Skip to main content

Oslo vadovas 2018

Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės, Ketvirtasis Leidimas Mokslinės, technologinės ir inovacinės veiklos vertinimas
Report
The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities

Select a language

English
français
Deutsch
lietuvių

Cite this content as:

OECD/Eurostat (2019), Oslo vadovas 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės, Ketvirtasis Leidimas Mokslinės, technologinės ir inovacinės veiklos vertinimas, OECD Publishing, Paris/LIC, Vilnius, https://doi.org/10.1787/a6ccbad3-lt.
Go to top