Skip to main content

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej

Report

Select a language

English
français
Deutsch
español
Bahasa Indonesia
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
svenska
ไทย
українська
Tiếng Việt
中文

Cite this content as:

OECD (2018), Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a0200980-pl.
Go to top