Navigation

go back

Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Kysyn nyt taustastanne, koulutuksestanne ja työstänne. Yrittäkää vastata kysymyksiin mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti. Tallennan vastauksenne tietokoneelle.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] Millä kielellä haluatte, että haastattelu tehdään?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Englanniksi
02 Saksaksi
03 Turkiksi
04 Serbiaksi/kroaatiksi/bosniaksi
05 Hollanniksi
06 Espanjaksi
07 Ranskaksi
08 Kreikaksi
09 Tšekiksi
10 Tanskaksi
11 Viroksi
12 Venäjäksi
13 Suomeksi
14 Ruotsiksi
15 Saksaksi
16 Unkariksi
17 Italiaksi
18 Japaniksi
19 Koreaksi
20 Hollanniksi
21 Norjaksi (Bokmål)
22 Puolaksi
23 Portugaliksi
24 Venäjäksi
25 Unkariksi
26 Slovakiksi
27 Sloveeniksi
28 Baskiksi
29 Katalaaniksi
30 Galician kielellä
31 Valencian kielellä
32 Ruotsiksi
33 Walesin kielellä
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "January " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "February " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "March " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "May " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "June " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "July " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "October " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "December " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_2 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearFI = "Tammikuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearFI = "Helmikuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearFI = "Maaliskuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearFI = "Huhtikuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearFI = "Toukokuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearFI = "Kesäkuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearFI = "Heinäkuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearFI = "Elokuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearFI = "Syyskuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearFI = "Lokakuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearFI = "Marraskuu " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearFI = "Joulukuu " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_3 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearSV = "Januari " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearSV = "Februari " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearSV = "Mars " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearSV = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearSV = "Maj " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearSV = "Juni " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearSV = "Juli " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearSV = "Augusti " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearSV = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearSV = "Oktober " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearSV = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearSV = "December " .^A_D01a2
Group
[ id = FI_Start | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[JobTitle]
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Aluksi kysyn joitakin yleisiä kysymyksiä. Minä vuonna olette syntynyt?
Interviewer Instruction
1. Tämä kysymys on kyselyn reitityksen kannalta ratkaiseva. "En tiedä" -vastaukset ja vastaamatta jättämiset tulee minimoida. Yritä saada vastaus. 2. Jos syntymävuosi on vaihteluvälin ulkopuolella (jos haastattelu tehdään vuonna 2011, tämä tarkoittaa, että vastaaja on syntynyt ennen vuotta 1945 tai vuoden 1995 jälkeen; jos haastattelu tehdään vuonna 2012, tämä tarkoittaa, että vastaaja on syntynyt ennen vuotta 1946 tai vuoden 1996 jälkeen). Tarkasta vastaajan kelpoisuus. Jos vastaaja ei kuulu tutkittavaan joukkoon, keskeytä haastattelu ja syötä lopputuloskoodi '25' muuttujaan DISP_BQ.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 Vuosi: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] Missä kuussa olette syntynyt?
Interviewer Instruction
Kysymystä ei kysytä. Tiedot saadaan rekisteristä.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tammikuu
02 Helmikuu
03 Maaliskuu
04 Huhtikuu
05 Toukokuu
06 Kesäkuu
07 Heinäkuu
08 Elokuu
09 Syyskuu
10 Lokakuu
11 Marraskuu
12 Joulukuu
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Onko vastaaja mies vai nainen?
Interviewer Instruction
Kysy vain, jos et ole varma.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Mies
02 Nainen
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Kysyn seuraavaksi koulutuksestanne.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 1. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = B_Q01aFI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aFI] Mikä on korkein suorittamanne tutkinto?
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 1. 2. Tällä tarkoitetaan loppuun suoritettua koulutusta. 3. Mikäli vastaaja opiskelee edelleen, kerro että meneillään olevaa koulutusta kysytään myöhemmin.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei muodollista tutkintoon johtavaa koulutusta
02 Peruskoulun luokat 1-6, kansakoulu, kansalaiskoulu, osa keskikoulua
03 Peruskoulun luokat 7-9 (10), keskikoulu
04 Ammatillinen kouluasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto
05 Lukio
06 Erikoisammattitutkinto
07 Ammatillinen opistoasteen tutkinto
08 Ammattikorkeakoulututkinto
09 Alempi korkeakoulututkinto, kandidaatin tutkinto
10 Ylempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto
11 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
12 Ulkomailla suoritettu tutkinto
DK
RF
Group
[ id = B_D01aFI | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01aFI]

inference rule

[id = B_D01aFI_1 | after]
IF ( (^B_Q01aFI = "1" ) OR ( (^B_Q01aFI = "2" ) OR (^B_Q01aFI = "3" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01aFI = "4" ) OR ( (^B_Q01aFI = "5" ) OR ( (^B_Q01aFI = "6" ) OR ( (^B_Q01aFI = "7" ) OR ( (^B_Q01aFI = "DK" ) OR (^B_Q01aFI = "RF" ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01aFI = "8" ) OR ( (^B_Q01aFI = "9" ) OR ( (^B_Q01aFI = "10" ) OR (^B_Q01aFI = "11" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aFI | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01aFI]

routing

[id = B_C01aFI_1 ]
IF (^B_Q01aFI = "12" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aFI = "1" ) OR (^B_Q01aFI = "DK" ) ) OR (^B_Q01aFI = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aFI = "2" ) OR (^B_Q01aFI = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Mikä on tutkinnon nimi?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2FI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2FI] Missä maassa suorititte tutkinnon?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ruotsi
02 Venäjä
03 Entinen Neuvostoliitto
04 Viro
05 Muu
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2FI_1 ]
IF (^B_Q01a2FI = "5" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3FI
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Mikä maa oli kyseessä?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3FI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3FI] Voitteko arvioida, mitä tasoa tuo tutkinto suomalaisessa koulutusjärjestelmässä lähinnä vastaa?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 2.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei muodollista tutkintoon johtavaa koulutusta
02 Peruskoulun luokat 1-6, kansakoulu, kansalaiskoulu, osa keskikoulua
03 Peruskoulun luokat 7-9 (10), keskikoulu
04 Ammatillinen kouluasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto
05 Lukio
06 Erikoisammattitutkinto
07 Ammatillinen opistoasteen tutkinto
08 Ammattikorkeakoulututkinto
09 Alempi korkeakoulututkinto, kandidaatin tutkinto
10 Ylempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto
11 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3FI | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3FI]

inference rule

[id = B_D01a3FI_1 | after]
IF ( (^B_Q01a3FI = "1" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "2" ) OR (^B_Q01a3FI = "3" ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3FI = "4" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "5" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "6" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "7" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "DK" ) OR (^B_Q01a3FI = "RF" ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3FI = "8" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "9" ) OR ( (^B_Q01a3FI = "10" ) OR (^B_Q01a3FI = "11" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3FI | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3FI]

routing

[id = B_C01a3FI_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3FI = "1" ) OR (^B_Q01a3FI = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3FI = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3FI = "2" ) OR (^B_Q01a3FI = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b] Mikä oli korkeimman tutkintonne oppiala, erityisalue tai pääaine? Jos tutkinto koostui useasta koulutusalasta, valitkaa niistä mielestänne tutkinnon kannalta tärkein.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 3. 2. Jos tähän tutkintoon liittyviä koulutusaloja on useampi kuin yksi, tällä tarkoitetaan niistä tärkeintä. 3. Jos saman tason tutkintoja on useampi kuin yksi, tällä tarkoitetaan niistä viimeisintä.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Yleissivistävä koulutus
02 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
03 Humanistinen ja taidealan koulutus
04 Kaupallinen, yhteiskuntatieteellinen ja oikeustieteellinen koulutus
05 Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus
06 Tekniikan koulutus
07 Maa- ja metsätalousalan koulutus
08 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
09 Palvelualojen koulutus
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Minkä ikäisenä tai minä vuonna suorititte kyseisen tutkinnon?
Interviewer Instruction
1. Kirjoita ikä TAI vuosi. 2. Jos tämän tason tutkintoja on useampi kuin yksi, tällä tarkoitetaan niistä viimeisintä.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ikä [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Vuosi [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Tarkista viimeksi annettu ikä tai vuosiluku, tai muuta syntymävuosi (A_Q01a) tai tutkinnon suoritusvuosi (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] Missä kuussa se tapahtui?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tammikuu
02 Helmikuu
03 Maaliskuu
04 Huhtikuu
05 Toukokuu
06 Kesäkuu
07 Heinäkuu
08 Elokuu
09 Syyskuu
10 Lokakuu
11 Marraskuu
12 Joulukuu
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aFI = "1" ) OR (^B_Q01aFI = "DK" ) ) OR (^B_Q01aFI = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Opiskeletteko tällä hetkellä jotakin tutkintoa varten?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
1. Muodollisella koulutuksella tarkoitetaan samaa kuin edellisissä kysymyksissä. 2. Pyydä vastaajaa katsomaan VASTAUSKORTTIA 4 tarvittaessa ja kysy: 'Opiskeletteko tällä hetkellä mitään vastauskortilla lueteltua tutkintoa?'. 3. Jos vastaaja opiskelee jotain kortissa olevaa tutkintoa, merkitse tähän “Kyllä” ja seuraavaan kohtaan mainittu tutkinto.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bFI
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bFI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bFI] Minkä tasoista tutkintoa opiskelette tällä hetkellä?
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 4. 2. Jos kyseessä on ulkomailla suoritettava tutkinto, pyydä vastaajaa arvioimaan, mitä tasoa tuo tutkinto suomalaisessa koulutusjärjestelmässä lähinnä vastaa.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Peruskoulun luokat 1-6
02 Peruskoulun luokat 7-9 (10)
03 Ammatillinen kouluasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto
04 Lukio
05 Erikoisammattitutkinto
06 Ammatillinen opistoasteen tutkinto
07 Ammattikorkeakoulututkinto
08 Alempi korkeakoulututkinto, kandidaatin tutkinto
09 Ylempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto
10 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
DK
RF

routing

[id = B_Q02bFI_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bFI = "1" ) OR (^B_Q02bFI = "2" ) ) OR (^B_Q02bFI = "DK" ) ) OR (^B_Q02bFI = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c] Mikä on tämän tutkinnon oppiala, erityisalue tai pääaine? Mikäli niitä on useampia, valitkaa mielestänne tärkein.
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 5.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Yleissivistävä koulutus
02 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
03 Humanistinen ja taidealan koulutus
04 Kaupallinen, yhteiskuntatieteellinen ja oikeustieteellinen koulutus
05 Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus
06 Tekniikan koulutus
07 Maa- ja metsätalousalan koulutus
08 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
09 Palvelualojen koulutus
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Oletteko koskaan opiskellut jotakin tutkintoa varten, mutta jättänyt opinnot kesken?
Interviewer Instruction
1. Tässä tarkoitetaan kokonaisia tutkintoja (esim. maisterin tutkinto). 2. Jos vastaaja on keskeyttänyt opinnot tilapäisesti, mutta jatkanut niitä myöhemmin, merkitse tähän “Ei”.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bFI
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bFI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bFI] Minkä tason tutkintoa aloitte opiskella? Jos niitä on useampia, valitkaa niistä opinnot, jotka tähtäsivät korkeimpaan tasoon.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 4. 2. Jos kyseessä on ulkomailla suoritettava tutkinto, pyydä vastaajaa arvioimaan, mitä tasoa tuo tutkinto suomalaisessa koulutusjärjestelmässä lähinnä vastaa.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Peruskoulun luokat 1-6, kansakoulu
02 Peruskoulun luokat 7-9 (10), keskikoulu
03 Keskiasteen ammatillinen koulutus
04 Lukio
05 Erikoisammattitutkinto
06 Ammatillinen opistoasteen tutkinto
07 Ammattikorkeakoulututkinto
08 Alempi korkeakoulututkinto, kandidaatin tutkinto
09 Ylempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto
10 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Minkä ikäisenä tai minä vuonna keskeytitte nämä opintonne?
Interviewer Instruction
Kirjoita ikä TAI vuosi.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ikä [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Vuosi [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Tarkista viimeksi annettu ikä tai vuosiluku, tai muuta syntymävuosi (A_Q01a) tai opintojen keskeyttämisvuosi (B_Q03c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] Missä kuussa se tapahtui?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tammikuu
02 Helmikuu
03 Maaliskuu
04 Huhtikuu
05 Toukokuu
06 Kesäkuu
07 Heinäkuu
08 Elokuu
09 Syyskuu
10 Lokakuu
11 Marraskuu
12 Joulukuu
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Oletteko opiskellut jotakin tutkintoa varten viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, eli ^MonthYearFI jälkeen, joko täyspäiväisesti tai osa-aikaisesti?
Interviewer Instruction
Tässä kysymyksessä tarkoitetaan kaikkea tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, myös kesken jääneitä opintoja.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
1. Muodollisella koulutuksella tarkoitetaan tässä koulutusta, joka johtaa perus-, toisen asteen -tai korkea-asteen tutkintoon. 2. Pyydä vastaajaa tarvittaessa katsomaan VASTAUSKORTTIA 4 ja kysy: 'Oletteko opiskellut jotakin vastauskortissa mainittua tutkintoa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?'

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Kuinka montaa tutkintoa varten olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana opiskellut?
Interviewer Instruction
Tässä lasketaan kokonaiset tutkintoon johtavat opinto-ohjelmat (esim. alemman kandidaatin opinnot yliopistossa), ei erillisiä opintojaksoja tai -moduuleita, joista tällaiset ohjelmat saattavat koostua.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] tutkintoa
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-FI-Question-B_R05a-1]
Kysyn vielä hieman lisää korkeimmasta suorittamastanne tutkinnosta.

[TU-FI-Question-B_R05a-2]
Kysyn vielä hieman lisää tästä tutkinnosta.

[TU-FI-Question-B_R05a-3]
Kysyn vielä hieman lisää viimeksi opiskelemastanne tutkinnosta.
Interviewer Instruction
Jatka painamalla <Seuraava>

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aFI
Group
[ id = B_Q05aFI | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aFI] Minkä asteen koulutusta se oli?
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 6. 2. Jos kyseessä on ulkomailla suoritettava tutkinto, pyydä vastaajaa arvioimaan, mitä tasoa tuo tutkinto suomalaisessa koulutusjärjestelmässä lähinnä vastaa.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Peruskoulun luokat 1-6
02 Peruskoulun luokat 7-9 (10)
03 Ammatillinen kouluasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto
04 Lukio
05 Erikoisammattitutkinto
06 Ammatillinen opistoasteen tutkinto
07 Ammattikorkeakoulututkinto
08 Alempi korkeakoulututkinto, kandidaatin tutkinto
09 Ylempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto
10 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
DK
RF

routing

[id = B_Q05aFI_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aFI = "1" ) OR (^B_Q05aFI = "2" ) ) OR (^B_Q05aFI = "DK" ) ) OR (^B_Q05aFI = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b] Mikä oli kyseisen tutkinnon oppiala, erityisalue tai pääaine? Mikäli niitä oli useampia, valitkaa mielestänne tärkein.
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 7.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Yleissivistävä koulutus
02 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
03 Humanistinen ja taidealan koulutus
04 Kaupallinen, yhteiskuntatieteellinen ja oikeustieteellinen koulutus
05 Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus
06 Tekniikan koulutus
07 Maa- ja metsätalousalan koulutus
08 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
09 Palvelualojen koulutus
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( (^B_Q02bFI = "1" ) OR (^B_Q02bFI = "2" ) ) OR (^B_Q02bFI = "3" ) ) OR (^B_Q02bFI = "4" ) ) OR (^B_Q02bFI = "5" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] Olivatko tärkeimmät syyt näiden opintojen valitsemiseen työhön liittyviä?
Interviewer Instruction
'Työhön liittyvä' ei välttämättä viittaa tiettyyn työtehtävään, vaan saattaa myös viitata yleiseen työllistymismahdollisuuksien parantamiseen.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, samalla kun olette opiskellut tätä tutkintoa, ollut ansiotyössä joko osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti?
Interviewer Instruction
Jos vastaaja oli tuolloin yrittäjä tai ammatinharjoittaja, vastaus on 'Kyllä'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Tapahtuiko opiskelu:
Interviewer Instruction
Lue vaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ainoastaan työaikana
02 Enimmäkseen työaikana
03 Enimmäkseen työajan ulkopuolella
04 Ainoastaan työajan ulkopuolella?
DK
RF
Help
1. Tässä tarkastellaan sitä, missä määrin työaikaa on käytetty opiskeluun varsinaisen työnteon sijasta. Tämä sisältää myös tapaukset, joissa opiskelulla voi korvata työtunteja, vaikka opiskelu sinänsä tapahtuisikin normaalin työajan ulkopuolella. 2. Mikäli opiskelu on tapahtunut työajan ulkopuolella ja vastaaja on saanut siitä korvauksen rahana tai lisävapaina, tulee opinnot koodata tapahtuneeksi "palkallisena työaikana". Vastauksessa tulee ottaa huomioon vain varsinaiset koulutustunnit kuten oppitunnit, ohjauskeskustelut yms., mutta ei kotitehtäviä.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Kuinka hyödyllisiä kyseiset opintonne olivat ansiotyönne tai yritystoimintanne kannalta:
Interviewer Instruction
Lue vaihtoehdot vastaajalle
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Eivät lainkaan hyödyllisiä
02 Jossain määrin hyödyllisiä
03 Kohtalaisen hyödyllisiä
04 Hyvin hyödyllisiä?
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Maksoiko työnantajanne tai mahdollinen tuleva työnantajanne koulutuskulunne kuten opinto- ja kirjautumismaksut, tutkintomaksut, oppimateriaalikulut tai muut kyseisiin opintoihinne liittyvät kulut:
Interviewer Instruction
1. Lue vaihtoehdot vastaajalle. 2. Muihin kuluihin kuuluvat matkustus- ja majoituskulut. 3. Jos yrittäjä tai ammatinharjoittaja maksoi omat kulunsa, vastaus on 'Kyllä, kokonaan' tai 'Kyllä, osittain'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä, kokonaan
02 Kyllä, osittain
03 Ei, ei lainkaan
04 Tällaisia kuluja ei ollut
05 Työnantajaa tai tulevaa työnantajaa ei tuolloin ollut?
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-FI-Question-B_R12-1]
Kysyn seuraavaksi muusta kuin tutkintoon johtavasta koulutuksesta, johon ehkä olette osallistunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Ottakaa lukuun sekä työhön liittyvät että muut koulutustapahtumat. Erottelemme kurssit tämän vastauskortin mukaisesti. Kun vastaatte seuraaviin kysymyksiin, jättäkää pois kaikki jo edellisissä kysymyksissä mainitsemanne tapahtumat.

[TU-FI-Question-B_R12-2]
Kysyn seuraavaksi muusta kuin tutkintoon johtavasta koulutuksesta, johon ehkä olette osallistunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Huomioikaa sekä työhön liittyvät että muut koulutustapahtumat. Erottelemme kurssit tämän vastauskortin mukaisesti.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 8. 2. Tähän sisältyvät koulutustapahtumat, jotka eivät (vielä) ole päättyneet. Kaikki tapahtumat otetaan mukaan, vaikka ne olisivat kestäneet vain tunnin. 3. Jatka painamalla <Seuraava>.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Oletteko osallistunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana avoimena opetuksena tai etäopetuksena toteutetuille kursseille?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
Tämä kattaa kurssit, jotka ovat samankaltaisia kuin lähiopetuksessa, mutta joiden opettajat/kouluttajat ja opiskelijat eivät ole samassa luokkahuoneessa, vaan yhteydenpito tapahtuu sähköisten viestimien avulla tai kirjeitse.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Kuinka moneen tällaiseen koulutukseen osallistuitte?
Interviewer Instruction
Toisiinsa liittyvät mutta eri päivinä pidetyt tilaisuudet lasketaan yhdeksi tapaukseksi.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Oletteko osallistunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana johonkin työpaikalla järjestettyyn koulutustilaisuuteen tai ohjaajien tai toisten työntekijöiden antamaan koulutukseen?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
1. Tyypillistä tällaiselle koulutukselle ovat suunnitellut koulutus-, ohjaus- tai käytännön harjoittelujaksot tavanomaisin työvälinein. 2. Koulutuksen järjestää yleensä työnantaja tavoitteenaan edistää (uuden) henkilöstön perehtymistä. 3. Siihen voi sisältyä yleistä koulutusta yritykseen liittyen sekä tehtäväkohtaista opastusta (työturvallisuus, työkäytänteet). 4. Tähän sisältyy esimerkiksi järjestetty koulutus tai johdon, esimiesten tai työtovereiden antama opastus, jonka tarkoituksena on auttaa henkilöä tekemään työnsä paremmin tai perehdyttää hänet uusiin tehtäviin, mutta se voi tapahtua myös tutorin valvonnassa.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Kuinka moneen tällaiseen koulutukseen osallistuitte?
Interviewer Instruction
Toisiinsa liittyvät mutta eri päivinä pidetyt tilaisuudet lasketaan yhdeksi tapaukseksi.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Oletteko osallistunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana seminaareihin tai workshopeihin?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Kuinka moneen tällaiseen koulutukseen osallistuitte?
Interviewer Instruction
Toisiinsa liittyvät mutta eri päivinä pidetyt tilaisuudet lasketaan yhdeksi tapaukseksi.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana osallistunut kursseille tai ottanut yksityistunteja, joita ei vielä edellä ole kirjattu?
Interviewer Instruction
Tämä viittaa mihin tahansa työhön, vapaa-aikaan tai harrastukseen liittyvään kurssiin.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
1. Kurssit ovat yleensä tiettyyn aihe-alueeseen keskittyviä ja siihen erikoistuneiden opettajien vetämiä. Muotona voi olla luokkaopetus (toisinaan yhdistettynä aitoon tai simuloituun käytännön harjoitteluun) tai luennot. 2. Mikäli yksityistuntien antaja on opettaja-oppilas -suhteessa vastaajaan, vastaukseksi koodataan "kyllä". Mikäli hän auttaa oppijaa ystävänä, perheenjäsenenä tai muun sosiaalisen suhteen pohjalta, vastaukseksi koodataan "ei".

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Kuinka moneen tällaiseen koulutukseen osallistuitte?
Interviewer Instruction
Toisiinsa liittyvät mutta eri päivinä pidetyt tilaisuudet lasketaan yhdeksi tapaukseksi.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "2" ) AND ( (^B_Q12c = "2" ) AND ( (^B_Q12e = "2" ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "1" ) OR ( (^B_Q12c = "1" ) OR ( (^B_Q12e = "1" ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-FI-Question-B_R13-1]
Seuraavaksi kysyn osallistumisestanne avoimeen opetukseen tai etäopetukseen.

[TU-FI-Question-B_R13-2]
Seuraavaksi kysyn osallistumisestanne työpaikalla järjestettyihin koulutustilaisuuksiin tai esimiesten tai toisten työntekijöiden antamaan koulutukseen.

[TU-FI-Question-B_R13-3]
Seuraavaksi kysyn osallistumisestanne seminaareihin tai workshopeihin.

[TU-FI-Question-B_R13-4]
Seuraavaksi kysyn osallistumisestanne kursseille tai saamistanne yksityistunneista.

[TU-FI-Question-B_R13-5]
Seuraavaksi kysyn juuri kertomistanne koulutustapahtumista. Aloitetaan siitä, johon viimeksi osallistuitte.
Interviewer Instruction
Jatka painamalla <Seuraava>

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on the job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Millainen tällä vastauskortilla lueteltu tapahtuma se oli?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 8.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Avoimena opetuksena tai etäopetuksena toteutettu kurssi
02 Työpaikalla järjestetty koulutustilaisuus tai esimiesten tai toisten työntekijöiden antama koulutus
03 Seminaari tai workshop
04 Muu kurssi tai yksityistunti
DK
RF
Help
1. Avoimen opetuksen tai etäopetuksen kurssit ovat samankaltaisia kuin lähiopetuksessa, mutta niiden opettajat/kouluttajat ja opiskelijat eivät ole samassa luokkahuoneessa, vaan yhteydenpito tapahtuu kirjeitse tai sähköisten viestimien avulla. 2. Tyypillistä työpaikalla järjestetylle koulutustilaisuudelle tai esimiesten tai toisten työntekijöiden antamalle koulutukselle ovat suunnitellut koulutus-, ohjaus- tai käytännön harjoittelujaksot tavanomaisin työvälinein. Koulutuksen järjestää yleensä työnantaja tavoitteenaan edistää (uuden) henkilöstön perehtymistä. Siihen voi sisältyä yleistä koulutusta yritykseen liittyen sekä tehtäväkohtaista opastusta (työturvallisuus, työkäytänteet). Tähän sisältyy esimerkiksi järjestetty koulutus tai johdon, esimiesten tai työtovereiden antama opastus, jonka tarkoituksena on auttaa henkilöä tekemään työnsä paremmin tai perehdyttää hänet uusiin tehtäviin, mutta se voi tapahtua myös tutorin valvonnassa. 3. Kurssit ovat yleensä tiettyyn aihe-alueeseen keskittyviä ja siihen erikoistuneiden opettajien vetämiä. Muotona voi olla luokkaopetus (toisinaan yhdistettynä aitoon tai simuloituun käytännön harjoitteluun) tai luennot. Mikäli yksityistuntien antaja on opettaja-oppilas -suhteessa vastaajaan, vastaukseksi koodataan "kyllä". Mikäli hän auttaa oppijaa ystävänä, perheenjäsenenä tai muun sosiaalisen suhteen pohjalta, vastaukseksi koodataan "ei".

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Oliko kyseinen koulutus pääasiassa työhön liittyvää?
Interviewer Instruction
'Työhön liittyvä' ei välttämättä viittaa tiettyyn työtehtävään, vaan saattaa myös viitata yleiseen työllistymismahdollisuuksien parantamiseen.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Voitteko täsmentää, mikä oli tärkein syy osallistua kyseiseen koulutukseen?
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 9. 2. Merkitse vain yksi vastaus. 3. Jos vastaajalla on ongelmia vastauskortin lukemisessa, lue vastausvaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Jotta voisin tehdä työni paremmin ja/tai parantaa uramahdollisuuksiani
02 Jotta minulla olisi paremmat mahdollisuudet säilyttää työpaikkani
03 Jotta minulla olisi paremmat mahdollisuudet saada työpaikka tai vaihtaa työpaikkaa tai ammattia
04 Jotta voisin perustaa oman yrityksen
05 Minut velvoitettiin osallistumaan
06 Jotta laajentaisin tietojani ja taitojani aihe-alueelta, joka kiinnostaa minua
07 Jotta saisin tutkintotodistuksen
08 Muu syy
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Olitteko ansiotyössä palkansaajana tai toimitteko yrittäjänä, osa- tai kokoaikaisesti, tämän koulutuksen aikana?
Interviewer Instruction
Jos vastaaja oli tuolloin yrittäjä tai ammatinharjoittaja, vastaus on 'Kyllä'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Järjestettiinkö koulutus:
Interviewer Instruction
Lue vaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ainoastaan työaikana
02 Enimmäkseen työaikana
03 Enimmäkseen työajan ulkopuolella
04 Ainoastaan työajan ulkopuolella?
DK
RF
Help
1. Tässä tarkastellaan sitä, missä määrin koulutus on tapahtunut työajalla varsinaisen työnteon sijasta. 2. Tämä sisältää myös tapaukset, joissa opiskelulla voi korvata työtunteja, vaikka opiskelu sinänsä tapahtuisikin normaalin työajan ulkopuolella. 3. Mikäli opiskelu on tapahtunut työajan ulkopuolella ja vastaaja on saanut siitä korvauksen rahana tai lisävapaina, tulee opinnot koodata tapahtuneeksi työaikana. 4. Vastauksessa tulee ottaa huomioon vain varsinaiset koulutustunnit, ei kotitehtäviä.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Kuinka hyödyllistä kyseinen koulutus oli tuolloisen työnne tai yritystoimintanne kannalta:
Interviewer Instruction
Lue vaihtoehdot vastaajalle
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei lainkaan hyödyllistä
02 Jossain määrin hyödyllistä
03 Kohtalaisen hyödyllistä
04 Hyvin hyödyllistä?
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Maksoiko työnantajanne tai mahdollinen tuleva työnantajanne koulutuskulunne kuten opinto- ja kirjautumismaksut, tutkintomaksut, oppimateriaalikulut tai muut kyseiseen koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet kulut:
Interviewer Instruction
1. Lue vaihtoehdot vastaajalle. 2. Muihin kuluihin kuuluvat matkustus- ja majoituskulut. 3. Jos yrittäjä tai ammatinharjoittaja maksoi omat kulunsa, vastaus on 'Kyllä, kokonaan' tai 'Kyllä, osittain'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä, kokonaan
02 Kyllä, osittain
03 Ei, ei lainkaan
04 Tällaisia kuluja ei ollut
05 Työnantajaa tai tulevaa työnantajaa ei tuolloin ollut?
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Seuraavaksi kysyn, kuinka paljon aikaa yhteensä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt erilaisiin kursseihin, koulutukseen, yksityistunteihin, seminaareihin tai workshopeihin. Mikä on helpoin tapa kuvata kyseiseen koulutukseen käyttämäänne kokonaisaikaa: onko se KOKONAISINA viikkoina, KOKONAISINA päivinä vai tunteina? Mukaan ei lasketa kotitehtäviin ja matkustamiseen käytettyä aikaa.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Viikkoina
02 Päivinä
03 Tunteina
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] ^MonthYearFI lukien, kuinka monta KOKONAISTA viikkoa käytitte tähän koulutukseen?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] viikkoa
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] ^MonthYearFI lukien, kuinka monta KOKONAISTA päivää käytitte tähän koulutukseen?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] päivää
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] ^MonthYearFI lukien, kuinka monta tuntia käytitte tähän koulutukseen? Älkää laskeko mukaan koulutuspaikalle ja sieltä takaisin kulunutta matkustusaikaa.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] tuntia
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Kuinka paljon tästä ajasta kului työhön liittyvään koulutukseen?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 10.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei yhtään
02 Enintään neljäsosa ajasta
03 Enintään puolet ajasta
04 Yli puolet, mutta ei kaikkea ajasta
05 Kaikki aika
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-FI-Question-B_Q26a-1]
Oliko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana vielä muita koulutuksia, joihin olisitte halunnut osallistua, mutta ette osallistunut? Laskekaa mukaan sekä tutkintoon johtava että muu järjestetty koulutus.

[TU-FI-Question-B_Q26a-2]
Oliko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana koulutuksia, joihin olisitte halunnut osallistua, mutta ette osallistunut? Laskekaa mukaan sekä tutkintoon johtava että muu järjestetty koulutus.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Mikä seuraavista vaihtoehdoista oli tärkein syy siihen, ettette osallistunut koulutukseen?
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 11. 2. Jos vastaajalla on ongelmia vastauskortin lukemisessa, lue vastausvaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Minulla ei ollut siihen edellytyksiä.
02 Koulutus oli liian kallis / Minulla ei ollut siihen varaa.
03 Työnantajan tuen puute.
04 Minulla oli liiaksi kiirettä töissä.
05 Kurssi tai ohjelma oli tarjolla huonoon aikaan tai huonossa paikassa.
06 Minulla ei ollut aikaa lastenhoidon tai muiden perhesyiden vuoksi.
07 Tuli jokin odottamaton este.
08 Muu syy.
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Seuraavaksi kysyn toiminnastanne viime viikolla, eli viime sunnuntaihin päättyneellä 7 päivän jaksolla.
Interviewer Instruction
Jatka painamalla <Seuraava>
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Teittekö viime viikolla vähintään tunnin PALKALLISTA ansiotyötä joko palkansaajana, yrittäjänä tai ammatinharjoittajana?
Interviewer Instruction
1. Tämä kysymys on kyselyn reitityksen kannalta ratkaiseva. "En tiedä" -vastaukset ja vastaamatta jättämiset tulee minimoida. Yritä saada vastaus. 2. Palkaton työ perheyrityksessä ei sisälly tähän vaan se ilmoitetaan kysymyksessä C_Q01c.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
1. Ansiotyöllä tarkoitetaan kaikkea viiteajankohtana tehtyä, vähintään yhden tunnin mittaista työtä, josta on saanut rahallista tai muuta korvausta. Korvaus voi olla rahapalkka, mutta myös luontoisedut (tuotteet tai palvelut), riippumatta siitä saatiinko korvaus samalla viikolla kuin työ tehtiin. Työharjoittelu, joka sisältää tavaroiden ja palvelujen tuottamista ja josta on saanut korvausta, luetaan ansiotyöksi. 2. Yrittäjä: henkilö, joka työllistää itse itsensä, esim. hoitaa yksin tai puolisonsa kanssa taloudellista yritystä tai omaa tai vuokrattua maatilaa. Yrittäjällä voi olla palkattua työvoimaa.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Olitteko viime viikolla tilapäisesti poissa työstä tai yritystoiminnasta, johon aiotte palata?
Interviewer Instruction
Tämä kysymys on kyselyn reitityksen kannalta ratkaiseva. "En tiedä" -vastaukset ja vastaamatta jättämiset tulee minimoida. Yritä saada vastaus.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
1. Henkilöille, jotka ovat olleet tilapäisesti poissa työstään loman, sairauden, äitiysloman, vuorotteluvapaan tms. vuoksi, merkitään vastaukseksi "kyllä". 2. Sama koskee lomautettuja, jotka saavat työnantajalta vähintään 50 % palkastaan tai jotka odottavat palaavansa entiseeen työhönsä 3 kuukauden kuluessa.

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Teittekö viime viikolla vähintään tunnin PALKATONTA työtä omassa tai sukulaisenne omistamassa yrityksessä?
Interviewer Instruction
Tämä kysymys on kyselyn reitityksen kannalta ratkaiseva. "En tiedä"-vastaukset ja vastaamatta jättämiset tulee minimoida. Yritä saada vastaus.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
1. Palkaton työ tarkoittaa viiteajankohtana omassa tai perheenjäsenen tai sukulaisen yrityksessä tai maatilalla tehtyä työtä, josta ei ole saanut korvausta rahana, voittona tai luontoisetuna (tuotteet tai palvelut). 2. Mikä tahansa perheyrityksen tai maatilan hyödyksi tehty korvaukseton työ lasketaan tähän.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Oletteko viime sunnuntaihin päättyneen neljän viikon jaksolla etsinyt palkallista työtä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Odotitteko näiden 4 viikon aikana, että pääsisitte aloittamaan työn, johon teidät oli jo palkattu?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Aloitatteko tuon työn kolmen kuukauden kuluessa vai vasta myöhemmin?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 kolmen kuukauden kuluessa
02 myöhemmin
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Mistä syistä ette ole hakenut työtä neljän viime viikon aikana?
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 12. 2. Jos vastaajalla on ongelmia vastauskortin lukemisessa, lue vastausvaihtoehdot vastaajalle. 3. Merkitse kaikki kyseeseen tulevat vaihtoehdot.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = checkBox ]
01 Odottelin vastausta erästä työpaikkaa koskevaan hakemukseen tai pyrin koulutukseen.
02 Olin opiskelija.
03 Hoidin perhettä ja/tai kotitaloutta.
04 Olin tilapäisesti sairaana tai vammautunut.
05 Minulla on pitkäaikainen sairaus tai vamma.
06 En uskonut töitä olevan tarjolla.
07 En saanut aikaiseksi etsiä työtä.
08 En tarvinnut työpaikkaa.
09 Olen jäänyt eläkkeelle ansiotyöstä.
10 Muu syy
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Kuinka monta kuukautta yhteensä olette etsinyt ansiotyötä?
Interviewer Instruction
1. Jos vastaaja vastaa vuosina, ne täytyy muuttaa kuukausiksi. 2. Pyydä vastaaja ilmoittamaan aika kuukausina, jos se on vähemmän kuin kaksi vuotta. 3. Jos vastaus on vähemmän kuin kuukausi, se merkitään nollaksi.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] kuukautta
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Teittekö seuraavia asioita viime sunnuntaihin päättyneen neljän viikon aikana:
[C_Q04a] Otitte yhteyttä työvoimatoimistoon löytääksenne työtä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
[C_Q04b] Otitte yhteyttä yksityiseen työvoimanvuokraus- tai työvoimanvälitystoimistoon löytääksenne työtä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
[C_Q04c] Haitte työtä suoraan työnantajilta?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
[C_Q04d] Kyselitte ystäviltä, sukulaisilta, yhdistyksistä tai vastaavilta tahoilta löytääksenne työtä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
[C_Q04e] Laitoitte työnhakuilmoituksia tai vastasitte työpaikkailmoitukseen?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Teittekö seuraavia asioita viime sunnuntaihin päättyneen neljän viikon aikana:
[C_Q04f] Tutkitte työpaikkailmoituksia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
[C_Q04g] Osallistuitte työhönottotestaukseen tai kävitte haastattelussa?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
[C_Q04h] Etsitte kiinteistöä, tiloja tai välineistöä yritystoimintaa varten?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
[C_Q04i] Haitte suostumuksia, lupia tai rahoitusta yritystoimintaa varten?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
[C_Q04j] Yrititte saada työtä jollain muulla tavalla?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Voisitteko täsmentää, miten muuten yrititte saada työtä?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Jos työpaikka olisi ollut tarjolla viime sunnuntaihin päättyneellä viikolla, olisitteko pystynyt aloittamaan kahden viikon kuluessa?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Työskentelittekö viime viikolla yhdessä työpaikassa vai oliko niitä useampia? Vastatkaa vain ansiotyön osalta.
Interviewer Instruction
1. Mukaan otetaan myös työ, josta vastaaja oli tilapäisesti poissa. 2. Jos vastaaja teki ansiotyötä JA hänellä oli yritystoimintaa, vastaus on 'Useampia työpaikkoja'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Yksi työpaikka
02 Useampia työpaikkoja
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07] Mikä vastauskorttiin merkityistä vaihtoehdoista kuvaa tämänhetkistä tilannettanne parhaiten? Jos sopivia vaihtoehtoja on useampia, valitkaa se, joka vastaa parhaiten omaa käsitystänne tilanteesta.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 13. 2. Merkitse vain yksi vaihtoehto.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kokopäiväinen ansiotyö (palkansaaja, yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja)
02 Osa-aikainen ansiotyö (palkansaaja, yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja)
03 Työtön
04 Koululainen, opiskelija
05 Oppisopimus, työharjoittelu
06 Eläkkeellä tai varhaiseläkkeellä
07 Pysyvästi työkyvytön
08 Varusmies- tai siviilipalvelus
09 Perhevapaalla (äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla) tai kotitalouden hoitaminen, perheenjäsenistä huolehtiminen
10 Jokin muu
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Oletteko koskaan ollut ansiotyössä palkansaajana, yrittäjänä tai ammatinharjoittajana?
Interviewer Instruction
Palkatonta työtä perheyrityksessä ei lasketa mukaan.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
1. Ansiotyöllä tarkoitetaan kaikkea viiteajankohtana tehtyä, vähintään yhden tunnin mittaista työtä, josta on saanut rahallista tai muuta korvausta. Korvaus voi olla rahapalkka, mutta myös luontoisedut (tuotteet tai palvelut). Työharjoittelu, joka sisältää tavaroiden ja palvelujen tuottamista ja josta on saanut korvausta, luetaan ansiotyöksi. 2. Yrittäjä: henkilö, joka työllistää itse itsensä, esim. hoitaa yksin tai puolisonsa kanssa taloudellista yritystä tai omaa tai vuokrattua maatilaa. Yrittäjällä voi olla palkattua työvoimaa.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Oletteko ollut ansiotyössä palkansaajana, yrittäjänä tai ammatinharjoittajana viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana eli ^MonthYearFI lukien?
Interviewer Instruction
Palkatonta työtä perheyrityksessä ei lasketa mukaan.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
1. Ansiotyöllä tarkoitetaan kaikkea viiteajankohtana tehtyä, vähintään yhden tunnin mittaista työtä, josta on saanut rahallista tai muuta korvausta. Korvaus voi olla rahapalkka, mutta myös luontoisedut (tuotteet tai palvelut). Työharjoittelu, joka sisältää tavaroiden ja palvelujen tuottamista ja josta on saanut korvausta, luetaan ansiotyöksi. 2. Yrittäjä: henkilö, joka työllistää itse itsensä, esim. hoitaa yksin tai puolisonsa kanssa taloudellista yritystä tai omaa tai vuokrattua maatilaa. Yrittäjällä voi olla palkattua työvoimaa.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Kun viimeisin ansiotyönne päättyi, kuinka vanha olitte tai minä vuonna se tapahtui?
Interviewer Instruction
Kirjoita ikä TAI vuosi.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ikä [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Vuosi [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Tarkista viimeksi annettu ikä tai vuosiluku, tai muuta syntymävuosi (A_Q01a) tai ansiotyön päättymisvuosi (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Kuinka monta vuotta kaiken kaikkiaan olette ollut ansiotyössä palkansaajana, yrittäjänä tai ammatinharjoittajana? Laskekaa mukaan vain vuodet, jolloin työskentelitte vähintään 6 kuukautta kokopäiväisenä tai osa-aikaisena.
Interviewer Instruction
1. Laske mukaan jokainen sekä kokopäiväisenä tai osa-aikaisena työskennelty vuosi (ks. lisäohjeen esimerkki). 2. Laske mukaan toiminta yrittäjänä ja ammatinharjoittajana ja palkallinen työharjoittelu. 3. Mukaan ei lasketa vuosia, jolloin vastaaja on ollut poissa työstä yli 6 kuukautta esimerkiksi työttömyyden, opiskelun, lastenhoidon tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi. 4. Palkatonta työtä perheyrityksessä ei lasketa mukaan. 5. Jos on tarpeen, pyöristä vastaus lähimpään täyteen vuoteen.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Noin [FTE] vuotta
DK
RF
Help
1. Ansiotyöllä tarkoitetaan kaikkea viiteajankohtana tehtyä, vähintään yhden tunnin mittaista työtä, josta on saanut rahallista tai muuta korvausta. Korvaus voi olla rahapalkka, mutta myös luontoisedut (tuotteet tai palvelut). Työharjoittelu, joka sisältää tavaroiden ja palvelujen tuottamista ja josta on saanut korvausta, luetaan ansiotyöksi. 2. Yrittäjä: henkilö, joka työllistää itse itsensä, esim. hoitaa yksin tai puolisonsa kanssa taloudellista yritystä tai omaa tai vuokrattua maatilaa. Yrittäjällä voi olla palkattua työvoimaa. 3. Esimerkki: henkilöllä, joka on työskennellyt 2 vuotta osa-aikaisena (yli 6 kuukautta) ja 2 vuotta kokopäiväisenä, on 4 vuotta työkokemusta.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Kuinka monen eri yrityksen tai organisaation palveluksessa olette ollut viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana? Laskekaa mukaan myös omat yritykset sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen.
Interviewer Instruction
Mikäli organisaation virallinen asema on muuttunut sinä aikana, kun henkilö on ollut sen palveluksessa, esimerkiksi fuusion tai uudelleenjärjestelyjen vuoksi, lasketaan työskentelyaika kyseisessä organisaatiossa tai sen osassa niin kuin se olisi tapahtunut yhdessä ja samassa yrityksessä tai organisaatiossa.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] yrityksen tai organisaation palveluksessa
DK
RF
Help
1. Lasketaan mukaan myös työpaikat, joissa työskennelty muutama tunti viikossa. 2. Katkeamaton työjakso viiteaikana saman henkilöstövuokrausyrityksen palveluksessa lasketaan yhdeksi työpaikaksi, vaikka vastaaja olisi ollut vuokratyössä useammassa firmassa. Samaa periaatetta noudatetaan freelancerien ja konsultien kohdalla. 3. Yritykseksi katsotaan liiketoiminta, joka on enemmän tai vähemmän jatkuvaa ja yhtenäistä ja jossa vastaaja työskentelee omaan laskuunsa. Yritys voi olla maatila, tehdas tms. mutta myös pienempi muotoinen freelancer-toiminta (ammatinharjoittaminen), jossa tuotetaan palvelua tai tuotteita yhdelle tai useammalle asiakkaalle. Hetkellinen katko työssä (esim. tilausten puutteen vuoksi) lasketaan kuuluvan samaan yritystoimintaan, jos vastaajalla on valmius tuottaa kyseinen palvelu. Samantapaisen yrittämiseen palaaminen selvästi pidemmän tauon jälkeen lasketaan uudeksi erilliseksi yritystoiminnaksi.
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-FI-Question-D_R01a-1]
Seuraavat kysymykset koskevat työpaikkaanne tai yritystänne, jossa työskentelitte viime viikolla. Käytän tästä nimitystä ‘nykyinen työpaikkanne' tai ‘nykyinen yrityksenne’.

[TU-FI-Question-D_R01a-2]
Seuraavat kysymykset koskevat työpaikkaa tai yritystä, jossa teitte viime viikolla ENITEN TYÖTUNTEJA. Jos teitte työtunteja yhtä paljon kahdessa työpaikassa tai yrityksessä, valitkaa se, jossa ansaitsitte enemmän. Käytän tästä nimitystä ‘nykyinen työpaikkanne' tai ‘nykyinen yrityksenne’.
Interviewer Instruction
1. Jos vastaaja ei työskennellyt viime viikolla, tässä tarkoitetaan työtä tai yritystoimintaa, jota hän tavallisesti tekee. 2. Jos vastaaja työskenteli vuokratyösuhteessa, kysymyksissä tarkoitetaan sitä yritystä tai organisaatiota, jossa hän varsinaisesti teki työtä. 3. Jatka painamalla <Seuraava>.
Help
Ulkopuolisten konsulttien osalta työpaikalla tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa konsulttipalvelut (mukaan lukien vastaaja, jos hän toimii freelance-konsulttina).

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01aFIX | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01aFIX] Haluaisin tarkistaa, onko nykyinen ammattinne ^JobTitle?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q01aFIX_1 ]
IF (^D_Q01aFIX = "1" ) THEN Goto D_Q02aFIX
ELSE Goto D_Q01a
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Mikä on ammattinne tai tehtävänimikkeenne tässä työpaikassa?
Interviewer Instruction
1. Välttäkää epäselviä nimikkeitä kuten johtaja, myyjä tai maanviljelijä. 2. Kuvailussa täytyy aina ilmetä vastaajan tärkeimmät tehtävät. Esimerkiksi, kirjanpitäjä voisi olla laillistettu teollisuuden kirjanpitäjä, myyjä voisi olla myymäläapulainen, johtaja voisi olla myynnin aluejohtaja.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti, mitkä ovat tärkeimmät tehtävänne?
Interviewer Instruction
Kuvailussa täytyy aina ilmetä vastaajan tärkeimmät tehtävät. Esimerkiksi täyttää hyllyjä, seuraa kustannusten kehitystä, hoitaa sairaita eläimiä, hoitaa sairaita ihmisiä, paikkaa hampaita, rakentaa teitä ja siltoja.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02aFIX | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02aFIX] Mikä on sen yrityksen/organisaation nimi, jonka palveluksessa työskentelette?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02aFIX1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q02aFIX1] Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsee?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02aFIX2 | response condition = layout = list ]
[D_Q02aFIX2] Mikä on työpaikkanne katu- tai muu tarkempi osoite?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti, millaisella liike-, toimi- tai palvelualalla työskentelette?
Interviewer Instruction
1. Kuvaa vastaajan työnantajan toimiala mahdollisimman tarkasti. 2. Ilmoita työnantajan yleinen sekä yksityiskohtainen toimiala esim. kuparikaivos, täytekynien valmistus, elintarvikkeiden tukkukauppa, kirjojen vähittäismyynti, tienrakennus, suutaripalvelut.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Ulkopuolisten konsulttien osalta työpaikalla tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa konsulttipalvelut (mukaan lukien vastaaja, jos hän toimii freelance-konsulttina).
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] Millä sektorilla työskentelette? Onko kyseessä:
Interviewer Instruction
1. Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle. 2. Jos vastaaja työskenteli vuokratyösuhteessa, kysymyksissä tarkoitetaan sitä yritystä tai organisaatiota, jossa hän varsinaisesti teki työtä. 3. Yksityiset yritykset, joissa valtio on vähemmistöosakkaana, luokitellaan yksityiseen sektoriin kuuluviksi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Yksityinen sektori (esimerkiksi yritys)
02 Julkinen sektori (esimerkiksi kunta tai valtion oppilaitos)
03 Voittoa tavoittelematon järjestö (esimerkiksi hyväntekeväisyys-, ammatti- tai uskonnolliset yhdistykset ja järjestöt)?
DK
RF
Help
1. Yksityiseen sektoriin luokitellaan yritykset, jotka eivät ole kunnan tai valtion omistamia. 2. Julkiseen sektoriin luetaan julkinen hallinto (valtio ja kunta), julkiset palvelut (esim. julkiset koulut, sairaalat ja yliopistot), ja julkisen sektorin omistamat yritykset. 3. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt eivät kuulu julkisen rahoituksen piiriin eikä niiden tavoitteena ole tuottaa voittoa, ja ne toimivat lahjoitusten yms. turvin. 4. Ulkopuolisten konsulttien osalta työpaikalla tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa konsulttipalvelut (mukaan lukien vastaaja, jos hän toimii freelance-konsulttina).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Oletteko tässä työssänne palkansaaja, yrittäjä vai itsenäinen ammatinharjoittaja?
Interviewer Instruction
1. Tarkoitetaan työtä, jossa vastaaja työskenteli suurimman osan viikottaisesta työajastaan. 2. Itse itsensä työllistävät luokitellaan yrittäjäksi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Palkansaaja
02 Yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
DK
RF
Help
1. Palkansaaja saa ansiotuloa työnantajalta tai vuokratyöfimalta. 2. Yrittäjä tai maatalousyrittäjä on henkilö, joka hoitaa omistamaansa taloudellista yritystä tai omaa tai vuokrattua maatilaa, ml. ammatinharjoittajat, joiksi määritellään myös freelancerit. Yrittäjällä voi olla palkattua työvoimaa

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] Minkä ikäisenä tai minä vuonna aloitte työskennellä nykyisen työnantajanne palveluksessa?
Interviewer Instruction
Kirjoita ikä TAI vuosi.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ikä [FTE]
DK
RF
Help
1. Jos vastaaja on työskennellyt aiemmin saman työnantajan palveluksessa, vain nykyinen työsuhteen kesto lasketaan, paitsi jos: *Hän on tilapäisesti ollut poissa loman, sairauden, vanhempain- tai vuorotteluvapaan tms. vuoksi. *Hän on ollut tilapäisesti poissa työstä mutta saanut vähintään 50 % tavanomaisesta palkastaan työnantajaltaan. Tällöin poissaoloa edeltävä jakso lasketaan mukaan. 2. Mikäli organisaation virallinen asema muuttui sinä aikana, kun henkilö oli sen palveluksessa, esimerkiksi fuusion tai uudelleenjärjestelyjen vuoksi, lasketaan työskentelyaika kyseisessä organisaatiossa tai sen osassa niin kuin se olisi tapahtunut yhdessä ja samassa yrityksessä tai organisaatiossa.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Vuosi [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Tarkista viimeksi annettu ikä tai vuosiluku, tai muuta syntymävuosi (A_Q01a) tai vuosi, jolloin työskentely nykyisen työnantajan palveluksessa alkoi (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] Missä kuussa tämä oli?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tammikuu
02 Helmikuu
03 Maaliskuu
04 Huhtikuu
05 Toukokuu
06 Kesäkuu
07 Heinäkuu
08 Elokuu
09 Syyskuu
10 Lokakuu
11 Marraskuu
12 Joulukuu
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] Minkä ikäisenä tai minä vuonna aloititte tämän yritystoiminnan?
Interviewer Instruction
Kirjoita ikä TAI vuosi.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ikä [FTE]
DK
RF
Help
1. Jos vastaaja on palannut takaisin yrittäjäksi sellaisen jakson jälkeen, jolloin hän ei ollut yritystoiminnassa, vain nykyinen jakso lasketaan, paitsi jos hän on tilapäisesti ollut poissa loman, sairauden, vanhempain- tai vuorotteluvapaan tms. vuoksi. 2. Mikäli yrityksen virallinen asema on muuttunut sen jälkeen kun vastaaja sen aloitti, esimerkiksi fuusion tai uudelleenjärjestelyjen vuoksi, lasketaan työskentelyaika kyseisessä yrityksessä tai sen osassa niin kuin se olisi tapahtunut yhdessä ja samassa yrityksessä tai organisaatiossa.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Vuosi [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Tarkista viimeksi annettu ikä tai vuosiluku, tai muuta syntymävuosi (A_Q01a) tai vuosi, jolloin työ nykyisessä yrityksessä alkoi (D_Q05b1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] Missä kuussa tämä oli?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tammikuu
02 Helmikuu
03 Maaliskuu
04 Huhtikuu
05 Toukokuu
06 Kesäkuu
07 Heinäkuu
08 Elokuu
09 Syyskuu
10 Lokakuu
11 Marraskuu
12 Joulukuu
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Kuinka monta työntekijää työnantajallanne on siinä toimipaikassa, jossa työskentelette:
Interviewer Instruction
1. Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle. 2. Tässä kysymyksessä tarkoitetaan maantieteellistä paikkaa, jossa työ pääosin tehdään tai missä osoitteessa se sijaitsee. 3. Jos vastaaja työskentelee vuokratyösuhteessa, kysymyksissä tarkoitetaan sitä yritystä tai organisaatiota, jossa hän varsinaisesti tekee työtä
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 1 - 10
02 11 - 50
03 51 - 250
04 251 - 1000 vai
05 yli 1000 työntekijää?
DK
RF
Help
Ulkopuolisten konsulttien osalta kysymyksissä tarkoitetaan konsulttipalvelun tarjoavaa yritystä (mukaan lukien vastaaja, jos hän toimii freelance-konsulttina).
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Onko toimipaikkanne työntekijöiden lukumäärä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:
Interviewer Instruction
Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kasvanut
02 Vähentynyt
03 Pysynyt jokseenkin samana?
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Onko toimipaikkanne osa suurempaa yritystä tai organisaatiota?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
Tarkoitetaan esimerkiksi, että yrityksellä on emoyhtiö, yritys on osa kauppaketjua tai tiedekunta tai laitos osa yliopistoa.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Onko teillä työntekijöitä palveluksessanne? Laskekaa mukaan mahdolliset yrityksessä palkallisena tai palkatta työskentelevät perheenjäsenet.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Kuinka monta henkilöä työllistätte toimipaikassanne:
Interviewer Instruction
1. Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle. 2. Tässä kysymyksessä tarkoitetaan maantieteellistä paikkaa, jossa työ pääosin tehdään tai missä osoitteessa se sijaitsee.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 1 - 10
02 11 - 50
03 51 - 250
04 251 - 1000 vai
05 yli 1000 henkilöä?
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Onko teillä johdettavana tai valvottavana työntekijöitä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
1. Työntekijöiden johtamisella tai valvomisella tarkoitetaan tässä sitä, että henkilö on jollakin tavalla vastuussa siitä, miten nämä työnsä tekevät. 2. Se voi olla suoraa, esimerkiksi alaisten työn valvontaa, tehtävien määräämistä tai suoritusten arviointia taikka välillistä, esimerkiksi työaikataulun suunnittelua tai alempien johtajien työn ohjaamista.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Kuinka monta työntekijää teillä on suoraan tai välillisesti johdettavana tai valvottavana? Onko heitä:
Interviewer Instruction
Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 1 - 5
02 6 - 10
03 11 - 24
04 25 - 99 vai
05 enemmän?
DK
RF
Help
1. ''Suoraan" johtaminen tai valvominen tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijät ovat suoraan vastuussa vastaajalle. Esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja voi valvoa suoraan kolmea toimialajohtajaa antaen heille ohjeita tai määräyksiä ja tarkistaen, onko niitä noudatettu. 2. "Välillisesti" tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijät eivät ole vastuussa vastaajalle suoraan, vaan jonkun väliportaan esimiehen kautta. Jos esimerkiksi kullakin toimitusjohtajan suoraan valvomalla toimialajohtajalla on johdettavanaan 10 alaista, niin toimitusjohtaja johtaa tällöin suoraan kolmea, ja lisäksi välillisesti 30 henkilöä. Tässä tapauksessa oikea vastaus olisi siis 33 (eli 25 - 99 työntekijää). Jos jokaisella kunkin toimialajohtajan 10 alaisella olisi vastaavasti johdettavanaan 10 alaista, summa kasvaisi 300:lla, joten vastaus olisi 333 (eli 100 tai enemmän).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09] Minkätyyppinen työsopimus teillä on. Onko se:
Interviewer Instruction
Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
02 Määräaikainen sopimus
03 Tilapäinen vuokratyösopimus
04 Oppisopimus- tai työharjoittelusopimus
05 Työsopimusta ei ole
06 Muu?
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Voitteko täsmentää, minkälainen työsopimus teillä on?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Kuinka monta tuntia viikossa tavallisesti työskentelette tässä työssä? Laskekaa mukaan kaikki tavanomaiset palkalliset ja palkattomat ylityöt, mutta älkää laskeko mukaan lounastaukoja tai muita taukoja.
Interviewer Instruction
1. Jos tuntimäärä vaihtelee, vastaajan pitäisi kehottaa arvioimaan, kuinka paljon se oli keskimäärin viime kuussa. 2. Jos kyseessä on oppisopimuskoulutus, koulussa vietettyä aikaa ei lasketa mukaan.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] tuntia viikossa
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Tarkista.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] Seuraavilla kysymyksillä kartoitetaan, kuinka joustavasti voitte päättää siitä, miten teette työnne.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 14. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] Missä määrin voitte valita tai muuttaa seuraavia asioita?
[D_Q11a] Työtehtävienne jaksotusta tai järjestystä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 En lainkaan
02 Hyvin vähän
03 Melko vähän
04 Melko paljon
05 Hyvin paljon
DK
RF
[D_Q11b] Sitä, miten työnne teette?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 En lainkaan
02 Hyvin vähän
03 Melko vähän
04 Melko paljon
05 Hyvin paljon
DK
RF
[D_Q11c] Työskentelynne nopeutta tai tahtia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 En lainkaan
02 Hyvin vähän
03 Melko vähän
04 Melko paljon
05 Hyvin paljon
DK
RF
[D_Q11d] Työaikaanne?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 En lainkaan
02 Hyvin vähän
03 Melko vähän
04 Melko paljon
05 Hyvin paljon
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aFI
Group
[ id = D_Q12aFI | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aFI] Jos hakisitte nykyistä työtänne tällä hetkellä, millainen koulutus työn SAAMISEEN vaadittaisiin?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 15.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei muodollista tutkintoon johtavaa koulutusta
02 Peruskoulun luokat 1-6, kansakoulu, kansalaiskoulu, osa keskikoulua
03 Peruskoulun luokat 7-9 (10), keskikoulu
04 Ammatillinen kouluasteen tutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto
05 Lukio
06 Erikoisammattitutkinto
07 Ammatillinen opistoasteen tutkinto
08 Ammattikorkeakoulututkinto
09 Alempi korkeakoulututkinto, kandidaatin tutkinto
10 Ylempi korkeakoulututkinto, maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto
11 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
DK
RF

routing

[id = D_Q12aFI_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aFI = "1" ) OR (^D_Q12aFI = "DK" ) ) OR (^D_Q12aFI = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Ajatellaanpa juuri mainitsemaanne työn saamiseen vaadittavaa koulutusta. Mikä seuraavista väittämistä pitää sen suhteen parhaiten paikkansa:
Interviewer Instruction
Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Tuo taso on välttämätön
02 Alhaisempikin taso riittäisi siihen
03 Korkeampi taso olisi tarpeen?
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Oletetaan, että joku, jolla on mainitsemanne työn saamiseen vaadittava koulutus, hakisi työtä nyt, kuinka paljon tähän työhön liittyvää työkokemusta hänellä pitäisi olla, jotta hän SAISI kyseisen työpaikan:
Interviewer Instruction
1. Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle. 2. Työkokemuksen määrään ei lasketa mukaan tutkintoon johtavaan koulutukseen sisältyvää työharjoittelua.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei yhtään
02 Vähemmän kuin 1 kuukausi
03 1 - 6 kuukautta
04 7 - 11 kuukautta
05 1 - 2 vuotta
06 3 vuotta tai enemmän?
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] Kuinka usein opitte omassa työssänne uusia, työhön liittyviä asioita työtovereiltanne tai esimiehiltä?
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 16. 2. Jos vastaajalla ei ole työtovereita tai esimiehiä, vastaus on 'Ei koskaan'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Kuinka usein työssänne on kyse tekemällä oppimisesta, eli työtehtävät opettavat teitä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Kuinka usein työssänne on pysyttävä ajan tasalla uusien tuotteiden tai palveluiden suhteen?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olette nykyiseen työhönne. Oletteko:
Interviewer Instruction
Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Erittäin tyytyväinen
02 Tyytyväinen
03 Ette tyytyväinen ettekä tyytymätön
04 Tyytymätön
05 Erittäin tyytymätön?
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Mikä on teille helpoin tapa ilmaista palkkatulonne nykyisestä työstänne. Onko se:
Interviewer Instruction
1. Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle. 2. Varmista, että asia ilmaistaan aikayksikköinä. 3. Jos kyseessä on suoritepalkka, kysy kuinka kauan suoritteen tekeminen keskimäärin kestää ja ilmoita se tunteina, päivinä tai viikkoina. 4. Vastausvaihtoehto 8 'En saa palkkaa lainkaan' viittaa esimerkiksi oppisopimukseen, jossa saadaan vain koulutusta.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Per tunti
02 Per päivä
03 Per viikko
04 Per kaksi viikkoa
05 Per kuukausi
06 Per vuosi
07 Suoritepalkka
08 En saa palkkaa lainkaan?
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "8" ) OR (^D_Q16a = "DK" ) ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Kuinka monta tuntia suoritteen tekeminen keskimäärin kestää?
Interviewer Instruction
1. Jos suoritteen tekeminen kestää vähemmän kuin 2 tuntia, voit esittää minuutit desimaalilukuina. 2. Esimerkiksi: 0,5 on puoli tuntia; 0,25 on 15 minuuttia; 0,10 on suunnilleen 5 minuuttia; ja 0,02 on suunnilleen yksi minuutti.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] tuntia
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-FI-Question-D_Q16b-1]
Mikä on tavanomainen bruttopalkkanne tuntia kohden? Arvioikaa se niin tarkasti kuin voitte. Bruttopalkka tarkoittaa palkkasummaa, josta ei vielä ole vähennetty veroja, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja tai vastaavia. Laskekaa mukaan säännölliset ylityölisät, säännölliset bonukset, palvelurahat ja provisiot. Mukaan ei kuitenkaan lasketa vuosittaisia bonuksia tai lomarahaa.

[TU-FI-Question-D_Q16b-2]
Mikä on tavanomainen bruttopalkkanne päivää kohden? Arvioikaa se niin tarkasti kuin voitte. Bruttopalkka tarkoittaa palkkasummaa, josta ei vielä ole vähennetty veroja, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja tai vastaavia. Laskekaa mukaan säännölliset ylityölisät, säännölliset bonukset, palvelurahat ja provisiot. Mukaan ei kuitenkaan lasketa vuosittaisia bonuksia tai lomarahaa.

[TU-FI-Question-D_Q16b-3]
Mikä on tavanomainen bruttopalkkanne viikkoa kohden? Arvioikaa se niin tarkasti kuin voitte. Bruttopalkka tarkoittaa palkkasummaa, josta ei vielä ole vähennetty veroja, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja tai vastaavia. Laskekaa mukaan säännölliset ylityölisät, säännölliset bonukset, palvelurahat ja provisiot. Mukaan ei kuitenkaan lasketa vuosittaisia bonuksia tai lomarahaa.

[TU-FI-Question-D_Q16b-4]
Mikä on tavanomainen bruttopalkkanne kahta viikkoa kohden? Arvioikaa se niin tarkasti kuin voitte. Bruttopalkka tarkoittaa palkkasummaa, josta ei vielä ole vähennetty veroja, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja tai vastaavia. Laskekaa mukaan säännölliset ylityölisät, säännölliset bonukset, palvelurahat ja provisiot. Mukaan ei kuitenkaan lasketa vuosittaisia bonuksia tai lomarahaa.

[TU-FI-Question-D_Q16b-5]
Mikä on tavanomainen bruttopalkkanne kuukautta kohden? Arvioikaa se niin tarkasti kuin voitte. Bruttopalkka tarkoittaa palkkasummaa, josta ei vielä ole vähennetty veroja, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja tai vastaavia. Laskekaa mukaan säännölliset ylityölisät, säännölliset bonukset, palvelurahat ja provisiot. Mukaan ei kuitenkaan lasketa vuosittaisia bonuksia tai lomarahaa.

[TU-FI-Question-D_Q16b-6]
Mikä on tavanomainen bruttopalkkanne vuodessa? Arvioikaa se niin tarkasti kuin voitte. Bruttopalkka tarkoittaa palkkasummaa, josta ei vielä ole vähennetty veroja, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja tai vastaavia. Laskekaa mukaan säännölliset ylityölisät, säännölliset bonukset, palvelurahat ja provisiot. Mukaan ei kuitenkaan lasketa vuosittaisia bonuksia tai lomarahaa.

[TU-FI-Question-D_Q16b-7]
Mikä on tavanomainen bruttopalkkanne suoritetta kohden? Arvioikaa se niin tarkasti kuin voitte. Bruttopalkka tarkoittaa palkkasummaa, josta ei vielä ole vähennetty veroja, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja tai vastaavia. Laskekaa mukaan säännölliset ylityölisät, säännölliset bonukset, palvelurahat ja provisiot. Mukaan ei kuitenkaan lasketa vuosittaisia bonuksia tai lomarahaa.

[TU-FI-Question-D_Q16b-8]
Mikä on tavanomainen bruttopalkkanne? Arvioikaa se niin tarkasti kuin voitte. Bruttopalkka tarkoittaa palkkasummaa, josta ei vielä ole vähennetty veroja, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja tai vastaavia. Laskekaa mukaan säännölliset ylityölisät, säännölliset bonukset, palvelurahat ja provisiot. Mukaan ei kuitenkaan lasketa vuosittaisia bonuksia tai lomarahaa.
Interviewer Instruction
Jos on tarpeen, voit käyttää kahta desimaalia. Desimaalierotin on ',' (esim 4,50).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Noin [FTE] euroa
DK
RF
Help
Lomaraha tarkoittaa palkkaa tai palkkiota, joka saadaan loma-ajalta tavanomaisen palkan lisäksi.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | after]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "5"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "100"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Tarkista bruttopalkka tai muuta vastausta kohdassa D_Q16b tai tavallisesti tehtyjen työtuntien määrää kohdassa (D_Q10).
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Olisitteko valmis vastaamaan tähän kysymykseen, jos käytämme siinä karkeaa luokitusta?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Kuinka suureksi arvioitte tavanomaisen bruttopalkkanne tuntia kohden?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 17a.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Alle 11 euroa
02 11 - 12,99 euroa
03 13 - 15,99 euroa
04 16 - 19,99 euroa
05 20 - 27 euroa
06 Yli 27 euroa?
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Kuinka suureksi arvioitte tavanomaisen bruttopalkkanne päivää kohden?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 17b.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Alle 85 euroa
02 85 - 99 euroa
03 100 - 119 euroa
04 120 - 159 euroa
05 160 - 200 euroa
06 Yli 200 euroa?
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Kuinka suureksi arvioitte tavanomaisen bruttopalkkanne viikkoa kohden?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 17c.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Alle 450 euroa
02 450 - 499 euroa
03 500 - 599 euroa
04 600 - 799 euroa
05 800 - 999 euroa
06 Yli 1000 euroa?
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Kuinka suureksi arvioitte tavanomaisen bruttopalkkanne kahta viikkoa kohden?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 17d.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Alle 900 euroa
02 900 - 999 euroa
03 1000 - 1 199 euroa
04 1 200 - 1 599 euroa
05 1 600 - 1 999 euroa
06 Yli 2 000?
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Kuinka suureksi arvioitte tavanomaisen bruttopalkkanne kuukautta kohden?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 17e.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Alle 1 900 euroa
02 1 900 - 2 199 euroa
03 2 200 - 2 699 euroa
04 2 700 - 3 399 euroa
05 3 400 - 4 399 euroa
06 Yli 4 400 euroa?
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Kuinka suureksi arvioisitte tavanomaisen bruttopalkkanne vuotta kohden?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 17f.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Alle 23 700 euroa
02 23 700 - 27 499 euroa
03 27 500 - 33 499 euroa
04 33 500 - 42 999 euroa
05 43 000 - 56 500 euroa
06 Yli 56 500 euroa?
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Saatteko tästä työstä tavanomaisen palkkanne lisäksi jotain muuta ansiotuloa, kuten vuosittaisia bonuksia, 13. kuukauden palkan tai lomakorvauksen?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Kuinka paljon yhteensä saitte näitä lisäansiota viime vuonna bruttona?
Interviewer Instruction
Jos vastaaja on aloittanut työnsä tänä vuonna, kysy odotettavissa olevia lisäansioita.
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Noin [FTE] euroa
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Olisitteko valmis vastaamaan tähän kysymykseen, jos käytämme siinä karkeaa luokitusta?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Kuinka suuriksi arvioisitte nämä lisäansionne viime vuodelta bruttona. Olivatko ne:
Interviewer Instruction
Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Alle 1 700 euroa
02 1 700 - 3 330 euroa
03 Yli 3 330 euroa?
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-FI-Question-D_Q18a-1]
Kuinka suuri oli viime kuun kokonaisansionne tästä yrityksestä, kun siitä on vähennetty liiketoiminnan kulut, mutta ei vielä veroja, sosiaaliturvamaksuja tai vastaavia?

[TU-FI-Question-D_Q18a-2]
Kuinka suuri oli viime vuoden kokonaisansionne tästä yrityksestä, kun siitä on vähennetty liiketoiminnan kulut, mutta ei vielä veroja, sosiaaliturvamaksuja tai vastaavia?
Interviewer Instruction
Mikäli ansiot jäivät miinukselle, tähän kohtaan merkitään 0. Tämän muuttujan suhteen ei tehdä tarkistusta.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Noin [FTE] euroa
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Olisitteko valmis vastaamaan tähän kysymykseen, jos käytämme siinä karkeaa luokitusta?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Kuinka suuriksi arvioisitte ansionne viime kuulta? Olivatko ne:
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 17e.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Alle 1 900 euroa
02 1 900 - 2 199 euroa
03 2 200 - 2 699 euroa
04 2 700 - 3 399 euroa
05 3 400 - 4 399 euroa
06 Yli 4 400 euroa?
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Kuinka suuriksi arvioisitte ansionne viime vuodelta? Olivatko ne:
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 17f.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Alle 23 700 euroa
02 23 700 - 27 499 euroa
03 27 500 - 33 499 euroa
04 33 500 - 42 999 euroa
05 43 000 - 56 500 euroa
06 Yli 56 500 euroa?
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-FI-Question-E_R01a-1]
Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä työpaikkaa tai yritystä, joka teillä on ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

[TU-FI-Question-E_R01a-2]
Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä työpaikkaa tai yritystä, joka teillä oli ennen kuin jäitte pois työelämästä.

[TU-FI-Question-E_R01a-3]
Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä työpaikkaa tai yritystä, joka teillä oli vuonna ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Jos haastateltava työskenteli vuokratyösuhteessa, kysymyksissä tarkoitetaan sitä yritystä tai organisaatiota, jossa hän varsinaisesti teki työtä. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Help
Ulkopuolisten konsulttien osalta kysymyksissä tarkoitetaan konsulttipalvelun tarjoavaa yritystä (mukaan lukien vastaaja, jos hän toimi freelance-konsulttina).
Group
[ id = E_Q01aFIX | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01aFIX] Tarkistan vielä, oliko viimeisin ammattinne ^JobTitle ?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = E_Q01aFIX_1 ]
IF (^E_Q01aFIX = "1" ) THEN Goto E_Q02aFIX
ELSE Goto E_Q01a
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Mikä oli työtehtävänne tai nimikkeenne tässä työpaikassa?
Interviewer Instruction
1. Välttäkää epäselviä nimikkeitä kuten johtaja, myyjä tai maanviljelijä. 2. Kuvailussa täytyy aina ilmetä vastaajan tärkeimmät tehtävät. Esimerkiksi, kirjanpitäjö voisi olla laillistettu teollisuuden kirjanpitäjä, myyjä voisi olla myymäläapulainen, johtaja voisi olla myynnin aluejohtaja.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti, mitkä olivat tärkeimmät tehtävänne?
Interviewer Instruction
Kuvailussa täytyy aina ilmetä vastaajan tärkeimmät tehtävät. Esimerkiksi täyttää hyllyjä, seuraa kustannusten kehitystä, hoitaa sairaita eläimiä, hoitaa sairaita ihmisiä, paikkaa hampaita, rakentaa teitä ja siltoja.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aFIX | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02aFIX] Mikä oli sen yrityksen/organisaation nimi, jonka palveluksessa olitte?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aFIX1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q02aFIX1] Missä kunnassa työpaikkanne sijaitsi?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aFIX2 | response condition = layout = list ]
[E_Q02aFIX2] Mikä oli työpaikan tarkempi katu- tai muu osoite?
Responses
[ Min Length = 0 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti, millaisella liike-, toimi- tai palvelualalla työskentelitte?
Interviewer Instruction
1. Kuvaa vastaajan työpaikan toimiala mahdollisimman tarkasti 2. Kuvaa yleisellä tasolla ja yksityiskohtaisemmin esim. kuparikaivos, täytekynien valmistus, elintarvikkeiden tukkukauppa, kirjojen vähittäismyynti, tienrakennus, suutaripalvelut.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Ulkopuolisten konsulttien osalta kysymyksissä tarkoitetaan konsulttipalvelun tarjoavaa yritystä (mukaan lukien vastaaja, jos hän toimi freelance-konsulttina).
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] Millä sektorilla työskentelitte? Oliko kyseessä:
Interviewer Instruction
1. Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle. 2. Jos vastaaja työskenteli vuokratyösuhteessa, kysymyksissä tarkoitetaan sitä yritystä tai organisaatiota, jossa hän varsinaisesti teki työtä. 3. Yksityiset yritykset, joissa valtio on enemmistöosakkaana, luokitellaan yksityiseen sektoriin kuuluviksi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Yksityinen sektori (esimerkiksi yritys)
02 Julkinen sektori (esimerkiksi kunta tai valtion oppilaitos)
03 Voittoa tavoittelematon järjestö (esimerkiksi hyväntekeväisyys-, ammatti- tai uskonnolliset yhdistykset ja järjestöt)?
DK
RF
Help
1. Yksityisen sektoriin luokitellaan yritykset, jotka eivät ole kunnan tai valtion omistamia. 2. Julkiseen sektoriin luetaan julkinen hallinto (valtio ja kunta), julkiset palvelut (esim. julkiset koulut, sairaalat ja yliopistot). 3. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt eivät kuulu julkisen rahoituksen piiriin eikä niiden tavoitteena ole tuottaa voittoa, ja ne toimivat lahjoitusten yms. turvin. 4. Ulkopuolisten konsulttien osalta kysymyksissä tarkoitetaan konsulttipalvelun tarjoavaa yritystä (mukaan lukien vastaaja, jos hän toimi freelance-konsulttina).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Olitteko tässä työssänne palkansaaja, yrittäjä vai itsenäinen ammatinharjoittaja?
Interviewer Instruction
Omaan yritykseensä työsuhteessa olleet luokitellaan itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Palkansaaja
02 Yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
DK
RF
Help
1. Palkansaaja saa ansiotuloa työnantajalta tai vuokratyöfimalta. 2. Yrittäjä tai maatalousyrittäjä on henkilö, joka hoitaa omistamaansa taloudellista yritystä tai omaa tai vuokrattua maatilaa, ml. ammatinharjoittajat, joiksi määritellään myös freelancerit. Yrittäjällä voi olla palkattua työvoimaa.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-FI-Question-E_Q05a1-1]
Kysyn vielä työstä, josta jäitte pois viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Minkä ikäisenä tai minä vuonna aloitte työskennellä kyseisen työnantajan palveluksessa?

[TU-FI-Question-E_Q05a1-2]
Kysyn vielä viimeisestä työstänne ennen kuin jäitte pois työelämästä: Minkä ikäisenä tai minä vuonna aloitte työskennellä kyseisen työnantajan palveluksessa?

[TU-FI-Question-E_Q05a1-3]
Kysyn vielä työstänne, josta jäitte pois vuonna ^C_Q08c2: Minkä ikäisenä tai minä vuonna aloitte työskennellä kyseisen työnantajan palveluksessa?
Interviewer Instruction
Kirjoita ikä TAI vuosi.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ikä [FTE]
DK
RF
Help
1. Jos vastaaja on työskennellyt aiemmin saman työnantajan palveluksessa, vain nykyinen työsuhteen kesto lasketaan, paitsi jos: *Hän on tilapäisesti ollut poissa loman, sairauden, vanhempain- tai vuorotteluvapaan tms. vuoksi. *Hän on ollut tilapäisesti poissa työstä mutta saanut vähintään 50 % tavanomaisesta palkastaan työnantajaltaan. Tällöin poissaoloa edeltävä jakso lasketaan mukaan. 2. Mikäli organisaation virallinen asema muuttui sinä aikana, kun henkilö oli sen palveluksessa, esimerkiksi fuusion tai uudelleenjärjestelyjen vuoksi, lasketaan työskentelyaika kyseisessä organisaatiossa tai sen osassa niin kuin se olisi tapahtunut yhdessä ja samassa yrityksessä tai organisaatiossa.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Vuosi [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Tarkista viimeksi annettu ikä tai vuosiluku, tai muuta syntymävuosi (A_Q01a) tai vuosi, jolloin työskentely kyseisen työnantajan palveluksessa alkoi (E_Q05a2) tai jolloin se päättyi (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-FI-Question-E_Q05b1-1]
Kysyn vielä yrityksestä, josta jäitte pois viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Minkä ikäisenä tai minä vuonna aloitte työskennellä kyseisessä yrityksessä?

[TU-FI-Question-E_Q05b1-2]
Kysyn vielä yrityksestä, josta jäitte pois ennen kuin jäitte pois työelämästä: Minkä ikäisenä tai minä vuonna aloitte työskennellä kyseisessä yrityksessä?

[TU-FI-Question-E_Q05b1-3]
Kysyn vielä yrityksestä, josta jäitte pois vuonna ^C_Q08c2: Minkä ikäisenä tai minä vuonna aloitte työskennellä kyseisessä yrityksessä?
Interviewer Instruction
Kirjoita ikä TAI vuosi.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ikä [FTE]
DK
RF
Help
1. Jos vastaaja on palannut takaisin yrittäjäksi sellaisen jakson jälkeen, jolloin hän ei ollut yritystoiminnassa, vain nykyinen jakso lasketaan, paitsi jos hän on tilapäisesti ollut poissa loman, sairauden, vanhempain- tai vuorotteluvapaan tms. vuoksi. 2. Mikäli yrityksen virallinen asema on muuttunut sen jälkeen kun vastaaja sen aloitti, esimerkiksi fuusion tai uudelleenjärjestelyjen vuoksi, lasketaan työskentelyaika kyseisessä yrityksessä tai sen osassa niin kuin se olisi tapahtunut yhdessä ja samassa yrityksessä tai organisaatiossa.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Vuosi [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Tarkista viimeksi annettu ikä tai vuosiluku, tai muuta syntymävuosi (A_Q01a) tai vuosi, jolloin työskentely kyseisessä yrityksessä alkoi (E_Q05b2) tai jolloin se päättyi (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Kuinka monta työntekijää työnantajallanne oli siinä toimipaikassa, jossa työskentelitte:
Interviewer Instruction
1. Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle. 2. Tässä kysymyksessä tarkoitetaan maantieteellistä paikkaa, jossa työ pääosin tehtiin tai missä osoitteessa se sijaitsi. 3. Jos haastateltava työskenteli vuokratyösuhteessa, kysymyksissä tarkoitetaan sitä yritystä tai organisaatiota, jossa hän varsinaisesti teki työtä.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 1 - 10
02 11 - 50
03 51 - 250
04 251 - 1000
05 yli 1000 työntekijää?
DK
RF
Help
Ulkopuolisten konsulttien osalta kysymyksissä tarkoitetaan konsulttipalvelun tarjoavaa yritystä (mukaan lukien vastaaja, jos hän toimi freelance-konsulttina).

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Oliko teillä työntekijöitä palveluksessanne? Laskekaa mukaan mahdolliset yrityksessä palkallisena tai palkatta työskennelleet perheenjäsenet.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Kuinka monta henkilöä työllistitte toimipaikassanne:
Interviewer Instruction
1. Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle. 2. Tässä kysymyksessä tarkoitetaan maantieteellistä paikkaa, jossa työ pääosin tehtiin tai missä osoitteessa se sijaitsi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 1 - 10
02 11 - 50
03 51 - 250
04 251 - 1000 vai
05 yli 1000 henkilöä?
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08] Minkätyyppinen työsopimus teillä oli. Oliko se:
Interviewer Instruction
Lue vastausvaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
02 Määräaikainen sopimus
03 Tilapäinen vuokratyösopimus
04 Oppisopimus- tai työharjoittelusopimus
05 Työsopimusta ei ollut
06 Muu?
DK
RF

routing

[id = E_Q08_1 ]
IF (^E_Q08 = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Voitteko täsmentää, minkälainen työsopimus teillä oli?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Kuinka monta tuntia viikossa tavallisesti työskentelitte tässä työssä? Laskekaa mukaan tavanomaiset palkalliset ja palkattomat ylityöt, mutta älkää laskeko mukaan luonastaukoja tai muita taukoja.
Interviewer Instruction
1. Jos tuntimäärä vaihtelee, vastaajan pitäisi arvioida, kuinka paljon se on keskimäärin. 2. Jos kyseessä on oppisopimuskoulutus, koulussa vietettyä aikaa ei lasketa mukaan.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] tuntia viikossa
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Varmista vastaus.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Voitteko kertoa, mikä seuraavista oli pääsyynä viimeisimmän työsuhteenne päättymiseen:
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 18. 2. Jos vastaajalla näyttää olevan ongelmia vastauskortin lukemisessa, lue vastausvaihtoehdot vastaajalle.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Minut erotettiin
02 Minut irtisanottiin työn riittämättömyyden vuoksi tai valitsin vapaaehtoisen irtisanoutumisen
03 Tilapäinen työsuhteeni päättyi
04 Erosin tehtävästä
05 Luovuin työstä terveydellisistä syistä
06 Siirryin varhaiseläkkeelle
07 Jäin eläkkeelle (saavutettuani virallisen eläkeiän)
08 Luovuin työstä perhesyistä tai lastenhoidon vuoksi
09 Luovuin työstä opiskellakseni
10 Lähdin muusta syystä
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-FI-Question-F_R01-1]
Seuraavaksi kysyn toiminnasta nykyisessä työssänne.

[TU-FI-Question-F_R01-2]
Seuraavaksi kysyn toiminnasta viimeisimmässä työssänne.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 19. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-FI-Question-F_Q01b_lead-1]
Kuinka suuri osa ajastanne nykyisessä työssänne tavallisesti kuluu:

[TU-FI-Question-F_Q01b_lead-2]
Kuinka suuri osa ajastanne viimeisimmässä työssänne tavallisesti kului:
[F_Q01b] yhteistyöhön työtovereiden kanssa?
Interviewer Instruction
Jos vastaajalla ei ole työtovereita, vastaus on 'Ei yhtään'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei yhtään
02 Enintään neljäsosa ajasta
03 Enintään puolet ajasta
04 Yli puolet ajasta, mutta ei koko aikaa
05 Kaikki aika
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 20. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-FI-Question-F_Q02a_lead-1]
Kuinka usein nykyiseen työhönne tavallisesti kuuluu:

[TU-FI-Question-F_Q02a_lead-2]
Kuinka usein viimeisimpään työhönne tavallisesti kuului:
[F_Q02a] työhön liittyvän tiedon jakamista työtovereiden kanssa?
Interviewer Instruction
Jos vastaajalla ei ole työtovereita, vastaus on 'Ei koskaan'.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[F_Q02b] ryhmien tai yksittäisten henkilöiden ohjaamista, kouluttamista tai opettamista?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[F_Q02c] puheiden pitämistä tai asioiden esittelyä viidelle tai useammalle hengelle?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[F_Q02d] tuotteen tai palvelun myymistä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[F_Q02e] ihmisten neuvomista?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-FI-Question-F_Q03a_lead-1]
Kuinka usein nykyiseen työhönne tavallisesti kuuluu:

[TU-FI-Question-F_Q03a_lead-2]
Kuinka usein viimeisimpään työhönne tavallisesti kuului:
[F_Q03a] oman toimintanne suunnittelemista?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[F_Q03b] toisten henkilöiden toiminnan suunnittelemista?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[F_Q03c] oman aikanne järjestelemistä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-FI-Question-F_Q04a_lead-1]
Kuinka usein nykyiseen työhönne tavallisesti kuuluu:

[TU-FI-Question-F_Q04a_lead-2]
Kuinka usein viimeisimpään työhönne tavallisesti kuului:
[F_Q04a] ihmisten suostuttelemista tai heihin vaikuttamista?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[F_Q04b] ihmisten kanssa neuvottelemista joko yrityksenne tai organisaationne sisällä tai sen ulkopuolella?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-FI-Question-F_Q05a-1]
Seuraava kysymys koskee nykyisessä työssänne vastaan tulevia ongelmanratkaisutilanteita. Ajatelkaa "ongelmanratkaisutilannetta" sellaisena uutena tai vaikeana tilanteena, joka pakottaa miettimään, mitä tehdä seuraavaksi. Kuinka usein tavallisesti kohtaatte sellaisia suhteellisen yksinkertaisia ongelmia, joihin löytyy hyvä ratkaisu 5 minuutin sisällä?

[TU-FI-Question-F_Q05a-2]
Seuraava kysymys koskee viimeisimmässä työssänne vastaan tulleita ongelmanratkaisutilanteita. Ajatelkaa "ongelmanratkaisutilannetta" sellaisena uutena tai vaikeana tilanteena, joka pakottaa miettimään, mitä tehdä seuraavaksi. Kuinka usein tavallisesti kohtasitte sellaisia suhteellisen yksinkertaisia ongelmia, joihin löytyi hyvä ratkaisu 5 minuutin sisällä.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-FI-Question-F_Q05b-1]
Entä kuinka usein tavallisesti kohtaatte monimutkaisempia ongelmia, jotka vaativat vähintään 30 minuutin pohdinnan, ennen kuin hyvä ratkaisu löytyy? Tuo 30 minuuttia viittaa siis MIETTIMISAIKAAN, ei siihen, kuinka kauan ratkaisun toteutus vie.

[TU-FI-Question-F_Q05b-2]
Entä kuinka usein tavallisesti kohtasitte monimutkaisempia ongelmia, jotka vaativat vähintään 30 minuutin pohdinnan, ennen kuin hyvä ratkaisu löytyi. Tuo 30 minuuttia viittaa siis MIETTIMISAIKAAN, ei siihen, kuinka kauan ratkaisun toteutus vei.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-FI-Question-F_Q06b_lead-1]
Kuinka usein nykyiseen työhönne tavallisesti kuuluu:

[TU-FI-Question-F_Q06b_lead-2]
Kuinka usein viimeisimpään työhönne tavallisesti kuului:
[F_Q06b] pitkäkestoista ruumiillista ponnistelua?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[F_Q06c] käden tai sormien taitoa ja tarkkuutta vaativia tehtäviä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Tuntuuko teistä, että taitonne riittäisivät vaativampiin tehtäviin kuin mitä teiltä nykyisessä työssänne edellytetään?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
"Vaativammilla tehtävillä" tarkoitetaan tässä sellaisia, jotka edellyttäisivät enemmän tietoa ja taitoa kuin vastaajan nykyisen työn tyypilliset tehtävät.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Tuntuuko teistä, että tarvitsette lisäkoulutusta, jotta suoriutuisitte hyvin nykyisistä tehtävistänne?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-FI-Question-G_R01-1]
Seuraavat kysymykset koskevat lukemista nykyisessä työssänne. Kyse on siis nimenomaan työhön kuuluvasta lukemisesta, ei työaikanne ulkopuolella tapahtuvasta lukemisesta. Myös tietokoneen näytöltä tai muulta sähköiseltä välineeltä tapahtuva lukeminen lasketaan mukaan.

[TU-FI-Question-G_R01-2]
Seuraavat kysymykset koskevat lukemista viimeisimmässä työssänne. Kyse on siis nimenomaan työhön kuuluneesta lukemisesta, ei työaikanne ulkopuolella tapahtuneesta lukemisesta. Myös tietokoneen näytöltä tai muulta sähköiseltä välineeltä tapahtuva lukeminen lasketaan mukaan.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 20. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-FI-Question-G_Q01a_lead-1]
Kuinka usein nykyisessä työssänne tavallisesti:

[TU-FI-Question-G_Q01a_lead-2]
Kuinka usein viimeisimmässä työssänne tavallisesti:
[G_Q01a] luette/luitte käyttö- tai muita ohjeita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q01b] luette/luitte kirjeitä, muistioita tai sähköpostiviestejä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q01c] luette/luitte artikkeleita sanoma-, aikakaus- tai tiedotuslehdistä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q01d] luette/luitte artikkeleita ammattilehdistä tai tieteellisistä julkaisuista?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-FI-Question-G_Q01e_lead-1]
Kuinka usein nykyisessä työssänne tavallisesti:

[TU-FI-Question-G_Q01e_lead-2]
Kuinka usein viimeisimmässä työssänne tavallisesti:
[G_Q01e] luette/luitte kirjoja?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q01f] luette/luitte käsikirjoja tai hakuteoksia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q01g] luette/luitte laskuja, tiliotteita tai muuta kirjanpitoaineistoa?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q01h] luette/luitte kuvioita, karttoja tai kaavioita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-FI-Question-G_R02-1]
Seuraavat kysymykset koskevat kirjoittamista nykyisessä työssänne. Laskekaa mukaan myös tietokoneella tai muulla sähköisellä välineellä tapahtuva kirjoittaminen.

[TU-FI-Question-G_R02-2]
Seuraavat kysymykset koskevat kirjoittamista viimeisimmässä työssänne. Laskekaa mukaan myös tietokoneella tai muulla sähköisellä välineellä tapahtuva kirjoittaminen.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 20. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-FI-Question-G_Q02a_lead-1]
Kuinka usein nykyisessä työssänne tavallisesti:

[TU-FI-Question-G_Q02a_lead-2]
Kuinka usein viimeisimmässä työssänne tavallisesti:
[G_Q02a] kirjoitatte/kirjoititte kirjeitä, muistioita tai sähköpostiviestejä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q02b] kirjoitatte/kirjoititte artikkeleita sanoma-, aikakaus- tai tiedotuslehtiin?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q02c] kirjoitatte/kirjoititte raportteja?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q02d] täytätte/täytitte lomakkeita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-FI-Question-G_R03-1]
Seuraavissa kysymyksissä pyrin kartoittamaan, missä määrin käsittelette nykyisessä työssänne numeroita, lukumääriä, numeerista tietoa, tilastotietoja tai matematiikkaa.

[TU-FI-Question-G_R03-2]
Seuraavissa kysymyksissä pyrin kartoittamaan, missä määrin käsittelitte viimeisimmässä työssänne numeroita, lukumääriä, numeerista tietoa, tilastotietoja tai matematiikkaa.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 20. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-FI-Question-G_Q03b_lead-1]
Kuinka usein nykyisessä työssänne tavallisesti:

[TU-FI-Question-G_Q03b_lead-2]
Kuinka usein viimeisimmässä työssänne tavallisesti:
[G_Q03b] laskette/laskitte hintoja, kuluja tai budjetteja?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q03c] käytätte tai laskette / käytitte tai laskitte murtolukuja, desimaalilukuja tai prosenttilukuja?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q03d] käytätte/käytitte taskulaskinta tai tietokoneen laskinta?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-FI-Question-G_Q03f_lead-1]
Kuinka usein nykyisessä työssänne tavallisesti:

[TU-FI-Question-G_Q03f_lead-2]
Kuinka usein viimeisimmässä työssänne tavallisesti:
[G_Q03f] laaditte kaavioita, kuvioita tai taulukoita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q03g] käytätte/käytitte yksinkertaisia laskusääntöjä tai laskukaavoja?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Help
Yksinkertaisilla laskusäännöillä tai laskukaavoilla tarkoitetaan tässä matemaattista sääntöä, jonka avulla saadaan selville tuntematon luku tai määrä; esimerkiksi pinta-alan laskusääntö, kun tiedetään pituus ja leveys, tai tarvittavan lisäajan laskeminen matkanopeuden hidastuessa.
[G_Q03h] käytätte/käytitte edistyneempää matematiikkaa tai tilastotiedettä, kuten laskentamenetelmiä, monimutkaista algebraa, trigonometriaa tai regressiotekniikoita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-FI-Question-G_Q04-1]
Käytättekö nykyisessä työssänne tietokonetta?

[TU-FI-Question-G_Q04-2]
Käytittekö viimeisimmässä työssänne tietokonetta?
Interviewer Instruction
Tähän sisältyvät myös matkapuhelimet ja muut kädessä pidettävät sähköiset välineet, joita käytetään internetin selaamiseen, sähköpostien lukemiseen jne.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
Tietokoneella tarkoitetaan tässä keskus-, pöytä- tai kannettavaa tietokonetta tai muuta laitetta, jota käytetään esimerkiksi sähköpostiviestien lähettämiseen tai vastaanottamiseen, tiedon- tai tekstinkäsittelyyn tai tiedon etsimiseen internetistä.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-FI-Question-G_R05-1]
Seuraavat kysymykset koskevat tietokoneen tai internetin käyttöä osana nykyistä työtänne. Kyse on siis nimenomaan nykyisestä työstänne, ei sitä mahdollisesti edeltävistä työpaikoistanne.

[TU-FI-Question-G_R05-2]
Seuraavat kysymykset koskevat tietokoneen tai internetin käyttöä osana viimeisintä työtänne. Kyse on siis nimenomaan viimeisimmästä työstänne, ei sitä mahdollisesti edeltäneistä työpaikoistanne.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 20. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-FI-Question-G_Q05a_lead-1]
Kuinka usein nykyisessä työssänne tavallisesti:

[TU-FI-Question-G_Q05a_lead-2]
Kuinka usein viimeisimmässä työssänne tavallisesti:
[G_Q05a] käytätte/käytitte sähköpostia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q05c] käytätte/käytitte internetiä ymmärtääksenne paremmin työhönne liittyviä asioita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q05d] hoidatte/hoiditte maksutapahtumia internetissä, kuten tuotteiden tai palvelujen ostoa tai myyntiä, tai käytätte/käytitte verkkopankkia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-FI-Question-G_Q05e_lead-1]
Kuinka usein nykyisessä työssänne tavallisesti:

[TU-FI-Question-G_Q05e_lead-2]
Kuinka usein viimeisimmässä työssänne tavallisesti:
[G_Q05e] käytätte/käytitte taulukkolaskentaohjelmaa, esimerkiksi Exceliä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q05f] käytätte/käytitte tekstinkäsittelyohjelmaa, esimerkiksi Wordia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q05g] käytätte/käytitte ohjelmointikieltä ohjelmointiin tai tietokonekoodin kirjoittamiseen?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[G_Q05h] osallistutte/osallistuitte reaaliaikaisiin keskusteluihin internetissä, esimerkiksi verkkokonferensseihin tai chattiryhmiin?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-FI-Question-G_Q06-1]
Minkätasoista tietokoneen käyttöä nykyinen työnne edellyttää?

[TU-FI-Question-G_Q06-2]
Minkätasoista tietokoneen käyttöä viimeisin työnne edellytti?
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 21.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 PERUSTASO, esimerkiksi yksinkertaiset rutiinitehtävät kuten tietojen tallentaminen tai sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen
02 KESKITASO, esimerkiksi tekstinkäsittely, taulukkolaskenta tai tietokannan käsittely
03 VAATIVA TASO, esimerkiksi tietokoneohjelman kehittäminen tai tietokonepelien muokkaaminen, ohjelmointi sellaisilla kielillä kuten java, sql, php tai perl; tai tietokoneverkon ylläpito
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-FI-Question-G_Q07-1]
Onko teillä mielestänne tarvittavat tietokonetaidot suoriutuaksenne hyvin nykyisestä työstänne?

[TU-FI-Question-G_Q07-2]
Oliko teillä mielestänne tarvittavat tietokonetaidot suoriutuaksenne hyvin viimeisimmästä työstänne?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Onko tietokonetaitojen puute vaikuttanut mahdollisuuksiinne tulla valituksi johonkin työpaikkaan tai saada ylennys tai palkankorotus?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-FI-Question-H_R01-1]
Edelliset kysymykset koskivat työtänne. Seuraavaksi kysyn lukemisestanne työn ulkopuolella. Laskekaa mukaan myös tietokoneen näytöltä tai muulta sähköiseltä välineeltä tapahtuva lukeminen.

[TU-FI-Question-H_R01-2]
Edelliset kysymykset koskivat työtänne. Seuraavaksi kysyn lukemisestanne työn ulkopuolella, mukaan lukien opintoihinne kuuluva lukeminen. Laskekaa mukaan myös tietokoneen näytöltä tai muulta sähköiseltä välineeltä tapahtuva lukeminen.

[TU-FI-Question-H_R01-3]
Edelliset kysymykset koskivat viimeisintä työtänne. Seuraavaksi kysyn lukemisestanne arkielämässä työn ulkopuolella. Tähän ei siis lasketa mukaan sitä, mitä luitte osana kyseistä työtänne. Laskekaa mukaan myös tietokoneen näytöltä tai muulta sähköiseltä välineeltä tapahtuva lukeminen.

[TU-FI-Question-H_R01-4]
Edelliset kysymykset koskivat viimeisintä työtänne. Seuraavaksi kysyn lukemisestanne arkielämässä työn ulkopuolella. Tähän ei siis lasketa mukaan sitä, mitä luitte osana kyseistä työtänne, mutta opiskeluun liittyvä lukeminen sisältyy tähän. Laskekaa mukaan myös tietokoneen näytöltä tai muulta sähköiseltä välineeltä tapahtuva lukeminen.

[TU-FI-Question-H_R01-5]
Seuraavaksi kysyn arkielämän lukutottumuksistanne. Laskekaa mukaan myös tietokoneen näytöltä tai muulta sähköiseltä välineeltä tapahtuva lukeminen.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 22. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-FI-Question-H_Q01a_lead-1]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita työnne ulkopuolella:

[TU-FI-Question-H_Q01a_lead-2]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita:
[H_Q01a] luette käyttö- tai muita ohjeita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q01b] luette kirjeitä, muistioita tai sähköpostiviestejä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q01c] luette artikkeleita sanoma-, aikakaus- tai tiedotuslehdistä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q01d] luette artikkeleita ammattilehdistä tai tieteellisistä julkaisuista?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-FI-Question-H_Q01e_lead-1]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita työnne ulkopuolella:

[TU-FI-Question-H_Q01e_lead-2]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita:
[H_Q01e] luette kauno- tai tietokirjallisuutta?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q01f] luette käsikirjoja tai hakuteoksia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q01g] luette laskuja, tiliotteita tai muuta kirjanpitoaineistoa?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q01h] luette kuvioita, karttoja tai kaavioita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-FI-Question-H_R02-1]
Seuraavat kysymykset koskevat kirjoittamista työnne ulkopuolella. Laskekaa mukaan myös tietokoneella tai muulla sähköisellä välineellä tapahtuva kirjoittaminen.

[TU-FI-Question-H_R02-2]
Seuraavat kysymykset koskevat kirjoittamista työnne ulkopuolella, mukaan lukien opintoihinne kuuluva kirjoittaminen. Laskekaa mukaan myös tietokoneella tai muulla sähköisellä välineellä tapahtuva kirjoittaminen.

[TU-FI-Question-H_R02-3]
Seuraavat kysymykset koskevat kirjoittamistanne arkielämässä.Tähän ei siis lasketa mukaan sitä, mitä kirjoititte viimeisimmässä työssänne. Laskekaa mukaan myös tietokoneella tai muulla sähköisellä välineellä tapahtuva kirjoittaminen.

[TU-FI-Question-H_R02-4]
Seuraavat kysymykset koskevat kirjoittamistanne arkielämässä. Tähän ei siis lasketa mukaan sitä, mitä kirjoititte osana viimeisintä työtänne, mutta kylläkin opiskeluun liittyvä kirjoittaminen. Laskekaa mukaan myös tietokoneella tai muulla sähköisellä välineellä tapahtuva kirjoittaminen.

[TU-FI-Question-H_R02-5]
Seuraavat kysymykset koskevat kirjoittamistanne arkielämässä, mukaan lukien opintoihinne kuuluva kirjoittaminen. Laskekaa mukaan myös tietokoneella tai muulla sähköisellä välineellä tapahtuva kirjoittaminen.

[TU-FI-Question-H_R02-6]
Seuraavat kysymykset koskevat kirjoittamistanne arkielämässä. Laskekaa mukaan myös tietokoneella tai muulla sähköisellä välineellä tapahtuva kirjoittaminen.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 22. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-FI-Question-H_Q02a_lead-1]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita työnne ulkopuolella:

[TU-FI-Question-H_Q02a_lead-2]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita arkielämässänne:
[H_Q02a] kirjoitatte kirjeitä, muistioita tai sähköpostiviestejä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q02b] kirjoitatte artikkeleita sanoma-, aikakaus- tai tiedotuslehtiin?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q02c] kirjoitatte raportteja?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q02d] täytätte lomakkeita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-FI-Question-H_R03-1]
Seuraavat kysymykset koskevat sitä, missä määrin käsittelette työn ulkopuolella numeroita, lukumääriä, numeerista tietoa, tilastotietoja tai matematiikkaa.

[TU-FI-Question-H_R03-2]
Seuraavat kysymykset koskevat sitä, missä määrin käsittelette työn ulkopuolella tai osana opintojanne numeroita, lukumääriä, numeerista tietoa, tilastotietoja tai matematiikkaa.

[TU-FI-Question-H_R03-3]
Seuraavat kysymykset koskevat sitä, missä määrin käsittelette arkielämässänne numeroita, lukumääriä, numeerista tietoa, tilastotietoja tai matematiikkaa. Mukaan ei lasketa toimintaa, joka oli osa viimeisintä työtänne.

[TU-FI-Question-H_R03-4]
Seuraavat kysymykset koskevat sitä, missä määrin käsittelette numeroita, lukumääriä, numeerista tietoa, tilastotietoja tai matematiikkaa arkielämässänne, opiskelu mukaan lukien. Mukaan ei lasketa toimintaa, joka oli osa viimeisintä työtänne.

[TU-FI-Question-H_R03-5]
Seuraavat kysymykset koskevat sitä, missä määrin käsittelette numeroita, lukumääriä, numeerista tietoa, tilastotietoja tai matematiikkaa arkielämässänne, opiskelu mukaan lukien.

[TU-FI-Question-H_R03-6]
Seuraavat kysymykset koskevat sitä, missä määrin käsittelette numeroita, lukumääriä, numeerista tietoa, tilastotietoja tai matematiikkaa arkielämässänne.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 22. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-FI-Question-H_Q03b_lead-1]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita työnne ulkopuolella:

[TU-FI-Question-H_Q03b_lead-2]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita arkielämässänne:
[H_Q03b] laskette hintoja, kuluja tai budjetteja?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q03c] käytätte tai laskette murtolukuja, desimaalilukuja tai prosenttilukuja?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q03d] käytätte taskulaskinta tai tietokoneen laskinta?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-FI-Question-H_Q03f_lead-1]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita työnne ulkopuolella:

[TU-FI-Question-H_Q03f_lead-2]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita arkielämässänne:
[H_Q03f] laaditte kaavioita, kuvioita tai taulukoita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q03g] käytätte yksinkertaisia laskusääntöjä tai laskukaavoja?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Help
Yksinkertaisilla laskusäännöillä tai laskukaavoilla tarkoitetaan tässä matemaattista sääntöä, jonka avulla saadaan selville tuntematon luku tai määrä; esimerkiksi pinta-alan laskusääntö, kun tiedetään pituus ja leveys, tai tarvittavan lisäajan laskeminen matkanopeuden hidastuessa.
[H_Q03h] käytätte edistyneempää matematiikkaa tai tilastotiedettä, kuten laskentamenetelmiä, monimutkaista algebraa, trigonometriaa tai regressiotekniikoita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Oletteko koskaan käyttänyt tietokonetta?
Interviewer Instruction
Tähän sisältyvät myös matkapuhelimet ja muut kädessä pidettävät sähköiset välineet, joita käytetään internetin selaamiseen, sähköpostien lukemiseen jne.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Help
Tietokoneella tarkoitetaan tässä keskus-, pöytä- tai kannettavaa tietokonetta tai muuta laitetta, jota käytetään esimerkiksi sähköpostiviestien lähettämiseen tai vastaanottamiseen, tiedon- tai tekstinkäsittelyyn tai tiedon etsintään internetistä.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-FI-Question-H_Q04b-1]
Käytättekö tietokonetta tällä hetkellä arkielämässänne työn ulkopuolella?

[TU-FI-Question-H_Q04b-2]
Käytättekö tietokonetta tällä hetkellä arkielämässänne?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-FI-Question-H_R05-1]
Seuraavat kysymykset koskevat tietokoneen tai internetin käyttöä työn ulkopuolella. Käyttö voi tapahtua kotona tai jossakin muualla, missä internet-palveluja on tarjolla, kuten nettikahviloissa tai kirjastoissa.

[TU-FI-Question-H_R05-2]
Seuraavat kysymykset koskevat tietokoneen tai internetin käyttöä työn ulkopuolella tai opiskelussanne. Käyttö voi tapahtua kotona tai jossakin muualla, missä internet-palveluja on tarjolla, kuten nettikahviloissa tai kirjastoissa.

[TU-FI-Question-H_R05-3]
Seuraavat kysymykset koskevat tietokoneen tai internetin käyttöä arkielämässä, pois lukien viimeisimpään työhönne kuuluneet tehtävät. Käyttö voi tapahtua kotona tai jossakin muualla, missä internet-palveluja on tarjolla, kuten nettikahviloissa tai kirjastoissa.

[TU-FI-Question-H_R05-4]
Seuraavat kysymykset koskevat tietokoneen tai internetin käyttöä arkielämässä tai opiskelussanne, pois lukien viimeisimpään työhönne kuuluneet tehtävät. Käyttö voi tapahtua kotona tai jossakin muualla, missä internet-palveluja on tarjolla, kuten nettikahviloissa tai kirjastoissa.

[TU-FI-Question-H_R05-5]
Seuraavat kysymykset koskevat tietokoneen tai internetin käyttöä arkielämässä tai opiskelussanne. Käyttö voi tapahtua kotona tai jossakin muualla, missä internet-palveluja on tarjolla, kuten nettikahviloissa tai kirjastoissa.

[TU-FI-Question-H_R05-6]
Seuraavat kysymykset koskevat tietokoneen tai internetin käyttöä arkielämässä. Käyttö voi tapahtua kotona tai jossakin muualla, missä internet-palveluja on tarjolla, kuten nettikahviloissa tai kirjastoissa.
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 22. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-FI-Question-H_Q05a_lead-1]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita työnne ulkopuolella:

[TU-FI-Question-H_Q05a_lead-2]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita arkielämässänne:
[H_Q05a] käytätte sähköpostia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q05c] käytätte internetiä ymmärtääksenne paremmin esimerkiksi terveyteen, talouteen tai ympäristöön liittyviä asioita?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q05d] hoidatte maksutapahtumia internetissä, kuten tuotteiden tai palveluiden ostoa tai myyntiä, tai käytätte verkkopankkia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-FI-Question-H_Q05e_lead-1]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita työnne ulkopuolella:

[TU-FI-Question-H_Q05e_lead-2]
Kuinka usein tavallisesti teette seuraavia asioita arkielämässänne:
[H_Q05e] käytätte taulukkolaskentaohjelmaa, esimerkiksi Exceliä?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q05f] käytätte tekstinkäsittelyohjelmaa, esimerkiksi Wordia?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q05g] käytätte ohjelmointikieltä ohjelmointiin tai tietokonekoodin kirjoittamiseen?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
[H_Q05h] osallistutte reaaliaikaisiin keskusteluihin internetissä, esimerkiksi verkkokonferensseihin tai chattiryhmiin?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 23. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Seuraavaksi kysyn, miten menettelette eteenne tulevissa ongelmissa ja tehtävissä. Missä määrin seuraavat väittämät soveltuvat teihin?
[I_Q04b] Kun luen tai kuulen uusista ajatuksista, yritän liittää ne sellaisiin tosielämän tilanteisiin, joihin niitä voisi soveltaa.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei lainkaan
02 Hyvin vähän
03 Melko vähän
04 Melko paljon
05 Hyvin paljon
DK
RF
[I_Q04d] Pidän uusien asioiden oppimisesta.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei lainkaan
02 Hyvin vähän
03 Melko vähän
04 Melko paljon
05 Hyvin paljon
DK
RF
[I_Q04h] Kun törmään johonkin uuteen, yritän suhteuttaa sen siihen, mitä jo tiedän.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ei lainkaan
02 Hyvin vähän
03 Melko vähän
04 Melko paljon
05 Hyvin paljon
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat teitä?
[I_Q04j] Haluan selvittää vaikeat asiat perinpohjin.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei lainkaan
02 Hyvin vähän
03 Melko vähän
04 Melko paljon
05 Hyvin paljon
DK
RF
[I_Q04l] Haluan selvittää, miten erilaiset ajatukset sopivat yhteen.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei lainkaan
02 Hyvin vähän
03 Melko vähän
04 Melko paljon
05 Hyvin paljon
DK
RF
[I_Q04m] Jos en ymmärrä jotakin, etsin asiaa selventävää lisätietoa.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei lainkaan
02 Hyvin vähän
03 Melko vähän
04 Paljolti
05 Hyvin paljon
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 24. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = All | layout = list ]
[I_Q05f] Kuinka usein olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehnyt vapaaehtoistyötä tai palkatonta työtä hyväntekeväisyysjärjestön, poliittisen puolueen, ammattiliiton tai muiden taloudellista voittoa tavoittelemattomien järjestöjen hyväksi?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ei koskaan
02 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
03 Harvemmin kuin kerran viikossa, mutta vähintään kerran kuukaudessa
04 Vähintään kerran viikossa, mutta ei joka päivä
05 Joka päivä
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 25. 2. Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?
[I_Q06a] Minun kaltaisillani ihmisillä ei ole mitään sananvaltaa sen suhteen, miten hallinto toimii.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Täysin samaa mieltä
02 Samaa mieltä
03 Ei eri eikä samaa mieltä
04 Eri mieltä
05 Täysin eri mieltä
DK
RF
[I_Q07a] On vain muutama ihminen, joihin voi luottaa täydellisesti.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Täysin samaa mieltä
02 Samaa mieltä
03 Ei eri eikä samaa mieltä
04 Eri mieltä
05 Täysin eri mieltä
DK
RF
[I_Q07b] Ellet pidä varaasi, muut käyttävät sinua hyväkseen.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Täysin samaa mieltä
02 Samaa mieltä
03 Ei eri eikä samaa mieltä
04 Eri mieltä
05 Täysin eri mieltä
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
Jatka painamalla <Seuraava>.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] Seuraava kysymys koskee terveyttänne. Yleisesti ottaen, sanoisitteko terveytenne olevan erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, kohtalainen vai heikko?
Interviewer Instruction
Terveyteen kuuluu sekä fyysinen että henkinen terveys.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Erinomainen
02 Erittäin hyvä
03 Hyvä
04 Kohtalainen
05 Heikko
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Seuraavaksi kysyn joitakin yleisiä kysymyksiä. Kuinka monta henkilöä kotitaloudessanne asuu, itsenne mukaan lukien? Laskekaa mukaan myös tilapäisesti muualla asuvat.
Interviewer Instruction
1. Kotitalouteen kuuluminen määritellään YHTEISTEN KULUJEN (tämä sisältää sen, että kulut hyödyttävät henkilöä itseään sekä sen, että hän osallistuu kulujen jakamiseen) ja tavallisen asuinpaikan perusteella. 2. Henkilö katsotaan taloudessa "tavallisesti asuvaksi", mikäli hän on viimeksi kuluneen vuoden aikana viettänyt siellä enimmän osan päivittäisestä lepoajastaan.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] henkilöä
DK
RF
Help
1. Täysihoidossa olevat ja vuokralaiset kuuluvat kotitalouteen VAIN jos he ovat mukana jakamassa kotitalouden kuluja. 2. Opiskelijoita, jotka asuvat samassa asunnossa, pidetään kotitalouden jäseninä vain jos he osallistuvat kotitalouden kustannusten jakamiseen. 3. Henkilöitä, jotka ovat poissa pitkään työn vuoksi mutta joilla on selvä taloudellinen suhde kotitalouteen, pidetään kotitalouden jäseninä (esim. kotitalouden jäsen työskentelee ulkomailla). 4. Lapsia, jotka opiskelevat muualla, pidetään kotitalouden jäseninä, jos heillä ei ole omaa osoitetta ja heillä on läheinen suhde kotitalouteen (esim. tulevat kotiin joka viikonloppu).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Asutteko yhdessä puolison tai kumppanin kanssa?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02c
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c] Mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten puolisonne tai kumppaninne tämänhetkistä tilannetta.
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 26.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kokopäiväinen ansiotyö (palkansaaja, yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja)
02 Osa-aikainen ansiotyö (palkansaaja, yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja)
03 Työtön
04 koululainen, opiskelija
05 oppisopimus, työharjoittelu
06 Eläkkeellä, varhaiseläkkeellä tai luopunut yritystoiminnasta
07 Pysyvästi työkyvytön
08 Varusmies- tai siviilipalvelus
09 Hoitaa omaa kotitaloutta, omia lapsia tai perheenjäseniä
10 Jokin muu
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Onko teillä lapsia? Laskekaa mukaan myös lapsipuolet sekä lapset, jotka eivät asu taloudessanne.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Kuinka monta lasta teillä on?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] lasta
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Kuinka vanha tämä lapsenne on?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] vuotta
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Kuinka vanha nuorin lapsenne on?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Nuorin [FTE] vuotta
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] Entä kuinka vanha on vanhin lapsenne?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Vanhin [FTE] vuotta
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Varmista nuorimman ja vanhimman lapsen iät ja muuta joko nuorimman (J_Q03d1) tai vanhimman ikä (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Seuraavaksi esitän joitakin taustaanne liittyviä kysymyksiä. Oletteko syntynyt Suomessa?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bFI
ELSE Goto J_Q05a1FI
Group
[ id = J_Q04bFI | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bFI] Missä maassa olette syntynyt?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Ruotsi
02 Venäjä
03 Entinen Neuvostoliitto
04 Viro
05 Muu
DK
RF

routing

[id = J_Q04bFI_1 ]
IF (^J_Q04bFI = "5" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Mikä tämä maa oli?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] Minkä ikäisenä tai minä vuonna alun pitäen muutitte Suomeen?
Interviewer Instruction
Kirjoita ikä TAI vuosi.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Ikä [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Vuosi [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Vastauksessa on ilmeisesti virhe. Varmista viimeksi annettu ikä tai vuosi, taikka muuta syntymävuosi (A_Q01a) tai maahanmuuttovuosi (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1FI | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1FI] Mikä oli ensimmäinen kieli, jota opitte puhumaan lapsena ja JOTA YHÄ YMMÄRRÄTTE?
Interviewer Instruction
1. Merkitse vain yksi. 2. Mikäli vastaaja oma-aloitteisesti mainitsee KAKSI kieltä, voit merkitä toisen kielen kohtaan J_Q05a2FI.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 suomi
02 ruotsi
03 saame
04 romani
05 venäjä
06 eesti
07 englanti
08 saksa
09 Muu
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1FI_1 ]
IF (^J_Q05a1FI = "9" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Mikä oli tämä muu kieli?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Mainitsiko vastaaja useamman kuin yhden kielen?
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2FI
ELSE Goto J_Q05bFI
Group
[ id = J_Q05a2FI | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2FI] Mikä oli se toinen kieli, jota opitte puhumaan lapsena ja JOTA YHÄ YMMÄRRÄTTE?
Interviewer Instruction
Merkitse vain yksi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 suomi
02 ruotsi
03 saame
04 romani
05 venäjä
06 eesti
07 englanti
08 saksa
09 Muu
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2FI_1 ]
IF (^J_Q05a2FI = "9" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bFI
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Mikä oli tämä muu kieli?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bFI | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bFI] Mitä kieltä puhutte kotona useimmiten?
Interviewer Instruction
Merkitse vain yksi.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 suomi
02 ruotsi
03 saame
04 romani
05 venäjä
06 eesti
07 englanti
08 saksa
09 Muu
DK
RF
Help
1. Tällä kysymyksellä tarkoitetaan kieltä, jota vastaaja puhuu useimmiten. 2. Tämä ei tarkoita kieltä, jota koko perhe puhuu useimmiten. On mahdollista, että eri perheenjäsenet puhuvat eri kieliä (esim. kiinalaiset lapset saattavat puhua englantia useimmiten ja vanhemmat puhuvat useimmiten kiinaa). 3. Jos vastaaja asuu yksin, merkitse se kieli jota hän käyttää päivittäin.

routing

[id = J_Q05bFI_1 ]
IF (^J_Q05bFI = "9" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Mikä tämä kieli on?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] Seuraavat kysymykset koskevat äitiänne tai naispuolista huoltajaanne. Onko äitinne tai naispuolinen huoltajanne syntynyt Suomessa?
Interviewer Instruction
Jos henkilöitä on useampi kuin yksi, kysymyksillä tarkoitetaan henkilöä, joka oli paikalla pisimmän aikaa lapsuudessa (0-16 vuotiaana).
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Mikä on (oli) äitinne tai naispuolisen huoltajanne korkein koulutus?
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 27. 2. Jos äidillä tai naispuolisella huoltajalla ei ole koulutusta, merkitse '01' Perusasteen koulutus.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Perusasteen koulutus
02 Keskiasteen koulutus
03 Korkea-asteen koulutus
DK
RF
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[id = J_D06c5_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] Seuraavat kysymykset koskevat isäänne tai miespuolista huoltajaanne. Onko isänne tai miespuolinen huoltajanne syntynyt Suomessa?
Interviewer Instruction
Jos henkilöitä on useampi kuin yksi, kysymyksillä tarkoitetaan henkilöä, joka oli paikalla pisimmän aikaa lapsuudessa (0-16 vuotiaana).
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Kyllä
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Mikä on (oli) isänne tai miespuolisen huoltajanne korkein koulutus?
Interviewer Instruction
1. VASTAUSKORTTI 27. 2. Jos äidillä tai naispuolisella huoltajalla ei ole koulutusta, merkitse '01' Perusasteen koulutus.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Perusasteen koulutus
02 Keskiasteen koulutus
03 Korkea-asteen koulutus
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU-FI-Question-J_Q08-1]
Kuinka monta kirjaa kotonanne arviolta on? Mukaan ei lasketa lehtiä eikä koulukirjoja. Hyllymetrille mahtuu noin 40 kirjaa.

[TU-FI-Question-J_Q08-2]
Kuinka monta kirjaa kotonanne arviolta oli, kun olitte 16-vuotias? Mukaan ei lasketa lehtiä eikä koulukirjoja. Hyllymetrille mahtuu noin 40 kirjaa.
Interviewer Instruction
VASTAUSKORTTI 28.
Responses
[ Min Length = 1 | layout = radioButton ]
01 Enintään 10 kirjaa
02 11 - 25 kirjaa
03 26 - 100 kirjaa
04 101 - 200 kirjaa
05 201 - 500 kirjaa
06 Yli 500 kirjaa
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF ( (^J_Q05a1FI = "01" ) OR (^J_Q05a1FI = "02" ) ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Valitse tutkimuksen tähän osioon soveltuva haastattelun lopputulosta kuvaava koodi.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Haastattelu tehty osittain tai keskeytetty
04 Kieltäytyminen - haastateltava itse kieltäytyy haastattelusta
05 Muu henkilö kieltää haastateltavaa vastaamasta
07 Kielivaikeudet
08 Luku- tai kirjoitusvaikeudet
09 Oppimishäiriö / psyykkiset häiriöt
12 Kuulovamma / heikko kuulo
13 Näkövamma / heikko näkö
14 Puhehäiriöt
15 Fyysinen vamma tai kykenemättömyys
16 Muu vamma
17 Muu (määrittämätön), kuten sairaus tai epätavalliset olosuhteet
18 Henkilö kuollut
21 Yhteydenottoyrityksiä enimmäismäärä
24 Tilapäisesti tavoittamattomissa / tavoittamattomissa testijakson ajan
25 Ei kuulu otokseen (otannat, jotka eivät sisällä seulontaa)
27 Tupla - haastateltava on jo haastateltu
90 Tekninen ongelma

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Kirjaa kelpaamattomuuden syy
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Annan teille nyt tietokoneen tutkimuksen seuraavaa osaa varten. Mitä kieltä haluaisitte käyttää tietokoneella työskennellessänne?
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Englantia
02 Saksaa
03 Hollantia
04 Espanjaa
05 Ranskaa
06 Kreikkaa
07 Tšekkiä
08 Tanskaa
09 Viroa
10 Venäjää
11 Suomea
12 Ruotsia
13 Saksaa
14 Unkaria
15 Italiaa
16 Japania
17 Koreaa
18 Hollantia
19 Norjaa (Bokmål)
20 Puolaa
21 Portugalia
22 Venäjää
23 Slovakkia
24 Sloveenia
25 Baskia
26 Katalaania
27 Espanjaa
28 Galician kieltä
29 Valencian kieltä
30 Ruotsia
31 Walesin kieltä