Share

Health

book

Slovensko: Zdravotný Profil Krajiny 2023

Tento profil poskytuje stručný a politicky zameraný prehľad o zdravotnom stave a systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ktorý je súčasťou širšej série zdravotných profilov krajín v rámci iniciatívy Stav zdravia v EÚ. Predstavuje stručnú analýzu zahŕňajúcu tieto kľúčové aspekty: súčasný zdravotný stav na Slovensku, determinanty zdravia so zameraním na rizikové faktory správania, organizáciu slovenského systému zdravotnej starostlivosti a hodnotenie účinnosti, dostupnosti a odolnosti systému zdravotnej starostlivosti. Okrem toho vydanie na rok 2023 prináša tematickú časť o stave duševného zdravia a súvisiacich službách na Slovensku. Tento profil je spoločným dielom OECD a Európskeho strediska pre sledovanie systémov a politík v oblasti zdravotníctva, realizovaným v spolupráci s Európskou komisiou.

Published on January 27, 2024Also available in: English