Navigation

go back

Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Ik zou u nu enkele vragen willen stellen over uw achtergrond zoals uw geboorteland, taalachtergrond, opleiding, werk en andere activiteiten. Probeert u elke vraag zo goed en zo volledig mogelijk te beantwoorden. Ik zal uw antwoorden invoeren op de computer.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] In welke taal wilt u dat ik u deze vragen stel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Engels
02 Duits
03 Turks
04 Servisch/Kroatisch/Bosnisch
05 Nederlands
06 Spaans
07 Frans
08 Grieks
09 Tsjechisch
10 Deens
11 Ests
12 Russisch
13 Fins
14 Zweeds (alleen MS)
15 Duits
16 Hongaars
17 Italiaans
18 Japans
19 Koreaans
20 Nederlands
21 Noors (Bokmål)
22 Pools
23 Portugees
24 Russisch
25 Hongaars
26 Slowaaks
27 Sloveens
28 Baskisch
29 Catalaans
30 Gallisisch
31 Valenciaans
32 Zweeds
33 Welsh
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "Januari " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "Februari " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "Maart " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "Mei " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "Juni " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "Juli " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "Augustus " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "Oktober " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "December " .^A_D01a2
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Ik wil beginnen met een paar algemene vragen. Kunt u mij zeggen in welk jaar u bent geboren?
Interviewer Instruction
1. Deze vraag is essentieel voor het vervolg. 'Weet niet' of weigeringen moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Dring aan op een antwoord. 2. Als het geboortejaar buiten de vastgestelde grenzen valt (voor interviews die worden afgenomen in 2011 zijn die grenzen ‘eerder dan 1945’ en ‘later dan 1995’ ; voor interviews die worden afgenomen in 2012 zijn die grenzen ‘eerder dan 1946’ of ‘later dan 1996’), controleer dan nogmaals of respondent in aanmerking komt. Als respondent niet in aanmerking komt, moet u het interview afbreken en de responscode op <25> zetten in het DISP_BQ scherm.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 Jaar: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] En in welke maand?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Maart
04 April
05 Mei
06 Juni
07 Juli
08 Augustus
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Is respondent man of vrouw?
Interviewer Instruction
Alleen vragen indien onzeker.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Man
02 Vrouw
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Nu wil ik u een paar vragen stellen over het onderwijs dat u hebt gevolgd.
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 1. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = B_Q01aNL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aNL] Welke van de opleidingen op deze kaart, is de hoogste die u heeft behaald?
Interviewer Instruction
Als respondent momenteel onderwijs volgt, benadrukt u dat deze vraag over afgerond onderwijs gaat en dat onderwijs dat nu wordt gevolgd in een latere vraag aan de orde komt.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 geen diploma
02 basisonderwijs, lagere school, speciaal lager onderwijs
03 speciaal voortgezet onderwijs
04 vmbo (praktijkonderwijs, bl, kl), lbo, vbo, ibo, ivbo,bol/mbo 1-jarig (assistentenopleiding), kmbo 1-jarig, bbl 1-jarig
05 leerlingwezen primair, bbl 2-jarig (basisberoeps), leerlingwezen secundair, bbl 3-jarig (vakopleiding)
06 mulo, mavo, vmbo (tl, gl)
07 bol/mbo 2-jarig (basisberoeps), kmbo 2-jarig, bol 3-jarig (vakopleiding)
08 bbl 4-jarig (middenkader)
09 mbo 3- of 4-jarig, bol 4-jarig (middenkader)
10 havo, mms
11 vwo, gymnasium, hbs
12 kort hbo, associate degree
13 hbo 4 jarig, hbo bachelor
14 universiteit bachelor
15 universiteit doctoraal, hbo/universiteit master, medisch specialist
16 doctoraat
17 Buitenlands diploma
DK
RF
Group
[ id = B_D01aNL | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01aNL]

inference rule

[id = B_D01aNL_1 | after]
IF ( (^B_Q01aNL = "1" ) OR ( (^B_Q01aNL = "2" ) OR ( (^B_Q01aNL = "3" ) OR ( (^B_Q01aNL = "4" ) OR (^B_Q01aNL = "6" ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01aNL = "5" ) OR ( (^B_Q01aNL = "7" ) OR ( (^B_Q01aNL = "8" ) OR ( (^B_Q01aNL = "9" ) OR ( (^B_Q01aNL = "10" ) OR ( (^B_Q01aNL = "11" ) OR ( (^B_Q01aNL = "DK" ) OR (^B_Q01aNL = "RF" ) ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01aNL = "12" ) OR ( (^B_Q01aNL = "13" ) OR ( (^B_Q01aNL = "14" ) OR ( (^B_Q01aNL = "15" ) OR (^B_Q01aNL = "16" ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aNL | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01aNL]

routing

[id = B_C01aNL_1 ]
IF (^B_Q01aNL = "17" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aNL = "1" ) OR (^B_Q01aNL = "DK" ) ) OR (^B_Q01aNL = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01aNL = "2" ) OR (^B_Q01aNL = "3" ) ) OR (^B_Q01aNL = "4" ) ) OR (^B_Q01aNL = "6" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01bNL
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Hoe heet dit diploma?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2NL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2NL] In welk land hebt u dit diploma behaald?
Interviewer Instruction
Geef de HUIDIGE naam van het land.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Marokko
02 Turkije
03 Duitsland
04 België
05 Frankrijk
06 Verenigd Koninkrijk
07 Ander land
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2NL_1 ]
IF (^B_Q01a2NL = "7" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3NL
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Welk land was dat?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3NL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3NL] Kunt u aangeven welk niveau in ons onderwijssysteem het meest overeenstemt met het niveau van dit diploma?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 1
Responses
[ layout = radioButton ]
01 geen diploma
02 basisonderwijs, lagere school, speciaal lager onderwijs
03 speciaal voortgezet onderwijs
04 vmbo (praktijkonderwijs, bl, kl), lbo, vbo, ibo, ivbo,bol/mbo 1-jarig (assistentenopleiding), kmbo 1-jarig, bbl 1-jarig
05 leerlingwezen primair, bbl 2-jarig (basisberoeps), leerlingwezen secundair, bbl 3-jarig (vakopleiding)
06 mulo, mavo, vmbo (tl, gl)
07 bol/mbo 2-jarig (basisberoeps), kmbo 2-jarig, bol 3-jarig (vakopleiding)
08 bbl 4-jarig (middenkader)
09 mbo 3- of 4-jarig, bol 4-jarig (middenkader)
10 havo, mms
11 vwo, gymnasium, hbs
12 kort hbo, associate degree
13 hbo 4 jarig, hbo bachelor
14 universiteit bachelor
15 universiteit doctoraal, hbo/universiteit master, medisch specialist
16 doctoraat
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3NL | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3NL]

inference rule

[id = B_D01a3NL_1 | after]
IF ( (^B_Q01a3NL = "1" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "2" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "3" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "4" ) OR (^B_Q01a3NL = "6" ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3NL = "5" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "7" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "8" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "9" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "10" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "11" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "DK" ) OR (^B_Q01a3NL = "RF" ) ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3NL = "12" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "13" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "14" ) OR ( (^B_Q01a3NL = "15" ) OR (^B_Q01a3NL = "16" ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3NL | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3NL]

routing

[id = B_C01a3NL_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3NL = "1" ) OR (^B_Q01a3NL = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3NL = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q01a3NL = "2" ) OR (^B_Q01a3NL = "3" ) ) OR (^B_Q01a3NL = "4" ) ) OR (^B_Q01a3NL = "6" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01bNL
Group
[ id = B_Q01bNL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01bNL] Wat was het vakgebied, het zwaartepunt of het hoofdvak van uw hoogste diploma? Als er meer dan één antwoord mogelijk is, kiest u dat wat volgens u het belangrijkste is.
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 2. 2. Als er bij deze opleiding sprake was van meer dan één vakgebied, zwaartepunt of hoofdvak, kies dan de belangrijkste. 3. Als er sprake was van meerdere opleidingen op dit niveau, kies dan het vakgebied, zwaartepunt of hoofdvak van de meest recente opleiding.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Algemeen onderwijs
02 Lerarenopleiding, onderwijswetenschappen
03 Geesteswetenschappen, talen, kunst
04 Sociale wetenschappen, communicatie
05 Economie, commercieel, management, administratie
06 Juridisch, bestuurlijk, openbare orde, veiligheid
07 Wiskunde, natuurwetenschappen, ICT
08 Techniek
09 Agrarisch, milieu, dieren
10 Gezondheidszorg, sociale dienstverlening, verzorging
11 Horeca, toerisme, transport, logistiek
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Hoe oud was u toen u dit diploma behaalde, of in welk jaar was dat?
Interviewer Instruction
1. Vul leeftijd OF jaartal in. 2. Als er sprake was van meer dan één opleiding op dit niveau, dan gaat het hier om de meest recente.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Leeftijd [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Jaar [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Antwoord is onwaarschijnlijk. Bevestig a.u.b. de bij de laatste vraag ingevulde leeftijd of het jaar, of wijzig het geboortejaar (A_Q01a) of het jaar waarin het diploma is behaald (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] En in welke maand was dat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Maart
04 April
05 Mei
06 Juni
07 Juli
08 Augustus
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aNL = "1" ) OR (^B_Q01aNL = "DK" ) ) OR (^B_Q01aNL = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Studeert u op dit moment voor een diploma?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
1. Als respondent niet zeker weet wat wordt bedoeld met een diploma, legt u uit dat hiermee hetzelfde wordt bedoeld als in de vorige vragen. 2. Twijfelt de respondent dan nog, overhandig dan alvast de KAART 3 die bestemd is voor vraag B_Q02bNL en vraag: "Studeert u momenteel voor een van de diploma's of certificaten op deze kaart?" 3. Als de respondent een van de diploma's of certificaten op de kaart noemt, kruist u hier het antwoord 'Ja' en op het volgende scherm de juiste opleiding aan.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bNL
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bNL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bNL] Voor welk diploma studeert u op dit moment?
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 3. 2. Als het om een buitenlands diploma gaat, vraag dan aan respondent om een vergelijkbaar Nederlands niveau aan te geven.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 basisonderwijs, speciaal lager onderwijs
02 speciaal voortgezet onderwijs
03 vmbo (praktijkonderwijs, bl, kl), bol/mbo 1-jarig (assistentenopleiding), bbl 1-jarig
04 bbl 2-jarig (basisberoeps), bbl 3-jarig (vakopleiding)
05 mavo, vmbo (tl, gl)
06 bol/mbo 2-jarig (basisberoeps), bol/mbo 3-jarig (vakopleiding)
07 bbl 4-jarig (middenkader)
08 bol/mbo 4-jarig (middenkader)
09 havo
10 vwo, gymnasium
11 kort hbo, associate degree
12 hbo 4 jarig, hbo bachelor
13 universiteit bachelor
14 universiteit doctoraal, hbo/universiteit master, medisch specialist
15 doctoraat
DK
RF

routing

[id = B_Q02bNL_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^B_Q02bNL = "1" ) OR (^B_Q02bNL = "2" ) ) OR (^B_Q02bNL = "3" ) ) OR (^B_Q02bNL = "5" ) ) OR (^B_Q02bNL = "DK" ) ) OR (^B_Q02bNL = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02cNL
Group
[ id = B_Q02cNL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02cNL] Wat is het vakgebied, het zwaartepunt of het hoofdvak van de opleiding voor dit diploma? Als er meer dan één antwoord mogelijk is, kiest u dat wat volgens u het belangrijkst is.
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 2
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Algemeen onderwijs
02 Lerarenopleiding, onderwijswetenschappen
03 Geesteswetenschappen, talen, kunst
04 Sociale wetenschappen, communicatie
05 Economie, commercieel, management, administratie
06 Juridisch, bestuurlijk, openbare orde, veiligheid
07 Wiskunde, natuurwetenschappen, ict
08 Techniek
09 Agrarisch, milieu, dieren
10 Gezondheidszorg, sociale dienstverlening, verzorging
11 Horeca, toerisme, transport, logistiek
DK
RF

routing

[id = B_Q02cNL_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Bent u ooit begonnen te studeren voor een diploma, maar daarmee opgehouden voordat u de opleiding had afgerond?
Interviewer Instruction
1. Deze vraag verwijst naar opleidingen als geheel (bijvoorbeeld een bacheloropleiding aan de universiteit). 2. Als respondent de opleiding tijdelijk onderbrak, maar later weer doorging, dan moet dat niet aangemerkt worden als ‘opgehouden voordat de opleiding was afgerond’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bNL
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bNL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bNL] Voor welk diploma begon u te studeren? Ging het om meer dan één opleiding, vermeld dan de opleiding met het hoogste niveau.
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 4. 2. Als het om een buitenlands diploma gaat, vraag dan aan respondent om een vergelijkbaar Nederlands niveau aan te geven.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 basisonderwijs, lagere school, speciaal lager onderwijs
02 speciaal voortgezet onderwijs
03 vmbo (praktijkonderwijs, bl, kl), lbo, vbo, ibo, ivbo,bol/mbo 1-jarig (assistentenopleiding), kmbo 1-jarig, bbl 1-jarig
04 leerlingwezen primair, bbl 2-jarig (basisberoeps), leerlingwezen secundair, bbl 3-jarig (vakopleiding)
05 mulo, mavo, vmbo (tl, gl)
06 bol/mbo 2-jarig (basisberoeps), kmbo 2-jarig, bol 3-jarig (vakopleiding)
07 bbl 4-jarig (middenkader)
08 mbo 3- of 4-jarig, bol 4-jarig (middenkader)
09 havo, mms
10 vwo, gymnasium, hbs
11 kort hbo, associate degree
12 hbo 4 jarig, hbo bachelor
13 universiteit bachelor
14 universiteit doctoraal, hbo/universiteit master, medisch specialist
15 doctoraat
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Op welke leeftijd of in welk jaar hield u op met studeren voor dit diploma?
Interviewer Instruction
Vul leeftijd OF jaartal in.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Leeftijd [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Jaar [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Antwoord is onwaarschijnlijk. Bevestig a.u.b. de bij de laatste vraag ingevulde leeftijd of het jaar, of wijzig het geboortejaar (A_Q01a) of het jaar waarin de opleiding onvoltooid is beëindigd (B_Q03c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] En in welke maand was dat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Maart
04 April
05 Mei
06 Juni
07 Juli
08 Augustus
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Hebt u in de laatste 12 maanden, dat wil zeggen sinds ^MonthYear, gestudeerd voor een diploma, ofwel in voltijd of in deeltijd?
Interviewer Instruction
Deze vraag verwijst naar alle deelname aan formeel onderwijs in de laatste 12 maanden, inclusief opleidingen die de respondent heeft beëindigd zonder ze af te ronden.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
1. Als respondent niet zeker weet wat wordt bedoeld met een diploma, legt u uit dat deze vraag gaat over opleidingen die na afronding leiden tot ‘officiële’ diploma’s (bijvoorbeeld vmbo, mbo, havo/vwo, hbo of universiteit). 2. Twijfelt de respondent dan nog, overhandig dan alvast de KAART 3 die bestemd is voor vraag B_Q05aNL en vraag: "Studeerde u de afgelopen 12 maanden voor een van de diploma's of certificaten op deze kaart?"

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Voor hoeveel diploma's hebt u in de laatste 12 maanden gestudeerd?
Interviewer Instruction
Het aantal diploma's verwijst naar opleidingen als geheel (bijvoorbeeld een bacheloropleiding aan de universiteit), niet naar de afzonderlijke blokken of losse modules waaruit zulke opleidingen kunnen bestaan.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] diploma's
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-DU-Question-B_R05a-1]
Ik ga nu nog wat meer vragen stellen over het hoogste diploma dat u ooit hebt behaald.

[TU-DU-Question-B_R05a-2]
Ik ga nu nog wat meer vragen stellen over dit diploma.

[TU-DU-Question-B_R05a-3]
Ik ga nu nog wat meer vragen stellen over het laatste diploma waarvoor u hebt gestudeerd.
Interviewer Instruction
Kies <Verder> om verder te gaan.

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05bNL
ELSE Goto B_Q05aNL
Group
[ id = B_Q05aNL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aNL] Wat was het niveau van dit diploma?
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 3. 2. Als het om een buitenlands diploma gaat, vraag dan aan respondent om een vergelijkbaar Nederlands niveau aan te geven.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 basisonderwijs, speciaal lager onderwijs
02 speciaal voortgezet onderwijs
03 vmbo (praktijkonderwijs, bl, kl), bol/mbo 1-jarig (assistentenopleiding), bbl 1-jarig
04 bbl 2-jarig (basisberoeps), bbl 3-jarig (vakopleiding)
05 mavo, vmbo (tl, gl)
06 bol/mbo 2-jarig (basisberoeps), bol/mbo 3-jarig (vakopleiding)
07 bbl 4-jarig (middenkader)
08 bol/mbo 4-jarig (middenkader)
09 havo
10 vwo, gymnasium
11 kort hbo, associate degree
12 hbo 4 jarig, hbo bachelor
13 universiteit bachelor
14 universiteit doctoraal, hbo/universiteit master, medisch specialist
15 doctoraat
DK
RF

routing

[id = B_Q05aNL_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^B_Q05aNL = "1" ) OR (^B_Q05aNL = "2" ) ) OR (^B_Q05aNL = "3" ) ) OR (^B_Q05aNL = "5" ) ) OR (^B_Q05aNL = "DK" ) ) OR (^B_Q05aNL = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05bNL
Group
[ id = B_Q05bNL | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05bNL] Wat was het vakgebied, het zwaartepunt of het hoofdvak van deze opleiding? Als er meer dan één antwoord mogelijk is, kiest u dat wat volgens u het belangrijkst is.
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 2
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Algemeen onderwijs
02 Lerarenopleiding, onderwijswetenschappen
03 Geesteswetenschappen, talen, kunst
04 Sociale wetenschappen, communicatie
05 Economie, commercieel, management, administratie
06 Juridisch, bestuurlijk, openbare orde, veiligheid
07 Wiskunde, natuurwetenschappen, ict
08 Techniek
09 Agrarisch, milieu, dieren
10 Gezondheidszorg, sociale dienstverlening, verzorging
11 Horeca, toerisme, transport, logistiek
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( (^B_Q02bNL = "1" ) OR (^B_Q02bNL = "2" ) ) OR (^B_Q02bNL = "3" ) ) OR (^B_Q02bNL = "5" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] De belangrijkste redenen om voor deze opleiding te kiezen, hadden die te maken met werk?
Interviewer Instruction
‘Te maken met werk’ heeft niet alleen betrekking op een specifieke baan, maar ook op pogingen om de kansen op werk in het algemeen te vergroten.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Was u in de laatste 12 maanden, terwijl u studeerde voor dit diploma, op enig moment werkzaam, ofwel in voltijd of in deeltijd?
Interviewer Instruction
Als respondent in die tijd als zelfstandige werkte, noteer dan ‘ja’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Vond de studie plaats...
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alleen tijdens werktijd
02 Grotendeels tijdens werktijd
03 Grotendeels buiten werktijd
04 Alleen buiten werktijd
DK
RF
Help
1. Deze vraag verwijst naar de mate waarin de studie plaatsvindt tijdens werktijd, dat wil zeggen werktijd die wordt gebruikt om te studeren voor het diploma en niet om te werken. Dit geldt ook voor gevallen waarin een aantal werkuren wordt vervangen door studie, ook al vindt het studeren zelf plaats buiten de normale werktijd van respondent. 2. Als de studie plaatsvindt buiten werktijd en respondent daarvoor een vergoeding of extra vrije tijd heeft gekregen, moet de studie worden aangemerkt als 'tijdens werktijd'. Het antwoord mag alleen betrekking hebben op de deelname aan lessen, colleges en dergelijke, niet op het huiswerk.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Hoe nuttig was de studie voor dit diploma voor het werk of het bedrijf dat u destijds had? Was dat volgens u ...
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet nuttig
02 Enigszins nuttig
03 Redelijk nuttig
04 Heel nuttig
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Heeft een werkgever of toekomstige werkgever geheel of gedeeltelijk betaald voor het inschrijfgeld, lesgeld of examengeld, de kosten van boeken of andere kosten in verband met de studie voor dit diploma? Is dat...
Interviewer Instruction
1. Lees respondent de categorieën voor. 2. Andere kosten zijn onder andere reis- en verblijfkosten. 3. Indien respondent als zelfstandige de eigen kosten betaalde, codeer dan als ‘ja, geheel’ of ‘ja, gedeeltelijk’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja, geheel
02 Ja, gedeeltelijk
03 Nee, helemaal niet
04 Er was geen sprake van zulke kosten
05 Ik had destijds geen werkgever of toekomstige werkgever
DK
RF

routing

[id = B_Q11_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^B_Q11 = "1" ) OR (^B_Q11 = "2" ) ) OR (^B_Q11 = "3" ) ) OR (^B_Q11 = "4" ) ) OR (^B_Q11 = "DK" ) ) OR (^B_Q11 = "RF" ) ) THEN Goto B_Q11NLX
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q11NLX | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11NLX] Wie nam het initiatief om aan deze opleiding deel te nemen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Respondent
02 Werkgever
03 Iemand anders
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-DU-Question-B_R12-1]
Nu willen we ons richten op andere georganiseerde leeractiviteiten waaraan u in de laatste 12 maanden mogelijk hebt deelgenomen. Het gaat om leeractiviteiten die te maken hebben met het werk en om leeractiviteiten die daar niet mee te maken hebben. We maken onderscheid tussen cursussen en opleidingen zoals die vermeld staan op deze kaart. Laat bij het beantwoorden van de volgende vragen alle activiteiten buiten beschouwing voor studies waarover u al antwoord hebt gegeven.

[TU-DU-Question-B_R12-2]
Nu willen we ons richten op andere georganiseerde leeractiviteiten waaraan u in de laatste 12 maanden mogelijk hebt deelgenomen. Het gaat om leeractiviteiten die te maken hebben met het werk en om leeractiviteiten die daar niet mee te maken hebben. We maken onderscheid tussen cursussen en opleidingen zoals die vermeld staan op deze kaart.
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 14 en vraag respondent deze bij zich te houden totdat hij/zij gevraagd wordt deze terug te geven. 2. Tel ook activiteiten mee die nog niet zijn afgerond. Alle activiteiten moeten worden meegeteld, ook als ze maar één uur duurden. 3. Kies <Verder> om verder te gaan.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Hebt u in de laatste 12 maanden deelgenomen aan cursussen die werden gegeven via open onderwijs of onderwijs op afstand?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
Dit betreft cursussen die gelijkwaardig zijn aan leeractiviteiten met persoonlijk contact, maar die plaatsvinden via schriftelijk onderwijs of elektronische middelen.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Aan hoeveel van deze activiteiten hebt u deelgenomen?
Interviewer Instruction
Een samenhangende leeractiviteit die op verschillende dagen is gehouden, telt als één activiteit.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Hebt u in de laatste 12 maanden georganiseerde bijeenkomsten bijgewoond voor training op het werk of training door leidinggevenden of collega's?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
1. Dit type opleiding wordt gekenmerkt door geplande perioden van training, instructie of praktische oefening met behulp van normale werkinstrumenten. 2. Het wordt gewoonlijk georganiseerd door de werkgever om (nieuwe) medewerkers in te werken. 3. Het kan gaan om een algemene kennismaking over het bedrijf, maar ook om specifieke functiegebonden instructies (veiligheids- en gezondheidsrisico's, werkmethoden). 4. Hiertoe behoren bijvoorbeeld georganiseerde trainingen of instructies door managers, leidinggevenden of collega's om de respondent te helpen zijn/haar werk beter uit te voeren of hem/haar te laten kennismaken met nieuwe taken, maar de opleiding kan ook plaatsvinden in aanwezigheid van een begeleider.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Aan hoeveel van deze activiteiten hebt u deelgenomen?
Interviewer Instruction
Een samenhangende leeractiviteit die op verschillende dagen is gehouden, telt als één activiteit.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Hebt u in de laatste 12 maanden deelgenomen aan seminars of workshops?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Aan hoeveel van deze activiteiten hebt u deelgenomen?
Interviewer Instruction
Een samenhangende leeractiviteit die op verschillende dagen is gehouden, telt als één activiteit.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Hebt u in de laatste 12 maanden cursussen of particuliere lessen gevolgd, die u nog niet hebt vermeld?
Interviewer Instruction
Dit kan betrekking hebben op allerlei cursussen, voor welk doel dan ook (werk of geen werk).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
1. Cursussen zijn meestal op een bepaald onderwerp gericht en worden gegeven door mensen die gespecialiseerd zijn op het betreffende gebied. Ze kunnen klassikaal gegeven worden (soms in combinatie met praktijklessen in echte of gesimuleerde situaties) of in de vorm van colleges. 2. Als degene die particuliere lessen geeft een docent-studentrelatie met respondent heeft, moet deze vraag worden beantwoord met 'Ja'. Als de lesgever de leerling ondersteunt als vriend, als familielid of vanuit een andere sociale relatie, moet de vraag worden beantwoord met 'Nee'.

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Aan hoeveel van deze activiteiten hebt u deelgenomen?
Interviewer Instruction
Een samenhangende leeractiviteit die op verschillende dagen is gehouden, telt als één activiteit.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "2" ) AND ( (^B_Q12c = "2" ) AND ( (^B_Q12e = "2" ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "1" ) OR ( (^B_Q12c = "1" ) OR ( (^B_Q12e = "1" ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-DU-Question-B_R13-1]
Ik ga nu enkele vragen stellen over uw deelname aan open onderwijs of onderwijs op afstand.

[TU-DU-Question-B_R13-2]
Ik ga nu enkele vragen stellen over uw deelname aan georganiseerde bijeenkomsten voor training op het werk of training door leidinggevenden of collega's.

[TU-DU-Question-B_R13-3]
Ik ga nu enkele vragen stellen over uw deelname aan seminars of workshops.

[TU-DU-Question-B_R13-4]
Ik ga nu enkele vragen stellen over uw deelname aan andere cursussen of particuliere lessen.

[TU-DU-Question-B_R13-5]
Ik ga nu enkele vragen stellen over de activiteiten die u zojuist hebt genoemd. Ik begin met vragen over de laatste activiteit waaraan u heeft deelgenomen.
Interviewer Instruction
Kies <Verder> om verder te gaan.

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on-the-job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "other kind of course or private lesson."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Wat voor soort activiteit, zoals vermeld op deze kaart, was het?
Interviewer Instruction
Neem kaart 14 terug, nadat respondent heeft geantwoord.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Een opleiding gegeven via open onderwijs of afstandsonderwijs
02 Een georganiseerde bijeenkomst voor training op het werk of training door leidinggevenden of collega's
03 Een seminar of workshop
04 Een ander soort opleiding of particuliere les
DK
RF
Help
1. Opleidingen via open onderwijs of afstandsonderwijs zijn gelijkwaardig aan leeractiviteiten met persoonlijk contact, maar vinden plaats via schriftelijk onderwijs of elektronische middelen. 2. Georganiseerde bijeenkomsten voor training op het werk of training door leidinggevenden of collega's worden gekenmerkt door geplande perioden van training, instructie of praktische oefening met behulp van normale werkinstrumenten. Het wordt gewoonlijk georganiseerd door de werkgever om (nieuwe) medewerkers in te werken. Het kan gaan om een algemene kennismaking over het bedrijf, maar ook om specifieke functiegebonden instructies (veiligheids- en gezondheidsrisico's, werkmethoden). Hiertoe behoren bijvoorbeeld georganiseerde trainingen of instructies door managers, leidinggevenden of collega's om de respondent te helpen zijn/haar werk beter uit te voeren of hem/haar te laten kennismaken met nieuwe taken, maar de opleiding kan ook plaatsvinden in aanwezigheid van een begeleider. 3. Cursussen zijn meestal op een bepaald onderwerp gericht en worden gegeven door mensen die gespecialiseerd zijn op het betreffende gebied. Ze kunnen klassikaal gegeven worden (soms in combinatie met praktijklessen in echte of gesimuleerde situaties) of in de vorm van colleges. Als degene die particuliere lessen geeft een docent-studentrelatie met respondent heeft, moet deze vraag worden beantwoord met 'Ja'. Als de lesgever de leerling ondersteunt als vriend, als familielid of vanuit een andere sociale relatie, moet de vraag worden beantwoord met 'Nee'.

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Had deze activiteit vooral met werk te maken?
Interviewer Instruction
'‘Te maken met werk’ heeft niet alleen betrekking op een specifieke baan, maar ook op pogingen om de kansen op werk in het algemeen te vergroten.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Kunt u de belangrijkste reden om aan deze activiteit deel te nemen, iets preciezer aangeven?
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 6. 2. Codeer slechts één antwoord. 3. Als u denkt dat respondent moeite heeft met het lezen van de kaart, kunt u hem/haar de antwoordcategorieën voorlezen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Om mijn werk beter te kunnen uitvoeren en/of mijn loopbaanvooruitzichten te verbeteren
02 Om minder kans te lopen mijn baan te verliezen
03 Om mijn kansen op een baan, of op verandering van baan of beroep, te vergroten
04 Om mijn eigen bedrijf te beginnen
05 Deelname was verplicht
06 Om mijn kennis of vaardigheden te vergroten op een gebied dat mij interesseert
07 Om een diploma of certificaat te behalen
08 Andere reden
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Was u op enig moment werkzaam, ofwel in voltijd of in deeltijd, toen u aan deze activiteit deelnam?
Interviewer Instruction
Als de respondent op dat moment als zelfstandige werkzaam was, noteert u ‘Ja’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Vond deze activiteit plaats...
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alleen tijdens werktijd
02 Grotendeels tijdens werktijd
03 Grotendeels buiten werktijd
04 Alleen buiten werktijd
DK
RF
Help
1. Deze vraag verwijst naar de mate waarin de activiteit plaatsvindt tijdens werktijd, dat wil zeggen werktijd die wordt gebruikt om de activiteit bij te wonen en niet om te werken. 2. Dit geldt ook voor gevallen waarin een aantal werkuren wordt vervangen door de leeractiviteit, ook al vindt de activiteit zelf plaats buiten de normale werktijd van respondent. 3. Als de leeractiviteit plaatsvindt buiten werktijd en respondent daarvoor een vergoeding of extra vrije tijd heeft gekregen, moet de activiteit worden aangemerkt als 'tijdens betaalde werktijd'. 4. Het antwoord mag alleen betrekking hebben op de deelname aan de cursus zelf, niet op het huiswerk.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Hoe nuttig was deze training voor het werk of het bedrijf dat u destijds had of nog steeds heeft? Was dat volgens u...
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet nuttig
02 Enigszins nuttig
03 Redelijk nuttig
04 Heel nuttig
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Heeft een werkgever of aanstaande werkgever het inschrijfgeld, lesgeld of examengeld, de kosten van boeken of andere kosten als gevolg van uw deelname aan deze activiteit betaald? Was dat...
Interviewer Instruction
1. Lees respondent de categorieën voor. 2. Andere kosten zijn onder andere reis- en verblijfskosten. 3. Als respondent zelfstandige is en voor de eigen kosten betaalde, noteer dan ‘Ja, geheel’ of ‘Ja, gedeeltelijk’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja, geheel
02 Ja, gedeeltelijk
03 Nee, helemaal niet
04 Er was geen sprake van zulke kosten
05 Ik had destijds geen werkgever of aanstaande werkgever
DK
RF

routing

[id = B_Q16_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^B_Q16 = "1" ) OR (^B_Q16 = "2" ) ) OR (^B_Q16 = "3" ) ) OR (^B_Q16 = "4" ) ) OR (^B_Q16 = "DK" ) ) OR (^B_Q16 = "RF" ) ) THEN Goto B_Q16NLX
ELSE Goto B_Q17
Group
[ id = B_Q16NLX | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16NLX] Wie nam het initiatief om aan deze activiteit deel te nemen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Respondent
02 Werkgever
03 Iemand anders
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Laten we nu bekijken hoeveel tijd u in totaal in de afgelopen 12 maanden heeft besteed aan alle soorten opleidingen, trainingen, particuliere lessen, seminars of workshops. Wat is de eenvoudigste manier om aan te geven hoeveel tijd u in totaal aan deze activiteiten hebt besteed: in HELE weken, in HELE dagen of in uren? De tijd die is besteed aan huiswerk of reizen moet niet worden meegeteld..
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Weken
02 Dagen
03 Uren
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Hoeveel HELE weken hebt u tussen ^MonthYear en nu besteed aan deze activiteiten?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] weken
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Hoeveel HELE dagen hebt u tussen ^MonthYear en nu besteed aan deze activiteiten?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] dagen
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Hoeveel uur hebt u tussen ^MonthYear en nu besteed aan deze activiteiten? Tel de uren die u hebt besteed aan reizen naar en van de plaats waar de activiteiten plaatsvonden, niet mee.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] uur
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Welk deel van deze tijd heeft u ongeveer besteed aan activiteiten die met werk te maken hadden?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 5
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Geen tijd
02 Tot een kwart van de tijd
03 Tot de helft van de tijd
04 Meer dan de helft van de tijd
05 Alle tijd
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-DU-Question-B_Q26a-1]
Zijn er in de laatste 12 maanden meer leeractiviteiten geweest waaraan u had willen deelnemen zonder dat u dat hebt gedaan? Tel zowel leeractiviteiten voor diploma's als andere georganiseerde leeractiviteiten mee.

[TU-DU-Question-B_Q26a-2]
Zijn er in de laatste 12 maanden leeractiviteiten geweest waaraan u had willen deelnemen zonder dat u dat hebt gedaan? Tel zowel leeractiviteiten voor diploma's als andere georganiseerde leeractiviteiten mee.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_Q26NLX1

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Welke van de volgende redenen hebben u ervan weerhouden deel te nemen aan een opleiding of training? Geef de belangrijkste reden aan.
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 7. 2. Als u meent dat respondent moeite heeft met het lezen van de kaart, kunt u hem/haar de antwoordcategorieën voorlezen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ik voldeed niet aan de toelatingseisen
02 De opleiding of training was te duur/Ik kon het niet betalen
03 Gebrek aan steun van de werkgever
04 Ik had het te druk met mijn werk
05 De cursus of opleiding werd op een onhandige tijd of plaats gegeven
06 Ik had geen tijd vanwege kinderzorg of gezinsverplichtingen
07 Er gebeurde iets onverwachts dat mij verhinderde de opleiding of training te volgen
08 Andere reden
DK
RF
Group
[ id = B_Q26NLX1 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26NLX1] Hebt u in de laatste 12 maanden deelgenomen aan een procedure om uw kennis en kunde in kaart te brengen (ervaringscertificaat of EVC)?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Ik wil nu enkele vragen stellen over wat u vorige week hebt gedaan, dat wil zeggen in de 7 dagen tot en met afgelopen zondag.
Interviewer Instruction
Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Hebt u in de vorige week ten minste één uur BETAALD werk verricht, als werknemer of als zelfstandige?
Interviewer Instruction
1. Deze vraag is essentieel voor het vervolg. 'Weet niet' of weigeringen moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Dring aan op een antwoord. 2. Onbetaald werk voor een familiebedrijf moet hier niet worden meegerekend en wordt genoteerd in een volgende vraag (C_Q01c).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
1. Betaald werk is al het werk tegen betaling gedurende de referentieweek, zelfs als het maar om één uur gaat. Betaling kan plaatsvinden in geld, of ‘in natura’ (betaling in goederen of diensten, in plaats van in geld). Het maakt niet uit of de betaling ontvangen werd in de week waarin het werk werd uitgevoerd, of niet. Als iemand loon ontvangt voor een opleiding tijdens het werk waarbij goederen of diensten worden geproduceerd, dan geldt dat ook als betaald werk. 2. Zelfstandige: iemand die direct voor zichzelf werkt. Een zelfstandige kan wel of geen personeel in dienst hebben.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Was u vorige week afwezig van werk waarnaar u van plan bent terug te keren?
Interviewer Instruction
Deze vraag is essentieel voor het vervolg. 'Weet niet' of weigeren te antwoorden moet zoveel mogelijk beperkt worden. Dring aan op een antwoord.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
1. Mensen die tijdelijk afwezig zijn van hun werk vanwege vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof, een sabbatical en dergelijke, krijgen het antwoord 'Ja'. 2. Mensen die tijdelijk zijn ontslagen maar minstens 50% van hun loon of salaris van hun werkgever ontvangen of verwachten binnen 3 maanden naar hun oude baan terug te keren, krijgen ook het antwoord 'Ja'.

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Hebt u vorige week ten minste één uur ONBETAALD werk verricht voor een bedrijf waarvan u eigenaar bent of waarvan een familielid eigenaar is?
Interviewer Instruction
Deze vraag is essentieel voor het vervolg. 'Weet niet' of weigeren te antwoorden moet zoveel mogelijk beperkt worden. Dring aan op een antwoord.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
1. Onbetaald werk voor een bedrijf waarvan je eigenaar bent of waarvan een familielid eigenaar is, betekent dat de respondent geen betaling of winst ontvangt, gedurende de referentieweek. Ze mogen geen geld of betaling ‘in natura’ (betaling in goederen of diensten in plaats van in geld) hebben ontvangen of verwachten te ontvangen, voor werk gedaan in een bedrijf waarvan hij/zij zelf of een familielid eigenaar is. 2. Onbetaald familiewerk is elke taak die direct bijdraagt aan het functioneren van het familiebedrijf.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Hebt u op enig moment in de 4 weken tot en met afgelopen zondag gezocht naar betaald werk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Was u in deze 4 weken in afwachting van werk waarvoor u al was aangenomen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Begint u met dat werk binnen drie maanden, of over meer dan drie maanden?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Binnen drie maanden
02 Over meer dan drie maanden
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Om welke van de volgende redenen hebt u de afgelopen 4 weken niet naar werk gezocht?
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 8. 2. Als u meent dat respondent moeite heeft met het lezen van de kaart, kunt u hem/haar de antwoordcategorieën voorlezen. 3. Kruis alle toepasselijke antwoorden aan.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Ik was in afwachting van de uitkomst van een sollicitatie of werd beoordeeld door een opleider.
02 Ik volgde onderwijs
03 Ik zorgde voor familie of het huishouden
04 Ik was tijdelijk ziek of geblesseerd
05 Ik heb een langdurige ziekte of aandoening
06 Ik dacht niet dat er werk beschikbaar was
07 Het is er nog niet van gekomen
08 Ik had geen werk nodig
09 Ik ben gestopt met betaald werk
10 Andere reden
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Hoeveel maanden in totaal zocht u/heeft u gezocht naar betaald werk?
Interviewer Instruction
1. Als de respondent in jaren antwoordt, dan moet dat in maanden worden genoteerd. 2. Als de periode dat respondent naar werk zocht, korter is dan twee jaar, dan aandringen op een zo precies mogelijk antwoord in maanden. 3. Antwoorden van korter dan een maand, worden als nul (0) genoteerd.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE]. Maanden
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Hebt u in de 4 weken tot en met afgelopen zondag ...
[C_Q04a] contact opgenomen met het arbeidsbureau (UWV WERKbedrijf) om werk te vinden?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
[C_Q04b] contact opgenomen met een particulier bureau (uitzendbureau, wervingsbedrijf o.i.d.) om werk te vinden?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
[C_Q04c] direct contact opgenomen met werkgevers?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
[C_Q04d] bij vrienden, familieleden, vakbonden en dergelijke geïnformeerd om werk te vinden?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
[C_Q04e] personeelsadvertenties geplaatst of beantwoord?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Hebt u in de 4 weken tot en met afgelopen zondag ...
[C_Q04f] personeelsadvertenties bekeken?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
[C_Q04g] een beroepskeuzetest of examen afgelegd of een sollicitatiegesprek gevoerd?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
[C_Q04h] gezocht naar grond, werkruimte of uitrusting ten behoeve van werk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
[C_Q04i] aanvragen ingediend voor vergunningen, licenties of kredieten ten behoeve van werk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
[C_Q04j] iets anders gedaan om werk te vinden?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Kunt u specificeren wat u hebt gedaan om werk te vinden?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Als er werk beschikbaar zou zijn geweest in de week tot en met afgelopen zondag, zou u dan binnen 2 weken hebben kunnen beginnen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Hebt u in de afgelopen week in één baan of bedrijf gewerkt, of waren het er meer dan één? Het gaat alleen om betaald werk.
Interviewer Instruction
1. Dit heeft ook betrekking op werk waarvan de respondent tijdelijk afwezig was. 2. Als de respondent een baan EN een bedrijf had, dan wordt dat genoteerd als ‘Meer dan één baan of bedrijf’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Eén baan of bedrijf
02 Meer dan één baan of bedrijf
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07NL | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07NL] Kijk alstublieft naar deze kaart. Vertelt u mij welke ENE omschrijving het meest van toepassing is op uw huidige situatie. Als meer dan één omschrijving op u van toepassing is, kies dan de omschrijving die het beste aangeeft hoe u uzelf ziet.
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 9. 2. Kruis slechts één antwoord aan.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Werkzaam in voltijd (zelfstandige, werknemer)
02 Werkzaam in deeltijd (zelfstandige, werknemer)
03 Werkloos
04 Leerling, student
05 Werkend leerling, stagiair
06 Met pensioen of vervroegd pensioen
07 Voorgoed arbeidsongeschikt
08 Verricht huishoudelijke taken of verzorgt kinderen/familie
09 Anders
DK
RF

routing

[id = C_Q07NL_1 ]
IF ( ( (^C_Q07NL = "1" ) OR (^C_Q07NL = "2" ) ) OR (^C_Q07NL = "4" ) ) THEN Goto C_Q07NLX
ELSE Goto C_C08
Group
[ id = C_Q07NLX | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07NLX] Gaat het om een combinatie van leren en werken (bijvoorbeeld bbl, leerlingwezen, stage, duaal traject)?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Hebt u ooit betaald werk gehad? Tel ook werk als zelfstandige mee.
Interviewer Instruction
Onbetaald werk voor een familiebedrijf wordt niet meegeteld.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
1. Betaald werk is al het werk tegen betaling, zelfs als het maar om één uur gaat. Betaling kan plaatsvinden in geld, of ‘in natura’ (betaling in goederen of diensten, in plaats van in geld). Als iemand loon ontvangt voor een opleiding tijdens het werk waarbij goederen of diensten worden geproduceerd, dan geldt dat ook als betaald werk. 2. Zelfstandige: iemand die direct voor zichzelf werkt. Een zelfstandige kan wel of geen personeel in dienst hebben.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Hebt u in de afgelopen 12 maanden, dus sinds ^MonthYear, betaald werk gehad? Werken als zelfstandige telt ook mee.
Interviewer Instruction
Onbetaald werk voor een familiebedrijf wordt niet meegeteld.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
1. Betaald werk is al het werk tegen betaling, zelfs als het maar om één uur gaat. Betaling kan plaatsvinden in geld, of ‘in natura’ (betaling in goederen of diensten, in plaats van in geld). Als iemand loon ontvangt voor een opleiding tijdens het werk waarbij goederen of diensten worden geproduceerd, dan geldt dat ook als betaald werk. 2. Zelfstandige: iemand die direct voor zichzelf werkt. Een zelfstandige kan wel of geen personeel in dienst hebben.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Op welke leeftijd of in welk jaar bent u gestopt met uw laatste betaalde werk?
Interviewer Instruction
Vul leeftijd OF jaartal in.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Leeftijd [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Jaar [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Antwoord is onwaarschijnlijk. Bevestig a.u.b. het bij de laatste vraag ingevulde antwoord of wijzig het geboortejaar (A_Q01a) of het jaar waarin is gestopt met betaald werk (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Ongeveer hoeveel jaar hebt u in totaal betaald werk gehad? Tel alleen die jaren mee waarin u zes maanden of langer full-time of part-time werkte.
Interviewer Instruction
1. Tel elk jaar, of het nu om full-time of om part-time werk ging (zie het voorbeeld in HELP). 2. Tel periodes mee waarin respondent als zelfstandige of betaalde stagiair of leerling werkte. 3. Tel geen jaren mee waarin respondent langer dan 6 maanden niet werkte, vanwege bijvoorbeeld werkloosheid, onderwijs, de zorg voor kinderen of langdurige ziekte. 4. Onbetaald werk voor een familiebedrijf wordt niet meegeteld. 5. Rond antwoorden af op het dichtsbijzijnde hele jaar.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Ongeveer [FTE] jaar
DK
RF
Help
1. Betaald werk is al het werk tegen betaling, zelfs als het maar om één uur gaat. Betaling kan plaatsvinden in geld, of ‘in natura’ (betaling in goederen of diensten, in plaats van in geld). Als iemand loon ontvangt voor een opleiding tijdens het werk waarbij goederen of diensten worden geproduceerd, dan geldt dat ook als betaald werk. 2. Zelfstandige: iemand die direct voor zichzelf werkt. Een zelfstandige kan wel of geen personeel in dienst hebben. 3. Voorbeeld: iemand die twee jaar part-time werkte (gedurende meer dan 6 maanden) en twee jaar full-time werkte, zou vier jaar werkervaring hebben.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR ( (^C_Q01b = "1" ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Voor hoeveel verschillende bedrijven of organisaties hebt u in de afgelopen 5 jaar gewerkt? Tel uw eigen bedrijf of bedrijven mee wanneer u als zelfstandige hebt gewerkt.
Interviewer Instruction
Indien de formele status van een organisatie is gewijzigd terwijl respondent er werkte, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of reorganisatie, moet voor de hele periode waarin hij/zij voor de organisatie of een onderdeel daarvan heeft gewerkt, één bedrijf of organisatie worden vermeld.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] bedrijven of organisaties
DK
RF
Help
1. Alle banen moeten worden meegeteld, zefs kortdurende banen en banen die slechts een paar uur per week kosten. 2. Een ononderbroken periode in dienst van één uitzendbureau telt als werk voor één bedrijf, los van het aantal bedrijven waarvoor men feitelijk heeft gewerkt. Net zo, een ononderbroken periode waarin men werkte als consultant of freelancer, telt als werk voor één bedrijf, los van het aantal bedrijven waarvoor men feitelijk heeft gewerkt. 3. 'Eigen bedrijf' verwijst naar een min of meer permanente en samenhangende omgeving waarin men voor zichzelf werkt. Het kan daarbij gaan om een concrete zakelijke onderneming, zoals een boerderij of een fabriek, of in het geval van freelancers of zelfstandigen zonder personeel om werk waarin men een zelfde soort producten of diensten levert aan een of meer klanten. Korte perioden waarin respondent niet werkt doordat er geen orders zijn ontvangen, maar waarin hij/zij wel beschikbaar is voor soortgelijk werk, worden geacht deel uit te maken van hetzelfde 'bedrijf'. Als respondent terugkeert naar hetzelfde soort werk na een aanzienlijke periode waarin hij/zij niet beschikbaar was, telt dit als een ander 'bedrijf'.
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-DU-Question-D_R01a-1]
De volgende vragen gaan over de baan of het bedrijf waarin u de afgelopen week hebt gewerkt. We zullen dit 'uw huidige werk' of 'uw huidige bedrijf' noemen.

[TU-DU-Question-D_R01a-2]
De volgende vragen gaan over de baan of het bedrijf waarin u de afgelopen week DE MEESTE UREN hebt gewerkt. Als het om twee banen of bedrijven gaat waar u evenveel uren hebt gewerkt, kiest u de baan of het bedrijf waarin u het meeste hebt verdiend. We zullen dit 'uw huidige werk' of 'uw huidige bedrijf' noemen.
Interviewer Instruction
1. Als respondent de afgelopen week niet heeft gewerkt, dan verwijst dit naar de baan of het bedrijf waar hij/zij gewoonlijk werkt. 2. Als respondent voor een uitzendbureau heeft gewerkt, verwijzen de vragen naar het bedrijf of de organisatie waar hij/zij het werk daadwerkelijk heeft uitgevoerd. 3. Kies <Verder> om verder te gaan.
Help
Voor externe adviseurs die worden ingehuurd om een bedrijf of organisatie te adviseren over specifieke aspecten van de bedrijfsvoering verwijzen de vragen naar het bedrijf dat de adviesdiensten verleent (inclusief respondent als hij/zij zelfstandig adviseur is).

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Wat is uw functie?
Interviewer Instruction
1. Probeer vage beroepsnamen zoals manager, ambtenaar of boer te vermijden. 2. Beschrijvingen moeten altijd de voornaamste taken van respondent weergeven. Bijvoorbeeld; bedrijfsaccountant ipv accountant, gemeenteambtenaar voor bouwvergunningen ipv ambtenaar, veeteeltboer ipv boer en regionale verkoopsmanager ipv manager.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Wat zijn uw belangrijkste verantwoordelijkheden? Geef een volledige beschrijving.
Interviewer Instruction
Beschrijvingen moeten een weergave zijn van de belangrijkste taken of verantwoordelijkheden van de respondent. Bijvoorbeeld vakkenvullen, betalingen bijhouden, dieren verzorgen, mensen verzorgen/verplegen, gebitten reinigen, wegen en bruggen bouwen.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] In wat voor bedrijf, bedrijfstak of dienst werkt u? Geef een volledige beschrijving.
Interviewer Instruction
1. Beschrijf specifiek het soort bedrijf, bedrijfstak of dienst waar respondent werkt. 2. Geef een exacte beschrijving van de bedrijfstak, met zowel een algemene als een meer specifieke beschrijving van wat de werkgever doet of maakt. Bijvoorbeeld: kopermijn, vulpenproducent, groothandel in levensmiddelen, boekwinkel, wegenbouw, schoenmakerij.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Voor externe adviseurs die zijn ingehuurd om een bedrijf of organisatie te adviseren over specifieke aspecten van de bedrijfsvoering, verwijzen de vragen naar het bedrijf dat de adviesdiensten verleent (inclusief respondent als hij/zij zelfstandig adviseur is).
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Wat maakt of doet uw bedrijf of organisatie voornamelijk? Geef een volledige beschrijving.
Interviewer Instruction
Beschrijf specifiek het soort product dat het bedrijf van de respondent maakt, of de dienst die het verleent.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Voor externe adviseurs die worden ingehuurd om een bedrijf of organisatie te adviseren over specifieke aspecten van de bedrijfsvoering verwijzen de vragen naar het bedrijf dat de adviesdiensten verleent (inclusief respondent als hij/zij zelfstandig adviseur is).
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] In welke sector van de economie bent u werkzaam? Is dat ...
Interviewer Instruction
1. Lees respondent de categorieën voor. 2. Als respondent voor een uitzendbureau werkt, verwijzen de vragen naar het bedrijf of de organisatie waar hij/zij zijn/haar werk daadwerkelijk uitvoert. 3. Private bedrijven waarvan de overheid een minderheid van de aandelen bezit, moeten worden gerekend tot de private sector.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 De private sector (bijvoorbeeld een bedrijf)
02 De publieke sector (bijvoorbeeld de plaatselijke overheid of een openbare school)
03 Een organisatie zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling, beroepsvereniging of godsdienstig genootschap)
DK
RF
Help
1. De private sector omvat alle bedrijven en organisaties die niet in publieke handen zijn. 2. De publieke sector omvat: alle onderdelen van het overheidsapparaat op nationaal, regionaal en lokaal niveau; publieke diensten die door de overheid worden verzorgd of betaald (bijvoorbeeld publieke scholen, ziekenhuizen, universiteiten etc.); en bedrijven die in publieke handen zijn. 3. De non-profit sector omvat alle organisaties die niet direct door de overheid worden betaald, maar die werken zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld organisaties voor goede doelen of NGO’s. 4. Voor externe adviseurs die zijn ingehuurd om een bedrijf of organisatie te adviseren over specifieke aspecten van de bedrijfsvoering, verwijzen de vragen naar het bedrijf dat de adviesdiensten verleent (inclusief respondent als hij/zij zelfstandig adviseur is).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Doet u dit werk als werknemer of als zelfstandige?
Interviewer Instruction
1. Bedenk dat dit verwijst naar de baan waarin respondent de meeste uren per week werkt. 2. Iemand die als werknemer voor zijn/haar eigen bedrijf werkt, moet worden aangemerkt als zelfstandige.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Werknemer
02 Zelfstandige
DK
RF
Help
1. Met een werknemer bedoelen we iemand die salaris of loon ontvangt van een werkgever of uitzendbureau. 2. Zelfstandigen zijn mensen die een eigen bedrijf hebben of partner in een bedrijf zijn, maar ook freelancers. Zelfstandigen kunnen wel of geen personeel in dienst hebben.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] Op welke leeftijd of in welk jaar bent u begonnen te werken voor uw huidige werkgever?
Interviewer Instruction
Vul leeftijd OF jaartal in.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Leeftijd [FTE]
DK
RF
Help
1. Indien respondent weer is gaan werken voor een werkgever na een periode waarin hij/zij niet voor die werkgever heeft gewerkt, telt alleen de laatste periode, met de volgende uitzonderingen: wanneer mensen tijdelijk afwezig waren vanwege vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof, sabbatical etc. of wanneer mensen tijdelijk ontslagen werden, maar in die tijd minstens 50% van hun loon bleven ontvangen van hun werkgever. In deze beide gevallen moet het begin van de periode voorafgaand aan de tijdelijke afwezigheid worden aangegeven. 2. Indien de formele status van een organisatie is gewijzigd sinds de respondent daar begon te werken, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of reorganisatie, moet respondent de hele periode vermelden waarin hij/zij voor de organisatie of een onderdeel daarvan werkte.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Jaar [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Antwoord is onwaarschijnlijk. Bevestig a.u.b. het bij de laatste vraag ingevulde antwoord of wijzig het geboortejaar (A_Q01a) of het jaar waarin het werken voor de huidige werkgever is begonnen (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] En in welke maand was dat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Maart
04 April
05 Mei
06 Juni
07 Juli
08 Augustus
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] Op welke leeftijd of in welk jaar bent u begonnen te werken in uw huidige bedrijf?
Interviewer Instruction
Vul leeftijd OF jaartal in.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Leeftijd [FTE]
DK
RF
Help
1. Indien respondent weer begonnen is met een bedrijf na een periode waarin hij/zij dat bedrijf niet uitoefende, telt alleen de huidige periode, behalve wanneer mensen tijdelijk afwezig waren vanwege vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof, sabbatical etc. 2. Indien de formele status van het bedrijf is gewijzigd, sinds respondent er werkte, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of reorganisatie, moet respondent de hele periode vermelden waarin hij/zij bij dit bedrijf of een onderdeel daarvan werkte.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Jaar [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Antwoord is onwaarschijnlijk. Bevestig a.u.b. het bij de laatste vraag ingevulde antwoord of wijzig het geboortejaar (A_Q01a) of het jaar waarin het werken voor uw huidige bedrijf is begonnen (D_Q05b1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] En in welke maand was dat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januari
02 Februari
03 Maart
04 April
05 Mei
06 Juni
07 Juli
08 Augustus
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Hoeveel mensen werken er bij uw werkgever op de plaats waar u werkt? Zijn dat ...
Interviewer Instruction
1. Lees respondent de categorieën voor. 2. Deze vraag heeft betrekking op de locatie waar of van waaruit het werk voornamelijk wordt uitgevoerd. 3. Als respondent voor een uitzendbureau werkt, verwijzen de vragen naar het bedrijf of de organisatie waar hij/zij zijn/haar werk daadwerkelijk uitvoert.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 tot 10 mensen
02 11 tot 50 mensen
03 51 tot 250 mensen
04 251 tot 1000 mensen
05 meer dan 1000 mensen
DK
RF
Help
Voor externe adviseurs die worden ingehuurd om een bedrijf of organisatie te adviseren over specifieke aspecten van de bedrijfsvoering verwijzen de vragen naar het bedrijf dat de adviesdiensten verleent (inclusief respondent als hij/zij zelfstandig adviseur is).
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Is in de laatste 12 maanden het aantal mensen dat op dezelfde plaats werkt als u ...
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Toegenomen
02 Afgenomen
03 Min of meer hetzelfde gebleven
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Is de plaats waar u werkt onderdeel van een grotere onderneming of organisatie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
Dit kan verwijzen naar een moederbedrijf of naar andere filialen of kantoren van een bedrijf dat niet gebonden is aan één lokatie, zoals een winkelketen, of een universiteit met aparte afdelingen of faculteiten.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Hebt u werknemers die voor u werken? Tel ook familieleden mee die betaald of onbetaald in het bedrijf werken.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Hoeveel mensen heeft u in dienst? Zijn dat ...
Interviewer Instruction
1. Lees respondent de categorieën voor. 2. Deze vraag heeft betrekking op de locatie waar of van waaruit het werk voornamelijk wordt uitgevoerd.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 tot 10 mensen
02 11 tot 50 mensen
03 51 tot 250 mensen
04 251 tot 1000 mensen
05 meer dan 1000 mensen
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Geeft u leiding aan of houdt u toezicht op andere werknemers?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
1. Met leiding geven of toezicht houden, bedoelen we dat iemand op enige wijze verantwoordelijk is voor de manier waarop andere werknemers hun werk doen. 2. Dit kan direct gebeuren, bijvoorbeeld door toe te zien op ondergeschikten, taken op te dragen of prestaties te beoordelen, maar ook indirect, bijvoorbeeld door werkroosters op te stellen of aanwijzingen te geven aan lagere managers.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Hoeveel werknemers staan er direct of indirect onder uw toezicht of leiding? Zijn dat ...
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 tot 5 mensen
02 6 tot 10 mensen
03 11 tot 24 mensen
04 25 tot 99 mensen
05 100 mensen of meer
DK
RF
Help
1. Direct' verwijst naar een situatie waarin werknemers rechtstreeks verantwoording afleggen aan respondent. De algemeen directeur van een bedrijf kan bijvoorbeeld direct toezicht houden op drie managers, die hij orders of aanwijzingen geeft waarna hij controleert of die zijn opgevolgd. 2. 'Indirect' verwijst naar een situatie waarin werknemers niet rechtstreeks verantwoording afleggen aan respondent, maar aan een andere persoon die uiteindelijk onder leiding van respondent staat. Als bijvoorbeeld elk van de drie managers onder direct toezicht van de algemeen directeur toezicht houdt op 10 mensen, dan houdt de algemeen directeur direct toezicht op 3 mensen en indirect toezicht op 30. In dat geval zou het juiste antwoord 33 zijn (25 tot 99 mensen). Als de 10 mensen onder toezicht van de managers elk ook leiding geven aan 10 mensen, worden er nog 300 mensen aan het totaal toegevoegd, dat dan zou uitkomen op 333 (100 mensen of meer).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09] Wat voor soort arbeidsovereenkomst hebt u? Is dat ...
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Een vast contract
02 Een tijdelijk contract
03 Werk via een uitzendbureau
04 Een leerovereenkomst of ander opleidingscontract
05 Geen contract
06 Anders
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Kunt u specificeren wat voor soort contract u hebt?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Hoeveel uur per week werkt u gewoonlijk voor deze baan? Tel ook gebruikelijke betaalde of onbetaalde overuren mee. Lunchpauzes en andere pauzes moeten niet meegeteld.
Interviewer Instruction
1. Als het aantal werkuren varieert, moet de respondent proberen een schatting te maken van het gemiddeld aantal uren. 2. Bij een leerwerkovereenkomst (bijvoorbeeld in het kader van de bbl of het leerlingwezen) moeten de schooluren niet worden meegerekend.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] uur per week
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Antwoord is onwaarschijnlijk. A.u.b. bevestigen.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] De volgende paar vragen gaan over de mate van flexibiliteit die u hebt om te bepalen hoe u uw werk uitvoert.
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 10 en vraag respondent deze bij zich te houden totdat hij/zij wordt verzocht hem terug te geven. 2. Kies<Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] In hoeverre kunt u ...
[D_Q11a] de volgorde van uw taken kiezen of veranderen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet
02 Een heel klein beetje
03 In enige mate
04 In hoge mate
05 In zeer hoge mate
DK
RF
[D_Q11b] de manier waarop u werkt kiezen of veranderen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet
02 Een heel klein beetje
03 In enige mate
04 In hoge mate
05 In zeer hoge mate
DK
RF
[D_Q11c] de snelheid waarmee u werkt kiezen of veranderen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet
02 Een heel klein beetje
03 In enige mate
04 In hoge mate
05 In zeer hoge mate
DK
RF
[D_Q11d] uw werktijden kiezen of veranderen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet
02 Een heel klein beetje
03 In enige mate
04 In hoge mate
05 In zeer hoge mate
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Neem kaart 10 terug van respondent. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aNL
Group
[ id = D_Q12aNL | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aNL] We hebben het nog steeds over uw huidige werk. Als iemand er vandaag naar zou solliciteren, welk opleidingsniveau zou diegene dan normaal gesproken moeten hebben om dit soort werk te KRIJGEN?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 geen diploma
02 basisonderwijs, lagere school, speciaal lager onderwijs
03 speciaal voortgezet onderwijs
04 vmbo (praktijkonderwijs, bl, kl), lbo, vbo, ibo, ivbo,bol/mbo 1-jarig (assistentenopleiding), kmbo 1-jarig, bbl 1-jarig
05 leerlingwezen primair, bbl 2-jarig (basisberoeps), leerlingwezen secundair, bbl 3-jarig (vakopleiding)
06 mulo, mavo, vmbo (tl, gl)
07 bol/mbo 2-jarig (basisberoeps), kmbo 2-jarig, bol 3-jarig (vakopleiding)
08 bbl 4-jarig (middenkader)
09 mbo 3- of 4-jarig, bol 4-jarig (middenkader)
10 havo, mms
11 vwo, gymnasium, hbs
12 kort hbo, associate degree
13 hbo 4 jarig, hbo bachelor
14 universiteit bachelor
15 universiteit doctoraal, hbo/universiteit master, medisch specialist
16 doctoraat
DK
RF

routing

[id = D_Q12aNL_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aNL = "1" ) OR (^D_Q12aNL = "DK" ) ) OR (^D_Q12aNL = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Als u denkt aan de vraag of deze opleiding noodzakelijk is om uw werk naar behoren te doen, welke van de volgende uitspraken is dan het meest juist?
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dit niveau is noodzakelijk
02 Een lager niveau zou voldoende zijn
03 Een hoger niveau zou nodig zijn
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Stel dat iemand met dit opleidingsniveau vandaag zou solliciteren, hoeveel relevante werkervaring zou diegene dan moeten hebben om dit werk te KRIJGEN? Is dat ...
Interviewer Instruction
1. Lees respondent de categorieën voor. 2. Reken geen stages of werkervaringsplaatsen mee die deel uitmaken van een opleiding.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Geen enkele
02 Minder dan 1 maand
03 1 tot 6 maanden
04 7 tot 11 maanden
05 1 of 2 jaar
06 3 jaar of meer
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] Hoe vaak leert u in uw eigen werk nieuwe dingen die met het werk te maken hebben van collega's of leidinggevenden?
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 12 en vraag respondent deze bij zich te houden tijdens het beantwoorden van de volgende drie vragen. 2. Als respondent geen collega’s of leidinggevenden heeft, is het antwoord ‘nooit’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Hoe vaak brengt uw werk met zich mee dat u iets leert door het te doen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Hoe vaak brengt uw werk met zich mee dat u op de hoogte moet blijven van nieuwe producten of diensten?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. Neem kaart 12 terug van respondent. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Hoe tevreden bent u, alles overwegende, met uw huidige werk? Zou u zeggen ...
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Uiterst tevreden
02 Tevreden
03 Niet tevreden en niet ontevreden
04 Ontevreden
05 Uiterst ontevreden
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Wat is de eenvoudigste manier om ons te vertellen wat uw gebruikelijke loon of salaris voor uw huidige werk is? Is dat ...
Interviewer Instruction
1. Lees respondent de antwoordcategorieën voor. 2. Het antwoord moet worden uitgedrukt in een tijdeenheid. 3. Wanneer mensen stukloon ontvangen, vraagt u hoelang het gemiddeld duurt om een product te maken en geeft u dit weer in uren. 4. Code 8 ‘ik krijg helemaal geen loon of salaris’ kan bijvoorbeeld betrekking hebben op stagiaires die alleen een opleiding krijgen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Per uur
02 Per dag
03 Per week
04 Per twee weken
05 Per maand
06 Per jaar
07 Stukloon
08 Ik krijg helemaal geen loon of salaris
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "8" ) OR ( (^D_Q16a = "DK" ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Kunt u aangeven hoeveel uur het gemiddeld duurt, om één eenheid te produceren?
Interviewer Instruction
1. Als het produceren van één eenheid minder dan 2 uur duurt, kunt u door middel van decimalen de minuten aangeven. 2. Ter illustratie: 0,5 is een half uur; 0,25 is 15 minuten; 0,10 is ongeveer 5 minuten en 0,02 is ongeveer één minuut.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 uren
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-DU-Question-D_Q16b-1]
Wat is uw gebruikelijke brutoloon per uur? Geef dit zo nauwkeurig mogelijk op. Met bruto bedoelen we vóór aftrek van belasting, sociale premies en dergelijke. Tel regelmatige betalingen voor overuren, gebruikelijke bonussen, fooien en commissies wel mee. Tel jaarlijkse vaste uitkeringen of vakantiegeld niet mee.

[TU-DU-Question-D_Q16b-2]
Wat is uw gebruikelijk brutoloon per dag? Geef dit zo nauwkeurig mogelijk op. Met bruto bedoelen we vóór aftrek van belasting, sociale premies en dergelijke. Tel regelmatige betalingen voor overuren, gebruikelijke bonussen, fooien en commissies wel mee. Tel jaarlijkse vaste uitkeringen of vakantiegeld niet mee.

[TU-DU-Question-D_Q16b-3]
Wat is uw gebruikelijk brutoloon per week? Geef dit zo nauwkeurig mogelijk op. Met bruto bedoelen we vóór aftrek van belasting, sociale premies en dergelijke. Tel regelmatige betalingen voor overuren, gebruikelijke bonussen, fooien en commissies wel mee. Tel jaarlijkse vaste uitkeringen of vakantiegeld niet mee.

[TU-DU-Question-D_Q16b-4]
Wat is uw gebruikelijk brutoloon per twee weken? Geef dit zo nauwkeurig mogelijk op. Met bruto bedoelen we vóór aftrek van belasting, sociale premies en dergelijke. Tel regelmatige betalingen voor overuren, gebruikelijke bonussen, fooien en commissies wel mee. Tel jaarlijkse vaste uitkeringen of vakantiegeld niet mee.

[TU-DU-Question-D_Q16b-5]
Wat is uw gebruikelijk brutoloon per maand? Geef dit zo nauwkeurig mogelijk op. Met bruto bedoelen we vóór aftrek van belasting, sociale premies en dergelijke. Tel regelmatige betalingen voor overuren, gebruikelijke bonussen, fooien en commissies wel mee. Tel jaarlijkse vaste uitkeringen of vakantiegeld niet mee.

[TU-DU-Question-D_Q16b-6]
Wat is uw gebruikelijk brutoloon per jaar? Geef dit zo nauwkeurig mogelijk op. Met bruto bedoelen we vóór aftrek van belasting, sociale premies en dergelijke. Tel regelmatige betalingen voor overuren, gebruikelijke bonussen, fooien en commissies wel mee. Tel jaarlijkse vaste uitkeringen of vakantiegeld niet mee.

[TU-DU-Question-D_Q16b-7]
Wat is uw gebruikelijk brutoloon per eenheid? Geef dit zo nauwkeurig mogelijk op. Met bruto bedoelen we vóór aftrek van belasting, sociale premies en dergelijke. Tel regelmatige betalingen voor overuren, gebruikelijke bonussen, fooien en commissies wel mee. Tel jaarlijkse vaste uitkeringen of vakantiegeld niet mee.

[TU-DU-Question-D_Q16b-8]
Wat is uw gebruikelijk brutoloon? Geef dit zo nauwkeurig mogelijk op. Met bruto bedoelen we vóór aftrek van belasting, sociale premies en dergelijke. Tel regelmatige betalingen voor overuren, gebruikelijke bonussen, fooien en commissies wel mee. Tel jaarlijkse vaste uitkeringen of vakantiegeld niet mee.
Interviewer Instruction
1. Indien nodig kunt u 2 decimalen noteren. Gebruik een komma om decimalen aan te geven (bijvoorbeeld 4,50). 2. U kunt ook een punt gebruiken om duizendtallen aan te geven (bijvoorbeeld 33.500 in plaats van 33500).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Ongeveer [FTE] euro’s
DK
RF
Help
Vakantiegeld heeft betrekking op extra geld dat u ontvangt voor de jaarlijkse vakantie, naast uw reguliere loon of salaris.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "5"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "100"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Antwoord is onwaarschijnlijk. Bevestig het brutoloon of verander het antwoord bij D_Q16b of de gewerkte uren bij D_Q10.
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Wilt u deze vraag beantwoorden als wij die stellen aan de hand van globale categorieën?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Hoeveel bedraagt naar uw schatting uw gebruikelijk brutoloon per uur?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 19a aan respondent.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Minder dan € 9,-
02 Van € 9,- tot € 12,-
03 Van € 12,- tot € 17,-
04 Van € 17,- tot € 23,-
05 Van € 23,- tot € 31,-
06 € 31,- of meer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Hoeveel bedraagt naar uw schatting uw gebruikelijk brutoloon per dag?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 19b aan respondent.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Minder dan € 71,-
02 Van € 71,- tot € 100,-
03 Van € 100,- tot € 138,-
04 Van € 138,- tot € 185,-
05 Van € 185,- tot € 250,-
06 € 250,- of meer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Hoeveel bedraagt naar uw schatting uw gebruikelijk brutoloon per week?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 19c aan respondent.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Minder dan € 78,-
02 Van € 78,- tot € 236,-
03 Van € 236,- tot € 471,-
04 Van € 471,- tot € 707,-
05 Van € 707,- tot € 975,-
06 € 975,- of meer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Hoeveel bedraagt naar uw schatting uw gebruikelijk brutoloon per twee weken?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 19d aan respondent.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Minder dan € 155,-
02 Van € 155,- tot € 475,-
03 Van € 475,- tot € 945,-
04 Van € 945,- tot € 1.415,-
05 Van € 1.415,- tot € 1.950,-
06 € 1.950,- of meer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Hoeveel bedraagt naar uw schatting uw gebruikelijk brutoloon per maand?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 19e aan respondent.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Minder dan € 335,-
02 Van € 335,- tot € 1.025,-
03 Van € 1.025,- tot € 2.045,-
04 Van € 2.045,- tot € 3.065,-
05 Van € 3.065,- tot € 4.225,-
06 € 4.225,- of meer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Hoeveel bedraagt naar uw schatting uw gebruikelijk brutoloon per jaar?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 19f aan respondent.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Minder dan € 4.015,-
02 Van € 4.015,- tot € 12.305,-
03 Van € 12.305,- tot € 24.515,-
04 Van € 24.515,- tot € 36.750,-
05 Van € 36.750,- tot € 50.700,-
06 € 50.700,- of meer
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Ontvangt u in aanvulling op uw gebruikelijk loon nog andere betalingen in verband met dit werk, zoals jaarlijkse bonussen, bijvoorbeeld een dertiende maand of vakantiegeld?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Hoeveel bedroegen deze aanvullende betalingen vorig jaar in totaal? Noem het bruto bedrag.
Interviewer Instruction
1. Als respondent dit jaar met de baan is begonnen, vraag dan naar de verwachte aanvullende betalingen. 2. U kunt een punt gebruiken om duizendtallen aan te geven (bijvoorbeeld 33.500 in plaats van 33500).
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Ongeveer € [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Wilt u deze vraag beantwoorden als wij die stellen aan de hand van globale categorieën?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Hoeveel bedroegen deze aanvullende betalingen naar schatting vorig jaar? U moet denken aan een bruto bedrag. Was dat ...
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Minder dan € 1.167,-
02 Van € 1.167,- tot € 2.335,-
03 € 2.335,- of meer
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-DU-Question-D_Q18a-1]
Wat was de afgelopen maand uw totale inkomen uit uw huidige bedrijf na aftrek van alle bedrijfskosten, maar voor afdracht van inkomstenbelasting, sociale premies en dergelijke?

[TU-DU-Question-D_Q18a-2]
Wat was het afgelopen jaar uw totale inkomen uit uw huidige bedrijf na aftrek van alle bedrijfskosten, maar voor afdracht van inkomstenbelasting, sociale premies en dergelijke?
Interviewer Instruction
1. U kunt een punt gebruiken om duizendtallen aan te geven (bijvoorbeeld 33.500 in plaats van 33500). 2. In het geval van een negatief inkomen wordt code 0 ingevoerd. Op deze variabele worden geen controles uitgevoerd.
Responses
[ Min = 1 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Ongeveer € [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Wilt u deze vraag beantwoorden als wij die stellen aan de hand van globale categorieën?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Hoeveel bedroeg volgens uw schatting uw inkomen vorige maand?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 19e aan respondent.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Minder dan € 335,-
02 Van € 335,- tot € 1.025,-
03 Van € 1.025,- tot € 2.045,-
04 Van € 2.045,- tot € 3.065,-
05 Van € 3.065,- tot € 4.225,-
06 € 4.225,- of meer
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Hoeveel bedroeg volgens uw schatting uw inkomen vorig jaar?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 19f aan respondent.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Minder dan € 4.015,-
02 Van € 4.015,- tot € 12.305,-
03 Van € 12.305,- tot € 24.515,-
04 Van € 24.515,- tot € 36.750,-
05 Van € 36.750,- tot € 50.700,-
06 € 50.700,- of meer
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-DU-Question-E_R01a-1]
De volgende vragen gaan over het laatste werk of bedrijf dat u hebt gehad. Dit is het werk dat u hebt gedaan of het bedrijf dat u hebt gerund in de laatste 12 maanden.

[TU-DU-Question-E_R01a-2]
De volgende vragen gaan over het laatste werk of bedrijf dat u hebt gehad. Dit is het werk dat u deed of het bedrijf dat u runde voordat u voor het laatst stopte met werken.

[TU-DU-Question-E_R01a-3]
De volgende vragen gaan over het laatste werk of bedrijf dat u hebt gehad. Dit is het werk of het bedrijf dat u in ^C_Q08c2 deed of runde.
Interviewer Instruction
1. Als respondent voor een uitzendbureau werkte, verwijzen de vragen naar het bedrijf of de organisatie waar hij/zij het werk daadwerkelijk uitvoerde. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Help
Voor externe adviseurs die werden ingehuurd om een bedrijf of organisatie te adviseren over specifieke aspecten van de bedrijfsvoering verwijzen de vragen naar het bedrijf dat de adviesdiensten verleende (inclusief respondent als hij/zij zelfstandig adviseur was).
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Wat was uw functie?
Interviewer Instruction
1. Probeer vage beroepsnamen zoals manager, ambtenaar of boer te vermijden. 2. Beschrijvingen moeten altijd de voornaamste taken van respondent weergeven. Bijvoorbeeld; bedrijfsaccountant ipv accountant, gemeenteambtenaar voor bouwvergunningen ipv ambtenaar, veeteeltboer ipv boer en regionale verkoopsmanager ipv manager.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Wat waren uw belangrijkste verantwoordelijkheden? Geef een volledige beschrijving.
Interviewer Instruction
Beschrijvingen moeten een weergave zijn van de belangrijkste taken of verantwoordelijkheden van de respondent. Bijvoorbeeld vakkenvullen, betalingen bijhouden, dieren verzorgen, mensen verzorgen/verplegen, gebitten reinigen, wegen en bruggen bouwen.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] In wat voor bedrijf, bedrijfstak of dienst werkte u? Geef een volledige beschrijving.
Interviewer Instruction
1. Beschrijf specifiek het soort bedrijf, bedrijfstak of dienst waar respondent werkt. 2. Geef een exacte beschrijving van de bedrijfstak, met zowel een algemene als een meer specifieke beschrijving van wat de werkgever doet of maakt. Bijvoorbeeld: kopermijn, vulpenproducent, groothandel in levensmiddelen, boekwinkel, wegenbouw, schoenmakerij.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Voor externe adviseurs die werden ingehuurd om een bedrijf of organisatie te adviseren over specifieke aspecten van de bedrijfsvoering, verwijzen de vragen naar het bedrijf dat de adviesdiensten verleende (inclusief respondent als hij/zij zelfstandig adviseur was).
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Wat maakte of deed uw bedrijf of organisatie voornamelijk? Geef een volledige beschrijving.
Interviewer Instruction
Beschrijf specifiek het soort product dat het bedrijf van de respondent maakt, of de dienst die het verleent.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Voor externe adviseurs die werden ingehuurd om een bedrijf of organisatie te adviseren over specifieke aspecten van de bedrijfsvoering verwijzen de vragen naar het bedrijf dat de adviesdiensten verleende (inclusief respondent als hij/zij zelfstandig adviseur was).
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] In welke sector van de economie was u werkzaam? Was dat ...
Interviewer Instruction
1. Lees respondent de categorieën voor. 2. Als respondent voor een uitzendbureau werkte, verwijzen de vragen naar het bedrijf of de organisatie waar hij/zij zijn/haar werk daadwerkelijk uitvoerde. 3. Private bedrijven waarvan de overheid een minderheid van de aandelen bezit, moeten worden gerekend tot de private sector.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 De private sector (bijvoorbeeld een bedrijf)
02 De publieke sector (bijvoorbeeld de plaatselijke overheid of een openbare school)
03 Een organisatie zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling, beroepsvereniging of godsdienstig genootschap)
DK
RF
Help
1. De private sector omvat alle bedrijven en organisaties die niet in publieke handen zijn. 2. De publieke sector omvat: alle onderdelen van het overheidsapparaat op nationaal, regionaal en lokaal niveau; publieke diensten die door de overheid worden verzorgd of betaald (bijvoorbeeld publieke scholen, ziekenhuizen, universiteiten etc.); en bedrijven die in publieke handen zijn. 3. De non-profit sector omvat alle organisaties die niet direct door de overheid worden betaald, maar die werken zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld organisaties voor goede doelen of NGO’s. 4. Voor externe adviseurs die zijn ingehuurd om een bedrijf of organisatie te adviseren over specifieke aspecten van de bedrijfsvoering, verwijzen de vragen naar het bedrijf dat de adviesdiensten verleent (inclusief respondent als hij/zij zelfstandig adviseur is).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Deed u dit werk als werknemer of als zelfstandige?
Interviewer Instruction
Iemand die als werknemer voor zijn/haar eigen bedrijf werkte, moet worden aangemerkt als zelfstandige.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Werknemer
02 Zelfstandige
DK
RF
Help
1. Met een werknemer bedoelen we iemand die salaris of loon ontvangt van een werkgever of uitzendbureau. 2. Zelfstandigen zijn mensen die een eigen bedrijf hebben of partner in een bedrijf zijn, maar ook freelancers. Zelfstandigen kunnen wel of geen personeel in dienst hebben.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-DU-Question-E_Q05a1-1]
We hebben het nog steeds over het werk waarmee u in de laatste 12 maanden bent gestopt. Op welke leeftijd of in welk jaar bent u begonnen te werken voor uw vroegere werkgever?

[TU-DU-Question-E_Q05a1-2]
We hebben het nog steeds over het werk waarmee u bent gestopt voordat u voor het laatst stopte met werken. Op welke leeftijd of in welk jaar bent u begonnen te werken voor uw vroegere werkgever?

[TU-DU-Question-E_Q05a1-3]
We hebben het nog steeds over het werk waarmee u in ^C_Q08c2 bent gestopt. Op welke leeftijd of in welk jaar bent u begonnen te werken voor uw vroegere werkgever?
Interviewer Instruction
Vul leeftijd OF jaartal in.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Leeftijd [FTE]
DK
RF
Help
1. Indien respondent weer is gaan werken voor een werkgever na een periode waarin hij/zij niet voor die werkgever heeft gewerkt, telt alleen de laatste periode, met de volgende uitzonderingen: wanneer mensen tijdelijk afwezig waren vanwege vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof, sabbatical etc. of wanneer mensen tijdelijk ontslagen werden, maar in die tijd minstens 50% van hun loon bleven ontvangen van hun werkgever. In deze beide gevallen moet het begin van de periode voorafgaand aan de tijdelijke afwezigheid worden aangegeven. 2. Indien de formele status van een organisatie is gewijzigd sinds de respondent daar begon te werken, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of reorganisatie, moet respondent de hele periode vermelden waarin hij/zij voor de organisatie of een onderdeel daarvan werkte.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Jaar [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Antwoord is onwaarschijnlijk. Bevestig a.u.b. het bij de laatste vraag ingevulde leeftijd of jaar of wijzig het geboortejaar (A_Q01a) of het jaar waarin het werken voor de vroegere werkgever is begonnen (E_Q05a2) of het jaar waarin het werken voor de laatste werkgever is geëindigd (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-DU-Question-E_Q05b1-1]
We hebben het nog steeds over het bedrijf dat u in de laatste 12 maanden hebt verlaten. Op welke leeftijd of in welk jaar bent u begonnen te werken in uw vroegere bedrijf?

[TU-DU-Question-E_Q05b1-2]
We hebben het nog steeds over het bedrijf dat u hebt verlaten voordat u voor het laatst stopte met werken. Op welke leeftijd of in welk jaar bent u begonnen te werken in uw vroegere bedrijf?

[TU-DU-Question-E_Q05b1-3]
We hebben het nog steeds over het bedrijf dat u in ^C_Q08c2 hebt verlaten. Op welke leeftijd of in welk jaar bent u begonnen te werken in uw vroegere bedrijf?
Interviewer Instruction
Vul leeftijd OF jaartal in.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Leeftijd [FTE]
DK
RF
Help
1. Indien respondent weer begonnen is met het runnen van zijn bedrijf na een periode waarin hij/zij dat bedrijf niet beheerde, telt alleen de huidige periode, behalve wanneer mensen tijdelijk afwezig waren vanwege vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof, sabbatical etc. 2. Indien de formele status van het bedrijf is gewijzigd, sinds respondent er werkte, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of reorganisatie, moet respondent de hele periode vermelden waarin hij/zij bij dit bedrijf of een onderdeel daarvan werkte.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Jaar [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Antwoord is onwaarschijnlijk. Bevestig a.u.b. het bij de laatste vraag ingevulde leeftijd of jaar of wijzig het geboortejaar (A_Q01a) of het jaar waarin het werken voor uw vroegere bedrijf is begonnen (E_Q05b2) of het jaar waarin u ophield te werken voor uw laatste werkgever (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Hoeveel mensen werkten er bij uw werkgever op de plaats waar u werkte? Waren dat ...
Interviewer Instruction
1. Lees respondent de categorieën voor. 2. Deze vraag heeft betrekking op de locatie waar of van waaruit het werk voornamelijk werd uitgevoerd. 3. Als respondent voor een uitzendbureau werkte, verwijzen de vragen naar het bedrijf of de organisatie waar hij/zij zijn/haar werk daadwerkelijk uitvoerde.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 tot 10 mensen
02 11 tot 50 mensen
03 51 tot 250 mensen
04 251 tot 1000 mensen
05 meer dan 1000 mensen
DK
RF
Help
Voor externe adviseurs die werden ingehuurd om een bedrijf of organisatie te adviseren over specifieke aspecten van de bedrijfsvoering verwijzen de vragen naar het bedrijf dat de adviesdiensten verleende (inclusief respondent als hij/zij zelfstandig adviseur was).

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Had u werknemers die voor u werkten? Tel ook familieleden mee die betaald of onbetaald in het bedrijf werkten.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Hoeveel mensen had u in dienst op de plaats waar u werkte? Waren dat ...
Interviewer Instruction
1. Lees respondent de categorieën voor. 2. Deze vraag heeft betrekking op de locatie waar of van waaruit het werk voornamelijk werd uitgevoerd.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 tot 10 mensen
02 11 tot 50 mensen
03 51 tot 250 mensen
04 251 tot 1000 mensen
05 meer dan 1000 mensen
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08] Wat voor soort arbeidsovereenkomst had u? Was dat ...
Interviewer Instruction
Lees respondent de categorieën voor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Een vast contract
02 Een tijdelijk contract
03 Een tijdelijk contract via een uitzendbureau
04 Een leerovereenkomst of ander opleidingscontract
05 Geen contract
06 Anders
DK
RF

routing

[id = E_Q08_1 ]
IF (^E_Q08 = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Kunt u specificeren wat voor soort contract u had?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Hoeveel uur per week werkte u gewoonlijk voor deze baan? Tel ook gebruikelijke betaalde of onbetaalde overuren mee. Lunchpauzes en andere pauzes moeten niet meegeteld.
Interviewer Instruction
1. Als het aantal uren varieert, moet respondent een schatting maken van het gemiddeld aantal uren. 2. Bij een leerwerkovereenkomst (bijvoorbeeld in het kader van de bbl of het leerlingwezen) moeten de schooluren niet worden meegerekend.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] uur per week
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Antwoord is onwaarschijnlijk. A.u.b. bevestigen.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Kunt u vertellen wat de belangrijkste reden was waarom u ophield met uw laatste werk?
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 13. 2. Als u denkt dat respondent moeite heeft met het lezen van de kaart, kunt u hem/haar de antwoordcategorieën voorlezen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ik werd ontslagen
02 Mijn baan werd opgeheven of ik gaf mijn baan vrijwillig op
03 Het was tijdelijk werk waaraan een einde kwam
04 Ik nam ontslag
05 Ik stopte met werken vanwege mijn gezondheid
06 Ik ging in de vut of met vervroegd pensioen
07 Ik ging met pensioen (op of na de pensioengerechtigde leeftijd)
08 Ik gaf mijn werk op vanwege gezinsverplichtingen of kinderzorg
09 Ik gaf mijn werk op om te gaan studeren
10 Ik vertrok om een andere reden
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-DU-Question-F_R01-1]
Ik ga u nu vragen stellen over activiteiten in uw huidige werk.

[TU-DU-Question-F_R01-2]
Ik ga u nu vragen stellen over activiteiten in uw laatste werk.
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 5 en vraag respondent deze bij zich te houden tijdens het beantwoorden van de volgende vraag. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-DU-Question-F_Q01b_lead-1]
Welk deel van uw tijd besteedt u in uw huidige werk meestal aan ...

[TU-DU-Question-F_Q01b_lead-2]
Welk deel van uw tijd besteedde u in uw laatste werk meestal aan ...
[F_Q01b] meewerken of samenwerken met collega's?
Interviewer Instruction
Als de respondent geen collega’s heeft, wordt het antwoord ‘geen tijd’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Geen tijd
02 Tot een kwart van de tijd
03 Tot de helft van de tijd
04 Meer dan de helft van de tijd
05 Alle tijd
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 12 en vraag respondent deze bij zich te houden totdat hij/zij wordt verzocht hem terug te geven. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-DU-Question-F_Q02a_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-F_Q02a_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[F_Q02a] informatie over het werk uitwisselen met collega’s?
Interviewer Instruction
Als de respondent geen collega’s heeft, wordt het antwoord ‘nooit’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[F_Q02b] mensen individueel of in groepen instrueren, trainen of opleiden?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[F_Q02c] toespraken houden of presentaties geven voor minstens vijf mensen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[F_Q02d] een product of dienst verkopen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[F_Q02e] mensen adviseren?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-DU-Question-F_Q03a_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-F_Q03a_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[F_Q03a] uw eigen activiteiten plannen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[F_Q03b] de activiteiten van anderen plannen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[F_Q03c] uw eigen tijd indelen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-DU-Question-F_Q04a_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-F_Q04a_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[F_Q04a] mensen overreden of beïnvloeden?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[F_Q04b] onderhandelen met mensen binnen of buiten uw bedrijf of organisatie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-DU-Question-F_Q05a-1]
De volgende vraag gaat over het oplossen van problemen in uw huidige werk. Denk bij 'problemen oplossen' aan wat er gebeurt wanneer u te maken krijgt met een nieuwe of moeilijke situatie, waarin u even moet nadenken over hoe u verder moet gaan. Hoe vaak heeft u gewoonlijk te maken met betrekkelijk eenvoudige problemen, waarvoor u in hooguit 5 minuten een goede oplossing vindt?

[TU-DU-Question-F_Q05a-2]
De volgende vraag gaat over het oplossen van problemen in uw laatste werk. Denk bij 'problemen oplossen' aan wat er gebeurt wanneer u te maken krijgt met een nieuwe of moeilijke situatie, waarin u even moet nadenken over hoe u verder moet gaan. Hoe vaak had u in uw laatste werk te maken met betrekkelijk eenvoudige problemen, waarvoor u in hooguit 5 minuten een goede oplossing vond?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-DU-Question-F_Q05b-1]
En hoe vaak wordt u gewoonlijk geconfronteerd met ingewikkelder problemen waarvoor u minstens 30 minuten nodig hebt om een goede oplossing te vinden? De 30 minuten slaan alleen op de tijd die nodig is om een oplossing te BEDENKEN, niet op de tijd die nodig is om deze uit te voeren.

[TU-DU-Question-F_Q05b-2]
En hoe vaak werd u gewoonlijk geconfronteerd met ingewikkelder problemen waarvoor u minstens 30 minuten nodig had om een goede oplossing te vinden? De 30 minuten slaan alleen op de tijd die nodig is om een oplossing te BEDENKEN, niet op de tijd die nodig is om deze uit te voeren.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-DU-Question-F_Q06b_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-F_Q06b_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[F_Q06b] gedurende lange tijd lichamelijk werk verrichten?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[F_Q06c] heel geoefend of nauwkeurig met uw handen of vingers werken?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Neem kaart 12 terug van respondent. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Hebt u het gevoel dat u over de vaardigheden beschikt om moeilijkere taken te kunnen aanpakken dan u in uw huidige werk moet doen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
Met 'moeilijkere taken' bedoelen we taken en verantwoordelijkheden waarvoor meer kennis en vaardigheden vereist zijn, dan voor het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden in het huidige werk van respondent.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Hebt u het gevoel dat u meer opleiding nodig hebt om uw huidige taken goed te kunnen uitvoeren?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-DU-Question-G_R01-1]
De volgende vragen gaan over leesactiviteiten die u uitvoert in het kader van uw huidige werk. Daartoe behoort ook het lezen van computerschermen of andere elektronische apparatuur. Vermeld alleen leesactiviteiten die deel uitmaken van uw werk, geen leesactiviteiten buiten werktijd.

[TU-DU-Question-G_R01-2]
De volgende vragen gaan over leesactiviteiten die u uitvoerde in het kader van uw laatste werk. Daartoe behoort ook het lezen van computerschermen of andere elektronische apparatuur. Vermeld alleen leesactiviteiten die deel uitmaakten van uw laatste werk, geen leesactiviteiten buiten werktijd.
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 12 en vraag respondent deze bij zich te houden totdat hij/zij wordt verzocht hem terug te geven. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-DU-Question-G_Q01a_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-G_Q01a_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[G_Q01a] aanwijzingen of instructies lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q01b] brieven, memo's of e-mails lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q01c] artikelen in kranten, tijdschriften of nieuwsbrieven lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q01d] artikelen in vakbladen of wetenschappelijke publicaties lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-DU-Question-G_Q01e_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-G_Q01e_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[G_Q01e] boeken lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q01f] handleidingen of naslagwerken lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q01g] facturen, rekeningen, bankafschriften of andere financiële overzichten lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q01h] diagrammen, kaarten of schema's lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-DU-Question-G_R02-1]
De volgende vragen gaan over schrijfactiviteiten die u uitvoert in het kader van uw huidige werk. Daaronder valt ook het schrijven met een computer of andere elektronische apparatuur.

[TU-DU-Question-G_R02-2]
De volgende vragen gaan over schrijfactiviteiten die u uitvoerde in het kader van uw laatste werk. Daaronder valt ook het schrijven met een computer of andere elektronische apparatuur.
Interviewer Instruction
Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-DU-Question-G_Q02a_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-G_Q02a_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[G_Q02a] brieven, memo's of e-mails schrijven?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q02b] artikelen voor kranten, tijdschriften of nieuwsbrieven schrijven?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q02c] rapporten schrijven?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q02d] formulieren invullen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-DU-Question-G_R03-1]
De volgende vragen gaan over activiteiten die u uitvoert in het kader van uw huidige werk, waarbij getallen, hoeveelheden, cijfermatige informatie, statistiek of wiskunde aan bod komen.

[TU-DU-Question-G_R03-2]
De volgende vragen gaan over activiteiten die u uitvoerde in het kader van uw laatste werk, waarbij getallen, hoeveelheden, cijfermatige informatie, statistiek of wiskunde aan bod kwamen.
Interviewer Instruction
Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-DU-Question-G_Q03b_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-G_Q03b_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[G_Q03b] prijzen of kosten berekenen of met begrotingen werken?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q03c] breuken, decimalen of percentages gebruiken of berekenen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q03d] een rekenmachine gebruiken, als los apparaat of op de computer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-DU-Question-G_Q03f_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-G_Q03f_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[G_Q03f] grafieken, diagrammen of tabellen maken?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q03g] gebruikmaken van eenvoudige algebra of formules?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Help
Met eenvoudige algebra of een eenvoudige formule bedoelen we een wiskundige regel waarmee we een onbekend getal of onbekende hoeveelheid kunnen vinden, bijvoorbeeld een regel waarmee we de oppervlakte kunnen berekenen als we de lengte en de breedte kennen, of waarmee we berekenen hoeveel langer een reis zal duren als de snelheid wordt verlaagd.
[G_Q03h] gebruikmaken van meer gevorderde wiskunde of statistiek, zoals kansberekening, complexe algebra, trigonometrie of regressietechnieken?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-DU-Question-G_Q04-1]
Gebruikt u een computer in uw huidige werk?

[TU-DU-Question-G_Q04-2]
Gebruikte u een computer in uw laatste werk?
Interviewer Instruction
Dit omvat mobiele telefoons en andere mobiele apparaten om verbinding met het internet te maken, e-mails te checken etc.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
Met een computer bedoel ik een mainframe, personal computer, laptop of ander apparaat waarmee u kunt e-mailen, tekst en gegevens kunt verwerken, of kunt zoeken op het internet.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-DU-Question-G_R05-1]
De volgende vragen gaan over het gebruik van computers of het internet in het kader van uw huidige werk. Ze hebben geen betrekking op het computer- of internetgebruik in werk dat u vóór uw huidige werk hebt gedaan.

[TU-DU-Question-G_R05-2]
De volgende vragen gaan over het gebruik van computers of het internet in het kader van uw laatste werk. Ze hebben geen betrekking op het computer- of internetgebruik in werk dat u vóór uw laatste werk hebt gedaan.
Interviewer Instruction
Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-DU-Question-G_Q05a_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-G_Q05a_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[G_Q05a] gebruikmaken van e-mail?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q05c] gebruikmaken van het internet om zaken met betrekking tot uw werk beter te begrijpen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q05d] transacties doen op het internet, bijvoorbeeld om producten te kopen of verkopen, of om bankzaken te regelen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-DU-Question-G_Q05e_lead-1]
Hoe vaak moet u in uw huidige werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-G_Q05e_lead-2]
Hoe vaak moest u in uw laatste werk gewoonlijk ...
[G_Q05e] gebruikmaken van spreadsheets, bijvoorbeeld Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q05f] gebruikmaken van een tekstverwerker, bijvoorbeeld Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q05g] gebruikmaken van een programmeertaal om computercode te programmeren of te schrijven?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[G_Q05h] deelnemen aan directe discussies op het internet, bijvoorbeeld online conferenties of chatsessies?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Neem kaart 12 terug van respondent. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-DU-Question-G_Q06-1]
Op welk niveau moet u een computer kunnen gebruiken om uw huidige werk uit te voeren?

[TU-DU-Question-G_Q06-2]
Op welk niveau moest u een computer kunnen gebruiken om uw laatste werk uit te voeren?
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 15.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 SIMPEL, bijvoorbeeld om eenvoudige routinetaken uit te voeren zoals gegevensinvoer of het verzenden en ontvangen van e-mail.
02 GEMIDDELD, bijvoorbeeld voor tekstverwerking, spreadsheets of databasebeheer.
03 COMPLEX, bijvoorbeeld om software te ontwikkelen of computergames aan te passen, te programmeren met behulp van talen zoals Java, SQL, PHP of Perl, of om een computernetwerk te onderhouden.
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-DU-Question-G_Q07-1]
Vindt u dat u over de computervaardigheden beschikt die u nodig hebt om uw huidige werk goed uit te voeren?

[TU-DU-Question-G_Q07-2]
Vindt u dat u over de computervaardigheden beschikte die u nodig had om uw laatste werk goed uit te voeren?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Heeft een gebrek aan computervaardigheden invloed gehad op uw kansen op werk, promotie of salarisverhoging?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-DU-Question-H_R01-1]
Tot nu toe hebben we gesproken over uw activiteiten op het werk. Ik wil het nu hebben over uw leesactiviteiten buiten het werk. Daartoe behoort ook het lezen van computerschermen of andere elektronische apparatuur.

[TU-DU-Question-H_R01-2]
Tot nu toe hebben we gesproken over uw activiteiten op het werk. Ik wil het nu hebben over uw leesactiviteiten buiten het werk. Daartoe behoort ook het lezen van computerschermen of andere elektronische apparatuur. Tel leesactiviteiten in het kader van uw studies ook mee.

[TU-DU-Question-H_R01-3]
Tot nu toe hebben we gesproken over uw activiteiten in uw laatste werk. Ik wil het nu hebben over uw leesactiviteiten in het dagelijks leven. Daartoe behoort ook het lezen van computerschermen of andere elektronische apparatuur. Tel leesactiviteiten in het kader van uw laatste werk niet mee.

[TU-DU-Question-H_R01-4]
Tot nu toe hebben we gesproken over uw activiteiten in uw laatste werk. Ik wil het nu hebben over uw leesactiviteiten in het dagelijks leven. Daartoe behoort ook het lezen van computerschermen of andere elektronische apparatuur. Tel leesactiviteiten in het kader van uw laatste werk niet mee, maar wel leesactiviteiten in het kader van uw studies.

[TU-DU-Question-H_R01-5]
Ik wil het nu hebben over uw leesactiviteiten in het dagelijks leven. Daartoe behoort ook het lezen van computerschermen of andere elektronische apparatuur.
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 12 en vraag respondent deze bij zich te houden totdat hij/zij wordt verzocht hem terug te geven. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-DU-Question-H_Q01a_lead-1]
Hoe vaak zult u buiten uw werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-H_Q01a_lead-2]
Hoe vaak zult u in het dagelijks leven gewoonlijk ...
[H_Q01a] aanwijzingen of instructies lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q01b] brieven, memo's of e-mails lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q01c] artikelen in kranten, tijdschriften of nieuwsbrieven lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q01d] artikelen in vakbladen of wetenschappelijke publicaties lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-DU-Question-H_Q01e_lead-1]
Hoe vaak zult u buiten uw werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-H_Q01e_lead-2]
Hoe vaak zult u in het dagelijks leven gewoonlijk ...
[H_Q01e] literaire of niet-literaire boeken lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q01f] handleidingen of naslagwerken lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q01g] facturen, rekeningen, bankafschriften of andere financiële overzichten lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q01h] diagrammen, kaarten of schema's lezen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-DU-Question-H_R02-1]
De volgende vragen gaan over uw schrijfactiviteiten buiten het werk. Daaronder valt ook het schrijven met een computer of andere elektronische apparatuur.

[TU-DU-Question-H_R02-2]
De volgende vragen gaan over uw schrijfactiviteiten buiten het werk, inclusief schrijfwerk in het kader van uw studies. Daaronder valt ook het schrijven met een computer of andere elektronische apparatuur.

[TU-DU-Question-H_R02-3]
De volgende vragen gaan over uw schrijfactiviteiten in het dagelijks leven. Daaronder valt ook het schrijven met een computer of andere elektronische apparatuur. Tel schrijfwerk in het kader van uw laatste werk niet mee.

[TU-DU-Question-H_R02-4]
De volgende vragen gaan over uw schrijfactiviteiten in het dagelijks leven. Daaronder valt ook het schrijven met een computer of andere elektronische apparatuur. Tel ook schrijfwerk in het kader van uw studies mee, maar niet schrijfwerk in het kader van uw laatste werk.

[TU-DU-Question-H_R02-5]
De volgende vragen gaan over uw schrijfactiviteiten in het dagelijks leven. Daaronder valt ook het schrijven met een computer of andere elektronische apparatuur. Tel ook schrijfwerk in het kader van uw studies mee.

[TU-DU-Question-H_R02-6]
De volgende vragen gaan over uw schrijfactiviteiten in het dagelijks leven. Daaronder valt ook het schrijven met een computer of andere elektronische apparatuur.
Interviewer Instruction
Kies <Verder> om verder te gaan.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-DU-Question-H_Q02a_lead-1]
Hoe vaak zult u buiten uw werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-H_Q02a_lead-2]
Hoe vaak zult u in het dagelijks leven gewoonlijk ...
[H_Q02a] brieven, memo's of e-mails schrijven?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q02b] artikelen voor kranten, tijdschriften of nieuwsbrieven schrijven?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q02c] rapporten schrijven?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q02d] formulieren invullen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-DU-Question-H_R03-1]
De volgende vragen gaan over activiteiten die u uitvoert buiten het werk, waarbij getallen, hoeveelheden, cijfermatige informatie, statistiek of wiskunde aan bod komen.

[TU-DU-Question-H_R03-2]
De volgende vragen gaan over activiteiten die u uitvoert buiten het werk, waarbij getallen, hoeveelheden, cijfermatige informatie, statistiek of wiskunde aan bod komen, inclusief zulke activiteiten die u uitvoert in het kader van uw studies.

[TU-DU-Question-H_R03-3]
De volgende vragen gaan over activiteiten die u uitvoert in het dagelijks leven, waarbij getallen, hoeveelheden, cijfermatige informatie, statistiek of wiskunde aan bod komen. Tel zulke activiteiten in het kader van uw laatste werk niet mee.

[TU-DU-Question-H_R03-4]
De volgende vragen gaan over activiteiten die u uitvoert in het dagelijks leven, waarbij getallen, hoeveelheden, cijfermatige informatie, statistiek of wiskunde aan bod komen, inclusief zulke activiteiten die u uitvoert in het kader van uw studies. Tel zulke activiteiten in het kader van uw laatste werk niet mee.

[TU-DU-Question-H_R03-5]
De volgende vragen gaan over activiteiten die u uitvoert in het dagelijks leven, waarbij getallen, hoeveelheden, cijfermatige informatie, statistiek of wiskunde aan bod komen, inclusief zulke activiteiten die u uitvoert in het kader van uw studies.

[TU-DU-Question-H_R03-6]
De volgende vragen gaan over activiteiten die u uitvoert in het dagelijks leven, waarbij getallen, hoeveelheden, cijfermatige informatie, statistiek of wiskunde aan bod komen.
Interviewer Instruction
Kies <Verder> om verder te gaan.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-DU-Question-H_Q03b_lead-1]
Hoe vaak zult u buiten uw werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-H_Q03b_lead-2]
Hoe vaak zult u in het dagelijks leven gewoonlijk ...
[H_Q03b] prijzen of kosten berekenen of met begrotingen werken?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q03c] breuken, decimalen of percentages gebruiken of berekenen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q03d] een rekenmachine gebruiken, als los apparaat of op de computer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-DU-Question-H_Q03f_lead-1]
Hoe vaak zult u buiten uw werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-H_Q03f_lead-2]
Hoe vaak zult u in het dagelijks leven gewoonlijk ...
[H_Q03f] grafieken, diagrammen of tabellen maken?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q03g] gebruikmaken van eenvoudige algebra of formules?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Help
Met eenvoudige algebra of een eenvoudige formule bedoelen we een wiskundige regel waarmee we een onbekend getal of onbekende hoeveelheid kunnen vinden, bijvoorbeeld een regel waarmee we de oppervlakte kunnen berekenen als we de lengte en de breedte kennen, of waarmee we berekenen hoeveel langer een reis zal duren als de snelheid wordt verlaagd.
[H_Q03h] gebruikmaken van meer gevorderde wiskunde of statistiek, zoals kansberekening, complexe algebra, trigonometrie of regressietechnieken?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Hebt u ooit een computer gebruikt?
Interviewer Instruction
Dit omvat mobiele telefoons en andere mobiele apparaten om verbinding met het internet te maken, e-mails te checken etc.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF
Help
Met een computer bedoel ik een mainframe, personal computer, laptop of ander apparaat waarmee u kunt e-mailen, tekst en gegevens kunt verwerken, of kunt zoeken op het internet.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-DU-Question-H_Q04b-1]
Gebruikt u nu buiten het werk een computer in het dagelijks leven?

[TU-DU-Question-H_Q04b-2]
Gebruikt u nu een computer in het dagelijks leven?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = ""
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-DU-Question-H_R05-1]
De volgende vragen gaan over computer- of internetgebruik buiten het werk. Dit gebruik kan thuis plaatsvinden, maar ook op andere plaatsen waar internetdiensten worden aangeboden, zoals internetcafés of bibliotheken.

[TU-DU-Question-H_R05-2]
De volgende vragen gaan over computer- of internetgebruik buiten het werk, inclusief zulke activiteiten in het kader van uw studies. Dit gebruik kan thuis plaatsvinden, maar ook op andere plaatsen waar internetdiensten worden aangeboden, zoals internetcafés of bibliotheken

[TU-DU-Question-H_R05-3]
De volgende vragen gaan over computer- of internetgebruik in het dagelijks leven. Tel geen activiteiten mee in het kader van uw laatste werk. Dit gebruik kan thuis plaatsvinden, maar ook op andere plaatsen waar internetdiensten worden aangeboden, zoals internetcafés of bibliotheken.

[TU-DU-Question-H_R05-4]
De volgende vragen gaan over computer- of internetgebruik in het dagelijks leven. Tel geen activiteiten mee in het kader van uw laatste werk maar wel activiteiten in het kader van uw studies. Dit gebruik kan thuis plaatsvinden, maar ook op andere plaatsen waar internetdiensten worden aangeboden, zoals internetcafés of bibliotheken.

[TU-DU-Question-H_R05-5]
De volgende vragen gaan over computer- of internetgebruik in het dagelijks leven, inclusief zulke activiteiten in het kader van uw studies. Dit gebruik kan thuis plaatsvinden, maar ook op andere plaatsen waar internetdiensten worden aangeboden, zoals internetcafés of bibliotheken.

[TU-DU-Question-H_R05-6]
De volgende vragen gaan over computer- of internetgebruik in het dagelijks leven. Dit gebruik kan thuis plaatsvinden, maar ook op andere plaatsen waar internetdiensten worden aangeboden, zoals internetcafés of bibliotheken.
Interviewer Instruction
Kies <Verder> om verder te gaan.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-DU-Question-H_Q05a_lead-1]
Hoe vaak zult u buiten uw werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-H_Q05a_lead-2]
Hoe vaak zult u in het dagelijks leven gewoonlijk ...
[H_Q05a] gebruikmaken van e-mail?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q05c] gebruikmaken van het internet om beter inzicht te krijgen in zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld uw gezondheid of ziektes, financiën of milieuproblemen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q05d] transacties doen op het internet, bijvoorbeeld om producten te kopen of verkopen, of om bankzaken te regelen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-DU-Question-H_Q05e_lead-1]
Hoe vaak zult u buiten uw werk gewoonlijk ...

[TU-DU-Question-H_Q05e_lead-2]
Hoe vaak zult u in het dagelijks leven gewoonlijk ...
[H_Q05e] gebruikmaken van spreadsheets, bijvoorbeeld Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q05f] gebruikmaken van een tekstverwerker, bijvoorbeeld Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q05g] gebruikmaken van een programmeertaal om computercode te programmeren of schrijven?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
[H_Q05h] deelnemen aan directe discussies op het internet, bijvoorbeeld online conferenties of chatsessies?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Neem kaart 12 terug van respondent. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 10 en vraag respondent deze bij zich te houden totdat hij/zij wordt verzocht hem terug te geven. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Ik wil u nu enkele vragen stellen over de manier waarop u omgaat met problemen en taken waarmee u te maken krijgt. In hoeverre zijn de volgende uitspraken op u van toepassing?
[I_Q04b] Wanneer ik hoor of lees over nieuwe ideeën, probeer ik ze in verband te brengen met levensechte situaties waarop ze van toepassing kunnen zijn.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet
02 Een heel klein beetje
03 In enige mate
04 In hoge mate
05 In zeer hoge mate
DK
RF
[I_Q04d] Ik leer graag nieuwe dingen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet
02 Een heel klein beetje
03 In enige mate
04 In hoge mate
05 In zeer hoge mate
DK
RF
[I_Q04h] Wanneer ik iets nieuws tegenkom, probeer ik het in verband te brengen met wat ik al weet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet
02 Een heel klein beetje
03 In enige mate
04 In hoge mate
05 In zeer hoge mate
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] In hoeverre zijn de volgende uitspraken op u van toepassing?
[I_Q04j] Ik zoek graag moeilijke dingen tot de bodem uit.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet
02 Een heel klein beetje
03 In enige mate
04 In hoge mate
05 In zeer hoge mate
DK
RF
[I_Q04l] Ik zoek graag uit hoe verschillende ideeën bij elkaar passen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet
02 Een heel klein beetje
03 In enige mate
04 In hoge mate
05 In zeer hoge mate
DK
RF
[I_Q04m] Als ik iets niet begrijp, zoek ik naar extra informatie om het duidelijker te maken.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helemaal niet
02 Een heel klein beetje
03 In enige mate
04 In hoge mate
05 In zeer hoge mate
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Neem kaart 10 terug van respondent en overhandig kaart 12. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f] Heeft u in de laatste 12 maanden, en zo ja hoe vaak, vrijwilligerswerk gedaan, zoals onbetaald werk voor goede doelen, voor een politieke partij, voor een vakbond of voor een andere non-profitorganisatie?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nooit
02 Minder dan één keer per maand
03 Minder dan één keer per week maar minstens één keer per maand
04 Minstens één keer per week maar niet elke dag
05 Elke dag
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Neem kaart 12 terug van respondent en overhandig kaart 16. Vraag respondent om deze bij zich te houden totdat hij/zij wordt verzocht hem terug te geven. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
[I_Q06a] Mensen zoals ik hebben geen enkele zeggenschap over wat de regering doet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zeer mee eens
02 Mee eens
03 Niet mee eens en niet mee oneens
04 Mee oneens
05 Zeer mee oneens
DK
RF
[I_Q07a] Er zijn maar een paar mensen die je helemaal kunt vertrouwen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zeer mee eens
02 Mee eens
03 Niet mee eens en niet mee oneens
04 Mee oneens
05 Zeer mee oneens
DK
RF
[I_Q07b] Als je niet oppast, maken mensen misbruik van je.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Zeer mee eens
02 Mee eens
03 Niet mee eens en niet mee oneens
04 Mee oneens
05 Zeer mee oneens
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Neem kaart 16 terug van respondent. 2. Kies <Verder> om verder te gaan.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] De volgende vraag gaat over uw gezondheid. Zou u in het algemeen zeggen dat uw gezondheid uitstekend, heel goed, goed, redelijk of slecht is?
Interviewer Instruction
Gezondheid kan zowel over lichamelijke als geestelijke gezondheid gaan.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Uitstekend
02 Heel goed
03 Goed
04 Redelijk
05 Slecht
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Nu wil ik u enkele algemene vragen stellen. Hoeveel personen, inclusief uzelf, wonen er gewoonlijk in uw huishouden? Tel ook mensen mee die tijdelijk ergens anders wonen.
Interviewer Instruction
1. Het behoren tot een huishouden wordt gedefinieerd door het hebben van gemeenschappelijke inkomsten en uitgaven en een gemeenschappelijke vaste verblijfplaats. 2. Iemand wordt geacht zijn/haar vaste verblijfplaats in een huishouden te hebben als hij/zij daar het grootste deel van de dagelijkse rusttijd doorbrengt, in de afgelopen periode van één jaar.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] personen
DK
RF
Help
1. Huurders en betalende gasten worden ALLEEN als leden van een huishouden beschouwd ALS zij delen in de gemeenschappelijke uitgaven. 2. Studenten die een verblijfplaats delen, worden ALLEEN beschouwd als leden van een huishouding, ALS zij delen in de gemeenschappelijke uitgaven. 3. Mensen die gedurende langere tijd afwezig zijn, maar nog steeds een duidelijke financiële relatie met het huishouden hebben, worden beschouwd als leden van dat huishouden (bijvoorbeeld het hoofd van het huishouden die in het buitenland werkt). 4. Kinderen die elders onderwijs volgen, worden als leden van het huishouden beschouwd, als ze geen privé adres hebben en nog steeds nauwe banden met het huishouden onderhouden (bijvoorbeeld elk weekend thuiskomen).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Woont u samen met een echtgenoot/echtgenote of partner?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02cNL
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02cNL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02cNL] Bekijk deze kaart en vertel mij welke van de volgende omschrijvingen het beste past bij de huidige situatie van uw partner.
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 9.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Werkzaam in voltijd (zelfstandige, werknemer)
02 Werkzaam in deeltijd (zelfstandige, werknemer)
03 Werkloos
04 Leerling, student
05 Werkend leerling, stagiair
06 Met pensioen of vervroegd pensioen
07 Voorgoed arbeidsongeschikt
08 Verricht huishoudelijke taken of verzorgt kinderen/familie
09 Anders
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Hebt u kinderen? Tel ook stiefkinderen mee en kinderen die niet in uw huishouden wonen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Hoeveel kinderen hebt u?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] kinderen
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Hoe oud is dat kind?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] jaar oud
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Hoe oud is uw jongste kind?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Jongste [FTE] jaar oud
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] En hoe oud is uw oudste kind?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Oudste [FTE] jaar oud
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Antwoord is onwaarschijnlijk. Bevestig a.u.b. de leeftijden van het jongste en het oudste kind of wijzig de leeftijd van het jongste kind (J_Q03d1) of van het oudste kind (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Nu heb ik een paar vragen over uw achtergrond. Bent u in Nederland geboren?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bNL
ELSE Goto J_Q05a1NL
Group
[ id = J_Q04bNL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bNL] In welk land bent u geboren?
Interviewer Instruction
Geef de naam van het land aan, zoals het NU wordt genoemd.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Marokko
02 Turkije
03 Suriname
04 Nederlandse Antillen
05 Duitsland
06 België
07 Ander land
DK
RF

routing

[id = J_Q04bNL_1 ]
IF (^J_Q04bNL = "7" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Welk land is dat?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] Op welke leeftijd of in welk jaar bent u voor het eerst in Nederland komen wonen?
Interviewer Instruction
Vul leeftijd OF jaartal in.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Leeftijd [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Jaar [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Antwoord is onwaarschijnlijk. Bevestig a.u.b. het bij de laatste vraag ingevulde leeftijd of jaar of wijzig het geboortejaar (A_Q01a) of het jaar van immigratie (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1NL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1NL] Welke taal hebt u thuis als kind voor het eerst geleerd EN VERSTAAT U NOG STEEDS?
Interviewer Instruction
1. Slechts één taal aankruisen. 2. Als respondent spontaan TWEE talen noemt, kunt u de tweede taal invoeren bij een volgende vraag (J_Q05a2NL).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nederlands
02 Arabisch
03 Turks
04 Chinees
05 Frans
06 Engels
07 Een andere taal
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1NL_1 ]
IF (^J_Q05a1NL = "7" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Welke taal is dat?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Heeft respondent meer dan 1 taal genoemd?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2NL
ELSE Goto J_Q05bNL
Group
[ id = J_Q05a2NL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2NL] Welke tweede taal hebt u thuis als kind voor het eerst geleerd EN VERSTAAT U NOG STEEDS?
Interviewer Instruction
Slechts één taal aankruisen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nederlands
02 Arabisch
03 Turks
04 Chinees
05 Frans
06 Engels
07 Een andere taal
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2NL_1 ]
IF (^J_Q05a2NL = "7" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bNL
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Welke taal is dat?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bNL | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bNL] Welke taal spreekt u thuis het meest?
Interviewer Instruction
Slechts één taal aankruisen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nederlands
02 Arabisch
03 Turks
04 Chinees
05 Frans
06 Engels
07 Een andere taal
DK
RF
Help
1. Deze vraag gaat over de taal die het meest door respondent wordt gesproken. 2. Het gaat niet over de taal die het meest door de hele familie wordt gesproken. Zo kunnen verschillende familieleden verschillende talen spreken (bijvoorbeeld, Marokkaanse kinderen die meestal Nederlands spreken, terwijl hun ouders meestal Marokkaans spreken). 3. Wanneer respondent alleen leeft, geef dan de taal aan die in het dagelijks leven wordt gesproken.

routing

[id = J_Q05bNL_1 ]
IF (^J_Q05bNL = "7" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Welke taal is dat?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] De volgende paar vragen gaan over uw moeder of verzorgster. Is uw moeder of verzorgster in Nederland geboren?
Interviewer Instruction
Als het om meer dan één persoon ging, dan gaat de vraag over degene die tijdens de jeugd (0-16 jaar) het langst aanwezig was.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = J_Q06a_1 ]
IF (^J_Q06a = "2" ) THEN Goto J_Q06aNLX
ELSE Goto J_Q06b
Group
[ id = J_Q06aNLX | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06aNLX] In welk land is zij geboren?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Wat is de hoogste opleiding die uw moeder of verzorgster heeft voltooid?
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 17. 2. Als de moeder of verzorgster geen enkele opleiding voltooide, dan wordt dit gecodeerd als de laagste categorie ‘1’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Basisonderwijs, mavo, lbo, vmbo
02 Havo, vwo, mbo
03 Hbo, universiteit
DK
RF
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[id = J_D06c5_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] De volgende paar vragen gaan over uw vader of verzorger. Is uw vader of verzorger in Nederland geboren?
Interviewer Instruction
Als het om meer dan één persoon ging, dan gaat de vraag over degene die tijdens de jeugd (0-16 jaar) het langst aanwezig was.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nee
DK
RF

routing

[id = J_Q07a_1 ]
IF (^J_Q07a = "2" ) THEN Goto J_Q07aNLX
ELSE Goto J_Q07b
Group
[ id = J_Q07aNLX | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07aNLX] In welk land is hij geboren?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Wat is de hoogste opleiding die uw vader of verzorger heeft voltooid?
Interviewer Instruction
1. Overhandig kaart 17. 2. Als de vader of verzorger geen enkele opleiding voltooide, dan wordt dit gecodeerd als de laagste categorie ‘1’.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Basisonderwijs, mavo, lbo, vmbo
02 Havo, vwo, mbo
03 Hbo, universiteit
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU_DU_QuestionJ_Q08_1]
Hoeveel boeken zijn er ongeveer in uw huis? Tel tijdschriften, kranten en schoolboeken niet mee. Eén meter boekenplank betekent naar schatting 40 boeken.

[TU_DU_QuestionJ_Q08_2]
Hoeveel boeken waren er ongeveer in huis toen u 16 jaar oud was? Tel tijdschriften, kranten en schoolboeken niet mee. Eén meter boekenplank betekent naar schatting 40 boeken.
Interviewer Instruction
Overhandig kaart 18.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Hoogstens 10 boeken
02 11 tot 25 boeken
03 26 tot 100 boeken
04 101 tot 200 boeken
05 201 tot 500 boeken
06 Meer dan 500 boeken
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF (^J_Q05a1NL = "01" ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Selecteer de juiste responscode voor dit deel van het onderzoek
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Gedeeltelijk compleet/afgebroken
04 Weigering - geselecteerde persoon
05 Weigering - andere persoon
07 Taalprobleem
08 Moeite met lezen en schrijven
09 Leerstoornis/verstandelijke beperking
12 Gehoorbeperking
13 Blindheid/visuele beperking
14 Spraakbeperking
15 Lichamelijke beperking
16 Andere beperking
17 Anders (niet genoemd), zoals ziekte of buitengewone omstandigheden
18 Overleden
21 Maximum aantal contactpogingen
24 Tijdelijk afwezig/onbeschikbaar tijdens de veldwerkperiode
25 Komt niet in aanmerking (als geen gebruik wordt gemaakt van een screener)
27 Dubbel - reeds ondervraagd
90 Technisch probleem

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Vul reden in waarom respondent niet in aanmerking komt
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Ik zal u nu de computer geven voor het volgende deel van het onderzoek. Welke taal wilt u gebruiken tijdens het werken met de computer?
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Engels
02 Duits
03 Nederlands
04 Spaans
05 Frans
06 Grieks
07 Tsjechisch
08 Deens
09 Ests
10 Russisch
11 Fins
12 Zweeds (alleen MS)
13 Duits
14 Hongaars
15 Italiaans
16 Japans
17 Koreaans
18 Nederlands
19 Noors (Bokmål)
20 Pools
21 Portugees
22 Russisch
23 Slowaaks
24 Sloveens
25 Baskisch
26 Catalaans
27 Spaans
28 Gallisisch
29 Valenciaans
30 Zweeds
31 Welsh