Skip to main content
OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers

Select a language

English
slovenščina

Cite this content as:

OECD (2022), “Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoj socialnih podjetij v Sloveniji: Poglobljeni pregled politik”, No. 2022/02, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1d0480bd-sl.
Go to top