Share

Health

book

Nederland: Landenprofiel Gezondheid 2023

Dit profiel biedt een beknopt en beleidsgericht overzicht van de gezondheidstoestand en het gezondheidszorgsysteem in Nederland, als onderdeel van de bredere reeks landengezondheidsprofielen van het initiatief State of Health in the EU. Het bevat een beknopte analyse van de volgende belangrijke aspecten: de huidige gezondheidstoestand in Nederland; de determinanten van gezondheid, met de nadruk op gedragsgerelateerde risicofactoren; de organisatie van het Nederlandse gezondheidszorgstelsel; en een evaluatie van de effectiviteit, toegankelijkheid en veerkracht van het gezondheidszorgstelsel. Bovendien bevat de editie 2023 een thematisch hoofdstuk over de toestand van de geestelijke gezondheid en aanverwante diensten in Nederland. Dit profiel is het resultaat van een samenwerking tussen de OESO en het European Observatory on Health Systems and Policies, uitgevoerd in samenwerking met de Europese Commissie.

Published on January 19, 2024Also available in: English