Skip to main content

Ledningsprinciper för processäkerhet

Vägledning för ledande befattningshavare inom högriskbranscher
Report
Series on Chemical Accidents

Select a language

English
français
العربية
čeština
Deutsch
español
한국어
norsk
русский
slovenščina
svenska
中文

Cite this content as:

OECD (2017), Ledningsprinciper för processäkerhet: Vägledning för ledande befattningshavare inom högriskbranscher, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/27140f93-sv.
Go to top