Navigation

go back

Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Esitan nüüd mõned küsimused Teie tausta kohta, sealhulgas ka sünnimaa, keelteoskuse, hariduse, töö ja muude tegevuste kohta. Palun püüdke kõigile küsimustele vastata võimalikult täpselt. Ma märgin Teie vastused arvutisse.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] Mis keeles Te soovite küsimustele vastata?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inglise
02 Saksa
03 Türgi
04 Serbia/horvaadi/bosnia
05 Hollandi
06 Hispaania
07 Prantsuse
08 Kreeka
09 Tšehhi
10 Taani
11 Eesti
12 Vene
13 Soome
14 Rootsi (AINULT MS)
15 Saksa
16 Ungari
17 Itaalia
18 Jaapani
19 Korea
20 Hollandi
21 Norra (Bokmål)
22 Poola
23 Portugali
24 Vene
25 Ungari
26 Slovaki
27 Sloveeni
28 Baski
29 Katalaani
30 Galiitsia
31 Valencia
32 Rootsi
33 Kõmri
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "January " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "February " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "March " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "May " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "June " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "July " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "October " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "December " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_2 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearET = "Jaanuar " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearET = "Veebruar " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearET = "Märts " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearET = "Aprill " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearET = "Mai " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearET = "Juuni " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearET = "Juuli " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearET = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearET = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearET = "Oktoober " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearET = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearET = "Detsember " .^A_D01a2
[id = A_D01a4_3 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYearRU = "Январь " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYearRU = "Февраль " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYearRU = "Март " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYearRU = "Апрель " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYearRU = "Май " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYearRU = "Июнь " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYearRU = "Июль " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYearRU = "Август " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYearRU = "Сентябрь " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYearRU = "Октябрь " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYearRU = "Ноябрь " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYearRU = "Декабрь " .^A_D01a2
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Ma alustan üldiste küsimustega. Öelge palun oma sünniaasta.
Interviewer Instruction
1. See küsimus on järgnevate küsimuste juurde suunamise seisukohast otsustava tähtsusega. 'Ei tea'-vastused ja vastamast keeldumised tuleb viia miinimumini. Palun püüdke vastus kätte saada. 2. Kui sünniaasta on väljaspool valimile ette nähtud piire (2011. aastal läbiviidatavate küsitluste korral varasem kui 1945 või hilisem kui 1995, 2012. aastal läbiviidavate küsitluste korral varasem kui 1946 või hilisem kui 1996), kontrollige palun vastaja sobivust. Kui vastaja ei sobi valimisse, siis tuleb küsitlus katkestada ja sisestada dispositsioonikood <25> DISP_BQ ekraanikuvale.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 Aasta: [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] Ja mis kuus olete sündinud?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jaanuar
02 Veebruar
03 Märts
04 Aprill
05 Mai
06 Juuni
07 Juuli
08 August
09 September
10 Oktoober
11 November
12 Detsember
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Kas vastaja on mees- või naissoost?
Interviewer Instruction
Küsige ainult siis, kui kahtlete.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Meessoost
02 Naissoost
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Esitan nüüd mõned küsimused Teie hariduse kohta.
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 1. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = B_Q01aEE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aEE] Milline sellel kaardil nimetatuist on Teie kõrgeim haridustase?
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 1. 2. Kui vastaja hetkel õpib, siis rõhutage, et küsimus puudutab ainult lõpetatud haridust ja hetkel omandatava hariduse kohta tuleb küsimus hiljem.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alghariduseta (vähem kui 3 klassi)
02 Algharidus (3-6 klassi)
03 Põhiharidus (7-9 klassi)
04 Üldkeskharidus
05 Kutseharidus (sisseastumisel ei nõutud põhiharidust)
06 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus alla 2 aasta)
07 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus 2 aastat või enam)
08 Kutsekeskharidus põhihariduse baasil
09 Keskeriharidus põhihariduse baasil
10 Kutsekeskharidus keskhariduse baasil
11 Keskeriharidus keskhariduse baasil
12 Kutsekõrgharidus, diplomiõpe, rakenduskõrgharidus
13 Bakalaureusekraad (3+2 süsteemi järgi, alustatud pärast 2002. aastat)
14 Bakalaureusekraad (4+2 süsteemi järgi, alustatud enne 2002. aastat)
15 Enne 1992. aastat alustatud kõrgharidus (diplomeeritud spetsialistiõpe)
16 Magistrikraad (3+2 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe)
17 Magistrikraad (4+2 süsteemi järgi)
18 Doktorikraad (sh kandidaadikraad)
19 Välisriigis omandatud haridus, palun täpsustage
DK
RF
Group
[ id = B_D01aEE | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01aEE]

inference rule

[id = B_D01aEE_1 | after]
IF ( (^B_Q01aEE = "1" ) OR ( (^B_Q01aEE = "2" ) OR ( (^B_Q01aEE = "3" ) OR ( (^B_Q01aEE = "5" ) OR (^B_Q01aEE = "6" ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01aEE = "4" ) OR ( (^B_Q01aEE = "7" ) OR ( (^B_Q01aEE = "8" ) OR ( (^B_Q01aEE = "9" ) OR ( (^B_Q01aEE = "10" ) OR ( (^B_Q01aEE = "DK" ) OR (^B_Q01aEE = "RF" ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01aEE = "11" ) OR ( (^B_Q01aEE = "12" ) OR ( (^B_Q01aEE = "13" ) OR ( (^B_Q01aEE = "14" ) OR ( (^B_Q01aEE = "15" ) OR ( (^B_Q01aEE = "16" ) OR ( (^B_Q01aEE = "17" ) OR (^B_Q01aEE = "18" ) ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01aEE | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01aEE]

routing

[id = B_C01aEE_1 ]
IF (^B_Q01aEE = "19" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( ( (^B_Q01aEE = "1" ) OR (^B_Q01aEE = "DK" ) ) OR (^B_Q01aEE = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aEE = "2" ) OR (^B_Q01aEE = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01bEE
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Kuidas seda haridust nimetatakse?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2EE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2EE] Millises riigis Te selle hariduse omandasite?
Interviewer Instruction
Öelge palun selle riigi PRAEGUNE nimetus.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Venemaa
02 USA
03 Saksamaa
04 Suurbritannia
05 Soome
06 Rootsi
07 Mõni muu riik
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2EE_1 ]
IF (^B_Q01a2EE = "7" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3EE
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Mis riik see oli?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3EE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3EE] Missugune tase meie maa haridussüsteemis vastab kõige täpsemini selle hariduse tasemele?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alghariduseta (vähem kui 3 klassi)
02 Algharidus (3-6 klassi)
03 Põhiharidus (7-9 klassi)
04 Üldkeskharidus
05 Kutseharidus (sisseastumisel ei nõutud põhiharidust)
06 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus alla 2 aasta)
07 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus 2 aastat või enam)
08 Kutsekeskharidus põhihariduse baasil
09 Keskeriharidus põhihariduse baasil
10 Kutsekeskharidus keskhariduse baasil
11 Keskeriharidus keskhariduse baasil
12 Kutsekõrgharidus, diplomiõpe, rakenduskõrgharidus
13 Bakalaureusekraad (3+2 süsteemi järgi, alustatud pärast 2002. aastat)
14 Bakalaureusekraad (4+2 süsteemi järgi, alustatud enne 2002. aastat)
15 Enne 1992. aastat alustatud kõrgharidus (diplomeeritud spetsialistiõpe)
16 Magistrikraad (3+2 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe)
17 Magistrikraad (4+2 süsteemi järgi)
18 Doktorikraad (sh kandidaadikraad)
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3EE | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3EE]

inference rule

[id = B_D01a3EE_1 | after]
IF ( (^B_Q01a3EE = "1" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "2" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "3" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "5" ) OR (^B_Q01a3EE = "6" ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3EE = "4" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "7" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "8" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "9" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "10" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "DK" ) OR (^B_Q01a3EE = "RF" ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3EE = "11" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "12" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "13" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "14" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "15" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "16" ) OR ( (^B_Q01a3EE = "17" ) OR (^B_Q01a3EE = "18" ) ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3EE | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3EE]

routing

[id = B_C01a3EE_1 ]
IF ( ( (^B_Q01a3EE = "1" ) OR (^B_Q01a3EE = "DK" ) ) OR (^B_Q01a3EE = "RF" ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3EE = "2" ) OR (^B_Q01a3EE = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01bEE
Group
[ id = B_Q01bEE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01bEE] Millises valdkonnas või erialal Te omandasite kõrgeima haridustaseme? Kui olete lõpetanud samal tasemel mitu korda, siis valige see, mida peate kõige tähtsamaks.
Interviewer Instruction
1. Üldkeskhariduse puhul märkige palun üldine valdkond. 2. Kui korraga omandati mitu eriala, siis tuleb silmas pidada kõige olulisemat (peaeriala). 3. Kui sel tasemel omandati mitu haridust, siis puudutab antud küsimus viimati lõpetatud eriala või valdkonda.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Kui vana Te selle haridustaseme lõpetamise ajal olite või mis aastal see oli?
Interviewer Instruction
1. Sisestage vanus VÕI aasta. 2. Kui sel tasemel omandati mitu haridust, siis käib see viimati omandatu kohta.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vanus [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Aasta [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage vanus või aasta, mis viimase küsimuse puhul sisestati, või muutke sünniaastat (A_Q01a) või haridustaseme lõpetamise aastat (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] Ja mis kuus see oli?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jaanuar
02 Veebruar
03 Märts
04 Aprill
05 Mai
06 Juuni
07 Juuli
08 August
09 September
10 Oktoober
11 November
12 Detsember
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aEE = "1" ) OR (^B_Q01aEE = "DK" ) ) OR (^B_Q01aEE = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_E01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_E01c]

consistencyCheck

[id = B_E01c_1 | Soft ]
IF ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage vanus või aasta, mis viimase küsimuse puhul sisestati, või muutke sünniaastat (A_Q01a) või haridustaseme lõpetamise aastat (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Kas Te käite praegu koolis, omandades mõnda haridustaset?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
1. Kui vastaja pole kindel, mida haridustaseme omandamise all mõeldakse, selgitage, et antud küsimuses kasutatakse seda mõistet samas tähenduses nagu eelnevateski küsimustes. 2. Kui vastaja ikka veel kahtleb, ulatage talle küsimuse B_Q02bEE jaoks mõeldud ABIKAART 3 ja küsige: "Kas Te omandate hetkel mõnda sellel kaardil loetletud haridustasemetest?" 3. Kui vastaja nimetab oma vastuses üht nimekirjas olevat haridustaset, märkige vastuseks 'Jah', seejärel märkige vastav haridustase järgneval ekraanikuval.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bEE
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bEE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bEE] Millist haridust Te praegu omandate?
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 3. 2. Välisriigis omandatud hariduse korral paluge vastajal määrata omandatud hariduse tase abikaardil toodud tasemeid kasutades.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Haridus 1.-6. klassis
02 Põhiharidus 7.-9. klassis
03 Üldkeskharidus
04 Kutseharidus (sisseastumisel ei nõutud põhiharidust)
05 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus alla 2 aasta)
06 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus 2 aastat või enam)
07 Kutsekeskharidus põhihariduse baasil
08 Kutsekeskharidus keskhariduse baasil
09 Rakenduskõrgharidus
10 Bakalaureusekraad
11 Magistrikraad (sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe)
12 Doktorikraad
DK
RF

routing

[id = B_Q02bEE_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bEE = "1" ) OR (^B_Q02bEE = "2" ) ) OR (^B_Q02bEE = "DK" ) ) OR (^B_Q02bEE = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02cEE
Group
[ id = B_Q02cEE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02cEE] Mis erialal Te õpite? Kui õpite enam kui ühel erialal, valige see, mida peate kõige tähtsamaks.
Interviewer Instruction
Üldkeskhariduse puhul märkige palun üldine valdkond.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

routing

[id = B_Q02cEE_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Kas Te olete kunagi õpinguid katkestanud?
Interviewer Instruction
1. Selles küsimuses mõeldakse tervikliku õppekava läbimist (näiteks bakalaureuseõpe ülikoolis). 2. Kui vastaja jättis õpingud ajutiselt pooleli ning jätkas hiljem, siis ei peaks seda lugema õpingute katkestamiseks.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bEE
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bEE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bEE] Mis haridustaseme õpingud Te pooleli jätsite? Kui olete pooleli jätnud rohkem kui ühed õpingud, pidage silmas kõrgemat taset.
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 4. 2. Välisriigis omandatud hariduse korral paluge vastajal määrata omandatud hariduse tase abikaardil toodud tasemeid kasutades.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Algharidus (1-6 klassi)
02 Põhiharidus (7-9 klassi)
03 Üldkeskharidus
04 Kutseharidus (sisseastumisel ei nõutud põhiharidust)
05 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus alla 2 aasta)
06 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus 2 aastat või enam)
07 Kutsekeskharidus põhihariduse baasil
08 Keskeriharidus põhihariduse baasil
09 Kutsekeskharidus keskhariduse baasil
10 Keskeriharidus keskhariduse baasil
11 Kutsekõrgharidus, diplomiõpe, rakenduskõrgharidus
12 Bakalaureusekraad (3+2 süsteemi järgi, alustatud pärast 2002. aastat)
13 Bakalaureusekraad (4+2 süsteemi järgi, alustatud enne 2002. aastat)
14 Enne 1992. aastat alustatud kõrgharidus (diplomeeritud spetsialistiõpe)
15 Magistrikraad (3+2 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe)
16 Magistrikraad (4+2 süsteemi järgi)
17 Doktorikraad (sh kandidaadikraad)
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Kui vana Te nende õpingute katkestamise ajal olite või mis aastal see oli?
Interviewer Instruction
Sisestage vanus VÕI aasta.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vanus [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Aasta [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage vanus või aasta, mis viimase küsimuse puhul sisestati, või muutke sünniaastat (A_Q01a) või õpingute katkestamise aastat (B_Q03c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] Ja mis kuus see oli?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jaanuar
02 Veebruar
03 Märts
04 Aprill
05 Mai
06 Juuni
07 Juuli
08 August
09 September
10 Oktoober
11 November
12 Detsember
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul, see tähendab alates ^MonthYearET, õppinud kas päevases, õhtuses või kaugõppes, et omandada mõnda haridustaset?
Interviewer Instruction
Selles küsimuses mõeldakse igasugust haridustaseme omandamist viimase 12 kuu jooksul, sealhulgas haridust, mille omandamise on vastaja enne lõpetamist katkestanud.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
1. Kui vastaja pole kindel, mida haridustaseme omandamise all mõeldakse, selgitage, et see viitab õpingutele, mille lõpetamisel omandatakse kas põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidus. 2. Kui vastaja ikka veel kahtleb, ulatage talle juba küsimuse B_Q05aEE jaoks mõeldud ABIKAART 3 ja küsige: "Kas viimase 12 kuu jooksul olete te omandanud mõnda sellel kaardil loetletud haridustasemetest?"

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Mitut haridust Te viimase 12 kuu jooksul omandasite?
Interviewer Instruction
Hariduste all mõeldakse terviklikke õppekavasid (näiteks bakalaureuseõpe ülikoolis), mitte üksikuid ainekursusi või mooduleid, millest sellised õppekavad võivad koosneda.
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] haridust
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-ET-Question-B_R05a-1]
Järgnevad küsimused puudutavad Teie kõrgeimat lõpetatud haridust.

[TU-ET-Question-B_R05a-2]
Järgnevad küsimused puudutavad seda haridust.

[TU-ET-Question-B_R05a-3]
Järgnevad küsimused puudutavad haridust, mida Te viimati omandasite.
Interviewer Instruction
Jätkamiseks vajutage <Edasi>.

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05bEE
ELSE Goto B_Q05aEE
Group
[ id = B_Q05aEE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aEE] Mis oli selle hariduse tase?
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 3. 2. Välisriigis omandatud hariduse korral paluge vastajal määrata omandatud hariduse tase kohalikke tasemeid kasutades.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Haridus 1.-6. klassis
02 Põhiharidus 7.-9. klassis
03 Üldkeskharidus
04 Kutseharidus (sisseastumisel ei nõutud põhiharidust)
05 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus alla 2 aasta)
06 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus 2 aastat või enam)
07 Kutsekeskharidus põhihariduse baasil
08 Kutsekeskharidus keskhariduse baasil
09 Rakenduskõrgharidus
10 Bakalaureusekraad
11 Magistrikraad (sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe)
12 Doktorikraad
DK
RF

routing

[id = B_Q05aEE_1 ]
IF ( (^B_Q05aEE = "1" ) OR ( (^B_Q05aEE = "2" ) OR ( (^B_Q05aEE = "DK" ) OR (^B_Q05aEE = "RF" ) ) ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05bEE
Group
[ id = B_Q05bEE | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05bEE] Millist eriala õppisite? Kui õppisite mitmel erialal, siis nimetage see, mida peate kõige tähtsamaks.
Interviewer Instruction
Üldkeskhariduse puhul märkige palun üldine valdkond.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( ( ( (^B_Q02bEE = "1" ) OR (^B_Q02bEE = "2" ) ) OR (^B_Q02bEE = "3" ) ) OR (^B_Q02bEE = "4" ) ) OR (^B_Q02bEE = "5" ) ) OR (^B_Q02bEE = "6" ) ) OR (^B_Q02bEE = "7" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] Kas selle haridusvaliku peamised põhjused olid seotud tööga?
Interviewer Instruction
"Tööga seotud" ei pruugi viidata konkreetsele ametile, vaid võib tähendada ka töövõimaluste üldist parandamist.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul nende õpingute kõrvalt mingil perioodil ka töötanud kas täis- või osaajaga?
Interviewer Instruction
Kui vastaja oli sel ajal ettevõtja, märkige vastuseks 'Jah'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Kas need õpingud toimusid...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ainult tööajal
02 Peamiselt tööajal
03 Peamiselt väljaspool tööaega
04 Ainult väljaspool tööaega
DK
RF
Help
1. Siin mõeldakse seda, mil määral toimusid õpingud tööajal, pidades silmas, et tööaega kasutati pigem õpinguteks kui tegelikuks töötamiseks. See sisaldab ka võimalust, et teatud hulk tööajast asendati õpingutega isegi siis, kui õpingud ise toimusid väljaspool vastaja tavalist tööaega. 2. Kui õpingud toimuvad väljaspool tööaega ja vastaja on saanud nende tundide eest tasu või täiendavat vaba aega, tuleks õpingud määratleda 'Tööajal' toimunuks. Vastus peaks kajastama üksnes õppetöös osalemist, mitte iseseisvat tööd.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Kui palju oli Teil neist õpingutest kasu töös või ettevõtluses, millega Te samal ajal tegelesite? Kas Te arvate, et neist...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 [[Ei olnud üldse kasu]]
02 Oli mingil määral kasu
03 [[Oli üsna palju kasu]]
04 Oli väga palju kasu
DK
RF
Group
[ id = B_Q10dEEX | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10dEEX] Kui palju oli Teil neist õpingutest kasu ettevõtlusalaste oskuste arendamisel? Kas Te arvate, et neist...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 [[Ei olnud üldse kasu]]
02 [[Oli mingil määral kasu]]
03 [[Oli üsna palju kasu]]
04 [[Oli väga palju kasu]]
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Kas tööandja või tulevane tööandja tasus õppemaksu, õppekirjanduse ostmise või muude õpingutega seotud kulutuste eest? Kas...
Interviewer Instruction
1. Lugege vastusevariandid ette. 2. Muud kulutused sisaldavad transporti ja majutust. 3. Kui ettevõtja tasus enda kulutuste eest, märkige vastuseks 'Jah, täielikult' või 'Jah, osaliselt'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 [[Jah, täielikult]]
02 [[Jah, osaliselt]]
03 [[Ei, üldse mitte]]
04 [[Selliseid kulusid ei kaasnenud]]
05 [[Sel ajal puudus tööandja või tulevane tööandja]]
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-ET-Question-B_R12-1]
Räägime nüüd muust nii tööga seotud kui töövälisest õppetegevusest, milles Te olete ehk viimase 12 kuu jooksul osalenud. Seejuures eristame sel kaardil toodud koolitusi. Järgmistele küsimustele vastates jätke palun välja kõik need õpingud, mille kohta Te juba rääkisite.

[TU-ET-Question-B_R12-2]
Räägime nüüd muust nii tööga seotud kui töövälisest õppetegevusest, milles Te olete ehk viimase 12 kuu jooksul osalenud. Seejuures eristame sel kaardil toodud koolitusi.
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 14. 2. Võtke arvesse need õppetegevused, mis pole (veel) lõppenud. Arvestama peaks kõiki tegevusi, isegi kui need kestavad ainult ühe tunni. 3. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul osalenud kaugõppe või e-kursustel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
Need on kursused, mis sarnanevad tavakursustega, kuid toimuvad peamiselt Interneti teel, ühendades õpetajaid/koolitajaid ja õppijaid, kes ei viibi koos ühes klassiruumis.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Kui paljudel sellistel kursustel te osalesite?
Interviewer Instruction
Arvestage omavahel seotud õpitegevused, mis toimusid erinevatel päevadel, üheks tegevuseks.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul osalenud töökoha koolitustel või vahetute juhtide või kaastöötajate poolt läbiviidud koolitustel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
1. Seda tüüpi koolitusele on iseloomulik plaanipärane õpetamine, juhendamine või praktilise kogemuse andmine, kasutades seejuures tavapäraseid töövahendeid. 2. Tavaliselt organiseerib seda tööandja, et (uute) töötajate kohanemisele kaasa aidata. 3. See võib kujutada endast üldist koolitust ettevõtte või asutuse kohta, aga ka spetsiifilist tööga seotud juhendamist (töötervishoiu ja -ohutuse riskid, tööpraktikad). 4. See hõlmab näiteks juhatuse, vahetute juhtide või kaastöötajate poolt organiseeritud koolitust või juhendamist, mis aitavad vastajal oma tööd paremini teha või tutvustavad talle uusi tööülesandeid, kuid see võib toimuda ka individuaalse juhendaja kaudu.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Kui paljudel sellistel kursustel Te osalesite?
Interviewer Instruction
Arvestage omavahel seotud õpitegevused, mis toimusid erinevatel päevadel, üheks tegevuseks.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul osalenud seminaridel või töötubades?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Kui paljudel sellistel koolitustel Te osalesite?
Interviewer Instruction
Arvestage omavahel seotud õpitegevused, mis toimusid erinevatel päevadel, üheks tegevuseks.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul osalenud kursustel või võtnud eratunde, mille kohta Te pole veel vastanud?
Interviewer Instruction
Siin on mõeldud kõiki kursusi, sõltumata nende eesmärgist (tööga seotud või töövälised).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
1. Kursused on tavaliselt seotud mingi teemaga ja neid viivad läbi vastava ala spetsialistid. Kursused toimuvad klassiõppena (mõnikord kombineeritult reaalsete või simuleeritud praktiliste situatsioonidega) või loengutena. 2. Kui eratunde andev isik on vastajaga õpetaja-õpilase suhetes, märkige vastuseks 'Jah'. Kui õppijat juhendatakse kui sõpra, pereliiget või muud lähedast inimest, märkige vastuseks 'Ei'.

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Kui paljudel sellistel koolitustel Te osalesite?
Interviewer Instruction
Arvestage omavahel seotud õpitegevused, mis toimusid erinevatel päevadel, üheks tegevuseks.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1 | after]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1 | after]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1 | after]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1 | after]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q12bNumeric + (^B_Q12dNumeric + (^B_Q12fNumeric + ^B_Q12hNumeric) ) ) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "2" ) AND ( (^B_Q12c = "2" ) AND ( (^B_Q12e = "2" ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( (^B_Q12a = "1" ) OR ( (^B_Q12c = "1" ) OR ( (^B_Q12e = "1" ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-ET-Question-B_R13-1]
Ma esitan nüüd mõned küsimused Teie osalemise kohta kaugõppe või e-kursustel.

[TU-ET-Question-B_R13-2]
Ma esitan nüüd mõned küsimused Teie osalemise kohta töökoha koolitustel või vahetute juhtide või kaastöötajate poolt läbiviidud koolitustel.

[TU-ET-Question-B_R13-3]
Ma esitan nüüd mõned küsimused Teie osalemise kohta seminaridel või töötubades.

[TU-ET-Question-B_R13-4]
Ma esitan nüüd mõned küsimused Teie osalemise kohta kursustel või eratundides.

[TU-ET-Question-B_R13-5]
Ma esitan nüüd mõned küsimused nende õppetegevuste kohta, alustades kõige viimasest, milles Te osalesite.
Interviewer Instruction
Jätkamiseks vajutage <Edasi>.

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education"
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on the job training or training by supervisors or co-workers"
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops"
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons"
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Milline kaardil toodud koolitustest see oli?
Interviewer Instruction
Pärast seda vastust lõpeb abikaardi 14 kasutamine.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Kaugõppe või e-kursus
02 Töökoha koolitus või vahetute juhtide või kaastöötajate poolt läbiviidud koolitus
03 Seminar või töötuba
04 Muu kursus või eratund
DK
RF
Help
1. Kaugõppe või e-kursused sarnanevad tavakursustega, kuid toimuvad peamiselt Interneti teel, ühendades õpetajaid ja õppijaid, kes ei viibi koos ühes klassiruumis. 2. Töökoha koolitustele või vahetute juhtide või kaastöötajate poolt läbiviidud koolitustele on iseloomulik plaanipärane õpetamine, juhendamine või praktilise kogemuse andmine, kasutades seejuures tavapäraseid töövahendeid. Tavaliselt organiseerib neid tööandja, et (uute) töötajate kohanemisele kaasa aidata. Need võivad kujutada endast üldist koolitust ettevõtte või asutuse kohta, aga ka spetsiifilist tööga seotud juhendamist (töötervishoiu ja -ohutuse riskid, tööpraktikad). Need hõlmavad näiteks juhatuse, vahetute juhtide või kaastöötajate poolt organiseeritud koolitust või juhendamist, mis aitavad vastajal oma tööd paremini teha või tutvustavad talle uusi tööülesandeid, kuid see võib toimuda ka individuaalse juhendaja kaudu. 3. Kursused on tavaliselt seotud mingi teemaga ja neid viivad läbi vastava ala spetsialistid. Kursused toimuvad klassiõppena (mõnikord kombineeritult reaalsete või simuleeritud praktiliste situatsioonidega) või loengutena. Kui eratunde andev isik on vastajaga õpetaja-õpilase suhetes, märkige vastuseks 'Jah'. Kui õppijat juhendatakse kui sõpra, pereliiget või muud lähedast inimest, märkige vastuseks 'Ei'.

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Kas see koolitus oli peamiselt tööga seotud?
Interviewer Instruction
"Tööga seotud" ei pruugi viidata konkreetsele ametile, vaid võib tähendada ka töövõimaluste üldist parandamist.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Täpsustage palun sellel koolitusel osalemise peamist eesmärki.
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 6. 2. Märkige ära ainult üks vastus. 3. Kui Teile tundub, et vastajal on abikaardi lugemisega raskusi, siis lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Et oma tööd paremini teha ja/või parandada väljavaateid karjäärile
02 Et vähendada riski tööst ilma jääda
03 Et parandada oma võimalusi töö saamiseks, töökoha või ameti vahetamiseks
04 Et alustada omaenda ettevõtet
05 Mind kohustati osa võtma
06 Et suurendada oma teadmisi või oskusi sellel alal, mis mind huvitab
07 Et saada tunnistust
08 Muu
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Kas Te töötasite koolitusel osalemise ajal kas täis- või osaajaga?
Interviewer Instruction
Kui vastaja oli sel ajal ettevõtja, märkige vastuseks "Jah".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Kas see koolitus toimus...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ainult tööajal
02 Peamiselt tööajal
03 Peamiselt väljaspool tööaega
04 Ainult väljaspool tööaega
DK
RF
Help
1. Siin mõeldakse seda, mil määral toimus koolitus tööajal, pidades silmas, et tööaega kasutati pigem õppimiseks kui tegelikuks töötamiseks. 2. See sisaldab ka võimalust, et teatud hulk tööajast asendati koolitusega isegi siis, kui koolitus ise toimus väljaspool vastaja tavalist tööaega. 3. Kui koolitus toimus väljaspool tööaega ja vastaja on saanud nende tundide eest tasu või täiendavat vaba aega, tuleks koolitus määratleda 'Tööajal' toimunuks. 4. Vastus peaks kajastama üksnes koolitusel osalemist, mitte iseseisvat tööd.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Kui palju oli Teil sellest koolitusest kasu töös või ettevõtluses, millega Te samal ajal tegelesite? Kas Te arvate, et sellest...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 [[Ei olnud üldse kasu]]
02 Oli mingil määral kasu
03 [[Oli üsna palju kasu]]
04 Oli väga palju kasu
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Kas tööandja või tulevane tööandja tasus koolitusega seotud registreerimis- või osalustasu, raamatute ostmise või muude koolitusega seotud kulutuste eest? Kas...
Interviewer Instruction
1. Lugege vastusevariandid ette. 2. Muud kulutused sisaldavad transporti ja majutust. 3. Kui ettevõtja tasus enda kulutuste eest, märkige vastuseks 'Jah, täielikult' või 'Jah, osaliselt'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 [[Jah, täielikult]]
02 [[Jah, osaliselt]]
03 [[Ei, üldse mitte]]
04 [[Selliseid kulusid ei kaasnenud]]
05 [[Sel ajal puudus tööandja või tulevane tööandja]]
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Nüüd räägime viimase 12 kuu jooksul kõigile koolitustele kokku kulutatud ajast. Kuidas oleks kõige lihtsam seda aega kirjeldada: kas TÄISnädalates, TÄISpäevades või tundides? Jätke välja iseseisvaks tööks või sõitmiseks kulunud aeg.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Nädalates
02 Päevades
03 Tundides
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Mitu TÄISnädalat Te neile koolitustele alates ^MonthYearET kuni praeguseni kulutasite?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] nädalat
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Mitu TÄISpäeva Te neile koolitustele alates ^MonthYearET kuni praeguseni kulutasite?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] päeva
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Mitu tundi Te neile koolitustele alates ^MonthYearET kuni praeguseni kulutasite? Jätke välja sõitmiseks kulunud aeg.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] tundi
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Kui suur osa sellest ajast kulus tööga seotud koolitusele?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 5
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Kuni veerand ajast
03 Kuni pool ajast
04 Rohkem kui pool ajast
05 Kogu aeg
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-ET-Question-B_Q26a-1]
Kas viimase 12 kuu jooksul oli veel õpinguid või koolitusi, milles Te oleksite tahtnud osaleda, kuid ei osalenud? Arvestage nii õpinguid, mis viivad mingi haridustaseme omandamiseni, kui ka koolitusi.

[TU-ET-Question-B_Q26a-2]
Kas viimase 12 kuu jooksul oli mingeid õpinguid või koolitusi, milles Te oleksite tahtnud osaleda, kuid ei osalenud? Arvestage nii õpinguid, mis viivad mingi haridustaseme omandamiseni, kui ka koolitusi.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Mis oli peamine põhjus, et Te ei osalenud?
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 7. 2. Kui Teile tundub, et vastajal on abikaardi lugemisega raskusi, siis lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ma ei vastanud nõutavatele eeltingimustele
02 Õpingud või koolitus oli liiga kallis/ma ei saanud seda endale lubada
03 Tööandja toetuse puudumine
04 Ma olin tööga liiga hõivatud
05 Kursus või programm toimus minu jaoks ebasobival ajal või kohas
06 Mul polnud aega oma lapse või perekondlike kohustuste tõttu
07 Ootamatud asjaolud takistasid mul õpingutes või koolitusel osalemast
08 Muu
DK
RF

routing

[id = B_Q26b_1 ]
IF (^B_Q26b = "08" ) THEN Goto B_S26bEEX
ELSE Goto B_END
Group
[ id = B_S26bEEX | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_S26bEEX] Palun täpsustage seda põhjust.
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 7a.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
01 Mul ei olnud koolituse või õpingute kohta infot
02 Mind takistas ajutine või krooniline terviseprobleem
03 Ma ei saanud osaleda, kuna kursus oli täis või jäi ära
04 Õpingutest või koolitusest saadav kasu tundus liiga vähene
05 Muu
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Esitaksin nüüd mõned küsimused selle kohta, millega Te tegelesite möödunud nädalal, see tähendab möödunud pühapäevale eelnenud 7 päeva vältel.
Interviewer Instruction
Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Kas Te tegite möödunud nädalal vähemalt ühe tunni mis tahes TASUSTATUD tööd kas töötaja või ettevõtjana?
Interviewer Instruction
1. See küsimus on järgnevate küsimuste juurde suunamise seisukohast otsustava tähtsusega. 'Ei tea' -vastused ja vastamast keeldumised tuleb viia miinimumini. Palun püüdke vastus kätte saada. 2. Jätke siinkohal välja tasuta töö pereettevõttes, see tuleks ära märkida küsimuses C_Q01c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
1. Tasustatud töö tähendab vaadeldaval nädalal kas või ühe tunni jooksul tehtud mis tahes palgalist või tulutoovat tööd. Tasu hõlmab rahalist töötasu või "tasu natuuras" (tasu kaupades või teenustes), sõltumata sellest, kas tasu saadi töö tegemise nädalal või mitte. Tasustatud töötamise hulka loetakse ka töökohal toimuv väljaõpe, kui selle käigus toodetakse kaupu või pakutakse teenuseid ning selle eest saadakse tasu. 2. Ettevõtja on inimene, kes töötab iseenda heaks. Ettevõtjal võib olla või mitte olla alluvaid.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Kas Te olite möödunud nädalal eemal tööst või ettevõtlusest, mille juurde Te saate ja plaanite tagasi pöörduda?
Interviewer Instruction
1. See küsimus on järgnevate küsimuste juurde suunamise seisukohast otsustava tähtsusega. 'Ei tea' -vastused ja vastamast keeldumised tuleb viia miinimumini. Palun püüdke vastus kätte saada.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
1. Kui vastaja on töölt ajutiselt eemal pühade, haiguse, vanemapuhkuse, puhkuse jms tõttu, märkige vastuseks 'Jah'. 2. Kui vastaja on töölt ajutiselt eemal, kuid saab tööandjalt vähemalt 50% palgast või loodab pöörduda senisele tööle tagasi 3 kuu jooksul, märkige vastuseks samuti 'Jah'.

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Kas Te tegite möödunud nädalal vähemalt ühe tunni mis tahes TASUTA tööd isikliku või mõne sugulase ettevõtte heaks?
Interviewer Instruction
See küsimus on järgnevate küsimuste juurde suunamise seisukohast otsustava tähtsusega. 'Ei tea' -vastused ja vastamast keeldumised tuleb viia miinimumini. Palun püüdke vastus kätte saada.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
1. Tasuta töö isikliku või sugulase ettevõtte heaks tähendab, et vastaja ei saanud ega saa vaadeldaval nädalal töötamise eest mingit tasu ega tulu, sh nii rahalist tasu ega ka "tasu natuuras" (tasu kaupades või teenustes). 2. Tasuta töö perekonnas on igasugune töötamine, mis seostub otseselt oma talu või pereettevõtte toimimisega.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Kas Te otsisite möödunud pühapäevale eelnenud 4 nädala jooksul mingil ajal tasustatud tööd?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Kas Te ootasite nende 4 nädala jooksul töö alustamist kokkulepitud töökohal?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Kas Te alustate sellel töökohal töötamist kolme kuu jooksul või hiljem kui kolme kuu jooksul?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Kolme kuu jooksul
02 Hiljem kui kolme kuu jooksul
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Miks Te möödunud 4 nädala jooksul tööd ei otsinud?
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 8. 2. Kui Teile tundub, et vastajal on abikaardi lugemisega raskusi, siis lugege vastusevariandid ette. 3. Märkige kõik sobivad.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Ootasin vastust töötaotlusele või tööintervjuu või proovitöö tulemusi
02 Ma olin (üli)õpilane
03 Hoolitsesin oma perekonna või kodu eest
04 Olin ajutiselt haige või vigastatud
05 Mul on pikaajaline haigus või puue
06 Ma ei uskunud, et vabu töökohti on saada
07 Ma ei jõudnud veel otsima hakata
08 Ma ei vajanud töökohta
09 Olen töölt pensionile jäänud
10 Muu põhjus
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "True" = "True" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Mitu kuud kokku Te olete otsinud/otsite tasustatud tööd?
Interviewer Instruction
1. Kui vastaja annab vastuse aastates, tuleks see ümber arvestada kuudeks. 2. Kui tööotsimisaeg on alla kahe aasta, tuleks vastajalt küsida täpset kuude arvu. 3. Kui vastus on alla ühe kuu, siis tuleks märkida vastuseks null.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] kuud
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Kas tegite midagi järgnevast nimekirjast möödunud pühapäevale eelnenud nelja nädala jooksul? Kas...
[C_Q04a] otsisite tööd Töötukassa kaudu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
[C_Q04b] otsisite tööd personaliotsingu- või tööjõurendifirma kaudu?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
[C_Q04c] pöördusite tööd otsides otse tööandjate poole?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
[C_Q04d] uurisite töö leidmise võimalusi sõpradelt, sugulastelt, (ameti)ühingutest jne?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
[C_Q04e] vastasite tööpakkumiskuulutustele või avaldasite ise tööotsimiskuulutusi (nt elektroonilises tööportaalis)?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Kas tegite midagi järgnevast nimekirjast möödunud pühapäevale eelnenud nelja nädala jooksul? Kas...
[C_Q04f] uurisite töökuulutusi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
[C_Q04g] täitsite töölevõtmisankeedi või küsimustiku või käisite töövestlusel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
[C_Q04h] otsisite maad, ruume või seadmeid töötamiseks?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
[C_Q04iEE] taotlesite ettevõtte/talu registreerimist, tegevusluba, kauplemisluba, laenu, ettevõtluse alustamise toetust?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
[C_Q04j] tegite töö leidmiseks veel midagi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Palun täpsustage, mida Te töö leidmiseks veel tegite?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04iEE = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04iEE = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Kui Teile oleks möödunud pühapäevale eelnenud nädalal tööd pakutud, kas oleksite saanud tööd alustada kahe nädala jooksul?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Kas Teil oli möödunud nädalal üks või mitu töökohta või ettevõtet? Palun arvestage ainult tasustatud tööd.
Interviewer Instruction
1. Siin on mõeldud ka tööd, millest vastaja oli ajutiselt eemal. 2. Kui vastajal oli üks töökoht JA üks ettevõte, siis tuleks vastuseks märkida 'Rohkem kui üks töökoht või ettevõte'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üks töökoht või ettevõte
02 Mitu töökohta või ettevõtet
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07] Palun vaadake seda kaarti ja öelge, milline vastusevariantidest kirjeldab Teid hetkel kõige paremini. Valige ainult ÜKS, enda jaoks kõige tähtsam.
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 9. 2. Märkige ära ainult üks vastus.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Põhikohaga töötaja (ettevõtja, töövõtja)
02 Osalise tööajaga töötaja (ettevõtja, töövõtja)
03 Töötu
04 Õpilane, üliõpilane
05 Õpipoiss, praktikant
06 Pensionil või eelpensionil
07 Alaliselt töövõimetu
08 Kohustuslikus sõjaväeteenistuses või asendusteenistuses olija
09 Koduse majapidamise või laste/pere eest hoolitseja
10 Muu
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Kas Teil on kunagi olnud tasustatud töö? Lugege selle hulka ka ettevõtlusega tegelemine.
Interviewer Instruction
Jätke välja tasustamata töö pereettevõttes.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
1. Tasustatud töö tähendab kas või ühe tunni jooksul tehtud mis tahes palgalist või tulutoovat tööd. Tasu hõlmab rahalist töötasu või "tasu natuuras" (tasu kaupades või teenustes). Tasustatud töötamise hulka loetakse ka töökohal toimuv väljaõpe, kui selle käigus toodetakse kaupu või pakutakse teenuseid ning selle eest saadakse tasu. 2. Ettevõtja on inimene, kes töötab iseenda heaks. Ettevõtjal võib olla või mitte olla alluvaid.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Kas Teil oli viimase 12 kuu jooksul, see tähendab alates ^MonthYearET mõni tasustatud töö? Arvestage ka ettevõtlust.
Interviewer Instruction
Jätke välja tasustamata töö pereettevõttes.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
1. Tasustatud töö tähendab kas või ühe tunni jooksul tehtud mis tahes palgalist või tulutoovat tööd. Tasu hõlmab rahalist töötasu või "tasu natuuras" (tasu kaupades või teenustes). Tasustatud töötamise hulka loetakse ka töökohal toimuv väljaõpe, kui selle käigus toodetakse kaupu või pakutakse teenuseid ning selle eest saadakse tasu. 2. Ettevõtja on inimene, kes töötab iseenda heaks. Ettevõtjal võib olla või mitte olla alluvaid.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] Kui Te lõpetasite töötamise oma viimasel tasustatud töökohal, kui vana Te siis olite või mis aastal see oli?
Interviewer Instruction
Sisestage vanus VÕI aasta.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vanus [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Aasta [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Sisestati ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage vanus või aasta, mis viimase küsimuse puhul sisestati, või muutke sünniaastat (A_Q01a) või viimaselt tasustatud töökohalt lahkumise aastat (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1 | after]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Umbes mitu aastat Te olete teinud tasustatud tööd? Arvestage üksnes neid aastaid, kui tegite vähemalt 6 kuu jooksul kas täis- või osaajaga tööd.
Interviewer Instruction
1. Võtke arvesse kõik aastad, olgu see siis täis- või osaajaga töötamine (vt näidet ABIst). 2. Arvestage ettevõtjaks olemist ja tasulist praktikat. 3. Jätke välja kõik aastad, mil vastaja oli üle 6 kuu töölt eemal töötuse, õpingute, lapsehoolduse või pikajalise haiguse tõttu. 4. Jätke välja tasustamata töö pereettevõttes. 5. Vajadusel ümardage vastused lähima täisaastani.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Umbes [FTE] aastat
DK
RF
Help
1. Tasustatud töö tähendab kas või ühe tunni jooksul tehtud mis tahes palgalist või tulutoovat tööd. Tasu hõlmab rahalist töötasu või "tasu natuuras" (tasu kaupades või teenustes). Tasustatud töötamise hulka loetakse ka töökohal toimuv väljaõpe, kui selle käigus toodetakse kaupu või pakutakse teenuseid ning selle eest saadakse tasu. 2. Ettevõtja on inimene, kes töötab iseenda heaks. Ettevõtjal võib olla või mitte olla alluvaid 3. Näide: inimesel, kes töötas 2 aastat osaajaga (üle 6 kuu aastas) ja 2 aastat täisajaga, on 4 aastat töökogemust
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Mitme erineva ettevõtte või asutuse heaks Te olete viimase 5 aasta jooksul töötanud? Juhul kui olite ettevõtja, arvestage selle hulka ka isiklik ettevõte või ettevõtted.
Interviewer Instruction
Juhul kui asutuse formaalne staatus on vastaja sealtöötamise ajal näiteks liitumise või reorganiseerimise tulemusel muutunud, peaksid vastajad nimetama seda töötamisperioodi nii, nagu oleks tegu töötamisega ühes ja samas ettevõttes või asutuses.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] ettevõttes või asutuses
DK
RF
Help
1. Võtke arvesse kõik töökohad, ka lühiajalised ja need, kus töötati ainult mõni tund nädalas. 2. Järjestikust töötamist tööjõurendifirma kaudu tuleks arvestada ühe ettevõtte heaks töötamisena, sõltumata sellest, kui paljudes ettevõtetes vastaja sel ajal töötas. Samuti tuleks järjestikune töötamine konsultandina või vabakutselisena lugeda üheks töökohaks, sõltumata sellest, kui paljudes ettevõtetes vastaja sel ajal töötas. 3. 'Ettevõte' viitab rohkem või vähem pidevale ja järjekindlale töökorraldusele, mille puhul töötatakse iseenda heaks. See võib tähendada tegelikku ettevõtet, nagu talu või tootmisettevõte, kuid ka tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana alal, mille puhul pakutakse oma tooteid või teenuseid vähematele või rohkematele klientidele. Lühiajalisi perioode, mil vastaja pole tellimuste puudumise tõttu tegutsenud, kuid ta on olnud valmis oma tööd edasi tegema, tuleks lugeda sellesama ettevõtluse osaks. Kui vastaja taasalustab sama tööd märkimisväärse ajavahemiku järel, mille jooksul ettevõtte tegevus on seisnud, siis tuleks seda lugeda erinevaks ettevõtteks.
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-ET-Question-D_R01a-1]
Järgmised küsimused on selle töökoha või ettevõtte kohta, kus Te möödunud nädalal töötasite. Nimetame seda 'Teie praeguseks tööks' või 'Teie praeguseks ettevõtteks'.

[TU-ET-Question-D_R01a-2]
Järgmised küsimused on selle töökoha või ettevõtte kohta, kus Te möödunud nädalal KÕIGE ROHKEM TUNDE töötasite. Kui töötasite kahel töökohal või ettevõttes sama palju tunde, arvestage seda, kus Te rohkem teenisite. Nimetame seda 'Teie praeguseks tööks' või 'Teie praeguseks ettevõtteks'.
Interviewer Instruction
1. Kui vastaja möödunud nädalal ei töötanud, siis puudutab see küsimus seda töökohta või ettevõtet, kus ta tavaliselt töötab. 2. Kui vastaja töötas tööjõurendifirma kaudu, siis puudutab see küsimus seda ettevõtet või asutust, kus ta tööülesandeid tegelikult täitis. 3. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Help
Kui vastaja töötab väliskonsultandina, kes kaasatakse ettevõtte või asutuse nõustamisse selle tegevuse spetsiifiliste aspektide osas, peetakse silmas konsultatsioonifirmat (sealhulgas ka vastajat, kui ta on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev konsultant).

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Mis on Teie amet? Öelge palun ametinimetus.
Interviewer Instruction
1. Vältige umbmääraseid ametinimetusi, nagu juht, ametnik või talunik. 2. Kirjeldused peaksid alati kajastama vastaja kõige olulisemaid tööülesandeid. Näiteks raamatupidaja võib olla ettevõtte raamatupidaja, teenindaja võib olla müüja, talunik võib olla piimatalu pidaja ja juht võib olla piirkondlik müügijuht.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Millised on Teie peamised tööülesanded? Palun esitage täpne kirjeldus.
Interviewer Instruction
Kirjeldus peab viitama vastaja kõige olulisematele tegevustele ja ülesannetele. Näiteks kaupade väljapanek riiulitele, kulude ja tulude jälgimine, haigete loomade eest hoolitsemine, haigete inimeste põetamine, hammaste parandamine, teede ja sildade ehitamine.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02aEE | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02aEE] Öelge palun selle ettevõtte/asutuse täielik nimi, kus Te töötate.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Kui vastaja töötab väliskonsultandina, kes kaasatakse ettevõtte või asutuse nõustamisse selle tegevuse spetsiifiliste aspektide osas, peetakse silmas konsultatsioonifirmat (sealhulgas ka vastajat, kui ta on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev konsultant).
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Millega ettevõte või asutus, kus Te töötate, peamiselt tegeleb või mida toodab? Palun selgitage detailselt.
Interviewer Instruction
Kirjeldage täpsemalt neid tooteid või teenuseid, mida vastaja töökoht pakub, täpsustades nii üldised kui spetsiifilised tegevused. Näiteks kivisöe kaevandamine, toiduainete hulgimüük, raamatute jaemüük, teedeehitus, kingaparandusteenus.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Kui vastaja töötab väliskonsultandina, kes kaasatakse ettevõtte või asutuse nõustamisse selle tegevuse spetsiifiliste aspektide osas, peetakse silmas konsultatsioonifirmat (sealhulgas ka vastajat, kui ta on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev konsultant).
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] Millises sektoris Te töötate? Kas see on...
Interviewer Instruction
1. Lugege vastusevariandid ette. 2. Kui vastaja töötab tööjõurendifirma kaudu, on küsimused selle ettevõtte või asutuse kohta, kus ta oma tööülesandeid tegelikult täidab. 3. Eraettevõtted, milles riik on vähemusaktsionär, tuleks lugeda erasektorisse kuuluvaks.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Erasektor (nt ettevõte)
02 Avalik sektor (nt kohalik omavalitsus või riigikool)
03 Mittetulundusühing (nt heategevusorganisatsioon, ametiühing või usuorganisatsioon)
DK
RF
Help
1. Erasektorisse kuuluvad kõik ettevõtted ja organisatsioonid, mis ei ole avalikus omandis. 2. Avalikku sektorisse kuuluvad kõik riigi ja kohaliku tasandi valitsusasutused, riigi poolt pakutud või rahastatud avalikud teenused (koolid, haiglad, avalik-õiguslikud ülikoolid jne) ja riigi omandis olevad ettevõtted. 3. Mittetulundusühingud on reeglina mitte riigi poolt mitte rahastatud organisatsioonid, mille eesmärk pole teenida tulu. Sinna hulka kuuluvad ühingud, seltsid, vabatahtlike organisatsioonid jms. 4. Kui vastaja töötab väliskonsultandina, kes kaasatakse ettevõtte või asutuse nõustamisse selle tegevuse spetsiifiliste aspektide osas, peetakse silmas konsultatsioonifirmat (seda ka juhul, kui vastaja on FIEna tegutsev konsultant).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Kas Te olete palgatöötaja või ettevõtja?
Interviewer Instruction
1. Siin on mõeldud tööd, millele vastaja kulutab kõige rohkem töötunde nädalas. 2. Kui vastaja on palgatöötaja oma ettevõttes, tuleks vastuseks märkida 'ettevõtja'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Palgatöötaja
02 Ettevõtja
DK
RF
Help
1. Palgatöötaja all on mõeldud inimest, kes saab töötasu tööandjalt või tööjõurendifirmalt. 2. Ettevõtjal on oma äri või ta on osanik mingis ettevõttes, sh FIEna töötavad vabakutselised. Ettevõtjal võib, kuid ei pruugi olla alluvaid.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q04EEX
Group
[ id = D_Q04EEX | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04EEX] Kas kavatsete või olete kavatsenud asutada oma ettevõtet?
Interviewer Instruction
Lugege vastuste kategooriad vastajale ette
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ma ei ole sellele mõelnud
02 Ma mõtlen sellele
03 Olen sellest mõttest loobunud
04 Tegelen parajasti oma ettevõtte käivitamisega
05 Olen varem olnud ettevõtja, kuid enam mitte
06 Ma juba olen ettevõtja
DK
RF
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] Mis vanuses või mis aastal Te oma praeguse tööandja juures tööle asusite?
Interviewer Instruction
Sisestage vanus VÕI aasta.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vanus [FTE]
DK
RF
Help
1. Juhul kui vastaja on läinud tööandja juurde tagasi pärast vahepealset äraolekut, tuleks lähtuda viimasest tööleasumisest, v.a järgmistel juhtudel: * Kui vastaja oli töölt ajutiselt eemal puhkuse, haiguse, lapsehoolduspuhkuse, vaba semestri vms tõttu. * Kui vastaja oli töölt ajutiselt sundpuhkusel, kuid sai tööandjalt vähemalt 50% oma palgast. Neil juhtudel tuleks tööleasumise alguseks lugeda ajutisele äraolekule eelnenud tööleasumist. 2. Juhul kui tööandja formaalne staatus on näiteks liitumise või reorganiseerimise tõttu vahepeal muutunud, tuleks arvestada kogu perioodi, mil vastaja on selles organisatsioonis või selle osas töötanud.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Aasta [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage vanus või aasta, mis viimase küsimuse puhul sisestati, või muutke sünniaastat (A_Q01a) või praeguse tööandja juures töötamise alustamise aastat (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] Ja mis kuus see oli?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jaanuar
02 Veebruar
03 Märts
04 Aprill
05 Mai
06 Juuni
07 Juuli
08 August
09 September
10 Oktoober
11 November
12 Detsember
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] Mis vanuses või mis aastal Te selles ettevõttes tööle asusite?
Interviewer Instruction
Sisestage vanus VÕI aasta.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vanus [FTE]
DK
RF
Help
1. Juhul kui vastaja on pöördunud ettevõtte juhtimise juurde tagasi pärast vahepealset äraolekut, tuleks arvestada ainult viimast ajaperioodi, v.a juhul, kui vastaja oli ajutiselt eemal puhkuse, haiguse, lapsehoolduspuhkuse, vaba semestri vms tõttu. 2. Juhul kui ettevõtte formaalne staatus on näiteks liitumise või reorganiseerimise tõttu vahepeal muutunud, tuleks arvestada kogu perioodi, mil vastaja on selles ettevõttes või selle osas töötanud.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Aasta [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage vanus või aasta, mis viimase küsimuse puhul sisestati, või muutke sünniaastat (A_Q01a) või praeguses ettevõttes tööleasumise aastat (D_Q05b1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] Ja mis kuus see oli?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jaanuar
02 Veebruar
03 Märts
04 Aprill
05 Mai
06 Juuni
07 Juuli
08 August
09 September
10 Oktoober
11 November
12 Detsember
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Kui palju inimesi töötab Teie tööandja juures selles kohas, kus Te töötate? Kas neid on...
Interviewer Instruction
1. Lugege vastusevariandid ette. 2. See küsimus viitab füüsilisele kohale, kus tööd peamiselt tehakse või kus töökoht asub. 3. Kui vastaja töötab tööjõurendifirma kaudu, tuleb vastata selle ettevõtte või asutuse kohta, kus ta oma tööülesandeid tegelikult täidab.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 kuni 10 inimest
02 11 kuni 50 inimest
03 51 kuni 250 inimest
04 251 kuni 1000 inimest
05 rohkem kui 1000 inimest
DK
RF
Help
Kui vastaja töötab väliskonsultandina, kes kaasatakse ettevõtte või asutuse nõustamisse selle tegevuse spetsiifiliste aspektide osas, peetakse silmas konsultatsioonifirmat (sealhulgas ka vastajat, kui ta on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev konsultant).
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Kas viimase 12 kuu jooksul on kohas, kus Te töötate, inimeste arv...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Suurenenud
02 Vähenenud
03 Jäänud enam-vähem samaks
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Kas koht, kus Te töötate, on osa suuremast ettevõttest või asutusest?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
See võib käia emaettevõtte või organisatsiooni teiste filiaalide, harude vm kohta, mis ei asu ühes kohas, nt poodide kett, ülikooli erinevad teaduskonnad või kolledžid.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Kas Te annate teistele inimestele tööd? Palun arvestage ka pereliikmeid, kes teevad ettevõttes tasustatud või tasuta tööd.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Kui paljudele inimestele Te tööd annate? Kas neid on...
Interviewer Instruction
1. Lugege vastusevariandid ette. 2. See küsimus viitab füüsilisele kohale, kus tööd peamiselt tehakse või kus töökoht asub.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 kuni 10 inimest
02 11 kuni 50 inimest
03 51 kuni 250 inimest
04 251 kuni 1000 inimest
05 rohkem kui 1000 inimest
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Kas Te juhite või juhendate teisi töötajaid?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
1. Juhtimise või juhendamise all on mõeldud seda, et vastaja on mingil viisil vastutav teiste töötajate töö eest. 2. See võib olla otsene, näiteks alluvate töö üle valvamine, tööülesannete määramine või tehtud töö hindamine, või kaudne, näiteks töögraafikute koostamine või madalama astme juhtide töö suunamine.

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Mitut töötajat Te kas otseselt või kaudselt juhite või juhendate? Kas neid on...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 kuni 5 inimest
02 6 kuni 10 inimest
03 11 kuni 24 inimest
04 25 kuni 99 inimest
05 100 või rohkem inimest
DK
RF
Help
1. 'Otseselt' viitab olukorrale, kus töötajad alluvad vastajale vahetult. Näiteks võib peadirektor juhendada kolme direktorit otseselt, andes neile korraldusi või juhiseid ning kontrollides nende täitmist. 2. 'Kaudselt' viitab olukorrale, kus töötajad ei allu vastajale vahetult, vaid neid juhendab keegi teine, kes omakorda on vastaja vastutusalas. Näiteks kui iga peadirektori otsealluvuses olev direktor juhendab 10 inimest, siis juhendab peadirektor otseselt 3 ja kaudselt 30 inimest. Sel juhul oleks õige vastus 33 (25 kuni 99 inimest). Kui kõik igale direktorile alluvad 10 inimest juhendaksid omakorda veel 10 inimest, siis tuleks koguarvule lisada 300 töötajat, mis teeks vastuseks 333 (100 või rohkem inimest).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09EE
Group
[ id = D_Q09EE | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09EE] Mis liiki tööleping Teil on? Kas see on...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tähtajatu tööleping
02 Tähtajaline tööleping
03 Töövõtuleping või käsundusleping
04 Teenistusleping, kaasa arvatud avalik teenistus
05 Praktikaleping
06 Leping tööjõurendifirmaga
07 Lepingut ei ole
08 Muu, palun täpsustage
DK
RF

routing

[id = D_Q09EE_1 ]
IF (^D_Q09EE = "8" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Palun täpsustage, mis liiki tööleping Teil on.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Kui mitu tundi nädalas Te tavaliselt seda tööd teete? Arvestage ka tavapäraseid tasustatud või tasustamata ületunde, kuid jätke välja lõunapausid ja muud pausid.
Interviewer Instruction
1. Kui vastaja töötunnid varieeruvad, tuleks paluda vastus anda viimase kuu keskmisena. 2. Praktika puhul tuleks koolis oldud aeg välja arvata.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] tundi nädalas
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] Järgmised küsimused on selle kohta, mil määral Te saate ise otsustada, kuidas oma tööd teha.
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 10. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] Mil määral saate valida või muuta ...
[D_Q11a] oma tööülesannete täitmise järjekorda?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
[D_Q11b] kuidas oma tööd teha?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
[D_Q11c] oma töö kiirust või tempot?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
[D_Q11d] oma tööaega?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Abikaardi 10 lõpp. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aEE
Group
[ id = D_Q12aEE | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aEE] Räägime endiselt Teie praegusest tööst: kui keegi peaks täna tahtma sellist tööd SAADA, milline peaks olema tema haridustase?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alghariduseta (vähem kui kolm klassi)
02 Algharidus (3-6 klassi)
03 Põhiharidus (7-9 klassi)
04 Üldkeskharidus
05 Kutseharidus (sisseastumisel ei nõutud põhiharidust)
06 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus alla 2 aasta)
07 Kutseharidus põhihariduse baasil (õppekava nominaalkestus 2 aastat või enam)
08 Kutsekeskharidus põhihariduse baasil
09 Keskeriharidus põhihariduse baasil
10 Kutsekeskharidus keskhariduse baasil
11 Keskeriharidus keskhariduse baasil
12 Kutsekõrgharidus, diplomiõpe, rakenduskõrgharidus
13 Bakalaureusekraad (3+2 süsteemi järgi, alustatud pärast 2002. aastat)
14 Bakalaureusekraad (4+2 süsteemi järgi, alustatud enne 2002. aastat)
15 Enne 1992. aastat alustatud kõrgharidus (diplomeeritud spetsialistiõpe)
16 Magistrikraad (3+2 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe)
17 Magistrikraad (4+2 süsteemi järgi)
18 Doktorikraad (sh kandidaadikraad)
DK
RF
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Mõeldes, kas see haridustase on vajalik ka Teie töö rahuldavalt tegemiseks, siis milline järgnevatest väidetest on kõige tõesem?
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 [[See tase on vajalik]]
02 [[Piisaks madalamast tasemest]]
03 [[Vajalik oleks kõrgem tase]]
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Oletame, et keegi kandideeriks selle haridustasemega täna, kui palju peaks tal olema vastavat töökogemust, et seda töökohta SAADA? Kas...
Interviewer Instruction
1. Lugege vastusevariandid ette. 2. Ärge arvestage õpingute osaks olevat internatuuri või praktikat.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Vähem kui 1 kuu
03 1 kuni 6 kuud
04 7 kuni 11 kuud
05 1 või 2 aastat
06 3 aastat või rohkem
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] Kui tihti Te õpite oma töös uusi tööga seotud asju kaastöötajatelt või vahetutelt juhtidelt?
Interviewer Instruction
1. Ulatage kolmeks järgnevaks küsimuseks abikaart 12. 2. Kui vastajal ei ole kaastöötajaid või juhte, siis peaks vastuseks märkima 'mitte kunagi'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Kui tihti Te oma töö tegemise käigus õpite, omandate midagi uut?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Kui tihti Teie töö eeldab, et oleksite kursis uute toodete või teenustega?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. Abikaardi 12 lõpp. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Kõiki asjaolusid arvesse võttes, kui rahul Te oma praeguse tööga olete? Kas ütleksite, et olete...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Väga rahul
02 Rahul
03 Ei rahul ega ka rahulolematu
04 Rahulolematu
05 Väga rahulolematu
DK
RF
Group
[ id = D_C15EEX | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C15EEX]

routing

[id = D_C15EEX_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q18a
ELSE Goto D_Q15aEEX

inference rule

[id = D_C15EEX_2 | after]
IF (^D_Q04 = "1" ) THEN ^EmployerEnterprise = "employer"
ELSE
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN ^EmployerEnterprise = "enterprise"
Group
[ id = D_Q15aEEX | response condition = All | layout = table ]
[D_Q15aEEX_lead]
[TU-ET-Question-D_Q15aEEX_lead-1]
Kuivõrd olete nõus järgnevate väidetega oma tööandja kohta?

[TU-ET-Question-D_Q15aEEX_lead-2]
Kuivõrd olete nõus järgnevate väidetega oma ettevõtte kohta?
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 16. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
[D_Q15aEEX] Töötajatele pakutakse koolitusvõimalusi.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Täiesti nõus
02 Nõus
03 Ei ole nõus ega vastu
04 Ei ole nõus
05 Ei ole üldse nõus
DK
RF
[D_Q15bEEX] Töötajad saavad oma töö tulemuste kohta tagasisidet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Täiesti nõus
02 Nõus
03 Ei ole nõus ega vastu
04 Ei ole nõus
05 Ei ole üldse nõus
DK
RF
[D_Q15cEEX] Töötajad teevad omavahel koostööd.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Täiesti nõus
02 Nõus
03 Ei ole nõus ega vastu
04 Ei ole nõus
05 Ei ole üldse nõus
DK
RF
[D_Q15dEEX] Töötajatega arutatakse arenguvõimalusi selles organisatsioonis.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Täiesti nõus
02 Nõus
03 Ei ole nõus ega vastu
04 Ei ole nõus
05 Ei ole üldse nõus
DK
RF
[D_Q15eEEX] Töötajaid julgustatakse välja pakkuma uusi ideid.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Täiesti nõus
02 Nõus
03 Ei ole nõus ega vastu
04 Ei ole nõus
05 Ei ole üldse nõus
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Millise perioodi kohta oleks Teil kõige lihtsam öelda Teie praeguse töö eest tavaliselt saadava tasu suurust? Kas...
Interviewer Instruction
1. Lugege vastusevariandid ette. 2. Vastus peab kindlasti olema ajaühikutes. 3. Kui vastaja saab tasu tükitöö alusel, küsige, kui palju aega kulub keskmiselt ühe tööühiku tegemisele, ja täpsustage see tunniarvestusse. 4. Vastusevariant 8 'Ma ei saa mingit tasu' võib käia näiteks praktikandi kohta, kes saab ainult koolitust.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 [[Tunni kohta]]
02 [[Päeva kohta]]
03 [[Nädala kohta]]
04 [[Kahe nädala kohta]]
05 [[Kuu kohta]]
06 [[Aasta kohta]]
07 Tükitööna
08 Ma ei saa mingit tasu
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "8" ) OR (^D_Q16a = "DK" ) ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Täpsustage palun, mitu tundi kulub keskmiselt ühe tööühiku tegemisele?
Interviewer Instruction
1. Kui ühe ühiku tegemine võtab alla 2 tunni, siis võite minutite märkimiseks kasutada komakohti. 2. Vihjeks: 0,5 on pool tundi; 0,25 on 15 minutit; 0,10 on umbes 5 minutit ja 0,02 umbes 1 minut.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] tundi
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16aEEX | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16aEEX] Kas Teil oleks lihtsam öelda oma töötasu suurust neto- või brutosummana?
Interviewer Instruction
1. Netosumma on see, mille Te saate kätte pärast kõigi maksude mahaarvamist. 2. Brutosumma on töötasu enne tulumaksu ja töötuskindlustusmakse mahaarvamist.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Netosummana, mille saite puhtalt kätte
02 Brutosummana, st koos maksudega
DK
RF
Group
[ id = D_Q16bEE | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16bEE]
[TU-ET-Question-D_Q16bEE-1]
Kui suur on Teie tavaline netopalk tunnis? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Netopalk on see, mille Te saate kätte pärast kõigi maksude mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-2]
Kui suur on Teie tavaline brutopalk tunnis? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Brutopalk on töötasu enne tulumaksu ja töötuskindlustusmakse mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-4]
Kui suur on Teie tavaline netopalk päevas? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Netopalk on see, mille Te saate kätte pärast kõigi maksude mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-5]
Kui suur on Teie tavaline brutopalk päevas? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Brutopalk on töötasu enne tulumaksu ja töötuskindlustusmakse mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-7]
Kui suur on Teie tavaline netopalk nädalas? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Netopalk on see, mille Te saate kätte pärast kõigi maksude mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-8]
Kui suur on Teie tavaline brutopalk nädalas? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Brutopalk on töötasu enne tulumaksu ja töötuskindlustusmakse mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-10]
Kui suur on Teie tavaline kahe nädala netopalk? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Netopalk on see, mille Te saate kätte pärast kõigi maksude mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-11]
Kui suur on Teie tavaline kahe nädala brutopalk? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Brutopalk on töötasu enne tulumaksu ja töötuskindlustusmakse mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-13]
Kui suur on Teie tavaline netopalk kuus? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Netopalk on see, mille Te saate kätte pärast kõigi maksude mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-14]
Kui suur on Teie tavaline brutopalk kuus? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Brutopalk on töötasu enne tulumaksu ja töötuskindlustusmakse mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-16]
Kui suur on Teie tavaline netopalk aastas? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Netopalk on see, mille Te saate kätte pärast kõigi maksude mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-17]
Kui suur on Teie tavaline brutopalk aastas? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Brutopalk on töötasu enne tulumaksu ja töötuskindlustusmakse mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-18]
Kui suur on Teie tavaline netopalk ühe ühiku eest? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Netopalk on see, mille Te saate kätte pärast kõigi maksude mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-19]
Kui suur on Teie tavaline brutopalk ühe ühiku eest? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Brutopalk on töötasu enne tulumaksu ja töötuskindlustusmakse mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-20]
Kui suur on Teie tavaline netopalk? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Netopalk on see, mille Te saate kätte pärast kõigi maksude mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.

[TU-ET-Question-D_Q16bEE-21]
Kui suur on Teie tavaline brutopalk? Hinnake palun nii täpselt kui võimalik. Brutopalk on töötasu enne tulumaksu ja töötuskindlustusmakse mahaarvamist. Arvestage selle hulka ka regulaarsed ületunnitasud, lisatasud ja preemiad, kuid mitte aastapreemiat või puhkusetasu.
Interviewer Instruction
Kui vaja, võite sisestada 2 komakohta. Kümnendike eraldamiseks kasutage palun koma - ',' (nt 4,50).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Umbes [FTE] eurot
DK
RF
Help
Puhkusetasu all on mõeldud igasugust aastapuhkuse eest saadavat tasu, mis lisandub tavalisele töö eest saadavale tasule.

routing

[id = D_Q16bEE_1 ]
IF (^D_Q16bEE = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16bEE = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16bEE_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
[id = D_Q16bEE_3 | before]
IF (^D_Q16aEEX = "1" ) THEN ^NetGross = "net"
ELSE
IF (^D_Q16aEEX = "2" ) THEN ^NetGross = "gross"
ELSE ^NetGross = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "1"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "300"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^D_Q16aEEX = "1" ) AND ( ( (^D_Q16bEE / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) ) OR ( (^D_Q16aEEX = "2" ) AND ( ( (^D_Q16bEE x ( "0.92" / ^D_D16a) ) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) ) ) OR ( (^D_Q16aEEX = "1" ) AND ( ( (^D_Q16bEE / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) ) ) OR ( (^D_Q16aEEX = "2" ) AND ( ( (^D_Q16bEE x ( "0.8" / ^D_D16a) ) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) ) )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage töötasu suurus või muutke vastust D_Q16b või tavaliselt töötatud tundide arvu (D_Q10).
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16bEE = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16bEE = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Kas oleksite valmis sellele küsimusele vastama, kui küsime vahemikes?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND (^D_Q16aEEX = "1" ) ) THEN Goto D_Q16d1EE1
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "2" ) AND (^D_Q16aEEX = "1" ) ) THEN Goto D_Q16d2EE1
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "3" ) AND (^D_Q16aEEX = "1" ) ) THEN Goto D_Q16d3EE1
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "4" ) AND (^D_Q16aEEX = "1" ) ) THEN Goto D_Q16d4EE1
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "5" ) AND (^D_Q16aEEX = "1" ) ) THEN Goto D_Q16d5EE1
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "6" ) AND (^D_Q16aEEX = "1" ) ) THEN Goto D_Q16d6EE1
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16bEE = "DK" ) OR (^D_Q16bEE = "RF" ) ) ) AND (^D_Q16aEEX = "1" ) ) THEN Goto D_Q16d5EE1
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND (^D_Q16aEEX = "2" ) ) THEN Goto D_Q16d1EE2
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "2" ) AND (^D_Q16aEEX = "2" ) ) THEN Goto D_Q16d2EE2
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "3" ) AND (^D_Q16aEEX = "2" ) ) THEN Goto D_Q16d3EE2
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "4" ) AND (^D_Q16aEEX = "2" ) ) THEN Goto D_Q16d4EE2
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "5" ) AND (^D_Q16aEEX = "2" ) ) THEN Goto D_Q16d5EE2
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "6" ) AND (^D_Q16aEEX = "2" ) ) THEN Goto D_Q16d6EE2
ELSE
IF ( ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16bEE = "DK" ) OR (^D_Q16bEE = "RF" ) ) ) AND (^D_Q16aEEX = "2" ) ) THEN Goto D_Q16d5EE2
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1EE1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1EE1] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline netopalk tunnis?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19aNETO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 1,5 eurot
02 1,5-2 eurot
03 2,1-3 eurot
04 3,1-5 eurot
05 5,1-7 eurot
06 rohkem kui 7 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1EE1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1EE2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1EE2] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline brutopalk tunnis?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19aBRUTO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 2 eurot
02 2,1-3 eurot
03 3,1-4 eurot
04 4,1-6 eurot
05 6,1-9 eurot
06 rohkem kui 9 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1EE2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2EE1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2EE1] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline netopalk päevas?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19bNETO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 13 eurot
02 13-19 eurot
03 20-24 eurot
04 25-30 eurot
05 31-55 eurot
06 rohkem kui 55 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2EE1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2EE2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2EE2] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline brutopalk päevas?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19bBRUTO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 15 eurot
02 15-20 eurot
03 21-30 eurot
04 31-45 eurot
05 45-70 eurot
06 rohkem kui 70 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2EE2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3EE1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3EE1] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline netopalk nädalas?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19cNETO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 70 eurot
02 70-90 eurot
03 91-130 eurot
04 131-190 eurot
05 191-260 eurot
06 rohkem kui 260 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3EE1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3EE2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3EE2] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline brutopalk nädalas?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19cBRUTO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 70 eurot
02 70-100 eurot
03 101-150 eurot
04 151-220 eurot
05 221-330 eurot
06 rohkem kui 330 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3EE2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4EE1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4EE1] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline kahe nädala netopalk?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19dNETO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 130 eurot
02 130-180 eurot
03 181-260 eurot
04 261-370 eurot
05 371-540 eurot
06 rohkem kui 540 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4EE1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4EE2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4EE2] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline kahe nädala brutopalk?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19dBRUTO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 140 eurot
02 140-200 eurot
03 201-300 eurot
04 301-450 eurot
05 451-650 eurot
06 rohkem kui 650 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4EE2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5EE1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5EE1] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline netopalk kuus?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19eNETO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 270 eurot
02 270-400 eurot
03 401-550 eurot
04 551-800 eurot
05 801-1200 eurot
06 rohkem kui 1200 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5EE1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5EE2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5EE2] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline brutopalk kuus?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19eBRUTO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 300 eurot
02 300-450 eurot
03 451-670 eurot
04 671-1000 eurot
05 1001-1450 eurot
06 rohkem kui 1450 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5EE2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6EE1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6EE1] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline netopalk aastas?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19fNETO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 3300 eurot
02 3300-4600 eurot
03 4600-6600 eurot
04 6600-9600 eurot
05 9600-14 000 eurot
06 rohkem kui 14 000 eurot
DK
RF
Group
[ id = D_Q16d6EE2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6EE2] Kui suur on hinnanguliselt Teie tavaline brutopalk aastas?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19fBRUTO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 3700 eurot
02 3700-5400 eurot
03 5401-8000 eurot
04 8001-12000 eurot
05 12000-17300 eurot
06 rohkem kui 17300 eurot
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Kas Te saate selle töö eest lisaks tavalisele töötasule ka mingeid muid tasusid, nagu näiteks aastapreemiat või 13. kuupalka?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF ( (^D_Q17a = "1" ) AND (^D_Q16aEEX = "1" ) ) THEN Goto D_Q17bEE1
ELSE
IF ( (^D_Q17a = "1" ) AND (^D_Q16aEEX = "2" ) ) THEN Goto D_Q17bEE2
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17bEE1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17bEE1] Kui suure summa need preemiad eelmisel aastal kokku moodustasid? Palun arvestage netosummat.
Interviewer Instruction
Kui vastaja alustas töötamist sel aastal, siis küsige palun oodavate täiendavate tasude kohta.
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Umbes [FTE] eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q17bEE1_1 ]
IF (^D_Q17bEE1 = "DK" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17bEE2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17bEE2] Kui suure summa need preemiad eelmisel aastal kokku moodustasid? Palun arvestage brutosummat.
Interviewer Instruction
Kui vastaja alustas töötamist sel aastal, siis küsige palun oodavate täiendavate tasude kohta.
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Umbes [FTE] eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q17bEE2_1 ]
IF (^D_Q17bEE2 = "DK" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Kas oleksite valmis sellele küsimusele vastama, kui küsime vahemikes?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF ( (^D_Q17c = "1" ) AND (^D_Q16aEEX = "1" ) ) THEN Goto D_Q17dEE1
ELSE
IF ( (^D_Q17c = "1" ) AND (^D_Q16aEEX = "2" ) ) THEN Goto D_Q17dEE2
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17dEE1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17dEE1] Kui suure summa need preemiad hinnanguliselt eelmisel aastal kokku moodustasid? Palun arvestage netosummat. Kas see oli...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 vähem kui 330 eurot
02 330-660 eurot
03 rohkem kui 660 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q17dEE1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q17dEE2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17dEE2] Kui suure summa need preemiad hinnanguliselt eelmisel aastal kokku moodustasid? Palun arvestage brutosummat. Kas see oli...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 vähem kui 400 eurot
02 400-800 eurot
03 rohkem kui 800 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q17dEE2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-ET-Question-D_Q18a-1]
Kui suur oli eelmisel kuul Teie ettevõttest saadud kogutulu pärast kõigi ärikulude mahaarvamist, kuid enne tulumaksu ja muude maksude mahaarvamist?

[TU-ET-Question-D_Q18a-2]
Kui suur oli eelmisel aastal Teie ettevõttest saadud kogutulu pärast kõigi ärikulude mahaarvamist, kuid enne tulumaksu ja muude maksude mahaarvamist?
Interviewer Instruction
Juhul kui sissetulek oli negatiivne, märkige vastuseks 0. Sellel küsimusel pole kontrolli peal.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Umbes [FTE] eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Kas oleksite valmis sellele küsimusele vastama, kui küsime vahemikes?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1EE
ELSE Goto D_Q18c2EE
Group
[ id = D_Q18c1EE | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1EE] Kui suur oli hinnanguliselt Teie sissetulek eelmises kuus? Kas see oli...
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19eBRUTO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 300 eurot
02 300-450 eurot
03 451-670 eurot
04 671-1000 eurot
05 1001-1450 eurot
06 rohkem kui 1450 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1EE_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2EE | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2EE] Kui suur oli hinnanguliselt Teie sissetulek eelmisel aastal? Kas see oli...
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19fBRUTO.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 kuni 3700 eurot
02 3700-5400 eurot
03 5401-8000 eurot
04 8001-12000 eurot
05 12001-17300 eurot
06 rohkem kui 17300 eurot
DK
RF

routing

[id = D_Q18c2EE_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-ET-Question-E_R01a-1]
Järgmised küsimused on Teie viimase töökoha või ettevõtte kohta. See on töö või ettevõte, mis oli Teil viimase 12 kuu jooksul.

[TU-ET-Question-E_R01a-2]
Järgmised küsimused on Teie viimase töökoha või ettevõtte kohta. See on töö või ettevõte, mis oli Teil enne seda, kui Te viimati töötamise lõpetasite.

[TU-ET-Question-E_R01a-3]
Järgmised küsimused on Teie viimase töökoha või ettevõtte kohta. See on töö või ettevõte, mis oli Teil ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Kui vastaja töötas tööjõurendifirma kaudu, siis puudutab see küsimus seda ettevõtet või asutust, kus ta oma tööülesandeid tegelikult täitis. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Help
Kui vastaja töötas väliskonsultandina, kes kaasatakse ettevõtte või asutuse nõustamisse selle tegevuse spetsiifiliste aspektide osas, peetakse silmas konsultatsioonifirmat (sealhulgas ka vastajat, kui ta on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev konsultant).
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Mis oli Teie amet? Palun öelge ametinimetus.
Interviewer Instruction
1. Vältige umbmääraseid ametinimetusi, nagu juht, ametnik või talunik. 2. Kirjeldused peaksid alati kajastama vastaja kõige olulisemaid tööülesandeid. Näiteks raamatupidaja võib olla ettevõtte raamatupidaja, teenindaja võib olla müüja, talunik võib olla piimatalu pidaja ja juht võib olla piirkondlik müügijuht.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Millised olid Teie peamised tööülesanded? Palun esitage täielik kirjeldus.
Interviewer Instruction
Kirjeldus peab viitama vastaja kõige olulisematele tegevustele ja ülesannetele. Näiteks kaupade väljapanek riiulitele, kulude ja tulude jälgimine, haigete loomade eest hoolitsemine, haigete inimeste põetamine, hammaste parandamine, teede ja sildade ehitamine.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02aEE | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02aEE] Öelge palun selle ettevõtte/asutuse täielik nimi, kus Te töötasite?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Kui vastaja töötas väliskonsultandina, kes kaasatakse ettevõtte või asutuse nõustamisse selle tegevuse spetsiifiliste aspektide osas, peetakse silmas konsultatsioonifirmat (seda ka juhul, kui vastaja oli FIEna tegutsev konsultant).
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Millega ettevõte või asutus, kus Te töötasite, peamiselt tegeles või mida tootis? Palun selgitage detailselt.
Interviewer Instruction
Kirjeldage täpselt neid tooteid või teenuseid, mida vastaja töökoht pakkus, täpsustades nii üldised kui spetsiifilised tegevused. Näiteks kivisöe kaevandamine, toiduainete hulgimüük, raamatute jaemüük, teedeehitus, kingaparandusteenus.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
Kui vastaja töötas väliskonsultandina, kes kaasatakse ettevõtte või asutuse nõustamisse selle tegevuse spetsiifiliste aspektide osas, peetakse silmas konsultatsioonifirmat (sealhulgas ka vastajat, kui ta on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev konsultant).
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] Millises sektoris Te töötasite? Kas see oli...
Interviewer Instruction
1. Lugege vastusevariandid ette. 2. Kui vastaja töötas tööjõurendifirma kaudu, on küsimused selle ettevõtte või asutuse kohta, kus ta oma tööülesandeid tegelikult täitis. 3. Eraettevõtted, milles riik on vähemusaktsionär, tuleks lugeda erasektorisse kuuluvaks.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Erasektor (nt ettevõte)
02 Avalik sektor (nt kohalik omavalitsus või riigikool)
03 Mittetulundusühing (nt heategevusorganisatsioon, ametiühing või usuorganisatsioon)
DK
RF
Help
1. Erasektorisse kuuluvad kõik ettevõtted ja organisatsioonid, mis ei ole avalikus omandis. 2. Avalikku sektorisse kuuluvad kõik riigi ja kohaliku tasandi valitsusasutused, riigi poolt pakutud või rahastatud avalikud teenused (koolid, haiglad, avalik-õiguslikud ülikoolid jne) ja riigi omandis olevad ettevõtted. 3. Mittetulundusühingud on reeglina mitteriiklikult rahastatud organisatsioonid, mille eesmärk pole teenida tulu. Sinna hulka kuuluvad ühingud, seltsid, vabatahtlike organisatsioonid jms. 4. Kui vastaja töötas väliskonsultandina, kes kaasatakse ettevõtte või asutuse nõustamisse selle tegevuse spetsiifiliste aspektide osas, peetakse silmas konsultatsioonifirmat (seda ka juhul, kui vastaja oli FIEna tegutsev konsultant).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Kas Te tegite seda tööd palgatöötaja või ettevõtjana?
Interviewer Instruction
Kui vastaja oli palgatöötaja oma ettevõttes, tuleks vastuseks märkida 'ettevõtja'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Palgatöötaja
02 Ettevõtja
DK
RF
Help
1. Palgatöötaja all on mõeldud inimest, kes saab töötasu tööandjalt või tööjõurendifirmalt. 2. Ettevõtjal on oma äri või ta on osanik mingis ettevõttes, sh FIEna töötavad vabakutselised. Ettevõtjal võib, kuid ei pruugi olla alluvaid.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q04EEX
Group
[ id = E_Q04EEX | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04EEX] Kas kavatsete või olete kavatsenud asutada oma ettevõtet?
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ma ei ole sellele mõelnud
02 Ma mõtlen sellele
03 Olen sellest mõttest loobunud
04 Tegelen parajasti oma ettevõtte käivitamisega
05 Olen varem olnud ettevõtja, kuid enam mitte
06 Ma juba olen ettevõtja
DK
RF
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-ET-Question-E_Q05a1-1]
Räägime endiselt töökohast, kust Te viimase 12 kuu jooksul lahkusite: mis vanuses või mis aastal Te oma endise tööandja juures tööle asusite?

[TU-ET-Question-E_Q05a1-2]
Räägime endiselt töökohast, kust Te lahkusite, enne kui Te viimati töötamise lõpetasite: mis vanuses või mis aastal Te oma endise tööandja juures tööle asusite?

[TU-ET-Question-E_Q05a1-3]
Räägime endiselt töökohast, kust Te lahkusite ^C_Q08c2: mis vanuses või mis aastal Te oma endise tööandja juures tööle asusite?
Interviewer Instruction
Sisestage vanus VÕI aasta.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vanus [FTE]
DK
RF
Help
1. Juhul kui vastaja on läinud tööandja juurde tagasi pärast vahepealset äraolekut, tuleks lähtuda viimasest tööleasumisest, v.a järgmistel juhtudel: * Kui vastaja oli töölt ajutiselt eemal puhkuse, haiguse, lapsehoolduspuhkuse, vaba semestri vms tõttu. * Kui vastaja oli töölt ajutiselt sundpuhkusel, kuid sai tööandjalt vähemalt 50% oma palgast. Neil juhtudel tuleks tööleasumise alguseks lugeda ajutisele äraolekule eelnenud tööleasumist. 2. Juhul kui tööandja formaalne staatus on näiteks liitumise või reorganiseerimise tõttu vahepeal muutunud, tuleks arvestada kogu perioodi, mil vastaja on selles organisatsioonis või selle osas töötanud.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Aasta [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage vanus või aasta, mis viimase küsimuse puhul sisestati, või muutke sünniaastat (A_Q01a) või endise tööandja juures töötamise alustamise aastat (D_Q05a2) või viimase tööandja juurest lahkumise aastat (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-ET-Question-E_Q05b1-1]
Räägime endiselt ettevõttest, kust Te viimase 12 kuu jooksul lahkusite: mis vanuses või mis aastal Te oma endises ettevõttes tööle asusite?

[TU-ET-Question-E_Q05b1-2]
Räägime endiselt ettevõttest, kust Te lahkusite, enne kui Te viimati töötamise lõpetasite: mis vanuses või mis aastal Te oma endises ettevõttes tööle asusite?

[TU-ET-Question-E_Q05b1-3]
Räägime endiselt ettevõttest, kust Te lahkusite ^C_Q08c2: mis vanuses või mis aastal Te oma endises ettevõttes tööle asusite?
Interviewer Instruction
Sisestage vanus VÕI aasta.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vanus [FTE]
DK
RF
Help
1. Juhul kui vastaja on pöördunud ettevõtte juhtimise juurde tagasi pärast vahepealset äraolekut, tuleks arvestada ainult viimast ajaperioodi, v.a juhul, kui vastaja oli ajutiselt eemal puhkuse, haiguse, lapsehoolduspuhkuse, vaba semestri vms tõttu. 2. Juhul kui ettevõtte formaalne staatus on näiteks liitumise või reorganiseerimise tõttu vahepeal muutunud, tuleks arvestada kogu perioodi, mil vastaja on selles ettevõttes või selle osas töötanud.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Aasta [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage vanus või aasta, mis viimase küsimuse puhul sisestati, või muutke sünniaastat (A_Q01a) või oma endises ettevõttes töötamise alustamise aastat (D_Q05b2) või viimase tööandja juurest lahkumise aastat (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Kui palju inimesi töötas Teie tööandja juures selles kohas, kus Te töötasite? Kas neid oli...
Interviewer Instruction
1. Lugege vastusevariandid ette. 2. See küsimus viitab füüsilisele kohale, kus tööd peamiselt tehti või kus töökoht asus. 3. Kui vastaja töötas tööjõurendifirma kaudu, tuleb vastata selle ettevõtte või asutuse kohta, kus ta oma tööülesandeid tegelikult täitis.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 kuni 10 inimest
02 11 kuni 50 inimest
03 51 kuni 250 inimest
04 251 kuni 1000 inimest
05 rohkem kui 1000 inimest
DK
RF
Help
Kui vastaja töötab väliskonsultandina, kes kaasatakse ettevõtte või asutuse nõustamisse selle tegevuse spetsiifiliste aspektide osas, peetakse silmas konsultatsioonifirmat (sealhulgas ka vastajat, kui ta on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev konsultant).

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08EE
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Kas Te andsite teistele inimestele tööd? Palun arvestage ka pereliikmeid, kes tegid ettevõttes tasustatud või tasuta tööd.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Kui palju oli Teil alluvaid kohas, kus Te töötasite? Kas neid oli...
Interviewer Instruction
1. Lugege vastusevariandid ette. 2. See küsimus viitab füüsilisele kohale, kus tööd peamiselt tehti või kus töökoht asus.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1 kuni 10 inimest
02 11 kuni 50 inimest
03 51 kuni 250 inimest
04 251 kuni 1000 inimest
05 rohkem kui 1000 inimest
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08EE | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08EE] Mis liiki tööleping Teil oli? Kas see oli...
Interviewer Instruction
Lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tähtajatu tööleping
02 Tähtajaline tööleping
03 Töövõtuleping või käsundusleping
04 Teenistusleping, kaasa arvatud avalik teenistus
05 Praktikaleping
06 Leping tööjõurendifirmaga
07 Lepingut ei olnud
08 Muu
DK
RF

routing

[id = E_Q08EE_1 ]
IF (^E_Q08EE = "8" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Palun täpsustage, mis liiki tööleping Teil oli.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Kui mitu tundi nädalas Te tavaliselt seda tööd tegite? Arvestage ka tavapäraseid tasustatud või tasustamata ületunde, kuid jätke välja lõunapausid ja muud pausid.
Interviewer Instruction
1. Kui töötundide arv varieerus, tuleks paluda vastus anda hinnangulise keskmisena. 2. Praktika puhul tuleks koolis oldud aeg välja arvata.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] tundi nädalas
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Palun öelge peamine põhjus, miks Te oma eelmisel töökohal töötamisest loobusite?
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 13. 2. Kui Teile tundub, et vastajal on abikaardi lugemisega raskusi, siis lugege vastusevariandid ette.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mind vallandati
02 Mind koondati või lasin end koondada
03 Tegemist oli ajutise tööga, mis sai läbi
04 Lahkusin töölt omal soovil
05 Loobusin töötamast tervislikel põhjustel
06 Läksin eelpensionile
07 Jäin pensionile (pensioniikka jõudnult või hiljem)
08 Lahkusin töölt perekondlikel põhjustel või lapsehoolduseks
09 Lahkusin töölt, et tegeleda õpingutega
10 Lahkusin töölt mõnel muul põhjusel
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-ET-Question-F_R01-1]
Järgnevad küsimused puudutavad Teie tegevusi Teie praegusel töökohal.

[TU-ET-Question-F_R01-2]
Järgnevad küsimused puudutavad Teie tegevusi Teie viimasel töökohal.
Interviewer Instruction
1. Järgnevale küsimusele vastamiseks ulatage abikaart 5. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-ET-Question-F_Q01b_lead-1]
Kui suur osa ajast kulub Teil tavaliselt oma praegusel töökohal...

[TU-ET-Question-F_Q01b_lead-2]
Kui suur osa ajast kulus Teil tavaliselt oma viimasel töökohal...
[F_Q01b] ühis- või koostööks kaastöötajatega?
Interviewer Instruction
Kui vastajal ei ole kaastöötajaid, tuleks vastuseks märkida 'Üldse mitte'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Kuni veerand ajast
03 Kuni pool ajast
04 Rohkem kui pool ajast
05 Kogu aeg
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 12. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-ET-Question-F_Q02a_lead-1]
Kui tihti peate tavaliselt oma praegusel töökohal...

[TU-ET-Question-F_Q02a_lead-2]
Kui tihti pidite tavaliselt oma viimasel töökohal...
[F_Q02a] jagama kaastöötajatele tööga seotud infot?
Interviewer Instruction
Kui vastajal ei ole kaastöötajaid, tuleks vastuseks märkida 'Mitte kunagi'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[F_Q02b] juhendama, koolitama või õpetama teisi kas individuaalselt või gruppides?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[F_Q02c] viie või enama inimese ees kõnet pidama või esitlusi tegema?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[F_Q02d] müüma toodet või teenust?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[F_Q02e] inimestele nõu andma?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-ET-Question-F_Q03a_lead-1]
Kui tihti peate oma praegusel töökohal ...

[TU-ET-Question-F_Q03a_lead-2]
Kui tihti pidite oma viimasel töökohal ...
[F_Q03a] planeerima oma tegevusi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[F_Q03b] planeerima teiste tegevusi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[F_Q03c] korraldama oma aega?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-ET-Question-F_Q04a_lead-1]
Kui tihti peate oma praegusel töökohal ...

[TU-ET-Question-F_Q04a_lead-2]
Kui tihti pidite oma viimasel töökohal ...
[F_Q04a] inimesi veenma või mõjutama?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[F_Q04b] pidama läbirääkimisi inimestega oma ettevõtte või asutuse siseselt või väliselt?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-ET-Question-F_Q05a-1]
Järgmine küsimus on probleemide kohta, mida peate oma praegusel töökohal lahendama. Probleemide lahendamise all mõeldakse seda, et olete silmitsi uue või keeruka olukorraga, mille tõttu peate hetkeks mõtlema, kuidas edasi toimida. Kui tihti olete tavaliselt silmitsi suhteliselt lihtsate probleemidega, mille edukaks lahendamiseks ei kulu rohkem kui 5 minutit?

[TU-ET-Question-F_Q05a-2]
Järgmine küsimus on probleemide kohta, mida pidite oma viimasel töökohal lahendama. Probleemide lahendamise all mõeldakse seda, et olete silmitsi uue või keeruka olukorraga, mille tõttu peate hetkeks mõtlema, kuidas edasi toimida. Kui tihti olite tavaliselt silmitsi suhteliselt lihtsate probleemidega, mille edukaks lahendamiseks ei kulunud rohkem kui 5 minutit?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-ET-Question-F_Q05b-1]
Kui tihti olete tavaliselt silmitsi keerukamate probleemidega, mille edukaks lahendamiseks kulub vähemalt 30 minutit? 30 minutit viitab ainult lahenduse LEIDMISE ajale, mitte lahenduse teostamiseks vajalikule ajale.

[TU-ET-Question-F_Q05b-2]
Kui tihti olite tavaliselt silmitsi keerukamate probleemidega, mille edukaks lahendamiseks kulus vähemalt 30 minutit? 30 minutit viitab ainult lahenduse LEIDMISE ajale, mitte lahenduse teostamiseks vajalikule ajale.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-ET-Question-F_Q06b_lead-1]
Kui tihti peate oma praegusel töökohal ...

[TU-ET-Question-F_Q06b_lead-2]
Kui tihti pidite oma viimasel töökohal ...
[F_Q06b] tegema pika aja vältel füüsilist tööd?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[F_Q06c] kasutama oma käsi või sõrmi osavust või täpsust nõudvaks tööks?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Abikaardi 12 lõpp. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_N07bEEX1
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Kas tunnete, et Teil on oskused saada hakkama suuremaid nõudmisi esitavate tööülesannetega kui need, mida Teil tuleb täita oma praegusel töökohal?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
Suuremaid nõudmisi esitavate tööülesannete mõeldakse ülesandeid ja kohustusi, mis nõuavad rohkem teadmisi ja oskusi kui nende ülesannete ja kohustuste täitmine, mis on omased vastaja praegusele töökohale.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Kas tunnete, et vajate oma praeguste töökohustustega hästi toimetulemiseks täiendavat koolitust?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = F_N07bEEX1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_N07bEEX1]
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 10 ja paluge vastajal seda enda käes hoida, kuni selle tagasi küsite. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.

routing

IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto F_END
ELSE Goto F_Q07bEEX1
Group
[ id = F_Q07bEEX1 | response condition = All | layout = table ]
[F_Q07bEEX1_lead] Järgnevad küsimused puudutavad oskusi ja teadmisi, mis võiksid aidata Teil ettevõtlusega alustada. Mil määral olete nõus järgmiste väidetega?
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 10. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
[F_Q07bEEX1] Mul on varasem ettevõtte alustamise kogemus
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
[F_Q07bEEX2] Ma tean, kuidas koostada äriplaani
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
[F_Q07bEEX4] Tean, kelle käest ettevõtlusega seotud abi küsida
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
[F_Q07bEEX9] Mul on juhtimiskogemus
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
Group
[ id = F_N07bEEx9 | response condition = All | layout = list ]
[F_N07bEEx9]
Interviewer Instruction
1. Abikaardi 10 lõpp. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-ET-Question-G_R01-1]
Järgnevad küsimused puudutavad lugemist Teie praeguse töö osana. Palun arvestage ainult sellist lugemist, mis on osa Teie praegusest tööst, mitte seda, mida loete väljaspool tööaega. Arvestage ka lugemist arvutis ja muud elektroonsete tekstide lugemist.

[TU-ET-Question-G_R01-2]
Järgnevad küsimused puudutavad lugemist Teie viimase töö osana. Palun arvestage ainult sellist lugemist, mis on osa Teie praegusest tööst, mitte seda, mida loete väljaspool tööaega. Arvestage ka lugemist arvutis ja muud elektroonsete tekstide lugemist.
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 12. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-ET-Question-G_Q01a_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt oma praeguses töös tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-G_Q01a_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt oma viimases töös tegelesite järgmiste asjadega ...
[G_Q01a] juhendite või instruktsioonide lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q01b] kirjade, memode või e-kirjade lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q01c] artiklite lugemine ajalehtedest, ajakirjadest või infolehtedest?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q01d] artiklite lugemine erialaajakirjadest või teadusväljaannetest?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-ET-Question-G_Q01e_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt oma praeguses töös tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-G_Q01e_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt oma viimases töös tegelesite järgmiste asjadega ...
[G_Q01e] raamatute lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q01f] kasutusjuhendite või käsiraamatute lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q01g] saatekirjade, arvete, kontoteadete või teiste finantsdokumentide lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q01h] diagrammide, kaartide või skeemide lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-ET-Question-G_R02-1]
Järgnevad küsimused puudutavad kirjutamist Teie praeguse töö osana. Arvestage ka kirjutamist arvutis jm elektroonsete tekstide kirjutamist.

[TU-ET-Question-G_R02-2]
Järgnevad küsimused puudutavad kirjutamist Teie viimase töö osana. Arvestage ka kirjutamist arvutis jm elektroonsete tekstide kirjutamist.
Interviewer Instruction
Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-ET-Question-G_Q02a_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt oma praeguses töös tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-G_Q02a_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt oma viimases töös tegelesite järgmiste asjadega ...
[G_Q02a] kirjade, memode või e-kirjade kirjutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q02b] artiklite kirjutamine ajalehtedele, ajakirjadele või infolehtedele?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q02c] ettekannete kirjutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q02d] blankettide täitmine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-ET-Question-G_R03-1]
Järgnevad küsimused on nende tegevuste kohta, mis on osa Teie praegusest tööst ja mis on seotud arvude, koguste, numbrilise informatsiooni, statistika või matemaatikaga.

[TU-ET-Question-G_R03-2]
Järgnevad küsimused on nende tegevuste kohta, mis olid osa Teie viimasest tööst ja mis olid seotud arvude, koguste, numbrilise informatsiooni, statistika või matemaatikaga.
Interviewer Instruction
Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-ET-Question-G_Q03b_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt oma praeguses töös tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-G_Q03b_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt oma viimases töös tegelesite järgmiste asjadega ...
[G_Q03b] hinna või maksumuse arvutamine või eelarve koostamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q03c] murdarvude, kümnendarvude või protsentide kasutamine või arvutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q03d] kas tasku- või arvutikalkulaatori kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-ET-Question-G_Q03f_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt oma praeguses töös tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-G_Q03f_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt oma viimases töös tegelesite järgmiste asjadega ...
[G_Q03f] diagrammide, graafikute või tabelite koostamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q03g] lihtsa algebra või valemite kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Help
Lihtsa algebra või valemite all mõeldakse matemaatilisi reegleid, mis võimaldavad leida tundmatu arvu või väärtuse, näiteks valem pindala leidmiseks, kui teame pikkust ja laiust, või valem selle jaoks, et arvutada välja, kui palju lisaaega on vaja teatud vahemaa läbimiseks vähendatud kiirusega.
[G_Q03h] kõrgema matemaatika või statistika, nagu matemaatiline analüüs, keeruline algebra, trigonomeetria või regressiooni meetodid, kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-ET-Question-G_Q04-1]
Kas Te kasutate oma praeguses töös arvutit?

[TU-ET-Question-G_Q04-2]
Kas Te kasutasite oma viimases töös arvutit?
Interviewer Instruction
See hõlmab ka mobiiltelefone ja muid elektroonseid vahendeid, millega kasutatakse Internetti, loetakse e-posti jne.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
Arvuti all mõeldakse keskarvutit, lauaarvutit või sülearvutit või mõnda muud seadet, mida kasutatakse näiteks e-kirjade saatmiseks või vastuvõtmiseks, andme- või tekstitöötluseks või Internetist info leidmiseks.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-ET-Question-G_R05-1]
Järgnevad küsimused on arvuti ja Interneti kasutamisest Teie praeguse töö osana. Ärge arvestage arvuti või Interneti kasutamist mõnel muul töökohal, mis võis Teil enne praegust tööd olla.

[TU-ET-Question-G_R05-2]
Järgnevad küsimused on arvuti ja Interneti kasutamisest Teie viimase töö osana. Ärge arvestage arvuti või Interneti kasutamist mõnel muul töökohal, mis võis Teil enne viimast tööd olla.
Interviewer Instruction
Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-ET-Question-G_Q05a_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt oma praeguses töös tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-G_Q05a_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt oma viimases töös tegelesite järgmiste asjadega ...
[G_Q05a] e-posti kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q05c] Interneti kasutamine selleks, et paremini mõista tööga seotud küsimusi?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q05d] tehingute sooritamine Internetis, näiteks toodete või teenuste ostmine või müümine või pangatehingud?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-ET-Question-G_Q05e_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt oma praeguses töös tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-G_Q05e_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt oma viimases töös tegelesite järgmiste asjadega ...
[G_Q05e] tabelarvutusprogrammide, nt Exceli kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q05f] tekstitöötlusprogrammide, nt Wordi kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q05g] programmeerimiskeele kasutamine, et programmeerida või kirjutada arvutikoode?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[G_Q05h] Interneti teel reaalajas toimuvates aruteludes, nt online-konverentsidel või jututubades osalemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Abikaardi 12 lõpp. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-ET-Question-G_Q06-1]
Milline on Teie praeguse töö tegemiseks vajalik arvutikasutamise tase?

[TU-ET-Question-G_Q06-2]
Milline oli Teie viimase töö tegemiseks vajalik arvutikasutamise tase?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 15.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 VÄHENE, näiteks arvuti kasutamine selliste lihtsate tavaülesannete jaoks, nagu andmesisestus või e-kirjade saatmine ja vastuvõtmine.
02 KESKMINE, näiteks tekstitöötlus, tabelarvutus või töö andmebaasidega.
03 KÕRGE, näiteks tarkvara arendamine või arvutimängude modifitseerimine, programmeerimine selliste keelte, nagu java, sql, php või perl, abil või arvutivõrgu haldamine.
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-ET-Question-G_Q07-1]
Kas arvate, et Teie arvutikasutusoskused on Teie praeguse töö edukaks tegemiseks sobivad?

[TU-ET-Question-G_Q07-2]
Kas arvate, et Teie arvutikasutusoskused olid Teie viimase töö edukaks tegemiseks sobivad?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Kas arvutikasutusoskuste vähesus on mõjutanud Teie võimalusi saada tööd või ametikõrgendust või palgakõrgendust?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-ET-Question-H_R01-1]
Siiani rääkisime Teie tegevustest tööl. Nüüd tahaksin rääkida Teie lugemistegevustest väljaspool tööd. Arvestage ka lugemist arvutis ja muud elektroonsete tekstide lugemist.

[TU-ET-Question-H_R01-2]
Siiani rääkisime Teie tegevustest tööl. Nüüd tahaksin rääkida Teie lugemistegevustest väljaspool tööd, kaasa arvatud lugemine, mis on osa Teie õpingutest. Arvestage ka lugemist arvutis ja muud elektroonsete tekstide lugemist.

[TU-ET-Question-H_R01-3]
Siiani rääkisime Teie tegevustest Teie viimasel töökohal. Nüüd tahaksin rääkida Teie lugemistegevustest igapäevaelus. Ärge arvestage lugemist, mis oli osa Teie viimasest tööst. Arvestage ka lugemist arvutis ja muud elektroonsete tekstide lugemist.

[TU-ET-Question-H_R01-4]
Siiani rääkisime Teie tegevustest Teie viimasel töökohal. Nüüd tahaksin rääkida Teie lugemistegevustest igapäevaelus. Ärge arvestage lugemist, mis oli osa Teie viimasest tööst, kuid arvestage seda, mis on osa Teie õpingutest. Pidage silmas ka lugemist arvutis ja muud elektroonsete tekstide lugemist.

[TU-ET-Question-H_R01-5]
Nüüd tahaksin rääkida Teie lugemistegevustest igapäevaelus. Arvestage ka lugemist arvutis ja muud elektroonsete tekstide lugemist.
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 12. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-ET-Question-H_Q01a_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt väljaspool tööd tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-H_Q01a_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt igapäevaelus tegelete järgmiste asjadega ...
[H_Q01a] juhendite või instruktsioonide lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q01b] kirjade, memode või e-kirjade lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q01c] artiklite lugemine ajalehtedest, ajakirjadest või infolehtedest?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q01d] artiklite lugemine erialaajakirjadest või teadusväljaannetest?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-ET-Question-H_Q01e_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt väljaspool tööd tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-H_Q01e_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt igapäevaelus tegelete järgmiste asjadega ...
[H_Q01e] raamatute - ilukirjanduse või muu kirjanduse - lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q01f] kasutusjuhendite või käsiraamatute lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q01g] saatekirjade, arvete, kontoteadete või teiste finantsdokumentide lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q01h] diagrammide, kaartide või skeemide lugemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-ET-Question-H_R02-1]
Järgnevad küsimused on Teie kirjutamistegevuste kohta väljaspool tööd. Arvestage ka kirjutamist arvutis ja muud elektroonsete tekstide kirjutamist.

[TU-ET-Question-H_R02-2]
Järgnevad küsimused on Teie kirjutamistegevuste kohta väljaspool tööd, kaasa arvatud kirjutamine, mis on osa Teie õpingutest. Arvestage ka kirjutamist arvutis ja muud elektroonsete tekstide kirjutamist.

[TU-ET-Question-H_R02-3]
Järgnevad küsimused on Teie kirjutamistegevuste kohta igapäevaelus. Ärge arvestage kirjutamist, mis oli osa Teie viimasest tööst. Pidage silmas ka kirjutamist arvutis ja muud elektroonsete tekstide kirjutamist.

[TU-ET-Question-H_R02-4]
Järgnevad küsimused on Teie kirjutamistegevuste kohta igapäevaelus. Ärge arvestage kirjutamist, mis oli osa Teie viimasest tööst, kuid arvestage seda, mis on osa Teie õpingutest. Pidage silmas ka kirjutamist arvutis ja muud elektroonsete tekstide kirjutamist.

[TU-ET-Question-H_R02-5]
Järgnevad küsimused on Teie kirjutamistegevuste kohta igapäevaelus, kaasa arvatud kirjutamine, mis on osa Teie õpingutest. Arvestage ka kirjutamist arvutis ja muud elektroonsete tekstide kirjutamist.

[TU-ET-Question-H_R02-6]
Järgnevad küsimused on Teie kirjutamistegevuste kohta igapäevaelus. Arvestage ka kirjutamist arvutis ja muude elektroonsete tekstide kirjutamist.
Interviewer Instruction
Jätkamiseks vajutage <Edasi>.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-ET-Question-H_Q02a_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt väljaspool tööd tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-H_Q02a_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt igapäevaelus tegelete järgmiste asjadega ...
[H_Q02a] kirjade, memode või e-kirjade kirjutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q02b] artiklite kirjutamine ajalehtedele, ajakirjadele või infolehtedele?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q02c] ettekannete kirjutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q02d] blankettide täitmine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-ET-Question-H_R03-1]
Järgnevad küsimused on Teie väljaspool tööd toimuvate tegevuste kohta, mis on seotud arvude, koguste, numbrilise informatsiooni, statistika või matemaatikaga.

[TU-ET-Question-H_R03-2]
Järgnevad küsimused on Teie väljaspool tööd toimuvate tegevuste kohta, mis on seotud arvude, koguste, numbrilise informatsiooni, statistika või matemaatikaga, kaasa arvatud need tegevused, mis on osa Teie õpingutest.

[TU-ET-Question-H_R03-3]
Järgnevad küsimused on Teie igapäevaelus toimuvate tegevuste kohta, mis on seotud arvude, koguste, numbrilise informatsiooni, statistika või matemaatikaga. Ärge arvestage neid tegevusi, mis olid osa Teie viimasest tööst.

[TU-ET-Question-H_R03-4]
Järgnevad küsimused on Teie igapäevaelus toimuvate tegevuste kohta, mis on seotud arvude, koguste, numbrilise informatsiooni, statistika või matemaatikaga. Ärge arvestage neid tegevusi, mis olid osa Teie viimasest tööst, kuid arvestage neid tegevusi, mis on osa Teie õpingutest.

[TU-ET-Question-H_R03-5]
Järgnevad küsimused on Teie igapäevaelus toimuvate tegevuste kohta, mis on seotud arvude, koguste, numbrilise informatsiooni, statistika või matemaatikaga. Arvestage ka neid tegevusi, mis on osa Teie õpingutest.

[TU-ET-Question-H_R03-6]
Järgnevad küsimused on Teie igapäevaelus toimuvate tegevuste kohta, mis on seotud arvude, koguste, numbrilise informatsiooni, statistika või matemaatikaga.
Interviewer Instruction
Jätkamiseks vajutage <Edasi>.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-ET-Question-H_Q03b_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt väljaspool tööd tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-H_Q03b_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt igapäevaelus tegelete järgmiste asjadega ...
[H_Q03b] hinna või maksumuse arvutamine või eelarve koostamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q03c] murdarvude, kümnendarvude või protsentide kasutamine või arvutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q03d] tasku- või arvutikalkulaatori kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-ET-Question-H_Q03f_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt väljaspool tööd tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-H_Q03f_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt igapäevaelus tegelete järgmiste asjadega ...
[H_Q03f] diagrammide, graafikute või tabelite koostamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q03g] lihtsa algebra või valemite kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Help
Lihtsa algebra või valemite all mõeldakse matemaatilisi reegleid, mis võimaldavad leida tundmatu arvu või väärtuse, näiteks valem pindala leidmiseks, kui teame pikkust ja laiust, või valem selle jaoks, et arvutada välja, kui palju lisaaega on vaja teatud vahemaa läbimiseks vähendatud kiirusega.
[H_Q03h] kõrgema matemaatika või statistika, nagu matemaatiline analüüs, keeruline algebra, trigonomeetria või regressiooni meetodid, kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Kas Te olete kunagi kasutanud arvutit?
Interviewer Instruction
See hõlmab ka mobiiltelefone ja muid elektroonseid vahendeid, millega kasutatakse Internetti, loetakse e-posti jne.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Help
Arvuti all mõeldakse keskarvutit, lauaarvutit või sülearvutit või mõnda muud seadet, mida kasutatakse näiteks e-kirjade saatmiseks või vastuvõtmiseks, andme- või tekstitöötluseks või Internetist info leidmiseks.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-ET-Question-H_Q04b-1]
Kas kasutate arvutit oma igapäevaelus väljaspool tööd?

[TU-ET-Question-H_Q04b-2]
Kas kasutate arvutit oma igapäevaelus?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-ET-Question-H_R05-1]
Järgnevad küsimused on arvuti või Interneti kasutamise kohta väljaspool tööd. See võib toimuda nii kodus kui ka teistes internetiteenuseid pakkuvates kohtades, näiteks internetikohvikud või raamatukogud.

[TU-ET-Question-H_R05-2]
Järgnevad küsimused on arvuti või Interneti kasutamise kohta väljaspool tööd, kaasa arvatud need tegevused, mis on osa Teie õpingutest. See võib toimuda nii kodus kui ka teistes internetiteenuseid pakkuvates kohtades, näiteks internetikohvikud või raamatukogud.

[TU-ET-Question-H_R05-3]
Järgnevad küsimused on arvuti või Interneti kasutamise kohta igapäevaelus. See võib toimuda nii kodus kui ka teistes internetiteenuseid pakkuvates kohtades, näiteks internetikohvikud või raamatukogud. Ärge arvestage neid tegevusi, mis olid osa Teie viimasest tööst.

[TU-ET-Question-H_R05-4]
Järgmised küsimused on arvuti või Interneti kasutamise kohta igapäevaelus. See võib toimuda nii kodus kui ka teistes internetiteenuseid pakkuvates kohtades, näiteks internetikohvikud või raamatukogud. Ärge arvestage neid tegevusi, mis olid osa Teie viimasest tööst, kuid arvestage neid tegevusi, mis on osa Teie õpingutest.

[TU-ET-Question-H_R05-5]
Järgmised küsimused on arvuti või Interneti kasutamise kohta igapäevaelus, kaasa arvatud need tegevused, mis on osa Teie õpingutest. See võib toimuda nii kodus kui ka teistes internetiteenuseid pakkuvates kohtades, näiteks internetikohvikud või raamatukogud.

[TU-ET-Question-H_R05-6]
Järgmised küsimused on arvuti või Interneti kasutamise kohta igapäevaelus. See võib toimuda nii kodus kui ka teistes internetiteenuseid pakkuvates kohtades, näiteks internetikohvikud või raamatukogud.
Interviewer Instruction
Jätkamiseks vajutage <Edasi>.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-ET-Question-H_Q05a_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt väljaspool tööd tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-H_Q05a_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt igapäevaelus tegelete järgmiste asjadega ...
[H_Q05a] e-posti kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q05c] Interneti kasutamine info leidmiseks küsimuste kohta, mis on seotud näiteks Teie tervise või haigustega, finantsasjade või keskkonnaküsimustega?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q05d] tehingute sooritamine Internetis, näiteks toodete või teenuste ostmine või müümine või pangatehingud?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-ET-Question-H_Q05e_lead-1]
Kui tihti Te tavaliselt väljaspool tööd tegelete järgmiste asjadega ...

[TU-ET-Question-H_Q05e_lead-2]
Kui tihti Te tavaliselt igapäevaelus tegelete järgmiste asjadega ...
[H_Q05e] tabelarvutusprogrammide, nt Exceli kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q05f] tekstitöötlusprogrammide, nt Wordi kasutamine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q05g] programmeerimiskeele kasutamine, et programmeerida või kirjutada arvutikoode?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[H_Q05h] Interneti teel reaalajas toimuvates aruteludes, nt online-konverentsidel või jututubades osalemine?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Abikaardi 12 lõpp. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 10. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Esitan nüüd mõned küsimused selle kohta, kuidas Te lahendate ettetulevaid probleeme ja ülesandeid. Mil määral kehtivad Teie kohta järgmised väited?
[I_Q04b] Kui kuulen või loen uutest ideedest, püüan neid seostada sobivate eluliste situatsioonidega
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
[I_Q04d] Mulle meeldib uusi asju õppida
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
[I_Q04h] Kui ma puutun kokku millegi uuega, üritan seda seostada juba olemasoleva teadmisega
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] Mil määral kehtivad Teie kohta järgmised väited?
[I_Q04j] Mulle meeldib keerukate asjade olemuseni jõuda
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
[I_Q04l] Mulle meeldib mõelda, kuidas erinevaid ideid kokku sobitada
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
[I_Q04m] Kui ma ei saa millestki aru, siis otsin täiendavat infot, et see endale selgemaks teha
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Üldse mitte
02 Väga vähe
03 Mõningal määral
04 Suurel määral
05 Väga suurel määral
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Abikaardi 10 lõpp. Ulatage abikaart 12. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = I_Q05aEEX | response condition = All | layout = table ]
[I_Q05aEEX_lead] Kui tihti Te viimase 12 kuu jooksul...
[I_Q05aEEX] osalesite kultuuriüritustel, näiteks käisite klassikalise muusika kontserdil, teatris või muuseumis?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[I_Q05bEEX] käisite kinos, ööklubis või kergemuusikakontserdil?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[I_Q05cEEX] tegelesite spordiga?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[I_Q05dEEX] käisite raamatukogus või raamatupoes?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[I_Q05eEEX] veetsite aega koos pere või sõpradega?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
[I_Q05f] töötasite vabatahtlikuna, sh tegite tasuta tööd heategevusliku organisatsiooni, poliitilise partei, ametiühingu või muu mittetulundusühingu heaks?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mitte kunagi
02 Vähem kui kord kuus
03 Vähem kui kord nädalas, kuid vähemalt kord kuus
04 Vähemalt kord nädalas, kuid mitte iga päev
05 Iga päev
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Abikaardi 12 lõpp. Ulatage abikaart 16. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] Mil määral nõustute järgnevate väidetega?
[I_Q06a] Minusugustel inimestel ei ole sõnaõigust selles osas, mida valitsus teeb
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Täiesti nõus
02 Nõus
03 Ei ole nõus ega vastu
04 Ei ole nõus
05 Ei ole üldse nõus
DK
RF
[I_Q07a] Täielikult usaldada saab ainult väheseid inimesi
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Täiesti nõus
02 Nõus
03 Ei ole nõus ega vastu
04 Ei ole nõus
05 Ei ole üldse nõus
DK
RF
[I_Q07b] Kui sa ei ole ettevaatlik, kasutavad teised inimesed sind ära
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Täiesti nõus
02 Nõus
03 Ei ole nõus ega vastu
04 Ei ole nõus
05 Ei ole üldse nõus
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Abikaardi 16 lõpp. 2. Jätkamiseks vajutage <Edasi>.
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] Järgnevad küsimused puudutavad Teie tervist. Kas arvate, et Teie tervis on üldiselt suurepärane, väga hea, hea, rahuldav või halb?
Interviewer Instruction
Tervise all mõeldakse nii füüsilist kui ka vaimset tervist.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Suurepärane
02 Väga hea
03 Hea
04 Rahuldav
05 Halb
DK
RF
Group
[ id = I_Q10a | response condition = Exactly One | layout = list ]
[I_Q10a] Kas Teil on mõni pikaajaline haigus või pikaajaline terviseprobleem? Pikaajalise all mõeldakse haigusi või terviseprobleeme, mis on kestnud või eeldatavalt kestavad 6 kuud või kauem.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = I_Q10a_1 ]
IF (^I_Q10a = "1" ) THEN Goto I_Q10b
ELSE Goto I_END
Group
[ id = I_Q10b | response condition = Exactly One | layout = list ]
[I_Q10b] Mil määral piirab see terviseprobleem Teie tegelemist asjadega, mida inimesed tavaliselt teevad? Kas ütleksite, et see piirab Teid oluliselt, piirab, kuid mitte oluliselt, või ei piira üldse?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 piirab oluliselt
02 piirab, kuid mitte oluliselt
03 ei piira üldse
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Esitan Teile nüüd mõned üldised küsimused. Mitu inimest - koos Teie endaga - elab tavaliselt Teie majapidamises? Palun arvestage ka neid inimesi, kes elavad ajutiselt kusagil mujal.
Interviewer Instruction
1. Majapidamisse kuulumise määrab JAGATUD KULUTUSTE olemasolu (sh nii kulutustest kasusaamine kui nende katmisesse panustamine) ning peamine eluase. 2. 'Peamiseks eluasemeks' on majapidamine, kus inimene veedab suurema osa oma igapäevasest jõudeajast viimase aasta jooksul.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] inimest
DK
RF
Help
1. Üürnikud ja kostilised loetakse majapidamisse kuuluvaks ainult siis, KUI nad jagavad majapidamise kulutusi. 2. Majapidamises elavaid üliõpilasi võib lugeda selle liikmeks ainult juhul, KUI nad jagavad majapidamise kulutusi. 3. Inimesed, kes viibivad pikaajaliselt eemal töö tõttu, kuid kel on majapidamisega jätkuvalt selge rahaline suhe, tuleks lugeda majapidamisse kuuluvaiks (nt välismaal töötav perepea). 4. Lapsed, kes omandavad haridust kodust eemal, tuleks lugeda majapidamisse kuuluvaiks, kui nad elavad ühiselamus või internaadis ning hoiavad lähedasi suhteid (nt käivad igal nädalavahetusel kodus).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Kas elate koos abikaasa või elukaaslasega?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02c
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c] Palun vaadake seda kaarti ja öelge, milline vastusevariantidest kirjeldab Teie abikaasat või elukaaslast hetkel kõige paremini.
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 9.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Põhikohaga töötaja (ettevõtja, töövõtja)
02 Osalise tööajaga töötaja (ettevõtja, töövõtja)
03 Töötu
04 Õpilane, üliõpilane
05 Õpipoiss, praktikant
06 Pensionil või eelpensionil
07 Alaliselt töövõimetu
08 Kohustuslikus sõjaväeteenistuses või asendusteenistuses olija
09 Koduse majapidamise või laste/pere eest hoolitseja
10 Muu
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Kas Teil on lapsi? Palun arvestage ka kasulapsi ja lapsi, kes ei ela Teie majapidamises.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Mitu last Teil on?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] last
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Kui vana see laps on?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] aastat vana
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Kui vana on Teie noorim laps?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Noorim [FTE] aastat vana
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] Kui vana on Teie vanim laps?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Vanim [FTE] aastat vana
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kontrollige noorima ja vanima lapse vanust ja muutke noorima lapse vanust (J_Q03d1) või vanima lapse vanust (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Järgnevad küsimused on Teie tausta kohta. Kas Te olete sündinud Eestis?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bEE
ELSE Goto J_Q04c2EEX
Group
[ id = J_Q04bEE | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bEE] Millises riigis Te olete sündinud?
Interviewer Instruction
Palun täpsustage riigi nimi nii, nagu seda PRAEGU nimetatakse.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Venemaa
02 Ukraina
03 Valgevene
04 Läti
05 Soome
06 Mõni muu riik
DK
RF

routing

[id = J_Q04bEE_1 ]
IF (^J_Q04bEE = "6" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Mis riik see oli?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] Mis vanuses või aastal asusite Eestisse elama?
Interviewer Instruction
Sisestage vanus VÕI aasta.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Vanus [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Aasta [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Sisestatud on ebatõenäoline vastus. Palun kinnitage vanus või aasta, mis viimase küsimuse puhul sisestati, või muutke sünniaastat (A_Q01a) või elama asumise aastat (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q04c2EEX | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04c2EEX] Kas Te olete viimase 10 aasta jooksul elanud mõnes teises riigis järjest kauem kui 6 kuud?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = J_Q05a1EE | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1EE] Mis on Teie emakeel - keel, mille Te lapsena kodus esimesena ära õppisite JA MILLEST TE SIIANI ARU SAATE?
Interviewer Instruction
1. Märkige ära ainult üks vastus. 2. Kui vastaja nimetab spontaanselt KAKS keelt, sisestage teine keel J_Q05a2EE juures.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Eesti
02 Vene
03 Muu, palun täpsustage
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1EE_1 ]
IF (^J_Q05a1EE = "3" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Mis keel see oli?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2] Kas vastaja nimetas rohkem kui 1 keele?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei

routing

[id = J_N05a2_1 ]
IF (^J_N05a2 = "1" ) THEN Goto J_Q05a2EE
ELSE Goto J_Q05bEE
Group
[ id = J_Q05a2EE | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2EE] Mis oli teine keel, mille Te lapsena kodus ära õppisite JA MILLEST TE SIIANI ARU SAATE?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Eesti
02 Vene
03 Muu, palun täpsustage
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2EE_1 ]
IF (^J_Q05a2EE = "3" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bEE
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Mis keel see oli?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bEE | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bEE] Mis keelt Te kodus kõige sagedamini räägite?
Interviewer Instruction
Märkige ainult üks
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Eesti
02 Vene
03 Muu, palun täpsustage
DK
RF
Help
1. See küsimus puudutab vastaja poolt kõige sagedamini kasutatavat keelt. 2. Seda ei tohiks tõlgendada kui kogu pere poolt kõige sagedamini kasutatavat keelt. On võimalik, et eri pereliikmed räägivad eri keeli (nt vene lapsed võivad rääkida kõige sagedamini eesti keelt, samas kui vanemad räägivad vene keelt). 3. Kui vastaja elab üksi, siis märkige siia keel, mida ta igapäevaselt kasutab.

routing

[id = J_Q05bEE_1 ]
IF (^J_Q05bEE = "3" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_C05bEEX
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Mis keel see on?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_C05bEEX | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_C05bEEX]

routing

[id = J_C05bEEX_1 ]
IF ( (^BQLANG = "11" ) AND ( ( (^J_Q05a1EE = "2" ) OR (^J_Q05a2EE = "2" ) ) OR (^J_Q05bEE = "2" ) ) ) THEN Goto J_Q05bEEX2
ELSE
IF ( (^BQLANG = "12" ) AND ( ( (^J_Q05a1EE = "1" ) OR (^J_Q05a2EE = "1" ) ) OR (^J_Q05bEE = "1" ) ) ) THEN Goto J_Q05bEEX2
ELSE Goto J_Q05bEEX1

inference rule

[id = J_C05bEEX_2]
IF (^BQLANG = "11" ) THEN ^EstonianRussian = "Russian"
ELSE
IF (^BQLANG = "12" ) THEN ^EstonianRussian = "Estonian"
Group
[ id = J_Q05bEEX1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q05bEEX1]
[TU-ET-Question-J_Q05bEEX1-1]
Kuidas hindate oma vene keele oskust?

[TU-ET-Question-J_Q05bEEX1-2]
Kuidas hindate oma eesti keele oskust?
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 19.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ei oska üldse
02 Oskan väga algelisel tasemel
03 Tulen hädapäraselt toime lihtsama suhtlemisega
04 Tulen hästi toime igapäevase suhtlemisega
05 Valdan vabalt
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bEEX2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bEEX2] Kas oskate peale selle ka mõnda muud keelt?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah, ühte muud keelt
02 Jah, rohkem kui ühte muud keelt
03 Ei
DK
RF

routing

[id = J_Q05bEEX2_1 ]
IF (^J_Q05bEEX2 = "1" ) THEN Goto J_Q05bEEX3
ELSE
IF (^J_Q05bEEX2 = "2" ) THEN Goto J_Q05bEEX5
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_Q05bEEX3 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bEEX3] Mis keel see on?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bEEX4 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bEEX4] Kuidas hindate oma keeleoskust selles keeles?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Oskan väga algelisel tasemel
02 Tulen hädapäraselt toime lihtsama suhtlemisega
03 Tulen hästi toime igapäevase suhtlemisega
04 Valdan vabalt
DK
RF

routing

[id = J_Q05bEEX4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q06a
Group
[ id = J_Q05bEEX5 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bEEX5] Millist muud keelt Te kõige paremini oskate?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bEEX6 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bEEX6] Kuidas hindate oma keeleoskust selles keeles?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Oskan väga algelisel tasemel
02 Tulen hädapäraselt toime lihtsama suhtlemisega
03 Tulen hästi toime igapäevase suhtlemisega
04 Valdan vabalt
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bEEX7 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bEEX7] Millist muud keelt Te peale selle kõige paremini oskate?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bEEX8 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bEEX8] Kuidas hindate oma keeleoskust selles keeles?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Oskan väga algelisel tasemel
02 Tulen hädapäraselt toime lihtsama suhtlemisega
03 Tulen hästi toime igapäevase suhtlemisega
04 Valdan vabalt
DK
RF
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] Järgmised küsimused on Teie ema või mõne teise naise kohta, kes Teid kasvatas. Kas ta on sündinud Eestis?
Interviewer Instruction
Kui emakohuseid täitis rohkem kui üks inimene, käivad need küsimused selle kohta, kes tegi seda vastaja lapsepõlves (0-16 aastaselt) kauem.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Mis on tema kõrgeim lõpetatud haridustase?
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 17. 2. Kui ema või kasuema ei omandanud mingit haridust, märkige vastuseks madalaim haridustase - '1'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 põhiharidus või kutseharidus põhihariduse baasil
02 keskharidus, kutsekeskharidus või keskeriharidus põhihariduse baasil
03 kõrgharidus või keskeriharidus keskhariduse baasil
DK
RF
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = ""
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[id = J_D06c5_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] Järgmised küsimused on Teie isa või mõne teise mehe kohta, kes Teid kasvatas. Kas ta on sündinud Eestis?
Interviewer Instruction
Kui isakohuseid täitis rohkem kui üks inimene, käivad need küsimused selle kohta, kes tegi seda vastaja lapsepõlves (0-16 aastaselt) kauem.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jah
02 Ei
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Mis on tema kõrgeim lõpetatud haridustase?
Interviewer Instruction
1. Ulatage abikaart 17. 2. Kui isa või kasuisa ei omandanud mingit haridust, märkige vastuseks madalaim haridustase - '1'.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 põhiharidus või kutseharidus põhihariduse baasil
02 keskharidus, kutsekeskharidus või keskeriharidus põhihariduse baasil
03 kõrgharidus või keskeriharidus keskhariduse baasil
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU-ET-Question-J_Q08-1]
Umbes kui palju raamatuid Teie kodus on? Ärge arvestage ajakirju, ajalehti või kooliõpikuid. Hinnanguliselt mahub ühele meetrile riiulist umbes 40 raamatut.

[TU-ET-Question-J_Q08-2]
Umbes kui palju raamatuid oli Teie kodus, kui olite 16-aastane? Ärge arvestage ajakirju, ajalehti või kooliõpikuid. Hinnanguliselt mahub ühele meetrile riiulist umbes 40 raamatut.
Interviewer Instruction
Ulatage abikaart 18.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 10 raamatut või vähem
02 11 kuni 25 raamatut
03 26 kuni 100 raamatut
04 101 kuni 200 raamatut
05 201 kuni 500 raamatut
06 Rohkem kui 500 raamatut
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF ( (^J_Q05a1EE = "01" ) OR (^J_Q05a1EE = "02" ) ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Valige sellele uuringuosale sobiv dispositsioonikood.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Osaliselt lõpetatud/katkestatud
04 Keeldumine - valimisik
05 Keeldumine - keegi teine
07 Keeleprobleem
08 Lugemis- ja kirjutamisraskused
09 Õpiraskused/vaimne puue
12 Kuulmispuue
13 Pime/nägemispuue
14 Kõnepuue
15 Kehaline puue
16 Muu puue
17 Muu (täpsustamata), nt haigus või ebatavalised asjaolud
18 Surm
21 Maksimaalne helistamiste arv
24 Ajutiselt ära/pole küsitlusperioodil kättesaadav
25 Sobimatu
27 Kordus - juba küsitletud
90 Tehniline probleem

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Märkige sobimatuse põhjus
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Nüüd annan ma Teile arvuti, et Te saaksite alustada järgmise uuringuosaga. Mis keelt Te soovite arvutil töötades kasutada?
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Inglise
02 Saksa
03 Hollandi
04 Hispaania
05 Prantsuse
06 Kreeka
07 Tšehhi
08 Taani
09 Eesti
10 Vene
11 Soome
12 Rootsi (AINULT MS)
13 Saksa
14 Ungari
15 Itaalia
16 Jaapani
17 Korea
18 Hollandi
19 Norra (Bokmål)
20 Poola
21 Portugali
22 Vene
23 Slovaki
24 Sloveeni
25 Baski
26 Katalaani
27 Hispaania
28 Galiitsia
29 Valencia
30 Rootsi
31 Kõmri