Skip to main content

Att ge bort kunskap gratis

Framväxten av öppna lärresurser
Report

Select a language

English
español
日本語
svenska

Cite this content as:

OECD (2007), Att ge bort kunskap gratis: Framväxten av öppna lärresurser, KK-stiftelsen, Stockholm, https://doi.org/10.1787/9789264066038-sv.
Go to top