Skip to main content

Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Säkerställande av att “Made in Sweden” alltid är det
Report
Illicit Trade

Select a language

English
svenska

Cite this content as:

OECD (2019), Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin: Säkerställande av att “Made in Sweden” alltid är det, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c924a185-sv.
Go to top