Šajā ziņojumā novērtēts strīdu izšķiršanas tiešsaistē (ODR) izmantojums Latvijā. Tajā..." />
Share

Publications

book

Efektīvas strīdu izšķiršanas tiešsaistē attīstība Latvijā

EU Funded Note Šajā ziņojumā novērtēts strīdu izšķiršanas tiešsaistē (ODR) izmantojums Latvijā. Tajā aplūkoti valsts centieni modernizēt tieslietu sistēmu un attīstīt strīdu izšķiršanas mehānismus, noteiktas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi saskaņā ar ESAO ODR sistēmu, un sniegti ODR piemērošanas piemēri citās valstīs. Novērtējumu papildina ESAO ODR regulējuma piemērošana trīs īpašiem prasību veidiem - vienkāršotām un brīdinājuma procedūrām, kā arī ar patērētāju tiesībām saistītām prasībām. Tajā sniegti ieteikumi, kā sekmīgi īstenot ODR Latvijā un kopumā modernizēt tieslietu nozari, lai nodrošinātu labāku tiesu pieejamību visiem.

Published on January 11, 2024Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Priekšvārds
Kopsavilkums
Strīdu izšķiršanas tiešsaistē izstrāde Latvijā Novērtējums un rekomendācijas
Strīdu izšķiršanas transformācija Latvijā: Ceļā uz tiesiskuma pieeju, kas vērsta uz cilvēkiem
SIT (strīdu izšķiršanas tiešsaistē) potenciāla atraisīšana efektīvai strīdu izšķiršanai Latvijā
SIT piemērošana noteikta veida prasībām Latvijā: Vienkāršotas procedūras, brīdinājuma procedūras un patērētāju prasījumi
Pakalpojumu kartēšanas metodika
Powered by OECD iLibrary