Share

Health

book

Danmark: National sundhedsprofil 2023

Denne profil giver et kortfattet og politisk fokuseret overblik over sundhedstilstanden og sundhedssystemet i Danmark, som en del af den bredere serie af nationale sundhedsprofiler fra initiativet State of Health in the EU. Den præsenterer en kortfattet analyse, der omfatter følgende nøgleaspekter: den aktuelle sundhedstilstand i Danmark; sundhedsdeterminanterne med fokus på adfærdsmæssige risikofaktorer; organiseringen af det danske sundhedssystem; og en evaluering af sundhedssystemets effektivitet, tilgængelighed og modstandsdygtighed. Desuden præsenterer 2023-udgaven et tematisk afsnit om mental sundhed og tilknyttede tjenester i Danmark. Denne profil er udarbejdet i samarbejde mellem OECD og European Observatory on Health Systems and Policies, i samarbejde med Europa-Kommissionen.

Published on January 27, 2024Also available in: English