Skip to main content

Oecd:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande

Report

Select a language

English
français
Deutsch
español
Bahasa Indonesia
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
svenska
ไทย
українська
Tiếng Việt
中文

Cite this content as:

OECD (2024), Oecd:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d13890f9-sv.
Go to top