Navigation

go back

Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Nu vill jag ställa några frågor om er bakgrund, utbildning och arbete. Försök att besvara varje fråga så exakt och så fullständigt som möjligt. Jag kommer att registrera era svar i datorn.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] På vilket språk vill ni att jag ställer dessa frågor?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Engelska
02 Tyska
03 Turkiska
04 Serbiska/kroatiska/bosniska
05 Nederländska
06 Spanska
07 Franska
08 Grekiska
09 Tjeckiska
10 Danska
11 Estniska
12 Ryska
13 Finska
14 Svenska
15 Tyska
16 Ungerska
17 Italienska
18 Japanska
19 Koreanska
20 Nederländska
21 Norska (Bokmål)
22 Polska
23 Portugisiska
24 Ryska
25 Ungerska
26 Slovakiska
27 Slovenska
28 Baskiska
29 Katalanska
30 Galiciska
31 Valencianska
32 Svenska
33 Walesiska
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "January " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "February " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "March " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "May " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "June " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "July " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "October " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "December " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_2 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearFI = "Tammikuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearFI = "Helmikuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearFI = "Maaliskuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearFI = "Huhtikuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearFI = "Toukokuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearFI = "Kesäkuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearFI = "Heinäkuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearFI = "Elokuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearFI = "Syyskuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearFI = "Lokakuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearFI = "Marraskuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearFI = "Joulukuu " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_3 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearSV = "Januari " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearSV = "Februari " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearSV = "Mars " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearSV = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearSV = "Maj " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearSV = "Juni " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearSV = "Juli " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearSV = "Augusti " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearSV = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearSV = "Oktober " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearSV = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearSV = "December " .^A_D01a2
Group
[ id = FI_Start | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[JobTitle]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Jag ska börja med att ställa några allmänna frågor. Vilket år är ni född?
Interviewer Instruction
1. Denna fråga är avgörande för följande frågor. Svar som ’Vet ej’ eller vägrar svara bör minimeras. Försök att få ett svar. 2. Om födelseåret är utanför intervallet (För intervjuer som genomförts under 2011, respondenten är född före 1945 eller efter 1995; för intervjuer under 2012 gäller före 1946 eller efter 1996), kontrollera respondentens behörighet. Om respondenten inte är behörig avbryt intervjun och välj kod <25> i DISP_BQ skärmen.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 År: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] Och i vilken månad är ni född?
Interviewer Instruction
Denna fråga frågas inte. Uppgifterna fås ur registret.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Mars
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 Augusti
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Är respondenten man eller kvinna?
Interviewer Instruction
Fråga endast om du är osäker.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Man
02 Kvinna
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Nu kommer jag att ställa några frågor om er utbildning.
Interviewer Instruction
SVARSKORT 1. Tryck <Framåt> för att fortsätta
Group
[ id = B_Q01aFI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aFI] Svara på basis av svarskort 1, vilken är er högsta avlagda examen?
Interviewer Instruction
1. Här avses slutförd utbildning. 2. Om respondenten fortfarande studerar, tala om att frågor om pågående utbildning följer senare.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ingen formell skolning som leder till examen
02 Grundskolans klasser 1-6, folkskola, medborgarskola, del av mellanskola
03 Grundskolans klasser 7-9 (10), mellanskola
04 Yrkesinriktad examen på skolnivå, yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen
05 Gymnasium
06 Specialyrkesexamen
07 Yrkesexamen på institutsnivå
08 Yrkeshögskolexamen
09 Lägre högskolexamen, kandidatexamen
10 Högre högskolexamen, magisterexamen, högre yrkeshögskolexamen
11 Licentiat eller doktorsexamen
12 Examen avlagd utomlands, vänligen specificera
DK
RF
Group
[ id = B_D01aFI | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01aFI]

inference rule

[id = B_D01aFI_1 | after]
IF ( (^B_Q01aFI = "1" ) OR ( (^B_Q01aFI = "2" ) OR (^B_Q01aFI = "3" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01aFI = "4" ) OR ( (^B_Q01aFI = "5" ) OR ( (^B_Q01aFI = "6" ) OR ( (^B_Q01aFI = "7" ) OR ( (^B_Q01aFI = "DK" ) OR (^B_Q01aFI = "RF" ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01aFI = "8" ) OR ( (^B_Q01aFI = "9" ) OR ( (^B_Q01aFI = "10" ) OR (^B_Q01aFI = "11" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aFI | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01aFI]

routing

[id = B_C01aFI_1 ]
IF (^B_Q01aFI = "12" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aFI = "1" ) OR (^B_Q01aFI = "DK" ) ) OR (^B_Q01aFI = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aFI = "2" ) OR (^B_Q01aFI = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Vilken är benämningen på examen?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2FI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2FI] I vilket land har ni avlagt examen?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Sverige
02 Ryssland
03 Tidigare Sovjetunionen
04 Estland
05 Annat, vänligen specificera
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2FI_1 ]
IF (^B_Q01a2FI = "5" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3FI
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Vilket land?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3FI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3FI] Kan ni på basis av kortet avgöra vilken nivå som den examen närmast motsvarar inom det finländska utbildningssystemet?
Interviewer Instruction
SVARSKORT 2
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ingen formell utbildning
02 Grundskolans klasser 1-6, folkskola, medborgarskola, del av mellanskola
03 Grundskolans klasser 7-9 (10), mellanskola
04 Yrkesinriktad examen på skolnivå, yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen
05 Gymnasium
06 Specialyrkesexamen
07 Yrkesexamen på institutsnivå
08 Yrkeshögskolexamen
09 Lägre högskolexamen, kandidatexamen
10 Högre högskolexamen, magisterexamen, högre yrkeshögskolexamen
11 Licentiat eller doktorsexamen
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3FI | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3FI]

inference rule

[id = B_D01a3FI_1 | after]
IF ( (^B_Q01a3FI = "1" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "2" ) OR (^B_Q01a3FI = "3" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3FI = "4" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "5" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "6" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "7" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "DK" ) OR (^B_Q01a3FI = "RF" ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3FI = "8" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "9" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "10" ) OR (^B_Q01a3FI = "11" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3FI | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3FI]

routing

[id = B_C01a3FI_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3FI = "1" ) OR (^B_Q01a3FI = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3FI = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3FI = "2" ) OR (^B_Q01a3FI = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b] Vilken var er högsta examens ämnesområde, specialområde eller huvudämne? Välj utbildningsområde från alternativen på svarskort 3. Om examen bestod av flera utbildningsområden, välj det som ni anser viktigast för examen.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 3. 2. Om det finns fler utbildningsområden som hör till denna examen, avses det viktigaste. 3. Om det finns fler examen på samma nivå, avses den senaste.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Allmänbildande utbildning
02 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning
03 Humanistisk utbildning och konstutbildning
04 Utbildning inom handel, samhällsvetenskap och juridik
05 Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
06 Teknisk utbildning
07 Utbildning inom lant- och skogsbruk
08 Utbildning inom hälso- och socialvård
09 Utbildning inom servicebranscher
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Vid vilken ålder eller vilket år avlade ni examen?
Interviewer Instruction
1. Skriv ålder ELLER år. 2. Om det finns fler än en examen på denna nivå, avses den senaste.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ålder [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det finns uppenbarligen ett fel i svaret. Kontrollera sist angiven ålder eller årtal, eller ändra födelseår (A_Q01a) eller året då examen avlades (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] I vilken månad hände det?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Mars
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 Augusti
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aFI = "1" ) OR (^B_Q01aFI = "DK" ) ) OR (^B_Q01aFI = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Studerar ni för tillfället för någon formell examen?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Om respondenten är osäker på vad som avses med 'formell examen', förklara att frågan gäller samma typ av utbildning som tidigare frågor. 2. Om respondenten fortfarande tvekar, be honom eller henne att titta på SVARSKORT 4, och fråga: ’Studerar ni för tillfället till någon av de examina eller något betyg som uppräknas på kortet?’ 3. Om respondenten väljer något från listan, markera svaret 'ja' och markera examen i nästa skärmen.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bFI
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bFI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bFI] På vilken nivå, enligt svarskort 4, ligger den examen till vilken ni för tillfället studerar?
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 4. 2. När det gäller utländska utbildningsområden, be den svarande ange nivå med nationella kategorier.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Grundskolans klasser 1-6
02 Grundskolans klasser 7-9 (10)
03 Yrkesinriktad examen på skolnivå, yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen
04 Gymnasium
05 Specialyrkesexamen
06 Yrkesexamen på institutsnivå
07 Yrkeshögskolexamen
08 Lägre högskolexamen, kandidatexamen
09 Högre högskolexamen, magisterexamen, högre yrkeshögskolexamen
10 Licentiat eller doktorsexamen
DK
RF

routing

[id = B_Q02bFI_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bFI = "1" ) OR (^B_Q02bFI = "2" ) ) OR (^B_Q02bFI = "DK" ) ) OR (^B_Q02bFI = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c] Vilket av alternativen på svarskort 5 är denna examens ämnesområde, specialområde eller huvudämne? Om examen består av flera utbildningsområden, välj det som ni anser viktigast för examen.
Interviewer Instruction
SVARSKORT 5
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Allmänbildande utbildning
02 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning
03 Humanistisk utbildning och konstutbildning
04 Utbildning inom handel, samhällsvetenskap och juridik
05 Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
06 Teknisk utbildning
07 Utbildning inom lant- och skogsbruk
08 Utbildning inom hälso- och socialvård
09 Utbildning inom servicebranscher
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Har ni någon gång studerat för någon formell examen, men avbrutit studierna?
Interviewer Instruction
1. I denna fråga avses hela utbildningsprogram (t.ex. lägre examen vid universitet, kandidatexamen). 2. Om respondenten hade ett tillfälligt avbrott i studierna, men fortsatte programmet senare, bör detta inte räknas som 'ej slutfört'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bFI
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bFI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bFI] På vilken nivå låg examen som ni började studera till? Om ni har avbrutit studierna för flera än en examen, välj de studier som siktade till den högsta nivån.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 4. 2. När det gäller utländska examen, be den svarande ange nivå med nationella kategorier.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Grundskolans klasser 1-6, folkskola
02 Grundskolans klasser 7-9 (10), mellanskola
03 Yrkesutbildning på andra stadiet
04 Gymnasium
05 Specialyrkesexamen
06 Yrkesexamen på institutsnivå
07 Yrkeshögskolexamen
08 Lägre högskolexamen, kandidatexamen
09 Högre högskolexamen, magisterexamen, högre yrkeshögskolexamen
10 Licentiat eller doktorsexamen
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Vid vilken ålder eller vilket år avbröt ni studierna för denna examen?
Interviewer Instruction
Skriv ålder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ålder [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det finns uppenbarligen ett fel i svaret. Kontrollera sist angiven ålder eller årtal, eller ändra födelseår (A_Q01a) eller året då studierna för examen avbröts (B_Q03c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] I vilken månad hände det?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Mars
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 Augusti
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Har ni studerat för någon formell examen under de senaste 12 månaderna, det vill säga sedan ^MonthYearSV, endera på heltid eller på deltid?
Interviewer Instruction
I denna fråga avses deltagande i all sådan utbildning som leder till examen, under de senaste 12 månaderna, också avbrutna studier.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Om respondenten är osäker på vad som menas, förklara att denna fråga avser avslutade studier i grundskola, gymnasium, högskola eller eftergymnasial nivå. 2. Om respondenten tvekar, be honom eller henne att titta på SVARSKORT 4 och fråga: ´Har ni under de 12 senaste månaderna deltagit i någon av de utbildningar som nämns på kortet?´

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Hur många examina har ni bedrivit studier för under de senaste 12 månaderna?
Interviewer Instruction
Här räknar man med hela utbildningsprogram som leder till examen (t.ex. lägre examen vid universitet, kandidatexamen) inte fristående studiehelheter eller moduler, som kan ingå i utbildningsprogrammen.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] examina
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-SV-Question-B_R05a-1]
Jag kommer nu att ställa några fler frågor om den högsta examen som ni har avlagt.

[TU-SV-Question-B_R05a-2]
Jag ställer några fler frågor om denna examen.

[TU-SV-Question-B_R05a-3]
Jag ställer några fler frågor om den senaste examen som ni studerat för.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aFI
Group
[ id = B_Q05aFI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aFI] Svara på basis av svarskort 6, vilken nivå av utbildning var det fråga om?
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 6. 2. När det gäller utländska examen, be den svarande ange nivå med nationella kategorier.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Grundskolans klasser 1-6
02 Grundskolans klasser 7-9 (10)
03 Yrkesinriktad examen på skolnivå, yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen
04 Gymnasium
05 Specialyrkesexamen
06 Yrkesexamen på institutsnivå
07 Yrkeshögskolexamen
08 Lägre högskolexamen, kandidatexamen
09 Högre högskolexamen, magisterexamen, högre yrkeshögskolexamen
10 Licentiat eller doktorsexamen
DK
RF

routing

[id = B_Q05aFI_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aFI = "1" ) OR (^B_Q05aFI = "2" ) ) OR (^B_Q05aFI = "DK" ) ) OR (^B_Q05aFI = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b] Vilken var examens ämnesområde, specialområde eller huvudämne? Om examen bestod av flera utbildningssområden, välj det som ni anser viktigast för examen.
Interviewer Instruction
SVARSKORT 7
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Allmänbildande utbildning
02 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning
03 Humanistisk utbildning och konstutbildning
04 Utbildning inom handel, samhällsvetenskap och juridik
05 Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
06 Teknisk utbildning
07 Utbildning inom lant- och skogsbruk
08 Utbildning inom hälso- och socialvård
09 Utbildning inom servicebranscher
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( (^B_Q02bFI = "1" ) OR (^B_Q02bFI = "2" ) ) OR (^B_Q02bFI = "3" ) ) OR (^B_Q02bFI = "4" ) ) OR (^B_Q02bFI = "5" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] När ni valde dessa studier, hade de viktigaste orsakerna anknytning till arbetet?
Interviewer Instruction
'Arbetsrelaterade' behöver inte nödvändigtvis relatera till ett specifikt jobb, men kan också hänvisa till att förbättra möjligheterna till anställning i allmänhet.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Har ni varit i förvärvsarbete, heltid eller deltid, under de 12 månader som ni studerade för denna examen?
Interviewer Instruction
Om respondenten var en egenföretagare under tiden välj kod 'Ja'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Dessa studier skedde:
Interviewer Instruction
Läs kategorierna för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Endast under arbetstid
02 Huvudsakligen under arbetstid
03 Huvudsakligen utanför arbetstid
04 Bara utanför arbetstid?
DK
RF
Help
1. I denna fråga undersöks i vilken utsträckning arbetstid har använts för studier i stället för förvärvsarbete. Den innefattar även de fall då arbetstimmar kan ersättas av studier, även om studierna skulle äga rum utanför den egentliga arbetstiden. 2. Om studierna har ägt rum utanför arbetstid och respondenten har fått ersättning för den i pengar eller i ledig tid, bör studierna kodas som 'avlönad arbetstid'. I svaret bör beaktas bara egentliga utbildningstimmar såsom lektioner, handledningssamtal, men inte hemuppgifter.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Hur nyttiga var dessa studier för ert förvärvsarbete eller er företagsverksamhet:
Interviewer Instruction
Läs upp alternativen för respondenten
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Inte alls nyttiga
02 Nyttiga i viss utsträckning
03 Ganska nyttiga
04 Mycket nyttiga?
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Betalade er arbetsgivare eller kommande arbetsgivare era utbildningskostnader såsom studie- och registreringsavgifter, examensavgifter, utgifter för studiematerial eller andra utgifter som utbildningen medfört:
Interviewer Instruction
1. Läs kategorierna för respondenten. 2. Övriga kostnader som inkluderar resor och logi. 3. Om en egenföretagare betalat för sina egna kostnader kod 'Ja, helt och hållet' eller 'Ja, delvis'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja, helt och hållet
02 Ja, delvis
03 Nej, inte alls
04 Det förekom inga sådana utgifter
05 Någon dåvarande eller presumtive arbetsgivare fanns inte då?
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-SV-Question-B_R12-1]
Nu ställer jag frågor om andra organiserade utbildningsaktiviteter som ni möjligen har deltagit i under de senaste 12 månaderna, inklusive både arbets- och icke arbetsrelaterade aktiviteter. Vi skiljer på kurser som nämns på detta svarskort. I de följande frågorna kan ni utesluta aktiviteter som ni deltagit i som ni har redan rapporterat som en del av denna undersökning.

[TU-SV-Question-B_R12-2]
Nu ställer jag frågor om andra organiserade utbildningsaktiviteter som ni möjligen har deltagit i under de senaste 12 månaderna, inklusive både arbets- och icke arbetsrelaterade aktiviteter. Vi skiljer på kurser som nämns på detta svarskort.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 8. 2. Räkna med verksamhet som (ännu) inte slutförts. All verksamhet bör räknas även om det var bara en timme. 3. Tryck <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Har ni under de senaste 12 månaderna deltagit i kurser som genomförts som öppen utbildning eller distansundervisning?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Detta omfattar kurser som liknar närundervisning, men där lärare/instruktörer och studerande inte finns i samma klassrum, utan kontakten sker via brev eller elektroniska medier.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Hur många sådana aktiviteter deltog ni i?
Interviewer Instruction
Utbildning som hör ihop med varandra räknas som ett tillfälle även om de varit placerade på olika dagar.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Har ni under de senaste 12 månaderna deltagit i något på arbetsplatsen ordnat utbildningstillfälle, eller utbildning som getts av handledare eller medarbetare?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Denna typ av utbildning kännetecknas av planerade perioder av utbildning, undervisning eller praktisk övning med vanliga arbetsredskap. 2. Utbildningen ordnas vanligen av arbetsgivaren i avsikt att främja den (nya) personalens inskolning. 3. I den kan ingå allmän undervisning i anslutning till arbetet och handledning för enskilda uppgifter (arbetarskydd, arbetspraxis). 4. I detta ingår till exempel organiserad utbildning eller handledning som ges av ledningen, förmännen eller andra medarbetare. Syftet är att hjälpa personen att göra sitt arbete bättre eller att handleda honom eller henne för nya arbetsuppgifter, men det kan också äga rum under närvaro av en handledare.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Hur många sådana aktiviteter deltog ni i?
Interviewer Instruction
Utbildning som hör ihop med varandra räknas som ett tillfälle även om de varit placerade på olika dagar.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Har ni under de senaste 12 månaderna deltagit i seminarier eller workshops?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Hur många sådana aktiviteter deltog ni i?
Interviewer Instruction
Utbildning som hör ihop med varandra räknas som ett tillfälle även om de varit placerade på olika dagar.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Har ni under de senaste 12 månaderna deltagit i kurser eller tagit privatlektioner, som ni inte har rapporterat redan?
Interviewer Instruction
Detta kan hänvisa till vilken kurs som helst, oavsett syftet (inom arbete eller ej).
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Kurserna hänför sig i allmänhet till vissa ämnesområden och leds av lärare som är specialiserade inom dem. Formen kan vara klassundervisning (ibland kombinerade med verkliga eller simulerade praktiska övningar) eller föreläsningar. 2. Om personen som ger privatundervisning står i ett lärare-elevförhållande till respondenten, skall svaret kodas som 'Ja'. Om läraren hjälper studeranden som vän, familjemedlem eller på basis av annat socialt förhållande, kodas svaret som 'Nej'.

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Hur många sådana aktiviteter deltog ni i?
Interviewer Instruction
Utbildning som hör ihop med varandra räknas som ett tillfälle även om de varit placerade på olika dagar.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "2" ) AND ( (^B_Q12c = "2" ) AND ( (^B_Q12e = "2" ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "1" ) OR ( (^B_Q12c = "1" ) OR ( (^B_Q12e = "1" ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-SV-Question-B_R13-1]
Nu ställer jag frågor om ert deltagande i öppen utbildning eller distansundervisning.

[TU-SV-Question-B_R13-2]
Nu ställer jag frågor om ert deltagande i utbildningstillfällen som ordnats på arbetsplatsen eller utbildning som getts av förmän eller andra medarbetare.

[TU-SV-Question-B_R13-3]
Nu ställer jag frågor om ert deltagande i seminarier eller workshops.

[TU-SV-Question-B_R13-4]
Nu ställer jag frågor om ert deltagande i kurser eller privatlektioner.

[TU-SV-Question-B_R13-5]
Nu ställer jag frågor om de utbildningstillfällen som ni nyss berättat om. Jag börjar med några frågor om de senaste utbildningstillfällena som ni deltagit i.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on the job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Vilken slags utbildning var det? Lista finns på kortet.
Interviewer Instruction
SVARSKORT 8.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 En kurs i form av öppen utbildning eller distanskurs
02 Utbildningstillfälle på arbetsplatsen eller utbildning organiserad av förmän eller andra medarbetare.
03 Ett seminarium eller workshop
04 Annan typ av kurs eller privatlektion
DK
RF
Help
1. Distanskurser liknar närundervisningskurser, men där finns lärare/instruktörer och studerande inte i samma klassrum, utan kontakten sker via brev eller elektroniska medier. 2. Typiskt för utbildning som ordnas i samband med arbetet och utbildning som ges av förmän och andra medarbetare, är planerade perioder av utbildning, undervisning eller praktisk övning med vanliga arbetsredskap. Utbildningen ordnas vanligen av arbetsgivaren i avsikt att främja den (nya) personalens inskolning. I den kan ingå allmän undervisning i anslutning till företaget och handledning för enskilda uppgifter (arbetarskydd , arbetspraxis). I detta ingår till exempel organiserad utbildning, eller handledning som ges av ledningen, förmännen eller andra medarbetare. Syftet är att hjälpa personen att göra sitt arbete bättre eller att handleda honom eller henne för nya arbetsuppgifter, men det kan också äga rum under närvaro av en handledare. 3. Kurserna hänför sig i allmänhet till vissa ämnesområden och leds av lärare som är specialiserade inom dem. Formen kan vara klassundervisning (ibland kombinerade med verkliga eller simulerade praktiska övningar) eller föreläsningar. Om personen som ger privatundervisning står i ett lärare-elevförhållande till respondenten, skall svaret kodas som 'Ja'. Om läraren hjälper studeranden som vän, familjemedlem eller på basis av annat socialt förhållande, kodas svaret som 'Nej'.

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Hade skolningen i huvudsak anknytning till arbetet?
Interviewer Instruction
'Anknytning till arbetet' behöver inte nödvändigtvis relatera till ett specifikt jobb, men kan också hänvisa till att förbättra möjligheterna till anställning i allmänhet.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Kan ni på basis av svarskort 9 precisera vilken som var den viktigaste orsaken till utbildningen?
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 9. 2. Markera endast ett svar. 3. Om respondenten verkar ha svårigheter att läsa kortet, läs upp alternativen för honom eller henne.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Så att jag kan göra mitt arbete bättre och /eller förbättra mina karriärmöjligheter
02 Så att jag har bättre möjligheter att behålla mitt arbete
03 Så att jag har bättre möjligheter att få ett arbete eller byta arbetsplats eller yrke
04 Så att jag kan grunda ett eget företag
05 Jag var tvungen att delta
06 Så att jag kan utvidga min kunskap och mitt kunnande på ett område som intresserar mig
07 För att få ett betyg/diplom
08 Annan orsak
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Var ni i förvärvsarbete som löntagare eller verkade ni som företagare, del- eller heltid, under denna utbildning?
Interviewer Instruction
Om respondenten var en egenföretagare under tiden välj kod 'Ja'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Ägde denna aktivitet rum under:
Interviewer Instruction
Läs kategorierna för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Endast under arbetstid
02 Huvudsakligen under arbetstid
03 Huvudsakligen utanför arbetstid
04 Endast utanför arbetstid?
DK
RF
Help
1. I denna fråga undersöks i vilken utsträckning arbetstid har använts för studier i stället för förvärvsarbete. 2. Den innefattar även de fall då arbetstimmar kan ersättas av studier, även om studierna skulle äga rum utanför den egentliga arbetstiden. 3. Om studierna har ägt rum utanför arbetstid och respondenten har fått ersättning för den i pengar eller i ledig tid, bör studierna kodas som 'avlönad arbetstid'. 4. I svaret bör beaktas bara egentliga utbildningstimmar, inte hemuppgifter.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Hur nyttig var eller är denna utbildning för ert dåvarande/nuvarande arbete eller er företagsverksamhet:
Interviewer Instruction
Läs upp alternativen för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Inte alls nyttig
02 Nyttig i viss utsträckning
03 Ganska nyttig
04 Mycket nyttig?
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Betalade er arbetsgivare eller kommande arbetsgivare era utbildningskostnader såsom studie- och registreringsavgifter, examensavgifter, utgifter för studiematerial eller andra utgifter som utbildningen medfört:
Interviewer Instruction
1. Läs kategorierna för respondenten. 2. Andra kostnader inkluderar kostnader för resor och logi. 3. Om en egenföretagare betalat för sina egna kostnader kod 'Ja, helt och hållet' eller 'Ja, delvis'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja, helt och hållet
02 Ja, delvis
03 Nej, inte alls
04 Det förkom inga utgifter
05 Någon arbetsgivare fanns inte vid det tillfället?
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Låt oss nu titta på den totala tid du har använt de senaste 12 månaderna på alla typer av kurser, utbildning, privatlektioner, seminarier och workshops. Vad är det enklaste sättet att beskriva den totala tid du lagt på alla dessa aktiviteter: skulle det vara i HELA veckor, i HELA dagar eller timmar? Uteslut tid som ägnas åt läxor eller resor.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Veckor
02 Dagar
03 Timmar
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Från ^MonthYearSV till nu, hur många HELA veckor har du använt till detta?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] veckor
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Från ^MonthYearSV till nu, hur många HELA dagar har du använt till detta?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] dagar
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Från ^MonthYearSV till nu, hur många timmar har du använt till detta? Uteslut tid för resor till och från de platser där detta ägde rum.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timmar
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Ungefär hur mycket av denna tid ägnades åt aktiviteter som var jobbrelaterade?
Interviewer Instruction
SVARSKORT 10.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ingen tid alls
02 Högst en fjärdedel av tiden
03 Högst hälften av tiden
04 Mer än hälften, men inte all tid
05 All tid
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-SV-Question-B_Q26a-1]
Fanns det under de 12 senaste månaderna fler utbildningar som ni skulle ha velat delta i, men som ni inte deltog i? Räkna med både sådan utbildning som leder till examen och annan organiserad utbildning.

[TU-SV-Question-B_Q26a-2]
Fanns det under de 12 senaste månaderna någon utbildning som ni skulle ha velat delta i, men som ni inte deltog i? Räkna med både sådan utbildning som leder till examen och annan organiserad utbildning.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Vilket av alternativen i svarskort 11 var den viktigaste orsaken som hindrade er att delta i utbildningen?
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 11. 2. Om respondenten verkar ha svårigheter att läsa kortet, läs upp alternativen för honom eller henne.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Jag hade inte förutsättningar för att delta.
02 Utbildningen var för dyr/ Jag hade inte råd med den.
03 Avsaknad av stöd från arbetsgivaren.
04 Jag var för upptagen på arbetet.
05 Kursen eller utbildningsprogrammet erbjöds vid en olämplig tid eller plats.
06 Jag hade inte tid p.g.a. barnavård eller andra familjeskäl.
07 Ett oväntat hinder dök upp.
08 Annan orsak
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Nu vill jag ställa några frågor om din sysselsättning förra veckan, dvs. de 7 dagar som slutade förra söndagen.
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Utförde ni minst en timmes betalt arbete under förra veckan, antingen som anställd, som egen företagare eller som självständig yrkesutövare?
Interviewer Instruction
1. Frågan är avgörande för vilken fråga respondenten ska besvara nästa gång. "Vet inte" eller svarsvägran ska undvikas. Försök att få ett svar. 2. Oavlönat arbete inom familjeföretag bör uteslutas här och redovisas i C_Q01c.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Avlönat arbete innebär arbete mot ersättning under referensveckan, även för så lite som en timme. Lön inkluderas av kontant betalning eller ersättning in natura (varor eller tjänster som betalning snarare än pengar), vare sig betalningen mottogs under veckan som arbete gjordes eller inte. Det räknas som lön också om man får lön för inlärning av arbetsuppgifter som innebär produktion av varor eller tjänster. 2. Egenföretagare: en person som arbetar direkt åt sig själv. En egenföretagare kan ha personal eller vara utan.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Hade ni något arbete under förra veckan som ni var frånvarande från och hade för avsikt att komma tillbaka till?
Interviewer Instruction
Frågan är avgörande för vilken fråga respondenten ska besvara nästa gång. "Vet inte" eller svarsvägran ska undvikas. Försök att få ett svar.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Personer som är tillfälligt frånvarande från sitt arbete t.ex. för semester, sjukdom, föräldraledighet eller sabbatsår ska kodas som "Ja". 2. Personer som har blivit tillfälligt permitterade men som fått minst 50 procent av sin inkomst från arbetsgivaren och personer som förväntas komma tillbaka till sitt arbete inom 3 månader ska kodas som "Ja".

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Arbetade ni oavlönat minst en timme under förra veckan i ert eget företag eller i ett företag som någon i ert hushåll eller släkt driver?
Interviewer Instruction
Frågan är avgörande för vilken fråga respondenten ska besvara nästa gång. "Vet inte" eller svarsvägran ska undvikas. Försök att få ett svar.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Oavlönat arbete för ett företag som du äger eller en släkting äger innebär att den svarande inte får någon lön eller vinst från arbete under referensveckan. De bör inte ha fått eller förväntar sig att få kontant betalning eller ersättning in natura (varor eller tjänster som betalning snarare än pengar) för arbete som utförs på ett företag som han eller hon eller en släkting äger. 2. Till oavlönat familjearbete hör driften av familjejordbruk eller företag.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Har ni under de fyra veckorna som avslutade i söndags sökt efter avlönat arbete?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Har ni under dessa 4 veckor väntat på att få börja ett arbete ni redan fått?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] När börjar ni det arbetet? Börjar ni:
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Inom 3 månader
02 Om mer än 3 månader?
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Vilken eller vilka var anledningarna till att ni inte har sökt arbete under de senaste 4 veckorna?
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 12. 2. Om du ser att respondenten har problem med att läsa kortet, läs upp svarsalternativen för respondenten. 3. Flera svarsalternativ får markeras.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = checkBox ]
01 Jag avvaktar svar på ansökan om ett arbete eller besked från arbetsförmedling
02 Studier
03 Tog hand om familjen eller hushållet
04 Tillfälligt sjuk
05 Långvarigt sjuk eller handikappad
06 Jag trodde inte att det fanns lediga arbeten
07 Jag har inte kommit mig för att söka arbete
08 Jag behövde inte ett arbete
09 Pensionär
10 Annan anledning
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Hur många månader totalt har/ hade du letat efter avlönad arbete?
Interviewer Instruction
1. Om respondenten svarar i år måste detta bokföras som motsvarande antal månader. 2. Respondenten ska uppmanas att rapportera exakta antalet månader om arbetssökandet varat i mindre än två år. 3. Svar mindre än en månad skall kodas som noll.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] månader
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Gjorde ni följande saker under de fyra veckorna som avslutades i söndags:
[C_Q04a] var i kontakt med Arbetsförmedlingen för att hitta arbete?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04b] var i kontakt med privat arbetsförmedling för att hitta arbete?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04c] kontaktade arbetsgivare direkt?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04d] frågade bland vänner, släktingar med flera för att hitta ett arbete?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04e] annonserade efter arbete eller svarade på platsannonser?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Gjorde ni följande saker under de fyra veckorna som avslutades i söndags:
[C_Q04f] läste platsannonser?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04g] gjorde ett anställningstest/prov eller var på en anställningsintervju?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04h] sökte efter mark, lokaler eller utrustning för att starta eget företag?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04i] sökte tillstånd, licenser eller finansiering för att starta eget företag?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04j] någonting annat för att hitta arbete?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Vad gjorde ni för att hitta arbete?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Om det hade funnits något ledigt arbete under veckan som avslutades förra söndagen, hade ni då kunnat börja inom 14 dagar?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Hade ni ett eller flera arbeten under förra veckan? Ta bara med avlönade arbeten, även inom egna företag.
Interviewer Instruction
1. Detta inkluderar arbete som respondenten var tillfälligt frånvarande från. 2. Om respondenten hade ett jobb och ett företag, bör detta markeras som "Mer än ett arbete".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ett arbete
02 Mer än ett arbete
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07] Vilket påstående på svarskort 13 beskriver bäst din nuvarande situation? Om mer än ett alternativ stämmer, välj det som bäst beskriver hur det ser ut för dig.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 13. 2. Markera endast ett alternativ.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Heltidsarbete (löntagare, företagare eller självständig yrkesutövare)
02 Deltidsarbete (löntagare, företagare eller självständig yrkesutövare)
03 Arbetslös
04 Studerande
05 Läroavtal, praktikant
06 Pensionerad eller förtidspensionerad
07 Beständigt arbetsoförmögen
08 Värnpliktstjänstgöring eller civiltjänst
09 Familjeledighet (moderskaps-, faderskaps-, föräldra-, eller vårdledighet) eller att sköta hushållet, ta hand om familjemedlemmar
10 Annat
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Har ni haft ett avlönat arbete någon gång tidigare? Ta även med arbete inom eget företag.
Interviewer Instruction
Obetald arbete i familjeföretag skall uteslutas.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Avlönad arbete innebär arbete mot lön eller vinst, även för så lite som en timme. Lön omfattar kontant betalning eller ersättning in natura (varor eller tjänster som betalning snarare än pengar). Det räknas som lön också om man får lön för inlärning av arbetsuppgifter som innebär produktion av varor eller tjänster. 2. Egenföretagare: en person som arbetar direkt åt sig själv. En egenföretagare kan ha personal eller vara utan.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Har ni haft ett avlönat arbete någon gång under de senaste 12 månaderna alltså sedan ^MonthYearSV? Vänligen inkludera egenföretagande.
Interviewer Instruction
Oavlönat arbete i familjeföretag skall uteslutas.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Avlönad arbete innebär arbete mot lön eller vinst, även för så lite som en timme. Lön omfattar kontant betalning eller ersättning in natura (varor eller tjänster som betalning snarare än pengar). Det räknas som lön också om man får lön för inlärning av arbetsuppgifter som innebär produktion av varor eller tjänster. 2. Egenföretagare: en person som arbetar direkt åt sig själv. En egenföretagare kan ha personal eller vara utan.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Vilket år slutade ni på ert senaste avlönade arbete eller hur gammal var ni när ni slutade?
Interviewer Instruction
Skriv ålder ELLER årtal
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ålder [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Årtal [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Ett orimligt svar har lämnats. Bekräfta ålder eller årtal som skrivits in i föregående fråga eller ändra födelseår (A_Q01a) eller årtalet respondenten slutade sitt senaste avlönade arbete (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Ungefär hur många år har du sammanlagt haft förvärvsarbete? Räkna med endast de år då 6 månader eller mer ägnades åt arbete antingen på heltid eller deltid.
Interviewer Instruction
1. Räkna varje år vare sig det är heltid eller deltid (se exempel i Hjälp). 2. Inkludera perioder av affärsverksamhet som egenföretagare och avlönad praktik. 3. Räkna inte med i summan de år där mer än 6 månader tillbringades frånvarande från arbetet på grund av exempelvis arbetslöshet, utbildning, barnomsorg eller långvarig sjukdom. 4. Oavlönat arbete inom familjeföretag bör uteslutas. 5. Om det behövs, runda av svar till närmaste hela år.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Cirka [FTE] år
DK
RF
Help
1. Avlönat arbete innebär arbete mot lön eller vinst, även för så lite som en timme. Lön omfattar kontant betalning eller ersättning in natura (varor eller tjänster som betalning snarare än pengar). Det räknas som lön också om man får lön för inlärning av arbetsuppgifter som innebär produktion av varor eller tjänster. 2. Egenföretagare: en person som arbetar direkt åt sig själv. En egenföretagare kan ha personal eller vara utan. 3. Exempel: En person som har arbetat 2 år deltid (mer än 6 månader) och 2 år heltid, skulle ha 4 års arbetslivserfarenhet.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Under de senaste fem åren, hur många olika företag eller organisationer har du arbetat i? Inkludera eget företag eller affärsverksamheter när det gäller egenföretagande.
Interviewer Instruction
Om företaget, offentliga arbetsplatsen eller organisationen förändrats medan respondenten arbetat där, till exempel vid en sammanslagning eller omorganisation, ska hela perioden som respondenten arbetat där räknas som ett företag eller organisation.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] företag eller organisationer
DK
RF
Help
1. Alla jobb bör räknas med, även kortvariga jobb och jobb med bara några timmars arbete per vecka. 2. En oavbruten anställningsperiod hos samma bemanningsföretag bör räknas som att ha arbetat för ett företag, oavsett hur många olika företag personen arbetade i under denna period. På samma sätt bör en oavbruten anställningsperiod som konsult eller frilansare räknas som att ha arbetat för ett företag, oavsett hur många olika företag personen arbetade i under denna period. 3. 'Affärsverksamhet ' hänvisar till mer eller mindre kontinuerliga och sammanhängande ramar inom vilka man arbetar åt sig själv. Det skulle kunna hänvisa till ett affärsföretag som en gård eller en fabrik, men även den typ av arbete som en frilansare, där man gör produkter eller tjänster till en eller flera kunder. Korta perioder där respondenten är overksam eftersom inga arbetsbeställningar har kommit in, men är tillgänglig för att utföra samma typ av arbete, bör räknas som en del av samma 'affärsverksamhet '. Om respondenten återvänder till samma arbete efter en märkbar period under vilken han eller hon inte varit tillgänglig, bör detta räknas som en annan period av ‘affärsverksamhet ' .
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-SV-Question-D_R01a-1]
Följande frågor berör er arbetsplats eller ert företag där ni arbetade förra veckan. Vi kommer att kalla det ‘er nuvarande arbetsplats’ eller ‘ert nuvarande företag’.

[TU-SV-Question-D_R01a-2]
Följande frågor berör den arbetsplats eller det företag där ni arbetade DE FLESTA ARBETSTIMMARNA förra veckan. Om ni hade två arbeten eller egna företag där ni arbetade lika mycket, räkna då det arbete eller det företag där ni tjänade mest. Vi kommer att kalla det ‘er nuvarande arbetsplats’ eller ‘ert nuvarande företag’.
Interviewer Instruction
1. Om respondenten inte arbetade förra veckan avser frågan det arbete han /hon vanligtvis arbetar i. 2. Om respondenten var tillfälligt inhyrd arbetskraft via arbetsförmedling avses det företag eller den organisation där han eller hon faktiskt arbetade. 3. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Help
När det gäller utomstående konsulter menas med arbetsplats det företag som erbjuder konsulttjänsterna (respondenten medräknad om han eller hon fungerar som fristående konsult).

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01aFIX | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01aFIX] Är ert nuvarande yrke ^JobTitle?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q01aFIX_1 ]
IF (^D_Q01aFIX = "1" ) THEN Goto D_Q02aFIX
ELSE Goto D_Q01a
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Vilket var ert yrke eller er tjänstebenämning på denna arbetsplats?
Interviewer Instruction
1. Undvik vaga yrkesbeteckningar såsom chef, kontorist, eller jordbrukare. 2. Beskrivningar skall alltid återspegla respondentens viktigaste uppgifter. Till exempel revisor skulle vara auktoriserad revisor inom industrin, kontorist skulle vara försäljningskontorist, jordbrukare skulle vara mjölkproducent och chef skulle vara försäljningschef.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Beskriv så tydligt som möjligt era viktigaste uppgifter.
Interviewer Instruction
Beskrivningar skall alltid återspegla respondentens viktigaste aktiviteter eller uppgifter. Till exempel, lagring av varor, hålla reda på kostnader och utbetalningar, ta hand om sjuka djur, ta hand om sjuka människor, laga hål i tänderna, bygga vägar och broar.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02aFIX | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02aFIX] Namnet på företaget/organisationen där ni arbetar?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02aFIX1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q02aFIX1] I vilken kommun ligger er arbetsplats?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02aFIX2 | response condition = layout = list ]
[D_Q02aFIX2] Och vad är adressen för den här arbetsplatsen?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] Vad är det för typ av företag, verksamhet eller service ni arbetar inom? Ge en täckande beskrivning.
Interviewer Instruction
1. Beskriv specifikt den typ av företag, industri eller tjänst där respondenten arbetar. 2. Ge en exakt beskrivning av näringsgrenen, vilket beskriver både allmänna och speciella uppgifter för arbetsgivaren. Till exempel: koppargruva, tillverkare av reservoarpennor, leverantör för grossisthandel, bokhandel, vägbyggen, skoreparationsservice.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
När det gäller utomstående konsulter avses det företag som erbjuder konsulttjänsterna (respondenten medräknad om han eller hon fungerar som fristående konsult).
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] I vilken sektor av ekonomin arbetar du? Är det fråga om:
Interviewer Instruction
1. Läs upp svarsalternativen för respondenten. 2. Om respondenten är tillfälligt inhyrd arbetskraft via arbetsförmedling avses det företag eller den organisation där han eller hon faktiskt arbetar. 3. Företag där staten har aktieminoritet, anses höra till den privata sektorn.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Den privata sektorn (t.ex. företag)
02 Den offentliga sektorn (t.ex. kommun eller statlig läroanstalt)
03 En organisation som inte eftersträvar vinst (t.ex. välgörenhets-, yrkes- eller religiösa föreningar och organisationer).
DK
RF
Help
1. Den privata sektorn omfattar alla företag och organisationer som inte är i offentlig ägo. 2. Den offentliga sektorn omfattar alla delar av offentlig förvaltning på nationell, regional eller lokal nivå såväl som offentliga tjänster som tillhandahålls av staten eller från statliga medel (inklusive statliga skolor, sjukhus, universitet, etc.) och offentligt ägda företag. 3. Den ideella sektorn omfattar alla organisationer som inte är offentligt finansierade men vars principiella mål är att inte generera vinst och den omfattar välgörenhetsorganisationer, många icke-statliga organisationer, etc. 4. När det gäller utomstående konsulter menas med arbetsplats det företag som erbjuder konsulttjänsterna (respondenten medräknad om han eller hon fungerar som fristående konsult).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Är ni löntagare, företagare eller självständig yrkesutövare i ert nuvarande arbete?
Interviewer Instruction
1. Observera att detta hänvisar till det jobb som respondenten arbetar mest antal timmar i per vecka. 2. Någon som arbetar som en anställd för sin egen verksamhet bör kodas som egenföretagare.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Löntagare
02 Företagare eller självständig yrkesutövare
DK
RF
Help
1. Med anställd menas att ni får lön från en arbetsgivare eller förmedlare av arbetskraft. 2. Som företagare eller fria yrkesutövare räknas personer som har ett eget eller gemensamt ägt företag, samt frilansare. En egenföretagare kan ha personal eller vara utan.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] Vid vilken ålder eller vilket år började ni arbeta för er nuvarande arbetsgivare?
Interviewer Instruction
Skriv ålder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ålder [FTE]
DK
RF
Help
1. Om respondenten har återgått till samma arbetsgivare efter en period när han/hon inte arbetade för denna arbetsgivare tar man med endast den sista perioden, förutom i följande fall: *När personer varit frånvarande tillfälligt från sina arbeten på grund av semester, sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet etc. *När personer var permitterade, men fick minst 50% av sin lön från sin arbetsgivare. I de båda senare fallen bör starten för perioden före frånvaroperioden anges. 2. I det fall att den formella organisationens status har ändrats sedan respondenten började arbeta där, till exempel som ett resultat av en sammanslagning eller omorganisation, skall respondenten rapportera den fulla tid han / hon har arbetat för organisationen eller del därav.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det finns uppenbarligen ett fel i svaret. Kontrollera ålder eller årtal i senaste frågan, eller ändra födelseår (A_Q01a) eller året då respondenten började arbeta för nuvarande arbetsgivaren (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] Vilken månad gäller det?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Mars
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 Augusti
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] I vilken ålder eller vilket år började ni arbeta i denna företagsverksamhet?
Interviewer Instruction
Skriv ålder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ålder [FTE]
DK
RF
Help
1 Om den som svarar har återgått till att ta hand om företaget efter att ha varit någon annanstans räknar man med endast den senaste perioden, förutom i följande fall: När personer varit frånvarande tillfälligt från sina arbeten på grund av semester, sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet etc. 2. I det fall att den formella organisationens status har ändrats sedan respondenten började driva detta företag, till exempel som ett resultat av en sammanslagning eller omorganisation, skall respondenten rapportera den fulla tid han / hon har arbetat för organisationen eller del därav.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det finns uppenbarligen ett fel i svaret. Kontrollera ålder eller årtal i senaste frågan, eller ändra födelseår (A_Q01a) eller året då respondenten började arbeta med sitt nuvarande företag (D_Q05b1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] Vilken månad var det fråga om?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Mars
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 Augusti
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Hur många arbetstagare har er arbetsgivare på det verksamhetsställe där ni arbetar:
Interviewer Instruction
1. Läs upp svarsalternativen för respondenten. 2. I denna fråga avses den geografiska plats där arbetet i huvudsak utförs eller den adress där det befinner sig. 3. Om respondenten är tillfälligt inhyrd arbetskraft via arbetsförmedling avses det företag eller den organisation där han eller hon faktiskt arbetar
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 1 - 10
02 11 - 50
03 51 - 250
04 251 - 1000 eller
05 fler än 1000 arbetstagare?
DK
RF
Help
När det gäller utomstående konsulter menas det företag som erbjuder konsulttjänsterna (respondenten medräknad om han eller hon fungerar som fristående konsult).
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Har antalet arbetstagare på ert verksamhetsställe under de senaste 12 månaderna:
Interviewer Instruction
Läs upp svarsalternativen för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ökat
02 Minskat
03 Hållits på ungefär samma nivå
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Är ert verksamhetsställe en del av ett större företag eller större organisation?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Detta kan avse ett moderbolag eller till andra filialer, agenturer osv. för ett företag som inte är relaterad till en enda plats, t.ex. en butikskedja, ett universitet med separata institutioner eller fakulteter.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Har ni arbetstagare som arbetar för er? Inkludera eventuella familjemedlemmar som avlönat eller oavlönat verkar inom företaget.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Hur många anställda har ni?
Interviewer Instruction
1. Läs upp svarsalternativen för respondenten. 2. I denna fråga avses den geografiska plats där arbetet i huvudsak utförs eller den adress där det befinner sig.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 1 - 10
02 11 - 50
03 51 - 250
04 251 - 1000 eller
05 fler än 1000 personer?
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Leder, handleder eller övervakar ni arbetstagare?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Med ledning, handledning eller övervakning avses här att personen på något sätt är ansvarig för hur andra anställda utför sitt arbete. 2. Ledningen av arbetet kan vara direkt, t.ex. övervakning av underställdas arbete, bestämning av uppgifter eller bedömning av prestationer, eller indirekt, t.ex. planering av arbetsschema eller ledning av lägre chefers arbete.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Hur många arbetstagare leder ni direkt eller indirekt? Är det:
Interviewer Instruction
Läs upp svarsalternativen för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 1 - 5
02 6 - 10
03 11 - 24
04 25 - 99 eller
05 100 eller fler?
DK
RF
Help
1. '"Direkt'" syftar på en situation där de anställda är direkt redovisningsskyldiga gentemot respondenten. Företagets verkställande direktör kan t.ex. kontrollera tre förmän och ge dem anvisningar eller order och kontrollera att de har följts. 2. "Indirekt" avser en situation, där arbetstagarna inte är direkt redovisningsskyldiga gentemot respondenten, utan via någon förman på mellannivå. Om t.ex. var och en av sektorledarna har 10 underlydande, så leder VD:n sålunda tre personer direkt, och dessutom 30 personer indirekt. I detta fall hade det rätta svaret alltså ha varit 33 personer (eller 25-99 personer). Om var och en av sektorledarnas 10 underlydande i sin tur hade haft 10 underlydande, skulle summan växa med 300 personer, alltså vore svaret 333 (alltså 100 eller flera personer).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09] Vilket slags arbetsavtal har ni. Är det:
Interviewer Instruction
Läs upp svarsalternativen för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Gäller tills vidare
02 Tidsbundet
03 Tillfälligt inhyrd
04 Läroavtal eller arbetspraktik
05 Inget arbetsavtal
06 Annat?
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Kan ni precisera hurudant arbetsavtal ni har?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Hur många timmar arbetar ni vanligen per vecka i detta arbete? Räkna också med vanligt avlönat eller oavlönat övertidsarbete, men räkna inte med lunchpauser och andra pauser.
Interviewer Instruction
1. Om arbetstiderna varierar, bör respondenten uppmanas att ge ett genomsnittligt svar för tiden under den senaste månaden. 2. I fråga om lärlingsutbildning, bör tiden i skolan uteslutas.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timmar i veckan
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Det finns uppenbarligen ett fel i svaret. Kontrollera.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] Med följande frågor kartläggs hur flexibelt ni själv kan besluta hur ni utför ert arbete.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 14. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] I vilken utsträckning kan ni välja eller ändra på följande?
[D_Q11a] Arbetsuppgifternas sekvensindelning och ordningsföljd?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 Mycket litet
03 Till viss del
04 Ganska mycket
05 Väldigt mycket
DK
RF
[D_Q11b] Hur ni utför ert arbete?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 Mycket litet
03 Till viss del
04 Ganska mycket
05 Väldigt mycket
DK
RF
[D_Q11c] Hur snabbt ni utför arbetet/er arbetstakt?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 Mycket litet
03 Till viss del
04 Ganska mycket
05 Väldigt mycket
DK
RF
[D_Q11d] Er arbetstid?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 Mycket litet
03 Till viss del
04 Ganska mycket
05 Väldigt mycket
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aFI
Group
[ id = D_Q12aFI | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aFI] Om ni i dag skulle ansöka om ert nuvarande arbete, hurdan utbildning skulle det krävas för att ni skulle få det?
Interviewer Instruction
SVARSKORT 15.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ingen formell utbildning.
02 Grundskolans klasser 1-6, folkskola, medborgarskola, del av mellanskola
03 Grundskolans klasser 7-9 (10), mellanskola
04 Yrkesexamen på skolnivå, yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen
05 Gymnasium
06 Specialyrkesexamen
07 Yrkesexamen på institutsnivå
08 Yrkeshögskolexamen
09 Lägre högskolexamen, kandidatexamen
10 Högre högskolexamen, magisterexamen, högre yrkeshögskolexamen
11 Licentiat eller doktorsexamen
DK
RF

routing

[id = D_Q12aFI_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aFI = "1" ) OR (^D_Q12aFI = "DK" ) ) OR (^D_Q12aFI = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Fundera på om denna kvalifikation är nödvändig för att göra ditt jobb på ett tillfredsställande sätt, vilket av följande påståenden skulle vara mest sann:
Interviewer Instruction
Läs upp svarsalternativen för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Denna nivå är nödvändig
02 En lägre nivå skulle vara tillräcklig
03 En högre nivå vore nödvändig?
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Vi antar, att någon som har den nödvändiga utbildning som ni nämnt, nu skulle söka arbetet, hur mycket arbetserfarenhet, som hänför sig till arbetet, borde han eller hon ha för att få tjänsten?
Interviewer Instruction
1. Läs upp svarsalternativen för respondenten. 2. Uteslut praktik som anses vara en del av formell utbildning.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ingen
02 Mindre än en månad
03 1 - 6 månader
04 7 - 11 månader
05 1 - 2 år
06 3 år eller mera?
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] Hur ofta lär ni er nya arbetsrelaterade saker av arbetskamrater eller förmän i ert eget arbete?
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 16. 2. Om respondenten inte har några medarbetare eller chefer, borde svaret vara "aldrig".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Hur ofta är det i ert arbete fråga om att lära sig genom att göra, d.v.s. att lära sig från arbetsuppgifterna?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Hur ofta behöver man i ert arbete hålla sig uppdaterad om nya produkter eller tjänster?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Hur nöjd är ni som helhet med ert nuvarande arbete. Är ni:
Interviewer Instruction
Läs upp svarsalternativen för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Synnerligen nöjd
02 Nöjd
03 Inte nöjd och inte missnöjd
04 Missnöjd
05 Synnerligen missnöjd?
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Vilket är det enklaste sättet för er att redogöra för er löneinkomst för detta arbete. Är det:
Interviewer Instruction
1. Läs upp svarsalternativen för respondenten. 2. Kontrollera att svaret uttrycks i tidsenheter. 3. Om det är fråga om prestationslön, fråga hur lång tid prestationen i medeltal tar i anspråk, och ange den som timmar. 4. Kod 8 "Jag får ingen lön" kunde till exempel hänvisa till lärlingar som endast utbildas.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Per timme
02 Per dag
03 Per vecka
04 Per två veckor
05 Per månad
06 Per år
07 Prestationslön
08 Jag får ingen lön alls
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "8" ) OR (^D_Q16a = "DK" ) ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Skulle ni kunna ange hur många timmar i genomsnitt det tar att producera en vara?
Interviewer Instruction
1. Om arbetet/prestationen tar att slutföra mindre än två timmar, kan ni ange decimaler för att specificera minuterna. 2. Hänvisning: 0,5 är halv timme, 0,25 är 15 minuter, 0,10 är ungefär 5 minuter, och 0,02 är ungefär en minut.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timmar
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-SV-Question-D_Q16b-1]
Vilken är er vanliga bruttolön för en timme? Uppskatta den så noggrant som möjligt. Med bruttolön avses en lönesumma där skatt, pensions- och arbetslöshetsavgifter ännu inte avdragits. Räkna också med regelbunden övertidsersättning, regelbundna bonustillägg, dricks och provisioner. Årlig bonus eller semesterpenning räknas inte med.

[TU-SV-Question-D_Q16b-2]
Vilken är er vanliga bruttolön för en dag? Uppskatta den så noggrant som möjligt. Med bruttolön avses en lönesumma där skatt, pensions- och arbetslöshetsavgifter ännu inte avdragits. Räkna också med regelbunden övertidsersättning, regelbundna bonustillägg, dricks och provisioner. Årlig bonus eller semesterpenning räknas inte med.

[TU-SV-Question-D_Q16b-3]
Vilken är er vanliga bruttolön för en vecka? Uppskatta den så noggrant som möjligt. Med bruttolön avses en lönesumma där skatt, pensions- och arbetslöshetsavgifter ännu inte avdragits. Räkna också med regelbunden övertidsersättning, regelbundna bonustillägg, dricks och provisioner. Årlig bonus eller semesterpenning räknas inte med.

[TU-SV-Question-D_Q16b-4]
Vilken är er vanliga bruttolön för två veckor? Uppskatta den så noggrant som möjligt. Med bruttolön avses en lönesumma där skatt, pensions- och arbetslöshetsavgifter ännu inte avdragits. Räkna också med regelbunden övertidsersättning, regelbundna bonustillägg, dricks och provisioner. Årlig bonus eller semesterpenning räknas inte med.

[TU-SV-Question-D_Q16b-5]
Vilken är er vanliga bruttolön för en månad? Uppskatta den så noggrant som möjligt. Med bruttolön avses en lönesumma där skatt, pensions- och arbetslöshetsavgifter ännu inte avdragits. Räkna också med regelbunden övertidsersättning, regelbundna bonustillägg, dricks och provisioner. Årlig bonus eller semesterpenning räknas inte med.

[TU-SV-Question-D_Q16b-6]
Vilken är er vanliga bruttolön för ett år? Uppskatta den så noggrant som möjligt. Med bruttolön avses en lönesumma där skatt, pensions- och arbetslöshetsavgifter ännu inte avdragits. Räkna också med regelbunden övertidsersättning, regelbundna bonustillägg, dricks och provisioner. Årlig bonus eller semesterpenning räknas inte med.

[TU-SV-Question-D_Q16b-7]
Vilken är din vanliga bruttolön per prestation? Uppskatta den så noggrant som möjligt. Med bruttolön avses en lönesumma där skatt, pensions- och arbetslöshetsavgifter ännu inte avdragits. Räkna också med regelbunden övertidsersättning, regelbundna bonustillägg, dricks och provisioner. Årlig bonus eller semesterpenning räknas inte med.

[TU-SV-Question-D_Q16b-8]
Vilken är er vanliga bruttolön? Uppskatta den så noggrant som möjligt. Med bruttolön avses en lönesumma där skatt, pensions- och arbetslöshetsavgifter ännu inte avdragits. Räkna också med regelbunden övertidsersättning, regelbundna bonustillägg, dricks och provisioner. Årlig bonus eller semesterpenning räknas inte med.
Interviewer Instruction
Om det behövs kan du skriva in 2 decimaler. Använd ',' som ett decimaltecken (t.ex. 4,50).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Ungefär [FTE] euro
DK
RF
Help
Semesterlön hänvisar till lön som tas emot för årliga semesterdagar utöver den vanliga lönen som man får när man arbetar.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | after]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "5"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "100"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Osannolikt svar har angetts. Bekräfta bruttolönen eller ändra svaret i D_Q16b eller vanligen arbetade timmar (D_Q10).
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Skulle ni vara beredd att svara på denna fråga om vi använder grov klassificering?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Vilken är er vanliga bruttolön för en timme?
Interviewer Instruction
SVARSKORT 17a.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Mindre än 11 euro
02 11 - 12,99 euro
03 13 - 15,99 euro
04 16 - 19,99 euro
05 20- 27 euro
06 Mera än 27 euro
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Vilken är er vanliga bruttolön för en dag?
Interviewer Instruction
SVARSKORT 17b.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Under 85 euro
02 85 - 99 euro
03 100 - 119 euro
04 120 - 159 euro
05 160 - 200 euro
06 Över 200 euro
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Vilken är er vanliga bruttolön för en vecka?
Interviewer Instruction
SVARSKORT 17c.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Under 450 euro
02 450 - 499 euro
03 500 - 599 euro
04 600 - 799 euro
05 800 - 999 euro
06 Över 1 000 euro
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Vilken är er vanliga bruttolön för två veckor?
Interviewer Instruction
SVARSKORT 17d.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Under 900 euro
02 900 - 999 euro
03 1 000 - 1 199 euro
04 1 200 - 1 599 euro
05 1 600 - 1 999 euro
06 Över 2 000 euro
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Vilken är er vanliga bruttolön för en månad?
Interviewer Instruction
SVARSKORT 17e.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Under 1 900 euro
02 1 900 - 2 199 euro
03 2 200 - 2 699 euro
04 2 700 - 3 399 euro
05 3 400 - 4 399 euro
06 Över 4 400 euro
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Vilken är er vanliga bruttolön för ett år?
Interviewer Instruction
SVARSKORT 17f.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Under 23 700 euro
02 23 700 - 27 499 euro
03 27 500 - 33 499 euro
04 33 500 - 42 999 euro
05 43 000 - 56 500 euro
06 Över 56 500 euro
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Får ni för detta arbete förutom er vanliga lön också någon annan löneinkomst, såsom årliga bonus, t.ex. en trettonde månadslön?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Hur mycket fick ni sammanlagt i sådan tilläggsinkomst förra året? Räkna tilläggsinkomsten i brutto.
Interviewer Instruction
Om respondenten började detta arbete i år, fråga om förväntade ytterligare betalningar.
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Ungefär [FTE] euro
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Skulle ni vara beredd att svara på denna fråga om vi använder grov klassificering?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Hur stora bedömer ni att dessa tilläggsinkomster var brutto för senaste år. Var de:
Interviewer Instruction
Läs upp svarsalternativen för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Under 1 700 euro
02 1 700 - 3 330 euro
03 Över 3 330 euro?
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-SV-Question-D_Q18a-1]
Hur stor var er sammanlagda inkomst för senaste månad från ert nuvarande företag, då kostnaderna för affärsverksamheten har avdragits, men ännu inte skatter och socialskyddsavgifter med mera?

[TU-SV-Question-D_Q18a-2]
Hur stor var er sammanlagda inkomst för senaste år från ert nuvarande företag, då kostnaderna för affärsverksamheten har avdragits, men ännu inte skatter och socialskyddsavgifter med mera?
Interviewer Instruction
Om inkomsterna stannade på minus, noteras 0 på denna punkt. Denna variabel kontrolleras inte.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Ungefär [FTE] euro
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Skulle ni vara beredd att svara på denna fråga om vi använder grov klassificering?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Hur stor bedömer ni att er inkomst var för senaste månad? Var den:
Interviewer Instruction
SVARSKORT 17e.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Under 1 900 euro
02 1 900 - 2 199 euro
03 2 200 - 2 699 euro
04 2 700 - 3 399 euro
05 3 400 - 4 399 euro
06 Över 4 400 euro
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Hur stor bedömer ni att er inkomst var för senaste år? Var den:
Interviewer Instruction
SVARSKORT 17f .
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Under 23 700 euro
02 23 700 - 27 499 euro
03 27 500 - 33 499 euro
04 33 500 - 42 999 euro
05 43 000 - 56 500 euro
06 Över 56 500 euro
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-SV-Question-E_R01a-1]
Följande frågor berör er senaste arbetsplats eller ert företag som ni hade eller har haft de senaste 12 månaderna.

[TU-SV-Question-E_R01a-2]
Följande frågor berör er senaste arbetsplats eller ert företag som ni hade eller har haft innan ni senast slutade arbeta.

[TU-SV-Question-E_R01a-3]
Följande frågor berör er senaste arbetsplats eller ert företag som ni hade eller har haft år ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Om respondenten arbetade för ett bemanningsföretag, frågorna rör företaget eller organisationen där han eller hon verkligen utfört arbetet. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Help
När det gäller utomstående konsulter menas med arbetsplats det företag som erbjuder konsulttjänsterna (respondenten medräknad om han eller hon fungerar som fristående konsult).
Group
[ id = E_Q01aFIX | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01aFIX] Var ert senaste yrke ^JobTitle ?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = E_Q01aFIX_1 ]
IF (^E_Q01aFIX = "1" ) THEN Goto E_Q02aFIX
ELSE Goto E_Q01a
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Vilket var ert yrke eller er tjänstebenämning på denna arbetsplats?
Interviewer Instruction
1. Undvik vaga yrkesbeteckningar såsom chef, kontorist, eller jordbrukare. 2. Beskrivningar skall alltid återspegla respondentens viktigaste uppgifter. Till exempel revisor skulle vara auktoriserad revisor inom industrin, kontorist skulle vara försäljningskontorist, jordbrukare skulle vara mjölkproducent och chef skulle vara försäljningschef.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Beskriv så tydligt som möjligt era viktigaste uppgifter.
Interviewer Instruction
Beskrivningar skall alltid återspegla respondentens viktigaste aktiviteter eller uppgifter. Till exempel, lagring av varor, hålla reda på kostnader och utbetalningar, ta hand om sjuka djur, ta hand om sjuka människor, laga hål i tänderna, bygga vägar och broar.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aFIX | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02aFIX] Namnet på företaget/organisationen där ni arbetade?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aFIX1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q02aFIX1] I vilken kommun var din arbetsplats belägen?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aFIX2 | response condition = layout = list ]
[E_Q02aFIX2] Och vad var adressen för den här arbetsplatsen?
Responses
[ Min Length = 0 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] Vad var det för typ av företag, verksamhet eller service ni arbetade inom? Ge en täckande beskrivning.
Interviewer Instruction
1. Beskriv specifikt den typ av företag, industri eller tjänst där respondenten arbetade. 2. Ge en exakt beskrivning av näringsgrenen, vilket beskriver både allmänna och speciella uppgifter för arbetsgivaren. Till exempel: koppargruva, tillverkare av reservoarpennor, leverantör för grossisthandel, bokhandel, vägbyggen, skoreparationsservice.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
När det gäller utomstående konsulter menas med arbetsplats det företag som erbjuder konsulttjänsterna (respondenten medräknad om han eller hon fungerar som fristående konsult).
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] I vilken sektor av ekonomin arbetar du? Är det fråga om:
Interviewer Instruction
1. Läs upp svarsalternativen för respondenten. 2. Om respondenten är tillfälligt inhyrd arbetskraft via arbetsförmedling avses det företag eller den organisation där han eller hon faktiskt arbetar. 3. Företag där staten har aktieminoritet, anses höra till den privata sektorn.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Den privata sektorn (t.ex. företag)
02 Den offentliga sektorn (t.ex. kommun eller statlig läroanstalt)
03 En organisation som inte eftersträvar vinst (t.ex. välgörenhets-, yrkes- eller religiösa föreningar och organisationer)?
DK
RF
Help
1. Den privata sektorn omfattar alla företag och organisationer som inte är i offentlig ägo. 2. Den offentliga sektorn omfattar alla delar av offentlig förvaltning på nationell, regional eller lokal nivå såväl som offentliga tjänster som tillhandahålls av staten eller från statliga medel (inklusive statliga skolor, sjukhus, universitet, etc. 3. Den ideella sektorn omfattar alla organisationer som inte är offentligt finansierade men vars principiellamål är att inte generera vinst och den omfattar välgörenhetsorganisationer, många icke-statliga organisationer, etc. 4. När det gäller utomstående konsulter menas med arbetsplats det företag som erbjuder konsulttjänsterna (respondenten medräknad om han eller hon fungerar som fristående konsult).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Var ni löntagare, företagare eller självständig yrkesutövare i ert nuvarande arbete?
Interviewer Instruction
Den som arbetar som anställd i sitt eget företag kodas som egen företagare/självständig yrkesutövare.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Löntagare
02 Företagare eller självständig yrkesutövare
DK
RF
Help
1. Med anställd menas att ni får lön från en arbetsgivare eller förmedlare av arbetskraft. 2. Som företagare eller fria yrkesutövare räknas personer som har ett eget eller gemensamt ägt företag, samt frilansare. En egenföretagare kan ha personal eller vara utan.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-SV-Question-E_Q05a1-1]
Jag skall fråga er ytterligare något om det arbetet som ni slutade under de senaste 12 månaderna. I vilken ålder eller vilket år började ni att arbeta hos denna arbetsgivare?

[TU-SV-Question-E_Q05a1-2]
Jag skall fråga er ytterligare om detta senaste arbete som ni hade innan ni slutade att arbeta: I vilken ålder eller vilket år började ni att arbeta hos den här arbetsgivaren?

[TU-SV-Question-E_Q05a1-3]
Jag skall fråga er ytterligar om arbetet som ni slutade år ^C_Q08c2. I vilken ålder eller vilket år började ni att arbeta hos den här arbetsgivaren?
Interviewer Instruction
Skriv ålder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ålder [FTE]
DK
RF
Help
1. Om respondenten har återgått till samma arbetsgivare efter en period när han/hon inte arbetade för denna arbetsgivare tar man med endast den sista perioden, förutom i följande fall: *När personer varit frånvarande tillfälligt från sina arbeten på grund av semester, sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet etc. * När personer var permitterade, men fick minst 50% av sin lön från sin arbetsgivare. I de båda senare fallen bör perioden före frånvaroperioden anges 2. I det fall att den formella organisationens status har ändrats sedan respondenten började arbeta där, till exempel som ett resultat av en sammanslagning eller omorganisation, skall respondenten rapportera den fulla tid han / hon har arbetat för organisationen eller del därav.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det är tydligen något fel i svaret. Kontrollera åldern eller årtalet i senaste frågan eller ändra födelseåret (A_Q01a) eller året då arbetet hos den här arbetsgivaren började (E_Q05a2) eller när det slutade (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-SV-Question-E_Q05b1-1]
Jag ska fråga ytterligare om denna företagsverksamhet som ni lämnade de senaste 12 månaderna. I vilken ålder eller vilket år började ni arbeta i denna företagsverksamhet?

[TU-SV-Question-E_Q05b1-2]
Jag ska fråga ytterligare om denna företagsverksamhet som ni hade innan ni slutade arbeta. I vilken ålder eller vilket år började ni arbeta i denna företagsverksamhet?

[TU-SV-Question-E_Q05b1-3]
Jag ska fråga ytterligare om denna företagsverksamhet som ni lämnade år ^C_Q08c2. I vilken ålder eller vilket år började ni arbeta i denna företagsverksamhet?
Interviewer Instruction
Skriv ålder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ålder [FTE]
DK
RF
Help
1. Om den som svarar har återgått till att ta hand om företaget efter att ha varit någon annanstans räknar man med endast den senaste perioden, förutom i följande fall: När personer varit frånvarande tillfälligt från sina arbeten på grund av semester, sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet etc. 2. I det fall att den formella organisationens status har ändrats sedan respondenten började driva detta företag, till exempel som ett resultat av en sammanslagning eller omorganisation, skall respondenten rapportera den fulla tid han / hon har arbetat för organisationen eller del därav.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det är tydligen något fel i svaret. Kontrollera åldern eller årtalet i senaste frågan eller ändra födelseåret (A_Q01a) eller året då arbetet i det här företaget började (E_Q05a2) eller när det slutade (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Hur många arbetstagare hade er arbetsgivare på det verksamhetsställe där ni arbetade:
Interviewer Instruction
1. Läs upp svarsalternativen för respondenten. 2. I denna fråga avses den geografiska plats där arbetet i huvudsak utfördes eller den adress där det befann sig. 3. Om den som svarar var anställd genom ett bemanningsföretag gäller frågan det företaget eller den organisation där han/hon gjorde det faktiska arbetet.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 1 - 10
02 11 - 50
03 51 - 250
04 251 - 1000 eller
05 över 1000 arbetstagare?
DK
RF
Help
När det gäller utomstående konsulter menas det företag som erbjuder konsulttjänsterna (respondenten medräknad om han eller hon fungerar som fristående konsult).

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Hade ni arbetstagare som arbetar för er? Inkludera eventuella familjemedlemmar som avlönat eller oavlönat verkar inom företaget.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Hur många anställda hade ni på ert verksamhetsställe:
Interviewer Instruction
1. Läs upp svarsalternativen för respondenten. 2. I denna fråga avses den geografiska plats där arbetet i huvudsak utfördes eller den adress där det befann sig.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 1 - 10
02 11 - 50
03 51 - 250
04 251 - 1000 eller
05 över 1000 personer?
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08] Vilket slags arbetsavtal hade ni. Var det:
Interviewer Instruction
Läs upp svarsalternativen för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Gäller tills vidare
02 Tidsbundet
03 Tillfällig inhyrd
04 Läroavtal eller praktik
05 Inget arbetsavtal
06 Annat?
DK
RF

routing

[id = E_Q08_1 ]
IF (^E_Q08 = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Kan ni precisera hurdant arbetsavtal ni har?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Hur många timmar arbetade ni vanligen per vecka i detta arbete? Inkludera all betald eller obetald övertid, men räkna inte med lunchpauser eller andra pauser.
Interviewer Instruction
1. Om antalet timmar varierar skall respondenten ange genomsnittlig tid. 2. I fråga om lärlingsutbildning, bör tiden i skolan uteslutas.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timmar i veckan
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Det finns uppenbarligen ett fel i svaret. Kontrollera svaret.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Kan ni berätta vad är huvudorsaken till att ni slutade ert senaste arbete?
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 18. 2. Om respondenten har svårt att läsa kortet, läs svarsalternativen för respondenten.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Jag blev uppsagd
02 Jag blev uppsagd för att det fanns för lite arbete eller ni valde en frivillig avgång
03 Mitt tillfälliga arbetsavtal upphörde
04 Jag sade upp mig från mitt arbete
05 Jag lämnade mitt arbete på grund av hälsoskäl
06 Jag förtidspensionerades
07 Jag gick i pension (vid normal pensionsålder)
08 Jag avstod från arbete på grund av familjeskäl eller barnskötsel
09 Jag avstod från arbete för att studera
10 Jag slutade att arbeta på grund av ett annat skäl
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-SV-Question-F_R01-1]
Nu kommer jag att ställa frågor om verksamheten i ert nuvarande arbete.

[TU-SV-Question-F_R01-2]
Nu kommer jag att ställa frågor om verksamheten i ert senaste arbete.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 19. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-SV-Question-F_Q01b_lead-1]
Hur stor del av tiden i ert nuvarande arbete går vanligen åt till:

[TU-SV-Question-F_Q01b_lead-2]
Hur stor del av tiden i ert senaste arbete gick vanligen åt till:
[F_Q01b] att samarbeta med arbetskamraterna?
Interviewer Instruction
Om respondenten inte har några arbetskamrater, svaret skall vara 'Ingen tid alls'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ingen tid alls
02 Högst en fjärdedel av tiden
03 Högst hälften av tiden
04 Över hälften av tiden, men inte all tid
05 All tid
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 20. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-SV-Question-F_Q02a_lead-1]
Hur ofta ingår det vanligen i ert nuvarande arbete:

[TU-SV-Question-F_Q02a_lead-2]
Hur ofta ingick det vanligen i ert senaste arbete:
[F_Q02a] att dela arbetsrelaterad kunskap med arbetskamraterna?
Interviewer Instruction
Om respondenten inte har några arbetskamrater, svaret skall vara 'Aldrig'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q02b] att leda, skola eller undervisa enskilda personer eller en grupp personer?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q02c] att hålla tal eller presentationer för fler än fyra personer?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q02d] att sälja en produkt eller en tjänst?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q02e] att ge råd åt andra?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-SV-Question-F_Q03a_lead-1]
Hur ofta ingår det vanligen i ert nuvarande arbete:

[TU-SV-Question-F_Q03a_lead-2]
Hur ofta ingick det vanligen i ert senaste arbete:
[F_Q03a] att planera er egen verksamhet?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q03b] att planera andras verksamhet?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q03c] att organisera er egen tid?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-SV-Question-F_Q04a_lead-1]
Hur ofta ingår det vanligen i ert nuvarande arbete:

[TU-SV-Question-F_Q04a_lead-2]
Hur ofta ingick det vanligen i ert senaste arbete:
[F_Q04a] att övertyga eller påverka människor?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q04b] att förhandla med människor, antingen inom ert företag eller organisation eller utanför dem?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-SV-Question-F_Q05a-1]
Följande fråga berör problemlösning i ert nuvarande arbete. Med problemlösning avses situationer som är nya eller komplicerade och som kräver att ni funderar en stund på vad ni ska göra härnäst. Hur ofta möter ni vanligen relativt enkla problem där ni kan hitta en god lösning inom 5 minuter?

[TU-SV-Question-F_Q05a-2]
Följande fråga berör problemlösning i ert senaste arbete. Med problemlösning avses situationer som är nya eller komplicerade och som kräver att ni funderar en stund på vad ni ska göra härnäst. Hur ofta mötte ni vanligen relativt enkla problem där ni kunde hitta en god lösning inom 5 minuter?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-SV-Question-F_Q05b-1]
Och hur ofta möter ni vanligen mera komplicerade problem som kräver minst 30 minuters övervägande för att finna en god lösning? De 30 minuterna avser tiden för EFTERTANKE inte den tid som krävs att förverkliga lösningen.

[TU-SV-Question-F_Q05b-2]
Och hur ofta mötte ni vanligen mera komplicerade problem som krävde minst 30 minuters övervägande för att finna en god lösning? De 30 minuterna avser tiden för EFTERTANKE inte den tid som krävdes att förverkliga lösningen.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-SV-Question-F_Q06b_lead-1]
Hur ofta ingår det vanligen i ert nuvarande arbete:

[TU-SV-Question-F_Q06b_lead-2]
Hur ofta ingick det vanligen i ert senaste arbete:
[F_Q06b] att arbeta kroppsligt under en lång period?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[F_Q06c] uppgifter som kräver fingerfärdighet och precision?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Har ni den känslan att era färdigheter skulle räcka till för mera krävande uppgifter, än de som förutsätts i ert nuvarande arbete?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Med ’mera krävande uppgifter’ avses här sådana som förutsätter mera kunskap och färdigheter än typiska uppifter i respondentens nuvarande arbete.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Upplever ni att ni skulle behöva tilläggsutbildning för att kunna utföra era nuvarande uppgifter väl?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-SV-Question-G_R01-1]
Följande frågor berör läsning inom ert nuvarande arbete. Det är fråga om läsning som direkt berör arbetet, inte läsning som sker utanför arbetstid. Ta med all läsning på dataskärmar och andra elektroniska skärmar också.

[TU-SV-Question-G_R01-2]
Följande frågor berör läsning inom ert senaste arbete. Det är fråga om läsning som direkt berörde arbetet, inte läsning som ägde rum utanför arbetstid. Ta med all läsning på dataskärmar och andra elektroniska skärmar också.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 20. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-SV-Question-G_Q01a_lead-1]
I ert nuvarande arbete, hur ofta:

[TU-SV-Question-G_Q01a_lead-2]
I ert senaste arbete, hur ofta:
[G_Q01a] läser/läste ni bruksanvisningar eller andra anvisningar?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01b] läser/läste ni brev, promemorior eller e-postmeddelanden?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01c] läser/läste ni artiklar i dagstidningar, tidskrifter eller informationsblad?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01d] läser/läste ni artiklar i facktidskrifter eller vetenskapliga publikationer?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-SV-Question-G_Q01e_lead-1]
I ert nuvarande arbete, hur ofta:

[TU-SV-Question-G_Q01e_lead-2]
I ert senaste arbete, hur ofta:
[G_Q01e] läser/läste ni böcker?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01f] läser/läste ni handböcker eller uppslagsverk?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01g] läser/läste ni räkningar, kontoutdrag eller annat bokföringsmaterial?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q01h] läser/läste ni diagram, kartor eller scheman?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-SV-Question-G_R02-1]
Följande frågor berör skrivande i ert nuvarande arbete. Ta med allt ni skriver med datorn och med andra elektroniska apparater också.

[TU-SV-Question-G_R02-2]
Följande frågor berör skrivande i ert senaste arbete. Ta med allt ni skriver med datorn och med andra elektroniska apparater också.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 20. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-SV-Question-G_Q02a_lead-1]
I ert nuvarande arbete, hur ofta:

[TU-SV-Question-G_Q02a_lead-2]
I ert senaste arbete, hur ofta:
[G_Q02a] skriver/skrev ni brev, promemorior eller e-postmeddelanden?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q02b] skriver/skrev ni artiklar i dagstidningar, tidskrifter eller informationsblad?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q02c] skriver/skrev ni rapporter?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q02d] fyller/fyllde ni i formulär?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-SV-Question-G_R03-1]
Följande frågor berör i vilken utsträckning ni i ert nuvarande arbete behandlar siffror, tal, numerisk information, statistik och matematik.

[TU-SV-Question-G_R03-2]
Följande frågor berör i vilken utsträckning ni i ert senaste arbete behandlade siffror, tal, numerisk information, statistik och matematik.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 20. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-SV-Question-G_Q03b_lead-1]
I ert nuvarande arbete, hur ofta:

[TU-SV-Question-G_Q03b_lead-2]
I ert senaste arbete, hur ofta:
[G_Q03b] räknar/räknade ni priser, kostnader eller budget?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q03c] använder eller räknar/använde eller räknade ni bråk, decimaltal eller procenttal?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q03d] använder/använde ni miniräknare eller datorns räknare?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-SV-Question-G_Q03f_lead-1]
I ert nuvarande arbete, hur ofta:

[TU-SV-Question-G_Q03f_lead-2]
I ert senaste arbete, hur ofta:
[G_Q03f] framställer/framställde ni scheman, figurer och tabeller?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q03g] använder/använde ni enkla räknesätt eller räkneformler?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Help
Med enkla räknesätt eller -formler avses här en matematisk regel genom vilken man kan få fram ett okänt tal eller mängd; t.ex. regeln för att räkna ut ytor när man känner längd och bredd, eller regeln för att räkna ut tilläggstiden när reshastigheten minskar.
[G_Q03h] använder/använde ni mera avancerad matematik eller statistik såsom kalkyler, invecklad algebra, trigonometri eller regressionsteknik.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-SV-Question-G_Q04-1]
Använder ni dator i ert nuvarande arbete?

[TU-SV-Question-G_Q04-2]
Använde ni dator i ert senaste arbete?
Interviewer Instruction
Detta omfattar cell-telefoner och andra handhållna elektroniska apparater som används för att ansluta till Internet, kolla e-post etc.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Med dator avser vi här central-, bords, eller bärbar dator eller annan apparat som kan användas t.ex. för att sända eller motta e-postmeddelanden, för databehandling eller datasökning på internet.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-SV-Question-G_R05-1]
Följande frågor berör användningen av datorer eller internet som en del av ert nuvarande arbete. Det gäller alltså specifikt ert nuvarande arbete, inte eventuella tidigare arbetsplatser.

[TU-SV-Question-G_R05-2]
Följande frågor berör användningen av datorer eller internet som en del av ert senaste arbete. Det gäller alltså specifikt ert senaste arbete, inte eventuella tidigare arbetsplatser.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 20. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-SV-Question-G_Q05a_lead-1]
I ert nuvarande arbete, hur ofta:

[TU-SV-Question-G_Q05a_lead-2]
I ert senaste arbete, hur ofta:
[G_Q05a] använder/använde ni e-post?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q05c] använder/använde ni internet för att bättre förstå sådant som relaterar till ert arbete?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q05d] sköter/skötte ni betalningar via internet, såsom köp eller försäljning av produkter eller tjänster, eller använder/använde ni nätbanken?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-SV-Question-G_Q05e_lead-1]
I ert nuvarande arbete, hur ofta:

[TU-SV-Question-G_Q05e_lead-2]
I ert senaste arbete, hur ofta:
[G_Q05e] använder/använde ni tabellräkningsprogram, t.ex. Excel?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q05f] använder/använde ni textbehandlingsprogram, t.ex. Word?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q05g] använder/använde ni programmeringsspråk för att programma eller skriva maskinkod?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[G_Q05h] deltar/deltog ni i diskussioner på internet i realtid, t.ex. nätkonferenser ellet chatgrupper?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-SV-Question-G_Q06-1]
Vilken nivå av datoranvändning förutsätter ert nuvarande arbete? Ni kan svara enligt alternativen på kortet.

[TU-SV-Question-G_Q06-2]
Vilken nivå av datoranvändning förutsatte ert senaste arbete? Ni kan svara enligt alternativen på kortet.
Interviewer Instruction
SVARSKORT 21.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 GRUNDNIVÅ, t.ex. enkla rutinarbeten som att lagra information eller att sända och motta e-post.
02 MEDELNIVÅ, t.ex. textbehandling, tabellräkning och behandling av databaser.
03 KRÄVANDE NIVÅ, t.ex. att utveckla dataprogram eller editering av datorspel, programmering med sådana språk som java, sql, php eller perl; eller upprätthållande av ett datanätverk.
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-SV-Question-G_Q07-1]
Anser ni att ni har den datorfärdighet som behövs för att ni skall kunna genomföra ert nuvarande arbete väl?

[TU-SV-Question-G_Q07-2]
Anser ni att ni hade den datorfärdighet som behövdes för att ni skulle kunna genomföra ert senaste arbete väl?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Har avsaknaden av datorfärdigheter inverkat på era möjligheter att bli vald till någon tjänst eller för att få befordran eller löneförhöjning?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-SV-Question-H_R01-1]
De tidigare frågorna behandlade ert arbete. Jag skulle nu vilja fråga om er läsning utanför arbetet. Ta med all läsning på dataskärmar och andra elektroniska skärmar också.

[TU-SV-Question-H_R01-2]
De tidigare frågorna behandlade ert arbete. Jag skulle nu vilja fråga om er läsning utanför arbetet inklusive läsning som hör till studierna. Ta med all läsning på dataskärmar och andra elektroniska skärmar också.

[TU-SV-Question-H_R01-3]
De tidigare frågorna behandlade ert senaste arbete. Jag skulle nu vilja fråga om er läsning i det dagliga livet utanför arbetet. Lämna bort all läsning som hörde till ert senaste arbete. Ta med all läsning på dataskärmar och andra elektroniska skärmar också.

[TU-SV-Question-H_R01-4]
De tidigare frågorna behandlade ert senaste arbete. Jag skulle nu vilja fråga om er läsning i det dagliga livet utanför arbetet. Här räknas alltså inte med det som ni läste som en del av arbetet, men nog sådan läsning som hör till studier. Ta med all läsning på dataskärmar och andra elektroniska skärmar också.

[TU-SV-Question-H_R01-5]
Jag skulle nu vilja fråga om det som ni läser i det dagliga livet. Ta med all läsning på dataskärmar och andra elektroniska skärmar också.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 22. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-SV-Question-H_Q01a_lead-1]
Hur ofta gör ni vanligen följande utanför arbetet:

[TU-SV-Question-H_Q01a_lead-2]
Hur ofta gör ni vanligen följande i det dagliga livet:
[H_Q01a] läser bruksanvisningar eller andra anvisningar?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01b] läser brev, promemorior eller e-postmeddelanden?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01c] läser artiklar i dagstidningar, tidskrifter eller informationsblad?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01d] läser artiklar i facktidskrifter eller vetenskapliga publikationer?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-SV-Question-H_Q01e_lead-1]
Hur ofta gör ni vanligen följande utanför arbetet:

[TU-SV-Question-H_Q01e_lead-2]
Hur ofta gör ni vanligen följande i det dagliga livet:
[H_Q01e] läser skön- eller facklitteratur?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01f] läser handböcker eller uppslagsböcker?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01g] läser räkningar, kontoutdrag eller annat bokföringsmaterial?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q01h] läser diagram, kartor eller scheman?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-SV-Question-H_R02-1]
Följande frågor berör skrivandet utanför arbetet. Ta med allt ni skriver med datorn och med andra elektroniska apparater också.

[TU-SV-Question-H_R02-2]
Följande frågor berör skrivandet utanför arbetet, eller som en del av studier. Ta med allt ni skriver med datorn och med andra elektroniska apparater också.

[TU-SV-Question-H_R02-3]
Följande frågor berör skrivandet i det dagliga livet utanför arbetet. Här räknas inte med det som ni skrev inom ert senaste arbete. Ta med allt ni skriver med datorn och med andra elektroniska apparater också.

[TU-SV-Question-H_R02-4]
Följande frågor berör skrivandet i det dagliga livet utanför arbetet. Här räknas inte med det som ni skrev inom ert senaste arbete, men nog sådant skrivande som hör till studier. Ta med allt ni skriver med datorn och med andra elektroniska apparater också..

[TU-SV-Question-H_R02-5]
Följande frågor berör skrivande i det dagliga livet, eller som en del av studier. Ta med allt ni skriver med datorn och med andra elektroniska apparater också.

[TU-SV-Question-H_R02-6]
Följande frågor berör skrivande i det dagliga livet. Ta med allt ni skriver med datorn och med andra elektroniska apparater också.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 22. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-SV-Question-H_Q02a_lead-1]
Hur ofta gör ni vanligen följande utanför arbetet:

[TU-SV-Question-H_Q02a_lead-2]
Hur ofta gör ni vanligen följande i det dagliga livet:
[H_Q02a] skriver brev, promemorior eller e-postmeddelanden?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q02b] skriver artiklar i dagstidningar, tidskrifter eller informationsblad?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q02c] skriver rapporter?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q02d] fyller i formulär?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-SV-Question-H_R03-1]
Följande frågor handlar om aktiviteter som ni har utanför arbetet, som involverar siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik.

[TU-SV-Question-H_R03-2]
Följande frågor handlar om era aktiviteter utanför arbetet eller som en del av studierna, som involverar siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik.

[TU-SV-Question-H_R03-3]
Följande frågor handlar om era aktiviteter i det dagliga livet, som involverar siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik. Aktiviteter som var en del av ert senaste arbete räknas inte med.

[TU-SV-Question-H_R03-4]
Följande frågor handlar om era aktiviteter i det dagliga livet eller som en del av studierna, som involverar siffror, kvantiter, numerisk information, statistik eller matematik. Aktiviteter som var en del av ert senaste arbete räknas inte med.

[TU-SV-Question-H_R03-5]
Följande frågor handlar om era aktiviteter i det dagliga livet eller som en del studierna, som involverar siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik.

[TU-SV-Question-H_R03-6]
Följande frågor handlar om era aktiviteter i det dagliga livet som involverar siffror, kvantiteter, numerisk information, statistik eller matematik.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 22. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-SV-Question-H_Q03b_lead-1]
Hur ofta gör ni vanligen följande utanför arbetet:

[TU-SV-Question-H_Q03b_lead-2]
Hur ofta gör ni vanligen följande i det dagliga livet:
[H_Q03b] räknar priser, kostnader eller budget?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q03c] använder eller räknar bråk, decimaltal eller procenttal?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q03d] använder miniräknare eller datorns räknare?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-SV-Question-H_Q03f_lead-1]
Hur ofta gör ni vanligen följande utanför arbetet:

[TU-SV-Question-H_Q03f_lead-2]
Hur ofta gör ni vanligen följande i det dagliga livet:
[H_Q03f] framställer scheman, figurer och tabeller?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q03g] använder enkla räknesätt eller räkneformler?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Help
Med enkla räknesätt eller räkneformler avses här en matematisk regel genom vilken man kan få fram ett okänt tal eller mängd; t.ex. regeln för att räkna ut ytor när man känner längd och bredd, eller regeln för att räkna ut tilläggstiden när reshastigheten minskar.
[H_Q03h] använder mera avancerad matematik eller statistik, som kalkyler, invecklad algebra, trigonometri eller regressionsteknik?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Har ni någon gång använt en dator?
Interviewer Instruction
Detta omfattar cell-telefoner och andra handhållna elektroniska apparater som används för att ansluta till Internet, kolla e-post etc.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Med dator avser vi här central-, bords, eller bärbar dator eller annan apparat som kan användas t.ex. för att sända eller motta e-postmeddelanden, för databehandling eller datasökning på internet.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-SV-Question-H_Q04b-1]
Använder ni dator i det dagliga livet utanför arbetet?

[TU-SV-Question-H_Q04b-2]
Använder ni dator i det dagliga livet?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-SV-Question-H_R05-1]
Följande frågor berör användningen av datorer eller internet utanför arbetet. Användningen kan ske hemma eller annanstans där internettjänster finns tillgängliga, t.ex. på nätkaféer eller i bibliotek.

[TU-SV-Question-H_R05-2]
Följande frågor berör användningen av datorer eller internet utanför arbetet eller i studierna. Användningen kan ske hemma eller annanstans där internettjänster finns tillgängliga, t.ex. på nätkaféer eller i bibliotek.

[TU-SV-Question-H_R05-3]
Följande frågor berör användningen av datorer eller internet i det dagliga livet, men inte sådana uppgifter som hörde till ert senaste arbete. Användningen kan ske hemma eller annanstans där internettjänster finns tillgängliga, t.ex. på nätkaféer eller i bibliotek.

[TU-SV-Question-H_R05-4]
Följande frågor berör användningen av datorer eller internet i det dagliga livet eller i studierna, men inte sådana uppgifter som hörde till ert senaste arbete. Användningen kan ske hemma eller annanstans där internettjänster finns tillgängliga, t.ex. på nätkaféer eller i bibliotek.

[TU-SV-Question-H_R05-5]
Följande frågor berör användningen av datorer eller internet i det dagliga livet eller i studierna. Användningen kan ske hemma eller annanstans där internettjänster finns tillgängliga, t.ex. på nätkaféer eller i bibliotek.

[TU-SV-Question-H_R05-6]
Följande frågor berör användningen av datorer eller internet i det dagliga livet. Användningen kan ske hemma eller annanstans där internettjänster finns tillgängliga, t.ex. på nätkaféer eller i bibliotek.
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 22. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-SV-Question-H_Q05a_lead-1]
Hur ofta gör ni vanligen följande utanför arbetet:

[TU-SV-Question-H_Q05a_lead-2]
Hur ofta gör ni vanligen följande i det dagliga livet
[H_Q05a] använder e-post?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q05c] använder internet för att bättre förstå sådant som relaterar till exempelvis hälsa, ekonomi eller miljö?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q05d] sköter betalningar via internet, såsom köp eller försäljning av produkter eller tjänster, eller använder ni nätbanken?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-SV-Question-H_Q05e_lead-1]
Hur ofta gör ni vanligen följande utanför arbetet:

[TU-SV-Question-H_Q05e_lead-2]
Hur ofta gör ni vanligen följande i det dagliga livet
[H_Q05e] använder tabellräkningsprogram, t.ex. Excel?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q05f] använder textbehandlingsprogram, t.ex. Word?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q05g] använder programmeringsspråk för att programmera eller skriva maskinkod?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
[H_Q05h] deltar i diskussioner på internet i realtid, t.ex. nätkonferenser ellet chatgrupper?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 23. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Jag vill nu ställa frågor om hur ni behandlar problem och uppgifter som ni möter. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på er?
[I_Q04b] När jag läser eller hör om nya idéer, försöker jag relatera dem till sådana situationer i det verkliga livet som de kan tillämpas på.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 Mycket litet
03 Till viss del
04 Ganska mycket
05 Väldigt mycket
DK
RF
[I_Q04d] Jag tycker om att lära mig nya saker.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Inte alls
02 Mycket litet
03 Till viss del
04 Ganska mycket
05 Väldigt mycket
DK
RF
[I_Q04h] När jag möter något nytt försöker jag relatera det till något som jag redan känner till.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Not at all
02 Mycket litet
03 Till viss del
04 Ganska mycket
05 Väldigt mycket
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på er?
[I_Q04j] Jag vill reda ut svåra saker i grunden.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Not at all
02 Mycket litet
03 Till viss del
04 Ganska mycket
05 Väldigt mycket
DK
RF
[I_Q04l] Jag vill ta reda på hur olika idéer passar ihop.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Not at all
02 Mycket litet
03 Till viss del
04 Ganska mycket
05 Väldigt mycket
DK
RF
[I_Q04m] Om det är någonting jag inte förstår, söker jag tilläggsinformation för att göra det klarare.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Not at all
02 Mycket litet
03 Till viss del
04 Ganska mycket
05 Väldigt mycket
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 24. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f] Hur ofta har ni under de senaste 12 månaderna utfört frivilligarbete, inklusive obetalt arbete inom en välgörenhetsorganisation, politiskt parti, fackliga eller andra ideella organisationer?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mera sällan än en gång i månaden
03 Mera sällan än en gång i veckan, men minst en gång i månaden
04 Minst en gång i veckan, men inte varje dag
05 Varje dag
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 25. 2. Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] I vilken utsträckning är ni av samma åsikt som följande påståenden?
[I_Q06a] Människor som jag har ingen inverkan på vad regeringen gör.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Helt av samma åsikt
02 Av samma åsikt
03 Varken av samma åsikt eller inte av samma åsikt
04 Av annan åsikt
05 Helt av annan åsikt
DK
RF
[I_Q07a] Det finns bara några få människor som jag helt kan lita på.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Helt av samma åsikt
02 Av samma åsikt
03 Varken av samma åsikt eller inte av samma åsikt
04 Av annan åsikt
05 Helt av annan åsikt
DK
RF
[I_Q07b] Om du inte aktar dig blir du utnyttjad av andra.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Helt av samma åsikt
02 Av samma åsikt
03 Varken av samma åsikt eller inte av samma åsikt
04 Av annan åsikt
05 Helt av annan åsikt
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
Tryck <Framåt> för att fortsätta.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] Följande fråga berör er hälsa. Allmänt sett, kan ni säga att er hälsa är utmärkt, mycket god, god, någorlunda eller svag?
Interviewer Instruction
Till hälsan hör båda fysisk och psykisk hälsa.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Utmärkt
02 Mycket god
03 God
04 Någorlunda
05 Svag
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Nu vill jag fråga er några allmänna frågor. Hur många personer bor det vanligtvis i samma hushåll med er? Räkna med er själv. Räkna med också de som bor tillfälligt någon annanstans.
Interviewer Instruction
1. En medlem i hushållet definieras av att man DELAR KOSTNADERNA (såväl som att man drar nytta av kostnader som att man betalar utgifterna) och platsen för stadigvarande bosättning. 2. En person skall ses som ’vanligtvis boende’ om han/hon har vistats i hushållet den mesta tiden av vilotiden under det senaste året.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] personer
DK
RF
Help
1. Inneboende och gäster som övernattar betraktas ENDAST som medlemmar i hushållet om de delar på hushållets utgifter. 2. Studerande som delar bostad kan bara betraktas som medlemmar i ett hushåll OM de delar på hushållets utgifter. 3. En person som är frånvarande under en lång period på grund av sitt arbete, men har en klar ekonomisk relation med hushållet, anses som en medlem av hushållet (t.ex. familjens överhuvud kan arbeta utomlands). 4. Barn som utbildar sig på en annan ort bör anses som medlem i hushållet om de inte har en annan adress och fortsätter att ha en nära förbindelse (t ex kommer hem varje helg).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Bor ni med er maka/make eller partner?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02c
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c] Titta på det här kortet och berätta vilket alternativ som bäst beskriver er makas/makes eller partners situation för tillfället.
Interviewer Instruction
SVARSKORT 26.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Heltidsarbete (löntagare, företagare eller självständig yrkesutövare)
02 Deltidsarbete (löntagare, företagare eller självständig yrkesutövare)
03 Arbetslös
04 studerande
05 läroavtal, praktik
06 pensionerad, förtidspensionerad eller avstått från företagsverksamhet
07 Beständigt arbetsoförmögen
08 Värnpliktstjänstgöring eller civiltjänst
09 Sköter hushållet, ta hand om egna barn eller familjemedlemmar
10 Annat
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Har ni barn? Räkna även med styvbarn och barn som inte bor i ert hushåll.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Hur många barn har ni?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] barn
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Hur gammalt är detta barn?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] år
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Hur gammalt är ert yngsta barn?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Den yngsta är [FTE] år
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] Och hur gammalt är ert äldsta barn?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Det äldsta är [FTE] år
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Det är tydligen något fel i svaret. Kontrollera det yngsta och det äldsta barnets ålder och ändra på det yngsta (J_Q03d1) eller det äldsta barnets ålder (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Nu har jag några frågor om er bakgrund. Är ni född i Finland?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bFI
ELSE Goto J_Q05a1FI
Group
[ id = J_Q04bFI | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bFI] I vilket land är ni född?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Sverige
02 Ryssland
03 Före detta Sovjetunionen
04 Estland
05 Annat, vilket
DK
RF

routing

[id = J_Q04bFI_1 ]
IF (^J_Q04bFI = "5" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Vilket land var det?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] Vid vilken ålder eller vilket år flyttade ni först till Finland?
Interviewer Instruction
Skriv ålder ELLER år.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ålder [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Det är tydligen något fel i svaret. Kontrollera åldern eller året i förra frågan eller ändra på födelseåret (A_Q01a) eller året för invandring (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1FI | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1FI] Vilket var det första språket som ni lärde er som barn och SOM NI FORTFARANDE FÖRSTÅR?
Interviewer Instruction
1. Markera endast ett. 2. Om respondenten nämner självmant TVÅ olika språk, kan du markera det andra språket i J_Q05a2FI.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 finska
02 svenska
03 samiska
04 romani
05 ryska
06 estniska
07 engelska
08 tyska
09 Annat, vilket
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1FI_1 ]
IF (^J_Q05a1FI = "9" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Vilket var det språket?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Nämnde respondenten fler än ett språk?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2FI
ELSE Goto J_Q05bFI
Group
[ id = J_Q05a2FI | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2FI] Vilket var det andra språk som ni lärde er att tala när ni var barn och SOM NI FORTFARANDE FÖRSTÅR?
Interviewer Instruction
Markera endast ett.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 finska
02 svenska
03 samiska
04 romani
05 ryska
06 estniska
07 engelska
08 tyska
09 Annat, vilket
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2FI_1 ]
IF (^J_Q05a2FI = "9" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bFI
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Vilket var det språket?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bFI | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bFI] Vilket språk talar ni oftast hemma?
Interviewer Instruction
Markera endast ett.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 finska
02 svenska
03 samiska
04 romani
05 ryska
06 estniska
07 engelska
08 tyska
09 Annat, vilket?
DK
RF
Help
1. Denna fråga avser det språk som talas oftast av den som svarar. 2. Det bör inte tolkas som det språk som talas oftast av familjen som helhet. Det är mycket möjligt att olika familjemedlemmar talar olika språk (t.ex. kinesiska barn kan tala engelska oftast medan föräldrarna talar mestadels kinesiska). 3. Om den som svarar bor ensam, anges språket som han/hon använder dagligen.

routing

[id = J_Q05bFI_1 ]
IF (^J_Q05bFI = "9" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Vilket språk är det?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] De följande frågorna är om er mor eller kvinnliga vårdnadshavare. Är er mor eller kvinnliga vårdnadshavare född i Finland?
Interviewer Instruction
Om det fanns fler än en person, dessa frågor gäller den person som var närvarande under längsta tiden under barndomen (0-16 år).
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Vilket är (var) er mors eller er kvinnliga vårdnadshavarens högsta fullföljda utbildning?
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 27. 2. Om modern eller den kvinnliga vårdnadshavaren inte hade någon utbildning ska detta kodas som den lägsta kategorin '1'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Utbildning på grundnivå
02 Utbildning på mellannivå
03 Utbildning på högre nivå
DK
RF
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[id = J_D06c5_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] Följande frågor gäller er far eller manliga vårdnadshavare. Är er far eller manliga vårdnadshavare född i Finland?
Interviewer Instruction
Om det fanns fler än en person, dessa frågor gäller den person som var närvarande under längsta tiden under barndomen (0-16 år).
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Vilket är (var) er fars eller er manliga vårdnadshavarens högsta fullföljda utbildning?
Interviewer Instruction
1. SVARSKORT 27. 2. Om fadern eller den manliga vårdnadshavaren inte hade någon utbildning ska detta kodas som den lägsta kategorin "1".
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Utbildning på grundnivå
02 Utbildning på mellannivå
03 Utbildning på högre nivå
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU-SV-Question-J_Q08-1]
Hur många böcker har ni hemma? Tidningar och skolböcker skall inte räknas med. Det finns vanligen 40 böcker på en hyllmeter.

[TU-SV-Question-J_Q08-2]
Hur många böcker hade ni hemma då ni var 16 år? Tidningar och skolböcker skall inte räknas med. Det finns vanligen 40 böcker på en hyllmeter.
Interviewer Instruction
SVARSKORT 28.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Högst 10 böcker
02 11 - 25 böcker
03 26 - 100 böcker
04 101 - 200 böcker
05 201 - 500 böcker
06 Över 500 böcker
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF ( (^J_Q05a1FI = "01" ) OR (^J_Q05a1FI = "02" ) ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Välj lämplig statuskod för denna del av undersökningen.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Delvis fullföljd/avbruten
04 Vägran - respondent
05 Vägran - annan
07 Språkproblem
08 Läs- och skrivsvårigheter
09 Begåvningshandikapp/mentalt handikapp
12 Hörselskada
13 Blindhet/synskada
14 Talfel
15 Fysiskt handikapp
16 Annat handikapp
17 Annat (ospecificerat), exempelvis sjukdom eller ovanliga omständigheter
18 Död
21 Maximalt antal samtal
24 Tillfälligt frånvarande/ej tillgänglig under undersökningsperioden
25 Ej valbar (för stickprovsmodeller utan sållning)
27 Duplicering - redan intervjuad
90 Tekniskt problem

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Ange skäl för icke-valbarhet
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Nu ska jag ge er datorn som behövs för nästa del av undersökningen. Vilket språk vill ni använda när ni arbetar med datorn?
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Engelska
02 Tyska
03 Nederländska
04 Spanska
05 Franska
06 Grekiska
07 Tjeckiska
08 Danska
09 Estniska
10 Ryska
11 Finska
12 Svenska
13 Tyska
14 Ungerska
15 Italienska
16 Japanska
17 Koreanska
18 Nederländska
19 Norska (Bokmål)
20 Polska
21 Portugisiska
22 Ryska
23 Slovakiska
24 Slovenska
25 Baskiska
26 Katalanska
27 Spanska
28 Galiciska
29 Valencianska
30 Svenska
31 Walesiska