Navigation

go back

Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Teraz by som vám rád položil niekoľko otázok o vás, vrátane otázok o krajine, v ktorej ste sa narodili, o jazykových znalostiach, vzdelaní, práci a iných aktivitách. Na každú otázku sa pokúste odpovedať pokiaľ možno presne a úplne. Ja zapíšem vaše odpovede do počítača.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] V akom jazyku si želáte, aby som kládol/la tieto otázky?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 anglický
02 nemecký
03 turecký
04 srbský/chorvátsky/bosniansky
05 holandský
06 španielsky
07 francúzsky
08 grécky
09 český
10 dánsky
11 estónsky
12 ruský
13 fínsky
14 švédsky (LEN MS)
15 nemecký
16 maďarský
17 taliansky
18 japonský
19 kórejský
20 holandský
21 nórsky (Bokmål)
22 poľský
23 portugalský
24 ruský
25 maďarský
26 slovenský
27 slovinský
28 baskický
29 katalánsky
30 haličský
31 valencijský
32 švédsky
33 waleský
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "January " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "February " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "March " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "May " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "June " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "July " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "October " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "December " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_2 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearSK = "Január " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearSK = "Február " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearSK = "Marec " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearSK = "Apríl " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearSK = "Máj " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearSK = "Jún " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearSK = "Júl " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearSK = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearSK = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearSK = "Október " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearSK = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearSK = "December " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_3 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearHU = "Január " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearHU = "Február " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearHU = "Március " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearHU = "Április " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearHU = "Május " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearHU = "Június " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearHU = "Július " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearHU = "Augusztus " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearHU = "Szeptember " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearHU = "Október " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearHU = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearHU = "December " .^A_D01a2
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Rád/rada by som začal/a so všeobecnými otázkami. Môžete mi, prosím, povedať, v ktorom roku ste sa narodili?
Interviewer Instruction
1. Táto otázka je rozhodujúca pre ďalšie smerovanie. Je nutné minimalizovať počet odmietnutí a odpovedí „Neviem“. Pokúste sa získať odpoveď. 2. Ak je rok narodenia mimo povoleného intervalu (pri rozhovoroch uskutočnených v roku 2011 je tento povolený interval od roku 1945 vrátane do roku 1995 vrátane a pri rozhovoroch uskutočnených v roku 2012 je tento povolený interval od roku 1946 vrátane do roku 1996 vrátane), skontrolujte oprávnenosť respondenta. Ak respondent nie je oprávnený, mali by ste rozhovor prerušiť a na obrazovke DISP_BQ by ste mali nastaviť dispozičný kód <25>.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 Rok: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] A v ktorom mesiaci ste sa narodili?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Marec
04 Apríl
05 Máj
06 Jún
07 Júl
08 August
09 September
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Je respondent muž alebo žena?
Interviewer Instruction
Spýtajte sa, len ak si nie ste istý/istá.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Muž
02 Žena
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Rád/Rada by som vám teraz položil/a niekoľko otázok týkajúcich sa vášho vzdelania.
Interviewer Instruction
Ukážte kartičku číslo 1. Pokračujte stlačením <Ďalšia>.
Group
[ id = B_Q01aSK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aSK] Ktorý z nasledujúcich stupňov vzdelania je najvyšší, aký ste doteraz dosiahli?
Interviewer Instruction
Ak sa respondent/ka momentálne vzdeláva, zdôraznite, že otázka sa týka vzdelania, ktoré bolo už ukončené, a že otázky týkajúce sa súčasného vzdelávania budú nasledovať neskôr.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Predškolská výchova
02 Základná škola 1. - 4. ročník
03 Základná škola 5. - 9. ročník, 8-ročné gymnázium 1. - 4. ročník, osobitná škola 5. - 9. ročník
04 Stredné odborné školy, učilištia (kratšie ako 3 roky)
05 Stredné odborné školy, učilištia (3 roky a viac)
06 Stredné školy s maturitou
07 Pomaturitné vzdelávanie
08 Vyššie odborné školy, konzervatóriá 5. - 6. ročník
09 Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bakalárske štúdium, Bc.)
10 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (napr. Mgr., Ing., MUDr., PhDr.)
11 Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (Doktorandské štúdium, PhD.)
12 Vzdelanie v zahraničí, vysvetlite, prosím.
DK
RF
Group
[ id = B_D01aSK | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01aSK]

inference rule

[id = B_D01aSK_1 | after]
IF ( (^B_Q01aSK = "1" ) OR ( (^B_Q01aSK = "2" ) OR ( (^B_Q01aSK = "3" ) OR (^B_Q01aSK = "4" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01aSK = "5" ) OR ( (^B_Q01aSK = "6" ) OR ( (^B_Q01aSK = "7" ) OR ( (^B_Q01aSK = "8" ) OR ( (^B_Q01aSK = "DK" ) OR (^B_Q01aSK = "RF" ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01aSK = "9" ) OR ( (^B_Q01aSK = "10" ) OR (^B_Q01aSK = "11" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aSK | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01aSK]

routing

[id = B_C01aSK_1 ]
IF (^B_Q01aSK = "12" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aSK = "1" ) OR (^B_Q01aSK = "DK" ) ) OR (^B_Q01aSK = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aSK = "2" ) OR (^B_Q01aSK = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Ako sa nazýva tento stupeň vzdelania?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2SK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2SK] V ktorej krajine ste získali tento stupeň vzdelania?
Interviewer Instruction
Uveďte SÚČASNÝ názov krajiny.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Česká republika
02 Maďarsko
03 Rakúsko
04 Poľsko
05 Rusko
06 Veľká Británia
07 Iná krajina
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2SK_1 ]
IF (^B_Q01a2SK = "7" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3SK
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Ktorá krajina to bola?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3SK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3SK] Môžete odhadnúť, ktorý stupeň vzdelania v našom národnom systéme približne zodpovedá úrovni tohto vzdelania?
Interviewer Instruction
Ukážte kartičku číslo 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Predškolská výchova
02 Základná škola 1. - 4. ročník
03 Základná škola 5. - 9. ročník, 8-ročné gymnázium 1. - 4. ročník, osobitná škola 5. - 9. ročník
04 Stredné odborné školy, učilištia (kratšie ako 3 roky)
05 Stredné odborné školy, učilištia (3 roky a viac)
06 Stredné školy s maturitou
07 Pomaturitné vzdelávanie
08 Vyššie odborné školy, konzervatóriá 5. - 6. ročník
09 Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bakalárske štúdium, Bc.)
10 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (napr. Mgr., Ing., MUDr., PhDr.)
11 Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (Doktorandské štúdium, PhD.)
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3SK | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3SK]

inference rule

[id = B_D01a3SK_1]
IF ( (^B_Q01a3SK = "1" ) OR ( (^B_Q01a3SK = "2" ) OR ( (^B_Q01a3SK = "3" ) OR (^B_Q01a3SK = "4" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3SK = "5" ) OR ( (^B_Q01a3SK = "6" ) OR ( (^B_Q01a3SK = "7" ) OR ( (^B_Q01a3SK = "8" ) OR ( (^B_Q01a3SK = "DK" ) OR (^B_Q01a3SK = "RF" ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3SK = "9" ) OR ( (^B_Q01a3SK = "10" ) OR (^B_Q01a3SK = "11" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3SK | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3SK]

routing

[id = B_C01a3SK_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3SK = "1" ) OR (^B_Q01a3SK = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3SK = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3SK = "2" ) OR (^B_Q01a3SK = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b] Aké bolo zameranie štúdia, v ktorom ste dosiahli najvyšší stupeň vzdelania? Ak ich je viac, zvoľte prosím to, ktoré považujete za najvýznamnejšie.
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 2. 2. Ak je s daným stupňom vzdelania spojených viac oblastí štúdia, táto sa vzťahuje na najdôležitejšiu. 3. Ak má na tomto stupni viac ako jeden druh vzdelania, táto otázka sa vzťahuje na poslednú oblasť štúdia.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Všeobecné vzdelanie
02 Pedagogické vzdelanie a pedagogika
03 Humanitné vedy, jazyky, umenie
04 Spoločenské vedy, ekonómia a právo
05 Prírodné vedy, matematika a výpočtová technika
06 Strojárstvo, výroba a stavebníctvo
07 Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
08 Zdravotníctvo a sociálna práca
09 Služby
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Koľko ste mali rokov, keď ste skončili toto štúdium, alebo v ktorom roku to bolo?
Interviewer Instruction
1. Vložte vek ALEBO rok. 2. Ak má na tomto stupni viac ako jeden druh vzdelania, tento bod sa vzťahuje na posledný.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vek [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte vek alebo rok v poslednej otázke, alebo zmeňte rok narodenia (A_Q01a) alebo rok ukončenia stupňa vzdelania (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] V ktorom mesiaci to bolo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Marec
04 Apríl
05 Máj
06 Jún
07 Júl
08 August
09 September
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aSK = "1" ) OR (^B_Q01aSK = "DK" ) ) OR (^B_Q01aSK = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Študujete v súčasnosti, aby ste dosiahli niektorý z formálnych stupňov vzdelania?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
1. Ak si respondent nie je istý, čo sa rozumie pod pojmom „stupeň vzdelania“, tak mu vysvetlite, že sa jedná o tú istú záležitosť, ako v predchádzajúcich otázkach. 2. Ak má respondent stále pochybnosti, ukážte mu KARTIČKU ČÍSLO 3, ktorá patrí k otázke B_Q02bSK a spýtajte sa: „Študujete v súčasnosti, aby ste dosiahli niektorý zo stupňov vzdelania, ktorý je uvedený na tejto kartičke?“ 3. Ak respondent uvedie v odpovedi jeden zo stupňov uvedených v zozname, označte odpoveď „Áno“ a následne označte daný stupeň na nasledujúcej obrazovke.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bSK
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bSK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bSK] Aký stupeň vzdelania dosiahnete týmto štúdiom?
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 3. 2. V prípade vzdelania v zahraničí respondenta požiadajte, aby uviedol stupeň v našich národných kategóriách.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Základná škola 1. - 4. ročník
02 Základná škola 5. - 9. ročník, 8-ročné gymnázium 1. - 4. ročník, osobitná škola 5. - 9. ročník
03 Stredné odborné školy (kratšie ako 3 roky)
04 Stredné odborné školy (3 roky a viac)
05 Stredné školy s maturitou
06 Pomaturitné vzdelávanie
07 Vyššie odborné školy, konzervatóriá 5. - 6. ročník
08 Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bakalárske štúdium, Bc.)
09 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (napr. Mgr., Ing., MUDr., PhDr.)
10 Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (Doktorandské štúdium, PhD.)
DK
RF

routing

[id = B_Q02bSK_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bSK = "1" ) OR (^B_Q02bSK = "2" ) ) OR (^B_Q02bSK = "DK" ) ) OR (^B_Q02bSK = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c] Aké je zameranie, špecializácia tohto stupňa vzdelávania? Ak ich je viac, zvoľte, prosím ten, ktorý považujete za najvýznamnejší.
Interviewer Instruction
Ukážte kartičku číslo 2.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Všeobecné vzdelanie
02 Pedagogické vzdelanie a pedagogika
03 Humanitné vedy, jazyky, umenie
04 Spoločenské vedy, ekonómia a právo
05 Prírodné vedy, matematika a výpočtová technika
06 Strojárstvo, výroba a stavebníctvo
07 Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
08 Zdravotníctvo a sociálna práca
09 Služby
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Začali ste niekedy študovať, aby ste dosiahli istý stupeň vzdelania, ale štúdium ste nedokončili?
Interviewer Instruction
1. Táto otázka sa vzťahuje na stupne vzdelania vcelku (napríklad bakalárske vzdelanie na univerzite). 2. V prípade, že respondent mal dočasnú prestávku, ale neskôr pokračoval v štúdiu, nemalo by to byť hodnotené ako „zanechanie pred ukončením“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bSK
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bSK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bSK] Ktorý stupeň vzdelania ste začali študovať? Ak ich bolo viac ako jeden, uveďte ten s najvyššou úrovňou.
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 4. 2. V prípade vzdelania v zahraničí respondenta požiadajte, aby uviedol stupeň v našich národných kategóriách.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Základná škola 1. - 4. ročník
02 Základná škola 5. - 9. ročník, 8-ročné gymnázium 1. - 4. ročník, osobitná škola 5. - 9. ročník
03 Stredné odborné školy (kratšie ako 3 roky)
04 Stredné odborné školy (3 roky a viac)
05 Stredné školy s maturitou
06 Pomaturitné vzdelávanie
07 Vyššie odborné školy, konzervatóriá 5. - 6. ročník
08 Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bakalárske štúdium, Bc.)
09 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (napr. Mgr., Ing., MUDr., PhDr.)
10 Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (Doktorandské štúdium, PhD.)
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Keď ste skončili toto štúdium, koľko ste mali rokov, alebo v ktorom roku to bolo?
Interviewer Instruction
Napíšte vek ALEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vek [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte vek alebo rok v poslednej otázke, alebo zmeňte rok narodenia (A_Q01a) alebo rok ukončenia štúdia bez dosiahnutia stupňa vzdelania (B_Q03c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] V ktorom mesiaci to bolo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Marec
04 Apríl
05 Máj
06 Jún
07 Júl
08 August
09 September
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Navštevovali ste za posledných 12 mesiacov, čiže od ^MonthYearSK, denné alebo externé štúdium v rámci nejakého formálneho vzdelávania?
Interviewer Instruction
Táto otázka sa týka každej účasti vo formálnom vzdelávaní za posledných 12 mesiacov a zahŕňa aj vzdelávanie, ktoré respondent/ka zanechal/a pred ukončením.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
1. Ak si respondent nie je istý, čo sa rozumie pod pojmom „stupeň vzdelania“, vysvetlite mu, že táto otázka sa vzťahuje na štúdium, ktoré po skončení viedlo k získaniu dokladu o ukončení štúdia na základnej, strednej či vysokej škole, alebo nadstavbového štúdia. 2. Ak má respondent stále pochybnosti, ukážte mu KARTIČKU ČÍSLO 3, ktorá patrí k otázke B_Q05a a spýtajte sa: „Navštevovali ste za posledných 12 mesiacov nejaké štúdium, ktoré je uvedené na tejto kartičke?“

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Koľko študijných programov ste navštevovali za posledných 12 mesiacov v systéme formálneho vzdelávania?
Interviewer Instruction
Počet študijných programov sa týka štúdia ako celku (napríklad bakalárske štúdium na univerzite), nie samostatných predmetov či modulov, ktoré môžu vytvárať takéto programy.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 Počet študijných programov: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-SK-Question-B_R05a-1]
Teraz vám položím niekoľko otázok týkajúcich sa najvyššieho stupňa vzdelania, ktorý ste dosiahli.

[TU-SK-Question-B_R05a-2]
Teraz vám položím niekoľko ďalších otázok týkajúcich sa tohto stupňa vzdelania.

[TU-SK-Question-B_R05a-3]
Teraz vám položím niekoľko ďalších otázok týkajúcich sa posledného stupňa vzdelania, ktorý ste dosiahli.
Interviewer Instruction
Pokračujte stlačením <Ďalšia>.

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aSK
Group
[ id = B_Q05aSK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aSK] Aký to bol stupeň vzdelania?
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 3. 2. V prípade vzdelania v zahraničí respondenta požiadajte, aby uviedol stupeň v našich národných kategóriách.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Základná škola 1. - 4. ročník
02 Základná škola 5. - 9. ročník, 8-ročné gymnázium 1. - 4. ročník, osobitná škola 5. - 9. ročník
03 Stredné odborné školy, učilištia (kratšie ako 3 roky)
04 Stredné odborné školy (3 roky a viac)
05 Stredné školy s maturitou
06 Pomaturitné vzdelávanie
07 Vyššie odborné školy, konzervatóriá 5. - 6. ročník
08 Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bakalárske štúdium, Bc.)
09 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (napr. Mgr., Ing., MUDr., PhDr.)
10 Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (Doktorandské štúdium, PhD.)
DK
RF

routing

[id = B_Q05aSK_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aSK = "1" ) OR (^B_Q05aSK = "2" ) ) OR (^B_Q05aSK = "DK" ) ) OR (^B_Q05aSK = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b] Aké bolo zameranie, špecializácia tohto stupňa vzdelania? Ak ich bolo viac, zvoľte, prosím, ten, ktorý považujete za najvýznamnejší.
Interviewer Instruction
Ukážte kartičku číslo 2.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Všeobecné vzdelanie
02 Pedagogické vzdelanie a pedagogika
03 Humanitné vedy, jazyky, umenie
04 Spoločenské vedy, ekonómia a právo
05 Prírodné vedy, matematika a výpočtová technika
06 Strojárstvo, výroba a stavebníctvo
07 Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
08 Zdravotníctvo a sociálna práca
09 Služby
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR ( (^AgeEdu = "17" ) OR ( (^AgeEdu = "18" ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) ) ) AND ( (^B_Q02bSK = "1" ) OR ( (^B_Q02bSK = "2" ) OR ( (^B_Q02bSK = "3" ) OR ( (^B_Q02bSK = "4" ) OR ( (^B_Q02bSK = "5" ) OR (^B_Q02bSK = "6" ) ) ) ) ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] Súviseli hlavné dôvody výberu tohto štúdia so zamestnaním?
Interviewer Instruction
„Súvisiace s prácou“ sa nemusí nevyhnutne týkať jedného špecifického zamestnania, ale mohlo by sa vzťahovať tiež na zlepšovanie možností zamestnania vo všeobecnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] V priebehu posledných 12 mesiacov, kým ste študovali na tomto stupni vzdelávania, boli ste nejaké obdobie zamestnaný/á na plný alebo čiastočný úväzok?
Interviewer Instruction
Ak bol respondent v tej dobe samostatne zárobkovo činná osoba, vložte „áno“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Toto štúdium sa odohrávalo ...
Interviewer Instruction
Prečítajte kategórie respondentovi.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Len počas pracovného času
02 Hlavne počas pracovného času
03 Hlavne mimo pracovného času
04 Len mimo pracovného času
DK
RF
Help
1. Táto otázka sa vzťahuje na vzdelanie, ktoré prebieha počas pracovného času, to znamená, že pracovný čas sa využíva na štúdium na dosiahnutie vzdelania miesto vlastnej práce. Zahŕňa tiež prípady, keď je určitá časť pracovného času nahradená štúdiom, dokonca aj keď samotné štúdium trvá mimo bežného pracovného času respondenta. 2. Ak štúdium prebieha mimo pracovného času a respondent dostal za tento čas mzdu alebo náhradné voľno, štúdium by malo byť označené kódom „počas pracovného času“. Odpoveď by mala odrážať iba účasť na prednáškach, cvičeniach, atď. a nie domáce úlohy.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Ako bolo celé vaše štúdium pre tento stupeň vzdelania užitočné pre vaše vtedajšie zamestnanie alebo podnikateľskú činnosť? Povedali by ste, že ...
Interviewer Instruction
Prečítajte respondentovi/respondentke odpovede.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 nebolo vôbec užitočné
02 bolo trochu užitočné
03 bolo priemerne užitočné
04 bolo veľmi užitočné
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Platil Vám vtedajší alebo budúci zamestnávateľ školné, alebo poplatky spojené so zápisom, skúškami, nákladmi na literatúru, alebo iné náklady spojené s týmto štúdiom? Bolo to...
Interviewer Instruction
1. Prečítajte kategórie respondentovi. 2. Ostatné náklady zahŕňajú cestovné a ubytovanie. 3. Ak si samostatne zárobkovo činná osoba hradila vlastné výdavky, označte „áno, úplne“ alebo „áno, čiastočne“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno, úplne
02 Áno, čiastočne
03 Nie, vôbec
04 Neboli žiadne takéto výdavky
05 V tom čase som nebol/a zamestnaný/á, ani som nemal/a dohodnuté nové zamestnanie.
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-SK-Question-B_R12-1]
Teraz by sme sa radi spýtali na iné organizované vzdelávacie aktivity, ktoré ste možno navštevovali počas posledných 12 mesiacov vrátane pracovných a mimopracovných aktivít. Budeme rozoznávať kurzy uvedené na tejto kartičke. Keď budete odpovedať na nasledujúce otázky, prosím, vynechajte všetky Vaše aktivity, ktoré ste už v súvislosti so štúdiom uviedli v predchádzajúcej časti.

[TU-SK-Question-B_R12-2]
Teraz by sme sa radi spýtali na iné organizované vzdelávacie aktivity, ktoré ste možno navštevovali za posledných 12 mesiacov vrátane pracovných a mimopracovných aktivít. Budeme rozoznávať kurzy uvedené na tejto kartičke.
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 14 a požiadajte respondenta, aby ju podržal, kým ho nepožiadate, aby ju vrátil späť. 2. Zahrňte aktivity, ktoré (ešte) neboli dokončené. Mali by sa spočítať všetky aktivity, dokonca aj v prípade, že doba trvania nepresiahla hodinu. 3. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Zúčastnili ste sa za posledných 12 mesiacov e-learningového, korešpondenčného alebo dištančného kurzu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
Zahŕňa to kurzy, ktoré sú podobné osobným kurzom, ale uskutočňujú sa prostredníctvom poštovej korešpondencie alebo elektronických médií, pričom spájajú inštruktorov/učiteľov/prednášajúcich alebo študentov, ktorí sa nenachádzajú v jednej vyučovacej miestnosti.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Koľkých takýchto aktivít ste sa zúčastnili?
Interviewer Instruction
Príbuzné vzdelávacie aktivity, ktoré sa odohrávali v rozdielnych dňoch, počítajte ako jednu udalosť.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Zúčastnili ste sa za posledných 12 mesiacov organizovanej odbornej praxe alebo školenia nadriadenými alebo spolupracovníkmi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
1. Tento typ školení je charakteristický plánovanými intervalmi školení, inštrukcií alebo praktických cvičení, pričom sa využívajú bežné pracovné nástroje. 2. Zvyčajne sú organizované zamestnávateľom pre uľahčenie adaptácie (nových) zamestnancov. 3. Môžu zahŕňať všeobecný firemný výcvik, ako aj špecifické inštrukcie týkajúce sa priamo zamestnania (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné postupy). 4. Zahŕňajú napríklad aj školenia alebo inštruktáž organizovanú manažmentom, nadriadenými, spolupracovníkmi, prípadne prednášajúcim, aby respondentovi pomohli lepšie vykonávať jeho prácu alebo ho pripraviť na nové úlohy.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Koľkých takýchto aktivít ste sa zúčastnili?
Interviewer Instruction
Príbuzné vzdelávacie aktivity, ktoré sa odohrávali v rozdielnych dňoch, počítajte ako jednu udalosť.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Zúčastnili ste sa za posledných 12 mesiacov na seminároch alebo workshopoch?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Koľkých takýchto aktivít ste sa zúčastnili?
Interviewer Instruction
Príbuzné vzdelávacie aktivity, ktoré sa odohrávali v rozdielnych dňoch, počítajte ako jednu udalosť.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Zúčastnili ste sa za posledných 12 mesiacov kurzov alebo súkromných hodín, ktoré ste doteraz neuviedli?
Interviewer Instruction
Môže sa to vzťahovať na akýkoľvek kurz, nezávisle od účelu (pracovný alebo mimo-pracovný).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
1. Kurzy/hodiny sú zvyčajne tematicky zamerané a vyučujú ich osoby, ktoré sa špecializujú na danú problematiku. Uskutočňujú sa formou vyučovania (niekedy v kombinácii s praktickými cvičeniami v skutočných alebo simulovaných podmienkach) alebo formou prednášok. 2. Ak osoba, poskytujúca súkromné hodiny má so študujúcim vzťah učiteľ - žiak, označte odpoveď „Áno“. Ak poskytovateľ/prednášajúci pomáha respondentovi ako priateľ, člen rodiny alebo sú v inom spoločenskom vzťahu, označte odpoveď „Nie“.

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Koľkých takýchto aktivít ste sa zúčastnili?
Interviewer Instruction
Príbuzné vzdelávacie aktivity, ktoré sa odohrávali v rozdielnych dňoch, počítajte ako jednu udalosť.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "2" ) AND ( (^B_Q12c = "2" ) AND ( (^B_Q12e = "2" ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "1" ) OR ( (^B_Q12c = "1" ) OR ( (^B_Q12e = "1" ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-SK-Question-B_R13-1]
Chcel/a by som sa spýtať zopár otázok týkajúcich sa Vašej účasti v e-learningových, korešpondenčných či dištančných kurzoch.

[TU-SK-Question-B_R13-2]
Chcel/a by som sa spýtať zopár otázok týkajúcich sa Vašej účasti na organizovanej odbornej praxi, či výcvikoch, ktoré sú vedené nadriadenými či spolupracovníkmi.

[TU-SK-Question-B_R13-3]
Chcel/a by som sa spýtať zopár otázok týkajúcich sa Vašej účasti na seminároch a workshopoch.

[TU-SK-Question-B_R13-4]
Chcel/a by som sa spýtať zopár otázok týkajúcich sa Vašej účasti v kurzoch a na súkromných hodinách.

[TU-SK-Question-B_R13-5]
Chcel/a by som sa spýtať zopár otázok týkajúcich sa aktivít, ktoré ste práve uviedli. Začnem niekoľkými otázkami o poslednej aktivite, na ktorej ste sa zúčastnili.
Interviewer Instruction
Pokračujte stlačením <Ďalšia>.

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on-the-job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Ktorá z aktivít, uvedených na tejto kartičke, to bola?
Interviewer Instruction
Po získaní odpovede od respondenta si vezmite späť kartičku 14.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 E-learning, korešpondenčný či dištančný kurz
02 Organizovaná odborná prax, či školenia vedené nadriadenými alebo spolupracovníkmi
03 Seminár alebo workshop
04 Iný druh kurzu alebo súkromnej hodiny
DK
RF
Help
1. E-learningové, korešpondenčné alebo dištančné kurzy sú podobné osobným kurzom, ale uskutočňujú sa pomocou poštovej korešpondencie alebo elektronických médií, ktoré spájajú inštruktora/učiteľa/prednášajúceho či študentov, ktorí nie sú spolu v učebni. 2. Organizovaná odborná prax, či školenia vedené nadriadenými alebo spolupracovníkmi sú charakteristické plánovanými intervalmi školení, inštrukcií či praktických cvičení, pri ktorých sa používajú bežné pracovné nástroje. Zvyčajne sú organizované zamestnávateľom na uľahčenie adaptácie (nových) zamestnancov. Môžu obsahovať všeobecný firemný výcvik ako aj špecifické inštrukcie priamo súvisiace s prácou (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné postupy). Zahŕňame sem napríklad aj vzdelávanie organizované manažmentom, nadriadenými či spolupracovníkmi, prípadne prednášajúcim, aby respondentovi pomohli lepšie vykonávať jeho prácu alebo ho pripraviť na nové úlohy. 3. Kurzy/hodiny sú zvyčajne tematicky zamerané a vyučujú ich osoby, ktoré sa špecializujú na danú problematiku. Uskutočňujú sa formou vyučovania (niekedy v kombinácii s praktickými cvičeniami v skutočných alebo simulovaných podmienkach) alebo formou prednášok. Ak osoba, poskytujúca súkromné hodiny, má so študujúcim vzťah učiteľ - žiak, označte odpoveď „Áno“. Ak učiteľ/prednášajúci pomáha respondentovi ako priateľ, člen rodiny alebo sú v inom spoločenskom vzťahu, označte odpoveď „Nie“.

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Týkala sa táto aktivita predovšetkým práce?
Interviewer Instruction
„Súvisiace s prácou“ sa nemusí nevyhnutne vzťahovať na jedno konkrétne zamestnanie, ale mohlo by sa vzťahovať aj na zlepšenie možností zamestnania vo všeobecnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Mohli by ste, prosím, presnejšie určiť hlavný dôvod vašej účasti na tejto aktivite?
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 6. 2. Označte len jednu odpoveď. 3. Ak si myslíte, že má respondent problém s prečítaním kartičky, prečítajte mu možnosti Vy.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 aby som mohol/mohla vykonávať prácu lepšie a/alebo si zlepšiť postavenie v práci
02 aby som si znížil/a možnosť straty zamestnania
03 aby som si zvýšil/a pravdepodobnosť získania či zmeny zamestnania, alebo profesie
04 aby som mohol/mohla začať podnikať
05 musel/a som sa zúčastniť
06 aby som si doplnil/a vedomosti a zlepšil/a zručnosti v oblasti, ktorá ma zaujíma
07 aby som získal/a certifikát
08 iný dôvod
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Boli ste niekedy počas trvania tohto kurzu zamestnaný/á na plný alebo čiastočný úväzok?
Interviewer Instruction
Ak bol respondent v tej dobe samostatne zárobkovo činnou osobou, označte „Áno“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Táto aktivita prebiehala...
Interviewer Instruction
Prečítajte kategórie respondentovi.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Len počas pracovného času
02 Hlavne počas pracovného času
03 Hlavne mimo pracovného času
04 Len mimo pracovného času
DK
RF
Help
1. Táto otázka sa vzťahuje na vzdelanie, ktoré prebieha cez pracovný čas, to znamená, že pracovný čas sa využíva na štúdium na dosiahnutie vzdelania miesto vlastnej práce. 2. Zahŕňa tiež prípady, keď je určitá časť pracovného času nahradená štúdiom, dokonca aj keď samotné štúdium trvá mimo bežného pracovného času respondenta. 3. Ak štúdium prebieha mimo pracovného času a respondent dostal za tento čas mzdu alebo náhradné voľno, štúdium by malo byť označené kódom „počas pracovného času“. 4. Odpoveď by mala odrážať iba účasť na prednáškach, cvičeniach atď. a nie domáce úlohy.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Nakoľko užitočné bolo toto školenie pre Vašu vtedajšiu, resp. súčasnú prácu alebo podnikanie? Povedali by ste, že bolo...
Interviewer Instruction
Prečítajte respondentovi/respondentke možnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 nebolo vôbec užitočné
02 bolo trochu užitočné
03 bolo priemerne užitočné
04 bolo veľmi užitočné
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Platil Vám vtedajší alebo budúci zamestnávateľ školné, alebo poplatky spojené so zápisom, skúškami, nákladmi na literatúru, alebo iné náklady spojené s týmto štúdiom? Bolo to...
Interviewer Instruction
1. Prečítajte kategórie respondentovi. 2. Ostatné náklady zahŕňajú cestovné a ubytovanie. 3. Ak si samostatne zárobkovo činná osoba hradila vlastné výdavky, označte „áno, úplne“ alebo „áno, čiastočne“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno, úplne
02 Áno, čiastočne
03 Nie, vôbec
04 Neboli žiadne takéto výdavky
05 V tom čase som nebol/a zamestnaný/á, ani som nemal/a dohodnuté nové zamestnanie.
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Teraz sa pozrime na celkový čas, ktorý ste za posledných 12 mesiacov strávili na všetkých druhoch kurzov, školení, súkromných hodín, seminárov alebo workshopov. Ako najľahšie určíte celkový čas, ktorý ste venovali týmto aktivitám: bude to v CELÝCH týždňoch, CELÝCH dňoch alebo hodinách? Nepočítajte čas strávený domácimi úlohami alebo cestovaním.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Týždne
02 Dni
03 Hodiny
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Koľko CELÝCH týždňov ste od ^MonthYearSK doteraz strávili týmito aktivitami?
Responses
[ Min = 0 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 Počet týždňov: [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Koľko CELÝCH dní ste od ^MonthYearSK doteraz strávili týmito aktivitami?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 Počet dní: [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Koľko hodín ste od ^MonthYearSK doteraz, strávili týmito aktivitami? Nepočítajte hodiny, ktoré ste venovali dochádzaniu na miesta konania aktivít.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] hodín
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Približne koľko z tohto času ste strávili aktivitami, ktoré sa týkali práce?
Interviewer Instruction
Ukážte kartičku číslo 5.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Žiaden čas
02 Takmer štvrtinu času
03 Takmer polovicu času
04 Viac ako polovicu času
05 Celý čas
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-SK-Question-B_Q26a-1]
Chceli ste sa za posledných 12 mesiacov zúčastniť väčšieho počtu vzdelávacích aktivít, ale ste sa nezúčastnili? Uveďte jednak formálne vzdelávanie vedúce k dosiahnutiu stupňa vzdelania, ako aj iné organizované vzdelávacie aktivity.

[TU-SK-Question-B_Q26a-2]
Chceli ste sa za posledných 12 mesiacov zúčastniť nejakých vzdelávacích aktivít, ale ste sa nezúčastnili? Uveďte jednak formálne vzdelávanie vedúce k dosiahnutiu stupňa vzdelania, ako aj iné organizované vzdelávacie aktivity.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Čo zapríčinilo, že ste sa tohto vzdelávania nezúčastnili? Prosím, označte hlavnú príčinu.
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 7. 2. Ak si myslíte, že má respondent problém s prečítaním kartičky, prečítajte mu možnosti Vy.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nesplnil/a som predpoklady
02 Vzdelávanie bolo príliš drahé / nemohol/a som si ho dovoliť
03 Nedostatok podpory zo strany zamestnávateľa
04 Bol/a som príliš zaneprázdnený/á v práci
05 Kurz alebo vzdelávanie sa konalo v čase alebo na mieste, ktoré mi nevyhovovali
06 Nemal/a som čas kvôli starostlivosti o dieťa alebo rodinným povinnostiam
07 Stalo sa niečo neočakávané, čo mi zabránilo zúčastniť sa vzdelávania alebo školenia
08 Iné
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Rád/a by som sa vás teraz spýtal/a zopár otázok o Vašich aktivitách za minulý týždeň.
Interviewer Instruction
Pokračujte stlačením <Ďalšia>.
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Vykonávali ste minulý týždeň aspoň jednu hodinu nejakú platenú prácu ako zamestnanec, živnostník či podnikateľ ?
Interviewer Instruction
1. Táto otázka je rozhodujúca pre ďalšie smerovanie. Je nutné minimalizovať počet odmietnutí a odpovedí „Neviem“. Pokúste sa získať odpoveď. 2. Neplatená práca pre rodinný podnik by nemala byť v tejto časti braná do úvahy, mala by sa však uviesť v časti C_Q01c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
1. Pod platenou prácou sa rozumie akákoľvek práca za mzdu alebo zisk počas referenčného týždňa, dokonca aj s trvaním kratším ako jedna hodina. Do mzdy sa zahŕňa výplata v hotovosti alebo „platby v naturáliách“ (platby v tovaroch alebo službách miesto peňazí), nezávisle na tom, či úhrada bola prijatá v týždni, v ktorom bola vykonaná práca, alebo nie. Za osobu pracujúcu za mzdu sa počíta aj každý, kto dostáva mzdu za odbornú prax, ktorá obsahuje výrobu tovarov alebo poskytovanie služieb. 2. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá pracuje priamo sama pre seba. Samostatne zárobkovo činné osoby môžu ale nemusia mať zamestnancov.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Boli ste minulý týždeň neprítomný/á v práci, do ktorej sa plánujete vrátiť?
Interviewer Instruction
Táto otázka je kľúčová pre ďalší priebeh rozhovoru. Odpovede "neviem", alebo odmietnutia odpovede by mali byť minimalizované. Pokúste sa, prosím, získať odpoveď.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
1. Ľudia, ktorí sú dočasne mimo zamestnania kvôli dovolenke, chorobe, materskej dovolenke, sviatkom a pod. patria do kategórie „áno“. 2. Ľudia, ktorí sú na povinne nariadenej dovolenke, ale dostávajú minimálne 50% mzdy od zamestnávateľa, alebo očakávajú, že sa vrátia do predchádzajúceho zamestnania do 3 mesiacov, taktiež patria do kategórie „áno“.

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Vykonávali ste minulý týždeň aspoň jednu hodinu nejakú NEPLATENÚ prácu vo vlastnom podniku, alebo v podniku Vášho príbuzného?
Interviewer Instruction
Táto otázka je kľúčová pre ďalší priebeh rozhovoru. Odpovede "neviem" alebo odmietnutia odpovede by mali byť minimalizované. Pokúste sa, prosím, získať odpoveď.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
1. Neplatená práca pre podnik, ktorý vlastníte vy alebo Váš príbuzný, znamená, že respondent počas referenčného týždňa neprijíma žiadnu mzdu ani zisk vyplývajúci z práce. Za prácu odvedenú v podniku v jeho/jej vlastníctve alebo vo vlastníctve príbuzného nemali prijať, ani očakávať žiadnu hotovosť, ani „platby v naturáliách“ (platby v tovaroch alebo službách miesto peňazí). 2. Pod neplatenou prácou pre rodinu sa rozumie akákoľvek úloha, priamo alebo nepriamo prispievajúca k prevádzke rodinnej farmy alebo podniku.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Hľadali ste si v uplynulých 4 týždňoch platenú prácu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Počas týchto 4 týždňov, čakali ste, že začnete pracovať v zamestnaní, do ktorého ste už boli prijatí.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Začnete pracovať v tomto zamestnaní do troch mesiacov, alebo po viac než troch mesiacoch?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 do troch mesiacov
02 po dlhšej dobe ako tri mesiace
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Pre ktorý z nasledujúcich dôvodov ste za posledné 4 týždne nehľadali prácu?
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 8. 2. Ak si myslíte, že má respondent problém s prečítaním kartičky, prečítajte mu možnosti Vy. 3. Označte všetky platné odpovede.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 čakal/a som na odpoveď na moju žiadosť o zamestnanie, alebo výsledok prijímacieho pohovoru
02 bol/a som študent/ka
03 staral/a som sa o rodinu alebo domácnosť
04 bol/a som dočasne chorý/á alebo zranený/á
05 som dlhodobo chorý/á alebo postihnutý/á
06 neveril/a som, že sú nejaké voľné pracovné miesta
07 ešte som sa nedostal/a k hľadaniu práce
08 nepotreboval/a som zamestnanie
09 išiel/ išla som do dôchodku
10 Iný dôvod
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Koľko mesiacov celkovo ste sa snažili/sa snažíte nájsť si platenú prácu?
Interviewer Instruction
1. Ak respondent odpovie v rokoch, odpoveď musí byť zapísaná ako príslušný počet mesiacov. 2. Ak bude čas hľadania práce kratší ako dva roky, požiadajte respondenta, aby uviedol presný počet mesiacov. 3. Odpovede s dobou hľadania kratšou ako jeden mesiac by mali byť zaznamenané ako nula.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] mesiacov
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Robili ste niektorú z uvedených činností za uplynulé štyri týždne?
[C_Q04a] Navštívili ste úrad práce, aby ste si našli zamestnanie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
[C_Q04b] Spojili ste sa s personálnou agentúrou (pracovnou či sprostredkovateľskou agentúrou a podobne), aby ste si našli zamestnanie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
[C_Q04c] Žiadali ste o prácu priamo zamestnávateľov?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
[C_Q04d] Pýtali ste sa na prácu priateľov, príbuzných, v odborových organizáciách a podobne?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
[C_Q04e] Podali ste si inzerát alebo odpovedali ste na ponuku práce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Robili ste v uplynulých štyroch týždňoch niektorú z uvedených činností?
[C_Q04f] Pozerali ste si pracovné ponuky?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
[C_Q04g] Zúčastnili ste sa prijímacích testov, skúšok alebo pohovorov do zamestnania?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
[C_Q04h] Hľadali ste pozemok, priestory alebo zariadenie potrebné na prácu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
[C_Q04i] žiadali ste o povolenie, licenciu alebo finančné zdroje na prácu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
[C_Q04j] Robili ste nejakú inú činnosť, aby ste si našli prácu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Mohli by ste, prosím, bližšie uviesť, čo ste ešte urobili, aby ste si našli prácu?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Ak by bolo minulý týždeň voľné pracovné miesto, mohli by ste nastúpiť do práce do dvoch týždňov?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Mali ste za posledný týždeň jednu prácu či zamestnanie, alebo ich bolo viac? Prosím, berte do úvahy iba platenú prácu.
Interviewer Instruction
1. Zahŕňa to aj prácu, kvôli ktorej bol respondent dočasne odcestovaný. 2. Ak mal respondent jednu prácu A jedno zamestnanie, malo by sa to označiť ako „Viac ako jedna práca alebo zamestnanie“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 jedno zamestnanie alebo podnikateľskú aktivitu
02 viac ako jedno zamestnanie alebo podnikateľskú aktivitu
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07] Pozrite sa, prosím, na túto kartičku a povedzte mi, KTORÁ z nasledujúcich možností najlepšie opisuje vašu súčasnú situáciu. Ak sa vás týka viac možností, zvoľte si, prosím, tú, ktorá najlepšie opisuje vašu situáciu.
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 9. 2. Označte len jednu odpoveď.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zamestnaný/á na plný pracovný úväzok (podnikateľ/ka, zamestnanec/zamestnankyňa)
02 Zamestnaný/á na čiastočný pracovný úväzok (podnikateľ/ka, zamestnanec/zamestnankyňa)
03 Nezamestnaný/á
04 Žiak/žiačka, študent/ka
05 Učeň/ učnica, stážista/stážistka
06 V dôchodku alebo v predčasnom dôchodku
07 S trvalým zdravotným postihnutím
08 Starostlivosť o domácnosť, deti alebo rodinu
09 Iné
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Mali ste niekedy platenú prácu? Uveďte aj samostatne zárobkovú činnosť.
Interviewer Instruction
Nepočítajte neplatenú prácu pre rodinný podnik.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
1. Pod platenou prácou sa rozumie akákoľvek práca za mzdu alebo zisk dokonca aj s trvaním kratším ako jedna hodina. Do mzdy sa zahŕňa výplata v hotovosti alebo „platby v naturáliách“ (platby v tovaroch alebo službách miesto peňazí). Za osobu pracujúcu za mzdu sa počíta aj každý, kto dostáva mzdu za pracovnú prax, ktorá obsahuje výrobu tovarov alebo poskytovanie služieb. 2. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá pracuje priamo sama pre seba. Samostatne zárobkovo činné osoby môžu ale nemusia mať zamestnancov.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Počas posledných 12 mesiacov, teda od ^MonthYearSK , vykonávali ste nejakú platenú prácu? Zahrňte aj samostatnú zárobkovú činnosť.
Interviewer Instruction
Nepočítajte neplatenú prácu pre rodinný podnik.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
1. Pod platenou prácou sa rozumie akákoľvek práca za mzdu alebo zisk dokonca aj s trvaním kratším ako jedna hodina. Do mzdy sa zahŕňa výplata v hotovosti alebo „platby v naturáliách“ (platby v tovaroch alebo službách miesto peňazí). Za osobu pracujúcu za mzdu sa počíta aj každý, kto dostáva mzdu za pracovnú prax, ktorá obsahuje výrobu tovarov alebo poskytovanie služieb. 2. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá pracuje priamo sama pre seba. Samostatne zárobkovo činné osoby môžu ale nemusia mať zamestnancov.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Koľko ste mali rokov, alebo v ktorom roku to bolo, keď ste prestali pracovať vo vašom poslednom platenom zamestnaní?
Interviewer Instruction
Napíšte vek ALEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vek [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte vek alebo rok uvedený v poslednej otázke, alebo zmeňte rok narodenia (A_Q01a) alebo rok ukončenia posledného plateného zamestnania (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Približne koľko rokov spolu ste mali platené zamestnanie? Započítajte iba tie roky, v ktorých ste boli zamestnaný/á na plný alebo čiastočný pracovný úväzok najmenej 6 mesiacov.
Interviewer Instruction
1. Započítajte každý rok, nezávisle na tom, či sa jednalo o plný alebo čiastočný pracovný úväzok (pozri príklad v POMOCI). 2. Zahrňte dobu samostatnej zárobkovej činnosti a platených stáží. 3. Do celkového počtu nezahŕňajte tie roky, v ktorých bol čas mimo práce dlhší ako 6 mesiacov, napríklad v dôsledku nezamestnanosti, vzdelávania, starostlivosti o dieťa alebo dlhodobej choroby. 4. Nepočítajte neplatenú prácu pre rodinný podnik. 5. V prípade potreby odpovede zaokrúhlite na najbližšie celé roky.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Približný počet rokov [FTE]
DK
RF
Help
1. Pod platenou prácou sa rozumie akákoľvek práca za mzdu alebo zisk dokonca aj s trvaním kratším ako jedna hodina. Do mzdy sa zahŕňa výplata v hotovosti alebo „platby v naturáliách“ (platby v tovaroch alebo službách miesto peňazí). Za osobu pracujúcu za mzdu sa počíta aj každý, kto dostáva mzdu za pracovnú prax, ktorá obsahuje výrobu tovarov alebo poskytovanie služieb. 2. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá pracuje priamo sama pre seba. Samostatne zárobkovo činné osoby môžu ale nemusia mať zamestnancov. 3. Napríklad osoba, ktorá pracovala 2 roky na čiastočný pracovný úväzok (dlhšie ako 6 mesiacov) a 2 roky na plný pracovný úväzok, by mala 4 roky pracovných skúseností)
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] V koľkých rozdielnych firmách alebo podnikoch ste pracovali za posledných 5 rokov? Započítajte aj roky, keď ste podnikali.
Interviewer Instruction
V prípade, že sa zmenila právna forma organizácie v čase, keď v nej respondent/ka pracoval/a (napríklad v prípade fúzie firiem alebo reorganizácie), respondent/ka uvedie celé obdobie, počas ktorého pracoval/a pre túto organizáciu alebo jej časť.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 Počet firiem alebo organizácií: [FTE]
DK
RF
Help
1. Mali by sa spočítať všetky zamestnania, dokonca aj krátkodobé zamestnania len na pár hodín práce týždenne. 2. Obdobie neprerušovanej práce pre tú istú agentúru dočasného zamestnávania by sa malo počítať ako práca pre jednu firmu, bez ohľadu na to, v koľkých rôznych firmách respondent v danej dobe pracoval. Podobne aj neprerušené obdobie práce v pozícii poradcu alebo pracovníka na živnosť by sa malo počítať ako práca pre jednu firmu, bez ohľadu na to, pre koľko rôznych firiem v tom období respondent pracoval. 3. „Samostatná zárobková činnosť“ alebo „podnikanie“ sa vzťahuje na viac alebo menej nepretržité a súvislé obdobie, počas ktorého respondent pracoval sám pre seba. Mohlo by sa vzťahovať na skutočný podnikateľský subjekt, ako napríklad farma alebo výrobňa, ale v prípade živnostníkov aj na druh práce, pri ktorej sa poskytuje rovnaký druh tovarov alebo služieb jednému alebo viacerým zákazníkom. Krátke obdobia, počas ktorých je respondent neaktívny z dôvodu nedostatku objednávok, ale je schopný vykonávať rovnaký druh práce, by mali byť počítané ako súčasť toho istého „podnikania“. Ak sa respondent vráti k tomu istému druhu práce po dlhšej dobe, počas ktorej nebol schopný výkonu práce, malo by sa to počítať ako rôzne „podnikania“.
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-SK-Question-D_R01a-1]
Ďalšie otázky sú o zamestnaní či podnikaní, ktoré ste vykonávali minulý týždeň. Budeme tomu hovoriť „Vaše súčasné zamestnanie“, alebo „Vaše súčasné podnikanie“.

[TU-SK-Question-D_R01a-2]
Ďalšie otázky sú o zamestnaní či podnikaní, v ktorom ste odpracovali minulý týždeň NAJVIAC HODÍN. Ak ste mali dve zamestnania alebo podnikania, v ktorých ste trávili rovnaké množstvo času, vyberte to, v ktorom ste zarobili viac peňazí. Budeme tomu hovoriť „Vaše súčasné zamestnanie“, alebo „Vaše súčasné podnikanie“.
Interviewer Instruction
1. Ak respondent v minulom týždni nepracoval, vzťahuje sa to na zamestnanie alebo podnikanie, v ktorom obvykle pracuje. 2. Ak respondent pracoval prostredníctvom pracovnej agentúry, otázky sa vzťahujú k podniku alebo organizácii, kde skutočne vykonával prácu. 3. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Help
V prípade externých konzultantov, ktorí poskytujú podniku alebo organizácii poradenstvo v určitých oblastiach činnosti, sa otázky týkajú firmy, ktorá poskytuje tieto poradenské služby (včítane respondenta/respondentky, ktorý/á poskytuje poradenstvo ako živnostník/živnostníčka).

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Aké je Vaše pracovné zaradenie?
Interviewer Instruction
1. Vyhnite sa všeobecným názvom pracovných pozícií, ako napríklad manažér, referent alebo farmár. 2. Popis musí vždy odrážať najdôležitejšie povinnosti respondenta. Napríklad účtovník môže byť certifikovaný účtovník v priemysle, referent môže byť referent predaja, farmár môže byť výrobca mlieka a manažér môže byť regionálny manažér predaja.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Aké sú najdôležitejšie veci, za ktoré zodpovedáte? Uveďte, prosím, podrobnosti.
Interviewer Instruction
Popis musí vždy odrážať najdôležitejšie aktivity alebo povinnosti respondenta. Napríklad dokladanie tovaru, vedenie záznamov o nákladoch a úhradách, starostlivosť o choré zvieratá, starostlivosť o chorých ľudí, oprava boľavých zubov, výstavba ciest a mostov.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] V akom odvetví obchodu, priemyslu alebo služieb pracujete? Uveďte, prosím, podrobnosti.
Interviewer Instruction
1. Popíšte konkrétne odvetvie obchodu, priemyslu alebo služieb, v ktorom respondent pracuje. 2. Uveďte presný popis odvetvia s uvedením všeobecnej aj konkrétnej činnosti zamestnávateľa. Napríklad baňa na medenú rudu, výrobca plniacich pier, dodávateľ veľkoobchodu so zeleninou, kníhkupectvo, cestné stavby, oprava obuvi.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Pri externých poradcoch, ktorí radia podniku alebo organizácii ohľadne konkrétnych aspektov ich činností, sa otázky týkajú firmy, ktorá poskytuje tieto poradenské služby (to isté platí aj v prípade, ak je externý poradca živnostníkom).
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Čo predovšetkým vaša firma či organizácia vyrába alebo robí? Uveďte, prosím, podrobnosti.
Interviewer Instruction
Konkrétne popíšte druh výrobkov alebo služieb, ktoré pracovisko respondenta dodáva.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
V prípade externých konzultantov, ktorí poskytujú podniku alebo organizácii poradenstvo v určitých oblastiach činnosti, sa otázky týkajú firmy, ktorá poskytuje tieto poradenské služby (včítane respondenta/respondentky, ktorý/á poskytuje poradenstvo ako živnostník/živnostníčka).
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] V ktorom odvetví hospodárstva pracujete? Je to ...
Interviewer Instruction
1. Prečítajte respondentovi možnosti 2. Ak respondent pracuje prostredníctvom pracovnej agentúry, otázky sa vzťahujú k podniku alebo organizácii, kde skutočne vykonával prácu. 3. Súkromné spoločnosti, v ktorých je menšinovým akcionárom štát, by mali byť klasifikované ako patriace do súkromného sektora.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Súkromný sektor (napríklad firma)
02 Verejný sektor (napríklad miestna samospráva alebo štátna škola)
03 Nezisková organizácia (napr. charitatívne organizácie, profesijné združenia alebo cirkevné organizácie)
DK
RF
Help
1. Súkromný sektor zahŕňa všetky spoločnosti a organizácie, ktoré nie sú vo verejnom vlastníctve. 2. Verejný sektor zahŕňa: všetky oblasti verejnej správy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, verejné služby poskytované štátom alebo financované zo štátnych zdrojov (vrátane štátnych škôl, nemocníc, univerzít atď.) a spoločnosti vo verejnom vlastníctve. 3. Neziskový sektor zahŕňa všetky organizácie, ktoré nie sú financované z verejných zdrojov, ktoré sa však nezameriavajú na tvorbu zisku a zahŕňajú charitatívnu činnosť, rôzne neziskové organizácie atď.. 4. Pri externých poradcoch, ktorí radia podniku alebo organizácii ohľadne konkrétnych aspektov ich činností, sa otázky týkajú firmy, ktorá poskytuje tieto poradenské služby (to isté platí aj v prípade, ak je externý poradca živnostníkom).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] V tejto práci pracujete ako zamestnanec/zamestnankyňa alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba?
Interviewer Instruction
1. Uvedomte si, že sa to vzťahuje na prácu, ktorej sa respondent venuje väčšinu hodín v týždni. 2. Osoba, ktorá pracuje ako zamestnanec pre svoj vlastný podnik, by mala byť uvedená ako samostatne zárobkovo činná osoba.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zamestnanec/zamestnankyňa
02 Samostatne zárobkovo činná osoba
DK
RF
Help
1. Pri zamestnancovi, máme na mysli niekoho, kto dostane plat alebo mzdu od zamestnávateľa, alebo od agentúry dočasného zamestnávania. 2. Pri samostatne zárobkovo činnej osobe máme na mysli zamestnaných ľudí, ktorí majú svoje vlastné podnikanie alebo sú partnermi v podnikaní a taktiež živnostníkov. Samostatne zárobkovo činná osoba môže a nemusí mať zamestnancov.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] V akom veku alebo v ktorom roku ste začali pracovať pre súčasného zamestnávateľa?
Interviewer Instruction
Vložte vek ALEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vek [FTE]
DK
RF
Help
1. V prípade, že sa respondent vrátil k práci pre zamestnávateľa po období, v ktorom pre neho nepracoval, započítané by malo byť len súčasné obdobie okrem nasledujúcich prípadov: * Ak bola osoba dočasne mimo práce z dôvodu dovolenky, choroby, materskej dovolenky, voľna atď. * Ak bola osoba dočasne prepustená, ale od svojho zamestnávateľa stále dostávala najmenej 50 % mzdy alebo platu. V týchto dvoch prípadoch by malo byť uvedené obdobie pred dočasným prerušením práce. 2. V prípade, že sa zmenila právna forma organizácie, odkedy tam respondent začal pracovať, napríklad v dôsledku fúzie alebo reorganizácie firmy, respondent uvedie celú dobu, počas ktorej pracuje pre organizáciu alebo jej časti.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte vek alebo rok v poslednej otázke, alebo zmeňte rok narodenia (A_Q01a), alebo rok, kedy ste začali pracovať pre súčasného zamestnávateľa (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] V ktorom mesiaci to bolo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Marec
04 Apríl
05 Máj
06 Jún
07 Júl
08 August
09 September
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] V akom veku alebo v ktorom roku ste začali pracovať vo vašom súčasnom podniku?
Interviewer Instruction
Vložte vek ALEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vek [FTE]
DK
RF
Help
1. V prípade, že sa respondent vrátil k podnikaniu po období, v ktorom v ňom nepodnikal, započítané by malo byť len súčasné obdobie podnikania, okrem prípadov dočasného odchodu z podniku z dôvodu dovolenky, choroby, materskej dovolenky, voľna atď. 2. V prípade, že sa zmenila právna forma podnikania, odkedy respondent začal podnikať, napríklad v dôsledku fúzie alebo reorganizácie, respondent uvedie celú dobu, počas ktorej pracuje v tomto podniku alebo jeho časti.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte vek alebo rok v poslednej otázke, alebo zmeňte rok narodenia (A_Q01a), alebo rok, kedy ste začali súčasnú podnikateľskú činnosť (D_Q05b1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] V ktorom mesiaci to bolo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Január
02 Február
03 Marec
04 Apríl
05 Máj
06 Jún
07 Júl
08 August
09 September
10 Október
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Koľko osôb pracuje pre Vášho zamestnávateľa v mieste, kde pracujete? Je to...
Interviewer Instruction
1. Prečítajte respondentovi možnosti. 2. Táto otázka sa vzťahuje na zemepisné miesto, kde sa práca väčšinou vykonáva alebo nachádza. 3. Ak respondent pracuje prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania, otázky sa vzťahujú k podniku alebo organizácii, kde skutočne vykonáva svoju prácu.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 až 10 osôb
02 11 až 50 osôb
03 51 až 250 osôb
04 251 až 1000 osôb
05 viac ako 1000 osôb
DK
RF
Help
V prípade externých konzultantov, ktorí poskytujú podniku alebo organizácii poradenstvo v určitých oblastiach činnosti, sa otázky týkajú firmy, ktorá poskytuje tieto poradenské služby (včítane respondenta/respondentky, ktorý/á poskytuje poradenstvo ako živnostník/živnostníčka).
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Počas posledných 12 mesiacov počet ľudí pracujúcich na mieste, kde pracujete ...
Interviewer Instruction
Prečítajte respondentovi možnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 stúpol
02 klesol
03 zostal viac-menej rovnaký
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Je miesto, kde pracujete, súčasťou väčšieho podniku alebo organizácie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
Môže sa to vzťahovať na materskú spoločnosť alebo na iné pobočky, agentúry atď. firmy, ktorá sa nenachádza len na jednom mieste, napr. obchodný reťazec, univerzita s rozptýlenými oddeleniami alebo fakultami.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Máte zamestnancov, ktorí pre vás pracujú? Prosím, započítajte aj rodinných príslušníkov, ktorí pre vás pracujú za plat alebo bez nároku na odmenu.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Koľko ľudí zamestnávate? Je to ...
Interviewer Instruction
1. Prečítajte respondentovi možnosti. 2. Táto otázka sa vzťahuje na zemepisné miesto, kde sa práca väčšinou vykonáva alebo nachádza.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 až 10 osôb
02 11 až 50 osôb
03 51 až 250 osôb
04 251 až 1000 osôb
05 viac ako 1000 osôb
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Riadite ďalších zamestnancov alebo dohliadate na nich?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
1. Pod riadením alebo vedením ostatných zamestnancov máme na mysli, že človek je nejakým spôsobom zodpovedný za to, ako ostatní zamestnanci robia svoju prácu. 2. Môže byť zodpovedný buď priamo, napríklad kontroluje podriadených, prideľuje úlohy alebo hodnotí výkon, alebo nepriamo, napríklad vytvára pracovné poriadky alebo riadi prácu manažérov na nižších pozíciách.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Na koľkých zamestnancov dohliadate, alebo ich priamo či nepriamo riadite? Bolo by to ...
Interviewer Instruction
Prečítajte respondentovi možnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 až 5 osôb
02 6 až 10 osôb
03 11 až 24 osôb
04 25 až 99 osôb
05 100 a viac osôb
DK
RF
Help
1. „Priamo“ sa vzťahuje na situácie, v ktorých sú zamestnanci priamo podriadení respondentovi. Napríklad, generálny riaditeľ firmy môže riadiť troch manažérov priamo, tým že im dáva príkazy alebo usmernenia a kontroluje, či boli dodržané. 2. „Nepriamo“ sa vzťahuje na situácie, v ktorých nie sú zamestnanci priamo podriadení respondentovi, ale sú zodpovední inej osobe, ktorá spadá pod riadenie respondenta. Napríklad, ak každý z troch manažérov priamo pod dohľadom generálneho riaditeľa kontroluje 10 ľudí, generálny riaditeľ bude dohliadať na 3 ľudí priamo plus 30 ľudí nepriamo. V tomto prípade by bola správna odpoveď 33 ľudí (25 až 99 osôb). Ak každý z 10 ľudí pod dohľadom manažérov dohliada na ďalších 10 ľudí, do celkového počtu bude pridaných 300 ľudí, z čoho sa stáva 333 (100 alebo viac osôb).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09] Aký typ pracovnej zmluvy máte? Je to ...
Interviewer Instruction
Prečítajte respondentovi možnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 zmluva na dobu neurčitú
02 zmluva na dobu určitú
03 Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej práci študentov
04 zmluva o absolventskej praxi
05 bez zmluvy
06 iné
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Mohli by ste, prosím, uviesť, aký typ zmluvy máte?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Koľko hodín týždenne zvyčajne pracujete v tejto práci? Započítajte všetku platenú alebo neplatenú prácu nadčas, nepočítajte však prestávky na obed a iné prestávky.
Interviewer Instruction
1. Ak má respondent flexibilný pracovný čas, mali by ste ho požiadať, aby vám poskytol odhad priemerného času za posledný mesiac. 2. V prípade učňovskej praxe by ste mali odrátať čas strávený v škole.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 Počet hodín za týždeň: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] Niekoľko ďalších otázok sa bude týkať miery slobodného rozhodovania pri vykonávaní vašej práce.
Interviewer Instruction
1. Podajte respondentovi kartičku číslo 10 a požiadajte ho/ju nech si ju nechá, kým ho/ju nevyzvete na vrátenie. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] Do akej miery si môžete vybrať alebo zmeniť ...
[D_Q11a] poradie vašich úloh?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vôbec nemôžem
02 Veľmi málo
03 Do istej miery
04 Do značnej miery
05 Do veľmi veľkej miery
DK
RF
[D_Q11b] spôsob vykonávania vašej práce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vôbec nemôžem
02 Veľmi málo
03 Do istej miery
04 Do značnej miery
05 Do veľmi veľkej miery
DK
RF
[D_Q11c] tempo alebo rozsah vašej práce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vôbec nemôžem
02 Veľmi málo
03 Do istej miery
04 Do značnej miery
05 Do veľmi veľkej miery
DK
RF
[D_Q11d] váš pracovný čas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Vôbec nemôžem
02 Veľmi málo
03 Do istej miery
04 Do značnej miery
05 Do veľmi veľkej miery
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Vezmite si späť kartičku číslo 10 od respondenta. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aSK
Group
[ id = D_Q12aSK | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aSK] Stále hovoríme o vašom súčasnom zamestnaní: aký by bol v súčasnosti obvyklý požadovaný stupeň vzdelania, ak vôbec, v prípade, že by niekto chcel ZÍSKAŤ podobné zamestnanie?
Interviewer Instruction
Ukážte kartičku číslo 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 žiadny stupeň vzdelania
02 Základná škola 1.-4. trieda
03 Zákl. škola 5.-9. trieda, 8 ročné gymnázium 1.-4. ročník, osobitná škola 5.-9. ročník
04 Stred. odborné školy, učilištia (kratšie ako 3 roky)
05 Stred. odborné školy, učilištia (3 roky a viac)
06 Stredné školy s maturitou (gymnázium, stredná odborná škola)
07 Stredné školy
08 Pomaturitné vzdelávanie
09 Vyššie odborné školy, konzervatóriá 5.-6.ročník
10 Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bakalárske štúdium, Bc.)
11 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Mgr., Ing., MUDr. PhDr.)
12 Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (Doktorandské štúdium, PhD.)
DK
RF

routing

[id = D_Q12aSK_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aSK = "1" ) OR (^D_Q12aSK = "DK" ) ) OR (^D_Q12aSK = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Ak uvažujete nad tým, či toto vzdelanie je pre uspokojivý výkon Vašej práce potrebné, ktoré z nasledujúcich tvrdení je najbližšie k pravde?
Interviewer Instruction
Prečítajte respondentovi možnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Táto úroveň vzdelania je nevyhnutná
02 Stačila by aj nižšia úroveň vzdelania
03 Potreboval/a by som vyššiu úroveň vzdelania
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Predstavte si, že by sa o túto prácu uchádzal niekto s týmto stupňom vzdelania. Koľko praxe v danom odbore by potreboval na to, aby DOSTAL túto prácu? Bolo by to ...
Interviewer Instruction
1. Prečítajte respondentovi možnosti. 2. Nepočítajte stáže alebo praxe, ktoré sú pokladané za súčasť formálneho vzdelávania.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 žiadna
02 menej ako mesiac
03 1 až 6 mesiacov
04 7 až 11 mesiacov
05 1 alebo 2 roky
06 3 roky a viac
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] Ako často sa vo svojej práci učíte nové, s prácou súvisiace veci, od spolupracovníkov alebo nadriadených?
Interviewer Instruction
1. Podajte respondentovi kartičku číslo 12 a požiadajte ho/ju nech si ju nechá, kým zodpovie nasledujúce tri otázky. 2. Ak respondent nemá spolupracovníkov ani nadriadených, odpoveď bude „nikdy“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Ako často sa v práci učíte tým, že plníte svoje úlohy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Ako často si vaša práca vyžaduje doplnenie vedomostí o nových produktoch alebo službách?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. Vezmite si späť kartičku číslo 12 od respondenta. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Keď zvážite všetky okolnosti, ako ste spokojný/á so svojou súčasnou prácu? Mohli by ste povedať, že ste ...
Interviewer Instruction
Prečítajte respondentovi možnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 veľmi spokojný/á
02 spokojný/á
03 ani spokojný/á, ani nespokojný/á
04 nespokojný/á
05 veľmi nespokojný/á
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Akým najjednoduchším spôsobom môžete definovať svoju bežnú hrubú mzdu alebo plat za vašu súčasnú prácu? Bude to...
Interviewer Instruction
1. Prečítajte respondentovi možné odpovede. 2. Uistite sa, že sú vyjadrené v jednotkách času. 3. Ak sú ľudia platení úkolovou mzdou (podľa vyrobeného počtu kusov), spýtajte sa ich, koľko asi trvá vyrobiť jeden kus, nech to určia v hodinách. 4. Kód 8 „Nedostávam žiadny plat ani mzdu“ by sa mohol vzťahovať napríklad na učňov, ktorí si robia neplatenú prax.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 za hodinu
02 za deň
03 za týždeň
04 za dva týždne
05 za mesiac
06 za rok
07 Úkolová mzda
08 Nedostávam žiadny plat ani mzdu
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "8" ) OR ( (^D_Q16a = "DK" ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Mohli by ste, prosím, uviesť, koľko hodín vám v priemere zaberie výroba jedného kusa?
Interviewer Instruction
1. Ak dokončenie jedného kusa zaberie menej ako 2 hodiny, môžete použiť aj desatinné miesta na upresnenie počtu minút. 2. Pre rýchlu orientáciu: 0,5 je pol hodiny, 0,25 je 15 minút, 0,10 je približne 5 minút, a 0,02 je približne jedna minúta.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] hodín
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-SK-Question-D_Q16b-1]
Aká je Vaša zvyčajná hrubá mzda za hodinu? Uveďte, prosím, čo najpresnejší odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu pred zdanením a strhnutím sociálnych a zdravotných odvodov. Započítajte, prosím, aj peniaze za nadčasy, pravidelné bonusy, príplatky a prémie. Nepočítajte ročné bonusy ani náhrady mzdy za dovolenku.

[TU-SK-Question-D_Q16b-2]
Aká je Vaša zvyčajná hrubá mzda za deň? Uveďte, prosím, čo najpresnejší odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu pred zdanením a strhnutím sociálnych a zdravotných odvodov. Započítajte, prosím, aj peniaze za nadčasy, pravidelné bonusy, príplatky a prémie. Nepočítajte ročné bonusy ani náhrady mzdy za dovolenku.

[TU-SK-Question-D_Q16b-3]
Aká je Vaša zvyčajná hrubá mzda za týždeň? Uveďte, prosím, čo najpresnejší odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu pred zdanením a strhnutím sociálnych a zdravotných odvodov. Započítajte, prosím, aj peniaze za nadčasy, pravidelné bonusy, príplatky a prémie. Nepočítajte ročné bonusy ani náhrady mzdy za dovolenku.

[TU-SK-Question-D_Q16b-4]
Aká je Vaša zvyčajná hrubá mzda za dva týždne? Uveďte, prosím, čo najpresnejší odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu pred zdanením a strhnutím sociálnych a zdravotných odvodov. Započítajte, prosím, aj peniaze za nadčasy, pravidelné bonusy, príplatky a prémie. Nepočítajte ročné bonusy ani náhrady mzdy za dovolenku.

[TU-SK-Question-D_Q16b-5]
Aká je Vaša zvyčajná hrubá mzda za mesiac? Uveďte, prosím, čo najpresnejší odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu pred zdanením a strhnutím sociálnych a zdravotných odvodov. Započítajte, prosím, aj peniaze za nadčasy, pravidelné bonusy, príplatky a prémie. Nepočítajte ročné bonusy ani onáhrady mzdy za dovolenku.

[TU-SK-Question-D_Q16b-6]
Aká je Vaša zvyčajná hrubá mzda za rok? Uveďte, prosím, čo najpresnejší odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu pred zdanením a strhnutím sociálnych a zdravotných odvodov. Započítajte, prosím, aj peniaze za nadčasy, pravidelné bonusy, príplatky a prémie. Nepočítajte ročné bonusy ani náhrady mzdy za dovolenku.

[TU-SK-Question-D_Q16b-7]
Aká je Vaša zvyčajná hrubá mzda za kus? Uveďte, prosím, čo najpresnejší odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu pred zdanením a strhnutím sociálnych a zdravotných odvodov. Započítajte, prosím, aj peniaze za nadčasy, pravidelné bonusy, príplatky a prémie. Nepočítajte ročné bonusy ani náhrady mzdy za dovolenku.

[TU-SK-Question-D_Q16b-8]
Aká je Vaša zvyčajná hrubá mzda? Uveďte, prosím, čo najpresnejší odhad. Hrubou mzdou myslíme mzdu pred zdanením a strhnutím sociálnych a zdravotných odvodov. Započítajte, prosím, aj peniaze za nadčasy, pravidelné bonusy, príplatky a prémie. Nepočítajte ročné bonusy ani náhrady mzdy za dovolenku.
Interviewer Instruction
1. V prípade potreby môžete vložiť 2 desatinné miesta. Na oddelenie desatinných miest používajte čiarku „,“ (napr. 4,50). 2. Na oddelenie tisícok môžete tiež použiť bodku „.“ (napr. 33.500 miesto 33500).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Približne Eur: [FTE]
DK
RF
Help
Náhrada mzdy za dovolenku sa vzťahujú na akékoľvek odmeny, ktoré sú poskytované pri príležitosti bežných sviatkov ako doplnok k obvyklému zárobku získanému prácou.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "1"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "100"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte hrubú mzdu, alebo zmeňte odpoveď D_Q16b alebo zvyčajný počet pracovných hodín (D_Q10).
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Mohli by ste odpovedať na túto otázku, ak by sme vám ponúkli možnosti?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Aká je vaša približná obvyklá hrubá mzda za hodinu?
Interviewer Instruction
Ukážte respondentovi kartičku číslo 19a.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 menej ako 0,80 €
02 od 0,80 € do menej ako 2,00 €
03 od 2,00 € do menej ako 4,00 €
04 od 4,00 € do menej ako 6,00 €
05 od 6,00 € do menej ako 7,00 €
06 7,00 € a viac
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Aká je vaša približná obvyklá hrubá mzda za deň?
Interviewer Instruction
Ukážte respondentovi kartičku číslo 19b.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 menej ako 6 €
02 od 6 € do menej ako 16 €
03 od 16 € do menej ako 32 €
04 od 32 € do menej ako 48 €
05 od 48 € do menej ako 58 €
06 58 € a viac
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Aká je vaša približná obvyklá hrubá mzda za týždeň?
Interviewer Instruction
Ukážte respondentovi kartičku číslo 19c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 menej ako 35 €
02 od 35 € do menej ako 89 €
03 od 89 € do menej ako 178 €
04 od 178 € do menej ako 266 €
05 od 266 € do menej ako 320 €
06 320 € a viac
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Aká je vaša približná obvyklá hrubá mzda za dva týždne?
Interviewer Instruction
Ukážte respondentovi kartičku číslo 19d.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 menej ako 71 €
02 od 71 € do menej ako 178 €
03 od 178 € do menej ako 355 €
04 od 355 € do menej ako 533 €
05 od 533 € do menej ako 639 €
06 639 € a viac
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Aká je vaša približná obvyklá hrubá mzda za mesiac?
Interviewer Instruction
Ukážte respondentovi kartičku číslo 19e.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 menej ako 142 €
02 od 142 € do menej ako 355 €
03 od 355 € do menej ako 710 €
04 od 710 € do menej ako 1065 €
05 od 1065 € do menej ako 1278 €
06 1278 € a viac
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Aká je vaša približná obvyklá hrubá mzda za rok?
Interviewer Instruction
Ukážte respondentovi kartičku číslo 19f.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 menej ako 1704 €
02 od 1704 € do menej ako 4260 €
03 od 4260 € do menej ako 8520 €
04 od 8520 € do menej ako 12780 €
05 od 12780 € do menej ako 15336 €
06 15336 € a viac
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Okrem svojej bežnej mzdy, dostávate ešte aj iné platby vzťahujúce sa k tejto práci, ako napríklad ročný bonus, 13. plat alebo náhrady mzdy za dovolenku?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Koľko spolu tvorili tieto dodatočné príjmy za posledný rok? Prosím, uveďte to v hrubom príjme.
Interviewer Instruction
1. Ak sa respondent zamestnal v tomto roku, spýtajte sa ho na očakávané doplnkové platby. 2. Na oddelenie tisícok môžete tiež použiť bodku „.“ (napr. 33.500 miesto 33500).
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Približne Eur: [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Mohli by ste odpovedať na túto otázku, ak by sme Vám ponúkli možnosti?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Koľko spolu tvorili tieto dodatočné príjmy za posledný rok? Prosím, uveďte váš odhad v hrubom príjme. Bolo by to ...
Interviewer Instruction
Prečítajte respondentovi možnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 menej ako 365 Euro
02 od 365 € do menej ako 730 €
03 730 € a viac
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-SK-Question-D_Q18a-1]
Aký bol váš celkový zárobok za posledný mesiac z Vášho súčasného podnikania po odpočítaní všetkých nákladov, ale pred odpočítaním daní, sociálnych a zdravotných odvodov?

[TU-SK-Question-D_Q18a-2]
Aký bol Váš celkový zárobok za posledný rok z vášho súčasného podnikania po odpočítaní všetkých nákladov, ale pred odpočítaním daní, sociálnych a zdravotných odvodov?
Interviewer Instruction
1. Na oddelenie tisícok môžete tiež použiť bodku „.“ (napr. 33.500 miesto 33500). 2. V prípade záporného zárobku uveďte 0. Pri tejto premennej sa nevykoná žiadna kontrola.
Responses
[ Min = 1 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Približne Eur: [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Mohli by ste odpovedať na túto otázku, ak by sme vám ponúkli možnosti?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Aký bol váš odhadovaný zárobok za posledný mesiac?
Interviewer Instruction
Ukážte respondentovi kartičku číslo 19e.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 menej ako 142 €
02 od 142 € do menej ako 355 €
03 od 355 € do menej ako 710 €
04 od 710 € do menej ako 1065 €
05 od 1065 € do menej ako 1278 €
06 1278 € a viac
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Aký bol váš odhadovaný zárobok za posledný rok?
Interviewer Instruction
Ukážte respondentovi kartičku číslo 19f.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 menej ako 1704 €
02 od 1704 € do menej ako 4260 €
03 od 4260 € do menej ako 8520 €
04 od 8520 € do menej ako 12780 €
05 od 12780 € do menej ako 15336 €
06 15336 € a viac
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-SK-Question-E_R01a-1]
Nasledujúce otázky sú o Vašom poslednom zamestnaní alebo podnikateľskej činnosti, ktoré ste vykonávali v posledných 12 mesiacoch.

[TU-SK-Question-E_R01a-2]
Nasledujúce otázky sú o Vašom poslednom zamestnaní alebo podnikateľskej činnosti, ktoré ste vykonávali predtým, ako ste prestali pracovať.

[TU-SK-Question-E_R01a-3]
Nasledujúce otázky sú o Vašom poslednom zamestnaní alebo podnikateľskej činnosti, ktoré ste vykonávali v ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Ak respondent pracoval prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania, otázky sa budú týkať firmy alebo organizácie, v ktorej vykonával prácu. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Help
V prípade externých konzultantov, ktorí poskytujú podniku alebo organizácii poradenstvo v určitých oblastiach činnosti, sa otázky týkajú firmy, ktorá poskytuje tieto poradenské služby (včítane respondenta/respondentky, ktorý/á poskytuje poradenstvo ako živnostník/živnostníčka).
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Aké bolo Vaše pracovné zaradenie?
Interviewer Instruction
1. Vyhnite sa všeobecným názvom pracovných pozícií, ako napríklad manažér, referent alebo farmár. 2. Popis musí vždy odrážať najdôležitejšie povinnosti respondenta. Napríklad účtovník môže byť certifikovaný účtovník v priemysle, referent môže byť referent predaja, farmár môže byť výrobca mlieka a manažér môže byť regionálny manažér predaja.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Za ktoré najdôležitejšie veci ste zodpovedali? Uveďte, prosím, podrobnosti.
Interviewer Instruction
Popis musí vždy odrážať najdôležitejšie aktivity alebo povinnosti respondenta. Napríklad dokladanie tovaru, vedenie záznamov o nákladoch a úhradách, starostlivosť o choré zvieratá, starostlivosť o chorých ľudí, oprava boľavých zubov, výstavba ciest a mostov.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] V akom odvetví obchodu, priemyslu alebo služieb ste pracovali? Uveďte, prosím, podrobnosti.
Interviewer Instruction
1. Popíšte konkrétne odvetvie obchodu, priemyslu alebo služieb, v ktorom respondent pracoval. 2. Uveďte presný popis odvetvia s uvedením všeobecnej aj konkrétnej činnosti zamestnávateľa. Napríklad baňa na medenú rudu, výrobca plniacich pier, dodávateľ veľkoobchodu so zeleninou, kníhkupectvo, cestné stavby, oprava obuvi.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Pri externých poradcoch, ktorí radia podniku alebo organizácii ohľadne konkrétnych aspektov ich činností, sa otázky týkajú firmy, ktorá poskytuje tieto poradenské služby (to isté platí aj v prípade, ak je externý poradca živnostníkom).
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Čo predovšetkým vaša firma či organizácia vyrábala alebo robila? Uveďte, prosím, podrobnosti.
Interviewer Instruction
Konkrétne popíšte druh výrobkov alebo služieb, ktoré pracovisko respondenta dodáva.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
V prípade externých konzultantov, ktorí poskytujú podniku alebo organizácii poradenstvo v určitých oblastiach činnosti, sa otázky týkajú firmy, ktorá poskytuje tieto poradenské služby (včítane respondenta/respondentky, ktorý/á poskytuje poradenstvo ako živnostník/živnostníčka).
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] V akom hospodárskom odvetví ste pracovali? Bolo to ...
Interviewer Instruction
1. Prečítajte respondentovi možnosti. 2. Ak respondent pracoval prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania, otázky sa vzťahujú k podniku alebo organizácii, kde skutočne vykonával prácu. 3. Súkromné spoločnosti, v ktorých je menšinovým akcionárom štát, by mali byť klasifikované ako patriace do súkromného sektora.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Súkromný sektor (napríklad firma)
02 Verejný sektor (napríklad miestna samospráva alebo štátna škola)
03 Nezisková organizácia (napr. charitatívne organizácie, profesijné združenia alebo cirkevné organizácie)
DK
RF
Help
1. Súkromný sektor zahŕňa všetky spoločnosti a organizácie, ktoré nie sú vo verejnom vlastníctve. 2. Verejný sektor zahŕňa: všetky oblasti verejnej správy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, verejné služby poskytované štátom alebo financované zo štátnych zdrojov (vrátane štátnych škôl, nemocníc, univerzít atď.) a spoločnosti vo verejnom vlastníctve. 3. Neziskový sektor zahŕňa všetky organizácie, ktoré nie sú financované z verejných zdrojov, ktoré sa však nezameriavajú na tvorbu zisku a zahŕňajú charitatívnu činnosť, mnoho neziskových organizácií atď. 4. Pri externých poradcoch, ktorí radia podniku alebo organizácii ohľadne konkrétnych aspektov ich činností, sa otázky týkajú firmy, ktorá poskytuje tieto poradenské služby (to isté platí aj v prípade, ak bol externý poradca živnostníkom).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Pracovali ste v tejto práci ako zamestnanec/zamestnankyňa alebo ste boli samostatne zárobkovo činná osoba?
Interviewer Instruction
Ak niekto pracoval ako zamestnanec/zamestnankyňa vo svojej vlastnej podnikateľskej činnosti, mal by byť kódovaný ako samostatne zárobkovo činná osoba.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zamestnanec/zamestnankyňa
02 Samostatne zárobkovo činná osoba
DK
RF
Help
1. Pri zamestnancovi, máme na mysli niekoho, kto dostane plat alebo mzdu od zamestnávateľa, alebo od agentúry dočasného zamestnávania. 2. Pri samostatne zárobkovo činnej osobe máme na mysli ľudí, ktorí majú svoje vlastné podnikanie alebo sú partnermi v podnikaní a taktiež živnostníkov. Samostatne zárobkovo činná osoba môže a nemusí mať zamestnancov.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-SK-Question-E_Q05a1-1]
Stále hovoríme o vašom zamestnaní, ktoré ste ukončili v posledných 12 mesiacoch: v akom veku, alebo v ktorom roku, ste začali pracovať pre vášho bývalého zamestnávateľa?

[TU-SK-Question-E_Q05a1-2]
Stále hovoríme o vašom zamestnaní, ktoré ste ukončili, keď ste naposledy prestali pracovať. V akom veku, alebo v ktorom roku, ste začali pracovať pre vášho bývalého zamestnávateľa?

[TU-SK-Question-E_Q05a1-3]
Stále hovoríme o vašom zamestnaní, ktoré ste ukončili v ^C_Q08c2: v akom veku, alebo v ktorom roku, ste začali pracovať pre vášho bývalého zamestnávateľa?
Interviewer Instruction
Vložte vek ALEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vek [FTE]
DK
RF
Help
1. V prípade, že sa respondent vrátil k práci pre zamestnávateľa po období, v ktorom pre neho nepracoval, započítané by malo byť len posledné obdobie okrem nasledujúcich prípadov: * Ak bola osoba dočasne mimo práce z dôvodu dovolenky, choroby, materskej dovolenky, voľna atď. * Ak bola osoba dočasne prepustená, ale od svojho zamestnávateľa stále dostávala najmenej 50 % mzdy alebo platu. V týchto dvoch prípadoch by mal byť uvedený začiatok obdobia pred dočasným prerušením práce. 2. V prípade, že sa zmenila právna forma organizácie, odkedy tam respondent začal pracovať, napríklad v dôsledku fúzie alebo reorganizácie firmy, respondent uvedie celú dobu, počas ktorej pracoval pre organizáciu alebo jej časti.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte vek alebo rok v poslednej otázke, alebo zmeňte rok narodenia (A_Q01a), alebo rok, kedy ste začali pracovať pre bývalého zamestnávateľa (E_Q05a2), alebo rok, kedy ste ukončili prácu pre posledného zamestnávateľa (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-SK-Question-E_Q05b1-1]
Stále hovoríme o vašej podnikateľskej činnosti, ktorú ste ukončili v posledných 12 mesiacoch: v akom veku, alebo v ktorom roku, ste začali podnikať?

[TU-SK-Question-E_Q05b1-2]
Stále hovoríme o vašej podnikateľskej činnosti, ktorú ste ukončili, keď ste naposledy prestali pracovať: v akom veku, alebo v ktorom roku, ste začali túto podnikateľskú činnosť?

[TU-SK-Question-E_Q05b1-3]
Stále hovoríme o vašej podnikateľskej činnosti, ktorú ste ukončili v ^C_Q08c2: v akom veku, alebo v ktorom roku, ste začali túto podnikateľskú činnosť?
Interviewer Instruction
Vložte vek ALEBO rok.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vek [FTE]
DK
RF
Help
1. V prípade, že sa respondent vrátil k podnikaniu po období, v ktorom nepodnikal, započítané by malo byť len posledné obdobie podnikania, okrem prípadov dočasného odchodu z podniku z dôvodu dovolenky, choroby, materskej dovolenky, voľna atď. 2. V prípade, že sa zmenila právna forma podnikania, odkedy respondent začal podnikať, napríklad v dôsledku fúzie alebo reorganizácie, respondent uvedie celú dobu, počas ktorej pracoval v tomto podniku alebo jeho časti.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte vek alebo rok v poslednej otázke, alebo zmeňte rok narodenia (A_Q01a), alebo rok, kedy ste začali svoju bývalú podnikateľskú činnosť (E_Q05b2), alebo rok, kedy ste ukončili prácu pre Vášho posledného zamestnávateľa (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Koľko osôb pracovalo pre Vášho zamestnávateľa v mieste, kde ste pracovali? Je to...
Interviewer Instruction
1. Prečítajte respondentovi možnosti. 2. Táto otázka sa vzťahuje na zemepisné miesto, kde sa zamestnanie väčšinou vykonávalo alebo sa nachádzalo. 3. Ak respondent pracoval pre agentúru dočasného zamestnávania, otázky sa vzťahujú k podniku alebo organizácii, kde skutočne vykonával svoju prácu.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 až 10 osôb
02 11 až 50 osôb
03 51 až 250 osôb
04 251 až 1000 osôb
05 viac ako 1000 osôb
DK
RF
Help
V prípade externých konzultantov, ktorí poskytujú podniku alebo organizácii poradenstvo v určitých oblastiach činnosti, sa otázky týkajú firmy, ktorá poskytuje tieto poradenské služby (včítane respondenta/respondentky, ktorý/á poskytuje poradenstvo ako živnostník/živnostníčka).

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Mali ste zamestnancov, ktorí pre vás pracovali? Prosím, započítajte aj rodinných príslušníkov, ktorí pre vás pracovali za plat alebo bez nároku na odmenu.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Koľko ľudí ste zamestnávali na mieste, kde ste pracovali? Je to ...
Interviewer Instruction
1. Prečítajte respondentovi možnosti. 2. Táto otázka sa vzťahuje na zemepisné miesto, kde sa práca väčšinou vykonávala alebo nachádzala.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 až 10 osôb
02 11 až 50 osôb
03 51 až 250 osôb
04 251 až 1000 osôb
05 viac ako 1000 osôb
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08] Aký typ pracovnej zmluvy ste mali? Bola to ...
Interviewer Instruction
Prečítajte respondentovi možnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 zmluva na dobu neurčitú
02 zmluva na dobu určitú
03 Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej práci študentov
04 zmluva o absolventskej praxi
05 bez zmluvy
06 iné
DK
RF

routing

[id = E_Q08_1 ]
IF (^E_Q08 = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Mohli by ste, prosím, uviesť, aký typ zmluvy ste mali?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Koľko hodín týždenne ste zvyčajne pracovali v tejto práci? Započítajte všetku platenú alebo neplatenú prácu nadčas, nepočítajte však prestávky na obed a iné prestávky.
Interviewer Instruction
1. Ak sa počet hodín menil, respondent by mal odhadnúť priemerný počet hodín. 2. V prípade učňovskej praxe by ste mali odrátať čas strávený v škole.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 Počet hodín za týždeň: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Mohli by ste mi, prosím, povedať hlavný dôvod ukončenia práce vo vašom poslednom zamestnaní?
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 13. 2. Ak si myslíte, že má respondent problém s prečítaním kartičky, prečítajte mu možnosti Vy.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 bol/a som prepustený/á
02 bol/a som prepustený/á z dôvodu nadbytočnosti, alebo dobrovoľne som odišiel/odišla
03 Bola to dočasná práca, ktorá sa skončila
04 odstúpil/a som
05 odišiel/odišla som z práce zo zdravotných dôvodov
06 odišiel/odišla som na predčasný dôchodok
07 odišiel/odišla som do dôchodku v čase, keď som dovŕšil/la štátom určený dôchodkový vek, alebo neskôr
08 odišiel/odišla som z práce z dôvodu starostlivosti o rodinu alebo deti
09 odišiel/odišla som z práce, aby som študoval/a
10 odišiel/odišla som z práce z iných dôvodov
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-SK-Question-F_R01-1]
Položím vám teraz niekoľko otázok o činnostiach, ktoré vykonávate vo vašom súčasnom zamestnaní.

[TU-SK-Question-F_R01-2]
Položím vám teraz niekoľko otázok o činnostiach, ktoré ste vykonávali vo vašom poslednom zamestnaní.
Interviewer Instruction
1. Podajte respondentovi kartičku číslo 5 a požiadajte ho/ju, nech si ju nechá, kým zodpovie nasledujúcu otázku. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-SK-Question-F_Q01b_lead-1]
Koľko času vo vašom súčasnom zamestnaní zvyčajne venujete...

[TU-SK-Question-F_Q01b_lead-2]
Koľko času vo vašom poslednom zamestnaní ste zvyčajne venovali...
[F_Q01b] spolupráci s kolegami?
Interviewer Instruction
Ak respondent nemá spolupracovníkov, odpoveď bude „nikdy“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Žiaden čas
02 Takmer štvrtinu času
03 Takmer polovicu času
04 Viac ako polovicu času
05 Celý čas
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Podajte respondentovi kartičku číslo 12 a požiadajte ho/ju, nech si ju nechá, kým ho/ju nevyzvete na vrátenie. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-SK-Question-F_Q02a_lead-1]
Ako často vaše súčasné zamestnanie zvyčajne zahŕňa ...

[TU-SK-Question-F_Q02a_lead-2]
Ako často vaše posledné zamestnanie zvyčajne zahŕňalo ...
[F_Q02a] výmenu pracovných informácií s kolegami?
Interviewer Instruction
Ak respondent nemá spolupracovníkov, odpoveď bude „nikdy“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[F_Q02b] inštruktáž, výcvik a vyučovanie ľudí, jednotlivo alebo v skupinách?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[F_Q02c] vystupovanie alebo prezentácie pred piatimi alebo viacerými ľuďmi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[F_Q02d] predaj produktu alebo služby?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[F_Q02e] poskytovanie poradenstva?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-SK-Question-F_Q03a_lead-1]
Ako často vaše súčasné zamestnanie zvyčajne zahŕňa ...

[TU-SK-Question-F_Q03a_lead-2]
Ako často vaše posledné zamestnanie zvyčajne zahŕňalo ...
[F_Q03a] plánovanie vlastných činností?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[F_Q03b] plánovanie činností druhých?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[F_Q03c] organizáciu vlastného času?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-SK-Question-F_Q04a_lead-1]
Ako často vaše súčasné zamestnanie zvyčajne zahŕňa ...

[TU-SK-Question-F_Q04a_lead-2]
Ako často vaše posledné zamestnanie zvyčajne zahŕňalo ...
[F_Q04a] presviedčanie alebo ovplyvňovanie ľudí?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[F_Q04b] vyjednávanie s ľuďmi, či už v rámci firmy alebo organizácie, alebo mimo nej?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-SK-Question-F_Q05a-1]
Ďalšia otázka je o úlohách typu "riešenie problému", s ktorými sa vo vašom súčasnom zamestnaní stretávate. Slovným spojením "riešenie problému" máme na mysli situáciu, keď sa stretávate s novou alebo ťažkou úlohou, ktorá si vyžaduje, aby ste chvíľu premýšľali o tom, čo budete robiť ďalej. Ako často sa zvyčajne stretávate s pomerne jednoduchými problémami, riešenie ktorých netrvá dlhšie ako 5 minút?

[TU-SK-Question-F_Q05a-2]
Ďalšia otázka je o úlohách typu "riešenie problému", s ktorými ste sa vo vašom poslednom zamestnaní stretávali. Slovným spojením "riešenie problému" máme na mysli situáciu, keď sa stretávate s novou alebo ťažkou úlohou, ktorá si vyžaduje, aby ste na chvíľu premýšľali o tom, čo budete robiť ďalej. Zvyčajne ako často ste sa stretávali s pomerne jednoduchými problémami, riešenie ktorých netrvalo dlhšie ako 5 minút?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-SK-Question-F_Q05b-1]
A ako často sa bežne stretávate so zložitejšími problémami, riešenie ktorých trvá najmenej 30 minút? Doba 30 minút sa vzťahuje len na dobu potrebnú na PREMÝŠLANIE o riešení, nie na čas potrebný na vykonanie úlohy.

[TU-SK-Question-F_Q05b-2]
A ako často ste sa bežne stretávali so zložitejšími problémami, riešenie ktorých trvalo najmenej 30 minút? Doba 30 minút sa vzťahuje len na dobu potrebnú na PREMÝŠLANIE o riešení, nie na čas potrebný na vykonanie úlohy.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-SK-Question-F_Q06b_lead-1]
Ako často vaše súčasné zamestnanie zvyčajne zahŕňa ...

[TU-SK-Question-F_Q06b_lead-2]
Ako často vaše posledné zamestnanie zvyčajne zahŕňalo ...
[F_Q06b] dlhodobú fyzickú prácu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[F_Q06c] využitie zručnosti či jemnosti prstov alebo rúk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Vezmite si späť kartičku číslo 12 od respondenta. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Máte pocit, že by ste boli schopný/á vyrovnať sa s náročnejšími úlohami, ako sú tie, ktoré sú potrebné pre výkon vo vašom súčasnom zamestnaní?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
Pod výrazom "náročnejšie úlohy" máme na mysli úlohy a povinnosti, ktoré by si vyžadovali znalosti a zručnosti navyše, oproti tým, ktoré sú potrebné na riešenie bežných úloh a povinností v súčasnom zamestnaní respondenta/respondentky.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Máte pocit, že potrebujete ďalšie vzdelávanie, aby ste si vedeli dobre poradiť so súčasnými povinnosťami?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-SK-Question-G_R01-1]
Nasledujúce otázky sa týkajú čítania, ktoré je súčaťou Vašej terajšej práce. Prosím, uveďte iba čítanie, ktoré je súčasťou Vášho terajšieho zamestnania, čítanie mimo pracovnej doby neuvádzajte. Zahrňte sem aj všetko čítanie z obrazovky počítača alebo iných elektronických displejov.

[TU-SK-Question-G_R01-2]
Nasledujúce otázky sa týkajú čítania, ktoré bolo súčasťou Vašej poslednej práce. Prosím, uveďte iba čítanie, ktoré bolo súčasťou vášho posledného zamestnania, čítanie mimo pracovnej doby neuvádzajte. Zahrňte sem aj všetko čítanie z obrazovky počítača alebo iných elektronických displejov.
Interviewer Instruction
1. Podajte respondentovi kartičku číslo 12 a požiadajte ho/ju, nech si ju nechá, kým ho/ju nevyzvete na vrátenie. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-SK-Question-G_Q01a_lead-1]
Ako často vo vašom súčasnom zamestnaní...

[TU-SK-Question-G_Q01a_lead-2]
Ako často ste vo vašom poslednom zamestnaní...
[G_Q01a]
[TU-SK-Question-G_Q01a-1]
čítate pokyny alebo návody?

[TU-SK-Question-G_Q01a-2]
čítali pokyny alebo návody?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q01b]
[TU-SK-Question-G_Q01b-1]
čítate listy, poznámky alebo e-maily?

[TU-SK-Question-G_Q01b-2]
čítali listy, poznámky alebo e-maily?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q01c]
[TU-SK-Question-G_Q01c-1]
čítate články v novinách, časopisoch alebo v spravodajoch?

[TU-SK-Question-G_Q01c-2]
čítali články v novinách, časopisoch alebo v spravodajoch?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q01d]
[TU-SK-Question-G_Q01d-1]
čítate články v odborných časopisoch alebo vedecké publikácie?

[TU-SK-Question-G_Q01d-2]
čítali články v odborných časopisoch alebo vedecké publikácie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-SK-Question-G_Q01e_lead-1]
Ako často vo vašom súčasnom zamestnaní...

[TU-SK-Question-G_Q01e_lead-2]
Ako často ste vo vašom poslednom zamestnaní...
[G_Q01e]
[TU-SK-Question-G_Q01e-1]
čítate knihy?

[TU-SK-Question-G_Q01e-2]
čítali knihy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q01f]
[TU-SK-Question-G_Q01f-1]
čítate manuály alebo príručky?

[TU-SK-Question-G_Q01f-2]
čítali manuály alebo príručky?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q01g]
[TU-SK-Question-G_Q01g-1]
čítate účty, faktúry, bankové výpisy či iné finančné výkazy?

[TU-SK-Question-G_Q01g-2]
čítali účty, faktúry, bankové výpisy či iné finančné výkazy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q01h]
[TU-SK-Question-G_Q01h-1]
čítate diagramy, mapy a schémy?

[TU-SK-Question-G_Q01h-2]
čítali diagramy, mapy a schémy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-SK-Question-G_R02-1]
Nasledujúce otázky sa týkajú písania, ako súčasti Vašej terajšej práce. Uveďte aj písanie na počítačoch alebo iných elektronických zariadeniach.

[TU-SK-Question-G_R02-2]
Nasledujúce otázky sa týkajú písania, ako súčasti Vašej poslednej práce. Uveďte aj písanie na počítačoch alebo iných elektronických zariadeniach.
Interviewer Instruction
Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-SK-Question-G_Q02a_lead-1]
Ako často vo vašom súčasnom zamestnaní...

[TU-SK-Question-G_Q02a_lead-2]
Ako často ste vo vašom poslednom zamestnaní...
[G_Q02a]
[TU-SK-Question-G_Q02a-1]
píšete listy, poznámky alebo e-maily?

[TU-SK-Question-G_Q02a-2]
písali listy, poznámky alebo e-maily?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q02b]
[TU-SK-Question-G_Q02b-1]
píšete články do novín, časopisov alebo spravodajov?

[TU-SK-Question-G_Q02b-2]
písali články do novín, časopisov alebo spravodajov?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q02c]
[TU-SK-Question-G_Q02c-1]
píšete správy?

[TU-SK-Question-G_Q02c-2]
písali správy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q02d]
[TU-SK-Question-G_Q02d-1]
vypĺňate formuláre?

[TU-SK-Question-G_Q02d-2]
vyplňovali formuláre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-SK-Question-G_R03-1]
Nasledujúce otázky sa týkajú činností vo vašom súčasnom zamestnaní, pri ktorých prichádzate do styku s číslami, množstvami, číselnými údajmi, štatistikou a matematikou.

[TU-SK-Question-G_R03-2]
Nasledujúce otázky sa týkajú činností vo vašom poslednom zamestnaní, pri ktorých ste prichádzali do styku s číslami, množstvami, číselnými údajmi, štatistikou a matematikou.
Interviewer Instruction
Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-SK-Question-G_Q03b_lead-1]
Ako často vo vašom súčasnom zamestnaní...

[TU-SK-Question-G_Q03b_lead-2]
Ako často ste vo vašom poslednom zamestnaní...
[G_Q03b]
[TU-SK-Question-G_Q03b-1]
počítate ceny, náklady alebo rozpočty?

[TU-SK-Question-G_Q03b-2]
počítali ceny, náklady alebo rozpočty?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q03c]
[TU-SK-Question-G_Q03c-1]
používate alebo počítate zlomky, desatinné čísla alebo percentá?

[TU-SK-Question-G_Q03c-2]
používali alebo počítali zlomky, desatinné čísla alebo percentá?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q03d]
[TU-SK-Question-G_Q03d-1]
používate kalkulačku, či už klasickú alebo kalkulačku v počítači?

[TU-SK-Question-G_Q03d-2]
používali kalkulačku, či už klasickú alebo kalkulačku v počítači?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-SK-Question-G_Q03f_lead-1]
Ako často vo vašom súčasnom zamestnaní...

[TU-SK-Question-G_Q03f_lead-2]
Ako často ste vo vašom poslednom zamestnaní...
[G_Q03f]
[TU-SK-Question-G_Q03f-1]
pripravujete grafy alebo tabuľky?

[TU-SK-Question-G_Q03f-2]
pripravovali grafy alebo tabuľky?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q03g]
[TU-SK-Question-G_Q03g-1]
používate jednoduché výpočty alebo vzorce?

[TU-SK-Question-G_Q03g-2]
používali jednoduché výpočty alebo vzorce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Help
Pod jednoduchými výpočtami alebo vzorcami máme na mysli použitie matematických pravidiel, ktoré nám umožňujú nájsť neznáme číslo alebo množstvo, napríklad vzorec pre vypočítanie obsahu, keď poznáme dĺžku a šírku, alebo pre výpočet časového rozdielu, ktorý je potrebný na prejdenie určitej vzdialenosti, ak znížime rýchlosť.
[G_Q03h]
[TU-SK-Question-G_Q03h-1]
používate pokročilejšiu matematiku alebo štatistiku, ako napríklad diferenciálny počet, komplexnú algebru, trigonometriu alebo použitie regresných metód?

[TU-SK-Question-G_Q03h-2]
používali pokročilejšiu matematiku alebo štatistiku, ako napríklad diferenciálny počet, komplexnú algebru, trigonometriu alebo použitie regresných metód?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-SK-Question-G_Q04-1]
Používate počítač vo Vašej súčasnej práci?

[TU-SK-Question-G_Q04-2]
Používali ste počítač vo Vašej poslednej práci?
Interviewer Instruction
Patria sem mobilné telefóny alebo vreckové elektronické zariadenia, ktoré sa používajú na pripojenie k internetu, kontrolu e-mailov atď.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
Pod pojmom počítač máme na mysli sálové či stolové počítače, notebooky alebo iné zariadenia, ktoré ste používali na odosielanie a prijímanie e-mailových správ, spracovanie dát alebo textu, alebo pri hľadaní informácií na internete.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-SK-Question-G_R05-1]
Nasledujúce otázky sa týkajú používania počítačov alebo internetu v rámci vášho súčasného zamestnania. Otázky sa nevzťahujú na používanie počítačov a internetu v predchádzajúcich zamestnaniach, ktoré ste mohli mať pred súčasným zamestnaním.

[TU-SK-Question-G_R05-2]
Nasledujúce otázky sa týkajú používania počítačov a internetu v rámci vášho posledného zamestnania. Otázky sa nevzťahujú na používanie počítačov a internetu v predchádzajúcich zamestnaniach, ktoré ste mohli mať pred vaším posledným zamestnaním.
Interviewer Instruction
Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-SK-Question-G_Q05a_lead-1]
Ako často vo vašom súčasnom zamestnaní...

[TU-SK-Question-G_Q05a_lead-2]
Ako často ste vo vašom poslednom zamestnaní...
[G_Q05a]
[TU-SK-Question-G_Q05a-1]
používate e-mail?

[TU-SK-Question-G_Q05a-2]
používali e-mail?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q05c]
[TU-SK-Question-G_Q05c-1]
využívate internet na lepšie pochopenie tém súvisiacich s vašou prácou?

[TU-SK-Question-G_Q05c-2]
využívali internet na lepšie pochopenie tém súvisiacich s vašou prácou?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q05d]
[TU-SK-Question-G_Q05d-1]
vykonávate transakcie na internete, napríklad nákup alebo predaj výrobkov alebo služieb, alebo internetbanking?

[TU-SK-Question-G_Q05d-2]
vykonávali transakcie na internete, napríklad nákup alebo predaj výrobkov alebo služieb, alebo internetbanking?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-SK-Question-G_Q05e_lead-1]
Ako často vo vašom súčasnom zamestnaní...

[TU-SK-Question-G_Q05e_lead-2]
Ako často ste vo vašom poslednom zamestnaní...
[G_Q05e]
[TU-SK-Question-G_Q05e-1]
využívate tabuľkový softvér, napríklad Excel?

[TU-SK-Question-G_Q05e-2]
využili tabuľkový softvér, napríklad Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q05f]
[TU-SK-Question-G_Q05f-1]
používate textový editor, napríklad Word?

[TU-SK-Question-G_Q05f-2]
používali textový editor, napríklad Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q05g]
[TU-SK-Question-G_Q05g-1]
používate programovací jazyk na programovanie alebo písanie počítačového kódu?

[TU-SK-Question-G_Q05g-2]
používali programovací jazyk na programovanie alebo písanie počítačového kódu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[G_Q05h]
[TU-SK-Question-G_Q05h-1]
zapájate sa do online diskusií na internete, ako napríklad online konferencie alebo četovacie skupiny?

[TU-SK-Question-G_Q05h-2]
zapájali sa do online diskusií na internete, ako napríklad online konferencie alebo četovacie skupiny?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Vezmite si späť kartičku číslo 12 od respondenta. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-SK-Question-G_Q06-1]
Na akej úrovni potrebujete ovládať počítač vo vašom súčasnom zamestnaní?

[TU-SK-Question-G_Q06-2]
Na akej úrovni ste potrebovali ovládať počítač vo vašom poslednom zamestnaní?
Interviewer Instruction
Ukážte kartičku číslo 15.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Na ZÁKLADNEJ úrovni, ako napríklad využitie počítača na jednoduché rutinné úlohy, ako je zadávanie dát alebo odosielanie a prijímanie e-mailov
02 Na UŽÍVATEĽSKEJ úrovni, ako napríklad písanie textov, tabuliek alebo spravovanie databáz
03 Na POKROČILEJ úrovni, ako napríklad vývoj softvéru, alebo modifikácia počítačových hier, programovanie s použitím jazykov, ako napríklad Java, sql, php alebo perl, alebo správa počítačovej siete
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-SK-Question-G_Q07-1]
Myslíte si, že máte potrebné počítačové zručnosti, aby ste vaše súčasné zamestnanie vykonávali dobre?

[TU-SK-Question-G_Q07-2]
Myslíte si, že ste mali potrebné počítačové zručnosti, aby ste vaše posledné zamestnanie vykonávali dobre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Ovplyvnili nedostatočné počítačové zručnosti vaše prijatie do zamestnania, váš kariérny postup alebo zvýšenie mzdy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-SK-Question-H_R01-1]
Doteraz sme hovorili o Vašich pracovných činnostiach. Teraz by som chcel/a hovoriť o Vašom čítaní mimo práce. Zahrňte sem aj čítanie z obrazovky počítača alebo iných elektronických displejov.

[TU-SK-Question-H_R01-2]
Doteraz sme hovorili o Vašich pracovných činnostiach. Teraz by som chcel/a hovoriť o Vašom čítaní mimo práce, vrátane čítania, ktoré uskutočňujete v rámci vášho štúdia. Zahrňte sem aj čítanie z obrazovky počítača alebo iných elektronických displejov.

[TU-SK-Question-H_R01-3]
Doteraz sme hovorili o činnostiach, ktoré ste vykonávali vo Vašom poslednom zamestnaní. Teraz by som chcel/a hovoriť o Vašom čítaní v každodennom živote. Nezapočítajte, prosím, čítanie, ktoré ste uskutočňovali v rámci Vášho posledného zamestnania. Zahrňte sem čítanie z obrazovky počítača alebo iných elektronických displejov.

[TU-SK-Question-H_R01-4]
Doteraz sme hovorili o činnostiach, ktoré ste vykonávali vo Vašom poslednom zamestnaní. Teraz by som chcel/a hovoriť o Vašom čítaní v každodennom živote. Nezapočítajte, prosím, čítanie, ktoré ste uskutočňovali v rámci Vášho posledného zamestnania, ale zarátajte čítanie, ktoré uskutočňujete v rámci Vášho štúdia. Zahrňte sem aj čítanie z obrazovky počítača alebo iných elektronických displejov.

[TU-SK-Question-H_R01-5]
Teraz by som chcel/a hovoriť o Vašom čítaní v každodennom živote. Zahrňte sem aj čítanie z obrazovky počítača alebo iných elektronických displejov.
Interviewer Instruction
1. Podajte respondentovi kartičku číslo 12 a požiadajte ho/ju, nech si ju nechá, kým ho/ju nevyzvete na vrátenie. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-SK-Question-H_Q01a_lead-1]
Ako často mimo vašej práce zvyčajne ...

[TU-SK-Question-H_Q01a_lead-2]
Ako často vo vašom každodennom živote zvyčajne ...
[H_Q01a] čítate pokyny alebo návody?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q01b] čítate listy, poznámky alebo e-maily?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q01c] čítate články v novinách, časopisoch alebo v spravodajoch?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q01d] čítate články v odborných časopisoch alebo vedecké publikácie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-SK-Question-H_Q01e_lead-1]
Ako často mimo vašej práce zvyčajne ...

[TU-SK-Question-H_Q01e_lead-2]
Ako často vo vašom každodennom živote zvyčajne ...
[H_Q01e] čítate knihy, beletriu alebo literatúru faktu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q01f] čítate manuály alebo príručky?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q01g] čítate účty, faktúry, bankové výpisy či iné finančné výkazy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q01h] čítate diagramy, mapy alebo schémy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-SK-Question-H_R02-1]
Nasledujúce otázky sa týkajú Vášho písania mimo práce. Uveďte aj písanie na počítačoch alebo iných elektronických zariadeniach.

[TU-SK-Question-H_R02-2]
Nasledujúce otázky sa týkajú Vášho písania mimo práce. Uveďte aj písanie, ktoré realizujete v rámci Vášho štúdia. Uveďte aj písanie na počítačoch alebo iných elektronických zariadeniach.

[TU-SK-Question-H_R02-3]
Nasledujúce otázky sa týkajú písania vo Vašom každodennom živote. Nepočítajte žiadne písanie, ktoré ste realizovali v rámci Vášho posledného zamestnania. Uveďte aj písanie na počítačoch alebo iných elektronických zariadeniach.

[TU-SK-Question-H_R02-4]
Nasledujúce otázky sa týkajú písania vo Vašom každodennom živote. Nepočítajte žiadne písanie, ktoré ste realizovali v rámci Vášho posledného zamestnania, ale zahrňte sem písanie, ktoré realizujete v rámci Vášho štúdia. Uveďte aj písanie na počítačoch alebo iných elektronických zariadeniach.

[TU-SK-Question-H_R02-5]
Nasledujúce otázky sa týkajú Vášho písania vo Vašom každodennom živote. Uveďte aj písanie, ktoré realizujete v rámci Vášho štúdia. Uveďte aj písanie na počítačoch alebo iných elektronických zariadeniach.

[TU-SK-Question-H_R02-6]
Nasledujúce otázky sa týkajú Vášho písania vo Vašom každodennom živote. Uveďte aj písanie na počítačoch alebo iných elektronických zariadeniach.
Interviewer Instruction
Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-SK-Question-H_Q02a_lead-1]
Ako často mimo vašej práce zvyčajne ...

[TU-SK-Question-H_Q02a_lead-2]
Ako často vo vašom každodennom živote zvyčajne ...
[H_Q02a] píšete listy, poznámky alebo e-maily?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q02b] píšete články do novín, časopisov alebo spravodajov?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q02c] píšete správy?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q02d] vyplňujete formuláre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-SK-Question-H_R03-1]
Nasledujúce otázky sa týkajú vašich mimopracovných aktivít, pri ktorých prichádzate do styku s číslami, číselnými údajmi, štatistikou a matematikou.

[TU-SK-Question-H_R03-2]
Nasledujúce otázky sa týkajú vašich mimopracovných aktivít, pri ktorých prichádzate do styku s číslami, číselnými údajmi, štatistikou a matematikou, vrátane aktivít, ktoré sú súčasťou vášho štúdia.

[TU-SK-Question-H_R03-3]
Nasledujúce otázky sa týkajú aktivít vo vašom každodennom živote, pri ktorých prichádzate do styku s číslami, číselnými údajmi, štatistikou a matematikou. Nezapočítajte ale aktivity, ktoré boli súčasťou vášho posledného zamestnania.

[TU-SK-Question-H_R03-4]
Nasledujúce otázky sa týkajú aktivít vo vašom každodennom živote, pri ktorých prichádzate do styku s číslami, číselnými údajmi, štatistikou a matematikou. Započítajte aj obdobné aktivity, ktoré sú súčasťou vášho štúdia, ale nezapočítajte aktivity, ktoré boli súčasťou vášho posledného zamestnania.

[TU-SK-Question-H_R03-5]
Nasledujúce otázky sa týkajú aktivít vo vašom každodennom živote, pri ktorých prichádzate do styku s číslami, číselnými údajmi, štatistikou a matematikou. Započítajte aj obdobné aktivity, ktoré sú súčasťou vášho štúdia.

[TU-SK-Question-H_R03-6]
Nasledujúce otázky sa týkajú aktivít vo vašom každodennom živote, pri ktorých prichádzate do styku s číslami, číselnými údajmi, štatistikou a matematikou.
Interviewer Instruction
Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-SK-Question-H_Q03b_lead-1]
Ako často mimo vašej práce zvyčajne ...

[TU-SK-Question-H_Q03b_lead-2]
Ako často vo vašom každodennom živote zvyčajne ...
[H_Q03b] počítate ceny, náklady a rozpočty?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q03c] používate alebo počítate zlomky, desatinné čísla alebo percentá?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q03d] používate kalkulačku, či už klasickú alebo kalkulačku v počítači?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-SK-Question-H_Q03f_lead-1]
Ako často mimo vašej práce zvyčajne ...

[TU-SK-Question-H_Q03f_lead-2]
Ako často vo vašom každodennom živote zvyčajne ...
[H_Q03f] pripravujete grafy alebo tabuľky?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q03g] používate jednoduché výpočty alebo vzorce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Help
Pod jednoduchými výpočtami alebo vzorcami máme na mysli použitie matematických pravidiel, ktoré nám umožňujú nájsť neznáme číslo alebo množstvo, napríklad vzorec pre vypočítanie obsahu, keď poznáme dĺžku a šírku, alebo pre výpočet časového rozdielu, ktorý je potrebný na prejdenie určitej vzdialenosti, ak znížime rýchlosť.
[H_Q03h] používate pokročilejšiu matematiku alebo štatistiku, ako napríklad diferenciálny počet, komplexnú algebru, trigonometriu alebo použitie regresných metód?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Používali ste niekedy počítač?
Interviewer Instruction
Patria sem mobilné telefóny alebo vreckové elektronické zariadenia, ktoré sa používajú na pripojenie k internetu, kontrolu e-mailov atď.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Help
Pod pojmom počítač máme na mysli sálové či stolové počítače, notebooky alebo iné zariadenia, ktoré ste používali na odosielanie a prijímanie e-mailových správ, spracovanie dát alebo textu, alebo pri hľadaní informácií na internete.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-SK-Question-H_Q04b-1]
Používate v súčasnosti, okrem práce, počítač vo svojom každodennom živote?

[TU-SK-Question-H_Q04b-2]
Používate v súčasnosti počítač vo svojom každodennom živote?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-SK-Question-H_R05-1]
Nasledujúce otázky sa týkajú používania počítačov a internetu mimo pracoviska. Môže to byť doma, alebo na miestach, ktoré ponúkajú internetové služby, ako sú napríklad internetové kaviarne či knižnice.

[TU-SK-Question-H_R05-2]
Nasledujúce otázky sa týkajú používania počítačov a internetu mimo pracoviska. Započítajte aj obdobné aktivity, ktoré sú súčasťou vášho štúdia. Môže to byť napríklad doma, alebo na miestach, ktoré ponúkajú internetové služby, ako sú napríklad internetové kaviarne či knižnice.

[TU-SK-Question-H_R05-3]
Nasledujúce otázky sa týkajú používania počítačov a internetu v každodennom živote. Môže to byť napríklad doma, alebo na miestach, ktoré ponúkajú internetové služby, ako sú napríklad internetové kaviarne či knižnice. Nezapočítajte ale aktivity, ktoré boli súčasťou vášho posledného zamestnania.

[TU-SK-Question-H_R05-4]
Nasledujúce otázky sa týkajú používania počítačov a internetu v každodennom živote. Započítajte aj obdobné aktivity v rámci vášho štúdia. Môže to byť napríklad doma, alebo na miestach, ktoré ponúkajú internetové služby, ako sú napríklad internetové kaviarne či knižnice. Nezapočítajte ale aktivity, ktoré boli súčasťou vášho posledného zamestnania.

[TU-SK-Question-H_R05-5]
Nasledujúce otázky sa týkajú používania počítačov a internetu v každodennom živote. Započítajte aj obdobné aktivity v rámci vášho štúdia. Môže to byť napríklad doma, alebo na miestach, ktoré ponúkajú internetové služby, ako sú napríklad internetové kaviarne či knižnice.

[TU-SK-Question-H_R05-6]
Nasledujúce otázky sa týkajú používania počítačov a internetu v každodennom živote. Môže to byť doma, alebo na miestach, ktoré ponúkajú internetové služby, ako sú napríklad internetové kaviarne či knižnice.
Interviewer Instruction
Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-SK-Question-H_Q05a_lead-1]
Ako často mimo vašej práce zvyčajne ...

[TU-SK-Question-H_Q05a_lead-2]
Ako často vo vašom každodennom živote zvyčajne ...
[H_Q05a] používate e-mail?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q05c] používate internet, aby ste lepšie pochopili napríklad problematiku týkajúcu sa vášho zdravia alebo chorôb, financií či životného prostredia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q05d] vykonávate transakcie na internete, napríklad nákup alebo predaj výrobkov alebo služieb, alebo internetbanking?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-SK-Question-H_Q05e_lead-1]
Ako často mimo vašej práce zvyčajne ...

[TU-SK-Question-H_Q05e_lead-2]
Ako často vo vašom každodennom živote zvyčajne ...
[H_Q05e] využívate tabuľkový softvér, napríklad Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q05f] používate textový editor, napríklad Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q05g] používate programovací jazyk na programovanie alebo písanie počítačového kódu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
[H_Q05h] zapájate sa do online diskusií na internete, ako sú napríklad online konferencie alebo četovacie skupiny?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nikdy
02 Menej ako raz za mesiac
03 Menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 Aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 Každý deň
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Vezmite si od respondenta späť kartičku číslo 12. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01] Teraz by som vám chcel/a položiť zopár otázok o tom, ako vidíte samého/samu seba. Začnem čítaním niekoľkých tvrdení.
Interviewer Instruction
1. Podajte respondentovi kartičku číslo 10 a požiadajte ho/ju, nech si ju nechá, kým ho/ju nevyzvete na vrátenie. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Chcel/a by som vám teraz položiť zopár otázok o tom, ako riešite problémy a úlohy, s ktorými sa stretávate. Do akej miery sa vás týkajú nasledovné tvrdenia?
[I_Q04b] Keď počujem alebo čítam o nových nápadoch, snažím sa ich preniesť do reálnych životných situácií, v ktorých by mohli byť použité.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 vôbec nie
02 veľmi málo
03 do istej miery
04 do značnej miery
05 do veľmi veľkej miery
DK
RF
[I_Q04d] Rád/Rada sa učím nové veci.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 vôbec nie
02 veľmi málo
03 do istej miery
04 do značnej miery
05 do veľmi veľkej miery
DK
RF
[I_Q04h] Keď sa stretnem s niečím novým, snažím sa to dať do súvislosti s tým, čo už poznám.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 vôbec nie
02 veľmi málo
03 do istej miery
04 do značnej miery
05 do veľmi veľkej miery
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] Do akej miery sa vás týkajú nasledovné tvrdenia?
[I_Q04j] Rád/Rada sa dostávam ku koreňu problémov.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 vôbec nie
02 veľmi málo
03 do istej miery
04 do značnej miery
05 do veľmi veľkej miery
DK
RF
[I_Q04l] Rád/Rada prichádzam na to, ako rôzne myšlienky navzájom súvisia.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 vôbec nie
02 veľmi málo
03 do istej miery
04 do značnej miery
05 do veľmi veľkej miery
DK
RF
[I_Q04m] Ak niečomu nerozumiem, hľadám ďalšie informácie, aby som tomu porozumel/a.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 vôbec nie
02 veľmi málo
03 do istej miery
04 do značnej miery
05 do veľmi veľkej miery
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Vezmite si od respondenta späť kartičku číslo 10 a podajte mu kartičku číslo 12. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = Exactly One | layout = list ]
[I_Q05f] Ako často, ak vôbec, ste za posledných 12 mesiacov vykonávali dobrovoľnú prácu, vrátane neplatenej práce pre charitu, politickú stranu, odbory alebo inú neziskovú organizáciu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 nikdy
02 menej ako raz za mesiac
03 menej ako raz za týždeň, ale aspoň raz za mesiac
04 aspoň raz za týždeň, ale nie každý deň
05 každý deň
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Vezmite si späť kartičku číslo 12 od respondenta a ukážte mu kartičku 16. Požiadajte ho, aby si ju ponechal, kým ho nevyzvete na vrátenie. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmito tvrdeniami?
[I_Q06a] Ľudia ako ja nemôžu nijako ovplyvniť to, čo robí vláda.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 plne súhlasím
02 súhlasím
03 neviem sa rozhodnúť
04 nesúhlasím
05 vôbec nesúhlasím
DK
RF
[I_Q07a] Je len zopár ľudí, ktorým sa dá úplne veriť.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 plne súhlasím
02 súhlasím
03 neviem sa rozhodnúť
04 nesúhlasím
05 vôbec nesúhlasím
DK
RF
[I_Q07b] Ak nie ste opatrný/á, iní ľudia vás zneužijú.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 plne súhlasím
02 súhlasím
03 neviem sa rozhodnúť
04 nesúhlasím
05 vôbec nesúhlasím
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Vezmite si späť kartičku číslo 16 od respondenta. 2. Pokračujte stlačením tlačidla <Ďalšia>.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] Nasledujúca otázka sa týka Vášho zdravia. Môžete povedať, že Váš zdravotný stav je vcelku vynikajúci, veľmi dobrý, dobrý, prijateľný alebo zlý?
Interviewer Instruction
Zdravie sa skladá tak z fyzického, ako aj psychického zdravia.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 vynikajúci
02 veľmi dobrý
03 dobrý
04 uspokojivý
05 zlý
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Teraz by som Vám rád/a položil/a niekoľko všeobecných otázok. Vrátane Vás, koľko ľudí žije vo Vašej domácnosti? Započítajte, prosím, aj ľudí, ktorí dočasne žijú inde.
Interviewer Instruction
1. Členstvo v domácnosti je definované existenciou SPOLOČNÝCH VÝDAVKOV (vrátane prospechu z výdavkov, ale aj prispievania na výdavky) a miestom trvalého pobytu. 2. Osobu, ktorá trávila za posledný rok väčšinu svojho denného odpočinku v tejto domácnosti, považujeme za jej stáleho obyvateľa.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 Počet osôb: [FTE]
DK
RF
Help
1. Nájomníci sa považujú za členov domácnosti iba V PRÍPADE, ŽE sa podieľajú na výdavkoch domácnosti. 2. Študenti zdieľajúci obydlie sa dajú považovať za členov jednej domácnosti iba V PRÍPADE, ŽE sa podieľajú na výdavkoch domácnosti. 3. Osoby, ktoré sú dlhodobo neprítomné z pracovných dôvodov, ale s domácnosťou si udržiavajú neustály jasný finančný vzťah, sa považujú za členov domácnosti (napr. hlava domácnosti pracujúca v zahraničí). 4. Deti, ktoré sa vzdelávajú mimo domov, by mali byť považované za členov domácnosti iba vtedy, ak nemajú vlastnú súkromnú adresu a udržiavajú si úzke vzťahy (napr. chodia domov na víkend).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Žijete spolu s manželom/kou alebo partnerom/kou?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02c
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c] Prosím, pozrite sa na túto kartičku a povedzte, ktoré z vyhlásení najlepšie opisuje súčasnú situáciu vášho/vašej manžela/manželky alebo partnera/partnerky.
Interviewer Instruction
Ukážte kartičku číslo 9.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 zamestnaný/á na plný pracovný úväzok (zamestnanec/zamestnankyňa, podnikateľ/ka)
02 zamestnaný/á na čiastočný pracovný úväzok (zamestnanec/zamestnankyňa, podnikateľ/ka)
03 nezamestnaný/á
04 žiak/žiačka, študent/ka
05 učeň/učnica, stážista/stážistka
06 V dôchodku alebo v predčasnom dôchodku
07 s trvalým zdravotným postihnutím
08 starostlivosť o domácnosť, deti alebo rodinu
09 iné
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Máte deti? Započítajte, prosím, aj nevlastné deti a deti, ktoré nežijú vo vašej domácnosti.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Koľko máte detí?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 Počet detí: [FTE]
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Koľko rokov má toto dieťa?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Vek: [FTE]
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Koľko rokov má vaše najmladšie dieťa?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Vek najmladšieho: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] A koľko rokov má vaše najstaršie dieťa?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Vek najstaršieho: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte vek najmladšieho a najstaršieho dieťaťa a zmeňte vek najmladšieho dieťaťa (J_Q03d1) alebo vek najstaršieho dieťaťa (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Teraz vám položím zopár otázok o vás. Narodili ste sa na Slovensku?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bSK
ELSE Goto J_Q05a1SK
Group
[ id = J_Q04bSK | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bSK] V ktorej krajine ste sa narodili?
Interviewer Instruction
Uveďte konkrétny názov krajiny v jeho SÚČASNOM znení.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Česká republika
02 Maďarsko
03 Rakúsko
04 Poľsko
05 Nemecko
06 Ukrajina
07 Iná krajina
DK
RF

routing

[id = J_Q04bSK_1 ]
IF (^J_Q04bSK = "7" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Ktorá krajina to bola?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] V akom veku, alebo v ktorom roku ste sa prvýkrát prisťahovali na Slovensko?
Interviewer Instruction
Napíšte vek ALEBO rok.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vek [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Rok [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Bola uvedená nepravdepodobná odpoveď. Prosím, potvrďte vek alebo rok uvedený v poslednej otázke, alebo zmeňte rok narodenia (A_Q01a) alebo rok prisťahovania (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1SK | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1SK] Aký jazyk ste sa ako prvý v detstve doma naučili A EŠTE STÁLE MU ROZUMIETE?
Interviewer Instruction
1. Označte len jednu možnosť. 2. Ak respondent spontáne uvedie DVA jazyky, môžete uviesť druhý jazyk v J_Q05a2SK.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 slovenčina
02 čeština
03 maďarčina
04 nemčina
05 rómština
06 poľština
07 iný jazyk
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1SK_1 ]
IF (^J_Q05a1SK = "7" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Ktorý jazyk to bol?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Spomenul/a respondent/ka viac ako 1 jazyk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2SK
ELSE Goto J_Q05bSK
Group
[ id = J_Q05a2SK | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2SK] Aký ďalší jazyk ste sa naučili najprv v detstve doma A ESTE STÁLE MU ROZUMIETE ?
Interviewer Instruction
Označte len jednu možnosť.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 slovenčina
02 čeština
03 maďarčina
04 nemčina
05 rómština
06 poľština
07 iný jazyk
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2SK_1 ]
IF (^J_Q05a2SK = "7" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bSK
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Ktorý jazyk to bol?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bSK | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bSK] Akým jazykom doma rozprávate najčastejšie?
Interviewer Instruction
Označte len jednu možnosť.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 slovenčina
02 čeština
03 maďarčina
04 nemčina
05 rómština
06 poľština
07 iný jazyk
DK
RF
Help
1. Táto otázka sa vzťahuje na jazyk, ktorým respondent hovorí najčastejšie. 2. Nemal by sa tým myslieť jazyk, ktorým hovorí najčastejšie rodina ako celok. Je celkom možné, že rôzni členovia rodiny hovoria rôznymi jazykmi (napr. čínske deti môžu hovoriť hlavne po anglicky, pričom rodičia hovoria predovšetkým po čínsky). 3. Ak respondent žije osamote, uveďte jazyk, ktorý používa v každodennom styku.

routing

[id = J_Q05bSK_1 ]
IF (^J_Q05bSK = "7" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Ktorý jazyk to bol?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] Zopár ďalších otázok bude o Vašej matke alebo pestúnke. Narodila sa Vaša matka alebo pestúnka na Slovensku?
Interviewer Instruction
Ak sa jedná o viac ako jednu osobu, tieto otázky sa vzťahujú na tú, ktorá respondenta sprevádzala v detstve najdlhšie (0 - 16 rokov).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Aký bol najvyšší stupeň vzdelania, ktorý dosiahla vaša matka alebo pestúnka?
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 17. 2. Ak matka alebo pestúnka nemala žiadne vzdelanie, mali by ste uviesť najnižšiu kategóriu „1“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 základné vzdelanie
02 stredoškolské vzdelanie
03 vysokoškolské vzdelanie
DK
RF
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[id = J_D06c5_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] Zopár ďalších otázok bude o Vašom otcovi alebo pestúnovi. Narodil sa Váš otec alebo pestún na Slovensku?
Interviewer Instruction
Ak sa jedná o viac ako jednu osobu, tieto otázky sa vzťahujú na tú, ktorá respondenta sprevádzala v detstve najdlhšie (0 - 16 rokov).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Áno
02 Nie
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Aký bol najvyšší stupeň vzdelania, ktorý dosiahol váš otec alebo pestún?
Interviewer Instruction
1. Ukážte kartičku číslo 17. 2. Ak otec alebo pestún nemal žiadne vzdelanie, mali by ste uviesť najnižšiu kategóriu „1“.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 základné vzdelanie
02 stredoškolské vzdelanie
03 vysokoškolské vzdelanie
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU_SK_QuestionJ_Q08_1]
Približne koľko kníh máte u vás doma? Nezapočítajte časopisy, noviny či učebnice. Ako pomôcku uvádzame, že jeden meter poličky je asi 40 kníh.

[TU_SK_QuestionJ_Q08_2]
Približne koľko kníh ste mali u vás doma, keď ste mali 16 rokov? Nezapočítajte časopisy, noviny či učebnice. Ako pomôcku uvádzame, že jeden meter poličky je asi 40 kníh.
Interviewer Instruction
Ukážte kartičku číslo 18.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 10 a menej kníh
02 11 až 25 kníh
03 26 až 100 kníh
04 101 až 200 kníh
05 201 až 500 kníh
06 viac ako 500 kníh
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF ( (^J_Q05a1SK = "01" ) OR (^J_Q05a1SK = "03" ) ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Zvoľte príslušný dispozičný kód pre túto časť prieskumu.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Čiastočne vypracované/prerušené
04 Odmietnutie - osoba zo vzorky
05 Odmietnutie - iné
07 Jazykové problémy
08 Ťažkosti s čítaním a písaním
09 Poruchy učenia/mentálne postihnutie
12 Porucha sluchu
13 Slepota/porucha zraku
14 Porucha reči
15 Fyzické postihnutie
16 Iné postihnutie
17 Iné (nešpecifikované), napríklad choroba alebo neobvyklé okolnosti
18 Smrť
21 Maximálny počet volaní
24 Dočasne neprítomný/á/nedostupný/á po dobu práce v teréne
25 Nevhodná osoba (pre návrhy bez zisťovania)
27 Duplikát - rozhovor už bol vykonaný
90 Technický problém

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Poznačte dôvod, pre ktorý je osoba nevhodná
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Teraz vám podám počítač, aby ste mohli vypracovať ďalšiu časť prieskumu. V akom jazyku si želáte pracovať s počítačom?
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 anglický
02 nemecký
03 holandský
04 španielsky
05 francúzsky
06 grécky
07 český
08 dánsky
09 estónsky
10 ruský
11 fínsky
12 švédsky (LEN MS)
13 nemecký
14 maďarský
15 taliansky
16 japonský
17 kórejský
18 holandský
19 nórsky (Bokmål)
20 poľský
21 portugalský
22 ruský
23 slovenský
24 slovinský
25 baskický
26 katalánsky
27 španielsky
28 haličský
29 valencijský
30 švédsky
31 waleský