing

[id = B_Q05a_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aHU = "1" ) OR (^B_Q05aHU = "2" ) ) OR (^B_Q05aHU = "DK" ) ) OR (^B_Q05aHU = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b] Mi ennek a képzési programnak a fő területe, témája? Ha egynél több ilyen van, akkor a legfontosabbat nevezze meg.
Interviewer Instruction
Adja át a 2-es válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Általános program
02 Tanárképzés, oktatástudomány
03 Humán tudományok, nyelvek és művészetek
04 Társadalomtudományok, gazdaság, jog
05 Természettudományok, matematika és számítástechnika
06 Műszaki, ipari és építőipari képzések
07 Mezőgazdaság és állatorvosi tudományok
08 Egészségügy és szociális gondoskodás
09 Szolgáltatások
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( (^B_Q02bHU = "1" ) OR (^B_Q02bHU = "2" ) ) OR (^B_Q02bHU = "3" ) ) OR (^B_Q02bHU = "4" ) ) OR (^B_Q02bHU = "5" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] A fő oka, hogy ezt a képzési programot választotta, munkával kapcsolatos volt?
Interviewer Instruction
A "munkával kapcsolatos" kifejezés nem feltétlenül egy meghatározott munkához kapcsolódik, hanem utalhat akár általában a foglalkoztatási esélyek növelésére is.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Dolgozott-e az előző 12 hónapban, ennek a képzésnek az ideje alatt akár teljes, akár részmunkaidőben?
Interviewer Instruction
Ha a válaszadó önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó volt ebben az időszakban, az "igen" választ jelölje.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] A képzés ...
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kizárólag munkaidő alatt volt?
02 többnyire munkaidő alatt volt?
03 többnyire munkaidőn kívül volt?
04 kizárólag munkaidőn kívül volt?
DK
RF
Help
1. Ez a kérdés arra vonatkozik, hogy a képzés milyen részben zajlott munkaidő alatt, azaz a munkaidőt mennyiben fordíthatta a képzésre. Ide tartozik az az eset is, amikor a válaszadó a munkaórák egy részét képzésre fordíthatta, még akkor is, ha maga a képzés a válaszadó hivatalos munkaidején kívül zajlott. 2. Ha a tanulás munkaidőn kívül zajlott, és a válaszadónak vagy munkaidőként fizették, vagy szabadidőt biztosítottak helyette, akkor a tanulást "munkaidő alattinak" kell tekinteni. Csak a képzésben eltöltött időt szabad figyelembe venni, a házi feladatokra fordítottat nem.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Mennyire tudta hasznosítani a képzés során tanultakat az akkori munkájában vagy vállalkozásában? Mondhatjuk azt, hogy ...
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 egyáltalán nem tudta hasznosítani.
02 egy kicsit tudta hasznosítani.
03 elég jól tudta hasznosítani.
04 kifejezetten hasznos volt.
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Akkoriban munkáltatója vagy leendő munkáltatója fizette-e a tandíjat, regisztrációs díjat, vizsgadíjat, a tankönyveket, illetve más, az oktatással kapcsolatban felmerült költségeket?
Interviewer Instruction
1. Olvassa fel a válaszlehetőségeket. 2. Az egyéb költségek közé tartozik az utazás és a szállás költsége. 3. Ha az önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó saját maga fizette a költségeit, akkor az "igen, teljes mértékben" vagy az "igen, részben" válasz jelölendő.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen, teljes mértékben
02 Igen, részben
03 Nem, egyáltalán nem
04 Nem voltak ilyen költségek
05 Akkoriban nem volt munkáltatóm vagy leendő munkáltatóm
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-HU-Question-B_R12-1]
A következőkben olyan egyéb szervezett tanulási tevékenységekről kérdezek, amelyekben az elmúlt 12 hónap során részt vehetett akár munkával kapcsolatban, akár más célból. Tekintse meg a válaszkártyán szereplő képzéseket. Amikor a következő kérdésekre válaszol, ne az eddigiekben említett képzésekkel kapcsolatos tevékenységekre gondoljon.

[TU-HU-Question-B_R12-2]
A következőkben olyan egyéb szervezett tanulási tevékenységekről kérdezek, amelyekben az elmúlt 12 hónap során részt vehetett akár munkával kapcsolatban, akár más célból. Tekintse meg a válaszkártyán szereplő képzéseket.
Interviewer Instruction
1. Adja át a 14-es válaszkártyát a válaszadónak, és kérje arra, hogy tartsa magánál addig, amíg Ön nem kéri vissza. 2. Gondoljon azokra a tevékenységekre is, amelyeket még nem fejezett be. Minden tevékenységet figyelembe kell venni, még akkor is, ha csak egy óráig tartott. 3. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Jelenleg részt vesz-e vagy az elmúlt 12 hónapban részt vett-e nyitott vagy távoktatási formában szervezett képzésben?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
Ezek a képzések hasonlóak azokhoz a tanfolyamokhoz, amikor minden résztvevő személyesen jelen van, de a képzők/tanárok/oktatók, valamint a diákok nincsenek együtt az osztályteremben, hanem postai levelezés vagy elektronikus média segítségével tartják egymással a kapcsolatot.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Hány ilyen képzésben vett részt az elmúlt 12 hónapban?
Interviewer Instruction
A különböző napokon tartott egymáshoz tartozó tanulási tevékenységek egy képzésnek számítanak.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Jelenleg részt vesz-e vagy az elmúlt 12 hónapban részt vett-e munkahelyén, munkájához kapcsolódó szervezett betanításban, illetve felettesei vagy munkatársai által tartott képzésben?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
1. Ez olyan tervezett időtartamú képzés, betanítás vagy gyakorlat, amely során mindennapi munkaeszközöket használnak. 2. Általában a munkáltató szervezi, hogy megkönnyítse az (új) munkatársak beilleszkedését. 3. Tartalmazhat a vállalkozásra vonatkozó általános, illetve a munkával kapcsolatos specifikus képzést is (pl. munkabiztonsági és egészségügyi kockázatok, munkamódszerek). 4. Ide tartozik például az olyan, vezetőség, felettesek vagy munkatársak által szervezett, akár oktató jelenlétében zajló képzés is, amely segíti a válaszadót a jobb munkavégzésben, vagy új feladatok elvégzésében.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Hány ilyen képzésben vett részt az elmúlt 12 hónapban?
Interviewer Instruction
A különböző napokon tartott egymáshoz tartozó tanulási tevékenységek egy képzésnek számítanak.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Jelenleg részt vesz-e vagy az elmúlt 12 hónapban részt vett-e szemináriumokon vagy workshopokon?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Hány ilyen képzésben vett részt az elmúlt 12 hónapban?
Interviewer Instruction
A különböző napokon tartott egymáshoz tartozó tanulási tevékenységek egy képzésnek számítanak.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Jelenleg részt vesz-e vagy az elmúlt 12 hónapban részt vett-e olyan tanfolyamon vagy magánórán, amelyekre az előző kérdések nem vonatkoztak?
Interviewer Instruction
A kérdés a tanfolyam céljától függetlenül minden tanfolyamra vonatkozik. (munkához és nem munkához kapcsolódóra egyaránt).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
1. A tanfolyam általában témaorientált, amelyet az adott terület szakértője tart. Tanteremben (időnként valós vagy szimulált szituációkkal kombinálva) vagy előadás formájában is szervezhető. 2. Ha a magánórát adó személy és a válaszadó tanár-diák viszonyban van, akkor a kérdésre "igen" a válasz. Ha a magánórát adó személy barátként, rokonként vagy egyéb társadalmi kapcsolatban segít a válaszadónak, akkor a válasz "nem".

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Hány ilyen képzésben vett részt az elmúlt 12 hónapban?
Interviewer Instruction
A különböző napokon tartott egymáshoz tartozó tanulási tevékenységek egy képzésnek számítanak.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( ( ( (^B_Q12bNumeric + ^B_Q12dNumeric) + ^B_Q12fNumeric) + ^B_Q12hNumeric) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12bNumeric + ^B_Q12dNumeric) + ^B_Q12fNumeric) + ^B_Q12hNumeric) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12a = "2" ) AND (^B_Q12c = "2" ) ) AND (^B_Q12e = "2" ) ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12a = "1" ) OR (^B_Q12c = "1" ) ) OR (^B_Q12e = "1" ) ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-HU-Question-B_R13-1]
Most a nyitott vagy távoktatási formában szervezett képzéssel kapcsolatban teszek fel további kérdéseket.

[TU-HU-Question-B_R13-2]
Most a munkahelyén, munkájához kapcsolódó szervezett betanításról, illetve a felettesek vagy munkatársak által tartott képzésekről teszek fel további kérdéseket.

[TU-HU-Question-B_R13-3]
Most a szemináriumokon vagy workshopokon való részvételével kapcsolatban teszek fel további kérdéseket.

[TU-HU-Question-B_R13-4]
Most a tanfolyamokon vagy magánórákon való részvételével kapcsolatban teszek fel további kérdéseket.

[TU-HU-Question-B_R13-5]
Most azokról a képzésekről teszek fel további kérdéseket, amelyeket Ön az előzőekben említett. Azokkal a képzésekkel kezdem, amelyekben legutoljára vett részt.

[TU-HU-Question-B_R13-6]
Most azokról a képzésekről teszek fel további kérdéseket, amelyeket Ön az előzőekben említett. Azokkal a képzésekkel kezdem, amelyekben legutoljára vett részt.
Interviewer Instruction
A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on-the-job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
ELSE ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Milyen típusú volt ez a képzés? A válaszkártyán találhatóak közül válasszon.
Interviewer Instruction
A válaszadó válasza után kérje vissza a 14-es válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nyitott vagy távoktatási formában szervezett képzés
02 Munkahelyén, munkájához kapcsolódó szervezett betanítás, illetve felettesei vagy munkatársai által tartott képzés
03 Szeminárium vagy workshop
04 Egyéb tanfolyam vagy magánóra
DK
RF
Help
1. A nyitott vagy távoktatási formában szervezett képzések hasonlóak azokhoz a tanfolyamokhoz, amikor minden résztvevő személyesen jelen van, de a képzők/tanárok/oktatók, valamint a diákok nincsenek együtt az osztályteremben, hanem postai levelezés vagy elektronikus média segítségével tartják egymással a kapcsolatot. 2. A munkahelyen, munkához kapcsolódó szervezett betanítás, illetve a felettesek vagy munkatársak által tartott képzések jellemzően tervezett időtartamúak, amelyek során mindennapi munkaeszközöket használnak. Általában a munkáltató szervezi, hogy megkönnyítse az (új) munkatársak beilleszkedését. Tartalmazhat a vállalkozásra vonatkozó általános, illetve a munkával kapcsolatos specifikus képzést is (pl. munkabiztonsági és egészségügyi kockázatok, munkamódszerek). Ide tartozik például az olyan, vezetőség, felettesek vagy munkatársak által szervezett, akár oktató jelenlétében zajló képzés is, amely segíti a válaszadót a jobb munkavégzésben, vagy új feladatok elvégzésében. 3. A tanfolyam általában témaorientált, amelyet az adott terület szakértője tart. Tanteremben (időnként valós vagy szimulált szituációkkal kombinálva) vagy előadás formájában is szervezhető. Ha a magánórát adó személy és a válaszadó tanár-diák viszonyban van, akkor a kérdésre "igen" a válasz. Ha a magánórát adó személy barátként, rokonként vagy egyéb társadalmi kapcsolatban segít a válaszadónak, akkor a válasz "nem".

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] A képzés főleg munkával volt kapcsolatos?
Interviewer Instruction
A "munkával kapcsolatos" kifejezés nem feltétlenül egy meghatározott munkához kapcsolódik, hanem utalhat akár általában a foglalkoztatási esélyek növelésére is.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Pontosan mi volt a fő oka annak, hogy részt vett ebben a képzésben?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 6-os válaszkártyát. 2. Csak egy választ jelöljön. 3. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Magasabb színvonalon végezzem a munkám és/vagy javítsam a karrierkilátásaimat
02 Kisebb legyen annak a valószínűsége, hogy elveszítem a munkámat
03 Jobb esélyeim legyenek az elhelyezkedésre, munkahely vagy szakma váltásra
04 Saját vállalkozás indítása
05 Az oktatás, képzés kötelező volt számomra
06 Az érdeklődési körömbe tartozó területen további ismereteket, tudást szerezzek, illetve fejlesszem a készségeimet
07 Képesítés szerzése
08 Egyéb
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Dolgozott-e a képzés ideje alatt bármikor, akár teljes, akár részmunkaidőben?
Interviewer Instruction
Ha a válaszadó önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó volt ebben az időszakban, az "igen" választ jelölje.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] A képzés ...
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kizárólag munkaidő alatt volt?
02 többnyire munkaidő alatt volt?
03 többnyire munkaidőn kívül volt?
04 kizárólag munkaidőn kívül volt?
DK
RF
Help
1. Ez a kérdés arra vonatkozik, hogy a képzés milyen részben zajlott munkaidő alatt, azaz a munkaidőt mennyiben fordíthatta a képzésre. 2. Ide tartozik az az eset is, amikor a válaszadó a munkaórák egy részét képzésre fordíthatta, még akkor is, ha maga a képzés a válaszadó hivatalos munkaidején kívül zajlott. 3. Ha a tanulás munkaidőn kívül zajlott, és a válaszadónak vagy munkaidőként fizették, vagy szabadidőt biztosítottak helyette, akkor a tanulást "munkaidő alattinak" kell tekinteni. 4. Csak a képzésben eltöltött időt szabad figyelembe venni, a házi feladatokra fordítottat nem.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Mennyire tudta hasznosítani a képzés során tanultakat az akkori munkájában vagy vállalkozásában? Mondhatjuk azt, hogy ...
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 egyáltalán nem tudta hasznosítani.
02 egy kicsit tudta hasznosítani.
03 elég jól tudta hasznosítani.
04 kifejezetten hasznos volt.
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Akkoriban munkáltatója vagy leendő munkáltatója fizette-e a tandíjat, regisztrációs díjat, vizsgadíjat, a tankönyveket, illetve más, ezzel a képzéssel kapcsolatban felmerült költségeket?
Interviewer Instruction
1. Olvassa fel a válaszlehetőségeket. 2. Az egyéb költségek közé tartozik az utazás és a szállás költsége. 3. Ha az önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó saját maga fizette a költségeit, akkor az "igen, teljes mértékben" vagy az "igen, részben" válasz jelölendő.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen, teljes mértékben
02 Igen, részben
03 Nem, egyáltalán nem
04 Nem voltak ilyen költségek
05 Akkoriban nem volt munkáltatóm vagy leendő munkáltatóm
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] A következő kérdés arra vonatkozik, hogy összesen mennyi időt töltött Ön az elmúlt 12 hónapban tanfolyamokkal, képzésekkel, magánórákkal, szemináriumokkal, illetve workshopokkal. Hogyan tudja legkönnyebben meghatározni ezt: hetekben, napokban vagy órákban? Az összidő meghatározásánál hagyja figyelmen kívül a házi feladattal és az utazással töltött időt.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Hetekben
02 Napokban
03 Órákban
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] ^MonthYear -tól mostanáig hány hetet töltött ilyen tevékenységekkel?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] hetet
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] ^MonthYear -tól mostanáig hány napot töltött ilyen tevékenységekkel?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] napot
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] ^MonthYear -tól mostanáig hány órát töltött ilyen tevékenységekkel? Az összidő meghatározásánál hagyja figyelmen kívül a házi feladattal és az utazással töltött időt.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] órát
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Ennek az időnek mekkora részét tették ki a munkával kapcsolatos képzések?
Interviewer Instruction
Adja át az 5-ös válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem volt munkához kapcsolódó része
02 Maximum a negyedét
03 Maximum a felét
04 Több, mint a felét
05 A teljes időt
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-HU-Question-B_Q26a-1]
Az elmúlt 12 hónapban volt-e még olyan oktatás, képzés, amelyben szeretett volna résztvenni, de nem vett részt benne? Az államilag elismert végzettségeket adó képzéseken kívül az egyéb szervezett képzésekre is gondoljon.

[TU-HU-Question-B_Q26a-2]
Az elmúlt 12 hónapban volt-e bármilyen olyan oktatás, képzés, amelyben szeretett volna résztvenni, de nem vett részt benne? Az államilag elismert végzettségeket adó képzéseken kívül az egyéb szervezett képzésekre is gondoljon.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_Q26bHUX2

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Mi akadályozta meg abban, hogy (további) oktatásban vagy képzésben vegyen részt? A legfontosabb okot jelölje.
Interviewer Instruction
1. Adja át a 7-es válaszkártyát. 2. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket. 3. Csak egy választ jelöljön.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nem voltak meg az előírt feltételeim
02 Az oktatás, képzés túl drága volt/nem engedhettem meg magamnak
03 A munkáltatótól nem kaptam támogatást
04 Nagyon lefoglalt a munkám
05 A rendelkezésre álló képzések helye vagy ideje nem volt megfelelő
06 Családi kötöttségeim és/vagy gyermeknevelés miatt nem volt időm
07 Valamilyen váratlan esemény miatt nem tudtam részt venni oktatásban, képzésben
08 Egyéb
DK
RF
Group
[ id = B_Q26bHUX1 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26bHUX1] Kérem, hogy most adja meg az ÖSSZES okot, ami miatt nem vett részt oktatásban, képzésben.
Interviewer Instruction
1. Adja át a 7-es válaszkártyát. 2. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket. 3. Az összes vonatkozó választ jelölje.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Nem voltak meg az előírt feltételeim
02 Az oktatás, képzés túl drága volt/Nem engedhettem meg magamnak
03 A munkáltatótól nem kaptam támogatást
04 Nagyon lefoglalt a munkám
05 A rendelkezésre álló képzések helye vagy ideje nem volt megfelelő
06 Családi kötöttségeim és/vagy gyermeknevelés miatt nem volt időm
07 Valamilyen váratlan esemény miatt nem tudtam részt venni oktatásban, képzésben
08 Egyéb
DK
RF

routing

[id = B_Q26bHUX1_1 ]
IF (^B_Q26bHUX1 = "5" ) THEN Goto B_S26bHUX1a
ELSE Goto B_C26bHUX
Group
[ id = B_S26bHUX1a | response condition = All | layout = list ]
[B_S26bHUX1a] Határozza meg azokat a tényezőket, amelyek megakadályozták abban, hogy oktatásban, képzésben vegyen részt. Kérem jelölje az ÖSSZES okot!
Interviewer Instruction
Az összes vonatkozó választ jelölje!
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Nem volt az igényeimnek megfelelő oktatás vagy képzés elérhető távolságon belül
02 A tanfolyamok vagy képzések helye más okból nem volt megfelelő számomra
03 A tanfolyamok vagy képzések időpontja nem volt megfelelő számomra
DK
RF
Group
[ id = B_C26bHUX | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C26bHUX]

routing

[id = B_C26bHUX_1 ]
IF (^B_Q26bHUX1 = "8" ) THEN Goto B_S26bHUX1b
ELSE Goto B_Q26bHUX2
Group
[ id = B_S26bHUX1b | response condition = All | layout = list ]
[B_S26bHUX1b] Kérem, határozza meg, hogy milyen egyéb ok akadályozta meg abban, hogy részt vegyen oktatásban, képzésben.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q26bHUX2 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26bHUX2] Mennyire érzi tájékozottnak magát az elérhető oktatási, képzési lehetőségekkel kapcsolatban?
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teljes mértékben
02 Nagy mértékben
03 Kevéssé
04 Egyáltalán nem
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Most az elmúlt heti - hétfőtől vasárnapig tartó - tevékenységével kapcsolatban szeretnék feltenni néhány kérdést.
Interviewer Instruction
A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Végzett Ön az elmúlt héten legalább 1 óra, JÖVEDELMET BIZTOSÍTÓ munkát alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként, saját vállalkozásban dolgozóként?
Interviewer Instruction
1. Ez a kérdés kulcsfontosságú az ugratások szempontjából. A "nem tudom" válaszokat és a válaszmegtagadást minimalizálni kell. Minden esetben próbáljon erre a kérdésre választ kapni. 2. A saját vagy családtagja vállalkozásában ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységet itt figyelmen kívül kell hagyni, erről a következő helyen kell nyilatkozni: C_Q01c .
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
1. A referencia héten fizetségért, profitért végzett legalább egy órás munka már jövedelmet biztosító munkának számít. A jövedelem jelenthet pénzbeni vagy természetbeni juttatást (szolgáltatással vagy áruval való fizetést) is, függetlenül attól, hogy ez a referencia héten realizálódik-e. Szintén jövedelmet biztosító munkának számít az, ha valaki fizetést kap olyan munkahelyi képzésért, ami magában foglal árutermelést vagy szolgáltatásnyújtást. 2. Önfoglalkoztató, saját vállalkozásban dolgozó: az a személy, aki önállóan vagy saját vállalkozásában munkát végez, alkalmazottakkal vagy anélkül.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Van Önnek olyan, jövedelmet biztosító munkája, amelytől az elmúlt héten ideiglenesen távol volt, de szándékában áll folytatni?
Interviewer Instruction
Ez a kérdés kulcsfontosságú az ugratások szempontjából. A "nem tudom" válaszokat és a válaszmegtagadást minimalizálni kell. Minden esetben próbáljon erre a kérdésre választ kapni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
1. "Igen" választ kell jelölni abban az esetben, ha szabadság, betegség, szülési szabadság, alkotószabadság stb. miatt volt ideiglenesen távol a munkájától. 2. "Igen" választ kell jelölni abban az esetben is, ha ideiglenesen távol volt munkájától, de kap fizetést vagy más juttatást, melynek összege a megállapodás alapjául szolgáló keresetének legalább a fele, vagy várható, hogy 3 hónapon belül visszatér az előző munkahelyére.

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Végzett-e Ön az elmúlt héten saját vagy családtagja vállalkozásában ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL legalább egy óra munkát?
Interviewer Instruction
Ez a kérdés kulcsfontosságú az ugratások szempontjából. A "nem tudom" válaszokat és a válaszmegtagadást minimalizálni kell. Minden esetben próbáljon erre a kérdésre választ kapni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
1. Saját vagy családtagja vállalkozásában ellenszolgáltatás nélkül végzett munka alatt azt értjük, amikor a válaszadó a referenciahéten a munkavégzésért se profitot, se fizetséget, se semmiféle pénzbeni vagy természetbeni juttatást (szolgáltatással vagy áruval való fizetést) nem kapott, és várhatóan később sem fog ilyet kapni. 2. A saját vagy családtagja vállalkozásában ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység közvetlenül járul hozzá a családi gazdaság vagy vállalkozás működéséhez.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] A múlt vasárnapot megelőző 4 hétben keresett Ön munkát?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Ebben a 4 hétben azért nem keresett munkát, mert már megvan az állása, ahol dolgozni fog?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Ezen az új munkahelyen 3 hónapon belül vagy több mint 3 hónap múlva kezd?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 3 hónapon belül
02 több mint 3 hónap múlva
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Miért nem keresett munkát az elmúlt négy hétben?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 8-as válaszkártyát. 2. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket. 3. Az összes vonatkozó választ jelölje.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Állásra jelentkeztem és vártam az eredményét
02 Tanuló, hallgató voltam
03 Családi kötöttségeim miatt
04 Átmeneti betegségem vagy sérülésem miatt
05 Tartós betegségem vagy rokkantságom miatt
06 Úgy gondoltam, hogy úgysem találnék munkát
07 Még nem szántam rá magam a munkakeresésre
08 Nem kellett, hogy dolgozzam
09 Nyugdíjas vagyok
10 Egyéb okból
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Hány hónapja keres Ön munkát? Illetve, ha már talált, hány hónapig kereste ezt a munkát?
Interviewer Instruction
1. Ha a válaszadó években adta meg a válaszát, akkor azt hónapokra átszámolva kell rögzíteni. 2. Ha a munkakeresés időtartama kevesebb mint két év, a válaszadót meg kell kérni arra, hogy adja meg a munkakereséssel töltött hónapok pontos számát. 3. Az egy hónapnál rövidebb időnél 0 értéket kell rögzíteni.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] hónap
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] A múlt vasárnapot megelőző 4 hétben végezte-e Ön az alábbi tevékenységek bármelyikét, hogy munkát találjon:
[C_Q04a] Jelentkezett a munkaügyi központ helyi kirendeltségén?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
[C_Q04b] Felvette a kapcsolatot magán munkaközvetítővel (munkaerő-kölcsönzővel, fejvadász céggel stb.)?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
[C_Q04c] Közvetlenül keresett meg munkáltatót?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
[C_Q04d] Érdeklődött rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél stb., hogy munkát találjon?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
[C_Q04e] Feladott vagy megpályázott álláshirdetést?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] A múlt vasárnapot megelőző 4 hétben végezte-e Ön az alábbi tevékenységek bármelyikét, hogy munkát találjon:
[C_Q04f] Olvasott álláshirdetéseket?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
[C_Q04g] Részt vett állásinterjún vagy töltött ki felvételi tesztet?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
[C_Q04h] Keresett munkához szükséges földet, telket, helyiséget vagy eszközöket?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
[C_Q04i] Igényelt munkához szükséges engedélyeket, jogosítványokat vagy pénzügyi erőforrásokat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
[C_Q04j] Csinált-e mást annak érdekében, hogy munkát találjon?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Kérem, részletezze, mi mást csinált annak érdekében, hogy munkát találjon.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Ha a múlt vasárnapot megelőző héten rendelkezésre állt volna egy munkalehetőség, munkába tudott volna állni két héten belül?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Az elmúlt héten Önnek egy vagy több jövedelmet biztosító munkája volt?
Interviewer Instruction
1. Ez magában foglalja azt a munkát is, amelytől a válaszadó ideiglenesen távol volt. 2. Ha a válaszadónak egy munkája ÉS egy vállalkozása is volt a "Több mint egy állás és/vagy vállalkozás" válaszlehetőséget kell megjelölni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egy állás vagy vállalkozás
02 Több mint egy állás és/vagy vállalkozás
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07HU | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07HU] Kérem, nézze meg, hogy a válaszkártyán található állítások közül melyik az, amelyik a legjobban leírja a jelenlegi helyzetét. Ha több is igaz Önre, kérem azt jelölje, amelyik a legjobban jellemzi a helyzetét.
Interviewer Instruction
1. Adja át a 9-es válaszkártyát. 2. Csak egy választ jelöljön.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teljes munkaidős foglalkoztatott (önfoglalkoztató, saját vállalkozásban dolgozó, alkalmazott, közfoglalkoztatott)
02 Részmunkaidős foglalkoztatott (önfoglalkoztató, saját vállalkozásban dolgozó, alkalmazott, közfoglalkoztatott)
03 Munkanélküli
04 Tanuló, hallgató
05 Tanulószerződéssel rendelkező, gyakornok
06 Öregségi vagy korkedvezményes nyugdíjas
07 Munkaképtelen, rokkant
08 A háztartást, illetve gyerekeit/családját látja el
09 Egyéb
DK
RF
Group
[ id = C_C07HUX0 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C07HUX0]

routing

[id = C_C07HUX0_1 ]
IF ( ( ( ( ( ( (^C_Q07HU = "3" ) OR (^C_Q07HU = "4" ) ) OR (^C_Q07HU = "5" ) ) OR (^C_Q07HU = "8" ) ) OR (^C_Q07HU = "9" ) ) OR (^C_Q07HU = "DK" ) ) OR (^C_Q07HU = "RF" ) ) THEN Goto C_Q07HUX0
ELSE Goto C_C07HUX
Group
[ id = C_Q07HUX0 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q07HUX0] Nyilvántartják-e álláskeresőként a munkaügyi kirendeltségen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Group
[ id = C_C07HUX | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C07HUX]

routing

[id = C_C07HUX_1 ]
IF (^C_D05 = "1" ) THEN Goto C_Q07HUX1
ELSE
IF ( (^C_D05 = "2" ) OR (^C_D05 = "3" ) ) THEN Goto C_Q07HUX2
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q07HUX1 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07HUX1] Az alábbiak közül mely tényezők akadályozzák Önt jelenlegi munkája sikerességében, a munkaerőpiacon történő előrehaladásban?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 19-es válaszkártyát. 2. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket. 3. Legfeljebb hármat jelöljön.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 annak a településnek az adottságai, ahol lakik
02 lakáskörülményei
03 családi körülményei
04 anyagi helyzete
05 életkora
06 egészségi állapota
07 származása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása
08 iskolai végzettsége
09 személyes kapcsolatainak hiánya
10 egyéb
11 nincs ilyen
DK
RF

routing

[id = C_Q07HUX1_1 ]
IF (^C_Q07HUX1 = "10" ) THEN Goto C_S07HUX1
ELSE Goto C_Q07HUX3
Group
[ id = C_S07HUX1 | response condition = All | layout = list ]
[C_S07HUX1] Milyen egyéb tényezők akadályozzák Önt jelenlegi munkájának sikerességében, illetve munkaerőpiacon történő előrehaladásában?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

[id = C_S07HUX1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_Q07HUX3
Group
[ id = C_Q07HUX2 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07HUX2] A válaszkártyán található tényezők közül melyek akadályozzák az Ön munkába állását?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 19-es válaszkártyát. 2. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket. 3. Legfeljebb hármat jelöljön.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 annak a településnek az adottságai, ahol lakik
02 lakáskörülményei
03 családi körülményei
04 anyagi helyzete
05 életkora
06 egészségi állapota
07 származása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása
08 iskolai végzettsége
09 személyes kapcsolatainak hiánya
10 egyéb
11 nincs ilyen
DK
RF

routing

[id = C_Q07HUX2_1 ]
IF (^C_Q07HUX2 = "10" ) THEN Goto C_S07HUX2
ELSE Goto C_Q07HUX4
Group
[ id = C_S07HUX2 | response condition = All | layout = list ]
[C_S07HUX2] Milyen egyéb tényező akadályozzák az Ön munkába állását?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

[id = C_S07HUX2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_Q07HUX4
Group
[ id = C_Q07HUX3 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07HUX3] Az alábbi ismeretek és készségek közül melyek hiánya akadályozza Önt leginkább jelenlegi munkája sikerességében, illetve a munkaerőpiacon történő előrehaladásban?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 20-as válaszkártyát. 2. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket. 3. Legfeljebb hármat jelöljön.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 anyanyelven való olvasás, írás, írott és szóbeli szövegértés és beszéd nehézsége
02 idegennyelv-ismeret hiánya
03 informatikai, számítógépes ismeretek hiánya
04 alapvető számolási, matematikai ismeretek, készségek hiánya
05 önálló tanulási és/vagy önálló munkavégzési képesség hiánya
06 szakmai jellegű ismeretek, készségek hiánya
07 kezdeményezőképesség, vállalkozói készség hiánya
08 munkatapasztalat, gyakorlati jártasság hiánya
09 alkalmazkodási és együttműködési készség hiánya
10 alapvető műveltség, társadalmi-gazdasági környezetben való eligazodás hiánya
11 művészi készség, kreativitás hiánya
12 egyéb
13 nincs ilyen
DK
RF

routing

[id = C_Q07HUX3_1 ]
IF (^C_Q07HUX3 = "12" ) THEN Goto C_S07HUX3
ELSE Goto C_C08
Group
[ id = C_S07HUX3 | response condition = All | layout = list ]
[C_S07HUX3] Milyen egyéb ismeretek és készségek hiánya akadályozza Önt jelenlegi munkájának sikerességében, illetve munkaerőpiacon történő előrehaladásában?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

[id = C_S07HUX3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_C08
Group
[ id = C_Q07HUX4 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07HUX4] A válaszkártyán található ismeretek és készségek közül melyek hiánya akadályozza az Ön munkába állását?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 20-as válaszkártyát. 2. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket. 3. Legfeljebb hármat jelöljön.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 anyanyelven való olvasás, írás, írott és szóbeli szövegértés és beszéd nehézsége
02 idegennyelv-ismeret hiánya
03 informatikai, számítógépes ismeretek hiánya
04 alapvető számolási, matematikai ismeretek, készségek hiánya
05 önálló tanulási és/vagy önálló munkavégzési képesség hiánya
06 szakmai jellegű ismeretek, készségek hiánya
07 kezdeményezőképesség, vállalkozói készség hiánya
08 munkatapasztalat, gyakorlati jártasság hiánya
09 alkalmazkodási és együttműködési készség hiánya
10 alapvető műveltség, társadalmi-gazdasági környezetben való eligazodás hiánya
11 művészi készség, kreativitás hiánya
12 egyéb
13 nincs ilyen
DK
RF

routing

[id = C_Q07HUX4_1 ]
IF (^C_Q07HUX4 = "12" ) THEN Goto C_S07HUX4
ELSE Goto C_C08
Group
[ id = C_S07HUX4 | response condition = All | layout = list ]
[C_S07HUX4] Milyen egyéb ismeretek és készségek hiánya akadályozza leginkább az Ön munkába állását?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Volt már korábban jövedelmet biztosító munkája? Kérem, itt vegye figyelembe az önfoglalkoztatóként, saját vállalkozásban végzett tevékenységét is.
Interviewer Instruction
A saját vagy családtagja vállalkozásában ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységet figyelmen kívül kell hagyni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
1. Bármilyen fizetségért, profitért végzett legalább egy órás munka már jövedelmet biztosító munkának számít. A jövedelem jelenthet pénzbeni vagy természetbeni juttatást (szolgáltatással vagy áruval való fizetést) is. Szintén jövedelmet biztosító munkának számít az, ha valaki fizetést kap olyan munkahelyi képzésért, ami magában foglal árutermelést vagy szolgáltatásnyújtást. 2. Önfoglalkoztató, saját vállalkozásban dolgozó: az a személy, aki önállóan vagy saját vállalkozásában munkát végez, alkalmazottakkal vagy anélkül.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Volt Önnek jövedelmet biztosító munkája az elmúlt 12 hónapban, azaz ^MonthYear -tól számítva? Kérem, itt vegye figyelembe az önfoglalkoztatóként, saját vállalkozásban végzett tevékenységét is.
Interviewer Instruction
A saját vagy családtagja vállalkozásában ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységet figyelmen kívül kell hagyni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
1. Bármilyen fizetségért, profitért végzett legalább egy órás munka már jövedelmet biztosító munkának számít. A jövedelem jelenthet pénzbeni vagy természetbeni juttatást (szolgáltatással vagy áruval való fizetést) is. Szintén jövedelmet biztosító munkának számít az, ha valaki fizetést kap olyan munkahelyi képzésért, ami magában foglal árutermelést vagy szolgáltatásnyújtást. 2. Önfoglalkoztató, saját vállalkozásban dolgozó: az a személy, aki önállóan vagy saját vállalkozásában munkát végez, alkalmazottakkal vagy anélkül.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Mikor szűnt meg az utolsó jövedelmet biztosító munkája? Hány éves volt akkor, vagy melyik évben történt?
Interviewer Instruction
Adja meg az életkort VAGY az évet.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Életkor [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Év [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Group
[ id = C_D08c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Összesen, megközelítőleg hány éve van jövedelmet biztosító munkája? Kérem, csak azokat a (teljes vagy részmunkaidős) munkákat számolja ide, ahol legalább fél évet dolgozott.
Interviewer Instruction
1. Kérem, vegyen figyelembe minden rész- illetve teljes munkaidőben eltöltött évet (lásd: a SÚGÓ példáját). 2. Kérem, vegye figyelembe az önfoglalkoztatóként, saját vállalkozásban dolgozóként, illetve fizetett gyakornokként eltöltött munkaidejét. 3. Kérem, NE vegye figyelembe azokat az éveket, amikor 6 hónapnál több időt volt távol munkájától munkanélküliség, tanulmányai, szülési szabadság vagy tartós, hosszan tartó betegség miatt. 4. Kérem, NE vegye figyelembe a saját vagy családtagja vállalkozásában ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységét. 5. Kérem, egész számban adja meg az évek számát, ha szükséges kerekítsen.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Megközelítőleg [FTE] év
DK
RF
Help
1. Bármilyen fizetségért, profitért végzett legalább egy órás munka már jövedelmet biztosító munkának számít. A jövedelem jelenthet pénzbeni vagy természetbeni juttatást (szolgáltatással vagy áruval való fizetést) is. Szintén jövedelmet biztosító munkának számít az, ha valaki fizetést kap olyan munkahelyi képzésért, ami magában foglal árutermelést vagy szolgáltatásnyújtást. 2. Önfoglalkoztató, saját vállalkozásban dolgozó: az a személy, aki önállóan vagy saját vállalkozásában munkát végez, alkalmazottakkal vagy anélkül. 3. Példa: 4 év munkatapasztalatnak számít, ha valaki 2 évet részmunkaidőben (egyhuzamban legalább 6 hónapot), valamint 2 évet teljes munkaidőben dolgozott.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09HU | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09HU]

routing

[id = C_C09HU_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE
IF (^C_D09 = "3" ) THEN Goto C_Q10aHUX1
ELSE Goto C_Q10aHUX2
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Az elmúlt 5 évben hány különböző vállalkozásnál vagy szervezetnél dolgozott? Kérem, vegye figyelembe saját vállalkozását vagy vállalkozásait is.
Interviewer Instruction
Amennyiben a munkáltató szervezet hivatalos státusa változott (pl. vállalkozások összeolvadása, átszervezése miatt) azóta, hogy a válaszadó elkezdett ott dolgozni, a változás előtti időszakot is ugyanannak a munkáltatónak kell tekinteni.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] vállalkozás vagy szervezet
DK
RF
Help
1. Minden munkát számításba kell venni, a rövid időre szólókat is és azokat is, ahol heti szinten csak néhány óra munkavégzés történt. 2. Amennyiben a válaszadó egy adott időszakban folyamatosan ugyanazon munkaerő-kölcsönző cégen keresztül dolgozott, úgy kell tekinteni, mintha egyetlen cégnél állt volna alkalmazásban, függetlenül attól, hogy ténylegesen hány céghez közvetítették ki. Hasonlóképpen folyamatos foglalkoztatásnak minősül egy adott időszakban a tanácsadóként, szabadúszóként végzett tevékenység is, függetlenül attól, hogy a válaszadó hány cég számára végezte ilyen jellegű tevékenységét. 3. A "vállalkozási tevékenység" többé-kevésbé folyamatosnak minősül abban az esetben is, amikor a válaszoló önmaga dolgozik. Ezt végezheti egy tényleges üzleti vállalkozás keretében, például egy gazdaságban, vagy üzemben, de lehet például szabadúszók esetében olyan tevékenység is, melynek keretében egy vagy több ügyfél/partner részére hasonló termékeket gyárt vagy szolgáltatásokat nyújt. Azok a rövid időszakok, amikor a válaszolónak nincs munkája, mert nem kapott rendelést/megbízást, ugyanakkor, ha kapott volna, tudta volna teljesíteni, ugyanannak a "vállalkozási tevékenységnek" számítanak. Azok a hosszabb időszakok pedig, amikor a válaszoló úgy folytatja korábbi tevékenységét, hogy a kieső időszakban nem tudta volna teljesíteni a megbízás(oka)t, már másik "vállalkozási tevékenységnek" számítanak.
Group
[ id = C_Q10aHUX1 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10aHUX1] Az elmúlt 5 évben vett-e részt a közfoglalkoztatási programban?
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nem, egyszer sem
02 Igen, kevesebb, mint 6 hónapot
03 Igen, 6-12 hónap között
04 Igen, 12 hónapnál több, 24 hónapnál kevesebb ideig
05 Igen, legalább 24 hónapon át
DK
RF
Group
[ id = C_Q10aHUX2 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10aHUX2] Mennyire érzi tájékozottnak magát az Ön által elérhető munkalehetőségekkel kapcsolatban?
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teljes mértékben
02 Nagymértékben
03 Kevéssé
04 Egyáltalán nem
DK
RF
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-HU-Question-D_R01a-1]
A következő kérdések az elmúlt heti munkájával, vállalkozási tevékenységével kapcsolatosak. Ezt a munkát az Ön "jelenlegi munkájának", "jelenlegi vállalkozásának" tekintjük.

[TU-HU-Question-D_R01a-2]
A következő kérdések azzal a munkájával, vállalkozási tevékenységével kapcsolatosak, amelyben az elmúlt héten a LEGTÖBB ÓRÁT dolgozott. Amennyiben két munkájában, vállalkozási tevékenységében is közel azonos időt dolgozott, kérem azt válassza, amelyben magasabb volt a jövedelme. Ezt a munkát az Ön "jelenlegi munkájának", "jelenlegi vállalkozásának" tekintjük.

[TU-HU-Question-D_R01a-3]
A következő kérdések az elmúlt heti munkájával, vállalkozási tevékenységével kapcsolatosak. Ezt a munkát az Ön "jelenlegi munkájának", "jelenlegi vállalkozásának" tekintjük.
Interviewer Instruction
1. Ha a válaszadó nem dolgozott az elmúlt héten, akkor ez a kérdés arra a munkájára vonatkozik, ahol általában dolgozik. 2. Ha a válaszadó munkaerő-kölcsönző cégnek dolgozott, a kérdések arra a foglalkoztató cégre vonatkoznak, ahol a tényleges munkavégzés történt. 3. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Help
A cégek, szervezetek számára tanácsadást nyújtó külső tanácsadók esetében a kérdések a tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (ideértve a szabadúszó tanácsadókat is) értendők.

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
ELSE ^DuringLastWeek = "during the last week."
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Mi az Ön foglalkozása?
Interviewer Instruction
1. Kérem, kerülje az olyan általános foglalkozási megnevezéseket, mint például: menedzser, ügyintéző vagy gazdálkodó. 2. A foglalkozás leírásánál mindig ügyelni kell arra, hogy az jól tükrözze a válaszadó legfontosabb feladatait. Például könyvelő helyett mérlegképes könyvelő, ügyintéző helyett értékesítési ügyintéző, gazdálkodó helyett tejtermelő és vezető helyett területi értékesítési vezető.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Kérem, írja le részletesen, melyek a legfontosabb feladatai.
Interviewer Instruction
A leírásnak mindig tükröznie kell a válaszadó legfontosabb tevékenységeit, feladatait. Például: polcfeltöltés, költségek és kifizetések nyomon követése, beteg állatok, emberek gondozása, fájó fogak gyógyítása, utak és hidak építése.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] Kérem, írja le részletesen, milyen üzleti, ipari vagy szolgáltató ágazatban dolgozik.
Interviewer Instruction
1. Kérem, részletesen írja le, milyen üzleti, ipari vagy szolgáltató ágazatban dolgozik a válaszadó. 2.Kérem, adjon pontos leírást a munkáltató tevékenységéről, bemutatva annak általános és konkrét feladatait is. Például: rézkitermelő, töltőtollgyártó, nagykereskedelmi élelmiszer-beszállító, könyvkereskedő, útépítő, cipőjavító.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
A cégek, szervezetek számára tanácsadást nyújtó külső tanácsadók esetében a kérdések a tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (ideértve a szabadúszó tanácsadókat is) értendők.
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Kérem, írja le részletesen, hogy mi a munkáltatójának a neve és a fő tevékenysége.
Interviewer Instruction
Kérem, írja le részletesen, hogy munkáltatója milyen terméket vagy szolgáltatást nyújt.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
A cégek, szervezetek számára tanácsadást nyújtó külső tanácsadók esetében a kérdések a tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (ideértve a szabadúszó tanácsadókat is) értendők.
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] Melyik gazdasági szektorban dolgozik?
Interviewer Instruction
1. Olvassa fel a válaszlehetőségeket. 2. Ha a válaszadó munkaerő-kölcsönző cégnek dolgozott, a kérdések arra a cégre vonatkoznak, ahol a tényleges munkavégzés történt. 3. Magántulajdonúnak tekintendők azok a vállalkozások, intézmények, ahol az állam vagy önkormányzat kisebbségi tulajdonnal rendelkezik.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Magánszektor (például vállalkozás)
02 Költségvetési szektor (például helyi önkormányzat vagy állami iskola)
03 Nonprofit szervezet (például segélyszervezet, szakmai egyesület, egyházi szervezet)
DK
RF
Help
1. A magánszektorba tartozik minden olyan vállalkozás vagy szervezet, amely nem állami tulajdonú. 2. A költségvetési szektorba tartozik minden országos, regionális és helyi közigazgatási szerv; állami vagy állami forrásokból finanszírozott közszolgáltatást nyújtó intézmény (például: állami iskolák, kórházak, egyetemek stb.) és állami tulajdonban lévő vállalkozás. 3. A nonprofit szektorba tartozik minden olyan szervezet, amely nem állami finanszírozású és amelynek nem profittermelés a célja. Ide tartoznak például: magánalapítványok, egyesületek, közalapítványok, segélyszervezetek stb. 4. A cégek, szervezetek számára tanácsadást nyújtó külső tanácsadók esetében a kérdések a tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (ideértve a szabadúszó tanácsadókat is) értendők.
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Ebben a munkájában Ön alkalmazott vagy önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó?
Interviewer Instruction
1. Kérem, figyeljen arra, hogy ez arra a munkára vonatkozik, ahol a válaszadó a legtöbb órát dolgozza hetente. 2. Aki alkalmazottként dolgozik saját vállalkozásában, azt önfoglalkoztatóként, saját vállalkozásában dolgozóként kell kódolni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alkalmazott
02 Önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó
DK
RF
Help
1. Alkalmazott az, aki a munkáltatójától vagy munkaerő-közvetítő irodától kapja a keresetét. 2. Önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó az a személy, aki saját vállalkozásában munkát végez önállóan, alkalmazottakkal vagy anélkül, vagy szabadúszó vagy partnerként dolgozik egy vállalkozásban.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] Hány évesen vagy melyik évben kezdett el dolgozni a jelenlegi munkáltatójánál?
Interviewer Instruction
Adja meg az életkort VAGY az évet.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Életkor [FTE]
DK
RF
Help
1. Abban az esetben, ha a válaszadó a munkájától ideiglenesen távol volt, és távollétében nem állt alkalmazásban annál a munkáltatónál, csak a visszatéréstől számított időszakot kell megadni. Kivételnek számít, ha a távollét oka: * szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, alkotószabadság stb. * ideiglenes elbocsátás, ami alatt a válaszadó kapott fizetést, melynek összege a megállapodás alapjául szolgáló keresetének legalább a fele. Ebben a két esetben az ideiglenes távollét előtti időszak kezdetét kell megadni. 2. Amennyiben a munkáltató szervezet hivatalos státusa (pl. összeolvadás, átszervezés miatt) megváltozott azóta, hogy a válaszadó elkezdett ott dolgozni, a változás előtti időszakot is ugyanannál a munkáltatónál eltöltött időnek kell tekinteni.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Év [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] Melyik hónapban?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Március
04 Április
05 Május
06 Június
07 Július
08 Augusztus
09 Szeptember
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] Hány évesen vagy melyik évben kezdett el dolgozni a jelenlegi vállalkozásában?
Interviewer Instruction
Adja meg az életkort VAGY az évet.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Életkor [FTE]
DK
RF
Help
1. Abban az esetben, ha a válaszadó a vállalkozásától ideiglenesen távol volt, és távollétében nem működtette azt, csak a visszatéréstől számított időszakot kell megadni. Kivételnek számít, ha a távollét oka szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, alkotószabadság stb. 2. Amennyiben a vállalkozás hivatalos státusa változott (pl. vállalkozások összeolvadása, átszervezése miatt) azóta, hogy a válaszadó megalapította azt, a változás előtti időszakot is figyelembe kell venni.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Év [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] Melyik hónapban?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Március
04 Április
05 Május
06 Június
07 Július
08 Augusztus
09 Szeptember
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Hányan dolgoznak a munkáltatójának azon a telephelyén, ahol Ön is dolgozik?
Interviewer Instruction
1. Olvassa fel a válaszlehetőségeket. 2. Ez a kérdés arra a telephelyre vonatkozik, ahol a válaszadó a munkája nagyobb részét végzi. 3. Ha a válaszadó munkaerő-kölcsönző cégnek dolgozik, a kérdések arra a foglalkoztató cégre vonatkoznak, ahol a tényleges munkavégzés történik.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 és 10 fő között
02 11 és 50 fő között
03 51 és 250 fő között
04 251 és 1000 fő között
05 1000 főnél több
DK
RF
Help
A cégek, szervezetek számára tanácsadást nyújtó külső tanácsadók esetében a kérdések a tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (ideértve a szabadúszó tanácsadókat is) értendők.
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Az elmúlt 12 hónapban az adott telephelyen dolgozók száma...
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 nőtt.
02 csökkent.
03 nagyjából ugyanannyi maradt.
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Az a telephely, ahol dolgozik, része egy nagyobb szervezetnek?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
Itt gondoljon az anyavállalatra, vagy a cég olyan részlegeire, amelyek nem egyetlen helyhez kötöttek, mint például egy áruházlánc, egyetem különböző karai stb.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Vannak Önnek alkalmazottai? Kérem, vegye számításba a vállalkozásában dolgozó fizetett és a nem fizetett családtagokat is.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Hány alkalmazottja van?
Interviewer Instruction
1. Olvassa fel a válaszlehetőségeket. 2. Ez a kérdés arra a telephelyre vonatkozik, ahol a munkavégzés többnyire történik.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 és 10 fő között
02 11 és 50 fő között
03 51 és 250 fő között
04 251 és 1000 fő között
05 1000 főnél több
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Végez-e irányító tevékenységet, felügyeli-e mások munkáját?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
1. Más alkalmazottak feletti irányító, felügyelő tevékenységen azt értjük, amikor az irányító, felügyelő személy bizonyos mértékig felel a többi alkalmazott munkájának a minőségéért. 2. Ez lehet közvetlen, például a beosztottak felügyelete, a feladatok kiosztása, a teljesítmény értékelése, illetve közvetett, mint például munkarend tervezése vagy (a hierarchiában) alacsonyabb szinten lévő vezetők irányítása.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Hány alkalmazottat irányít, felügyel Ön közvetlen vagy közvetett módon?
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 és 5 fő között
02 6 és 10 között
03 11 és 24 fő között
04 25 és 99 fő között
05 100 fő vagy több
DK
RF
Help
1. "Közvetlen" irányítás, felügyelet esetén a válaszadó közvetlenül utasíthatja az alkalmazottakat. Például egy cég igazgatója irányíthat közvetlenül három vezetőt, utasításokat, iránymutatásokat adva nekik, és ellenőrizve, hogy követték-e ezeket. 2. "Közvetett irányítás, felügyelet" esetén a válaszadó nem közvetlenül irányítja az alkalmazottakat, hanem más irányító tevékenységet végző(k)ön keresztül. Például, ha az igazgató által közvetlenül irányított három vezető 10-10-10 alkalmazottat irányít, akkor az igazgató 3 személyt közvetlenül, 30 személyt pedig közvetetten irányít. Vagyis ebben az esetben a helyes válasz 33 fő (25-99 között). Amennyiben a vezetők által irányított 10 személy mindegyike további 10-10 személyt ellenőrizne, akkor további 300 személlyel bővülne az irányítottak köre, vagyis összesen 333 fő (100 vagy több) lenne.
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09] Milyen jellegű munkaszerződése van Önnek?
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Határozatlan időre szóló szerződés
02 Határozott időre szóló szerződés
03 Munkaerő-kölcsönző/közvetítő irodával kötött szerződés
04 Tanulói vagy gyakornoki szerződés
05 Nincs szerződése
06 Egyéb
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Kérem, határozza meg, hogy milyen jellegű szerződése van.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Hetente hány órát dolgozik Ön általában ebben a munkájában? Kérem, vegye számításba a fizetett és a nem fizetett túlórát, de ne vegye számításba az ebéd és egyéb szüneteket.
Interviewer Instruction
1. Ha a válaszadó munkaideje változó, meg kell kérni arra, hogy az elmúlt egy hónap alapján becsülje meg a heti óraszámát. 2. Gyakornoki, tanulói szerződés esetén az iskolában eltöltött időt ne vegye figyelembe.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] óra hetente
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] A következő kérdések azzal kapcsolatosak, hogy mennyire rugalmasan dönthet a munkavégzése módjáról.
Interviewer Instruction
1. Adja át a 10-es válaszkártyát a válaszadónak, és kérje arra, hogy tartsa magánál addig, amíg Ön nem kéri vissza. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] Milyen mértékben tudja megválasztani vagy megváltoztatni azt, hogy ...
[D_Q11a] milyen sorrendben végzi el a feladatait?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem
02 Nagyon kicsit
03 Bizonyos mértékben
04 Nagymértékben
05 Teljes mértékben
DK
RF
[D_Q11b] hogyan végzi a munkáját?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem
02 Nagyon kicsit
03 Bizonyos mértékben
04 Nagymértékben
05 Teljes mértékben
DK
RF
[D_Q11c] milyen munkatempóban dolgozik?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem
02 Nagyon kicsit
03 Bizonyos mértékben
04 Nagymértékben
05 Teljes mértékben
DK
RF
[D_Q11d] mikor, hány órát dolgozik?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem
02 Nagyon kicsit
03 Bizonyos mértékben
04 Nagymértékben
05 Teljes mértékben
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Kérje vissza a 10-es válaszkártyát a válaszadótól. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aHU
Group
[ id = D_Q12aHU | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aHU] A jelenlegi munkáját tekintve: ha ma jelentkezne erre az állásra, általában mi lenne az az iskolai végzettség, amire szükség lenne ennek a munkának a MEGSZERZÉSÉHEZ?
Interviewer Instruction
Adja át a 11-es válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Általános iskola 4. évfolyamánál kevesebb
02 Általános iskola 4. évfolyama
03 Általános iskola 8. évfolyama (alapfokú végzettség), vagy alapfokú végzettséget nem igénylő szakiskolai szakképesítés
04 Szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítés, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél rövidebb képzési idejű
05 Szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítés, amely alapfokú végzettséget igényel és 2 évnél hosszabb képzési idejű
06 Középiskolai érettségi
07 Középiskolai végzettséget (érettségit) követő képzésben szerzett középfokú szakképesítés
08 Felsőoktatási szakképzésben szerzett bizonyítvány
09 Felsőfokú alap- (BA/BSc) vagy főiskolai képzésben szerzett, illetve azzal egyenértékű oklevél
10 Felsőfokú mester- (MA/MSc) osztatlan vagy egyetemi képzésben szerzett, illetve azzal egyenértékű oklevél
11 Tudományos fokozatot (PhD, DLA) igazoló oklevél
DK
RF

routing

[id = D_Q12a_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aHU = "1" ) OR (^D_Q12aHU = "DK" ) ) OR (^D_Q12aHU = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Ön szerint ez az iskolai végzettség szükséges ahhoz, hogy a munkáját megfelelően el tudja végezni? Az alábbi állítások közül válassza ki azt, amelyik Ön szerint a leginkább igaz.
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ez az iskolai végzettség szükséges
02 Alacsonyabb iskolai végzettség elég lenne
03 Magasabb iskolai végzettségre lenne szükség
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Tegyük fel, hogy valaki ma ilyen szintű iskolai végzettséggel jelentkezik. Ön szerint mennyi munkatapasztalatra lenne szüksége ennek a munkának a MEGSZERZÉSÉHEZ?
Interviewer Instruction
1. Olvassa fel a válaszlehetőségeket. 2. Itt ne vegye figyelembe azokat a gyakornokként végzett munkákat, amely a képzésének része volt.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nem lenne szükség munkatapasztalatra
02 Kevesebb mint egy hónap
03 1-6 hónap
04 7-11 hónap
05 1-2 év
06 3 év vagy több
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] A munkahelyén munkatársaitól, feletteseitől milyen gyakran tanul munkához kapcsolódó új ismereteket?
Interviewer Instruction
1. A következő három kérdéshez adja át a válaszadónak a 12-es válaszkártyát. 2. Ha a válaszadónak a munkahelyén nincsenek munkatársai vagy felettesei, a válasz "soha".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Milyen gyakran végez olyan feladatot, melynek végrehajtása során új dolgokat tanul?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Milyen gyakran van szüksége a munkája elvégzéséhez naprakész ismeretekre új termékekről vagy szolgáltatásokról?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. Kérje vissza a 12-es válaszkártyát a válaszadótól. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Mindent figyelembe véve, mennyire elégedett a jelenlegi munkájával?
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teljes mértékben elégedett
02 Elégedett
03 Se nem elégedett, se nem elégedetlen
04 Nem elégedett
05 Egyáltalán nem elégedett
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Melyik kategória segítségével tudja legjobban meghatározni, hogy jelenlegi munkahelyén mennyi a keresete, jövedelme?
Interviewer Instruction
1. Olvassa fel válaszlehetőségeket. 2. Bizonyosodjon meg arról, hogy időre vonatkozó mértékegységeket használ. 3. Amennyiben a fizetését az elkészített áru darabszáma után kapja, kérdezze meg, hogy egy darabot átlagosan mennyi idő alatt készít el, majd a válaszát órában adja meg. 4. A 8. kód „Nem kapok fizetést” utalhat például gyakornokokra, tanulószerződéssel rendelkezőkre, akik csak képzést kapnak.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Órabér
02 Napi bér
03 Heti bér
04 Kétheti bér
05 Havi bér
06 Éves bér
07 Darabbér
08 Nem kapok fizetést
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "8" ) OR (^D_Q16a = "DK" ) ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Egy darabot átlagosan hány óra alatt készít el?
Interviewer Instruction
1. Ha 2 óránál kevesebb időbe telik egy darab elkészítése, akkor tizedesjegyek használatával pontosítani tudja a percet is. 2. Így 0,5 fél órát jelent; 0,25 15 percet; 0,10 5 percet és 0,02 pedig egy percet.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] óra
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-HU-Question-D_Q16b-1]
Mennyi az Ön bruttó órabére? Kérem, adja meg az összeget a lehető legpontosabban. A bruttó bér az adók és járulékok levonása előtti összeg. Kérem, számolja bele a rendszeres túlóradíjat, a rendszeres juttatásokat, járulékokat, borravalót és jutalékot. Ne vegye számításba azonban az éves bónuszokat, mint például a 13. havi fizetést vagy az üdülési hozzájárulást.

[TU-HU-Question-D_Q16b-2]
Mennyi az Ön napi bruttó keresete? Kérem, adja meg az összeget a lehető legpontosabban. A bruttó bér az adók és járulékok levonása előtti összeg. Kérem, számolja bele a rendszeres túlóradíjat, a rendszeres juttatásokat, járulékokat, borravalót és jutalékot. Ne vegye számításba azonban az éves bónuszokat, mint például a 13. havi fizetést vagy az üdülési hozzájárulást.

[TU-HU-Question-D_Q16b-3]
Mennyi az Ön heti bruttó keresete? Kérem, adja meg az összeget a lehető legpontosabban. A bruttó bér az adók és járulékok levonása előtti összeg. Kérem, számolja bele a rendszeres túlóradíjat, a rendszeres juttatásokat, járulékokat, borravalót és jutalékot. Ne vegye számításba azonban az éves bónuszokat, mint például a 13. havi fizetést vagy az üdülési hozzájárulást.

[TU-HU-Question-D_Q16b-4]
Mennyi az Ön kétheti bruttó keresete? Kérem, adja meg az összeget a lehető legpontosabban. A bruttó bér az adók és járulékok levonása előtti összeg. Kérem, számolja bele a rendszeres túlóradíjat, a rendszeres juttatásokat, járulékokat, borravalót és jutalékot. Ne vegye számításba azonban az éves bónuszokat, mint például a 13. havi fizetést vagy az üdülési hozzájárulást.

[TU-HU-Question-D_Q16b-5]
Mennyi az Ön havi bruttó keresete? Kérem, adja meg az összeget a lehető legpontosabban. A bruttó bér az adók és járulékok levonása előtti összeg. Kérem, számolja bele a rendszeres túlóradíjat, a rendszeres juttatásokat, járulékokat, borravalót és jutalékot. Ne vegye számításba azonban az éves bónuszokat, mint például a 13. havi fizetést vagy az üdülési hozzájárulást.

[TU-HU-Question-D_Q16b-6]
Mennyi az Ön éves bruttó keresete? Kérem, adja meg az összeget a lehető legpontosabban. A bruttó bér az adók és járulékok levonása előtti összeg. Kérem, számolja bele a rendszeres túlóradíjat, a rendszeres juttatásokat, járulékokat, borravalót és jutalékot. Ne vegye számításba azonban az éves bónuszokat, mint például a 13. havi fizetést vagy az üdülési hozzájárulást.

[TU-HU-Question-D_Q16b-7]
Mennyi az Ön bruttó darabbére? Kérem, adja meg az összeget a lehető legpontosabban. A bruttó bér az adók és járulékok levonása előtti összeg. Kérem, számolja bele a rendszeres túlóradíjat, a rendszeres juttatásokat, járulékokat, borravalót és jutalékot. Ne vegye számításba azonban az éves bónuszokat, mint például a 13. havi fizetést vagy az üdülési hozzájárulást.

[TU-HU-Question-D_Q16b-8]
Mennyi az Ön bruttó keresete? Kérem, adja meg az összeget a lehető legpontosabban. A bruttó bér az adók és járulékok levonása előtti összeg. Kérem, számolja bele a rendszeres túlóradíjat, a rendszeres juttatásokat, járulékokat, borravalót és jutalékot. Ne vegye számításba azonban az éves bónuszokat, mint például a 13. havi fizetést vagy az üdülési hozzájárulást.
Interviewer Instruction
1. Ha szükséges, rögzítheti az értéket 2 tizedesjegy pontossággal. Kérem, használja a "," jelet tizedeselválasztóként (például: 4,50). 2. Kérem, NE használjon szóközt, pontot vagy vesszőt ezres elválasztóként (például: 33500 helyett sem 33.500 sem 33 500 nem helyes).
Responses
[ Min = 0 | Max = 100000000 | layout = radioButton ]
00 Körülbelül [FTE] forint
DK
RF
Help
Az üdülési hozzájárulás a dolgozóknak a szokásos kereseten felül az éves szabadsághoz kapcsolódó kifizetés.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "100"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "100000"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Amennyiben nem pontos összeget, hanem kereseti kategóriát kérdezünk, válaszolna erre a kérdésre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Mennyi az Ön bruttó órabére?
Interviewer Instruction
Adja át a 19a válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 580 Ft alatt
02 580-679 Ft
03 680-879 Ft
04 880-1199 Ft
05 1200-1799 Ft
06 1800 Ft felett
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Mennyi az Ön napi bruttó keresete?
Interviewer Instruction
Adja át a 19b válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 4600 Ft alatt
02 4600-5399 Ft
03 5400-6999 Ft
04 7000-9699 Ft
05 9700-13 799 Ft
06 13 800 Ft felett
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Mennyi az Ön heti bruttó keresete?
Interviewer Instruction
Adja át a 19c válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 22 800 Ft alatt
02 22 800-26 999 Ft
03 27 000-34 999 Ft
04 35 000-48 499 Ft
05 48 500-68 999 Ft
06 69 000 Ft felett
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Mennyi az Ön kétheti bruttó keresete?
Interviewer Instruction
Adja át a 19d válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 45 600 Ft alatt
02 45 600-53 999 Ft
03 54 000-69 999 Ft
04 70 000-96 999 Ft
05 97 000-137 999 Ft
06 138 000 Ft felett
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Mennyi az Ön havi bruttó keresete?
Interviewer Instruction
Adja át a 19e válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 98 000 Ft alatt
02 98 000-115 399 Ft
03 115 400-150 499 Ft
04 150 500-209 499 Ft
05 209 500-296 799 Ft
06 296 800 Ft felett
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Mennyi az Ön éves bruttó keresete?
Interviewer Instruction
Adja át a 19f válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 176 000 Ft alatt
02 1 176 000-1 384 999 Ft
03 1 385 000-1 805 999 Ft
04 1 806 000-2 513 999 Ft
05 2 514 000-3 561 999 Ft
06 3 562 000 Ft felett
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] A rendszeres keresete mellett kap egyéb, kiegészítő juttatást a munkáltatójától? Például éves bónuszt: 13. havi fizetést vagy üdülési hozzájárulást?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Az előző évben összesen mennyi ilyen jellegű kiegészítő juttatást kapott? Kérem, a bruttó összeget adja meg.
Interviewer Instruction
1. Ha a válaszadó idén kezdett el dolgozni jelenlegi munkahelyén, kérdezzen rá a várható kiegészítő juttatásokra. 2. Kérem, NE használjon szóközt, pontot vagy vesszőt ezres elválasztóként (például: 33500 helyett sem 33.500 sem 33 500 nem helyes).
Responses
[ Min = 1 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Körülbelül [FTE] forint
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Amennyiben nem pontos összeget, hanem kereseti kategóriát kérdezünk, válaszolna erre a kérdésre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Az előző évben megközelítőleg mennyi ilyen jellegű kiegészítő juttatást kapott? Kérem, a bruttó összeget adja meg.
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 90 300 Ft alatt
02 90 300-180 599 Ft
03 180 600 Ft felett
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-HU-Question-D_Q18a-1]
Az előző hónapban mennyi volt az Ön vállalkozásából származó bevétele az üzleti költségek levonása után, de még az adók és járulékok levonása előtt?

[TU-HU-Question-D_Q18a-2]
Az elmúlt évben mennyi volt az Ön vállalkozásából származó bevétele az üzleti költségek levonása után, de még az adók és járulékok levonása előtt?
Interviewer Instruction
1. Kérem, NE használjon szóközt, pontot vagy vesszőt ezres elválasztóként (például: 33500 helyett sem 33.500 sem 33 500 nem helyes). 2. Amennyiben a keresetre vonatkozó eredmény negatív érték, kérem "0" értéket kódoljon. Ezt a változót nem ellenőrizzük.
Responses
[ Min = 0 | Max = 100000000 | layout = radioButton ]
00 Körülbelül [FTE] forint
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Amennyiben nem pontos összeget, hanem kereseti kategóriát kérdezünk, válaszolna erre a kérdésre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Mennyi volt az Ön előző havi keresete?
Interviewer Instruction
Adja át a 19e válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 98 000 Ft alatt
02 98 000-115 399 Ft
03 115 400-150 499 Ft
04 150 500-209 499 Ft
05 209 500-296 799 Ft
06 296 800 Ft felett
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Mennyi volt az Ön előző évi keresete?
Interviewer Instruction
Adja át a 19f válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 176 000 Ft alatt
02 1 176 000-1 384 999 Ft
03 1 385 000-1 805 999 Ft
04 1 806 000-2 513 999 Ft
05 2 514 000-3 561 999 Ft
06 3 562 000 Ft felett
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-HU-Question-E_R01a-1]
A következő kérdések az Ön legutolsó munkájával, vállalkozásával kapcsolatosak. A kérdések az elmúlt 12 hónap legutolsó munkájára vagy vállalkozására vonatkoznak.

[TU-HU-Question-E_R01a-2]
A következő kérdések az Ön legutolsó munkájával, vállalkozásával kapcsolatosak. A kérdések a legutoljára megszűnt munkájára vagy vállalkozására vonatkoznak.

[TU-HU-Question-E_R01a-3]
A következő kérdések az Ön legutolsó munkájával, vállalkozásával kapcsolatosak. A kérdések arra a munkájára vagy vállalkozására vonatkoznak, amit a ^C_Q08c2 kérdésnél megjelölt.
Interviewer Instruction
1. Ha a válaszadó munkaerő-kölcsönző cégen keresztül dolgozott, a kérdések arra a foglalkoztató cégre vonatkoznak, ahol a tényleges munkavégzés történt. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Help
A cégek, szervezetek számára tanácsadást nyújtó külső tanácsadók esetében a kérdések a tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (ideértve a szabadúszó tanácsadókat is) értendők.
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Mi volt az Ön foglalkozása?
Interviewer Instruction
1. Kérem, kerülje az olyan általános foglalkozási megnevezéseket, mint például: menedzser, ügyintéző vagy gazdálkodó. 2. A foglalkozás leírásánál mindig ügyelni kell arra, hogy az jól tükrözze a válaszadó legfontosabb feladatait. Például könyvelő helyett mérlegképes könyvelő, ügyintéző helyett értékesítési ügyintéző, gazdálkodó helyett tejtermelő és vezető helyett területi értékesítési vezető.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Kérem, írja le részletesen, melyek voltak a legfontosabb feladatai.
Interviewer Instruction
A leírásnak mindig tükröznie kell a válaszadó legfontosabb tevékenységeit, feladatait. Például: polcfeltöltés, költségek és kifizetések nyomon követése, beteg állatok, emberek gondozása, fájó fogak gyógyítása, utak és hidak építése.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] Kérem, írja le részletesen, milyen üzleti, ipari vagy szolgáltató ágazatban dolgozott.
Interviewer Instruction
1. Kérem, részletesen írja le, milyen üzleti, ipari vagy szolgáltató ágazatban dolgozott a kérdezett. 2. Kérem, adjon pontos leírást a munkáltató tevékenységéről, bemutatva annak általános és konkrét feladatait is. Például: rézkitermelő, töltőtollgyártó, nagykereskedelmi élelmiszer-beszállító, könyvkereskedő, útépítő, cipőjavító.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
A cégek, szervezetek számára tanácsadást nyújtó külső tanácsadók esetében a kérdések a tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (ideértve a szabadúszó tanácsadókat is) értendők.
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Kérem, írja le részletesen, hogy mi volt a munkáltatójának a neve és a fő tevékenysége.
Interviewer Instruction
Kérem, írja le részletesen, hogy munkáltatója milyen terméket állított elő vagy milyen szolgáltatást nyújtott.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
A cégek, szervezetek számára tanácsadást nyújtó külső tanácsadók esetében a kérdések a tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (ideértve a szabadúszó tanácsadókat is) értendők.
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] Melyik gazdasági szektorban dolgozott?
Interviewer Instruction
1. Olvassa fel a válaszlehetőségeket. 2. Ha a válaszadó munkaerő-kölcsönző cégen keresztül dolgozott, a kérdések arra a foglalkoztató cégre vonatkoznak, ahol a tényleges munkavégzés történt. 3. Magántulajdonúnak tekintendők azok a vállalkozások, intézmények, ahol az állam vagy önkormányzat kisebbségi tulajdonnal rendelkezik.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Magánszektor (például vállalkozás)
02 Költségvetési szektor (például helyi önkormányzat vagy állami iskola)
03 Nonprofit szervezet (például segélyszervezet, szakmai egyesület, egyházi szervezet)
DK
RF
Help
1. A magánszektorba tartozik minden olyan vállalkozás vagy szervezet, amely nem állami tulajdonú. 2. A költségvetési szektorba tartozik minden országos, regionális és helyi közigazgatási szerv; állami vagy állami forrásokból finanszírozott közszolgáltatást nyújtó intézmény (például: állami iskolák, kórházak, egyetemek stb.) és állami tulajdonban lévő vállalkozás. 3. A nonprofit szektorba tartozik minden olyan szervezet, amely nem állami finanszírozású és amelynek nem profittermelés a célja. Ide tartoznak például: magánalapítványok, egyesületek, közalapítványok, segélyszervezetek stb. 4. A cégek, szervezetek számára tanácsadást nyújtó külső tanácsadók esetében a kérdések a tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (ideértve a szabadúszó tanácsadókat is) értendők.
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Ebben a munkájában Ön alkalmazott vagy önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó volt?
Interviewer Instruction
Aki alkalmazottként dolgozik saját vállalkozásában, azt önfoglalkoztatóként, saját vállalkozásában dolgozóként kell kódolni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alkalmazott
02 Önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó
DK
RF
Help
1. Alkalmazott az, aki a munkáltatójától vagy munkaerő-kölcsönző cégtől kapja a keresetét. 2. Önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó az a személy, aki önállóan vagy saját vállalkozásában munkát végez, alkalmazottakkal vagy anélkül.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-HU-Question-E_Q05a1-1]
Még mindig az elmúlt 12 hónap legutolsó munkájáról kérdezem: Hány évesen vagy melyik évben kezdett el dolgozni ennél a munkáltatójánál?

[TU-HU-Question-E_Q05a1-2]
Még mindig a legutoljára megszűnt munkájáról kérdezem: Hány évesen vagy melyik évben kezdett el dolgozni ennél a munkáltatójánál?

[TU-HU-Question-E_Q05a1-3]
Még mindig arról a munkájáról kérdezem, amit a ^C_Q08c2 kérdésnél megjelölt: Hány évesen vagy melyik évben kezdett el dolgozni ennél a munkáltatójánál?
Interviewer Instruction
Adja meg az életkort VAGY az évet.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Életkor [FTE]
DK
RF
Help
1. Abban az esetben, ha a válaszadó a munkájától ideiglenesen távol volt, és távollétében nem állt alkalmazásban annál a munkáltatónál, csak a visszatéréstől számított időszakot kell megadni. Kivételnek számít, ha a távollét oka: * szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, alkotószabadság stb. * ideiglenes elbocsátás, ami alatt a válaszadó kapott fizetést, melynek összege a megállapodás alapjául szolgáló keresetének legalább a fele. Ebben a két esetben az ideiglenes távollét előtti időszak kezdetét kell megadni. 2. Amennyiben a munkáltató szervezet hivatalos státusa (pl. összeolvadás, átszervezés miatt) megváltozott azóta, hogy a válaszadó el kezdett ott dolgozni, a változás előtti időszakot is ugyanannak a munkáltatónak kell tekinteni.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Év [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-HU-Question-E_Q05b1-1]
Még mindig arról a vállalkozásról beszélünk, amely az elmúlt 12 hónap során szűnt meg: Hány évesen vagy melyik évben kezdett el dolgozni abban a vállalkozásában?

[TU-HU-Question-E_Q05b1-2]
Még mindig az utolsó vállalkozásáról beszélünk. Hány évesen vagy melyik évben kezdett el dolgozni abban a vállalkozásában?

[TU-HU-Question-E_Q05b1-3]
Még mindig arról a munkájáról kérdezem, amit a ^C_Q08c2 kérdésnél megjelölt: Hány évesen vagy melyik évben kezdett el dolgozni abban a vállalkozásában?
Interviewer Instruction
Kérem adja meg az életkort VAGY az évet.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Életkor [FTE]
DK
RF
Help
1. Abban az esetben ha a válaszadó a vállalkozásától ideiglenesen távol volt és távollétében nem működtette azt, csak a visszatéréstől számított időszakot kell megadni. Kivételnek számít ha a távollét oka szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, alkotószabadság stb. 2. Amennyiben a vállalkozás hivatalos státusa változott azóta (vállalkozások összefonódása, átszervezése), hogy a válaszadó megalapította azt, a változás előtti időszakot is figyelembe kell venni.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1957 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Év [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Hányan dolgoztak a munkáltatójának azon a telephelyén, ahol Ön is dolgozott?
Interviewer Instruction
1. Olvassa fel a válaszlehetőségeket. 2. Ez a kérdés arra a telephelyre vonatkozik, ahol a válaszadó a munkája nagyobb részét végezte. 3. Ha a válaszadó munkaerő-kölcsönző cégen keresztül dolgozott, a kérdések arra a foglalkoztató cégre vonatkoznak, ahol a tényleges munkavégzés történt.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-10 fő
02 11-50 fő
03 51-250 fő
04 251-1000 fő
05 1000 főnél több
DK
RF
Help
A cégek, szervezetek számára tanácsadást nyújtó külső tanácsadók esetében a kérdések a tanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra (ideértve a szabadúszó tanácsadókat is) értendők.

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Voltak Önnek alkalmazottai? Kérem, vegye számításba a vállalkozásában dolgozó fizetett és a nem fizetett családtagokat is.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Hány alkalmazottja volt azon a telephelyen, ahol Ön dolgozott?
Interviewer Instruction
1. Olvassa fel a válaszlehetőségeket. 2. Ez a kérdés arra a telephelyre vonatkozik, ahol a munkavégzés többnyire történt.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-10 fő
02 11-50 fő
03 51-250 fő
04 251-1000 fő
05 1000 főnél több
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08] Milyen jellegű munkaszerződése volt Önnek?
Interviewer Instruction
Olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Határozatlan időre szóló szerződés
02 Határozott időre szóló szerződés
03 Munkaerő-kölcsönző/közvetítő irodával kötött szerződés
04 Tanulói vagy gyakornoki szerződés
05 Nem volt szerződése
06 Egyéb
DK
RF

routing

[id = E_Q08_1 ]
IF (^E_Q08 = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Kérem, határozza meg, hogy milyen jellegű szerződése volt.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Hetente hány órát dolgozott Ön általában ebben a munkájában? Kérem, vegye számításba a fizetett és a nem fizetett túlórát, de ne vegye számításba az ebéd és egyéb szüneteket.
Interviewer Instruction
1. Ha a válaszadó munkaideje változó volt, meg kell kérni arra, hogy becsülje meg a heti óraszámát. 2. Gyakornoki, tanulói szerződés esetén az iskolában eltöltött időt ne vegye figyelembe.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] óra hetente
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Miért szűnt meg ez a munkája?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 13-as válaszkártyát. 2. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Elbocsátottak az állásomból
02 Leépítés miatt mondtak fel, vagy közös megegyezésen alapuló felmondással távoztam
03 Ideiglenes munkám volt, amely befejeződött
04 Felmondtam
05 Egészségi okok miatt
06 Korkedvezményesen nyugdíjaztak
07 Öregségi nyugdíjba vonultam
08 Családi kötöttségeim és/vagy gyermeknevelés miatt
09 Tanulásban, képzésben való részvétel miatt
10 Egyéb okból
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-HU-Question-F_R01-1]
Most a jelenlegi munkájával kapcsolatban szeretném kérdezni.

[TU-HU-Question-F_R01-2]
Most a legutolsó munkájával kapcsolatban szeretném kérdezni.
Interviewer Instruction
1. Adja át az 5-ös válaszkártyát a válaszadónak, aminek a segítségével a következő két kérdést tudja megválaszolni. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-HU-Question-F_Q01b_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában munkaidejének mekkora részében dolgozik ...

[TU-HU-Question-F_Q01b_lead-2]
Legutolsó munkája során általában munkaidejének mekkora részében dolgozott ...
[F_Q01b] másokkal, munkatársakkal együttműködve?
Interviewer Instruction
Ha a válaszadónak nincsenek munkatársai, akkor a válasz "semennyit sem"
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Semennyit sem
02 Maximum a munkaidő negyedében
03 Maximum a munkaidő felében
04 A munkaidő több mint felében
05 Mindig
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Adja át az 12-es válaszkártyát a válaszadónak, és kérje arra, hogy tartsa magánál addig, amíg Ön nem kéri vissza. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-HU-Question-F_Q02a_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-F_Q02a_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[F_Q02a] munkával kapcsolatos információkat megosztania a munkatársaival?
Interviewer Instruction
Ha nincsenek munkatársai, a válasz "soha"
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[F_Q02b] egyéni vagy csoportos oktatásokat, tréningeket, eligazításokat tartania?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[F_Q02c] előadást vagy prezentációt tartania legalább öt ember előtt?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[F_Q02d] termékeket vagy szolgáltatásokat eladnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente egyszer, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[F_Q02e] tanácsokat adnia embereknek?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-HU-Question-F_Q03a_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-F_Q03a_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[F_Q03a] saját munkatevékenységét megterveznie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[F_Q03b] mások munkatevékenységét megterveznie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[F_Q03c] saját munkaidejét beosztania?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-HU-Question-F_Q04a_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-F_Q04a_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[F_Q04a] másokat meggyőznie, hatást gyakorolni rájuk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[F_Q04b] tárgyalnia akár saját munkahelye, akár más cégek, szervezetek munkatársaival?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-HU-Question-F_Q05a-1]
A következő kérdés a jelenlegi munkájánál előforduló "problémamegoldással" kapcsolatos. A "problémamegoldás" alatt értse azt, amikor egy olyan új vagy nehéz szituációval találkozik, aminek megoldása némi gondolkodási időt igényel. Milyen gyakran szembesül olyan, viszonylag egyszerű problémákkal, amelyek megoldása nem igényel öt percnél többet?

[TU-HU-Question-F_Q05a-2]
A következő kérdés a legutolsó munkájánál előforduló munkahelyi "problémamegoldással" kapcsolatos. A "problémamegoldás" alatt értse azt, amikor egy olyan új vagy nehéz szituációval találkozik, aminek megoldása némi gondolkodási időt igényel. Milyen gyakran szembesült olyan, viszonylag egyszerű problémákkal, amelyek megoldása nem igényelt öt percnél többet ?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-HU-Question-F_Q05b-1]
És általában milyen gyakran szembesül olyan összetettebb problémákkal, melyek megoldásához legalább 30 perc szükséges? A 30 perc arra vonatkozik, hogy mennyi idő alatt sikerül KITALÁLNI a megoldást, nem pedig a végrehajtás idejére.

[TU-HU-Question-F_Q05b-2]
És általában milyen gyakran szembesült olyan összetettebb problémákkal, melyek megoldásához legalább 30 perc volt szükséges? A 30 perc arra vonatkozik, hogy mennyi idő alatt sikerült KITALÁLNI a megoldást, nem pedig a végrehajtás idejére.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-HU-Question-F_Q06b_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-F_Q06b_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[F_Q06b] fizikai munkát végeznie hosszabb ideig?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[F_Q06c] olyan munkát végeznie, amely kézügyességet igényel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Kérje vissza a 12-es válaszkártyát a válaszadótól. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Hogy érzi, megvannak-e a képességei ahhoz, hogy komolyabb, nehezebb feladatokkal is megbirkózzon, mint amiket a jelenlegi feladatai igényelnek a munkahelyén?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
"Komolyabb, nehezebb feladatok" alatt olyan feladatokat és kötelezettségeket értünk, amelyek több tudást és készséget igényelnek, mint azok a feladatok, amiket a jelenlegi munkája során ellát.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Hogy érzi, szüksége lenne-e további képzésre, tréningre, hogy a jelenlegi feladatait megfelelően tudja ellátni?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-HU-Question-G_R01-1]
A következő kérdések a jelenlegi munkájához kapcsolódó olvasási tevékenységekre vonatkoznak. Kérjük, csak a munkájához kapcsolódó olvasási tevékenységeiről nyilatkozzon, a munkájához nem kapcsolódó, szabadidős olvasását ne vegye számításba. Az olvasás történhet számítógépen vagy más elektronikai eszközön is.

[TU-HU-Question-G_R01-2]
A következő kérdések a legutolsó munkájához kapcsolódó olvasási tevékenységekre vonatkoznak. Kérjük, csak a munkájához kapcsolódó olvasási tevékenységeiről nyilatkozzon, a munkájához nem kapcsolódó, szabadidős olvasását ne vegye számításba. Az olvasás történhetett számítógépen vagy más elektronikai eszközön is.
Interviewer Instruction
1. Adja át a 12-es válaszkártyát a válaszadónak, és kérje meg, hogy tartsa magánál mindaddig, amíg Ön nem kéri vissza. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-HU-Question-G_Q01a_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-G_Q01a_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[G_Q01a] utasításokat, útmutatókat olvasnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q01b] leveleket, emlékeztetőket vagy e-maileket olvasnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q01c] újságcikkeket, magazinokat vagy hírleveleket olvasnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q01d] szakmai cikkeket, tanulmányokat vagy tudományos publikációkat olvasnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-HU-Question-G_Q01e_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-G_Q01e_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[G_Q01e] könyveket olvasnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q01f] kézikönyveket vagy referenciaanyagokat olvasnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q01g] nyugtákat, számlákat, bankszámlakivonatokat vagy más pénzügyi dokumentumokat olvasnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q01h] diagramokat, térképeket vagy vázlatrajzokat értelmeznie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-HU-Question-G_R02-1]
A következő kérdések a jelenlegi munkájához kapcsolódó írásos tevékenységekre vonatkoznak. Az írásos tevékenységek magukban foglalják a számítógépen vagy más elektronikai eszközön történő írást is.

[TU-HU-Question-G_R02-2]
A következő kérdések a legutolsó munkájához kapcsolódó írásos tevékenységekre vonatkoznak. Az írásos tevékenységek magukban foglalják a számítógépen vagy más elektronikai eszközön történő írást is.
Interviewer Instruction
A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-HU-Question-G_Q02a_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-G_Q02a_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[G_Q02a] leveleket, emlékeztetőket vagy e-maileket írnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q02b] újságba, magazinba cikkeket vagy hírleveleket írnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q02c] beszámolókat írnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q02d] űrlapokat kitöltenie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-HU-Question-G_R03-1]
A következő kérdések azokra a jelenlegi munkájához kapcsolódó tevékenységekre vonatkoznak, amelyekhez számok, mennyiségek, számszerű információk, statisztikai vagy matematikai ismeretek alkalmazására van szükség.

[TU-HU-Question-G_R03-2]
A következő kérdések azokra a legutolsó munkájához kapcsolódó tevékenységekre vonatkoznak, amelyekhez számok, mennyiségek, számszerű információk, statisztikai vagy matematikai ismeretek alkalmazására volt szükség.
Interviewer Instruction
A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-HU-Question-G_Q03b_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-G_Q03b_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[G_Q03b] árakat, költségeket vagy költségvetéseket kalkulálnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q03c] törteket, tizedestörteket vagy százalékokat számolnia, vagy azokkal dolgoznia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q03d] számológépet használnia, akár kézit, akár számítógép-alapút?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-HU-Question-G_Q03f_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-G_Q03f_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[G_Q03f] diagramokat, grafikonokat vagy táblázatokat készítenie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q03g] egyszerű számolási rutinfeladatokat vagy képleteket használnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Help
Egyszerű számolási rutinfeladat vagy képlet alatt azt a matematikai szabályt értjük, amelynek segítségével egy ismeretlen számot vagy mennyiséget tudunk kiszámolni, például a területszámítás, ha ismerjük a hosszúságot és a szélességet, vagy kiszámolni azt, hogy mennyi időre van még egy adott távon szükség, ha csökkentjük a sebességet.
[G_Q03h] olyan bonyolultabb matematikai vagy statisztikai módszereket alkalmaznia, mint például a differenciál- és integrálszámítás, komplex algebra, trigonometria vagy regressziós technikák?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-HU-Question-G_Q04-1]
Használ számítógépet jelenlegi munkája során?

[TU-HU-Question-G_Q04-2]
Használt számítógépet legutolsó munkája során?
Interviewer Instruction
Beleértendő az okostelefon is, valamint minden olyan hordozható elektronikai eszköz, amelyet arra használ, hogy az internetre csatlakozzon, emaileket olvasson stb.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
Számítógépnek számít az asztali gép és a laptop is, illetve minden olyan eszköz, amely alkalmas emailek küldésére és fogadására, adatok feldolgozására, szövegszerkesztésre, illetve interneten történő keresésre.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-HU-Question-G_R05-1]
A következő kérdések a jelenlegi munkájához kapcsolódó számítógép- és internethasználatra vonatkoznak. Kérjük, az előző munkáihoz kapcsolódó számítógép- és internethasználatot ne vegye számításba.

[TU-HU-Question-G_R05-2]
A következő kérdések a legutolsó munkájához kapcsolódó számítógép- és internethasználatra vonatkoznak. Kérjük, az azt megelőző munkáihoz kapcsolódó számítógép- és internethasználatot ne vegye számításba.
Interviewer Instruction
A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-HU-Question-G_Q05a_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-G_Q05a_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[G_Q05a] e-maileznie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q05c] az internetet használnia azért, hogy a munkájához kapcsolódó témaköröket, problémákat jobban megértse?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q05d] olyan tranzakciókat, ügyleteket lebonyolítania az interneten, mint például termékek vagy szolgáltatások vásárlása, eladása vagy banki ügyletek intézése?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-HU-Question-G_Q05e_lead-1]
Jelenlegi munkája során általában milyen gyakran kell ...

[TU-HU-Question-G_Q05e_lead-2]
Legutolsó munkája során általában milyen gyakran kellett ...
[G_Q05e] táblázatkezelő programokat használnia, mint például az Excelt?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q05f] szövegszerkesztőt használnia, mint például a Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q05g] valamilyen programnyelven programoznia, vagy számítógépes kódokat írnia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[G_Q05h] részt vennie internetkapcsolaton alapuló megbeszéléseken, például online konferenciákon vagy chat csoportokban?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Kérje vissza a 12-es válaszkártyát a válaszadótól. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-HU-Question-G_Q06-1]
Milyen szintű számítógép-kezelési ismereteket igényel a jelenlegi munkája?

[TU-HU-Question-G_Q06-2]
Milyen szintű számítógép-kezelési ismereteket igényelt a legutolsó munkája?
Interviewer Instruction
Adja át a 15-ös válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 ALAPSZINTŰ ISMERET, olyan alapszintű rutinfeladatra használni a számítógépet, mint például az adatok beírása vagy e-mailek küldése, fogadása.
02 KÖZEPES SZINTŰ ISMERET, mint például szövegszerkesztés, táblázatok vagy adatbázisok kezelése
03 MAGAS SZINTŰ, KOMPLEX ISMERET, mint például szoftverek fejlesztése, számítógépes játékok módosítása, programozás olyan programnyelveken, mint a java, sql, php vagy perl, vagy egy számítógépes hálózat karbantartása
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-HU-Question-G_Q07-1]
Mit gondol, rendelkezik Ön a jelenlegi munkája megfelelő szintű elvégzéséhez szükséges számítógépes ismeretekkel?

[TU-HU-Question-G_Q07-2]
Mit gondol, rendelkezett Ön a legutolsó munkája megfelelő szintű elvégzéséhez szükséges számítógépes ismeretekkel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Előfordult-e már Önnel, hogy a megfelelő szintű számítógépes ismeretek hiánya akadályozta abban, hogy megkapjon egy munkát, előléptessék, vagy fizetésemelést kapjon?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-HU-Question-H_R01-1]
Eddig a munkájához kapcsolódó tevékenységekről kérdeztem. A következőkben a munkáján kívüli olvasási tevékenységeiről kérdezem. Az olvasás történhet számítógépen vagy más elektronikai eszközön is.

[TU-HU-Question-H_R01-2]
Eddig a munkájához kapcsolódó tevékenységekről kérdeztem. A következőkben a munkáján kívüli olvasási tevékenységeiről kérdezem, beleértve a tanulmányaihoz kapcsolódó olvasást is. Az olvasás történhet számítógépen vagy más elektronikai eszközön is.

[TU-HU-Question-H_R01-3]
Eddig a legutolsó munkájához kapcsolódó tevékenységekről kérdeztem. A következőkben a mindennapi olvasási szokásairól kérdezem. Kérem, ne vegye számításba a legutolsó munkájához kapcsolódó olvasási tevékenységeit. Az olvasás történhet számítógépen vagy más elektronikai eszközön is.

[TU-HU-Question-H_R01-4]
Eddig a legutolsó munkájához kapcsolódó tevékenységekről kérdeztem. A következőkben a mindennapi olvasási szokásairól kérdezem. Kérem, ne vegye számításba a legutolsó munkájához kapcsolódó olvasási tevékenységeit, viszont gondoljon a tanulmányaihoz kapcsolódó olvasásra is. Az olvasás történhet számítógépen vagy más elektronikai eszközön is.

[TU-HU-Question-H_R01-5]
A következőkben a mindennapi olvasási szokásairól kérdezem. Az olvasás történhet számítógépen vagy más elektronikai eszközön is.
Interviewer Instruction
1. Adja át a 12-es válaszkártyát a válaszadónak, és kérje meg, hogy tartsa magánál mindaddig, amíg Ön nem kéri vissza. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-HU-Question-H_Q01a_lead-1]
Munkáján kívül általában milyen gyakran...

[TU-HU-Question-H_Q01a_lead-2]
Mindennapjai során általában milyen gyakran...
[H_Q01a] olvas útmutatókat, használati utasításokat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q01b] olvas leveleket, jegyzeteket vagy e-maileket ?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q01c] olvas újságcikkeket, magazinokat vagy hírleveleket?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q01d] olvas szakmai cikkeket, tanulmányokat vagy tudományos publikációkat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-HU-Question-H_Q01e_lead-1]
Munkáján kívül általában milyen gyakran...

[TU-HU-Question-H_Q01e_lead-2]
Mindennapjai során általában milyen gyakran...
[H_Q01e] olvas könyveket, regényeket vagy ismeretterjesztő irodalmat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q01f] olvas kézikönyveket vagy referenciaanyagokat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q01g] olvas nyugtákat, számlákat, bankszámlakivonatokat vagy más pénzügyi dokumentumokat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q01h] értelmez diagramokat, térképeket vagy vázlatrajzokat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-HU-Question-H_R02-1]
A következő kérdések a munkáján kívül végzett írásos tevékenységeire vonatkoznak. Az írásos tevékenységek magukban foglalják a számítógépen vagy más elektronikai eszközön történő írást is.

[TU-HU-Question-H_R02-2]
A következő kérdések a munkáján kívül végzett írásos tevékenységeire vonatkoznak, beleértve a tanulmányaihoz kapcsolódó írást is. Az írásos tevékenységek magukban foglalják a számítógépen vagy más elektronikai eszközön történő írást is.

[TU-HU-Question-H_R02-3]
A következő kérdések az Ön mindennapjai során végzett írásos tevékenységekre vonatkoznak. Kérem, ne vegye számításba a legutolsó munkájához kapcsolódó írásait. Az írásos tevékenységek magukban foglalják a számítógépen vagy más elektronikai eszközön történő írást is.

[TU-HU-Question-H_R02-4]
A következő kérdések az Ön mindennapjai során végzett írásos tevékenységekre vonatkoznak. Kérem, ne vegye számításba a legutolsó munkájához kapcsolódó írásait, viszont gondoljon a tanulmányaihoz kapcsolódó írásaira is. Az írásos tevékenységek magukban foglalják a számítógépen vagy más elektronikai eszközön történő írást is.

[TU-HU-Question-H_R02-5]
A következő kérdések az Ön mindennapjai során végzett írásos tevékenységekre vonatkoznak, beleértve a tanulmányaihoz kapcsolódó írást is. Az írásos tevékenységek magukban foglalják a számítógépen vagy más elektronikai eszközön történő írást is.

[TU-HU-Question-H_R02-6]
A következő kérdések az Ön mindennapjai során végzett írásos tevékenységekre vonatkoznak. Az írásos tevékenységek magukban foglalják a számítógépen vagy más elektronikai eszközön történő írást is.
Interviewer Instruction
A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-HU-Question-H_Q02a_lead-1]
Munkáján kívül általában milyen gyakran...

[TU-HU-Question-H_Q02a_lead-2]
Mindennapjai során általában milyen gyakran...
[H_Q02a] ír leveleket, jegyzeteket vagy e-maileket?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q02b] ír cikkeket újságokba, magazinokba, vagy ír hírleveleket?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q02c] ír beszámolókat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q02d] tölt ki űrlapokat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-HU-Question-H_R03-1]
A következő kérdések azokra a munkán kívüli tevékenységekre vonatkoznak, amelyekhez számok, mennyiségek, számszerű információk, statisztikai vagy matematikai ismeretek alkalmazására van szükség.

[TU-HU-Question-H_R03-2]
A következő kérdések azokra a munkán kívüli tevékenységekre vonatkozik, amelyekhez számok, mennyiségek, számszerű információk, statisztikai vagy matematikai ismeretek alkalmazására van szükség, beleértve azokat is, amelyek a tanulmányaihoz kapcsolódnak.

[TU-HU-Question-H_R03-3]
A következő kérdések azokra a mindennapi tevékenységekre vonatkoznak, amelyekhez számok, mennyiségek, számszerű információk, statisztikai vagy matematikai ismeretek alkalmazására van szükség. Kérem, ne vegye számításba a legutolsó munkája során végzett ilyen jellegű tevékenységeit.

[TU-HU-Question-H_R03-4]
A következő kérdések azokra a mindennapi tevékenységekre vonatkoznak, amelyekhez számok, mennyiségek, számszerű információk, statisztikai vagy matematikai ismeretek alkalmazására van szükség. Kérem, ne vegye számításba a legutolsó munkája során végzett ilyen jellegű tevékenységeit, viszont vegye figyelembe azokat, amelyek a tanulmányaihoz kapcsolódnak.

[TU-HU-Question-H_R03-5]
A következő kérdések azokra a mindennapi tevékenységekre vonatkoznak, amelyekhez számok, mennyiségek, számszerű információk, statisztikai vagy matematikai ismeretek alkalmazására van szükség, beleértve azokat is, amelyek a tanulmányaihoz kapcsolódnak.

[TU-HU-Question-H_R03-6]
A következő kérdések azokra a mindennapi tevékenységekre vonatkoznak, amelyekhez számok, mennyiségek, számszerű információk, statisztikai vagy matematikai ismeretek alkalmazására van szükség.
Interviewer Instruction
A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-HU-Question-H_Q03b_lead-1]
Munkáján kívül általában milyen gyakran...

[TU-HU-Question-H_Q03b_lead-2]
Mindennapjai során általában milyen gyakran...
[H_Q03b] kalkulál árakat, költségeket vagy költségvetéseket?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q03c] használ vagy számol törteket, tizedestörteket vagy százalékokat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q03d] használ számológépet, akár kézit, akár számítógép-alapút?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-HU-Question-H_Q03f_lead-1]
Munkáján kívül általában milyen gyakran...

[TU-HU-Question-H_Q03f_lead-2]
Mindennapjai során általában milyen gyakran...
[H_Q03f] készít diagramokat, grafikonokat vagy táblázatokat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q03g] használ egyszerű számolási rutinfeladatokat vagy képleteket?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Help
Egyszerű számolási rutinfeladat vagy képlet alatt azt a matematikai szabályt értjük, amelynek segítségével egy ismeretlen számot vagy mennyiséget tudunk kiszámolni, például a területszámítás, ha ismerjük a hosszúságot és a szélességet, vagy kiszámolni azt, hogy mennyi időre van még egy adott távon szükség, ha csökkentjük a sebességet.
[H_Q03h] alkalmaz olyan bonyolultabb matematikai vagy statisztikai módszereket, mint például a differenciál- és integrálszámítás, komplex algebra, trigonometria vagy regressziós technikák?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Használt valaha számítógépet?
Interviewer Instruction
Beleértendő az okostelefon is, valamint minden olyan hordozható elektronikai eszköz, amelyet arra használ, hogy az internetre csatlakozzon, emaileket olvasson stb.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Help
Számítógépnek számít az asztali gép és a laptop is, illetve minden olyan eszköz, amely alkalmas emailek küldésére és fogadására, adatok feldolgozására, szövegszerkesztésre, illetve interneten történő keresésre.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-HU-Question-H_Q04b-1]
A munkáján kívül jelenleg használ Ön számítógépet a mindennapjai során?

[TU-HU-Question-H_Q04b-2]
Jelenleg használ Ön számítógépet a mindennapjai során?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-HU-Question-H_R05-1]
A következő kérdések a munkáján kívüli számítógép- és internethasználatra vonatkoznak, amely történhet otthon, vagy bármilyen olyan helyen, ahol van internetszolgáltatás, mint például internet kávézókban vagy könyvtárakban is.

[TU-HU-Question-H_R05-2]
A következő kérdések a munkáján kívüli számítógép- és internethasználatra vonatkoznak, amely történhet otthon, vagy bármilyen olyan helyen, ahol van internetszolgáltatás, mint például internet kávézókban vagy könyvtárakban is. Kérem, vegye figyelembe a tanulmányaihoz kapcsolódó számítógép- és internethasználatot is.

[TU-HU-Question-H_R05-3]
A következő kérdések a mindennapi számítógép- és internethasználatra vonatkoznak, amely történhet otthon, vagy bármilyen olyan helyen, ahol van internetszolgáltatás, mint például internet kávézókban vagy könyvtárakban is. Kérem, ne vegye számításba a legutolsó munkájához kapcsolódó számítógép- és internethasználatot.

[TU-HU-Question-H_R05-4]
A következő kérdések a mindennapi számítógép- és internethasználatra vonatkoznak, amely történhet otthon, vagy bármilyen olyan helyen, ahol van internetszolgáltatás, mint például internet kávézókban vagy könyvtárakban is. Kérem, ne vegye számításba a legutolsó munkájához kapcsolódó számítógép- és internethasználatot, viszont vegye figyelembe a tanulmányaihoz kapcsolódót.

[TU-HU-Question-H_R05-5]
A következő kérdések a mindennapi számítógép- és internethasználatra vonatkoznak, amely történhet otthon, vagy bármilyen olyan helyen, ahol van internetszolgáltatás, mint például internet kávézókban vagy könyvtárakban is. Kérem, vegye figyelembe a tanulmányaihoz kapcsolódó számítógép- és internethasználatot is.

[TU-HU-Question-H_R05-6]
A következő kérdések a mindennapi számítógép- és internethasználatra vonatkoznak, amely történhet otthon, vagy bármilyen olyan helyen, ahol van internetszolgáltatás, mint például internet kávézókban vagy könyvtárakban is.
Interviewer Instruction
A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-HU-Question-H_Q05a_lead-1]
Munkáján kívül általában milyen gyakran...

[TU-HU-Question-H_Q05a_lead-2]
Mindennapjai során általában milyen gyakran...
[H_Q05a] e-mailezik?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q05c] használja az internetet azért, hogy jobban megértse például az egészségével, betegségeivel, pénzügyeivel vagy éppen a környezetvédelemmel kapcsolatos témaköröket, problémákat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q05d] bonyolít le olyan tranzakciókat, ügyleteket az interneten, mint például termékek vagy szolgáltatások vásárlása, eladása vagy banki ügyletek intézése?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-HU-Question-H_Q05e_lead-1]
Munkáján kívül általában milyen gyakran...

[TU-HU-Question-H_Q05e_lead-2]
Mindennapjai során általában milyen gyakran...
[H_Q05e] használ táblázatkezelő programokat, mint például az Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q05f] használ szövegszerkesztőt, mint például a Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q05g] programoz valamilyen programnyelven, vagy ír számítógépes kódokat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
[H_Q05h] vesz részt internetkapcsolaton alapuló megbeszéléseken, például online konferenciákon vagy chat csoportokban?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Kérje vissza a 12-es válaszkártyát a válaszadótól. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. Adja át a 10-es válaszkártyát a válaszadónak, és kérje arra, hogy tartsa magánál addig, amíg Ön nem kéri vissza. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] A következő kérdések arra vonatkoznak, hogy Ön miként kezeli a felmerülő problémákat, feladatokat. Milyen mértékben igazak Önre a következő állítások?
[I_Q04b] Amikor új ötletekről hallok vagy olvasok, akkor megpróbálom végiggondolni, hogyan alkalmazhatom azokat valós élethelyzetekben.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem
02 Nagyon kicsit
03 Bizonyos mértékben
04 Nagymértékben
05 Teljes mértékben
DK
RF
[I_Q04d] Szeretek új dolgokat tanulni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem
02 Nagyon kicsit
03 Bizonyos mértékben
04 Nagymértékben
05 Teljes mértékben
DK
RF
[I_Q04h] Amikor valami újjal találkozom, akkor azt megpróbálom a már meglévő ismereteimmel összefüggésbe hozni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem
02 Nagyon kicsit
03 Bizonyos mértékben
04 Nagymértékben
05 Teljes mértékben
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] Milyen mértékben igazak Önre a következő állítások?
[I_Q04j] Szeretek a bonyolult dolgok mélyére ásni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem
02 Nagyon kicsit
03 Bizonyos mértékben
04 Nagymértékben
05 Teljes mértékben
DK
RF
[I_Q04l] Szeretem kitalálni, hogy a különböző ötletek miként illeszkednek egymáshoz.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem
02 Nagyon kicsit
03 Bizonyos mértékben
04 Nagymértékben
05 Teljes mértékben
DK
RF
[I_Q04m] Ha valamit nem értek, további információkat keresek, hogy érthetőbbé váljon.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Egyáltalán nem
02 Nagyon kicsit
03 Bizonyos mértékben
04 Nagymértékben
05 Teljes mértékben
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Kérje vissza a 10-es válaszkártyát a válaszadótól, és adja át a 12-es válaszkártyát. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f] Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran vett részt önkéntes munkában, beleértve a jótékonysági szervezeteknél, politikai pártoknál, szakszervezeteknél vagy más nonprofit szervezeteknél végzett fizetés nélküli munkát is?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Ritkábban, mint havonta
03 Havonta 1-3 alkalommal, de ritkábban, mint hetente
04 Legalább hetente, de nem naponta
05 Naponta
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Kérje vissza a 12-es válaszkártyát a válaszadótól, és adja át a 16-os válaszkártyát. Kérje meg, hogy tartsa magánál addig, amíg Ön nem kéri vissza. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal?
[I_Q06a] Az olyan embereknek mint én, nincs beleszólásuk abba, hogy mit csinál a kormány.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teljesen egyetért
02 Egyetért
03 Egyet is ért, meg nem is
04 Nem ért egyet
05 Egyáltalán nem ért egyet
DK
RF
[I_Q07a] Csak kevés emberben lehet teljesen megbízni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teljesen egyetért
02 Egyetért
03 Egyet is ért, meg nem is
04 Nem ért egyet
05 Egyáltalán nem ért egyet
DK
RF
[I_Q07b] Ha az ember nem elég óvatos, mások könnyen kihasználják.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teljesen egyetért
02 Egyetért
03 Egyet is ért, meg nem is
04 Nem ért egyet
05 Egyáltalán nem ért egyet
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Kérje vissza a 16-os válaszkártyát a válaszadótól. 2. A folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] A következő kérdés az egészségi állapotára vonatkozik. Általánosságban hogyan jellemezné az egészségi állapotát, kitűnő, nagyon jó, jó, elfogadható vagy rossz?
Interviewer Instruction
Egészségi állapot alatt a testi és a mentális egészségre is gondoljon.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Kitűnő
02 Nagyon jó
03
04 Elfogadható
05 Rossz
DK
RF

routing

[id = I_Q08_1 ]
IF (^I_Q08 = "5" ) THEN Goto I_Q08HUX1
ELSE Goto I_Q08HUX2
Group
[ id = I_Q08HUX1 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08HUX1] Milyen mértékben befolyásolja a munkaerő-piaci elhelyezkedését az egészségi állapota?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teljes mértékben
02 Nagymértékben
03 Kevéssé
04 Egyáltalán nem
DK
RF
Group
[ id = I_Q08HUX2 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08HUX2] Összességében mennyire elégedett az életével mostanában? Kérem, értékelje 0-tól 10-ig, ahol 0=egyáltalán nincs megelégedve, 10=teljes mértékben elégedett.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] A következőkben néhány általános kérdést teszek fel Önnek. Önt is beleszámítva hányan élnek együtt a háztartásában? Kérem, azokat is számolja bele, akik átmenetileg távol tartózkodnak.
Interviewer Instruction
1. A háztartás tagjának azok számítanak, akik OSZTOZNAK A HÁZTARTÁS FOGYASZTÁSÁBAN, KÖLTSÉGEIBEN, KIADÁSAIBAN (beleértve az eltartottakat, valamint a költségeket ténylegesen kifizetőket is), és életvitelszerűen azonos lakóhelyen élnek. 2. 'Életvitelszerűen azonos lakóhelyen élőknek' kell tekinteni azokat, akik az elmúlt egy év során a napi pihenőidejük legnagyobb részét ebben a háztartásban töltötték el.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] fő
DK
RF
Help
1. Az adott helyen élők és az albérlők csak akkor számítanak a háztartás tagjának, HA osztoznak a háztartás fogyasztásában, költségeiben, kiadásaiban. 2. Az egy lakásban élő diákok csak akkor számítanak egy háztartás tagjának, HA osztoznak a háztartás fogyasztásában, költségeiben, kiadásaiban. 3. A munka miatt tartósan távollévők (pl. külföldön dolgozó háztartásfő) is a háztartás tagjának számítanak akkor, ha anyagilag támogatják a háztartást. 4. A távol tanuló diákok is a háztartás tagjának számítanak akkor, ha nincs külön lakcímük és továbbra is szoros kapcsolatot tartanak fenn a háztartással (pl. minden hétvégén hazajárnak).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Ön együtt él házastárssal, élettárssal vagy partnerrel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02cHU
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02cHU | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02cHU] Kérem, nézze meg ezt a válaszkártyát, és mondja meg, hogy az alábbi állítások közül melyik írja le leginkább házastársa, élettársa vagy partnere jelenlegi helyzetét.
Interviewer Instruction
Adja át a 9-es válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Teljes munkaidős foglalkoztatott (önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó, alkalmazott, közfoglalkoztatott)
02 Részmunkaidős foglalkoztatott (önfoglalkoztató, saját vállalkozásában dolgozó, alkalmazott, közfoglalkoztatott)
03 Munkanélküli
04 Tanuló, hallgató
05 Tanulószerződéssel rendelkező, gyakornok
06 Öregségi, vagy korkedvezményes nyugdíjas
07 Munkaképtelen, rokkant
08 A háztartást, illetve gyerekeit/családját látja el
09 Egyéb
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Vannak Önnek gyermekei? Kérem, gondoljon a nevelt gyermekeire is, és azokra is, akik már nem élnek az Ön háztartásában.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Hány gyermeke van?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] gyerek
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Hány éves a gyermeke?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] éves
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Hány éves a legfiatalabb gyermeke?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 A legfiatalabb [FTE] éves
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] Hány éves a legidősebb gyermeke?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 A legidősebb [FTE] éves
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] A következőkben Önre vonatkozóan teszek fel néhány kérdést. Magyarországon született Ön?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bHU
ELSE Goto J_Q04c1HUX1
Group
[ id = J_Q04bHU | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bHU] Melyik országban született?
Interviewer Instruction
Kérem, az országot a MAI NEVÉN nevezze meg.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Románia
02 Ukrajna
03 Szlovákia
04 Ausztria
05 Szerbia
06 Horvátország
07 Oroszország
08 Más ország
DK
RF

routing

[id = J_Q04b_1 ]
IF (^J_Q04bHU = "8" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Melyik ország volt az?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] Hány éves korában vagy melyik évben költözött Magyarországra?
Interviewer Instruction
Életkort VAGY évet adjon meg.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Életkor [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2018 | layout = radioButton ]
00 Év [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Group
[ id = J_Q04c1HUX1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04c1HUX1] Melyik nemzetiséghez tartozónak érzi magát?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 21-es válaszkártyát. 2. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket. 3. Csak egy választ jelöljön. 4. Ha a válaszadó KÉT nemzetiséget is megnevez, akkor a másodikat a J_Q04c1HUX3 kérdéshez írja be.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 magyar
02 cigány/roma
03 bolgár
04 görög
05 horvát
06 lengyel
07 német
08 örmény
09 román
10 ruszin
11 szerb
12 szlovák
13 szlovén
14 ukrán
15 egyéb
DK
RF

routing

[id = J_Q04c1HUX1_1 ]
IF (^J_Q04c1HUX1 = "15" ) THEN Goto J_S04c1HUX1
ELSE Goto J_Q04c1HUX2
Group
[ id = J_S04c1HUX1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S04c1HUX1] Melyik ez a nemzetiség?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1HUX2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04c1HUX2] Az előző kérdésnél megjelölt nemzetiségen kívül tartozik-e más nemzetiséghez is?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF

routing

[id = J_Q04c1HUX2_1 ]
IF (^J_Q04c1HUX2 = "1" ) THEN Goto J_Q04c1HUX3
ELSE Goto J_Q05a1HU
Group
[ id = J_Q04c1HUX3 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04c1HUX3] Melyik másik nemzetiséghez tartozónak érzi magát?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 21-es válaszkártyát. 2. Ha úgy látja, hogy a válaszadó nehezen tudja elolvasni a válaszkártyát, olvassa fel a válaszlehetőségeket. 3. Csak egy választ jelöljön.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 magyar
02 cigány/roma
03 bolgár
04 görög
05 horvát
06 lengyel
07 német
08 örmény
09 román
10 ruszin
11 szerb
12 szlovák
13 szlovén
14 ukrán
15 egyéb
DK
RF

routing

[id = J_Q04c1HUX3_1 ]
IF (^J_Q04c1HUX3 = "15" ) THEN Goto J_S04c1HUX3
ELSE Goto J_Q05a1HU
Group
[ id = J_S04c1HUX3 | response condition = All | layout = list ]
[J_S04c1HUX3] Melyik ez a nemzetiség?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05a1HU | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1HU] Mi az Ön anyanyelve, illetve melyik az a nyelv, amelyet először tanult meg otthon gyerekkorában és MÉG MINDIG ÉRT?
Interviewer Instruction
1. Csak egy választ jelöljön. 2. Ha a válaszadó KÉT nyelvet is megnevez, akkor a másodikat a J_Q05a2 kérdéshez írja be.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 magyar
02 román
03 ukrán
04 szlovák
05 német
06 szerb
07 horvát
08 orosz
09 cigány/roma
10 egyéb
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1_1 ]
IF (^J_Q05a1HU = "10" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Melyik nyelv volt az?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] A válaszadó több mint egy nyelvet említett?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2HU
ELSE Goto J_Q05bHU
Group
[ id = J_Q05a2HU | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2HU] Melyik az a másik nyelv, amelyet először tanult meg otthon gyerekkorában és MÉG MINDIG ÉRT?
Interviewer Instruction
Csak egy választ jelöljön.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 magyar
02 román
03 ukrán
04 szlovák
05 német
06 szerb
07 horvát
08 orosz
09 cigány/roma
10 egyéb
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2_1 ]
IF (^J_Q05a2HU = "10" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bHU
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Melyik nyelv volt az?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bHU | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bHU] Melyik nyelvet használják otthon a leggyakrabban?
Interviewer Instruction
Csak egy választ jelöljön.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 magyar
02 román
03 ukrán
04 szlovák
05 német
06 szerb
07 horvát
08 orosz
09 cigány/roma
10 egyéb
DK
RF
Help
1. A kérdés arra a nyelvre vonatkozik, amit a válaszadó a leggyakrabban használ. 2. A kérdést tehát nem a család egészére kell értelmezni, hiszen elképzelhető, hogy a család egyes tagjai más-más nyelveket használnak (pl. a kínai gyerekek lehet, hogy a magyart használják a leggyakrabban, míg a szüleik a kínait). 3. Ha a válaszadó egyedül él, akkor azt a nyelvet rögzítse, amit naponta használ.

routing

[id = J_Q05b_1 ]
IF (^J_Q05bHU = "10" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q05bHUX1
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Melyik ez a nyelv?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bHUX1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bHUX1] Kérem, az összes olyan nyelvet sorolja fel, amelyet az anyanyelvén kívül használ!
Interviewer Instruction
Több választ is jelölhet. Emelje ki, hogy az anyanyelv(ek)et itt most ne sorolja fel!
Responses
[ layout = checkBox ]
01 angol
02 német
03 francia
04 orosz
05 spanyol
06 egyéb
07 nincs ilyen
DK
RF

routing

[id = J_Q05bHUX1_1 ]
IF (^J_Q05bHUX1 = "6" ) THEN Goto J_S05bHUX1
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q05bHUX1 = "1" ) OR (^J_Q05bHUX1 = "2" ) ) OR (^J_Q05bHUX1 = "3" ) ) OR (^J_Q05bHUX1 = "4" ) ) OR (^J_Q05bHUX1 = "5" ) ) THEN Goto J_S05bHUX2
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05bHUX1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05bHUX1] Melyik ez a nyelv?
Interviewer Instruction
A válaszadó több nyelvet is felsorolhat.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_S05bHUX2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05bHUX2] Az előzőek közül melyik nyelvet ismeri a legjobban?
Interviewer Instruction
A válaszadó csak egy nyelvet jelölhet meg. Ez nem lehet az anyanyelve.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bHUX3 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bHUX3] Melyik állítás írja le legjobban az előbb említett nyelvben való jártasságát, nyelvtudását?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Csak néhány szót értek és tudok használni.
02 Megértem, és tudom használni a leggyakoribb hétköznapi kifejezéseket. A nyelvet ismerős dolgokhoz és helyzetekhez kapcsolódóan használom.
03 Megértem az egyszerűbb szövegek lényegét és képes vagyok egyszerűbb szövegeket is összerakni. Le tudok írni élményeket, eseményeket, és majdnem folyékonyan tudok kommunikálni.
04 Mindenféle szöveget megértek és könnyedén ki tudom fejezni magam. Szinte tökéletesen ismerem a nyelvet.
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] A következő kérdések az édesanyjára vagy a nevelőanyjára vonatkoznak. Édesanyja vagy nevelőanyja Magyarországon született?
Interviewer Instruction
Ha nem csak egy ilyen személy volt, akkor ezek a kérdések arra a személyre vonatkozik, aki a leghosszabb ideig volt jelen a gyerekkorában (16 éves koráig).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Mi édesanyja vagy nevelőanyja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 17-es válaszkártyát. 2. Ha az édesanyának vagy a nevelőanyának nincs semmilyen végzettsége, akkor a legalacsonyabb, '1'-es kategóriába kell besorolni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alapfok
02 Középfok
03 Felsőfok
DK
RF
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] A következő kérdések az édesapjára vagy a nevelőapjára vonatkoznak. Édesapja vagy nevelőapja Magyarországon született?
Interviewer Instruction
Ha nem csak egy ilyen személy volt, akkor ezek a kérdések arra a személyre vonatkozik, aki a leghosszabb ideig volt jelen a gyerekkorában (16 éves koráig).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Mi édesapja vagy nevelőapja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
Interviewer Instruction
1. Adja át a 17-es válaszkártyát. 2. Ha az édesapának vagy a nevelőapának nincs semmilyen végzettsége, akkor a legalacsonyabb, '1'-es kategóriába kell besorolni.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alapfok
02 Középfok
03 Felsőfok
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU-HU-Question-J_Q08-1]
Körülbelül hány könyv van az otthonában? Kérem, ne számítsa bele a magazinokat, újságokat és az iskolai tankönyveket. Segítség a becsléshez: egy egyméteres könyvespolcon nagyjából 40 könyv fér el.

[TU-HU-Question-J_Q08-2]
Körülbelül hány könyv volt az otthonukban, amikor Ön 16 éves volt? Kérem, ne számítsa bele a magazinokat, újságokat és az iskolai tankönyveket. Segítség a becsléshez: egy egyméteres könyvespolcon nagyjából 40 könyv fér el.
Interviewer Instruction
Adja át a 18-as válaszkártyát.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 10 könyv vagy kevesebb
02 11-25 könyv
03 26-100 könyv
04 101-200 könyv
05 201-500 könyv
06 Több mint 500 könyv
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE] Van Önnek (legalább) felhasználói szintű számítógépes ismerete?
Responses
[ layout = radioButton ]
01
[284786]
Igen

[307873]
Igen
02
[284790]
Nem

[307877]
Nem

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF (^J_Q05a1HU = "01" ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
[284786]
Igen

[307873]
Igen
02
[284790]
Nem

[307877]
Nem
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Válassza ki a megfelelő meghiúsulási kódot a felmérés ezen részére!
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Részleges kitöltés/félbeszakítás
04 Válaszmegtagadás - kiválasztott személy tagadta meg
05 Válaszmegtagadás - más személy tagadta meg
07 Nyelvi nehézségek
08 Olvasási és írási nehézségek
09 Tanulási nehézségekkel küzdő/mentális zavarban szenvedő
12 Halláskárosult
13 Vak/látássérült
14 Beszédben akadályozott
15 Testi fogyatékosság
16 Egyéb fogyatékosság
17 Egyéb (pontosan meg nem nevezett), mint például betegség vagy szokatlan körülmények miatti meghiúsulás
18 Halál
21 Megkeresések maximális száma
24 Átmenetileg távol lévő/elérhetetlen a terepmunka ideje alatt
25 Kiválasztásra alkalmatlan, nem számba vehető (célsokaságon kívüli)
27 Duplikáció - már lekérdezték
90 Technikai probléma

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Rögzítse az alkalmatlanság okát
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Most átadom Önnek a számítógépet, hogy megválaszolja a felmérés következő részét. Milyen nyelven szeretne a számítógépen dolgozni?
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 angol
02 német
03 holland
04 spanyol
05 francia
06 görög
07 cseh
08 dán
09 észt
10 orosz
11 finn
12 svéd (csak MS)
13 német
14 magyar
15 olasz
16 japán
17 koreai
18 holland
19 norvég
20 lengyel
21 portugál
22 orosz
23 szlovák
24 szlovén
25 baszk
26 katalán
27 spanyol
28 galíciai
29 valenciai
30 svéd
31 walesi
32 indonéz
33 arab
34 héber
35 litván
36 mandarin kínai
37 hindu
38 lett
39 török
40 horvát
41 kazah
42 Nyelv 4
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Érték 0 és 1 között [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Érték 0 és 1 között [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Érték 0 és 1 között [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Érték 0 és 1 között [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Érték 0 és 1 között [FTE]
Group
[ id = RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Érték 0 és 1 között [FTE]
Group
[ id = Comp_Experience | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[Comp_Experience]

routing

[id = Comp_Experience_routing ]
IF (^COMPUTEREXPERIENCE = "01" ) THEN Goto CBA_Start
ELSE Goto PPC
Group
[ id = CBA_Start | response condition = All | layout = list ]
[CBA_Start] A felmérés következő részében több számítógépes feladatsort fog kapni. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése során arra fogjuk megkérni, hogy különböző, valós élethelyzetekkel kapcsolatos témákban olvasson el és válaszoljon meg kérdéseket. Egyes kérdéseket könnyebbnek, míg másokat nehezebbnek találhat. Nem gond, ha nem tudja az összes kérdést megválaszolni, de fontos, hogy mindegyiket legalább próbálja meg. Mielőtt arra kérem, hogy olvasson el és válaszoljon meg egy kérdést, egy rövid bevezető szöveget fog kapni. Most átadom Önnek a számítógépet. Van kérdése?
Interviewer Instruction
Ha a válaszadónak nincs kérdése vagy problémája, akkor válassza ki a „01 Tovább a számítógép-alapú feladatokhoz” lehetőséget, kattintson az <Előre> gombra, majd adja át a számítógépet, a számolási segédeszközöket és a fényképet a válaszadónak. Ha a válaszadó azt mondja, hogy a feladatokat nem számítógépen szeretné kitölteni, akkor válassza ki a „02 Tovább a papíralapú feladatokhoz” lehetőséget, és a folytatáshoz kattintson az <Előre> gombra.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tovább a számítógép-alapú feladatokhoz
02 Tovább a papíralapú feladatokhoz

routing

IF (^CBA_Start = "01" ) THEN Goto CBA_Core_Stage1
ELSE Goto DC_CORE_automaticAssignment

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CORE"
ELSE ^Active_Section = "CORE"
Group
[ id = CBA_Core_Stage1 | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_Core_Stage1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Core/CoreStage1.php?SUBJECT=^var_interviewee&PREDICATE=^predicate:CBA_Core_Stage1_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID&WSDL=http%3a%2f%2f127.0.0.1%2fgeneris%2fcore%2fcontrol%2fstatement.wsdl
Group
[ id = CBA_Core_Stage1_Score | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage1_Score]
Responses
[ Min = 0 | Max = 6 | layout = radioButton ]
00 CBA Alapfeladatok 1 pontszáma [FTE] [Size = 1]
Group
[ id = CBA_Core_Stage1_End | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage1_End]

routing

IF (^CBA_Core_Stage1_Score < "4" ) THEN Goto DC_CORE_automaticAssignment
ELSE Goto CBA_Core_Stage2
Group
[ id = CBA_Core_Stage2 | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_Core_Stage2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Core/CoreStage2.php?SUBJECT=^var_interviewee&PREDICATE=^predicate:CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID
Group
[ id = CBA_Core_Stage2_Score | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage2_Score]
Responses
[ Min = 0 | Max = 6 | layout = radioButton ]
00 CBA Alapfeladatok 1 pontszáma [FTE] [Size = 1]
Group
[ id = CBA_Core_Stage2_End | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Stage2_End]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto DC_CORE_automaticAssignment
ELSE Goto DC_CORE_automaticAssignment
Group
[ id = DC_CORE_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CORE_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF (^CBA_Start = "02" ) THEN ^DISP_CORE = "04"
ELSE ^DISP_CORE = "01"
Group
[ id = DC_CORE_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CORE_automatic]

routing

IF (^DISP_CORE = "01" ) THEN Goto CBA_Core_Routing
ELSE
IF (^DISP_CORE = "04" ) THEN Goto PPC
ELSE Goto DC_CORE_manual
Group
[ id = DC_CORE_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CORE]
Interviewer Instruction
Válassza ki a megfelelő meghiúsulási kódot a felmérés ezen részére!
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Részleges kitöltés/félbeszakítás
04 Válaszmegtagadás - kiválasztott személy tagadta meg
Group
[ id = CBA_Core_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[CBA_Core_Routing]

routing

IF (^CORESTAGE1_PASS = "29" ) THEN Goto PPC_COMP_RETURN
ELSE
IF (^CORESTAGE2_PASS = "29" ) THEN Goto PRC_COMP_RETURN
ELSE Goto CBA_GeneralOrientation

inference rule

[before]
IF ( (^CBA_Core_Stage1_Score ≥ "4" ) AND (^DISP_CORE = "01" ) ) THEN ^CORESTAGE1_PASS = "01"
ELSE ^CORESTAGE1_PASS = "29"
[before]
IF ( (^CBA_Core_Stage2_Score ≥ "3" ) AND (^DISP_CORE = "01" ) ) THEN ^CORESTAGE2_PASS = "01"
ELSE ^CORESTAGE2_PASS = "29"
Group
[ id = CBA_GeneralOrientation | response condition = Exactly One | layout = list ]

Service

ID CBA_GeneralOrientation
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/Orientation/view_CBAOrientation.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CBA"
ELSE ^Active_Section = "CBA"
Group
[ id = MODULE1PSSELECTION | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[MODULE1PSSELECTION]

routing

[id = MODULE1PSSELECTION_routing ]
IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto MODULE1NOPSSELECTION
ELSE Goto MODULE1SELECTION
Group
[ id = MODULE1NOPSSELECTION | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[MODULE1NOPSSELECTION]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.5" ) THEN Goto CBA_Lit_M1
ELSE Goto CBA_Num_M1
Group
[ id = MODULE1SELECTION | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[MODULE1SELECTION]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.3333333" ) THEN Goto CBA_Lit_M1
ELSE
IF (^RANDOM_CBA_MODULE1 < "0.6666666" ) THEN Goto CBA_Num_M1
ELSE Goto CBA_PS_M1
Group
[ id = CBA_Lit_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Lit_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=L&MODULE=1&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_Lit_M1_PS
Group
[ id = CBA_Lit_M1_PS | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[CBA_Lit_M1_PS]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.75" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2_ORIENTATION
Group
[ id = CBA_Num_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Num_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=N&MODULE=1&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE1_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^skipPS = "01" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE Goto CBA_Num_M1_PS
Group
[ id = CBA_Num_M1_PS | response condition = Exactly One | Hidden | layout = ]
[CBA_Num_M1_PS]

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.75" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2_ORIENTATION
Group
[ id = CBA_PS_M1 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M1
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=1&MODULE=1&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.25" ) THEN Goto CBA_Lit_M2
ELSE
IF (^RANDOM_CBA_MODULE2 < "0.5" ) THEN Goto CBA_Num_M2
ELSE Goto CBA_PS_M2
Group
[ id = CBA_Lit_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Lit_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=L&MODULE=2&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_Num_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_Num_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/LitNum/LNstage1.php?DOMAIN=N&MODULE=2&TRESHOLD1=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE1&TRESHOLD2=^RANDOM_CBA_MODULE2_STAGE2&EDLEVEL=^EDLEVEL3&NATIVESPEAKER=^NATIVESPEAKER&CORESCORE=^CBA_Core_Stage2_Score&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_PS_M2_ORIENTATION | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M2_ORIENTATION
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=1&MODULE=2&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_PS_M2 | response condition = All | layout = ]

Service

ID CBA_PS_M2
url ../../../../../piaac/workFlow/CBAServices/PS/PS.php?ORIENTATION=0&MODULE=2&PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&COUNTRYCODE=^COUNTRYCODE&CI_PERSID=^CI_PERSID

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto CBA_END
ELSE Goto CBA_END
Group
[ id = CBA_END | response condition = All | layout = list ]

Service

ID CBA_END
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=CBA_END
Group
[ id = DC_CBA_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CBA_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_CBA = "01"
Group
[ id = DC_CBA_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_CBA_automatic]

routing

IF (^DISP_CBA = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto DC_CBA_manual
Group
[ id = DC_CBA_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CBA]
Interviewer Instruction
Válassza ki a megfelelő meghiúsulási kódot a felmérés ezen részére!
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Részleges kitöltés/félbeszakítás
04 Válaszmegtagadás - kiválasztott személy tagadta meg
05 Válaszmegtagadás - más személy tagadta meg
07 Nyelvi nehézségek
08 Olvasási és írási nehézségek
09 Tanulási nehézségekkel küzdő/mentális zavarban szenvedő
12 Halláskárosult
13 Vak/látássérült
14 Beszédben akadályozott
15 Testi fogyatékosság
16 Egyéb fogyatékosság
17 Egyéb (pontosan meg nem nevezett), mint például betegség vagy szokatlan körülmények miatti meghiúsulás
18 Halál
21 Megkeresések maximális száma
24 Átmenetileg távol lévő/elérhetetlen a terepmunka ideje alatt
25 Kiválasztásra alkalmatlan, nem számba vehető (célsokaságon kívüli)
27 Duplikáció - már lekérdezték
90 Technikai probléma

routing

IF (^DISP_CBA = "25" ) THEN Goto DISP_CBA_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
Group
[ id = DISP_CBA_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_CBA_IN]
Interviewer Instruction
Rögzítse az alkalmatlanság okát!
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = PPC_COMP_RETURN | response condition = All | layout = list ]

Service

ID PPC_COMP_RETURN
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=PPC_COMP_RETURN
Group
[ id = PPC | response condition = All | layout = list ]
[PPC] A felmérés következő része a megoldandó feladatokat tartalmazza. Mindegyik munkafüzetben olyan kérdéseket kell elolvasnia és megválaszolnia, amelyek különféle valós élethelyzetekkel kapcsolatosak.

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PPC"
ELSE ^Active_Section = "PPC"
Group
[ id = BookID_PPC | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PPC]
Interviewer Instruction
Válassza ki az Alapmunkafüzetet. Rögzítse a munkafüzet 7 jegyű azonosítóját. A válaszadó azonosítására szolgáló azonosító a következő: ^CI_PERSID. Csatolja a megfelelő címkét, vagy rögzítse a válaszadó azonosítóját az Alapmunkafüzet borítóján. Ügyeljen arra, hogy ez a képernyőn látható azonosító megegyezzen a válaszadó munkafüzetben rögzített azonosítójával. Adja át a munkafüzetet és a számolási segédeszközöket a válaszadónak.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Rögzítse a munkafüzet sorozatszámát!

routing

IF (^CI_PERSID = ^BookID_PPC) THEN Goto PPC_BookIDCheck
ELSE Goto PPC_Start
Group
[ id = PPC_BookIDCheck | response condition = All | layout = list ]
[PPC_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
A munkafüzet azonosítója megegyezik a válaszadó azonosítójával. Ez nem megengedett. Kérem, lépjen vissza, és korrigálja ezt a hibát.

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto BookID_PPC
ELSE Goto BookID_PPC
Group
[ id = PPC_Start | response condition = All | layout = list ]
[PPC_Start] Ez a munkafüzet 8 megválaszolandó kérdést tartalmaz. Kövesse az írásos utasításokat minden egyes kérdésnél!
Group
[ id = RANDOM_PP | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[RANDOM_PP]
Responses
[ Min = 0 | Max = 1 | layout = radioButton ]
00 Random PP [FTE]
Group
[ id = PPC_U301 | response condition = layout = list ]
[PPC_U301] Lapozzon az 1. oldalra, és válaszolja meg az 1. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 301. feladat - HBSE résznél kell lennie Jelölje helyesnek [01], ha a válaszadó: &bull; megjelöli a „Tel: 06 1 313 8200” szövegrész BÁRMELYIK részét; vagy &bull; olyan választ ír, amely tartalmazza legalább a „313 8200” szövegrészt. A válasz tartalmazhat kiegészítő információkat is, mint például „06 1 313 8200”, „Tel: 06 1 313 8200”, „A telefonszám 06 1 313 8200.” Jelölje helytelennek [07], ha a válaszban a címből szerepel valamilyen szám, vagy a válaszadó bármilyen más hibás választ ad meg. Csak akkor jelöljön válaszhiányt [00], ha a válaszadó semmit nem jelöl meg az adott oldalon.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helyes válasz
07 Helytelen válasz
00 Nincs válasz
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, erre nem tudok válaszolni. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.” A PONTOZÁSHOZ VÁLASSZA KI AZ 1-ES, A 7-ES VAGY A 0-S SZÁMOT, ÉS NYOMJA LE AZ ENTERT A KÖVETKEZŐ OLDALRA JUTÁSHOZ.
Group
[ id = PPC_U330a | response condition = layout = list ]
[PPC_U330a] Lapozzon a 2. és 3. oldalra, és válaszolja meg a 2. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 330. feladat - GUADELOUPE résznél kell lennie Jelölje helyesnek [01], ha a válaszadó: &bull; megjelöli a „Basse”, „Basse-Terre” vagy „Basse-Terre-sziget” kifejezést, illetve az utolsó mondat BÁRMELYIK részét; vagy &bull; leírja valamelyiket: „Basse”, „Basse-Terre” vagy "Basse-Terre-sziget” Jelölje helytelennek [07], ha szerepel a „Grande-Terre” a válaszban, vagy a válaszadó bármilyen más hibás választ ad meg. Csak akkor jelöljön válaszhiányt [00], ha a válaszadó semmit nem jelöl meg egyik oldalon sem.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helyes válasz
07 Helytelen válasz
00 Nincs válasz
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.” A PONTOZÁSHOZ VÁLASSZA KI AZ 1-ES, A 7-ES VAGY A 0-S SZÁMOT, ÉS NYOMJA LE AZ ENTERT A KÖVETKEZŐ OLDALRA JUTÁSHOZ.
Group
[ id = PPC_U302 | response condition = layout = list ]
[PPC_U302] Lapozzon a 4. és 5. oldalra, és válaszolja meg a 3. és a 4. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 302. feladat - VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK résznél kell lennie Jelölje a 3. kérdést helyesnek [01], ha a válaszadó „Kovács"-ot jelöl vagy ír. A válasz tartalmazhat kiegészítő információkat is, mint például „Béla” vagy „29 szavazat”. Minden más választ jelöljön helytelennek [07]. Csak akkor jelöljön válaszhiányt [00], ha a válaszadó semmit nem jelöl meg egyik oldalon sem.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helyes válasz
07 Helytelen válasz
00 Nincs válasz
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.” A PONTOZÁSHOZ VÁLASSZA KI AZ 1-ES, A 7-ES VAGY A 0-S SZÁMOT, ÉS NYOMJA LE AZ ENTERT A KÖVETKEZŐ OLDALRA JUTÁSHOZ.
Group
[ id = PPC_U600 | response condition = layout = list ]
[PPC_U600]
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 302. feladat - VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK résznél kell lennie Jelölje a 4. kérdést helyesnek [01], ha a válaszadó „229”-et ír. Minden más választ jelöljön helytelennek [07]. Csak akkor jelöljön válaszhiányt [00], ha a válaszadó semmit nem jelöl meg egyik oldalon sem.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helyes válasz
07 Helytelen válasz
00 Nincs válasz
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.” A PONTOZÁSHOZ VÁLASSZA KI AZ 1-ES, A 7-ES VAGY A 0-S SZÁMOT, ÉS NYOMJA LE AZ ENTERT A KÖVETKEZŐ OLDALRA JUTÁSHOZ.
Group
[ id = PPC_U300 | response condition = layout = list ]
[PPC_U300] Lapozzon a 6. oldalra, és válaszolja meg az 5. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 300. feladat - ÁLLÁSHIRDETÉS résznél kell lennie Jelölje helyesnek [01], ha a válaszadó: &bull; megjelöli a „20”-ast vagy az első mondat BÁRMELYIK részét; vagy &bull; „20”-at ír. A válasz tartalmazhat kiegészítő információkat is, mint például „20 munkatársat” vagy „Vállalat további 20 munkatársat keres”. Jelölje helytelennek [07], ha a válasz a telefonszám bármelyik részét tartalmazza, vagy a válaszadó bármilyen más hibás választ ad meg. Csak akkor jelöljön válaszhiányt [00], ha a válaszadó semmit nem jelöl meg az adott oldalon.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helyes válasz
07 Helytelen válasz
00 Nincs válasz
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, erre nem tudok válaszolni. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.” A PONTOZÁSHOZ VÁLASSZA KI AZ 1-ES, A 7-ES VAGY A 0-S SZÁMOT, ÉS NYOMJA LE AZ ENTERT A KÖVETKEZŐ OLDALRA JUTÁSHOZ.
Group
[ id = PPC_U601 | response condition = layout = list ]
[PPC_U601] Lapozzon a 7. oldalra, és válaszolja meg a 6. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 601. feladat - PALACKOK résznél kell lennie Jelölje helyesnek [01], ha a válaszadó „48”-at VAGY „negyvennyolc"-at ír. Minden más választ jelöljön helytelennek [07]. Csak akkor jelöljön válaszhiányt [00], ha a válaszadó semmit nem jelöl meg az adott oldalon.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helyes válasz
07 Helytelen válasz
00 Nincs válasz
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.” A PONTOZÁSHOZ VÁLASSZA KI AZ 1-ES, A 7-ES VAGY A 0-S SZÁMOT, ÉS NYOMJA LE AZ ENTERT A KÖVETKEZŐ OLDALRA JUTÁSHOZ.
Group
[ id = PPC_U614 | response condition = layout = list ]
[PPC_U614] Lapozzon a 8. és 9. oldalra, és válaszolja meg a 7. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 614. feladat - ÓRAHIRDETÉS résznél kell lennie Jelölje helyesnek [01], ha a válaszadó 9000 (Ft) vagy 9000.00 (Ft) vagy 9000. (Ft) vagy 9000.- (Ft) vagy 9000,00 (Ft) vagy 9000, (Ft) vagy 9000,- (Ft) vagy 9.000 (Ft) vagy 9,000 (Ft) vagy 9 000 (Ft) vagy 9,000.00 (Ft) vagy 9.000,00 (Ft) vagy 9 000,00 (Ft) vagy 9 000.00 (Ft) összeget ír. Minden más választ jelöljön helytelennek [07]. Csak akkor jelöljön válaszhiányt [00], ha a válaszadó semmit nem jelöl meg egyik oldalon sem.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helyes válasz
07 Helytelen válasz
00 Nincs válasz
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.” A PONTOZÁSHOZ VÁLASSZA KI AZ 1-ES, A 7-ES VAGY A 0-S SZÁMOT, ÉS NYOMJA LE AZ ENTERT A KÖVETKEZŐ OLDALRA JUTÁSHOZ.
Group
[ id = PPC_U645 | response condition = layout = list ]
[PPC_U645] Lapozzon a 10. oldalra, és válaszolja meg a 8. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 645. feladat - REPÜLŐTÉRI MENETREND résznél kell lennie Jelölje helyesnek [01], ha a válaszadó „0 óra és 50 perc"-et vagy „50 perc"-et vagy „50 p”-t vagy „50”-et vagy „ötven"-et ír. Minden más választ jelöljön helytelennek [07]. Csak akkor jelöljön válaszhiányt [00], ha a válaszadó semmit nem jelöl meg egyik oldalon sem.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helyes válasz
07 Helytelen válasz
00 Nincs válasz
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.” A PONTOZÁSHOZ VÁLASSZA KI AZ 1-ES, A 7-ES VAGY A 0-S SZÁMOT, ÉS NYOMJA LE AZ ENTERT A KÖVETKEZŐ OLDALRA JUTÁSHOZ.
Group
[ id = PPC_Scoring | response condition = All | layout = list ]
[PPC_Scoring]
Interviewer Instruction
Vegye vissza a munkafüzetet a válaszadótól. Ha nem fejezte be a pontozást valamennyi alapkérdésnél, akkor térjen vissza, és rögzítse még most az összes pontszámot.
Group
[ id = PPC_CheckScores | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PPC_CheckScores]

routing

IF ( ( ( (^PPC_U301 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U330a ≠ "NULL" ) ) AND ( (^PPC_U302 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U600 ≠ "NULL" ) ) ) AND ( ( (^PPC_U300 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U601 ≠ "NULL" ) ) AND ( (^PPC_U614 ≠ "NULL" ) AND (^PPC_U645 ≠ "NULL" ) ) ) ) THEN Goto PPC_Routing
ELSE Goto PPC_MissingScores
Group
[ id = PPC_MissingScores | response condition = All | layout = list ]
[PPC_MissingScores]
Interviewer Instruction
A pontozás nem történt meg egy vagy több korábbi kérdésnél. Kattintson az <Előre> gombra, hogy vissza tudjon menni a pontozás nélkül maradt kérdésekhez. Kérem, rögzítse a hiányzó pontokat.

routing

IF (^PPC_U301 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U301
ELSE
IF (^PPC_U330a = "NULL" ) THEN Goto PPC_U330a
ELSE
IF (^PPC_U302 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U302
ELSE
IF (^PPC_U600 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U600
ELSE
IF (^PPC_U300 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U300
ELSE
IF (^PPC_U601 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U601
ELSE
IF (^PPC_U614 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U614
ELSE
IF (^PPC_U645 = "NULL" ) THEN Goto PPC_U645
ELSE Goto PPC_Routing
Group
[ id = PPC_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PPC_Routing]

routing

IF (^PPC_Score < "4" ) THEN Goto DC_PP1_automaticAssignment
ELSE
IF (^RANDOM_PP < "0.5" ) THEN Goto BookID_PP1
ELSE Goto BookID_PP2

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^PPC_Score = "0"
[before]
IF (^PPC_U301 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U330a = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U302 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U600 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U300 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U601 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U614 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
[before]
IF (^PPC_U645 = "01" ) THEN ^PPC_Score = (^PPC_Score + "1" )
Group
[ id = BookID_PP1 | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PP1]
Interviewer Instruction
Válassza ki az 1-es munkafüzetet. Rögzítse a munkafüzet 7 jegyű azonosítóját. Csatolja a megfelelő címkét, vagy rögzítse a válaszadó azonosítóját az 1-es Munkafüzet borítóján. A válaszadó azonosítására szolgáló azonosító a következő: ^CI_PERSID. Ügyeljen arra, hogy ez a képernyőn látható azonosító megegyezzen a válaszadó munkafüzetben rögzített azonosítójával. Adja át a munkafüzetet a válaszadónak.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Rögzítse a munkafüzet sorozatszámát!

routing

IF (^BookID_PP1 = ^CI_PERSID) THEN Goto PP1_BookIDCheck
ELSE Goto PP1

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PP1"
ELSE ^Active_Section = "PP1"
Group
[ id = PP1_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PP1_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
A munkafüzet azonosítója megegyezik a válaszadó azonosítójával. Ez nem megengedett. Kérem, lépjen vissza, és korrigálja ezt a hibát.
Group
[ id = PP1 | response condition = All | layout = list ]
[PP1] Kérem, nyissa ki a munkafüzetet, és amíg hangosan felolvasom, kövesse Ön is az Általános utasításokat. „A felmérés következő részében egy 20 feladatból álló munkafüzetet kell kitöltenie. A munkafüzetben feltett kérdés vagy kérdések megválaszolásához használja az egyes témákhoz megadott információkat! Kérjük, a válaszait a munkafüzet erre szolgáló vonalain vagy az egyes kérdésekhez megadott utasítások szerint adja meg! A válaszadásnak különféle módjai lehetnek: válaszát a megadott helyre kell írnia, információ(ka)t kell bekarikáznia, vagy információ(ka)t kell aláhúznia. A feladatokat a megadott sorrendben kell elvégeznie. Ha nem boldogul valamelyik kérdéssel, lépjen tovább a következőre! Nem kell tudnia a választ egy kérdésre ahhoz, hogy a következőt meg tudja válaszolni. Egyes kérdéseket könnyebbnek, míg másokat nehezebbnek találhat. Nem gond, ha nem tudja az összes kérdést megválaszolni, de fontos, hogy mindegyiket legalább próbálja meg.”
Group
[ id = PP1_U306 | response condition = layout = list ]
[PP1_U306] Lapozzon a 2. és 3. oldalra, és válaszolja meg az 1. és a 2. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 306. feladat - MANOR résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP1_U313 | response condition = layout = list ]
[PP1_U313] Lapozzon a 4. és 5. oldalra, és válaszolja meg a 3–7. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 313. feladat - NEMZETKÖZI HÍVÁSOK résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP1_U324 | response condition = layout = list ]
[PP1_U324] Lapozzon a 6. és 7. oldalra, és válaszolja meg a 8. és a 9. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 324. feladat - TEJ résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP1_U305 | response condition = layout = list ]
[PP1_U305] Lapozzon a 8. és 9. oldalra, és válaszolja meg a 10. és a 11. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 305. feladat - TMN LOPÁSGÁTLÓ résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP1_U317 | response condition = layout = list ]
[PP1_U317] Lapozzon a 10. és 11. oldalra, és válaszolja meg a 12–14. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 317. feladat - ALMÁK résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP1_U310 | response condition = layout = list ]
[PP1_U310] Lapozzon a 12. és 13. oldalra, és válaszolja meg a 15. és a 16. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 310. feladat - MEMÓRIAFEJLESZTÉS résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP1_U309 | response condition = layout = list ]
[PP1_U309] Lapozzon a 14. és 15. oldalra, és válaszolja meg a 17-20. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 309. feladat - GENERIKUS GYÓGYSZEREK résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP1_End | response condition = All | layout = ]
[PP1_End] Köszönjük, hogy kitöltötte a munkafüzetet.
Interviewer Instruction
Vegye vissza a munkafüzetet a válaszadótól. Tegye be a munkafüzetet az esetmappába. Folytassa az Olvasási Elemek munkafüzet bevezetőjével.
Group
[ id = DC_PP1_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP1_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PP = "01"
Group
[ id = DC_PP1_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP1_automatic]

routing

IF (^DISP_PP = "01" ) THEN Goto PRC_Routing
ELSE Goto DC_PP_manual
Group
[ id = DC_PP_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PP]
Interviewer Instruction
Válassza ki a megfelelő meghiúsulási kódot a felmérés ezen részére!
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Részleges kitöltés/félbeszakítás
04 Válaszmegtagadás - kiválasztott személy tagadta meg
05 Válaszmegtagadás - más személy tagadta meg
07 Nyelvi nehézségek
08 Olvasási és írási nehézségek
09 Tanulási nehézségekkel küzdő/mentális zavarban szenvedő
12 Halláskárosult
13 Vak/látássérült
14 Beszédben akadályozott
15 Testi fogyatékosság
16 Egyéb fogyatékosság
17 Egyéb (pontosan meg nem nevezett), mint például betegség vagy szokatlan körülmények miatti meghiúsulás
18 Halál
21 Megkeresések maximális száma
24 Átmenetileg távol lévő/elérhetetlen a terepmunka ideje alatt
25 Kiválasztásra alkalmatlan, nem számba vehető (célsokaságon kívüli)
27 Duplikáció - már lekérdezték
90 Technikai probléma

routing

IF (^DISP_PP = "25" ) THEN Goto DISP_PP_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
Group
[ id = DISP_PP_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PP_IN]
Interviewer Instruction
Rögzítse az alkalmatlanság okát
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = BookID_PP2 | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PP2]
Interviewer Instruction
Válassza ki a 2. munkafüzetet, és rögzítse a munkafüzet 7 jegyű azonosítóját. Csatolja a megfelelő címkét, vagy rögzítse a válaszadó azonosítóját a 2. munkafüzet borítóján. A válaszadó azonosítására szolgáló azonosító a következő: ^CI_PERSID. Ügyeljen arra, hogy ez a képernyőn látható azonosító megegyezzen a válaszadó munkafüzetben rögzített azonosítójával. Adja át a munkafüzetet a válaszadónak.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Rögzítse a munkafüzet sorozatszámát!

routing

IF (^BookID_PP2 = ^CI_PERSID) THEN Goto PP2_BookIDCheck
ELSE Goto PP2

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PP2"
ELSE ^Active_Section = "PP2"
Group
[ id = PP2_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PP2_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
A munkafüzet azonosítója megegyezik a válaszadó azonosítójával. Ez nem megengedett. Kérem, lépjen vissza, és korrigálja ezt a hibát.
Group
[ id = PP2 | response condition = All | layout = list ]
[PP2] Kérem, nyissa ki a munkafüzetet, és amíg hangosan felolvasom, kövesse Ön is az Általános utasításokat. „A felmérés következő részében egy 20 feladatból álló munkafüzetet kell kitöltenie. A munkafüzetben feltett kérdés vagy kérdések megválaszolásához használja az egyes témákhoz megadott információkat! Néhány kérdés esetében lehetősége van számológép vagy vonalzó használatára. <html:span class="inLineInstructions"> HELYEZZE A VONALZÓT ÉS A SZÁMOLÓGÉPET OLYAN HELYRE, AHOL A VÁLASZADÓ EL TUDJA ÉRNI AZOKAT, AMENNYIBEN SZÜKSÉGE LENNE RÁJUK.</html:span> Ha egy kérdésre számszerű választ szükséges adni, próbálja meg ugyanazzal a pontossággal megbecsülni vagy kerekíteni a választ, ahogyan azt a mindennapjaiban is teszi. Számításait a lap bármelyik üres részén elvégezheti. Kérjük, a válaszait a munkafüzet erre szolgáló vonalain vagy az egyes kérdésekhez megadott utasítások szerint adja meg! A válaszadásnak különféle módjai lehetnek: válaszát a megadott helyre kell írnia, információ(ka)t kell bekarikáznia, vagy információ(ka)t kell aláhúznia. A feladatokat a megadott sorrendben kell elvégeznie. Ha nem boldogul valamelyik kérdéssel, lépjen tovább a következőre! Nem kell tudnia a választ egy kérdésre ahhoz, hogy a következőt meg tudja válaszolni. Egyes kérdéseket könnyebbnek, míg másokat nehezebbnek találhat. Nem gond, ha nem tudja az összes kérdést megválaszolni, de fontos, hogy mindegyiket legalább próbálja meg.”
Group
[ id = PP2_U615 | response condition = layout = ]
[PP2_U615] Lapozzon a 2. és 3. oldalra, és válaszolja meg a 1. és a 2. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 615. feladat - TEAMÉCSESEK résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U640 | response condition = layout = ]
[PP2_U640] Lapozzon a 4. és 5. oldalra, és válaszolja meg a 3. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 640. feladat - KILOMÉTERÓRA résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U620 | response condition = layout = ]
[PP2_U620] Lapozzon a 6. és 7. oldalra, és válaszolja meg a 4. és az 5. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 620. feladat - INFLÁCIÓ résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U666 | response condition = layout = ]
[PP2_U666] Lapozzon a 8. és 9. oldalra, és válaszolja meg a 6. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 666. feladat - KÖTÉL résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U623 | response condition = layout = ]
[PP2_U623] Lapozzon a 10. és 11. oldalra, és válaszolja meg a 7–9. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 623. feladat - BOR résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U624 | response condition = layout = ]
[PP2_U624] Lapozzon a 12. és 13. oldalra, és válaszolja meg a 10. és a 11. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 624. feladat - TTI résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U618 | response condition = layout = ]
[PP2_U618] Lapozzon a 14. és 15. oldalra, és válaszolja meg a 12. és a 13. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 618. feladat - HATOS CSOMAG résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U604 | response condition = layout = ]
[PP2_U604] Lapozzon a 16. és 17. oldalra, és válaszolja meg a 14. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 604. feladat - ÜZEMANYAG-KIJELZŐ résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U610 | response condition = layout = ]
[PP2_U610] Lapozzon a 18. és 19. oldalra, és válaszolja meg a 15. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 610. feladat - KAMATOS KAMAT résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U664 | response condition = layout = ]
[PP2_U664] Lapozzon a 20. és 21. oldalra, és válaszolja meg a 16. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 664. feladat - HANGVERSENY JEGYEK résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U602 | response condition = layout = ]
[PP2_U602] Lapozzon a 22. és 23. oldalra, és válaszolja meg a 17-19. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 602. feladat - ÁRCÍMKÉK résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_U655 | response condition = layout = ]
[PP2_U655] Lapozzon a 24. és 25. oldalra, és válaszolja meg a 20. kérdést!
Interviewer Instruction
A válaszadónak a 655. feladat - ÖSVÉNY résznél kell lennie
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl.: „Ez mit jelent?” vagy „Mit kell itt csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehetőségeihez képest a legjobban válaszolni.”
Group
[ id = PP2_End | response condition = All | layout = ]
[PP2_End] Köszönjük, hogy kitöltötte a munkafüzetet.
Interviewer Instruction
Vegye vissza a munkafüzetet, a vonalzót és a számológépet a válaszadótól. Tegye be a munkafüzetet az esetmappába. Folytassa az Olvasási Elemek munkafüzet bevezetőjével.
Group
[ id = DC_PP2_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP2_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PP = "01"
Group
[ id = DC_PP2_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PP2_automatic]

routing

IF (^DISP_PP = "01" ) THEN Goto PRC_Routing
ELSE Goto DC_PP_manual
Group
[ id = PRC_COMP_RETURN | response condition = All | layout = list ]

Service

ID PRC_COMP_RETURN
url /piaac/workFlow/returnService/start.php?PROCESSURI=^PROCESSURI&CILANG=^CILANG&ITEM=PRC_COMP_RETURN

routing

IF (^skipPRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto PRC_Routing
Group
[ id = PRC_Routing | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PRC_Routing]

routing

IF (^skipPRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto PRC
Group
[ id = PRC | response condition = All | layout = list ]
[BookID_PRC]
Interviewer Instruction
Válassza ki az Olvasási Elemek munkafüzetet. Rögzítse a munkafüzet 7 jegyű azonosítóját. Csatolja a megfelelő címkét, vagy rögzítse a válaszadó azonosítóját a munkafüzet borítóján. A válaszadó azonosítására szolgáló azonosító a következő: ^CI_PERSID. Ügyeljen arra, hogy ez a képernyőn látható azonosító megegyezzen a válaszadó munkafüzetben rögzített azonosítójával. Adja át az Olvasási Elemek munkafüzetet a válaszadónak.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 8 | layout = radioButton ]
00 [Size = 8]
Help
Rögzítse a munkafüzet sorozatszámát!

routing

IF (^BookID_PRC = ^CI_PERSID) THEN Goto PRC_BookIDCheck
ELSE Goto PRC_START

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "PRC"
ELSE ^Active_Section = "PRC"
Group
[ id = PRC_BookIDCheck | response condition = All | layout = ]
[PRC_BookIDCheck]
Interviewer Instruction
A munkafüzet azonosítója megegyezik a válaszadó azonosítójával. Ez nem megengedett. Kérem, lépjen vissza, és korrigálja ezt a hibát.
Group
[ id = PRC_START | response condition = All | layout = ]
[PRC_START] Kérem, nyissa ki a munkafüzetet az első oldalon. Kérem, amíg hangosan felolvasom, kövesse Ön is az utasításokat. „A felmérés következő része ez a három rövid szakaszból álló munkafüzet, amely szavakkal, mondatokkal és újságcikkekkel kapcsolatos feladatokat tartalmaz. Mi a teendő? Tekintse meg a rajzokat, és találja meg a hozzájuk tartozó szavakat, valamint olvassa el a mondatokat és cikkeket! Válaszoljon a kérdésekre a helyes válasz bekarikázásával! A feladatokat a megadott sorrendben kell elvégeznie. Ha nem boldogul valamelyik kérdéssel, lépjen tovább a következőre! Nem kell tudnia a választ egy kérdésre ahhoz, hogy a következőt meg tudja válaszolni. Egyes kérdéseket könnyebbnek, míg másokat nehezebbnek találhat. Nem gond, ha nem tudja az összes kérdést megválaszolni, de fontos, hogy mindegyiket legalább próbálja meg. A lehető leggyorsabban haladjon, de tartsa szem előtt, hogy fontosabb jó választ adni, mint sietni a megoldással! Lapozzon a következő oldalra!”
Group
[ id = PR-PV-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-PV-Q1] <html:span class="inLineInstructions">GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A VÁLASZADÓ A MUNKAFÜZET 1. OLDALÁT NÉZI</html:span> Ebben a részben karikázza be a képnek megfelelő szót! Íme egy példa: <html:span class="inLineInstructions">MUTASSON RÁ A „SZÍV” KÉPÉRE A MUNKAFÜZETBEN.</html:span> A „szív” szó felel meg a képnek, így azt kell bekarikázni. <html:span class="inLineInstructions">MUTASSON RÁ A „SZÍV” SZÓRA.</html:span> Kérem, haladjon így végig az összes képen, amíg az oldal alján a STOP szóhoz nem ér. Amint a STOP szóhoz ér, kérem, jelezze. Készen áll? <html:span class="inLineInstructions">SZÜNET</html:span> Kérem, a kezdéshez lapozzon a következő oldalra.
Interviewer Instruction
* Kattintson rá a szókincs részhez kapcsolódó STOPPER INDÍTÁSA gombra, amint a válaszadó a következő oldalra lapoz. * Figyeljen arra, hogy a válaszadó valóban csak egy szót karikázzon be minden kép alatt. * Ha a válaszadó a négy lehetőségből egynél több szót is bekarikáz a kép alatt, akkor állítsa meg a válaszadásban, és mondja azt, hogy: „Kérem, ebben a feladatban csak egy választ karikázzon be, azt, amelyik megfelel az Ön által látott képnek.” Amennyiben a válaszadáshoz további tisztázásra van szükség, a példa (szív) segítségével mutassa meg a válaszadónak a helyes eljárást. * Amikor a válaszadó befejezi a szókincs részhez kapcsolódó utolsó képet, és jelzi, hogy végzett, kattintson a STOPPER MEGÁLLÍTÁSA gombra.
Responses
[ layout = timer ]
01 SZÓKINCSSTOPPER
Help
Ha a válaszadó segítséget kér (pl. azt kérdezi, hogy „Ez egy xxxx?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehető legjobban válaszolni valamennyi kép esetében.” Ha a válaszadó a stopperre kérdez rá (pl.: „Miért méri az időt?”), akkor mondja azt, hogy: „Valamennyi válaszadó esetén fontos tudnunk, hogy mennyi ideig tartott az egyes részek kitöltése.”
Group
[ id = PR-SP-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-SP-Q1] <html:span class="inLineInstructions">GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A VÁLASZADÓ A MUNKAFÜZET 19. OLDALÁT NÉZI.</html:span> Kérem, ebben a részben olvasson el minden mondatot, és karikázza be az IGEN-t, ha a mondatnak van értelme, vagy karikázza be a NEM-et, ha a mondatnak nincs értelme. Olvassa el a példamondatokat. <html:span class="inLineInstructions">MUTASSON RÁ A PÉLDÁKRA, ÉS TARTSON SZÜNETET, HOGY A VÁLASZADÓ AZ ÖSSZES PÉLDÁT EL TUDJA OLVASNI.</html:span> Kérem, haladjon így végig az összes mondaton ebben a feladatrészben, amíg az oldal alján a STOP szóhoz nem ér. Amint a STOP szóhoz ér, kérem, jelezze! Készen áll? <html:span class="inLineInstructions">SZÜNET</html:span> Kérem, a kezdéshez lapozzon a következő oldalra.
Interviewer Instruction
* Kattintson rá a mondatok részhez kapcsolódó STOPPER INDÍTÁSA gombra, amint a válaszadó a következő oldalra lapoz. * Figyeljen arra, hogy a válaszadó valóban vagy az IGEN vagy a NEM szót karikázza be minden egyes mondat esetében. * Ha a válaszadó egyszerre bekarikázza az IGEN-t és a NEM-et, vagy egyéb szót, szavakat is bekarikáz a mondatban, akkor állítsa meg a válaszadásban, és mondja azt, hogy: „Kérem, ebben a feladatban vagy az IGEN-t vagy a NEM-et karikázza csak be.” Amennyiben a válaszadáshoz további tisztázásra van szükség, a három példamondat segítségével mutassa meg a válaszadónak a helyes eljárást. * Amikor a válaszadó befejezi az utolsó mondatot, és jelzi, hogy végzett, kattintson a STOPPER MEGÁLLÍTÁSA gombra.
Responses
[ layout = timer ]
01 MONDATSTOPPER
Help
Ha a válaszadó szövegértési segítséget kér egy mondattal kapcsolatban (pl. azt kérdezi: „Ez mit jelent?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehető legjobban válaszolni valamennyi mondat esetében.” Ha a válaszadó segítséget kér a feladat értelmezésével kapcsolatban (pl. azt kérdezi: „Itt mit kell csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Az összes mondatot olvassa el, és döntse el, hogy van-e értelme a mondatnak vagy sem. Ha van, akkor karikázza be az IGEN-t, ha nincs, akkor a NEM-et. Segítségképpen visszanézheti a példamondatokat.” Ha a válaszadó a stopperre kérdez rá (pl.: „Miért méri az időt?”), akkor mondja azt, hogy: „Valamennyi válaszadó esetén fontos tudnunk, hogy mennyi ideig tartott az egyes részek kitöltése.”
Group
[ id = PR-PF-Q1 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q1] <html:span class="inLineInstructions">GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A VÁLASZADÓ A MUNKAFÜZET 22. OLDALÁT NÉZI.</html:span> Ebben a részben néhány cikket fog elolvasni. Ha két aláhúzott szóhoz érkezik, karikázza be közülük azt, amelyikkel értelmes a mondat! Olvassa el a példákat! <html:span class="inLineInstructions">MUTASSON RÁ A BEKEZDÉSRE, ÉS TARTSON SZÜNETET, HOGY A VÁLASZADÓ EL TUDJA AZT OLVASNI.</html:span> Amikor végzett az 1. cikkel, kérem, ÁLLJON MEG, és jelezze, hogy végzett. Készen áll? <html:span class="inLineInstructions">SZÜNET</html:span> Kérem, a kezdéshez lapozzon a következő oldalra.
Interviewer Instruction
* Kattintson rá az 1. cikkhez kapcsolódó STOPPER INDÍTÁSA gombra, amint a válaszadó a következő oldalra lapoz, hogy elkezdje az első cikken a munkát. * Figyeljen arra, hogy a válaszadó az aláhúzott szópárok közül valóban csak egy szót karikázzon be minden egyes mondat esetében. * Ha a válaszadó mindkét aláhúzott szót bekarikázza, vagy egy vagy több nem aláhúzott szót is bekarikáz a mondatban, akkor állítsa meg a válaszadásban, és mondja azt, hogy: „Kérem, a válasz megadásához ebben a feladatban az aláhúzott két szó közül az egyiket karikázza be.” Amennyiben a válaszadáshoz további tisztázásra van szükség, a példaszöveg segítségével mutassa meg a válaszadónak a helyes eljárást. * Amikor a válaszadó jelzi, hogy végzett az 1. cikkel (valamennyi feladatot elvégezte a cikkben, és ha akart, visszatért bármelyik feladathoz, és elvégezte a kívánt módosításokat), kattintson a STOPPER MEGÁLLÍTÁSA gombra.
Responses
[ layout = timer ]
01 1. CIKK STOPPERE
Help
Ha a válaszadó szövegértési segítséget kér egy cikkel kapcsolatban (pl. azt kérdezi: „Ez mit jelent?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehető legjobban válaszolni valamennyi cikk esetében.” Ha a válaszadó segítséget kér a feladat értelmezésével kapcsolatban (pl. azt kérdezi: „Itt mit kell csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Az összes cikket csendben olvassa el, és minden alkalommal, amikor egy aláhúzott szópárhoz ér, karikázza be azt a szót, amelyikkel van értelme a mondatnak.” Ha a válaszadó a stopperre kérdez rá (pl.: „Miért méri az időt?”), akkor mondja azt, hogy: „Valamennyi válaszadó esetén fontos tudnunk, hogy mennyi ideig tartott az egyes részek kitöltése.”
Group
[ id = PR-PF-Q2 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q2] Lapozzon a következő oldalra, és tegye ugyanezt a 2. cikk esetében is. Kérem, jelezze, ha végzett a 2. cikkel.
Interviewer Instruction
* Kattintson rá a 2. cikkhez kapcsolódó STOPPER INDÍTÁSA gombra, amint a válaszadó a következő oldalra lapoz, hogy elkezdje a második cikken a munkát. * Figyeljen arra, hogy a válaszadó az aláhúzott szópárok közül valóban csak egy szót karikázzon be minden egyes mondat esetében. * Ha a válaszadó mindkét aláhúzott szót bekarikázza, vagy egy vagy több nem aláhúzott szót is bekarikáz a mondatban, akkor állítsa meg a válaszadásban, és mondja azt, hogy: „Kérem, a válasz megadásához ebben a feladatban az aláhúzott két szó közül az egyiket karikázza be.” Amennyiben a válaszadáshoz további tisztázásra van szükség, a példaszöveg segítségével mutassa meg a válaszadónak a helyes eljárást. * Amikor a válaszadó jelzi, hogy végzett a 2. cikkel (valamennyi feladatot elvégezte a cikkben, és ha akart, visszatért bármelyik feladathoz, és elvégezte a kívánt módosításokat), kattintson a STOPPER MEGÁLLÍTÁSA gombra.
Responses
[ layout = timer ]
01 2. CIKK STOPPERE
Help
Ha a válaszadó szövegértési segítséget kér egy cikkel kapcsolatban (pl. azt kérdezi: „Ez mit jelent?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehető legjobban válaszolni valamennyi cikk esetében.” Ha a válaszadó segítséget kér a feladat értelmezésével kapcsolatban (pl. azt kérdezi: „Itt mit kell csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Az összes cikket csendben olvassa el, és minden alkalommal, amikor egy aláhúzott szópárhoz ér, karikázza be azt a szót, amelyikkel van értelme a mondatnak.” Ha a válaszadó a stopperre kérdez rá (pl.: „Miért méri az időt?”), akkor mondja azt, hogy: „Valamennyi válaszadó esetén fontos tudnunk, hogy mennyi ideig tartott az egyes részek kitöltése.”
Group
[ id = PR-PF-Q3 | response condition = All | layout = ]
[PR-PF-Q3] Lapozzon a következő oldalra, és tegye ugyanezt a 3. és a 4. cikk esetében is. Kérem, jelezze, ha végzett a 3. és a 4. cikkel.
Interviewer Instruction
* Kattintson rá a 3. és 4. cikkhez kapcsolódó STOPPER INDÍTÁSA gombra, amint a válaszadó a következő oldalra lapoz, hogy elkezdje a harmadik cikken a munkát. * Figyeljen arra, hogy a válaszadó az aláhúzott szópárok közül valóban csak egy szót karikázzon be minden egyes mondat esetében. * Ha a válaszadó mindkét aláhúzott szót bekarikázza, vagy egy vagy több nem aláhúzott szót is bekarikáz a mondatban, akkor állítsa meg a válaszadásban, és mondja azt, hogy: „Kérem, a válasz megadásához ebben a feladatban az aláhúzott két szó közül az egyiket karikázza be.” Amennyiben a válaszadáshoz további tisztázásra van szükség, a példaszöveg segítségével mutassa meg a válaszadónak a helyes eljárást. * Amikor a válaszadó jelzi, hogy végzett mindkét cikkel (valamennyi feladatot elvégezte mindkét cikkben, és ha akart, visszatért bármelyik feladathoz, és elvégezte a kívánt módosításokat), kattintson a STOPPER MEGÁLLÍTÁSA gombra.
Responses
[ layout = timer ]
01 3. CIKK STOPPERE
Help
Ha a válaszadó szövegértési segítséget kér egy cikkel kapcsolatban (pl. azt kérdezi: „Ez mit jelent?”), akkor mondja azt, hogy: „Elnézést, nem tudok segíteni a feladatokban. Kérem, próbáljon meg a lehető legjobban válaszolni valamennyi cikk esetében.” Ha a válaszadó segítséget kér a feladat értelmezésével kapcsolatban (pl. azt kérdezi: „Itt mit kell csinálnom?”), akkor mondja azt, hogy: „Az összes cikket csendben olvassa el, és minden alkalommal, amikor egy aláhúzott szópárhoz ér, karikázza be azt a szót, amelyikkel van értelme a mondatnak.” Ha a válaszadó a stopperre kérdez rá (pl.: „Miért méri az időt?”), akkor mondja azt, hogy: „Valamennyi válaszadó esetén fontos tudnunk, hogy mennyi ideig tartott az egyes részek kitöltése.”

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto DC_PRC_automaticAssignment
ELSE Goto DC_PRC_automaticAssignment
Group
[ id = DC_PRC_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PRC_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_PRC = "01"
Group
[ id = DC_PRC_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_PRC_automatic]

routing

IF (^DISP_PRC = "01" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto DC_PRC_manual
Group
[ id = DC_PRC_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PRC]
Interviewer Instruction
Válassza ki a megfelelő meghiúsulási kódot a felmérés ezen részére!
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Részleges kitöltés/félbeszakítás
04 Válaszmegtagadás - kiválasztott személy tagadta meg
05 Válaszmegtagadás - más személy tagadta meg
07 Nyelvi nehézségek
08 Olvasási és írási nehézségek
09 Tanulási nehézségekkel küzdő/mentális zavarban szenvedő
12 Halláskárosult
13 Vak/látássérült
14 Beszédben akadályozott
15 Testi fogyatékosság
16 Egyéb fogyatékosság
17 Egyéb (pontosan meg nem nevezett), mint például betegség vagy szokatlan körülmények miatti meghiúsulás
18 Halál
21 Megkeresések maximális száma
24 Átmenetileg távol lévő/elérhetetlen a terepmunka ideje alatt
25 Kiválasztásra alkalmatlan, nem számba vehető (célsokaságon kívüli)
27 Duplikáció - már lekérdezték
90 Technikai probléma

routing

IF (^DISP_PRC = "25" ) THEN Goto DISP_PRC_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
Group
[ id = DISP_PRC_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_PRC_IN]
Interviewer Instruction
Rögzítse az alkalmatlanság okát
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = EXIT_START | response condition = All | layout = list ]
[EXIT_START] Befejeztük az interjút. Köszönöm az együttműködését, és hogy időt szakított ránk.
Interviewer Instruction
Elkészült a lekérdezéssel. Az <Előre> gomb megnyomásával a következő képernyőre lép, és a rendszer megkezdi az automatikus lezárást. Sikeres kitöltés esetén adja át a felmérésben való részvételért járó ajándékot! Ha a rendszer leállt, hagyja el a háztartást! Miután elhagyta a háztartást, lépjen vissza a programba annak érdekében, hogy az interjúval kapcsolatban megválaszoljon néhány további kérdést, és véglegesítse az esetet.

routing

IF (^skipZZsection = "01" ) THEN Goto PIAAC_BEFORE_END
ELSE Goto ZZ1a

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^Active_Section = "CF"
ELSE ^Active_Section = "CF"
Group
[ id = ZZ1a | response condition = All | layout = list ]
[ZZ1a]
Interviewer Instruction
A következő kérdéseket Önnek kell megválaszolnia az esettel kapcsolatban. A válaszadón kívül más is jelen volt az interjú ideje alatt?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem

routing

[id = ZZ1a_routing ]
IF (^ZZ1a = "01" ) THEN Goto ZZ1b
ELSE Goto ZZ2
Group
[ id = ZZ1b | response condition = layout = list ]
[ZZ1b]
Interviewer Instruction
Ez a személy vagy személyek segédkeztek a következők közül bármelyik megválaszolásában? (Jelölje meg az összeset, amelyiknél igen)
Responses
[ layout = checkBox ]
01 A háttérkérdőív
02 A készségek felmérése
Group
[ id = ZZ2 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ2]
Interviewer Instruction
Összességében hogy érezte, a válaszadó értette a kérdéseket az interjú során?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soha
02 Szinte soha
03 Néha, olykor
04 Gyakran
05 Nagyon gyakran
Group
[ id = ZZ3 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ3]
Interviewer Instruction
Előfordult, hogy a válaszadó arra kérte, hogy tisztázzon egy kérdést az interjú ideje alatt?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
Group
[ id = ZZ4 | response condition = layout = list ]
[ZZ4]
Interviewer Instruction
Előfordult a következő események bármelyike is az interjú alatt? Mindegyiket jelölje meg, amelyik előfordult.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 A válaszadó a kérdezőbiztoson kívül mással is beszélgetett a háztartásban.
02 A válaszadó telefonált, sms-ezett vagy e-mailezett.
03 A válaszadó gyerekre vigyázott.
04 A válaszadó a háztartási teendőit látta el, például főzött vagy mosott közben.
05 TV-készülék, rádió, játékkonzol vagy zenelejátszó működött a válaszadó közvetlen közelében.
06 A válaszadót félbeszakította valamilyen más tevékenység, feladat vagy esemény.
Group
[ id = ZZ5 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ5]
Interviewer Instruction
Panaszkodott a válaszadó, hogy az interjú túl hosszú volt, vagy túl sok időt vett igénybe?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Igen
02 Nem
Group
[ id = ZZ6 | response condition = All | layout = list ]
[ZZ6]
Interviewer Instruction
Főként melyik helyiségben történt a felmérés?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nappaliban/étkezőben
02 Konyhában
03 Hálószobában
04 Bejáratnál
05 Előszobában vagy folyosón
06 Irodában
07 A háztartás egyéb helyiségében
08 Háztartáson kívüli egyéb helyen (pl. könyvtár, közösségi központ stb.)
Group
[ id = ZZ7 | response condition = layout = list ]
[ZZ7]
Interviewer Instruction
Ha van valamilyen további megjegyzése az interjúval kapcsolatban, kérem, rögzítse az alábbi üres helyen.
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 1000]
Group
[ id = ENDING | response condition = All | layout = list ]
[ENDING]
Interviewer Instruction
Ezzel végzett az esettel. Az eset lezárásához kattintson az <Előre> gombra. Kövesse a kapott útmutatásokat az adatok elmentéséhez és exportálásához.

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto PIAAC_BEFORE_END
Group
[ id = BreakOffRouting | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BreakOffRouting]

routing

IF (^DISP_CI ≠ "1" ) THEN Goto DC_CI_manual
ELSE
IF ( (^DISP_CI = "1" ) AND (^DISP_BQ ≠ "1" ) ) THEN Goto DC_BQ_manual
ELSE
IF ( ( ( (^DISP_CORE ≠ "1" ) AND ( (^DISP_CORE ≠ "3" ) AND (^DISP_CORE ≠ "4" ) ) ) AND (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) ) AND ( (^CBA_Core_Stage1_Score = "NULL" ) OR (^CBA_Core_Stage2_Score = "NULL" ) ) ) THEN Goto DC_CORE_manual
ELSE
IF ( ( ( (^DISP_CORE = "1" ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score > "3" ) ) AND (^CBA_Core_Stage2_Score > "2" ) ) AND (^DISP_CBA ≠ "1" ) ) THEN Goto DC_CBA_manual
ELSE
IF ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "2" ) AND (^DISP_PP ≠ "1" ) ) OR ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND ( ( (^DISP_CORE = "3" ) OR (^DISP_CORE = "4" ) ) OR (^CBA_Core_Stage1_Score ≤ "3" ) ) ) AND (^DISP_PP ≠ "1" ) ) ) THEN Goto DC_PP_manual
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "2" ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND ( (^DISP_CORE = "3" ) OR (^DISP_CORE = "4" ) ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^DISP_CORE = "1" ) ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score ≤ "3" ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^CBA_Core_Stage1_Score > "3" ) ) AND (^CBA_Core_Stage2_Score ≤ "2" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) OR ( ( ( (^COMPUTEREXPERIENCE = "1" ) AND (^CBA_Start = "2" ) ) AND (^DISP_PP = "1" ) ) AND (^DISP_PRC ≠ "1" ) ) ) THEN Goto DC_PRC_manual
ELSE Goto BreakOffError
Group
[ id = BreakOffError | response condition = All | layout = list ]
[breakoffError] Leállási hiba: lehetetlen meghatározni a Munkafolyamat jelenlegi állapotát.
Group
[ id = PIAAC_BEFORE_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_BEFORE_END]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto PIAAC_END

inference rule

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "01"
IF ( (^DISP_CI ≠ "01" ) AND (^DISP_CI ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CI
IF ( (^DISP_BQ ≠ "01" ) AND (^DISP_BQ ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
IF ( (^DISP_CBA ≠ "01" ) AND (^DISP_CBA ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_CBA
IF ( (^DISP_PP ≠ "01" ) AND (^DISP_PP ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PP
IF ( (^DISP_PRC ≠ "01" ) AND (^DISP_PRC ≠ "NULL" ) ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_PRC
IF (^GLOBALDISPCODE = "00" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = "01"
Group
[ id = PIAAC_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[PIAAC_END]