Skip to main content

Select a language

English
français
Deutsch
español
italiano
Nederlands
polski
português
Türkçe
中文

Cite this content as:

OECD (2024), Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9fe6d8dc-pl.
Go to top