Share

Publications

book

Посібник ОЕСР з публічної доброчесності

Посібник ОЕСР з публічної доброчесності містить рекомендації для урядів, бізнесу та громадянського суспільства щодо впровадження Рекомендації ОЕСР з публічної доброчесності. Посібник роз'яснює, що означають тринадцять принципів Рекомендації на практиці, та визначає виклики, пов'язані з їх реалізацією. Посібник містить рекомендації щодо покращення співпраці всередині уряду, а також між національним та субнаціональним рівнями. Для розбудови культури доброчесності в уряді та суспільстві Посібник детально описує основні елементи системи управління людськими ресурсами на основі заслуг та ключові складові відкритої організаційної культури. Він також роз'яснює роль уряду в наданні рекомендацій компаніям, громадянському суспільству та громадянам щодо підтримання публічних цінностей доброчесності. Крім того, Посібник розкриває, як використовувати процес управління ризиками для оцінки та управління ризиками для доброчесності, а також висвітлює, як використовувати систему правозастосування для забезпечення реальної відповідальності за порушення принципів доброчесності.

Available from March 27, 2024Also available in: Arabic, German, English, Spanish, French, Portuguese

TABLE OF CONTENTS

Передмова
Вступне слово
Резюме
Зобов’язання
Обов’язки
Стратегія
Стандарти
Суспільство в цілому
Лідерство
Заслуги
Нарощування потенціалу
Відкритість
Управління ризиками
Правозастосування
Нагляд
Участь
Powered by OECD iLibrary