Skip to main content

Šole za učence 21. stoletja

Močni vodje, samozavestni učitelji, inovativni pristopi
Report
International Summit on the Teaching Profession

Select a language

English
français
한국어
slovenščina

Cite this content as:

Schleicher, A. (2017), Šole za učence 21. stoletja: Močni vodje, samozavestni učitelji, inovativni pristopi, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0ac87e3c-sl.
Go to top