Navigation

go back

Group
[ id = BQINTRO | response condition = All | layout = list ]
[BQINTRO] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om din baggrund, herunder hvilket land du er født i, sprog, uddannelse, arbejde og andre aktiviteter. Prøv at besvare hvert spørgsmål så præcist og fyldestgørende som muligt. Jeg indtaster dine svar i computeren.
Group
[ id = testIfskipBQlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipBQlang]

routing

[id = testIfskipBQlang_routing ]
IF (^skipBQLang = "01" ) THEN Goto BQ_STARTH
ELSE Goto A_START

inference rule

IF (^CI_Gender = "01" ) THEN ^A_N01 = "01"
ELSE ^A_N01 = "02"
Group
[ id = A_START | response condition = All | layout = list ]
[BQLANG] På hvilket sprog foretrækker du, at jeg stiller spørgsmålene?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Engelsk
02 Tysk
03 Tyrkisk
04 Serbisk/Kroatisk/Bosnisk
05 Hollandsk
06 Spansk
07 Fransk
08 Græsk
09 Tjekkisk
10 Dansk
11 Estisk
12 Russisk
13 Finsk
14 Svensk
15 Tysk
16 Ungarsk
17 Italiensk
18 Japansk
19 Koreansk
20 Hollandsk
21 Norsk
22 Polsk
23 Portugisisk
24 Russisk
25 Ungarsk
26 Slovakisk
27 Slovensk
28 Baskisk
29 Catalansk
30 Galicisk
31 Valenciansk
32 Svensk
33 Walisisk
Group
[ id = BQ_STARTH | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[BQ_STARTH]
Group
[ id = A_D01a1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a1]
Group
[ id = A_D01a2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a2]
Group
[ id = A_D01a3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a3]
Group
[ id = A_D01a4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_D01a4]

inference rule

[id = A_D01a4_1 | after]
IF (^A_D01a1 = "1" ) THEN ^MonthYear = "Januar " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "2" ) THEN ^MonthYear = "Februar " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "3" ) THEN ^MonthYear = "Marts " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "4" ) THEN ^MonthYear = "April " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "5" ) THEN ^MonthYear = "Maj " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "6" ) THEN ^MonthYear = "Juni " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "7" ) THEN ^MonthYear = "Juli " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "8" ) THEN ^MonthYear = "August " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "9" ) THEN ^MonthYear = "September " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "10" ) THEN ^MonthYear = "Oktober " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "11" ) THEN ^MonthYear = "November " .^A_D01a2
ELSE
IF (^A_D01a1 = "12" ) THEN ^MonthYear = "December " .^A_D01a2
Group
[ id = A_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01a] Jeg vil gerne starte med nogle generelle spørgsmål. I hvilket år er du født?
Interviewer Instruction
1. Dette spørgsmål er afgørende for, hvilke spørgsmål IP senere vil få stillet. "Ved ikke" og "Nægter" skal derfor så vidt muligt undgås. Prøv at få et svar. 2. Hvis fødselsåret er mindre end 1945 eller højere end 1995 (for interview udført i 2011) eller mindre end 1946 eller højere end 1996 (for interview udført i 2012), skal du kontrollere, om IP tilhører målgruppen for undersøgelsen. Hvis IP ikke tilhører målgruppen, skal du afbryde interviewet og angive resultatkoden som <25> på DISP_BQ skærmbilledet.
Responses
[ Min = 1945 | Max = 1996 | layout = radioButton ]
00 Årstal [FTE]
DK
RF
Group
[ id = A_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[A_Q01b] Og i hvilken måned er du født?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januar
02 Februar
03 Marts
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 August
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = A_D01b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[A_D01b]

inference rule

[id = A_D01b_1 | after]
IF (^A_D01a1 ≤ ^A_Q01b) THEN ^AgeEdu = ( (^A_D01a3 − ^A_Q01a) − "1" )
ELSE ^AgeEdu = (^A_D01a3 − ^A_Q01a)
Group
[ id = A_N01 | response condition = All | layout = list ]
[A_N01] Er IP mand eller kvinde?
Interviewer Instruction
Spørg kun, hvis du er usikker.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mand
02 Kvinde
DK
RF
Group
[ id = A_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[A_END]

routing

[id = A_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_START
Group
[ id = B_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_START]
Group
[ id = B_R01a | response condition = All | layout = list ]
[B_R01a] Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om din uddannelse.
Interviewer Instruction
Giv IP kort nr. 1. Klik på <Frem> for at fortsætte
Group
[ id = B_Q01aDK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01aDK] Hvilken af de anførte uddannelser på dette kort er den højeste, du har opnået?
Interviewer Instruction
Hvis IP pt. er under uddannelse, skal du understrege, at spørgsmålet vedrører uddannelse, som er afsluttet, og at der vil blive spurgt til igangværende uddannelse i et senere spørgsmål.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen offentligt godkendt eksamen eller under folkeskoleniveau
02 Grundskole 1.-6. klasse
03 Grundskole 7.-9(10.) klasse
04 Erhvervsfaglig uddannelse, under 2 år
05 Erhvervsfaglig uddannelse, 2 år og derover
06 Studentereksamen, HF, HHX, HTX
07 Erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2 år og derover
08 Kort videregående erhvervsrettet uddannelse, under 2 år
09 Kort videregående studierettet uddannelse, under 2 år
10 Kort videregående uddannelse, under 2 år
11 Kort/ mellemlang videregående uddannelse, 2 år og derover/ Professionsbachelor, ikke forskningsbaseret
12 Bachelorgrad
13 Kandidat- eller mastergrad
14 Ph.d. eller anden forskeruddannelse
15 Udenlandsk uddannelse
DK
RF
Group
[ id = B_D01a | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a]

inference rule

[id = B_D01a_1 | after]
IF ( (^B_Q01aDK = "1" ) OR ( (^B_Q01aDK = "2" ) OR ( (^B_Q01aDK = "3" ) OR (^B_Q01aDK = "4" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01aDK = "5" ) OR ( (^B_Q01aDK = "6" ) OR ( (^B_Q01aDK = "7" ) OR ( (^B_Q01aDK = "8" ) OR ( (^B_Q01aDK = "9" ) OR ( (^B_Q01aDK = "10" ) OR ( (^B_Q01aDK = "DK" ) OR (^B_Q01aDK = "RF" ) ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01aDK = "11" ) OR ( (^B_Q01aDK = "12" ) OR ( (^B_Q01aDK = "13" ) OR (^B_Q01aDK = "14" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a]

routing

[id = B_C01a_1 ]
IF (^B_Q01aDK = "15" ) THEN Goto B_S01a1
ELSE
IF ( (^B_Q01aDK = "1" ) OR ( (^B_Q01aDK = "DK" ) OR (^B_Q01aDK = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01aDK = "2" ) OR (^B_Q01aDK = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_S01a1 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a1] Hvad hedder denne uddannelse?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a2DK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a2DK] I hvilket land fik du denne uddannelse?
Interviewer Instruction
Angiv landets NUVÆRENDE navn.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tyrkiet
02 Tyskland
03 Polen
04 Irak
05 Bosnien-Hercegovina
06 Norge
07 Andet land
DK
RF

routing

[id = B_Q01a2DK_1 ]
IF (^B_Q01a2DK = "7" ) THEN Goto B_S01a2
ELSE Goto B_Q01a3DK
Group
[ id = B_S01a2 | response condition = All | layout = list ]
[B_S01a2] Hvilket?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = B_Q01a3DK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01a3DK] Kan du sige, hvilket niveau i det danske uddannelsessystem, som kommer tættest på denne uddannelse?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 11
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen offentligt godkendt eksamen eller under folkeskoleniveau
02 Grundskole 1.-6. klasse
03 Grundskole 7.-9(10.) klasse
04 Erhvervsfaglig uddannelse, under 2 år
05 Erhvervsfaglig uddannelse, 2 år og derover
06 Studentereksamen, HF, HHX, HTX
07 Erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2 år og derover
08 Kort videregående erhvervsrettet uddannelse, under 2 år
09 Kort videregående studierettet uddannelse, under 2 år
10 Kort videregående uddannelse, under 2 år
11 Kort/ mellemlang videregående uddannelse, 2 år og derover/ Professionsbachelor, ikke forskningsbaseret
12 Bachelorgrad
13 Kandidat- eller mastergrad
14 Ph.d. eller anden forskeruddannelse
DK
RF
Group
[ id = B_D01a3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D01a3]

inference rule

[id = B_D01a3_1]
IF ( (^B_Q01a3DK = "1" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "2" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "3" ) OR (^B_Q01a3DK = "4" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "1"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3DK = "5" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "6" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "7" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "8" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "9" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "10" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "DK" ) OR (^B_Q01a3DK = "RF" ) ) ) ) ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "2"
ELSE
IF ( (^B_Q01a3DK = "11" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "12" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "13" ) OR (^B_Q01a3DK = "14" ) ) ) ) THEN ^EDLEVEL3 = "3"
Group
[ id = B_C01a3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C01a3]

routing

[id = B_C01a3_1 ]
IF ( (^B_Q01a3DK = "1" ) OR ( (^B_Q01a3DK = "DK" ) OR (^B_Q01a3DK = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q02a
ELSE
IF ( (^B_Q01a3DK = "2" ) OR (^B_Q01a3DK = "3" ) ) THEN Goto B_Q01c1
ELSE Goto B_Q01b
Group
[ id = B_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01b] Hvad var det væsentligste indhold i din højeste uddannelse? Hvis der er flere muligheder, så vælg det, du anser for at være vigtigst.
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 2. 2. Hvis uddannelsens indhold omfatter flere områder, refererer spørgsmålet til det vigtigste område. 3. Hvis IP har mere end én uddannelse på det oplyste niveau, refererer spørgsmålet til den seneste uddannelse.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alment eller intet specifikt fag
02 Læreruddannelse og pædagogik
03 Humaniora, sprog og kunst
04 Samfundsvidenskab, (erhvervs)økonomi, forvaltning og jura
05 Naturvidenskab, matematik og IT
06 Ingeniørfag, produktion, bygge- og anlægsvirksomhed, arkitektur
07 Landbrug, jordbrugsvidenskab og dyrlægevirksomhed
08 Social- og sundhedsvæsen
09 Serviceerhverv, hotel, restaurant, transport, politi, sikkerhed
DK
RF
Group
[ id = B_Q01c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q01c1] Hvornår afsluttede du denne uddannelse? Angiv din alder eller årstal.
Interviewer Instruction
1. Indtast alder ELLER årstal. 2. Hvis IP har mere end én uddannelse på det oplyste niveau, refererer spørgsmålet til den seneste uddannelse.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
[B_Q01c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Årstal [FTE]
DK
RF

routing

[id = B_Q01c1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q01c2) < "2" ) THEN Goto B_Q01d
ELSE Goto B_D01d

inference rule

[id = B_Q01c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q01c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c2 = (^A_Q01a + ^B_Q01c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q01c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q01c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q01c1 = (^B_Q01c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q01c1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q01c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q01c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Usandsynligt svar indtastet. Spørg igen om alder eller årstal indtastet i sidste spørgsmål. Ret fødselsår (A_Q01a) eller året for afslutning af uddannelsen (B_Q01c2).
Group
[ id = B_Q01d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q01d] I hvilken måned var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januar
02 Februar
03 Marts
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 August
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D01d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D01d]

inference rule

[id = B_D01d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q01aDK = "1" ) OR (^B_Q01aDK = "DK" ) ) OR (^B_Q01aDK = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q01c2 = "DK" ) OR (^B_Q01c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) AND (^B_Q01c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D01d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q01d = "DK" ) OR (^B_Q01d = "RF" ) ) THEN ^B_D01d = "999"
ELSE ^B_D01d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q01c2 x "12" ) + ^B_Q01d) )
Group
[ id = B_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02a] Er du i gang med en formel uddannelse på nuværende tidspunkt?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Hvis IP er usikker på, hvad der menes med "formel uddannelse", kan du forklare, at spørgsmålet henviser til det samme som de foregående spørgsmål. 2. Hvis IP stadig er i tvivl, skal du give ham/ hende KORT 3 til spørgsmål B_Q02bDK og spørge "Er du i øjeblikket i gang med en af de uddannelser, der står på kortet?". 3. Hvis IP svarer ved at nævne en af uddannelserne på kortet, markeres svaret "ja", og den pågældende uddannelse markeres på næste skærmbillede.

routing

[id = B_Q02a_1 ]
IF (^B_Q02a = "1" ) THEN Goto B_Q02bDK
ELSE Goto B_Q03a
Group
[ id = B_Q02bDK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02bDK] Hvilket niveau har den uddannelse, du er i gang med?
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 3. 2. Hvis der er tale om en udenlandsk uddannelse, skal du bede IP om at angive niveauet med en af de danske betegnelser på kortet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskole 1.-6. klasse
02 Grundskole 7.-9(10.) klasse
03 Erhvervsfaglig uddannelse, under 2 år
04 Erhvervsfaglig uddannelse, 2 år og derover
05 Studentereksamen, HF, HHX, HTX
06 Erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2 år og derover
07 Kort videregående erhvervsrettet uddannelse, under 2 år
08 Kort videregående studierettet uddannelse, under 2 år
09 Kort videregående uddannelse, under 2 år
10 Kort/ mellemlang videregående uddannelse, 2 år og derover/ Professionsbachelor, ikke forskningsbaseret
11 Bachelorgrad
12 Kandidat- eller mastergrad
13 Ph.d. eller anden forskeruddannelse
DK
RF

routing

[id = B_Q02bDK_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q02bDK = "1" ) OR (^B_Q02bDK = "2" ) ) OR (^B_Q02bDK = "DK" ) ) OR (^B_Q02bDK = "RF" ) ) THEN Goto B_C05b
ELSE Goto B_Q02c
Group
[ id = B_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q02c] Hvad er det væsentligste indhold i uddannelsen? Hvis der er flere muligheder, så vælg det, du anser for at være vigtigst..
Interviewer Instruction
Giv IP kort nr. 2
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alment eller intet specifikt fag
02 Læreruddannelse og pædagogik
03 Humaniora, sprog og kunst
04 Samfundsvidenskab, (erhvervs)økonomi, forvaltning og jura
05 Naturvidenskab, matematik og IT
06 Ingeniørfag, produktion, bygge- og anlægsvirksomhed, arkitektur
07 Landbrug, jordbrugsvidenskab og dyrlægevirksomhed
08 Social- og sundhedsvæsen
09 Serviceerhverv, hotel, restaurant, transport, politi, sikkerhed
DK
RF

routing

[id = B_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C05b
Group
[ id = B_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03a] Er du nogensinde startet på en uddannelse, som du afbrød uden at fuldføre den?
Interviewer Instruction
1. Spørgsmålet vedrører uddannelser som helhed (fx en kandidatuddannelse på et universitet). 2. Hvis IP midlertidigt har holdt en pause i et uddannelsesforløb, men har genoptaget forløbet senere, skal dette ikke medregnes som en "afbrudt uddannelse".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q03a_1 ]
IF (^B_Q03a = "1" ) THEN Goto B_Q03bDK
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03bDK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03bDK] Hvilket niveau havde den uddannelse, du startede på? Hvis der var mere end én uddannelse, så angiv den med det højeste niveau.
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 4. 2. Hvis der er tale om en udenlandsk uddannelse, skal du bede IP om at angive niveauet med en af de danske betegnelser på kortet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskole 1.-6. klasse
02 Grundskole 7.-9(10.) klasse
03 Erhvervsfaglig uddannelse, under 2 år
04 Erhvervsfaglig uddannelse, 2 år og derover
05 Studentereksamen, HF, HHX, HTX
06 Erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2 år og derover
07 Kort videregående erhvervsrettet uddannelse, under 2 år
08 Kort videregående studierettet uddannelse, under 2 år
09 Kort videregående uddannelse, under 2 år
10 Kort/ mellemlang videregående uddannelse, 2 år og derover/ Professionsbachelor, ikke forskningsbaseret
11 Bachelorgrad
12 Kandidat- eller mastergrad
13 Ph.d. eller anden forskeruddannelse
DK
RF
Group
[ id = B_Q03c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[B_Q03c1] Hvornår afbrød du denne uddannelse? Angiv din alder eller årstal.
Interviewer Instruction
Indtast alder ELLER årstal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
[B_Q03c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Årstal [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = B_Q03c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^B_Q03c1 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c1 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c2 = (^A_Q01a + ^B_Q03c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^B_Q03c2 ≠ "DK" ) AND (^B_Q03c2 ≠ "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^B_Q03c1 = (^B_Q03c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = B_Q03c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^B_Q03c2 − ^A_Q01a) > "50" ) ) OR ( (^B_Q03c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Usandsynligt svar indtastet. Spørg igen om alder eller årstal indtastet i sidste spørgsmål. Ret fødselsår (A_Q01a) eller årstal for afbrydelse af uddannelsen (B_Q03c2).
Group
[ id = B_C03c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03c2]

routing

[id = B_C03c2_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^B_Q03c2) < "2" ) THEN Goto B_Q03d
ELSE Goto B_D03d
Group
[ id = B_Q03d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q03d] I hvilken måned var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januar
02 Februar
03 Marts
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 August
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = B_D03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D03d]

inference rule

[id = B_D03d_1 | after]
IF ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( (^B_Q03c2 = "DK" ) OR (^B_Q03c2 = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE
IF ( ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) AND (^B_Q03c2 = ^A_D01a3) ) THEN ^B_D03d = "12"
ELSE
IF ( (^B_Q03d = "DK" ) OR (^B_Q03d = "RF" ) ) THEN ^B_D03d = "999"
ELSE ^B_D03d = ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^B_Q03c2 x "12" ) + ^B_Q03d) )
Group
[ id = B_C03d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C03d]

routing

[id = B_C03d_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) THEN Goto B_R05a
ELSE Goto B_Q04a
Group
[ id = B_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04a] Har du inden for de sidste 12 måneder, dvs. siden ^MonthYear, været i gang med en formel uddannelse, enten på fuldtid eller deltid?
Interviewer Instruction
Dette spørgsmål vedrører al deltagelse i formel uddannelse inden for de sidste 12 måneder, herunder også uddannelse som IP ikke har fuldført.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Hvis IP er usikker på, hvad der menes med "formel uddannelse", kan du forklare, at dette spørgsmål henviser uddannelser, der giver formelle kvalifikationer på et niveau svarende til enten folkeskolens afgangsprøver, studentereksamen, en erhvervsuddannelse, eller en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse (fx på universitet). 2. Hvis IP stadig er i tvivl, kan du give ham/ hende KORT 3 til spørgsmål B_Q05aDK, og spørge "Har du inden for de sidste 12 måneder deltaget i nogle af de uddannelser, der står på kortet?"

routing

[id = B_Q04a_1 ]
IF (^B_Q04a = "1" ) THEN Goto B_Q04b
ELSE Goto B_R12
Group
[ id = B_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q04b] Hvor mange uddannelser har du været i gang med inden for de sidste 12 måneder?
Interviewer Instruction
Antallet af uddannelser henviser til "hele uddannelser" (fx en kandidatuddannelse på et universitet). Enkeltstående kurser eller moduler, som indgår i en uddannelse, skal ikke tælles som "hele uddannelser".
Responses
[ Min = 1 | Max = 9 | layout = radioButton ]
00 [FTE] uddannelser
DK
RF
Group
[ id = B_R05a | response condition = All | layout = list ]
[B_R05a]
[TU-DA-Question-B_R05a-1]
Nu vil jeg gerne stille nogle flere spørgsmål om den højeste uddannelse, du har fuldført.

[TU-DA-Question-B_R05a-2]
Nu vil jeg gerne stille nogle flere spørgsmål om denne uddannelse.

[TU-DA-Question-B_R05a-3]
Nu vil jeg gerne stille nogle flere spørgsmål om den seneste uddannelse, du har været i gang med.
Interviewer Instruction
Klik på <Frem> for at fortsætte

inference rule

[id = B_R05a_1 | before]
IF ( ( ( ( (^B_Q03a = "2" ) OR (^B_Q03a = "DK" ) ) OR (^B_Q03a = "RF" ) ) OR (^B_D03d ≥ ^B_D01d) ) AND (^B_D01d ≤ "12" ) ) THEN ^ThisQualification = "the highest qualification you ever completed."
ELSE
IF ( ( (^B_D03d < ^B_D01d) AND (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04b = "1" ) ) THEN ^ThisQualification = "this qualification."
ELSE ^ThisQualification = "the last qualification you studied for."
Group
[ id = B_C05a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C05a]

routing

[id = B_C05a_1 ]
IF ( (^B_D01d ≤ "12" ) AND (^B_D01d ≤ ^B_D03d) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE
IF (^B_D03d ≤ "12" ) THEN Goto B_Q05b
ELSE Goto B_Q05aDK
Group
[ id = B_Q05aDK | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05aDK] Hvilket niveau havde uddannelsen?
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 3. 2. Hvis der er tale om en udenlandsk uddannelse, skal du bede IP om at angive niveauet med en af de danske betegnelser på kortet.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskole 1.-6. klasse
02 Grundskole 7.-9(10.) klasse
03 Erhvervsfaglig uddannelse, under 2 år
04 Erhvervsfaglig uddannelse, 2 år og derover
05 Studentereksamen, HF, HHX, HTX
06 Erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2 år og derover
07 Kort videregående erhvervsrettet uddannelse, under 2 år
08 Kort videregående studierettet uddannelse, under 2 år
09 Kort videregående uddannelse, under 2 år
10 Kort/ mellemlang videregående uddannelse, 2 år og derover/ Professionsbachelor, ikke forskningsbaseret
11 Bachelorgrad
12 Kandidat- eller mastergrad
13 Ph.d. eller anden forskeruddannelse
DK
RF

routing

[id = B_Q05aDK_1 ]
IF ( ( ( (^B_Q05aDK = "1" ) OR (^B_Q05aDK = "2" ) ) OR (^B_Q05aDK = "DK" ) ) OR (^B_Q05aDK = "RF" ) ) THEN Goto B_Q05c
ELSE Goto B_Q05b
Group
[ id = B_Q05b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05b] Hvad var det væsentligste indhold i uddannelsen? Hvis der er flere muligheder, så vælg det, du anser for at være vigtigst.
Interviewer Instruction
Giv IP kort nr. 2
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Alment eller intet specifikt fag
02 Læreruddannelse og pædagogik
03 Humaniora, sprog og kunst
04 Samfundsvidenskab, (erhvervs)økonomi, forvaltning og jura
05 Naturvidenskab, matematik, IT
06 Ingeniørfag, produktion, bygge- og anlægsvirksomhed, arkitektur
07 Landbrug, jordbrugsvidenskab og dyrlægevirksomhed
08 Social- og sundhedsvæsen
09 Serviceerhverv, hotel, restaurant, transport, politi, sikkerhed
DK
RF
Group
[ id = B_C05b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C05b]

routing

[id = B_C05b_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^AgeEdu = "15" ) OR (^AgeEdu = "16" ) ) OR (^AgeEdu = "17" ) ) OR (^AgeEdu = "18" ) ) OR (^AgeEdu = "19" ) ) AND ( ( ( ( ( (^B_Q02bDK = "1" ) OR (^B_Q02bDK = "2" ) ) OR (^B_Q02bDK = "3" ) ) OR (^B_Q02bDK = "4" ) ) OR (^B_Q02bDK = "5" ) ) OR (^B_Q02bDK = "6" ) ) ) THEN Goto B_END
ELSE Goto B_Q05c
Group
[ id = B_Q05c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q05c] Deltager/deltog du i denne uddannelse med henblik på job eller erhverv?
Interviewer Instruction
Udtrykket "med henblik på job eller erhverv" henviser ikke kun til et bestemt job. Der skal også svares "ja", hvis IP deltog i uddannelsen for generelt at forbedre sine beskæftigelsesmuligheder.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = B_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10a] Havde du på noget tidspunkt arbejde, enten fuldtid eller deltid, mens du deltog i denne uddannelse inden for de sidste 12 måneder?
Interviewer Instruction
Der skal også svares "ja", hvis IP var selvstændig erhvervsdrivende.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = B_C10a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C10a]

routing

[id = B_C10a_1 ]
IF (^B_Q10a = "1" ) THEN Goto B_Q10b
ELSE Goto B_Q11
Group
[ id = B_Q10b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10b] Foregik uddannelsen...
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Kun i arbejdstiden
02 Overvejende i arbejdstiden
03 Overvejende uden for arbejdstiden
04 Kun uden for arbejdstiden
DK
RF
Help
1. Spørgsmålet drejer sig om, i hvilket omfang uddannelsen foregik i arbejdstiden. Hvis en uddannelse foregår i arbejdstiden, betyder det, at arbejdstid bruges på uddannelse i stedet for på arbejdsopgaver. "I arbejdstiden" omfatter også tilfælde, hvor et antal arbejdstimer erstattes med uddannelse, selv om uddannelsen (undervisningen) finder sted uden for arbejdstiden. 2. Hvis uddannelsen foregik uden for arbejdstiden, men IP modtog betaling for timerne eller kunne afspadsere disse senere, skal uddannelsen også kodes som "i arbejdstiden". Svaret skal kun afspejle selve deltagelsen i undervisning eller instruktion, ikke hjemmearbejde.
Group
[ id = B_Q10c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q10c] Hvor relevant var uddannelsen for det job eller erhverv, du havde, da du deltog i uddannelsen? Var den...
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke relevant
02 Lidt relevant
03 Noget relevant
04 Meget relevant
DK
RF
Group
[ id = B_Q11 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q11] Betalte en arbejdsgiver eller en kommende arbejdsgiver undervisnings- eller indskrivningsgebyr, eksamensgebyr, bogudgifter eller andre omkostninger i forbindelse med uddannelsen? Hvilket af følgende svar passer bedst?
Interviewer Instruction
1. Læs svarmulighederne op for IP. 2. "Andre omkostninger" indbefatter udgifter til transport, måltider og overnatning. 3. Hvis en selvstændig erhvervsdrivende betaler for egne udgifter, skal der kodes "Ja, helt" eller "Ja, delvist".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja, helt
02 Ja, delvist
03 Nej, slet ikke
04 Der var ikke nogen omkostninger
05 Ingen arbejdsgiver på daværende tidspunkt
DK
RF
Group
[ id = B_R12 | response condition = All | layout = list ]
[B_R12]
[TU-DA-Question-B_R12-1]
Vi vil nu gerne høre, om du har deltaget i anden undervisning, kurser eller lignende aktiviteter inden for de sidste 12 måneder, herunder både aktiviteter, der er erhvervsrelevante, og aktiviteter der ikke er erhvervsrelevante. Vi skelner mellem de aktiviteter, der er angivet på dette kort. Når du svarer på de følgende spørgsmål, skal du ikke medtage aktiviteter i forbindelse uddannelser, du allerede har fortalt om.

[TU-DA-Question-B_R12-2]
Vi vil nu gerne høre, om du har deltaget i anden undervisning, kurser eller lignende aktiviteter inden for de sidste 12 måneder, herunder både aktiviteter, der er erhvervsrelevante, og aktiviteter der ikke er erhvervsrelevante. Vi skelner mellem de aktiviteter, der er angivet på dette kort.
Interviewer Instruction
1. Giv kort 14 til IP og bed ham/ hende beholde det, indtil du beder om at få kortet tilbage. 2. Medregn aktiviteter der (endnu) ikke er afsluttet. Enhver aktivitet skal medregnes, også selv om den kun har varet en time. 3. Tryk <Frem> for at fortsætte.

inference rule

[id = B_R12_1 | before]
IF ( ( ( (^B_Q02a = "1" ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN ^ExcludeStudy = "When answering the next questions, please exclude any activity you engaged in as part of the study you already reported on."
ELSE ^ExcludeStudy = " "
Group
[ id = B_Q12a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12a] Har du inden for de sidste 12 måneder deltaget i kurser afholdt som fjernundervisning eller undervisning over internettet?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Dette dækker kurser, der minder om undervisning med direkte kontakt, men som foregår via brevveksling eller elektroniske medier, der forbinder instruktør/lærer/vejleder og studerende, der ikke befinder sig i samme lokale.

routing

[id = B_Q12a_1 ]
IF (^B_Q12a = "1" ) THEN Goto B_Q12b
ELSE Goto B_Q12c
Group
[ id = B_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12b] Hvor mange af den slags aktiviteter deltog du i?
Interviewer Instruction
Sammenhængende uddannelsesaktiviteter spredt over forskellige dage regnes som ét forløb.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12b_1 | before]
IF (^B_Q12a = "2" ) THEN ^B_Q12b = "0"
Group
[ id = B_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12c] Har du inden for de sidste 12 måneder deltaget i nogen form for organiseret undervisning på arbejdet eller organiseret instruktion fra overordnede eller kollegaer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Denne form for undervisning omfatter planlagte perioder med instruktion, oplæring eller praktisk erfaring med de normale arbejdsredskaber. 2. Undervisningen arrangeres sædvanligvis af arbejdsgiveren for at lette oplæringen af (nye) medarbejdere. 3. Den kan både omfatte generel undervisning om virksomheden og specifikke instrukser til det enkelte job, (herunder sundheds- og sikkerhedsrisici, praksis på arbejdspladsen). 4. Der kan for eksempel være tale om organiseret undervisning eller instruktion fra ledelse, overordnede eller kollegaer, med henblik på at hjælpe ansatte til at udføre deres job bedre eller introducere dem til nye opgaver, hvilket også kan finde sted under medvirken af en vejleder.

routing

[id = B_Q12c_1 ]
IF (^B_Q12c = "1" ) THEN Goto B_Q12d
ELSE Goto B_Q12e
Group
[ id = B_Q12d | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12d] Hvor mange af den slags aktiviteter deltog du i?
Interviewer Instruction
Sammenhængende uddannelsesaktiviteter spredt over forskellige dage regnes som ét forløb.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12d_1 | before]
IF (^B_Q12c = "2" ) THEN ^B_Q12d = "0"
Group
[ id = B_Q12e | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12e] Har du inden for de sidste 12 måneder deltaget i seminarer eller workshops?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q12e_1 ]
IF (^B_Q12e = "1" ) THEN Goto B_Q12f
ELSE Goto B_Q12g
Group
[ id = B_Q12f | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12f] Hvor mange af den slags aktiviteter deltog du i?
Interviewer Instruction
Sammenhængende uddannelsesaktiviteter spredt over forskellige dage regnes som ét forløb.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12f_1 | before]
IF (^B_Q12e = "2" ) THEN ^B_Q12f = "0"
Group
[ id = B_Q12g | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12g] Har du inden for de sidste 12 måneder deltaget i kurser eller individuel undervisning, som du ikke allerede har nævnt?
Interviewer Instruction
Spørgsmålet refererer til alle slags kurser uanset formål (arbejde eller ikke-arbejde).
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Kurser er typisk emneorienterede. Undervisningen varetages af personer med speciale inden for de relevante emner. Den kan foregå som direkte instruktion i en klasse eller som forelæsninger. Undervisningen kan være kombineret med praktiske opgaver og praktik fx på en arbejdsplads. 2. Hvis den person, der giver individuel undervisning, har et egentligt lærer-elev forhold til IP, skal der kodes "ja". Hvis en person hjælper, underviser eller vejleder IP som en god ven, ægtefælle eller andet familiemedlem, skal der kodes "nej".

routing

[id = B_Q12g_1 ]
IF (^B_Q12g = "1" ) THEN Goto B_Q12h
ELSE Goto B_D12h1
Group
[ id = B_Q12h | response condition = All | layout = list ]
[B_Q12h] Hvor mange af den slags aktiviteter deltog du i?
Interviewer Instruction
Sammenhængende uddannelsesaktiviteter spredt over forskellige dage regnes som ét forløb.
Responses
[ Min = 0 | Max = 50 | layout = radioButton ]
00
DK
RF

inference rule

[id = B_Q12h_1 | before]
IF (^B_Q12g = "2" ) THEN ^B_Q12h = "0"
Group
[ id = B_D12h1 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h1]

inference rule

[id = B_D12h1_1]
IF (^B_Q12b = "NULL" ) THEN ^B_Q12bNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12bNumeric = ^B_Q12b
Group
[ id = B_D12h2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h2]

inference rule

[id = B_D12h2_1]
IF (^B_Q12d = "NULL" ) THEN ^B_Q12dNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12dNumeric = ^B_Q12d
Group
[ id = B_D12h3 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h3]

inference rule

[id = B_D12h3_1]
IF (^B_Q12f = "NULL" ) THEN ^B_Q12fNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12fNumeric = ^B_Q12f
Group
[ id = B_D12h4 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_D12h4]

inference rule

[id = B_D12h4_1]
IF (^B_Q12h = "NULL" ) THEN ^B_Q12hNumeric = "0"
ELSE ^B_Q12hNumeric = ^B_Q12h
Group
[ id = B_D12h | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_D12h]

routing

[id = B_D12h_1 ]
IF ( (^B_D12h = "3" ) OR (^B_D12h = "5" ) ) THEN Goto B_Q26a
ELSE Goto B_R13

inference rule

[id = B_D12h_2 | after]
IF ( ( ( (^B_Q12bNumeric + ^B_Q12dNumeric) + ^B_Q12fNumeric) + ^B_Q12hNumeric) = "1" ) THEN ^B_D12h = "1"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12bNumeric + ^B_Q12dNumeric) + ^B_Q12fNumeric) + ^B_Q12hNumeric) > "1" ) THEN ^B_D12h = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12a = "2" ) AND (^B_Q12c = "2" ) ) AND (^B_Q12e = "2" ) ) AND (^B_Q12g = "2" ) ) THEN ^B_D12h = "3"
ELSE
IF ( ( ( (^B_Q12a = "1" ) OR (^B_Q12c = "1" ) ) OR (^B_Q12e = "1" ) ) OR (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^B_D12h = "4"
ELSE ^B_D12h = "5"
Group
[ id = B_R13 | response condition = All | layout = list ]
[B_R13]
[TU-DA-Question-B_R13-1]
Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om din deltagelse i fjernundervisning eller undervisning over internettet.

[TU-DA-Question-B_R13-2]
Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om din deltagelse i organiseret undervisning på dit arbejde eller organiseret instruktion fra overordnede eller kollegaer.

[TU-DA-Question-B_R13-3]
Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om din deltagelse i seminarer eller workshops.

[TU-DA-Question-B_R13-4]
Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om din deltagelse i kurser eller individuel undervisning.

[TU-DA-Question-B_R13-5]
Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om de aktiviteter, du lige har fortalt om. Jeg vil starte med nogle spørgsmål om den aktivitet, som du sidst har deltaget i.
Interviewer Instruction
Klik på <Frem> for at fortsætte

inference rule

[id = B_R13_1 | before]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12a = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in open or distance education."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in organised sessions for on-the-job training or training by supervisors or co-workers."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12e = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in seminars or workshops."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12g = "1" ) ) THEN ^CurrentLast = "your participation in courses or private lessons."
ELSE
IF ( (^B_D12h = "2" ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^CurrentLast = "the activities you just reported on. I will start with some questions on the last of these activities that you participated in."
Group
[ id = B_C13 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C13]

routing

[id = B_C13_1 ]
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) THEN Goto B_Q14b
ELSE
IF ( (^B_D12h = "1" ) AND ( ( (^B_Q12c = "2" ) OR (^B_Q12c = "DK" ) ) OR (^B_Q12c = "RF" ) ) ) THEN Goto B_Q14a
ELSE Goto B_Q13
Group
[ id = B_Q13 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q13] Hvilken af aktiviteterne på dette kort var der tale om?
Interviewer Instruction
Få kort 14 retur fra IP, når han/ hun har svaret.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Kursus afholdt som fjernundervisning eller undervisning over internettet
02 Organiseret undervisning på arbejdet eller organiseret instruktion fra overordnede eller kollegaer
03 Seminar eller workshop
04 Andet slags kursus eller individuel undervisning
DK
RF
Help
1. "Kurser afholdt som fjernundervisning eller undervisning over internettet" minder om undervisning med direkte kontakt, men foregår via brevveksling eller elektroniske medier, der forbinder instruktør/lærer/vejleder og studerende, der ikke befinder sig i samme lokale. 2. "Organiseret undervisning på arbejdet eller organiseret instruktion fra overordnede eller kollegaer" omfatter planlagte perioder med instruktion, oplæring eller praktisk erfaring med de normale arbejdsredskaber. Undervisningen arrangeres sædvanligvis af arbejdsgiveren for at lette oplæringen af (nye) medarbejdere. Den kan både omfatte generel undervisning om virksomheden og specifikke instrukser til det enkelte job, (herunder sundheds- og sikkerhedsricisi, praksis på arbejdspladsen). Der kan for eksempel være tale om organiseret undervisning eller instruktion fra ledelse, overordnede eller kollegaer med henblik på at hjælpe ansatte til at udføre deres job bedre eller introducere dem til nye opgaver, hvilket også kan finde sted under medvirken af en vejleder. 3. Kurser er typisk emneorienterede. Undervisningen varetages af personer med speciale inden for de relevante emner. Den kan foregå som direkte instruktion i en klasse eller som forelæsninger. Undervisningen kan være kombineret med praktiske opgaver og praktik fx på en arbejdsplads. Der er kun tale om "individuel undervisning", hvis den person, der giver undervisning, har et egentligt lærer-elev forhold til den person, der modtager undervisning. Der er ikke tale om "individuel undervisning", hvis en person hjælper, underviser eller vejleder en anden som en god ven, ægtefælle eller andet familiemedlem.

routing

[id = B_Q13_1 ]
IF (^B_Q13 = "2" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_Q14a
Group
[ id = B_Q14a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14a] Var aktiviteten primært jobrelateret?
Interviewer Instruction
Udtrykket "Jobrelateret" refererer ikke nødvendigvis til et specifikt job, men kan også henvise til, at IP deltog for generelt at forbedre sine beskæftigelsesmuligheder.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q14a_1 ]
IF (^B_Q14a = "1" ) THEN Goto B_Q14b
ELSE Goto B_C14
Group
[ id = B_Q14b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q14b] Kan du mere præcist forklare den vigtigste årsag til, at du deltog i aktiviteten?
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 6. 2. Marker kun ét svar. 3. Hvis IP har svært ved at læse kortet, kan du læse svarmulighederne op.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 For at udføre mit job bedre og/eller forbedre mine karrieremuligheder
02 For at mindske risikoen for at miste mit job
03 For at forbedre mine muligheder for at få et job eller skifte job eller erhverv
04 For at starte min egen virksomhed
05 Det var et krav, at jeg deltog
06 For at øge min viden eller kunnen inden for et område, som interesserer mig
07 For at få et kursus- eller eksamensbevis
08 Andet
DK
RF
Group
[ id = B_C14 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_C14]

routing

[id = B_C14_1 ]
IF ( (^B_Q13 = "2" ) OR ( (^B_D12h = "1" ) AND (^B_Q12c = "1" ) ) ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q15a
Group
[ id = B_Q15a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15a] Var du beskæftiget på fuldtid eller deltid på noget tidspunkt, mens du deltog i denne aktivitet?
Interviewer Instruction
Der skal også svares "ja", hvis IP var selvstændig erhvervsdrivende.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q15a_1 ]
IF (^B_Q15a = "1" ) THEN Goto B_Q15b
ELSE Goto B_Q16
Group
[ id = B_Q15b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15b] Foregik denne aktivitet ...
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Kun i arbejdstiden
02 Overvejende i arbejdstiden
03 Overvejende uden for arbejdstiden
04 Kun uden for arbejdstiden
DK
RF
Help
1. Spørgsmålet drejer sig om, i hvilket omfang aktiviteten foregik i arbejdstiden. Hvis en lærings-aktivitet foregår i arbejdstiden, betyder det, at arbejdstid bruges på denne aktivitet i stedet for på arbejdsopgaver. 2. "I arbejdstiden" omfatter også tilfælde, hvor et antal arbejdstimer erstattes med lærings-aktivitet, selv om aktiviteten finder sted uden for arbejdstiden. 3. Hvis lærings-aktiviteten foregik uden for arbejdstiden, men IP modtog betaling for timerne eller kunne afspadsere disse senere, skal aktiviteten også kodes som "i arbejdstiden". 4. Svaret skal kun afspejle selve deltagelsen i undervisning, ikke hjemmearbejde.
Group
[ id = B_Q15c | response condition = All | layout = list ]
[B_Q15c] Hvor relevant var denne aktivitet for det job eller erhverv, du havde, da du deltog i aktiviteten? Var den....
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke relevant
02 Lidt relevant
03 Noget relevant
04 Meget relevant
DK
RF
Group
[ id = B_Q16 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q16] Betalte en arbejdsgiver undervisnings- eller indskrivningsgebyr, eksamensgebyr, bogudgifter eller andre omkostninger i forbindelse med aktiviteten? Hvilket af følgende svar passer bedst?
Interviewer Instruction
1. Læs svarmulighederne op for den interviewde. 2. "Andre omkostninger" indbefatter udgifter til transport, måltider og overnatning. 3. Hvis en selvstændig erhvervsdrivende betaler for egne udgifter, skal der kodes "Ja, helt" eller "Ja, delvist".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja, helt
02 Ja, delvis
03 Nej, slet ikke
04 Der var ikke nogen omkostninger
05 Ingen arbejdsgiver på daværende tidspunkt
DK
RF
Group
[ id = B_Q17 | response condition = All | layout = list ]
[B_Q17] Lad os nu se på den samlede tid, som du inden for de sidste 12 måneder har brugt på alle slags kurser, undervisning, seminarer eller workshops. Hvordan kan man nemmest opgøre den samlede tid, som du har brugt på disse aktiviteter: Er det i HELE uger, HELE dage eller timer? Medregn ikke tid brugt på hjemmearbejde og transport.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Uger
02 Dage
03 Timer
DK
RF

routing

[id = B_Q17_1 ]
IF (^B_Q17 = "1" ) THEN Goto B_Q18a
ELSE
IF (^B_Q17 = "2" ) THEN Goto B_Q19a
ELSE
IF ( (^B_Q17 = "3" ) OR (^B_Q17 = "DK" ) ) THEN Goto B_Q20a
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q18a] Hvor mange HELE uger har du brugt på disse aktiviteter siden ^MonthYear?
Responses
[ Min = 1 | Max = 52 | layout = radioButton ]
00 [FTE] uger
DK
RF

routing

[id = B_Q18a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q19a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q19a] Hvor mange HELE dage har du brugt på disse aktiviteter siden ^MonthYear?
Responses
[ Min = 1 | Max = 365 | layout = radioButton ]
00 [FTE] dage
DK
RF

routing

[id = B_Q19a_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto B_C20b
Group
[ id = B_Q20a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20a] Hvor mange timer har du brugt på disse aktiviteter siden ^MonthYear? Medregn ikke tid brugt på transport til og fra de steder, hvor aktiviteterne fandt sted.
Responses
[ Min = 1 | Max = 2500 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timer
DK
RF
Group
[ id = B_C20b | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[B_C20b]

routing

[id = B_C20b_1 ]
IF (^B_D12h = "2" ) THEN Goto B_Q20b
ELSE Goto B_Q26a
Group
[ id = B_Q20b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q20b] Omtrent hvor stor en del af denne tid blev brugt på aktiviteter, som var erhvervsrelevante?
Interviewer Instruction
Giv IP kort nr. 5
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ikke noget af tiden
02 Op til en fjerdedel af tiden
03 Op til halvdelen af tiden
04 Mere end halvdelen af tiden
05 Hele tiden
DK
RF
Group
[ id = B_Q26a | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26a]
[TU-DA-Question-B_Q26a-1]
Har du inden for de sidste 12 måneder haft ønske om at deltage i yderligere uddannelse, kurser eller undervisning, men hvor du ikke deltog? Tænk både på undervisning, der giver formelle kvalifikationer, og anden organiseret undervisning.

[TU-DA-Question-B_Q26a-2]
Har du inden for de sidste 12 måneder haft ønske om at deltage i en eller anden slags uddannelse, kursus eller undervisning, men hvor du ikke deltog? Tænk både på undervisning, der giver formelle kvalifikationer, og anden organiseret undervisning.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = B_Q26a_1 ]
IF (^B_Q26a = "1" ) THEN Goto B_Q26b
ELSE Goto B_END

inference rule

[id = B_Q26a_2 | before]
IF ( ( ( ( ( ( (^B_D01d ≤ "12" ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) OR (^B_D12h = "1" ) ) OR (^B_D12h = "2" ) ) OR (^B_D12h = "4" ) ) THEN ^MoreAny = "more"
ELSE ^MoreAny = "any"
Group
[ id = B_Q26b | response condition = All | layout = list ]
[B_Q26b] Hvilken af følgende grunde forhindrede dig i at deltage i uddannelse, kursus eller undervisning? Angiv den vigtigste grund.
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 7. 2. Hvis IP har svært ved at læse kortet, kan du læse svarmulighederne op.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jeg havde ikke forudsætningerne
02 Uddannelsen var for dyr/ jeg havde ikke råd
03 Manglende støtte fra arbejdsgiveren
04 Jeg havde for travlt på arbejdet
05 Undervisningen foregik på et sted eller på et tidspunkt, der passede mig dårligt
06 Jeg havde ikke tid på grund af børnepasning eller andre pligter i familien
07 Der skete noget uventet, som forhindrede mig i at deltage i uddannelsen eller kurset
08 Andet
DK
RF
Group
[ id = B_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[B_END]

routing

[id = B_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_START
Group
[ id = C_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_START]
Group
[ id = C_R01 | response condition = All | layout = list ]
[C_R01] Nu vil jeg gerne stille dig nu nogle spørgsmål om dine aktiviteter i sidste uge, dvs. ugen (7 dage) der sluttede i søndags.
Interviewer Instruction
Klik på <Frem> for at fortsætte
Group
[ id = C_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01a] Udførte du i sidste uge BETALT arbejde af mindst en times varighed enten som lønmodtager eller selvstændig?
Interviewer Instruction
1. Dette spørgsmål er afgørende for, hvilke spørgsmål IP senere vil få stillet. "Ved ikke" og "Nægter" skal derfor så vidt muligt undgås. Prøv at få et svar. 2. Ubetalt arbejde i familiens virksomhed skal ikke medtages her, men oplyses i spørgsmål C_Q01c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Betalt arbejde omfatter alle slags arbejde enten som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i referenceugen, også hvis arbejdet kun har varet en enkelt time. Betalingen for arbejdet kan finde sted i penge eller i naturalier (dvs. ting eller ydelser) i referenceugen eller på et andet tidspunkt. Betalt arbejde omfatter også situationer, hvor en person modtager løn i forbindelse med oplæring på jobbet og samtidig bidrager til produktion af varer eller tjenesteydelser. 2. En selvstændig erhvervsdrivende er en person, der arbejder direkte for sig selv. En selvstændig erhvervsdrivende kan have en eller flere ansatte, eller slet ingen ansatte.

routing

[id = C_Q01a_1 ]
IF (^C_Q01a = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01b
Group
[ id = C_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01b] Var du i sidste uge fraværende fra et job eller en virksomhed, som du regner med at vende tilbage til?
Interviewer Instruction
Dette spørgsmål er afgørende for, hvilke spørgsmål IP senere vil få stillet. "Ved ikke" og "Nægter" skal derfor så vidt muligt undgås. Prøv at få et svar.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Hvis en person er midlertidigt fraværende fra arbejdet på grund af ferie, sygdom, barselsorlov eller anden orlov mv., skal der svares "ja". 2. Hvis en person er midlertidigt hjemsendt, men modtager mindst 50 procent af sin løn fra arbejdsgiveren eller forventer at vende tilbage til sit hidtidige job inden for 3 måneder, skal der også svares "ja".

routing

[id = C_Q01b_1 ]
IF (^C_Q01b = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q01c
Group
[ id = C_Q01c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q01c] Udførte du i sidste uge UBETALT arbejde af mindst en times varighed for en virksomhed, som du eller nogen i din familie ejer?
Interviewer Instruction
Dette spørgsmål er afgørende for, hvilke spørgsmål IP senere vil få stillet. "Ved ikke" og "Nægter" skal derfor så vidt muligt undgås. Prøv at få et svar.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Ubetalt arbejde for en virksomhed, som IP eller nogen dennes familie ejer, indebærer, at IP ikke modtager løn eller anden indkomst for arbejdet udført i referenceugen og heller ikke forventer at modtage nogen betaling, hverken i penge eller i naturalier (dvs. ting eller ydelser). 2. Ubetalt arbejde i familiens virksomhed omfatter alle slags aktiviteter eller opgaver, som bidrager til virksomhedens drift.

routing

[id = C_Q01c_1 ]
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN Goto C_D05
ELSE Goto C_Q02a
Group
[ id = C_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02a] Søgte du på noget tidspunkt lønnet arbejde i den periode på 4 uger, der sluttede i søndags?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = C_Q02a_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_S03
ELSE Goto C_Q02b
Group
[ id = C_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02b] Ventede du i de 4 uger på at starte i et job, som du allerede var blevet ansat i?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = C_Q02b_1 ]
IF (^C_Q02b = "1" ) THEN Goto C_Q02c
ELSE Goto C_Q03
Group
[ id = C_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[C_Q02c] Regner du med at starte i dette job inden for tre måneder eller efter mere end tre måneder?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 inden for tre måneder
02 efter mere end tre måneder
DK
RF

routing

[id = C_Q02c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_S03
Group
[ id = C_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q03] Hvilke af følgende årsager var baggrunden for, at du ikke søgte arbejde i de sidste 4 uger?
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 8. 2. Hvis IP har svært ved at læse kortet, kan du læse svarmulighederne op. 3. Marker det eller de svar der passer.
Responses
[ layout = checkBox ]
01 Jeg ventede på svar på en jobansøgning eller på at få tilbagemelding fra en uddannelses- og erhvervsvejleder
02 Jeg var under uddannelse
03 Jeg passede familien eller hjemmet
04 Jeg var i en kortere periode syg eller kommet til skade
05 Jeg har en langvarig sygdom eller et handicap
06 Jeg troede ikke, at der var nogen ledige job at få
07 Jeg var endnu ikke kommet i gang med at søge
08 Jeg havde ikke brug for et job
09 Jeg havde trukket mig tilbage fra arbejdsmarkedet
10 Anden grund
DK
RF

routing

[id = C_Q03_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_D05
Group
[ id = C_S03 | response condition = All | layout = list ]
[C_S03] Hvor mange måneder i alt har du søgt/ søgte du arbejde?
Interviewer Instruction
1. Hvis det interviewede oplyser et antal år, skal du omregne svaret til måneder. 2. Du skal opfordre IP til at oplyse et præcist antal måneder, hvis han/hun har søgt/ søgte arbejde i under to år. 3. "Mindre end én måned" skal kodes som 0 måneder.
Responses
[ Min = 0 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 [FTE] måneder
DK
RF

routing

[id = C_S03_1 ]
IF (^C_Q02a = "1" ) THEN Goto C_Q04a
ELSE
IF (^C_Q02c = "1" ) THEN Goto C_Q05
ELSE Goto C_D05
Group
[ id = C_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04a_lead] Foretog du dig nogle af følgende aktiviteter i den periode på fire uger, der sluttede i søndags....
[C_Q04a] kontaktede et jobcenter for at finde et job?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04b] kontaktede et privat bureau (vikarbureau, rekrutteringsfirma mv.) for at finde et job?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04c] søgte arbejde ved at tage direkte kontakt til arbejdsgivere?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04d] spurgte venner, familie, fagforening, osv. for at finde et job?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04e] indrykkede eller svarede på en jobannonce?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = C_Q04f | response condition = All | layout = table ]
[C_Q04f_lead] Foretog du dig nogle af følgende aktiviteter i den periode på fire uger, der sluttede i søndags....
[C_Q04f] læste stillingsannoncer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04g] blev interviewet eller testet med henblik på ansættelse eller var til ansættelsessamtale?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04h] ledte efter en grund, lokaler eller udstyr til arbejde?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04i] ansøgte om tilladelser, licenser eller økonomiske midler til arbejde?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q04j] gjorde noget andet for at finde arbejde?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = C_Q04f_1 ]
IF (^C_Q04j = "1" ) THEN Goto C_S04j
ELSE Goto C_D04
Group
[ id = C_S04j | response condition = All | layout = list ]
[C_S04j] Hvad gjorde du for at finde arbejde?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 99 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = C_D04 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D04]

inference rule

[id = C_D04_1 | after]
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "1" ) OR (^C_Q04b = "1" ) ) OR (^C_Q04c = "1" ) ) OR (^C_Q04d = "1" ) ) OR (^C_Q04e = "1" ) ) OR (^C_Q04g = "1" ) ) OR (^C_Q04h = "1" ) ) OR (^C_Q04i = "1" ) ) THEN ^C_D04 = "1"
ELSE
IF ( ( ( ( ( ( ( (^C_Q04a = "2" ) AND (^C_Q04b = "2" ) ) AND (^C_Q04c = "2" ) ) AND (^C_Q04d = "2" ) ) AND (^C_Q04e = "2" ) ) AND (^C_Q04g = "2" ) ) AND (^C_Q04h = "2" ) ) AND (^C_Q04i = "2" ) ) THEN ^C_D04 = "2"
ELSE ^C_D04 = "3"
Group
[ id = C_Q05 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q05] Hvis der havde været et ledigt job i den uge, der sluttede i søndags, ville du så have været i stand til at starte inden for 2 uger?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = C_D05 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D05]

routing

[id = C_D05_1 ]
IF ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) THEN Goto C_Q06
ELSE Goto C_D06

inference rule

[id = C_D05_2 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q02a = "1" ) AND ( (^C_D04 = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q02c = "1" ) AND (^C_Q05 = "1" ) ) THEN ^C_D05 = "2"
ELSE
IF ( ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) AND ( ( (^C_Q02a = "2" ) OR (^C_Q02b = "2" ) ) OR (^C_Q02c = "2" ) ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_D04 = "2" ) AND (^C_Q02a = "1" ) ) OR (^C_Q05 = "2" ) ) THEN ^C_D05 = "3"
ELSE ^C_D05 = "4"
Group
[ id = C_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q06] Havde du i sidste uge ét job eller én virksomhed eller var der flere? Spørgsmålet drejer sig kun om betalt arbejde.
Interviewer Instruction
1. Hvis IP midlertidigt var fraværende fra et job eller en virksomhed, skal det/ den medregnes i svaret. 2. Hvis IP både havde ét job og én virksomhed, skal du vælge svaret "Mere end ét job eller én virksomhed".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ét job eller én virksomhed
02 Mere end ét job eller én virksomhed
DK
RF
Group
[ id = C_D06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D06]

inference rule

[id = C_D06_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND (^C_Q06 = "1" ) ) THEN ^C_D06 = "1"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) AND ( ( (^C_Q06 = "2" ) OR (^C_Q06 = "DK" ) ) OR (^C_Q06 = "RF" ) ) ) THEN ^C_D06 = "2"
ELSE
IF (^C_Q01c = "1" ) THEN ^C_D06 = "3"
ELSE
IF ( ( (^C_Q01a = "2" ) AND (^C_Q01b = "2" ) ) AND (^C_Q01c = "2" ) ) THEN ^C_D06 = "4"
ELSE ^C_D06 = "5"
Group
[ id = C_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q07] Nu vil jeg bede dig se på dette kort og sige HVILKET udtryk, der passer bedst på din nuværende situation. Hvis mere end ét udtryk passer, skal du vælge det, der passer bedst.
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 9. 2. Marker kun ét svar.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Beskæftiget - fuld tid (selvstændig, lønmodtager)
02 Beskæftiget - deltid (selvstændig, lønmodtager)
03 Arbejdsløs
04 Skoleelev, studerende
05 Lærling, elev
06 Pension, efterløn, førtidspension, trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet
07 Varigt handicappet
08 Aftjener værnepligt eller samfundstjeneste
09 Passer hjemmet eller passer børn/familie
10 Andet
DK
RF
Group
[ id = C_C08 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C08]

routing

[id = C_C08_1 ]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "2" ) ) THEN Goto C_Q09
ELSE Goto C_Q08a
Group
[ id = C_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08a] Har du nogensinde haft et betalt arbejde? Medtag arbejde som selvstændig.
Interviewer Instruction
Ubetalt arbejde i familiens virksomhed skal ikke medregnes.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Betalt arbejde omfatter alle slags arbejde enten som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, også hvis arbejdet kun har varet en enkelt time. Betalingen for arbejdet kan finde sted i penge eller i naturalier (dvs. ting eller ydelser). Betalt arbejde omfatter også situationer, hvor en person modtager løn i forbindelse med oplæring på jobbet og samtidig bidrager til produktion af varer eller tjenesteydelser. 2. En selvstændig erhvervsdrivende er en person, der arbejder direkte for sig selv. En selvstændig erhvervsdrivende kan have en eller flere ansatte, eller slet ingen ansatte.

routing

[id = C_Q08a_1 ]
IF (^C_Q08a = "1" ) THEN Goto C_Q08b
ELSE Goto C_D09
Group
[ id = C_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[C_Q08b] Har du inden for de sidste 12 måneder, dvs. siden ^MonthYear , haft betalt arbejde? Medtag arbejde som selvstændig.
Interviewer Instruction
Ubetalt arbejde i familiens virksomhed skal ikke medregnes.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. Betalt arbejde omfatter alle slags arbejde enten som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, også hvis arbejdet kun har varet en enkelt time. Betalingen for arbejdet kan finde sted i penge eller i naturalier (dvs. ting eller ydelser). Betalt arbejde omfatter også situationer, hvor en person modtager løn i forbindelse med oplæring på jobbet og samtidig bidrager til produktion af varer eller tjenesteydelser. 2. En selvstændig erhvervsdrivende er en person, der arbejder direkte for sig selv. En selvstændig erhvervsdrivende kan have en eller flere ansatte, eller slet ingen ansatte.

routing

[id = C_Q08b_1 ]
IF (^C_Q08b = "2" ) THEN Goto C_Q08c1
ELSE Goto C_Q09
Group
[ id = C_Q08c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[C_Q08c1] I hvilken alder eller i hvilket år stoppede du i dit sidste betalte arbejde?
Interviewer Instruction
Indtast alder ELLER årstal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
[C_Q08c2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 År [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = C_Q08c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^C_Q08c1 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c1 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c2 = (^A_Q01a + ^C_Q08c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^C_Q08c2 ≠ "DK" ) AND (^C_Q08c2 ≠ "RF" ) ) AND (^C_Q08c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^C_Q08c1 = (^C_Q08c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = C_Q08c1_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) < "15" ) OR ( (^C_Q08c2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08c1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Usandsynligt svar indtastet. Spørg igen om alder eller årstal indtastet i sidste spørgsmål. Ret fødselsår (A_Q01a) eller årstallet, hvor IP stoppede i sit sidste betalte arbejde (C_Q08c2).
Group
[ id = C_D08c | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[C_D08c]

inference rule

[id = C_D08c_1]
IF ( (^A_D01a3 − ^C_Q08c2) < "6" ) THEN ^C_D08c = "1"
ELSE ^C_D08c = "2"
Group
[ id = C_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[C_Q09] Omtrent hvor mange år har du i alt haft betalt arbejde? Medregn kun år, hvor du arbejdede i mindst 6 måneder enten på fuld tid eller på deltid.
Interviewer Instruction
1. Meregn alle år, uanset om der var tale om arbejde på fuld tid eller på deltid i de enkelte år (se eksemplet under HJÆLP). 2. Medregn perioder som selvsændig erhvervsdrivende og perioder i en oplæringsstilling. 3. Medregn ikke år, hvor IP var uden arbejde i mere end 6 måneder på grund af arbejdsløshed, uddannelse, børnepasning eller langvarig sygdom. 4. Ubetalt arbejde i en virksomhed, der ejes af familie, skal ikke medregnes. 5. Afrund om nødvendigt svaret til det nærmeste hele antal år.
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Omtrentligt [FTE]år
DK
RF
Help
1. Betalt arbejde omfatter alle slags arbejde enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende, også hvis arbejdet kun har varet en enkelt time. Betalingen for arbejdet kan finde sted i penge eller i naturalier (dvs. ting eller ydelser). Betalt arbejde omfatter også situationer, hvor en person modtager løn i forbindelse med oplæring på jobbet og samtidig bidrager til produktion af varer eller tjenesteydelser. 2. En selvstændig erhvervsdrivende er en person, der arbejder direkte for sig selv. En selvstændig erhvervsdrivende kan have en eller flere ansatte, eller slet ingen ansatte. 3. Eksempel: En person, der har arbejdet 2 år på deltid (mindst 6 måneder hvert år) og 2 år på fuld tid (mindst 6 måneder hvert år), har i alt 4 års erhvervserfaring.
Group
[ id = C_D09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_D09]

inference rule

[id = C_D09_1 | after]
IF ( ( (^C_Q01a = "1" ) OR (^C_Q01b = "1" ) ) OR (^C_Q01c = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "1"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "1" ) ) THEN ^C_D09 = "2"
ELSE
IF ( (^C_Q08a = "1" ) AND (^C_Q08b = "2" ) ) THEN ^C_D09 = "3"
ELSE
IF (^C_Q08a = "2" ) THEN ^C_D09 = "4"
ELSE ^C_D09 = "5"
Group
[ id = C_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_C09]

routing

[id = C_C09_1 ]
IF ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto C_Q10a
ELSE Goto C_END
Group
[ id = C_Q10a | response condition = All | layout = list ]
[C_Q10a] Hvor mange forskellige virksomheder eller arbejdspladser har du arbejdet på i de sidste 5 år? Medregn din egen virksomhed eller virksomheder, hvis du har været selvstændig.
Interviewer Instruction
Hvis en virksomhed har ændret formel status fx som følge af fusion eller omstrukturering, mens IP arbejdede her, skal IP betragte hele perioden i virksomheden, eller i en afdeling heraf, som én ansættelsesperiode i én virksomhed eller hos én arbejdsgiver.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] virksomheder eller arbejdspladser
DK
RF
Help
1. Alle job skal medregnes, også helt kortvarige job og job, hvor den ugentlige arbejdstid kun er nogle få timer. 2. En sammenhængende periode hos et vikarbureau skal kun tælles som "én virksomhed", uanset hvor mange forskellige steder den pågældende har arbejdet som vikar i perioden. På tilsvarende vis skal en sammenhængende periode som konsulent eller freelancer kun tælles som "én virksomhed", uanset hvor mange forskellige virksomheder, arbejdet blev udført på og leveret til i perioden. 3. "Egen virksomhed" refererer til aktivitet som selvstændig erhvervsdrivende. Der kan fx være tale om en gård eller en fabrik, men også om freelancere, der leverer bestemte slags produkter eller ydelser til kunder eller klienter. Korte perioder, hvor den selvstændige ikke har noget at lave, fordi der ikke er nogen ordrer, tæller med som en del af perioden med "samme virksomhed" - forudsat at den selvstændige har været til rådighed for eventuelle kunder eller klienter. Hvis den selvstændige vender tilbage til samme slags arbejde/ virksomhed efter en lang periode, hvor den pågældende ikke har været til rådighed for kunder eller klienter, skal det betragtes som en anden/ ny virksomhed.
Group
[ id = C_Q11DKX1 | response condition = All | layout = table ]
[C_Q11DKX1_lead] Så vil jeg gerne høre din mening om kurser, efter- og videreuddannelse. Tror du, at kurser, efter- eller videreuddannelse har givet dig ...
[C_Q11DKX1] nye arbejdsopgaver i et job?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
03 Har aldrig deltaget i kurser, efter- eller videreuddannelse
DK
RF
[C_Q11DKX2] større ansvar i et job?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q11DKX3] højere indkomst?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q11DKX4] bedre muligheder for at beholde et job?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
[C_Q11DKX5] bedre muligheder for at få et nyt job?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = C_Q11DKX1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto C_END
Group
[ id = C_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[C_END]

routing

[id = C_END_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto D_START
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) OR (^C_D08c = "1" ) ) THEN Goto E_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = D_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_START]
Group
[ id = D_R01a | response condition = All | layout = list ]
[D_R01a]
[TU-DA-Question-D_R01a-1]
De næste spørgsmål handler om det job eller den virksomhed, hvor du arbejdede i sidste uge. Vi kalder dette "dit nuværende job" eller "din nuværende virksomhed".

[TU-DA-Question-D_R01a-2]
De næste spørgsmål handler om det job eller den virksomhed, hvor du arbejdede FLEST timer i sidste uge. Hvis du havde to job eller to virksomheder, hvor du arbejdede det samme antal timer, drejer de følgende spørgsmål sig om det job eller den virksomhed, hvor du tjente mest. Vi kalder dette "dit nuværende job" eller "din nuværende virksomhed".
Interviewer Instruction
1. Hvis IP ikke var på arbejde sidste uge, refererer de næste spørgsmål til det job eller den virksomhed, hvor IP normalt arbejder. 2. Hvis IP arbejder for et vikarbureau, refererer de næste spørgsmål til den virksomhed eller arbejdsplads, hvor han/ hun udfører selve arbejdsopgaverne. 3. Tryk <Frem> for at fortsætte.
Help
For eksterne konsulenter, der skal rådgive en virksomhed eller organisation, refererer spørgsmålene til den virksomhed, der yder konsulentbistanden (herunder IP, hvis han/hun er freelancekonsulent).

inference rule

[id = D_R01a_1 | before]
IF ( (^C_D06 = "1" ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN ^DuringLastWeek = "during the last week."
ELSE
IF (^C_D06 = "2" ) THEN ^DuringLastWeek = "THE MOST HOURS in the last week. If you had two jobs or businesses where you worked the same amount of time, choose the job or business where you earned most."
Group
[ id = D_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01a] Hvad er din stillingsbetegnelse?
Interviewer Instruction
1. Undgå vage stillingsbetegnelser som fx lærer, leder eller arbejder. 2. Stillingsbetegnelsen skal afspejle IPs vigtigste arbejdsopgaver. Skriv fx folkeskolelærer eller gymnasielærer i stedet for lærer, salgschef eller administrerende direktør i stedet for leder og maskinarbejder eller ikke-faglært fabriksarbejder i stedet for arbejder.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q01b] Hvad er dine vigtigste arbejdsopgaver? Beskriv dem gerne udførligt.
Interviewer Instruction
Beskrivelsen skal afspejle IPs vigtigste arbejdsopgaver og pligter. Fx fylder varer på hylder, fører regnskab over indtægter og udgifter, passer ældre mennesker, behandler mennesker med tandproblemer, ekspederer i en butik eller graver med en gravemaskine.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02a] I hvilken slags virksomhed, organisation eller branche arbejder du? Beskriv det gerne udførligt.
Interviewer Instruction
1. Beskriv helt konkret hvilken slags virksomhed, organisation eller branche, som IP arbejder i. 2. Beskrivelsen skal vise hvilken branche eller hvilket erhverv, arbejdsgiveren tilhører. Fx olieraffinaderi, dåsefabrik, advokatfirma, boghandel, supermarked, entreprenørvirksomhed, grossist, folkeskole, børnehave eller autoværksted.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
For eksterne konsulenter, der skal rådgive en virksomhed eller organisation, refererer spørgsmålene til den virksomhed, der yder konsulentbistanden (herunder IP, hvis han/ hun er freelancekonsulent).
Group
[ id = D_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q02b] Hvad laver man hovedsagelig i den virksomhed eller organisation, hvor du arbejder? Beskriv det gerne udførligt.
Interviewer Instruction
Beskriv hvilke produkter eller serviceydelser, som frembringes på IPs arbejdsplads.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
For eksterne konsulenter, der skal rådgive en virksomhed eller organisation, refererer spørgsmålene til den virksomhed, der yder konsulentbistanden (herunder IP, hvis han/hun er freelancekonsulent).
Group
[ id = D_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q03] I hvilken sektor arbejder du? Er det ...
Interviewer Instruction
1. Læs svarmulighederne op for IP. 2. Hvis IP arbejder for et vikarbureau, refererer spørgsmålene til den virksomhed eller arbejdsplads, hvor selve arbejdsopgaverne blev udført. 3. Private virksomheder, hvor staten er minoritetsaktionær, hører til under "Den private sektor".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Den private sektor (en privat virksomhed, fx fabrik, bank eller butik)
02 Den offentlige sektor (stat, region eller kommune, fx offentlig administration, offentligt hospital, folkeskole, kommunalt plejehjem)
03 En organisation eller forening (fx velgørenhedsorganisation, non-profit organisation, faglig forening eller religiøs organisation)
DK
RF
Help
1. "Den private sektor" omfatter alle virksomheder eller institutioner, der ikke ejes af det offentlige. 2. "Den offentlige sektor" omfatter alle dele af den offentlige administration på kommunalt, regionalt og statsligt niveau; offentlige ydelser fra kommune, region eller stat, fx kommunale børneinstitutioner, folkeskoler og plejehjem, offentlige hospitaler og uddannelsesinstitutioner som fx erhvervsskoler og universiteter; offentligt ejede virksomheder. 3. "En organisation eller forening" omfatter organisationer, der ikke er finansieret af det offentlige, men som ikke har til formål at skabe profit. Der kan fx være tale om velgørenhedsorganisationer, andre slags foreninger med idealistiske formål samt interesseorganisationer mv. 4. For eksterne konsulenter, der skal rådgive en virksomhed eller organisation, refererer spørgsmålene til den virksomhed, der yder konsulentbistanden (herunder IP hvis han/ hun er freelance konsulent).
Group
[ id = D_C03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C03]

routing

[id = D_C03_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q05a1
ELSE Goto D_Q04
Group
[ id = D_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q04] Arbejder du som lønmodtager eller selvstændig?
Interviewer Instruction
1. Bemærk at spørgsmålet refererer til det job, hvor IP arbejder flest timer pr. uge. 2. En person, der arbejder som lønmodtager i sit eget firma, skal kodes som "Selvstændig".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Lønmodtager
02 Selvstændig
DK
RF
Help
1. Ved en "lønmodtager" forstås en person, som modtager løn/ betaling fra en arbejdsgiver eller et vikarbureau. 2. En "selvstændig" er en person, der ejer sit eget firma eller er medejer af et firma, samt freelancers. En selvstændig kan have en eller flere ansatte, eller slet ingen ansatte.

routing

[id = D_Q04_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q05b1
ELSE Goto D_Q05a1
Group
[ id = D_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05a1] I hvilken alder eller i hvilket år begyndte du at arbejde for din nuværende arbejdsgiver?
Interviewer Instruction
Indtast alder ELLER årstal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
Help
1. Hvis IP er vendt tilbage til en arbejdsgiver efter en periode, hvor IP ikke arbejdede for denne arbejdsgiver, skal der tages udgangspunkt i den nuværende periode hos arbejdsgiveren, undtagen i følgende tilfælde: *Hvis IP midlertidigt ikke arbejdede hos arbejdsgiveren på grund af ferie, sygdom, barsel eller anden orlov mv. *Hvis IP midlertidigt var hjemsendt, men modtog mindst 50 procent af sin løn fra arbejdsgiveren. I disse to typer situationer angives alder eller årstal ved starten af den ansættelsesperiode, der midlertidigt blev afbrudt. 2. Hvis virksomhedens/ arbejdspladsens formelle status har ændret sig efter, at IP begyndte at arbejde her, fx som følge af fusion eller omstrukturering, skal IP angive den fulde periode, hvor han/ hun arbejdede i virksomheden/ på arbejdspladsen eller dele heraf.
[D_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Årstal [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05a1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05a2) < "2" ) THEN Goto D_Q05a3
ELSE Goto D_C05b

inference rule

[id = D_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a2 = (^A_Q01a + ^D_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05a1 = (^D_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05a1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Usandsynligt svar indtastet. Spørg igen om alder eller årstal indtastet i sidste spørgsmål. Ret fødselsår (A_Q01a) eller det årstal, hvor IP begyndte at arbejde for sin nuværende arbejdsgiver (D_Q05a1).
Group
[ id = D_Q05a3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05a3] I hvilken måned var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januar
02 Februar
03 Marts
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 August
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C05b]

routing

[id = D_C05b_1 ]
IF ( ( ( (^D_Q04 = "1" ) OR (^D_Q04 = "DK" ) ) OR (^D_Q04 = "RF" ) ) OR (^C_D06 = "3" ) ) THEN Goto D_Q06a
ELSE Goto D_Q05b1
Group
[ id = D_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[D_Q05b1] I hvilken alder eller i hvilket år begyndte du at arbejde i din nuværende virksomhed?
Interviewer Instruction
Indtast alder ELLER årstal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
Help
1. Hvis IP er vendt tilbage for at lede en virksomhed efter en periode, hvor IP ikke ledede virksomheden, skal kun den nuværende periode medregnes - undtagen hvis IP midlertidigt ikke arbejdede i virksomheden på grund af ferie, sygdom, barsel, orlov mv. 2. Hvis arbejdspladsens formelle status har ændret sig efter, at IP begyndte at arbejde her, fx som følge af fusion eller omstrukturering, skal IP angive den fulde periode, han/ hun arbejdede på arbejdspladsen eller dele heraf.
[D_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Årstal [FTE]
DK
RF

routing

[id = D_Q05b1_1 ]
IF ( (^A_D01a3 − ^D_Q05b2) < "2" ) THEN Goto D_Q05b3
ELSE Goto D_C06

inference rule

[id = D_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^D_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b2 = (^A_Q01a + ^D_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^D_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^D_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^D_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^D_Q05b1 = (^D_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = D_Q05b1_2 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^D_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^D_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Usandsynligt svar indtastet. Spørg igen om alder eller årstal indtastet i sidste spørgsmål. Ret fødselsår (A_Q01a) eller det årstal, hvor IP begyndte at arbejde i sin nuværende virksomhed (D_Q05b1).
Group
[ id = D_Q05b3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q05b3] I hvilken måned var det?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Januar
02 Februar
03 Marts
04 April
05 Maj
06 Juni
07 Juli
08 August
09 September
10 Oktober
11 November
12 December
DK
RF
Group
[ id = D_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C06]

routing

[id = D_C06_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q07a
ELSE Goto D_Q06a
Group
[ id = D_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06a] Hvor mange personer arbejder på din nuværende arbejdsplads? Er det ...
Interviewer Instruction
1. Læs svarmulighederne op for IP. 2. Dette spørgsmål handler om det geografisk afgrænsede arbejdssted, hvor IP hovedsageligt arbejder eller har base. 3. Hvis IP arbejder for et vikarbureau, refererer spørgsmålene til den virksomhed eller arbejdsplads, hvor han/ hun udfører selve arbejdsopgaverne.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-10 personer
02 11-50 personer
03 51-250 personer
04 251-1000 personer
05 mere end 1000 personer
DK
RF
Help
For eksterne konsulenter, der skal rådgive en virksomhed eller organisation, refererer spørgsmålene til den virksomhed, der yder konsulentbistanden (herunder IP, hvis han/hun er freelance konsulent).
Group
[ id = D_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06b] Er antallet af beskæftigede på din arbejdsplads i de sidste 12 måneder ...
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Steget
02 Faldet
03 Nogenlunde uændret
DK
RF
Group
[ id = D_Q06c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q06c] Er din arbejdsplads en del af en større virksomhed eller organisation?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
En "større virksomhed eller organisation" kan fx være et moderselskab eller et foretagende med flere geografisk adskilte enheder, fx en butikskæde eller et universitet med afdelinger, der ligger forskellige steder.

routing

[id = D_Q06c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q08a
Group
[ id = D_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07a] Har du nogen ansatte i virksomheden, der arbejder for dig? Medregn familiemedlemmer, der arbejder lønnet eller ulønnet i virksomheden.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q07a_1 ]
IF (^D_Q07a = "1" ) THEN Goto D_Q07b
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q07b] Hvor mange personer beskæftiger du? Er det ...
Interviewer Instruction
1. Læs svarmulighederne op for IP. 2. Dette spørgsmål refererer til det geografisk afgrænsede arbejdssted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres eller har base.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-10 personer
02 11-50 personer
03 51-250 personer
04 251-1000 personer
05 mere end 1000 personer
DK
RF

routing

[id = D_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q10
Group
[ id = D_Q08a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08a] Er du leder for andre ansatte?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
1. En leder er en person, der på en eller anden måde er ansvarlig for, hvordan andre ansatte udfører deres arbejde. 2. De andre ansatte kan være direkte underordnede, dvs. ansatte der refererer direkte til lederen, og som lederen sætter i arbejde og overvåger. En persons underordnede kan eventuelt selv være ledere. Hvis det er tilfældet, har personen også en række indirekte underordnede, dvs. ansatte der refererer til lederen gennem andre ledere (dvs. indirekte).

routing

[id = D_Q08a_1 ]
IF (^D_Q08a = "1" ) THEN Goto D_Q08b
ELSE Goto D_C09
Group
[ id = D_Q08b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q08b] Hvor mange ansatte er du leder for direkte eller indirekte? Er det ...
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-5 ansatte
02 6-10 ansatte
03 11-24 ansatte
04 25-99 ansatte
05 100 eller flere ansatte
DK
RF
Help
1. Med "direkte" menes, at ansatte refererer direkte til IP. Fx kan en direktør have 3 direkte underordnede, give disse instruktioner og retningslinjer og sikre sig, at instruktionerne bliver fulgt. 2. Med "indirekte" menes, at ansatte refererer til IP via andre ledere, der er en del af et ledelseshierarki. En direktør kan fx have 3 direkte underordnede afdelingsledere under sig. Hvis hver af de tre afdelingsledere har 10 medarbejdere under sig, så er direktøren således direkte ansvarlig for 3 og indirekte for 30 personer. Det rigtige svar ville her være 33 ansatte (25-99 ansatte). Hvis hver af de 10 ansatte under de 3 afdelingsledere selv har 10 medarbejdere under sig, lægges 300 ansatte til gruppen af underordnede, i alt 333 ansatte (100 eller flere ansatte).
Group
[ id = D_C09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C09]

routing

[id = D_C09_1 ]
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_Q10
ELSE Goto D_Q09
Group
[ id = D_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q09] Hvilken form for ansættelseskontrakt har du? Er det ...
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 En tidsubestemt kontrakt
02 En tidsbestemt kontrakt
03 En kontrakt med et vikarbureau
04 En lærlinge-/elevplads eller anden uddannelsesaftale
05 Ingen kontrakt
06 Andet
DK
RF

routing

[id = D_Q09_1 ]
IF (^D_Q09 = "6" ) THEN Goto D_S09
ELSE Goto D_Q10
Group
[ id = D_S09 | response condition = All | layout = list ]
[D_S09] Hvilken slags ansættelseskontrakt har du?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = D_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q10] Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? Medregn sædvanligt overarbejde, både lønnet og ulønnet, men ikke frokostpause eller andre pauser.
Interviewer Instruction
1. Hvis IPs arbejdstid varierer, skal du opfordre IP til at give et skøn over den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inden for den seneste måned. 2. Hvis IP er lærling eller elev, skal tid på skole ikke medregnes i arbejdstiden.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE]timer pr. uge
DK
RF
Group
[ id = D_E10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E10]

consistencyCheck

[id = D_E10_1 | Soft ]
IF (^D_Q10 > "80" )
Usandsynligt svar indtastet. Spørg igen.
Group
[ id = D_R11 | response condition = All | layout = list ]
[D_R11] De næste par spørgsmål handler om dine muligheder for selv at bestemme, hvordan du vil udføre dit arbejde.
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 10 og bed ham/ hende beholde det indtil han/ hun får besked om at levere det tilbage. 2. Klik på <Frem> for at fortsætte.
Group
[ id = D_Q11a | response condition = All | layout = table ]
[D_Q11a_lead] I hvilken grad kan du vælge eller ændre ...
[D_Q11a] rækkefølgen af dine opgaver?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke
02 Meget lidt
03 I nogen grad
04 I høj grad
05 I meget høj grad
DK
RF
[D_Q11b] den måde, hvorpå du udfører dit arbejde?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke
02 Meget lidt
03 I nogen grad
04 I høj grad
05 I meget høj grad
DK
RF
[D_Q11c] dit arbejdstempo?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke
02 Meget lidt
03 I nogen grad
04 I høj grad
05 I meget høj grad
DK
RF
[D_Q11d] din arbejdstid?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke
02 Meget lidt
03 I nogen grad
04 I høj grad
05 I meget høj grad
DK
RF
Group
[ id = D_N11d | response condition = All | layout = list ]
[D_N11d]
Interviewer Instruction
1. Få kort 10 retur fra IP. 2. Tryk <Frem> for at fortsætte.
Group
[ id = D_C12 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C12]

routing

[id = D_C12_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_C13
ELSE Goto D_Q12aDK
Group
[ id = D_Q12aDK | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12aDK] Det drejer sig fortsat om dit nuværende job: Hvis man søgte i dag, hvilken uddannelse skulle man så normalt have for at BLIVE ANSAT i denne type job?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 11.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen offentligt godkendt eksamen eller under folkeskoleniveau
02 Grundskole 1.-6. klasse
03 Grundskole 7.-9(10.) klasse
04 Erhvervsfaglig uddannelse, under 2 år
05 Erhvervsfaglig uddannelse, 2 år og derover
06 Studentereksamen, HF, HHX, HTX
07 Erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2 år og derover
08 Kort videregående erhvervsrettet uddannelse, under 2 år
09 Kort videregående studierettet uddannelse, under 2 år
10 Kort videregående uddannelse, under 2 år
11 Kort/ mellemlang videregående uddannelse, 2 år og derover/ Professionsbachelor, ikke forskningsbaseret
12 Bachelorgrad
13 Kandidat- eller mastergrad
14 Ph.d eller anden forskeruddannelse
DK
RF

routing

[id = D_Q12aDK_1 ]
IF ( ( (^D_Q12aDK = "1" ) OR (^D_Q12aDK = "DK" ) ) OR (^D_Q12aDK = "RF" ) ) THEN Goto D_Q12c
ELSE Goto D_Q12b
Group
[ id = D_Q12b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12b] Hvis du tænker på, om denne uddannelse er nødvendig for at udføre dit job tilfredsstillende, hvilket af følgende udsagn ville så være mest rigtigt?
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dette niveau er nødvendigt
02 Et lavere niveau ville være tilstrækkeligt
03 Et højere niveau ville være påkrævet
DK
RF
Group
[ id = D_Q12c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q12c] Antag at en person med dette uddannelsesniveau søgte jobbet i dag, hvor meget relevant erhvervserfaring skulle personen have for at BLIVE ANSAT i jobbet? Ville det være ...
Interviewer Instruction
1. Læs svarmulighederne op for IP. 2. Som relevant erhvervserfaring skal ikke medregnes erfaring som lærling/ elev eller anden erhvervserfaring (fx praktik), der normalt indgår som del af en uddannelse.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen
02 Mindre end 1 måned
03 1-6 måneder
04 7-11 måneder
05 1 eller 2 år
06 3 år eller mere
DK
RF
Group
[ id = D_C13 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[D_C13]

routing

[id = D_C13_1 ]
IF ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) THEN Goto D_Q13b
ELSE Goto D_Q13a
Group
[ id = D_Q13a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13a] Hvor ofte lærer du noget nyt i forbindelse med arbejdet af dine kolleger eller overordnede?
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 12 og bed ham/ hende beholde det, mens han/ hun besvarer de tre næste spørgsmål. 2. Hvis IP ikke har kollegaer eller overordnede, skal der svares "Aldrig".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = D_Q13b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13b] Hvor ofte lærer du noget nyt på jobbet gennem selve udførelsen af dine arbejdsopgaver?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = D_Q13c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q13c] Hvor ofte indebærer dit job, at du skal holde dig ajour med nye produkter eller tjenesteydelser?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = D_N13c | response condition = All | layout = list ]
[D_N13c]
Interviewer Instruction
1. Få kort 12 retur fra IP. 2. Tryk <Frem> for at fortsætte.
Group
[ id = D_Q14 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q14] Hvor tilfreds er du alt i alt med dit nuværende job? Er du ...
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Særdeles tilfreds
02 Tilfreds
03 Hverken tilfreds eller utilfreds
04 Utilfreds
05 Særdeles utilfreds
DK
RF
Group
[ id = D_C16 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16]

routing

[id = D_C16_1 ]
IF (^D_Q04 = "2" ) THEN Goto D_Q18a
ELSE
IF (^C_D06 = "3" ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_Q16a
Group
[ id = D_Q16a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16a] Hvordan er det lettest for dig at angive, hvor meget du sædvanligvis tjener brutto i dit nuværende job? Er det ...
Interviewer Instruction
1. Læs svarmulighederne op for IP. 2. Sørg for, at IPs svar faktisk drejer sig om tidsenheden. 3. Hvis IP er aflønnet pr. produceret enhed, skal du spørge, hvor lang tid det normalt tager at producere en enhed og angive dette i timer. 4. Kode 8 "Jeg får ingen løn eller betaling" kan fx referere til praktikanter, som kun får oplæring.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Pr. time
02 Pr. dag
03 Pr. uge
04 Pr. 14 dag
05 Pr. måned
06 Pr. år
07 Pr. enhed, fx akkord
08 Jeg får ingen løn eller betaling
DK
RF

routing

[id = D_Q16a_1 ]
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN Goto D_S16a
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "8" ) OR ( (^D_Q16a = "DK" ) OR (^D_Q16a = "RF" ) ) ) THEN Goto D_END
ELSE Goto D_D16a
Group
[ id = D_S16a | response condition = All | layout = list ]
[D_S16a] Kan du sige, hvor mange timer det i gennemsnit tager at producere én enhed?
Interviewer Instruction
1. Hvis det tager mindre end 2 timer at producere en enhed, kan du angive timer med decimaler for også at få minutterne med. 2. Regn med, at 0,5 er en halv time; 0,25 er 15 minutter; 0,10 er ca. 5 minutter; og 0,02 er ca. 1 minut.
Responses
[ Min = 0 | Max = 9999 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timer
DK
RF
Group
[ id = D_D16a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16a]

inference rule

[id = D_D16a_1 | after]
IF ( (^D_Q16a = "1" ) AND ( ( (^D_Q10 = "0" ) OR (^D_Q10 = "DK" ) ) OR (^D_Q10 = "RF" ) ) ) THEN ^D_D16a = "1"
ELSE
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^D_D16a = ( "40" / ^D_Q10)
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^D_D16a = "8"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^D_D16a = "40"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^D_D16a = "80"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^D_D16a = "173"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^D_D16a = "2080"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^D_D16a = ^D_S16a
Group
[ id = D_Q16b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16b]
[TU-DA-Question-D_Q16b-1]
Hvad er din normale bruttoløn pr. time? Prøv at give et så godt skøn som muligt. Med "brutto" menes løn før skat og andre fradrag. Evt. regelmæssig overtidsbetaling, bonus, drikkepenge og provision skal medregnes, men ikke årlig bonus eller feriepenge.

[TU-DA-Question-D_Q16b-2]
Hvad er din normale bruttoløn pr. dag? Prøv at give et så godt skøn som muligt. Med "brutto" menes løn før skat og andre fradrag. Evt. regelmæssig overtidsbetaling, bonus, drikkepenge og provision skal medregnes, men ikke årlig bonus eller feriepenge.

[TU-DA-Question-D_Q16b-3]
Hvad er din normale bruttoløn pr. uge? Prøv at give et så godt skøn som muligt. Med "brutto" menes løn før skat og andre fradrag. Evt. regelmæssig overtidsbetaling, bonus, drikkepenge og provision skal medregnes, men ikke årlig bonus eller feriepenge.

[TU-DA-Question-D_Q16b-4]
Hvad er din normale bruttoløn pr. 14. dag? Prøv at give et så godt skøn som muligt. Med "brutto" menes løn før skat og andre fradrag. Evt. regelmæssig overtidsbetaling, bonus, drikkepenge og provision skal medregnes, men ikke årlig bonus eller feriepenge.

[TU-DA-Question-D_Q16b-5]
Hvad er din normale bruttoløn pr. måned? Prøv at give et så godt skøn som muligt. Med "brutto" menes løn før skat og andre fradrag. Evt. regelmæssig overtidsbetaling, bonus, drikkepenge og provision skal medregnes, men ikke årlig bonus eller feriepenge.

[TU-DA-Question-D_Q16b-6]
Hvad er din normale bruttoløn pr. år? Prøv at give et så godt skøn som muligt. Med "brutto" menes løn før skat og andre fradrag. Evt. regelmæssig overtidsbetaling, bonus, drikkepenge og provision skal medregnes, men ikke årlig bonus eller feriepenge.

[TU-DA-Question-D_Q16b-7]
Hvad er din normale bruttoløn pr. enhed? Prøv at give et så godt skøn som muligt. Med "brutto" menes løn før skat og andre fradrag. Evt. regelmæssig overtidsbetaling, bonus, drikkepenge og provision skal medregnes, men ikke årlig bonus eller feriepenge.

[TU-DA-Question-D_Q16b-8]
Hvad er din normale bruttoløn? Prøv at give et så godt skøn som muligt. Med "brutto" menes løn før skat og andre fradrag. Evt. regelmæssig overtidsbetaling, bonus, drikkepenge og provision skal medregnes, men ikke årlig bonus eller feriepenge.
Interviewer Instruction
1. Om nødvendigt kan du indtaste 2 decimaler. Brug komma (",") før decimalerne (fx 4,50). 2. Du kan bruge et punktum (".") for at markere tusinder (dvs. fx skrive 33.500 i stedet for 33500).
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Omtrent [FTE] kr.
DK
RF
Help
Feriepenge refererer til en vis andel af lønnen, som en arbejdsgiver indbetaler fx på en særlig konto, og som udbetales, når der holdes ferie.

routing

[id = D_Q16b_1 ]
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE Goto D_D16c1

inference rule

[id = D_Q16b_2 | before]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per hour"
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per day"
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per week"
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per two weeks"
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per month"
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per year"
ELSE
IF (^D_Q16a = "7" ) THEN ^PerHourDayEtc = "per piece"
ELSE ^PerHourDayEtc = ""
Group
[ id = D_D16c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c1]

inference rule

[id = D_D16c1_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b1 = "10"
Group
[ id = D_D16c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_D16c2]

inference rule

[id = D_D16c2_1 | after]
IF ( "true" = "true" ) THEN ^rule16b2 = "1500"
Group
[ id = D_E16b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_E16b]

consistencyCheck

[id = D_E16b_1 | Soft ]
IF ( ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) < ^rule16b1) OR ( ( (^D_Q16b / ^D_D16a) x ( "40" / ^D_Q10) ) > ^rule16b2) )
Usandsynligt svar indtastet. Spørg igen om bruttoløn. Ret bruttoløn i D_Q16b eller det normale antal arbejdstimer (D_Q10).
Group
[ id = D_C16c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16c]

routing

[id = D_C16c_1 ]
IF (^D_Q16b = "RF" ) THEN Goto D_Q16c
ELSE
IF (^D_Q16b = "DK" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16c] Ville du være rede til at besvare dette spørgsmål, hvis det blev stillet med brede svarmuligheder?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q16c_1 ]
IF (^D_Q16c = "1" ) THEN Goto D_C16d
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_C16d | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C16d]

routing

[id = D_C16d_1 ]
IF (^D_Q16a = "1" ) THEN Goto D_Q16d1
ELSE
IF (^D_Q16a = "2" ) THEN Goto D_Q16d2
ELSE
IF (^D_Q16a = "3" ) THEN Goto D_Q16d3
ELSE
IF (^D_Q16a = "4" ) THEN Goto D_Q16d4
ELSE
IF (^D_Q16a = "5" ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE
IF (^D_Q16a = "6" ) THEN Goto D_Q16d6
ELSE
IF ( (^D_Q16a = "7" ) AND ( (^D_Q16b = "DK" ) OR (^D_Q16b = "RF" ) ) ) THEN Goto D_Q16d5
ELSE Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d1] Hvad er din normale bruttoløn pr. time?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 19a.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre end 171 kr.
02 Mellem 171 og 203 kr.
03 Mellem 204 kr. og 248 kr.
04 Mellem 249 kr. og 331 kr.
05 Mellem 332 og 543 kr.
06 Mere end 543 kr.
DK
RF

routing

[id = D_Q16d1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d2] Hvad er din normale bruttoløn pr. dag?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 19b.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre end 530 kr.
02 Mellem 530 kr. og 949 kr.
03 Mellem 950 kr. og 1299 kr.
04 Mellem 1300 kr. og 1699 kr.
05 Mellem 1700 kr. og 2199 kr.
06 Mere end 2199 kr.
DK
RF

routing

[id = D_Q16d2_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d3 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d3] Hvad er din normale bruttoløn pr. uge?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 19c.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre end 2.600 kr.
02 Mellem 2.600 kr. og 4.699 kr.
03 Mellem 4.700 kr. og 6.499 kr.
04 Mellem 6.500 kr. og 8.399 kr.
05 Mellem 8.400 kr. og 11.099 kr.
06 Mere end 11.099 kr.
DK
RF

routing

[id = D_Q16d3_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d4 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d4] Hvad er din normale bruttoløn pr. 14. dag?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 19d.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre end 5.200 kr.
02 Mellem 5.200 kr. og 9.499 kr.
03 Mellem 9.500 og 12.999 kr.
04 Mellem 13.000 kr. og 16.699 kr.
05 Mellem 16.700 kr. og 22.199 kr.
06 Mere end 22.199 kr.
DK
RF

routing

[id = D_Q16d4_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d5 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d5] Hvad er din normale bruttoløn pr. måned?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 19e.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre end 11.400 kr.
02 Mellem 11.400 og 20.599 kr.
03 Mellem 20.600 kr. og 28.199 kr.
04 Mellem 28.200 kr. og 36.299 kr.
05 Mellem 36.300 kr. og 48.099 kr.
06 Mere end 48.099 kr.
DK
RF

routing

[id = D_Q16d5_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_Q17a
Group
[ id = D_Q16d6 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q16d6] Hvad er din normale bruttoløn pr. år?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 19f.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre end 136.000 kr.
02 Mellem 136.000 kr. og 246.999 kr.
03 Mellem 247.000 kr. og 337.999 kr.
04 Mellem 338.000 kr. og 434.999 kr.
05 Mellem 435.000 kr. og 577.999 kr.
06 Mere end 577.999 kr.
DK
RF
Group
[ id = D_Q17a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17a] Får du, ud over din normale løn, andre former for betaling for dette job, så som en årlig bonus, fx en 13. lønmåned, eller feriepenge?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q17a_1 ]
IF (^D_Q17a = "1" ) THEN Goto D_Q17b
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17b] Hvor meget udgjorde disse andre former for betaling alt i alt sidste år? Prøv at give et skøn brutto.
Interviewer Instruction
1. Hvis IP startede i sit job i år, skal du spørge om forventede andre former for betaling. 2. Du kan bruge punktum (".") til at adskille tusinder (dvs. fx skrive 33.500 i stedet for 33500).
Responses
[ Min = 1 | Max = 1000000 | layout = radioButton ]
00 Omtrentligt beløb [FTE] Kr.
DK
RF

routing

[id = D_Q17b_1 ]
IF (^D_Q17b = "DK" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE
IF (^D_Q17b = "RF" ) THEN Goto D_Q17c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17c | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17c] Ville du kunne besvare dette spørgsmål, hvis vi stiller det med brede svarmuligheder?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q17c_1 ]
IF (^D_Q17c = "1" ) THEN Goto D_Q17d
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_Q17d | response condition = All | layout = list ]
[D_Q17d] Omtrent hvor meget udgjorde disse andre former for betaling sidste år? Prøv at give et skøn brutto. Var disse andre former for betaling på..
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 [[Mindre end 90.000 kr.]]
02 [[Mellem 90.000 kr. og 135.000 kr.]]
03 [[Mere end 135.000 kr.]]
DK
RF

routing

[id = D_Q17d_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18a | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18a]
[TU-DA-Question-D_Q18a-1]
Hvad var din samlede indtjening i sidste måned fra din nuværende virksomhed efter fradrag af alle virksomhedens udgifter, men inden at have fratrukket indkomstskat, betaling til sociale ordninger og lignende?

[TU-DA-Question-D_Q18a-2]
Hvad var din samlede indtjening sidste år fra din nuværende virksomhed efter fradrag af alle virksomhedens udgifter, men inden at have fratrukket indkomstskat, betaling til sociale ordninger og lignende?
Interviewer Instruction
1. Du kan bruge et punktum (".") til at adskille tusinder (dvs. fx skrive 33.500 i stedet for 33500). 2. Hvis indkomsten er negativ, skal du skrive 0, dvs. nul. Denne variabel checkes ikke.
Responses
[ Min = 0 | Max = 10000000 | layout = radioButton ]
00 Omtrent [FTE] kr.
DK
RF

routing

[id = D_Q18a_1 ]
IF (^D_Q18a = "DK" ) THEN Goto D_C18c
ELSE
IF (^D_Q18a = "RF" ) THEN Goto D_Q18b
ELSE Goto D_END

inference rule

[id = D_Q18a_2 | before]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN ^YearMonth = "month"
ELSE ^YearMonth = "year"
Group
[ id = D_Q18b | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18b] Ville du kunne besvare dette spørgsmål, hvis vi stiller det med brede svarmuligheder?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = D_Q18b_1 ]
IF (^D_Q18b = "1" ) THEN Goto D_C18c
ELSE Goto D_END
Group
[ id = D_C18c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_C18c]

routing

[id = D_C18c_1 ]
IF ( ( ( (^A_D01a3 x "12" ) + ^A_D01a1) − ( (^D_Q05b2 x "12" ) + ^D_Q05b3) ) < "12" ) THEN Goto D_Q18c1
ELSE Goto D_Q18c2
Group
[ id = D_Q18c1 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c1] Omtrent hvor stor var din indtjening i sidste måned?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 19e.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre end 11.400 kr.
02 Mellem 11.400 kr. og 20.599 kr.
03 Mellem 20.600 kr. og 28.199 kr.
04 Mellem 28.200 kr. og 36.299 kr.
05 Mellem 36.300 kr. og 48.099 kr.
06 Mere end 48.099 kr.
DK
RF

routing

[id = D_Q18c1_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto D_END
Group
[ id = D_Q18c2 | response condition = All | layout = list ]
[D_Q18c2] Omtrent hvor stor var din indtjening sidste år?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 19f.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre end 136.000 kr.
02 Mellem 136.000 kr. og 246.999 kr.
03 Mellem 247.000 kr. og 337.999 kr.
04 Mellem 338.000 kr. og 434.999 kr.
05 Mellem 435.000 kr. og 577.999 kr.
06 Mere end 577.999 kr.
DK
RF
Group
[ id = D_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[D_END]

routing

[id = D_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto F_START
Group
[ id = E_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_START]
Group
[ id = E_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_D01a]

inference rule

[id = E_D01a_1 | after]
IF (^C_Q08b = "1" ) THEN ^LastYearEarlier = "in the last 12 months"
ELSE
IF ( (^C_Q08c2 = "DK" ) OR (^C_Q08c2 = "RF" ) ) THEN ^LastYearEarlier = "before you last stopped working"
ELSE ^LastYearEarlier = "in " .^C_Q08c2
Group
[ id = E_R01a | response condition = All | layout = list ]
[E_R01a]
[TU-DA-Question-E_R01a-1]
De næste spørgsmål handler om dit sidste job eller din sidste virksomhed. Det er det job eller den virksomhed, du har haft inden for de sidste 12 måneder.

[TU-DA-Question-E_R01a-2]
De næste spørgsmål handler om dit sidste job eller din sidste virksomhed. Det er det job eller den virksomhed, du havde, før du sidst ophørte med at være beskæftiget.

[TU-DA-Question-E_R01a-3]
De næste spørgsmål handler om dit sidste job eller din sidste virksomhed. Det er det job eller den virksomhed, du havde i ^C_Q08c2.
Interviewer Instruction
1. Hvis IP arbejdede for et vikarbureau, refererer spørgsmålene til den virksomhed eller arbejdsplads, hvor han/ hun udførte sit arbejde. 2. Klik på <Frem> for at fortsætte.
Help
I forbindelse med eksterne konsulenter, der skal rådgive en virksomhed eller organisation, refererer spørgsmålene til den virksomhed, der yder konsulentbistanden (herunder IP, hvis han/hun var freelancekonsulent).
Group
[ id = E_Q01a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01a] Hvad var din stillingsbetegnelse?
Interviewer Instruction
1. Undgå vage stillingsbetegnelser som fx lærer, leder eller arbejder. 2. Stillingsbetegnelsen skal afspejle IPs vigtigste arbejdsopgaver. Skriv fx folkeskolelærer eller gymnasielærer i stedet for lærer, salgschef eller administrerende direktør i stedet for leder og maskinarbejder eller ikke-faglært fabriksarbejder i stedet for arbejder.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q01b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q01b] Hvad var dine vigtigste arbejdsopgaver? Beskriv dem gerne udførligt.
Interviewer Instruction
Beskrivelsen skal afspejle IPs vigtigste arbejdsopgaver og pligter. Fx fylder varer på hylder, fører regnskab over indtægter og udgifter, passer ældre mennesker, behandler mennesker med tandproblemer, ekspederer i en butik eller graver med en gravemaskine.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02a] I hvilken slags virksomhed, organisation eller branche arbejdede du? Beskriv det gerne udførligt.
Interviewer Instruction
1. Beskriv helt konkret hvilken slags virksomhed, organisation eller branche, som IP arbejdede i. 2. Beskrivelsen skal vise arbejdsgiverens branche eller erhverv. Fx olieraffinaderi, dåsefabrik, advokatfirma, boghandel, supermarked, entreprenørvirksomhed, grossist, folkeskole, børnehave eller autoværksted.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
For eksterne konsulenter, der skal rådgive en virksomhed eller organisation, refererer spørgsmålene til den virksomhed, der yder konsulentbistanden (herunder IP hvis han/ hun var freelance konsulent).
Group
[ id = E_Q02b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q02b] Hvad lavede man hovedsagelig i den virksomhed eller organisation, hvor du arbejdede? Beskriv det gerne udførligt.
Interviewer Instruction
Beskriv hvilke produkter eller serviceydelser, som blev frembragt på IPs arbejdsplads.
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Help
I forbindelse med eksterne konsulenter, der skal rådgive en virksomhed eller organisation, refererer spørgsmålene til den virksomhed, der yder konsulentbistand (også hvis IP var freelancekonsulent).
Group
[ id = E_Q03 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q03] I hvilken sektor arbejdede du? Var det ...
Interviewer Instruction
1. Læs svarmulighederne op for IP 2. Hvis IP arbejdede for et vikarbureau, refererer spørgsmålene til den virksomhed eller arbejdsplads, hvor han/ hun udførte sit arbejde. 3. Private virksomheder, hvor staten er minoritetsaktionær, skal placeres under "Den private sektor".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Den private sektor (en privat virksomhed, fx fabrik, bank eller butik)
02 Den offentlige sektor (stat, region eller kommune, fx offentlig administration, offentligt hospital, folkeskole, kommunalt plejehjem)
03 En organisation eller forening (fx velgørenhedsorganisation, non-profit organisation, faglig forening eller religiøs organisation)
DK
RF
Help
1. "Den private sektor" omfatter alle virksomheder eller institutioner, der ikke ejes af det offentlige. 2. "Den offentlige sektor" omfatter alle dele af den offentlige administration på kommunalt, regionalt og statsligt niveau; offentlige ydelser fra kommune, region eller stat, fx kommunale børneinstitutioner, folkeskoler og plejehjem, offentlige hospitaler og uddannelsesinstitutioner som fx erhvervsskoler og universiteter; offentligt ejede virksomheder. 3. "En organisation eller forening" omfatter organisationer, der ikke er finansieret af det offentlige, men som ikke har til formål at skabe profit. Der kan fx være tale om velgørenhedsorganisationer, andre slags foreninger med idealistiske formål samt interesseorganisationer mv. 4. For eksterne konsulenter, der skal rådgive en virksomhed eller organisation, refererer spørgsmålene til den virksomhed, der yder konsulentbistanden (herunder IP hvis han/ hun var freelance konsulent).
Group
[ id = E_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q04] Arbejdede du som lønmodtager eller selvstændig?
Interviewer Instruction
En person, der var ansat i sin egen virksomhed, skal kodes som selvstændig.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Lønmodtager
02 Selvstændig
DK
RF
Help
1. Ved en "lønmodtager" forstås en person, som modtager løn/ betaling fra en arbejdsgiver eller et vikarbureau. 2. En "selvstændig" er en person, der ejer sit eget firma eller er medejer af et firma, samt freelancers. En selvstændig kan have en eller flere ansatte, eller slet ingen ansatte.

routing

[id = E_Q04_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q05b1
ELSE Goto E_Q05a1
Group
[ id = E_Q05a1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05a1]
[TU-DA-Question-E_Q05a1-1]
Det drejer sig fortsat om det job, du forlod inden for de sidste 12 måneder: I hvilken alder eller i hvilket år begyndte du at arbejde for din tidligere arbejdsgiver?

[TU-DA-Question-E_Q05a1-2]
Det drejer sig fortsat om det job, du havde, før du sidst ophørte med at være beskæftiget: I hvilken alder eller i hvilket år begyndte du at arbejde for din tidligere arbejdsgiver?

[TU-DA-Question-E_Q05a1-3]
Det drejer sig fortsat om det job, du forlod i ^C_Q08c2: I hvilken alder eller i hvilket år begyndte du at arbejde for din tidligere arbejdsgiver?
Interviewer Instruction
Indtast alder ELLER årstal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
Help
1. Hvis IP var vendt tilbage til en arbejdsgiver efter en periode, hvor IP ikke arbejdede for denne arbejdsgiver, skal der tages udgangspunkt i den seneste periode hos arbejdsgiveren, undtagen i følgende tilfælde: *Hvis IP midlertidigt ikke arbejdede hos arbejdsgiveren på grund af ferie, sygdom, barsel eller anden orlov mv. *Hvis IP midlertidigt var hjemsendt, men modtog mindst 50 procent af sin løn fra arbejdsgiveren. I disse to typer situationer angives alder eller årstal ved starten af den ansættelsesperiode, der midlertidigt blev afbrudt. 2. Hvis virksomhedens/ arbejdspladsens formelle status ændrede sig efter, at IP var begyndt at arbejde her, fx som følge af fusion eller omstrukturering, skal IP angive den fulde periode, hvor han/ hun arbejdede i virksomheden/ på arbejdspladsen eller dele heraf.
[E_Q05a2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Årstal [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05a1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a2 = (^A_Q01a + ^E_Q05a1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05a2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05a2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05a1 = (^E_Q05a2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05a1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05a2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05a2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05a1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Usandsynligt svar indtastet. Spørg igen om alder eller årstal indtastet i sidste spørgsmål. Ret fødselsår (A_Q01a) eller det årstal, hvor IP startede hos sin tidligere arbejdsgiver (E_Q05a2) eller forlod sin sidste arbejdsgiver (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C05b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C05b]

routing

[id = E_C05b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_C06
Group
[ id = E_Q05b1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[E_Q05b1]
[TU-DA-Question-E_Q05b1-1]
Det drejer sig fortsat om den virksomhed, du forlod inden for de sidste 12 måneder: I hvilken alder eller i hvilket år begyndte du at arbejde i din tidligere virksomhed?

[TU-DA-Question-E_Q05b1-2]
Det drejer sig fortsat om den virksomhed, du forlod, før du sidst ophørte med at være beskæftiget: I hvilken alder eller i hvilket år begyndte du at arbejde i din tidligere virksomhed?

[TU-DA-Question-E_Q05b1-3]
Det drejer sig fortsat om den virksomhed, du forlod i ^C_Q08c2: I hvilken alder eller i hvilket år begyndte du at arbejde i din tidligere virksomhed?
Interviewer Instruction
Indtast alder ELLER årstal.
Responses
[ Min = 6 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
Help
1. Hvis IP var vendt tilbage for at lede en virksomhed efter en periode, hvor IP ikke ledede virksomheden, skal kun den seneste periode medregnes - undtagen hvis IP midlertidigt ikke arbejdede i virksomheden på grund af ferie, sygdom, barsel, orlov mv. 2. Hvis virksomhedens formelle status ændrede sig efter, at IP var begyndt at lede den, fx som følge af fusion eller omstrukturering, skal IP angive den fulde periode, han/ hun arbejdede på virksomheden eller dele heraf.
[E_Q05b2]
Responses
[ Min = 1951 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Årstal [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = E_Q05b1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b1 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b1 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b2 = (^A_Q01a + ^E_Q05b1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 ≠ "DK" ) AND (^E_Q05b2 ≠ "RF" ) ) AND (^E_Q05b2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^E_Q05b1 = (^E_Q05b2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = E_Q05b1_1 | Soft ]
IF ( ( ( ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) < "10" ) OR ( (^E_Q05b2 − ^A_Q01a) > "65" ) ) OR ( (^C_Q08b = "2" ) AND ( (^C_Q08c2 − ^E_Q05b2) < "0" ) ) ) OR ( (^E_Q05b1 + ^A_Q01a) > ^A_D01a3) )
Usandsynligt svar indtastet. Spørg igen om alder eller årstal indtastet i sidste spørgsmål. Ret fødselsår (A_Q01a) eller det år, hvor IP startede med at arbejde i sin tidligere virksomhed (EQ05b2) eller forlod sin sidste arbejdsgiver (C_Q08c2).
Group
[ id = E_C06 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C06]

routing

[id = E_C06_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_Q07a
ELSE Goto E_Q06
Group
[ id = E_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q06] Hvor mange personer arbejdede for arbejdsgiveren på din arbejdsplads? Var det ...
Interviewer Instruction
1. Læs svarmulighederne op for IP. 2. Dette spørgsmål handler om det geografisk afgrænsede arbejdssted, hvor IP hovedsageligt arbejdede eller havde base. 3. Hvis IP arbejdede for et vikarbureau, refererer spørgsmålene til den virksomhed eller arbejdsplads, hvor han/ hun udførte sit arbejde.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-10 personer
02 11-50 personer
03 51-250 personer
04 251-1.000 personer
05 mere end 1.000 personer
DK
RF
Help
I forbindelse med eksterne konsulenter, der skal rådgive en virksomhed eller organisation, refererer spørgsmålene til den virksomhed, der yder konsulentbistand (også hvis IP var freelancekonsulent).

routing

[id = E_Q06_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q08
Group
[ id = E_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07a] Havde du nogen ansatte i virksomheden? Medregn familiemedlemmer, der arbejdede lønnet eller ulønnet i virksomheden.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = E_Q07a_1 ]
IF (^E_Q07a = "1" ) THEN Goto E_Q07b
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[E_Q07b] Hvor mange personer beskæftigede du på din arbejdsplads? Var det ...
Interviewer Instruction
1. Læs svarmulighederne op for IP. 2. Dette spørgsmål refererer til det geografisk afgrænsede arbejdssted, hvor arbejdet hovedsageligt blev udført eller havde base.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 1-10 personer
02 11-50 personer
03 51-250 personer
04 251-1.000 personer
05 mere end 1.000 personer
DK
RF

routing

[id = E_Q07b_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto E_Q09
Group
[ id = E_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q08] Hvilken form for ansættelseskontrakt havde du? Var det ...
Interviewer Instruction
Læs svarmulighederne op for IP.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 En tidsubestemt kontrakt
02 En tidsbestemt kontrakt
03 En kontrakt med et vikarbureau
04 En lærlinge- eller elevplads eller anden uddannelsesaftale
05 Ingen kontrakt
06 Andet
DK
RF

routing

[id = E_Q08_1 ]
IF (^E_Q08 = "6" ) THEN Goto E_S08
ELSE Goto E_Q09
Group
[ id = E_S08 | response condition = All | layout = list ]
[E_S08] Hvilken slags ansættelseskontrakt havde du?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = E_Q09 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q09] Hvor mange timer om ugen arbejdede du normalt i dette job? Medregn sædvanligt overarbejde, både lønnet og ulønnet, men ikke frokostpause eller andre pauser.
Interviewer Instruction
1. Hvis IPs arbejdstid varierede, skal IP angive et skønnet gennemsnit. 2. Hvis IP var lærling eller elev, skal tid på skole ikke medregnes i arbejdstiden.
Responses
[ Min = 1 | Max = 125 | layout = radioButton ]
00 [FTE] timer pr. uge
DK
RF
Group
[ id = E_E09 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_E09]

consistencyCheck

[id = E_E09_1 | Soft ]
IF (^E_Q09 > "80" )
Usandsynligt svar indtastet. Spørg igen.
Group
[ id = E_C10 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_C10]

routing

[id = E_C10_1 ]
IF (^E_Q04 = "2" ) THEN Goto E_END
ELSE Goto E_Q10
Group
[ id = E_Q10 | response condition = All | layout = list ]
[E_Q10] Hvad var den vigtigste grund til, at du holdt op med at arbejde i dit sidste job?
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 13. 2. Hvis den interviewde har svært ved at læse kortet, kan du læse svarkategorierne op.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jeg blev afskediget
02 Jeg blev hjemsendt enten frivilligt eller ufrivilligt
03 Det var et midlertidigt job, der udløb
04 Jeg sagde op
05 Jeg holdt op af helbredsmæssige årsager
06 Jeg gik på førtidspension eller efterløn
07 Jeg gik på pension
08 Jeg holdt op med at arbejde, da jeg skulle tage mig af familie eller børn
09 Jeg holdt op med at arbejde for at begynde på en uddannelse
10 Jeg holdt op af en anden grund
DK
RF
Group
[ id = E_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[E_END]

routing

[id = E_END_1 ]
IF (^C_D09 = "2" ) THEN Goto F_START
ELSE Goto H_START
Group
[ id = F_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_START]
Group
[ id = F_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01a]

inference rule

[id = F_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoDid = "do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoDid = "did"
Group
[ id = F_D01a2 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[F_D01a2]

inference rule

[id = F_D01a2_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoiDid = "Do"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoiDid = "Did"
Group
[ id = F_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01b]

inference rule

[id = F_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^DoesDid = "does"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^DoesDid = "did"
Group
[ id = F_D01c | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_D01c]

inference rule

[id = F_D01c_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^JobLastjob = "current job"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^JobLastjob = "last job"
Group
[ id = F_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C01]

routing

[id = F_C01_1 ]
IF ( ( (^D_Q04 = "2" ) AND (^D_Q07a = "2" ) ) OR ( (^E_Q04 = "2" ) AND (^E_Q07a = "2" ) ) ) THEN Goto F_N01b
ELSE Goto F_R01
Group
[ id = F_R01 | response condition = All | layout = list ]
[F_R01]
[TU-DA-Question-F_R01-1]
Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om aktiviteter i dit nuværende job.

[TU-DA-Question-F_R01-2]
Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om aktiviteter i dit sidste job.
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 5 og bed ham/ hende holde det, mens det følgende spørgsmål besvares. 2. Klik på <Frem> for at fortsætte
Group
[ id = F_Q01b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q01b_lead]
[TU-DA-Question-F_Q01b_lead-1]
Hvor stor en del af tiden bruger du i dit nuværende job normalt på at ...

[TU-DA-Question-F_Q01b_lead-2]
Hvor stor en del af tiden brugte du i dit sidste job normalt på at ...
[F_Q01b] samarbejde med andre medarbejdere?
Interviewer Instruction
Hvis der slet ikke er andre medarbejdere, skal der svares "Ingen tid".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ingen tid
02 Op til en fjerdedel af tiden
03 Op til halvdelen af tiden
04 Mere end halvdelen af tiden
05 Hele tiden
DK
RF
Group
[ id = F_N01b | response condition = All | layout = list ]
[F_N01b]
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 12 og bed ham/ hende holde det, indtil han/ hun får besked om at levere det tilbage. 2. Klik på <Frem> for at fortsætte.
Group
[ id = F_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q02a_lead]
[TU-DA-Question-F_Q02a_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-F_Q02a_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[F_Q02a] dele arbejdsrelateret information med andre medarbejdere?
Interviewer Instruction
Hvis der slet ikke er andre medarbejdere, skal der svares "Aldrig".
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q02b] oplære, instruere eller undervise andre, invididuelt eller i grupper?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q02c] holde oplæg eller tale foran fem eller flere personer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q02d] sælge et produkt eller en tjenesteydelse?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q02e] rådgive personer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q03a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q03a_lead]
[TU-DA-Question-F_Q03a_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-F_Q03a_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[F_Q03a] planlægge eget arbejde?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q03b] planlægge andres arbejde?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q03c] styre din egen tid?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q04a | response condition = All | layout = table ]
[F_Q04a_lead]
[TU-DA-Question-F_Q04a_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-F_Q04a_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[F_Q04a] overbevise eller påvirke andre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q04b] forhandle med personer i eller uden for virksomheden eller organisationen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF

inference rule

[id = F_Q04a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^AreWere = "are"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^AreWere = "were"
[id = F_Q04a_2 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TakeTook = "take"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TakeTook = "took"
Group
[ id = F_Q05a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q05a]
[TU-DA-Question-F_Q05a-1]
Det næste spørgsmål handler om "problemløsning" i dit nuværende job. Tænk på "problemløsning" som det, der sker, når du står over for en ny eller vanskelig situation, som kræver, at du tænker lidt over, hvad du skal foretage dig. Hvor ofte står du normalt over for forholdsvis simple problemer, hvor det ikke tager mere end fem minutter at finde en god løsning?

[TU-DA-Question-F_Q05a-2]
Det næste spørgsmål handler om "problemløsning" i dit sidste job. Tænk på "problemløsning" som det, der sker, når du står over for en ny eller vanskelig situation, som kræver, at du tænker lidt over, hvad du skal foretage dig. Hvor ofte stod du normalt over for forholdsvis simple problemer, hvor det ikke tog mere end fem minutter at finde en god løsning?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q05b]
[TU-DA-Question-F_Q05b-1]
Hvor ofte står du normalt over for mere indviklede problemer, hvor det tager mindst 30 minutter at finde en god løsning? De 30 minutter er kun den tid, det tager at TÆNKE over en løsning - ikke den tid, det tager at gennemføre den.

[TU-DA-Question-F_Q05b-2]
Hvor ofte stod du normalt over for mere indviklede problemer, hvor det tog mindst 30 minutter at finde en god løsning? De 30 minutter er kun den tid, det tager at TÆNKE over en løsning - ikke den tid, det tager at gennemføre den.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = F_Q06b | response condition = All | layout = table ]
[F_Q06b_lead]
[TU-DA-Question-F_Q06b_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-F_Q06b_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[F_Q06b] arbejde fysisk i lang tid?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[F_Q06c] arbejde behændigt eller omhyggeligt med hænder eller fingre?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = F_N06c | response condition = All | layout = list ]
[F_N06c]
Interviewer Instruction
1. Få kort 12 retur fra IP. 2. Klik på <Frem> for at fortsætte
Group
[ id = F_C07 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_C07]

routing

[id = F_C07_1 ]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN Goto F_Q07a
ELSE Goto F_END
Group
[ id = F_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07a] Mener du, at du har kvalifikationerne til at klare mere krævende opgaver, end dem du skal udføre i dit nuværende job?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Med 'mere krævende opgaver' menes opgaver, som ville kræve mere viden og kompetence end de opgaver, der er typiske for IPs nuværende job.
Group
[ id = F_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[F_Q07b] Mener du, at du har behov for mere uddannelse eller oplæring for at klare dine nuværende opgaver godt?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = F_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[F_END]

routing

[id = F_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto G_START
Group
[ id = G_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_START]
Group
[ id = G_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01a]

inference rule

[id = G_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertake"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^UndertakeUndertook = "undertook"
Group
[ id = G_D01b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D01b]

inference rule

[id = G_D01b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^IsWas = "is"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^IsWas = "was"
Group
[ id = G_R01 | response condition = All | layout = list ]
[G_R01]
[TU-DA-Question-G_R01-1]
De følgende spørgsmål handler om læseaktiviteter i dit nuværende job. Når du svarer på spørgsmålene, skal du kun tænke på læsning, der indgår i dit job - ikke læsning uden for arbejdstiden. Medtag læsning på computerskærm og andre elektroniske medier.

[TU-DA-Question-G_R01-2]
De følgende spørgsmål handler om læseaktiviteter i dit sidste job. Når du svarer på spørgsmålene, skal du kun tænke på læsning, der indgik i dit job - ikke læsning uden for arbejdstiden. Medtag læsning på computerskærm og andre elektroniske medier.
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 12 og bed ham/ hende holde det, indtil han/ hun får besked om at give det tilbage. 2. Klik <Frem> for at fortsætte
Group
[ id = G_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01a_lead]
[TU-DA-Question-G_Q01a_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-G_Q01a_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[G_Q01a] læse vejledninger eller instruktioner?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01b] læse breve, notater eller e-mail?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01c] læse artikler i aviser, blade eller nyhedsbreve?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01d] læse artikler i fagtidsskrifter eller akademiske publikationer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q01e_lead]
[TU-DA-Question-G_Q01e_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-G_Q01e_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[G_Q01e] læse bøger?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01f] læse manualer eller håndbøger?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01g] læse regninger, fakturaer, kontoudskrifter eller andre finansielle oversigter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q01h] læse grafer, kort eller skematiske diagrammer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_R02 | response condition = All | layout = list ]
[G_R02]
[TU-DA-Question-G_R02-1]
De følgende spørgsmål handler om dine skriveaktiviteter i dit nuværende job, herunder skrivning på computer og andet elektronisk udstyr.

[TU-DA-Question-G_R02-2]
De følgende spørgsmål handler om dine skriveaktiviteter i dit sidste job, herunder skrivning på computer og andet elektronisk udstyr.
Interviewer Instruction
Klik på <Frem> for at fortsætte.
Group
[ id = G_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q02a_lead]
[TU-DA-Question-G_Q02a_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-G_Q02a_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[G_Q02a] skrive breve, notater eller e-mail?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q02b] skrive artikler til aviser, blade eller nyhedsbreve?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q02c] skrive rapporter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q02d] udfylde blanketter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_R03 | response condition = All | layout = list ]
[G_R03]
[TU-DA-Question-G_R03-1]
De følgende spørgsmål handler om brug af tal, antal, taloplysninger, statistik eller matematik i dit nuværende job.

[TU-DA-Question-G_R03-2]
De følgende spørgsmål handler om brug af tal, antal, taloplysninger, statistik eller matematik i dit sidste job.
Interviewer Instruction
Klik på <Frem> for at fortsætte
Group
[ id = G_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03b_lead]
[TU-DA-Question-G_Q03b_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-G_Q03b_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[G_Q03b] beregne priser, omkostninger eller budgetter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q03c] bruge eller beregne brøker, decimaltal eller procenter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q03d] bruge en lommeregner - enten håndholdt eller på en computer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[G_Q03f_lead]
[TU-DA-Question-G_Q03f_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-G_Q03f_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[G_Q03f] udarbejde diagrammer, grafer eller tabeller?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q03g] bruge simpel aritmetik eller formler?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Help
Med simpel aritmetik eller formler menes matematiske regler, der gør det muligt at beregne ukendte størrelser ud fra givne oplysninger. Fx kan man beregne arealet af et firkantet område, når man kender længden og bredden af området. Eller man kan beregne hvor lang tid, det tager at køre et bestemt antal kilometer, hvis man kender bilens hastighed.
[G_Q03h] bruge mere avanceret matematik eller statistik som fx infinitesimalregning, kompleks aritmetik, trigonometri eller regressionsanalyse?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q04 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q04]
[TU-DA-Question-G_Q04-1]
Bruger du en computer i dit nuværende job?

[TU-DA-Question-G_Q04-2]
Brugte du en computer i dit sidste job?
Interviewer Instruction
Det omfatter også mobiltelefoner og andre håndholdte elektroniske apparater, der bruges til at komme på internettet, læse e-mail mv.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Med computer menes en mainframe computer, en desktop computer, en bærbar computer eller andre slags apparater, som fx kan bruges til at sende og modtage e-mail, behandle data eller tekst eller finde ting på internettet.

routing

[id = G_Q04_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto G_R05
ELSE Goto G_END
Group
[ id = G_R05 | response condition = All | layout = list ]
[G_R05]
[TU-DA-Question-G_R05-1]
De følgende spørgsmål handler om brug af computer eller internet i dit nuværende job - ikke i eventuelle tidligere job.

[TU-DA-Question-G_R05-2]
De følgende spørgsmål handler om brug af computer eller internet i dit sidste job - ikke i eventuelle tidligere job forud for dit sidste job.
Interviewer Instruction
Klik på <Frem> for at fortsætte.
Group
[ id = G_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05a_lead]
[TU-DA-Question-G_Q05a_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-G_Q05a_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[G_Q05a] bruge e-mail?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q05c] bruge internettet for bedre at forstå ting i forbindelse med dit arbejde?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q05d] udføre transaktioner på internettet som fx køb eller salg af produkter eller tjenesteydelser eller bankforretninger?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[G_Q05e_lead]
[TU-DA-Question-G_Q05e_lead-1]
Hvor ofte plejer du i dit nuværende job at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-G_Q05e_lead-2]
Hvor ofte plejede du i dit sidste job at udføre følgende aktiviteter ...
[G_Q05e] bruge regneark som fx Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q05f] bruge et program til tekstbehandling som fx Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q05g] bruge et programmeringssprog til at programmere eller skrive computerkode?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[G_Q05h] deltage i online kommunikation på internettet som fx online-møder eller chat-grupper?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = G_N05h | response condition = All | layout = list ]
[G_N05h]
Interviewer Instruction
1. Få kort 12 retur fra IP. 2. Tryk <Frem> for at fortsætte.
Group
[ id = G_Q06 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q06]
[TU-DA-Question-G_Q06-1]
På hvilket niveau er det nødvendigt at bruge computer i dit nuværende job?

[TU-DA-Question-G_Q06-2]
På hvilket niveau var det nødvendigt at bruge computer i dit sidste job?
Interviewer Instruction
Giv IP kort 15.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 SIMPELT niveau - fx brug af computer til enkle rutineopgaver som indtastning af data, eller afsendelse eller modtagelse af e-mail
02 MODERAT niveau - fx tekstbehandling, regneark eller forvaltning af databaser
03 KOMPLEKST niveau - fx programudvikling, ændring af computerspil, programmering ved hjælp af sprog som fx java, SQL, PHP eller perl eller vedligeholdelse af computernetværk
DK
RF
Group
[ id = G_D07a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07a]

inference rule

[id = G_D07a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^HaveHad = "have"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^HaveHad = "had"
Group
[ id = G_D07b | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_D07b]

inference rule

[id = G_D07b_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^NeedNeeded = "need"
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^NeedNeeded = "needed"
Group
[ id = G_Q07 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q07]
[TU-DA-Question-G_Q07-1]
Mener du, at du har de computerfærdigheder, du behøver for at udføre dit nuværende job godt?

[TU-DA-Question-G_Q07-2]
Mener du, at du havde de computerfærdigheder, du behøvede for at udføre dit sidste job godt?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = G_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[G_Q08] Har en mangel på computerfærdigheder påvirket dine chancer for at få et job, blive forfremmet eller få en lønstigning?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = G_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[G_END]

routing

[id = G_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto H_START
Group
[ id = H_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_START]
Group
[ id = H_D01a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_D01a]

inference rule

[id = H_D01a_1 | after]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^Ineverydaylife = "Outside your work"
ELSE ^Ineverydaylife = "In everyday life"
Group
[ id = H_R01 | response condition = All | layout = list ]
[H_R01]
[TU-DA-Question-H_R01-1]
Vi har indtil nu talt om dit arbejde. Nu vil jeg gerne tale om dine læseaktiviteter uden for arbejdet, herunder læsning på computerskærm og andre elektroniske medier.

[TU-DA-Question-H_R01-2]
Vi har indtil nu talt om dit arbejde. Nu vil jeg gerne tale om dine læseaktiviteter uden for arbejdet, herunder læsning i forbindelse med uddannelse eller kursus. Medtag læsning på computerskærm og andre elektroniske medier.

[TU-DA-Question-H_R01-3]
Vi har indtil nu talt om dit sidste job. Nu vil jeg gerne tale om dine læseaktiviteter i hverdagen, herunder læsning på computerskærm og andre elektroniske medier. Det drejer sig ikke om læsning i forbindelse med dit sidste job.

[TU-DA-Question-H_R01-4]
Vi har indtil nu talt om dit sidste job. Nu vil jeg gerne tale om dine læseaktiviteter i hverdagen, herunder i forbindelse med uddannelse eller kursus. Medtag læsning på computerskærm og andre elektroniske medier. Det drejer sig ikke om læsning i forbindelse med dit sidste job.

[TU-DA-Question-H_R01-5]
Nu vil jeg gerne tale om dine læseaktiviteter i hverdagen, herunder læsning på computerskærm og andre elektroniske medier.
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 12 og bed ham/ hende holde det, indtil han/ hun får besked om at levere det tilbage. 2. Klik på <Frem> for at fortsætte.

inference rule

[id = H_R01_1 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities at work."
ELSE
IF (^C_D09 = "2" ) THEN ^TalkedAboutWork = "Until now we talked about your activities in your last job."
ELSE ^TalkedAboutWork = " "
[id = H_R01_2 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "outside work, including any reading you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayReading = "in everyday life. Exclude any reading you did as part of your last job, but include any reading you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayReading = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q01a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01a_lead]
[TU-DA-Question-H_Q01a_lead-1]
Hvor ofte plejer du, uden for dit arbejde, at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-H_Q01a_lead-2]
Hvor ofte plejer du i hverdagen at udføre følgende aktiviteter ...
[H_Q01a] læse vejledninger eller instruktioner?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01b] læse breve, notater eller e-mail?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01c] læse artikler i aviser, blade eller nyhedsbreve?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01d] læse artikler i fagtidsskrifter eller akademiske publikationer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q01e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q01e_lead]
[TU-DA-Question-H_Q01e_lead-1]
Hvor ofte plejer du, uden for dit arbejde, at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-H_Q01e_lead-2]
Hvor ofte plejer du i hverdagen at udføre følgende aktiviteter ...
[H_Q01e] læse bøger, skønlitteratur eller faglitteratur?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01f] læse manualer eller håndbøger?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01g] læse regninger, fakturaer, kontoudskrifter eller andre finansielle oversigter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q01h] læse grafer, kort eller skematiske diagrammer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_R02 | response condition = All | layout = list ]
[H_R02]
[TU-DA-Question-H_R02-1]
De følgende spørgsmål handler om dine skriveaktiviteter uden for arbejdet, herunder skrivning på computer og andet elektronisk udstyr.

[TU-DA-Question-H_R02-2]
De følgende spørgsmål handler om dine skriveaktiviteter uden for arbejdet, herunder skrivning i forbindelse med uddannelse eller kursus. Medtag skrivning på computer og andet elektronisk udstyr.

[TU-DA-Question-H_R02-3]
De følgende spørgsmål handler om dine skriveaktiviteter i hverdagen, herunder skrivning på computer og andet elektronisk udstyr. Det drejer sig ikke om skrivning i forbindelse med dit sidste job.

[TU-DA-Question-H_R02-4]
De følgende spørgsmål handler om dine skriveaktiviteter i hverdagen, herunder skrivning i forbindelse med uddannelse eller kursus. Medtag skrivning på computer og andet elektronisk udstyr. Det drejer sig ikke om skrivning i forbindelse med dit sidste job.

[TU-DA-Question-H_R02-5]
De følgende spørgsmål handler om dine skriveaktiviteter i hverdagen, herunder skrivning i forbindelse med uddannelse eller kursus. Medtag skrivning på computer og andet elektronisk udstyr.

[TU-DA-Question-H_R02-6]
De følgende spørgsmål handler om dine skriveaktiviteter i hverdagen, herunder skrivning på computer og andet elektronisk udstyr.
Interviewer Instruction
Klik på <Frem> for at fortsætte.

inference rule

[id = H_R02_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "outside work, including any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "in everyday life. Exclude any writing you did as part of your last job, but include any writing you do as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayWriting = "that you do in everyday life, including any writing you do as part of your studies."
ELSE ^EverydayWriting = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q02a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q02a_lead]
[TU-DA-Question-H_Q02a_lead-1]
Hvor ofte plejer du, uden for dit arbejde, at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-H_Q02a_lead-2]
Hvor ofte plejer du i hverdagen at udføre følgende aktiviteter ...
[H_Q02a] skrive breve, notater eller e-mail?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q02b] skrive artikler til aviser, blade eller nyhedsbreve?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q02c] skrive rapporter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q02d] udfylde blanketter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_R03 | response condition = All | layout = list ]
[H_R03]
[TU-DA-Question-H_R03-1]
De følgende spørgsmål handler om brug af tal, antal, taloplysninger, statistik eller matematik uden for arbejdet.

[TU-DA-Question-H_R03-2]
De følgende spørgsmål handler om brug af tal, antal, taloplysninger, statistsik eller matematik uden for arbejdet, herunder i forbindelse med uddannelse eller kursus.

[TU-DA-Question-H_R03-3]
De følgende spørgsmål handler om brug af tal, antal, taloplysninger, statistsik eller matematik i hverdagen. Det drejer sig ikke om aktiviteter i forbindelse med dit sidste job.

[TU-DA-Question-H_R03-4]
De følgende spørgsmål handler om brug af tal, antal, taloplysninger, statistik eller matematik i hverdagen, herunder i forbindelse med uddannelse eller kursus. Det drejer sig ikke om aktiviteter i forbindelse med dit sidste job.

[TU-DA-Question-H_R03-5]
De følgende spørgsmål handler om brug af tal, antal, taloplysninger, statistsik eller matematik i hverdagen, herunder i forbindelse med uddannelse eller kursus.

[TU-DA-Question-H_R03-6]
De følgende spørgsmål handler om brug af tal, antal, taloplysninger, statistik eller matematik i hverdagen.
Interviewer Instruction
Klik på <Frem> for at fortsætte.

inference rule

[id = H_R03_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "outside work that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics. Include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayNumbers = "in everyday life that involve numbers, quantities, numerical information, statistics or mathematics."
Group
[ id = H_Q03b | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03b_lead]
[TU-DA-Question-H_Q03b_lead-1]
Hvor ofte plejer du, uden for dit arbejde, at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-H_Q03b_lead-2]
Hvor ofte plejer du i hverdagen at udføre følgende aktiviteter ...
[H_Q03b] beregne priser, omkostninger eller budgetter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q03c] bruge eller beregne brøker, decimaltal eller procenter?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q03d] bruge en lommeregner - enten håndholdt eller på en computer?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q03f | response condition = All | layout = table ]
[H_Q03f_lead]
[TU-DA-Question-H_Q03f_lead-1]
Hvor ofte plejer du, uden for dit arbejde, at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-H_Q03f_lead-2]
Hvor ofte plejer du i hverdagen at udføre følgende aktiviteter ...
[H_Q03f] udarbejde diagrammer, grafer eller tabeller?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q03g] bruge simpel aritmetik eller formler?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Help
Med simpel aritmetik eller formler menes matematiske regler, der gør det muligt at beregne ukendte størrelser ud fra givne oplysninger. Fx kan man beregne arealet af et firkantet område, når man kender længden og bredden af området. Eller man kan beregne hvor lang tid, det tager at køre et bestemt antal kilometer, hvis man kender bilens hastighed.
[H_Q03h] bruge mere avanceret matematik eller statistik som fx infinitesimalregning, kompleks aritmetik, trigonometri eller regressionsanalyse?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_C04a | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_C04a]

routing

[id = H_C04a_1 ]
IF (^G_Q04 = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_Q04a
Group
[ id = H_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04a] Har du nogensinde brugt en computer?
Interviewer Instruction
Det omfatter også mobiltelefoner og andre håndholdte elektroniske apparater, der bruges til at komme på internettet, læse e-mail mv.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Help
Med computer menes en mainframe computer, en desktop computer, en bærbar computer eller andre slags apparater, som fx kan bruges til at sende og modtage e-mail, behandle data eller tekst eller finde ting på internettet.

routing

[id = H_Q04a_1 ]
IF (^H_Q04a = "1" ) THEN Goto H_Q04b
ELSE Goto H_END
Group
[ id = H_Q04b | response condition = All | layout = list ]
[H_Q04b]
[TU-DA-Question-H_Q04b-1]
Bruger du for tiden en computer i hverdagen uden for arbejdet?

[TU-DA-Question-H_Q04b-2]
Bruger du for tiden en computer i hverdagen?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = H_Q04b_1 ]
IF (^H_Q04b = "1" ) THEN Goto H_R05
ELSE Goto H_END

inference rule

[id = H_Q04b_2 | before]
IF (^C_D09 = "1" ) THEN ^OutsideWork = "outside work"
ELSE ^OutsideWork = " "
Group
[ id = H_R05 | response condition = All | layout = list ]
[H_R05]
[TU-DA-Question-H_R05-1]
De følgende spørgsmål handler om brug af computer eller internet uden for dit arbejde. Det kan være i hjemmet eller andre steder med internetadgang som fx internetcafeer eller biblioteker.

[TU-DA-Question-H_R05-2]
De følgende spørgsmål handler om brug af computer eller internet uden for dit arbejde, herunder i forbindelse med uddannelse eller kursus. Det kan være i hjemmet eller andre steder med internetadgang som fx internetcafeer eller biblioteker.

[TU-DA-Question-H_R05-3]
De følgende spørgsmål handler om brug af computer eller internet i hverdagen. Det kan være i hjemmet eller andre steder med internetadgang som fx internetcafeer eller biblioteker. Der tænkes ikke på brug af computer i dit sidste job.

[TU-DA-Question-H_R05-4]
De følgende spørgsmål handler om brug af computer eller internet i hverdagen, herunder i forbindelse med uddannelse eller kursus. Det kan være i hjemmet eller andre steder med internetadgang som fx internetcafeer eller biblioteker. Der tænkes ikke på brug af computer i dit sidste job.

[TU-DA-Question-H_R05-5]
De følgende spørgsmål handler om brug af computer eller internet i hverdagen, herunder i forbindelse med uddannelse eller kursus. Det kan være i hjemmet eller andre steder med internetadgang som fx internetcafeer eller biblioteker.

[TU-DA-Question-H_R05-6]
De følgende spørgsmål handler om brug af computer eller internet i hverdagen. Det kan være i hjemmet eller andre steder med internetadgang som fx internetcafeer eller biblioteker.
Interviewer Instruction
Klik på <Frem> for at fortsætte.

inference rule

[id = H_R05_1 | before]
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "1" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "outside work, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND ( ( (^B_Q02a = "2" ) OR (^B_Q02a = "DK" ) ) OR (^B_Q02a = "RF" ) ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job."
ELSE
IF ( (^C_D09 = "2" ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life. Exclude any such activities you undertook as part of your last job, but include any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE
IF ( ( (^C_D09 = "3" ) OR (^C_D09 = "4" ) ) AND (^B_Q02a = "1" ) ) THEN ^EverydayComputers = "in everyday life, including any such activities you undertake as part of your studies."
ELSE ^EverydayComputers = "in everyday life."
Group
[ id = H_Q05a | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05a_lead]
[TU-DA-Question-H_Q05a_lead-1]
Hvor ofte plejer du, uden for dit arbejde, at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-H_Q05a_lead-2]
Hvor ofte plejer du i hverdagen at udføre følgende aktiviteter ...
[H_Q05a] bruge e-mail?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q05c] bruge internettet for bedre at forstå forhold vedrørende fx sundhed og sygdom, økonomiske forhold eller klima og miljø?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q05d] udføre transaktioner på internettet som fx køb eller salg af produkter eller tjenesteydelser eller bankforretninger?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_Q05e | response condition = All | layout = table ]
[H_Q05e_lead]
[TU-DA-Question-H_Q05e_lead-1]
Hvor ofte plejer du, uden for dit arbejde, at udføre følgende aktiviteter ...

[TU-DA-Question-H_Q05e_lead-2]
Hvor ofte plejer du i hverdagen at udføre følgende aktiviteter ...
[H_Q05e] bruge regneark som fx Excel?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q05f] bruge et program til tekstbehandling som fx Word?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q05g] bruge et programmeringssprog til at programmere eller skrive computerkode?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
[H_Q05h] deltage i online kommunikation på internettet som fx online-møder eller chat-grupper?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = H_N05h | response condition = All | layout = list ]
[H_N05h]
Interviewer Instruction
1. Få kort 12 retur fra IP. 2. Klik på <Frem> for at fortsætte
Group
[ id = H_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[H_END]

routing

[id = H_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto I_START
Group
[ id = I_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_START]
Group
[ id = I_R01 | response condition = All | layout = list ]
[I_R01]
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 10 og bed ham/ hende holde det indtil han/ hun får besked om at give det tilbage. 2. Klik på <Frem> for at fortsætte.
Group
[ id = I_Q04b | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04b_lead] Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om, hvordan du griber problemer og opgaver an. I hvilken grad passer følgende udsagn på dig?
[I_Q04b] Når jeg hører eller læser om nye ideer, forsøger jeg at finde situationer i det virkelige liv, som de kunne passe til
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke
02 Meget lidt
03 I nogen grad
04 I høj grad
05 I meget høj grad
DK
RF
[I_Q04d] Jeg kan lide at lære noget nyt
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke
02 Meget lidt
03 I nogen grad
04 I høj grad
05 I meget høj grad
DK
RF
[I_Q04h] Når jeg støder på noget nyt, prøver jeg at se det i sammenhæng med noget, jeg allerede kender
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke
02 Meget lidt
03 I nogen grad
04 I høj grad
05 I meget høj grad
DK
RF
Group
[ id = I_Q04j | response condition = All | layout = table ]
[I_Q04j_lead] I hvilket omfang passer følgende udsagn på dig?
[I_Q04j] Jeg kan lide at komme til bunds i svære ting
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke
02 Meget lidt
03 I nogen grad
04 I høj grad
05 I meget høj grad
DK
RF
[I_Q04l] Jeg kan lide at finde ud af, hvordan forskellige ideer passer sammen
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke
02 Meget lidt
03 I nogen grad
04 I høj grad
05 I meget høj grad
DK
RF
[I_Q04m] Hvis der er noget, jeg ikke forstår, søger jeg efter mere information for at forstå det bedre
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Slet ikke
02 Meget lidt
03 I nogen grad
04 I høj grad
05 I meget høj grad
DK
RF
Group
[ id = I_N04m | response condition = All | layout = list ]
[I_N04m]
Interviewer Instruction
1. Få kort 10 retur fra IP, og giv IP kort 12. 2. Klik på <Frem> for at fortsætte.
Group
[ id = I_Q05f | response condition = Exactly One | layout = list ]
[I_Q05f] Hvor ofte har du inden for de sidste 12 måneder udført frivilligt arbejde, herunder ulønnet arbejde for en velgørenhedsorganisation, et politisk parti, en fagforening eller en anden non-profit organisation, fx forening?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end én gang om måneden
03 Mindre end én gang om ugen, men mindst én gang om måneden
04 Mindst én gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = I_N05h | response condition = All | layout = list ]
[I_N05h]
Interviewer Instruction
1. Få kort 12 retur fra IP og giv ham/ hende kort 16. Bed den IP om at holde kortet, indtil du beder om at få det tilbage. 2. Klik på <Frem> for at forstsætte.
Group
[ id = I_Q06a | response condition = All | layout = table ]
[I_Q06a_lead] Er du enig eller uenig i følgende udsagn?
[I_Q06a] Folk som mig har ingen indflydelse på, hvad regeringen gør
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Meget enig
02 Enig
03 Hverken enig eller uenig
04 Uenig
05 Meget uenig
DK
RF
[I_Q06c] Jeg synes, at jeg har en rimelig god forståelse af de væsentlige politiske problemstillinger, vores land står overfor
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Meget enig
02 Enig
03 Hverken enig eller uenig
04 Uenig
05 Meget uenig
DK
RF
[I_Q07a] Der er kun få mennesker, som man fuldt ud kan stole på
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Meget enig
02 Enig
03 Hverken enig eller uenig
04 Uenig
05 Meget uenig
DK
RF
[I_Q07b] Hvis man ikke passer på, bliver man udnyttet af andre mennesker
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Meget enig
02 Enig
03 Hverken enig eller uenig
04 Uenig
05 Meget uenig
DK
RF
Group
[ id = I_N07d | response condition = All | layout = list ]
[I_N07d]
Interviewer Instruction
1. Få kort 16 retur fra IP. 2. Klik på <Frem> for at fortsætte
Group
[ id = I_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[I_Q08] Det næste spørgsmål handler om dit helbred. Vil du generelt beskrive dit helbred som fremragende, meget godt, godt, nogenlunde eller dårligt?
Interviewer Instruction
Helbred kan omfatte både fysisk og psykisk helbred.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Fremragende
02 Meget godt
03 Godt
04 Nogenlunde
05 Dårligt
DK
RF
Group
[ id = I_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[I_END]

routing

[id = I_END_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_START
Group
[ id = J_START | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_START]
Group
[ id = J_Q01 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q01] Nu vil jeg gerne stille dig nogle generelle spørgsmål. Hvor mange personer, inklusive dig selv, er der normalt i din husstand? Medregn personer, der midlertidigt bor et andet sted.
Interviewer Instruction
1. Om en person er medlem af husstanden defineres ud fra, dels om personen INDGÅR I HUSSTANDENS ØKONOMI (bidrager med indtægter/ nyder godt af andres indtægter), dels om personen normalt bor på samme adresse som andre i husstanden. 2. At en person "normalt bor" på en bestemt adresse betyder, at personen, set over det seneste år, har tilbragt det meste af sin daglige hviletid (herunder søvn) på adressen.
Responses
[ Min = 1 | Max = 90 | layout = radioButton ]
00 [FTE] personer
DK
RF
Help
1. Lejere og pensionærer skal kun betragtes som medlem af husstanden, HVIS de indgår i husstandens økonomi. 2. Uddannelsessøgende, der deler en bolig, skal kun betragtes som medlemmer af samme husstand, HVIS de har fælles økonomi. 3. En person, der er bortrejst i en længere periode på grund af arbejde, men fortsat har fælles økonomi med husstanden, skal betragtes som medlem af husstanden (fx en familiefar der arbejder i udlandet). 4. Børn, som er under uddannelse langt fra deres hjem, skal betragtes som medlem af husstanden, hvis de ikke har deres egen selvstændige adresse og fortsat har tætte bånd til husstanden (fx kommer hjem hver weekend).
Group
[ id = J_C01 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C01]

routing

[id = J_C01_1 ]
IF (^J_Q01 = "1" ) THEN Goto J_Q03a
ELSE Goto J_Q02a
Group
[ id = J_Q02a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02a] Bor du sammen med en ægtefælle eller samlever?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = J_Q02a_1 ]
IF (^J_Q02a = "1" ) THEN Goto J_Q02c
ELSE Goto J_Q03a
Group
[ id = J_Q02c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q02c] Kig på dette kort og angiv hvilket af de nævnte udtryk, der passer bedst på din ægtefælles/ samlevers nuværende situation.
Interviewer Instruction
Giv IP kort 9.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Beskæftiget - fuld tid (selvstændig, lønmodtager)
02 Beskæftiget - deltid (selvstændig, lønmodtager)
03 Arbejdsløs
04 Skoleelev, studerende
05 Lærling, elev
06 Pension, efterløn, førtidspension, trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet
07 Varigt handicappet
08 Aftjener værnepligt eller samfundstjeneste
09 Passer hjemmet eller passer børn/ familie
10 Andet
DK
RF
Group
[ id = J_Q03a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03a] Har du nogen børn? Jeg tænker også på eventuelle stedbørn og børn, der ikke bor i husstanden.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = J_Q03a_1 ]
IF (^J_Q03a = "1" ) THEN Goto J_Q03b
ELSE Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03b] Hvor mange børn har du?
Responses
[ Min = 1 | Max = 25 | layout = radioButton ]
00 [FTE] børn
DK
RF

routing

[id = J_Q03b_1 ]
IF (^J_Q03b = "1" ) THEN Goto J_Q03c
ELSE
IF ( (^J_Q03b = "DK" ) OR (^J_Q03b = "RF" ) ) THEN Goto J_Q04a
ELSE Goto J_Q03d1
Group
[ id = J_Q03c | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03c] Hvad er barnets alder?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 [FTE] år
DK
RF

routing

[id = J_Q03c_1 ]
IF ( "true" = "true" ) THEN Goto J_Q04a
Group
[ id = J_Q03d1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d1] Hvad er dit yngste barns alder?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Yngste [FTE] år
DK
RF
Group
[ id = J_Q03d2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q03d2] Og hvad er dit ældste barns alder?
Responses
[ Min = 0 | Max = 55 | layout = radioButton ]
00 Ældste [FTE] år
DK
RF
Group
[ id = J_E03 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_E03]

consistencyCheck

[id = J_E03_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q03d2 − ^J_Q03d1) < "0" )
Der er indtastet et usandsynligt svar. Spørg igen om alderen på det yngste og ældste barn - og ret alderen på yngste barn (J_Q03d1) eller alderen på ældste barn (J_Q03d2).
Group
[ id = J_Q04a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04a] Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om din baggrund. Er du født i Danmark?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF

routing

[id = J_Q04a_1 ]
IF (^J_Q04a = "2" ) THEN Goto J_Q04bDK
ELSE Goto J_Q05a1DK
Group
[ id = J_Q04bDK | response condition = All | layout = list ]
[J_Q04bDK] I hvilket land er du født?
Interviewer Instruction
Angiv landets NUVÆRENDE navn.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Tyrkiet
02 Tyskland
03 Polen
04 Irak
05 Bosnien-Hercegovina
06 Norge
07 Andet land
DK
RF

routing

[id = J_Q04bDK_1 ]
IF (^J_Q04bDK = "7" ) THEN Goto J_S04b
ELSE Goto J_Q04c1
Group
[ id = J_S04b | response condition = All | layout = list ]
[J_S04b] Hvilket land?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q04c1 | response condition = Exactly One | layout = list ]
[J_Q04c1] Hvor gammel var du, da du første gang flyttede til Danmark, eller i hvilket årstal var det?
Interviewer Instruction
Indtast alder ELLER årstal.
Responses
[ Min = 0 | Max = 65 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
[J_Q04c2]
Responses
[ Min = 1945 | Max = 2012 | layout = radioButton ]
00 Årstal [FTE]
DK
RF

inference rule

[id = J_Q04c1_AgeYear_CRP | after]
IF ( ( ( ( (^J_Q04c1 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c1 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c1 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c2 = (^A_Q01a + ^J_Q04c1)
ELSE
IF ( ( ( ( (^J_Q04c2 ≠ "DK" ) AND (^J_Q04c2 ≠ "RF" ) ) AND (^J_Q04c2 ≠ "NULL" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "DK" ) ) AND (^A_Q01a ≠ "RF" ) ) THEN ^J_Q04c1 = (^J_Q04c2 − ^A_Q01a)

consistencyCheck

[id = J_Q04c1_1 | Soft ]
IF ( (^J_Q04c2 − ^A_Q01a) < "0" )
Der er indtastet et usandsynligt svar. Spørg igen om alder eller årstal indtastet i sidste spørgsmål. Ret fødselsår (A_Q01a) eller det år, hvor IP første gang flyttede til Danmark (J_Q04c2).
Group
[ id = J_Q05a1DK | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a1DK] Kan du sige mig, hvilket sprog du lærte som det første i din barndom, OG SOM DU STADIG FORSTÅR?
Interviewer Instruction
1. Marker kun ét svar. 2. Hvis IP spontant nævner TO sprog, kan du indtaste det andet sprog i spørgsmål J_Q05a2DK.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dansk
02 Tyrkisk
03 Tysk
04 Polsk
05 Irakisk
06 Bosnisk
07 Norsk
08 Andet sprog
DK
RF

routing

[id = J_Q05a1DK_1 ]
IF (^J_Q05a1DK = "8" ) THEN Goto J_S05a1
ELSE Goto J_N05a2DK
Group
[ id = J_S05a1 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a1] Hvilket sprog var det?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_N05a2DK | response condition = All | layout = list ]
[J_N05a2DK] Nævnte IP mere end ét sprog?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej

routing

[id = J_N05a2DK_1 ]
IF (^J_N05a2DK = "1" ) THEN Goto J_Q05a2DK
ELSE Goto J_Q05bDK
Group
[ id = J_Q05a2DK | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05a2DK] Kan du sige mig hvilket andet sprog, du oprindelig lærte i din barndom, OG SOM DU STADIG FORSTÅR?
Interviewer Instruction
Marker kun ét svar.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dansk
02 Tyrkisk
03 Tysk
04 Polsk
05 Irakisk
06 Bosnisk
07 Norsk
08 Andet sprog
DK
RF

routing

[id = J_Q05a2DK_1 ]
IF (^J_Q05a2DK = "8" ) THEN Goto J_S05a2
ELSE Goto J_Q05bDK
Group
[ id = J_S05a2 | response condition = All | layout = list ]
[J_S05a2] Hvilket sprog var det?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bDK | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bDK] Hvilket sprog taler du oftest hjemme?
Interviewer Instruction
Marker kun ét svar.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Dansk
02 Tyrkisk
03 Tysk
04 Polsk
05 Irakisk
06 Bosnisk
07 Norsk
08 Andet sprog
DK
RF
Help
1. Dette spørgsmål refererer til det sprog, som IP oftest taler. 2. Spørgsmålet drejer sig ikke om det sprog, som familien som helhed bruger mest. Det er meget muligt, at forskellige medlemmer af familien taler forskellige sprog (fx taler nogle indvandrerbørn måske mest dansk, mens deres forældre oftest taler et andet sprog). 3. Hvis IP bor alene, skal der angives det sprog, som IP bruger oftest i hverdagen.

routing

[id = J_Q05bDK_1 ]
IF (^J_Q05bDK = "8" ) THEN Goto J_S05b
ELSE Goto J_C05bDKX
Group
[ id = J_S05b | response condition = All | layout = list ]
[J_S05b] Hvilket sprog var det?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_C05bDKX | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C05bDKX]

routing

[id = J_C05bDKX_1 ]
IF ( ( ( ( ( (^C_D09 = "1" ) OR (^C_D09 = "2" ) ) OR (^B_D01d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q02a = "1" ) ) OR (^B_D03d ≤ "12" ) ) OR (^B_Q04a = "1" ) ) THEN Goto J_Q05bDKX1
ELSE Goto J_Q06a
Group
[ id = J_Q05bDKX1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bDKX1] Hvis du tænker på de sidste 12 måneder, hvor tit har du brugt sproget "engelsk" i dit arbejde eller uddannelse?
Interviewer Instruction
Giv IP kort nr. 12 og bed ham/hende beholde det til brug for dette og næste spørgsmål.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end en gang om måneden
03 Mindre end en gang om ugen, men mindst en gang om måneden
04 Mindst en gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = J_Q05bDKX2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q05bDKX2] Hvis du tænker på de sidste 12 måneder, hvor tit har du brugt andre fremmedsprog i dit arbejde eller uddannelse?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Aldrig
02 Mindre end en gang om måneden
03 Mindre end en gang om ugen men mindst en gang om måneden
04 Mindst en gang om ugen, men ikke hver dag
05 Hver dag
DK
RF
Group
[ id = J_N05bXDK | response condition = All | layout = list ]
[J_N05bXDK]
Interviewer Instruction
Få kort nr. 12 tilbage fra IP.
Group
[ id = J_Q06a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06a] De næste spørgsmål handler om din mor, kvindelige værge eller anden kvinde, der fungerede som din mor. Er din mor født i Danmark?
Interviewer Instruction
Hvis der var mere end én person, refererer spørgsmålene til den person, som var til stede i længst tid i den periode, hvor IP var 0-16 år.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = J_Q06b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q06b] Hvad er den højeste uddannelse, som din mor har fuldført?
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 17. 2. Hvis moderen, en kvindelig værge eller anden kvinde, der fungerede som IPs mor, ikke havde fuldført nogen uddannelse, skal den laveste svarkategori (kode 1) vælges.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskole 1. - 9(10). klasse; Erhvervsfaglig uddannelse, under 2 år
02 Erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2 år og derover, Studentereksamen, HF, HHX, HTX, Kort videregående uddannelse, under 2 år
03 Kort/ mellemlang videregående uddannelse, 2 år og derover, Bachelorgrad, kandidat- eller mastergrad, Ph.d. eller anden forskeruddannelse
DK
RF
Group
[ id = J_D06c1 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c1]

inference rule

[id = J_D06c1_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidDoes = "Does"
ELSE ^DidDoes = "Did"
Group
[ id = J_D06c2 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c2]

inference rule

[id = J_D06c2_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^When = " "
ELSE ^When = "when you were 16 years old"
Group
[ id = J_D06c3 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c3]

inference rule

[id = J_D06c3_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^WasIs = "is"
ELSE ^WasIs = "was"
Group
[ id = J_D06c4 | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_D06c4]

inference rule

[id = J_D06c4_1 | after]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^AreWere2 = "are"
ELSE ^AreWere2 = "were"
Group
[ id = J_D06c5 | response condition = Exactly One | Hidden | layout = list ]
[J_D06c5]

inference rule

[id = J_D06c5_1]
IF (^AgeEdu = "16" ) THEN ^DidiDoes = "does"
ELSE ^DidiDoes = "did"
Group
[ id = J_Q07a | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07a] De næste spørgsmål handler om din far, mandlige værge eller anden mand, der fungerede som din far. Er din far født i Danmark?
Interviewer Instruction
Hvis der var mere end én person, refererer spørgsmålene til den person, som var til stede i længst tid i den periode, hvor IP var 0-16 år.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Ja
02 Nej
DK
RF
Group
[ id = J_Q07b | response condition = All | layout = list ]
[J_Q07b] Hvad er den højeste uddannelse, som din far har fuldført?
Interviewer Instruction
1. Giv IP kort 17. 2. Hvis faderen, en mandlig værge eller anden mand, der fungerede som IPs far, ikke havde fuldført nogen uddannelse, skal den laveste svarkategori (kode 1) vælges.
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Grundskole 1. - 9(10). klasse; Erhvervsfaglig uddannelse, under 2 år
02 Erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, 2 år og derover, Studentereksamen, HF, HHX, HTX, Kort videregående uddannelse, under 2 år
03 Kort/ mellemlang videregående uddannelse, 2 år og derover, Bachelorgrad, kandidat- eller mastergrad, Ph.d. eller anden forskeruddannelse
DK
RF
Group
[ id = J_Q08 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q08]
[TU-DA-Question-J_Q08-1]
Omtrent hvor mange bøger er der i dit hjem? Medregn ikke blade, aviser eller skolebøger. Regn med, at 1 meter boghylde svarer til ca. 40 bøger.

[TU-DA-Question-J_Q08-2]
Omtrent hvor mange bøger var der i dit hjem, da du selv var 16 år? Medregn ikke blade, aviser eller skolebøger. Regn med, at 1 meter boghylde svarer til ca. 40 bøger.
Interviewer Instruction
Giv IP kort 18
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Mindre end 11 bøger
02 11-25 bøger
03 26 - 100 bøger
04 101 - 200 bøger
05 201 - 500 bøger
06 Mere end 500 bøger
DK
RF
Group
[ id = J_C09eDKX | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_C09eDKX]

routing

[id = J_C09eDKX_1 ]
IF ( (^AgeEdu > "49" ) AND ( (^C_D05 = "1" ) OR (^C_D05 = "2" ) ) ) THEN Goto J_Q09eDKX1
ELSE Goto J_END
Group
[ id = J_Q09eDKX1 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q09eDKX1] I hvilken alder regner du med at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet?
Responses
[ Min = 49 | Max = 99 | layout = radioButton ]
00 Alder [FTE]
DK
RF
Group
[ id = J_Q09eDKX2 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q09eDKX2] Regner du med at holde op med at arbejde på én gang eller at nedtrappe arbejdet?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jeg regner med at holde op med at arbejde på én gang
02 Jeg regner med at nedtrappe arbejdet
DK
RF
Group
[ id = J_Q09eDKX3 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q09eDKX3] Der kan være mange grunde til at holde op med at arbejde. Regner du med at holde op, fordi du bliver nødt til det, eller fordi du selv vælger at trække dig tilbage fra arbejdet?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Jeg regner med at holde op, når jeg bliver nødt til det
02 Jeg regner med, at jeg selv kan vælge, hvornår jeg vil holde op
03 Jeg regner med, at det bliver en blanding af at være nødt til det og eget valg
DK
RF
Group
[ id = J_Q09eDKX4 | response condition = All | layout = list ]
[J_Q09eDKX4] Hvad regner du med bliver din primære indtægtskilde, når du trækker dig tilbage: Efterløn, egen pensionsopsparing, folkepension eller førtids- eller invalidepension?
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Efterløn
02 Egen pensionsopsparing
03 Folkepension
04 Førtids- eller invalidepension
05 Andet
DK
RF

routing

[id = J_Q09eDKX4_1 ]
IF (^J_Q09eDKX4 = "5" ) THEN Goto J_S09eDKX4
ELSE Goto J_END
Group
[ id = J_S09eDKX4 | response condition = All | layout = list ]
[J_S09eDKX4] Hvilket?
Responses
[ Min Length = 1 | Max Length = 250 | layout = radioButton ]
00
DK
RF
Group
[ id = J_END | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[J_END]
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

[id = COMPUTEREXPERIENCE_1]
IF ( (^G_Q04 = "01" ) OR (^H_Q04a = "01" ) ) THEN ^COMPUTEREXPERIENCE = "01"
ELSE ^COMPUTEREXPERIENCE = "02"
Group
[ id = NativeSpeaker | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[NativeSpeaker]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02

inference rule

IF (^J_Q05a1DK = "01" ) THEN ^NativeSpeaker = "01"
ELSE ^NativeSpeaker = "02"
Group
[ id = COMPUTEREXPERIENCE | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[COMPUTEREXPERIENCE]
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01
02
Group
[ id = DC_BQ_automaticAssignment | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automaticAssignment]

inference rule

[before]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^DISP_BQ = "01"
Group
[ id = DC_BQ_automatic | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[DC_BQ_automatic]

routing

IF (^DISP_BQ = "01" ) THEN Goto testIfskipCIlang
ELSE Goto DC_BQ_manual
Group
[ id = DC_BQ_manual | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ]
Interviewer Instruction
Angiv resultatkode for denne del af interviewet.
Responses
[ layout = radioButton ]
03 Delvis gennemført / afbrudt
04 Nægter (IP siger nej)
05 Nægter (en anden end IP siger nej)
07 Sprogproblem
08 Læse- og skrivevanskeligheder
09 Psykisk / mentalt handikap
12 Nedsat hørelse
13 Blind / nedsat syn
14 Talevanskeligheder
15 Fysisk handicap
16 Andre handicap
17 Andet (uspecificeret) såsom sygdom eller usædvanlige omstændigheder
18 Død
21 Maksimalt antal kontaktforsøg
24 Midlertidigt bortrejst / kan ikke træffes i undersøgelsesperioden
25 Ikke i målgruppen
27 Er allerede interviewet
90 Teknisk problem

routing

IF (^DISP_BQ = "25" ) THEN Goto DISP_BQ_IN
ELSE Goto EXIT_START

inference rule

[after]
IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
ELSE ^GLOBALDISPCODE = ^DISP_BQ
Group
[ id = DISP_BQ_IN | response condition = All | layout = list ]
[DISP_BQ_IN]
Interviewer Instruction
Angiv årsagen til at personen ikke er i målgruppen
Responses
[ layout = radioButton ]
00 [Size = 200]

routing

IF ( "TRUE" = "TRUE" ) THEN Goto EXIT_START
ELSE Goto EXIT_START
Group
[ id = testIfskipCIlang | response condition = All | Hidden | layout = list ]
[testIfskipCIlang]

routing

[id = testIfskipCIlang_routing ]
IF (^skipCILang = "01" ) THEN Goto Comp_Experience
ELSE Goto CILangChoice
Group
[ id = CILangChoice | response condition = All | layout = list ]
[CILANG] Nu vil jeg give dig computeren til den næste del af undersøgelsen.
Interviewer Instruction
Responses
[ layout = radioButton ]
01 Engelsk
02 Tysk
03 Hollandsk
04 Spansk
05 Fransk
06 Græsk
07 Tjekkisk
08 Dansk
09 Estisk
10 Russisk
11 Finsk
12 Svensk
13 Tysk
14 Ungarsk
15 Italiensk
16 Japansk
17 Koreansk
18 Hollandsk
19 Norsk
20 Polsk
21 Portugisisk
22 Russisk
23 Slovakisk
24 Slovensk
25 Baskisk
26 Catalansk
27 Spansk
28 Galicisk
29 Valenciansk
30 Svensk
31 Walisisk