Share

Corporate governance

book

G20/ՏՀԶԿ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ 2023

G20/ՏՀԶԿ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներն օգնում են քաղաքականություն մշակողներին գնահատել և կատարելագործել կորպորատիվ կառավարման իրավական, կարգավորման և ինստիտուցիոնալ շրջանակը: Սկզբունքները նույնականացնում են կորպորատիվ կառավարման հուսալի համակարգի առանցքային տարրերը և առաջարկում գործնական ուղենիշներ ազգային մակարդակում դրանց իրականացման համար: Սկզբունքները նաև ուղղորդում են ֆոնդային բորսաներին, ներդրողներին, ընկերություններին և պատշաճ կորպորատիվ կառավարման զարգացման հարցում դերակատարում ունեցող այլ անձանց:

Published on February 26, 2024Also available in: English, Spanish, French, Japanese