Navigation

go back

Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Agora gustaríame facerlle algunhas preguntas sobre os seus antecedentes, incluíndo preguntas sobre o seu país de nacemento, experiencia lingüística, educación, traballo e outras actividades. Por favor, intente responder a cada pregunta de xeito tan exacto e completo como lle sexa posible. Eu irei rexistrando as súas respostas no ordenador.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] En que lingua lle gustaría que lle fixese estas preguntas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inglés
02 Alemán
03 Turco
04 Serbio/Croata/Bosnio
05 Holandés
06 Español
07 Francés
08 Grego
09 Checo
10 Danés
11 Estonio
12 Ruso
13 Finlandés
14 Sueco (SOAMENTE MS)
15 Alemán
16 Húngaro
17 Italiano
18 Xaponés
19 Coreano
20 Holandés
21 Noruegués (bokmål)
22 Polaco
23 Portugués
24 Ruso
25 Húngaro
26 Eslovaco
27 Esloveno
28 Euskera
29 Catalán
30 Galego
31 Valenciano
32 Sueco
33 Galés
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "January " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "February " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "March " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "May " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "June " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "July " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "October " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "December " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_2 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearES = "enero de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearES = "febrero de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearES = "marzo de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearES = "abril de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearES = "mayo de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearES = "junio de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearES = "julio de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearES = "agosto de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearES = "septiembre de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearES = "octubre de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearES = "noviembre de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearES = "diciembre de " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_3 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearCA = "gener de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearCA = "febrer de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearCA = "març de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearCA = "abril de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearCA = "maig de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearCA = "juny de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearCA = "juliol de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearCA = "agost de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearCA = "setembre de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearCA = "octubre de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearCA = "novembre de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearCA = "desembre de " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_4 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearEU = "urtarrila " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearEU = "otsaila " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearEU = "martxoa " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearEU = "apirila " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearEU = "maiatza " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearEU = "ekaina " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearEU = "uztaila " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearEU = "abuztua " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearEU = "iraila " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearEU = "urria " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearEU = "azaroa " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearEU = "abendua " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_5 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearGL = "xaneiro de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearGL = "febreiro de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearGL = "marzo de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearGL = "abril de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearGL = "maio de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearGL = "xuño de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearES = "xullo de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearGL = "agosto de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearGL = "setembro de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearGL = "outubro de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearGL = "novembro de " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearGL = "decembro de " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_6 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearXA = "gener " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearXA = "febrer " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearXA = "març " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearXA = "abril " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearXA = "maig " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearXA = "juny " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearXA = "juliol " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearXA = "agost " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearXA = "setembre " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearXA = "octubre " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearXA = "novembre " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearXA = "desembre " .^A_D01a2
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Quixera comezar con algunhas preguntas xerais. Por favor, pode vostede dicirme en que ano naceu?
Interviewer Instruction
1. Esta cuestión é crucial para o itinerario. Deberán evitarse os 'Non sei' ou as negativas a responder. Por favor trate de obter unha resposta. 2. Se o ano de nacemento está fóra do rango permitido (é dicir, se o ano é anterior a 1945 ou posterior a 1995 para as entrevistas realizadas no 2011, ou anterior a 1946 ou posterior a 1996 para as entrevistas realizadas no 2012), comprobe que o entrevistado reúne os requisitos de idade para participar no estudo. Se non os reúne, termine a enquisa e poña o código de resolución <25> na pantalla DISP_BQ.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 Ano: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] E en cal mes naceu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xaneiro
02 Febreiro
03 Marzo
04 Abril
05 Maio
06 Xuño
07 Xullo
08 Agosto
09 Setembro
10 Outubro
11 Novembro
12 Decembro
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] É a persoa que responde home ou muller?
Interviewer Instruction
Pregunte só se non está seguro
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Home
02 Muller
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Quixera agora facerlle algunhas preguntas sobre a súa educación
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 1. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = B_Q01aES | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aES] Cal dos títulos nesta ficha é o máis alto que vostede conseguiu?
Interviewer Instruction
Se o entrevistado está a facer algúns estudos, explíquelle que esta pregunta se refire soamente aos ESTUDOS QUE EL/ELA XA REMATOU. As preguntas relacionadas cos estudos que el/ela fai agora aparecerán máis tarde no cuestionario.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 5 años de escolarización.
02 Educación Primaria; 5 o más años de escolarización; Educación General Básica (5 cursos); y similares.
03 Educación Secundaria Obligatoria; Certificado de Estudios Primarios; Educación General Básica (2ª etapa); Bachilleratos Elementales; programa de aprendizaje de tareas; Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio; y similares.
04 Programas de Garantía Social, Programa de cualificación profesional inicial; y similares.
05 Grado Medio de Música y Danza; certificado de Escuela Oficial de Idiomas; y similares.
06 Bachillerato, antiguos Bachilleratos Superiores y cursos preuniversitarios; BUP, COU; Formación Profesional Específica de Grado Medio; Artes Plásticas y Enseñanzas deportivas de Grado Medio; FPI; Oficialía y similares.
07 Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Superior; y similares.
08 Formación Profesional Específica, Artes Plásticas y Enseñanzas deportivas de Grado Superior; FPII; Maestría Industrial; y similares.
09 Diplomatura; Ingeniería y arquitectura técnica; estudios superiores de Artes Plásticas y Diseño; estudios de Conservación y restauración; títulos de grado; y similares.
10 Máster oficial; licenciatura, ingeniería superior y arquitectura; especialidades sanitarias de posgrado; y similares.
11 Doctorado.
12 Titulación extranjera. Especifíquese.
DK
RF
Group
[ id = B_D01aES | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01aES]

inference rule

[id = B_D01aES_1 | after]
IF ( (^B_Q01aES = "1" ) OR ( (^B_Q01aES = "2" ) OR ( (^B_Q01aES = "3" ) OR (^B_Q01aES = "4" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01aES = "5" ) OR ( (^B_Q01aES = "6" ) OR ( (^B_Q01aES = "7" ) OR ( (^B_Q01aES = "DK" ) OR (^B_Q01aES = "RF" ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01aES = "8" ) OR ( (^B_Q01aES = "9" ) OR ( (^B_Q01aES = "10" ) OR (^B_Q01aES = "11" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aES | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01aES]

routing

[id = B_C01aES_1 ]
IF (^B_Q01aES = "12" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( (^B_Q01aES = "1" ) OR ( (^B_Q01aES = "DK" ) OR (^B_Q01aES = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aES = "2" ) OR (^B_Q01aES = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Cal é o nome desta titulación?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2ES | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2ES] En cal país obtivo esta titulación?
Interviewer Instruction
Por favor especifique o nome ACTUAL do país.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Arxentina
02 Colombia
03 Ecuador
04 Marrocos
05 Perú
06 República Dominicana
07 Romanía
08 Venezuela
09 Reino Unido
10 Alemaña
11 Outro país
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2ES_1 ]
IF (^B_Q01a2ES = "11" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Cal país é?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3] Pode vostede indicar que nivel no noso sistema educativo se corresponde mellor co nivel desta titulación?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 5 años de escolarización.
02 Educación Primaria; 5 o más años de escolarización; Educación General Básica (5 cursos); y similares.
03 Educación Secundaria Obligatoria; Certificado de Estudios Primarios; Educación General Básica (2ª etapa); Bachilleratos Elementales; programa de aprendizaje de tareas; Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio; y similares.
04 Programas de Garantía Social, Programa de cualificación profesional inicial; y similares.
05 Grado Medio de Música y Danza; certificado de Escuela Oficial de Idiomas; y similares.
06 Bachillerato, antiguos Bachilleratos Superiores y cursos preuniversitarios; BUP, COU; Formación Profesional Específica de Grado Medio; Artes Plásticas y Enseñanzas deportivas de Grado Medio; FPI; Oficialía y similares.
07 Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Superior; y similares.
08 Formación Profesional Específica, Artes Plásticas y Enseñanzas deportivas de Grado Superior; FPII; Maestría Industrial; y similares.
09 Diplomatura; Ingeniería y arquitectura técnica; estudios superiores de Artes Plásticas y Diseño; estudios de Conservación y restauración; títulos de grado; y similares.
10 Máster oficial; licenciatura, ingeniería superior y arquitectura; especialidades sanitarias de posgrado; y similares.
11 Doctorado.
DK
RF
Help
Para axudarlle nisto, embaixo ten unha lista de títulos estranxeiros dos estudos básicos de Ecuador, Colombia, Marrocos, Arxentina e Romanía, ECUADOR: -Preescolar (5-6 anos, 1 curso); non obrigatorio -Nivel Primario (6-12 anos, 6 cursos); obrigatorio -Nivel Medio, ciclo básico (12-15 anos, 3 cursos); obrigatorio -Nivel Medio, ciclo diversificado (16-18 anos, 3 cursos -Bacharelato- ou ben 16-17 anos, 1 o 2 cursos -carreiras curtas); non obrigatorio -Ciclo de Especialización, a partir dos 18 anos: Estudos superiores non universitarios (2/3 cursos en Institutos Técnicos ou Tecnolóxicos), ou ben estudos universitarios en universidades/escolas politécnicas (5 cursos) COLOMBIA: -Xardín de infancia (3-4 anos, 2 cursos); non obrigatorio -Curso de transición (5 anos, 1 curso); obrigatorio -Educación Primaria Básica (6-10 anos, 5 cursos); obrigatorio -Educación Secundaria Básica (11-14 anos, 4 cursos); obrigatorio -Educación Especial Laboral, ou Ensino Medio Normal Superior, Académica ou Técnica (15-16 anos, 2 cursos); non obrigatorio - Educación Superior: Normal Superior 2º ciclo (17-18 anos, 2 cursos); Técnica (17-18 anos, 2 cursos); Tecnolóxica (17-19 anos, 3 cursos); Universitaria (>17 anos, 5 cursos ou máis); Posgraos: Mestrías e Doutoramento. MARROCOS: -Ensino preescolar "Maternelle" (2-6 anos, 4 cursos), e escolas coránicas (4-6/7anos, 3 / 4 cursos); non obrigatorio -Ensino Fundamental Obrigatorio ciclo 1 (6-12 anos, 6 cursos): Certificado de Estudos de Primaria ciclo 2 (12-15 anos, 3 cursos): Brevet de Ensino Colexial Obrigatorio -Ensino Secundario (15-18 anos, 3 cursos) : Baccalauréat; non obrigatorio -Estudos Superiores: universitarios e de posgrao (>18 anos), Máster e Doutoramento ARXENTINA: - -Xardín de infantes (2-4 anos, 2 cursos); non obrigatorio -Preescolar (5-6 anos, 1 curso); obrigatorio -Educación Xeral Básica (3 ciclos, 6-15 anos, 9 cursos); obrigatorio -Polimodal (15-18 anos, 3 cursos); non obrigatorio -Educación Superior (>18 anos): Profesional non universitaria (3/4 cursos), ou Académica de grao (5/6 cursos, Licenciatura) -Educación Cuaternaria: de posgrao: Mestría/Doutoramento/Especialidades ROMANÍA: -Preescolar (3-5 anos, 2 cursos); non obrigatorio -Educación Primaria (6-10 anos, 4 cursos); obrigatorio -Educación Secundaria I (11-14 anos, 4 cursos); obrigatorio -Educación Media Secundaria II: Liceo Xeral (15-18 anos, 4 cursos): Baccalauréat; Formación profesional (15-16 anos, 2 cursos); non obrigatorio -Ensino Superior: Técnico non universitario (>16 anos, 3 cursos); universitario (>18 anos, 5 cursos). Posgraos: Máster/Doutoramento.
Group
[ id = B_D01a3ES | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3ES]

inference rule

[id = B_D01a3ES_1 | after]
IF ( (^B_Q01a3 = "1" ) OR ( (^B_Q01a3 = "2" ) OR ( (^B_Q01a3 = "3" ) OR (^B_Q01a3 = "4" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3 = "5" ) OR ( (^B_Q01a3 = "6" ) OR ( (^B_Q01a3 = "7" ) OR ( (^B_Q01a3 = "DK" ) OR (^B_Q01a3 = "RF" ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3 = "8" ) OR ( (^B_Q01a3 = "9" ) OR ( (^B_Q01a3 = "10" ) OR (^B_Q01a3 = "11" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3ES | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3ES]

routing

[id = B_C01a3ES_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3 = "1" ) OR (^B_Q01a3 = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3 = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3 = "2" ) OR (^B_Q01a3 = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b] Dentro da educación/títulación máis alta que vostede conseguiu, cal foi a súa área específica de estudo/s principal? Se houbo máis dunha, escolla a que vostede considera máis importante.
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 2. 2. Se houbo máis dunha área de estudo asociada cunha titulación, isto refírese á máis importante. 3. Se houbo máis dunha titulación neste nivel, esta pregunta refírese á área de estudo da titulación máis recente.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Programas de formación xeral
02 Formación do profesorado e ciencias da educación
03 Linguas, artes e humanidades
04 Ciencias sociais, comercio/empresariais e dereito
05 Ciencias, matemáticas e informática (TIC)
06 Enxeñaría, mecánica, electrónica e outros estudos técnicos: industrias manufactureiras e da construción
07 Agricultura e veterinaria
08 Servizos da saúde e servizos sociais
09 Servizos persoais, transporte, protección ambiental e de seguridade. Outros servizos.
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Cal era a súa idade cando vostede rematou esta titulación, ou en que ano foi?
Interviewer Instruction
1. Poña a idade OU o ano. 2. Se houbo máis dunha titulación neste nivel, esta pregunta refírese á máis recente.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Idade [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ano [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Vostede puxo unha resposta non plausible. Por favor confirme a idade ou o ano que puxo na última pregunta ou cambie o ano de seu nacemento (A_Q01a) ou ben o ano no que rematou a titulación (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] E en que mes foi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xaneiro
02 Febreiro
03 Marzo
04 Abril
05 Maio
06 Xuño
07 Xullo
08 Agosto
09 Setembro
10 Outubro
11 Novembro
12 Decembro
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aES = "1" ) OR (^B_Q01aES = "DK" ) ) OR (^B_Q01aES = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Nestes momentos, está matriculado ou a estudar para conseguir algún título ou certificado oficial?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
1. Se o entrevistado non está seguro do que se entende por 'titulación oficial', explíquelle que esta cuestión se refire ao mesmo concepto que nas preguntas anteriores . 2. Se o entrevistado segue en dúbida, déalle xa a FICHA DE APOIO 3, pensada para a pregunta B_Q02bES, e pregúntelle ' Está vostede actualmente seguindo calquera dos graos ou certificados nomeados nesta ficha?' . 3. Se o entrevistado responde mencionando un dos graos ou certificados na lista, marque a resposta "si", e despois marque o programa apropiado na seguinte pantalla.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bES
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bES | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bES] Cal será o nivel do título/certificado que vostede obterá cando remate os estudos que está a facer agora?
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 3. 2. No caso dunha titulación estranxeira, pídalle ao entrevistado que indique o nivel utilizando as categorías nacionais.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alfabetización o enseñanzas iniciales.
02 Educación Secundaria Obligatoria; Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio; y similares.
03 Programa de cualificación profesional inicial; y similares.
04 Enseñanzas Profesionales de Música y Danza; Certificado de la Escuela Oficial de Idiomas; y similares.
05 Bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio
06 Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Superior; y similares.
07 Ciclos formativos, Artes Plásticas y Enseñanzas deportivas, de Grado Superior; y similares.
08 Título de grado; Diplomatura; Ingeniería y arquitectura técnica; estudios superiores de Artes Plásticas y Diseño; Estudios de Conservación y restauración; y similares.
09 Máster oficial; licenciatura, ingeniería superior y arquitectura; especialidades sanitarias de posgrado; y similares.
10 Doctorado.
DK
RF

routing

[id = B_Q02bES_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bES = "1" ) OR (^B_Q02bES = "2" ) ) OR (^B_Q02bES = "DK" ) ) OR (^B_Q02bES = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c] ¿Cal é a principal área de estudo da titulación/certificación que está a cursar na actualidade? Se hai máis dunha, por favor, elixa a que considere máis importante.
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 2.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Programas de formación xeral
02 Formación do profesorado e ciencias da educación
03 Linguas, artes e humanidades
04 Ciencias sociais, comercio/empresariais e dereito
05 Ciencias, matemáticas e informática (TIC)
06 Enxeñaría, mecánica, electrónica e outros estudos técnicos: industrias manufactureiras e da construción
07 Agricultura e veterinaria
08 Servizos da saúde e servizos sociais
09 Servizos persoais, transporte, protección ambiental e de seguridade. Outros servizos.
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Algunha vez comezou vostede a estudar para obter unha titulación oficial mais deixouno sen acabar?
Interviewer Instruction
1. Esta pregunta refírese aos programas no seu conxunto (por exemplo un programa de licenciatura na universidade). Os entrevistados non deben ter en conta bloques ou módulos cursados (por exemplo na Universidade Aberta ou a distancia) sen intención de completar todo o programa. 2. Se o entrevistado interrompeu temporalmente estes estudos, pero continuou co programa máis adiante, non debería considerarse que deixou os estudos antes de terminalos.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bES
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bES | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bES] Cal foi o nivel do título/certificado no que vostede estaba matriculado, ou o que vostede comezou a estudar, e deixou? Se houbo máis dun, por favor refírase ao de nivel máis alto.
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 4 2. No caso dunha titulación estranxeira, pídalle ao entrevistado que indique o nivel utilizando as categorías nacionais.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Educación Primaria, Educación General Básica (5 cursos); y similares.
02 Educación Secundaria Obligatoria; Certificado de Estudios Primarios; Educación General Básica (2ª etapa); Bachilleratos Elementales; programa de aprendizaje de tareas; Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio ; y similares.
03 Programas de Garantía Social, Programa de cualificación profesional inicial; y similares.
04 Grado Medio de Música y Danza; certificado de Escuela Oficial de Idiomas; y similares.
05 Bachillerato, antiguos Bachilleratos Superiores y cursos preuniversitarios; BUP, COU; Formación Profesional Específica de Grado Medio; Artes Plásticas y Enseñanzas deportivas de Grado Medio; FPI; Oficialía y similares.
06 Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Superior; y similares.
07 Formación Profesional Específica, Artes Plásticas y Enseñanzas deportivas de Grado Superior; FPII; Maestría Industrial; y similares.
08 Diplomatura; Ingeniería y arquitectura técnica; estudios superiores de Artes Plásticas y Diseño; Estudios de Conservación y restauración; títulos de grado; y similares.
09 Máster oficial; licenciatura, ingeniería superior y arquitectura; especialidades sanitarias de posgrado; y similares.
10 Doctorado.
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Cal era a súa idade cando obtivo esta titulación, ou en que ano foi?
Interviewer Instruction
Poña a idade OU o ano.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Idade [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ano [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Vostede puxo unha resposta non plausible. Por favor confirme a idade ou o ano que puxo na última pregunta ou cambie o ano de seu nacemento (A_Q01a) ou ben o ano no que completou a titulación (B_Q03c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] E en que mes foi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xaneiro
02 Febreiro
03 Marzo
04 Abril
05 Maio
06 Xuño
07 Xullo
08 Agosto
09 Setembro
10 Outubro
11 Novembro
12 Decembro
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Nos últimos 12 meses, é dicir dende ^MonthYearGL, estudou vostede para obter algunha titulación oficial, ben a tempo completo ou ben a tempo parcial?
Interviewer Instruction
Esta pregunta refírese a toda a educación oficial recibida nos últimos 12 meses, incluíndo os estudos que o entrevistado deixou sen rematar.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
1. Se o entrevistado non está seguro do significado de 'titulación/certificación oficial', explíquelle que esta pregunta se refire a estudos que, unha vez rematados, permiten obter os títulos da educación primaria, secundaria, universitaria ou de nivel post-secundario. 2. Se o entrevistado aínda dubidase, déalle xa a FICHA DE APOIO 3 pensada para a pregunta B_Q05a, preguntándolle 'Nos últimos 12 meses participou vostede nalgún dos programas amosados nesta ficha?'

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Para cantas titulacións estudou vostede nos últimos 12 meses?
Interviewer Instruction
O número de titulacións refírese aos programas completos (por exemplo un programa de licenciatura na universidade), non aos bloques ou módulos individuais que forman parte de ditos programas.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] titulacións
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-GL-Question-B_R05a-1]
Agora voulle facer algunhas preguntas máis sobre a titulación máis alta que vostede conseguiu.

[TU-GL-Question-B_R05a-2]
Agora voulle facer algunhas preguntas máis sobre esta titulación.

[TU-GL-Question-B_R05a-3]
Agora voulle facer algunhas preguntas máis sobre a última titulación que vostede conseguiu.
Interviewer Instruction
Prema <Adiante> para continuar.

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aES
Group
[ id = B_Q05aES | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aES] Cal era o nivel desta titulación?
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 3. 2. No caso dunha titulación estranxeira, pídalle ao entrevistado que indique o nivel utilizando as categorías nacionais.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alfabetización o enseñanzas iniciales.
02 Educación Secundaria Obligatoria; Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio; y similares.
03 Programa de cualificación profesional inicial; y similares.
04 Enseñanzas profesionales de Música y Danza; Certificado de Escuela Oficial de Idiomas; y similares.
05 Bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio.
06 Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Superior; y similares.
07 Ciclos formativos, Artes Plásticas y Enseñanzas deportivas, de Grado Superior; y similares.
08 Título de grado, Diplomatura; Ingeniería y arquitectura técnica; estudios superiores de Artes Plásticas y Diseño; Estudios de Conservación y restauración; y similares.
09 Máster oficial; licenciatura, ingeniería superior y arquitectura; especialidades sanitarias de posgrado; y similares.
10 Doctorado.
DK
RF

routing

[id = B_Q05aES_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aES = "1" ) OR (^B_Q05aES = "2" ) ) OR (^B_Q05aES = "DK" ) ) OR (^B_Q05aES = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b] Cal foi a súa área de estudo, énfase ou especialidade nesta titulación? Se houbo máis dunha, por favor escolla a que vostede considera a máis importante.
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 2.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Programas de formación xeral
02 Formación do profesorado e ciencias da educación
03 Linguas, artes e humanidades
04 Ciencias sociais, comercio/empresariais e dereito
05 Ciencias, matemáticas e informática (TIC)
06 Enxeñaría, mecánica, electrónica e outros estudos técnicos: industrias manufactureiras e da construción
07 Agricultura e veterinaria
08 Servizos da saúde e servizos sociais
09 Servizos persoais, transporte, protección ambiental e de seguridade. Outros servizos.
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( ( (^B_Q02bES = "1" ) OR (^B_Q02bES = "2" ) ) OR (^B_Q02bES = "3" ) ) OR (^B_Q02bES = "4" ) ) OR (^B_Q02bES = "5" ) ) OR (^B_Q02bES = "6" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] As razóns principais polas que escolleu estudar para esta titulación estaban relacionadas co traballo?
Interviewer Instruction
'Relacionadas co traballo' non se refire necesariamente a un traballo específico, senón que tamén pode referirse a mellorar as oportunidades de emprego en xeral.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Nos últimos 12 meses, mentres estudaba para obter esta titulación, estaba vostede empregado nalgún momento ben a tempo completo ou ben a tempo parcial?
Interviewer Instruction
Se o entrevistado era autónomo nesa época, codifique a súa resposta como 'si'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Realizaba estes estudos...
Interviewer Instruction
Léalle as categorías de resposta ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soamente en horas de traballo
02 Case sempre en horas de traballo
03 Case sempre fóra das horas de traballo
04 Soamente fóra das horas de traballo
DK
RF
Help
1. Esta pregunta refírese a en que grao o estudo se realiza en horas de traballo, o que significa que as horas de traballo se utilizan para estudar para esta titulación e non para traballar. Tamén inclúe o caso onde o número de horas de traballo se substitúen por estudo aínda que o estudo se realice fóra do tempo normal de traballo do entrevistado. 2. Se o estudo ten lugar fóra das horas de traballo e ao entrevistado se lle pagou o tempo que levou ese estudo ou se lle deron horas adicionais de ocio, o estudo deberá ser codificado coma 'durante horas de traballo'. A resposta soamente reflicte a participación nas clases, tutorías etc. e non traballo académico.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Cal foi a utilidade dos estudos que fixo nesta titulación para o traballo ou negocio que vostede tiña naquel momento? Diría vostede que eles foron...
Interviewer Instruction
Léalle as categorías ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada útil
02 Algo útil
03 Moderadamente útil
04 Moi útil
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Pagou un empregador ou un empregador potencial parte ou toda a súa matrícula ou inscrición, gastos de exame, gastos dos libros ou outros custos relacionados co seu estudo para esta titulación? Sería...
Interviewer Instruction
1. Léalle as categorías de resposta ao entrevistado 2. Outros custos inclúen viaxes e aloxamento. 3. Se era autónomo e pagou os seus propios gastos, codifíqueo como 'Si, totalmente' ou 'Si, parcialmente'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si, totalmente
02 Si, parcialmente
03 Non, nada
04 Non houbo tales custos
05 Nin empregador nin empregador potencial naquel tempo
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-GL-Question-B_R12-1]
Agora centrarémonos noutras actividades de aprendizaxe organizada nas que talvez participou vostede nos últimos 12 meses, incluíndo tanto actividades relacionadas co traballo coma as que non o están. Distinguiremos entre os cursos mencionados nesta ficha. Ao responder ás seguintes preguntas, por favor exclúa calquera actividade de aprendizaxe que forme parte da formación que xa comentou.

[TU-GL-Question-B_R12-2]
Agora centrarémonos noutras actividades de aprendizaxe organizada nas que talvez participou vostede nos últimos 12 meses, incluíndo tanto actividades relacionadas co traballo coma as que non o están. Distinguiremos entre os cursos mencionados nesta ficha.
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 14 e pídalle ao entrevistado que a teña ata que lle diga que lla devolva. 2. Inclúa actividades que (aínda) non finalizasen. Débense contabilizar todas as actividades mesmo se só foron dunha hora. 3. Prema <Adiante> para continuar.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Nos últimos 12 meses, participou vostede nalgún curso de educación aberta ou a distancia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
Inclúense aquí cursos similares aos presenciais, pero que se desenvolven por correo postal ou mediante tecnoloxías da información, conectando os profesores/formadores/titores ou participantes que non están xuntos nunha aula.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] En cantas destas actividades participou?
Interviewer Instruction
Conte as actividades de aprendizaxe relacionadas levadas a cabo en diferentes días como un só episodio.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Nos últimos 12 meses, asistiu a algunha sesión organizada de formación no posto de traballo ou impartida polos seus supervisores ou compañeiros de traballo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
1. Este tipo de formación caracterízase por períodos planificados de formación, instrución ou experiencia práctica, facendo uso das ferramentas correntes de traballo. 2. Normalmente organízao o empregador para facilitar a adaptación do (novo) persoal. 3. Pode incluír formación xeral sobre a empresa así como instrucións específicas relacionadas co traballo (riscos para a seguridade e a saúde, prácticas do traballo) 4. Isto inclúe por exemplo a formación organizada ou a instrución a cargo de xerentes, supervisores ou compañeiros de traballo para axudar o entrevistado a facer o seu traballo mellor e presentarlle novas tarefas, mais tamén pode ser en presenza dun titor.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] En cantas destas actividades participou?
Interviewer Instruction
Conte as actividades de aprendizaxe relacionadas levadas a cabo en diferentes días como un só episodio.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Nos últimos 12 meses, participou vostede en seminarios ou talleres?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] En cantas destas actividades participou?
Interviewer Instruction
Conte as actividades de aprendizaxe relacionadas levadas a cabo en diferentes días como un só episodio.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Nos últimos 12 meses, participou vostede en cursos ou clases particulares dos que aínda non teña falado?
Interviewer Instruction
Isto pode referirse a calquera curso, sen ter en conta o propósito (traballo ou non-traballo) .
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
1. Os cursos adoitan tratar unha temática concreta e estar impartidos por persoas especializadas na materia(s) en cuaestión. Poden adoptar a forma de docencia na aula (ás veces en combinación con prácticas en situacións reais ou simuladas) ou conferencias. 2. Se a persoa que imparte as clases particulares ten unha relación de alumno-profesor co entrevistado, esta pregunta debe codificarse como 'si'. Se o que imparte as clases ou fai de titor axuda o alumno como amigo, é un membro da familia ou ten con el outra relación social, debe codificarse como 'non'.

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] En cantas destas actividades participou?
Interviewer Instruction
Conte as actividades de aprendizaxe relacionadas levadas a cabo en diferentes días como un só episodio.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | after]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "2" ) AND ( (^B_Q12c = "2" ) AND ( (^B_Q12e = "2" ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "1" ) OR ( (^B_Q12c = "1" ) OR ( (^B_Q12e = "1" ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-GL-Question-B_R13-1]
Voulle facer algunhas preguntas sobre a súa participación en educación aberta ou a distancia.

[TU-GL-Question-B_R13-2]
Voulle facer algunhas preguntas sobre a súa participación en sesións organizadas para a formación no posto de traballo ou a formación a cargo dos supervisores ou compañeiros de traballo.

[TU-GL-Question-B_R13-3]
Voulle facer algunhas preguntas sobre a súa participación en seminarios ou talleres.

[TU-GL-Question-B_R13-4]
Voulle facer algunhas preguntas sobre a súa participación en cursos ou clases particulares.

[TU-GL-Question-B_R13-5]
Voulle facer algunhas preguntas sobre as actividades das que vostede nos acaba de falar. Comezarei con algunhas preguntas sobre a actividade máis recente na que vostede participou.
Interviewer Instruction
Prema <Adiante> para continuar.

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on-the-job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] De que tipo de actividade ds enumeradas nesta ficha se trataba?
Interviewer Instruction
Despois de que o entrevistado responda, recolla a ficha de apoio 14.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Un curso de educación aberta ou a distancia
02 Unha sesión organizada para formación no posto de traballo ou impartida polos seus supervisores ou por compañeiros de traballo.
03 Un seminario ou taller
04 Outro tipo de curso ou clase particular
DK
RF
Help
1. Os cursos de educación aberta ou a distancia son similares aos presenciais, pero desenvólvense por correo postal ou mediante tecnoloxías da información, conectando os profesores/formadores/titores ou participantes que non están xuntos nunha aula. 2. As sesións organizadas para formación no traballo ou formación a cargo de supervisores ou compañeiros de traballo caracterízanse por períodos planificados de formación, instrución ou experiencia práctica, facendo uso das ferramentas correntes de traballo. Normalmente organízao o empregador para facilitar a adaptación do (novo) persoal. Pode incluír formación xeral sobre a empresa así como instrucións específicas relacionadas co traballo (riscos para a seguridade e a saúde, prácticas do traballo). Isto inclúe por exemplo a formación organizada ou as instrucións a cargo de xerentes, supervisores ou compañeiros de traballo para axudar o entrevistado a facer o seu traballo mellor e presentarlle novas tarefas, mais tamén pode ser en presenza dun titor. 3. Os cursos adoitan tratar unha temática concreta e estar impartidos por persoas especializadas na materia(s) en cuestión. Poden adoptar a forma de docencia na aula (ás veces en combinación con prácticas en situacións reais ou simuladas) ou conferencias. Se a persoa que imparte as clases particulares ten unha relación de alumno-profesor co entrevistado, esta pregunta debe codificarse como 'si'. Se o que imparte as clases ou fai de titor axuda o alumno como amigo, é un membro da familia ou ten con el outra relación social, debe codificarse como 'non'.

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Estaba esta actividade relacionada fundamentalmente co traballo?
Interviewer Instruction
''Relacionada co traballo' non se refire necesariamente a un traballo específico, senón que tamén pode referirse a mellorar as oportunidades de emprego en xeral.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Pode facer o favor de especificar máis a razón fundamental para participar nesta actividade?
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 6. 2. Marque soamente unha resposta. 3. Se vostede sente que o entrevistado ten algún problema lendo a ficha de apoio, léalle as categorías das respostas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Para facer mellor o meu traballo/ou mellorar as perspectivas profesionais
02 Para que sexa menos probable que perda o meu traballo
03 Para aumentar as posibilidades de obter un traballo, ou de cambiar de traballo ou profesión
04 Comezar o meu propio negocio
05 Obrigáronme a participar
06 Para aumentar o meu coñecemento ou habilidades nun tema que me interesa
07 Para obter un certificado
08 Outro
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Estivo vostede empregado, ben a tempo completo ou ben a tempo parcial, en calquera momento mentres participaba nesta actividade?
Interviewer Instruction
Se o entrevistado era autónomo nesa época, codifique a súa resposta como 'si'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Realizaba esta actividade...
Interviewer Instruction
Léalle as categorías de resposta ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Soamente en horas de traballo
02 Case sempre en horas de traballo
03 Case sempre fóra das horas de traballo
04 Soamente fóra das horas de traballo
DK
RF
Help
1. Esta pregunta refírese a en que grao a actividade se leva a cabo en horas de traballo, o que significa que estas horas se utilizan para realizar esa actividade e non para traballar. 2. Tamén inclúe o caso en que un número de horas de traballo están a ser substituídas pola actividade de aprendizaxe, mesmo se a actividade ten lugar fóra da xornada habitual de traballo do entrevistado. 3.Se a actividade de aprendizaxe se leva a cabo fóra da xornada de traballo e o entrevistado recibiu o pagamento destas horas ou máis horas de tempo libre, a actividade debe ser codificada como 'en horas de traballo'. 4. A resposta debe reflectir unicamente a participación no curso e non a dedicación a traballos académicos na casa.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Como foi de útil esta formación para o traballo ou negocios que vostede tiña nese tempo ou aínda ten? Vostede diría que foi...
Interviewer Instruction
Léalle as categorías ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada útil
02 Algo útil
03 Moderadamente útil
04 Moi útil
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Pagou un empregador ou un empregador potencial parte ou toda a súa matrícula ou inscrición, gastos de exame, gastos dos libros ou outros custos relacionados co seu estudo para esta titulación? Sería...
Interviewer Instruction
1. Léalle as categorías de resposta ao entrevistado. 2. Outros custos inclúen viaxe e aloxamento. 3. Se era autónomo e pagou os seus propios gastos, codifíqueo como 'Si, totalmente' ou 'Si, parcialmente'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si, totalmente
02 Si, parcialmente
03 Non, nada
04 Non houbo tales custos
05 Nin empregador nin empregador potencial naquel tempo
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Agora miremos a cantidade total de tempo que vostede dedicou nos últimos 12 meses a todos os tipos de cursos, formación, clases particulares, seminarios ou talleres. Cal é o xeito máis doado de describir o tempo total que vostede dedicou a todas estas actividades: iso sería en semanas completas, en días completos ou en horas? Exclúa o tempo dedicado a realizar traballos académicos na casa ou a viaxes.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Semanas
02 Días
03 Horas
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Dende ^MonthYearGL ata agora, cantas semanas completas pasou nestas actividades?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] semanas
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Dende ^MonthYearGL ata agora, cantos días completos pasou nestas actividades?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] días
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Dende ^MonthYearGL ata agora, cantas horas pasou nestas actividades? Exclúa as horas para ir e volver do lugar onde tiñan estas actividades.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] horas
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Deste tempo, aproximadamente canto dedicou a actividades relacionadas co seu traballo?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 5.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada de tempo
02 Ata un cuarto do tempo
03 Ata a metade do tempo
04 Máis da metade do tempo
05 Todo o tempo
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-GL-Question-B_Q26a-1]
Nos últimos 12 meses, houbo máis actividades de aprendizaxe nas que vostede quería participar mais non o fixo? Inclúa as actividades de aprendizaxe que levan a titulacións oficiais e tamén outras actividades organizadas de aprendizaxe.

[TU-GL-Question-B_Q26a-2]
Nos últimos 12 meses, houbo algunha actividade de aprendizaxe na que vostede quería participar mais non o fixo? Inclúa as actividades de aprendizaxe que levan a titulacións oficiais e tamén outras actividades organizadas de aprendizaxe.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Cal ou cales das seguintes razóns lle impedía a vostede participar en actividades de educación e formación? Por favor indique cal é a razón máis importante.
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 7. 2. Se vostede sente que o entrevistado ten algún problema lendo a ficha de apoio, léalle as categorías das respostas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Eu non cumpría os requisitos
02 A educación ou a formación era demasiado cara/eu non podía pagalo
03 Falta de apoio do empregador
04 Eu estaba demasiado ocupado no traballo
05 O curso ou o programa era a unha hora ou nun lugar inconveniente
06 Eu non tiña tempo por ter que cuidar os meus fillos ou por responsabilidades familiares
07 Xurdiu algo inesperado que me impediu seguir a educación ou formación
08 Outro
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Agora voulle facer algunhas preguntas sobre as súas actividades da última semana, isto é, dos 7 días que acabaron o domingo pasado.
Interviewer Instruction
Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Na última semana, tivo algún traballo PAGO polo menos dunha hora, ben como empregado ou ben como autónomo?
Interviewer Instruction
1. Esta cuestión é crucial para o itinerario. Deberán evitarse os 'Non sei' ou as negativas a responder. Por favor trate de obter unha resposta. 2. O traballo non pago para un negocio familiar debería ser excluído aquí e incluído en C_Q01c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
1. Traballo pago significa calquera traballo a cambio dun soldo ou beneficio durante a semana de referencia, mesmo se é soamente por unha hora. O soldo inclúe pagamentos de diñeiro en efectivo ou "pagamento en especie" (pagamento en bens ou servizos máis que en diñeiro), tanto se o pagamento foi recibido na semana na que o traballo foi feito como se non. Tamén se considera traballo pago se se recibe soldo por unha formación no lugar de traballo que implique produción de bens ou servizos. 2. Autónomo: un traballador por conta propia. Un traballador por conta propia pode ter ou non ter empregados.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] A última semana, estivo vostede ausente dalgún traballo ou negocio ao que pensa volver?
Interviewer Instruction
Esta pregunta é crucial para o itinerario a seguir. Hanse de minimiza-los "non sei" ou os rexeitamentos. Por favor, asegúrese de obter unha resposta.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
1. A xente que está temporalmente ausente do traballo por vacacións, enfermidade, baixa de maternidade, sabáticos, etc. debe codificarse coma 'si'. 2. A xente a quen se despediu temporalmente mais recibe polo menos o 50% da súa paga ou salario do seu empregador ou espera volver ao seu traballo anterior dentro de 3 meses, tamén deberá ser codificada coma 'si'.

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] A última semana, fixo vostede algún traballo NON PAGO polo menos dunha hora para algún negocio que vostede ou os seus familiares posúen?
Interviewer Instruction
Esta pregunta é crucial para o itinerario a seguir. Hanse de minimiza-los "non sei" ou os rexeitamentos. Por favor, asegúrese de obter unha resposta.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
1. Traballo non pago para un negocio que vostede ou os seus familiares posúen significa que o entrevistado non recibe a cambio un soldo ou beneficio polo seu traballo durante a semana de referencia. Non recibe nin espera recibir pagamentos de diñeiro en efectivo ou "pagamento en especie" (pagamento en bens ou servizos máis que en diñeiro) por traballo feito para un negocio que el/ela ou os seus familiares posúen. 2. Traballo familiar non pago é calquera tarefa que directamente contribúa á operativa da granxa ou negocio familiar.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Nas 4 semanas que acabaron o domingo pasado, andou vostede nalgún momento á procura dalgún traballo pago?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Nesas 4 semanas, estivo vostede á espera de comezar un traballo para o que xa foi contratado/a?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Comezará vostede ese traballo nos próximos tres meses, ou de aquí a máis de tres meses?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 nos próximos tres meses
02 de aquí a máis de tres meses
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Nas últimas 4 semana, por cal ou cales das razóns seguintes vostede non andou á procura dun traballo?
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 8. 2. Se sente que o entrevistado ten algún problema ao ler a ficha de apoio, léalle as categorías de resposta. Marque todo o que corresponda.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Estaba á espera dos resultados dunha solicitude de traballo ou estábame a avaliar un axente de formación
02 Estaba a estudar.
03 Estiven ao coidado da familia ou da casa
04 Estiven enfermo ou ferido temporalmente
05 Teño unha enfermidade ou discapacidade permanente
06 Non crín que houbese traballo dispoñible
07 Aínda non me puxen a facelo
08 Non necesito emprego
09 Estou xubilado do trabalIo pago
10 Outra razón
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Cantos meses en total leva / estivo á procura de traballo pago?
Interviewer Instruction
1. Se o entrevistado contesta en anos, debe rexistrarse o número equivalente de meses. 2. Pida á persoa entrevistada que indique o número exacto de meses, se o tempo de busca de traballo é inferior a dous anos. 3. Respostas de menos dun mes deben rexistrarse como cero.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] meses
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Nas 4 semanas que remataron o domingo pasado, fixo vostede algunha destas cousas...
[C_Q04a] Púxose vostede en contacto cunha oficina do servizo público de emprego para atopar un traballo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
[C_Q04b] Púxose vostede en contacto con algunha axencia privada, por exemplo, con calquera axencia de traballo temporal (ETT), algún cazatalentos ou calquera outra axencia privada de contratación?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
[C_Q04c] Solicitou traballo directamente ás empresas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
[C_Q04d] preguntar aos amigos, familiares, sindicatos, etc. para atopar un traballo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
[C_Q04e] Puxo ou respondeu a anuncios de traballo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Nas 4 semanas que remataron o domingo pasado, fixo vostede algunha destas cousas...
[C_Q04f] estudar anuncios de traballo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
[C_Q04g] facer unha proba de recrutamento ou un exame ou ir a unha entrevista?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
[C_Q04h] buscar terreo, local ou equipo para traballar?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
[C_Q04i] solicitar permisos, licenzas ou axudas financeiras para traballar?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
[C_Q04j] facer algunha outra cousa para atopar un traballo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Podería vostede especificar que outra cousa fixo para atopar un traballo?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Se lle tivesen ofrecido un traballo na semana que rematou o domingo pasado, podería vostede ter comezado dentro de 2 semanas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Na semana pasada, traballou vostede nun traballo ou nun negocio ou houbo máis dun? Considere soamente traballo pago.
Interviewer Instruction
1. Isto inclúe traballo do cal o entrevistado estaba temporalmente ausente. 2. Se o entrevistado tiña un traballo E un negocio, isto debería ser rexistrado como 'máis dun traballo ou negocio'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Un traballo ou un negocio
02 Máis dun traballo ou dun negocio
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07] Por favor mire esta ficha e dígame CAL das afirmacións mellor describe a súa situación actual. Se hai máis dunha afirmación que corresponda, indique aquela que mellor describe como se ve vostede .
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 9. 2. Marque soamente unha resposta.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Empregado a tempo completo (autónomo, empregado)
02 Empregado a tempo parcial (autónomo, empregado)
03 Desempregado
04 Alumno, estudante
05 Aprendiz, en prácticas
06 Xubilado ou prexubilado
07 Cunha discapacidade permanente
09 Facendo tarefas domésticas ou coidando nenos/familia
10 Outro
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Tivo algunha vez un traballo pago? Por favor, considere tamén o traballo autónomo.
Interviewer Instruction
O traballo non pago para un negocio familiar debería ser excluído.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
1. Traballo pago significa calquera traballo a cambio dun soldo ou beneficio mesmo se é soamente por unha hora. O soldo inclúe pagamentos de diñeiro en efectivo ou "pagamento en especie" (pagamento en bens ou servizos máis que en diñeiro). Tamén se considera traballo pago se se recibe soldo por unha formación no lugar de traballo que implique produción de bens ou servizos. 2. Autónomo: un traballador por conta propia. Un traballador por conta propia pode ter ou non ter empregados.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Nos últimos 12 meses, isto é dende ^MonthYearGL, tivo vostede algún traballo pago? Por favor, considere tamén o traballo autónomo.
Interviewer Instruction
O traballo non pago para un negocio familiar debería ser excluído.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
1. Traballo pago significa calquera traballo a cambio dun soldo ou beneficio, mesmo se é soamente por unha hora. O soldo inclúe pagamentos de diñeiro en efectivo ou "pagamento en especie" (pagamento en bens ou servizos máis que en diñeiro). Tamén se considera traballo pago se se recibe soldo por unha formación no lugar de traballo que implique produción de bens ou servizos. 2. Autónomo: un traballador por conta propia. Un traballador por conta propia pode ter ou non ter empregados.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Cando deixou de traballar no seu último traballo pago, cantos anos tiña vostede ou en que ano foi?
Interviewer Instruction
Poña a idade OU o ano.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Idade [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ano [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
A súa resposta non é plausible. Por favor confirme a súa idade ou o ano que puxo na última pregunta ou cambie o seu ano de nacemento (A_Q01a) ou o ano no que deixou o seu último traballo pago (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] En total, durante cantos anos aproximadamente tivo vostede traballo pago? Conte soamente os anos nos que traballou a tempo completo ou a tempo parcial durante 6 meses ou máis.
Interviewer Instruction
1. Conte todos os anos independentemente de se traballou a tempo completo ou a tempo parcial (vexa exemplo en AXUDA) 2. Inclúa tanto os períodos como autónomo como as prácticas remuneradas. 3. Non inclúa neste total os anos nos que pasou máis de 6 meses fóra de traballo debido a por exemplo desemprego, educación, coidado infantil ou enfermidade a longo prazo. 4. O traballo non pago para un negocio familiar debería ser excluído. 5. Se é preciso, arredonde as respostas ao ano completo máis próximo.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Aproximadamente [FTE] anos
DK
RF
Help
1. Traballo pago significa calquera traballo a cambio dun soldo ou beneficio, mesmo se é soamente por unha hora. O soldo inclúe pagamentos de diñeiro en efectivo ou "pagamento en especie" (pagamento en bens ou servizos máis que en diñeiro). Tamén se considera traballo pago se se recibe soldo por unha formación no lugar de traballo que implique produción de bens ou servizos. 2. Autónomo: un traballador por conta propia. Un traballador por conta propia pode ter ou non ter empregados. 3. Exemplo: alguén que traballou 2 anos a media xornada (durante máis de 6 meses) e 2 anos a tempo completo, tería 4 anos de experiencia de traballo)
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Nos últimos 5 anos, para cantas empresas ou organizacións diferentes traballou vostede? Inclúa o seu propio negocio ou negocios no caso de ser autónomo.
Interviewer Instruction
No caso de que a situación dunha organización cambiase mentres o entrevistado estaba a traballar nela, por exemplo como resultado dunha fusión ou dunha reorganización, o entrevistado informarán do período de tempo total no que el/ela estivo a traballar para a organización ou para parte dela como empresa ou organización individual.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] empresas ou organizacións
DK
RF
Help
1. Consideraranse todos os traballos, mesmo traballos a curto prazo e traballos que impliquen soamente unhas cantas horas de traballo por semana. 2. Un período ininterrompido de emprego coa mesma empresa de traballo temporal debería ser considerado como traballar para unha empresa, independentemente do número de empresas diferentes nas que traballou durante ese período. Do mesmo modo, un período ininterrompido de emprego como consultor ou autónomo debería ser considerado como traballar para unha empresa, independentemente de a cantas empresas diferentes prestou os seus servizos. 3. 'Negocio' refírese a situacións máis ou menos continuas e coherentes nas que un pode traballar para si mesmo. Pode referirse a un negocio como unha granxa ou unha factoría, mais tamén, no caso de traballadores autónomos, a unha liña de traballo na que un proporciona un conxunto similar de produtos ou servizos a un ou máis clientes. Os períodos curtos nos que o entrevistado está sen facer nada porque non recibiu ningún pedido, mais durante os cales está dispoñible para encargos dese tipo, deberán contarse como parte do mesmo 'negocio'. Se o entrevistado volve ao mesmo tipo de traballo despois dun período significativo de tempo no que el ou ela non estaba dispoñible, contarase coma un 'negocio' diferente.
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-GL-Question-D_R01a-1]
As preguntas seguintes son sobre o traballo ou negocio no que vostede traballaba a semana pasada. Chamarémolo o 'seu traballo actual' ou o 'seu negocio actual'.

[TU-GL-Question-D_R01a-2]
As preguntas seguintes son sobre o traballo ou negocio no que vostede traballou MÁIS HORAS a semana pasada. Se vostede tiña dous traballos ou negocios nos que vostede traballou igual cantidade de tempo, escolla o traballo ou negocio no que vostede gañaba máis. Chamarémolo o 'seu traballo actual' ou o 'seu negocio actual'.
Interviewer Instruction
1. Se o entrevistado non traballaba a semana pasada, isto refírese ao traballo ou negocios que fai normalmente. 2. Se o entrevistado traballaba para unha axencia de emprego temporal, as preguntas refírense á empresa ou organización onde el ou ela realmente realizaba o traballo. 3. Prema <Adiante> para continuar.
Help
Para consultores externos traídos para aconsella-la empresa ou organización nos aspectos específicos das súas operacións, as preguntas refírense á empresa que prové os servizos de consultoría (que inclúen o entrevistado se el/ela traballa como autónomo para a consultoría)

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Como se chama o seu traballo?
Interviewer Instruction
1. Evite títulos laborais imprecisos como director, empregado, ou granxeiro. 2. As descricións deben sempre reflectir as obrigas máis importantes do entrevistado. Por exemplo, contable sería contable industrial titulado, empregado sería empregado de vendas, granxeiro sería granxeiro de leitaría, e director sería director rexional de vendas.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Cales son as súas responsabilidades máis importantes? Dea unha descrición completa.
Interviewer Instruction
As descricións deben sempre reflectir as actividades e obrigas máis importantes do entrevistado. Por exemplo, repoñer estantes, facer o seguimento dos gastos e pagamentos, o coidado de animais enfermos, o coidado de enfermos, curar a dor de dentes, ou a construción de estradas e pontes.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] En que tipo de negocio, industria ou servizo traballa vostede? Dea unha descrición completa.
Interviewer Instruction
1. Describa especificamente o tipo de negocio, industria ou servizo onde traballa o entrevistado. 2. Dea unha descrición exacta da industria, indicando tanto unha función xeral coma específica da empresa. Por exemplo: mina de cobre, fabricante de plumas estilográficas, provedor de comestibles por xunto, libraría polo miúdo, construción de estradas, servizo de reparación de zapatos.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Para consultores externos traídos para aconsellar a empresa ou organización sobre os aspectos específicos das súas operacións, as preguntas refírense á empresa que prové os servizos de consultoría (ou ao entrevistado se el/ela era un/unha consultor/a independente).
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Que é o que a súa empresa ou organización fai ou produce primordialmente? Dea unha descrición completa.
Interviewer Instruction
Describa especificamente o tipo de produtos ou servizos que proporciona o lugar de traballo do entrevistado.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Para consultores externos traídos para aconsella-la empresa ou organización nos aspectos específicos das súas operacións, as preguntas refírense á empresa que prové os servizos de consultoría (que inclúen o entrevistado se el/ela traballa como autónomo para a consultoría)
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] En cal sector da economía traballa vostede? É...
Interviewer Instruction
1. Léalle as categorías ao entrevistado 2. Se o entrevistado traballa para unha axencia de traballo temporal, as preguntas refírense á empresa ou organización onde el/ela desempeñou o seu traballo en realidade. 3. As empresas privadas nas que o goberno ten a menor parte das accións clasificaranse como sector privado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 O sector privado (por exemplo unha empresa)
02 O sector público (por exemplo, o goberno local ou unha escola pública)
03 Unha organización sen fin de lucro (por exemplo unha asociación de caridade, unha asociación profesional ou organización relixiosa)
DK
RF
Help
1. O sector privado inclúe todas as empresas e organizacións que non son de propiedade pública. 2. O sector público inclúe: todas as administracións públicas, a nivel nacional, rexional ou local; servizos públicos proporcionados polo Estado ou mediante fondos estatais (incluídos escolas públicas, hospitais, universidades, etc.), e as empresas de propiedade pública. 3. O sector sen ánimo de lucro inclúe todas as organizacións que non están financiadas con fondos públicos, pero cuxo principio non é xerar beneficios e inclúen organizacións caritativas, moitas ONXs, etc. 4. Para consultores externos traídos para aconsellar a empresa ou organización sobre aspectos específicos das súas operacións, as preguntas refírense á empresa que prové os servizos de consultoría (ou oa entrevistado se el/ela era un/unha consultor/a independente).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Nese traballo, vostede traballa como un empregado ou é vostede autónomo?
Interviewer Instruction
1. Fíxese en que isto se refire ao traballo no cal o entrevistado está a traballar a maior parte horas por semana. 2. Alguén que traballa como empregado para o seu propio negocio debería ser codificado como autónomo.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Empregado
02 Autónomo
DK
RF
Help
1. Por empregado entendemos aquel que traballa por conta allea e recibe un salario ou paga dun empregador ou dunha axencia de traballo temporal. 2. Autónomo inclúe xente que traballa por conta propia no seu propio negocio ou é copropietaria dun negocio, así como os traballadores independentes. Un autónomo pode ter ou non ter empregados.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] Con que idade e ou en que ano comezou a traballar para o seu empregador actual?
Interviewer Instruction
Poña a idade OU o ano.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Idade [FTE]
DK
RF
Help
1. No caso en que o entrevistado volvese a traballar para un empregador despois dun período no que el/ela non traballase para ese empregador, soamente se contará o episodio actual, excepto nos casos seguintes: * Cando o entrevistado estivo temporalmente fóra do seu traballo a causa de vacacións, enfermidade, permiso de maternidade, período sabático, etc . * Cando o entrevistado foi despedido temporalmente, mais recibiu polo menos un 50% do seu soldo ou salario do seu empresario. Nestes últimos dous casos débese indicar o principio do episodio antes da pausa temporal. 2. No caso en que a situación formal da organización cambiase dende que o entrevistado comezou a traballar alí, por exemplo como resultado dunha fusión ou reorganización, o entrevistado informará do período total de tempo no que el/ela leva traballando para a organización ou para parte dela.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ano [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
A súa resposta non é plausible. Por favor confirme a súa idade ou o ano que puxo na última resposta ou cambie o seu ano de nacemento (A_Q01a) ou o ano no que comezou a traballar para o seu empregador actual (D_Q05a1)
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] E en que mes foi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xaneiro
02 Febreiro
03 Marzo
04 Abril
05 Maio
06 Xuño
07 Xullo
08 Agosto
09 Setembro
10 Outubro
11 Novembro
12 Decembro
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] Con que idade ou en que ano comezou a traballar no seu negocio actual?
Interviewer Instruction
Poña a idade OU o ano.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Idade [FTE]
DK
RF
Help
1. No caso en que o entrevistado volvese a levar un negocio despois dun período no que el/ela non se ocupou del, soamente se contará o último episodio, excepto se o entrevistado estivo temporalmente fóra do negocio a causa de vacacións, enfermidade, permiso de maternidade, período sabático etc. 2. No caso en que a situación formal da negocio cambiase dende que o entrevistado comezou a levalo, por exemplo como resultado dunha fusión ou reorganización, o entrevistado informará do período total de tempo que el/ela leva traballando neste negocio ou para parte del.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ano [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
A súa resposta non é plausible. Por favor confirme a súa idade ou o ano que puxo na última resposta ou cambie o seu ano de nacemento (A_Q01a) ou o ano no que comezou a traballar no seu negocio actual (D_Q05b1)
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] E en que mes foi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xaneiro
02 Febreiro
03 Marzo
04 Abril
05 Maio
06 Xuño
07 Xullo
08 Agosto
09 Setembro
10 Outubro
11 Novembro
12 Decembro
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Canta xente traballa para o seu empregador no seu lugar de traballo? Serán...
Interviewer Instruction
1. Léalle as categorías ao entrevistado 2. Esta pregunta refírese á situación xeográfica onde está baseado ou se desempeña fundamentalmente o traballo. 3. Se o entrevistado traballa para unha axencia de traballo temporal, as preguntas refírense á empresa ou organización onde el/ela desempeña o seu traballo en realidade.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 de 1 a 10 persoas
02 de 11 a 50 persoas
03 de 51 a 250 persoas
04 de 251 a 1000 persoas
05 máis de 1000 persoas
DK
RF
Help
Para consultores externos traídos para aconsella-la empresa ou organización nos aspectos específicos das súas operacións, as preguntas refírense á empresa que prové os servizos de consultoría (que inclúen o entrevistado se el/ela traballa como autónomo para a consultoría)
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Nos últimos 12 meses, o número de xente que traballa no seu lugar de traballo ...
Interviewer Instruction
Léalle as categorías de resposta ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aumentou
02 Disminuiu
03 Mantívose máis ou menos igual
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] É o seu lugar de traballo parte dunha empresa ou organización?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
Isto pode referirse a unha compañía matriz ou a outras sucursais, axencias, etc., dunha empresa que non está relacionada cun só lugar, p.ex. unha cadea de tendas, unha universidade con departamentos separados ou facultades.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Ten empregados a traballar para vostede? Inclúa os membros da súa familia que traballan cobrando ou sen cobrar no negocio.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Canta xente emprega vostede? Serán...
Interviewer Instruction
1. Léalle as categorías ao entrevistado. 2. Esta pregunta refírese á situación xeográfica onde se desempeña fundamentalmente o traballo.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 de 1 a 10 persoas
02 de 11 a 50 persoas
03 de 51 a 250 persoas
04 de 251 a 1000 persoas
05 máis de 1000 persoas
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Organiza ou supervisa vostede a outros empregados?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
1. Dirixindo ou supervisando outros empregados, queremos dicir que unha persoa é dalgunha forma responsable de como outros empregados fan o seu traballo. 2. Isto pode ser de forma directa, por exemplo supervisando subordinados, asignando tarefas ou avaliando o rendimento, ou indirecta, por exemplo deseñando horarios de traballo ou dirixindo o traballo de xerentes de niveis máis baixos.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Cantos empregados supervisa ou organiza vostede directamente ou indirectamente? Serán....
Interviewer Instruction
Léalle as categorías de resposta ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 de 1 a 5 persoas
02 de 6 a 10 persoas
03 de 11 a 24 persoas
04 de 25 a 99 persoas
05 100 ou máis persoas
DK
RF
Help
1. 'Directamente' refírese á situación en que os empregados renden contas directamente perante o entrevistado. Por exemplo, un xerente xeral dunha empresa pode supervisar a outros tres xerentes directamente, dándolles ordes ou instrucións, e comprobando se as seguiron. 2. 'Indirectamente' refírese á situación en que os empregados non renden contas directamente perante o entrevistado, mais si o fan a outra persoa que está baixo a cadea de mando do entrevistado. Por exemplo, se cada un dos tres xerentes supervisados directamente polo xerente xeral supervisa a 10 persoas, o xerente xeral supervisará 3 persoas directamente máis 30 persoas indirectamente. Neste caso, a resposta correcta sería 33 persoas (25 a 99 persoas). Se as 10 persoas supervisadas polos xerentes supervisasen á súa vez cada unha a 10 persoas, engadiríanse 300 persoas ao total, o que sería 333 (100 ou máis persoas).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09] Que tipo de contrato de traballo ten vostede? É...
Interviewer Instruction
Léalle as categorías de resposta ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Un contrato indefinido
02 Un contrato de duración determinada
03 Un contrato cunha axencia de traballo temporal
04 Un contrato de aprendizaxe ou outro esquema de formación
05 Sen contrato
06 Outro
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Podería vostede especificar que tipo de contrato ten vostede?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Cantas horas normalmente traballa vostede por semana neste traballo? Inclúa as horas extras habituais pagadas ou impagadas, pero exclúa as pausas da comida ou outras pausas.
Interviewer Instruction
1. Se as horas de traballo do entrevistado varían, debería pedirse ao entrevistado que dea unha media estimada ao longo do mes pasado. 2. No caso dunha aprendizaxe, o tempo consumido na escola debería ser excluído.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] horas por semana
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
A súa resposta non é plausible. Por favor confirme.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] As preguntas seguintes son sobre o grao de flexibilidade que ten vostede para decidir como facer o seu traballo.
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 10 e dígalle ao entrevistado que a teña ata que se lle mande devolvela. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] En que medida pode vostede elixir ou cambiar...
[D_Q11a] a secuencia das súas tarefas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada en absoluto
02 Moi pouco
03 En certa medida
04 En grande medida
05 Moito
DK
RF
[D_Q11b] como fai o seu traballo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada en absoluto
02 Moi pouco
03 En certa medida
04 En grande medida
05 Moito
DK
RF
[D_Q11c] a velocidade ou o ritmo a que vostede traballa?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada en absoluto
02 Moi pouco
03 En certa medida
04 En grande medida
05 Moito
DK
RF
[D_Q11d] as súas horas de traballo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada en absoluto
02 Moi pouco
03 En certa medida
04 En grande medida
05 Moito
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Pídalle ao entrevistado que lle devolva a ficha de apoio 10. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aES
Group
[ id = D_Q12aES | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aES] E aínda estamos a falar sobre o seu traballo actual: Se vostede o solicitase hoxe, cales serían as cualificacións ou os niveis de educación necesarios para TER ACCESO a un traballo destas características?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 5 años de escolarización.
02 Educación Primaria; 5 o más años de escolarización; Educación General Básica (5 cursos); y similares.
03 Educación Secundaria Obligatoria; Certificado de Estudios Primarios; Educación General Básica (2ª etapa); Bachilleratos Elementales; programa de aprendizaje de tareas; Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio; y similares.
04 Programas de Garantía Social; Programa de cualificación profesional inicial; y similares.
05 Grado medio de Música y Danza, certificado de la escuela oficial de idiomas; y similares.
06 Bachillerato, antiguos Bachilleratos Superiores y cursos preuniversitarios; BUP, COU; Formación Profesional específica de Grado Medio; Artes Plásticas y Enseñanzas deportivas de Grado Medio; FPI; Oficialía; y similares.
07 Pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Superior; y similares.
08 Formación Profesional Específica, Artes Plásticas y Enseñanzas deportivas de Grado Superior; FPII; Maestría Industrial; y similares.
09 Diplomatura; Ingeniería y arquitectura técnica; estudios superiores de Artes Plásticas y Diseño, Estudiso de Conservación y restauración; títulos de grado; y similares.
10 Máster oficial; licenciatura, ingeniería superior y arquitectura; especialidades sanitarias de posgrado; y similares.
11 Doctorado.
DK
RF

routing

[id = D_Q12aES_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aES = "1" ) OR (^D_Q12aES = "DK" ) ) OR (^D_Q12aES = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Se consideramos se esa titulación é necesaria para obter o seu traballo satisfactoriamente, cal ou cales das afirmacións seguintes serían as máis axeitadas?
Interviewer Instruction
Léalle as categorías de resposta ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Este nivel é necesario
02 Un nivel máis baixo sería suficiente
03 Un nivel máis alto sería necesario
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Supoñendo que alguén con este nivel de cualificación estivese a solicitar este traballo hoxe, canta experiencia relacionada co traballo necesitaría para OBTER este traballo? Sería...
Interviewer Instruction
1. Léalle as categorías ao entrevistado. 2. Exclúa prácticas ou aprendizaxes que se consideran parte da educación formal.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ningún
02 Menos de 1 mes
03 de 1 a 6 meses
04 de 7 a 11 meses
05 1 ou 2 anos
06 3 anos ou máis
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] No seu propio traballo, con que frecuencia aprende cousas novas relacionadas co seu traballo dos outros traballadores ou dos supervisores?
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 12 e pídalle ao entrevistado que a teña mentres responde ás tres preguntas seguintes. 2. Se o entrevistado non ten compañeiros de traballo ou supervisores, a resposta debería ser 'nunca'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Con que frecuencia o seu traballo implica unha aprendizaxe práctica coas tarefas que realiza?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Con que frecuencia o seu traballo lle esixe estar ao día dos novos produtos e servizos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez por semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. Pídalle ao entrevistado que lle devolva a ficha de apoio 12. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Considerando tódalas cousas, está vostede satisfeito co seu traballo actual? Diría que está...
Interviewer Instruction
Léalle as categorías de resposta ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Moi satisfeito
02 Satisfeito
03 Nin satisfeito nin insatisfeito
04 Insatisfeito
05 Moi insatisfeito
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Cal é o xeito máis doado de dicirnos cal é normalmente a súa paga ou salario bruto no seu traballo actual? Sería...
Interviewer Instruction
1. Léalle as categorías de resposta ao entrevistado. 2. Asegúrese de que está expresado en unidades de tempo. 3. Cando o entrevistado cobre por peza, pregúntelle canto tempo lle leva normalmente rematar unha peza de traballo e especifique isto en horas. 4. Código 8: 'Non teño ningún salario nin soldo' podería p. ex. referirse a aprendices que soamente reciben formación.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Por hora
02 Por día
03 Por semana
04 Por dúas semanas
05 Por mes
06 Por ano
07 Prezo por peza
08 Non teño ningún salario nin soldo
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "8" ) OR (^D_Q16a = "DK" ) ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Cantas horas lle leva de media rematar unha peza de traballo?
Interviewer Instruction
1. Se rematar unha peza lle leva menos de 2 horas, vostede pode poñer decimais para especificar tamén os minutos. 2. Para referencia fácil: 0,5 é media hora; 0,25 é 15 minutos; 0,10 é aproximadamente 5 minutos, e 0,02 é aproximadamente un minuto.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] horas
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-GL-Question-D_Q16b-1]
Cal é normalmente o seu salario bruto por hora? Por favor dea unha estimación o máis precisa posible. Por salario bruto queremos dicir o seu salario antes de deducirlle os impostos e a contribución á seguridade social. Por favor, inclúa outros ingresos que reciba habitualmente en concepto de horas extra, bonificacións, propinas e comisións. Non inclúa bonificacións anuais como a paga extra anual ou a paga por vacacións.

[TU-GL-Question-D_Q16b-2]
Cal é normalmente o seu salario bruto por día? Por favor dea unha estimación o máis precisa posible. Por salario bruto queremos dicir o seu salario antes de deducirlle os impostos e a contribución á seguridade social. Por favor, inclúa outros ingresos que reciba habitualmente en concepto de horas extra, bonificacións, propinas e comisións. Non inclúa bonificacións anuais como a paga extra anual e a paga por vacacións.

[TU-GL-Question-D_Q16b-3]
Cal é normalmente o seu salario bruto por semana? Por favor dea unha estimación o máis precisa posible. Por salario bruto queremos dicir o seu salario antes de deducirlle os impostos e a contribución á seguridade social. Por favor, inclúa outros ingresos que reciba habitualmente en concepto de horas extra, bonificacións, propinas e comisións. Non inclúa bonificacións anuais como a paga extra anual e a paga por vacacións.

[TU-GL-Question-D_Q16b-4]
Cal é normalmente o seu salario bruto por quincena? Por favor dea unha estimación o máis precisa posible. Por salario bruto queremos dicir o seu salario antes de deducirlle os impostos e a contribución á seguridade social. Por favor, inclúa outros ingresos que reciba habitualmente en concepto de horas extra, bonificacións, propinas e comisións. Non inclúa bonificacións anuais como a paga extra anual e a paga por vacacións.

[TU-GL-Question-D_Q16b-5]
Cal é normalmente o seu salario bruto por mes? Por favor dea unha estimación o máis precisa posible. Por salario bruto queremos dicir o seu salario antes de deducirlle os impostos e a contribución á seguridade social. Por favor, inclúa outros ingresos que reciba habitualmente en concepto de horas extra, bonificacións, propinas e comisións. Non inclúa bonificacións anuais como a paga extra anual e a paga por vacacións.

[TU-GL-Question-D_Q16b-6]
Cal é normalmente o seu salario bruto por ano? Por favor dea unha estimación o máis precisa posible. Por salario bruto queremos dicir o seu salario antes de deducirlle os impostos e a contribución á seguridade social. Por favor, inclúa outros ingresos que reciba habitualmente en concepto de horas extra, bonificacións, propinas e comisións. Non inclúa bonificacións anuais como a paga extra anual e a paga por vacacións.

[TU-GL-Question-D_Q16b-7]
Cal é normalmente o seu salario bruto por peza? Por favor dea unha estimación o máis precisa posible. Por salario bruto queremos dicir o seu salario antes de deducirlle os impostos e a contribución á seguridade social. Por favor, inclúa outros ingresos que reciba habitualmente en concepto de horas extra, bonificacións, propinas e comisións. Non inclúa bonificacións anuais como a paga extra anual e a paga por vacacións.

[TU-GL-Question-D_Q16b-8]
Cal é normalmente o seu salario bruto? Por favor dea unha estimación o máis precisa posible. Por salario bruto queremos dicir o seu salario antes de deducirlle os impostos e a contribución á seguridade social. Por favor, inclúa outros ingresos que reciba habitualmente en concepto de horas extra, bonificacións, propinas e comisións. Non inclúa bonificacións anuais como a paga extra anual e a paga por vacacións.
Interviewer Instruction
1. Se é preciso vostede pode poñer 2 decimais. Por favor, use ',' como separador decimal (p. ex. 4,50). 2. Pode tamén usar '.' para separar miles (p. ex.. 33.500 en lugar de 33500).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Aproximadamente [FTE] euros
DK
RF
Help
O soldo de vacacións refírese a calquera soldo recibido polas vacacións anuais ademais dos ingresos habituais que se reciben cando se traballa.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "2"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "100"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
A súa resposta non é plausible. Por favor confirme a súa paga bruta ou cambie a súa resposta en D_Q16b ou o número de horas que traballa normalmente (D_Q10)
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Estaría vostede preparado para responder a esta pregunta se lla preguntásemos usando categorías máis amplas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Cal é normalmente o seu salario bruto por hora?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 19a ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 4,50 Euros
02 de 4,50 Euros a menos de 6,50 Euros
03 de 6,50 Euros a menos de 9,00 Euros
04 de 9,00 Euros a menos de 12,50 Euros
05 de 12,50 Euros a menos de 17,50 Euros
06 17,50 Euros ou máis
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Cal é normalmente o seu salario bruto por día?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 19b ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 35 Euros
02 de 35 Euros a menos de 50 Euros
03 de 50 Euros a menos de 70 Euros
04 de 70 Euros a menos de 100 Euros
05 de 100 Euros a menos de 135 Euros
06 135 Euros ou máis
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Cal é normalmente o seu salario bruto por semana?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 19c ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 180 Euros
02 de 180 Euros a menos de 250 Euros
03 de 250 Euros a menos de 350 Euros
04 de 350 Eurosa menos de 500 Euros
05 de 500 Euros a menos de 700 Euros
06 700 Euros ou máis
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Cal é normalmente o seu salario bruto por quincena?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 19d ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 350 Euros
02 de 350 Euros a menos de 500 Euros
03 de 500 euros a menos de 700 euros
04 de 700 Euros a menos de 1000 Euros
05 de 1000 Euros a menos de 1400 Euros
06 1400 Euros ou máis
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Cal é normalmente o seu salario bruto por mes?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 19e ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 750 euros
02 de 750 Euros a menos de 1000 Euros
03 de 1000 Euros a menos de 1400 Euros
04 de 1400 Euros a menos de 2000 Euros
05 de 2000 Euros a menos de 2750 Euros
06 2750 Euros ou máis
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Cal é normalmente o seu salario bruto por ano?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 19f ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 9000 Euros
02 de 9000 Euros a menos de 12500 Euros
03 de 12.500 euros a menos de 17.000 euros
04 de 17.000 euros a menos de 23.500 euros
05 de 23.500 euros a menos de 33.000 euros
06 33.000 euros ou máis
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Ademais do seu soldo habitual, vostede recibe algún outro pagamento relacionado con este traballo, como bonificacións anuais, p. ex. a paga extra anual ou paga das vacacións?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Canto foi a suma destes pagamentos adicionais no último ano? Por favor, pense en pagamentos brutos
Interviewer Instruction
1. Se o entrevistado comezou o traballo este ano, pregúntelle sobre os pagamentos adicionais que espera. 2. Pode usar '.' para separar os miles (p. ex. 33.500 en lugar de 33500).
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Aproximadamente [FTE] euros
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Estaría vostede preparado para responder a esta pregunta se lla preguntásemos usando categorías máis amplas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] En canto estima vostede estes pagamentos adicionais no último ano? Por favor, pense en pagamentos brutos. Foron...
Interviewer Instruction
Léalle as categorías de resposta ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 850
02 de 850 a menos de 1700
03 1700 ou máis
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-GL-Question-D_Q18a-1]
Cales foron os ingresos totais que obtivo no mes pasado do seu negocio actual despois de deducir todos os gastos do negocio, pero antes de deducirlle os impostos, a contribución á seguridade social e outras deducións?

[TU-GL-Question-D_Q18a-2]
Cales foron os ingresos totais que obtivo no ano pasado do seu negocio actual despois de deducir todos os gastos do negocio, pero antes de deducirlle os impostos, a contribución á seguridade social e outras deducións?
Interviewer Instruction
1. Pode usar '.' para separar os miles (p.ex. 33.500 en lugar de 33500). 2. No caso de ingresos negativos, codifique 0. Non se fará ningunha comprobación de esta variable.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Aproximadamente [FTE] euros
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Estaría vostede preparado para responder a esta pregunta se lle preguntásemos usando categorías máis amplas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Canto estima vostede que foron os seus ingresos o mes pasado?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 19e ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 750 euros
02 de 750 Euros a menos de 1000 Euros
03 de 1000 Euros a menos de 1400 Euros
04 de 1400 Euros a menos de 2000 Euros
05 de 2000 Euros a menos de 2750 Euros
06 2750 Euros ou máis
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Canto estima vostede que foron os seus ingresos o ano pasado?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 19f ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Menos de 9000 Euros
02 de 9000 Euros a menos de 12500 Euros
03 de 12.500 Euros a menos de 17.000 Euros
04 de 17.000 euros a menos de 23.500 euros
05 de 23.500 euros a menos de 33.000 euros
06 33.000 euros ou máis
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-GL-Question-E_R01a-1]
As preguntas seguintes son sobre o último traballo ou negocio que vostede tivo. Este é o traballo ou negocio que vostede tivo nos últimos 12 meses.

[TU-GL-Question-E_R01a-2]
As preguntas seguintes son sobre o último traballo ou negocio que vostede tivo. Este é o traballo ou negocio que vostede tivo ata que vostede deixou de traballar.

[TU-GL-Question-E_R01a-3]
As preguntas seguintes son sobre o último traballo ou negocio que vostede tivo. Este é o traballo ou negocio que vostede tivo en ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Se o entrevistado traballou para unha axencia de traballo temporal, as preguntas referiranse á empresa ou organización onde traballou en realidade. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Help
Para consultores externos que asesoraban a unha empresa ou organización sobre aspectos específicos das súas operacións, as preguntas refírense á empresa, que proporciona os servizos (que inclúe o entrevistado se el/ela era un/unha consultor/a independente)
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Cal era o seu traballo?
Interviewer Instruction
1. Evite títulos laborais imprecisos como director, empregado, ou granxeiro. 2. As descricións deben sempre reflectir as obrigas máis importantes do entrevistado. Por exemplo, contable sería contable industrial titulado, empregado sería empregado de vendas, granxeiro sería granxeiro de leitaría, e director sería director rexional de vendas.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Cales eran as súas responsabilidades máis importantes? Por favor, dea unha descrición completa.
Interviewer Instruction
As descricións deben sempre reflectir as actividades e obrigas máis importantes do entrevistado. Por exemplo, repoñer estantes, facer o seguimento dos gastos e pagamentos, o coidado de animais enfermos, o coidado de enfermos, curar a dor de dentes, ou a construción de estradas e pontes.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] En que tipo de negocio, industria ou servizo traballaba vostede? Deame unha descrición completa.
Interviewer Instruction
1. Describa especificamente o tipo de negocio, industria ou servizo onde o entrevistado traballaba. 2. Dea unha descrición exacta da industria, indicando tanto unha función xeral coma específica do empresario. Por exemplo: mina de cobre, fabricante de plumas estilográficas, provedor de comestibles por xunto, libraría polo miúdo, construción de estradas, servizo de reparación de zapatos.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Para consultores externos que asesoraban a unha empresa ou organización sobre aspectos específicos das súas operacións, as preguntas refírense á empresa que proporciona os servizos (que inclúe o entrevistado se el/ela era un/unha consultor/a independente)
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Que é o que a súa empresa ou organización facia ou producía primordialmente? Dea unha descrición completa.
Interviewer Instruction
Describa especificamente o tipo de produtos ou servizos que proporciona o lugar de traballo do entrevistado.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Para consultores externos que asesoraban a unha empresa ou organización sobre aspectos específicos das súas operacións, as preguntas refírense á empresa que proporciona os servizos (que inclúe o entrevistado se el/ela era un/unha consultor/a independente)
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] En que sector da economía traballaba vostede? Era...
Interviewer Instruction
1. Léalle as categorías ao entrevistado. 2. Se o entrevistado traballou para unha axencia de traballo temporal, as preguntas referiranse á empresa ou organización onde traballou en realidade. 3. As empresas privadas nas que o goberno ten a menor parte das accións clasificaranse como sector privado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 O sector privado (por exemplo unha empresa)
02 O sector público (por exemplo, o goberno local ou unha escola pública)
03 Unha organización sen fin de lucro (por exemplo, unha organización caritativa, asociación profesional ou organización relixiosa)
DK
RF
Help
1. O sector privado inclúe todas as empresas e organizacións que non son de propiedade pública. 2. O sector público inclúe: todas as administracións públicas, a nivel nacional, rexional ou local; servizos públicos proporcionados polo Estado ou mediante fondos estatais (incluídos as escolas públicas, hospitais, universidades, etc.). 3. O sector sen ánimo de lucro inclúe todas as organizacións que non están financiadas con fondos públicos, pero cuxo principio non é xerar beneficios e inclúen organizacións caritativas, moitas ONXs, etc. 4. Para consultores externos traídos para aconsellar a empresa ou organización nos aspectos específicos das súas operacións, as preguntas refírense á empresa que prové os servizos de consultoría (ou o entrevistado se el/ela era un/unha consultor/a independente).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Neste traballo, traballaba vostede como empregado ou como autónomo?
Interviewer Instruction
Alguén que traballaba como empregado no seu propio negocio deberá ser codificado coma autónomo.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Empregado
02 Autónomo
DK
RF
Help
1. Por empregado entendemos aquel que traballa por conta allea e recibe un salario ou paga dun empregador ou dunha axencia de traballo temporal. 2. Autónomo inclúe xente que traballa por conta propia no seu propio negocio ou é socia dun negocio, así como os traballadores independentes. Un autónomo pode ter ou non ter empregados.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-GL-Question-E_Q05a1-1]
Aínda a falar do traballo que vostede deixou nos últimos 12 meses: Con que idade ou en que ano comezou a traballar para o seu empregador anterior?

[TU-GL-Question-E_Q05a1-2]
Aínda a falar do traballo que vostede deixou antes da última vez que parou de traballar: Con que idade ou en que ano comezou a traballar para o seu antigo empregador?

[TU-GL-Question-E_Q05a1-3]
Aínda a falar do traballo que vostede deixou en ^C_Q08c2: Con que idade ou en que ano comezou a traballar para o seu antigo empregador?
Interviewer Instruction
Poña a idade OU o ano.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Idade [FTE]
DK
RF
Help
1. No caso en que o entrevistado volvese a traballar para un empregador despois dun período no que el/ela non traballase para ese empregador, soamente se contará o último episodio, excepto nos casos seguintes: * Cando o entrevistado estivo temporalmente fóra do seu traballo a causa de vacacións, enfermidade, permiso de maternidade, período sabático, etc . * Cando o entrevistado foi despedido temporalmente, mais recibiu polo menos un 50% do seu soldo ou salario do seu empresario. Nestes últimos dous casos débese indicar o principio do episodio antes da pausa temporal. 2. No caso en que a situación formal da organización cambiase dende que o entrevistado comezou a traballar alí, por exemplo como resultado dunha fusión ou reorganización, o entrevistado informará do período total de tempo no que el/ela leva traballando para a organización ou para parte dela.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ano [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
A súa resposta non é plausible. Por favor confirme a súa idade ou o ano que puxo na última resposta ou cambie o seu ano de nacemento (A_Q01a) ou o ano no que comezou a traballar para o seu empregador anterior (D_Q05a2) ou o ano en que deixou de traballar para ese empregador (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-GL-Question-E_Q05b1-1]
Aínda a falar do negocio que vostede deixou nos últimos 12 meses: Cal era a súa idade ou en que ano comezou a traballar nese negocio?

[TU-GL-Question-E_Q05b1-2]
Aínda a falar do negocio que vostede deixou antes de parar de traballar definitivamente: Cal era a súa idade ou en que ano comezou a traballar nese negocio?

[TU-GL-Question-E_Q05b1-3]
Aínda a falar do negocio que vostede deixou en ^C_Q08c2: Cal era a súa idade ou en que ano comezou a traballar nese negocio?
Interviewer Instruction
Poña a idade OU o ano.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Idade [FTE]
DK
RF
Help
1. No caso de que o entrevistado volvese a levar un negocio despois dun período no que el/ela non o levase, soamente se contará o último episodio, excepto se o entrevistado estivo temporalmente fóra dos seus negocios a causa de vacacións, enfermidade, permiso de maternidade, período sabático etc. 2. No caso de que cambiase a situación formal do negocio dende que o entrevistado comezou a levalo, por exemplo como resultado dunha fusión ou reorganización, o entrevistado deberá informar do período completo que traballou para este negocio ou para parte del.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ano [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
A súa resposta non é plausible. Por favor confirme a súa idade ou o ano que puxo na última resposta ou cambie o seu ano de nacemento (A_Q01a) ou o ano no que comezou a traballar no seu negocio anterior (E_Q05b2) ou o ano no que deixou de traballar para ese empregador (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Canta xente traballaba para o seu empregador no lugar onde vostede traballaba? Serían ...
Interviewer Instruction
1. Léalle as categorías ao entrevistado. 2. Esta pregunta refírese á situación xeográfica onde radicaba ou se desempeñaba fundamentalmente o traballo. 3. Se o entrevistado traballou para unha axencia de traballo temporal, as preguntas referiranse á empresa ou organización onde traballou en realidade.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 de 1 a 10 persoas
02 de 11 a 50 persoas
03 de 51 a 250 persoas
04 [[de 251 a 1000 persoas]]
05 [[máis de 1000 persoas]]
DK
RF
Help
Para consultores externos que asesoraban a unha empresa ou organización sobre aspectos específicos das súas operacións, as preguntas refírense á empresa, que proporciona os servizos (que inclúe o entrevistado se el/ela era un/unha consultor/a independente)

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Tiña empregados a traballar para vostede? Inclúa os membros da súa familia que traballaban cobrando ou sen cobrar no negocio.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Canta xente empregaba vostede no lugar onde traballaba? Serían....
Interviewer Instruction
1. Léalle as categorías ao entrevistado. 2. Esta pregunta refírese á situación xeográfica onde radicaba ou se desempeñaba fundamentalmente o traballo.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 de 1 a 10 persoas
02 de 11 a 50 persoas
03 de 51 a 250 persoas
04 de 251 a 1000 persoas
05 máis de 1000 persoas
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08] Que tipo de contrato de traballo tivo vostede? Foi...
Interviewer Instruction
Léalle as categorías de resposta ao entrevistado.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Un contrato indefinido
02 Un contrato de duración determinada
03 Un contrato cunha axencia de traballo temporal
04 Un contrato de aprendizaxe ou outro esquema de formación
05 Ningún contrato
06 Outro
DK
RF

routing

[id = E_Q08_1 ]
IF (^E_Q08 = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Que tipo de contrato de traballo tivo vostede?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Cantas horas traballaba vostede normalmente por semana neste traballo? Inclúa tódalas horas extra pagas ou sen pagar mais exclúa as pausas da comida ou outras pausas.
Interviewer Instruction
1. Se hai variación na cantidade de horas, o entrevistado debería facer unha media estimada. 2. No caso dunha aprendizaxe, o tempo consumido na escola debería ser excluído.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] horas por semana
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
A resposta que vostede puxo non é plausible. Por favor confírmea.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Pode vostede dicir a razón principal pola que deixou de traballar no seu último traballo?
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 13. 2. Se sente que o entrevistado ten problemas para lela, léalle as categorías de respostas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Botáronme
02 Despedíronme por redución de persoal ou collín una baixa incentivada
03 Era un traballo temporal que chegou á súa fin.
04 Dimitín
05 Deixei o traballo por razóns de saúde
06 Collín a xubilación anticipada
07 Xubileime (á idade da xubilación oficial ou máis tarde)
08 Deixei o traballo por causa de responsabilidades familiares ou para coida-los nenos
09 Deixei de traballar para estudar
10 Marchei por algunha outra razón
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-GL-Question-F_R01-1]
Voulle agora a preguntar sobre as súas actividades no seu traballo actual.

[TU-GL-Question-F_R01-2]
Voulle agora a preguntar sobre as súas actividades no seu último traballo.
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 5 e pídalle ao entrevistado que a garde mentres responde a pregunta seguinte. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-GL-Question-F_Q01b_lead-1]
No seu traballo actual que proporción do seu tempo pasa vostede...

[TU-GL-Question-F_Q01b_lead-2]
No seu último traballo que proporción do seu tempo pasaba vostede...
[F_Q01b] a cooperar ou colaborar cos co-traballadores?
Interviewer Instruction
Se o entrevistado non ten compañeiros de traballo, a resposta debería ser 'nada de tempo'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada de tempo
02 Ata un cuarto do tempo
03 Ata a metade do tempo
04 Máis da metade do tempo
05 Todo o tempo
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 12 e pida ao entrevistado que a teña ata que se lle mande devolvela. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-GL-Question-F_Q02a_lead-1]
Con que frecuencia o seu traballo actual implica a realización das seguintes actividades?

[TU-GL-Question-F_Q02a_lead-2]
Con que frecuencia o seu último traballo implicaba a realización das seguintes actividades?
[F_Q02a] Compartir cos co-traballadores a información relacionada co traballo.
Interviewer Instruction
Se o entrevistado non ten compañeiros de traballo, a resposta debería ser 'nunca'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[F_Q02b] instruír, formar ou ensinar á xente, individualmente ou en grupos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[F_Q02c] dar charlas ou facer presentacións diante de cinco ou máis persoas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[F_Q02d] Vender un produto ou vender un servizo.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[F_Q02e] Dar consello ás persoas.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-GL-Question-F_Q03a_lead-1]
Con que frecuencia o seu traballo actual implica...

[TU-GL-Question-F_Q03a_lead-2]
Con que frecuencia o seu último traballo implica ...
[F_Q03a] Planea-las súas propias actividades.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[F_Q03b] Planea-las actividades doutros.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[F_Q03c] Organiza-lo seu propio tempo.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-GL-Question-F_Q04a_lead-1]
Con que frecuencia o seu traballo actual implica...

[TU-GL-Question-F_Q04a_lead-2]
Con que frecuencia o seu último traballo implica ...
[F_Q04a] Persuadir ou influenciar á xente.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[F_Q04b] Negociar con xente de dentro ou de fóra da súa empresa ou organización.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-GL-Question-F_Q05a-1]
A pregunta seguinte é sobre as tarefas de "resolución de problemas" que vostede fai no seu traballo actual. Pense na "resolución de problemas" coma o que acontece cando vostede se enfronta cunha situación nova ou difícil que lle require pensar un momento sobre o que vai facer despois. Cantas veces se lle presentan problemas relativamente sinxelos para os que encontrar unha solución non leva máis de 5 minutos?

[TU-GL-Question-F_Q05a-2]
A pregunta seguinte é sobre as tarefas de "resolución de problemas" que vostede facía no seu último traballo. Pense na "resolución de problemas" coma o que acontece cando vostede se enfronta cunha situación nova ou difícil que lle require pensar un momento sobre o que vai facer despois. Cantas veces se lle presentaban problemas relativamente sinxelos para os que encontrar unha solución non levaba máis de 5 minutos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-GL-Question-F_Q05b-1]
E cantas veces se lle presentan problemas máis complexos para os que encontrar unha solución leva polo menos 30 minutos? Os 30 minutos refírense só ao tempo necesario para PENSAR nunha solución, non ao tempo necesario para levala a cabo.

[TU-GL-Question-F_Q05b-2]
E cantas veces se lle presentan problemas máis complexos para os que encontrar unha solución leva polo menos 30 minutos? Os 30 minutos refírense só ao tempo necesario para PENSAR nunha solución, non ao tempo necesario para levala a cabo.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-GL-Question-F_Q06b_lead-1]
Con que frecuencia o seu traballo actual implica as seguintes actividades?

[TU-GL-Question-F_Q06b_lead-2]
Con que frecuencia o seu traballo actual implicaba as seguintes actividades?
[F_Q06b] traballar fisicamente por un período longo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[F_Q06c] realizar tarefas que requiren destreza ou precisión coas mans ou seus dedos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Pídalle ao entrevistado que lle devolva a ficha de apoio 12. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Sente vostede que ten as habilidades para estar á altura de obrigas máis esixentes que as que ten de facer no seu traballo actual?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
Con 'obrigas máis esixentes' queremos dicir tarefas e responsabilidades que requiren máis coñecemento e habilidades das que se requiren para levar a cabo as tarefas e responsabilidades que son típicas do traballo actual do entrevistado.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Sente vostede que necesita máis formación para estar á altura das súas obrigas actuais con folgura?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-GL-Question-G_R01-1]
As preguntas seguintes son sobre as actividades de lectura que vostede fai como parte do seu traballo actual. Faga o favor de dicir soamente as lecturas que vostede fai como parte do seu traballo actual, non a lectura que fai no tempo que non traballa. Inclúa calquera lectura que leve a cabo en pantallas de ordenador ou noutros visualizadores electrónicos.

[TU-GL-Question-G_R01-2]
As preguntas seguintes son sobre as actividades de lectura que vostede facía como parte do seu último traballo. Faga o favor de dicir soamente as lecturas que vostede facía como parte do seu último traballo, non a lectura que facía no tempo que non traballaba. Inclúa calquera lectura que leve a cabo en pantallas de ordenador ou noutros visualizadores electrónicos.
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 12 e pida ao entrevistado que a teña ata que se lle mande devolvela. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-GL-Question-G_Q01a_lead-1]
No seu traballo actual, con que frecuencia realiza vostede as seguintes actividades...

[TU-GL-Question-G_Q01a_lead-2]
No seu último traballo, con que frecuencia realizaba vostede as seguintes actividades...
[G_Q01a] Ler direccións ou instrucións?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q01b] le cartas, memorandos ou correos electrónicos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q01c] le artigos en xornais, revistas ou boletíns?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q01d] le artigos en revistas profesionais ou publicacións académicas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-GL-Question-G_Q01e_lead-1]
No seu traballo actual, con que frecuencia realiza vostede as seguintes actividades...

[TU-GL-Question-G_Q01e_lead-2]
No seu último traballo, con que frecuencia realizaba vostede as seguintes actividades...
[G_Q01e] Ler libros.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q01f] ler manuais ou documentación de referencia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q01g] le facturas, contas, extractos do banco ou outros informes financeiros?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q01h] Ler diagramas, mapas or esquemas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-GL-Question-G_R02-1]
As preguntas seguintes son sobre as actividades de escritura que vostede fai como parte do seu traballo actual. Inclúa calquera escritura que leve a cabo en no ordenador ou outros dispositivos electrónicos.

[TU-GL-Question-G_R02-2]
As preguntas seguintes son sobre as actividades de escritura que vostede facía como parte do seu último traballo. Inclúa calquera escritura que levou a cabo no ordenador ou outros dispositivos electrónicos.
Interviewer Instruction
Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-GL-Question-G_Q02a_lead-1]
No seu traballo actual, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades...

[TU-GL-Question-G_Q02a_lead-2]
No seu último traballo, con que frecuencia realizaba vostede normalmente as seguintes actividades...
[G_Q02a] escribe cartas, memorandos ou correos electrónicos
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q02b] Escribir artigos para xornais, revistas ou boletíns?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q02c] Escribir informes?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q02d] Encher formularios?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-GL-Question-G_R03-1]
As preguntas seguintes son sobre as actividades que vostede fai como parte do seu traballo actual e que implican números, cantidades, información numérica, estadística ou matemáticas.

[TU-GL-Question-G_R03-2]
As preguntas seguintes son sobre as actividades que vostede facía como parte do seu último traballo e que implican números, cantidades, información numérica, estatística ou matemáticas.
Interviewer Instruction
Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-GL-Question-G_Q03b_lead-1]
No seu traballo actual, con que frecuencia realiza vostede as seguintes actividades...

[TU-GL-Question-G_Q03b_lead-2]
No seu último traballo, con que frecuencia realizaba vostede as seguintes actividades...
[G_Q03b] Calcular prezos, custos ou orzamentos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q03c] Usar ou calcular fraccións, decimais ou porcentaxes?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q03d] Usar a calculadora -ben de man ou ben a do ordenador?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-GL-Question-G_Q03f_lead-1]
No seu traballo actual, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades...

[TU-GL-Question-G_Q03f_lead-2]
No seu último traballo, con que frecuencia realizaba vostede normalmente as seguintes actividades...
[G_Q03f] preparar esquemas, gráficas ou táboas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q03g] usar álxebra sinxela ou fórmulas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Help
Por álxebra sinxela ou fórmula, queremos dicir unha regra matemática que nos permite atopar un número ou cantidade descoñecidos, por exemplo unha regra para atopar unha área coñecendo a lonxitude e a anchura, ou para atopar canto tempo máis de viaxe se necesita para percorrer unha certa distancia se diminúe a velocidade.
[G_Q03h] usar estatística ou matemáticas máis avanzadas coma cálculo, álxebra complexa, trigonometría ou usar técnicas de regresión?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-GL-Question-G_Q04-1]
Uso o ordenador no seu traballo actual?

[TU-GL-Question-G_Q04-2]
Usou o ordenador no seu último traballo?
Interviewer Instruction
Aquí inclúense teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos portátiles que se utilizan para conectarse a internet, mirar o correo electrónico, etc.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
Por ordenador quero dicir unha unidade principal, ordenador de mesa ou portátil, ou calquera outro dispositivo que vostede utilice para actividades como enviar ou recibir mensaxes, procesar datos ou textos, ou buscar cousas en internet.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-GL-Question-G_R05-1]
As preguntas seguintes son sobre o uso dos ordenadores ou da internet como parte do seu traballo actual. Non se refiren ao uso dos ordenadores ou da internet en calquera outro traballo que vostede tivese antes do seu traballo actual.

[TU-GL-Question-G_R05-2]
As preguntas seguintes son sobre o uso dos ordenadores ou da internet como parte do seu último traballo. Non se refiren ao uso dos ordenadores ou da internet en calquera outro traballo que vostede tivese antes do seu último traballo.
Interviewer Instruction
Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-GL-Question-G_Q05a_lead-1]
No seu traballo actual, con que frecuencia realizaba vostede as seguintes actividades...

[TU-GL-Question-G_Q05a_lead-2]
No seu último traballo, con que frecuencia realizaba vostede as seguintes actividades...
[G_Q05a] Usar o correo electrónico?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q05c] Usar a internet para entender mellor os asuntos relacionados co seu traballo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q05d] facer transaccións por internet, por exemplo comprar ou vender produtos ou servizos, ou xestións do banco?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-GL-Question-G_Q05e_lead-1]
No seu traballo actual, con que frecuencia realiza vostede as seguintes actividades...

[TU-GL-Question-G_Q05e_lead-2]
No seu último traballo, con que frecuencia realizaba vostede as seguintes actividades...
[G_Q05e] Usar programas de follas de cálculo, por exemplo Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q05f] Usar un procesador de texto, por exemplo Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q05g] Usar unha linguaxe de programación para programar ou escribir código de ordenador?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[G_Q05h] participar en discusións en tempo real na internet, por exemplo conferencias en liña ou grupos de chat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Pídalle ao entrevistado que lle devolva a ficha de apoio 12. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-GL-Question-G_Q06-1]
Que nivel de uso do ordenador se necesita para facer o seu traballo actual?

[TU-GL-Question-G_Q06-2]
Que nivel de uso do ordenador necesitaba para facer o seu último traballo?
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 15.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 DOADO, por exemplo usar un ordenador para tarefas rutineiras sinxelas tales como introducir datos ou enviar e recibir correos electrónicos
02 MODERADO, por exemplo procesar textos, follas de cálculo ou xestionar unha base de datos
03 COMPLEXO, por exemplo desenvolver programas ou modificar xogos de ordenador, programar facendo uso de linguaxes como java, sql, php ou perl, ou manter unha rede de ordenadores
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-GL-Question-G_Q07-1]
Cre que ten as habilidades informáticas que necesita para facer ben o seu traballo actual?

[TU-GL-Question-G_Q07-2]
Cre que tiña as habilidades do ordenador que necesitaba para facer ben o seu último traballo ?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] A falla de habilidades informáticas afectou as probabilidades de que o contratasen nalgún traballo ou de ascender no seu traballo ou de ter unha subida de salario?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-GL-Question-H_R01-1]
Ata agora falamos das súas actividades no traballo. Quixera falar agora sobre as súas actividades de lectura fóra do seu traballo. Inclúa calquera lectura que poida realizar en pantallas de ordenadores ou noutros visualizadores electrónicos.

[TU-GL-Question-H_R01-2]
Ata agora falamos das súas actividades no traballo. Quixera falar agora sobre as súas actividades de lectura fóra do seu traballo, incluíndo calquera lectura que vostede fai como parte dos seus estudos. Inclúa calquera lectura que poida realizar en pantallas de ordenadores ou noutros visualizadores electrónicos.

[TU-GL-Question-H_R01-3]
Ata agora falamos das súas actividades no seu último traballo. Quixera falar agora sobre as súas actividades de lectura na súa vida cotiá. Exclúa calquera lectura que vostede fixese como parte do seu último traballo. Inclúa calquera lectura que poida realizar en pantallas de ordenadores ou noutros visualizadores electrónicos.

[TU-GL-Question-H_R01-4]
Ata agora falamos das súas actividades no seu último traballo. Quixera falar agora sobre as súas actividades de lectura na súa vida cotiá. Exclúa calquera lectura que vostede fixese como parte do seu último traballo, mais inclúa calquera lectura que vostede faga como parte dos seus estudos. Inclúa calquera lectura que poida realizar en pantallas de ordenadores ou noutros visualizadores electrónicos.

[TU-GL-Question-H_R01-5]
Quixera falar agora sobre as súas actividades de lectura na súa vida cotiá. Inclúa calquera lectura que poida realizar en pantallas de ordenadores ou noutros visualizadores electrónicos..
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 12 e pida ao entrevistado que a teña ata que se lle mande devolvela. 2. Prema <Adiante> para continuar.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-GL-Question-H_Q01a_lead-1]
Fóra do seu traballo, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades?

[TU-GL-Question-H_Q01a_lead-2]
Na súa vida cotiá, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades
[H_Q01a] ler direccións ou instrucións?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q01b] le cartas, memorandos ou correos electrónicos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q01c] le artigos en xornais, revistas ou boletíns?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q01d] le artigos en revistas profesionais ou publicacións académicas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-GL-Question-H_Q01e_lead-1]
Fóra do seu traballo, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades

[TU-GL-Question-H_Q01e_lead-2]
Na súa vida cotiá, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades
[H_Q01e] Ler libros, de ficción ou non-ficción?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q01f] ler manuais ou documentación de referencia?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q01g] Ler facturas, contas, extractos do banco ou outros informes financeiros?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q01h] Ler diagramas, mapas or esquemas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-GL-Question-H_R02-1]
As preguntas seguintes son sobre as súas actividades de escritura fóra do traballo. Inclúa calquera escritura que poida realizar en ordenadores ou outros dispositivos electrónicos.

[TU-GL-Question-H_R02-2]
As preguntas seguintes son sobre as súas actividades de escritura fóra do traballo, incluíndo calquera escritura que faga como parte dos seus estudos. Inclúa calquera escritura que poida realizar en ordenadores ou outros dispositivos electrónicos.

[TU-GL-Question-H_R02-3]
As preguntas seguintes son sobre as súas actividades de escritura na súa vida cotiá. Exclúa calquera escritura que fixese como parte do seu último traballo. Inclúa calquera escritura que poida realizar en ordenadores ou outros dispositivos electrónicos.

[TU-GL-Question-H_R02-4]
As preguntas seguintes son sobre as súas actividades de escritura na súa vida cotiá. Exclúa calquera escritura que fixese como parte do seu último traballo, mais inclúa calquera escritura que faga como parte dos seus estudos. Inclúa calquera escritura que poida realizar en ordenadores ou outros dispositivos electrónicos.

[TU-GL-Question-H_R02-5]
As preguntas seguintes son sobre as súas actividades de escritura na súa vida cotiá, incluíndo calquera escritura que faga como parte dos seus estudos. Inclúa calquera escritura que poida realizar en ordenadores ou outros dispositivos electrónicos.

[TU-GL-Question-H_R02-6]
As preguntas seguintes son sobre as súas actividades de escritura na súa vida cotiá. Inclúa calquera escritura que poida realizar en ordenadores ou outros dispositivos electrónicos.
Interviewer Instruction
Prema <Adiante> para continuar.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-GL-Question-H_Q02a_lead-1]
Fóra do seu traballo, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades

[TU-GL-Question-H_Q02a_lead-2]
Na súa vida cotiá, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades
[H_Q02a] escribe cartas, memorandos ou correos electrónicos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q02b] escribe artigos para xornais, revistas ou boletíns?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q02c] Escribir informes?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q02d] enche formularios?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-GL-Question-H_R03-1]
As preguntas seguintes son sobre as súas actividades fóra do traballo que impliquen números, cantidades, información numérica, estatística ou matemáticas.

[TU-GL-Question-H_R03-2]
As preguntas seguintes son sobre as súas actividades fóra do traballo que impliquen números, cantidades, información numérica, estatística ou matemáticas, incluíndo calquera actividade destas que faga como parte dos seus estudos.

[TU-GL-Question-H_R03-3]
As preguntas seguintes son sobre as actividades na súa vida cotiá que impliquen números, cantidades, información numérica, estatística ou matemáticas. Exclúa calquera actividade destas que fixese como parte do seu último traballo.

[TU-GL-Question-H_R03-4]
As preguntas seguintes son sobre as actividades na súa vida cotiá que impliquen números, cantidades, información numérica, estatística ou matemáticas. Exclúa calquera actividade destas que fixese como parte do seu último traballo mais inclúa calquera actividade destas que faga como parte dos seus estudos.

[TU-GL-Question-H_R03-5]
As preguntas seguintes son sobre as actividades na súa vida cotiá que impliquen números, cantidades, información numérica, estatística ou matemáticas. Inclúa calquera actividade destas que faga como parte dos seus estudos.

[TU-GL-Question-H_R03-6]
As preguntas seguintes son sobre as actividades na súa vida cotiá que impliquen números, cantidades, información numérica, estatística ou matemáticas.
Interviewer Instruction
Prema <Adiante> para continuar.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-GL-Question-H_Q03b_lead-1]
Fóra do seu traballo, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades

[TU-GL-Question-H_Q03b_lead-2]
Na súa vida cotiá, con que frecuencia normalmente vostede ...
[H_Q03b] Calcular prezos, custos ou orzamentos?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q03c] Usar ou calcular fraccións, decimais ou porcentaxes?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q03d] Usar a calculadora -ben de man ou ben a do ordenador?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-GL-Question-H_Q03f_lead-1]
Fóra do seu traballo, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades

[TU-GL-Question-H_Q03f_lead-2]
Na súa vida cotiá, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades
[H_Q03f] Preparar esquemas, gráficas ou táboas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q03g] usar álxebra sinxela ou fórmulas?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Help
Por álxebra sinxela ou fórmula, queremos dicir unha regra matemática que nos permite atopar un número ou cantidade descoñecidos, por exemplo unha regra para atopar unha área coñecendo a lonxitude e a anchura, ou para atopar canto tempo máis de viaxe se necesita para percorrer unha certa distancia se diminúe a velocidade.
[H_Q03h] usar estatística ou matemáticas máis avanzadas coma cálculo, álxebra complexa, trigonometría ou usar técnicas de regresión?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Usou algunha vez un ordenador?
Interviewer Instruction
Aquí inclúense teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos portátiles que se utilizan para conectarse a internet, mirar o correo electrónico, etc.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Help
Por ordenador quero dicir un ordenador de mesa ou portátil, ou calquera outro aparello que vostede teña usado para facer cousas tales coma enviar ou recibir correos electrónicos, procesar datos ou texto ou encontrar cousas na internet.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-GL-Question-H_Q04b-1]
Utiliza o ordenador na súa vida cotiá agora fóra do traballo?

[TU-GL-Question-H_Q04b-2]
Utiliza o ordenador na súa vida cotiá agora?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-GL-Question-H_R05-1]
As preguntas seguintes son sobre o uso dos ordenadores ou da internet fóra do traballo. Isto pode ser na casa ou noutros lugares que ofrecen servizos de internet, coma cibercafés ou bibliotecas.

[TU-GL-Question-H_R05-2]
As preguntas seguintes son sobre o uso dos ordenadores ou da internet fóra do traballo incluíndo calquera actividade dese tipo que faga como parte dos seus estudos. Isto pode ser na casa ou noutros lugares que ofrecen servizos de internet, coma cibercafés ou bibliotecas.

[TU-GL-Question-H_R05-3]
As preguntas seguintes son sobre o uso dos ordenadores ou da internet na vida cotiá. Exclúa calquera actividade destas que fixese como parte do seu último traballo. Isto pode ser na casa ou noutros lugares que ofrecen servizos de internet, coma cibercafés ou bibliotecas.

[TU-GL-Question-H_R05-4]
As preguntas seguintes son sobre o uso dos ordenadores ou da internet na vida cotiá. Exclúa calquera actividade destas que fixese como parte do seu último traballo mais inclúa calquera actividade destas que faga como parte dos seus estudos. Isto pode ser na casa ou noutros lugares que ofrecen servizos de internet, coma cibercafés ou bibliotecas.

[TU-GL-Question-H_R05-5]
As preguntas seguintes son sobre o uso dos ordenadores ou da internet na vida cotiá, incluíndo calquera actividade destas que faga como parte dos seus estudos. Isto pode ser na casa ou noutros lugares que ofrecen servizos de internet, coma cibercafés ou bibliotecas.

[TU-GL-Question-H_R05-6]
As preguntas seguintes son sobre o uso dos ordenadores ou da internet na vida cotiá. Isto pode ser na casa ou noutros lugares que ofrecen servizos de internet, coma cibercafés ou bibliotecas.
Interviewer Instruction
Prema <Adiante> para continuar.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-GL-Question-H_Q05a_lead-1]
Fóra do seu traballo, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades?

[TU-GL-Question-H_Q05a_lead-2]
Na súa vida cotiá, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades?
[H_Q05a] Usar o correo electrónico?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q05c] usar a internet para entender mellor asuntos relacionados, por exemplo, coa súa saúde ou enfermidades, asuntos financeiros, ou asuntos ambientais?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q05d] facer transaccións por internet, por exemplo comprar ou vender produtos ou servizos, ou xestións do banco?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-GL-Question-H_Q05e_lead-1]
Fóra do seu traballo, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades

[TU-GL-Question-H_Q05e_lead-2]
Na súa vida cotiá, con que frecuencia realiza vostede normalmente as seguintes actividades
[H_Q05e] Usar programas de follas de cálculo, por exemplo Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q05f] Usar un procesador de texto, por exemplo Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q05g] Usar unha linguaxe de programación para programar ou escribir código de ordenador?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
[H_Q05h] participar en discusións en tempo real na internet, por exemplo conferencias en liña, ou grupos de chat?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Recolla a ficha de apoio 12 do entrevistado. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 10 e dígalle ao entrevistado que a teña ata que se lle mande devolvela. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Quixera preguntarlle agora algunhas preguntas sobre como se enfronta cos problemas e tarefas cos que vostede se atopa. En que medida se lle aplican as afirmacións seguintes?
[I_Q04b] Cando escoito falar ou leo sobre ideas novas, trato de relacionalas coas situacións da vida real nas que se poden aplicar
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada en absoluto
02 Moi pouco
03 En certa medida
04 En grande medida
05 Moito
DK
RF
[I_Q04d] Góstame aprender cousas novas
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada en absoluto
02 Moi pouco
03 En certa medida
04 En grande medida
05 Moito
DK
RF
[I_Q04h] Cando me atopo con algo novo, eu trato de relacionalo co que xa coñezo
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada en absoluto
02 Moi pouco
03 En certa medida
04 En grande medida
05 Moito
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] En que medida se lle aplican as afirmacións seguintes?
[I_Q04j] Góstame chegar ao fondo das cousas difíciles
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada en absoluto
02 Moi pouco
03 En certa medida
04 En grande medida
05 Moito
DK
RF
[I_Q04l] Góstame descubrir como ideas distintas poden cadrar entre elas
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada en absoluto
02 Moi pouco
03 En certa medida
04 En grande medida
05 Moito
DK
RF
[I_Q04m] Se non entendo algo, procuro información adicional para facelo máis claro
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nada en absoluto
02 Moi pouco
03 En certa medida
04 En grande medida
05 Moito
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Recolla a ficha de apoio 10 do entrevistado e déalle a ficha de apoio 12. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f] Nos últimos 12 meses, con que frecuencia fixo traballo voluntario (se se deu o caso), como traballos non remunerados para organizacións de caridade, un partido político, un sindicato ou outra organización sen ánimo de lucro?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Xamais
02 Menos dunha vez ao mes
03 Menos dunha vez á semana mais polo menos unha vez ao mes
04 Polo menos unha vez á semana mais non cada día
05 Cada día
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Recolla a ficha de apoio 12 do entrevistado e déalle a ficha de apoio 16. Pida ao entrevistado que a teña ata que se lle mande devolvela. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] En que medida está de acordo o en desacordo con as afirmacións seguintes?
[I_Q06a] A xente coma min non ten moito que dicir sobre que o goberno fai
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Totalmente de acordo
02 De acordo
03 Nin de acordo nin en desacordo
04 En desacordo
05 Totalmente en desacordo
DK
RF
[I_Q07a] Hai soamente unhas poucas persoas nas que se poda confiar completamente
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Totalmente de acordo
02 De acordo
03 Nin de acordo nin en desacordo
04 En desacordo
05 Totalmente en desacordo
DK
RF
[I_Q07b] Se non ten coidado, outra xente aproveitarase de vostede
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Totalmente de acordo
02 De acordo
03 Nin de acordo nin en desacordo
04 En desacordo
05 Totalmente en desacordo
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Recolla a ficha de apoio 16 do entrevistado. 2. Prema <Adiante> para continuar.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] A seguinte pregunta é sobre a súa saúde. En xeral, vostede diría que a súa saúde é excelente, moi boa, boa, normal, ou delicada?
Interviewer Instruction
Saúde pode incluír saúde tanto física coma mental.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Excelente
02 Moi boa
03 Boa
04 Regular
05 Mala
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Agora quixera facerlle algunhas preguntas xerais. Incluíndo vostede, canta xente vive no seu domicilio? Por favor, inclúa a xente que está temporalmente vivindo noutra parte.
Interviewer Instruction
1. A pertenza ao fogar ou á unidade familiar defínese pola existencia de GASTOS COMPARTIDOS (incluíndo beneficiarse dos gastos así como contribuír aos gastos) e o lugar de residencia habitual. 2. Unha persoa considerarase 'residente habitual' se pasou a maior parte do seu tempo de repouso de cada día neste domicilio ao longo do último ano.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] persoas
DK
RF
Help
1. Os hóspedes son soamente considerados como membros do fogar SE comparten os gastos domésticos. 2. Os estudantes que comparten unha morada poden soamente ser considerados como membros dun fogar SE comparten os gastos domésticos. 3. A xente ausente por un período longo debido a traballo, pero que continúan tendo unha relación financeira clara co fogar, é considerada membro do fogar (p. ex. cabeza de familia a traballar no estranxeiro) 4. Os nenos que son educados fóra da casa consideraranse membros do fogar se non teñen enderezo privado e seguen mantendo relacións próximas (p. ex. veñen á casa cada fin de semana)
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Vive vostede coa súa parella ou cónxuxe?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02c
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c] Por favor, observe esta ficha de apoio e dígame cal das afirmacións que contén mellor describe a situación actual da súa parella ou cónxuxe.
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 9.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Empregado a tempo completo (autónomo, empregado)
02 Empregado a tempo parcial (autónomo, empregado)
03 Desempregado/a
04 Alumno, estudante
05 Aprendiz, prácticas
06 Xubilado ou prexubilado
07 Cunha discapacidade permanente
09 Facendo tarefas domésticas ou coidando nenos/familia
10 Outro
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Ten fillos? Por favor incluí-los fillastros e fillos que non viven no seu domicilio
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Cantos fillos ten?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] fillos
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Cantos anos ten este fillo?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] anos de idade
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Cantos anos ten o seu fillo máis novo?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 O máis novo [FTE] Anos de idade
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] E cantos anos ten o seu fillo máis vello?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 O máis vello [FTE] Anos de idade
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
A resposta non é plausible. Por favor, confirme as idades dos seus fillos máis novo e máis vello e cambie a idade do seu fillo máis novo (J_Q03d1) ou a idade do seu fillo máis vello (J_Q03d2)
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Agora teño algunhas preguntas sobre a súa orixe. Naceu en España?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bES
ELSE Goto J_Q05a1ES
Group
[ id = J_Q04bES | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bES] En cal país naceu?
Interviewer Instruction
Por favor, especifique o nome do pais tal como se chama ACTUALMENTE.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alemaña
02 Arxentina
03 Colombia
04 Ecuador
05 Marrocos
06 Perú
07 Reino Unido
08 República Dominicana
09 Romanía
10 Venezuela
11 Outro país
DK
RF

routing

[id = J_Q04bES_1 ]
IF (^J_Q04bES = "11" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Que país é?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] A que idade ou en que ano inmigrou por primeira vez a España?
Interviewer Instruction
Poña a idade OU o ano.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Idade [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Ano [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
A resposta non é plausible. Confirme por favor a idade ou o ano que puxo na última pregunta ou cambie o seu ano de nacemento (A_Q01a) ou ano de inmigración (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1ES | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1ES] Cal foi a primeira lingua que vostede aprendeu na casa, cando vostede era neno e que VOSTEDE AÍNDA ENTENDE?
Interviewer Instruction
1. Marque soamente un. 2. Se o entrevistado espontáneamente menciona DÚAS linguas, pode poñer a segunda lingua en J_Q05a2ES.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alemán
02 Árabe
03 Español
04 Catalán
05 Éuscaro
06 Galego
07 Inglés
08 Quechua
09 Romanés
10 Valenciano
11 Outra lingua
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1ES_1 ]
IF (^J_Q05a1ES = "11" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Cal lingua é esa?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] O entrevistado mencionou máis de 1 lingua?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2ES
ELSE Goto J_Q05bES
Group
[ id = J_Q05a2ES | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2ES] Cal foi a segunda lingua que vostede aprendeu primeiro na casa, na súa infancia E QUE VOSTEDE AÍNDA ENTENDE?
Interviewer Instruction
Marque soamente unha.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alemán
02 Árabe
03 Español
04 Catalán
05 Éuscaro
06 Galego
07 Inglés
08 Quechua
09 Romano
10 Valenciano
11 Outra lingua
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2ES_1 ]
IF (^J_Q05a2ES = "11" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bES
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Cal lingua é esa?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bES | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bES] Cal é a lingua que vostede fala máis na súa casa?
Interviewer Instruction
Marque soamente unha.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alemán
02 Árabe
03 Español
04 Catalán
05 Éuscaro
06 Galego
07 Inglés
08 Quechua
09 Romano
10 Valenciano
11 Outra lingua
DK
RF
Help
1. Esta pregunta refírese á lingua falada máis a miúdo polo entrevistado. 2. Non se debería interpretar que é a lingua falada máis a miúdo pola familia en conxunto. É posible que os distintos membros de familia falen linguas diferentes (p. ex., os nenos chineses poden falar galego máis a miúdo mentres os pais falan na súa maioría chinés) . 3. Se o entrevistado vive só, diga a lingua que é utilizada a diario.

routing

[id = J_Q05bES_1 ]
IF (^J_Q05bES = "11" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Cal lingua é esa?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] As preguntas seguintes son sobre a súa nai ou titora. Naceu a súa nai ou titora en España?
Interviewer Instruction
Se houbo máis dunha persoa, estas preguntas refírense á que estivo presente durante máis tempo durante a infancia (0-16 anos).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Cal foi o nivel máis alto de educación/título que a súa nai ou titora puido rematar?
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 17. 2. Se a nai ou titora non obtivo ningunha titulación, isto debería ser codificado como a categoría máis baixa '1'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dende a educación primaria en todas as súas variantes, pasando pola EXB (Educación Xeral Básica) e a educación secundaria obrigatoria;Bacharelato elemental e estudos similares ou equivalentes.
02 Dende a formación profesional (nivel medio) -FPI ata Bacharelatos e cursos de cursos/exames de acceso á universidade. E estudos similares ou equivalentes.
03 Dende a formación profesional (nivel superior) aos graos superiores a Diplomaturas, graos e licenciaturas universitarias. Cursos de máster e doutoramentos. E estudos similares ou equivalentes.
DK
RF
Help
A lista completa de cualificacións é como segue: 1. Dende a educación primaria en todas as súas variantes, pasando pola EXB e a educación secundaria obrigatoria;Bacharelate elemental. E estudos similares ou equivalentes. 2. Dende a formación profesional de grao medio -FPI, ata Bacharelatos e probas/cursos de acceso á universidade. E estudos similares ou equivalentes. 3. Dende a formación profesional de grao superior a Diplomaturas, graos e licenciaturas universitarias. Cursos de máster e doutoramentos. E estudos similares ou equivalentes.
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06c]
[TU-GL-Question-J_Q06c-1]
Ten a súa nai ou titora un traballo remunerado?

[TU-GL-Question-J_Q06c-2]
Tiña a súa nai ou titora un traballo remunerado cando vostede tiña 16 anos?
Interviewer Instruction
Fíxese en que esta pregunta se refire á mesma persoa que as dúas preguntas anteriores mesmo se esta persoa xa non estaba presente.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
03 Non aplicable, nai ou titora defunta nese tempo
DK
RF

routing

[id = J_Q06c_1 ]
IF (^J_Q06c = "1" ) THEN Goto J_Q06d
ELSE Goto J_Q07a
Group
[ id = J_Q06d | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06d]
[TU-GL-Question-J_Q06d-1]
Cal é o traballo principal da súa nai ou titora? Por favor, diga o título do traballo e indique se ela é autónoma ou non o é.

[TU-GL-Question-J_Q06d-2]
Cal era o traballo principal da súa nai ou titora cando vostede tiña 16 anos? Por favor, diga o título do traballo e indique se ela era autónoma ou non o era.
Interviewer Instruction
1. Evite títulos laborais imprecisos como director, empregado, ou granxeiro. 2. As descricións deben sempre reflectir as obrigas máis importantes da nai do entrevistado. Por exemplo, contable sería contable industrial titulado, empregado sería empregado de vendas, granxeiro sería granxeiro de leitaría, e director sería director rexional de vendas.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

[id = J_Q06d_1 ]
IF ( (^J_Q06d = "DK" ) OR (^J_Q06d = "RF" ) ) THEN Goto J_Q07a
Group
[ id = J_Q06e | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06e]
[TU-GL-Question-J_Q06e-1]
Que fai a súa nai ou titora no seu traballo principal? Por favor, describa o tipo de traballo que fai.

[TU-GL-Question-J_Q06e-2]
Que facía a súa nai ou titora no seu traballo principal? Por favor, describa o tipo de traballo que facía.
Interviewer Instruction
As descricións deben sempre reflectir as actividades e obrigas máis importantes da nai do entrevistado. Por exemplo, repoñer estantes, facer o seguimento dos gastos e pagamentos, o coidado de animais enfermos, o coidado de enfermos, curar a dor de dentes, ou a construción de estradas e pontes.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] As preguntas seguintes son sobre o seu pai ou titor. Naceu o seu pai ou titor en España?
Interviewer Instruction
Se houbo máis dunha persoa, estas preguntas refírense á que estivo presente durante máis tempo durante a infancia (0-16 anos)
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Cal foi o nivel máis alto de educación/título que o seu pai ou titor puido rematar?
Interviewer Instruction
1. Déalle a ficha de apoio 17. 2. Se a pai ou titor non obtivo ningunha titulación, isto debería ser codificado como a categoría máis baixa '1'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dende a educación primaria en todas as súas variantes, pasando pola EXB (Educación Xeral Básica) e a educación secundaria obrigatoria;Bacharelato elemental e estudos similares ou equivalentes.
02 Dende a formación profesional (nivel medio) -FPI ata Bacharelatos e cursos de cursos/exames de acceso á universidade. E estudos similares ou equivalentes.
03 Dende a formación profesional (nivel superior) aos graos superiores a Diplomaturas, graos e licenciaturas universitarias. Cursos de máster e doutoramentos. E estudos similares ou equivalentes.
DK
RF
Help
A lista completa de cualificacións é como segue: 1. Dende a educación primaria en todas as súas variantes, pasando pola EXB e a educación secundaria obrigatoria;Bacharelate elemental. E estudos similares ou equivalentes. 2. Dende a formación profesional de grao medio -FPI, ata Bacharelatos e probas/cursos de acceso á universidade. E estudos similares ou equivalentes. 3. Dende a formación profesional de grao superior a Diplomaturas, graos e licenciaturas universitarias. Cursos de máster e doutoramentos. E estudos similares ou equivalentes.
Group
[ id = J_Q07c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07c]
[TU-GL-Question-J_Q07c-1]
Ten o seu pai ou titor un traballo remunerado?

[TU-GL-Question-J_Q07c-2]
Tiña o seu pai ou titor un traballo remunerado cando vostede tiña 16 anos?
Interviewer Instruction
Fíxese en que esta pregunta se refire á mesma persoa que as dúas preguntas anteriores mesmo se esta persoa xa non estaba presente.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Si
02 Non
03 Non aplicable, pai ou titor defunto nese tempo
DK
RF

routing

[id = J_Q07c_1 ]
IF (^J_Q07c = "1" ) THEN Goto J_Q07d
ELSE Goto J_C08
Group
[ id = J_Q07d | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07d]
[TU-GL-Question-J_Q07d-1]
Cal é o traballo principal do seu pai ou titor? Por favor, diga o título do traballo e indique se el é autónomo ou non o é.

[TU-GL-Question-J_Q07d-2]
Cal era o traballo principal do seu pai ou titor cando vostede tiña 16 anos? Por favor, diga o título do traballo e indique se el era autónomo ou non o era.
Interviewer Instruction
1. Evite títulos laborais imprecisos como director, empregado, ou granxeiro. 2. As descricións deben sempre reflectir as obrigas máis importantes do pai do entrevistado. Por exemplo, contable sería contable industrial titulado, empregado sería empregado de vendas, granxeiro sería granxeiro de leitaría, e director sería director rexional de vendas.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

[id = J_Q07d_1 ]
IF ( (^J_Q07d = "DK" ) OR (^J_Q07d = "RF" ) ) THEN Goto J_C08
Group
[ id = J_Q07e | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07e]
[TU-GL-Question-J_Q07e-1]
Que fai o seu pai ou titor no seu traballo principal? Por favor, describa o tipo de traballo que fai.

[TU-GL-Question-J_Q07e-2]
Que facía o seu pai ou titor no seu traballo principal? Por favor, describa o tipo de traballo que facía.
Interviewer Instruction
As descricións deben sempre reflectir as actividades e obrigas máis importantes do pai do entrevistado. Por exemplo, repoñer estantes, facer o seguimento dos gastos e pagamentos, o coidado de animais enfermos, o coidado de enfermos, curar a dor de dentes, ou a construción de estradas e pontes.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C08]

routing

[id = J_C08_1 ]
IF ( (^J_Q06c = "3" ) AND (^J_Q07c = "3" ) ) THEN Goto J_END
ELSE Goto J_Q08
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU-GL-Question-J_Q08-1]
Cantos libros ten máis ou menos na súa casa? Non inclúa revistas, xornais ou libros escolares. Para dar unha estimación, un metro de estante corresponde máis ou menos a 40 libros.

[TU-GL-Question-J_Q08-2]
Cantos libros tiña máis ou menos na súa casa cando vostede tiña 16 anos? Non inclúa revistas, xornais ou libros escolares. Para dar unha estimación, un metro de estante corresponde máis ou menos a 40 libros.
Interviewer Instruction
Déalle a ficha de apoio 18.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 10 libros ou menos
02 de 11 a 25 libros
03 de 26 a 100 libros
04 de 101 a 200 libros
05 de 201 a 500 libros
06 Máis de 500 libros
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF ( ( ( ( (^J_Q05a1ES = "03" ) OR (^J_Q05a1ES = "04" ) ) OR (^J_Q05a1ES = "05" ) ) OR (^J_Q05a1ES = "06" ) ) OR (^J_Q05a1ES = "10" ) ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Seleccione o código de disposición apropiado para esta parte da enquisa.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Interrupción parcial/completa
04 Negativa - Persoa escollida
05 Negativa - outra
07 Problema de linguaxe
08 Dificultade para ler e escribir
09 Discapacidade de aprendizaxe/mental
12 Deficiencia auditiva
13 Cegueira/deficiencia visual
14 Trastornos da linguaxe
15 Discapacidade física
16 Outra discapacidade
17 Outra (sen especificar), como enfermidade ou circunstancias inusuais
18 Morte
21 Número máximo de chamadas
24 Ausente temporalmente/non dispoñible durante o traballo de campo
25 Inelixible (para deseños sen un vixilante)
27 Duplicación - xa entrevistado
90 Problema técnico

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Poña a razón da inelixibilidade
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Agora dareille o ordenador para realizar a próxima parte da enquisa. Que lingua lle gustaría usar cando traballe co ordenador?
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inglés
02 Alemán
03 Holandés
04 Español
05 Francés
06 Grego
07 Checo
08 Danés
09 Estonio
10 Ruso
11 Finlandés
12 Sueco (SOAMENTE MS)
13 Alemán
14 Húngaro
15 Italiano
16 Xaponés
17 Coreano
18 Holandés
19 Noruego (Bokmål)
20 Polaco
21 Portugués
22 Ruso
23 Eslovaco
24 Esloveno
25 Euskera
26 Catalán
27 Español
28 Galego
29 Valenciano
30 Sueco
31 Galés