Share

Publications

book

Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoj socialnih podjetij v Sloveniji

Poglobljeni pregled politik

To poročilo vsebuje poglobljeno analizo ekosistema politik za socialno podjetništvo in socialna podjetja v Sloveniji. V njem so opredeljene prednosti in izzivi Slovenije ter podana priporočila za podporo razvoju močnejšega ekosistema politik. Po pregledu družbeno-gospodarskega in političnega ozadja (1. poglavje) poročilo opiše temeljni okvir za socialna podjetja in socialno ekonomijo (2. poglavje) ter analizira institucionalne in pravne okvire za socialna podjetja (3. poglavje), dostop do financiranja za socialna podjetja (4. poglavje) ter dostop do trga v javnem in zasebnem sektorju (5. poglavje), skupaj z merjenjem in poročanjem o družbenih učinkih za razvoj socialnih podjetij (6. poglavje).

Available from August 31, 2022Also available in: English

In series:OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papersview more titles