Share

Health

book

Lietuva: Šalies sveikatos profilis 2023

Šiame profilyje glaustai apžvelgiama Lietuvos sveikatos būklė ir sveikatos priežiūros sistema, atsižvelgiant į platesnę iniciatyvos "Sveikatos būklė ES" šalių sveikatos profilių seriją. Jame pateikiama glausta analizė, apimanti šiuos pagrindinius aspektus: dabartinę Lietuvos sveikatos būklę, sveikatą lemiančius veiksnius, daugiausia dėmesio skiriant elgsenos rizikos veiksniams, Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos organizavimą ir sveikatos sistemos veiksmingumo, prieinamumo ir atsparumo vertinimą. Be to, 2023 m. leidime pateikiamas teminis skyrius apie psichikos sveikatos būklę ir susijusias paslaugas Lietuvoje. Šis profilis yra bendras EBPO ir Europos sveikatos sistemų ir politikos observatorijos darbas, atliktas bendradarbiaujant su Europos Komisija.

Published on January 20, 2024Also available in: English