Share

Health

book

Latvija: Valsts veselības pārskats 2023

Šis profils sniedz kodolīgu un uz politiku vērstu pārskatu par veselības stāvokli un veselības aprūpes sistēmu Latvijā, kas ir daļa no plašākas iniciatīvas "Veselības stāvoklis ES" valstu veselības profilu sērijas. Tajā sniegta kodolīga analīze, kas ietver šādus galvenos aspektus: pašreizējo veselības stāvokli Latvijā, veselību noteicošos faktorus, pievēršot uzmanību uzvedības riska faktoriem, Latvijas veselības aprūpes sistēmas organizāciju un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes, pieejamības un noturības novērtējumu. Turklāt 2023. gada izdevumā ir iekļauta tematiskā sadaļa par garīgās veselības stāvokli un ar to saistītajiem pakalpojumiem Latvijā. Šis profils ir ESAO un Eiropas Veselības sistēmu un politikas novērošanas centra kopdarbs, kas veikts sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Published on January 20, 2024Also available in: English