Share

Health

book

Romania: Profilul Sănătății în 2023

Acest profil oferă o imagine de ansamblu concisă și axată pe politici a stării de sănătate și a sistemului de sănătate din România, ca parte a seriei mai ample de profiluri de sănătate de țară din cadrul inițiativei "Starea de sănătate în UE". Acesta prezintă o analiză succintă care cuprinde următoarele aspecte-cheie: starea actuală a sănătății în România; factorii determinanți ai sănătății, cu accent pe factorii de risc comportamentali; organizarea sistemului de sănătate din România; și o evaluare a eficacității, accesibilității și rezilienței sistemului de sănătate. În plus, ediția 2023 prezintă o secțiune tematică privind starea sănătății mintale și a serviciilor asociate în România. Acest profil reprezintă efortul de colaborare al OCDE și al Observatorului European pentru Sisteme și Politici de Sănătate, realizat în cooperare cu Comisia Europeană.

Published on January 20, 2024Also available in: English