Share

Publications

book

Metodické pokyny OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností, vydáno 2015

Nové pokyny OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností poskytují mezinárodně dohodnuté měřítko, které pomůže vládám posoudit a zlepšit způsob, jakým vykonávají své vlastnické funkce ve státem vlastněných společnostech. Dobrá správa a řízení společnosti státních entit je v mnoha zemích klíčovou reformní prioritou. Zlepšení efektivity a větší transparentnosti ve státním sektoru bude mít za následek značné hospodářské zisky, zejména v zemích, kde je důležitá státní účast. Navíc, vytvoření rovných podmínek pro soukromé a státem vlastněné společnosti podpoří zdravý a konkurenceschopný podnikatelský sektor. Pokyny, které byly poprvé přijaty v roce 2005, poskytují řadu osvědčených postupů týkajících se právního a regulačního rámce pro státem vlastněné společnosti, profesionalizace vlastnické funkce státu a ujednání o správě a řízení státem vlastněných společností. Tato nová verze doporučení byla vyvinuta ve světle téměř desetileté zkušenosti s její implementací a řady tematických a srovnávacích studií, které byly vypracovány na základě dřívější verze pokynů a které ukázaly jejich potřebu a podpořili, jejich revize, a to i v oblastech, jako je zveřejňování a transparentnost, konkurence veřejného a soukromého sektoru, praktiky a postupy správních orgánů a financování státem vlastněných společností.

Published on September 26, 2018Also available in: Arabic, Bulgarian, German, English, Spanish, French, Croatian, Japanese, Korean, Portuguese, Romanian, Russian, Ukrainian, Vietnamese, Chinese