Navigation

go back

Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Nu kommer jag att ställa några frågor om din bakgrund, inklusive frågor om födelseland, språkkunskaper, utbildning, arbete och andra aktiviteter. Försök besvara varje fråga så exakt och fullständigt som möjligt. Jag kommer att registrera dina svar i datorn.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] På vilket språk skulle du föredra att jag ställer dessa frågor?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Engelska
02 Tyska
03 Turkiska
04 Serbiska/Kroatiska/Bosniska
05 Holländska
06 Spanska
07 Franska
08 Grekiska
09 Tjeckiska
10 Danska
11 Estniska
12 Ryska
13 Finska
14 Svenska (ENDAST HUVUDSTUDIEN)
15 Tyska
16 Ungerska
17 Italienska
18 Japanska
19 Koreanska
20 Holländska
21 Norska (Bokmål)
22 Polska
23 Portugisiska
24 Ryska
25 Ungerska
26 Slovakiska
27 Slovenska
28 Baskiska
29 Katalanska
30 Galiciska
31 Valenciska
32 Svenska
33 Welsiska
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = SE_Start | response condition = Hidden | layout = list ]
[DateLastWeek]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 50 | layout = radioButton ]
00
[NumberOfLastWeek]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 50 | layout = radioButton ]
00
[WorkPlace]
Responses
[ Min Length = 0 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
[JobTitle]
Responses
[ Min Length = 0 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
[ISCEDLevel]
Responses
[ Min = 1 | Max = 6 | layout = radioButton ]
00
[YEARforinformation]
Responses
[ Min = 1900 | Max = 2020 | layout = radioButton ]
00
[FieldAndLevelOfEducationFromTheRegister]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
[DateForTheLast4WeekPeriod]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
[nameAddressWorkplace]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
[YEARsyss]
Responses
[ Min = 1900 | Max = 2020 | layout = radioButton ]
00
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "Januari " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "Februari " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "Mars " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "Maj " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "Juni " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "Juli " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "Augusti " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "Oktober " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "December " .^A_D01a2
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] IP:s födelseår
Interviewer Instruction
Frågan behöver inte ställas, årtalet importeras.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 Ange årtal: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] I vilken månad är du född?
Interviewer Instruction
Frågan behöver inte ställas, månaden importeras
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Mars
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 Augusti
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Är IP man eller kvinna?
Interviewer Instruction
Fråga endast om du är osäker. Kön är importerat.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Man
02 Kvinna
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Nu kommer jag att ställa några frågor om din utbildning.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta

routing

[id = B_R01a_1 ]
IF ( (^ISCEDLevel = "1" ) OR ( (^ISCEDLevel = "2" ) OR ( (^ISCEDLevel = "3" ) OR ( (^ISCEDLevel = "4" ) OR ( (^ISCEDLevel = "5" ) OR (^ISCEDLevel = "6" ) ) ) ) ) ) THEN Goto B_Q00SEX
ELSE Goto B_Q01aSE1
Group
[ id = B_Q00SEX | response condition = All | layout = list ]
[B_Q00SEX] På SCB finns ett utbildningsregister med hela svenska befolkningen och där står det att din högsta avslutade utbildning är ^FieldAndLevelOfEducationFromTheRegister. Stämmer det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q00SEX_1 ]
IF (^B_Q00SEX = "1" ) THEN Goto B_D01aSE
ELSE Goto B_Q01aSE1
Group
[ id = B_Q01aSE1 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aSE1] Vilken är den högsta utbildning som du har fullföljt?
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 1 2. Om IP studerar för närvarande, betona att frågan gäller fullföljda utbildningar och att det kommer frågor om pågående utbildningar senare.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskola, högst 5 år (folkskola/motsvarande) eller ingen utbildning alls
02 Grundskola, 6-8 år (folkskola/grundskola/motsvarande)
03 Grundskola, enhetsskola eller realskola (9-10 år)
04 Yrkesutbildning 2 månader - 1 år motsvarande heltid utöver folkskola/grundskola
05 Grundskolekompetens inom vuxenutbildning, folkhögskola
06 Flickskola
07 Gymnasieutbildning kortare än 2 år, fackskola och yrkesutbildning kortare än 2 år
08 Gymnasieutbildning 2 år, fackskola eller yrkesutbildning 2 år
09 3-årigt gymnasium eller yrkesutbildning 3 år
10 Vuxenutbildning motsvarande gymnasium 2-3 år, även inom folkhögskola
11 4-årigt gymnasium, basår eller påbyggnadsutbildning för vuxna utöver 3 års gymnasial utbildning
12 Högskole-/universitetsutbildning och annan eftergymnasial utbildning motsvarande heltidsstudier kortare än 2 år
13 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 2 års heltidsstudier eller annan eftergymnasial utbildning motsvarande 2 års heltidsstudier eller längre
14 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 3 års heltidsstudier
15 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande heltidsstudier i 4 år eller längre
16 Forskarutbildning (Fil lic eller Fil Dr)
17 Utländsk utbildning
DK
RF
Help
Svar 11-13 inkluderar utbildningar i folkhögskola, kompletterande utbildningar (KU) och Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) på eftergymnasial nivå.

routing

[id = B_Q01aSE1_1 ]
IF (^B_Q01aSE1 = "17" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aSE1 = "1" ) OR (^B_Q01aSE1 = "DK" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "RF" ) ) THEN Goto B_D01aSE
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01aSE1 = "2" ) OR (^B_Q01aSE1 = "3" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "5" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "6" ) ) THEN Goto B_D01aSE
ELSE
IF ( (^B_Q01aSE1 = "14" ) OR (^B_Q01aSE1 = "15" ) ) THEN Goto B_Q01aSE2
ELSE Goto B_D01aSE
Group
[ id = B_Q01aSE2 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aSE2] Har du någon examen från universitet eller högskola?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q01aSE2_1 ]
IF (^B_Q01aSE2 = "1" ) THEN Goto B_Q01aSE3
ELSE Goto B_D01aSE
Group
[ id = B_Q01aSE3 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aSE3] Vilken examen var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Fil. Kand
02 Fil. Mag
03 Master
04 Annan typ av examen
DK
RF

routing

[id = B_Q01aSE3_1 ]
IF ( ( ( ( (^B_Q01aSE3 = "1" ) OR (^B_Q01aSE3 = "2" ) ) OR (^B_Q01aSE3 = "3" ) ) OR (^B_Q01aSE3 = "DK" ) ) OR (^B_Q01aSE3 = "RF" ) ) THEN Goto B_D01aSE
ELSE Goto B_S01aSE1
Group
[ id = B_S01aSE1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01aSE1] Vad kallas din examen?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange examen: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = B_D01aSE | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01aSE]

inference rule

[id = B_D01aSE_1 | after]
IF ( (^B_Q00SEX = "1" ) AND ( (^ISCEDLevel = "1" ) OR (^ISCEDLevel = "2" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q00SEX = "1" ) AND ( (^ISCEDLevel = "3" ) OR (^ISCEDLevel = "4" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q00SEX = "1" ) AND ( (^ISCEDLevel = "5" ) OR (^ISCEDLevel = "6" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( (^B_Q01aSE1 = "1" ) OR (^B_Q01aSE1 = "2" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "3" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "4" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "5" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "6" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "7" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( (^B_Q01aSE1 = "8" ) OR (^B_Q01aSE1 = "9" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "10" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "11" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "12" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "DK" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "RF" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01aSE1 = "13" ) OR (^B_Q01aSE1 = "14" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "15" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "16" ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aSE | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01aSE]

routing

[id = B_C01aSE_1 ]
IF (^B_Q00SEX = "1" ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE
IF (^B_Q01aSE1 = "17" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( (^B_Q01aSE1 = "1" ) OR ( (^B_Q01aSE1 = "DK" ) OR (^B_Q01aSE1 = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aSE1 = "2" ) OR ( (^B_Q01aSE1 = "3" ) OR ( (^B_Q01aSE1 = "5" ) OR (^B_Q01aSE1 = "6" ) ) ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Vad heter utbildningen? [FTE]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2SE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2SE] I vilket land genomfördes utbildningen?
Interviewer Instruction
Ange det NUVARANDE namnet på landet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Danmark
02 England
03 Serbien
04 Frankrike
05 Iran
06 Kina
07 Norge
08 Polen
09 Spanien
10 Turkiet
11 Tyskland
12 Kroatien
13 Annat land, var god ange
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2SE_1 ]
IF (^B_Q01a2SE = "13" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3SE1
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Ange land [FTE]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3SE1 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3SE1] Vilken nivå motsvarar utbildningen ungefär i Sverige?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 20.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskola, högst 5 år (folkskola/motsvarande) eller ingen utbildning alls
02 Grundskola, 6-8 år (folkskola/grundskola/motsvarande)
03 Grundskola, enhetsskola eller realskola (9-10 år)
04 Yrkesutbildning 2 månader - 1 år motsvarande heltid utöver folkskola/grundskola
05 Grundskolekompetens inom vuxenutbildning, folkhögskola
06 Flickskola
07 Gymnasieutbildning kortare än 2 år, fackskola och yrkesutbildning kortare än 2 år
08 Gymnasieutbildning 2 år, fackskola eller yrkesutbildning 2 år
09 3-årigt gymnasium eller yrkesutbildning 3 år
10 Vuxenutbildning motsvarande gymnasium 2-3 år, även inom folkhögskola
11 4-årigt gymnasium, basår eller påbyggnadsutbildning för vuxna utöver 3 års gymnasial utbildning
12 Högskole-/universitetsutbildning och annan eftergymnasial utbildning motsvarande heltidsstudier kortare än 2 år
13 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 2 års heltidsstudier och annan eftergymnasial utbildning motsvarande 2 års heltidsstudier eller längre
14 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 3 års heltidsstudier
15 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande heltidsstudier 4 år eller längre
16 Forskarutbildning (Fil lic eller Fil Dr)
DK
RF
Help
1. Svar 11 inkluderar påbyggnadsutbildningar (t.ex. Komvux) och korta utbildningar i folkhögskola som bygger på en treårig gymnasial utbildning. 2. Svar 12 inkluderar EFTERGYMNASIALA utbildningar i folkhögskola och Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) där treårig gymnasial utbildning eller motsvarande är ett förkunskapskrav.

routing

[id = B_Q01a3SE1_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3SE1 = "1" ) OR (^B_Q01a3SE1 = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3SE1 = "RF" ) ) THEN Goto B_D01a3SE
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01a3SE1 = "2" ) OR (^B_Q01a3SE1 = "3" ) ) OR (^B_Q01a3SE1 = "5" ) ) OR (^B_Q01a3SE1 = "6" ) ) THEN Goto B_D01a3SE
ELSE
IF ( (^B_Q01a3SE1 = "14" ) OR (^B_Q01a3SE1 = "15" ) ) THEN Goto B_Q01a3SE2
ELSE Goto B_D01a3SE
Group
[ id = B_Q01a3SE2 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3SE2] Har du någon examen från universitet eller högskola?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q01a3SE2_1 ]
IF (^B_Q01a3SE2 = "1" ) THEN Goto B_Q01a3SE3
ELSE Goto B_D01a3SE
Group
[ id = B_Q01a3SE3 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3SE3] Vilken typ av examen var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Kandidatexamen
02 Magisterexamen (4 år)
03 Masterexamen (sammanlagt minst 5 års högskolestudier)
04 Annan examen.
DK
RF

routing

[id = B_Q01a3SE3_1 ]
IF ( ( ( ( (^B_Q01a3SE3 = "1" ) OR (^B_Q01a3SE3 = "2" ) ) OR (^B_Q01a3SE3 = "3" ) ) OR (^B_Q01a3SE3 = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3SE3 = "RF" ) ) THEN Goto B_D01a3SE
ELSE Goto B_S01a3SE
Group
[ id = B_S01a3SE | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a3SE] Vad kallas din examen?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange examen: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3SE | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3SE]

inference rule

[id = B_D01a3SE_1]
IF ( (^B_Q01a3SE1 = "1" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "2" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "3" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "4" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "5" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "6" ) OR (^B_Q01a3SE1 = "7" ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3SE1 = "8" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "9" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "10" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "11" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "12" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "DK" ) OR (^B_Q01a3SE1 = "RF" ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3SE1 = "13" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "14" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "15" ) OR (^B_Q01a3SE1 = "16" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3SE | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3SE]

routing

[id = B_C01a3SE_1 ]
IF ( (^B_Q01a3SE1 = "1" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "DK" ) OR (^B_Q01a3SE1 = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3SE1 = "2" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "3" ) OR ( (^B_Q01a3SE1 = "5" ) OR (^B_Q01a3SE1 = "6" ) ) ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b] Vad var det huvudsakliga innehållet i din högsta fullföljda utbildning? Om du har flera utbildningar, ange huvudsakligt innehåll i den utbildning som du tycker är viktigast.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 2. 2. Om utbildningen hade flera inriktningar, ange den viktigaste. 3. Om IP fullföljt flera utbildningar på samma nivå ska frågan besvaras för den senaste av dessa utbildningar.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Allmän utbildning
02 Pedagogik och lärarutbildning
03 Humaniora, språk eller konst
04 Samhällsvetenskap, juridik eller handel och administration
05 Naturvetenskap, matematik eller data
06 Teknik eller tillverkning
07 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
08 Hälso- och sjukvård eller social omsorg
09 Tjänster
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Hur gammal var du när du avslutade utbildningen eller vilket år blev du klar med utbildningen?
Interviewer Instruction
1. Ange ålder ELLER årtal. 2. Om IP fullföljt flera utbildningar på samma nivå ska frågan besvaras för den senaste.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ange ålder [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ange årtal [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Ett orimligt svar har lämnats. Bekräfta IP:s ålder eller årtal som skrevs in i förra frågan. Alternativt ändra vilket år som personen tog examen (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] I vilken månad blev du klar med utbildningen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Mars
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 Augusti
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aSE1 = "1" ) OR (^B_Q01aSE1 = "DK" ) ) OR (^B_Q01aSE1 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Studerar du för närvarande på någon grundskole-, gymnasial eller högskole-/universitetsutbildning eller annan eftergymnasial utbildning?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Om IP är osäker på vad som menas med formell utbildning, förklara att det är samma typ av (reguljär) utbildning som redovisats i de tidigare frågorna. 2. Om IP är tveksam, be redan nu IP att titta på kort 3 som är avsett för frågan B_Q02bSE, och ställ frågan 'Studerar du för närvarande på någon grundskole-, gymnasial eller högskole-/universitetsutbildning eller annan eftergymnasial utbildning?'. 3. Om IP svarar genom att nämna någon av utbildningarna i listan, ange svar "ja" och markera den angivna utbildningen i nästa skärmbild.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bSE
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bSE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bSE] På vilken nivå är utbildningen?
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 3. 2. Om det gäller en utländsk utbildning, be IP ange vilken nivå utbildningen motsvarar i Sverige.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskola årskurs 1-6
02 Grundskola årskurs 7-9
03 Läser in grundskolekompetens inom vuxenutbildning, folkhögskola
04 Gymnasieutbildning kortare än 2 år, fackskola eller yrkesutbildning kortare än 2 år
05 Gymnasieutbildning 2 år eller yrkesutbildning 2 år
06 3-årigt gymnasium eller yrkesutbildning 3 år
07 Vuxenutbildning motsvarande gymnasium 2-3 år, även inom folkhögskola
08 4-årigt gymnasium, basår eller påbyggnadsutbildning för vuxna utöver 3 års gymnasial utbildning
09 Högskole-/universitetsutbildning och annan eftergymnasial utbildning motsvarande heltidsstudier kortare än 2 år
10 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 2 års heltidsstudier och annan eftergymnasial utbildning motsvarande 2 års heltidsstudier eller längre
11 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 3 års heltidsstudier
12 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande heltidsstudier i 4 år eller längre
13 Forskarutbildning (Fil lic eller Fil Dr)
DK
RF
Help
1. Svar 9 inkluderar påbyggnadsutbildningar (t.ex. Komvux) och korta utbildningar i folkhögskola som bygger på en treårig gymnasial utbildning. 2. Svar 10 inkluderar eftergymnasiala utbildningar i folkhögskola och Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) där treårig gymnasial utbildning eller motsvarande är ett förkunskapskrav.

routing

[id = B_Q02bSE_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bSE = "1" ) OR (^B_Q02bSE = "2" ) ) OR (^B_Q02bSE = "DK" ) ) OR (^B_Q02bSE = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c] Vad är det huvudsakliga innehållet i utbildningen? Om du studerar på fler än en utbildning, ange huvudsakligt innehåll i den utbildning som du tycker är viktigast.
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 2
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Allmän utbildning
02 Pedagogik och lärarutbildning
03 Humaniora, språk eller konst
04 Samhällsvetenskap, juridik eller handel och administration
05 Naturvetenskap, matematik eller data
06 Teknik eller tillverkning
07 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
08 Hälso- och sjukvård eller social omsorg
09 Tjänster
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Har du någon gång avbrutit studier på grundskole-, gymnasial, universitets-/högskole- eller annan eftergymnasial nivå innan utbildningen var avslutad?
Interviewer Instruction
1. Denna fråga avser program i dess helhet ( t ex en kandidatutbildning vid högskola/universitet) 2. Om IP haft studieuppehåll och senare fortsatt i samma program ska det inte räknas som 'avbrutna studier'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bSE
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bSE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bSE] På vilken nivå var utbildningen? Om du har avbrutit fler än en utbildning välj den högsta.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 4. 2. Om det gäller en utländsk utbildning, be IP ange vilken nivå utbildningen motsvarar i Sverige.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskola, högst 5 år (folkskola/motsvarande)
02 Grundskola, 6-8 år (folkskola/grundskola/motsvarande)
03 Grundskola, enhetsskola eller realskola (9-10 år)
04 Yrkesutbildning 2 månader - 1 år motsvarande heltid utöver folkskola/grundskola
05 Grundskolekompetens inom vuxenutbildning, folkhögskola
06 Flickskola
07 Gymnasieutbildning kortare än 2 år, fackskola och yrkesutbildning kortare än 2 år <
08 Gymnasieutbildning 2 år, fackskola eller yrkesutbildning 2 år
09 3-årigt gymnasium eller yrkesutbildning 3 år
10 Vuxenutbildning motsvarande gymnasium 2-3 år, även inom folkhögskola
11 4-årigt gymnasium, basår eller påbyggnadsutbildning för vuxna utöver 3 års gymnasial utbildning
12 Högskole-/universitetsutbildning och annan eftergymnasial utbildning motsvarande heltidsstudier kortare än 2 år
13 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 2 års heltidsstudier eller annan eftergymnasial utbildning motsvarande 2 års heltidsstudier eller längre
14 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 3 års heltidsstudier
15 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande heltidsstudier i 4 år eller längre
16 Forskarutbildning (Fil lic eller Fil Dr)
DK
RF
Help
1. Svar 11 inkluderar påbyggnadsutbildningar (t.ex. Komvux) och korta utbildningar i folkhögskola som bygger på en treårig gymnasial utbildning. 2. Svar 12 inkluderar eftergymnasiala utbildningar i folkhögskola och Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) där treårig gymnasial utbildning eller motsvarande är ett förkunskapskrav.
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Hur gammal var du när du avbröt utbildningen eller vilket år slutade du att studera på utbildningen?
Interviewer Instruction
Ange ålder ELLER årtal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ange ålder: [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ange årtal: [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Ett orimligt svar har lämnats. Bekräfta IP:s ålder eller årtal som skrevs in i förra frågan. Alternativt ändra året som personen avbröt sina studier (B_Q03c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] I vilken månad avbröt du studierna?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Mars
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 Augusti
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Har du studerat på grundskole-, gymnasial, högskole-/universitets- eller annan eftergymnasial nivå under de senaste 12 månaderna dvs. sedan ^MonthYear?
Interviewer Instruction
1. Denna fråga avser allt deltagande i formell utbildning de senaste 12 månaderna, inklusive eventuella studier som IP inte fullföljt. 2. Både heltids- och deltidsstudier ska redovisas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Om IP är osäker på vad som menas med formell utbildning, förklara att det är utbildningar som när de fullföljts ger rätt till ett slutbetyg eller examensbevis på grundskole-, gymnasie- , eftergymnasial eller universitets-/högskolenivå. 2. Om IP fortfarande är tveksam, be redan nu IP att titta på kort 3 som är avsett för frågan B_Q05a, där IP ska redovisa vilka utbildningar han/hon studerat i de senaste 12 månaderna.

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Hur många utbildningar har du studerat på under de senaste 12 månaderna?
Interviewer Instruction
Antalet utbildningar avser hela program (t.ex. en kandidatexamen). Separata kurser som sätts ihop till en examen ska räknas som en utbildning.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] utbildningar
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-SE-Question-B_R05a-1]
Nu kommer jag att ställa fler frågor om din högsta avslutade utbildning.

[TU-SE-Question-B_R05a-2]
Nu kommer jag att ställa fler frågor om din utbildning.

[TU-SE-Question-B_R05a-3]
Nu kommer jag att ställa fler frågor om din senaste utbildning.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aSE
Group
[ id = B_Q05aSE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aSE] På vilken nivå var utbildningen?
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 3. 2. Om det gäller en utländsk utbildning, be IP ange vilken nivå utbildningen motsvarar i Sverige.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskola årskurs 1 - 6
02 Grundskola årskurs 7 - 9
03 Läser in grundskolekompetens inom vuxenutbildning, folkhögskola
04 Gymnasieutbildning kortare än 2 år, fackskola eller yrkesutbildning kortare än 2 år
05 Gymnasieutbildning 2 år, fackskola eller yrkesutbildning 2 år
06 3-årigt gymnasium eller yrkesutbildning 3 år
07 Vuxenutbildning motsvarande gymnasium 2-3 år, även inom folkhögskola
08 4-årigt gymnasium, basår eller påbyggnadsutbildning för vuxna utöver 3 års gymnasial utbildning
09 Högskole-/universitetsutbildning och annan eftergymnasial utbildning motsvarande heltidsstudier kortare än 2 år
10 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 2 års heltidsstudier eller annan eftergymnasial utbildning motsvarande 2 års heltidsstudier eller längre
11 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 3 års heltidsstudier
12 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande heltidsstudier i 4 år eller längre
13 Forskarutbildning (Fil lic eller Fil Dr)
DK
RF
Help
1. Svar 9 inkluderar påbyggnadsutbildningar (t.ex. Komvux) och korta utbildningar i folkhögskola som bygger på en treårig gymnasial utbildning. 2. Svar 10 inkluderar EFTERGYMNASIALA utbildningar i folkhögskola och Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) där treårig gymnasial utbildning eller motsvarande är ett förkunskapskrav.

routing

[id = B_Q05aSE_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aSE = "1" ) OR (^B_Q05aSE = "2" ) ) OR (^B_Q05aSE = "DK" ) ) OR (^B_Q05aSE = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b] Vad var det huvudsakliga innehållet i den utbildningen?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 2
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Allmän utbildning
02 Pedagogik och lärarutbildning
03 Humaniora, språk eller konst
04 Samhällsvetenskap, juridik eller handel och administration
05 Naturvetenskap, matematik eller data
06 Teknik eller tillverkning
07 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
08 Hälso- och sjukvård eller social omsorg
09 Tjänster
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( ( (^B_Q02bSE = "1" ) OR (^B_Q02bSE = "2" ) ) OR (^B_Q02bSE = "3" ) ) OR (^B_Q02bSE = "4" ) ) OR (^B_Q02bSE = "5" ) ) OR (^B_Q02bSE = "6" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] Var det huvudsakligen av yrkesrelaterade skäl som du valde att delta i utbildningen?
Interviewer Instruction
'Yrkesrelaterade' behöver inte avse ett visst arbete utan kan vara att förbättra chanserna på arbetsmarknaden i allmänhet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Har du arbetat hel- eller deltid, samtidigt som du studerar på den här utbildningen, någon gång under de senaste 12 månaderna?
Interviewer Instruction
1. Ange 'ja' även om IP hade eget företag. 2. Feriejobb under studieuppehåll ska inte räknas med.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Ägde utbildningen rum...
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Enbart under arbetstid
02 Till största delen under arbetstid
03 Till största delen utanför arbetstid
04 Endast utanför arbetstid
DK
RF
Help
1. Frågan gäller i vilken grad studierna bedrivs på arbetstid i betydelsen att IP studerade i stället för att arbeta. Det gäller även det fall där ett antal arbetstimmar ersätts av studier, även om själva studierna sker utanför IP:s normala arbetstid. 2. Om studierna sker utanför arbetstid och IP får kompensation för de timmarna, antingen ekonomiskt eller genom ledighet från arbetet på annan tid, ska studierna kodas som att de sker "under arbetstid". Svaret ska avse deltagande i undervisning och handledning men inte studier på egen hand.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Hur stor användning hade du av utbildningen för det arbete eller egna företag du hade under utbildningstiden?
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen användning
02 Ganska liten användning
03 Ganska stor användning
04 Mycket stor användning
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Hade din arbetsgivare eller blivande arbetsgivare betalat för registrerings-, examens-, kurs- eller tentamensavgifter eller för kurslitteratur och andra kostnader som utbildningen medfört? Var det...
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP. 2. I andra kostnader ingår t.ex. kostnader för resor och uppehälle. 3. Om egen företagare har betalat för egna omkostnader, ange 'Ja,helt' eller 'Ja, delvis'
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja, helt
02 Ja, delvis
03 Nej, inte alls
04 Det fanns inga sådana kostnader
05 Jag hade ingen arbetsgivare eller blivande arbetsgivare vid det tillfället
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-SE-Question-B_R12-1]
Jag kommer nu att ställa några frågor om andra typer av organiserade utbildningar som du kan ha deltagit i under de senaste 12 månaderna, både yrkesinriktade aktiviteter och andra typer av utbildningsaktiviteter. Här ingår utbildningsaktiviteter som anges på detta kort. Räkna inte med aktiviteter som till någon del ingår i de studier som du redan svarat för i tidigare frågor.

[TU-SE-Question-B_R12-2]
Jag kommer nu att ställa några frågor om andra typer av organiserade utbildningar som du kan ha deltagit i under de senaste 12 månaderna, både yrkesinriktade aktiviteter och andra typer av utbildningsaktiviteter. Här ingår utbildningsaktiviteter som anges på detta kort.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 14. 2. Räkna med aktiviteter som (ännu) inte är avslutade. Alla aktiviteter ska räknas med även om det bara gäller någon enstaka timme. 3. Tryck på <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Har du deltagit i kurser eller seminarier som förmedlats via Internet/dator, TV eller radio under de senaste 12 månaderna?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Detta inkluderar kurser som liknar undervisning i en kurslokal men där kontakten med instruktör/lärare/handledare eller övriga elever förmedlas via brev eller elektroniska media.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Hur många sådana utbildningsaktiviteter har du deltagit i?
Interviewer Instruction
Även om en utbildning varit uppdelad på flera undervisningstillfällen ska den räknas som en enda aktivitet.
Responses
[ Min = 1 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Har du deltagit i organiserad handledning för ett arbete eller en arbetsuppgift eller fått annan utbildning av arbetsledare eller arbetskamrater under de senaste 12 månaderna?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Utbildningen kännetecknas av att den omfattar inplanerade perioder av undervisning, instruktion eller praktik där man använder vanligt förekommande verktyg eller arbetsredskap. 2. Den organiseras vanligtvis av arbetsgivare för att lära upp (nya) anställda. 3. Den kan innehålla såväl allmän undervisning om företaget/organisationen som särskilda arbetsrelaterade instruktioner (säkerhetsrutiner, hälsorisker, arbetsrutiner). 4. Den omfattar organiserad utbildning genomförd av exempelvis överordnade, arbetskollegor eller särskild handledare för att IP ska klara arbetet bättre eller förberedas för nya arbetsuppgifter. 5. Avser organiserad utbildning eller handledning på eller utanför arbetsplatsen på arbetstid. Med arbetstid menas att up blir ersatt för tiden, t.ex. att utbildningen är förlagd kvällstid och att up får lön för de timmarna.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Hur många sådana utbildningsaktiviteter har du deltagit i?
Interviewer Instruction
Även om en utbildning varit uppdelad på flera undervisningstillfällen ska den räknas som en enda aktivitet.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Har du deltagit i några seminarier eller workshops under de senaste 12 månaderna?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Hur många sådana utbildningsaktiviteter har du deltagit i?
Interviewer Instruction
Även om en utbildning varit uppdelad på flera undervisningstillfällen ska den räknas som en enda aktivitet.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Har du deltagit i andra kurser eller privatlektioner under de senaste 12 månaderna som vi inte redan talat om?
Interviewer Instruction
1. Detta gäller alla typer av kurser oavsett syfte (såväl arbetsrelaterade som andra). 2. Samtliga kurser som är ledda av lärare eller instruktör ska räknas med. Exempel är gympa, körlektioner, målning och hunddressyr. 3. Även kurser som är arbetsrelaterade men utan ersättning ska tas med.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Kurser kännetecknas av att de har en ämnesmässig inriktning och leds av en person med goda kunskaper inom ämnet ifråga. De kan organiseras som klassrumsundervisning (ibland i kombination med simulerade eller verkliga praktiska övningar) eller som föreläsningar. 2. Om den som tillhandahåller privatundervisning och IP har en lärare-elev-relation anges svar 'ja'. Om läraren/handledaren är en vän eller familjemedlem eller om de har en liknande relation anges svar 'nej'.

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Hur många sådana utbildningsaktiviteter har du deltagit i?
Interviewer Instruction
Även om en utbildning varit uppdelad på flera undervisningstillfällen ska den räknas som en enda aktivitet.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( ( ( (^B_Q12bNumeric + ^B_Q12dNumeric) + ^B_Q12fNumeric) + ^B_Q12hNumeric) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12bNumeric + ^B_Q12dNumeric) + ^B_Q12fNumeric) + ^B_Q12hNumeric) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12a = "2" ) AND (^B_Q12c = "2" ) ) AND (^B_Q12e = "2" ) ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12a = "1" ) OR (^B_Q12c = "1" ) ) OR (^B_Q12e = "1" ) ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-SE-Question-B_R13-1]
Nu kommer jag att ställa några frågor om ditt deltagande i kurser och seminarier via Internet/dator, TV eller radio.

[TU-SE-Question-B_R13-2]
Nu kommer jag att ställa några frågor om ditt deltagande i organiserad handledning för ett arbete eller en arbetsuppgift eller annan utbildning av arbetsledare och arbetskamrater.

[TU-SE-Question-B_R13-3]
Nu kommer jag att ställa några frågor om ditt deltagande i seminarier eller workshops.

[TU-SE-Question-B_R13-4]
Nu kommer jag att ställa några frågor om ditt deltagande i kurser eller privatlektioner.

[TU-SE-Question-B_R13-5]
Nu kommer jag att ställa några frågor om den senaste utbildningsaktiviteten du har deltagit i.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta

inference rule

[id = B_R13_1]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on-the-job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Vilken av de olika slags utbildningsaktiviteter som räknas upp på kort 14 var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 En kurs eller seminarium förmedlad via Internet/dator, TV eller radio.
02 En organiserad handledning för ett arbete eller en arbetsuppgift eller annan utbildning av arbetsledare och arbetskamrater.
03 Ett seminarium eller workshop
04 Annan typ av kurs eller privatundervisning
DK
RF
Help
1. Kurs eller seminarium via Internet/dator, TV eller radio liknar undervisning i en kurslokal men kontakten med instruktör/lärare/handledare eller övriga elever förmedlas via brev eller elektroniska media. 2. Återkommande perioder med planerad handledning från arbetsledare eller arbetskamrater omfattar instruktioner eller praktik då vanliga verktyg eller arbetsredskap används. Den är ofta organiserad av arbetsgivaren för att underlätta arbetet för (ny) personal. Det kan gälla allmän information om företaget såväl som arbetsregler (säkerhetsbestämmelser, hälsorisker, arbetsrutiner). Det kan omfatta organiserad utbildning eller information från ledningen, chefer, arbetskollegor eller särskild handledare som hjälper IP att göra sitt arbete bättre eller för att introducera honom/henne till nya arbetsuppgifter. 3. Kurser är vanligtvis inriktade på ett specifikt ämne och undervisas av en person som är specialiserad inom ett speciellt område. De kan ha formen av klassrumsundervisning (ibland i kombination med praktik) eller föreläsningar. Om personen som ger privatlektioner har en lärar-elev relation med IP ska svaret kodas som "Ja". Om den som ger lektionerna är en vän, familjemedlem eller har någon liknande relation med IP ska svaret kodas som "Nej".

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Var utbildningen huvudsakligen yrkesrelaterad?
Interviewer Instruction
'Yrkesrelaterad' behöver inte avse ett visst arbete utan kan vara att förbättra chanserna på arbetsmarknaden i allmänhet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Vilken var den huvudsakliga anledningen till att du deltog i utbildningsaktiviteten?
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 6. 2. Markera endast ett svarsalternativ. 3. Om du tror att IP har problem att läsa kortet, läs upp svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Så att jag kan utföra mitt arbete bättre och/eller för att förbättra mina karriärmöjligheter
02 För att minska riskerna att förlora mitt arbete
03 För att öka mina chanser till att få ett arbete, byta arbete eller yrke
04 För att starta eget företag
05 För att jag var tillsagd att delta
06 För att öka mina kunskaper och färdigheter inom ett ämnesområde som intresserar mig
07 För att få intyg
08 Annat
DK
RF
Group
[ id = B_Q14bSEX | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14bSEX] Skedde utbildningsaktiviteten på initiativ av din arbetsgivare eller framtida arbetsgivare?
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP 2. Markera alla tillämpliga 3. Egna företagare ska försöka svara utifrån om utbildningen har med arbetet i företaget att göra.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Nej
02 Ja, som en del av arbetet
03 Ja, för att främja samarbete och gruppdynamik
04 Ja, som belöning för utfört arbete eller som sporre
DK
RF
Group
[ id = B_E14bSEX | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_E14bSEX]

consistencyCheck

[id = B_E14bSEX_1 | Hard ]
IF ( (^B_Q14bSEX = "1" ) AND ( ( (^B_Q14bSEX = "2" ) OR (^B_Q14bSEX = "3" ) ) OR (^B_Q14bSEX = "4" ) ) )
Svarsalternativ 1 kan inte markeras tillsammans med någon av de övriga svarsalternativen 2 – 4.
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Arbetade du hel- eller deltid under någon period när du deltog i utbildningsaktiviteten?
Interviewer Instruction
Om IP hade eget företag vid aktuell tidpunkt, ange "ja".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Ägde utbildningsaktiviteten rum ...
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Enbart under arbetstid
02 Till största delen under arbetstid
03 Till största delen utanför arbetstid
04 Endast utanför arbetstid
DK
RF
Help
1. Den här frågan avser i vilken grad studierna bedrevs på arbetstid dvs. att arbetstiden användes för att studera istället för faktiskt arbete. 2. Frågan inkluderar även de fall där arbetstimmar byts ut mot studier även om undervisningen inte sker på normal arbetstid. 3. Om undervisningen sker utanför arbetstiden och IP fått betalt för dessa timmar eller fått extra ledighet som kompensation ska svaret kodas som på arbetstid. 4. Svaret ska bara innefatta deltagande på lektioner, seminarium etc. och inte studier på egen hand.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Hur stor användning hade du av utbildningsaktiviteten för det arbete eller egna företag du hade under utbildningstiden eller fortfarande har? Tycker du att du hade ...
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen användning
02 Ganska liten användning
03 Ganska stor användning
04 Mycket stor användning
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Hade din arbetsgivare eller blivande arbetsgivare betalat för registrerings-, kurs- eller provavgifter eller för kurslitteratur och andra kostnader som utbildningsaktiviteten medfört? Var det...
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP. 2. I andra kostnader ingår t.ex. kostnader för resor och uppehälle. 3. Om egen företagare har betalat för egna omkostnader, ange 'Ja,helt' eller 'Ja, delvis'
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja, helt
02 Ja, delvis
03 Nej, inte alls
04 Det fanns inga sådana kostnader
05 Jag hade ingen arbetsgivare eller framtida arbetsgivare vid det tillfället
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Hur skulle du föredra att beskriva hur mycket tid du lagt ned på alla typer av kurser, seminarier, workshops eller privatlektioner de senaste 12 månaderna: i antal heltidsveckor, antal heltidsdagar eller antal timmar? Räkna inte med tid för studier på egen hand eller resor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Heltidsveckor
02 Heltidsdagar
03 Timmar
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Räknat från och med ^MonthYear till nu, hur många heltidsveckor har du ägnat åt sådana utbildningsaktiviteter?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] veckor
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Räknat från och med ^MonthYear till nu, hur många heltidsdagar har du ägnat åt sådana utbildningsaktiviteter?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] dagar
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Räknat från och med ^MonthYear till nu, hur många timmar totalt har du ägnat åt sådana utbildningsaktiviteter? Räkna inte med restiden för att ta dig till studieplatserna och tillbaka.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timmar
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Ungefär hur stor del av den tiden gällde yrkesrelaterade utbildningsaktiviteter?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 5
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen del av tiden
02 Upp till en fjärdedel av tiden
03 Upp till halva tiden
04 Mer än halva tiden
05 Hela tiden
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-SE-Question-B_Q26a-1]
Var det någon annan utbildning som du inte deltog i, men skulle ha önskat delta i, under de senaste 12 månaderna? Räkna med alla typer av organiserade utbildningar, både i reguljär utbildning och andra utbildningsaktiviteter.

[TU-SE-Question-B_Q26a-2]
Var det någon utbildning som du inte deltog i, men skulle ha önskat delta i, under de senaste 12 månaderna? Räkna med alla typer av organiserade utbildningar, både i reguljär utbildning och andra utbildningsaktiviteter.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Vad av följande hindrade dig från att delta i utbildningen? Ange den viktigaste anledningen.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 7. 2. Om du tror att IP har problem att läsa kortet, läs upp svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jag hade inte rätt förkunskaper
02 Utbildningen kostade för mycket/jag hade inte råd
03 Brist på stöd av arbetsgivaren
04 Jag hade för mycket att göra på arbetet
05 Kursen eller programmet erbjöds vid en olämplig tidpunkt eller olämplig plats
06 Jag hade inte tid på grund av ansvar för barn/familj
07 Något oväntat dök upp och hindrade mig från att delta i utbildningen
08 Annat
DK
RF

routing

[id = B_Q26b_1 ]
IF (^B_Q26b = "6" ) THEN Goto B_S26bSEX
ELSE Goto B_END
Group
[ id = B_S26bSEX | response condition = All | layout = list ]
[B_S26bSEX] Hade du inte tid på grund av ...
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Brist på barnomsorg
02 Andra skäl, som berodde på ansvar för barn/familj
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Nu vill jag ställa några frågor om din sysselsättning förra veckan. dvs. de 7 dagar som slutade i söndags.
Interviewer Instruction
1. Det är alltid veckan innan intervjutillfället som är mätveckan. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Under förra veckan, utförde du något BETALT arbete under minst en timme, antingen som anställd eller som egen företagare?
Interviewer Instruction
1. Frågan är avgörande för vilka övriga frågor IP ska få. Försök att få ett svar. Undvik "kan ej" och "vägran". 2. Obetalt arbete i ett familjeföretag ska inte räknas med här. Det redovisas under C_Q01c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Med betalt arbete menas arbete i inkomstsyfte, även om det bara gällt en enda timme. Betalningen kan ha varit i pengar eller i form av varor eller tjänster och kan ha erhållits vid någon annan tidpunkt. Som betalt arbete räknas också ersättning för internutbildning i verksamheter som producerar varor eller tjänster. 2. Egen företagare: En egen företagare kan ha anställda eller arbeta ensam.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Hade du något arbete under förra veckan som du var frånvarande från och hade för avsikt att komma tillbaka till?
Interviewer Instruction
Frågan är avgörande för vilken fråga IP ska besvara nästa gång. Försök att få ett svar. Undvik "kan ej" och "vägran".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Personer som är tillfälligt frånvarande från sitt arbete t.ex. för semester, sjukdom, föräldraledighet eller sabbatsår ska kodas som "Ja". 2. Personer som har blivit tillfälligt permitterade men som får minst 50 procent av sin inkomst från arbetsgivaren eller som förväntas komma tillbaka till sitt arbete inom 3 månader ska kodas som "Ja".

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Arbetade du oavlönat minst en timme under förra veckan i ditt eget företag eller jordbruk eller i ett företag/jordbruk som någon i familjen/släkten äger?
Interviewer Instruction
Frågan är avgörande för vilken fråga IP ska besvara nästa gång. Försök att få ett svar. Undvik "kan ej" och "vägran".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Obetalt arbete för ett företag som du eller en släkting äger betyder att IP inte får någon betalning eller ersättning för arbete under referensveckan, varken i form av pengar eller naturaförmån. 2. Obetalt arbete i familjen är allt slags arbete som bidrar till ett familjejordbruk eller familjeföretag.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Har du sökt arbete de senaste 4 veckorna, dvs. under perioden ^DateForTheLast4WeekPeriod? Det gäller även arbete med få timmar eller att du försökt etablera dig som egen företagare.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Har du under de senaste 4 veckorna väntat på att få börja ett arbete du redan fått?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] När börjar du det arbetet? Börjar du ...
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inom 3 månader
02 Om mer än 3 månader
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Vilken eller vilka var anledningarna till att du inte har sökt arbete under de senaste 4 veckorna?
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 8. 2. Om du märker att IP har problem med att läsa kortet, läs upp svarsalternativen för IP. 3. Flera svarsalternativ får markeras
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Jag avvaktar svar på ansökan om ett arbete eller besked från arbetsförmedling
02 Studier
03 Tog hand om familjen eller hushållet
04 Tillfälligt sjuk
05 Långvarigt sjuk eller handikappad
06 Jag trodde inte att det fanns lediga arbeten
07 Jag har inte kommit mig för att söka arbete
08 Jag behövde inte ett arbete
09 Pensionär
10 Annan anledning
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Hur många månader har du sammanlagt sökt ett avlönat arbete?
Interviewer Instruction
1. Om IP svarar i antal år ska det räknas om och kodas i antal månader. 2. Be IP ange exakt antal månader om IP sökt arbete under mindre än 2 år. 3. Om tiden är kortare än en månad anges 0.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] månader
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Hur gick du tillväga när du sökte arbete under perioden ^DateForTheLast4WeekPeriod? Gjorde du något av följande ...
[C_Q04a] ... var i kontakt med Arbetsförmedlingen för att hitta arbete?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04aSEX1] ... sökte i Arbetsförmedlingens platsbank, platsjournal, anslagstavla m.m. eller skrev in dig i Arbetsförmedlingens sökandebank?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04aSEX2] ... sökte i andra jobbdatabaser (inte Af:s) via Internet?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04b] ... kontaktade rekryteringsföretag eller privat arbetsförmedling?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04c] ... kontaktade arbetsgivare direkt/ringde runt till olika företag?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04dSE1] ... frågade bland vänner, släktingar med flera för att hitta ett arbete?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04dSE2] ... tog kontakt med fackförbund, skola, kurator eller försäkringskassa?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04e] ... annonserade efter arbete eller svarade på platsannonser?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Gjorde du något av följande under de 4 senaste veckorna ...
[C_Q04f] ... läste platsannonser, även via Internet, arbetsgivares egna hemsidor och text-tv?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04g] ... gjorde ett anställningstest/prov eller var på en anställningsintervju?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04h] ... sökte efter mark, lokaler eller utrustning för att starta eget företag?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04i] ... sökte finansiering, tillstånd eller licenser för att starta eget företag?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04iSEX] ... är inskriven sökande på Arbetsförmedlingen, men enbart för att få ekonomisk ersättning?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04j] ... någonting annat för att hitta arbete?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Vad gjorde du för att hitta arbete? [FTE]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04aSEX1 = "1" ) OR (^C_Q04aSEX2 = "1" ) ) OR (^C_Q04a = "1" ) ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04dSE1 = "1" ) ) OR (^C_Q04dSE2 = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) OR (^C_Q04iSEX = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04aSEX1 = "2" ) AND (^C_Q04a = "2" ) ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04dSE1 = "2" ) ) AND (^C_Q04dSE2 = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) AND (^C_Q04iSEX = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Om det hade funnits något ledigt arbete hade du då kunnat arbeta vecka ^NumberOfLastWeek, dvs. mellan ^DateLastWeek eller kunnat börja inom 14 dagar?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Hade du ett eller flera arbeten under förra veckan? Räkna endast med betalda arbeten, även inom egna företag.
Interviewer Instruction
1. Räkna med arbete som IP var tillfälligt frånvarande från. 2. Om IP arbetar varannan helg, men inte helgen under mätveckan ska arbetet räknas med. 3. Om IP hade en anställning och dessutom ett eget företag ska det räknas som "mer än en anställning eller eget företag".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ett arbete
02 Mer än ett arbete
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07] Vilket påstående beskriver bäst din nuvarande situation? Om mer än ett alternativ stämmer, välj det som bäst beskriver hur det ser ut för dig.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 9. 2. Markera endast ett alternativ.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Heltidsarbetande (anställd, egen företagare)
02 Deltidsarbetande (anställd, egen företagare)
03 Arbetslös/Arbetssökande
04 Studerande
05 Praktikant, lärling
06 Pensionär eller förtidspensionär
07 Permanent funktionshindrad
08 Värnplikt
09 Hemarbetande/sköter eget hushåll/tar hand om barn/familjen
10 Annat
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Har du haft ett avlönat arbete någon gång tidigare? Ta även med arbete inom eget företag.
Interviewer Instruction
Oavlönat arbete för ett familjeföretag ska inte räknas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Med betalt arbete menas arbete i inkomstsyfte, även om det bara gällt en enda timme. Betalningen kan ha varit i pengar eller i form av varor eller tjänster och kan ha erhållits vid någon annan tidpunkt. Som betalt arbete räknas också ersättning för internutbildning i verksamheter som producerar varor eller tjänster. 2. Egen företagare: En egen företagare kan ha anställda eller arbeta ensam.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Har du haft ett betalt arbete under de senaste 12 månaderna, dvs sedan ^MonthYear? Ta även med arbete i eget företag.
Interviewer Instruction
Oavlönat arbete för ett familjeföretag ska inte räknas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Med betalt arbete menas arbete i inkomstsyfte, även om det bara gällt en enda timme. Betalningen kan ha varit i pengar eller i form av varor eller tjänster och kan ha erhållits vid någon annan tidpunkt. Som betalt arbete räknas också ersättning för internutbildning i verksamheter som producerar varor eller tjänster. 2. Egen företagare: En egen företagare kan ha anställda eller arbeta ensam.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Vilket år slutade du på ditt senaste avlönade arbete eller hur gammal var du när du slutade?
Interviewer Instruction
Ange ålder ELLER årtal
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ange ålder [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ange årtal [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Ett orimligt svar har lämnats. Bekräfta ålder eller årtal som skrivits in i föregående fråga. Alternativt ändra år som IP senast hade ett avlönat arbete (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Ungefär hur många år har du totalt haft betalt arbete? Räkna bara med år då du haft heltids- eller deltidsarbete minst 6 månader.
Interviewer Instruction
1. Räkna alla år oberoende av om det gällt heltids- eller deltidsarbete (se exempel under HJÄLP). 2. Räkna med perioder med arbete i eget företag eller som avlönad lärling. 3. Räkna inte med år där IP varit utan arbete mer än 6 månader på grund av exempelvis arbetslöshet, studier, långtidssjukdom eller hemarbetande för att ta hand om barn. 4. Oavlönat arbete för ett familjeföretag ska inte räknas. 5. Runda av svaret till närmaste antal hela år.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Ungefär [FTE] år
DK
RF
Help
1. Med betalt arbete menas arbete i inkomstsyfte, även om det bara gällt en enda timme. Betalningen kan ha varit i pengar eller i form av varor eller tjänster och kan ha erhållits vid någon annan tidpunkt. Som betalt arbete räknas också ersättning för internutbildning i verksamheter som producerar varor eller tjänster. 2. Egen företagare: En egen företagare kan ha anställda eller arbeta ensam. 3. Exempel: En person med 2 års deltidsarbete (under mer än 6 månader) och två års heltidsarbete anses ha 4 års arbetslivserfarenhet.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Hur många företag, offentliga arbetsgivare eller organisationer har du arbetat för under de senaste 5 åren? Räkna med ditt eget/egna företag om du är eller varit egen företagare.
Interviewer Instruction
Om företaget, offentliga arbetsplatsen eller organisationen förändrats medan IP arbetat där, till exempel vid en sammanslagning eller omorganisation, ska hela perioden som IP arbetat där räknas som ett företag eller organisation.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] företag eller organisationer
DK
RF
Help
1. Räkna från dagens datum och fem år bakåt. 2. Alla arbeten ska räknas med, även korta arbeten på bara några få timmar per vecka. 3. En period av arbete för ett bemanningsföretag ska räknas som en anställning oavsett hur många olika företag IP utfört arbete hos. På samma sätt ska den som arbetat som konsult, frilansare eller egen företagare anses ha haft ett arbete oberoende av antalet uppdragsgivare. 4. Med 'Företag' avses en mer eller mindre fortlöpande och sammanhängande period inom vilken man arbetar åt sig själv. Det kan vara både konkreta företag såsom jordbruk eller fabriker, men också att man bjuder ut produkter eller tjänster på annat sätt till en eller flera kunder eller uppdragsgivare. Även om en företagare varit utan uppdrag under korta perioder men varit tillgänglig för att ta uppdrag ska det räknas som en enda sysselsättningsperiod. Om IP återvänt till samma företag eller verksamhet efter att ha varit frånvarande en längre period och inte tillgänglig för arbete ska perioden efter uppehållet räknas som ny anställning eller verksamhet.
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-SE-Question-D_R01a-1]
Nu kommer jag att ställa frågor om ditt arbete eller ditt egna företag där du arbetade förra veckan. Jag kommer att kalla det ”ditt nuvarande arbete” eller ”ditt nuvarande företag”.

[TU-SE-Question-D_R01a-2]
Frågorna handlar om ditt arbete eller ditt egna företag där du arbetade MEST TIMMAR under förra veckan. Om du hade två arbeten där du arbetade lika många timmar, välj det arbete/egna företag där du hade störst inkomst. Jag kommer att kalla det ”ditt nuvarande arbete” eller ”ditt nuvarande företag”.
Interviewer Instruction
1. Om IP inte arbetade förra veckan, handlar frågan om det arbete eller det företag där IP vanligtvis arbetar. 2. Om IP arbetade för ett bemanningsföretag handlar frågorna om det företag eller den organisation där IP utförde sitt faktiska arbete. 3. Tryck <Framåt > för att fortsätta.

routing

[id = D_R01a_1 ]
IF ( (^JobTitle = "" ) OR (^JobTitle = "NULL" ) ) THEN Goto D_Q01a
ELSE Goto D_Q01aSEX

inference rule

[id = D_R01a_2 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01aSEX | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01aSEX] Enligt Yrkesregistret vid Statistiska Centralbyrån arbetade du som ^JobTitle under år ^YEARforinformation. Arbetar du fortfarande som ^JobTitle?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q01aSEX_1 ]
IF ( (^D_Q01aSEX = "1" ) AND ( (^WorkPlace = "" ) OR (^WorkPlace = "NULL" ) ) ) THEN Goto D_Q02aSEX2
ELSE
IF (^D_Q01aSEX = "1" ) THEN Goto D_Q02aSEX1
ELSE Goto D_Q01a
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Till vilket yrke vill du räkna ditt arbete?
Interviewer Instruction
1. Undvik vaga yrkestitlar som t.ex. chef, tjänsteman, eller bonde. 2. Beskrivningarna bör alltid avspegla IPs viktigaste arbetsuppgifter. Revisor, t.ex. auktoriserad revisor, tjänsteman t.ex. försäljare, bonde t.ex. mjölkbonde och chef t.ex. försäljningschef.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange yrkestitel: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Interviewer Instruction
Beskrivningarna bör alltid avspegla IPs viktigaste sysslor eller arbetsuppgifter. Till exempel fylla på hyllor, hålla ordning på kostnader och utbetalningar, vårda sjuka djur, vårda sjuka människor, laga värkande tänder, bygga vägar och broar.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange huvudsakliga arbetsuppgifter: [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q01b_1 ]
IF ( (^WorkPlace = "" ) OR (^WorkPlace = "NULL" ) ) THEN Goto D_Q02aSEX2
ELSE Goto D_Q02aSEX1
Group
[ id = D_Q02aSEX1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02aSEX1] Enligt Sysselsättningsregistret vid Statistiska Centralbyrån arbetade du på ^nameAddressWorkplace under år ^YEARsyss. Arbetar du fortfarande där?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q02aSEX1_1 ]
IF (^D_Q02aSEX1 = "1" ) THEN Goto D_Q03
ELSE Goto D_Q02aSEX2
Group
[ id = D_Q02aSEX2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02aSEX2] Hos vem arbetar du? (eller: Vad heter företaget?)
Interviewer Instruction
Om IP har mer än ett arbete så formulera frågan enligt följande: Hos vem har du ditt huvudsakliga arbete, dvs. arbetade mest timmar under förra veckan eller hade störst inkomst? (eller: Vad heter företaget där du har ditt huvudsakliga arbete)?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange namn: [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = D_Q02aSEX2_1 | before]
IF (^C_Q06 = "2" ) THEN ^work = "have your main job"
ELSE ^work = "work"
Group
[ id = D_Q02aSEX3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02aSEX3] Vilken gatuadress är det till din arbetsplats?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange gatuadress: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = D_Q02aSEX4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02aSEX4] Har din arbetsplats ett särskilt namn?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja; Ange arbetsplatsens namn/benämning: [FTE]
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = D_Q02aSEX5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02aSEX5]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00 Ange postort: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = D_Q02aSEX6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02aSEX6]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00 Ange land: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Vilken är den huvudsakliga verksamheten på din arbetsplats? Beskriv så utförligt som möjligt.
Interviewer Instruction
Beskriv särskilt vilken typ av produkter eller tjänster som IPs arbetsplats erbjuder.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange huvudsaklig verksamhet: [FTE]
DK
RF
Help
För externa konsulter som tas in för rådgivning till företag eller organisationer angående specifika områden av dess verksamhet handlar frågorna om det företag som tillhandahåller tjänsten (inklusive om IP är frilanskonsult).
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du? Är det ...
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP 2. Om IP arbetade för ett bemanningsföretag handlar frågorna om det företag eller den organisation där IP utförde sitt faktiska arbete. 3. Privata företag där staten har en minoritet av aktierna ska klassificeras som privat sektor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Privat sektor (t.ex. företag)
02 Offentlig sektor (t.ex. arbete inom stat, kommun eller landsting)
03 Ideella föreningar eller organisationer (t.ex. välgörenhetsorganisationer, intresseorganisationer eller religiösa organisationer)
DK
RF
Help
1. Privat sektor omfattar alla företag och organisationer som inte har offentligt ägande. 2. Offentlig sektor omfattar alla delar av den offentliga administrationen på nationell, regional eller lokal nivå och offentliga tjänster som erbjuds av stat eller kommun (kommunala skolor, landstingskommunala sjukhus, statliga universitet, etc.) och offentligt ägda bolag. 3. Ideella föreningar eller organisationer omfattar alla organisationer som inte finansieras offentligt men vars huvudsakliga målsättning inte är att generera en vinst, t.ex. välgörenhetsorganisationer, intresseorganisationer eller religiösa organisationer. 4.För externa konsulter som tas in för rådgivning till företag eller organisationer angående specifika områden av dess verksamhet handlar frågorna om det företag som tillhandahåller tjänsten (inklusive om IP är frilanskonsult).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Är du anställd eller egen företagare?
Interviewer Instruction
1. Observera att frågan handlar om det arbete där IP arbetar flest timmar per vecka. 2. En person som arbetar som anställd på sitt eget företag ska räknas som egen företagare.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Anställd
02 Egen företagare
DK
RF
Help
1. Med anställd avses den som får lön från en arbetsgivare eller ett bemanningsföretag. 2. Med egen företagare avses den som har ett eget företag, är delägare i ett företag eller frilansare. En egen företagare kan ha eller inte ha anställda.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] Hur gammal var du när du började arbeta för din nuvarande arbetsgivare eller vilket år var det?
Interviewer Instruction
Ange ålder ELLER årtal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ange ålder [FTE]
DK
RF
Help
1.Om IP har återvänt till en arbetsgivare efter att inte ha arbetat där under en period, ska bara den senaste perioden räknas, med undantag för följande fall: * Om IP var tillfälligt borta från arbetet på grund av t.ex. semester, sjukdom, föräldraledighet, sabbatsår. * Om IP var tillfälligt friställd, men fick åtminstone 50% av lönen från sin arbetsgivare. I de senaste två fallen ska starten på perioden före det tillfälliga uppehållet anges. 2. Om företaget/offentliga arbetsgivaren/organisationen har förändrats sedan IP senast började arbeta där, till exempel vid en sammanslagning eller omorganisation, ska IP räkna hela den period som IP arbetade för företaget/offentliga arbetsgivaren/organisationen (eller del av företaget).
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ange årtal [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Ett orimligt svar har lämnats. Bekräfta IP:s ålder eller årtal som skrevs in i förra frågan. Alternativt ändra vilket år IP började arbeta för sin nuvarande arbetsgivare (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] Vilken månad började du hos din arbetsgivare?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Mars
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 Augusti
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] Hur gammal var du när du började arbeta i ditt nuvarande egna företag eller vilket år var det?
Interviewer Instruction
Ange ålder ELLER årtal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ange ålder [FTE]
DK
RF
Help
1. Om IP har återgått till att driva ett eget företag efter en period där IP inte drev det företaget, ska bara den nuvarande perioden räknas, med undantag för om IP var tillfälligt borta från det egna företaget på grund av t.ex. semester, sjukdom, föräldraledighet, sabbatsår. 2. Om företaget har förändrats sedan IP började driva det, till exempel vid en sammanslagning eller omorganisation, ska IP räkna hela den period som IP har arbetat i företaget (eller del av företaget).
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ange årtal [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Ett orimligt svar har lämnats. Bekräfta IP:s ålder eller årtal som skrevs in i förra frågan. Alternativt ändra vilket år IP startade sitt nuvarande företag (D_Q05b1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] Vilken månad började du arbeta med ditt egna företag?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Mars
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 Augusti
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Hur många personer arbetar för din arbetsgivare på din nuvarande arbetsplats? Är det ...
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP. 2. Den här frågan handlar om den geografiska plats eller adress där arbetet till största delen utförs. 3. Om IP arbetar för ett bemanningsföretag handlar frågorna om det företag eller den organisation där IP utförde sitt faktiska arbete.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-10 personer
02 11-50 personer
03 51-250 personer
04 251-1000 personer
05 Mer än 1000 personer
DK
RF
Help
För externa konsulter som tas in för rådgivning till företag eller organisationer angående specifika områden av dess verksamhet handlar frågorna om det företag som tillhandahåller tjänsten (inklusive om IP är frilanskonsult)
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Har antalet anställda på din arbetsplats under de senaste 12 månaderna ...
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ökat
02 Minskat
03 Varit oförändrat eller nästan oförändrat
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Är din arbetsplats en del av ett större företag eller organisation?
Interviewer Instruction
Med ett större företag/organisation avses sådana med mer än en arbetsplats.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Det här kan t.ex. handla om ett moderbolag eller om andra filialer, agenturer av ett bolag som inte bara finns på en plats, t.ex. en butikskedja, ett universitet med fristående institutioner eller fakulteter.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Har du någon anställd i ditt företag? Räkna också med familjemedlemmar som arbetar med eller utan lön.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Hur många anställda har du? Är det ...
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP. 2. Den här frågan handlar om den geografiska plats eller adress där arbetet till största delen utförs.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-10 personer
02 11-50 personer
03 51-250 personer
04 251-1000 personer
05 Mer än 1000 personer
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Ingår det i dina arbetsuppgifter att leda och ha tillsyn över andra anställdas arbete?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Med att leda eller ha tillsyn över andra anställda menar vi att en person på något sätt är ansvarig för hur andra anställda gör sitt arbete. 2. Det kan vara dels på ett direkt sätt genom att till exempel ha uppsikt över underordnade, fördela uppgifter eller bedöma arbetsinsatser eller på ett indirekt sätt genom att till exempel göra scheman eller fördela arbetet mellan lägre chefer.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Hur många anställda leder du direkt eller indirekt? Är det ...
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-5 personer
02 6-10 personer
03 11-24 personer
04 25-99 personer
05 100 personer eller fler
DK
RF
Help
1. Direkt syftar till situationen när anställda är direkt under IP:s ansvar. Till exempel kan en VD för ett företag ansvara för tre chefer direkt genom att ge dem anvisningar eller instruktioner och sedan följa upp resultaten. 2. Indirekt syftar till situationen när anställda inte direkt är under ansvar för IP, men IP är ansvarig för en annan person som är ansvarig för andra. Till exempel om tre olika chefer som är direkt underställda VD i sin tur ansvarar för 10 personer då är VD direkt ansvarig för 3 personer och indirekt ansvarig för 30 personer (25-99 personer). I detta fall skulle det rätta svaret vara 33 personer (25-99 personer). Om de 10 personerna som är underställda de tre cheferna har ansvar för 10 personer ska 300 personer adderas till totalen vilket blir 333 personer (100 personer eller mer).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09SE
Group
[ id = D_Q09SE | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09SE] Vilken typ av anställning har du? Är det ...
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Fast/tillsvidare
02 Vikariat/provanställning
03 Tillfälligt anställd av bemanningsföretag (för en bestämd tidsperiod)
04 Annan tidsbegränsad anställning (t.ex. projekt, säsongsarbete)
05 Kallas vid behov/ringer själv när jag vill arbeta, ingen överenskommelse om arbetstid
06 Lärling, praktikant
07 Arbete inom arbetsmarknadspolitiskt program
08 Annat, beskriv
DK
RF

routing

[id = D_Q09SE_1 ]
IF (^D_Q09SE = "8" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Vilken typ av anställning har du?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Hur många timmar arbetar du vanligtvis per vecka på ditt nuvarande arbete? Räkna med normal avlönad eller oavlönad övertid, men räkna inte med lunchrast eller andra raster.
Interviewer Instruction
1. Om IPs arbetade timmar varierar ska ett genomsnitt för den senaste månaden lämnas. 2. Om det är en lärlingsplats ska tiden i skolan inte räknas med
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timmar per vecka
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Ett orimligt svar har lämnats. Bekräfta svaret.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] Nu kommer frågor som handlar om i vilken grad du själv kan bestämma hur du utför ditt arbete.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 10 tills du säger till att hon/han inte behöver göra det längre. 2. Tryck <Framåt > för att fortsätta
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] I vilken grad kan du själv välja eller ändra ...
[D_Q11a] ... i vilken ordning du vill utföra dina arbetsuppgifter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 I mycket liten grad
03 I någon grad
04 I hög grad
05 I mycket hög grad
DK
RF
[D_Q11b] ... hur du utför ditt arbete?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 I mycket liten grad
03 I någon grad
04 I hög grad
05 I mycket hög grad
DK
RF
[D_Q11c] ... takten eller tempot på ditt arbete?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 I mycket liten grad
03 I någon grad
04 I hög grad
05 I mycket hög grad
DK
RF
[D_Q11d] ... dina arbetstider?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 I mycket liten grad
03 I någon grad
04 I hög grad
05 I mycket hög grad
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Säg till IP att hon/han inte behöver titta på kort 10 längre. 2. Tryck <Framåt > för att fortsätta.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aSE
Group
[ id = D_Q12aSE | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aSE] När det gäller ditt nuvarande arbete; om någon söker samma typ av tjänst du har, vilken utbildningsnivå skulle krävas idag för att få arbetet?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskola, högst 5 år (folkskola/motsvarande) eller ingen utbildning alls
02 Grundskola, 6-8 år (folkskola/grundskola/motsvarande)
03 Grundskola 9-10 år
04 Gymnasie- eller yrkesutbildning kortare än 2 år
05 2-årig gymnasial utbildning
06 3-årig gymnasial utbildning
07 4-årig gymnasial utbildning, basår eller påbyggnadsutbildning för vuxna utöver 3 års gymnasial utbildning
08 Högskole-/universitetsutbildning och annan eftergymnasial utbildning motsvarande heltidsstudier kortare än 2 år
09 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 2 års heltidsstudier och annan eftergymnasial utbildning motsvarande 2 års heltidsstudier eller längre
10 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 3 års heltidsstudier
11 Högskole-/universitetsutbildning motsvarande 4 års heltidsstudier eller längre
12 Forskarutbildning (Fil lic. eller Fil Dr)
DK
RF
Help
1. I svarsalternativ 3 ingår utbildning vid grundskola, enhetsskola, realskola, flickskola, vuxenutbildning inklusive utbildning vid folkhögskola på grundskolenivå. 2. I svarsalternativ 4 ingår utbildning som bygger på grundskoleutbildning t.ex. vuxenutbildning och folkhögskoleutbildning på gymnasienivå. 3. I svarsalternativ 5 ingår t.ex. yrkesutbildning, vuxenutbildning, folkhögskoleutbildning som motsvarar 2 års gymnasial utbildning. 4. I svarsalternativ 6 ingår t.ex. yrkesutbildning, vuxenutbildning, folkhögskoleutbildning som motsvarar 3 års gymnasial utbildning 5. I svarsalternativ 9 ingår t.ex. folkhögskoleutbildning och kvalificerad yrkesutbildning som bygger på 3-årig gymnasial utbildning

routing

[id = D_Q12aSE_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aSE = "1" ) OR (^D_Q12aSE = "DK" ) ) OR (^D_Q12aSE = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Vilket av följande påståenden stämmer bäst med den utbildningsnivå som du sa skulle krävas för att utföra ditt arbete på ett bra sätt?
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Den nivån är nödvändig
02 Det räcker med en lägre nivå
03 En högre nivå är nödvändig
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Anta att en person med den utbildningsnivån söker arbete idag, hur mycket erfarenhet av liknande arbete skulle behövas för att FÅ arbetet? Skulle det vara ...
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP. 2. Räkna inte med praktik- eller lärlingsplatser som är en del av en utbildning.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen
02 Mindre än 1 månad
03 1-6 månader
04 7-11 månader
05 1 eller 2 år
06 3 år eller mer
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] Hur ofta lär du dig nya saker som du använder i arbetet av kollegor eller chefer?
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 12 under de tre följande frågorna. 2. Om IP inte har kollegor eller chefer, ska svaret vara 'aldrig'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Hur ofta i ditt arbete lär du dig något samtidigt som du utför dina arbetsuppgifter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Hur ofta innebär ditt arbete att du håller dig uppdaterad om nya produkter eller tjänster?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
Säg till IP att hon/han inte behöver titta på kort 12 längre. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] På det stora hela, hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete? Är du ...
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mycket nöjd
02 Nöjd
03 Varken nöjd eller missnöjd
04 Missnöjd
05 Mycket missnöjd
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Hur vill du beskriva hur du vanligtvis får din lön före skatt? Är det ...
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP. 2. Se till att svaret uttrycks i tidsenheter. 3. När IP endast får ackordslön (rakt ackord), dvs. får betalt per enhet som IP tillverkat, sålt, målat etc. fråga IP hur lång tid det i genomsnitt tar att slutföra en enhet och specificera det i timmar. 4. Svarsalternativ 8 'Jag får ingen lön alls' kan t.ex. handla om lärlingar som bara genomgår utbildning.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Per timme
02 Per dag
03 Per vecka
04 Per två veckor
05 Per månad
06 Per år
07 Per enhet (ackord)
08 Jag får ingen lön alls
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "8" ) OR ( (^D_Q16a = "DK" ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Ange hur många timmar det i genomsnitt tar att framställa en enhet?
Interviewer Instruction
1. Om det tar mindre än 2 timmar att slutföra en enhet kan du ange decimaler för att även specificera minuter. 2. Räkna enligt följande: 0,5 är en halv timme; 0,25 är femton minuter; 0,10 är ungefär fem minuter; och 0,02 är ungefär en minut.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timmar
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-SE-Question-D_Q16b-1]
Hur mycket lön får du normalt före skatt per timme? Uppskatta så gott du kan. Förutom grundlön ta med regelbundet utbetalda tillägg (mer-/ övertidsersättning, restidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och skift, provision m.m.). Ersättningar som årlig bonus ska inte räknas med.

[TU-SE-Question-D_Q16b-2]
Hur mycket lön får du normalt före skatt per dag? Uppskatta så gott du kan. Förutom grundlön ta med regelbundet utbetalda tillägg (mer-/ övertidsersättning, restidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och skift, provision m.m.). Ersättningar som årlig bonus ska inte räknas med.

[TU-SE-Question-D_Q16b-3]
Hur mycket lön får du normalt före skatt per vecka? Uppskatta så gott du kan. Förutom grundlön ta med regelbundet utbetalda tillägg (mer-/ övertidsersättning, restidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och skift, provision m.m.). Ersättningar som årlig bonus ska inte räknas med.

[TU-SE-Question-D_Q16b-4]
Hur mycket lön får du normalt före skatt per två veckor? Uppskatta så gott du kan. Förutom grundlön ta med regelbundet utbetalda tillägg (mer-/ övertidsersättning, restidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och skift, provision m.m.). Ersättningar som årlig bonus ska inte räknas med.

[TU-SE-Question-D_Q16b-5]
Hur mycket lön får du normalt före skatt per månad? Uppskatta så gott du kan. Förutom grundlön ta med regelbundet utbetalda tillägg (mer-/ övertidsersättning, restidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och skift, provision m.m.). Ersättningar som årlig bonus ska inte räknas med.

[TU-SE-Question-D_Q16b-6]
Hur mycket lön får du normalt före skatt per år? Uppskatta så gott du kan. Förutom grundlön ta med regelbundet utbetalda tillägg (mer-/ övertidsersättning, restidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och skift, provision m.m.). Ersättningar som årlig bonus ska inte räknas med.

[TU-SE-Question-D_Q16b-7]
Hur mycket lön får du normalt före skatt per enhet? Uppskatta så gott du kan. Förutom grundlön ta med regelbundet utbetalda tillägg (mer-/ övertidsersättning, restidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och skift, provision m.m.). Ersättningar som årlig bonus ska inte räknas med.

[TU-SE-Question-D_Q16b-8]
Hur mycket lön får du normalt före skatt? Uppskatta så gott du kan. Förutom grundlön ta med regelbundet utbetalda tillägg (mer-/ övertidsersättning, restidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och skift, provision m.m.). Ersättningar som årlig bonus ska inte räknas med.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9999990 | layout = radioButton ]
00 Cirka [FTE] kronor
DK
RF

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "50"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "1000"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Ett osannolikt svar har lämnats. Bekräfta lönen före skatt eller ändra svar i D_Q16b eller vanligt arbetade timmar D_Q10).
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Kan du ge ett svar på frågan om du får svara inom ett löneintervall?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Hur mycket lön får du ungefär före skatt per timme?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 19a.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre än 115
02 115-130
03 131-150
04 151-185
05 186-240
06 241 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Hur mycket lön får du ungefär före skatt per dag?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 19b.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre än 700
02 700-800
03 801-1100
04 1 101-1400
05 1401-1800
06 1801 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Hur mycket lön får du ungefär före skatt per vecka?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 19c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre än 3 500
02 3 500-3 900
03 3 901-5 700
04 5 701-6 900
05 6 901-8 900
06 8 901 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Hur mycket lön får du ungefär före skatt per två veckor?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 19d.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre än 7 000
02 7 000-7 900
03 7 901-11 400
04 11 401-13 700
05 13 701-17 900
06 17 901 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Hur mycket lön får du ungefär före skatt per månad?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 19e.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre än 15 000
02 15 000-16 900
03 16 901-24 400
04 24 401-29 500
05 29 501-38 500
06 38 501 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Hur mycket lön får du ungefär före skatt per år?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 19f.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre än 180 000
02 180 000-202 800
03 202 801-292 800
04 292 801-354 000
05 354 001-462 000
06 462 001 eller mer
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Får du några andra ersättningar, utöver din ordinarie lön, som inte betalas ut varje månad? Ta t.ex. med en extra månadslön, vinstandelar, annan årlig bonus eller semesterlön.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Hur mycket fick du sammanlagt i andra ersättningar före skatt, utöver din ordinarie lön, under föregående år?
Interviewer Instruction
Om IP började på arbetet det här året, fråga om förväntade ersättningar utöver ordinarie lön.
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Cirka [FTE] kronor
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Kan du ge ett svar på frågan om du får svara inom ett löneintervall?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Hur mycket fick du ungefär i andra ersättningar under föregående år? Var det mindre än 14 600, mellan 14 600 och 29 300 eller mer än 29 300?
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre än 14 600
02 Mellan 14 600 och 29.300
03 Mer än 29 300
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU_SE_QuestionD_Q18a_1]
Under förra året; hur mycket tog du ut i lön före skatt per månad från ditt nuvarande företag?

[TU_SE_QuestionD_Q18a_2]
Under förra året, hur mycket tog du ut i lön före skatt från ditt nuvarande företag?
Interviewer Instruction
I de fall förtjänsten är negativ koda svaret som 0. Den här variabeln kommer inte att granskas.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9999990 | layout = radioButton ]
00 Cirka [FTE] kronor
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^AnnualMonthly = "monthly"
ELSE ^AnnualMonthly = "annual"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Kan du ge ett svar på frågan om du får svara inom ett löneintervall?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Under förra månaden; hur mycket tog du ungefär ut i lön?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 19e.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre än 15 000
02 15 000-16 900
03 16 901-24 400
04 24 401-29 500
05 29 501-38 500
06 38 501 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Under förra året; hur mycket tog du ungefär ut i lön?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 19f.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre än 180 000
02 180 000-202 800
03 202 801-292 800
04 292 801-354 000
05 354 001-462 000
06 462 001 eller mer
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-SE-Question-E_R01a-1]
Nu kommer frågorna att handla om ditt senaste arbete eller ditt senaste egna företag. Det är det arbete eller företag du hade under de senaste 12 månaderna.

[TU-SE-Question-E_R01a-2]
Nu kommer frågorna att handla om ditt senaste arbete eller ditt senaste egna företag. Det är det arbete eller företag du hade innan du senast slutade arbeta.

[TU-SE-Question-E_R01a-3]
Nu kommer frågorna att handla om ditt senaste arbete eller ditt senaste egna företag. Det är det arbete eller företag du hade under ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Om IP arbetade för ett bemanningsföretag handlar frågorna om det företag eller den organisation där IP utförde sitt faktiska arbete. 2. För externa konsulter handlar frågorna om det företag som tillhandahåller konsulttjänsten (inklusive om IP är frilandskonsult). 3. Tryck <Framåt > för att fortsätta.
Help
För externa konsulter som tas in för rådgivning till företag eller organisationer angående specifika områden av dess verksamhet handlar frågorna om det företag som tillhandahåller tjänsten (inklusive om IP är frilanskonsult).
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Till vilket yrke vill du räkna ditt senaste arbete?
Interviewer Instruction
1. Undvik vaga yrkestitlar som t.ex. chef, tjänsteman eller bonde. 2. Beskrivningarna bör alltid avspegla IPs viktigaste arbetsuppgifter. Revisor t.ex. auktoriserad revisor, tjänsteman t.ex. försäljare, bonde t.ex. mjölkbonde och chef t.ex. försäljningschef.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange yrkestitel: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Interviewer Instruction
Beskrivningarna bör alltid avspegla IPs viktigaste sysslor eller arbetsuppgifter. Till exempel fylla på hyllor, hålla ordning på kostnader och utbetalningar, vårda sjuka djur, vårda sjuka människor, laga värkande tänder, bygga vägar och broar.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange huvudsakliga arbetsuppgifter: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aSEX2 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02aSEX2] Hos vem hade du ditt senaste arbete? (Eller: Vad hette företaget där du senast arbetade)?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange namn: [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q02aSEX2_1 | before]
IF (^C_Q06 = "2" ) THEN ^work = "have your main job"
ELSE ^work = "work"
Group
[ id = E_Q02aSEX3 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02aSEX3] Vilken gatuadress var det till din senaste arbetsplats?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange gatuadress: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aSEX4 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02aSEX4] Hade den arbetsplatsen ett särskilt namn?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja; skriv arbetsplatsens namn/benämning: [FTE]
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aSEX5 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02aSEX5] Postort:
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aSEX6 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02aSEX6] Land:
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Vilken var den huvudsakliga verksamheten på din senaste arbetsplats?
Interviewer Instruction
Beskriv särskilt vilken typ av produkter eller tjänster som IPs arbetsplats erbjuder.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00 Ange huvudsaklig verksamhet: [FTE]
DK
RF
Help
För externa konsulter som tas in för rådgivning till företag eller organisationer angående specifika områden av dess verksamhet handlar frågorna om de företag som tillhandahåller tjänsten (inklusive om IP är frilanskonsult)
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetade du? Var det ...
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP. 2. Om IP arbetade för ett bemanningsföretag handlar frågorna om det företag eller den organisation där IP utförde sitt faktiska arbete. 3. Privata företag där staten har en minoritet av aktierna ska klassificeras som privat sektor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Privat sektor (t.ex. företag)
02 Offentlig sektor (t.ex. arbete inom stat, kommun eller landsting)
03 Ideella föreningar eller organisationer (t.ex. välgörenhetsorganisationer, intresseorganisationer eller religösa organisationer)
DK
RF
Help
1. Privat sektor omfattar alla företag och organisationer som inte har offentligt ägande. 2. Offentlig sektor omfattar alla delar av den offentliga administrationen på nationell, regional eller lokal nivå och offentliga tjänster som erbjuds av stat eller kommun (kommunala skolor, landstingskommunala sjukhus, statliga universitet, etc.) och offentligt ägda bolag. 3. Ideella föreningar eller organisationer omfattar alla organisationer som inte finansieras offentligt men vars huvudsakliga målsättning inte är att generera en vinst, t.ex. välgörenhetsorganisationer, intresseorganisationer eller religiösa organisationer. 4. För externa konsulter som tas in för rådgivning till företag eller organisationer angående specifika områden av dess verksamhet handlar frågorna om de företag som tillhandahåller tjänsten (inklusive om IP är frilanskonsult).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Var du anställd eller var du egen företagare?
Interviewer Instruction
En person som arbetade som anställd på sitt egna företag ska räknas som egen företagare
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Anställd
02 Egen företagare
DK
RF
Help
1. Med anställd avses den som får lön från en arbetsgivare eller ett bemanningsföretag. 2. Med egen företagare avses den som har ett eget företag, är delägare i ett företag eller frilansare. En egen företagare kan ha eller inte ha anställda.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-SE-Question-E_Q05a1-1]
Frågan gäller fortfarande det arbete du har lämnat inom de 12 senaste månaderna: Hur gammal var du när du började arbeta för din senaste arbetsgivare eller vilket år var det?

[TU-SE-Question-E_Q05a1-2]
Frågan gäller fortfarande det arbete du lämnade innan du senast slutade arbeta: Hur gammal var du när du började arbeta för din senaste arbetsgivare eller vilket år var det?

[TU-SE-Question-E_Q05a1-3]
Frågan gäller fortfarande det arbete du lämnade under ^C_Q08c2: Hur gammal var du när du började arbeta för din senaste arbetsgivare eller vilket år var det?
Interviewer Instruction
Ange ålder ELLER årtal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ange ålder [FTE]
DK
RF
Help
1. Om IP har återvänt till en arbetsgivare, efter att under en period inte ha arbetad där, ska bara den senaste perioden räknas, med undantag för följande fall: *Om IP var tillfälligt borta från arbetet på grund av t.ex. semester, sjukdom, föräldraledighet, sabbatsår. *Om IP var tillfälligt friställd, men fick åtminstone 50% av lönen från sin arbetsgivare. I de senaste två fallen ska starten på perioden före det tillfälliga uppehållet anges. 2. Om företaget/offentliga arbetsgivaren/organisationen har förändrats sedan IP senast började arbeta där, till exempel vid en sammanslagning eller omorganisation, ska IP räkna hela den period som IP arbetade för företaget/offentliga arbetsgivaren/organisationen (eller del av företaget).
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ange årtal [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Ett orimligt svar har lämnats. Bekräfta IP:s ålder eller årtal som skrevs in i förra frågan. Alternativt ändra vilket år personen började arbeta för senaste arbetsgivaren (E_Q05a2) eller vilket år personen slutade arbeta hos förra arbetsgivaren (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-SE-Question-E_Q05b1-1]
Det gäller fortfarande det företag du lämnade inom de 12 senaste månaderna: Hur gammal var du när du började arbeta med ditt företag eller vilket år var det?

[TU-SE-Question-E_Q05b1-2]
Det gäller fortfarande det företag som du lämnade innan du senast slutade arbeta: Hur gammal var du när du började arbeta med ditt företag eller vilket år var det?

[TU-SE-Question-E_Q05b1-3]
Det gäller fortfarande det företag som du lämnade under ^C_Q08c2: Hur gammal var du när du började arbeta med ditt företag eller vilket år var det?
Interviewer Instruction
Ange ålder ELLER årtal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ange ålder [FTE]
DK
RF
Help
1. Om IP har återgått till att driva ett eget företag efter en period där IP inte drev det företaget, ska bara den senaste perioden räknas, med undantag för om IP var tillfälligt borta från det egna företaget på grund av t.ex. semester, sjukdom, föräldraledighet, sabbatsår. 2. Om företaget har förändrats sedan IP började driva det, till exempel vid en sammanslagning eller omorganisation, ska IP räkna hela den period som IP har arbetat i företaget (eller del av företaget).
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ange årtal [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Ett orimligt svar har lämnats. Bekräfta IP:s ålder eller årtal som skrevs in i förra frågan. Alternativt ändra vilket år personen började att arbeta för senaste arbetsgivaren (E_Q05a2) eller vilket år personen slutade arbeta hos förra arbetsgivaren (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Hur många personer arbetade för din arbetsgivare på din arbetsplats? Var det ...
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP. 2. Den här frågan handlar om den geografiska plats eller adress där arbetet till största delen utfördes. 3. Om IP arbetade för ett bemanningsföretag handlar frågan om det företag eller den organisation där det faktiska arbetet utfördes.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-10 personer
02 11-50 personer
03 51-250 personer
04 251-1000 personer
05 Mer än 1000 personer
DK
RF
Help
För externa konsulter som tas in för rådgivning till företag eller organisationer angående specifika områden av dess verksamhet handlar frågorna om de företag som tillhandahåller tjänsten (inklusive om IP är frilanskonsult)

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08SE
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Hade du några anställda i ditt företag? Räkna också med familjemedlemmar som arbetat med eller utan lön i företaget.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Hur många anställda hade du på din arbetsplats? Var det ...
Interviewer Instruction
1. Läs svarsalternativen för IP. 2. Den här frågan handlar om den geografiska plats eller adress där arbetet till största delen utfördes.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-10 personer
02 11-50 personer
03 51-250 personer
04 251-1000 personer
05 Mer än 1000 personer
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08SE | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08SE] Vilken typ av anställning hade du? Var det ...
Interviewer Instruction
Läs svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Fast/tillsvidare
02 Vikariat/provanställning
03 Tillfälligt anställd av bemanningsföretag (för en bestämd tidsperiod)
04 Annan tidsbegränsad anställning (t.ex. projekt, säsongsarbete)
05 Kallades vid behov/ringde själv när jag ville arbeta, ingen överenskommelse om arbetstid
06 Lärling, praktikant
07 Arbete inom arbetsmarknadspolitiskt program
08 Annan, beskriv
DK
RF

routing

[id = E_Q08SE_1 ]
IF (^E_Q08SE = "8" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Vilken typ av anställning hade du? [FTE]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Hur många timmar arbetade du vanligtvis per vecka på detta arbete? Räkna med normal avlönad eller oavlönad övertid, men räkna inte med lunchrast eller andra raster.
Interviewer Instruction
1. Om IPs arbetade timmar varierade ska ett genomsnitt lämnas. 2. Om det är en lärlingsplats ska tiden i skolan inte räknas med.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timmar per vecka
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Ett orimligt svar har lämnats. Bekräfta svaret.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Vilket var det huvudsakliga skälet till att du slutade på ditt senaste arbete?
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 13. 2. Om du tror att IP har problem att läsa kortet, läs upp svarsalternativen för IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jag blev avskedad
02 Jag blev friställd eller slutade frivilligt med avgångsvederlag
03 Det var ett tidsbegränsat arbete som tog slut
04 Jag slutade på egen begäran
05 Hälsoskäl
06 Förtidspension
07 Ålderspension (vid eller efter den statliga pensionsåldern)
08 Ansvar för barn och familj
09 Studier
10 Annan anledning
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-SE-Question-F_R01-1]
Nu kommer jag att ställa frågor om dina arbetsuppgifter på ditt nuvarande arbete.

[TU-SE-Question-F_R01-2]
Nu kommer jag att ställa frågor om dina arbetsuppgifter på ditt senaste arbete.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 5. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-SE-Question-F_Q01b_lead-1]
Hur stor del av din tid på ditt nuvarande arbete ägnar du vanligen åt att ...

[TU-SE-Question-F_Q01b_lead-2]
Hur stor del av din tid på ditt senaste arbete ägnade du vanligen åt att ...
[F_Q01b] ... samarbeta eller arbeta i grupp med arbetskamrater?
Interviewer Instruction
Om IP inte har arbetskamrater, så ska svaret vara 'ingen del av tiden'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen del av tiden
02 Upp till en fjärdedel av tiden
03 Upp till halva tiden
04 Mer än halva tiden
05 Hela tiden
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 12 tills du säger till att hon/han inte behöver göra det längre. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-SE-Question-F_Q02a_lead-1]
Hur ofta ingår det vanligtvis i ditt nuvarande arbete att ...

[TU-SE-Question-F_Q02a_lead-2]
Hur ofta ingick det vanligtvis i ditt senaste arbete att ...
[F_Q02a] ... utbyta information om arbetet med arbetskamrater?
Interviewer Instruction
Om IP inte har arbetskamrater, så ska svaret vara 'aldrig'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q02b] ... instruera, lära eller undervisa andra, individuellt eller i grupp?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q02c] ... hålla tal, föredrag eller presentera muntligt inför minst fem personer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q02d] ... sälja en vara eller tjänst?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q02e] ... ge råd till andra?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-SE-Question-F_Q03a_lead-1]
Hur ofta ingår det vanligtvis i ditt nuvarande arbete att ...

[TU-SE-Question-F_Q03a_lead-2]
Hur ofta ingick det vanligtvis i ditt senaste arbete att ...
[F_Q03a] ... planera dina egna arbetsuppgifter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q03b] ... planera andras arbetsuppgifter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q03c] ... planera din tid?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-SE-Question-F_Q04a_lead-1]
Hur ofta ingår det vanligtvis i ditt nuvarande arbete att ... ...

[TU-SE-Question-F_Q04a_lead-2]
Hur ofta ingick det vanligtvis i ditt senaste arbete att ...
[F_Q04a] ... övertala eller påverka andra?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q04b] ... förhandla med andra antingen inom eller utanför företaget eller organisationen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-SE-Question-F_Q05a-1]
Följande frågor handlar om problemlösning som du utför på ditt nuvarande arbete. Tänk på ”problemlösning” som något som händer när du kommer i kontakt med en ny eller svår situation som kräver att du funderar ett tag över vad du ska göra härnäst. Hur ofta ställs du inför relativt enkla problem som det inte tar mer än 5 minuter att hitta en bra lösning för?

[TU-SE-Question-F_Q05a-2]
Följande frågor handlar om problemlösning som du utförde på ditt senaste arbete. Tänk på ”problemlösning” som något som händer när du kommer i kontakt med en ny eller svår situation som kräver att du funderar ett tag över vad du ska göra härnäst. Hur ofta ställdes du inför relativt enkla problem som det inte tog mer än 5 minuter att hitta en bra lösning för?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-SE-Question-F_Q05b-1]
Hur ofta ställs du inför svårare problem som det tar minst 30 minuter att hitta en bra lösning för? De 30 minuterna avser endast tiden det tar att TÄNKA ut lösningen och inte tiden som behövs för att genomföra uppgiften.

[TU-SE-Question-F_Q05b-2]
Hur ofta ställdes du inför svårare problem som det tog minst 30 minuter att hitta en bra lösning för? De 30 minuterna avser endast tiden det tog att TÄNKA ut lösningen och inte tiden som behövdes för att genomföra uppgiften.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-SE-Question-F_Q06b_lead-1]
Hur ofta ingår det vanligtvis i ditt nuvarande arbete att ... ...

[TU-SE-Question-F_Q06b_lead-2]
Hur ofta ingick det vanligtvis i ditt senaste arbete att ...
[F_Q06b] ... arbeta fysiskt under en längre period?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q06c] ... använda skicklighet och noggrannhet med dina händer eller fingrar?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Säg till IP att hon/han inte behöver titta på kort 12 längre. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Känner du att du har de kunskaper som krävs för att kunna klara av mer utmanande uppgifter än dem du utför i ditt nuvarande arbete?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Med mer utmanande uppgifter avses uppgifter och ansvar som skulle kräva mer kunskap och färdigheter än dem som behövs för att utföra uppgifter och ansvar som är typiska för IP:s nuvarande arbete.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Känner du att du skulle behöva mer kunskaper eller utbildning för att klara av dina nuvarande arbetsuppgifter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-SE-Question-G_R01-1]
Följande frågor handlar om hur mycket du läser i ditt nuvarande arbete. Ta bara med det du läser som är en del av ditt nuvarande arbete och inte det du läser utanför arbetstid. Ta med det du läser på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-G_R01-2]
Följande frågor handlar om hur mycket du läste i ditt senaste arbete. Ta bara med det du läste som var en del av ditt senaste arbete och inte det du läste utanför arbetstid. Ta med det du läste på datorskärm eller annan elektronisk skärm.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 12 tills du säger till att hon/han inte behöver göra det längre. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-SE-Question-G_Q01a_lead-1]
I ditt nuvarande arbete, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-G_Q01a_lead-2]
I ditt senaste arbete, hur ofta brukade du ...
[G_Q01a] ... läsa bruksanvisningar eller instruktioner?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01b] ... läsa brev, PM eller e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01c] ... läsa artiklar i tidningar, tidskrifter eller nyhetsbrev?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01d] ... läsa artiklar i facktidskrifter, läroböcker eller vetenskapliga rapporter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-SE-Question-G_Q01e_lead-1]
I ditt nuvarande arbete, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-G_Q01e_lead-2]
I ditt senaste arbete, hur ofta brukade du ...
[G_Q01e] ... läsa böcker?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01f] ... läsa manualer eller referensmaterial?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01g] ... läsa fakturor, räkningar, kontoutdrag eller andra ekonomiska redovisningar?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01h] ... läsa diagram, kartor eller tabeller?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-SE-Question-G_R02-1]
Följande frågor handlar om hur mycket du skriver i ditt nuvarande arbete. Ta med det du skriver på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-G_R02-2]
Följande frågor handlar om hur mycket du skrev i ditt senaste arbete. Ta med det du skrev på datorskärm eller annan elektronisk skärm.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-SE-Question-G_Q02a_lead-1]
I ditt nuvarande arbete, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-G_Q02a_lead-2]
I ditt senaste arbete, hur ofta brukade du ...
[G_Q02a] skriva brev, PM eller e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q02b] ... skriva artiklar för tidningar, tidskrifter eller nyhetsbrev?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q02c] ... skriva rapporter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q02d] ... fylla i formulär med efterfrågade uppgifter (t.ex. ansökan om tillstånd hos olika myndigheter)?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-SE-Question-G_R03-1]
Nu kommer frågorna att handla om arbetsuppgifter i ditt nuvarande arbete som innehåller siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik.

[TU-SE-Question-G_R03-2]
Nu kommer frågorna att handla om arbetsuppgifter i ditt senaste arbete som innehöll siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-SE-Question-G_Q03b_lead-1]
I ditt nuvarande arbete, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-G_Q03b_lead-2]
I ditt senaste arbete, hur ofta brukade du ...
[G_Q03b] ... räkna fram priser, kostnader eller budgetar?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q03c] ... använda eller räkna ut bråktal, decimaler eller procent?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q03d] ... använda miniräknare - vanlig eller på datorn?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-SE-Question-G_Q03f_lead-1]
I ditt nuvarande arbete, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-G_Q03f_lead-2]
I ditt senaste arbete, hur ofta brukade du ...
[G_Q03f] ... göra diagram, grafer eller tabeller?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q03g] ... använda enkel algebra eller enkla formler?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Help
Med enkel algebra eller enkla formler menar vi en matematisk regel som ger oss möjligheten att hitta ett okänt tal eller storhet. Till exempel regeln för att räkna ut en area när längd och bredd är känt eller för att ta reda på hur mycket mer tid som behövs för att resa en viss sträcka om hastigheten minskas.
[G_Q03h] ...använda mer avancerad matematik eller statistik t.ex. avancerad algebra, trigonometri eller regressionsanalys?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-SE-Question-G_Q04-1]
Använder du dator i ditt nuvarande arbete?

[TU-SE-Question-G_Q04-2]
Använde du dator i ditt senaste arbete?
Interviewer Instruction
Räkna med mobiltelefon och annan bärbar elektronisk utrustning som t.ex. används till att gå in på Internet och läsa e-post.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Med dator menar vi t.ex. stordator, stationär dator eller bärbar dator eller annan apparat som du använder till e-postmeddelanden, till att behandla data eller text eller till att söka information på Internet.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-SE-Question-G_R05-1]
Nu handlar frågorna om användning av datorer eller Internet i ditt nuvarande arbete. Ta inte med eventuell användning av dator eller Internet i tidigare arbeten.

[TU-SE-Question-G_R05-2]
Nu handlar frågorna om användning av datorer eller Internet i ditt senaste arbete. Ta inte med eventuell användning av dator eller internet i tidigare arbeten än ditt senaste.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-SE-Question-G_Q05a_lead-1]
I ditt nuvarande arbete, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-G_Q05a_lead-2]
I ditt senaste arbete, hur ofta brukade du ...
[G_Q05a] ... använda e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q05c] ... använda Internet för att bättre förstå problem relaterade till ditt arbete?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q05d] ... utföra transaktioner på Internet till exempel köpa eller sälja varor och tjänster eller ordna bankaffärer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-SE-Question-G_Q05e_lead-1]
I ditt nuvarande arbete, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-G_Q05e_lead-2]
I ditt senaste arbete, hur ofta brukade du ...
[G_Q05e] ... använda kalkylprogram, t.ex. Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q05f] ... använda ett ordbehandlingsprogram, t.ex. Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q05g] ... använda programmeringsspråk för att programmera eller skriva maskinkod?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q05h] ... delta i diskussioner i realtid på Internet, t.ex. konferenser online eller chattgrupper?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Säg till IP att hon/han inte behöver titta på kort 12 längre. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-SE-Question-G_Q06-1]
Vilken datorkunskap är nödvändig för att kunna utföra ditt nuvarande arbete?

[TU-SE-Question-G_Q06-2]
Vilken datorkunskap var nödvändig för att kunna utföra ditt senaste arbete?
Interviewer Instruction
Be IP att titta på kort 15.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 LÅG, t.ex. för användning av datorer på ett enkelt rutinmässigt sätt som inmatning av data eller utskick eller mottagning av e-post?
02 MEDEL, t.ex. ordbehandling, kalkylprogram eller databasadministration
03 HÖG, t.ex. utveckling av mjukvara eller modifiering av datorspel, programmering med språk som java, sql, php eller perl, eller sköta ett nätverk
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-SE-Question-G_Q07-1]
Tycker du att du har de datorkunskaper som behövs för att utföra ditt nuvarande arbete bra?

[TU-SE-Question-G_Q07-2]
Tycker du att du hade de datorkunskaper som behövdes för att utföra ditt senaste arbete bra?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Har brist på datorkunskap påverkat dina chanser för att bli anställd, befordrad eller få löneförhöjning?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-SE-Question-H_R01-1]
Hittills har vi pratat om ditt arbete. Nu kommer frågor som handlar om det du läser utanför arbetet. Ta med det du läser på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-H_R01-2]
Hittills har vi pratat om ditt arbete. Nu kommer frågor som handlar om det du läser utanför arbetet. Ta med den läsning som ingår i dina studier. Ta med det du läser på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-H_R01-3]
Hittills har vi pratat om ditt senaste arbete. Nu kommer frågor som handlar om det du läser i det dagliga livet. Ta inte med sådan läsning du gjort som var en del av ditt senaste arbete. Ta med det du läser på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-H_R01-4]
Hittills har vi pratat om ditt senaste arbete. Nu kommer frågor som handlar om det du läser i det dagliga livet. Ta inte med sådan läsning du gjort som var en del av ditt senaste arbete men ta med den läsning som ingår i dina studier. Ta med det du läser på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-H_R01-5]
Nu kommer frågor som handlar om det du läser i det dagliga livet. Ta med det du läser på datorskärm eller annan elektronisk skärm.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 12 tills du säger till att hon/han inte behöver göra det längre. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-SE-Question-H_Q01a_lead-1]
Utanför arbetet, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-H_Q01a_lead-2]
I det dagliga livet, hur ofta brukar du ...
[H_Q01a] ... läsa bruksanvisningar eller instruktioner?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01b] ... läsa brev, PM eller e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01c] ... läsa artiklar i tidningar, tidskrifter eller nyhetsbrev?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01d] ... läsa artiklar i facktidskrifter, läroböcker eller vetenskapliga rapporter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-SE-Question-H_Q01e_lead-1]
Utanför arbetet, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-H_Q01e_lead-2]
I det dagliga livet, hur ofta brukar du ...
[H_Q01e] ... läsa böcker (skönlitteratur eller facklitteratur)?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01f] ... läsa manualer eller referensmaterial?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01g] ... läsa fakturor, räkningar, kontoutdrag eller andra ekonomiska redovisningar?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01h] ... läsa diagram, kartor eller tabeller?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-SE-Question-H_R02-1]
Nu kommer frågor som handlar om det du skriver utanför arbetet. Ta med det du skriver på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-H_R02-2]
Nu kommer frågor som handlar om det du skriver utanför arbetet. Ta med det du skriver som ingår i dina studier. Ta med det du skriver på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-H_R02-3]
Nu kommer frågor som handlar om det du skriver i det dagliga livet. Ta inte med sådant du har skrivit som var en del av ditt senaste arbete. Ta med det du skriver på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-H_R02-4]
Nu kommer frågor som handlar om det du skriver i det dagliga livet. Ta inte med sådant du har skrivit som var en del av ditt senaste arbete men ta med det du skriver som ingår i dina studier. Ta med det du skriver på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-H_R02-5]
Nu kommer frågor som handlar om det du skriver i det dagliga livet. Ta med det du skriver som ingår i dina studier. Ta med det du skriver på datorskärm eller annan elektronisk skärm.

[TU-SE-Question-H_R02-6]
Nu kommer frågor som handlar om det du skriver i det dagliga livet. Ta med det du skriver på datorskärm eller annan elektronisk skärm.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-SE-Question-H_Q02a_lead-1]
Utanför arbetet, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-H_Q02a_lead-2]
I det dagliga livet, hur ofta brukar du ...
[H_Q02a] ... skriva brev, PM eller e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q02b] ... skriva artiklar för tidningar, tidskrifter eller nyhetsbrev?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q02c] ... skriva rapporter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q02d] ... fylla i formulär med efterfrågade uppgifter (t.ex. ansökan om tillstånd hos olika myndigheter)?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-SE-Question-H_R03-1]
Nu kommer frågorna att handla om sådant som du gör utanför arbetet och som innehåller siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik.

[TU-SE-Question-H_R03-2]
Nu kommer frågorna att handla om sådant som du gör utanför arbetet och som innehåller siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik. Ta med sådana uppgifter som är en del av dina studier.

[TU-SE-Question-H_R03-3]
Nu kommer frågorna att handla om sådant som du gör i det dagliga livet och som innehåller siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik. Ta inte med sådana aktiviteter som du utförde som en del i ditt senaste arbete.

[TU-SE-Question-H_R03-4]
Nu kommer frågorna att handla om sådant som du gör i det dagliga livet och som innehåller siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik. Ta inte med sådana aktiviteter som du utförde som en del i ditt senaste arbete men ta med sådana uppgifter som är en del av dina studier.

[TU-SE-Question-H_R03-5]
Nu kommer frågorna att handla om sådant som du gör i det dagliga livet och som innehåller siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik. Ta med sådana uppgifter som är en del av dina studier.

[TU-SE-Question-H_R03-6]
Nu kommer frågorna att handla om sådant som du gör i det dagliga livet och som innehåller siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-SE-Question-H_Q03b_lead-1]
Utanför arbetet, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-H_Q03b_lead-2]
I det dagliga livet, hur ofta brukar du ...
[H_Q03b] ... räkna fram priser, kostnader eller budgetar?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q03c] ... använda eller räkna ut bråktal, decimaler eller procent?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q03d] ... använda miniräknare - vanlig eller på datorn?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-SE-Question-H_Q03f_lead-1]
Utanför arbetet, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-H_Q03f_lead-2]
I det dagliga livet, hur ofta brukar du ...
[H_Q03f] ... göra diagram, grafer eller tabeller?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q03g] ... använda enkel algebra eller enkla formler?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Help
Med enkel algebra eller enkla formler menar vi en matematisk regel som ger oss möjligheten att hitta ett okänt tal eller storhet. Till exempel regeln för att räkna ut en area när längd och bredd är känt eller för att ta reda på hur mycket mer tid som behövs för att resa en viss sträcka om hastigheten minskas.
[H_Q03h] ...använda mer avancerad matematik eller statistik t.ex. avancerad algebra, trigonometri eller regressionsanalys?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Har du använt en dator någon gång?
Interviewer Instruction
Räkna med mobiltelefon och annan bärbar elektronisk utrustning som t.ex. används till att gå in på Internet och läsa e-post.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Med dator menar vi t.ex. stordator, stationär dator eller bärbar dator eller annan apparat som du använder till e-postmeddelanden, till att behandla data eller text eller till att söka information på Internet.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-SE-Question-H_Q04b-1]
Använder du dator i det dagliga livet utanför arbetet?

[TU-SE-Question-H_Q04b-2]
Använder du dator i det dagliga livet?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-SE-Question-H_R05-1]
Nu handlar frågorna om användning av datorer och Internet utanför arbetet. Det kan vara hemma eller på platser som erbjuder Internettjänster, t.ex. Internetcaféer eller bibliotek.

[TU-SE-Question-H_R05-2]
Nu handlar frågorna om användning av datorer och Internet utanför arbetet. Räkna med den användning som ingår i dina studier. Det kan vara hemma eller på platser som erbjuder Internettjänster, t.ex. Internetcaféer eller bibliotek.

[TU-SE-Question-H_R05-3]
Nu handlar frågorna om användning av datorer och Internet i det dagliga livet. Ta inte med sådan användning som ingick i ditt senaste arbete. Det kan vara hemma eller på platser som erbjuder Internettjänster, t.ex. Internetcaféer eller bibliotek.

[TU-SE-Question-H_R05-4]
Nu handlar frågorna om användning av datorer och Internet i det dagliga livet. Ta inte med sådan användning som ingick i ditt senaste arbete men ta med den användning som ingår i dina studier. Det kan vara hemma eller på platser som erbjuder Internettjänster, t.ex. Internetcafeèr eller bibliotek.

[TU-SE-Question-H_R05-5]
Nu handlar frågorna om användning av datorer och Internet i det dagliga livet. Räkna med den användning som ingår i dina studier. Det kan vara hemma eller på platser som erbjuder Internettjänster, t.ex. Internetcaféer eller bibliotek.

[TU-SE-Question-H_R05-6]
Nu handlar frågorna om användning av datorer och Internet i det dagliga livet. Det kan vara hemma eller på platser som erbjuder Internettjänster, t.ex. Internetcaféer eller bibliotek.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-SE-Question-H_Q05a_lead-1]
Utanför arbetet hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-H_Q05a_lead-2]
I det dagliga livet, hur ofta brukar du ...
[H_Q05a] ... använda e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q05c] ... använda Internet för att få svar på frågor om t.ex. hälsa, ekonomi eller miljö?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q05d] ... utföra transaktioner på Internet, t.ex köpa eller sälja varor och tjänster eller ordna bankaffärer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-SE-Question-H_Q05e_lead-1]
Utanför arbetet, hur ofta brukar du ...

[TU-SE-Question-H_Q05e_lead-2]
I det dagliga livet, hur ofta brukar du ...
[H_Q05e] ... använda kalkylprogram, t.ex. Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q05f] ... använda ordbehandlingsprogram, t.ex. Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q05g] ... använda programmeringsspråk för att programmera eller skriva maskinkod?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q05h] ... delta i diskussioner i realtid på Internet, t.ex. konferenser online eller chattgrupper?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Säg till IP att hon/han inte behöver titta på kort 12 längre. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 10 tills du säger till att hon/han inte behöver göra det längre. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Nu kommer jag att ställa några frågor om hur du hanterar problem och uppgifter som du ställs inför. I vilken grad stämmer följande påståenden in på dig?
[I_Q04b] När jag hör talas om eller läser om nya idéer försöker jag relatera dem till verkliga situationer som de kan tillämpas på.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 I mycket liten grad
03 I någon grad
04 I hög grad
05 I mycket hög grad
DK
RF
[I_Q04d] Jag tycker om att lära mig nya saker.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 I mycket liten grad
03 I någon grad
04 I hög grad
05 I mycket hög grad
DK
RF
[I_Q04h] När jag kommer i kontakt med något nytt försöker jag relatera till något jag redan känner till.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 I mycket liten grad
03 I någon grad
04 I hög grad
05 I mycket hög grad
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] I vilken grad stämmer följande påståenden in på dig?
[I_Q04j] Jag gillar att gå till botten med svåra uppgifter.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 I mycket liten grad
03 I någon grad
04 I hög grad
05 I mycket hög grad
DK
RF
[I_Q04l] Jag vill ta reda på hur olika idéer hänger ihop.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 I mycket liten grad
03 I någon grad
04 I hög grad
05 I mycket hög grad
DK
RF
[I_Q04m] Om det är något jag inte förstår söker jag efter mer information för att göra det tydligare.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 I mycket liten grad
03 I någon grad
04 I hög grad
05 I mycket hög grad
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 12 istället för kort 10. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f] Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna arbetat ideellt för välgörenhets- eller ideella organisationer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre än en gång i månaden
03 Mindre än en gång i veckan men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 16 istället för 12 tills du säger till att hon/han inte behöver göra det längre. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] I vilken grad håller du med om följande påståenden?
[I_Q06a] Sådana som jag har inget att säga till om när det gäller regeringens arbete
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Håller absolut med
02 Håller med
03 Håller varken med eller inte med
04 Håller inte med
05 Håller absolut inte med
DK
RF
[I_Q07a] Det finns endast ett fåtal personer som du helt kan lita på
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Håller absolut med
02 Håller med
03 Håller varken med eller inte med
04 Håller inte med
05 Håller absolut inte med
DK
RF
[I_Q07b] Om du inte är försiktig kommer andra personer att utnyttja dig.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Håller absolut med
02 Håller med
03 Håller varken med eller inte med
04 Håller inte med
05 Håller absolut inte med
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Säg till IP att hon/han inte behöver titta på kort 16 längre. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] Följande fråga handlar om din hälsa. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd; utmärkt, mycket gott, gott, någorlunda eller dåligt?
Interviewer Instruction
Hälsa kan inkludera både fysisk och psykisk hälsa.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Utmärkt
02 Mycket gott
03 Gott
04 Någorlunda
05 Dåligt
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Nu vill jag ställa några allmänna frågor. Hur många personer, inklusive du själv, bor i ditt hushåll? Räkna också med dem som för tillfället bor någon annanstans.
Interviewer Instruction
1.Vem som tillhör hushållet definieras av förekomsten av DELADE UTGIFTER (även att dra nytta av utgifterna lika väl som att bidra till att betala) och platsen för huvudsakligt boende. 2. En person betraktas som huvudsakligt boende i det hushåll där hon/han tillbringar merparten av tiden under ett år.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] personer
DK
RF
Help
1. Inackorderade och inneboende räknas bara till hushållet OM de är med och delar på hushållets utgifter. 2. Studenter som delar bostad kan bara anses tillhöra ett hushåll OM de delar på hushållets utgifter. 3. Den som är borta från hushållet under en lång tid på grund av arbete, men fortsätter att ha ett tydligt ekonomiskt åtagande gentemot hushållet, räknas till hushållet (t.ex. den som arbetar utomlands). 4. Barn som studerar på annan ort räknas till hushållet om de är folkbokförda på hushållets adress och fortsätter att hålla nära kontakt (t.ex. kommer hem varje helg).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Bor du tillsammans med en make/maka eller partner?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02c
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c] Titta på det här kortet och berätta för mig vilket påstående som bäst beskriver din make/maka eller partners nuvarande situation.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 9. 2. Vid t.ex. anställning på heltid och sjukskriven på heltid är det upp till IPs make/maka/partner att själv avgöra sin nuvarande situation.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Heltidsarbetande (anställd, egen företagare)
02 Deltidsarbetande (anställd, egen företagare)
03 Arbetslös/Arbetssökande
04 Studerande
05 Praktikant, lärling
06 Pensionär eller förtidspensionär
07 Permanent funktionshindrad
08 Värnplikt
09 Hemarbetande/sköter eget hushåll/tar hand om barn/familjen
10 Annat
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Har du barn? Räkna med makes/makas/partners barn och barn som inte bor i ditt hushåll.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Hur många barn har du?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] barn
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Hur gammalt är barnet?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] år gammalt
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Hur gammalt är ditt yngsta barn?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Yngsta [FTE] år gammalt
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] Hur gammalt är ditt äldsta barn?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Äldsta [FTE] år gammalt
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Ett orimligt svar har skrivits in. Bekräfta ålder på det yngsta och äldsta barnet och ändra ålder på det yngsta barnet (J_Q03d1) eller ålder på det äldsta barnet (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Nu kommer jag att ställa några frågor om din bakgrund. Är du född i Sverige?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bSE
ELSE Goto J_Q05a1SE
Group
[ id = J_Q04bSE | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bSE] I vilket land föddes du?
Interviewer Instruction
Ange namnet på landet som det heter IDAG.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Finland
02 Irak
03 Serbien
04 Iran
05 Polen
06 Bosnien
07 Turkiet
08 Danmark
09 Norge
10 Chile
11 Tyskland
12 Kroatien
13 Annat land, var god ange
DK
RF

routing

[id = J_Q04bSE_1 ]
IF (^J_Q04bSE = "13" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Ange land [FTE]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] Hur gammal var du när du invandrade till Sverige (första gången) eller vilket år var det?
Interviewer Instruction
Ange ålder ELLER årtal
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ange ålder [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ange årtal [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Ett orimligt svar har skrivits in. Bekräfta ålder eller årtal som skrivits in i förra frågan. Alternativt ändra årtal för invandring (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1SE | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1SE] Vilket var det första språk du lärde dig hemma när du var barn OCH FORTFARANDE FÖRSTÅR?
Interviewer Instruction
1. Markera endast ett alternativ. 2. Om IP spontant nämner TVÅ språk kan du lägga in det andra språket i J_Q05a2SE
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Svenska
02 Finska
03 Spanska
04 Arabiska
05 Persiska
06 Polska
07 Serbiska
08 Engelska
09 Turkiska
10 Bosniska
11 Kurdiska
12 Annat språk, var god ange
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1SE_1 ]
IF (^J_Q05a1SE = "12" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Ange språk [FTE]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Nämnde IP mer än ett språk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2SE
ELSE Goto J_Q05bSE
Group
[ id = J_Q05a2SE | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2SE] Vilket var det andra språket du lärde dig hemma när du var barn OCH FORTFARANDE FÖRSTÅR?
Interviewer Instruction
Markera endast ett alternativ
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Svenska
02 Finska
03 Spanska
04 Arabiska
05 Persiska
06 Polska
07 Serbiska
08 Engelska
09 Turkiska
10 Bosniska
11 Kurdiska
12 Annat språk, var god ange
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2SE_1 ]
IF (^J_Q05a2SE = "12" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bSE
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Ange språk [FTE]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bSE | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bSE] Vilket språk talar du oftast hemma?
Interviewer Instruction
Markera endast ett alternativ
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Svenska
02 Finska
03 Spanska
04 Arabiska
05 Persiska
06 Polska
07 Serbiska
08 Engelska
09 Turkiska
10 Bosniska
11 Kurdiska
12 Annat språk, var god ange
DK
RF
Help
1. Den här frågan handlar om det språk som talas oftast av IP. 2. Det ska inte tolkas som det språk som oftast talas inom familjen. Det är fullt möjligt att olika familjemedlemmar talar olika språk (t.ex., kinesiska barn talar svenska oftast medan föräldrarna talar kinesiska oftast). 3. Om IP bor ensam, ange det språk som talas dagligen.

routing

[id = J_Q05bSE_1 ]
IF (^J_Q05bSE = "12" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Ange språk [FTE]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] Nu kommer några frågor om din mamma eller kvinnliga vårdnadshavare. Föddes din mamma eller kvinnliga vårdnadshavare i Sverige?
Interviewer Instruction
Om det var mer än en person, så handlar frågorna om den som fanns närvarande den längsta tiden under barndomen (0-16 år).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Vilken är eller var din mammas eller kvinnliga vårdnadshavares högsta genomförda utbildning?
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 17. 2. Svarsalternativ 3 innehåller folkhögskoleutbildning och kvalificerad yrkesutbildning som bygger på 3-årig gymnasial utbildning. 3. Om mamman eller den kvinnliga vårdnadshavaren inte har genomfört någon utbildning, ska det kodas som den lägsta kategorin '1'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskola (1-10 år), gymnasium kortare än 2 år eller ingen utbildning alls
02 Gymnasium (2-4 år) eller eftergymnasial utbildning kortare än 2 år
03 Minst 2 års fullföljd utbildning på högskole-/universitetsnivå eller annan eftergymnasial utbildning 2 år eller längre
DK
RF
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[id = J_D06c5_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] Nu kommer frågor om din pappa eller manliga vårdnadshavare. Föddes din pappa eller manliga vårdnadshavare i Sverige?
Interviewer Instruction
Om det var mer än en person, så handlar frågorna om den som fanns närvarande den längsta tiden under barndomen (0-16 år).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Vilken är eller var din pappas eller manliga vårdnadshavares högsta genomförda utbildning?
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 17. 2. Svarsalternativ 3 innehåller folkhögskoleutbildning och kvalificerad yrkesutbildning som bygger på 3-årig gymnasial utbildning. 3. Om pappan eller den manliga vårdnadshavaren inte har genomfört någon utbildning, ska det kodas som den lägsta kategorin '1'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskola (1-10 år), gymnasium kortare än 2 år eller ingen utbildning alls
02 Gymnasium (2-4 år) eller eftergymnasial utbildning kortare än 2 år
03 Minst 2 års fullföljd utbildning på högskole-/universitetsnivå eller annan eftergymnasial utbildning 2 år eller längre
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU_SE_QuestionJ_Q08_1]
Ungefär hur många böcker finns det i ditt hem? Räkna inte tidningar, tidskrifter eller skolböcker. En meter i en bokhylla motsvarar ungefär 40 böcker.

[TU_SE_QuestionJ_Q08_2]
Ungefär hur många böcker fanns det i ditt hem när du var 16 år? Räkna inte tidningar, tidskrifter eller skolböcker. En meter i en bokhylla motsvarar ungeför 40 böcker.
Interviewer Instruction
1. Be IP att titta på kort 18. 2. Räkna med ljudböcker (t.ex. e-böcker), barnböcker, kokböcker och andra böcker. 3. Lånade böcker ska INTE räknas. 4. Om IP har/hade två hem, t.ex. bor/bodde halva tiden hos var förälder får IP själv välja vilket hem som ska räknas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 10 böcker eller mindre
02 11-25 böcker
03 26-100 böcker
04 101-200 böcker
05 201-500 böcker
06 Mer än 500 böcker
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF (^J_Q05a1SE = "01" ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Ange tillämplig svarskod för denna del av undersöknngen.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Ofullständig/avbrott
04 Vägran - IP
05 Vägran - annan
07 Språksvårigheter
08 Läs- och skrivsvårigheter
09 Mentalt handikapp
12 Hörselproblem
13 Synproblem
14 Talsvårigheter
15 Fysiskt handikapp
16 Annat handikapp
17 Annat (ospecificerad), såsom sjukdom eller särskilda omständigheter
18 Död
21 Maximalt antal kontaktförsök
24 Tillfälligt frånvarande eller inte tillgänglig under fältarbetsperioden
25 Tillhör ej populationen (för upplägg utan förhandsinformation)
27 Dubblett- redan intervjuad
90 Tekniska svårigheter

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Ange orsak till att personen inte borde valts ut.
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Nu kommer jag att lämna över datorn till dig för nästa del av undersökningen.
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Engelska
02 Tyska
03 Holländska
04 Spanska
05 Franska
06 Grekiska
07 Tjeckiska
08 Danska
09 Estniska
10 Ryska
11 Finska
12 Svenska (ENDAST HUVUDSTUDIEN)
13 Tyska
14 Ungerska
15 Italienska
16 Japanska
17 Koreanska
18 Holländska
19 Norska (Bokmål)
20 Polska
21 Portugisiska
22 Ryska
23 Slovakiska
24 Slovenska
25 Baskiska
26 Katalanska
27 Spanska
28 Galiciska
29 Valenciska
30 Svenska
31 Welsiska