Navigation

go back

Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Jeg skal nå stille deg noen spørsmål om din utdanning, dine erfaringer fra arbeidslivet, samt dine aktiviteter i jobb og på fritiden. Prøv å svare på spørsmålene så nøyaktig og fullstendig som mulig.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] Vil du at jeg skal lese spørsmålene på norsk eller på engelsk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Engelsk
02 Tysk
03 Tyrkisk
04 Serbisk/Kroatisk/Bosnisk
05 Nederlandsk
06 Spansk
07 Fransk
08 Gresk
09 Tjekkisk
10 Dansk
11 Estisk
12 Russisk
13 Finsk
14 Svensk (BARE MS )
15 Tysk
16 Ungarsk
17 Italiensk
18 Japansk
19 Koreansk
20 Nederlandsk
21 Norsk (Bokmål)
22 Polsk
23 Portugisisk
24 Russisk
25 Ungarsk
26 Slovakisk
27 Slovensk
28 Baskisk
29 Katalansk
30 Galicisk
31 Valenciansk
32 Svensk
33 Walisisk
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "January " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "February " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "March " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "May " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "June " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "July " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "October " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "December " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_2 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearNB = "Januar " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearNB = "Februar " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearNB = "Mars " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearNB = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearNB = "Mai " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearNB = "Juni " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearNB = "Juli " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearNB = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearNB = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearNB = "Oktober " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearNB = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearNB = "Desember " .^A_D01a2
Group
[ id = NO_Start | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[JobTitle]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
[SectorOfIndustry]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Først må jeg få bekreftet alderen din. I hvilket år er du født?
Interviewer Instruction
1. Svaret på dette spørsmålet avgjør hvilke spørsmål som senere blir stilt. Vet ikke og Nekt bør unngås. Prob for å få et svar. 2. Hvis fødselsåret tilsier at IO ikke er i målgruppen (For intervju som gjennomføres i 2011, vil det si før 1945 eller etter 1995. For intervju som gjennomføres i 2012, vil det si før 1946 eller etter 1996), be om å få bekreftet fødselsåret og/eller IOs identitet. Hvis fødselsår og identitet stemmer, er IO ikke i målgruppen. Legg intervjuet til Frafall, og velg kode <25> i listen over frafalls- og avgangsårsaker.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 År: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] I hvilken måned var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januar
02 Februar
03 Mars
04 April
05 Mai
06 Juni
07 Juli
08 August
09 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Er IO mann eller kvinne?
Interviewer Instruction
Spør bare dersom tvil.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mann
02 Kvinne
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Først har vi noen spørsmål om utdanning.
Interviewer Instruction
Vis svarkort 1. Trykk <Neste> for å gå videre
Group
[ id = B_Q01aNO | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aNO] Hva er den høyeste utdanningen du har fullført?
Interviewer Instruction
Hvis IO for tiden holder på med en utdanning, understrek at spørsmålet gjelder fullført utdanning, og at det vil bli stilt spørsmål om utdanning IO deltar i nå senere.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen formell utdanning
02 Barneskole
03 Ungdomsskole, folkeskole
04 Gymnas, videregående utdanning, realskole, folkehøyskole to år eller mindre, ikke direkte studiekompetansegivende
05 Videregående utdanning med fagbrev, svennebrev eller tilsvarende. Ikke direkte studiekompetansegivende
06 Gymnas, videregående utdanning, realskole, studiekompetansegivende 3 år eller mindre
07 Fagskoleutdanning og annen yrkesrettet påbygging til videregående opplæring
08 Forkurs til universitet og høgskole som ikke gir vekttall/studiepoeng
09 Toårig høgskolekandidatgrad
10 Bachelor, cand. mag. eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende inntil fire års heltidsstudier (80 vekttall/240 studiepoeng eller mindre)
11 Master, hovedfag eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende mer enn fire års heltidsstudier (mer enn 80 vekttall/240 studiepoeng)
12 Forskerutdanning
13 Utdanning fra utlandet
DK
RF
Group
[ id = B_D01aNO | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01aNO]

inference rule

[id = B_D01aNO_1 | after]
IF ( (^B_Q01aNO = "1" ) OR ( (^B_Q01aNO = "2" ) OR ( (^B_Q01aNO = "3" ) OR (^B_Q01aNO = "4" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01aNO = "5" ) OR ( (^B_Q01aNO = "6" ) OR ( (^B_Q01aNO = "7" ) OR ( (^B_Q01aNO = "8" ) OR ( (^B_Q01aNO = "DK" ) OR (^B_Q01aNO = "RF" ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01aNO = "9" ) OR ( (^B_Q01aNO = "10" ) OR ( (^B_Q01aNO = "11" ) OR (^B_Q01aNO = "12" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aNO | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01aNO]

routing

[id = B_C01aNO_1 ]
IF (^B_Q01aNO = "13" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aNO = "1" ) OR (^B_Q01aNO = "DK" ) ) OR (^B_Q01aNO = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aNO = "2" ) OR (^B_Q01aNO = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Hva heter denne utdanningen?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2NO | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2NO] I hvilket land tok du denne utdanningen?
Interviewer Instruction
Oppgi hva landet heter I DAG.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Australia
02 Danmark
03 Pakistan
04 Storbritannia
05 Sverige
06 USA
07 Annet land
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2NO_1 ]
IF (^B_Q01a2NO = "7" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3NO
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] I hvilket land var det?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3NO | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3NO] Kan du si hvilket nivå i det norske utdanningssystemet som best tilsvarer nivået på denne utdanningen?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen formell utdanning
02 Barneskole
03 Ungdomsskole, folkeskole
04 Gymnas, videregående utdanning, realskole, folkehøyskole to år eller mindre, ikke direkte studiekompetansegivende
05 Videregående utdanning med fagbrev, svennebrev eller tilsvarende. Ikke direkte studiekompetansegivende
06 Gymnas, videregående utdanning, realskole, studiekompetansegivende 3 år eller mindre
07 Fagskoleutdanning og annen yrkesrettet påbygging til videregående opplæring
08 Forkurs til universitet og høgskole som ikke gir vekttall/studiepoeng
09 Toårig høgskolekandidatgrad
10 Bachelor, cand. mag. eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende inntil fire års heltidsstudier (80 vekttall/240 studiepoeng eller mindre)
11 Master, hovedfag eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende mer enn fire års heltidsstudier (mer enn 80 vekttall/240 studiepoeng)
12 Forskerutdanning
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3NO | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3NO]

inference rule

[id = B_D01a3NO_1 | after]
IF ( (^B_Q01a3NO = "1" ) OR ( (^B_Q01a3NO = "2" ) OR ( (^B_Q01a3NO = "3" ) OR (^B_Q01a3NO = "4" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3NO = "5" ) OR ( (^B_Q01a3NO = "6" ) OR ( (^B_Q01a3NO = "7" ) OR ( (^B_Q01a3NO = "8" ) OR ( (^B_Q01a3NO = "DK" ) OR (^B_Q01a3NO = "RF" ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3NO = "9" ) OR ( (^B_Q01a3NO = "10" ) OR ( (^B_Q01a3NO = "11" ) OR (^B_Q01a3NO = "12" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3NO | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3NO]

routing

[id = B_C01a3NO_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3NO = "1" ) OR (^B_Q01a3NO = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3NO = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3NO = "2" ) OR (^B_Q01a3NO = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b] Kan du oppgi linje, studieretning eller hovedfagområde for denne utdanningen? Hvis det var mer enn en, velg den du selv anser som den viktigste.
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 2. 2. Hvis utdanningen tilhørte flere studieretninger, gjelder spørsmålet den viktigste studieretningen. 3. Hvis IO har tatt flere utdanninger på dette nivået, gjelder spørsmålet den utdanningen IO tok sist.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Generelle programmer
02 Lærerutdanning og pedagogikk
03 Humaniora, språk og estetiske fag
04 Samfunnsfag, økonomiske og administrative fag, juridiske fag
05 Realfag, matematikk og informatikk
06 Ingeniørfag, håndverksfag, industri, bygg og anleggsfag
07 Primærnæringsfag og veterinærfag
08 Helse og sosialfag
09 Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Da du fullførte denne utdanningen, hvor gammel var du eller hvilket år var det?
Interviewer Instruction
1. Skriv inn alder ELLER år. 2. Hvis IO har tatt flere utdanninger på dette nivået, gjelder spørsmålet den utdanningen IO tok sist.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det har blitt tastet inn et lite sannsynlig svar. Be om bekreftelse på alderen eller årstallet i det forrige spørsmålet, eller endre alder eller år for fullført utdanning.
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] Og i hvilken måned ble utdanningen fullført?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januar
02 Februar
03 Mars
04 April
05 Mai
06 Juni
07 Juli
08 August
09 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aNO = "1" ) OR (^B_Q01aNO = "DK" ) ) OR (^B_Q01aNO = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Tar du for tiden noen formell utdanning med sikte på å oppnå et vitnemål?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
1. Hvis IO er usikker på hva som menes med "formell udtanning", forklar at dette spørsmålet gjelder de samme formene for utdanning som det har vært spurt om i de tidligere spørsmålene. 2. Hvis IO fortsatt er i tvil, be IO om å finne SVARKORT 3, som skal brukes på spørsmål B_Q02bNO, og spør "Tar du for tiden noen av utdanningene som står på dette kortet?". 3. Hvis IO svarer ved å nevne en av utdanningene på kortet, kryss av for "ja", og kryss deretter av for denne utdanningen på neste skjermbilde.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bNO
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bNO | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bNO] På hvilket nivå er utdanningen du for tiden tar?
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 3. 2. Hvis utdanningen tas i utlandet, be IO om å velge det alternativet på svarkortet som best beskriver nivået på utdanningen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Barneskole
02 Ungdomsskole, folkeskole
03 Gymnas, videregående utdanning, realskole, folkehøyskole to år eller mindre, ikke direkte studiekompetansegivende
04 Videregående utdanning med fagbrev, svennebrev eller tilsvarende. Ikke direkte studiekompetansegivende
05 Gymnas, videregående utdanning, realskole, studiekompetansegivende 3 år eller mindre
06 Fagskoleutdanning og annen yrkesrettet påbygging til videregående opplæring
07 Forkurs til universitet og høgskole som ikke gir vekttall/studiepoeng
08 Toårig høgskolekandidatgrad
09 Bachelor, cand. mag. eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende inntil fire års heltidsstudier (80 vekttall/240 studiepoeng eller mindre)
10 Master, hovedfag eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende mer enn fire års heltidsstudier (mer enn 80 vekttall/240 studiepoeng)
11 Forskerutdanning
DK
RF

routing

[id = B_Q02bNO_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bNO = "1" ) OR (^B_Q02bNO = "2" ) ) OR (^B_Q02bNO = "DK" ) ) OR (^B_Q02bNO = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c] Kan du oppgi linje, studieretning eller hovedfagområde for denne utdanningen? Hvis det er mer enn en, velg den du selv anser som den viktigste.
Interviewer Instruction
Vis svarkort 2
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Generelle programmer
02 Lærerutdanning og pedagogikk
03 Humaniora, språk og estetiske fag
04 Samfunnsfag, økonomiske og administrative fag, juridiske fag
05 Realfag, matematikk og informatikk
06 Ingeniørfag, håndverksfag, industri, bygg og anleggsfag
07 Primærnæringsfag og veterinærfag
08 Helse og sosialfag
09 Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Har du noen gang begynt på en formell utdanning, men avbrutt den uten å oppnå vitnemål?
Interviewer Instruction
1. Dette spørsmålet gjelder hele utdanningsprogrammer. (For eksempel et bachelor-program på et universitet.) 2. Hvis IO har hatt et midlertidig avbrudd, men fortsatt på studieprogrammet senere, regnes ikke dette som å "avbryte uten å oppnå vitnemål".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bNO
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bNO | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bNO] Hvilket nivå var det på utdanningen du begynte på? Hvis du har avbrutt flere utdanninger, oppgi den som var på det høyeste nivået.
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 4. 2. Hvis utdanningen ble tatt i utlandet, be IO om å velge det alternativet på svarkortet som best beskriver nivået på utdanningen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Barneskole
02 Ungdomsskole, folkeskole
03 Gymnas, videregående utdanning, realskole, folkehøyskole to år eller mindre, ikke direkte studiekompetansegivende
04 Videregående utdanning med fagbrev, svennebrev eller tilsvarende. Ikke direkte studiekompetansegivende
05 Gymnas, videregående utdanning, realskole, studiekompetansegivende 3 år eller mindre
06 Fagskoleutdanning og annen yrkesrettet påbygging til videregående opplæring
07 Forkurs til universitet og høgskole som ikke gir vekttall/studiepoeng
08 Toårig høgskolekandidatgrad
09 Bachelor, cand. mag. eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende inntil fire års heltidsstudier (80 vekttall/240 studiepoeng eller mindre)
10 Master, hovedfag eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende mer enn fire års heltidsstudier (mer enn 80 vekttall/240 studiepoeng)
11 Forskerutdanning
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Da du avbrøt denne utdanningen, hvor gammel var du, eller hvilket år var det?
Interviewer Instruction
Skriv inn alder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det har blitt tastet inn et lite sannsynlig svar. Be om bekreftelse på alderen eller årstallet i det forrige spørsmålet, eller endre alder eller år for fullført utdanning.
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] Og i hvilken måned var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januar
02 Februar
03 Mars
04 April
05 Mai
06 Juni
07 Juli
08 August
09 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Har du i løpet av de siste 12 månedene deltatt i noen formell utdanning, enten på heltid eller deltid?
Interviewer Instruction
Dette spørsmålet dreier seg om all deltakelse i formell utdanning de siste 12 månedene, inkludert eventuell utdanning IO har avbrutt uten å fullføre.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
1. Hvis IO er usikker på hva som menes med "formell utdanning", forklar at spørsmålet gjelder utdanninger som, når de er fullførte, gir vitnemål på grunnskole-, videregående-, universitets- eller høyskolenivå. 2. Hvis IO fortsatt er i tvil, be IO om å finne SVARKORT 3, som skal brukes på spørsmål B_Q05a, og spør "I løpet av de siste 12 månedene, har du deltatt i noen av utdanningene som står på dette kortet?"

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] I løpet av de siste 12 månedene, hvor mange formelle utdanninger har du deltatt i?
Interviewer Instruction
Med antallet utdanninger menes utdanningsprogrammer som helhet (for eksempel et bachelorprogram på universitetet), ikke enkeltemner eller moduler som kan inngå som deler i slike programmer.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] utdanninger
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-NB-Question-B_R05a-1]
Jeg har nå noen flere spørsmål om den høyeste utdanningen du har fullført

[TU-NB-Question-B_R05a-2]
Jeg har nå noen flere spørsmål om denne utdanningen.

[TU-NB-Question-B_R05a-3]
Jeg har nå noen flere spørsmål om den siste utdanningen du deltok i.
Interviewer Instruction
Klikk på <Neste> for å gå videre.

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aNO
Group
[ id = B_Q05aNO | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aNO] Hvilket nivå var det på denne utdanningen?
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 3. 2. Hvis utdanningen ble tatt i utlandet, be IO om å velge det alternativet på svarkortet som best beskriver nivået på utdanningen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Barneskole
02 Ungdomsskole, folkeskole
03 Gymnas, videregående utdanning, realskole, folkehøyskole to år eller mindre, ikke direkte studiekompetansegivende
04 Videregående utdanning med fagbrev, svennebrev eller tilsvarende. Ikke direkte studiekompetansegivende
05 Gymnas, videregående utdanning, realskole, studiekompetansegivende 3 år eller mindre
06 Fagskoleutdanning og annen yrkesrettet påbygging til videregående opplæring
07 Forkurs til universitet og høgskole som ikke gir vekttall/studiepoeng
08 Toårig høgskolekandidatgrad
09 Bachelor, cand. mag. eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende inntil fire års heltidsstudier (80 vekttall/240 studiepoeng eller mindre)
10 Master, hovedfag eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende mer enn fire års heltidsstudier (mer enn 80 vekttall/240 studiepoeng)
11 Forskerutdanning
DK
RF

routing

[id = B_Q05aNO_1 ]
IF ( (^B_Q05aNO = "1" ) OR ( (^B_Q05aNO = "2" ) OR ( (^B_Q05aNO = "DK" ) OR (^B_Q05aNO = "RF" ) ) ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( ( (^B_Q02bNO = "1" ) OR (^B_Q02bNO = "2" ) ) OR (^B_Q02bNO = "3" ) ) OR (^B_Q02bNO = "4" ) ) OR (^B_Q02bNO = "5" ) ) OR (^B_Q02bNO = "6" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b] Kan du oppgi linje, studieretning eller hovedfagområde for denne utdanningen? Hvis det var mer enn en, velg den du selv anser som den viktigste.
Interviewer Instruction
Vis svarkort 2
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Generelle programmer
02 Lærerutdanning og pedagogikk
03 Humaniora, språk og estetiske fag
04 Samfunnsfag, økonomiske og administrative fag, juridiske fag
05 Realfag, matematikk og informatikk
06 Ingeniørfag, håndverksfag, industri, bygg og anleggsfag
07 Primærnæringsfag og veterinærfag
08 Helse og sosialfag
09 Samferdsel, sikkerhet og andre servicefag
DK
RF
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] Var det hovedsakelig jobbrelaterte grunner til at du valgte å begynne på utdanningen?
Interviewer Instruction
''Jobbrelaterte grunner" kan bety i forbindelse med en bestemt jobb, men også at IO ønsket å bedre sine muligheter på arbeidsmarkedet generelt.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Mens du tok denne utdanningen de siste 12 månedene, var du da på noe tidspunkt i arbeid, enten på heltid eller deltid?
Interviewer Instruction
Hvis IO var selvstendig næringsdrivende, kryss av for "ja".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Tok du denne utdanningen ...
Interviewer Instruction
Les opp svaralternativene for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helt innenfor betalt arbeidstid
02 Mest innenfor betalt arbeidstid
03 Mest utenfor betalt arbeidstid
04 Helt utenfor betalt arbeidstid
DK
RF
Help
1. Dette spørsmålet gjelder i hvilken grad utdanningen foregikk innenfor betalt arbeidstid, det vil si hvor stor del av arbeidstiden som ble brukt til å ta utdanningen i stedet for å arbeide. Dette omfatter også tilfeller der et antall arbeidstimer blir godskrevet selv om utdanningen ble tatt utenfor IOs vanlige arbeidstid. Betalt utdanningspermisjon skal regnes som innenfor betalt arbeidstid. 2. Hvis utdanningen tas utenfor normal arbeidstid, men IO får betalt for eller kan avspasere timene regnes dette som "innenfor betalt arbeidstid". Svaret skal bare gjenspeile deltakelse i undervisning, veiledning osv., og ikke hjemmearbeid.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Hvor nyttig var denne utdanningen for den jobben du på den tiden hadde? Vil du si den var...
Interviewer Instruction
Les svarkategoriene for IO
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke nyttig i det hele tatt
02 Litt nyttig
03 Ganske nyttig
04 Meget nyttig
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Betalte din arbeidsgiver, eller en potensiell arbeidsgiver, helt eller delvis for undervisning, semesteravgift, eksamensavgift, bøker eller andre kostnader i forbindelse med denne utdanningen? Vil du si ...
Interviewer Instruction
1. Les svaralternativene for IO. 2. "Andre kostnader" omfatter blant annet reise- og bokostnader. 3. Hvis en selvstendig næringsdrivende betalte egne utgifter, kryss av for "Ja, helt" eller "Ja, delvis".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja, helt
02 Ja, delvis
03 Nei
04 Det var ingen slike omkostninger
05 Hadde ingen arbeidsgiver eller potensiell arbeidsgiver mens opplæringen foregikk
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-NB-Question-B_R12-1]
Jeg skal nå stille noen spørsmål om du har deltatt i annen organisert opplæring de siste 12 månedene, både på jobb og i privat sammenheng. Vi skiller mellom de typene opplæring som du ser på svarkort 14. Ta ikke med opplæring som var en del av utdanningen du allerede har fortalt om.

[TU-NB-Question-B_R12-2]
Jeg skal nå stille noen spørsmål om du har deltatt i annen organisert opplæring de siste 12 månedene, både på jobb og i privat sammenheng. Vi skiller mellom de typene opplæring som du ser på svarkort 14.
Interviewer Instruction
1. Be om nødvendig IO om å finne svarkort 14. 2. Ta med opplæringsaktiviteter som ikke er fullført (enda). Alle aktiviteter skal tas med, også slike som bare varte en times tid. 3. Trykk <Neste> for å fortsette.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Har du i løpet av de siste 12 månedene tatt kurs via fjernundervisning?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
Dette er kurs med samme innhold som klasseromsundervisning, men som foregår via post, internett eller andre elektroniske medier som forbinder instruktører/lærere og elever som ikke er samlet i et klasserom.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Hvor mange slike opplæringsaktiviteter har du deltatt i?
Interviewer Instruction
Opplæringsaktiviteter som hører sammen, men foregår på flere dager regnes som EN aktivitet.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Har du i løpet av de siste 12 månedene fått organisert opplæring i din arbeidssituasjon av en overordnet, en kollega eller veileder?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
1. Denne typen opplæring vil være planlagt på forhånd, og foregå som perioder med opplæring, instruksjon eller innføring i praktisk arbeid, med bruk av de vanlige arbeidsredskapene. 2. Den brukes oftest når arbeidsgivere skal sette (nye) ansatte inn i arbeidsoppgavene. 3. Den kan omfatte både generell opplæring om bedriften og jobbspesifikk opplæring (helse, miljø, sikkerhet og arbeidsrutiner). 4. Dette omfatter for eksempel organisert opplæring eller veiledning ved overordnede, arbeidsledere eller kolleger som hjelper IO til å utføre jobben sin bedre eller presenterer nye arbeidsoppgaver for IO, men kan også finne sted i en mentors nærvær.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Hvor mange slike opplæringsaktiviteter har du deltatt i?
Interviewer Instruction
Opplæringsaktiviteter som hører sammen, men foregår på flere dager regnes som EN aktivitet.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Har du i løpet av de siste 12 månedene deltatt på seminarer eller workshops der opplæring var hovedformålet?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Hvor mange slike opplæringsaktiviteter har du deltatt i?
Interviewer Instruction
Opplæringsaktiviteter som hører sammen, men foregår på flere dager regnes som EN aktivitet.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Har du i løpet av de siste 12 månedene gått på kurs eller tatt privattimer, som du ikke allerede har tatt med?
Interviewer Instruction
Både jobbrelaterte kurs og hobby/fritidskurs skal regnes med.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
1. Kurs vil vanligvis ha et bestemt emne og holdes av en person som er spesialist på det aktuelle feltet. De kan foregå som klasseromsundervisning (noen ganger kombinert med praksis i faktiske eller simulerte situasjoner) eller forelesninger. 2. Hvis personen som tilbyr privatundervisning har et lærer-elev-forhold til IO skal dette spørsmålet besvares med "Ja". Hvis privatlæreren hjelper IO som venn, familiemedlem eller i et annet sosialt forhold skal spørsmålet besvares med "Nei".

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Hvor mange slike opplæringsaktiviteter har du deltatt i?
Interviewer Instruction
Opplæringsaktiviteter som hører sammen, men foregår på flere dager regnes som EN aktivitet.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1,"
ELSE
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2,"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "2" ) AND ( (^B_Q12c = "2" ) AND ( (^B_Q12e = "2" ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "1" ) OR ( (^B_Q12c = "1" ) OR ( (^B_Q12e = "1" ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-NB-Question-B_R13-1]
Jeg skal nå stille noen spørsmål om din deltakelse i fjernundervisning.

[TU-NB-Question-B_R13-2]
Jeg skal nå stille noen spørsmål om din deltakelse i organisert opplæring i din vanlige arbeidssituasjon av en overordnet, en kollega eller veileder.

[TU-NB-Question-B_R13-3]
Jeg skal nå stille noen spørsmål om din deltakelse på seminarer eller workshops der opplæring var hovedformålet.

[TU-NB-Question-B_R13-4]
Jeg skal nå stille noen spørsmål om din deltakelse i kurs eller privattimer.

[TU-NB-Question-B_R13-5]
Jeg skal nå stille noen spørsmål om den siste av opplæringsaktivitetene du nå har fortalt at du har deltatt i.
Interviewer Instruction
Klikk på <Neste> for å gå videre.

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on-the-job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Se på svarkort 14. Hvilken av typene på kortet var denne aktiviteten?
Interviewer Instruction
IO er ferdig med svarkort 14 når dette spørsmålet er besvart.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Et fjernundervisningskurs
02 Organisert opplæring i arbeidssituasjon av en overordnet, en kollega eller veileder
03 Et seminar eller en workshop
04 En annen type kurs eller privatundervisning
DK
RF
Help
1. Fjernundervisning er kurs med samme innhold som klasseromsundervisning, men som foregår via post, internett eller andre elektroniske medier som forbinder instruktører/lærere og elever som ikke er samlet i et klasserom. 2. Organisert opplæring i arbeidssituasjonen vil være planlagt på forhånd, og foregå som perioder med opplæring, instruksjon eller innføring i praktisk arbeid, med bruk av de vanlige arbeidsredskapene. Den brukes oftest når arbeidsgivere skal sette (nye) ansatte inn i arbeidsoppgavene. Den kan omfatte både generell opplæring om bedriften og jobbspesifikk opplæring (helse, miljø, sikkerhet og arbeidsrutiner). Dette omfatter for eksempel organisert opplæring eller veiledning ved overordnede, arbeidsledere eller kolleger som hjelper IO til å utføre jobben sin bedre eller presenterer nye arbeidsoppgaver for IO, men kan også finne sted i en mentors nærvær. 3. Kurs vil vanligvis ha et bestemt emne og holdes av en person som er spesialist på det aktuelle feltet. De kan foregå som klasseromsundervisning (noen ganger kombinert med praksis i faktiske eller simulerte situasjoner) eller forelesninger. Hvis en person som tilbyr privatundervisning har et lærer-elev-forhold til IO skal dette spørsmålet besvares med "Ja". Hvis privatlæreren hjelper IO som venn, familiemedlem eller i et annet sosialt forhold skal spørsmålet besvares med "Nei".

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Var denne aktiviteten hovedsakelig jobbrelatert?
Interviewer Instruction
''Jobbrelaterte grunner" kan bety i forbindelse med en bestemt jobb, men også at IO ønsket å bedre sine muligheter på arbeidsmarkedet generelt.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Kan du si nærmere hva som var hovedgrunnen til at du deltok i denne aktiviteten?
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 6. 2. Marker kun ett svar. 3. Hvis det virker som om IO har problemer med å lese svarkortet, les svaralternativene høyt for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 For å gjøre jobben bedre og/eller forbedre karriereutsiktene mine
02 For å minske sannsynligheten for at jeg mister jobben
03 For å øke mulighetene mine for få en jobb, eller for å bytte jobb eller yrke
04 For å starte egen bedrift
05 Fordi jeg ble pålagt å delta
06 For å øke mine kunnskaper eller ferdigheter innen et emne som interesserer meg
07 For å få en sertifisering eller et sertifikat
08 Annen grunn
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Var du i arbeid, enten på heltid eller deltid, på noe tidspunkt mens du deltok i denne opplæringen?
Interviewer Instruction
Hvis IO var selvstendig næringsdrivende, skal spørsmålet besvares med "ja".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Foregikk denne opplæringsaktiviteten ...
Interviewer Instruction
Les svaralternativene for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helt innenfor betalt arbeidstid
02 Mest innenfor betalt arbeidstid
03 Mest utenfor betalt arbeidstid
04 Helt utenfor betalt arbeidstid
DK
RF
Help
1. Dette spørsmålet gjelder i hvilken grad aktiviteten foregikk innenfor betalt arbeidstid, det vil si hvor stor del av arbeidstiden som ble brukt til å ta utdanningen i stedet for å arbeide. 2. Dette omfatter også tilfeller der et antall arbeidstimer blir godskrevet selv om opplæringsaktiviteten foregikk utenfor IOs vanlige arbeidstid. Betalt utdanningspermisjon skal regnes som innenfor betalt arbeidstid. 3. Hvis opplæringsaktiviteten foregikk utenfor normal arbeidstid, men IO fikk betalt for eller kan avspasere timene regnes dette som "innenfor betalt arbeidstid". 4. Svaret skal bare gjenspeile deltakelsen på selve kurset, og ikke hjemmearbeid.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Hvor nyttig var denne opplæringen for jobben du på den tiden hadde, eller fortsatt har? Vil du si den var ...
Interviewer Instruction
Les svarkategoriene for IO
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke nyttig i det hele tatt
02 Litt nyttig
03 Ganske nyttig
04 Meget nyttig
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Betalte din arbeidsgiver, eller en potensiell arbeidsgiver, helt eller delvis for undervisning, semesteravgift, eksamensavgift, bøker eller andre kostnader i forbindelse med denne opplæringen? Vil du si ...
Interviewer Instruction
1. Les svaralternativene for IO. 2. "Andre kostnader" omfatter blant annet reise- og bokostnader. 3. Hvis en selvstendig næringsdrivende betalte egne utgifter, kryss av for "Ja, helt" eller "Ja, delvis".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja, helt
02 Ja, delvis
03 Nei
04 Det var ingen slike omkostninger
05 Hadde ingen arbeidsgiver eler potensiell arbeidsgiver mens opplæringen foregikk
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Tenk nå på all den tiden du i løpet av de siste 12 månedene har brukt på alle typer kurs, opplæring, privattimer, seminarer og workshops. Hva er den enkleste måten for deg å anslå hvor mye tid du har brukt på alle slike aktiviteter? Er det i HELE uker, HELE dager eller timer? Ta ikke med tid brukt på hjemmearbeid eller reiser.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Uker
02 Dager
03 Timer
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Fra ^MonthYearNB til nå, hvor mange HELE uker har du brukt på slike aktiviteter?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] uker
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Fra ^MonthYearNB til nå, hvor mange HELE dager har du brukt på slike aktiviteter?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] dager
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Fra ^MonthYearNB til nå, hvor mange timer brukte du på disse aktivitetene? Regn ikke med reisetid til og fra opplæringsstedet.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timer
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Omtrent hvor mye av denne tiden ble brukt på opplæringsaktiviteter som var jobbrelaterte?
Interviewer Instruction
Vis svarkort 5.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke noe av tiden
02 Opptil en fjerdedel av tiden
03 Opptil halvparten av tiden
04 Mer enn halvparten av tiden
05 All tid
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-NB-Question-B_Q26a-1]
I løpet av de siste 12 månedene, var det ytterligere utdanning eller opplæringsaktiviteter du ønsket å delta i, men som du ikke deltok i? Ta med både utdanning og opplæring som gir formell kompetanse og annen organisert opplæring.

[TU-NB-Question-B_Q26a-2]
I løpet av de siste 12 månedene, var det noen utdanning eller opplæringsaktiviteter du ønsket å delta i, men som du ikke deltok i? Ta med både utdanning og opplæring som gir formell kompetanse og annen organisert opplæring.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Forhindret noe av det som står på dette kortet deg fra å delta i utdanning eller opplæring? Hvis flere av årsakene var aktuelle, hvilken var den viktigste?
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 7. 2. Hvis det virker som om IO har problemer med å lese svarkortet, les svaralternativene høyt for IO..
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jeg hadde ikke nødvendige forkunnskaper eller kvalifikasjoner
02 Jeg hadde ikke råd til utdanning eller opplæring
03 Jeg manglet støtte fra arbeidsgiver
04 Jeg hadde ikke tid på grunn av jobbforpliktelser
05 Opplæringen eller utdanningen foregikk på tider eller steder som ikke passet
06 Jeg hadde ikke tid på grunn av familieforpliktelser
07 Det skjedde noe uforutsett som gjorde at jeg ikke kunne ta utdanning eller opplæring
08 Annen årsak
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Jeg har nå noen spørsmål om hva du gjorde i forrige uke, det vil si de 7 dagene til og med sist søndag.
Interviewer Instruction
Klikk på <Neste> for å gå videre.
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Utførte du i forrige uke INNTEKTSGIVENDE arbeid i minst en time, enten som ansatt eller som selvstendig?
Interviewer Instruction
1. Svaret på dette spørsmålet avgjør hvilke spørsmål som senere blir stilt. Vet ikke og Nekt bør unngås. Prob for å få et svar. 2. Ubetalt arbeid i en familiebedrift skal ikke regnes med, men oppgis i spørsmål C_Q01c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
1. Betalt arbeid omfatter alt arbeid for lønn eller næringsinntekt i løpet av referanseuka, også arbeid som ikke varte mer enn en time. Betaling omfatter både kontant betaling og betaling "in natura" (betaling i form av varer eller tjenester istedenfor penger), uansett om betalingen ble mottatt den uka arbeidet ble utført eller ikke. Som betalt arbeid regnes også deltakelse i organisert opplæring i arbeidssituasjonen. 2. Selvstendig næringsdrivende: en person som har sin egen bedrift. En selvstendig næringsdrivende kan ha ansatte.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Var du i forrige uke borte fra et arbeidsforhold eller en bedrift som du regner med å vende tilbake til?
Interviewer Instruction
Dette spørsmålet er avgjørende for hvilke spørsmål som senere skal stilles. Vet ikke og Nekt skal helst ikke brukes. Prob for å få et svar.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
1. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeidet på grunn av ferie, sykdom, foreldrepermisjon, annen type permisjon osv. skal kodes til "ja". 2. Personer som har blitt permittert, men mottar minst 50 % av sin tidligere lønn fra arbeidsgiver, eller som regner med å være tilbake i jobben innen 3 måneder, skal også kodes til "ja".

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Utførte du i forrige uke noe arbeid UTEN AVTALT LØNN for en bedrift som du selv eller noen i din husstand eier?
Interviewer Instruction
Dette spørsmålet er avgjørende for hvilke spørsmål som senere skal stilles. Vet ikke og Nekt skal helst ikke brukes. Prob for å få et svar.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
1. Arbeid uten avtalt lønn for en bedrift som du selv eller noen i din husstand eier, betyr at IO ikke får lønn eller næringsinntekt fra arbeidet som ble utført i referanseuka. IO skal verken ha mottatt eller forvente å motta betaling kontant eller "in natura" (betaling i form av varer eller tjenester istedenfor penger) for arbeid utført i bedriften som hun/han eller noen i husstanden eier. 2. Arbeid uten avtalt lønn omfatter ethvert direke arbeidsbidrag til driften av en familiebedrift eller et gårdsbruk.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Har du i løpet av de siste fire ukene, regnet fram til sist søndag, sett etter betalt arbeid?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Ventet du i disse fire ukene på å begynne i en jobb du allerede hadde fått?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Skal du begynne i denne jobben innen tre måneder, eller om mer enn tre måneder?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Innen tre måneder
02 Om mer enn tre måneder
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Var noe av dette årsak til at du ikke så etter arbeid de siste fire ukene?
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 8. 2. Hvis det virker som om IO har problemer med å lese svarkortet, les svaralternativene høyt for IO 3. Kryss av alle årsaker IO nevner
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Jeg ventet på svar på en jobbsøknad eller søknad om lærlingeplass
02 Jeg var student eller skoleelev
03 Jeg hadde ansvar for familie eller hjem
04 Jeg var midlertidig syk eller skadet
05 Jeg har en langvarig sykdom eller funksjonshemming
06 Jeg trodde ikke at det fantes ledige jobber
07 Jeg fikk ikke begynt å se etter arbeid
08 Jeg trengte ikke arbeid
09 Jeg er pensjonist
10 Annen årsak
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] I hvor mange måneder har du eller hadde du sett etter å få betalt arbeid?
Interviewer Instruction
1. Hvis IO oppgir svaret i antall år, regn om til antall måneder. 2. Hvis antall år IO oppgir er mindre enn to år, be IO om å oppgi eksakt antall måneder. 3. Hvis IO oppgir kortere tid enn en måned, tast inn "0" (null).
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] måneder
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Har du i løpet av de fire siste ukene, regnet til og med sist søndag...
[C_Q04a] kontaktet NAV for å finne en jobb?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
[C_Q04b] kontaktet et vikarbyrå, bemanningsbyrå, rekrutteringsbyrå eller lignende for å finne en jobb?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
[C_Q04c] henvendt deg direkte til en eller flere arbeidsgivere om jobbmuligheter
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
[C_Q04d] spurt blant venner, slektninger, fagforening eller lignende for å finne en jobb?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
[C_Q04e] svart på eller satt inn jobbannonser?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Har du i løpet av de fire siste ukene, regnet til og med sist søndag...
[C_Q04f] Lest jobbannonser?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
[C_Q04g] gjennomført en rekrutteringsprøve, et jobbintervju eller lignende?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
[C_Q04h] lett etter tomt, bedriftslokaler eller arbeidsutstyr?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
[C_Q04i] søkt om tillatelser, lisenser, lån eller etableringsstøtte?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
[C_Q04j] forsøkt å få en jobb på annen måte?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] På hvilken annen måte forsøkte du å få en jobb?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Hvis en jobb hadde vært ledig i forrige uke regnet til og med sist søndag, hadde du kunnet begynne i denne jobben innen 2 uker?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Hadde du ett arbeidsforhold i forrige uke, eller hadde du flere? Ta bare med betalt arbeid.
Interviewer Instruction
1. Arbeidsforhold IO var midlertidig borte fra, skal også tas med. 2. Hvis IO hadde én jobb OG én bedrift, skal spørsmålet besvares med "Mer enn ett arbeidsforhold".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ett arbeidsforhold
02 Mer enn ett arbeidsforhold
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07] Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best på hva du betrakter deg som? Hvis mer enn en beskrivelse passer for deg, velg den beskrivelsen som stemmer best.
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 9. 2. Marker kun ett svar.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Yrkesaktiv på heltid (næringsdrivende, ansatt)
02 Yrkesaktiv på deltid (næringsdrivende, ansatt)
03 Arbeidsledig
04 Student, skoleelev
05 Lærling, trainee
06 Alderspensjonist eller førtidspensjonist
07 Arbeidsufør
08 Vernepliktig
09 Hjemmearbeidende eller omsorg for barn/familie
10 Annet
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Har du tidligere hatt noe inntektsgivende arbeid? Ta med eventuell egen næringsdrift.
Interviewer Instruction
Ta ikke med ubetalt arbeid i en familiebedrift
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
1. Betalt arbeid omfatter alt arbeid for lønn eller næringsinntekt i løpet av referanseuka, også arbeid som ikke varte mer enn en time. Betaling omfatter både kontant betaling og betaling "in natura" (betaling i form av varer eller tjenester istedenfor penger). Som betalt arbeid regnes også deltakelse i organisert opplæring i arbeidssituasjonen. 2. Selvstendig næringsdrivende: en person som har sin egen bedrift. En selvstendig næringsdrivende kan ha ansatte.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Har du i løpet av de siste 12 månedene, det vil si siden ^MonthYearNB, hatt noe inntektsgivende arbeid? Ta med eventuell egen næringsdrift.
Interviewer Instruction
Ta ikke med ubetalt arbeid i en familiebedrift
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
1. Betalt arbeid omfatter alt arbeid for lønn eller næringsinntekt i løpet av referanseuka, også arbeid som ikke varte mer enn en time. Betaling omfatter både kontant betaling og betaling "in natura" (betaling i form av varer eller tjenester istedenfor penger). Som betalt arbeid regnes også deltakelse i organisert opplæring i arbeidssituasjonen. 2. Selvstendig næringsdrivende: en person som har sin egen bedrift. En selvstendig næringsdrivende kan ha ansatte.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Hvor gammel var du, eller hvilket år var det, da du sluttet i din siste jobb?
Interviewer Instruction
Skriv inn alder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det har blitt tastet inn et lite sannsynlig svar. Be om bekreftelse på alderen eller årstallet i det forrige spørsmålet, eller endre år eller alder da IO sluttet i sin siste jobb.
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] I omtrent hvor mange år har du til sammen hatt inntektsgivende arbeid? Ta bare med de årene du har arbeidet enten heltid eller deltid i minst 6 måneder.
Interviewer Instruction
1. Hvert år teller som ett, uavhengig av om IO arbeidet på heltid eller deltid. (Se eksempel under HJELP). 2. Ta med perioder IO har hatt egen bedrift, vært lærling, trainee eller hatt lønnet praksisplass i en bedrift eller organisasjon. 3. Ta ikke med år IO har vært borte fra arbeidslivet i mer enn 6 måneder på grunn av for eksempel arbeidsledighet, utdanning, omsorg for barn eller langvarig sykdom. 4. Ta ikke med ubetalt arbeid i en familiebedrift. 5. Rund om nødvendig av svaret til nærmeste hele år.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Omtrent [FTE] år
DK
RF
Help
1. Betalt arbeid omfatter alt arbeid for lønn eller næringsinntekt, også arbeid som ikke varte mer enn en time. Betaling omfatter både kontant betaling og betaling "in natura" (betaling i form av varer eller tjenester istedenfor penger). Som betalt arbeid regnes også deltakelse i organisert opplæring i arbeidssituasjonen. 2. Selvstendig næringsdrivende: en person som har sin egen bedrift. En selvstendig næringsdrivende kan ha ansatte. 3. Eksempel: en som har arbeidet 2 år på deltid (i mer enn 6 måneder) og 2 år på heltid, har hatt inntektsgivende arbeid i til sammen 4 år.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] I løpet av de siste 5 årene, hvor mange ulike bedrifter eller organisasjoner har du arbeidet i? Ta med eventuelle bedrifter du selv har hatt.
Interviewer Instruction
Dersom bedriften eller organisasjonen endret formell status mens IO arbeidet der, for eksempel som følge av en sammenslåing eller omorganisering, skal IO likevel rapportere hele perioden han/hun har arbeidet i organisasjonen eller organisasjonsleddet som én enkelt bedrift eller organisasjon.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] bedrifter eller organisasjoner
DK
RF
Help
1. Ta med alle arbeidsforhold, også midlertidige arbeidsforhold og jobber der IO kun utførte noen få timers arbeid per uke. 2. En sammenhengende periode IO var ansatt i et vikar- eller bemanningsbyrå, skal regnes som at IO har arbeidet i én bedrift, uavhengig av hvor mange bedrifter IO var utleid til i perioden. En sammenhengende periode som konsulent eller frilanser skal også regnes som om IO har arbeidet i én bedrift, uavhengig av hvor mange ulike bedrifter IO utførte arbeid for i perioden. 3. Med "bedrift du selv har hatt" menes både organisatoriske enheter som gårdsbruk og fabrikker, men også frilansvirksomhet der man tilbyr bestemte produkter eller tjenester til en eller flere klienter. Korte perioder der IO er uvirksom fordi det ikke foreligger bestillinger, men der IO er tilgjengelig for å utføre den samme typen arbeid, skal regnes til samme "bedrift". Hvis IO vender tilbake til samme type arbeid etter et betydelig opphold der han eller hun ikke har kunnet ta bestillinger, skal dette regnes som en ny "bedrift".
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-NB-Question-D_R01a-1]
De neste spørsmålene dreier seg om den jobben eller bedriften du hadde i forrige uke. Vi vil omtale denne som 'din nåværende jobb' eller 'din nåværende bedrift'

[TU-NB-Question-D_R01a-2]
De neste spørsmålene dreier seg om den jobben eller bedriften der du arbeidet FLEST TIMER i forrige uke. Hvis du hadde to jobber eller bedrifter som du arbeidet like mange timer i, velg den jobben eller bedriften som du hadde størst inntekt fra. Vi vil omtale denne som 'din nåværende jobb' eller 'din nåværende bedrift'.
Interviewer Instruction
1. Hvis IO ikke jobbet i forrige uke, gjelder spørsmålet jobben eller bedriften IO vanligvis jobber i. 2. Hvis IO jobbet for et vikar- eller bemanningsbyrå, gjelder spørsmålene bedriften eller organisasjonen der IO faktisk utførte arbeidet. 3. Trykk <Neste> for å fortsette.
Help
For eksterne konsulenter som blir engasjert av en bedrift for å gi råd om bestemte sider ved virksomheten, gjelder spørsmålet bedriften som tilbyr konsulenttjenestene (også dersom IO er frilanskonsulent).

routing

[id = D_R01a_1 ]
IF ( (^JobTitle = "" ) OR (^JobTitle = "NULL" ) ) THEN Goto D_Q01a
ELSE Goto D_Q01aNOX

inference rule

[id = D_R01a_2 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01aNOX | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01aNOX] I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret står du oppført med følgende yrke: ^JobTitle. Stemmer dette?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = D_Q01aNOX_1 ]
IF ( ( (^D_Q01aNOX = "2" ) OR (^D_Q01aNOX = "DK" ) ) OR (^D_Q01aNOX = "RF" ) ) THEN Goto D_Q01a
ELSE
IF ( (^D_Q01aNOX = "1" ) AND ( (^SectorOfIndustry = "" ) OR (^SectorOfIndustry = "NULL" ) ) ) THEN Goto D_Q02a
ELSE Goto D_Q02aNOX
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Hva er ditt yrke?
Interviewer Instruction
1. Unngå upresise yrkesbeskrivelser som konsulent, rådgiver eller ingeniør. 2. Beskrivelsene må si noe om IOs viktigste ansvarsområder. For eksempel kan selger være bilselger, konsulent være personalkonsulent og ingeniør være skipsingeniør.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver? Gi en utførlig beskrivelse.
Interviewer Instruction
Beskrivelsene må si noe om IOs viktigste oppgaver. For eksempel: fylle butikkhyller med varer, føre regnskap over utgifter og inntekter, tilsyn med syke dyr, omsorg for syke mennesker, reparasjon av tenner, bygging av veier og broer.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

IF ( (^SectorOfIndustry = "" ) OR (^SectorOfIndustry = "NULL" ) ) THEN Goto D_Q02a
ELSE Goto D_Q02aNOX
Group
[ id = D_Q02aNOX | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02aNOX] I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret står du oppført med følgende arbeidssted: ^SectorOfIndustry. Er alle disse opplysningene riktige?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = D_Q02aNOX_1 ]
IF (^D_Q02aNOX = "1" ) THEN Goto D_Q03
ELSE Goto D_Q02a
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] Hvor arbeider du til vanlig? Vi ønsker navn og adresse til bedriften. Oppgi eventuelt også hvilken avdeling du jobber i.
Interviewer Instruction
1. Få med gate- eller postadresse, samt postnummer og poststed. 2. Spørsmålet gjelder hvor IO fysisk har sin arbeidsplass.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
For eksterne konsulenter som blir engasjert av en bedrift eller en organisasjon for å gi råd om bestemte sider ved virksomheten, gjelder spørsmålet bedriften som tilbyr konsulenttjenestene (også dersom IO er frilanskonsulent).
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Hva er det din bedrift eller organisasjon hovedsakelig produserer eller gjør? Gi en utførlig beskrivelse.
Interviewer Instruction
Beskriv i detalj hva slags produkter eller tjenester som produseres på IOs arbeidsplass.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
For eksterne konsulenter som blir engasjert av en bedrift for å gi råd om bestemte sider ved virksomheten, gjelder spørsmålet bedriften som tilbyr konsulenttjenestene (også dersom IO er frilanskonsulent).
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] I hvilken sektor arbeider du? Er det i...
Interviewer Instruction
1. Les svaralternativene for IO 2. Hvis IO jobber for et vikar- eller bemanningsbyrå, gjelder spørsmålene den bedriften eller organisasjonen der hun/han faktisk utførte arbeidet. 3. Private bedrifter der staten er minoritetsaksjonær regnes som tilhørende privat sektor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Privat sektor
02 Offentlig sektor
03 En ideell organisasjon, for eksempel en veldedig organisasjon, en frivillig organisasjon eller en interesseorganisasjon.
DK
RF
Help
1. Privat sektor omfatter alle bedrifter og organisasjoner som ikke er i offentlig eie. 2. Offentlig sektor omfatter: alle deler av offentlig administrasjon på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå; offentlige skoler, helsetjenester og annen offentlig tjenesteyting, samt bedrifter eid av staten eller andre offentlige institusjoner. 3. Ideelle organisasjoner er organisasjoner som ikke er offentlig eid, og som ikke har som mål å generere profitt. Dette omfatter veldedige organisasjoner, frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner. 4. For eksterne konsulenter som blir engasjert av en bedrift eller en organisasjon for å gi råd om bestemte sider ved virksomheten gjelder spørsmålet bedriften som tilbyr konsulenttjenestene (også dersom IO er frilanskonsulent).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Arbeider du som ansatt eller som selvstendig?
Interviewer Instruction
1. Merk at spørsmålet gjelder den jobben der IO arbeider flest timer per uke. 2. Hvis IO er ansatt i en bedrift hun eller han eier selv, kryss av for selvstendig næringsdrivende.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ansatt
02 Selvstendig
DK
RF
Help
1. Med ansatt menes en som får lønn eller honorar fra en arbeidsgiver eller et bemannings- eller vikarbyrå. 2. Med selvstendig næringsdrivende menes personer som eier sin egen bedrift eller er medeier i en bedrift, samt frilansere. Selvstendig næringsdrivende kan ha ansatte.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] Hvor gammel var du, eller hvilket år var det da du begynte å jobbe for din nåværende arbeidsgiver?
Interviewer Instruction
Skriv inn alder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
Help
1. Hvis IO har begynt på ny hos en arbeidsgiver etter en periode som han/hun ikke har arbeidet for denne arbeidsgiveren, skal bare den siste perioden regnes, unntatt i følgende tilfeller: * Hvis IO har vært midlertidig fraværende på grunn av ferie, sykdom, foreldrepermisjon eller annen permisjon. * Hvis IO har vært permittert, men mottatt minst 50 % lønn fra arbeidsgiver I disse to tilfellene registreres alderen/året da perioden forut for det midlertidige fraværet begynte. 2. Dersom bedriften har endret formell status etter at IO startet der, for eksempel som følge av en sammenslåing eller omorganisering, skal IO likevel rapportere hele tidsperioden han/hun har arbeidet i organisasjonen eller organisasjonsdelen.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det har blitt tastet inn et lite sannsynlig svar. Be om bekreftelse på alderen eller årstallet i det forrige spørsmålet, eller endre alder eller år for da IO begynte å jobbe for sin nåværende arbeidsgiver.
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] Og i hvilken måned var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januar
02 Februar
03 Mars
04 April
05 Mai
06 Juni
07 Juli
08 August
09 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] Hvor gammel var du, eller hvilket år var det da du begynte å jobbe i din nåværende bedrift?
Interviewer Instruction
Skriv inn alder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
Help
1. Hvis IO har gått tilbake til en bedrift etter en periode som han/hun ikke har drevet den, skal bare den siste driftsperioden regnes, med mindre fraværet var midlertidig på grunn av ferie, sykdom, foreldrepermisjon eller annen permisjon. 2. Dersom bedriften har endret formell status etter at IO startet den, for eksempel som følge av en sammenslåing eller omorganisering, skal IO likevel rapportere hele tidsperioden han/hun har arbeidet i organisasjonen eller organisasjonsdelen.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det har blitt tastet inn et lite sannsynlig svar. Be om bekreftelse på alderen eller årstallet i det forrige spørsmålet, eller endre alder eller år for da IO begynte å jobbe i sin nåværende bedrift.
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] I hvilken måned var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januar
02 Februar
03 Mars
04 April
05 Mai
06 Juni
07 Juli
08 August
09 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Hvor mange personer er sysselsatt ved den bedriften hvor du arbeider? Er det...
Interviewer Instruction
1. Les svaralternativene for IO 2. Dette spørsmålet gjelder det geografiske stedet der arbeidet hovedsakelig utføres eller er basert. 3. Hvis IO arbeider for et vikar- eller bemanningsbyrå, gjelder spørsmålene bedriften eller organisasjonen der han/hun faktisk utfører arbeidet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 til 10 personer
02 11 til 50 personer
03 51 til 250 personer
04 251 til 1000 personer
05 mer enn 1000 personer
DK
RF
Help
For eksterne konsulenter som blir engasjert av en bedrift for å gi råd om bestemte sider ved virksomheten, gjelder spørsmålet bedriften som tilbyr konsulenttjenestene (også dersom IO er frilanskonsulent).
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] I løpet av de siste 12 månedene, har antall ansatte i bedriften hvor du arbeider...
Interviewer Instruction
Les svaralternativene for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 gått opp
02 gått ned
03 forblitt omtrent det samme
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Er bedriften hvor du arbeider en del av et foretak eller konsern?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
Med dette kan menes en moderbedrift eller andre filialer/kontorer osv. som ligger ulike steder. For eksempel en butikkjede eller en høyskole med flere studiesteder eller fakulteter på flere steder.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Har du noen ansatte? Ta også med eventuelle familiemedlemmer som arbeider i bedriften med eller uten avtalt lønn.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Hvor mange ansatte har du? Er det ...
Interviewer Instruction
1. Les svaralternativene for IO 2. Dette spørsmålet gjelder det geografiske stedet der arbeidet hovedsakelig utføres eller er basert.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 til 10 personer
02 11 til 50 personer
03 51 til 250 personer
04 251 til 1000 personer
05 mer enn 1000 personer
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Har du ansvar for å lede eller ha tilsyn med andre ansatte?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
1. Med å lede eller ha tilsyn med andre ansatte menes at man på noen måte er ansvarlig for hvordan andre ansatte utfører arbeidet sitt. 2. Dette kan være enten direkte, for eksempel ved å kontrollere underordnede, tildele oppgaver eller vurdere arbeidsinnsats, eller indirekte, for eksempel ved å sette opp arbeidsplaner eller styre arbeidet til ledere på lavere nivå.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Hvor mange ansatte har du ansvar for å lede eller ha tilsyn med, direkte eller indirekte? Er det...
Interviewer Instruction
Les svaralternativene for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 til 5 personer
02 6 til 10 personer
03 11 til 24 personer
04 25 til 99 personer
05 100 eller flere personer
DK
RF
Help
1. 'Med "direkte" menes en situasjon der de ansatte er direkte ansvarlige overfor IO. For eksempel kan en administrerende direktør for en bedrift ha direkte lederansvar for tre avdelingsledere, gi dem ordre og instruksjoner, og kontrollere at disse blir fulgt. 2. Med "indirekte" menes en situasjon der de ansatte ikke er direkte ansvarlige overfor IO, men er ansvarlige overfor en annen person i IOs ledelseslinje. For eksempel, hvis hver av de tre avdelingslederne direkte under den administrerende direktøren hver har lederansvar for 10 ansatte, vil den administrerende direktøren ha laderansvar for 3 personer direkte pluss 30 indirekte. I dette tilfellet vil det korrekte svaret være 33 personer (25 til 99 personer). Hvis de 10 personene som avdelingslederne har lederansvar for i sin tur har lederansvar for 10 personer hver, skal 300 personer legges til totalsummen, som da blir 333 (100 eller flere personer).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09] Hva slags arbeidsavtale har du? Er det...
Interviewer Instruction
Les svaralternativene for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Avtale om fast ansettelse
02 Avtale om midlertidig ansettelse
03 Avtale med et vikarbyrå
04 Lærlingavtale eller avtale som praktikant eller lignende
05 Ingen avtale
06 Annen avtale
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Hva slags avtale har du?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Hvor mange timer arbeider du vanligvis i uka i denne jobben? Ta med eventuell betalt eller ubetalt overtid, men regn ikke med lunsjpauser.
Interviewer Instruction
1. Hvis IO arbeider varierende antall timer per uke, be IO om å anslå gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid i løpet av den siste måneden. 2. Hvis IO er lærling, skal ikke eventuell tid IO har tilbrakt på skolen regnes med.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timer per uke
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Et lite sannsynlig svar har blitt tastet inn. Be om å få tallet bekreftet.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] De neste spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du selv kan bestemme hvordan du skal gjøre jobben din.
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 10. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] I hvilken grad kan du selv bestemme eller endre...
[D_Q11a] i hvilken rekkefølge oppgavene dine skal utføres?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke i det hele tatt
02 I liten grad
03 I noen grad
04 I høy grad
05 I svært høy grad
DK
RF
[D_Q11b] hvordan du skal gjøre arbeidet?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke i det hele tatt
02 I liten grad
03 I noen grad
04 I høy grad
05 I svært høy grad
DK
RF
[D_Q11c] ditt arbeidstempo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke i det hele tatt
02 I liten grad
03 I noen grad
04 I høy grad
05 I svært høy grad
DK
RF
[D_Q11d] din arbeidstid?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke i det hele tatt
02 I liten grad
03 I noen grad
04 I høy grad
05 I svært høy grad
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. IO er nå ferdig med svarkort 10. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aNO
Group
[ id = D_Q12aNO | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aNO] Hvis noen søkte på din jobb i dag, hvilken type utdanning, om noen, måtte denne personen vanligvis ha fullført for å kunne FÅ en slik jobb?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen formell utdanning
02 Barneskole
03 Ungdomsskole, folkeskole
04 Gymnas, videregående utdanning, realskole, folkehøyskole to år eller mindre, ikke direkte studiekompetansegivende
05 Videregående utdanning med fagbrev, svennebrev eller tilsvarende. Ikke direkte studiekompetansegivende
06 Gymnas, videregående utdanning, realskole, studiekompetansegivende 3 år eller mindre
07 Fagskoleutdanning og annen yrkesrettet påbygging til videregående opplæring
08 Forkurs til universitet og høgskole som ikke gir vekttall/studiepoeng
09 Toårig høgskolekandidatgrad
10 Bachelor, cand. Mag. eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende inntil fire års heltidsstudier (80 vekttall/240 studiepoeng eller mindre)
11 Master, hovedfag eller annen universitets- og høgskoleutdanning, tilsvarende mer enn fire års heltidsstudier (mer enn 80 vekttall/240 studiepoeng)
12 Forskerutdanning
DK
RF

routing

[id = D_Q12aNO_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aNO = "1" ) OR (^D_Q12aNO = "DK" ) ) OR (^D_Q12aNO = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Hvis du skulle vurdere i hvilken grad det er nødvendig å ha en utdanning på dette nivået for å utføre jobben din tilfredsstillende, hvilket av de følgende utsagnene passer best?
Interviewer Instruction
Les svaralternativene for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dette nivået er nødvendig
02 Et lavere nivå ville vært tilstrekkelig
03 Et høyere nivå ville vært nødvendig
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Tenk deg at en person med utdanning på dette nivået søkte jobben i dag. Hvor mye relevant arbeidserfaring måtte denne personen ha hatt for å FÅ jobben? Vil du si ...
Interviewer Instruction
1. Les svaralternativene for IO 2. Regn ikke med læretid og lignende som regnes som del av formell utdanning.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen
02 Mindre enn 1 måned
03 1 til 6 måneder
04 7 til 11 måneder
05 1 eller 2 år
06 3 år eller mer
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] I jobben din, hvor ofte lærer du noe du har nytte av i arbeidet fra medarbeidere eller overordnede?
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 12. 2. Hvis IO ikke har medarbeidere eller overordnede, besvar spørsmålet med "aldri".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Hvor ofte lærer du noe du har bruk for i jobben gjennom å utføre ditt daglige arbeid, såkalt learning-by-doing?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Hvor ofte må du holde deg oppdatert på nye produkter eller tjenester i jobben din?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. IO er nå ferdig med svarkort 12. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Alt i alt, hvor fornøyd er du med din nåværende jobb? Vil du si at du er...
Interviewer Instruction
Les svaralternativene for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Svært fornøyd
02 Fornøyd
03 Verken fornøyd eller misfornøyd
04 Misfornøyd
05 Svært misfornøyd
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Hva er den enkleste måten for deg å si hva bruttolønnen din er i din nåværende jobb? Er det ...
Interviewer Instruction
1. Les svaralternativene for IO. 2. Sørg for at lønnen blir rapportert på tidsenhet. 3. For personer som får betalt stykkpris, spør hvor lang tid det gjennomsnittlig tar å utføre et stykke arbeid og spesifiser dette i timer 4. Svaralternativ 8 "Jeg mottar ikke lønn" kan brukes for personer som bare får opplæring.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Per time
02 Per dag
03 Per uke
04 Per fjortende dag
05 Per måned
06 Per år
07 Stykkpris
08 Jeg mottar ikke lønn
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "8" ) OR (^D_Q16a = "DK" ) ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Hvor mange timer bruker du i gjennomsnitt på å produsere et stykke av det du produserer?
Interviewer Instruction
1. Hvis det tar mindre enn 2 timer å produsere et stykke, kan du bruke desimaler for å angi minutter. 2. Angi minutter slik: 0,5 er en halvtime. 0,25 er 15 minutter. 0,10 er ca. 5 minutter. 0,02 er ca. ett minutt.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timer
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-NB-Question-D_Q16b-1]
Hva er din vanlige bruttolønn per time? Gi et så godt anslag som du kan. Med brutto mener vi inntekt før skatt og fradrag. Ta med vanlig overtidsbetaling, faste bonuser, tips og godtgjørelser. Ta ikke med årlige bonuser.

[TU-NB-Question-D_Q16b-2]
Hva er din vanlige bruttolønn per dag? Gi et så godt anslag som du kan. Med brutto mener vi inntekt før skatt og fradrag. Ta med vanlig overtidsbetaling, faste bonuser, tips og godtgjørelser. Ta ikke med årlige bonuser.

[TU-NB-Question-D_Q16b-3]
Hva er din vanlige bruttolønn per uke? Gi et så godt anslag som du kan. Med brutto mener vi inntekt før skatt og fradrag. Ta med vanlig overtidsbetaling, faste bonuser, tips og godtgjørelser. Ta ikke med årlige bonuser.

[TU-NB-Question-D_Q16b-4]
Hva er din vanlige bruttolønn per fjortende dag? Gi et så godt anslag som du kan. Med brutto mener vi inntekt før skatt og fradrag. Ta med vanlig overtidsbetaling, faste bonuser, tips og godtgjørelser. Ta ikke med årlige bonuser.

[TU-NB-Question-D_Q16b-5]
Hva er din vanlige bruttoinntekt per måned? Gi et så godt anslag som du kan. Med brutto mener vi inntekt før skatt og fradrag. Ta med vanlig overtidsbetaling, faste bonuser, tips og godtgjørelser. Ta ikke med årlige bonuser.

[TU-NB-Question-D_Q16b-6]
Hva er din vanlige bruttoinntekt per år? Gi et så godt anslag som du kan. Med brutto mener vi inntekt før skatt og fradrag. Ta med vanlig overtidsbetaling, faste bonuser, tips og godtgjørelser. Ta ikke med årlige bonuser.

[TU-NB-Question-D_Q16b-7]
Hva er din vanlige bruttoinntekt per stykke arbeid? Gi et så godt anslag som du kan. Med brutto mener vi inntekt før skatt og fradrag. Ta med vanlig overtidsbetaling, faste bonuser, tips og godtgjørelser. Ta ikke med årlige bonuser.

[TU-NB-Question-D_Q16b-8]
Hva er din vanlige bruttolønn? Gi et så godt anslag som du kan. Med brutto mener vi inntekt før skatt og fradrag. Ta med vanlig overtidsbetaling, faste bonuser, tips og godtgjørelser. Ta ikke med årlige bonuser.
Interviewer Instruction
Om nødvendig kan du skrive inn 2 desimaler. Bruk komma "," som desimalseparator (f. eks. 4,50).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 ca [FTE] kroner
DK
RF
Help
Feriepenger er er en godtgjørelse som utbetales årlig i tillegg til lønnen som man mottar for utført arbeid.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "40"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "800"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Et lite sannsynlig svar har blitt tastet inn. Be om å få bekreftet bruttolønn eller endre svaret i D_Q16b eller timer IO vanligvis arbeider (D_Q10).
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Kunne du tenkt deg å svare på spørsmålet dersom jeg tilbyr deg noen svaralternativer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Hva vil du anslå at din vanlige bruttolønn per time er?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 19a.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre enn 95
02 95 til 159
03 160 til 219
04 220 til 259
05 260 til 339
06 340 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Hva vil du anslå at din vanlige bruttolønn per dag er?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 19b.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre enn 750
02 750 til 1 299
03 1 300 til 1 799
04 1 800 til 2 099
05 2 100 til 2 799
06 2 800 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Hva vil du anslå at din vanlige bruttolønn per uke er?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 19c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Under 3 800
02 3 800 til 6 299
03 6 300 til 8 799
04 8 800 til 10 499
05 10 500 til 13 799
06 13 800 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Hva vil du anslå at din vanlige bruttolønn per fjortende dag er?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 19d.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Under 7 500
02 7 500 til 12 499
03 12 500 til 17 499
04 17 500 til 20 999
05 21 000 til 27 499
06 27 500 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Hva vil du anslå at din vanlige bruttolønn per måned er?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 19e.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Under 15 000
02 15 000 til 24 999
03 25 000 til 34 999
04 35 000 til 41 999
05 42 000 til 54 999
06 55 000 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Hva vil du anslå at din vanlige bruttolønn per år er?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 19f.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Under 200 000
02 200 000 til 299 999
03 300 000 til 399 999
04 400 000 til 499 999
05 500 000 til 649 999
06 650 000 eller mer
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] I tillegg til den lønnen du allerede har fortalt om, mottar du andre utbetalinger knyttet til denne jobben, for eksempel årlige bonuser?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Hvor store var disse tilleggsutbetalingene totalt i fjor? Også her menes brutto utbetaling.
Interviewer Instruction
Hvis IO begynte i jobben inneværende år, spør om forventede tillegsutbetalinger.
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 ca [FTE] kroner
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Kunne du tenkt deg å svare på spørsmålet dersom jeg tilbyr deg noen svaralternativer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Hvor mye vil du anslå at du mottok i tilleggsutbetalinger i fjor? Også her menes brutto utbetalinger.
Interviewer Instruction
Les svaralternativene for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Under 17 000
02 17 000 til 33 999
03 Over 34 000
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-NB-Question-D_Q18a-1]
Hvor mye hadde du i næringsinntekt fra bedriften din forrige måned, etter at alle utgifter i forbindelse med næringsdriften er trukket fra, men før personskatt, sosiale avgifter og annet?

[TU-NB-Question-D_Q18a-2]
Hvor mye hadde du i næringsinntekt fra bedriften din i fjor, etter at alle utgifter i forbindelse med næringsdriften er trukket fra, men før personskatt, sosiale avgifter og annet?
Interviewer Instruction
Hvis bedriften gikk med underskudd, skriv 0. Ingen advarsel vil aktiveres.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 ca [FTE] kroner
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Kunne du tenkt deg å svare på spørsmålet dersom jeg tilbyr deg noen svaralternativer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Hva vil du anslå at du hadde i næringsinntekt forrige måned?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 19e
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Under 12 500
02 12 500 til 19 999
03 20 000 til 29 999
04 30 000 til 37 499
05 37 500 til 44 999
06 45 000 eller mer
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Hva vil du anslå at du hadde i næringsinntekt i fjor?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 19f
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Under 150 000
02 150 000 til 249 900
03 250 000 til 349 900
04 350 000 til 449 900
05 450 000 til 549 900
06 550 000 eller mer
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-NB-Question-E_R01a-1]
De neste spørsmålene dreier seg om den siste jobben eller bedriften du hadde. Dette er den jobben eller bedriften du hadde i løpet av de siste 12 månedene.

[TU-NB-Question-E_R01a-2]
De neste spørsmålene dreier seg om den siste jobben eller bedriften du hadde. Dette er den jobben eller bedriften du hadde før du sist sluttet å arbeide.

[TU-NB-Question-E_R01a-3]
De neste spørsmålene dreier seg om den siste jobben eller bedriften du hadde. Dette er den jobben eller bedriften du hadde i ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Hvis IO jobbet for et vikar- eller bemanningsbyrå, gjelder spørsmålene bedriften eller organisasjonen der IO faktisk utførte arbeidet. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Help
For eksterne konsulenter som blir engasjert av en bedrift for å gi råd om bestemte sider ved virksomheten, gjelder spørsmålet bedriften som tilbød konsulenttjenestene (også dersom IO var frilanskonsulent).

routing

[id = E_R01a_1 ]
IF ( (^JobTitle = "" ) OR (^JobTitle = "NULL" ) ) THEN Goto E_Q01a
ELSE Goto E_Q01aNOX
Group
[ id = E_Q01aNOX | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01aNOX] I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret stod du oppført med følgende yrke: ^JobTitle. Stemmer dette?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = E_Q01aNOX_1 ]
IF ( ( (^E_Q01aNOX = "2" ) OR (^E_Q01aNOX = "DK" ) ) OR (^E_Q01aNOX = "RF" ) ) THEN Goto E_Q01a
ELSE
IF ( (^E_Q01aNOX = "1" ) AND ( (^SectorOfIndustry = "" ) OR (^SectorOfIndustry = "NULL" ) ) ) THEN Goto E_Q02a
ELSE Goto E_Q02aNOX
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Hva var ditt yrke?
Interviewer Instruction
1. Unngå upresise yrkesbeskrivelser som konsulent, rådgiver eller ingeniør. 2. Beskrivelsene må si noe om IOs viktigste ansvarsområder. For eksempel kan selger være bilselger, konsulent være personalkonsulent og ingeniør være skipsingeniør.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Hva var dine viktigste arbeidsoppgaver? Gi en utførlig beskrivelse.
Interviewer Instruction
Beskrivelsene må si noe om IOs viktigste oppgaver. For eksempel: fylle butikkhyller med varer, føre regnskap over utgifter og inntekter, tilsyn med syke dyr, omsorg for syke mennesker, reparasjon av tenner, bygging av veier og broer.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

IF ( (^SectorOfIndustry = "" ) OR (^SectorOfIndustry = "NULL" ) ) THEN Goto E_Q02a
ELSE Goto E_Q02aNOX
Group
[ id = E_Q02aNOX | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02aNOX] Ifølge Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret stod du oppført med følgende arbeidssted ^SectorOfIndustry. Er alle disse opplysningene riktige?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = E_Q02aNOX_1 ]
IF (^E_Q02aNOX = "1" ) THEN Goto E_Q03
ELSE Goto E_Q02a
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] Hvor arbeidet du til vanlig? Vi ønsker navn og adresse til bedriften. Oppgi også eventuelt hvilken avdeling du jobbet i.
Interviewer Instruction
1. Få med gate- eller postadresse, samt postnummer og poststed. 2. Spørsmålet gjelder hvor IO fysisk hadde sin arbeidsplass.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
For eksterne konsulenter som blir engasjert av en bedrift for å gi råd om bestemte sider ved virksomheten, gjelder spørsmålet bedriften som tilbyr konsulenttjenestene (også dersom IO var frilanskonsulent)
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Hva var det din bedrift eller organisasjon hovedsakelig produserte eller gjorde? Gi en utførlig beskrivelse.
Interviewer Instruction
Beskriv i detalj hva slags produkter eller tjenester som ble produsert på IOs arbeidsplass.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
For eksterne konsulenter som blir engasjert av en bedrift for å gi råd om bestemte sider ved virksomheten, gjelder spørsmålet bedriften som tilbød konsulenttjenestene (også dersom IO var frilanskonsulent).
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] I hvilken sektor arbeidet du? Var det i...
Interviewer Instruction
1. Les svaralternativene for IO 2. Hvis IO jobber for et vikar- eller bemanningsbyrå, gjelder spørsmålene den bedriften eller organisasjonen der hun/han faktisk utførte arbeidet. 3. Private bedrifter der staten er minoritetsaksjonær regnes som tilhørende privat sektor.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Privat sektor (for eksempel et firma)
02 Offentlig sektor (for eksempel i kommunen eller det offentlige skoleverket)
03 En ideell organisasjon (for eksempel en veldedig organisasjon, en interesseorganisasjon eller en religiøs organisasjon)
DK
RF
Help
1. Privat sektor omfatter alle bedrifter og organisasjoner som ikke er i offentlig eie. 2. Offentlig sektor omfatter: alle deler av offentlig administrasjon på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå; offentlige skoler, helsetjenester og annen offentlig tjenesteyting, samt bedrifter eid av staten eller andre offentlige institusjoner. 3. Ideelle organisasjoner er organisasjoner som ikke er offentlig eid, og som ikke har som mål å generere profitt. Dette omfatter veldedige organisasjoner, frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner. 4. For eksterne konsulenter som blir engasjert av en bedrift eller en organisasjon for å gi råd om bestemte sider ved virksomheten gjelder spørsmålet bedriften som tilbyr konsulenttjenestene (også dersom IO var frilanskonsulent).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Arbeidet du som ansatt eller som selvstendig?
Interviewer Instruction
Hvis IO var ansatt i en bedrift hun eller han eide selv, kryss av for selvstendig.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ansatt
02 Selvstendig
DK
RF
Help
1. Med ansatt menes en som får lønn eller honorar fra en arbeidsgiver eller et vikar- eller bemanningsbyrå. 2. Med selvstendig næringsdrivende menes personer som eier sin egen bedrift eller er medeiere i en bedrift, samt frilansere. Selvstendig næringsdrivende kan ha ansatte.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-NB-Question-E_Q05a1-1]
Hvor gammel var du, eller hvilket år var det da du begynte å jobbe for den arbeidsgiveren du sluttet hos i løpet av de siste 12 månedene?

[TU-NB-Question-E_Q05a1-2]
Hvor gammel var du, eller hvilket år var det da du begynte å jobbe for din tidligere arbeidsgiver?

[TU-NB-Question-E_Q05a1-3]
Hvor gammel var du, eller hvilket år var det da du begynte å jobbe for den arbeidsgiveren du sluttet hos i ^C_Q08c2?
Interviewer Instruction
Skriv inn alder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
Help
1. Hvis IO begynte på ny hos en arbeidsgiver etter en periode som han/hun ikke hadde arbeidet for denne arbeidsgiveren, skal bare den siste perioden regnes, unntatt i følgende tilfeller: * Hvis IO hadde vært midlertidig fraværende på grunn av ferie, sykdom, foreldrepermisjon eller annen permisjon. * Hvis IO hadde vært permittert, men mottatt minst 50 % lønn fra arbeidsgiver I disse to tilfellene registreres alderen/året da perioden forut for det midlertidige fraværet begynte. 2. Dersom bedriften endret formell status mens IO jobbet der, for eksempel som følge av en sammenslåing eller omorganisering, skal IO likevel rapportere hele tidsperioden han/hun arbeidet i organisasjonen eller organisasjonsdelen.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det har blitt tastet inn et lite sannsynlig svar. Be om bekreftelse på alderen eller årstallet i det forrige spørsmålet, eller endre alder eller år for da IO begynte å jobbe for sin tidligere arbeidsgiver (E_Q05a2) eller året IO sluttet hos sin siste arbeidsgiver (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-NB-Question-E_Q05b1-1]
Hvor gammel var du, eller hvilket år var det da du begynte å jobbe i den bedriften du forlot i løpet av de siste 12 månedene?

[TU-NB-Question-E_Q05b1-2]
Hvor gammel var du, eller hvilket år var det da du begynte å jobbe i din tidligere bedrift?

[TU-NB-Question-E_Q05b1-3]
Hvor gammel var du, eller hvilket år var det da du begynte å jobbe i den bedriften du forlot i ^C_Q08c2?
Interviewer Instruction
Skriv inn alder ELLER år.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
Help
1. Hvis IO gikk tilbake til en bedrift etter en periode som han/hun ikke drev den, skal bare den siste driftsperioden regnes, med mindre fraværet var midlertidig på grunn av ferie, sykdom, foreldrepermisjon eller annen permisjon. 2. Dersom bedriften endret formell status etter at IO startet den, for eksempel som følge av en sammenslåing eller omorganisering, skal IO likevel rapportere hele tidsperioden han/hun arbeidet i organisasjonen eller organisasjonsdelen.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Det har blitt tastet inn et lite sannsynlig svar. Be om bekreftelse på alderen eller årstallet i det forrige spørsmålet, eller endre alder eller år for da IO startet sin tidligere bedrift (E_Q05b2) eller året IO sluttet i sin siste jobb (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Hvor mange personer var sysselsatt ved den bedriften hvor du arbeidet? Var det...
Interviewer Instruction
1. Les svaralternativene for IO 2. Dette spørsmålet gjelder det geografiske stedet der arbeidet hovedsakelig ble utført eller var basert. 3. Hvis IO arbeidet for et vikar- eller bemanningsbyrå, gjelder spørsmålene bedriften eller organisasjonen der han/hun faktisk utførte arbeidet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 til 10 personer
02 11 til 50 personer
03 51 til 250 personer
04 251 til 1000 personer
05 mer enn 1000 personer
DK
RF
Help
For eksterne konsulenter som ble engasjert av en bedrift for å gi råd om bestemte sider ved virksomheten, gjelder spørsmålet bedriften som tilbød konsulenttjenestene (også dersom IO var frilanskonsulent).

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Hadde du noen ansatte? Ta også med eventuelle familiemedlemmer som arbeidet i bedriften med eller uten avtalt lønn.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Hvor mange ansatte var det der du hadde din arbeidsplass? Var det...
Interviewer Instruction
1. Les svaralternativene for IO 2. Dette spørsmålet gjelder det geografiske stedet der arbeidet hovedsakelig ble utført eller var basert.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 til 10 personer
02 11 til 50 personer
03 51 til 250 personer
04 251 til 1000 personer
05 mer enn 1000 personer
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08] Hva slags arbeidsavtale hadde du? Var det...
Interviewer Instruction
Les svaralternativene for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Avtale om fast ansettelse
02 Avtale om midlertidig ansettelse
03 Avtale med et vikarbyrå
04 Lærlingavtale eller avtale som praktikant eller lignende
05 Ingen avtale
06 Annen avtale
DK
RF

routing

[id = E_Q08_1 ]
IF (^E_Q08 = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Hva slags avtale hadde du?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Hvor mange timer arbeidet du vanligvis i uka denne jobben? Ta med eventuell betalt eller ubetalt overtid, men regn ikke med lunsjpauser.
Interviewer Instruction
1. Hvis IO arbeidet varierende antall timer per uke, be IO om å anslå gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid. 2. Hvis IO var lærling, skal ikke eventuell tid IO har tilbrakt på skolen regnes med.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timer per uke
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Et lite sannsynlig svar har blitt tastet inn. Be om å få tallet bekreftet.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Hva var hovedgrunnen til at du sluttet i din siste jobb?
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 13. 2. Hvis det virker som om IO har problemer med å lese kortet, les opp svaralternativene for IO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jeg ble avskjediget
02 Jeg ble oppsagt, overtallig, permittert eller fikk en sluttpakke.
03 Opphør av midlertidig arbeidsforhold
04 Jeg sa opp
05 Jeg ble uføretrygdet/måtte slutte å jobbe på grunn av helsen
06 Jeg ble førtidspensjonist
07 Jeg ble pensjonist
08 På grunn av omsorgsforpliktelser overfor familie eller barn
09 Jeg begynte å studere
10 Annen grunn
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-NB-Question-F_R01-1]
Jeg har nå noen spørsmål om aktiviteter i din nåværende jobb.

[TU-NB-Question-F_R01-2]
Jeg har nå noen spørsmål om aktiviteter i din siste jobb.
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 5. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-NB-Question-F_Q01b_lead-1]
I din nåværende jobb, hvor stor del av tiden bruker du vanligvis på ...

[TU-NB-Question-F_Q01b_lead-2]
I din siste jobb, hvor stor del av tiden brukte du vanligvis på ...
[F_Q01b] å samarbeide med dine kolleger?
Interviewer Instruction
Hvis IO ikke har medarbeidere, besvares spørsmålet med "Ikke noe av tiden".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke noe av tiden
02 Opptil en fjerdedel av tiden
03 Opptil halvparten av tiden
04 Mer enn halvparten av tiden
05 All tid
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 12. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-NB-Question-F_Q02a_lead-1]
Hvor ofte pleier du i din nåværende jobb vanligvis...

[TU-NB-Question-F_Q02a_lead-2]
Hvor ofte pleide du i din siste jobb vanligvis ...
[F_Q02a] å utveksle informasjon som er relevant for arbeidet med dine kolleger?
Interviewer Instruction
Hvis IO ikke har medarbeidere, besvares spørsmålet med "Aldri".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q02b] å lære opp, instruere eller undervise andre, individuelt eller i grupper?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q02c] å holde taler eller ha presentasjoner foran fem eller flere personer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q02d] å selge et produkt eller en tjeneste?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q02e] å gi råd til andre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-NB-Question-F_Q03a_lead-1]
Hvor ofte pleier du i din nåværende jobb vanligvis ...

[TU-NB-Question-F_Q03a_lead-2]
Hvor ofte pleide du i din siste jobb vanligvis...
[F_Q03a] å planlegge egne aktiviteter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q03b] å planlegge andres aktiviteter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q03c] å organisere egen arbeidstid?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-NB-Question-F_Q04a_lead-1]
Hvor ofte pleier du i din nåværende jobb vanligvis ...

[TU-NB-Question-F_Q04a_lead-2]
Hvor ofte pleide du i din siste jobb ...
[F_Q04a] å overtale eller påvirke andre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q04b] å forhandle med personer enten innenfor eller utenfor din bedrift eller organisasjon?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-NB-Question-F_Q05a-1]
De neste spørsmålene handler om "problemløsingsoppgaver" du pleier å utføre i din nåværende jobb. Med "problemløsing" mener vi det som skjer når du står overfor en ny eller vanskelig situasjon som krever at du må tenke en stund, før du bestemmer deg for hva du skal gjøre. Hvor ofte står du vanligvis overfor forholdsvis enkle problemer som det tar maksimalt 5 minutter å finne en god løsning på?

[TU-NB-Question-F_Q05a-2]
De neste spørsmålene handler om "problemløsingsoppgaver" du utførte i din siste jobb. Med "problemløsing" mener vi det som skjer når du står overfor en ny eller vanskelig situasjon som krever at du må tenke en stund, før du bestemmer deg for hva du skal gjøre. Hvor ofte stod du vanligvis overfor forholdsvis enkle problemer som det tok maksimalt 5 minutter å finne en god løsning på?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-NB-Question-F_Q05b-1]
Og hvor ofte står du vanligvis overfor mer kompliserte problemer som det tar minst 30 minutter å finne en god løsning på? De 30 minuttene gjelder bare tiden det tar å TENKE UT en løsning, ikke den tiden det tar å sette løsningen ut i livet.

[TU-NB-Question-F_Q05b-2]
Og hvor ofte stod du vanligvis overfor mer kompliserte problemer som det tok minst 30 minutter å finne en god løsning på? De 30 minuttene gjelder bare tiden det tok å TENKE UT en løsning, ikke den tiden det tok å sette løsningen ut i livet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-NB-Question-F_Q06b_lead-1]
Hvor ofte pleier du i din nåværende jobb vanligvis ...

[TU-NB-Question-F_Q06b_lead-2]
Hvor ofte pleide du i din siste jobb ...
[F_Q06b] å utføre fysisk arbeid over lengre tid?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q06c] å utføre presisjonsarbeid med hendene eller fingrene?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. IO er nå ferdig med svarkort 12. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Føler du at du har ferdigheter nok til å håndtere mer krevende oppgaver enn de du må utføre i din nåværende jobb?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
Med "mer krevende oppgaver" mener vi arbeidsoppgaver og forpliktelser som krever mer kunnskap og ferdigheter enn de som kreves for at IO skal kunne utføre de arbeidsoppgavene og forpliktelsene som er typiske for IOs nåværende jobb.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Føler du at du trenger mer opplæring for å kunne håndtere dine nåværende oppgaver godt?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-NB-Question-G_R01-1]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du leser i din nåværende jobb. Ta bare med lesing på jobben, ta ikke med lesing på fritiden. Ta med det du eventuelt leser på PC-skjermer eller andre elektroniske skjermer.

[TU-NB-Question-G_R01-2]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du leste i din siste jobb. Ta bare med lesing på jobben, ta ikke med lesing på fritiden. Ta med det du eventuelt leste på PC-skjermer eller andre elektroniske skjermer.
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 12. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-NB-Question-G_Q01a_lead-1]
I din nåværende jobb, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-G_Q01a_lead-2]
I din siste jobb, hvor ofte pleide du vanligvis ...
[G_Q01a] å lese veiledninger eller instruksjoner?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01b] å lese brev, interne notater eller e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01c] å lese artikler i aviser, blader eller nyhetsskriv?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01d] å lese artikler i fagtidsskrifter eller akademiske publikasjoner?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-NB-Question-G_Q01e_lead-1]
I din nåværende jobb, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-G_Q01e_lead-2]
I din siste jobb, hvor ofte pleide du vanligvis ...
[G_Q01e] å lese bøker?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01f] å lese håndbøker eller teknisk dokumentasjon?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01g] å lese regninger, fakturaer, kontoutskrifter eller andre regnskapsdokumenter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01h] å lese diagrammer, kart eller skjematiske framstillinger?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-NB-Question-G_R02-1]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du skriver i din nåværende jobb. Ta med det du eventuelt skriver på PC eller andre elektroniske apparater.

[TU-NB-Question-G_R02-2]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du skrev i din siste jobb. Ta med det du eventuelt skrev på PC eller andre elektroniske apparater.
Interviewer Instruction
Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-NB-Question-G_Q02a_lead-1]
I din nåværende jobb, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-G_Q02a_lead-2]
I din siste jobb, hvor ofte pleide du vanligvis ...
[G_Q02a] å skrive brev, interne notater eller e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q02b] å skrive artikler for aviser, blader eller nyhetsskriv?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q02c] å skrive rapporter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q02d] å fylle ut skjemaer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-NB-Question-G_R03-1]
De neste spørsmålene dreier seg om i hvilken grad arbeidsoppgaver som har med tall, mengder, numerisk informasjon, statistikk eller matematikk å gjøre inngår i din nåværende jobb.

[TU-NB-Question-G_R03-2]
De neste spørsmålene dreier seg om i hvilken grad arbeidsoppgaver som har med tall, mengder, numerisk informasjon, statistikk eller matematikk å gjøre, inngikk i din siste jobb.
Interviewer Instruction
Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-NB-Question-G_Q03b_lead-1]
I din nåværende jobb, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-G_Q03b_lead-2]
I din siste jobb, hvor ofte pleide du vanligvis ...
[G_Q03b] å regne ut priser, kostnader eller lage budsjetter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q03c] å bruke eller regne ut brøker, desimaler eller prosenter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q03d] å bruke regnemaskin eller kalkulator - enten håndholdt eller på en PC?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-NB-Question-G_Q03f_lead-1]
I din nåværende jobb, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-G_Q03f_lead-2]
I din siste jobb, hvor ofte pleide du vanligvis ...
[G_Q03f] å lage tabeller, grafer eller diagrammer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q03g] å bruke enkel algebra eller formler?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Help
Med enkel algebra eller formler menes en matematisk lov som gjør en i stand til å finne et ukjent tall eller en ukjent mengde, for eksempel en regel for å finne arealet når man kjenner lengde og bredde, eller for å finne ut hvor mye mer tid som behøves for å reise en gitt distanse dersom farten reduseres.
[G_Q03h] å bruke mer avansert matematikk eller statistikk, slik som kalkulus, kompleks algebra, trigonometri eller regresjonsmetoder?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-NB-Question-G_Q04-1]
Bruker du datamaskin i din nåværende jobb?

[TU-NB-Question-G_Q04-2]
Brukte du datamaskin i din siste jobb?
Interviewer Instruction
Regn også med mobiltelefoner og andre håndholdte elektroniske apparater som kan brukes til å koble seg på internett, sjekke e-post osv.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
Som datamaskin regnes både stormaskiner, stasjonære og bærbare datamaskiner, men også alle andre apparater som kan brukes til for eksempel å sende eller motta e-post, behandle data eller tekst, eller finne informasjon på internett.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-NB-Question-G_R05-1]
De følgende spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du bruker datamaskiner eller internett i din nåværende jobb. Spørsmålene gjelder ikke bruk av datamaskiner eller internett i eventuelle jobber du har hatt før din nåværende jobb.

[TU-NB-Question-G_R05-2]
De følgende spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du brukte datamaskiner eller internett i din siste jobb. Spørsmålene gjelder ikke bruk av datamaskiner eller internett i eventuelle jobber du har hatt før din siste jobb.
Interviewer Instruction
Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-NB-Question-G_Q05a_lead-1]
I din nåværende jobb, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-G_Q05a_lead-2]
I din siste jobb, hvor ofte pleide du vanligvis ...
[G_Q05a] å lese e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q05c] å bruke internett for å bedre forstå noe som har/hadde med arbeidet ditt å gjøre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q05d] å foreta transaksjoner over internett, for eksempel ved å kjøpe eller selge varer eller tjenester, eller benytte banktjenester?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-NB-Question-G_Q05e_lead-1]
I din nåværende jobb, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-G_Q05e_lead-2]
I din siste jobb, hvor ofte pleide du vanligvis ...
[G_Q05e] å bruke regneark-programvare, for eksempel Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q05f] å bruke et tekstbehandlingsprogram, for eksempel Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q05g] å bruke et programmeringsspråk til å programmere eller skrive kildekode?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q05h] å delta i diskusjoner i sanntid over internett, for eksempel nettmøter, nettkonferanser eller chattegrupper?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. IO er nå ferdig med svarkort 12. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-NB-Question-G_Q06-1]
Hvilket nivå av dataferdigheter er nødvendig for å kunne utføre din nåværende jobb?

[TU-NB-Question-G_Q06-2]
Hvilket nivå av dataferdigheter var nødvendig for å kunne utføre din siste jobb?
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 15.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 ENKELT, for eksempel bruk av datamaskin til enkle rutineoppgaver som datainntasting, eller å sende og motta e-post.
02 MIDDELS, for eksempel tekstbehandling, bruk av regneark eller databaser
03 AVANSERT, for eksempel programvareutvikling eller arbeid med dataspill, programmering med språk som java, sql, php eller perl, vedlikehold av datanettverk
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-NB-Question-G_Q07-1]
Synes du at du har de dataferdighetene du trenger i din nåværende jobb?

[TU-NB-Question-G_Q07-2]
Synes du at du hadde de dataferdighetene du trengte i din siste jobb?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Har mangel på dataferdigheter påvirket dine muligheter til å få en jobb, bli forfremmet eller få bedre lønn?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-NB-Question-H_R01-1]
Til nå har vi snakket om hva du gjør i jobben din. De neste spørsmålene dreier seg om hva du leser utenom jobben. Ta med det du eventuelt leser på PC-skjermer eller andre elektroniske skjermer.

[TU-NB-Question-H_R01-2]
Til nå har vi snakket om hva du gjør i jobben din. De neste spørsmålene dreier seg om hva du leser utenom jobben. Ta med lesing i forbindelse med studiene. Ta med det du eventuelt leser på PC-skjermer eller andre elektroniske skjermer.

[TU-NB-Question-H_R01-3]
Til nå har vi snakket om hva du gjorde i din siste jobb. De neste spørsmålene dreier seg om lesing i dagliglivet. Ta ikke med lesing i forbindelse med din siste jobb. Ta med det du eventuelt leser på PC-skjermer eller andre elektroniske skjermer.

[TU-NB-Question-H_R01-4]
Til nå har vi snakket om hva du gjorde i din siste jobb. De neste spørsmålene dreier seg om lesing i dagliglivet. Ta ikke med lesing i forbindelse med din siste jobb, men ta med lesing i forbindelse med studiene. Ta med det du eventuelt leser på PC-skjermer eller andre elektroniske skjermer.

[TU-NB-Question-H_R01-5]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du leser i dagliglivet. Ta med det du eventuelt leser på PC-skjermer eller andre elektroniske skjermer.
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 12. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-NB-Question-H_Q01a_lead-1]
Utenom jobben, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-H_Q01a_lead-2]
I dagliglivet, hvor ofte pleier du vanligvis ...
[H_Q01a] å lese veiledninger eller instruksjoner?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01b] å lese brev, interne notater eller e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01c] å lese artikler i aviser, blader eller nyhetsskriv?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01d] å lese artikler i fagtidsskrifter eller akademiske publikasjoner?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-NB-Question-H_Q01e_lead-1]
Utenom jobben, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-H_Q01e_lead-2]
I dagliglivet, hvor ofte pleier du vanligvis ...
[H_Q01e] å lese bøker, enten skjønnlitteratur eller sakprosa?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01f] å lese håndbøker eller oppslagsverk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01g] å lese regninger, fakturaer, kontoutskrifter eller andre regnskapsdokumenter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01h] å lese diagrammer, kart eller skjematiske framstillinger?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-NB-Question-H_R02-1]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du skriver utenom jobben. Ta med det du eventuelt skriver på PC eller andre elektroniske apparater.

[TU-NB-Question-H_R02-2]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du skriver utenom jobben. Ta med skriving i forbindelse med studiene. Ta med det du eventuelt skriver på PC eller andre elektroniske apparater.

[TU-NB-Question-H_R02-3]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du skriver i dagliglivet. Ta ikke med skriving i forbindelse med din siste jobb. Ta med det du eventuelt skriver på PC eller andre elektroniske apparater.

[TU-NB-Question-H_R02-4]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du skriver i dagliglivet. Ta ikke med skriving i forbindelse med din siste jobb, men ta med skriving i forbindelse med studiene. Ta med det du eventuelt skriver på PC eller andre elektroniske apparater.

[TU-NB-Question-H_R02-5]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du skriver i dagliglivet. Ta med skriving i forbindelse med studiene. Ta med det du eventuelt skriver på PC eller andre elektroniske apparater.

[TU-NB-Question-H_R02-6]
De neste spørsmålene dreier seg om hva du skriver i dagliglivet. Ta med det du eventuelt skriver på PC eller andre elektroniske apparater.
Interviewer Instruction
Trykk <Neste> for å fortsette.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-NB-Question-H_Q02a_lead-1]
Utenom jobben, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-H_Q02a_lead-2]
I dagliglivet, hvor ofte pleier du vanligvis ...
[H_Q02a] å skrive brev, interne notater eller e-post?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q02b] å skrive artikler for aviser, blader eller nyhetsskriv?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q02c] å skrive rapporter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q02d] å fylle ut skjemaer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-NB-Question-H_R03-1]
De neste spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du utfører aktiviteter utenom arbeidet som har med tall, mengder, numerisk informasjon, statistikk eller matematikk å gjøre.

[TU-NB-Question-H_R03-2]
De neste spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du utfører aktiviteter utenom arbeidet som har med tall,mengder, numerisk informasjon, statistikk eller matematikk å gjøre. Ta med eventuelle slike aktiviteter i forbindelse med studiene.

[TU-NB-Question-H_R03-3]
De neste spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du utfører aktiviteter i dagliglivet som har med tall, mengder, numerisk informasjon, statistikk eller matematikk å gjøre. Ta ikke med aktiviteter du utførte i forbindelse med din siste jobb.

[TU-NB-Question-H_R03-4]
De neste spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du utfører aktiviteter i dagliglivet som har med tall, mengder, numerisk informasjon, statistikk eller matematikk å gjøre. Ta ikke med aktiviteter du utførte i forbindelse med din siste jobb, men ta med eventuelle slike aktiviteter i forbindelse med studiene.

[TU-NB-Question-H_R03-5]
De neste spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du utfører aktiviteter i dagliglivet som har med tall, mengder, numerisk informasjon, statistikk eller matematikk å gjøre. Ta med eventuelle slike aktiviteter i forbindelse med studiene.

[TU-NB-Question-H_R03-6]
De neste spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du utfører aktiviteter i dagliglivet som har med tall,mengder, numerisk informasjon, statistikk eller matematikk å gjøre.
Interviewer Instruction
Trykk <Neste> for å fortsette.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-NB-Question-H_Q03b_lead-1]
Utenom jobben, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-H_Q03b_lead-2]
I dagliglivet, hvor ofte pleier du vanligvis ...
[H_Q03b] å regne ut priser, kostnader eller lage budsjetter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q03c] å bruke eller regne ut brøker, desimaler eller prosenter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q03d] å bruke regnemaskin eller kalkulator - enten håndholdt eller på en PC?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-NB-Question-H_Q03f_lead-1]
Utenom jobben, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-H_Q03f_lead-2]
I dagliglivet, hvor ofte pleier du vanligvis ...
[H_Q03f] å lage tabeller, grafer eller diagrammer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q03g] å bruke enkel algebra eller formler?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Help
Med enkel algebra eller formler menes en matematisk lov som gjør en i stand til å finne et ukjent tall eller en ukjent mengde, for eksempel en regel for å finne arealet når man kjenner lengde og bredde, eller for å finne ut hvor mye mer tid som behøves for å reise en gitt distanse dersom farten reduseres.
[H_Q03h] å bruke mer avansert matematikk eller statistikk, slik som kalkulus, kompleks algebra, trigonometri eller regresjonsmetoder?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Har du noen gang brukt en datamaskin?
Interviewer Instruction
Regn også med mobiltelefoner og andre håndholdte elektroniske apparater som kan brukes til å koble seg på internett, sjekke e-post osv.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Help
Som datamaskin regnes både stormaskiner, stasjonære og bærbare datamaskiner, men også andre apparater som kan brukes til for eksempel å sende eller motta e-post, behandle data eller tekst, eller finne informasjon på internett.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-NB-Question-H_Q04b-1]
Bruker du datamaskin i dagliglivet utenom jobben?

[TU-NB-Question-H_Q04b-2]
Bruker du datamaskin i dagliglivet?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-NB-Question-H_R05-1]
De følgende spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du bruker datamaskiner eller internett utenom jobben. Dette kan enten være hjemme eller på steder med internettilbud, som internettkafeer eller biblioteker.

[TU-NB-Question-H_R05-2]
De følgende spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du bruker datamaskiner eller internett utenom jobben. Ta med slike aktiviteter i forbindelse med studiene. Dette kan enten være hjemme eller på steder med internettilbud, som internettkafeer eller biblioteker.

[TU-NB-Question-H_R05-3]
De følgende spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du bruker datamaskiner eller internett i dagliglivet. Ta ikke med slike aktiviteter du utførte i forbindelse med din siste jobb. Dette kan enten være hjemme eller på steder med internettilbud, som internettkafeer eller biblioteker.

[TU-NB-Question-H_R05-4]
De følgende spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du bruker datamaskiner eller internett i dagliglivet. Ta ikke med slike aktiviteter du utførte i din forbindelse med din siste jobb, men ta med slike aktiviteter i forbindelse med studiene. Dette kan enten være hjemme eller på steder med internettilbud, som internettkafeer eller biblioteker.

[TU-NB-Question-H_R05-5]
De følgende spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du bruker datamaskiner eller internett i dagliglivet. Ta med slike aktiviteter i forbindelse med studiene. Dette kan enten være hjemme eller på steder med internettilbud, som internettkafeer eller biblioteker.

[TU-NB-Question-H_R05-6]
De følgende spørsmålene dreier seg om i hvilken grad du bruker datamaskiner eller internett i dagliglivet. Dette kan enten være hjemme eller på steder med internettilbud, som internettkafeer eller biblioteker.
Interviewer Instruction
Trykk <Neste> for å fortsette.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-NB-Question-H_Q05a_lead-1]
Utenom jobben, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-H_Q05a_lead-2]
I dagliglivet, hvor ofte pleier du vanligvis ...
[H_Q05a] å bruke epost
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q05c] å bruke internett for å bedre forstå ulike emner, for eksempel noe som har med din helse eller sykdommer, økonomi eller miljøet å gjøre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q05d] å foreta transaksjoner over internett, for eksempel ved å kjøpe eller selge varer eller tjenester, eller benytte banktjenester?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-NB-Question-H_Q05e_lead-1]
Utenom jobben, hvor ofte pleier du vanligvis ...

[TU-NB-Question-H_Q05e_lead-2]
I dagliglivet, hvor ofte pleier du vanligvis ...
[H_Q05e] å bruke regneark-programvare, for eksempel Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q05f] å bruke et tekstbehandlingsprogram, for eksempel Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q05g] å bruke et programmeringsspråk til å programmere eller skrive kildekode?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q05h] å delta i diskusjoner i sanntid over internett, for eksempel nettmøter, nettkonferanser eller chattegrupper?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. IO er nå ferdig med svarkort 12. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 10. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Jeg har nå noen spørsmål om hvordan du håndterer problemer og oppgaver du står ovenfor. I hvilken grad stemmer de følgende utsagnene for deg?
[I_Q04b] Når jeg hører eller leser om nye ideer, prøver jeg å overføre dem til faktiske situasjoner der de kanskje kan brukes
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke i det hele tatt
02 I liten grad
03 I noen grad
04 I høy grad
05 I svært høy grad
DK
RF
[I_Q04d] Jeg liker å lære nye ting
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke i det hele tatt
02 I liten grad
03 I noen grad
04 I høy grad
05 I svært høy grad
DK
RF
[I_Q04h] Når jeg støter på noe nytt, prøver jeg å sette det i sammenheng med det jeg allerede vet
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke i det hele tatt
02 I liten grad
03 I noen grad
04 I høy grad
05 I svært høy grad
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] I hvilken grad stemmer de følgende utsagnene for deg?
[I_Q04j] Jeg liker å komme til bunns i vanskelige ting
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke i det hele tatt
02 I liten grad
03 I noen grad
04 I høy grad
05 I svært høy grad
DK
RF
[I_Q04l] Jeg liker å finne ut av hvordan ulike ideer passer sammen.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke i det hele tatt
02 I liten grad
03 I noen grad
04 I høy grad
05 I svært høy grad
DK
RF
[I_Q04m] Hvis det er noe jeg ikke forstår, leter jeg etter mer informasjon for å få det tydeliggjort
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke i det hele tatt
02 I liten grad
03 I noen grad
04 I høy grad
05 I svært høy grad
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 12. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f] I løpet av de siste 12 månedene, hvor ofte har du utført frivillig arbeid for en veldedig organisasjon, et politisk parti, et idrettslag eller en annen frivillig eller ideell organisasjon?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldri
02 Mindre enn en gang i måneden
03 Mindre enn en gang i uka, men minst en gang i måneden
04 Minst en gang i uka, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 16. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] Hvor enig eller uenig er du med de følgende utsagnene?
[I_Q06a] Folk som meg har ikke noen innflytelse på det myndighetene gjør
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helt enig
02 Delvis enig
03 Verken enig eller uenig
04 Delvis uenig
05 Helt uenig
DK
RF
[I_Q07a] Det er bare noen få mennesker man kan stole helt og fullt på
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helt enig
02 Delvis enig
03 Verken enig eller uenig
04 Delvis uenig
05 Helt uenig
DK
RF
[I_Q07b] Hvis man ikke er forsiktig, vil andre mennesker utnytte en
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Helt enig
02 Delvis enig
03 Verken enig eller uenig
04 Delvis uenig
05 Helt uenig
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. IO er nå ferdig med svarkort 16. 2. Trykk <Neste> for å fortsette.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] Det neste spørsmålet dreier seg om helsen din. Hvordan vurderer du din egen helse sånn i alminnelighet. Vil du si at den er utmerket, meget god, god, nokså god eller dårlig?
Interviewer Instruction
Med helse menes både fysisk og psykisk helse.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Utmerket
02 Meget god
03 God
04 Nokså god
05 Dårlig
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Nå har jeg noen spørsmål om deg og din husholdning. Hvor mange personer er det vanligvis i din husholdning, inkludert deg selv? Ta med personer som midlertidig bor andre steder.
Interviewer Instruction
1. Her skal vi ha en oversikt over IOs kosthusholdning. Med kosthusholdning mener vi personer som som har felles matbudsjett. 2. En person regnes som "vanligvis boende i husholdningen" hvis han eller hun tilbringer mesteparten av sin daglige hviletid i husholningen året sett under ett.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] personer
DK
RF
Help
1. Kosthusholdningen omfatter også losjerende og arbeidshjelp, hvis disse personene har felles matbudsjett med de andre i husholdningen. 2. Studenter som deler bosted vil bare tilhøre samme husholdning hvis de har felles matbudsjett. 3. Personer som er langvarig fraværende på grunn av arbeid, vernepliktige, fengslede og innlagte på sykehus regnes som del av den husholdningen de tilhørte før tjenesten/oppholdet begynte. 4. Skoleelever under 18 år som er borte på skole/studiested, skal kun regnes til kosthusholdningen hvis de fremdeles opprettholder tett kontakt med husholdningen (for ekselmpel ved å komme hjem omtrent hver helg) .
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Bor du sammen med en ektefelle eller samboer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02c
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c] Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best på din ektefelle eller partner?
Interviewer Instruction
Vis svarkort 9
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Yrkesaktiv på heltid (næringsdrivende, ansatt)
02 Yrkesaktiv på deltid (næringsdrivende, ansatt)
03 Arbeidsledig
04 Student, skoleelev
05 Lærling, trainee
06 Alderspensjonist eller førtidspensjonist
07 Arbeidsufør
08 Vernepliktig
09 Hjemmearbeidende eller omsorg for barn/familie
10 Annet
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Har du barn? Ta også med stebarn og barn som ikke bor i husholdningen
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Hvor mange barn har du?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] barn
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Hvor gammelt er dette barnet?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] alder
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Hvor gammelt er ditt yngste barn?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Yngste [FTE] år gammelt
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] Og hvor gammelt er ditt eldste barn?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Eldste [FTE] år gammelt
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Et lite sannsynlig svar har blitt tastet inn. Be om å få bekreftet alderen på det yngste og eldste barnet, eller endre alderen på det yngste (J_Q03d1) eller eldste barnet (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Nå har jeg noen spørsmål om din bakgrunn og oppvekst. Er du født i Norge?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bNO
ELSE Goto J_Q05a1NO
Group
[ id = J_Q04bNO | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bNO] I hvilket land er du født?
Interviewer Instruction
Oppgi hva landet heter I DAG
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Polen
02 Sverige
03 Pakistan
04 Irak
05 Iran
06 Somalia
07 USA
08 Annet land
DK
RF

routing

[id = J_Q04bNO_1 ]
IF (^J_Q04bNO = "7" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] I hvilket land var det?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] Hvor gammel var du, eller hvilket år var det, da du innvandret til Norge for første gang?
Interviewer Instruction
Skriv inn alder ELLER år.
Responses
[ Min = 1 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Et lite sannsynlig svar har blitt tastet inn. Be om å få bekreftet alderen eller året i det siste spørsmålet, eller endre fødselsår (A_Q01a) eller år for innvandring (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1NO | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1NO] Hvilket språk var det du først lærte i hjemmet i barndommen, og som du FORTSATT FORSTÅR?
Interviewer Instruction
1. Marker kun ett. 2. Dersom IO spontant nevner TO språk, kan du registrere det andre språket i J_Q05a2NO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Norsk
02 Dansk
03 Engelsk
04 Fransk
05 Hindi
06 Kurdisk
07 Persisk
08 Punjabi
09 Serbisk
10 Serbokroatisk
11 Singalesisk
12 Somali
13 Spansk
14 Svensk
15 Tyrkisk
16 Tysk
17 Urdu
18 Vietnamesisk
19 Annet
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1NO_1 ]
IF (^J_Q05a1NO = "19" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Hvilket språk var dette?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Har IO nevnt mer enn 1 språk?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2NO
ELSE Goto J_Q05bNO
Group
[ id = J_Q05a2NO | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2NO] Hvilket språk var det andre du først lærte i hjemmet i barndommen, og som du FORTSATT FORSTÅR?
Interviewer Instruction
Velg kun ett.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Norsk
02 Dansk
03 Engelsk
04 Fransk
05 Hindi
06 Kurdisk
07 Persisk
08 Punjabi
09 Serbisk
10 Serbokroatisk
11 Singalesisk
12 Somali
13 Spansk
14 Svensk
15 Tyrkisk
16 Tysk
17 Urdu
18 Vietnamesisk
19 Annet
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2NO_1 ]
IF (^J_Q05a2NO = "19" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bNO
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Hvilket språk var dette?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bNO | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bNO] Hvilket språk snakker du oftest hjemme?
Interviewer Instruction
Velg kun ett.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Norsk
02 Dansk
03 Engelsk
04 Fransk
05 Hindi
06 Kurdisk
07 Persisk
08 Punjabi
09 Serbisk
10 Serbokroatisk
11 Singalesisk
12 Somali
13 Spansk
14 Svensk
15 Tyrkisk
16 Tysk
17 Urdu
18 Vietnamesisk
19 Annet
DK
RF
Help
1. Spørsmålet gjelder hvilket språk IO selv oftest snakker. 2. Vi er ikke ute etter det språket som snakkes mest i familien sett under ett. Ulike familiemedlemmer kan snakke forskjellige språk. For eksempel kan det hende at norsk-pakistanske barn for det meste snakker norsk, mens foreldrene snakker urdu. 3. Hvis IO bor alene, oppgi det språket IO bruker til daglig.

routing

[id = J_Q05bNO_1 ]
IF (^J_Q05bNO = "19" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Hvilket språk var dette?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] De neste spørsmålene dreier seg om din mor eller kvinnelige foresatte. Er din mor eller kvinnelige foresatte født i Norge?
Interviewer Instruction
Hvis dette var mer enn én person, gjelder spørsmålene den personen som var til stede i lengst tid i løpet av barndommen (0-16 år).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Hva er den høyeste utdanningen din mor eller kvinnelige foresatte har fullført?
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 17. 2. Hvis moren eller den kvinnelige foresatte ikke har fullført noen utdanning, velg svaralternativ 1, "Grunnskoleutdanning"
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grunnskoleutdanning, det vil si barneskole, ungdomsskole, folkeskole, framhaldskole, realskole
02 Videregående utdanning eller påbygging til videregående utdanning også yrkesskole, fagskole, gymnas og øk. gymnas
03 Universitets- eller høgskoleutdanning
DK
RF
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[id = J_D06c5_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] De neste spørsmålene dreier seg om din far eller mannlige foresatte. Er din far eller mannlige foresatte født i Norge?
Interviewer Instruction
Hvis dette var mer enn én person, gjelder spørsmålene den personen som var til stede i lengst tid i løpet av barndommen (0-16 år).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nei
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Hva er den høyeste utdanningen din far eller mannlige foresatte har fullført?
Interviewer Instruction
1. Be IO finne svarkort 17. 2. Hvis faren eller den mannlige foresatte ikke har fullført noen utdanning, velg svaralternativ 1, "Grunnskoleutdanning"
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grunnskoleutdanning, det vil si barneskole, ungdomsskole, folkeskole, framhaldskole, realskole
02 Videregående utdanning eller påbygging til videregående utdanning også yrkesskole, fagskole, gymnas og øk. gymnas
03 Universitets- eller høgskoleutdanning
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU_NB_QuestionJ_Q08_1]
Omtrent hvor mange bøker har du hjemme? Ta ikke med blader, aviser eller skolebøker. En hyllemeter med bøker tilsvarer omtrent 40 bøker.

[TU_NB_QuestionJ_Q08_2]
Omtrent hvor mange bøker hadde dere hjemme da du var 16 år? Ta ikke med blader, aviser eller skolebøker. En hyllemeter med bøker tilsvarer omtrent 40 bøker.
Interviewer Instruction
Be IO finne svarkort 18.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 10 eller færre bøker
02 11 til 25 bøker
03 26 til 100 bøker
04 101 til 200 bøker
05 201 til 500 bøker
06 Mer enn 500 bøker
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF (^J_Q05a1NO = "01" ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Velg frafalls/avgangskode.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Delvis komplett/avbrutt intervju
04 IO nekter
05 Andre nekter på vegne av IO
07 Språkvansker
08 Lese- og skrivevansker
09 Psykisk funksjonshemming
12 Hørselshemming
13 Blindhet/synshemming
14 Talevansker
15 Fysisk funksjonshemming
16 Annen funksjonshemming
17 Annet (uspesifisert), slik som sykdom eller uvanlige omstendigheter
18 Død
21 Ikke tillatt med flere oppringninger
24 Midlertidig fraværende/utilgjengelig i feltperioden
25 Utenfor målpopulasjonen
27 Dublett - allerede intervjuet
90 Teknisk problem

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Hvorfor er IO utenfor målpopulasjonen?
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] (Dette spørsmålet stilles ikke i den norske versjonen av skjemaet. Klikk på Neste for å gå videre til neste spørsmål)
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Engelsk
02 Tysk
03 Nederlandsk
04 Spansk
05 Fransk
06 Gresk
07 Tjekkisk
08 Dansk
09 Estisk
10 Russisk
11 Finsk
12 Svensk (BARE MS )
13 Tysk
14 Ungarsk
15 Italiensk
16 Japansk
17 Koreansk
18 Nederlandsk
19 Norsk (Bokmål)
20 Polsk
21 Portugisisk
22 Russisk
23 Slovakisk
24 Slovenisk
25 Baskisk
26 Katalansk
27 Spansk
28 Galecisk
29 Valenciansk
30 Svensk
31 Walisisk