Share

Publications

book

Podpora FinTechových inovací v České republice

Možnosti nastavení regulatorního sandboxu

EU Funded Note S přibližně stovkou FinTechových společností nabízejících regulované či neregulované služby se FinTech jako odvětví v České republice teprve vytváří. Tato zpráva analyzuje české FinTechové prostředí a identifikuje potenciální překážky, které rozvoj inovací ztěžují. Zpráva obsahuje rovněž pro zemi specifická doporučení, jak nastavit regulatorní sandbox, která by mohla pomoci zmírnit překážky rozvoje finančních technologií. Sandbox by mohl zlepšit porozumění českých orgánů o dopadech inovativních nástrojů na finanční aktivity a umožnit orgánu dohledu lépe sledovat a zajištovat soulad FinTechových aktivit s pravidly. Dalším přínosem by také mohlo být zlepšení komunikace mezi podniky a orgánem dohledu prostřednictvím cíleného dialogu a pokynů.

Published on June 21, 2023Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Předmluva
Shrnutí
Hodnocení českého FinTechového prostředí
Doporučení pro sandboxy v České republice
Přílohy4 chapters available
Souvislosti zprávy o proveditelnosti a získané poznatky
Kontext pro zprostředkovatele inovací
Praktické příklady datových sandboxů
Příklady regulatorních sandboxů
Powered by OECD iLibrary