Share

Publications

book

Oslo vadovas 2018

Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės, Ketvirtasis Leidimas Mokslinės, technologinės ir inovacinės veiklos vertinimas

Inovacija – kas tai yra ir kaip ji turėtų būti matuojama? Norint kurti ir analizuoti inovaciją skatinančią politiką, būtina žinoti inovacinės veiklos mastą, inovatyvių įmonių charakteristikas, vidinius ir sisteminius veiksnius, galinčius turėti įtakos inovacijai. Oslo vadovas, kuris pirmą kartą buvo išleistas 1992 m., yra tarptautinis informacinis leidinys, kuriame pateikiamos gairės dėl duomenų apie inovaciją rinkimo ir naudojimo. Šiame ketvirtajame leidime pateikiamos atnaujintos gairės, apimančios platesnį su inovacijomis susijusių reiškinių spektrą ir grindžiamos patirtimi, įgyta atlikus naujausius tyrimus EBPO valstybėse narėse, šalyse ir organizacijose partnerėse.

Published on November 07, 2019Also available in: German, English, French