Share

Sweden

Sverige och OECD

 

Den 14 december 1960 skrev Sverige under, tillsammans med 19 andra länder, den Konvention som grundade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, och förpliktade sig därmed att uppnå organisationens grundläggande mål.

Vilken roll har Sveriges delegation?
Liksom alla 30 medlemsländer har Sverige en permanent delegation vid OECD som består av en ambassadris samt flera diplomater. Den svenska ambassadören är medlem i OECD:s råd och tillsammans med sina kollegor fastställer han arbetsprogrammet, bekräftar allt strategiskt arbete samt fastställer OECD:s årliga budget. Varje lands bidrag till OECD:s budget avgörs i förhållande till landets ekonomi.

Den svenska delegationen följer de olika kommittéernas arbete, samt Utvecklingscentrets aktiviteter och likaså arbetet som utförs av ITF (International Transport Forum), det internationella energisamarbetet IEA (International Energy Agency) och NEA (Nuclear Energy Agency), som Sverige för övrigt är medlem i.

  


Sveriges delegations OECD-blogg

Den svenska delegationen utgör således en länk mellan OECD sekretariatet och de svenska myndigheterna och underlättar på så sätt kommunikationsarbetet. Delegationen representerar regeringens synpunkter vid multilaterala förhandlingar, klargör inom vilka områden Sverige önskar få expertråd och strävar efter att föra ut OECD:s rekommendationer till Sverige. Detta är ett sätt att försäkra sig om att OECD:s arbete är anpassat till de frågor som berör Sverige.

Vilka fördelar har ett medlemskap i OECD?
Det finns många fördelar med att vara medlem i OECD. Organisationen förser sina medlemsländer med studier av varje enskilt land samt jämförbara ekonomiska och statistiska uppgifter som i sin tur hjälper till att analysera och följa dess socio-ekonomiska politik. Medlemmar kan dessutom dra nytta av OECD:s sakkunskap, forskning och analys. Detta arbete täcker således hela den ekonomiska och sociala skalan och skulle inte kunna utföras av ett enskilt land.

Men OECD utgör framförallt ett forum där länder kan diskutera, fastställa s.k best practices samt finna gemensamma lösningar på problemen. Som medlem i OECD får man möjlighet att rådgöra med världsekonomins alla aktörer genom organisationens samarbete med 70 icke-medlemsländer. Detta är viktigt eftersom vi lever i en värld där vi är mer och mer beroende av varandra, vilket kräver globala spelregler.

 

Related Documents

 

Also AvailableEgalement disponible(s)