Skip to main content

Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet

Veiledning for toppledere i storulykkevirksomheter
Report
Series on Chemical Accidents

Select a language

English
français
العربية
čeština
Deutsch
español
한국어
norsk
русский
slovenščina
svenska
中文

Cite this content as:

OECD (2017), Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet: Veiledning for toppledere i storulykkevirksomheter, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a7db0bae-no.
Go to top