Share

Publications

book

Promovarea Transportului Public Urban Ecologic și Investițiilor Verzi în Moldova

Acest raport abordează principalele rezultate ale unui proiect privind modul în care un flux de fonduri ar putea stimula evoluția spre un transport public mai curat și de a reduce poluarea aerului și a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în centrele urbane mari în Moldova, oferind o analiză pentru proiectarea unui program de investiții publice ”verzi” în sectorul dat. Acest sector reprezintă, pentru Moldova, o oportunitate de a aborda obiectivele cheie în politicile sale de mediu și climă, ca parte a ambițiilor țării de a trece la o cale de dezvoltare economică ecologică. Programul de investiții este, de asemenea, conceput pentru a sprijini modernizarea flotei de transport urban din țară și pentru a stimula piața internă să se orienteze către autobuze moderne alimentate cu combustibili curați. Programul este prevăzut a fi implementat în două etape: prima- vizează orașele Chișinău și Bălți, iar a doua se extinde în zone din afara centrelor pilot inițiale (suburbiile orașelor pilot, precum și transportul interurban). Se preconizează că aceste investiții vor avea ca efect beneficii semnificative pentru mediu, servicii publice și socio-economice.

Available from April 28, 2021Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Prefață
Abrevieri și acronime
Sumar executiv
Configurarea cadrului pentru programul de investiții publice verzi
Elementele cheie ale Programului Transport Public Ecologic
Analiza Economică a Programului Transport Public Ecologic
Aranjamente instituționale și bariere în procesul de implementare
Proceduri sugerate pentru managementul ciclului de proiect
Prezentarea macroeconomică și de mediu
Cadrul politic și de reglementare pentru sectorul transportului
Anexele5 chapters available
Prezentare generală a tehnologiilor și combustibililor ecologici în sectorul transporturilor
Ghid explicativ privind utilizarea modelului OPTIC
Model de formular de aplicare a proiectului
Model de formular de pre-evaluare a proiectului
Model de formular de evaluare a proiectului
Powered by OECD iLibrary