Skip to main content

Podręcznik Frascati 2002

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej
Report
The Measurement of Scientific and Technological Activities

Select a language

English
français
한국어
lietuvių
polski
português
中文

Cite this content as:

OECD (2010), Podręcznik Frascati 2002: Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Ministry of Science and Higher Education, Poland, Warsaw, https://doi.org/10.1787/9788361100256-pl.
Go to top