Share

Health

book

Polska: Profil systemu ochrony zdrowia 2023

Niniejszy profil stanowi zwięzły i ukierunkowany na politykę przegląd stanu zdrowia i systemu opieki zdrowotnej w Polsce, będący częścią szerszej serii krajowych profili zdrowotnych w ramach inicjatywy State of Health in the EU. Przedstawiono w nim zwięzłą analizę obejmującą następujące kluczowe aspekty: obecny stan zdrowia w Polsce; uwarunkowania zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem behawioralnych czynników ryzyka; organizację polskiego systemu opieki zdrowotnej; oraz ocenę skuteczności, dostępności i odporności systemu opieki zdrowotnej. Ponadto edycja 2023 zawiera sekcję tematyczną dotyczącą stanu zdrowia psychicznego i powiązanych z nim usług w Polsce. Niniejszy profil jest wspólnym wysiłkiem OECD i Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej, realizowanym we współpracy z Komisją Europejską.

Published on January 27, 2024Also available in: English