Skip to main content

Публични инвестиции в България

Планиране и изпълнение на инфраструктура
Report
OECD Public Governance Reviews

Select a language

English
български

Cite this content as:

OECD (2023), Публични инвестиции в България: Планиране и изпълнение на инфраструктура, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b5b0aee3-bg.
Go to top