Share

Environment

book

ESAO Vides raksturlielumu pārskats par Latviju 2019.gads

Latvija ir mērojusi garu ceļu vides raksturlielumu un iedzīvotāju labklājības uzlabošanā. Liels investīciju apjoms ir palīdzējis palielināt atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, uzlabot mājokļu energoefektivitāti, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un paplašināt piekļuvi ūdens un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Tomēr Latvija vēl ir tālu no pietuvošanās attīstītākām ESAO ekonomikām. Mežsaimniecībai un lauksaimniecībai ir izšķiroša ekonomiskā nozīme, bet tās arvien vairāk apdraud bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības apsvērumu integrēšanai ekonomikas attīstības politikā jābūt prioritātei. Lai paātrinātu pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un aprites ekonomiku, būs vajadzīgas lielas investīcijas ilgtspējīgā infrastruktūrā, būs jāpalielina atkritumu rašanās novēršana un pārstrāde, kā arī būs vajadzīgi spēcīgāki ekonomiskie instrumenti. Šis ir pirmais Vides raksturlielumu pārskats par Latviju. Šī saīsinātā versija ietver kopsavilkumu, kā arī oficiālo pārskata novērtējumu un ieteikumus. Pārskatā novērtēts panāktais progress virzībā uz ilgtspējīgu attīstību un zaļo izaugsmi, īpašu uzmanību pievēršot atkritumiem, aprites ekonomikai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai.

Published on October 17, 2019Also available in: English, French