Skip to main content

Podręcznik Frascati 2015

Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej
Report
The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities

Select a language

English
français
Deutsch
español
한국어
lietuvių
polski

Cite this content as:

OECD (2018), Podręcznik Frascati 2015: Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, OECD Publishing, Paris/GUS, Warsaw, https://doi.org/10.1787/9788388718977-pl.
Go to top