Share

Publications

book

Kukuļdošanas un korupcijas apzināšanas rokasgrāmata nodokļu pārbaudēm

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir uzlabot nodokļu pārbaužu veicēju informētību par problemātikām, kas saistītas ar kukuļiem un citām korupcijas formām. Tā sniedz „atslēgas”, lai atpazītu iespējamas kukuļošanas vai citu korupcijas formu pazīmes, veicot regulāru nodokļu kontroli un pārbaudes.

Published on April 28, 2014Also available in: German, Greek, English, French, Dutch, Portuguese