Share

Latvia

book

Cilvēku sasaiste ar darbavietām

Šis Pārskats par Latviju ir piektais pētījums, kas publicēts šajā sērijā. Tajā ir apskatīta aktīvās darba tirgus politikas attīstība un panākumi Latvijā kopš 2012. gada, kad Latvijas darba tirgus sāka atgūties pēc īpaši smagajām sekām, ko bija izraisījusi globālā finanšu krīze. Ziņojumā izvērtē izvēlētu aktivizācijas pasākumu panākumus Latvijā, īpašu uzmanību veltot pasākumu izvērtējumam, kas orientēti uz bezdarbnieku apmācību, mobilitātes un uzņēmējdarbības atbalstu Latvijas reģionos un algu subsīdijām Latvijas neaizsargātākajām grupām.

Published on July 10, 2019Also available in: English