Share

Publications

book

Země G20/OECD Principy správy a řízení společností

Principy správy a řízení společností zemí G20 a OECD pomáhají regulátorům trhu vyhodnotit a zlepšit právní, regulační a institucionální rámec pro řízení podniků. Posky- tují také vodítko pro burzy, investory, korporace a jiné, které hrají roli v procesu vytvá- ření dobré správy a řízení společnosti. Principy byly poprvé vydány v roce 1999 a staly se mezinárodním měřítkem pro corporate governance. Byly přijaty jako jeden z Klíčových standardů Finanční rady pro stabilitu pro zdravé finanční systémy a schváleny skupi- nou G20. Originál anglického vydání z roku 2015 zohledňuje vývoj, který může mít vliv na účinnost a význam pro postupy a strategie při správě a řízení společností, jak ve fi- nančním, tak ve firemním sektoru.

Published on March 31, 2017Also available in: Arabic, German, English, Spanish, Armenian, Japanese, Latvian, Portuguese, Russian, Turkish, Vietnamese, Chinese