Skip to main content

Насърчаване на почтеността чрез реформа на административнонаказателната система в България

Изграждане на цялостна и съгласувана правна рамка
Report
OECD Public Governance Reviews

Select a language

English
български

Cite this content as:

OECD (2022), Насърчаване на почтеността чрез реформа на административнонаказателната система в България: Изграждане на цялостна и съгласувана правна рамка, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a3844067-bg.
Go to top