Skip to main content

Odpowiedzialne prowadzenie działalności przez inwestorów instytucjonalnych

Najważniejsze aspekty należytej staranności zgodne z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
Report

Select a language

English
Deutsch
español
polski
ไทย

Cite this content as:

OECD (2017), Odpowiedzialne prowadzenie działalności przez inwestorów instytucjonalnych: Najważniejsze aspekty należytej staranności zgodne z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eac7aa80-pl.
Go to top