Skip to main content

достигане до неактивните и безработните лица в България и активирането им (Съкратен вариант)

Report
Connecting People with Jobs

Select a language

English
български

Cite this content as:

OECD (2022), достигане до неактивните и безработните лица в България и активирането им (Съкратен вариант), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/79b4d96b-bg.
Go to top