Skip to main content

Należyta staranność w zakresie udzielania kredytów korporacyjnych i gwarantowania emisji papierów wartościowych

Report

Select a language

English
Deutsch
español
polski

Cite this content as:

OECD (2019), Należyta staranność w zakresie udzielania kredytów korporacyjnych i gwarantowania emisji papierów wartościowych, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/22438616-pl.
Go to top